Deklarativna ili autentična religioznost

Nikola Knežević RSS / 11.06.2009. u 07:55

Objavljeno u dnevnim novinama Borba: 9.06.2009 i 10.06.2009

Gotovo svakodnevno možemo biti svedoci raznih društvenih pojava u kojima dolazi do izražaja određena forma ekstremnog ispoljavanja i propagiranja vrednosti verske i nacionalne sadržine. Osobe koje na ovakav način ispoljavaju svoja verska opredeljenja neretko su pripadnici raznih ekstremnih - ultradesničarskih organizacija koje pod okriljem borbe za očuvanje „tradicionalnih vrednosti" žele da nametnu većini svoja krajnje fundamentalistička - pogrešna shvatanja pojmova kao što su vera, nacija, identitet.

Ovakva vrsta konsekventnog ponašanja paradigmatična je za osobe koje ovakvim pitanjima pristupaju veoma površno, bez dublje religiozne svesti i iskustva i kojima je religiozni identitet neretko nominalnog karaktera. Drugim rečima, osobe koje na ovakav način ispoljavaju svoja verska ubeđenja najčešće su neupućena u osnovne postulate vere koje tako zilotski i ekstremno zagovaraju. Nažalost, posmatrajući društveni kontekst u Srbiji u celini situacija nije ništa bolja. Veliki broj pripadnika srpskog naroda poseduje isključivo nominalni karakter religioznosti, bez dubljeg iskustva i uopšte želje da ovo iskustvo prodube.

Koliko su Srbi zaista religiozni a koliko je karakter njihove religioznosti samo deklarativan pokazala su određena empirijska istraživanja.

Ako sagledavamo istorijski i društveni kontekst u celini, Srbija je tradicionalno hrišćanska zemlja sa dugom verskom tradicijom ukorenjenom u istočnom modelu hrišćanstva - pravoslavlju. Ipak, u bliskoj prošlosti, tokom vladavine komunističkog režima došlo je do homogenizacije društva i stvaranja novog kolektivnog identiteta ujedinjenog u ideji antropocentrične ideologije i obožavanja kulta ličnosti kojeg su predstavljali ideološki promoteri i agitatori režima. Na taj način, identitet pojedinca izgubio se kolektivnoj ideji koja je od svojih sledbenika stvorila usamljene monade, bez ličnosti, bez integriteta. Dogodilo se obezličenje društva, kolektivna apostazija. „Sistematskim i sistemskim poništavanjem pravoslavnih sadržaja iz celine društvenog života razarana je najdublja priroda, sama srž srpskog nacionalnog bića - njegovog civilizacijsko-kulturnog nasleđa, crkveno-verske pripadnosti, povesno građenih i potvrđivanih vrednosti."

Ovo je nakon urušavanja socijalizma uslovilo prelaskom nacionalne svesti iz frenetičnog ateizma u ostrašćeni nacionalizam u kojem je obnova verskog identiteta bila sporedna pojava, u kome su pomešani osećaji verskog i nacionalnog ali bez dubljeg duhovnog iskustva i promene svesti. Sociolozi na osnovu rezultata određenih empirijskih istraživanja sprovedenih u prethodnim godinama smatraju da je „proces desekularizacije i revitalizacije religije je počeo ali više u sferi religiozne svesti nego u konsekventom religijskom ponašanju." Ipak, neosporno je da početkom devedesetih godina prošlog veka konvencionalna religioznost i vezanost ljudi za religiju i crkvu opet doživljavaju bitne promene, jačajući i povećavajući svoju društvenu relevantnost.

„U tim uslovima se početkom procesa revitalizacije nije revitalizovala religija per se, nego religija i religioznost kao političke i nacionalističke pojave." Dakle, ovde se više radilo o konfesionalno identifikovanim nego zaista religioznim ljudima, kojima bi versko opredeljenje trebalo da predstavlja ključni segment njihovog identiteta. „Od deklarativnih nevernika došlo se do deklarativnih vernika." Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji živi 83% stanovnika srpske nacionalnosti. Što se tiče verske pripadnosti, skoro 85% stanovništva izjašnjava se da su pravoslavne vere. Međutim izvestan broj vernika izjašnjava se deklarativno, bez prisustva stvarnog religioznog iskustva i života. To pokazuje i istraživanje da unutar pravoslavne veroispovesti 22% ispitanika ima kritički odnos prema svojoj crkvi kao i to da vernici ne prihvataju sve što njihova vera uči. Drugi po brojnosti su obredni vernici, koji svoju religioznost više iskazuju obredom, više u ponašanju nego u teoriji. Naravno, tu su i vernici skloni dogmatskom mišljenju i prihvatanju svega onog što vera propisuje, što ne isključuje deklarativni karakter ovog stava.

Neretko možemo doći u susret i sa osobama koje se deklarišu kao pravoslavni dok sa druge strane praktikuju i konzumiraju razne sadržaje koji pripadaju folkornoj formi religioznih običaja ili pribegavaju raznim ezoteričnim i astrološkim praksama i ritualima. Čitava navala raznih proroka - proročica, vidovnjaka, astrologa koji se mogu videti na lokalnim televizijama samo potvrđuje činjenicu da u Srbiji i regionu postoji ogroman broj ljudi koji odgovore na fundamentalna životna pitanja i probleme traže kod ovakvih ljudi. U tom kontekstu može se doći do zaključka da oblik sinkretičke religiozne svesti kod našeg naroda itekako raširen. Ovo je naročito rasprostranjeno u predelu vlaškog okruga i južne srbije.

Uobičajena religiozna praksa pripadnika srpskog naroda koji se deklariše kao pravoslavni vernik podrazumeva posetu pravoslavnom hranu u doba božića i uskrsa i proslavu porodične slave. Koliko prosečan vernik poznaje odgovaranja na liturgiji, odnosno svesno učestvuje u njoj i shodno pravilima sebe priprema za svetu tajnu pričešća i koliko je uopšte upućen u osnovne postulate hrišćanske vere to je sasvim drugo pitanje ali koje je u dobroj meri uslovljeno nivoom religiozne svesti koje vernik poseduje. U ovom kontekstu važno je napomenuti i ulogu crkve da motiviše i afirmiše i promoviše osnovne hrišćanske vrednosti u društvu i samim tim broj deklarativnih vernika svede na što manji broj.

Povratak tradicionalnim - hrišćanskim vrednostima, prihvatanje etičkih i moralnih normi i jevanđeoskog nauka kao i praktikovanje ovih vrednosti u svakodnevnom životu predstavlja osnovu i polazište verskog aspekta kolektivnog preumljenja. Ono ne treba da bude deklarativnog karaktera, jednostavna identifikacija sa verskim opredeljenjem ili puko ispovedanje dogmata, već voljno i istinsko preobražavanje ljudske duše i formiranje novog karaktera - prelazak u istinsku egzistenciju i ontološku zajednicu sa Bogom - Hristom. Ova promena mora biti potpuna, unutrašnja na kognitivnom i afektivnom nivou.

Ljudsko biće postaje ličnost tek onda kada izađe iz individualističkog načina postojanja , kada počne da živi život ljubavi i požrtvovanja prema bližnjem, a da bližnji predstavlja svakog čoveka u potrebi. Tako, oboženje, preko bića koje biva oboženo, deluje i na svet koji ga okružuje šireći blagodat i oslikavajući Hrista, noseći sa sobom neugasivi plamen spasonosne vere. Oboženje nema samo soteriološki karakter, već i psihofizički jer definiše osobu u celosti, ono preobražava kompletnu ličnost i menja duhovni i materijalni vid čoveka.

Dinamička promena kolektivne svesti jedne grupe, zajednice, naroda i društva počinje u preobražaju ličnosti pojedinca. U tom procesu duhovne katarze i preporoda on u potpunosti ostvaruje svoj indentitet i postaje ličnost u njegovom izvornom smislu, postaje prvolik i prevazilazi sopstvenu prirodu. Budući da se njegova sloboda tada uzdiže ka Bogu kroz ljubav, u čoveku više nema ambivalentosti, njegova sloboda dejstvuje prirodno, i na taj način, on postaje bog po blagodati budući da odbacuje nesavršenost svoje pale prirode na šta ukazuje njegova borba za sabranost uma.

U takvoj formi religiozne svesti nema više mesta za ektremnim i fundamentalističkim izražajima. Duboka religiozno iskustvo utemeljeno u hrišćanskoj veri isključuje svaki vid nasilja i nasilnog ponašanja kao i svaki pokušaj da se takvo iskustvo nametne drugome, jer ono prevashodno proizilazi iz slobode izbora pojedinca da sebe usmerava prema Bogu i samim tim da raste u ljubavi, trpljenju i ljubavi prema svome bližnjem, jer to je i osnovna zapovest hrišćanske vere.

 Komentari (111)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mariopan mariopan 09:04 11.06.2009

Lepo

Lepo je da se setimo sta su osnove Pravoslavne vere a to je pozrtvovanje prema bliznjem a bliznji je svaki covek u potrebi...zaista svaki covek . Bilo bi lepo kada bi ljudi zaista , na delu, postovali to, ma koje vere bili.

Cini mi se da su to ljudi zaboravili. Zato je lepo sto si nas ovde na to podsetio.
margos margos 12:04 11.06.2009

Re: Lepo

Često srećem ljude koji u svojoj novootkrivenoj ljubavi prema Bogu - zaboravljaju i na onaj drugi deo - ljubav prema svemu što je Božje.

A nedavno sam u prodavnici Pravoslavne crkve želela da kupim sveću za pomen i pitam prodavačicu koju treba da kupim, a ona me uputi na sveštenika koji je takođe pazario tu - no, on se ogradi i kaže ''Nemojte mene pitati, ja sam iz druge parohije.''
Ja nisam u stanju da razvojim šta je ''mora se, valja se ili ovakav je običaj u ovom kraju'', i predpostavljam da nisam jedina. Verujem da to takođe dodaje opštoj smušenosti i čini da je mnogo više deklarativnih vernika.
Nikola Knežević Nikola Knežević 17:15 11.06.2009

Re: Lepo

Upravo tako. A uloga pastira - sveštenika je da se duhovno brinu o svom narodu.
alexlambros alexlambros 21:32 11.06.2009

Re: Lepo

A uloga pastira - sveštenika je da se duhovno brinu o svom narodu


Пастири су за овце а овце су за шишање.
gorran2 gorran2 21:43 11.06.2009

*

*
dragan7557 dragan7557 11:59 12.06.2009

Re: Lepo, pre zaboravljeno

Пастири су за овце а овце су за шишање.

Bogami dobre su i kao zalogaj, a naročito jagnjad.
A tek Alfa muškarac, zadovoljava i najveći pobednički egocentrizam.

dragan7557 cerski
libkonz libkonz 09:23 11.06.2009

Lepo rečeno

Površnost je ovde česta pojava. Ljudi bi trebali da, umesto glasnog deklarisanja, budu ispunjeni Ljubavlju. Ljubavlju prema bližnjem, prema Bogu.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 10:53 11.06.2009

Respect

Karakteristika verskog osećanja je upravo njen ogroman dijapazon ispoljavanja i individualnog razumevanja. Zato su i potrebni "sveti ljudi" koji tumače Bhagavat Gitu, Bhuddina učenja, judaizam ili Hristovu nauku.

Ali bez obzira na nivo razumevanja, svaka ličnost zahteva da se prema njoj odnosimo sa poštovanjem. Ličnost prestupnika ili zločinca makar za trenutak prokaže svoju humanu stranu kad joj se obraćamo sa elementarnom ljubaznošću i poštovanjem.

Neki članovi OCD se ponašaju tako nisko prema srpskim vernicima i njihovim "svetim ljudima" da je ovima veoma teško ponekad da se ponašaju trpeljivo i nenasilno. Sasvim razumem i opraštam neobrazovanima ali oni koji očekuju civilno društvo moraju da sami pruže primer tolerancije.

Primer Slapšakova
jesen92 jesen92 11:45 11.06.2009

Srbi i religioznost..

..
Koliko su Srbi zaista religiozni a koliko je karakter njihove religioznosti samo deklarativan pokazala su određena empirijska istraživanja.
....Istrazivanja su pokazala nesto sto je meni odavno poznato...Rodjena sam i odzivela najveci deo zivota u komunizmu/socijalizmu i mogu da kazem da ne poznajem ni jednog pravog vernika osim moje tetke....Do devedesete, svi su bili ateisti a onda su poceli da seku kolace u Crkvi, poceli da se krste na slavama i sahranama i u javnosti sebe predstavljali kao vernike....duhovna dimenzija kod vecine tih ljudi ne postoji, vera je svedena na rituale prilikom svetkovina ili sahrana...Takodje, jako je izrazena paganska "crta' kod naseg naroda sto se vidi po tome da svako selo ima neke svoje specificne obicaje koji nemaju bas nikakve veze sa hriscanstvom. Iz tog razloga postoji i sklonost ka vracarama, horoskopima itd tj ljudi su skloni da traze resenja za svoje probleme u kartama i horoskopima a ne traze ga, na primer, kod lekara. Gledala sam vise tih emisija, iz radoznalosti, i smatram da su one odlicne za socioloska istrazivanja....Ako neko moze da okrene telefon i plati 100din/minutu da bi pitao zasto ga boli noga ili kada ce sin da se ozeni onda je to zaista za ozbiljnu analizu stanja svesti pojedinca kao i drustva u kome taj pojedinac bitise. .Mislim da samo obrazovanje moze u tom smislu nesto da popravi...Nove generacije imaju priliku da uce Veronauku mada ne znam na kom se to nivou odvija u skolama, verovatno sve zavisi od nastavnika/veroucitelja kao sto to zavisi i za sve druge predmete...U svakom slucaju, da bi neko mogao da odluci da li ce biti vernik ili ne i da li ce da se duhovno razvija u tom smislu potrebno je neko znanje i obrazovanje, ipak je ovo 21 vek...Takozvani ekstremisti, u bilo kojoj sredini pa i nasoj, po pravilu,nisu ni vernici ni ateisti ali su vesti u manipulisanju i opasni za svako drustvo....Nasa Crkva(kao institucija) je prilicno doprinela tome poslednjih dvadesetak godina....Nedopustivo je bilo promovisanje Arkana i slicnih kao vernika kada se znalo da te osobe to nisu i ne mogu biti...I da skratim malo pricu...Nase drustvo je vec duze vremena u ozbiljnom problemu u pogledu "vrednosti" koje treba da budu neki reper za svakog pojedinca a veliku odgovornost za to snose obrazovne institucije, mediji i Crkva....
chobanica chobanica 12:08 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

Nove generacije imaju priliku da uce Veronauku mada ne znam na kom se to nivou odvija u skolama, verovatno sve zavisi od nastavnika/veroucitelja kao sto to zavisi i za sve druge predmete...U svakom slucaju, da bi neko mogao da odluci da li ce biti vernik ili ne i da li ce da se duhovno razvija u tom smislu potrebno je neko znanje i obrazovanje, ipak je ovo 21 vek...


Da bi neko to odlucio mora pre svega da bude u stanju da kriticki razmislja. Deca u prvom razredu osnovne skole nemaju ni osnovna znanja o svetu oko sebe ni sposobnost kritickog razmisljanja i verovace u sve sto im osoba od autoriteta kaze. To nije slobodan, informisan izbor, to je bacanje mreze na najpodloznije (cuveni nacin regrutacije novih clanova u sekte, zar ne?) Zasto se Crkva spusta na taj nivo, zar i njoj ne prija vise kada joj pristupe odrasli ljudi koji razmisljaju i slobodnom voljom odlucuju i zakljucuju da je istina u veri?
margos margos 12:12 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

duhovna dimenzija kod vecine tih ljudi ne postoji, vera je svedena na rituale prilikom svetkovina ili sahrana...Takodje, jako je izrazena paganska "crta' kod naseg naroda sto se vidi po tome da svako selo ima neke svoje specificne obicaje koji nemaju bas nikakve veze sa hriscanstvom.

Duhovnost je ovde prilično materijalizovana upravo svođenjem na rituale. Kad bih shodno 21.veku pokušala da duh poistovetim ili objasnim (sa) energijom, odmah bih dobila packu da to nije to. A šta je - ne zna se.
jesen92 jesen92 12:37 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

Da bi neko to odlucio mora pre svega da bude u stanju da kriticki razmislja. Deca u prvom razredu osnovne skole nemaju ni osnovna znanja o svetu oko sebe ni sposobnost kritickog razmisljanja i verovace u sve sto im osoba od autoriteta kaze
..to i ja mislim...medjutim, ja ne mislim da je veronauka skodljiva ako je program "postavljen" kako treba..deca ne traba da se regrutuju kroz ovaj predmet vec da se obrazuju, da dobiju informacije i znanje kao iz svakog drugog predmeta a sto ce im kasnije u zivotu koristiti ili olaksati neke odluke....Pored toga, ovaj predmet je izboran a to znaci da tamo idu deca ciji roditelji smatraju da je to korisno....deca kasnije sama biraju....znam slucajeve gde su deca sama trazila da se premeste sa veronauke na "gradjansko" ili obrnuto....da li se to desava sto neko hoce da bude sa odredjnim drugom ili drugaricom u grupi ili zato sto im je zanimljivije na mestu koje nisu izbrali roditelji, to ne znam ali i to se desava....
jesen92 jesen92 12:46 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

Duhovnost je ovde prilično materijalizovana upravo svođenjem na rituale
...klopa na groblju, parastosi....u poslednje vreme je postalo moderno da se parastosi (onaj drugi deo vezan za hranu) obavaljaju u kafani....objasnjnje je da je u kafani komotnije i komfornije......A to sa energijom...pa normalno da bi dobila packu...religija i nauka se mozda negde dodiruju ali daleko je ta tacka...nije crkva institut za fiziku...
mariopan mariopan 14:01 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

Meni ne smetaju toliko rituali, ako neko zaista veruje da mu u necemu pomazu.
Smeta mi sto ljudi misle da su dolaskom u Crkvu obavili pokajanje za sve svoje ruzne misli, dela i postupke onda kada su van Crkve.
Ako su iskreni vernici trebalo bi da postupaju po svim dobrim i pozitivnim crkvenim savetima ili zapovestima.
Ljubi bliznjeg svog, ne ubij, ne kradi, ne lazi, ne prevari....itd.

I na Ljubav su neki sasvim zaboravili a to je vrhunski greh.Kao sto kaze Libkonz.
margos margos 14:31 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

Meni ne smetaju toliko rituali, ako neko zaista veruje da mu u necemu pomazu.

Ne smetaju ni meni, čak sam toliko radoznala da ih stalno pratim i upoređujem od kraja do kraja... Uvek za primer uzimam jednu sahranu u okolini Čačka gde je prema običajima izneta hrana na groblje i tad mi je bilo jasno da to ima smisla - najveći broj nas je došao s puta i ide na put.

Komunizam je neke postulate uzeo iz hrišćanstva i modifikovao ga prema potrebama, ali i nivou svesnosti ljudi tog doba (i instrumentima manipulacije kojima su raspolagali). Zato je nekima bilo lako da odlazak u CK zamene odlaskom u Crkvu, da samo zamene značke u reveru ... ali suštinskog razumevanja nije bilo ni onda, ni sad.

Dogod se bilo šta sprovodi koristeći se ljudskim strahom - od lidera, partijskog sekretara, sveštenika, pa i samog Gospoda - ja ću pitati: a gde je tu Ljubav?
drug.clan drug.clan 14:47 11.06.2009

Re: Srbi i religioznost..

jesen92
Rodjena sam i odzivela najveci deo zivota u komunizmu/socijalizmu i mogu da kazem da ne poznajem ni jednog pravog vernika osim moje tetke....Do devedesete, svi su bili ateisti a onda su poceli da seku kolace u Crkvi, poceli da se krste na slavama i sahranama i u javnosti sebe predstavljali kao vernike....


U Srbiji ima trecina agnostika, malo manje od trecine ateista ostalo vernici i to je dobro sto ih ima tako malo.
To sto se zbog mode deklarativno izjasnjavaju kao vernici je sekundarno i prolazno.

Inace nije samo socijalizam kriv za "gubitak vere" jer se slicno desilo i u zapadnoj evropi - francuska, holandija, svedska...


Da bi neko to odlucio mora pre svega da bude u stanju da kriticki razmislja. Deca u prvom razredu osnovne skole nemaju ni osnovna znanja o svetu oko sebe ni sposobnost kritickog razmisljanja i verovace u sve sto im osoba od autoriteta kaze.


Kriticko razmisljanje i vera su potpuno odvojeni i tamo gde ima jednog nema drugog. Vera je stvar dogme i o tome se ne razmislja kriticki vec se slepo veruje u protivnom nije vera nego agnosticizam. Zato kod nas u stvari ima najvise agnostika sto je dobro jer to znaci da kriticki misle!
mitar.popovic mitar.popovic 13:49 11.06.2009

Lideri


Ovo je nakon urušavanja socijalizma uslovilo prelaskom nacionalne svesti iz frenetičnog ateizma u ostrašćeni nacionalizam u kojem je obnova verskog identiteta bila sporedna pojava, u kome su pomešani osećaji verskog i nacionalnog ali bez dubljeg duhovnog iskustva i promene svesti.


A na celu tog fenomena su mnogi glasni i tihi lideri koji su preko noci presli iz te 'antropocentricne' ideologije u srpskocentricno srbstvo.

Odaje ih ih to sto im je sve, osim onog deklarativnog, niti hriscansko niti rodoljubivo, nego bas onoliko bezduhovno koliko su im predali ucitelji (bukvalno), kasnije ideoloski neprijatelji. I skola, i taktika, i strategija, i demagogija, i karakterni sklop.

Ti novi i stari bezdusnici su slicni republikancima i demokratama u Americi u tome sto na neki cudan nacin jedni druge potpiruju, al ukrug.

A mi duhovni smo kao duhovi, nevidljivi.

Da li nas igde ima?

dexter92 dexter92 14:12 11.06.2009

Dobra analiza

Fokus religioznosti vecine ljudi je na formi ,a ne sustini.
Medutim, ja sa hriscanstvom imam sledeci problem: Po defaultu si gresan, rodjen si gresan. Kriv si zbog tzv. praroditeljskog greha.Ne svidja mi se to imputiranje krivice u startu.Zasto bih ja bio kriv ili odgovoran zbog gresaka Adama i Eve? Pa zar krivica nije uvek individualna? Zasluga ili krivica bi trebalo da budu posledica nasih postupaka , a ne nekakva hipoteka proslosti.
mitar.popovic mitar.popovic 14:47 11.06.2009

Re: Dobra analiza


To da smo rodjeni gresni jeste vazno u hriscanstvu, a objasnjenje nije tesko naci u laksoj religioznoj literaturi.

Ukratko, svodi se na to da covek, kao telesni naslednik Adama (u prevodu 'Coveka'), nasledjuje neke ljudske nagone koji su gresni. Neki to zovu 'covekova zivotinjska priroda'. Dakle nasi nagoni su sebicni i stetni za okolinu, eventualno mi to treba da shvatimo i da nasom duhovnoscu izlecimo nase po defaultu lose nagone.

Covek koji misli da nema u sebi gresnih nagona treba da jos poraste.

Hope that helps
Kazezoze Kazezoze 15:00 11.06.2009

Re: Dobra analiza

Ukratko, svodi se na to da covek, kao telesni naslednik coveka, nasledjuje neke ljudske nagone koji su gresni. Neki to zovu 'zivotinjska priroda'. Dakle nasi nagoni su sebicni i stetni za okolinu, eventualno mi to treba da shvatimo i da nasom duhovnoscu izlecimo nase po defaultu lose nagone.

koji su to nagoni?
drug.clan drug.clan 15:02 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mitar.popovic

Dakle nasi nagoni su sebicni i stetni za okolinu,


Znaci najlakse resenje problema istrebljenje vrste?
mariopan mariopan 15:06 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mitar.popovic

To da smo rodjeni gresni jeste vazno u hriscanstvu, a objasnjenje nije tesko naci u laksoj religioznoj literaturi.

Ukratko, svodi se na to da covek, kao telesni naslednik Adama (u prevodu 'Coveka'), nasledjuje neke ljudske nagone koji su gresni. Neki to zovu 'covekova zivotinjska priroda'. Dakle nasi nagoni su sebicni i stetni za okolinu, eventualno mi to treba da shvatimo i da nasom duhovnoscu izlecimo nase po defaultu lose nagone.

Covek koji misli da nema u sebi gresnih nagona treba da jos poraste.

Hope that helps

Rekla bih da je to savet da se u sebi borimo protiv gresnih misli i dela, dakle, niko nije bezgresan i kada sebe tako prihvati, lakse mu je da razume i druge, da ih sa gresnog puta vrati bez mrznje i osude, vec sa razumevanjem da je to u ljudskoj prirodi i da se neko protiv toga tesko bori.
filantrop filantrop 15:14 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mariopan

rekla bih da je to savet da se u sebi borimo protiv gresnih misli i dela, dakle, niko nije bezgresan i kada sebe tako prihvati, lakse mu je da razume i druge, da ih sa gresnog puta vrati bez mrznje i osude, vec sa razumevanjem da je to u ljudskoj prirodi i da se neko protiv toga tesko bori.


Hej, dobar ti je ovaj izgovor za to sto si presrecna sto su Josku Fisera gadjali zelenom farbom. (blog JG)
Ti si bas onako dosledna hriscanka.
mitar.popovic mitar.popovic 15:15 11.06.2009

Re: Dobra analiza

@ Kazeoze

Pa.. svako ima svoje.. Neki ljudi su jako sujetni, a da to ne primete. Ganjaju uspeh ne na korist svojim bliznjima, nego radi licne 'slave'. Neki ljudi misle da mnogo vole, a u stvari imaju duhovne rupe koje pokusavaju da izlece seksualnim tripovima, ili sebicnom ljubavi... Neki ljudi su skrti. Kada smo bili deca, voleli smo da se rugamo drugovima i drugaricama, a ako nismo, to je zato sto su nam roditelji pretili da to ne valja.

Neki misle da su nacionalni heroji, i uveren sam da sve cine iz najboljih namera, a u stvari stete celoj naciji.

Nije da sam ja iznad svega toga. Svi mi imamo te vrste problema, ali meni licno religija pomaze da, ako ne mogu da ih se otarasim, bar budem kolko-tolko svestan njih.

Uostalom, ta teorija o default losim nagonima se moze naci i u (sekularnoj) psihologiji, tako da nemoze se reci da je to samo jos jedna nebuloza religije.
mitar.popovic mitar.popovic 15:18 11.06.2009

Re: Dobra analiza

@Drug.Clan

Istrebljenje vrste, ili istinska duhovnost. Nema trece.

Al nemoj mene da pitas sta je i gde je istinska duhovnost :).

Pitaj Boga!
drug.clan drug.clan 15:25 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mitar.popovic
@Drug.Clan

Istrebljenje vrste, ili istinska duhovnost. Nema trece.

Al nemoj mene da pitas sta je i gde je istinska duhovnost :).

Pitaj Boga!


Za prvo znam da je efikasno resenje, drugo mi se cini potpuno imaginarno i nestvarno da bi moglo da resi bilo koji problem.

Izgleda da je i on mnogo gresan posto ne pomaze svojim bliznjim. Pogledajte jad, bedu i cemer njegove dece sirom sveta....

Boga sam davnih dana jos i zapitkivao ali se nije javljao.
Ne znam samo kako ovi vernici oko mene uspevaju da zakazu konsultacije svaki dan
alexlambros alexlambros 15:31 11.06.2009

Re: Dobra analiza

Boga sam davnih dana jos i zapitkivao ali se nije javljao.
Ne znam samo kako ovi vernici oko mene uspevaju da zakazu konsultacije svaki dan


mitar.popovic mitar.popovic 15:32 11.06.2009

Re: Dobra analizaA ja mislim da to prvo nikako ne moze da bude resenje. Da li si resio matematicki zadatak ako pocepas papir?

Po tome, ovo drugo mi je jedina opcija.
drug.clan drug.clan 15:36 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mitar.popovic


A ja mislim da to prvo nikako ne moze da bude resenje. Da li si resio matematicki zadatak ako pocepas papir?

Po tome, ovo drugo mi je jedina opcija.


Nije bas srecno poredjenje sa matematickim zadatkom.

Ti si gore rekao da samim nastankom, rodjenjem coveka na svet dolazi greh - nagoni koji su stetni po okolinu.
Cak i sa istinskom duhovnoscu svih ljudi, na svet ce i dalje dolaziti greh-nagon sa svakim rodjenjem.

Ako upotrebimo malo logike jasno je da se problem greha moze resiti jedino neradjanjem tj. istrebljenjem vrste!
Kazezoze Kazezoze 16:03 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mitar.popovic
@ Kazeoze

Pa.. svako ima svoje.. Neki ljudi su jako sujetni, a da to ne primete. Ganjaju uspeh ne na korist svojim bliznjima, nego radi licne 'slave'. Neki ljudi misle da mnogo vole, a u stvari imaju duhovne rupe koje pokusavaju da izlece seksualnim tripovima, ili sebicnom ljubavi... Neki ljudi su skrti. Kada smo bili deca, voleli smo da se rugamo drugovima i drugaricama, a ako nismo, to je zato sto su nam roditelji pretili da to ne valja.

Neki misle da su nacionalni heroji, i uveren sam da sve cine iz najboljih namera, a u stvari stete celoj naciji.

Nije da sam ja iznad svega toga. Svi mi imamo te vrste problema, ali meni licno religija pomaze da, ako ne mogu da ih se otarasim, bar budem kolko-tolko svestan njih.

Uostalom, ta teorija o default losim nagonima se moze naci i u (sekularnoj) psihologiji, tako da nemoze se reci da je to samo jos jedna nebuloza religije.

ovo shto ti nazivash nagonom, odnosno urodjenim grehom, niti je urodjeno niti je nagon, nego je proizvod uticaja okoline kroz odrastanje. taj uticaj se steche kroz vaspitanje, shkolovanje ili imitiranjem ponashanja drugih. tako se stvara lichnost i sve shto je negativno kod choveka se nalazi u chovekovoj lichnosti, a nikako u njegovoj sushtini.
biti prirodan znachi biti autentichan. ideologije, "izmi", teorije,religije i sl kontejneri te izoblichavaju i daju izgled lazhne "persone". ti kultivishesh svoj lik, sve shto potom pokazhesh nisi ti. realnost je izgubljena, a ti onda glumish i glumish. tvoj zhivot postaje manje zhivotan, a vishe igra u kojoj neshto glumish - to nije tvoja istinska dusha vec kultura, obrazovanje, drushtvo, civilizacija. chovek mozhe biti kultivisan - a shto si vishe kultivisan, to si manje stvaran. kultivishuci svoju lichnost chovek zapostavlja ono svoje istinsko u sebi.
jedini chovekov greh je shto zapostavlja svoju sushtinu na ushtrb razvoja lichnosti. onaj koji paralelno razvija i sushtinu i lichnost u isto vreme razvija svoju svesnost, a onaj ko je svestan mozhe snagom svoje volje (svesti) da kontrolishe sve glume i fantazije koje mu njegova lichnost namece.
dexter92 dexter92 16:06 11.06.2009

Re: Dobra analiza


To da smo rodjeni gresni jeste vazno u hriscanstvu, a objasnjenje nije tesko naci u laksoj religioznoj literaturi.

Ukratko, svodi se na to da covek, kao telesni naslednik Adama (u prevodu 'Coveka'), nasledjuje neke ljudske nagone koji su gresni. Neki to zovu 'covekova zivotinjska priroda'. Dakle nasi nagoni su sebicni i stetni za okolinu, eventualno mi to treba da shvatimo i da nasom duhovnoscu izlecimo nase po defaultu lose nagone.

Covek koji misli da nema u sebi gresnih nagona treba da jos poraste.

Hope that helps

Mislim da tu treba razdvojiti dve stvari. Jedno je nagon, kao sto je seksualni nagon, a drugo je neka losa ljudska osobina.
Da li je seksualni nagon sam po sebi los? To je pitanje za citavu raspravu, ja mislim da nije.Btw. taj nagon se ne leci. Izlecenje od seksualnog nagona se zove impotencija.
Da li se ljudi radjaju losi, pa 'duhovno sazrevaju'...hm pa Isus je rekao da su deca duhovno cista, nevina ...
Uostalom ta teza o 'zivotinjskoj prirodi coveka' je skroz suplja i predstavlja najobicniju manipulaciju nekih crkava.
mitar.popovic mitar.popovic 16:07 11.06.2009

Re: Dobra analiza

@ drug clan

Dobra ti je poenta.

Kao prvo, licno mislim da greh-nagoni u realnosti stvarno postoje, to vidim i citam u istoriji, i to misljenje mi ne zavisi od religioznih verovanja. A cini me se da i ti verujes u doticne greh-nagone na neki svoj nacin, mada mozda imaz za njih drugaciji naziv.

Kako da se izbavi svet? Dok jedne generacije zidaju i prave, druge i svojoj uobrazenosti i dekadenciji ruse. I tako sve u krug. Isto vazi i za individualce. Sta se krije iza toga nego greh-nagoni? Opet, tvrdnja nezavisna od religijskih verovanja. Dakle, greh-nagoni nisu sporni.

(A hriscanstvo bi reklo da, ako jedna generacija zeli da izbegne tu spontanu organicnu dekandenciju, treba da se okrene istinskoj duhovnosti. Onda ce da cvetaju vinogradi i niko se nece posipati pepelom, a neprijatelji nece rusiti hramove i odvoditi roblje. )

Nije mracna religija sama po sebi, nego je mracan svet koji ona interpretira.

Sta ja mogu da uradim, to je da pokusam iskreno da pobedim svoje greh-nagone. To ce mi dati neko duhovno zadovoljstvo, i mozda mi malo zadovoljiti savest. I to meni dosta.

Ako svi mi to pokusamo, onda mozda dostignemo neku statisticku tacku na kojoj ima dovoljno dobrodusnih ljudi da kolko-tolko poboljsaju drzavu. Najverovatnije necemo uci u nebesko carstvo, ali eto da budemo uzor i ovde na zemlji, nebi ni to bilo tako lose.
drug.clan drug.clan 16:07 11.06.2009

Re: Dobra analiza

KazezozeJa mislim da je ovde bilo reci o frojdovskim nagonima koji su misljenju hriscanskih vernika grehovi!
I samo kazu da razmnozavanje tj. je opstanak vrste greh.
mitar.popovic mitar.popovic 16:10 11.06.2009

Re: Dobra analiza

@ Kazeoze

Sad smo dogurali do one klasicne debate, Priroda vs Odgajanje.

Ali uzmimo da okolina kvari coveka. Opet se moze reci da je to neki default, jer okolina UVEK pokvari coveka ako se covek bas dobro ne pobrine da se to ne desi.
mitar.popovic mitar.popovic 16:12 11.06.2009

Re: Dobra analiza


Imaju dobri i losi nagoni. Dobri nagoni su povezani sa dobrim osobinama, a losi nagoni sa losim osobinama.

Seks nije uvek los nagon. Ali nekim ljudima jeste. Nekome seks poboljsava zivot, a nekoga seks cini perverznjakom i muti mu pamet.
mariopan mariopan 16:14 11.06.2009

Re: Dobra analiza

filantrop
mariopan

rekla bih da je to savet da se u sebi borimo protiv gresnih misli i dela, dakle, niko nije bezgresan i kada sebe tako prihvati, lakse mu je da razume i druge, da ih sa gresnog puta vrati bez mrznje i osude, vec sa razumevanjem da je to u ljudskoj prirodi i da se neko protiv toga tesko bori.


Hej, dobar ti je ovaj izgovor za to sto si presrecna sto su Josku Fisera gadjali zelenom farbom. (blog JG)
Ti si bas onako dosledna hriscanka.

Priznajem, nije hriscanski sto sam se tako slatko nasemjala onoj farbi, a jesam, ne samo farbi, nego udarcu, rekla bih samarcini, nije to bila samo farba. Eto ti dokaza da sam samo gresno ljudsko bice, za razliku od tebe.

Ali kada smo kod greha, za kakav i koliki greh je on tu farbu dobio, mozes li da se setis? Eto, i to bi bilo hriscanski. Da ne krenem da ti nabrajam cime i odakle je slao smrt za hiljde gradjana ove zemlje, imas blog kod Mungosa, tamo ti je lepo nabrojano zasto je tu farbu dobio.
Kazezoze Kazezoze 16:20 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mitar.popovic
@ Kazeoze

Sad smo dogurali do one klasicne debate, Priroda vs Odgajanje.

Ali uzmimo da okolina kvari coveka. Opet se moze reci da je to neki default, jer okolina UVEK pokvari coveka ako se covek bas dobro ne pobrine da se to ne desi.

ali nagon je prirodan, a ti govorish o nauchenim grehovima.
meni se chini da ti te dve stvari brkash.
mitar.popovic mitar.popovic 16:33 11.06.2009

Re: Dobra analizaNe brkam, potpuno te razumem.

Ako pojedinacno ljudsko bice UVEK od svoje ljudske okoline (tj drustva) nauci grehove, onda se moze reci da, iako ti grehovi nisu eto prirodni za individualca, oni jesu prirodni za ljudski kolektiv.

Ne mora da bude u genima da bi bilo prirodno. Nego se uvek desi, po defaultu se desi, i prema tome je prirodno, spontano...

A covek MORA da zivi u kolektivu.
filantrop filantrop 16:34 11.06.2009

Re: Dobra analiza

mariopan

filantrop

mariopanrekla bih da je to savet da se u sebi borimo protiv gresnih misli i dela, dakle, niko nije bezgresan i kada sebe tako prihvati, lakse mu je da razume i druge, da ih sa gresnog puta vrati bez mrznje i osude, vec sa razumevanjem da je to u ljudskoj prirodi i da se neko protiv toga tesko bori. Hej, dobar ti je ovaj izgovor za to sto si presrecna sto su Josku Fisera gadjali zelenom farbom. (blog JG)Ti si bas onako dosledna hriscanka.Priznajem, nije hriscanski sto sam se tako slatko nasemjala onoj farbi, a jesam, ne samo farbi, nego udarcu, rekla bih samarcini, nije to bila samo farba. Eto ti dokaza da sam samo gresno ljudsko bice, za razliku od tebe.Ali kada smo kod greha, za kakav i koliki greh je on tu farbu dobio, mozes li da se setis? Eto, i to bi bilo hriscanski. Da ne krenem da ti nabrajam cime i odakle je slao smrt za hiljde gradjana ove zemlje, imas blog kod Mungosa, tamo ti je lepo nabrojano zasto je tu farbu dobio.


Ne vredi , ne mozes da budes srecna sto je jedno gresno bozje stvorenje fizicki napadnuto i da budes istinski hriscanin, nije u skladu sa hriscanskim postulatima, koje ocigledno poznajes. Jedno iskljucuje drugo. Nije tvoje da sudis koliki su ciji grehovi, Joska za Josku, Mariopan za Mariopan.
Ovo je tipicna deklarativna religioznost iz naslova .
Mozda g.Nikola moze da nam da strucno misljenje.
------
Ja, bezgresno stvorenje??
Nista ne moze biti dalje od istine.
Samo zamisljam situaciju da mene neko napadne na onakav nacin, ne bi mi se uopste dopalo,
pa ne zelim to ni drugome. Za razliku od tebe hriscanke, ja imam "mogucnost" da se stavim u tudj polozaj.

Daleko bilo da sam Joskin obozavatelj. Samo ne vidim kako ce farba da prefarba njegovu odgovornost. Za to treba malo vise.
mariopan mariopan 16:48 11.06.2009

Re: Dobra analiza

filantrop
mariopan

filantrop

mariopanrekla bih da je to savet da se u sebi borimo protiv gresnih misli i dela, dakle, niko nije bezgresan i kada sebe tako prihvati, lakse mu je da razume i druge, da ih sa gresnog puta vrati bez mrznje i osude, vec sa razumevanjem da je to u ljudskoj prirodi i da se neko protiv toga tesko bori. Hej, dobar ti je ovaj izgovor za to sto si presrecna sto su Josku Fisera gadjali zelenom farbom. (blog JG)Ti si bas onako dosledna hriscanka.Priznajem, nije hriscanski sto sam se tako slatko nasemjala onoj farbi, a jesam, ne samo farbi, nego udarcu, rekla bih samarcini, nije to bila samo farba. Eto ti dokaza da sam samo gresno ljudsko bice, za razliku od tebe.Ali kada smo kod greha, za kakav i koliki greh je on tu farbu dobio, mozes li da se setis? Eto, i to bi bilo hriscanski. Da ne krenem da ti nabrajam cime i odakle je slao smrt za hiljde gradjana ove zemlje, imas blog kod Mungosa, tamo ti je lepo nabrojano zasto je tu farbu dobio.


Ne vredi , ne mozes da budes srecna sto je jedno gresno bozje stvorenje fizicki napadnuto i da budes istinski hriscanin, nije u skladu sa hriscanskim postulatima, koje ocigledno poznajes. Jedno iskljucuje drugo. Nije tvoje da sudis koliki su ciji grehovi, Joska za Josku, Mariopan za Mariopan.
Ovo je tipicna deklarativna religioznost iz naslova .
Mozda g.Nikola moze da nam da strucno misljenje.
------
Ja, bezgresno stvorenje??
Nista ne moze biti dalje od istine.
Samo zamisljam situaciju da mene neko napadne na onakav nacin, ne bi mi se uopste dopalo,
pa ne zelim to ni drugome. Za razliku od tebe hriscanke, ja imam "mogucnost" da se stavim u tudj polozaj.

Daleko bilo da sam Joskin obozavatelj. Samo ne vidim kako ce farba da prefarba njegovu odgovornost. Za to treba malo vise.

U pravu si, eto ti zaista dokaza kako su ljudi gresni, i ja, naravno.
U svakom trenutku svog zivota borim se sa sobom, recimo da ne osetim tu (gresnu) radost sto su coveka opaucili onom farbom, i priznajem da si u pravu da svako za sebe treba da odgovara.
Pomislila sam da sudis o meni iz pozicije bezgresnog, zato izvini Eto vidis da smo oboje dosli do istog zakljucka - gresni smo i treba da se trudimo da te grehe ne umnozavamo vec da se od njih branimo.
Svoje dobro delo, da me opomenes i vratis na pravi put hruscanskog razmisljanja upravo si obavio ( hvala ) i to upravo potvrdjuje ono sto sam rekla: ljudi su slabi, gresni i nekada im je potrebna pomoc bliznjih da ne grese, da ih neko opomene i vrati na pravi put.
Pozdrav
Kazezoze Kazezoze 17:00 11.06.2009

Re: Dobra analiza

Ako pojedinacno ljudsko bice UVEK od svoje ljudske okoline (tj drustva) nauci grehove, onda se moze reci da, iako ti grehovi nisu eto prirodni za individualca, oni jesu prirodni za ljudski kolektiv.

kolektiv utiche na razvoj lichnosti kod pojedinca, a ne njegove sushtine.
kao shto sam gore objasnio, lichnost nije prirodna, nego nauchena. sushtina je prirodna.
kolektiv je na kraju krajeva stvar slobodnog izbora. ukoliko se ponashash onako kako ti kolektiv nalazhe, onda gubish na svojoj individualnosti i samim tim gubish jedinu svoju pravu vrednost.
ukoliko ti se ne svidja kolektiv koji te hrani grehovima ti uvek mozhesh da ga napustish.
samo za to je potrebna svest, a ona se gubi ukoliko je chovek podlozhan kolektivu i ne vidi njegovu loshu karmu.
filantrop filantrop 17:04 11.06.2009

Re: Dobra analiza

vratis na pravi put


Ja se time ne bavim, ne sudim , to prepustam nadleznima.
Pozz.
dexter92 dexter92 17:14 11.06.2009

Re: Dobra analiza

@mitar

Sta je nagon? Nagon za seksom, glad za hranom, zedj za vodom, potreba za snom itd...To je nagon.
Vecina ljudi ima sasvim ispravne nagone. Oni koji imaju drugacije nagone nazivaju se perverznima. Neke perverzije su manje vise drustveno prihvatljive, a neke nisu (npr. pedofilija).
Druga stvar je artikulacija nagona. Da li ces ,da banalizujem, izvrsiti nuzdu na sred ulice ili silovati prodavacicu da bi zadovoljio svoj seksualni nagon ili ces svoje fizioloske i seksualne potrebe zadovoljiti na civilizacijski prihvatljiv nacin je stvar artikulacije.
Treca stvar je struktura licnosti koja je delimicno urodjena ,a delimicno se formira vaspitanjem, uticajem sredine itd..i tu imamo citav spektar razlicitih ljudskih karaktrera dobrih, losih...dosta zavisi i od nacina interpretacije.
Dakle uzevsi sve to u obzir ne vidim neki poseban razlog da crkva, dogma, religija ili sta god proglasi coveka za gresnika po defaultu ,da kaze da je njegova priroda zivotinjska.Mislim da je takav pristup pogresan jer se relativizuje necija stvarna krivica ili vrlina jer u jednom svetu gde je 'sve greh', zasto se uopste boriti?
Konacno , nisam siguran da se iz 'Knjige postanja' mogu izvuci jednoznacni zakljuci da tzv. praroditeljski greh i ima tu dimenziju koju mu crkva cesto pripisuje.Npr. Erih From je smatrao da se tu zapravo i ne radi o grehu vec odluci praroditelja da izadju iz raja tj. blazenstva zbog vlastite radoznalosti.
mariopan mariopan 20:11 11.06.2009

Re: Dobra analiza

filantrop
vratis na pravi put


Ja se time ne bavim, ne sudim , to prepustam nadleznima.
Pozz.

Eto, makar da nisi hteo to si uradio
Razmislila, videla da si u pravu,popravila se ( nadam se).
Pozzzzzz
mitar.popovic mitar.popovic 00:58 12.06.2009

Re: Dobra analiza


Ne zelim da raspravljam o definicijama nagona, zelje, osobine.

Na stranu uzroci, cinjenica je da ljudi i drustva bez svesne samokontrole dospevaju u jad.

Samo oni koji uspeju da u korenu reformisu duh, to jest SAZRENU, su u stanju da odgovorno postupaju u zivotu. Ostali se moraju da kontrolisu kao decica, inace nastupaju problemi.

Onome koji se uzda u svoju sopstvenu dobrotu je fino sve dok ne dospe u veliku nevolju. Kada mu se to desi, onda kaze nesto kao: "Pa ja sam dobar covek, imam dobre nagone, ja ovo ne zasluzujem". Tada tu logiku koristi kao izgovor da ucestvuje u nepravdi: svet je los, mene ovako dobrog je spopalo zlo, pa sto da ja marim o pravdi. I eto ti sebicnosti, cinicnosti, i propasti. Doticna osoba vise nije tako dobra. Mada, ni tada tu osobu nista ne sprecava da do ujutru bloguje i propoveda i istini i pravdi.
dexter92 dexter92 01:09 12.06.2009

Re: Dobra analiza

Ne zelim da raspravljam o definicijama nagona, zelje, osobine.

Na stranu uzroci, cinjenica je da ljudi i drustva bez svesne samokontrole dospevaju u jad.

Samo oni koji uspeju da u korenu reformisu duh, to jest SAZRENU, su u stanju da odgovorno postupaju u zivotu. Ostali se moraju da se kontrolisu kao decica, inace nastupaju problemi.

Onome koji se uzda u svoju sopstvenu dobrotu je fino sve dok ne dospe u veliku nevolju. Kada mu se to desi, onda kaze nesto kao: "Pa ja sam dobar covek, imam dobre nagone, ja ovo ne zasluzujem". Tada tu logiku koristi kao izgovor da ucestvuje u nepravdi: svet je los, mene ovako dobrog je spopalo zlo, pa sto da ja marim o pravdi. I eto ti sebicnosti, cinicnosti, i propasti. Doticna osoba vise nije tako dobra. Mada, ni tada tu osobu nista ne sprecava da do ujutru bloguje i propoveda i istini i pravdi.

Ja vise ne znam sta ti ustvari zastupas.
Ja sam rekao da mislim da je pogresno sto crkva imputira ljudima krivicu i u startu ih naziva losima zbog praroditeljskog greha.
A to kako ce neki pojedinac da reaguje na odredjenu zivotnu situaciju je posebna prica i zavisi od mnostva faktora.
mitar.popovic mitar.popovic 01:23 12.06.2009

Re: Dobra analiza

crkva imputira ljudima krivicu i u startu ih naziva losima zbog praroditeljskog greha.


Ta recenica malkice tezi ka istini, ali su reci izabrane maliciozno da bi ponizile crkvu, a jos vaznije, u toj recenici se nalazi skrivena retoricka greska.

Da li crkva imputira (to jest daje) ljudima krivicu? NE. Ta 'krivica' je prisutna u ljudima nezavisno od postojanja i delovalja crkve. Crkva tu 'krivicu' samo istice. E sad, to nije 'krivica' (mada ako bas hoces, mozes upotrebiti i tu metaforu), to je upravo ona karakteristika ljudi koja ih cini losim po defaultu... O njoj celo vreme pricam.
dexter92 dexter92 01:46 12.06.2009

Re: Dobra analizaTa recenica malkice tezi ka istini, ali su reci izabrane maliciozno da bi ponizile crkvu, a jos vaznije, u toj recenici se nalazi skrivena retoricka greska.

Da li crkva imputira (to jest daje) ljudima krivicu? NE. Ta 'krivica' je prisutna u ljudima nezavisno od postojanja i delovalja crkve. Crkva tu 'krivicu' samo istice. E sad, to nije 'krivica' (mada ako bas hoces, mozes upotrebiti i tu metaforu), to je upravo ona karakteristika ljudi koja ih cini losim po defaultu... O njoj celo vreme pricam.

Meni nije namera da ponizim crkvu.Crkva moze jedino sama seba da 'ponizi' vlastitim greskama.
Ali ako crkva pokusava vekovima da imputira vernicima krivicu onda postoji osnovana sumnja da se iza toga ustvari krije zelja za kontrolom. Ti si kriv, ali te mi mozemo spasti pod tim i tim uslovima...
Ja i dalje ne vidim razlog za ljudsku krivicu po rodjenju. Pa svi zemaljski zakoni imaju prezunkciju nevinosti, zasto bi sa Bozjim bilo drugacije?
Nisam razumeo koja to karakteristika ljudi ih cini losim po defaultu?
mitar.popovic mitar.popovic 02:05 12.06.2009

Re: Dobra analiza

dexter92


Ta recenica malkice tezi ka istini, ali su reci izabrane maliciozno da bi ponizile crkvu, a jos vaznije, u toj recenici se nalazi skrivena retoricka greska.

Da li crkva imputira (to jest daje) ljudima krivicu? NE. Ta 'krivica' je prisutna u ljudima nezavisno od postojanja i delovalja crkve. Crkva tu 'krivicu' samo istice. E sad, to nije 'krivica' (mada ako bas hoces, mozes upotrebiti i tu metaforu), to je upravo ona karakteristika ljudi koja ih cini losim po defaultu... O njoj celo vreme pricam.

Meni nije namera da ponizim crkvu.Crkva moze jedino sama seba da 'ponizi' vlastitim greskama.
Ali ako crkva pokusava vekovima da imputira vernicima krivicu onda postoji osnovana sumnja da se iza toga ustvari krije zelja za kontrolom. Ti si kriv, ali te mi mozemo spasti pod tim i tim uslovima...
Ja i dalje ne vidim razlog za ljudsku krivicu po rodjenju. Pa svi zemaljski zakoni imaju prezunkciju nevinosti, zasto bi sa Bozjim bilo drugacije?


Pa cesto se i krije zelja za kontrolom i treba sumnjati u crkvu. Ne treba crkva da resava probleme nego da stvora sredinu u kojoj mi mozemo slobdno i svojom voljom da razvijamo svoju duhovnost. Ja jesam pobozan, ali nisam veliki ljubitelj crkvi.


Nisam razumeo koja to karakteristika ljudi ih cini losim po defaultu?


Kako nisi razumeo Dexter, kako!?!? Pa procitaj ovo gore sto je napisano, nije na Japanskom!

alexlambros alexlambros 02:10 12.06.2009

Re: Dobra analiza

Ne treba crkva da resava probleme nego da stvora sredinu u kojoj mi mozemo slobdno i svojom voljom da razvijamo svoju duhovnost.


A sto crkva da stvara sredinu u kojoj mozemo slobodno i svojom voljom da razvijamo svoju duhovnost, ne razumem? I kad je to crkva bilo gde stvorila sredinu u kome covek moze slobodno da se razvija? Otkud vam ideja da su samo religiozni ljudi duhovni?
mitar.popovic mitar.popovic 04:05 12.06.2009

Re: Dobra analiza


Zasto crkva da stvara sredinu za duhovni razvoj? Bilo koja ustanova koja se brine za duhovni razvoj kolektiva se moze nazvati crkva. Na zapadu je, eto, istoriski ova hriscanska crkva prevladala ostale ustanove koje su htele da cine istu funkciju.

Postoji mnogo primera u kojima je crkva uradila izvanredne stvari.

Iz trule rimske imperije Rimska crkva je izvukla nit civilizacije i reda, njeno ucenje je obuzdalo i civilizovalo horde uzasnih varvara zapadne i severne evrope i organizovalo ih u kraljevstva.

Danas crkvene humanitarne organizacije hrane i skoluju milione gladne i beznadezne dece.

Srpska pravoslavna crkva je odrzala narodno dostajanstvo i nadu u doba vladavine Turaka. A i danas ona predstavlja jedan od stubova naseg identiteta. U doba Nemaljica Srpska crkva je bila u samoj osnovi srpske drzavnosti, sto dokazuje jaka povezanost Nemanjica sa crkvom. A njihova drzavnost je bila zavidna za svoje doba. Takodje treba pomenuti da je vladavina Nemanjica pocela duhovnom reformom vladajuce klase, koja je presla iz paganstva i pseudo hriscanstva u prosveceno hriscanstvo.

Onda imas i Dositeja Obradovica, vernika i crkvenjaka koji je izuzetno doneo prosveti Srba u novom dobu. Po meni je on nas najbolji primer verinka i prosvetitelja koji je pozitivno doprineo drustvu (pored Svetog Save).

U srednjem veku, kada je vladalo sujeverje svugde, pa i u crkvi, ipak prvi ljudi koji su poceli da se bore protiv tog duhovnog mraka bili su crkvenjaci. Kopernik je bio svestenik, a i Galileo takodje. Da, da, kasnije ih je crkva 'progonila', ali prognio ih bi svako, jer su ta dvojica tada negirali najociglednija i najlogicnija zapazanja ("zasto ljudi ne spadnu sa zemlje ako je ona okrugla?')

Onda, moze se pomenuti i doba Mikelandjela i Italijanske renesanse. Istina, bilo je sukoba izmedju te nove umetnosti i crkve, ali ko su bili glavni pokrovitelji renesansnih slikara i vajara? To je svakako bila crkva. Jer ti slikari i vajari su slikali i vajali crkve, religiozne objekte, i religiozne teme. Najlepsi primeri baroske arhitekture, for example, su crkve. A i najlepse zgrade u Beogradu i celoj Srbiji su crkve.

Posle toga imas i Reformu, kada je stvorena protestantska crkva koja je razkrinkala i ponistila los uticaj katolicke crkve u vecem delu Evrope, sto je kasnije i katolicku crkvu nateralo na reforme. Silan broj naucnika i humanista su podrzavali i bili inspirisani reformom. Etika koju su propovedali reformisti je kasnije dovela do slobodnog trzista i kapitalizma, tj izvela iz feudalnog poretka. Koji od tadasnjih pionira naucnika nije bio dobro ucen u teologiji? Svi redom su bili uceni u teologiji, mada, priznajem, to ne podrazumeva da su bili verni ni jednoj crkvi.

U latinskoj americi medju najefektivnijim borcima protiv pohlepnih i eksploatativnih autokrata su aktivisti katolicke crkve.

Jesuitski odred u katolickoj crkvi je dobro poznat po svom podrzavanju nauke. Osnovali su univerzitete sirom sveta, od amerike do azije, a proizveli su velike mislioce, izmedju ostalih Djuradj Boskovic i onaj sto je sastavio teriju o Big Bang-u.

Katolicka crkva danas ima puno problema. Mene ta crkva zastrasuje, kao i mnoge ne-katolike, ali ipak istorijski gleda no ovo sto sam naveo stoji.

U Americi imaju mnoge jako lepe crkvene tradicije u kojima su odgajani veliki lideri i predsednici. Ni jedan Americki predsednik ne sme da se protivi religiji zbog toga.

Zemlje u kojima se ne postuje religija su izuzetci, a ne pravila. Ti izuzetci danas su: Kina, Francuska, Severna Koreja.. Ostali nisu toliko utecajni na svet.

I na kraju, ako se duhovna organizacija starih Jevreja shvati kao crkva, i ako se institucija starozavetnih proroka i ranih hriscanskih svetaca uzme kao crkvena, tesko je izmeriti ogroman (pozitivan) uticaj na zapadni i svetski moral.

Sta cini crkvu nego skupina ljudi koji se okupljaju u njoj? Pricate o crkvi kao o nekoj zverki... Da su ljudi dobri u crkvi, bila bi i crkva dobra, dakle ne treba suditi crkvu kao instituciju, nego ljude koji zloupotrebljavaju tu instituciju. Crkva ne unistava ljude, ljudi unistavaju ljude. Guns don't kill people, people kill people. Ti zli i naopaki svestenici bi, kada bi se ponistila crkva, prosto samo preselili u Partiju i onda bi u njoj radili ista sranja. Kakav narod takav sistem, a ne obrnuto.

To sto kod nas nazalost crkva ima osobine kakve ima, to ne govori o prirodi crkve nego o prirodi naseg naroda. To sto je Americka crkva u Juznim drzavama onakva kakva je, to takodje govori o tamosnjem narodu.

dragan7557 dragan7557 09:59 12.06.2009

Re: Indoktrinacija


ovo shto ti nazivash nagonom, odnosno urodjenim grehom, niti je urodjeno niti je nagon, nego je proizvod uticaja okoline kroz odrastanje. taj uticaj se steche kroz vaspitanje, shkolovanje ili imitiranjem ponashanja drugih. tako se stvara lichnost i sve shto je negativno kod choveka se nalazi u chovekovoj lichnosti, a nikako u njegovoj sushtini.

Indoktrinacija a potom kloniranje ljudi.
biti prirodan znachi biti autentichan. ideologije, "izmi", teorije,religije i sl kontejneri te izoblichavaju i daju izgled lazhne "persone". ti kultivishesh svoj lik, sve shto potom pokazhesh nisi ti. realnost je izgubljena,

A ovde bi se moglo postaviti i pitanje realnosti koju naravno generacije putem indoktrinacije i kloniranja prenose na svaku sledeću, pod uticajem "kultivacije".

U realnosti u kojoj svaka jedinka svoj potencijal koristi isključivo na "borbu" za fizički opstanak sa Crkvom kojoj je potrebno 1800 godina da kroz Rerum Novarun "primeti" da nešto nije u redu (i to samo delimično) nije ni moguće raspravljati o bilo kakvoj promeni u okviru vrednosti kao što je 10 Božijih zapovesti gde je ljubi bližnjeg svoga pretvoreno u zavidi i mrzi (bezraložno) bližnjeg svoga a ne ubi bližnjeg svoga je zapovest koju je crkva (hrišćanska i dr.) odavno pretvorila u ubi bližnjeg svoga na najgori mogući način recimo ispeci ga u vatri (Savonarola i dr.). Zlo je konirano a kloniranje se nastavlja i ubrzava eksponecijalno u "našim vremenima".
Manje zlo ne postoji već je izmišljeno.

Da Bog nije imao ovu nameru je sigurno The Third Parable of Enoch i dr.

Kaz preporuka.

dragan7557 cerski
Filip2412 Filip2412 05:29 13.06.2009

Re: Dobra analiza


A sto crkva da stvara sredinu u kojoj mozemo slobodno i svojom voljom da razvijamo svoju duhovnost, ne razumem? I kad je to crkva bilo gde stvorila sredinu u kome covek moze slobodno da se razvija? Otkud vam ideja da su samo religiozni ljudi duhovni?

Pa valjda zato sto Bog zauzet pa preneo ovlascenja na svoje cinovnike....

ili mozda zato sto mi manje duhovno razvijeni nemamo pristup do Boga nego mora sve da nam objasne njegovi sluzbenici na zemlji koji bolje znaju...
alexlambros alexlambros 15:30 11.06.2009

?

U ovom kontekstu važno je napomenuti i ulogu crkve da motiviše i afirmiše i promoviše osnovne hrišćanske vrednosti u društvu i samim tim broj deklarativnih vernika svede na što manji broj.

Povratak tradicionalnim - hrišćanskim vrednostima, prihvatanje etičkih i moralnih normi i jevanđeoskog nauka kao i praktikovanje ovih vrednosti u svakodnevnom životu predstavlja osnovu i polazište verskog aspekta kolektivnog preumljenja.


Osnovne hriscanske vrednosti? Mizoginija, homofobija, zastrasivanje neukih vecnim mukama, sexualna represija, hipokrizija, protivljenje nauci i napretku, dogmatsko zatupljivanje, mentalno kastriranje, mazohizam, antisemitizam itd .... Jel to?

Nikola Knežević Nikola Knežević 17:08 11.06.2009

Re: ?

To što ste tako taksativno naveli ne predstavljaju hrišćanske vrednosti već odraz manipulacije nekog ko se iza hrišćanstva krije a hrišćanske vrednosti su mu u potpunosti strane.

Odvojite molim vas formu od suštine i nemojte mešati istorijske greške hrišćanske crkve sa hrišćanskim učenjem. Zloupotreba je uvek bilo i biće ali ne smemo poistovećivati zloupotrebe sa suštinom. To bi bilo kao kad bi ja sve ateiste gledao kroz dela Staljina, Pola Pota, Mao Ce Dunga i ostalih koji su u ime boljsevizma i ateizma cinili najgnusnije zlocine.
drug.clan drug.clan 17:40 11.06.2009

Re: ?

Nikola Knežević
To što ste tako taksativno naveli ne predstavljaju hrišćanske vrednosti već odraz manipulacije nekog ko se iza hrišćanstva krije a hrišćanske vrednosti su mu u potpunosti strane.

Odvojite molim vas formu od suštine i nemojte mešati istorijske greške hrišćanske crkve sa hrišćanskim učenjem. Zloupotreba je uvek bilo i biće ali ne smemo poistovećivati zloupotrebe sa suštinom. To bi bilo kao kad bi ja sve ateiste gledao kroz dela Staljina, Pola Pota, Mao Ce Dunga i ostalih koji su u ime boljsevizma i ateizma cinili najgnusnije zlocine.Pa Staljin je bio vas kolega hriscanski svestenik (doduse pravoslavni) po obrazovanju i da je imao malo para za skolarinu da polozi maturu tok istorije je mogao biti potpuno drugaciji. Naime sovjetski savez je mogao postati hriscanska dzamahirija. Pol Pot je sa druge strane dosta dugo isao u katolicku skolu. Vaspitavani su i obrazovani u hriscanskom duhu.

Mao je iz Kine a tamo religija odavno ne igra nikavu ulogu!
alexlambros alexlambros 18:24 11.06.2009

Re: ?

To što ste tako taksativno naveli ne predstavljaju hrišćanske vrednosti već odraz manipulacije nekog ko se iza hrišćanstva krije a hrišćanske vrednosti su mu u potpunosti strane.


Jasno je ko dan da nije problem u vernicima vec u veri koja je tupava, represivna, sadomazohisticna i licemerna ...

Srecom, zivimo u vreme nezaustavljivog urusavanja te neverovatne gluposti ....
alexlambros alexlambros 18:27 11.06.2009

Re: ?

o bi bilo kao kad bi ja sve ateiste gledao kroz dela Staljina, Pola Pota, Mao Ce Dunga i ostalih koji su u ime boljsevizma i ateizma cinili najgnusnije zlocine.


Komunisticki apsolutisti manje su negirali religiju a vise su - u drustvima natopljenim verom i praznovericama - zeleli da zauzmu njeno mesto. Ti "sekularni" totalitarizmi koje pominjete nastali su upravo po modelima verskih totalitarizama.

Greske crkve? Zar je u njenoj krvavoj i mracnoj istoriji bilo neceg drugog? Treba li da nabrajam?

libkonz libkonz 18:53 11.06.2009

Re: ?

Lambros, ako je tako kao što pričaš, a nije, što se ti toliko uzbuđuješ oko vere. Što bi tebe bilo briga ako je neko verujući čovek? Čime to ugrožava tebe lično? Vera je stvar ličnog izbora i ovaj blog nije ovde da bi nekoga ubeđivao da veruje ili ne veruje.
alexlambros alexlambros 19:05 11.06.2009

Re: ?

što se ti toliko uzbuđuješ oko vere


Sto upropastava svega cega se dotakne ... od deteta, zivotne radosti, slobode, intelekta .... i sto neumorno seje mrznju i tupost vec vise od 2000 godina.

libkonz libkonz 19:15 11.06.2009

Re: ?

Sto upropastava svega cega se dotakne ... od deteta, zivotne radosti, slobode, intelekta .... i sto neumorno seje mrznju i tupost vec vise od 2000 godina.

Ne upropaštava je religija, već njeno pogrešno tumačenje.
lutherblisset lutherblisset 19:25 11.06.2009

Re: ?

alexlambros
U ovom kontekstu važno je napomenuti i ulogu crkve da motiviše i afirmiše i promoviše osnovne hrišćanske vrednosti u društvu i samim tim broj deklarativnih vernika svede na što manji broj.Povratak tradicionalnim - hrišćanskim vrednostima, prihvatanje etičkih i moralnih normi i jevanđeoskog nauka kao i praktikovanje ovih vrednosti u svakodnevnom životu predstavlja osnovu i polazište verskog aspekta kolektivnog preumljenja. Osnovne hriscanske vrednosti? Mizoginija, homofobija, zastrasivanje neukih vecnim mukama, sexualna represija, hipokrizija, protivljenje nauci i napretku, dogmatsko zatupljivanje, mentalno kastriranje, mazohizam, antisemitizam itd .... Jel to?


Naravno da je bilo nekih koji su bili vernici i koji su činili i zastupali ovakve stvari. Ali, ne možemo prenebreći i istinske velikane poput Avgustina, Tome Akvinskog, Kjerkegora, Anselma, Barklija (da ne spominjem značajne mislioce drugih religija).

Ove destruktivne vrednosti koje vi navodite opstaju i nakon sekularizacije, što ide u prilog tvrdnjama da te stvari nisu inherentno religijske.

Religija baštini neke vrednosti koje ja smatram univerzalnim (ne ubij, ne kradi, pomozi slabijem) i ne vidim šta je u tome problem. Moderni religijski fanatizam nije jednoznačna stvar, uvek se mora postaviti pitanje na šta je on reakcija. Tako su npr. SAD uništile svaku sekularnu alternativu na Bliskom Istoku pomažući islamiste (tada su to pravdali borbom protiv komunizma), da bi danas strahovali od tih istih islamista koje su oni obučavali. Pritom, svoje ratne operacije (koje zdušno brane ateisti pout Hičensa) pravdaju vulgarnim religijskim diskursom.

Iako sam agnostik, smatram da religija ima dosta dobrih stvari, a takođe i da je život bez vere nemoguć (ma kakvim ateizmom maskirali vašu veru).
alexlambros alexlambros 19:33 11.06.2009

Re: ?

Ne upropaštava je religija, već njeno pogrešno tumačenje.


Pogresno tumacenje? A papa je inace autoritet za "pravilno" tumacenje ili neki neobrazovani mula? Pa imali smo nebrojeno mnogo prilika kroz istoriju da vidimo ishode "pravilnih" tumacenja .... ne radi se o tumacenju vec o cistoj bezobzirnoj manipulaciji potpomognutoj zastrasivanjem.

Nikola Knežević Nikola Knežević 19:44 11.06.2009

Re: ?

Aleksandre , prosto me zapanjuje količina averzije koju gajite prema religiji. Taj osećaj kojeg u sebi gajite vam uskraćuje pravo da u religiji vidite bilo šta lepo. Opet ću ponoviti ono što sam rekao više puta a to je da ste izabrali pogrešnog autora da promovišete ovakve stavove, pre svega zbog razloga što sam u mojim tekstovima zastupao onakav pristup hrišćanskoj religiji koji je bio analogan sa vašim konstantim zamerkama. Dakle, neretko sam kritikovao istorijsku praksu hrišćanske crkve, dogmatizam, zloupotrebu, manipulaciju i nikada nisam zagovarao nasilje. Zar vam je toliko teško da poverujete u mogućnost da na ovom svetu postoje miroljubivi, pošteni, savesni hrišćani, koji su uz to i pacifisti, filantropi.. ?
libkonz libkonz 19:49 11.06.2009

Re: ?

Ako anđeli na nebu mogu da "padnu", zašto to ne bi mogao i sveštenik, ma kog ranga bio. Da li čovek treba da se odriče Boga zarad nekog vladike koji je zastranio?
A što se tiče pape: Hrišćanstvo i jeste podeljeno na Katoličanstvo i Pravoslavlje zato što je Papa smatrao sebe jedinim vrhovnim autoritetom, dok je stav istoka bio da je on samo prvi među jednakima.
alexlambros alexlambros 19:58 11.06.2009

Re: ?

Dakle, neretko sam kritikovao istorijsku praksu hrišćanske crkve, dogmatizam, zloupotrebu, manipulaciju i nikada nisam zagovarao nasilje.


Nisam vas nikad optuzio za zagovaranje nasilja. Uopste nemam dilemu da niste taj tip nimalo.
Oduzmite tu istorijsku praksu koju kazete da kritikujete i recite mi sta ostaje. Golo nista.
Mene zaprepascuje da neko zaista veruje u te verske tlapnje i misli da je problem u "tumacenjima" a ne u samoj veri i njenoj izopacenoj prirodi.

Ne postoji nacin da se opravdaju civilizacijski zlocini organizovanih monoteistickih religija ... to je jedna istorija jada i bede, muka i ponizavanja, lazi i prevara, izmisljotina i proganjanja, zastrasivanja i ubijanja, tiranije i mraka ...
A spisi za koje tvrdite da su vam referentni su grozomorne naucno fantasticne price iz perioda osvita covecanstva i puni su falsifikata koje nije cak tesko ni dokazati.

alexlambros alexlambros 20:03 11.06.2009

Re: ?

Ako anđeli na nebu mogu da "padnu", zašto to ne bi mogao i sveštenik, ma kog ranga bio. Da li čovek treba da se odriče Boga zarad nekog vladike koji je zastranio?
A što se tiče pape: Hrišćanstvo i jeste podeljeno na Katoličanstvo i Pravoslavlje zato što je Papa smatrao sebe jedinim vrhovnim autoritetom, dok je stav istoka bio da je on samo prvi među jednakima.


Dragi Libkonz, nema potrebe da me ucite istoriji, prilicno sam dobro upoznat sa njom. Upravo vama ne bi skodilo da je malo proucite ... znate li uopste kako je nastala Biblija i da je hriscanstvo politicka odluka Konstantina Velikog, koji je, uzgred receno, proglasen za svetitelja uprkos cinjenici da je ubio zenu i sina a hiljade politickih neistomisljenika da i ne pominjem? Pitam se kako je taj covek od krucijalne vaznosti za istoriju hriscanstva uspeo da se progura u "raj"? Znate li uopste da nema valjanih dokaza koji bi potvrdili da je Hrist ikada postojao? A znate li za proganjanja svih suparnickih pokreta u prvim vekovima hriscanstva? I histericnom i manijakalnom namerom da se svima nametne jedna dogma i unisti svako drugacije misljenje?

Nemamo o cemu da raspravljamo jer su nam referentne pozicije ne suprotne vec paralelne. Pali andjeli? O cemu vi to pricate?

alexlambros alexlambros 20:08 11.06.2009

Re: ?

libkonz
Ako anđeli na nebu mogu da "padnu", zašto to ne bi mogao i sveštenik, ma kog ranga bio. Da li čovek treba da se odriče Boga zarad nekog vladike koji je zastranio?
A što se tiče pape: Hrišćanstvo i jeste podeljeno na Katoličanstvo i Pravoslavlje zato što je Papa smatrao sebe jedinim vrhovnim autoritetom, dok je stav istoka bio da je on samo prvi među jednakima.


i nema posrnulih svestenika, ne radi se uopste o tome vec o sistematicnoj i upornoj volji za moci i tlacenjem.
dexter92 dexter92 20:24 11.06.2009

Re: ?

@alexambros

U bre covece al si ti kivan na religiju.
Pa imali smo istorijske primere ateistickih drzava (rezima) na pretek i sve do jedne su bile totalitarne i diktature i gazile po ljudima surovije od bilo koje religije. To je ideal kome treba teziti? Da li stvarno verujes da bi se svet pretvorio u idealno mesto da nema religije? Pa to je skroz neosnovano. Uostalom kako tebe religija ugrozava?
libkonz libkonz 20:51 11.06.2009

Re: ?

Alexlambros, ne vidim razlog za toliku sujetu. Ja nisam želeo vas da učim istoriji, znam da ste na tom polju mnogo jači od mene. Kada me pitate da li znam kako je nastala Biblija, da li to znači da vi to jako dobro znate? Ne znam koji su motivi Konstantina Velikog za uvođenje Hrišćanstva kao zvanične religije u ranom 4. veku. Vrlo je moguće da su bili sebične prirode. Kakve dokaze o Hristu tražite, šta bi za vas bili valjani dokazi?
Slažem se sa vama da je loše nametati jednu dogmu čitavom čovečanstvu. Verujući čovek celog svog života traga za istinom o Bogu. Verujem da su Hristove poruke za ovih 2000 godina mogle biti izvrtane, menjanje od strane raznih vlastodržaca. Istorija je puna zloupotreba religije.
Gde vi vidite problem što ja verujem u Vaskrsenje Hristovo? Da li to vas ugrožava? Namećem li vam svoje mišljenje? Stvarno mislite da je vera u Boga krivac svog zla na zemlji?
alexlambros alexlambros 01:34 12.06.2009

Re: ?

Da li stvarno verujes da bi se svet pretvorio u idealno mesto da nema religije?


Mozda ne idealno ali daleko, daleko bolje. Da, verujem.

Btw, svi sekularni totalitarni rezimi, kako sam vec u nekom komentaru i napisao, izgradjeni su po modelu verskih totalitarizama ... ili su zeleli da zauzmu mesto religije ...
Inace, treba li da vas podsecam na cvrsto saveznistvo fasizma i katolicanstva? I na, najblaze receno pasivan do otvoreno zastitnicki stav u odnosu na nacizam? Slicnih primera je pregrst ... katolicki svestenici otvoreno su ucestvovali u genocidu u Ruandi .... islam ovakav kakav je danas je svojevrsni oblik nacizma, aparhejd u Juznoj Africi kao i svojevremeno rasizam u Americi pravdani su "verskim razlozima" itd, itd ...

O izopacenoj i licemernoj prirodi religije recito govore i sistematska silovanja i zlostavljanja dece od strane svestenstva u Americi i posebno Irskoj. Znate li za slucaj Irske?
Nemojte mi reci da biste svoje dete mirne duse prepustili na staranje tim izopacenim monstrumima navodno "obozenim" i "hristoljubivim"? .... Ne radi se o pojedinacnim ekscesima vec organizovanom zlocinu koji je trajao decenijama i u kome je ucestvovala citava crkvena organizacija (gde su vise istance zataskavale stvari i stitile nize) ....

Takvu izopacenost mogla je da iznedri samo ogavna dokrina sexualne represije ...

alexlambros alexlambros 02:19 12.06.2009

Re: ?

Gde vi vidite problem što ja verujem u Vaskrsenje Hristovo? Da li to vas ugrožava?


Sto se mene tice mozete i u ruzicastog jednoroga da verujete, nemam nikakav problem sa tim. Problem nastaje kada neki sumanuti bradati cilac koji veruje u Hristovo vaskrsenje misli da ima autoritet "odozgo" da nam prica kako cemo da zivimo i s punim pravom se mesa u poslove jednog sekularnog drustva ... kao svez primer na pamet mi pada ono ekumensko zapevanje povodom zakona protiv diskriminacije ...

Inace, uvek me je fasciniralo kako se razne konfesije i sekte medjusobno mrze do istrebljenja a kako se brzinski mobilisu i jedna drugoj cuvaju ledja kada treba da se suprostave nekom napretku ...
dragan7557 dragan7557 10:05 12.06.2009

Re: ?

Odvojite molim vas formu od suštine i nemojte mešati istorijske greške hrišćanske crkve sa hrišćanskim učenjem.

Kako??

Izbacivanjem Nikejskog kongresa iz Istorije ili vraćanje na Esene i njihovu kolektivnost???
Dogmom na Dogmu nije rešenje već instant terapija primene manjeg zla.

dragan 7557 cerski
dragan7557 dragan7557 10:16 12.06.2009

Re: neistinita tvrdnja

Mao je iz Kine a tamo religija odavno ne igra nikavu ulogu!

Ovo je netačno a drug Član treba da pročita:

Mao,The Unknown Story

izdavač Jonathan Cape London, Globalflair Ltd , London 2005
Autor: Jung Chang
Koautor: Jon Halliday
ISBN 90 225 4200 9

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 10:29 12.06.2009

Re: sloboda

Vera je stvar ličnog izbora i ovaj blog nije ovde da bi nekoga ubeđivao da veruje ili ne veruje.

Naravno po oprobanom modelu : 'kud svi tu i ćorava kvočka'

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 10:58 12.06.2009

Re: još jedno,

alexlambros
Ne upropaštava je religija, već njeno pogrešno tumačenje.


Pogresno tumacenje? A papa je inace autoritet za "pravilno" tumacenje ili neki neobrazovani mula? Pa imali smo nebrojeno mnogo prilika kroz istoriju da vidimo ishode "pravilnih" tumacenja .... ne radi se o tumacenju vec o cistoj bezobzirnoj manipulaciji potpomognutoj zastrasivanjem.


Još jedno maliciozno tumačenje iz koga je vidljiva verska neobaveštenost prilikom napada na ličnosti ( vidi moju repliku Mao).

Ovakve neosnovane laičke tvrdnje su sve učestalije.
Bez namere da branim Crkvu ili veru preporučujem da se prvo informišete o načinu kreiranja Papskog Autoriteta i ko i šta sve stoji pre nego što Papski Autoritet agira kao takav u ime Vere.

Pročitajte Deo Drugi
Božija Volja str- 145........ do kraja

PONTIFEX MAXIMUS

naslov originala PONTIFF

Gordon Thomas & Max Morgan-Witts Productions Ltd., 1983

ISBN 90 229 533238

Dok ova primedba:
neki neobrazovani mula

nije vredna komentara.


dragan7557 cerski
jesen92 jesen92 11:47 12.06.2009

Re: ?

Pa Staljin je bio vas kolega hriscanski svestenik (doduse pravoslavni)
...jel to znaci da Nikola nije pravoslavne vere...? ...izgleda da sam neobavestena...
drug.clan drug.clan 14:01 12.06.2009

Re: neistinita tvrdnja

dragan7557
Mao je iz Kine a tamo religija odavno ne igra nikavu ulogu!

Ovo je netačno a drug Član treba da pročita:

Mao,The Unknown Story

izdavač Jonathan Cape London, Globalflair Ltd , London 2005
Autor: Jung Chang
Koautor: Jon Halliday
ISBN 90 225 4200 9

dragan7557 cerskiSta nije tacno da je Mao iz Kine ili da tamo religija odavno ne igra nikakvu ulogu?
dragan7557 dragan7557 17:47 12.06.2009

Re: neistinita tvrdnja

da tamo religija odavno ne igra nikakvu ulogu?

ovo nije tačno.

dragan 7557 cerski
drug.clan drug.clan 18:02 12.06.2009

Re: neistinita tvrdnja

dragan7557
da tamo religija odavno ne igra nikakvu ulogu?

ovo nije tačno.

dragan 7557 cerskijel moze pojasnjenje?

Obrati paznju na na rec "religija".
dragan7557 dragan7557 19:14 12.06.2009

Re: promene

drug.clan
dragan7557
da tamo religija odavno ne igra nikakvu ulogu?

ovo nije tačno.

dragan 7557 cerskijel moze pojasnjenje?

Obrati paznju na na rec "religija".

Za navedeno delo Mao nije moguće dati sažet komentar jer sama knjiga ima oko 1.000 stranica a religija je marginalno prisutna skoro svuda.

Ai zato evo sledećeg što je vrlo indikativno (članak je u celosti)

World Wide Religios News
www.wwrn.org

All Continets- Legislation
"China statute uses 'religion' for first time"
"PTI," October,22. 2007

Beijing, China- China's ruling Comunist Party on Sunday made a significant amendement to the party's constitution to mention "religion" for first time, signaling a pragmatic attitude towrds growing number of religious beliefs in officialy atheist nation.

"For the first time in its history, the Comunist Party of China (CPC) has mentioned the word 'religion' in an amendement to its constitution, adopted at the closing session of the 17th CPC National Congress" local media said. To insert CPC's guiding principles and politics in religios work in the Party Constitution is conductive to their full implementation, according to a resolution on the amendement to the costitution.

It said the insertion has been made to meet the demands posed by the "new situation and new tasks": The CPC with 73 million members has been widely known as atheistic since its founding in 1921.


Bold i podvlačenje je moje.

dragan7557 cerski
drug.clan drug.clan 22:37 12.06.2009

Re: promene

dragan7557
drug.clan
dragan7557
da tamo religija odavno ne igra nikakvu ulogu?

ovo nije tačno.

dragan 7557 cerskijel moze pojasnjenje?

Obrati paznju na na rec "religija".

Za navedeno delo Mao nije moguće dati sažet komentar jer sama knjiga ima oko 1.000 stranica a religija je marginalno prisutna skoro svuda.

Ai zato evo sledećeg što je vrlo indikativno (članak je u celosti)

World Wide Religios News
www.wwrn.org

All Continets- Legislation
"China statute uses 'religion' for first time"
"PTI," October,22. 2007

Beijing, China- China's ruling Comunist Party on Sunday made a significant amendement to the party's constitution to mention "religion" for first time, signaling a pragmatic attitude towrds growing number of religious beliefs in officialy atheist nation.

"For the first time in its history, the Comunist Party of China (CPC) has mentioned the word 'religion' in an amendement to its constitution, adopted at the closing session of the 17th CPC National Congress" local media said. To insert CPC's guiding principles and politics in religios work in the Party Constitution is conductive to their full implementation, according to a resolution on the amendement to the costitution.

It said the insertion has been made to meet the demands posed by the "new situation and new tasks": The CPC with 73 million members has been widely known as atheistic since its founding in 1921.


Bold i podvlačenje je moje.

dragan7557 cerskiDa pojava religije u kini je nova stvar. Mnogo su se nakotile ekspoziture nekih americkih protestantskih crkava a i katolicka je sve mocnija.

U Maovo vreme bilo je drugacije, sem u nekoliko gradova (odakle Mao nije potekao jer je sa sela) religije skoro da i nije bilo. Nekih verovanja je bilo i budizma je bilo malo u nekim oblicima ali je Kina sustinski vec dugo vremena (vekova) nereligiozna drzava.
alexlambros alexlambros 15:33 11.06.2009

budući

Vas jako zanimaju verska pitanja slobodan sam da Vam preporučim jednu knjigu - "Bog nije veliki" Kristofera Hičensa
lutherblisset lutherblisset 18:41 11.06.2009

Re: budući

alexlambros
Vas jako zanimaju verska pitanja slobodan sam da Vam preporučim jednu knjigu - "Bog nije veliki" Kristofera Hičensa


Beskrajno dosadno i islamofobično štivo. Jedino što je gore od religijskih fanatika (u koje, naravno, ne ubrajam gospodina Kneževića) su njihova ateistička militantna sabraća. Simpatično mi je što ovi militantni ateisti uvek imaju reči hvale za ratne akcije religijskog fanatika Džordža Buša mlađeg.
alexlambros alexlambros 19:03 11.06.2009

Re: budući

Beskrajno dosadno i islamofobično štivo


Hoces reci uznemiravajuce inteligentno?
lutherblisset lutherblisset 19:44 11.06.2009

Re: budući

Hoces reci uznemiravajuce inteligentno?


A šta je tu inteligentno, Hičensova nadobudna arogancija?

Čovek uprošćava stvari, idealizuje čoveka i smatra da će se svi problemi rešiti samo ako se nekako izborimo sa religijom. Pola njegovih prosvetiteljskih i humanističkih tvrdnji je realnost pobila tokom poslednjeg stoleća.

Sa traumama religije se možemo suočiti samo ako se suočimo i sa traumama prosvetiteljstva.
alexlambros alexlambros 19:48 11.06.2009

Re: budući

A šta je tu inteligentno, Hičensova nadobudna arogancija?


O nadobudnoj aroganciji ima herca da govori neko sa pozicija religije?!?!
Alal vera. Enough said.

lutherblisset lutherblisset 20:11 11.06.2009

Re: budući

alexlambros
A šta je tu inteligentno, Hičensova nadobudna arogancija?O nadobudnoj aroganciji ima herca da govori neko sa pozicija religije?!?! Alal vera. Enough said.


Mislim da sam naglasio da sam agnostik. Cenim mnoge vernike kao i mnoge ateiste. Ali dobro, tebi to nije potrebno dokazivati, imaš svoju malu ateističku religiju (hičensizam) i već si pripremio pakao za sve koji ti se usprotive. Nije li to zabavno i ne dokazuje li to primat vere, čak i kada si nominalni ateista?
alexlambros alexlambros 20:18 11.06.2009

Re: budući

Ali dobro, tebi to nije potrebno dokazivati, imaš svoju malu ateističku religiju (hičensizam) i već si pripremio pakao za sve koji ti se usprotive. Nije li to zabavno i ne dokazuje li to primat vere, čak i kada si nominalni ateista?


Svakako. Ima puna primera ateista koji su se oblepljivali bombama da bi raznosili teiste i otimali avione da se zakucavaju u nebodere. Vazi. Terorizam i proganjanje je specijalnost religije. Ateizam se ogranicava na rat recima i argumenata.

Ateizam kao svojevrsna religija je jos jedan od religijskih idiotluka. Evo, ovde sam pisaa o tome

[url=http://blog.b92.net/text/6419/Da%20li%20je%20ateizam%20religija%3F/][/url]
alexlambros alexlambros 20:24 11.06.2009

ateizam nije religija

Ateizam je, po definiciji, odsutstvo teizma. Ako ne možete reći - "Verujem u Božanstvo/Boga/Vrhovno biće", onda ste ateista. Ako niste teist onda ste ateist.

Postoji jedna mala ali važna nijansa između "verovanja u nepostojanje Boga" i "neverovanja u postojanje". Ovo prvo je verovanje, drugo je nedostatak tog verovanja. Ne poznajem ni jednog ateistu koji "veruje" da Bog (koji god, izaberite sami) ne postoji. Svi ateisti koje znam jednostavno ne veruju da Bog postoji.

Postoji velika razlika između pozitivnog verovanja da neka stvar ne postoji i jednostavnog nedostatka vere u njeno postojanje. U mnogim slučajevima, ateisti će reći da "bog ne postoji", ne zbog toga što su tako odlučili već zbog toga što, sudeći po opisu Boga, on ne može postojati zbog svojih protivurečnih atributa. Na isti način na koji ne može postojati kvadratni krug, Bog definisan kao sveznajući (a opet ne može da predvidi budućnost), ne može postojati i ne postoji jer je definicija protivurečna. Ako vašeg Boga opišete protivurečnim atributima, logički neodrživim, onda sa sigurnošću mogu reći da tako nešto, onako kako je opisano, ne postoji. Ovde se ne radi o veri već razumu.

Ako vas neko upita za jednoroge da li ćete reći - "Verujem da ih nema", ili je verovatnije da bi vaš odgovor bio - "Ne verujem u jednoroge"? Ovo su dva različita odgovora. Niko ne neveruje u jednoroge na osnovu lične vere. Sad tu vrstu logike primenite na bogove drugih religija. Na primer - ako ste hrišćanin, da li verujete da hinduistički Bog Ganeš ne postoji?

Ako verujete da jednorozi ne postoje mogu li onda reći da ste pripadnik "Nema jednoroga" religije? Je li postojanje jednoroga pitanje vere?
Ako ste hrišćanin verujete li da Ganeš ne postoji? Zašto vas to onda čini pobožnim sledbenikom "Neganeš" vere?

Vidite li kuda to vodi? Sarkazam možda jeste najniži oblik humora ali ponekad je dobar da se ukaže na poentu.

Ako je moje neverovanje u vašeg Boga vera, onda je i vaše neverovanje u druge bogove isto tako vera. Koliko hrišćana poznajete koji će vam reći da je njihovo neverovanje u druge bogove stvar vere? Ako je moj ateizam u odnosu na vaše božanstvo religija onda je i vaš ateizam u odnosu na druge bogove takođe religija.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 22:28 11.06.2009

Re: ateizam nije religija

Ateizam nije religija ali je vera.
Pa dobro, to je jedno te isto.
Da, ali srpska reč nam bolje objašnjava prirodu religije.

Da bi postojala vera mora se verovati. Znači radi se o čovekovom potencijalu da veruje.

Ako verujete da Bog ne postoji, opet se radi o vašem verovanju a ne vašem znanju, jer ne možete dokazati da Bog ne postoji.

Dakle vaša religija je ateizam.

Dakle ne radi se o Bogu, već o čovekovom racionalnom kapacitetu. Bog može postojati čak iako mislilac (=čovek) ne postoji, ali ta varijanta nas jednostavno ne zanima. Ono što nam je interesantno je čovekov odnos prema Bogu kao biću ili nebiću.

Ako ga zamišljamo kao NEPOSTOJANJE, NIŠTAVILO ili NEBIĆE živećemo na jedan način,
ako ga zamišljamo kao BIĆE živećemo na drugi način.

To je stvar izbora, a ne ISTINE.

Na žalost mnogih, od onog momenta kad je postuliran Bog, On postoji.
On je apsolutna duhovnost, za razliku o ljudi koji su više materijalni, a duhovni su samo kad kontempliraju nematerijalno. Teologija je najstarija čovekova nauka, proučava odnos Boga i čovekovog sveta. Na Oksfordskom univerzitetu je zovu nauka nad naukama, science of sciences, jer su se od nje razvile sve druge nauke tj. znanja.

Nadam se da će ovo pomoći.

Samo nemojte reći da neki ljudi nemaju izbor. Mislim da većina ima mogućnost da izabire, i da svakog momenta biraju. Naravno mala plemena u Namibiji ili Somaliji imaju manje opcija.

gorran2 gorran2 23:08 11.06.2009

Re: ateizam nije religija

Vladimir Maričić
Ateizam nije religija ali je vera.
Pa dobro, to je jedno te isto.
Da, ali srpska reč nam bolje objašnjava prirodu religije.

Da bi postojala vera mora se verovati. Znači radi se o čovekovom potencijalu da veruje.

Ako verujete da Bog ne postoji, opet se radi o vašem verovanju a ne vašem znanju, jer ne možete dokazati da Bog ne postoji.

Dakle vaša religija je ateizam.

Dakle ne radi se o Bogu, već o čovekovom racionalnom kapacitetu. Bog može postojati čak iako mislilac (=čovek) ne postoji, ali ta varijanta nas jednostavno ne zanima. Ono što nam je interesantno je čovekov odnos prema Bogu kao biću ili nebiću.

Ako ga zamišljamo kao NEPOSTOJANJE, NIŠTAVILO ili NEBIĆE živećemo na jedan način,
ako ga zamišljamo kao BIĆE živećemo na drugi način.

To je stvar izbora, a ne ISTINE.

Na žalost mnogih, od onog momenta kad je postuliran Bog, On postoji.
On je apsolutna duhovnost, za razliku o ljudi koji su više materijalni, a duhovni su samo kad kontempliraju nematerijalno. Teologija je najstarija čovekova nauka, proučava odnos Boga i čovekovog sveta. Na Oksfordskom univerzitetu je zovu nauka nad naukama, science of sciences, jer su se od nje razvile sve druge nauke tj. znanja.

Nadam se da će ovo pomoći.

Samo nemojte reći da neki ljudi nemaju izbor. Mislim da većina ima mogućnost da izabire, i da svakog momenta biraju. Naravno mala plemena u Namibiji ili Somaliji imaju manje opcija.
Marksizme, vrati se - sve ti je oprošteno!
dexter92 dexter92 00:10 12.06.2009

Re: ateizam nije religija

Postoji velika razlika između pozitivnog verovanja da neka stvar ne postoji i jednostavnog nedostatka vere u njeno postojanje. U mnogim slučajevima, ateisti će reći da "bog ne postoji", ne zbog toga što su tako odlučili već zbog toga što, sudeći po opisu Boga, on ne može postojati zbog svojih protivurečnih atributa. Na isti način na koji ne može postojati kvadratni krug, Bog definisan kao sveznajući (a opet ne može da predvidi budućnost), ne može postojati i ne postoji jer je definicija protivurečna. Ako vašeg Boga opišete protivurečnim atributima, logički neodrživim, onda sa sigurnošću mogu reći da tako nešto, onako kako je opisano, ne postoji. Ovde se ne radi o veri već razumu.

Ako vas neko upita za jednoroge da li ćete reći - "Verujem da ih nema", ili je verovatnije da bi vaš odgovor bio - "Ne verujem u jednoroge"? Ovo su dva različita odgovora. Niko ne neveruje u jednoroge na osnovu lične vere. Sad tu vrstu logike primenite na bogove drugih religija. Na primer - ako ste hrišćanin, da li verujete da hinduistički Bog Ganeš ne postoji?

Ako verujete da jednorozi ne postoje mogu li onda reći da ste pripadnik "Nema jednoroga" religije? Je li postojanje jednoroga pitanje vere?
Ako ste hrišćanin verujete li da Ganeš ne postoji? Zašto vas to onda čini pobožnim sledbenikom "Neganeš" vere?

Gde u Bibliji pise da Bog ne zna sta ce biti u buducnost i da ne postoje drugi Bogovi?
alexlambros alexlambros 00:31 12.06.2009

Re: ateizam nije religija

Dakle vaša religija je ateizam.


ocigledno niste procitali moj prethodni komentar na tu budalastinu. ne, moj neverovanje u boga nije religija.
lutherblisset lutherblisset 00:55 12.06.2009

Re: budući

Svakako. Ima puna primera ateista koji su se oblepljivali bombama da bi raznosili teiste i otimali avione da se zakucavaju u nebodere. Vazi. Terorizam i proganjanje je specijalnost religije. Ateizam se ogranicava na rat recima i argumenata.


Naravno da se ateisti nisu oblepljivali bombama, Hitler je imao mnogo sofisticiranije metode. Izgleda da ne shvataš kuda vode ovakve generalizacije. Ti smatraš da vera po defaltu vodi u terorizam, a ja smatram da ateizam ne vodi nužno u nacizam.

Ti postavljaš pitanje zločina učinjenih u ime religije, što je sasvim legitimno. Ali, postoji i druga strana. Dosta je zala učinjeno i ime progresa, civilizacije, jednom rečju-naprednih prosvetiteljskih vrednosti. Teorija evolucije, kojom su bili oduševljeni pojedini nacionalsocijalisti, nije delo religioznih fanatika. Otkriće fisije atoma, koje je kasnije bilo presudno za stvarnje atomske bombe, takođe nije. Ovo su recimo dva najkrupnija primera od bezbroj. Ukoliko bih se vodio tvojom logikom, samo sa inverznim premisama, zaključio bih da su za sve krivi Volter, Ruso, Didro, a sledeći tu liniju kasnije i Darvin itd. Međutim, naravno da je ovakav redukcionizam čista glupost. To je tačka koja spaja tebe i onu nesrećnu Čolićku koja je htela da zabrani Darvina. Kao što je ona imala svoj mali krstaški rat protiv Darvina, tako i ti imaš svoj protiv religija. Oboje ste nesposobni da razdvojite ideju od ideološke demagogije.


alexlambros alexlambros 01:39 12.06.2009

Re: ateizam nije religija

Gde u Bibliji pise da Bog ne zna sta ce biti u buducnost i da ne postoje drugi Bogovi?


Ima li ijednog "otkrovenja" da se obistinilo a da nije bilo nategnuto uklapanje novozavetnih pricica u starozavetna prorocanstva na toliko providan nacin da je nemoguce ne primetiti?

Citajte je i analizirajte.

A onda citajte i nesto drugo. Biblija ne da nije sva mudrost ovog sveta vec je jedna krajnje tupava knjizurina koja je u svetlu danasnjih saznanja tragikomicna i jadna.alexlambros alexlambros 02:05 12.06.2009

Re: budući

Hitler je imao mnogo sofisticiranije metode


Aman covece, postoje jasna i nedvosmislena svedocanstva da je bio posveceni katolik. Taj argument je tolko vise truo i istrosen a pri tom je i cista budalastina.

Jedan primer samo - "Pao sam na kolena i zahvalio nebesima iz dubine svog srca sto su mi ucinila uslugu da zivim u ovo vreme" (Mein Kampf) ... sem toga, opste poznato je da verovao u ucenje da su Jevreji ubili boga. Njihovo istrebljenje je zato mogao sprovesti bez imalo grize savesti, jer je samo radio kao osvetnicka ruka bozja.

Hocete jos jedan?
"Moje osecanje kao hriscanina usmerava me ka Gospodu i spasitelju kao borcu. Usmerava me na coveka koji je u osami, okruzen nekolicinom sledbenika, prepoznao sta su stvarno ti Jevreji i okupio muskarce da se bore protiv njih, i koji je, tako mi Boga, bio najveci ne kao pacenik vec kao borac. U bezgranicnoj ljubavi kao hriscanin i kao covek, citao sam pasus o tome kako se Gospod najzad podigao u svojoj moci i zgrabio bic da protera iz Hrama zmisjko leglo. Kako strasna bese Njegova borba za svet protiv jevrejskog otvora ... kao hriscanin i ja sam obavezan svome narodu." (Iz Hitlerovog govora odrzanog 12. aprila 1922. )

Sto se tice konstantacije da teorija evolucije nije delo religioznih fanatika ... pa slazem se, nijedna naucna teorija nije delo religioznih fanatika. Znamo sta su dela religioznih fanatika.

Ne brine me to sto je nauka provalila fisiju atoma, brine me sto tim otkricem mogu da se posluze tipovi poput Musharafa, Ahamadinejada i Busha, sve sami vrli vernici ...
“We believe that atomic energy is a blessing given by God" (iranski predsednik Ahamadinejad)


O tome koliko je prosvetiteljstvo nanelo zla covecanstvu nemam komentar ... bez texta sam ... svaka cast na "ostroumnom" zapazanju .... pre nego vas ostavim da na miru verujete u kakve god budalastine hocete primeticu samo da nijedna naucna teorija za sebe nikad nije tvrdila da je konacna i nepogresiva i nepodlozna preispitivanju .... traje onoliko dok se ne dokaze da "ne drzi vodu" .... vi kao referentne postavljate neke praistorijske mitske budalastine i jos mi drobite o "razlikovanju ideje i ideoloske demagogije" ... bravo!

Vladimir Maričić Vladimir Maričić 09:00 12.06.2009

Re: ateizam nije religija

gorran2:
Marksizme, vrati se - sve ti je oprošteno!


Pa i za marksizam je potrebna vera.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 09:08 12.06.2009

Re: ateizam nije religija

ne možete dokazati da Bog ne postoji.

Dakle vaša religija (vera) je ateizam.


jer samo verujete da On ne postoji, a ne znate.
lutherblisset lutherblisset 12:39 12.06.2009

Re: budući

@alexlambros

Kada već navodiš Hitlera, mogao bi da navedeš i deo o značaju propagande. Jasno je da je Hitler svoju religioznost koristio u te svrhe (kao i sve ostalo;čovek se predstavljao kao zaštitnik radnika da bi kasnije zaoštrio kapitalizam do krajnjih granica).

Moje osecanje kao hriscanina usmerava me ka Gospodu i spasitelju kao borcu. Usmerava me na coveka koji je u osami, okruzen nekolicinom sledbenika, prepoznao sta su stvarno ti Jevreji i okupio muskarce da se bore protiv njih, i koji je, tako mi Boga, bio najveci ne kao pacenik vec kao borac


Ne znam gde možeš u Bibliji naći idel borca protiv jednog naroda. Javi ukoliko to uspeš, bilo bi to veliko dostignuće na kome bi ti i tvoj Svevišnji, Hičens, pozavideo.


Sto se tice konstantacije da teorija evolucije nije delo religioznih fanatika ... pa slazem se, nijedna naucna teorija nije delo religioznih fanatika. Znamo sta su dela religioznih fanatika.

Ne brine me to sto je nauka provalila fisiju atoma, brine me sto tim otkricem mogu da se posluze tipovi poput Musharafa, Ahamadinejada i Busha, sve sami vrli vernici ...
“We believe that atomic energy is a blessing given by God" (iranski predsednik Ahamadinejad)


Čini mi se da svesno ignorišeš ono na šta sam mislio kada sam pričao o naučnim dostignućima. Kao što su mnogi za zločine nalazili opravdanje u religijama, tako su mnogi kao sredstvo koristili naučna dostignuća. Ukoliko si dosledan (a jasno je da nisi), iste kriterijume kao kod religije bi morao da primeniš i u proceni odgovornosti same nauke. To bi te dovelo u nezgodnu poziciju, pošto bi shvatio koliko je takav način razmišljanja štetan i neproduktivan (najprimitivnija dijalektika).

O tome koliko je prosvetiteljstvo nanelo zla covecanstvu nemam komentar ... bez texta sam ... svaka cast na "ostroumnom" zapazanju .... pre nego vas ostavim da na miru verujete u kakve god budalastine hocete primeticu samo da nijedna naucna teorija za sebe nikad nije tvrdila da je konacna i nepogresiva i nepodlozna preispitivanju .... traje onoliko dok se ne dokaze da "ne drzi vodu" .... vi kao referentne postavljate neke praistorijske mitske budalastine i jos mi drobite o "razlikovanju ideje i ideoloske demagogije" ... bravo!


Ne projektuj svoje zablude na mene. Ja sam rekao da bi ovakvi oštroumni zaključci proistekli na osnovu tvoje logike, samo sa obrnutim premisama (kada bi se ispitivala odgovornost doktrine progresa). Što se tiče principa falsifikacije
nijedna naucna teorija za sebe nikad nije tvrdila da je konacna i nepogresiva i nepodlozna preispitivanju .... traje onoliko dok se ne dokaze da "ne drzi vodu"
morao bi još i da dodaš da teorija može biti zamenjena samo ako postoje relevantna opravdanja za onu koja će je zameniti. Iako je danas passe na ovaj način ispitivati prednosti nauke ili religije (iznenadio bi se koliko naučnika za svoje najbolje sagovornike smatra teologe), čak i primenjući taj princip nećemo doći do dokaza o irelevantnosti religije. Da li je neko dokazao da Bog postoji? Da li je neko dokazao da ne postoji? Iz ovog beskonačnog regresa je nemoguće izaći.

vi kao referentne postavljate neke praistorijske mitske budalastine i jos mi drobite o "razlikovanju ideje i ideoloske demagogije" ... bravo!


Na tvoju ciničnu opasku o praistorijskim mitskim budalaštinama ogovor su dali Fajerabend i Poper, primećujući da je nauka često bila inspirisana metafizikom (navedimo najpoznatiji primer atomizma). Cenim tvoje neprijateljstvo prema mitovima. Ali, u svom pravednom gnevu nisi svestan da je tvoj rat protiv mitova, i nada da će se čovek oslobađanjem od mitova osloboditi i svoje nesavršenosti, samo običan mit. Tu se mora priznati da su religije daleko manje mitomanskije od tebe.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana