Siroma kompjuter

Krugolina Borup RSS / 20.06.2009. u 08:43

computer_cartoon_02X004.jpgZahvaljujući prethodnom saopštenju za javnost GI "Majka Hrabrost", sada imamo dodatne informacije o načinu funkcionisanja laboratorije i elektronske dokumentacije u DZ "Novi Beograd". Reagujući na prethodno pomenuto saopštenje, dr Milica Radović, pomoćnik direktora DZ "Novi Beograd", dala je izjavu za "Politiku", a i jučerašnji "Blic" citira određena pojašnjenja dobijena iz istog Doma zdravlja.

U nastavku ovog bloga prvo dajem link na cele članke "Politike" i "Blica", a potom na osnovu informacija iz njih rekonstruišem proceduru rada laboratorije i vođenja elektronske dokumentacije, i na kraju rekonstruišem mogući sled događaja u slučaju lečenja Natalije Tešić na osnovu tih podataka.

Čitaoce upozoravam da je blog dug, naporan i težak za čitanje. Pored velike koncentracije, za čitanje će vam biti neophodno i stalno vraćanje na papirni i elektronski karton. Ponavljam linkove na njih, uz napomenu da smatram kako je najbolje odštampati ih, radi lakšeg praćenja.

Papirni karton:

http://www.majkahrabrost.com/images/PK01a.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/PK01b.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/PK02a.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/PK02b.jpg

Elektronski karton:

http://www.majkahrabrost.com/images/EK07.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/EK08.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/EK09.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/EK10.jpg

http://www.majkahrabrost.com/images/EK11.jpg

***

Politika: Hitne analize krvi Natalije Tešić urađene odmah

U Domu zdravlja „Novi Beograd" ističu da tvrdnje Građanske inicijative „Majka hrabrost" u vezi sa rezultatima krvi preminule devojčice nisu osnovane

Blic: Za greške kriv informacioni sistem

Primedbe vezane za medicinsku dokumentaciju, na koju je ukazalo Ministarstvo zdravlja, posledice su nesavršenog informacionog sistema, navode u Domu zdravlja „Novi Beograd", u kome je lečena šesnaestomesečna N.T., koja je preminula 30. maja u Univerzitetskoj dečjoj klinici u Tiršovoj.

***

Rekonstrukcija rada laboratorije

Majka dovede dete kod lekara. Lekar izdaje papirni uput za hitne analize krvi, i notira u elektronskom kartonu da je uput izdat.

S papirnim uputom, majka odvodi dete odmah u laboratoriju i detetu se vadi krv. Laborant upisuje podatak da je pacijent došao s uputom i dao krv u Protokol o pacijentima.

Aparat potom radi sve moguće analize krvi, i rezultate pohranjuje u svoju neveliku memoriju. Ti rezultati u toj memoriji stoje sve dok isti pacijent ne dođe ponovo i ne uradi nove analize. Zbog male memorije, aparat pamti samo kompletne rezultate poslednje analize krvi.

Za 30 minuta gotove su hitne analize koje laborant upisuje na papirni uput i daje ga majci, koja ga odnosi lekaru.

Lekar prepisuje rezultate hitne analize s papirnog uputa u papirni karton, i notira ih u elektronskom kartonu.

Laboratorija iz aparata u elektronski karton pacijenta prepisuje samo one analize koje je lekar tražio uputom, i to tek nakon verifikacije i pregleda biohemičara. Ostatak analiza laboratorija čuva u memoriji aparata sve do nove analize novog uzorka krvi istog pacijenta, kada se prethodne brišu.

Važna napomena:

- Softver elektronske dokumentacije insistira na kumuliranju svih izdatih uputa, te ako oni nisu realizovani, realizuju se prilikom prve sledeće posete laboratoriji.

OVO JE SVE SAVRŠENO JASNO, bar meni, i zahvaljujem dr Milici Radović, pomoćniku direktora DZ "Novi Beograd" što je s javnošću podelila ove informacije, kao i neimenovanoj osobi iz DZ "Novi Beograd" koja je Blicu dala saopštenje s pojašnjenjima.

***

Hronologija analiza krvi Natalije Tešić
(ISKLJUČIVO na osnovu dokumentacije i rekonstrukcije rada laboratorije, tj. želim da napomenem da se verzija koju majka ima razlikuje. Otom potom. Watch this space.)

Pregled 22.04.

Lekarka izdaje uput za laboratoriju i taj uput notira kako u papirnom, tako i u elektronskom kartonu. Ovim uputom traži se prebrojavanje leukocita, ali i "crvena loza". Aparat analizira datu krv u celosti, kao što to uvek radi. Laborant od svega toga na papirni uput prepisuje samo broj leukocita, zato što se samo to smatra "hitnom analizom". Majka vraća papirni uput lekarki, i lekarka sa njega prepisuje broj leukocita u papirni i elektronski karton pacijenta.

Nešto kasnije u laboratoriji, pak, aparat i kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute međusobno se razgovaraju, nakon čega svojeglavi kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute svojevoljno odlučuje da biohemičaru koji ima potvrditi i verifikovati rezultate na uvid da samo broj leukocita, dok ostatak rezultata traženih istim uputom - iz misterioznog razloga - odlučuje da ne prepiše, tj. da otrpi, i u budućnosti vodi kao "nerealizovan uput". Biohemičar vrši uvid u ove rezultate koji mu je kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute sugerisao za prepisivanje u elektronski karton pacijenta (tj. samo broj leukocita), i nakon potvrde i verifikacije biohemičara, oni bivaju pohranjeni u elektronski karton pacijenta kao izveštaj iz laboratorije.

Pregled 24.04.

Lekarka izdaje uput za laboratoriju, za analizu kompletne krvne slike, sa sve leukocitarnom formulom, i taj uput notira u elektronski karton, ali ne i u papirni. Kako nemamo nikakve izveštaje laboratorije u elektronskom kartonu o analizama urađenim tog dana, niti o bilo kakvim rezultatima, možemo zaključiti da ovaj uput nije podrazumevao nikakve hitne analize i da je ostao nerealizovan.

Pregled 11.05.

Lekarka izdaje uput za hitnu analizu broja leukocita. Majka odlazi u laboratoriju s detetom, kome se uzima krv na analizu. Aparat radi analizu kompletne krvne slike automatski, a laboratorija iz njih na papirni uput prepisuje rezultat samo onoga što je na njima traženo (broj leukocita), daje uput majki, koja ga vraća lekarki. Lekarka s papirnog uputa prepisuje u oba kartona (elektronski i kartonski) broj leukocita.

Nešto kasnije u laboratoriji, pak, aparat i kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute međusobno se razgovaraju, i kompjuter registruje postojanje "dela nerealizovanog uputa" od 22.04. Stoga kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute kao sugestiju za prepisivanje podataka iz memorije aparata u elektronski karton pacijenta biohemičaru sugeriše ne samo broj leukocita koji je hitno tražen 11.5, već i "crvenu lozu" koja je tražena, a nerealizovana 22.04., ali na osnovu uzorka krvi od 11.05. Biohemičar potvrđuje i verifikuje ove podatke, koji potom bivaju pohranjeni u elektronski karton pacijenta.

Pregled 13.05.

Lekarka izdaje uput za hitnu analizu broja leukocita. Majka odlazi u laboratoriju s detetom, kome se uzima krv na analizu. Aparat radi analizu kompletne krvne slike automatski, a laboratorija iz njih na papirni uput prepisuje rezultat samo onoga što je na njima traženo (broj leukocita), daje uput majki, koja ga vraća lekarki. Lekarka s papirnog uputa prepisuje u oba kartona (elektronski i kartonski) broj leukocita.

Nešto kasnije, u laboratoriji, pak, aparat i kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute međusobno se razgovaraju. Kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute ponovo doživljava "žutu minutu", "privremeni trenutak ludila", ili šta već, jer uopšte ne detektuje, ili pak svojevoljno odlučuje da ignoriše činjenicu da postoji nerealizovani uput od 24.04. Iz samo njemu znanih razloga, kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute ovaj put odlučuje da bude trpeljiv, te biohemičaru za prepisivanje u elektronski karton pacijenta sugeriše samo broj leukocita, tražen uputom od 13.05. Biohemičar to potvrđuje i verifikuje, nakon čega broj leukocita biva pohranjen u elektronski karton pacijenta.

Pregled 14.05.

Lekarka izdaje uput za bolničko lečenje, što notira u elektronskom, ali ne i u papirnom kartonu pacijenta. Majka doživljava trenutak privremenog ludila, i iz nepoznatog razloga, s uputom za bolničko lečenje odlazi - u laboratoriju. I laboranti doživljavaju podjednako neobjašnjiv trenutak privremenog ludila, te na osnovu uputa za bolničko lečenje - vade krv detetu.

Aparat radi analizu komplete krvne slike, kako to uvek radi. Da li su i šta od tih analiza laboranti prepisali na papirni uput za bolničko lečenje ostaje nepoznato, jer nigde nije notirano, ni u papirnom ni u elektronskom kartonu pacijenta, pošto izgleda da se nakon te čudne analize majka pribrala i umesto da se vrati lekarki - otišla u bolnicu.

Nešto kasnije, u laboratoriji, pak, aparat i kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute se međusobno razgovaraju, i kompjuter sada misteriozno uspeva da pronađe nerealizovan uput od 24.04. koji prilikom prethodnog pregleda dan ranije, slepac jedan, nije video. Kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute stoga vadi iz memorije aparata rezultate kompletne krvne slike, uključujući i leukocitarnu formulu, a na osnovu uputa od 24.04., i sugeriše ga biohemičaru za potvrdu i verifikaciju.

Sada biohemičar doživljava trenutak privremenog ludila, zato što odbija da potvrdi i verifikuje ove rezultate, te oni ne bivaju pohranjeni u elektronski karton pacijenta. Oni ostaju da postoje jedino u ograničenoj memoriji pamćenja aparata koji je analizu izvršio, i direktno odatle se printaju (bez verifikacije biohemičara?) i dostavljaju "komisiji za stručni nadzor", koja ih uzima kao vrhunski dokaz da je pokojna Natalija Tešić patila od virusne, a ne bakterijske infekcije, nonšalantno dodajući da postoji nekakvo "nepoklapanje datuma".

***

Ne znam kako vama, ali meni žao siroma kompjutera-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute. On ne može da da izjavu inspekciji, te stoga ne može da se brani za grehe koje je počinio.

A šta mu je greh?

Kompjuter-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute imao je samo dva trenutka privremenog ludila koji mu se mogu staviti na dušu.

Prvi trenutak privremenog ludila: 22.04, kada je svojeglavo rešio da vidi samo jedan deo izdatog uputa (broj leukocita), a za drugi deo bio slep.

Drugi trenutak privremenog ludila: 13.05., kada je svojeglavo rešio da ignoriše postojanje nerealizovanog uputa od 24.04, tj. za isti bio slep.

Kako bih siroma kompjuter branila na sudu, da sam mu kojim slučajem advokat - još uvek ne znam tačno. Ali znam da bih ga svakako branila. Uprla bih se da dobijem onaj deo medicinske dokumentacije koji još uvek nemam (pisane protokole laboratorije; kompletnu krvnu sliku od 14.05. iz ograničene memorije pamćenja aparata; pisane upute koje je majka donosila lekarki iz laboratorije; log-on naloge promena u elektronskom kartonu pacijenta), pa bih to malo proučila, i na osnovu toga videla na osnovu čega bi ta odbrana, što se materijalnih dokaza, mogla biti zasnovana. Za sada, naslepo verujem siroma kompjuteru-koji-ne-trpi-nerealizovane-upute da je nevin.

A verujem i majci kada kaže da 14.05. detetu nije vađena krv, tako da su mi vrlo sumnjive poslednje analize krvi koje su rađene 14.05. na osnovu uputa od 24.04., a koje su, shodno izveštaju o stručnom nadzoru, pokazale da "leukocitarna formula odgovara normalnom nalazu detetu tog uzrasta", i koja se citira kao krunski dokaz da je dijagnoza "virusne infekcije" bila tačna, vezujući te rezultate za pregled od 13.05, uz nonšalantno dodavanje da postoji nekakvo "nepoklapanje datuma".

Najtragičnije od svega u ovoj priči o aparatu s ograničenom memorijom, pak, meni je činjenica da su rezultati od 14.05. izbrisali rezultate od 13.05. u memoriji aparata.

Drugim rečima: ne mislim da je kriv kompjuter-koji-trpi-nerealizovane-upute.

Mislim da je kriv aparat-koji-ima-ograničenu-memoriju.

Njega bih ja na robiju.

 Komentari (151)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

maca22 maca22 08:46 20.06.2009

citam

:)
scabies scabies 08:57 20.06.2009

Re: citam

Čitaoce upozoravam da je blog dug, naporan i težak za čitanje. Pored velike koncentracije, za čitanje
Sad uopste ne znam da li da poqsavam...
maca22 maca22 09:11 20.06.2009

Re: citam

A verujem i majci kada kaže da 14.05. detetu nije vađena krv, tako da su mi vrlo sumnjive poslednje analize krvi koje su rađene 14.05. na osnovu uputa od 24.04., a koje su, shodno izveštaju o stručnom nadzoru, pokazale da "leukocitarna formula odgovara normalnom nalazu detetu tog uzrasta", i koja se citira kao krunski dokaz da je dijagnoza "virusne infekcije" bila tačna, vezujući te rezultate za pregled od 13.05, uz nonšalantno dodavanje da postoji nekakvo "nepoklapanje datuma".

Ja se ne secam da sam igde videla te rezultate?
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:13 20.06.2009

Re: citam

Ja se ne secam da sam igde videla te rezultate?


Nisi ni mogla da ih vidiš.
Oni ne postoje u kartonu, ni papirnom ni elektronskom.
Oni postoje samo u "memoriji pamćenja aparata koji radi analize krvi", i direktno iz nje su odštampani i dati Komisiji za stručni nadzor.
Porodica je tražila pre neki dan zvanično i kopiju ostatka dokumentacije iz laboratorije, kao i tog čuvenog rezultata iz memorije pamćenja kompjutera, tako da očekujem da ćemo i to imati za koji dan.
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:14 20.06.2009

Re: citam

Sad uopste ne znam da li da poqsavam...


Možeš ti to, Scaby, verujem u tebe!
maca22 maca22 09:17 20.06.2009

Re: citam

Tamo gde se ja lecim, leukocitnu forumulu ne radi aparat , vec covek za mikroskopom.
(ne znam sad da ne postoje i druge metode koje ukljucuju aparat)
maca22 maca22 09:24 20.06.2009

Re: citam

A verujem i majci kada kaže da 14.05. detetu nije vađena krv, tako da su mi vrlo sumnjive poslednje analize krvi koje su rađene 14.05. na osnovu uputa od 24.04., a koje su, shodno izveštaju o stručnom nadzoru, pokazale da "leukocitarna formula odgovara normalnom nalazu detetu tog uzrasta", i koja se citira kao krunski dokaz da je dijagnoza "virusne infekcije" bila tačna, vezujući te rezultate za pregled od 13.05, uz nonšalantno dodavanje da postoji nekakvo "nepoklapanje datuma".
A jel komisija tvrdi da je to od krvi uzete 13. ili 14.5. ?
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:32 20.06.2009

Re: citam

A jel komisija tvrdi da je to od krvi uzete 13. ili 14.5. ?


Komisija kaže sledeće:

"Klinički nalaz, kao i brojleukocita registrovan u dva navrata, a takođe i leukocitarna formula urađena prilikom drugog pregleda obavljenog 13.05.2008. god. nisu ukazivali na mogućnost bakterijske infekcije, a naročito ne na pneumokokusnu etiologiju kada bi se očekivala izražena leukocitoza."

A na drugom mestu kaže:

"Takođe je utvrđeno i neadekvatno dostavljanje laboratorijskih analiza što se pre svega ogledalo u nepodudaranju datuma izvršenog pregleda i planirane laboratorijske analize."

Magistar farmacije Biljana Đorđević kaže:

"Inspekciji su dostavljeni podaci iz arhive računara, protokoli u koje je pacijent upisan i direktno iz aparata odštampani rezultati poslednje analize krvi sada počivše devojčice."

A karton - videla si i sama - lepo kaže da je analiza kks i leukocitarne formule izvršena - 14.05.
scabies scabies 09:54 20.06.2009

Re: citam

a naročito ne na pneumokokusnu etiologiju
Potpuno je nebitno, ali me uzasno iritira svaki put kad citam Izvestaj komisije... Pneumokokusna? Ako se bakterija zove Streptococcus pneumoniae i ima nadimak pneumokok, onda se infekcija izazvana tom bakterijom zove pneumokokna, a ne pneumokokusna. Kao sto ni infekcija meningokokm nije meningokokusna vec meningokokna. Cak se i infekcija Streptococcus pyogenes-om ne zove streptokokusna vec streptotokna. Ispravite me ako gresim.
Izvinjavam se za trol, ali stvarno vise nisam mogla da trpim
maca22 maca22 09:56 20.06.2009

Re: citam

Znas sta je meni jos cudno. Na strani 7 i 8 elektronskog kartona.
Uput za laboratoriju 22.4. nema stavke OPIS.
A na uputu 24.4. Stoji OPIS "kss". Ali "kks" iliti kompletna krvna slika NE ukljucuje Leuk.forumulu. (to znam kao cesti bolesni korisnik laboratorija, doduse ne u bloku 44).

E sad, kako tamo od 22.4. ne pise na sta je upuceno, ali ipak pise da analiza nije kompletna. Nekompletna od cega, ne moze se zakljuciti sta fali? Nije upisan ostatak nalaza "crvena loza'?
A u ovom uputu od 24.4 pise samo "kks" sto NE ukljucuje leuk.forumulu. Ali ipak pise da je i odredjivanje Leuk. formule "izvrseno". I to jos 14.5.

(mozda ima neko objasnjenje koje ja previdjam, izvinjavam se u tom slucaju, ali mi otkrijte).


Imam jos nejasnoca.
"Elektronskim putem dostavljaju mu se tek posle verifikacije i pregleda biohemičara.

A jel to znaci da prvo biohemicar pregleda rezultat iz aprata, pa ga tek onda on, covek, unosi u komjuter (sa kojim je povezan i elektronski karton)...ili su aparat i racunar povezani...pa biohemicar pregleda u kompjuteru rezultat...pa ga dobacuje u elektronski karton...
(opet se izvinjavam ako nisam pazljivo isicitala pa spamujem. imam jos nejasnoca, ali sad moram na pijacu)
maca22 maca22 12:04 20.06.2009

Re: citam

Krugolina Borup
A karton - videla si i sama - lepo kaže da je analiza kks i leukocitarne formule izvršena - 14.05.

Majku mu, pa sto bi neko nalaz od 24.4. kad se dete nije pojavilo u labu, realizovao 14.5. kada nije ni upuceno u lab.?
Sad pravim teoriju zavere: to su dva datuma kada program ima zabelezene posete, pa je onda zgodno tu u vec postojece ubacivati naknadno rezultate koji vam trebaju.
apach92 apach92 16:11 20.06.2009

Re: citam

upravo tako maco.

Siroma kompjuter zapravo nema gresku vec ima nesto sto se zove programiran proces koji jeste los i fakat njima tamo zagorcava zivot. Ali i kao takav on prikazuje sta se zapravo odvijalo poprilicno tacno - ako kumulira upute i
izvrsava ih redom zasto onaj od 24.04 nije izvrsen 13.05 kada se kumulacija linearno pomera u napred?

maca22 maca22 17:15 20.06.2009

Re: citam

zelim da cetitam "Majci Hrabrost" na pristupu ovom smeću od dokumentacije i "scenariju za vađenje". Umesto da izgubi glas objasnjavajuci šta JESTE, mnogo je bolje prihvatiti njihova objašnjenja, i pustiti njihovu glupost da zveči, u svoj svojoj veličini.
limarija limarija 14:50 21.06.2009

Re: citam

apach92
upravo tako maco.

Siroma kompjuter zapravo nema gresku vec ima nesto sto se zove programiran proces koji jeste los i fakat njima tamo zagorcava zivot. Ali i kao takav on prikazuje sta se zapravo odvijalo poprilicno tacno - ako kumulira upute i
izvrsava ih redom zasto onaj od 24.04 nije izvrsen 13.05 kada se kumulacija linearno pomera u napred?kao informaticar, tvrdim da bi sve sumnje mogle lako da se potvrde/opovrgnu jednostavnim prolazom kroz log aplikacije i log promena nastalih u bazi podataka. to bi lepo trebalo da pokaze ko je (pod kojim korisnickim nalogom), kad i sta upisao. posebno bi bilo pozeljno istraziti da li je u EK bllo naknadnih upisa, tj. nakon 13.05 (14.05?). drugim recima nikako se ne ograniciti samo na datume kad su pregledi izvrseni.

takodje, ceprkanjem po logu operativnog sistema bi se moglo istraziti koji je sistemski korisnik bio ulogovan na masini, i koliko dugo. ovaj podatak moze posebno da bude od koristi za neke sumnjive datume. ocekujem da makar u sudskom procesu ovo bude istrazeno, jer bi drugacije bilo neozbiljno, posebno imajuci u vidu da se sad na kompjutere i aparate polako prebacuje odgovornost.

svaki ozbiljan informacioni sistem mora da ima ove logove. to je nesto bez cega se isti ne kupuje. drugim recima, deluje mi verovatno da time i ovaj informacioni sistem u domu zdravlja raspolaze.

nego, nikako ne uspevam da izguglam ovu MS Microsys firmu, kao ni softver Helia...
htela sam da vidim kojim opcijama softver raspolaze, kao i sa kim sve ova firma radi, cisto radi prvog utiska...
uros_vozdovac uros_vozdovac 15:15 21.06.2009

Re: citam

Sa APR sajta

MICROSYS TOMAŠ ĐEMROVSKI


i to je sve što sam našao.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 17:07 21.06.2009

Re: citam, logovi

Microsys

Novi Sad, radili nekada za Agrobanku (jako loše).
Znajući kako se to radi u zdravstvu (i šire) kladim se da kvalitet nije bio odlučujući pri izboru firme koja treba da radi IS. Da samo znate koliko je potrošeno miliona evra u IS zdravstva, apotekarskih ustanova, Zavoda, domova zdravlja,... To i dalje ne vredi pet para. Džaba ćete tražiti logove. Jedino insajderi mogu da pomognu. A to znači lekari koji su spremni da žrtvuju svoju karijeru, platu, ugled.
mrvicak mrvicak 00:31 22.06.2009

Re: citam

maca22
zelim da cetitam "Majci Hrabrost" na pristupu ovom smeću od dokumentacije i "scenariju za vađenje". Umesto da izgubi glas objasnjavajuci šta JESTE, mnogo je bolje prihvatiti njihova objašnjenja, i pustiti njihovu glupost da zveči, u svoj svojoj veličini.


Ali svaka čast na strpljivosti! Zaključci apsolutno izvedeni po liniji objašnjenja koja iz laboratorije dobismo. I ne da zveeeečeeee....

Stvarno se nadam da je i tužilaštvo čulo tu kakofoniju zvečeću - i da će tražiti sve potrebne odgovore , uključujući i IT ekspertizu...

Nego, je l tražimo reviziju izveštaja i kako?
Vrati li se ministar s putešestvija?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 07:44 22.06.2009

Re: citam, logovi

Da samo znate koliko je potrošeno miliona evra u IS zdravstva, apotekarskih ustanova, Zavoda, domova zdravlja,...


Vest od danas, ili od 19.06.2009. A ja sam je danas pročitao. naslov je Celo zdravstvo u kompjuteru - predstavljen Centralni informacioni servis

"Građanima Srbije ubuduće će biti omogućen uvid u sve zdravstvene usluge. Ministarstvo zdravlja Srbije predstavilo je 19. juna Centralni informacioni servis koji sadži podatke o zdravstvenim ustanovama, zaposlenima, medicinskoj opremi i drugim pitanjima značajnim za zdravstveni sistem Srbije.
Vrednost CIS je 600.000 EUR, a projekat je sproveden uz podršku Svetske banke."
Ovo je, koliko ja pratim poslednjih 20 godina, bar deseti CS, MIS, FIS, ...Ima novca, koliko hoćeš. I opet će neki novi MICROSYS da podeli pare sa nekim
Krugolina Borup Krugolina Borup 07:58 22.06.2009

Re: citam, logovi

Koliko sam ja razumela tu vest (koju pročitah još juče, prekjuče na vebsajtu ministarstva), ono što je sad proradilo tiče se međusobnog umrežavanja institucija, i pacijenti ne mogu u to ni da primirišu. Ali, to im je, kao, osnova za buduće servise građanima, koji treba da proradi - el rekoše do 2014 ili tu negde... ne mogu tačno da se setim.
apach92 apach92 09:55 22.06.2009

Re: citam, logovi

i ja sam tako razumeo tu vest sa sajta Ministarstva. Dakle, radi se o globalnom informacionom sistemu koji ce verovatno za primarnu funkciju imati organizacionu strukturu zdravstva u Srbiji i pretpostavljam kontrolu prihoda/rashoda te alokaciju istih po organziacionim jedinicama.

Pretpostavljam da ce se na pomenuti sistem nakalemiti ali kasnije, nesto i za pacijente.
bandina bandina 08:58 20.06.2009

.....


i ja.

Uz jutarnju kafu je nekako lakse....
cult cult 08:58 20.06.2009

Neverovatno

sve se vise i vise uplicete u kucine samo zato sto ste prvo nekog/neke proglasili krivim, pa napravili konstrukciju na toj prvoj, sada ocigledno pogresnoj premisi. Kako vam se stvar po stvar razjasni, vi umesto to da prihvatite, vi nastavljate sopstveno pletenje u kucine, jer, kako rekoste, nekog biste na robiju.
Vise nije bitna istina, vec je bitno da ste u pravu.
Moram da primetim pozitivan pomak u vasem pisanju jer se konacno ne obracate sebi u trecem licu.


Krugolina Borup Krugolina Borup 09:16 20.06.2009

Re: Neverovatno

Moram da primetim pozitivan pomak u vasem pisanju jer se konacno ne obracate sebi u trecem licu.


Krugolina zahvaljuje na komplimentu.
cult cult 09:35 20.06.2009

Re: Neverovatno

Krugolina Borup
Moram da primetim pozitivan pomak u vasem pisanju jer se konacno ne obracate sebi u trecem licu.


Krugolina zahvaljuje na komplimentu.


Pa, da. Tesko je ostati pribran ponekad. Lako se sklizne u obracanje sebi u trecem licu.
Evo sta rece ovaj serdar juce:

"...vidite li koliko zaduzuje naciju svojom aktivnoscu, postignucima i uopste presedanom da gradjani mogu da uticu na svoj zivot. Kru"

Meni ovo bio hit dana.
maca22 maca22 09:40 20.06.2009

Re: Neverovatno

Uze mi serdar rec iz usta. :)
uros_vozdovac uros_vozdovac 09:41 20.06.2009

Re: Neverovatno

Cult. 18.6.2009. u 9:44

Cult je napisao ovaj komentar u trecem licu, cisto da proba taj K. Borup stajl. Uzasno je tesko.
Cult priznaje.


Isti autor, danas

. Lako se sklizne u obracanje sebi u trecem licu.


Teško (užasno) ili lako? Cult ne zna.
cult cult 09:53 20.06.2009

Re: Neverovatno

uros_vozdovac
Cult. 18.6.2009. u 9:44

Cult je napisao ovaj komentar u trecem licu, cisto da proba taj K. Borup stajl. Uzasno je tesko.
Cult priznaje.


Isti autor, danas

. Lako se sklizne u obracanje sebi u trecem licu.


Teško (užasno) ili lako? Cult ne zna.


Vama, Urose, receptori za ironiju blokirani ovih dana?

Ili sam vas dotakao pitanjem kako mozete biti tako cinicni i govoriti da lekari trebaju da rade u ćumezima od ordinacija jer to odrazava njihovu licnost, a da ste istovremeno clan stranke koja je odgovorna za takvo stanje domova zdravlja?
zoks64 zoks64 09:55 20.06.2009

Re: Neverovatno

Cult:Imas punu podrsku da pokusas da im objasnis ali se bojim da je to nemoguce.Upitanju su kompetentnost i zlonamernost.Lomaca je spremna-privedite zrtve po svaku cenu!
maca22 maca22 09:59 20.06.2009

Re: Neverovatno

Ja vas molim da mi objasnite. Nista mi nije jasno.
uros_vozdovac uros_vozdovac 10:29 20.06.2009

Re: Neverovatno

Ne nisu blokirani, ovo je samo ilustracija kako se površno pristupa javnoj reči, sve u nadi da će me ozbiljno shvatiti. E, pa neće, ne ide to tako, makar imali navijače, evo ga zoks, njega ništa drugo ne zanima, zanima ga krugolina i to od pre par dana, registrovan i pojavio se u cilju podrške... Kome cult?

Mislim da radni prostor odražava ličnost, naime svako od nas svoj radni prostor ukrašava, sređuje, brine se o njemu i da na izvestan način jeste odraz ličnosti. Nisam jednom kancelariju u kojoj ja radim krečio (nisam čekao da nekakva služba dođe i okreči mi je) kupovao za svoj novac i sliku na zidu i uramljivao stvari koje su mi značile ili mi se činile duhovitim, platio svojim parama instalatera kada mi je curio radijator, pa onda parket...

A činjenica je, sa duge strane da mnoge ordinacije liče na pećine, čekaonice još gore. I to jeste odraz odnosa zaposlenih prema svom radnom prostoru. A to nema veze za parama,,moj cult. Jer da ima veze sa parama sve bi bile pećine, a nisu sve. Npr, naš pedijatar se trudi žena, gaji cveće, im vesele postere, a ordinacija preko puta sušta suprotnost. Dakle zavisi od toga čija je to ordinacija, nadam se da nije sporno.

Moliću lepo, ukoliko je moj politički angažman sporan, ja ću na svaki način koji umem da smislim na ovom mestu pokušati da izbacim politiku iz mojih stavova. To naravno nije potpuno moguće, takvi smo mi ljudi, nas politika determiniše, ali se trudim. Ovde nastupam kao otac jednog deteta, i drugog na putu, krajem avgusta. Sad, po prvi i zadnji put (na ovom mestu, na bilo kom drugom rado se upuštam u političke rasprave)...

Član stranke i to bilo koje ima svoj stav kao građanin kada ne nastupa u ime partije. To što je član partije ne znači da nužno zastupa stav te partije. Ulaskom u političku organizaciju čovek se odriče dela svojih političkih sloboda, da bi osnažio svoje stavove i dao im organizovani karakter ali to nije bezrezervno. Tako je u otvorenim političkim sistemima.

Što se LDP tiče, politika koja je bila deo izborne kampanje i highlight lokalne politike je bila departizacija. Na toj poruci se sprovodi lokalna politika LDP-a. Dakle, naš je stav da zdravstvo ne može da pripada jednoj partiji, makar gradski sekretar došao na to mesto na predlog partije. Ima taj gradski sekretar valjda drugih kvaliteta osim članske karte. Uzgred u ovom primeru i nema člansku kartu, tako da nisam u prilici da propitam sekretara na partijskim organima, da imam bilo bi to oštrije i odlučnije nego na ovom mestu.

Vi ste vidim na stanovištu da je u lečenju ovog nesrećnog deteta sve u redu. Ja mislim da nije. Vi mislite da je sistem ok, ja mislim da nije. I zato što mislim to što mislim ja sam spreman da se angažujem na rešavanju ovih problema, na najbolji način koji mogu da smislim, uložiću svu svoju energiju, vreme i znanje da ovim ljudima doprinesem. Ali im nikad neću reći glasajte za LDP. Nije ni mesto i nije pristojno. Ovo je građanska inicijativa i držim partiju van ove inicijative, molim Vas pomozite mi u tome.
cult cult 22:37 20.06.2009

Re: Neverovatno

Vrlo pravednicki ton, Urose.
Vidite kako umete da budete pravedni.
Ko bi rekao da ovo pise isti covek koji je pre samo dvadesetak sati napisao da bi lekari od mita koji primaju (beše 500 eur?) trebali da okreče svoje ordinacije, tj i ne moraju jer ćumezi u kojima rade odrazavaju njihovu licnost.
Da. Sasvim u duhu velikog broja komentatora bloga K. Borup. Pali ste pod uticaj. Uleteli u main stream. Steta.

E, sad, tu pravednost koju osecate pokusajte da primenite na opsti nivo. I shvatite da ako imate dokaza da neko prima mito, a vidim znate i iznos, pravo u policiju. Mislim, vi kao clan stranke i to vladajuce treba da pokazete primerom da institucije funkiconisu i da se neke stvari resavaju civilizovano, a ne da vredjate hiljade ljudi.

Takodje, ukoliko ste pratili moje komentare, mogli ste primetiti da se oni odnose na ton i nacin na koji se ovde vrsi hajka prema celoj jednoj profesiji.

Hint: zamolite nekoliko ljudi koji ne znaju za ovaj blog da bace pogled na clanke i komentare i posle ih zamolite da vam prenesu utiske. Iznenadicete se reakcijama.

apach92 apach92 22:51 20.06.2009

Re: Neverovatno

cult

Hint: zamolite nekoliko ljudi koji ne znaju za ovaj blog da bace pogled na clanke i komentare i posle ih zamolite da vam prenesu utiske. Iznenadicete se reakcijama.


probao vec. Iznenadio se. Ljudi idu svaki dan kod lekara i jako su zainteresovani za promene i poboljsanje. I nikome ne pada na pamet da prestane da ide kod lekara.
uros_vozdovac uros_vozdovac 23:06 20.06.2009

Re: Neverovatno

Hint: zamolite nekoliko ljudi koji ne znaju za ovaj blog da bace pogled na clanke i komentare i posle ih zamolite da vam prenesu utiske. Iznenadicete se reakcijama.


Dogovoreno, biće zanimljivo svima, preneću utiske, a nadam se i konstruktivnim idejama. Čak sam danas o ovoj temi porazgovarao sa par prijatelja na sednici GO, ali to su mi prijatelji, slično razmišljamo, nije fer. Razgovaraću sa poznanicima, biće objektivnije.

Ko bi rekao da ovo pise isti covek koji je pre samo dvadesetak sati napisao da bi lekari od mita koji primaju (beše 500 eur?) trebali da okreče svoje ordinacije, tj i ne moraju jer ćumezi u kojima rade odrazavaju njihovu licnost.


Moja omiljena žena treba da se porodi 2. put sada, krajem avgusta. prvi put nas je koštalo jeftinije, samo 500 DEM. I ja sam bio u istoj dilemi, kao i Krugolina i Kengur. I platili smo i ćutali. E sad, mi se ne poznajemo, ali Vas ja molim, kao čovek čoveka da ne dovodite u sumnju ovo što Vam pišem, moja omiljena žena mi ne da, da na ovu temu ništa preduzimam, ni tada ni sada. Kaže. dobro je prošlo, nek se najedu. Mene je lično sramota toga šta sam uradio.

E sad smo izloženi dobronamernim savetima. To je zanimljiva situacija, ovaj put se radi diskretnije nego onda, 2000. godine. Još uvek razmišljamo kako i šta da radimo.

I dalje mislim da sam u pravu, što se tiče izgleda prostorija i radnog okruženja u našim ustanovama. I mislim da je njihov izgled ogledalo ličnosti ljudi koji tu rade. Deda nam je bio na operaciji na VMA skoro. U njegovoj sobi, gde je ležao ima 5 kreveta. Odeljenje ima nekoliko takvih soba, malu kuhinju i trpezariju i sobu za osoblje. U sobi za osoblje imaju plakari, a vrata na tim plakarima i to precizno 3 od 5 poluodvaljenja i nakrivljena. Filteri za vazduh na otvorima za ventilaciju nisu čišćeni u poslednjih nekoliko godina.Nećete mi reći da je to pitanje neulaganja u zdravstvo i siromaštva te institucije. To je kolega nemar i lenjost tih ljudi koji tu rade da donesu šrafciger i pritegnu šrafove. I ne samo lenjost, to je ogledalo njihovog odnosa prema poslu, prema instituciji u kojoj rade, njihovog pogleda na život i estetiku.

ocesneces ocesneces 03:41 21.06.2009

Re: Neverovatno

cult
Takodje, ukoliko ste pratili moje komentare, mogli ste primetiti da se oni odnose na ton i nacin na koji se ovde vrsi hajka prema celoj jednoj profesiji.


Ukoliko smem da primetim, upravo je u najvecoj meri ton i nacin na koji se doktori, a posebno pomocno medicinsko osoblje odnose prema pacijentima dovelo do tolikog nezadovoljstva i onog sto Vi nazivate hajkom. Ljudi su nezadovoljni i to sa razlogom. I umesto sto se lekarska bransa sada nalazi uvredjena i nesto brani, bolje da se preispitaju i da oni kojima je to posao vec jednom zapocnu ozbiljnu reformu u zdravstvu, jer ljudi takav neprofesionalizam vise ne mogu da tolerisu.
cult cult 10:50 21.06.2009

Re: Neverovatno

apach92
cult

Hint: zamolite nekoliko ljudi koji ne znaju za ovaj blog da bace pogled na clanke i komentare i posle ih zamolite da vam prenesu utiske. Iznenadicete se reakcijama.


probao vec. Iznenadio se. Ljudi idu svaki dan kod lekara i jako su zainteresovani za promene i poboljsanje. I nikome ne pada na pamet da prestane da ide kod lekara.


Ukupno troje ljudi koje poznajem je upuceno na ovaj blog. Citali su, po mom savetu, poslednjih pet-sest postova K. Borup i komentare. Da citiram reakcije ne zelim. Ali ono sto provejava ovim blogom je jedna uzasna negativna energija, cinizam i omalovazavanje, jednom recju, zlonamernost, koja ljude okrece kontra ideje koja je u svojoj sustini dobra.

Jedno je deliti paketice porodiljama, raditi na poboljsanju procedura itd, a drugo je prozivati ljude imenom i prezimenom, proglasavati ih ubicama, neznalicama , a potpuno diletantski je vredjati hiljade ljudi koji rade jedan tezak i hm prilicno stresan posao.
cult cult 11:07 21.06.2009

Re: Neverovatno

uros_vozdovac


Moja omiljena žena treba da se porodi 2. put sada, krajem avgusta. prvi put nas je koštalo jeftinije, samo 500 DEM. I ja sam bio u istoj dilemi, kao i Krugolina i Kengur. I platili smo i ćutali. E sad, mi se ne poznajemo, ali Vas ja molim, kao čovek čoveka da ne dovodite u sumnju ovo što Vam pišem, moja omiljena žena mi ne da, da na ovu temu ništa preduzimam, ni tada ni sada. Kaže. dobro je prošlo, nek se najedu. Mene je lično sramota toga šta sam uradio.

E sad smo izloženi dobronamernim savetima. To je zanimljiva situacija, ovaj put se radi diskretnije nego onda, 2000. godine. Još uvek razmišljamo kako i šta da radimo.Moja iskustva su, na primer, sasvim drugacija od tvog. Moram da priznam da su i iskustva svih mojih prijatelja takodje drugacija od tvog. Hocu da kazem, i svi nasi prijatelji imaju klince (period radjanja od1997-2006) niko nista nije platio, niti im je trazeno, niti im je dobronamerno savetovano. Veruj da bi mi rekli. Koliko znam, jedino su davali poklon babici koja im je predavala dete na kraju, a nije im trazeno, sami su dali (kafa, cokolada, "obicaj"...). Sva deca su rodjena u Visegradskoj (mislim da je najveci broj tamo) ili u N. Fronta. Moja supruga oba porodjaja carskim rezom. Ali bukvalno nista lose, nikakva insinuacija u pravcu novca, ni pomen. Nista.

Mislim, mozda smo mi neki cudan, pogresan uzorak. Ne znam.

Ali ono sto znam, da mi moj prijatelj kaze da mu je doktor koji poradja njegovu zenu trazi 500 eur, savetovao bih ga da odmah prijavi policiji. Cuj "savetovao". Naterao.
maca22 maca22 11:12 21.06.2009

Re: Neverovatno

Gde vidis zlonamernost, omalovazavanje, dilentatizam, i "vredjanje hiljada ljudi" VAN ove dokumentacije? Izvoli, molim, ARGUMENTUJ svoje optuzbe. Nema nista pausalno, Cult...

A licno sam obavestila vise od stotinu ljudi, i podrzavaju ovu akciju, citaju, ne pisu svi, ali itekako podrzavaju. Svi su oduvek znali da se lekari pokrivaju medju sobom, a neki od tih su i sami lekari. Ali sada kada gledaju ovu nazovi dokumentaciju i istragu, sad se groze sa kolikom bahatoscu i osionoscu se to radi.
uros_vozdovac uros_vozdovac 12:17 21.06.2009

Re: Neverovatno

Hajde da probamo da prebacimo raspravu na teren objektivnog, možda budemo imali više sreće... Ljudi imaju običaj da se druže sa istomišljenicima.

Nas je do sada ovo začeće koštalo ugrubo 300 000 dinara u proteklih tri godine. Zahvaljujući činjenici da smo oboje zaposleni, dešavalo se da poneki lek od propisane terapije i ne plaćamo. Zadesilo se takođe i da poneki pregled (ultrazvuk, ginekološki, spermogram za mene) ne platimo. Prvi put pre tri godine išli smo by the book. Kada se taj pokušaj okončao neuspešno, ginekolog nam je dao vizitku za privatnu ordinaciju. Onda se nastavilo kombinacijom privatne ordinacije i ponekog pregleda u institutu. Lekovi koji su prepisani ne postoje zvanično u Srbiji, ali ih ima u većini apoteka. Da skratim, uspeli smo, 300 000 ugrubo (sa PDV-om) i sa nacionalnom strategijom za borbu protiv bele kuge.

Ginekolog koji nas je poslao u privatnu ordinaciju kod sebe - vozi Leksusa. Takođe mali hint, pogledaj vozni park na parkingu bilo koje akušerske klinike u Beogradu, Čeda se ne bi postideo...

Ali ono sto znam, da mi moj prijatelj kaze da mu je doktor koji poradja njegovu zenu trazi 500 eur, savetovao bih ga da odmah prijavi policiji. Cuj "savetovao". Naterao.


Da sam ja i samo ja u pitanju to bi bilo tako. Međutim žene su u drugom stanju tada, i to je zaista drugo stanje, sa potpuno drugačijom percepcijom od nas muških. Ukoliko nemaš iskustva iznenadićeš se. Ja jesam. Moja omiljena žena, inače zmaj žena, ničeg se ne boji, nepravda joj je kao crvena krpa biku, u ovom i samo ovom slučaju je insistirala, pretila, plakala, ucenjivala da ćutimo. I mislim da se u toj činjenici, da su žene u posebnom stanju, krije odgovor za bahati odnos prema porodiljima u Srbiji, prosto koriste tu činjenicu sa jedne strane, a Zakon o radu sa druge strane, koji je toliko nakaradan da budžetske korisnike štiti apsolutno od svega.

Eh, moram da idem, nastavićemo
cult cult 12:51 21.06.2009

Re: Neverovatno

uros_vozdovac
Hajde da probamo da prebacimo raspravu na teren objektivnog, možda budemo imali više sreće... Ljudi imaju običaj da se druže sa istomišljenicima.


Ne vidim vezu izmedju istomisljenistva u politici ili muzici ili pogledu na svet i nasih iskustava sa radjanjem dece.
Krajnje objektivno, dakle...mi, najblizi prijatelji plus najblizi rodjaci ukupno rodjeno 15 dece u periodu koji sam naveo. Dovoljno smo bliski da bi medjusobno podelili sa ostalima predlog od strane korumpiranog lekara da mu se da mito za porodjaj.
Jos jednom: nikom od nas nije trazeno, nismo zamoljeni, niti nam je na bilo kakav nacin isninuirano da damo bilo kome u Visegradskoj ili N.F. bilo kakav novac ili bilo kakav drugi materijalni poklon ili kontrauslugu. I ne znam sta tu ima da se ne razume.

Niti jedan jedini put kad smo vodili klince kod lekara nismo doziveli bahatost, los tretman, bilo sta sto bih ja mogao da zamerim. I to se odnosi i na nas D.Z i na kliniku u Tiršovoj i na onaj Institut za majku i dete na NBG gde smo dva puta hitno morali u toku noci. Najteza stvar bilo je cekanje zbog guzve. Ali ne mogu da krivim doktore za to.
cult cult 13:05 21.06.2009

Re: Neverovatno

uros_vozdovac
. Takođe mali hint, pogledaj vozni park na parkingu bilo koje akušerske klinike u Beogradu, Čeda se ne bi postideo...


Ne poznajem privatno ni jednog lekara bilo koje akuserske klinike u Beogradu.
Ali znam nekoliko lekara drugih specijalnosti prilico dobro, te tako i znam sta voze, gde i kako zive. Daleko je to od slike koju ti imas. Doduse, ovi nemaju privatne klinike, na drzavnom su hlebu, te je mozda tu negde grm i zec pod njim.

I necete mi verovati...to su totalno ok ljudi.
Jedino sto nikad ne bi ste pozeleli da radite njihov posao.
apach92 apach92 13:12 21.06.2009

Re: Neverovatno

cult

I necete mi verovati...to su totalno ok ljudi.
Jedino sto nikad ne bi ste pozeleli da radite njihov posao.
ja uopste ne sumnjam da su oni ok ljudi i profesionalci. I sam poznajem takve lekare.


A sto se tice druge konstatacije - u pitanju je njihov licni izbor.
uros_vozdovac uros_vozdovac 14:03 21.06.2009

Re: Neverovatno

Vratio se.

Ne poznajem privatno ni jednog lekara bilo koje akuserske klinike u Beogradu.


Ne mora privatno, pogledajte parkinge.

Daleko je to od slike koju ti imas.


Ajmo ovako, ja slikam i okačim sliku ovde.

Doduse, ovi nemaju privatne klinike, na drzavnom su hlebu, te je mozda tu negde grm i zec pod njim.


Ovde je u pitanju kombinacija, državni Institut i privatna klinika, popodne.

Ali znam nekoliko lekara drugih specijalnosti prilico dobro, te tako i znam sta voze, gde i kako zive.


Ja nemam takva iskustva, a za sebe zadržavam isto pravo kao i Vi, po mom znanju i iskustvu cenim kompletan sistem. Kao i Vi, nadam se da nije sporno. Ako ima drugačijih primera i ja mogu kao i branioci sistema da se iskreno iznenadim i kažem da su to izolovani primeri, u malom procentu.

I da ne rapravljamo dalje, ja sam ispričao svoje iskustvo, a Vi mi, kolega, možete verovati na reč i ne morate. Niti izgleda je Vama mogu da dokažem, niti će te Vi mene da ubedite da se takve stvari ne dešavaju. Uostalom, meni su se desile možemo samo da pričamo jesmo li mi pogrešili ili nismo. I možemo da pričamo šta da radimo krajem avgusta.

Jedino sto nikad ne bi ste pozeleli da radite njihov posao.


Pa nije taj posao loša sreća ili elemantarna nepogoda pa da zadesi nekog ko ima lošu karmu. To što ja nisam poželeo da ga radim, ne znači ništa, osim da mene nikad nisu privlačile prirodne nauke.
maca22 maca22 14:28 21.06.2009

Re: Neverovatno

Urose Stvarno dosta trolovanja.
mrvicak mrvicak 00:39 22.06.2009

Re: Neverovatno

uros_vozdovac

Vi ste vidim na stanovištu da je u lečenju ovog nesrećnog deteta sve u redu. Ja mislim da nije. Vi mislite da je sistem ok, ja mislim da nije. I zato što mislim to što mislim ja sam spreman da se angažujem na rešavanju ovih problema, na najbolji način koji mogu da smislim, uložiću svu svoju energiju, vreme i znanje da ovim ljudima doprinesem. Ali im nikad neću reći glasajte za LDP. Nije ni mesto i nije pristojno. Ovo je građanska inicijativa i držim partiju van ove inicijative, molim Vas pomozite mi u tome.


Molim vas/te Uroše, ne smatraj potrebnim da se pravdaš.
Potrošismo previše reči i energije na sića provokatore. Probasmo da komuniciramo ljudski.
Možemo to i dalje ako uopšte smatramo svrhovitim. Ali nismo im se dužni pravdati!!!
Takođe ni objašnjavati očigledno - ili nisu odavde (recimo, s Marsa aterirali) ili su vrlo zlonamerni. (pod 'očigledno' ne mislim ni na kakve moje, tvoje, Krugolinine zaključke - mislim na to da izveštaj smrdi do nebesa ili je, ako ćemo eufemistički, veoma sumnjiv - kao i na to da je ceo zdravstveni sistem tako labavo i uopšteno (ne)definisan da ostavlja manevarski prostor za gomilu zloupotreba i kršenja ljudskih prava.
tom tom 08:25 22.06.2009

Re: Neverovatno

a Zakon o radu sa druge strane, koji je toliko nakaradan da budžetske korisnike štiti apsolutno od svega.

Ovo je glavni problem Srbije. Zakon o radu i njegovo tumačenje od strane sudova. Trol je ali pročitajte ako vas ne mrzi:

ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

Уговором о раду може се предвидети да послодавац запосленом може да откаже уговор о раду ако запослени учини повреду радне обавезе и то долазак на рад у напитом стању или опијање у току рада.

Из образложења: Према утврђеном чињеничном стању, тужени послодавац је извршио тестирање алкохола у организму тужилаца, па је утврђено да су тужиоци имали одређену количину алкохола у крви и то од 0,15 до 1 промил. Тужиоци су упозорени да су прекршили радну дисциплину, а након тога су им спорним одлукама туженог отказани уговори о раду са позивом на члан 101. став 1. тач. 4. Закона о раду, јер су прекршили радну дисциплину утврђену уговорима о раду које су закључили са туженим. Одредбом уговора о раду закљученим између тужилаца и туженог прописано је да послодавац запосленом може да откаже уговор о раду ако запослени не поштује радну дисциплину, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца, односно ако запослени својом кривицом учини повреду радне обавезе и то долазак на рад у напитом стању или опијањем у току рада. У поступку је утврђено да су тужиоци започели радњу конзумирања алкохола, али нађено стање количине алкохола у организму тужилаца указује да није дошло до опијања. Обзиром на то и околност да је алко тест вршен пред крај радног времена, правилна је оцена нижестепених судова да тужиоци нису учинили радње које се могу квалификовати као долазак на рад у напитом стању и опијање у току рада, а конзумирање алкохола тужени није предвидео као елемент повреде или повреду радне обавезе. Стога су нижестепени судови правилно применили материјално право када су спорне одлуке туженог о отказу уговора о раду тужиоцима поништили и обавезали туженог да тужиоце врати на рад и то на радна места која одговарају њиховој стручној спреми, знању и способностима, како је то правилно одлучено у побијаној пресуди другостепеног суда.

(Пресуда Врховног суда Србије, Рев. 96/07 од 14. 2. 2007.)
cult cult 13:45 22.06.2009

Re: Neverovatno

mrvicak

.
Potrošismo previše reči i energije na sića provokatore. Probasmo da komuniciramo ljudski.
Možemo to i dalje ako uopšte smatramo svrhovitim. Ali nismo im se dužni pravdati!!!


Mhm. Znači ko kaže da nikad ništa loše nije doživeo od strane lekara, u domu zdravlja u kojem je lečio decu, sebe, da mu nikad niko od njih nije trazio ni dinar, taj je "sića provokator".

A ljudska komunikacija je...šta?
Da vičem zajedno s K. Borup da lekari nemaju pojma i da se ne obrazuju?
Da se zgražavam nad "ubicama"?
Da konstruišem poluinformacije svojim poluznanjem jer sam resio da neko mora u zatvor?

Pa, ovajjj...ne.
cult cult 13:54 22.06.2009

Re: Neverovatno

uros_vozdovac

Ja nemam takva iskustva, a za sebe zadržavam isto pravo kao i Vi, po mom znanju i iskustvu cenim kompletan sistem. Kao i Vi, nadam se da nije sporno. Ako ima drugačijih primera i ja mogu kao i branioci sistema da se iskreno iznenadim i kažem da su to izolovani primeri, u malom procentu.Znate, Uroše, kad se rade one ankete o korumiranosti, pitanje glasi "gde po vašem mišljenju ima najviše korupcije"? A onda ljudi iz reprezentativnog uzorka odgovoraju: "politicke stranke, sudstvo, zdravstvo, policija..."
I tako onda ispada da je, recimo, zdravstvo najkorumpiranije.
Medjutim, sledeće pitanje, na primer, glasi: "da li ste vi lično ikada dali mito zdravstvenom radniku?".
I onda se dolazi do ogromne razlike izmedju utiska o korumpiranosti i stvarne korumpiranosti.

Vase iskustvo je jedno negativno, naspram petnaest vrlo pozitivnih koje ja znam.
Tako da nisam siguran da se to vase moze primeniti na ceo sistem.
Upravo o tome ja, kao "sitni provokator" govorim u komentarima.
Ne bacati kamenje na ljude.
Usredsrediti se na problem.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:00 22.06.2009

Re: Neverovatno

kad se rade one ankete o korumiranosti, pitanje glasi "gde po vašem mišljenju ima najviše korupcije"? A onda ljudi iz reprezentativnog uzorka odgovoraju: "politicke stranke, sudstvo, zdravstvo, policija..."
I tako onda ispada da je, recimo, zdravstvo najkorumpiranije.


Poslednje istraživanje, koje je radio Transparensi Srbija, kao pitanje je imalo: "Da li ste vi ili neki član vaše porodice podmitili nekog u poslednjih godinu dana i koga?"

Na osnovu odgovora na to pitanje, dobijen je spisak najkorumpiranijih oblasti našeg društva, gde je zdravstvo bilo na prvom mestu sa 12%, a policija na drugom sa 9%.
zilikaka zilikaka 14:01 22.06.2009

Re: Neverovatno

Ne bacati kamenje na ljude.
Usredsrediti se na problem.

Upravo to radimo.
Problemi su na sve strane.
Ovde se bavimo jednim od njih.
cult cult 14:27 22.06.2009

Re: Neverovatno

Krugolina Borup
kad se rade one ankete o korumiranosti, pitanje glasi "gde po vašem mišljenju ima najviše korupcije"? A onda ljudi iz reprezentativnog uzorka odgovoraju: "politicke stranke, sudstvo, zdravstvo, policija..."
I tako onda ispada da je, recimo, zdravstvo najkorumpiranije.


Poslednje istraživanje, koje je radio Transparensi Srbija, kao pitanje je imalo: "Da li ste vi ili neki član vaše porodice podmitili nekog u poslednjih godinu dana i koga?"Cult
Medjutim, sledeće pitanje, na primer, glasi: "da li ste vi lično ikada dali mito zdravstvenom radniku?".
I onda se dolazi do ogromne razlike izmedju utiska o korumpiranosti i stvarne korumpiranosti


Nadam se da u to ne ubrajaju tupav , neiskorenjiv običaj da im nose milke od 300grama.apach92 apach92 14:43 22.06.2009

Re: Neverovatno

iskorenjen je, Cult. Milke od 300 grama se vise ne proizvode. Kompaktirali su odavno to pakovanje na 250 jestivih grama.

Uz to, ne podcenjuj ljudima inteligenciju - znak paznje u vidu simbolicnog poklona koji je i zakonom dozvoljen nije podmicivanje.

Podmicivanje je nesto drugo.
cult cult 17:56 22.06.2009

Re: Neverovatno

apach92
iskorenjen je, Cult. Milke od 300 grama se vise ne proizvode. Kompaktirali su odavno to pakovanje na 250 jestivih grama.

Uz to, ne podcenjuj ljudima inteligenciju - znak paznje u vidu simbolicnog poklona koji je i zakonom dozvoljen nije podmicivanje.

Podmicivanje je nesto drugo.


Hvala na inf. Ljubitelj sam Nestle. I to crne.

A vidis, posto se malkice razumem u statistiku, odmah mi pade na pamet moguca izostavljena veza.
Koliko gradjana dnevno koristi usluge lekara, a koliko biva kaznjeno od saobracajnog policajca?
Koliko gradjana dnevno odlazi u Dom zdravlja, a koliko dobije posetu od pripadnika Poreske uprave?
Koliko gradjana na godisnjem nivou mora da ode kod doktora, a koliko godisnje ocekuje neku presudu suda zbog kakve gradjanske parnice?
Mislim, da li je istrazivanje i to uzelo u obzir, posto je to jako bitna stvar.

Hocu da kazem, ako ste godisnje mnogo vise puta u prilici da vi ili neko vas korumpira lekara nego poreskog inspektora, a ovo istrazivanje to nije merilo, onda mu je to zesci manjak.

Licno mislim da je najkorumpiranija oblast u Srbiji sfera politickih stranka (kako po procentu korumpiranih ljudi, tako i po prosecno isplacenoj sumi novca), pa onda dvadeset praznih mesta, pa zdravstvo, policija...etc.
anonymous_alcoholic anonymous_alcoholic 18:07 22.06.2009

Re: Neverovatno

mislim da nije bitno koliko je procenata dalo lekaru, a koliko policajcu, ali bi bilo korisno znati koliko je od onih koji su dali lekaru dalo zato sto je lekar trazio za nesto sto je morao da uradi (kao recimo dr. slavik za onu operaciju), a koliko je dalo da bi dobilo nesto sto im inace ne pripada, npr. da skoce negde preko reda, dobiju bolovanje kada nisu dovoljno bolesni za to i sl.

e, kada bi to znali, bi znali prave razmere i pozadinu korupcije
cult cult 18:21 22.06.2009

Re: Neverovatno

anonymous_alcoholic
mislim da nije bitno koliko je procenata dalo lekaru, a koliko policajcu, ali bi bilo korisno znati koliko je od onih koji su dali lekaru dalo zato sto je lekar trazio za nesto sto je morao da uradi (kao recimo dr. slavik za onu operaciju), a koliko je dalo da bi dobilo nesto sto im inace ne pripada, npr. da skoce negde preko reda, dobiju bolovanje kada nisu dovoljno bolesni za to i sl.

e, kada bi to znali, bi znali prave razmere i pozadinu korupcije


hm...
to su samo varijante.
ali sve je korupcija.
Ako primim od tebe zdravog 100 eur, i napisem da si bolestan da bi ti eskivirao posao, ja sam korumpiran. I tacka.
Naravno, ona dr. Slavik varijanta je mnogo odvratnija.

Medjutim, mene je zaintrigiralo to da je po istrazivanju zdravstvo najkorumpiranije u Srbiji. Malo mi je to nemoguce, mislim prateci vesti samo, da ne ubrajamo tu slike iz nasih zivota. Ne znam nijednog doktora koji se obogatio nesto, ali znam neke ljude koji su se upisali u neku stranku, postali neki srafcic u izvrsnoj vlasti, pa im se to naglo i bitno odrazilo na standard.

Ako nedostaje ona veza koju opisah u prethodnom komentaru, onda to da je zdravstno najkorumpiranije ne mora biti tacno.
anonymous_alcoholic anonymous_alcoholic 18:31 22.06.2009

Re: Neverovatno

da li su korumpirani vise lekari ili politicari je potpuno nebitno za problem korupcije u zdravstvu. ajde, recimo da se slozimo da su korumpiraniji politicari. i sta onda? to sto urosh malo zavidi lekarima sa lexusima, a ti politicarima sa dzipovima je irelevantno.

a da bi znali kako da pristupimo iskorenjivanju korupcije u zdravstvu, i uopste da bi znali da li ljudi zaista zele da iskorene korupciju u zdravstvu ili bi radije opciju da i dalje da dobijaju "nadstandardne usluge", mozemo znati samo ako znamo ono sto sam ja navela.

a postoji razlika i izmedju onog sto ljudi kazu i ljudi rade. tako, na primer, ako pitas, vecina ce biti protiv korupcije u zdravstvu, ali isto tako vecini nece smetati da malo zakazu preko reda, bilo da imaju "prijateljicu koja tu radi" ili malo podmazu gde treba.
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:40 22.06.2009

Re: Neverovatno

Medjutim, mene je zaintrigiralo to da je po istrazivanju zdravstvo najkorumpiranije u Srbiji.


To istraživanje nije se bavilo "sistemskim korupcijama" velikih sistema (tenderi i tako to), već samo onim što malog čoveka dotiče.
cult cult 18:45 22.06.2009

Re: Neverovatno

anonymous_alcoholic
da li su korumpirani vise lekari ili politicari je potpuno nebitno za problem korupcije u zdravstvu. ajde, recimo da se slozimo da su korumpiraniji politicari. i sta onda? to sto urosh malo zavidi lekarima sa lexusima, a ti politicarima sa dzipovima je irelevantno.

a da bi znali kako da pristupimo iskorenjivanju korupcije u zdravstvu, i uopste da bi znali da li ljudi zaista zele da iskorene korupciju u zdravstvu ili bi radije opciju da i dalje da dobijaju "nadstandardne usluge", mozemo znati samo ako znamo ono sto sam ja navela.

a postoji razlika i izmedju onog sto ljudi kazu i ljudi rade. tako, na primer, ako pitas, vecina ce biti protiv korupcije u zdravstvu, ali isto tako vecini nece smetati da malo zakazu preko reda, bilo da imaju "prijateljicu koja tu radi" ili malo podmazu gde treba.yup.
slazem se.

(offtopic: zavist nikad, malo sam bio zgrozen robom koju je Ceda meni prodavao (opozicija sistemu, jedina alternativa), a u sledecoj epizodi, prvi kadar, krece na posao u poklonjenom dzipu iz dedinjske vile...kakav kulov)
aleksandra1966 aleksandra1966 21:46 22.06.2009

Re: Neverovatno

Kako mozete ovako da govorite? Pa gde vi zivite? U kakvom balonu pa ne znate na sta gradjani Srbije nailaze kada odu kod lekara? Koliko stotina prica na sajtu Majka Hrabrost (a podosta neobjavljenih, zbog nemanja vremena) svedoci o uzasnom stanju u srpskom zdravstvu, koliko losih iskustava svakog od nas i naih porodica, prijatelja, komsija.Zasto uvlacite pricu o partijama u jednu postenu pobudu grupe odgovornih i svesnih ljudi koji pokusavaju da promene nesto i polako uspevaju u tome? Zasto diskreditujete fenomenlane metode rada cele gradjanske inicijative Majka Hrabrost koja je po prvi put u Srbiji artikulisala nezadovoljstvo obicnog sveta i uoblicila ga u utemeljene zahteve? Kako mozete da predjete preko toga da na ovom blogu redovno objavljuje argumentovane tekstove i komentare ujak preminule devojcice-mislite li da je njemu lako da rovari po svezim ranama i svoj bol javno pokazuje? Ja verujem da je njemu lakse (ako je to ikako moguce) sto zna da ga toliki razumeju i zele da se istina o tragicnom kraju njegove setricine sazna.Barem zbog pijeteta prema njemu , Nataliji i njenoj porodici, ne objavljujte ovde vise svoje komentare koji su tako zluradi.
A srpski lekari jesu podmitljivi, nestrucni i bahati, vecina njih.Nije podmitljivost samo traziti novac za intervenciju vec i razne privilegije koje imaju, pocev od toga da njihovoj deci u skoli niko nista ne sme, da se gde god se pojave njima pravi mesto i a sa svojim znanjem mogu da postignu sta god hoce.Jesu nestrucni jer ne prate literaturu, trendove, uce iz zastarelih udzbenika. Bahati su jer ih pacijenti ne zanimaju, mozda samo ako se dodje kod njih privatno u ordinaciju i debelo plati ( a zar to nije vrsta mita?), pacijentima se obracaju na Ti bez pardona, ne smes nista da ih pitas, a hoce i da podviknu.Toliko toga bih imala da napisem, ali necu da zauzimam prostor za konstruktivnu raspravu, ovo je ipak bio izliv mojih emocija.
maca22 maca22 22:11 22.06.2009

Re: Neverovatno

Pa on (njegova najnovija ličnost, barem) razvodnjava ovde diskusije zavlačeći ljude da pričaju i dokazuju iznova dokazane stvari.
Što je najlepše, uopšte nam ne smeta.
cult cult 23:48 22.06.2009

Re: Neverovatno

aleksandra1966
.Barem zbog pijeteta prema njemu , Nataliji i njenoj porodici, ne objavljujte ovde vise svoje komentare koji su tako zluradi.
A srpski lekari jesu podmitljivi, nestrucni i bahati, vecina njih.Nije podmitljivost samo traziti novac za intervenciju vec i razne privilegije koje imaju, pocev od toga da njihovoj deci u skoli niko nista ne sme, da se gde god se pojave njima pravi mesto i a sa svojim znanjem mogu da postignu sta god hoce.Jesu nestrucni jer ne prate literaturu, trendove, uce iz zastarelih udzbenika. Bahati su jer ih pacijenti ne zanimaju, mozda samo ako se dodje kod njih privatno u ordinaciju i debelo plati ( a zar to nije vrsta mita?), pacijentima se obracaju na Ti bez pardona, ne smes nista da ih pitas, a hoce i da podviknu.Toliko toga bih imala da napisem, ali necu da zauzimam prostor za konstruktivnu raspravu, ovo je ipak bio izliv mojih emocija.


Kakav hejt.

cult cult 23:51 22.06.2009

Re: Neverovatno

aleksandra1966
Nije podmitljivost samo traziti novac za intervenciju vec i razne privilegije koje imaju, pocev od toga da njihovoj deci u skoli niko nista ne sme, da se gde god se pojave njima pravi mesto i a sa svojim znanjem mogu da postignu sta god hoce..


Ovo je vec...hm...kao jevreji u Nemackoj 30ih.
Jezivo.
cult cult 00:01 23.06.2009

Re: Neverovatno

aleksandra1966
pocev od toga da njihovoj deci u skoli niko nista ne sme, .


Šta bi ste Vi, Aleksandra, radili deci lekara?
Mislim, je l vi shvatate sta govorite?
Ima li moderatora ovde?
maca22 maca22 01:11 23.06.2009

Re: Neverovatno

Oh, Cult ....
zilikaka zilikaka 08:21 23.06.2009

Re: Neverovatno

Cult, počinješ da nerviraš. I mene.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:08 20.06.2009

Saopštenje za javnost DZ "Novi Beograd"

Sad vidim da su objavili na svom sajtu saopštenje za javnost:

http://www.dznbgd.com/aktuelno.htm

Upada u oči (bar u Krugolinine oči), sledeće:

"...uput od 24.04.2009. godine nije realizovan..."

Kako, bre, nije realizovan, kad ovde piše da je realizovan 14.05:

http://www.majkahrabrost.com/images/EK08.jpg
maca22 maca22 02:11 21.06.2009

Re: Saopštenje za javnost DZ "Novi Beograd

izjavljujemo da smo ogorčeni tvrdnjom iz objavljenog teksta da su rezultati analize krvi od 24.04.2009. godine dostavljeni lekaru 11.05.2009. godine.
Oni nastavljaju da se frljaju sa datumima. "Majka Hrabrost" je rekla ono sto pise u njihovoj elektronskoj dokumentaciji: da su analize 22.4. =>11.5. a analize 24.4. =>14.5.

Ova tvrdnja nije tačna jer uput od 24.04.2009. godine nije realizovan,
Njihova dokumentacija TVRDI da JESTE realizovan! Na strani 8. I to 14.5.

(znaci sad me bas zanima, ta misteriozna leukocitarna formula, koja ne postoji ni u elektronskoj, ni u papirnoj dokumentaciji, vec je istampana iz 'aprata kratkog pamcenja', od kog li je datuma...)
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 10:52 20.06.2009

Iznutra

Moram da kažem nešto što ima veze sa tretmanom deteta u Tiršovoj. Iako ja imam zaista uglavnom dobra iskustva i sa Tiršovom kao i sa Institutom za majku i dete morao sam da napišem sledeći tekst.
Ograđujem se, na sudu ne bih moga da kažem odakle mi ta informacija taman da me seckaju. Ali ko mi veruje veruje.
Ja nisam od onih koji unapred osuđuju lekare. Volim činjenice više nego išta. Evo nekoliko činjenica. Nedavno sam napisao negde (valjda kod Krugoline) da mi je već muka od toga da se previđaju znaci meningitisa ili upale slepog creva. Pa sam rekao: dokle će lekari da preskaču test savijanja glave prema grudima. Onda mi je dečiji lekar objasnila (uups1) da stvar nije tako jedostavna ali da svaki dobar lekar, bez obzira što stvar nije tako jednostavna, mora da prepozna znake meningitisa ili da posumnja, što je strašno značajno, da se radi o meningitisu. To je prvo. Znači lekar mora da ima znanje, mora da ima logiku, mora da ima odgovornost, mora da ima ugrađene etičke principe i ne bi smelo da se desi da previdi meiningitis. A da dva, tri, četiri lekara uzastopce previde to spada u medicinsku fantastiku.
Druga stvar je ovo: ako sam je dobro shvatio u Tiršovoj je dete bilo u rukama nekoliko lekara i da se kasnilo sa terapijom za meningitis. Ja sam pitao onako seljački: da li su šanse detetove bile bolje da je odmah po dolasku u Tiršovu primenjena anti meningitis terapija? Ovako mi je rečeno: naravno, šanse su bile realne i da je to bila gruba greška što je dete išlo od lekara do lekara i što nije odmah primenjena anti meningitis terapija. A da to što kaže neki njen (uups2) šef da bi dete umrlo i da je primenjena anti meningitis terapija u Tiršovoj odmah da je to veliko sranje tj. neznanje. Užas. Ponovo sam pitao osobu-lekara i ona mi kaže da je trebalo primeniti AM terapiju odmah, odmah.
E, sad. Osoba mi se kune da je tako bilo. A ja verujem, imam dobrih razloga.
Treća stvar. Pre godinu dana imali smo u firmi takav, skoro isti slučaj. Nije Beograd. Dete je spašeno a bilo je u komi. Bar mi tako rodbina kaže. I kažu da nema vidljivih posledica, što ne znači da se neće pojaviti, ali je spašeno, Sada trči i penje se na glavu tetkama i babama i roditeljima sve u šesnaest.
Prosto sam sve ovo morao da napišem iako nema velike koristi za porodicu. Možda je bilo bolje da sam poslao PP Apachu, ali ako ovo neko pročita, lekar npr. koji će da da komentar možda bude neke indirektne ili buduće koristi .
apach92 apach92 16:08 20.06.2009

Re: Iznutra

ovo sto navodis je isto ono sto sam ja nacuo iz lekarskih krugova. Nevezano za materijalne dokaze i ja imam informacije da se i sami lekari sa strucne strane zgrazavaju nad pedijatrijskom praksom koja je sprovedena u ovom slucaju.

Jedino sto postupke u Tirsovoj izdize od onih u DZ 44 blok je cinjenica da su oni ipak pokusali da ucine nesto za razliku od ovih drugih.

Tu se neminovno razotkriva sistem rada jedne pedijatrijske ustanove u koju ljudi svaki dan dovode decu. Cak i sama Inspekcija za strucni i vanredni nadzor ima primedbe na rad Tirsove mada je dr. Djukic u intervjuu 24. sata odbacio primedbu kao neosnovanu.
4krofnica 4krofnica 16:23 20.06.2009

Re: Iznutra

skoro isti slučaj. Nije Beograd. Dete je spašeno

ja neuka mislim- svako dete je razlicito, koliko je jaka infekcija, koliko je opao imuni sistem- da bi se borilo sa bolescu
ono sto je po meni izvesno je da u medicini nepostoje apsolutne jednacine , bar ja tako mislim
test za meningitis nisu odmah obavili jer kazu da je malena bila u losem stanju a tada se neradi

ovo je najbitnije u celom problemu:

da svaki dobar lekar mora da posumnja


to je osnova-da bude dobar dijagnosticar
4krofnica 4krofnica 16:30 20.06.2009

Re: Iznutra

da su oni ipak pokusali da ucine nesto za razliku od ovih drugih.

u tirsovoj rade na vise koloseka, zato oni posumnjaju na sve i svasta, imaju puno razlicitih slucajeva
u d.z. sve se vrti oko virusa, kolektiva, to je njihova statistika, zato tako i razmisljaju
plus, skoro je uvedena praksa da d.z. uradi sve sto je u njihovoj moci, a tek onda da salju pacijenta kod specijaliste...zato su dogurali do kriticnog stanja...
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:35 20.06.2009

Re: Iznutra

apach92
ovo sto navodis je isto ono sto sam ja nacuo iz lekarskih krugova. Nevezano za materijalne dokaze i ja imam informacije da se i sami lekari sa strucne strane zgrazavaju nad pedijatrijskom praksom koja je sprovedena u ovom slucaju.Jedino sto postupke u Tirsovoj izdize od onih u DZ 44 blok je cinjenica da su oni ipak pokusali da ucine nesto za razliku od ovih drugih.Tu se neminovno razotkriva sistem rada jedne pedijatrijske ustanove u koju ljudi svaki dan dovode decu. Cak i sama Inspekcija za strucni i vanredni nadzor ima primedbe na rad Tirsove mada je dr. Djukic u intervjuu 24. sata odbacio primedbu kao neosnovanu.


Sad tek čitam i shvatam da sam slušao priču i pominjao gore tog čoveka koji je rekao "Meningitis je verovatno već toliko bio uzeo maha da čak i da su joj dali antibiotik u toku dana, kad su je uputili kod nas, to ne bi ništa promenilo."
E, sad kad sam pročitao ja vas pitam: šta biste vi uradili lekaru da vam kaže to VEROVATNO. Pa koji k..."$=()/=($%$"$! niste detetu dali odmah AM terapiju nego ste čekali i analizirali neki đavo tu u Tiršovoj?! Kuća gori a baba se češlja. Ja bih ga zgromio.
Još jednom da kažem: vrlo pouzdano znam da je bilo nepotrebnog razvlačenja i da je čak i promena smene uticala da prolaze dragoceni minuti i sati. I da pouzdano znam (a to je potpuno jasno i iz intervjua tog čoveka u 24 ČASA) da nisu primenili ono što su učili i što su morali da znaju. Koleginica mi je pričala da je to dete koje sam pominjao gore i koje se izvuklo, bilo u sličnom ilio gorem stanju nego ovo naše dete,
apach92 apach92 17:27 20.06.2009

Re: Iznutra

razumem te, ali dr.Djukic je dao intervju za 24. sata - nije se obratio roditeljima ili meni pa da mu postavimo dodatna pitanja.

Takodje, tacno je da se svuda spominje da je od krucijalne vaznosti ordinirati terapiju sto pre cak i empirijski kada je u pitanju osnovana sumnja.

Ako ima neko iz struke neka me ispravi ako sam se pogresno informisao.
maca22 maca22 17:27 20.06.2009

Re: Iznutra

Ako sad pričamo šta nam je u poverenju rečeno, a da dolazi iz bele struke - da i meni je rečeno da NISU smeli da čekaju da krenu sa terapijom u Tiršovoj, i da taj čovek NE MOŽE reći da je ne bi spasili da su tog dana počeli sa terapijom.

Samo niko to ovde ne sme da kaže, što je problem ove zemlje, pa ja se onda pravim naivna i tražim po netu to isto, da se tu potkrepim, što nije problem naći. A onda nam kažu da se pravimo pametni, a izvori nam nisu reprezentativni.
odpocetka odpocetka 11:00 20.06.2009

ma, da... nista ljudi?!

"Drugim rečima: ne mislim da je kriv kompjuter-koji-trpi-nerealizovane-upute.
Mislim da je kriv aparat-koji-ima-ograničenu-memoriju."

Nece biti ni da je "aparat-koji-ima-ogranicenu-memoriju" kriv. Ovako opisano ispada da je u pitanju jedan vrlo specijalan aparat, koji iako ima malu memoriju, moze da pamti podatke od n pacijenata, ali po samo jedan upis po glavi. Znaci da aparat u stvari ima ogromu memoriju...

Kakav god da je softver i aparat, ako nisu dostatni poslu, krivica ide na glavu zdravstvenih radnika. Programeri ne mogu da izmisljaju pakete ako ne znaju potrebe korisnika. A aparate ipak prave firme koje imaju nesto malo znanja o temi, tj. potrebama korisnika. Ako nisu kupljeni odgovarajuci aparati, problem je - gde?
maca22 maca22 11:47 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

Da, ali kada aparati i programi grese, oni gresku dosledno reprodukuju. A ovde je stvar veoma zanimljiva.
apach92 apach92 16:23 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

odpocetka

Kakav god da je softver i aparat, ako nisu dostatni poslu, krivica ide na glavu zdravstvenih radnika. Programeri ne mogu da izmisljaju pakete ako ne znaju potrebe korisnika. A aparate ipak prave firme koje imaju nesto malo znanja o temi, tj. potrebama korisnika. Ako nisu kupljeni odgovarajuci aparati, problem je - gde?


upravo tako. Svako ko se profesionalno bavi automatizacijom procesa se smeje kad cita izjavu DZ 44 blok. Stoga, ako nesto nije u redu sa informacionim sistemom i iz ovog ili onog razloga za sada ne moze da se popravi odgovornost je na ljudima koji imajuci u vidu sta je nedostatak moraju da prilagode svoj posao tako da se ne desavaju katastrofe. Makar ovo podrazumevalo i rucni rad i mnogo pisanja i papira.

Takodje, deo izjave koji kaze da ni najveci strucnjaci nisu uspeli da udju u baze podataka DZ 44 blok ne pije vodu. Ovo je jedan nonsens za svakoga ko ima ikakve veze sa informacionim sistemima i ugovarao je poslove sa dobavljacima softvera.

Ugovor o softveru moze biti manje ili vise fleksibilan sto se tice odrzavanja i razvoja softvera ali jedna stvar je zajednicka za svaki Ugovor - vlasnik baze podataka je uvek narucilac softvera.

pri tom sve vreme vazi jedno pravilo ovaj put informaticke struke kojoj i sam pripadam - ukoliko baza fizicki postoji i nije corrupted - operativna je i moze se procitati.

I nema tu puno price.


maca22 maca22 17:13 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

oni u DZ su laici za kompjutere, nisu reprezenatativni, nisu rekli nista pametno.
mixailo92 mixailo92 17:33 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

A zašto javni tužilac ne naredi policiji uzimanje kopije baze podataka iz koje se uz veštaka informatičke struke vrlo lako da rekonstruisati šta se dešavalo i da li je neko u međuvremenu štelovao rezultate?

Hajde sad da čekamo dok se ne desi neka volšebna provala u dom zdravlja pa im pokradu komjutere, i onda pojeo vuk magarca. Dovoljno sve žive vuku za nos

A i dalje tvrdim da su detetu dali antibiotike na vreme da ne bi smo imali sada oko čega da vodimo raspravu i to me užasno nervira! Čist nemar
maca22 maca22 17:58 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

]Ili kao u banci, pao sistem, racunarski sistem ispustio dusu (i sve podatke)..
apach92 apach92 18:06 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

maca22
]Ili kao u banci, pao sistem, racunarski sistem ispustio dusu (i sve podatke)..i pare. Zamisli to.
filantrop filantrop 20:10 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

ako nesto nije u redu sa informacionim sistemom i iz ovog ili onog razloga za sada ne moze da se popravi odgovornost je na ljudima koji imajuci u vidu sta je nedostatak moraju da prilagode svoj posao tako da se ne desavaju katastrofe


Pa jest.
Ovako ispada da je neko umro od kompjutera.
apach92 apach92 23:13 20.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

ja cu samo opet citirati komentar iz Blic-a:

Vera 66
Odiseja u Srbiji 2009.... Hal 9000 preuzeo kontrolu u Domu zdravlja na Novom Beogradu....Stenli Kjubrik I Artur Klark bi odmah, da mogu, otvorili karton kod doticnih lekarki i trazili analizu krvi za pocetak....
maricacarica maricacarica 00:35 21.06.2009

Re: ma, da... nista ljudi?!

Back up files. Moraju da postoje....

A ako je ovima u DZ bio problem samo - citiram: Problem informacionog sistema smo rešavali u hodu i oni nisu bili od uticaja na lečenje bolesnika već samo na fakturisanje usluga koje smo sami uočavali i korigovali. Pa blago nama onda.....

Ovo mi je opet malo udar na moj IQ....

Ne upuštavajući se na način kako je udruženje „

Ovo mi je već malo udar na moj smisao za gramatiku

baka Evdokija i unuka Djina baka Evdokija i unuka Djina 11:42 20.06.2009

Ne povezujem....

Izvinite na digresiji, samo kratko, jer ne povezujem, a da li je detetu zaista vađena krv 14.05? Šta kaže majka, ne mogu da nađem..... ali mi se čini da je izjavila negde da je krv vađena 2 puta, a ne tri, govorim o maju?
Molim neka mi neko odgovori? Nisam ironična, samo pokušavam da shvatim?
Djina
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:44 20.06.2009

Re: Ne povezujem....

a da li je detetu zaista vađena krv 14.05? Šta kaže majka


Ne.
baka Evdokija i unuka Djina baka Evdokija i unuka Djina 11:57 20.06.2009

Re: Ne povezujem....

Jao, izvini, sad sam videla na kraju tvog teksta....
A jel ima negde podatak na osnovu koje krvi je 14.05 to rađeno?
Ko je potpisao to vađenje 14.05?
Jel postoji nekakav trag ko, imenom je vadio krv 14.05?
Ko je tu krv dao u aparat 14.05?
Djina
apach92 apach92 17:29 20.06.2009

Re: Ne povezujem....

i mi bi voleli da znamo na osnovu kog uzorka je uradjena ta analiza 14.05.

Ono sto pouzdano znam jeste da nikakvog uzimanja uzorka tog dana nije bilo.

sofianada sofianada 16:53 20.06.2009

Ostavka Ministra

Uzasno mi smeta polarizacija-mi, oni. Mi, zahtevni, nezadovoljni pacijenti u pristojnim cekaonicama, oni, ugrozeni lekari u zagusljivim ordinacijama, sa previse pacijenata, prozivani, pljuvani, napadani po medijima, nekada cak i samarani od strane pacijenata. Ali, ako imamo ovoliko smrtnih slucajeva dece i porodilja za kratko vreme, ako porodice izrazavaju opravdanu sumnju u adekvatnost lecenja sa konkretnim dokazima, ako su izvestaji komisija vec stereotipni sa unapred ocekivanim zakljuckom da nema lekarskih propusta, ako tuzilastva mahom odbacuju prijave, zar nije logicno i opravdano da se postavljaju pitanja? Niti osudjujem niti ulazim u razloge iracionalne odbrane naseg zdravstva od strane culta jer mislim da za odbranu nema razloga. Niko ovde ne generalizuje stvari, niko ne kaze da su svi lekari korumpirani i nemarni, ali je najnormalnija zelja da se sazna zasto bliznjih vise nema.
Videli smo da sintagma-zbog fudroajantnog toka bolesti-biva previse cesto eksploatisana. Zar nije to relevantan pojam? Sta to znaci, 1sat, 1dan, jedna nedelja?Jezik ujaka male Natalije nije ostrascen, covek prica cinjenicno, razlozno, sve je transparentno. Ziveo Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog znacaja.
Ne zelim da zvuci pateticnoi, ali posle pet umrlih beba pet je neutesnih majiki, posle tri umrle porodilje ostalo je deset sirocica. Za samo nekoliko meseci. Istina, neke stvari moraju da se dese, ali najblizi imaju pravo na odgovore za nesto sto je ocigledno i lako dokazivo. Andjin suprug nije dobio odgovor zasto ginekolog koji je procenio da je carski rez hitan a ona potpisala pristanak na njega nije to i uradio, zasto se iako je bila zivotno ugrozena toliko cekalo pa je tek treci dan poslali iz Kraljeva u Kragujevac . Naravno da je njemu smesna izjava o fudroajantnom toku bolesti.
Iz ovoga sto citam i moram priznati, tesko shvatam, naravno i da je Natalijinoj porodici sve ovo neuverljivo. Da ne pricam o drugim slucajevima o kojima nema ko da prica. Zato, ne generalizujemo stvari, ali vidimo da nisu bas ni samo pojedinacni sllucajevi u pitanju. Moramo da pricamo da ih ne bude vise. Ostajem pri tome da i ostecene porodice i svi zainteresovani moraju da osmisle i sprovedu neku akciju da se ovo ne bi ponavljalo.
Nisam razumela, da li je Ministar trebao juce da se vrati u dragu nam zemljicu , racunajuci odmor ili vec slobodne dane, sta god, ili produzava izbivanje?Bas me zanima o cemu ce da nam prica.
apach92 apach92 17:35 20.06.2009

Re: Ostavka Ministra

u pravu si. Zastupanje cinjenice da u Srbiji lekarska greska ne postoji je nedopustivo. Citiracu kako se to radi u skandinavskim zemljama sa foruma b92:

cyberwor/L/d
Ponukana ovim tragicnim dogadjajem pocela sam da razmisljam o nekim stvarima. Radoznala kakva jesam kad su neke stvari u pitanju resim ja da postavim pitanja nadleznima. Rek´o hajde da vidim ove nase kako komuniciraju.

Pisala ja Tomici. Mama mi rekla, mani se dete corava posla, to je sve mrak". Nisam ni ocekivala da cu da dobijem neki odgovor. A i nisam ga dobila. Proslo otprilike dve nedelje. Mislim, nigde u svetu nece ministar direktno da odgovori ali imaju saradnike kojima je to posao.

Pisala ja direktorki Komore. Postavila par pitanja a izmedju ostalog i ZASTO nemaju na svom sajtu nikakvu, ama bas nikakvu informaciju za pacijente. Pitala kako je moguce da se desi da su na pacijente zaboravili. Ni tu nikakav odgovor ali to me nije iznenadilo. I tu je proslo otprilike dve nedelje.

Pisala ja Ministarstvu zdravlja ovde u Svedskoj. Pitala bas oko tih protokola i lekarske greske. Poslala mejl Ministarki. Dobijem automatski odgovor u kome mi se zahvaljuju na mejlu i kazu da ce odgovoriti u najkracem roku. Stigao odgovor posle dva dana gde me upucuju na Drzavni institut za zdravlje (FH) jer su moja pitanja u njihovoj nadleznosti. Dobijem naravno link. Odem ja tamo, pogledam. Tamo nadjem sledece:


Drzavni institut za zdravlje. Na njihovom sajtu postoji gomila informacija. Izmedju ostalog i sta su njihovi glavni zadatci:

1) da budu nacinalna zbirnica znanja u vezi sa zdravljem naroda
2) da prate i rade na kontinuiranom poboljsavanju nacionalne zdravstvene politike
3) nadzor u vezi sa pitanjima alkohola, droge i duvana

”Drzavni institut za zdravlje ima za zadatak da poboljsava zdravje i predupredi bolesti. Narocita paznja se posvecuje zdravstveno ugrozenim grupama. Rad se bazira na naucnim osnovama. Institut je takodje odgovoran za nadzor i pracenje rada svih zdravstvenih sektora i kontinuirano prati i ocenjuje rad zdravstvenih institucija. Institut je nacionalna baza medicinskih znanja, metoda i njihovog uvodjenja i strategija u zdravstvenoj oblasti. Svake cetvrte godina izdaje se nacinalni raport om zdravstvenoj politici zemlje.”

Imaju i nacionalne ciljeve kada su u pitanju hronicne bolesti. Za to postoji poseban komitet. Ima svasta na tom njihovom sajtu. Gomila infromacija a vidim i udaraju apdejt cesto. Ima gomila statistickih podataka (deca, odrasli, stariji, razne boljke, metode). Ali nije tu samo statistika vec i pracenje te statistike i mere koje se preduzimaju da bi se stanje poboljsalo. Ima gomila zdravstvenih saveta za narod. Mozes da od njih narucis i neki njihov casopis gde objavljuju aktuelne i relevantne stvari.

Sve na jednom mestu i sve moze da se pita i dobije odgovor. Poslala ja mejl. Pitala ovo za protokole i lekarsku gresku. Pitala i koliko slucajeva lekarske greske se godisnje prijavi. SVE mi odgovorili pa cak i to da godisnje bude prijavljeno 3000 slucajeva lekarske greske. Eto recimo, Tomicu da zivog deru on ne bi znao da kaze koliko takvih slucajeva ima u Srbiji. Plus sto je flagrantno arogantan.

Eto, ovo je bila samo mala ilustracija.


maca22 maca22 18:12 20.06.2009

Re: Ostavka Ministra

apach92
u pravu si. Zastupanje cinjenice da u Srbiji lekarska greska ne postoji je nedopustivo.
A bez toga nema unapređenja rada.
Oni u dečijim klinikama (i ne samo tamo) moraju da se reorganizuju i naprave sistem po kome se selektuju hitni slučajevi od ostalih i kako se, pobogu, sa njima postupa.
Ali dok si nepogrešiv, i javnosti ne duguješ ništa, a što bi se menjao...
maca22 maca22 19:12 20.06.2009

Re: Ostavka Ministra

I da napokon pitam:

1) a sta se na zapadu radi u slučaju lekarske greške?
2) I koji su razlozi da je ovde toliki otpor tome?

Jel' u Švedskoj lekarima koji naprave grešku čupaju nokte, kada se naši toga boje k'o đavo krsta? Ili se utvrđuju razlozi za grešku, pa recimo, ako je greška došla zbog umora, da se lekari rasterete. ili ako je greška u organizaciji prijema, kao u Tiršovoj, da se ona promeni. Ili lekar mora da ide na neko ponovno doučavanje. Ne mora se zbog svake greške gubiti posao, pretpostavljam. Ko radi taj i greši, ljudski je grešiti, pobogu.

3) I još, koje nezavisno telo tamo utvrđuje lekarske greške?
apach92 apach92 22:46 20.06.2009

Re: Ostavka Ministra

1) verovatno imaju dobro organizovane sudove casti kao i definisane procedure na osnovu kojih se diferencira lekarska greska. Takodje, cini mi se da nisu sujetni sto se tice otvorenih kritika vec to vide kao metod samonapredovanja i strucnog usavrsavanja. Znaci, pre svega, normalno komuniciraju.

2) i ja bih voleo da znam. Ali to tako nekako lici na nas. Sa druge strane u nasem slucaju neefikasnosti suda casti koji tek u Julu ocekuje prve presude, nema definisanu lekarku gresku i jos obucava sudije za vodjenje procesa u isto vreme jer je za sada, ma koliko spor, ipak bio brzi obican sud. Kazne u slucaju dokazivanja su poprilicne po krivicnom zakonu. Uz to, sve ide po zakonu koji tretira i sve ostale segmente - krvne deliktase, ubice i slcno. To bas i nije prijatno. Ali je odraz situacije kakva jeste kod nas na tu temu - u povoju.

3) ne znam sigurno ali mi se svidja njihova centralizovanost oko nekih tema.
maca22 maca22 23:28 20.06.2009

Re: Ostavka Ministra

apach92
.. za sada, ma koliko spor, ipak bio brzi obican sud.
qq...
mrvicak mrvicak 00:56 22.06.2009

Re: Ostavka Ministra

Otpor definisanju lekarskih greški i pravnom i unutarstručnom regulisanju pravila je na žalost razumljiv.
Niko se ne prihvata odgovornosti lako, ako je do danas radio nikome ne polažući račune, u okruženju gde gro slučajeva za koje porodica i smogne snage da ih tera i koji ustalasaju javnost završi metafizičkim i kvazistatističkim odbranama (neke stvari su van kontrole, pa red brojki - poluinformisano) i zaključkom da se eto desilo i niko nije kriv.

Zato to izgleda mora da dođe odozgo - od ministarstva, vlade, koga god - a ako nisu ni oni orni - ostaje pritisak javnosti da se nateraju na ornost.
I zato to jeste stvar svih nas, i tiče nas se i imamo pravo da se u to "pačamo"!
zilikaka zilikaka 00:39 21.06.2009

Hajde da se ne igramo!

Softverske opcije „Helia” za upućivanje u laboratoriju predviđaju kumulaciju izdatih uputa od strane jednog lekara i oni se realizuju pri prvom sledećem prijemu u laboratoriju - navodi se u saopštenju.


Lekar 24.05. i 13.05. nisu bili isti.
22.04. devojčicu je pregledala i izdala upute Dr. Manić, a 24.04. Dr. Radović.
11. odnosno 13. maja je redosled bio obrnut. Znači, ni personalna naklonost mu se (kompjuteru) ne može staviti na dušu.

Ako Ministarstvo ima nameru da ga javnost, tj. korisnici usluga, tj. oni koji ih plaćaju, iole ozbiljno shvate, moralo bi:

Da ne prihvati nalaz Stručne komisije
Da oformi ponovo komisiju u proširenom sastavu, uključujuči i IT konsultanta
Da naloži članovima proširene komisije da ponovo pregledaju sve zapise i saslušaju sve učesnike u lečenju kao i porodicu male Natalije
Da sastavi detaljne zapise o izjavama gore navedenih koji moraju biti potpisom davaca izjave verifikovani
Da na osnovu svega prethodnog napišu detaljan izveštaj, koji mora sadržati pojedinačna objašnjenja za svako napisano slovo, tako da neka druga komisija, u nekom drugom sastavu može ceniti tačnost tog izveštaja.
Da ovako sačinjen izveštaj preda porodici, zajedno sa svom dokumentacijom na osnovu koje je izveštaj napisan

E, kada Ministarstvo to bude uradilo, možemo pričati o zvezdama, kuglama i sl.
Tužilaštvo ima posla u slučaju sa se posumnja na postojanje krivičnog dela, a za red, stručnost i savesno obavljanje posla je nadležno resorno Ministarstvo.

BTW: I nemojmo se više igrati žmurke i sakrivanje iza godina školovanja i stečenih titula. Smem da tvrdim, na osnovu svakodnevnog kontakta sa nosiocima titula raznih vrsta (od nedavno kupljenog fakulteta do redovnih profesora respektabilne biografije),da što je nesigurnost u svoje znanje veće, to se više poteže za titulama. Pa i nas ovde ima raznih, i uglavnom ne rastemo po saksijama.


apach92 apach92 00:59 21.06.2009

Re: Hajde da se ne igramo!

ahhh ta unakrsna referenca izmedju izdavalaca uputa i korisnika je posebno zanimljiva.

I ja mislim da su svi podaci dostupni svima a imam i potvrde iz istog DZ da je tako. Postavlja se pitanje gde su onda prikazane te leukocitarne formule koje upucuju na virusnu infekciju ....13.05.......14.05.....??

u kartonu 15.05 kad je beba vec bila u komi data je zavrsna dijagnoza:

B97 Agentes virales ut causa morborum

iliti koliko se ja secam latinskog ovo znaci da je bolest virusnog porekla.

Zasto bi to neko napisao ako smo vec 15.05. ujutro imali informaciju da se radi o bakterijskom meningitisu a pregled je elektronski zabelezen jer je majka dosla da otvori bolovanje i objasnila situaciju i tok bolesti?

uz to, tvrdi se da je bakterijska infekcija nastala najvise 24h pre tog jutra.
maca22 maca22 01:57 21.06.2009

Re: Hajde da se ne igramo!

apach92
Zasto bi to neko napisao ako smo vec 15.05. ujutro imali informaciju da se radi o bakterijskom meningitisu a pregled je elektronski zabelezen jer je majka dosla da otvori bolovanje i objasnila situaciju i tok bolesti?

Samo da pitam, majka je 15.5. otisla u DZ sa papirima iz Tirsove gde jasno pise da je bas bakterijski meningitis u pitanju?

I zaista, Ministrastvo i Tuzilastvo treba da odbace nalaz strucne komisije i pokrenu pravu istragu, bas kao sto kaze Zilikaka, a ne da ovde izigravamo detektive amatere gledajuci i cudom cudeci se dokumetaciji koji uskace sama sebi u usta, a javnost pravi budalama. Sramota.
apach92 apach92 02:02 21.06.2009

Re: Hajde da se ne igramo!

nije imala nikakve papire iz Tirsove. Prve papire iz Tirsove smo dobili 01.06....
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:49 21.06.2009

Re: Hajde da se ne igramo!

A jel' neko primetio da je u papirnom kartonu pregled koji je prethodio pregledu od 22.04. datiran kao 03.04, dok je u elektronskom kartonu datiran kao 19.04?
maca22 maca22 10:37 21.06.2009

Re: Hajde da se ne igramo!

Krugolina Borup
A jel' neko primetio da je u papirnom kartonu pregled koji je prethodio pregledu od 22.04. datiran kao 03.04, dok je u elektronskom kartonu datiran kao 19.04?

Vidi stvarno. Kako je to moguce? Uvek kad se dodje do lekara, makar nesto zvrljnu u karton.
Pa jel bila tog 19.4.? Imaju oni i one knjige poseta gde sestra upisuje kad je ko dosao. Ne pokazuje to iskljucivo karton.


Ja sam se skoncentrisala na paparini karton ali za posetu 24.4.
Razmisljala sam se: ako je detetu bolje, a zasto neko trazi KKS + Leuk.forumulu?
I zasto je majka ne radi, ako vec treba?
Pa sam pokusala da desifrujem dijagnozu od 24.4 ali samo verujem da vidim nesto Finalniiii..

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana