2014-05-06 09:38:01

BRZA BRZINA

Freedom of Information RSS / 06.05.2014. u 10:38

Autor: Rodoljub Šabić
Prve podzakonske akte iz svoje nadležnosti naša nova Vlada donela je zaista neuobičajenom brzinom, bezmalo sutradan, samo par dana po izboru. I stupanje na snagu tih propisa bilo je neuobičajeno brzo. Neki su objavljeni u Službenom glasniku istog dana kad su i doneti, a stupili na snagu "narednog dana od dana objavljivanja".
Kažem neuobičajeno brzo jer Ustav Srbije predviđa da "zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni

 
2014-05-05 23:19:59

UKrajina: vremena baraba

dali76 RSS / 06.05.2014. u 00:19

Ljudi ne misle glavom. Ljudi ne misle, samo se boje.

U Ukrajini smrt  je pocela da raddi  puno radno vreme. Ukoliko se  nastavi tim putem, a nema razloga sumnjati u utabanu ljudsku glupost ,radice smrt prekovremeno.

Vecina Ljudi u istocnoj Ukrajini zasigurno nije podrzavala postavljanje barikada, zauzimanje zgrada.  Jos su manje bili za  to da im sumnjiva lica sa maskama pokrecu revoluciju. Znam. Nije to podrzavala ni vecina onih na Majdanu,a kamoli oni sto su ostali kuci.

Znam.  Nije to podrzavala ni vecina u Krajini  pre gotovo cetvrt veka. 

Ali, zalud. 

 
2014-04-30 11:11:43

LEPO PISMO

Freedom of Information RSS / 30.04.2014. u 12:11

Autor: Rodolјub Šabić

"Želim da Vas obavestim da Beogradski centar za ljudska prava odustaje od žalbe 3878/13 jer je Republičko javno pravobranilaštvo postupilo po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja koji je Beogradski centar za ljudska prava uputio u više navrata navedenom organu, a poslednji put 5.februara 2014. Ovim putem želim da Vam se zahvalim što ste omogućili i Beogradskom centru, ali i svim zainteresovanim građanima da steknu uvid u podatke koji oslikavaju praksu pravosudnih organa Srbije i koja je sa aspekta ljudskih prava, ali i sa finansijskog

 

Када говоре о штети насталој ратним пустошењима, савремени политичари, баш као шти су то чинили и њихови претходници, у својим бележницама обично имају број уништених стамбених зграда и пруга, срушених мостова, порушених

 
2014-04-28 20:34:24

Šta nisam rekao

Boris Drenca RSS / 28.04.2014. u 21:34

Imao sam priliku (hvala ljudima koji su je omogućili) da pred grupom neurologa govorim o mojim iskustvima. O iskustvima jednog građanina Republike Srbije koji, eto, ima dijagnostikovanu multiplu sklerozu.

1991138855535e2f0994aae034010744_330x251

 
2014-04-26 08:24:17

Jeo lud zbunjenog...

Nebojša Milikić RSS / 26.04.2014. u 09:24

Poznati zapadni publicista i kolumnista Nil Klark objavio je ovo svoje razmišljanje o duplim standardima američke Vlade:

„Potpuno sam zbunjen. Pre nekoliko nedelja nama na Zapadu su govorili - kada su neki ljudi zauzeli vladine zgrade u Ukrajini - da je to dobro. Ti ljudi, govorili su nam naši politički prvaci i komentatori vodećih medija, „bore se za demokratiju". Vlada SAD upozorila je ukrajinske vlasti da ne koriste silu protiv tih „demokratskih demonstranata" - čak i ako su, kao što smo videli, neki od njih neonacisti, koji na policiju bacaju „Molotvljeve koktele"

 

Autor: Rodoljub Šabić
Juče sam, bar 15-tak minuta razgovarao sa novinarem jednog našeg dnevnog lista koji me pozvao jer je „u MUP-u čuo da je Šabić zabranio presretače". U pokušaju da mu objasnim da se radi o nečem sasvim drugom, dao sam mu i link na post u kome sam o tome pre par meseci pisao, a moji saradnici su mu dostavili i kopiju rešenja kojom sam MUP-u zabranio obradu podataka o ličnosti.
Ipak jutros je u tim novinama izašao tekst pod nazivom „Šabić zabranio presretače". Doduše, sudeći po inicijalima, rekao bih da ga nije potpisao novinar s kojim sam razgovarao.

 
2014-04-24 17:46:04

Podsetnik za svedočenje

Nebojsa Krstic RSS / 24.04.2014. u 18:46

Dobio sam poziv od zamenika javnog tužioca g. Ratka Markovića da dođem u Više javno tužilaštvo u Beogradu, u svojstvu svedoka, a u slučaju Spiska „Naših“, tačnije, u postupku koji se vodi protiv osumnjičenog tog i tog, tu i tu, tad i tad, zbog krivičnog dela Rasna i druga diskriminacija iz člana 387 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Gospodin zamenik tužioca u pismu me ljubazno obaveštava da ukoliko se ne odazovem, mogu biti prinudno doveden ili kažnjen novčano sa 100.000 dinara. S tim u vezi javilo mi se, pretpostavljam opravdano, pitanje: šta ću ja Višem javnom tužilaštvu? Šta se od mene očekuje?

 
2014-04-24 12:25:16

U „VISOKOM“ DRUŠTVU

Freedom of Information RSS / 24.04.2014. u 13:25

Autor: Rodoljub Šabić
Evropski sud za ljudska prava u Strazburu je međunarodna pravosudna institucija čija se nadležnost prostire na čak 47 država, potpisnica Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i sloboda. Ta se nadležnost dakle potencijalno odnosi na preko 800 miliona ljudi.


Prošlu 2013. godinu Evropski sud za ljudska prava je završio sa približno 100.000 predstavki (tužbi) o kojima nije odlučeno, koje su u radu. Više od polovine tih tužbi odnosi se na samo četiri države.
Ono što je za nas iz Srbije „zanimljivo" je činjenica da se i naša zemlja „uspela" svrstati u to „visoko" društvo, među te četiri države, i to sa „zavidnim" nivoom participacije od oko 12.500 pritužbi.

 
2014-04-24 02:02:58

PRAVDA ZA TRAVU!

Kosmogina RSS / 24.04.2014. u 03:02

Kada i na koji način će biti dekriminalizovana a zatim legalizovana marihuana u Srbiji?
Incijative postoje, ali nadležni kao da nemaju sluha za tako važno pitanje. Rick Simpson je početkom milenijuma došao do neverovatnih rezultata koji se odnose na istraživanja delotvorne primene ulja kanabisa u terapiji malignih obolenja. Konoplja (Canabis) je sastavni deo kulture mnogih naroda u Aziji i Evropi, ali je ona u savremenom društvu još uvek neshvaćena i zakonom kažnjiva. Protiv njene prohibicije u Kanadi su 2005. održane velike demonstracije, a Svetski marš konoplje (Global Marijuana March) se održava svake prve subote u maju mesecu širom planete. U razvijenim državama kao što su USA, Portugal i Urugvaj, ili nama bliže Holandija, Češka i Hrvatska, ova biljka je zvanično skinuta sa liste štetnih i kažnjivih supstanci, tj. izbačena je iz krivičnog zakona i prebačena na prekršajni nivo, te je tako dekriminalizovana.

Ako Srbija stremi ka Evropi, mogla bi da usvoji svetske zakonske regulative i standarde, ali ne zato što je "žaba videla kako se konj potkiva" več zato što nam logička sposobnost omogućava da prepoznamo dobrobit i razlikujemo je od štete. Ako je punoletnim licima dozvoljeno da neograničeno rabe štetne materije (nikotin, alkohol i sedative), zašto onda osnovno ljudsko pravo na izbor ne uključuje i kanabis kao lek? Umesto toga, konzumenti kanabisa se pod stegama društvenih predrasuda i brutalnog zakona, osećaju kao kriminalci i otpadnici u društvu.