Region

Srbija lider na Balkanu – lepi snovi i surova stvarnost

Milan Karagaća RSS / 25.06.2009. u 10:28

Srbija, koja je nekada za Bugarsku, Rumuniju i Mađarsku bila Zapad, doživela je da ona postane Bugarskoj istok na zapadu, a Bugarska njoj Zapad na istoku.

Dovoljno je deprimirajuće da je za građane Srbije Bjeljina ono što je nekada bio Trst , a Bosna njen Zapad.

Puna su nam usta kako je Srbija lider na Balkanu, u regionu, ili kako hoćemo to da budemo, samo što nismo postali, te kako je ovaj ili onaj državnik, ministar ili strani zvaničnik izjavio upravo to.

Lepo je čuti ono što nam lepo zvuči, lepo je čuti i lepe želje ali nije lepo kad sami sebe lažemo ili kad narod uopšte u to ne veruje. Ponekad  se treba i zapitati da li nas ti stranci zavitlavaju kada nam tako olako laskaju.

Tačno je da možemo biti lider ali za to treba mnogo više da se radi ,a ne priča za unutarstranačke potrebe i predizborne kampanje. Valjda je normalno da prvo postanemo stabilan, pouzdan i predvidljiv partner kome se veruje. Partner koji je deo rešenja, a ne potencijalno deo problema, partner koji je i kreator, a ne samo konzument zajedničkog sistema bezbednosti, partner koji ima inicijative za rešavanje i najkomplikovanijih problema, koji vidi i svoje promašaje, a ne samo drugih, partner čije su inicijative usmerene ka nečemu «ZA», a ne protiv nečega, a kroz realizaciju toga «ZA» samo po sebi će se podrazumevati i otpadati ono protiv čega smo.Samo od svih priznat i poštovan partner može biti lider. Nije to nikakav vođa već neko ko u nečemu ili većem broju oblasti prednjači, u ekonomiji, reformama, privrednom rastu, investicijama, povećanju životnog standarda itd, itd..

Biti lider znači moći uporedo voditi uspešnu unutrašnju i, koliko jer uspešnije moguće i spoljnu politiku, a ne zapostaviti unutrašnju zbog spoljne i pravdati sve «Borbom za naše Kosovo».Biti lider znači moći nalaziti optimun između stvarnog i mogućeg-  ono što je izgubljeno nadoknaditi, kompenzovati, korigovati, preokrenuti u svoju dugoročnu korist.

 

Pa da li smo i u čemu smo onda lider?

- u brzini sa kojom šanse pretvaramo u propuštene prilike?

- u broju propuštenih prilika;?

- u najčešće neopravdanom hvalisanju?

- u količini onoga što nismo uradili , a trebali smo, i onoga što smo uradili a nismo trebali?

- u teranju inata sa svima pa i samim sobom

- u olakom kvarenju onoga što smo popravili da bi se ponovo hvalili kako baš to uspešno popravljamo

- u neispunjavanju predizbornih obećanja

- u zaboravljanju onoga što smo obećali sebi i drugima?

- što imamo najviše cene goriva u regionu?

- što su trgovačke marže veće nego u EU?

- što su nam najveće kamate na kredite?

- što su  preskupe avionske karte i turistički aranžmani?

- što je stanje kriminala, korupcije i nasilja na zabrinjavajuće  visokom nivou?

- što su svi u regionu  ispred nas u procesu pristupanja EU?

- što jedini mi nećemo u NATO, a poslednji smo primljeni u PzM?

- što smo vojno neutralni, a imamo strane trupe na našoj suverenoj teritoriji, gde naši vojnici ne mogu da učestvuju a slovenački i hrvatski mogu?

- što jedini mi nismo sigurni gde nam je državna granica, graničimo li sa Albanijom ili Kosovom?

- što jedini mi imamo najsvetliju istoriju i njome se uporno bavimo, dok se drugi bave svetlijom sadašnjosti i budućnošću?

- nije nam uopšte stalo da utvrdimo šta je bilo u poslednjih 25 godina ali zato veoma jeste šta je bilo 1944. i 45.godine;

- dok drugi sa ne tako svetlom prošlošću  iz nje izvlače ono što je i malo svetlo i time se ponose, mi zatamnjujemo ono svetlo i upinjemo se da osvetlimo mračno?

- naša tranzicija je drugi naziv za prvobitnu akumulaciju kapitala uskih stranačkih vrhuški i njima bliskih tajkuna i tajkunčića i enormno osiromašenje širokih socijalnih slojeva;

- naše stranke se pozicioniraju oko centra i desno, držeći se uglavnom nacionalnog i verskog kriterijuma, dok socijalni zapostavljaju , tako da ozbiljnije socijal-demokratske opcije i nema;

Biti lider ne znači samohvalisanje, već da ti  oni u čijem si društvu to priznaju, a ne da se samnoproglasiš;

Jedino je nesporno da smo lider neutralnih zemalja na Balkanu jer smo jedini.A ne može nam se ni sporiti da smo postali religiozniji no što smo ikada bili, uveli smo veronauku od obdaništa do vojnih akademija i izgradili više crkava nego škola i ambulanti.

Evo još nekih pokazatelja naše stvarnosti:

- Životni standard građana Srbije je među najnižim u Evropi, kupovna moć na trećini proseka EU, tri puta slabija od slovenačkog, nešto niži od bugarskog i nešto viši od makedonskog. BDP Srbije je prošle godine bio realno niži za 20% ostvarenog u 1990.godini, a induistrijska proizvodnja bila je 2008.godine na polovini proizvodnog nivoa dostignutog početkom devete decenije prošlog veka.

- Spoljni dug  Srbije 2008.godine  je 30,7 milijardi  dolara i iznosi 62,9 % od BDP.

- Inflacija u 2008.godini je bila 10,9% i posle Bugarske (12%) najveća u regionu (BiH 7,7%, Makedonija 7,2%, Rumunija 7.9%, Hrvatska 6,1% )

- Posle početnog uspona i reformskog poleta, Srbiju su itekako koštale dve godine stagnacije u reformama (2006. i 2007.) u kojima su ekonomska pitanja bila u senci političkih zbivanja, pa šta košta da košta. Za to vreme konkurenti nisu čekali, pretekli su nas i ostavili na začelju. Tako je Srbija danas uglavnom u društvu Makedonije, BiH i Crne Gore, nekad malo bolja, nekad malo gora.

- Iako je tranzicionim stazama krenula najvećim stopama privrednog rasta u regionu posle 2000.godine, Sa 1.723 evra u 2001.godini BDP po stanovniku dostigao je 4.500 eura po stanovniku. . Prosek BDP prve petnaestorke EU je 29.200 eura po stanovniku.   

Upoređenja radi Mađarska sa 35% višestanovnika ostvaruje 3 puta veću BDP od Srbije, Rumunija sa 3 puta više stanovnika četiri puta veći obim ekonomije, ali Hrvatska sa 40% manje stanovnika ima za 40%  veći BDP, a Slovenija sa 3,7 puta manje ljudi ima za desetinu veći BDP i 4 puta veći BDP po stanovniku od Srbije.

- Srbija je uvećala svoj BDP sa 13,2  u 2001. godini na 33,8  2008.godine, dakle za 20,6 milijardi evra, što u poređenju sadrugim državama u reginu izgleda po sledećem: Bugarska povećala za 18,8 mrd, Rumunija za 91,6, Mađarska 45,7, Hrvatska 22,6 i Slovenija za 20,6 milijardi evra u odnosu na 2002.godinu. Ostvareni BDP ovih država u 2008.godini  izgleda po sledećem: Bugarska 34,1, Rumunija 137, Mađarska 105,2, Hrvatska 48,1, Slovenija 37,5 i Srbija 33,8 milijardi eura.

- Za dinamičan rast BDP Srbije najzaslužniji je segment usluga, dok je rast prerađivačke industrije u periodu  2001-2008.godine sa svega 16% među nanižim u tranzicionom regionu ( Poljska 84, Bugarska 76, Slovačka 61, Rumunija 41, BiH 81, Mađarska 55, Hrvatska 40%). Prerađivačka industrija učestvuje sa  16% u stvaranju BDP Srbije (u Češkoj 27%,Hrvatskoj 25, Mađarskoj 23,Sloveniji 24, Makedoniji 19%) i doprinosi sa 95% ukupnom izvozu. A srpski izvoz, baziran uglavnomna prodaji hrane i metala, dostigao je 11 milijardi dolara ali je i dalje među najnižim po stanovniku. Da bi dostigli Sloveniju treba nam 9 a Hrvatsku 4 godine, pod uslovom da oni stagniraju a da  naš izvoz raste po prošlogodišnjoj stopi od 37,3%.

- Uvoz nam je rastao mnogo brže nego izvoz i dostigao 22,9 milijardi dolara. Tekući platni deficit povećan je sa  2,4 u 2001. na 17,9 % BDP na kraju prošle godine i postao, kako kažu stručnjaci, jedna od najvećih pretnji makroekonomskoj stabilnosti srpske ekonomije.

- Po oceni za dostizanje standarda razvijenih tržišnih privreda, Mađarska je na čelu sa ocenom 4, zatim Bugarska 3,6, Hrvatska 3,5, Makedonija 3,2,  Albanija 3,1, a iza Srbije 2,9 ,su samo Crna Gora 2,8 i BiH 2,6.

- Iako je stopa nezaposlenosti u poslednje dve godine smanjena sa 20,9 na 18,1, a onda metodološkim promenama u propisima na 14 %, ona je i dalje daleko iznad proseka od 7,1% u EU, odnosno iznad proseka u regionu , koji se kreće od 5-10%.

- Od 2000.godine Srbija je privukla 14, Hrvatska 21, Bugarska 34, Mađarska 41, Rumunija 50 , a Češka čak 61 milijardu dolara direktnih stranih investicija. Srbija poslednjih godina dobija konkurente u Albaniji i Crnoj, koja je u 2007.godini imala priliv od  1401,8  dolara po stanovniku a Srbija svega 296,7 dolara.

- Prema poslednjem Izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija zauzima 85 mesto od 134 zemlje, što je svrstava u zemlje niske konkurentnosti u svetskom , ali i regionalnim okvirima.

U studiji «Poslovanje u 2009» koju je uradila Svetska banka,ukayuje se na usporavanje reformi u Srbiji i u odnosu na 2005.godinu sada je pala na lestvici za tri mesta – na 94 mesto na rang-listi 181 zemlje. Srbija ima bolju poziciju od Hrvatske (106) i BiH (119), a lošija od Mađarske (41), Rumunije (47), Slovenije (54), Makedonije (71), Crne Gore (90) i Albanije koja je napravila skok sa 135 na 86.mesto.

I tako dalje o rezltatima naše osmogodišnje tranzicije.

Prema nezvaničnim procenama, zbog postojanja monopola život je u Srbiji skuplji za 20 do 30 odsto, a najveći monopolista je sama država koja kontroliše javna preduzeća i cenu njihovih usluga.

Najveći monopoli u Srbiji su:  uvoz sirove nafte ,proizvodnja i distribucija struje, avionski saobraćaj ,poštanski saobraćaj , komunalne usluge ,proizvodnja mleka, trgovinski lanci ,bankarski karteli.

Isti kredit kod iste banke skuplji je u Srbiji nego u Makedoniji, BiH i Hrvatskoj.

 

Prema tome, isticanja naše uloge lidera u regionu možda ima neki andragoško-optimistički smisao i  motiv. To je , istina, zasnovano na objektivnim procenama našeg položaja u regionu, naših ljudskih, prirodnih i potencijalno ekonomskih i materijalnih resursa i onoga što nam neki visoki zvaničnici sa Zapada kurtoazno kažu u formi da eto računaju na Srbiju kao lidera i da smatraju da ona to može biti. Ali, i mnogo puta ali....

Sve to, naravno, stoji ali samo potencijalno, kada bi razumno koristili potrencijale. Pretvoriti potencijalno u stvarno zahteva mnogo više rada svih,a pre svega političke elite.

Stvarnost je , na žalost, mnogo surovija. Srbija je dopustila da je preteknu skoro sve zemlje u okruženju.

Tačno, krivi su i drugi, ali najviše smo krivi sami i samo mi možemo da stanje popravimo.

DS ima priliku da ne propusti  šansu  da stvarno pobedi probleme sa kojima je Srbija ozbiljno pritisnuta jer ako propusti priliku i  tu bitku izgubi, biće i sama izgubljena.

Još nije sasvim kasno ukoliko se više ne kasni, treba na vreme krenuti, a krajnje je vreme.

Izgubljeno na lokalu je opomena šta se može desiti na «globalu».

 Komentari (77)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

niki m niki m 10:41 25.06.2009

ds

DS ima priliku da ne propusti šansu da stvarno pobedi probleme sa kojima je Srbija ozbiljno pritisnuta jer ako propusti priliku i tu bitku izgubi, biće i sama izgubljena.


Na osnovu cega iznosite tvrdnju da DS ima priliku da pobedi probleme koje ste naveli (zadrzao bih se samo na problemima ekonomije, za ostalo smo se dogovorili da se ne slazemo). I monopoli i korupcija su upravo vezani najvise za ljude koji su u DS ili su finansijeri iste stranke. Ne mislim da su druge stranke nevine, vec me zanima zasto misilite da DS ima vise sansi da pobedi nesto cega je sama izvor.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:11 25.06.2009

Re: ds

Vi ste zapravo dali odgovor sa kojim se u principu slažem.
Na osnovu cega iznosite tvrdnju da DS ima priliku da pobedi probleme koje ste naveli (zadrzao bih se samo na problemima ekonomije, za ostalo smo se dogovorili da se ne slazemo).

Zato što je vodeća u koaliciji na vlasti i sa te pozicije može da rešava, ako može, ili ako hoće.
vec me zanima zasto misilite da DS ima vise sansi da pobedi nesto cega je sama izvor.

opet zato što ima vlast, a ako neće da rasčisti sama sa sobom pa onda i sa drugima, kao što rekoh biće sama kriva.
Pitanje je samo tajminga jer rasčišćavanje sa mangupima u sopstvenim redovima mora da se izvrši pre nego oni postanu većina. Onaj ko se dovede u situaciju da bude u redovima mangupa moraće ili slušati ili napustiti.
U kojoj su trenutno fazi nemam informacija pa ne bih ni spekulisao.
Na kraju da samo potenciram da DS mora da vodi računa o poverenju koje je dobila od birača na izborima, a jednom prokockano teško se nadoknađuje. Ovo je simpatizerski savet DS-u jer ako joj vlast bude draža od principa onda će izgibiti i vlast i pricipe.
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:48 26.06.2009

Re: ds

Odnosi se na sve , pa i na DS.
“Mislim da mi kao narod imamo problem sa time što su naši lideri suviše egocentrični i samozaljubljeni i misle da sve postoji samo zbog njih. Na zapadu, kroz razvoj njihovih demokratskih društava, lider je postao činovnik naroda i nacije i on je održiv samo ukoliko vodi napred i u onoj meri u kojoj ima plan uspeha svoje nacije na tom putu. On može da pogreši, ali onoga trenutka kada svoj interes stavi iznad interesa nacije i kaže - mada sam postao problem, ja neću da se sklonim, jer ljudi me podržavaju - tog trenutka on gubi kredibilitet. “ Zoran Đinđić
grozdje grozdje 11:16 25.06.2009

Vrijeme je za skolu!

Dragi Milorade,

Tesko je u praznoj kuci biti pametan. Samo stedljiv , radan i pametan domacin mogu na porusenom ognjistu podici opet temelje. Za sve to treba biti strpljiv i uporan i treba uciti i iz knjige i od ljudi koji su pametniji.

Moja impresija poslije 10-godisnjeg zivota u Srbiji je da je jako puno price a da se rad malo cijeni. Znamo mi svi sta iza toga stoji: godine muka i godine bez pravog vodje. Sve te vodje su poput Domanicevog Slijepca: nit znaju zasto ni kuda idu ali tek kad narod zastane ispred provalije onda se i oni oglase sa TESKA JE SITUACIJA I SL.

Sama priroda srpskog naroda je brbljiva i svadljiva i puno je japajakavaca. Svi bi nesto da kazu da iznesu IDEJU a kad treba sve to realizovati, onda nema nigdje nikoga ko je ODGOVORAN.

Ziveci medju Englezima shvatila sam u cemu je njihova snaga. Oni stalno stede a najvise stede oni koji najvise imaju. Nama to izgleda bjedno(i meni je izgledalo na pocetku) i oni nam se cine skrti ali istina je da su pametni i da je to ekonomija koja ih cini jakima i jedinstvenima. nema sanse da dobijes posao preko veze, tj. nozda ga dobijes preko veze ali ces biti otpusten ako ne zadovoljavas potrebe posla.
Ovdje je konkurencija nemilosrdna i jedan jedini kriterijum kroji sve: ZNANJE! I zadovoljstvo je uciti jer znas da mozes napredovati i da ce svi cijeniti tvoje znanje.
E, kada Srbija bude birala po kvalitetu a ne po babi i po stricevima...gdje ce joj biti kraj!Milan Karagaća Milan Karagaća 22:59 25.06.2009

Re: Vrijeme je za skolu!

E, kada Srbija bude birala po kvalitetu a ne po babi i po stricevima...gdje ce joj biti kraj

E, kada bude, a kada će ne zna se....
sentinel26 sentinel26 11:29 25.06.2009

Ko se hvali

taj se (dobro ) hrani . . . .

Na gladnim odborima ovakve teme nijesu skoro bile na dnevnom redu.

Glave ispražnjene a zadnjice dobro popunjene kaže poligraf istine i laži.

Ako bi ih njeno veličanstvo gospodja Tanja posadila na njenu stolicu, čuli bismo svašta..

Preporuka za dobar tekst.
medjutim92 medjutim92 11:54 25.06.2009

Opak tekst..

Preporuka.

Ako DS ne promeni dobar deo ovih parametara, i treba da izgubi izbore, ko god dosao posle. Kratko i jasno.
dragan17 dragan17 12:22 25.06.2009

Nije nam nista

Posle pola veka komunisticke diktature, narocito deset njenih poslednjih godina kad su crveni poceli da se mazu raznim bojama na bazi krvi, a ne bi li sacuvali pokradeno i "privilegovano" i nije nam lose. Mogli smo da zavrsimo kao Severna Koreja kako je pocelo.

A bolje ce biti, kad do kraja sve to "mracno" iznesemo na svetlo dana. Kad svaki lopov i svaki ubica bude nazvan pravim imenom.
Za sada su svi oni jos uvek "heroji"; i oni iz devedesetih i oni iz gore pomenute 44'.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 12:31 25.06.2009

Bravo

Ubacio si u jedan koš sve moguće činjenice i predrasude, tako da ne znam gde da počnem.

Na primer, tvrdiš da se ne bavimo dešavanjima iz poslednjih 25 godina. Koliko vidim samo se time i bavimo, na ovom B92-blogu i Peščaniku naročito. Ili izuzimaš ono čime se bavi "druga Srbija" kao nešto ekstrateritorijalno?
BigBadWolf BigBadWolf 13:10 25.06.2009

Re: Bravo

To sto se time bave sacice pojedinaca oko Pescanika i jos par poluorganizovanih grupa u Srbiji, ne znaci da se time bavi drzava. A dok drzava ne pocne da se bavi time, sve ostalo je lajanje na mesec.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 16:03 25.06.2009

Re: Bravo

BigBadWolf
To sto se time bave sacice pojedinaca oko Pescanika i jos par poluorganizovanih grupa u Srbiji, ne znaci da se time bavi drzava. A dok drzava ne pocne da se bavi time, sve ostalo je lajanje na mesec.
oprosti ne razumem, kako se "država" bavi time ili bilo čime? Navedi koja državna institucija ili pojedinac treba da se bavi time?

Da li da otvorimo Ministarstvo za nedavnu prošlost?
Milan Karagaća Milan Karagaća 16:56 25.06.2009

Re: Bravo

Vladimir Maričić
Ubacio si u jedan koš sve moguće činjenice i predrasude, tako da ne znam gde da počnem.

Na primer, tvrdiš da se ne bavimo dešavanjima iz poslednjih 25 godina. Koliko vidim samo se time i bavimo, na ovom B92-blogu i Peščaniku naročito. Ili izuzimaš ono čime se bavi "druga Srbija" kao nešto ekstrateritorijalno?

Pa recimo, ko se bavi utvrđivanjem kako su se ljudi obogatili poslednjih 25 godina, a hoćemo da utvrđujemo šta je bilo pre 60.
E ja sam za oboje a ne samo jedno.Čak je ovo mnogo lakše jer znaju ljudi ljudi ko su i šta su bili 1990. a šta sada, ko su i šta su bili 2001., a ko su i šta su sada.
Ne sećam se više ali bio je jedan izborni slogan "POŠTENO", pa kome smeta da se pošteno sve otvori, verovatno onima koji nisu postali to što su postali na baš najpošteniji način.
Lično baš nisam fan tog Peščanika, osim ponekog gosta koga saslušam, tako da mi ne možete to spočitavati.
Što se predrasuda tiče, ne znam na koje ste mislili .
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 10:03 26.06.2009

Re: Bravo

Koliko se sećam izgledalo je ćemo dostoći naš okoliš dok nas nije zviznula svetska ekonomska (SEK). Možda srpski mediji ne prenose dovoljno informacija o daljem trajanju SEK-a i o njenom uticaju na investicije. Stranci i naši ljudi koji su kupili firme ne mogu da pozajmljuju od banaka. Mislim da ne treba insistirati protiv državnog monopola (treba videti koliki je državni monopol u Sloveniji i da li je on kočnica razvoju). Bogata i čvrsta država je jedina garancija srpskom stanovništvu u ovim i u svim uslovima.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:55 26.06.2009

Re: Bravo

Bogata i čvrsta država je jedina garancija srpskom stanovništvu u ovim i u svim uslovima.

Da. I da dodam, država koja ne dozvoljava kriminal i korupciju i ne dozvoljava izigravanje sopstvenih zakona.
Vladimir Maričić Vladimir Maričić 21:35 26.06.2009

Re: Bravo

država koja ne dozvoljava kriminal i korupciju i ne dozvoljava izigravanje sopstvenih zakona.


Променио бих у: "грађани kojи ne dozvoljavaјu kriminal i korupciju i ne dozvoljavaјu izigravanje sopstvenih zakona"

"Država" ne može išta.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:10 27.06.2009

Re: Bravo

Vladimir Maričić
država koja ne dozvoljava kriminal i korupciju i ne dozvoljava izigravanje sopstvenih zakona.


Променио бих у: "грађани kojи ne dozvoljavaјu kriminal i korupciju i ne dozvoljavaјu izigravanje sopstvenih zakona"

"Država" ne može išta.

Podrazumeva se da građani preko izbora glasaju za one koji će organizovati takvu vlast. Tačno, građani bi trebalo da budu ti, ali to operativno radi država i o njenom karakteru i kvalitetu je reč.
vladimir petrovic vladimir petrovic 12:40 25.06.2009

Srbija u teškoćama? Da!

Lep naslov. Premda, surova stvarnost obično tera ljude da imaju lepe snove, he, he, he...

Nije problem u tome što se Srbija (samo)hvali da je lider u regionu. Ako samo par dana provedete u Hrvatskoj, neretko ćete čuti upravo takve izjave - da je Hrvatska regionalni lider, most izmedju Istoka i Zapada, bla, bla, bla... Čak i Madjarska koristi povremeno tu floskulu da je baš ona "most izmedju Istoka i Zapada".
Dakle, svako nastoji da "bude optimista", da na realnost gleda ružičastijim naočarima.

Dali ste mnogo statističkih podataka koji, pa i da nisu baš potpuno tačni (statistici nikada ne treba slepo verovati) jesu prilično zastrašujući.

Ovo što sledi, pri kraju, kao nekakav zaključak, je prilično diskutabilno.

Milan Karagaća
DS ima priliku da ne propusti šansu da stvarno pobedi probleme sa kojima je Srbija ozbiljno pritisnuta jer ako propusti priliku i tu bitku izgubi, biće i sama izgubljena.


Naravno da DS ima priliku... kao što je i DSS imao priliku dok je bio na vlasti.

DS nema većinsku vlast, već zavisi od šarenolike koalicije. (Ne zaboravimo da je vrli Zoran Djindjić postigao relativno malo - voleli mi to da priznamo ili ne - dok je bio na vlasti baš zato što je bio na čelu vrlo heterogene koalicije). Da bi DS istinski mogao da povede zemlju napred, potrebno je da ima mnogo više vlasti u svojim rukama... A imamo priliku da rukovodstvo DS nije danas hrabro da ide na nove izbore kako bi obezbedilo veću vlast, već se miri sa sadašnjom situacijom, valjda plašeći se da bi moglo biti još gore...

Ja lično izbegavam da se oglašavam sa političkim konsideracijama, ali sam svestan da je Srbija u dubokim teškoćama. Ekonomskim teškoćama, mnogo težim nego što rukovodstvo, na čelu sa DS, želi da mi verujemo, odnosno nego što narod to shvata.

To ne valja. Dok nema preokreta u privrednom razvoju, sve se svodi na politikanstvo. I to traje, traje....
----------------------------------------------------
EDIT. Naknadno primećujem da u ovim vašim silnim nabrajanjima zala i teškoća ima i ... proizvoljnih ocena:
Milan Karagaća
A ne može nam se ni sporiti da smo postali religiozniji no što smo ikada bili, uveli smo veronauku od obdaništa do vojnih akademija i izgradili više crkava nego škola i ambulanti.

Nevino čitalaštvo bi moglo da shvati da vi zamerate državi što umesto škola i ambulanti gradi crkve.
To ne valja, jer se mešaju babe i žabe.

Ako ima crkava u izgradnji, one se, za ime Boga, ne finansiraju iz budžeta Republike Srbije. A ako u Srbiji nema dovoljno škola i ambulanti, onda to treba ISKLJUČIVO finansirati iz budžeta Republike Srbije. A ovih dana nam je budžet države tako tanak, da čoveku dodje da zaplače kad vidi tužno lice ministarke finansija... koju muče muke kako doći do novih para za budžet...

Dakle, crkve se ne prave iz državnog budžeta - neka se zna.

A što se (opcionog) uvodjenja veronauke u škole tiče, podećam na ono što zna svako ko treba da zna - veronauka je uvedene za vreme dok je na čelu Vlade Republike Srbije bio - dr Zoran Djindjić.

I ne verujem da je baš ta akcija usporila progres Srbije, he, he, he...
Milan Karagaća Milan Karagaća 17:08 25.06.2009

Re: Srbija u teškoćama? Da!

A što se (opcionog) uvodjenja veronauke u škole tiče, podećam na ono što zna svako ko treba da zna - veronauka je uvedene za vreme dok je na čelu Vlade Republike Srbije bio - dr Zoran Djindjić.

I ne verujem da je baš ta akcija usporila progres Srbije, he, he, he..

Ništa ja loše ne mislim, samo konstatujem. Pa eto Vam na Novom Beogradu svaki bulevar gradi crkvu. Ne verujem da ih grade parama iz inostranstva kao recimo džamije u Bosni parama iz S.Arabije. Dakle, oni što grade crkve nek naprave pored i obdanište i svaka čast.
Znam ja da je veronauka uvedena u vreme Z.Đinđića, ali ne mislim da bi to trebao biti argumenat da je automatski bespogovorno ispravno. Samo sam potencirao da to ne treba uzimati kao kapitalni rezultat demokratskih snaga posle promena, kao što ne mislim ni da estradno slavljenje stranačkig slava , slave BIA, i to što nam je crkveno lice predsednik RRA znači automatski veliki demokratski kapacitet.
dragoljub92 dragoljub92 23:57 25.06.2009

Re: Srbija u teškoćama? Da!

Dakle, crkve se ne prave iz državnog budžeta - neka se zna.

NEVERUJEM
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:42 26.06.2009

Re: Srbija u teškoćama? Da!

dragoljub92
Dakle, crkve se ne prave iz državnog budžeta - neka se zna.

NEVERUJEM

Ni ja nešto nisam 100% siguran.
Bili Piton Bili Piton 13:17 25.06.2009

Puna su nam usta kako je Srbija lider...Nisu nam puna usta nego usi, mala ispravka, verovatno nepotrebna, jer se svede na isto. Ja kad god procitam ili cujem tu krilaticu uvek mi se nasmeje brk (gorko, needless 2 say).

Dopao mi se tekst, preporuka
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:53 26.06.2009

Re: Puna su nam usta kako je Srbija lider...

Nisu nam puna usta nego usi,

Izgleda da narodu već i pun k.... (kufer) .
Hvala na preporuci i komentaru.
drug.clan drug.clan 13:30 25.06.2009

lider

Biti lider znači moći uporedo voditi uspešnu unutrašnju i, koliko jer uspešnije moguće i spoljnu politiku,U svetu vlada hijerarhijska komandna struktura pa je zemljama koje ne mogu da budu svetski lider jedini nacin da postanu lokalni lider je da ih globalni lider postavi na to mesto kao sopstvenu ispostavu. Znaci spoljna politika je najbitnija i presudna.


Za Srbiju je trenutno najbolje da predvidi ko ce biti vodja sveta u bliskoj buducnosti (ovo bas i nije tesko videti) te da se prikloni na vreme. Srbija ima ogromnu prednost nas ostalima a to je njena trenutna nesvrstanost.
wukadin wukadin 13:31 25.06.2009

bla truć...

Kad pogledam tekst koji ovako počinje prođe me volja za čitanjem.

Kina je zapadno od Japana, čak zapadno od Amerike (ako ne verujete, zavrtite globus).
Američki stručnjaci kažu da je ovo vek Azije.
Evropa je ispušena muštikla, Rumuniju i Bugarsku su "primili" zato da preseku put Rusiji. Uz nagovor Amerike, a istorijski rekord ove dve zemlje ih je preporučivao. Mi smo ubijali prestolonaslednike i kraljeve, rekli Hitleru i Staljinu NE, pokazali smo se dovoljno ludim krozi istoriju da nam se ne veruje. Sve i da je predsednik Nataša Kandić, a premijer Čedomir Jovanović. Onda bi pričali kako je njihova pozicija slaba, a sve što bi im "učinili" mogao bi da koristi neko drugi - "antizapadni"...

Možda u onom lamentiranju (ceo tekst) ima neke istine, ali kad se počne sa prevaziđenim konceptima, muka mi je dalje čitati. A kad će Gruzija u NATO?! Hoće li "uvesti demokratiu" u Iran? Nešto ne vidim da su svemoćni...

p.s. A naravno, od onog "lider na balkanu" mi je tek muka. Kakva floskula na kvadrat! Dostojna Vojvode od Meridijan banke

Izgubljeno na lokalu je opomena šta se može desiti na «globalu».Jedva čekam!
NAPRED SRBIJO
Neues aus der Nachbarschaft Neues aus der Nachbarschaft 16:27 25.06.2009

Re: bla truć...

Mi smo ubijali prestolonaslednike i kraljeve, rekli Hitleru i Staljinu NE, pokazali smo se dovoljno ludim krozi istoriju da nam se ne veruje.


Ko MI, jel to sve vreme jedni te isti ljudi, to jest MI, ovo sve radili?
Milan Karagaća Milan Karagaća 17:10 25.06.2009

Re: bla truć...

Kad pogledam tekst koji ovako počinje prođe me volja za čitanjem.

Pa niko Vas ne tera ni da čitate ni da pišete nešto u stilu bla truć.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:45 26.06.2009

Re: bla truć...

ko čeka možda i dočeka, a možda i počeka. Ako i bude nisam siguran da će biti u skladu sa sloganom, da ne bude "NAPRED U SVETLU PROŠLOST"
wukadin wukadin 09:12 26.06.2009

Re: bla truć...

Možeš ti da misliš šta hoćeš, ali kad neko razmatra državu SRBIJU onda gleda šta se radilo u toj državi i iz te države u prošlosti, kao i šta su SRBI kao nosilac nacionalnog suvereniteta inače radili. Uostalom, iz VAŠIH krugova stiže ta priča o "lošoj medijskoj slici". Kako ono beše "Zašto smo za svet parije"
Tako da kad kažem mi, mislim Srbi, a posledično i svi koji žive na teritoriji Republike Srbije, barem tamo gde ona ima suverenitet. Ti naravno možeš izaći iz svega toga, a možda si već i izašao (ako si deo časne dijaspore)...
wukadin wukadin 09:14 26.06.2009

Re: bla truć...

Pa niko Vas ne tera ni da čitate ni da pišete nešto u stilu bla truć.


Niko me ne tera, a ja volim da pobijam ono prozapadno jer je "opšteprihvaćeno". Ja sam umetnik i buntovnik
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:51 26.06.2009

Re: bla truć...

Kina je zapadno od Japana, čak zapadno od Amerike (ako ne verujete, zavrtite globus).

Al je argumenat, šta bi tek bilo ako ga zavrtimo oko ekvatora, bila bi nam Albanija na severu?.
Pa i nama je Zapadna Evropa na istoku ako idemo preko Turske i Azije.
wukadin wukadin 14:44 26.06.2009

Re: bla truć...

Kina je zapadno od Amerike kad se ide kraćim putem - preko Pacifika
Pojam "Zapad" je ideološki, kao takvog ste ga pomenuli na početku teksta, a ta ideologija pokazuje brojne znake slabosti. Da navedem neke?
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:58 26.06.2009

Re: bla truć...

wukadin
Pa niko Vas ne tera ni da čitate ni da pišete nešto u stilu bla truć.


Niko me ne tera, a ja volim da pobijam ono prozapadno jer je "opšteprihvaćeno". Ja sam umetnik i buntovnik

Nova avangarda, ili samo subjektivna umetnicka percepcija objektivne stvarnosti??
Milan Karagaća Milan Karagaća 17:36 26.06.2009

Re: bla truć...

wukadin
Kina je zapadno od Amerike kad se ide kraćim putem - preko Pacifika
Pojam "Zapad" je ideološki, kao takvog ste ga pomenuli na početku teksta, a ta ideologija pokazuje brojne znake slabosti. Da navedem neke?

Nažalost više nije ideološki već čisto ekonomski, pojam standarda, razvijenosti, uređenosti i svega onoga što jesada recimo jedna Slovenija a mi nismo.
vladimir petrovic vladimir petrovic 14:15 25.06.2009

Književnik lamentira nad lošim stanjem

Podsećam da je u "Danasu" nedavno objavljen kritičan članak "Stabilnost entropije" od Svetislava Basare. Pored mnogo toga, on kaže i ovo:
"Da li smo došli do krajnje zabrinjavajuće stagnacije? Beskonačnog tavorenja. Relativno udobnog trulenja. Na srpskoj političkoj sceni izgleda da je zavladao detant. Ideološke razlike su se izgubile, ako ih je ikada zaista i bilo. Preostale su samo kozmetičke i stilske razlike. Ako su, recimo, države Miloševića i Koštunice postojale samo na mitinzima, na dogadjanjima naroda i po kojekakvim jarugama, najnovija država Srbija postoji isključivo na televizijama, koncertima i po teniskim turnirima i sportskim manifestacijama. Sve već postaje groteskno. Nesporni, na primer, uspesi Novaka Djokovića i devojaka nikada se ne mogu pretvoriti u politički.... Hegel je lepo negde napisao da iz istorije niko nikada nije ništa naučio. I zato se istorija neprestano ponavlja. Pogotovo kod nas. Suštinska nestabilnost i relativna uljudjenost postoktobarskih režima nisu u stanju da promene njihove jalovosti i nespremnost da se uhvate u koštac sa istorijskim izazovima. Tu koncepti i šminka ne pomažu. Pomažu samo duboki rezovi. Za koje ovde niko nije spreman... Pogledajte naše televizije, prelistajte naše novine, razmislite" .


Tako govori Basara. Ima mnogo tačnog u ovim kritikama. Još malo pa da čoveku padne na pamet da možda ne bi bilo loše da na čelo države ponovo stavimo nekog književnika, posle iskustva sa D. Ćosićem...
dragan7557 dragan7557 11:44 26.06.2009

Re: Beseda Iluminatora Basare

Sve već postaje groteskno. Nesporni, na primer, uspesi Novaka Djokovića i devojaka nikada se ne mogu pretvoriti u politički


Groteskno je da Basara napiše boldovano gde je navedeno ime i prezime muškarca a dame pošto još nisu udate se spominju uzgred kao devojke (savremenije bi bilo CURE) onako ovlaš kao da je reč o nekim misicama sa seoskih izbora za Mis zaseoka kraj Palanke X.

Kod rečenog Basare vlada još Helenizam Atine i Sparte u kojima se ženi rođendan brojao od Udaje za Alfa mačo Muškarčinu kojim povodom je dobijala i ime koje do ovog "svetog čina" nije ni imala. Setih se i povika iz nekog vremena "Čedo oženi me"!, (valjda kako bi povikuše stekle pravo na ime i muževljevo prezime), a koje kod navedenog Iluminatora Književnog još nemaju već se navode kao devojke ili budući plen Mačo kulture koju Svetislav Naoštrenim Perom pronosi kulturnom Srbijom.
nespremnost da se uhvate u koštac sa istorijskim izazovima.


Sad, koliko Pisac ima pravo na ovakvu kritiku nije lako pitanje jer sam Basara naziva pripadnice (istaknute) devojkama primenjujući kulturne relikte, ukazujući na svoj Helenistički (u Srbiji je ovo isto pravilo važilo) Arhaični odnos prema ženama, pritom optužujući Druge da nisu u stanju da se uhvate u koštac sa istorijskim izazovima.

U svom oku ne vidi kladu, a u tuđem vidi trunku, je smislio narod a primenjuje Basara bi bilo prigodno reći ovom prilikom, uz konstataciju da je sam Knjževnik Basara još uvek u dobrovoljnim okovima helenističkog i kasnije srpskog kulturnog klišea, sve pri tom odbijajući da shvati i primeni pravo na ime i navođenje istog za najmanje polovinu živih ljudskih bića, koja za njega predstavljaju zbirno - devojke naravno uz navođenje punog imena i prezimena Glavnog Mačo Alfa Muškarca.

Pomažu samo duboki rezovi. Za koje ovde niko nije spreman...

Kada Basara shvati da ono što on naziva devojkama (množinski) ima imena i prezimena i ni u kom slučaju se ne podvodi pod izraz devojke (fali samo bogate udavače) onda će isti steći i neku vrstu prava da opominje druge.
Isto važi da kad se Basara u'vati u koštac sa svojom mačo balkanštinom i odreže deo svog kulturnog nasleđa u kome ženske osobe nemaju imena već su Perine, Markove ili Đurine, steći će pravo da deli savete drugima.

Sve dok Iluminator Basara ne spozna da je način na koji se on i drugi ponašaju odavno izbačen iz ljudske upotrebe, bar u savremenom delu sveta, dotle isti svakako nije pozvan a ni kompetentan da deli savete drugim ljudima.

dragan7557 cerski
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:41 26.06.2009

Re: Književnik lamentira nad lošim stanjem

Još malo pa da čoveku padne na pamet da možda ne bi bilo loše da na čelo države ponovo stavimo nekog književnika, posle iskustva sa D. Ćosićem...

Ja bih se pre sloio sa onim što je rekao Zoran Đinđić:
„Najbolji stručnjaci za jezik, kulturu, veru - pisci, pesnici, popovi – nisu baš najbolji predstavnici jednog modernog identiteta. Zašto? Zato što oni teže preterivanjima, teže isključivosti, teže poeziji, mitovima, jer je to njihov posao. I ako pogledate našu politiku u poslednjih sto-dvesta godina, vi ćete videti da u njoj ima više propovedi nego političkih programa. To se prikazuje kao politički program. Ali kada to pročitate, vidite da se tu nude neproverljive stvari, razne priče iz prošlosti, razni simboli, sve ono što nije loše kao deo neke opšte političke kulture, ali je vrlo loše ako treba da bude deo jedne operativne politike, u kojoj vam treba jasan plan, srategija, proverljiv plan.”
cabot cabot 14:26 25.06.2009

Mozda ipak lider...

Tamo gde su politicke elite i partije u duzem vremenskom periodu uglavnom kriminalna udruzenja ljudi sa opasnim namerama tesko da se moze biti lider ...Ipak, Srbija moze biti lider i to u izvozu pameti...A gde je manjak pameti...E, to je srpska stvarnost...
vracarac92 vracarac92 14:31 25.06.2009

Mozda smo lider...

...u broju "nezavisnih" medija koji su pod partijskom kontrolom........cak i onih partija koje su nam obecavale da mediji, funkcije i upravni odbori nikada nece postati "partijski plen".....Primera ima jako mnogo.
wukadin wukadin 14:45 25.06.2009

Re: Mozda smo lider...

Не знам какво је стање другде, а то треба знати да би се поредило.
Ипак, усудуио бих се рећи, у томе не заостајемо...
drug.clan drug.clan 14:52 25.06.2009

Re: Mozda smo lider...

vracarac92
...u broju "nezavisnih" medija koji su pod partijskom kontrolom........cak i onih partija koje su nam obecavale da mediji, funkcije i upravni odbori nikada nece postati "partijski plen".....Primera ima jako mnogo.


Najstrasnije je to sto su mediji pod autokontrolom pa ni ne postoji svest o kontroli
sentinel26 sentinel26 14:51 25.06.2009

Istina

Prijatelju, ovi ne vole da im se istina saspe u lice, sujetni i opaki su i spremni da se biju, ka da su bili na časovima kod Linden Zlobe ...

Ovoliki tekst napisa a Kosova ti nidje, pa zastavu i grb Vojvodine (tj. Severne Srbije ) si zaboravio, to je sada najvažnije za ljubljeni narod, Beograd može da ima i zastavu i grb a Vojvodina ne može i tačka.

Spominješ tu neke kamate, marže, monopole, najskuplje avio-karte, kakvo sad pa "izvlačenje iz prošlosti" spominješ - mi se more uvlačimo u nju i ne damo je nikome a oni hoćedu da ni je otmu.

Pa koliki nam je monopol tolika je i naša moć, ima komšije da seju kreč kada ga vide (koliki nam je ).

PS. - Ako ti zatreba obezbedjenje zbog ovog teksta pomoći ću u plaćanju istog.

Milan Karagaća Milan Karagaća 23:30 25.06.2009

Re: Istina

Ako ti zatreba obezbedjenje zbog ovog teksta pomoći ću u plaćanju istog.

Au, pa zar misliš da je dotle došlo? Hvala ti u svakom slučaju.
Ovoliki tekst napisa a Kosova ti nidje, pa zastavu i grb Vojvodine (tj. Severne Srbije ) si zaboravio, to je sada najvažnije za ljubljeni narod, Beograd može da ima i zastavu i grb a Vojvodina ne može i tačka.

Prijatelju, ja sam ovo napisao najdobronamernije i najpatriotskije. I dalje mislim da Srbija moe i treba da bude lider u regionu u smislu da bude ispred ostalih po najve'em broju pitanja.
Nažalost, nije i dao sam podatke koji pokazuju gde smo i šta moramo popraviti da bi bili tamo gde želimo. Ne mislim ni na EU ni NATO ni savez sa Amerikom ni Rusijom ni nesvrstanost i neutralnost.
Dakle, mislim kako da Srbiji krene bolje, da građani imaju veći životni standard, da nam kamate i inflacija budu na nivou proseka u EU, dasmanjimo nezaposlenost, oživimo proizvodnju, i.....
Da zaključim, da sve to dostignemo recimo na nivou proseka u EU pa će nam opnda biti manje bitno da li smo iza ili ispred Bugarske, neka i ona ima sve bolje nego sada.
E da, a Kosovo je posebna tema.
Status AP Vojvodine takođe tema za sebe.
dragan7557 dragan7557 11:02 26.06.2009

Re: Dnevnik

Ovoliki tekst napisa a Kosova ti nidje, pa zastavu i grb Vojvodine (tj. Severne Srbije ) si zaboravio, to je sada najvažnije za ljubljeni narod, Beograd može da ima i zastavu i grb a Vojvodina ne može i tačka

Pre više od dve godine napisah reakciju u Dnevniku na ovu temu, pa da ponovim.

Niti je ko ovlašćen da sprečava Vojvodinu da ima svoj grb i zastavu niti iko zdrave pameti može da osporava pravo na grb i zastavu Vojvodine.


Ovako suludo diktatorijalno ponašanje nije više za osudu već za zakonsku zabranu.

U Smederevu i Šapcu a i drugde se vijore zastave američke pred "njihovim" US Steel fabrikama a skoro svaka strana kompanija koja je "došla" u Srbiju je istakla Svoju Zastavetinu ukazujući tako da je ono što se tu nalazi "njihovo".
Zabraniti Vojvodini to pravo koje ostili inostrani subjekti imaju je diskriminacija najgoreg tipa i potenciranje diktatorijalnog položaja Vlasti u Srbiji bez čije se dozvole uskoro neće moći ni disati.Znači stranci mogu a Vojvođanima je to zabranjeno.

Da je ovo najbolji naćin da se podržavaju i podhranjuju ideje o odvajanju Vojvodine od Beograda nije ni potrebno dokazivati jer je vidljivo kako je ista politika rezultirala na Kosovu.Ili će uskoro u Partijskom Ustavu da stoji dodatak Preambuli "Neodvojivi deo Srbije" sa granicom između Beograda i Zemuna.

Post je dobar ali kao što neko reče mnogo odjednom i trebali ste ga "razbiti" na nekoliko delova u kojima bi lajtmotiv bilo dokazivanje umišljenog liderstva Beograda jer nije reč o Srbiji već o Beogradskoj političkoj menažeriji koja je svoje liderstvo bukvalno umislila i dok svi ostali vide da je car go a carstvo ne postoji, umišljene Lidere pojedini ministri jačih država neće ni da prime na razgovor (M. Verhagen Nl. odbio da razgovara sa arogantnim "koblogerom" Đelićem) ili na razgovor šalju beznačajne port parole (VVD liberali Nl. vs Čeda Jovanović).

Da se na "svojoj" teritoriji Vlast iz Beograda ne može da ponaša kako se njoj ćefne pokazano je na veoma krvav i rušilački način a račun za ovakvo ponašanje platili su državljani Srbije a ne beogradska Vlast, koja iz toga nije ništa naučila, nit' pouku izvukla a put ka propasti i cepanju države nastavlja istim kaldrmisanim džadama zbog kojih je i Yu država propala tj. diktature Beogradske Vlasti srednjevekovnog tipa a budući guslar će morati da peva "velikaši prokleta im majka na komade rasturiše ostatak Srbije" gde će velikaši biti zamenjeni sa tajkunima i demokratima. Res Publicum u Beogradu izleda ima drugo značenje nego u ostalim delovima ovog sveta a kontemporarni srpski lideri već sebe vide kao neodvojivi deo Nebeskog Carstva pa ono što se ođe dole smatra zdravim umom više nema nikakvog značenja a nebeski narod predvođen nebeskim Regionalnim Liderim ide u Carstvo Nebesko gde nas čeka i Sveti Lazar Hrebeljanović.

dragan7557 cerski
drug.clan drug.clan 12:51 26.06.2009

Re: Dnevnik

Da je ovo najbolji naćin da se podržavaju i podhranjuju ideje o odvajanju Vojvodine od Beograda nije ni potrebno dokazivati jer je vidljivo kako je ista politika rezultirala na Kosovu.Ili će uskoro u Partijskom Ustavu da stoji dodatak Preambuli "Neodvojivi deo Srbije" sa granicom između Beograda i Zemuna.


To je sustina i to "neko" to radi svesno i namerno jer je u haosu najlakse ostati na vlasti i ukrasti bez posledica!
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:59 26.06.2009

Re: Dnevnik

Res Publicum u Beogradu izleda ima drugo značenje nego u ostalim delovima ovog sveta a kontemporarni srpski lideri već sebe vide kao neodvojivi deo Nebeskog Carstva pa ono što se ođe dole smatra zdravim umom više nema nikakvog značenja a nebeski narod predvođen nebeskim Regionalnim Liderim ide u Carstvo Nebesko gde nas čeka i Sveti Lazar Hrebeljanović.

Što reče Zoran Đinđić:
“Mislim da mi kao narod imamo problem sa time što su naši lideri suviše egocentrični i samozaljubljeni i misle da sve postoji samo zbog njih. Na zapadu, kroz razvoj njihovih demokratskih društava, lider je postao činovnik naroda i nacije i on je održiv samo ukoliko vodi napred i u onoj meri u kojoj ima plan uspeha svoje nacije na tom putu. On može da pogreši, ali onoga trenutka kada svoj interes stavi iznad interesa nacije i kaže - mada sam postao problem, ja neću da se sklonim, jer ljudi me podržavaju - tog trenutka on gubi kredibilitet. “

Hvala Dragane i preporuka za komentare.
gorran2 gorran2 16:49 25.06.2009

Najveća pljačka veka

- što imamo najviše cene goriva u regionu?
- što su trgovačke marže veće nego u EU?
- što su nam najveće kamate na kredite?
- što su preskupe avionske karte i turistički aranžmani?
- što je stanje kriminala, korupcije i nasilja na zabrinjavajuće visokom nivou?
- što su svi u regionu ispred nas u procesu pristupanja EU?
"Začudo", kod nas nikako da se stvore osnovni uslovi za integraciju naše privrede u evropsku i svetsku, a to su:
- pravna sigurnost
- ukidanje sistemske korupcije
- presecanje pupčane vrpce između tajkuna i politike.

Ovo jesu teški i komplikovani zahvati, ali, ruku na srce, da li je iko ozbiljno pokušao da ih izvrši?

NIJE.

Inertnost? Nesposobnost?
Il' je nešto gore od oboje...

Šta ako se to stanje održava namerno?
Naravno, treba primeniti osnovno pravilo detektivskog rada: follow the money.
Ko ima najveću korist od ovakvog stanja?
Već postaje malo dosadno, ali je prilično jasno: domaći tajkuni.
Kako?
Lako.
Dok god kod nas vlada pravna i politička nestabilnost, oni su bezbedni od ozbiljne konkurencije iz inostranstva.
Osim naravno špekulativnog kapitala.
To im omugućuje da neometano dovrše privatizaciju Srbije.
Koliko košta Srbija?
Onoliko koliko je neko spreman da plati. Dokle god je inostrana konkurencija obeshrabrena da se uhvati za novčanik, Srbija košta onoliko koliko domaći tajkuni ponude.
Tako oni lepo i bezbedno mogu da postanu vlasnici svega što postoji, a da im ta "investicija" ne isprazni tekuće fondove.

Ukratko, u toku je klasična pljačka naroda. Država, sudovi, političari tu služe da joj daju 100% legalnu i neosporivu formu.

Svojevremeno sam se "divio" Slobinoj divljačkoj pljački veka 1993, kad je uz pomoć krpe od čoveka na mestu guvernera nacionalne banke, i dvoje totalnih bilmeza-primitivaca (Jezda i Dafina) uspeo da opljačka do gole kože svih 8 miliona stanovnika Srbije (a u korist par odabranih - him included).

Možda ova pljačka koja je u toku zaslužuje još veće "divljenje". Po obimu je verovatno čak i veća.

Pa se posle čudite zašto nam loše ide. Biti sistematski opljačkan dva puta u 10 godina, to je zavidan rezultat.

U ovom segmentu se čak interesi evropske politike i međunarodnog kapitala poklapaju sa interesima običnih građana Srbije. Otuda oni vrše izvestan pritisak na političare da konačno uspostave čuvenu pravnu državu i iskorene sistemsku korupciju.

A kako reaguju naši političari, i to bez izuzetka?
Na osnovu njihovih reakcija mogao bi se napraviti udžbenik licemerja.
Eno Velja ilić, samo što je prešao u opoziciju, počeo je da grmi protiv korumpirane vlasti.
Ali nije ni to najbizarnije.
Predsednik države proglašava početak najodlučnije borbe protiv korupcije !?!?!?!
Mislim, šta on, ili gradonačelnik, ili javni tužilac, imaju da proglašavaju?
Mogli bi za promenu jednostavno malo da rade svoj posao.
(Ne svoj privatni. Tu nemam zamerki.)
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:35 25.06.2009

Re: Najveća pljačka veka

"Začudo", kod nas nikako da se stvore osnovni uslovi za integraciju naše privrede u evropsku i svetsku, a to su:
- pravna sigurnost
- ukidanje sistemske korupcije
- presecanje pupčane vrpce između tajkuna i politike.

O tome se radi.
Hvala za Vaš komentar u celini.
gorran2 gorran2 00:11 26.06.2009

Re: Najveća pljačka veka

Hvala Vama na vrlo dobrom i korisnom tekstu.
dragan7557 dragan7557 12:11 26.06.2009

Re: Najveća pljačka veka

Svojevremeno sam se "divio" Slobinoj divljačkoj pljački veka 1993, kad je uz pomoć krpe od čoveka na mestu guvernera nacionalne banke, i dvoje totalnih bilmeza-primitivaca (Jezda i Dafina) uspeo da opljačka do gole kože svih 8 miliona stanovnika Srbije (izuzev par odabranih - him included).

Nisu oni pljačakali samo Srbiju već i ostale, odnosno celo dinarsko područje sve dok druge države (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Makedonija) nisu uvele svoju monetarnu samostalnost.

Pljačka je daleko veća nego što se na prvi pogled čini ali o istoj se mudro ćuti kako se današnja vlast ne bi upropastila iznošenjem svih monetarnih prljavština na videlo. Ukratko narod i narodnosti celog dinarskog monetarrnog sistema je do gole kože opljačkan a da o tome niko ništa ne spominje jer ne ide u račun vlastima sadašnjim da kažu pravu istinu.

dragan7557 cerski
drug.clan drug.clan 12:54 26.06.2009

Re: Najveća pljačka veka

dragan7557
Svojevremeno sam se "divio" Slobinoj divljačkoj pljački veka 1993, kad je uz pomoć krpe od čoveka na mestu guvernera nacionalne banke, i dvoje totalnih bilmeza-primitivaca (Jezda i Dafina) uspeo da opljačka do gole kože svih 8 miliona stanovnika Srbije (izuzev par odabranih - him included).

Nisu oni pljačakali samo Srbiju već i ostale, odnosno celo dinarsko područje sve dok druge države (Hrvatska, BiH, Crna Gora, Makedonija) nisu uvele svoju monetarnu samostalnost.

Pljačka je daleko veća nego što se na prvi pogled čini ali o istoj se mudro ćuti kako se današnja vlast ne bi upropastila iznošenjem svih monetarnih prljavština na videlo. Ukratko narod i narodnosti celog dinarskog monetarrnog sistema je do gole kože opljačkan a da o tome niko ništa ne spominje jer ne ide u račun vlastima sadašnjim da kažu pravu istinu.

dragan7557 cerski


Svrha rata je bila pljacka.
Najpre su pokrali zajednicki novac, potom licni novac od naroda, zatim svu ostalu kolektivnu imovinu a na kraju su prodali i samu drzavu.
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:06 26.06.2009

Re: Najveća pljačka veka

Svrha rata je bila pljacka.

Da. To je bila stvarna svrha, zamotana u patriotsko-nacionalne i verske floskule.
Rat su vodili i bogatili se oni koji su se međusobno dobro poznavali pa i sarađivali a ginuli su i siromašili oni koji se nikada poznavali nisu.
leopold_lady leopold_lady 18:41 25.06.2009

Ne volim ...

da pričam o politici i često se sklanjam od tih tema - jer večito se sa nekim pokačim,a malo mi je muka braniti svoje stavove....

Elem,ukratko - meni se čini da naši sadašnji političari /na vlasti i oni bez vlasti) kao da imaju 1000 života (i mi zajedno sa njima isto toliko) pa rade sve ono što misle da treba da rade.... Da li je to dobro? Mislim da je za njih dobro.... Za nas - njih apsolutno nije briga.....
fender_bender fender_bender 23:36 25.06.2009

Ma kakvo bre liderstvo

Price o liderstvu, vodecem polozaju Srbije na Balkanu i sire, sto bi se reklo, su samo recidivi stare, previzidjene i, sada se zna, neuspesne uzurpirane 'pijemontske' uloge koju je Srbija prisvojila i kojom je uspesno prikrivala sitno sicardzijske, zamalo da kazem imperijalne motive... Nista od toga, drugim recima prica za zaseniti prostotu.
Umesto toga, hajde da se proba ovako: kao svaki mali narod, na svoje mesto i - prema guberu: nema vise brace koju treba, cesto i protiv njihove volje oslobadjati, nema teritorija, nema nicega, ama bas nicega osim zemlje i ljudi - takvi kakvi su. I onoga sto im je bog dao. Pa lepo s tim pokusati da se nesto uradi. Ali zaista uradi.
Sve drugo je zamazivanje ociju, za unutrasnju upotrebu, kao samo sto nismo postali glavni, u stvari mi to jesmo, ali eto - poterala orla zla godina... Tu pesmu pevaju zna se vec koji horovi. Kao sto se zna i ko im diriguje.
Price o komparativnim prednostima, koridorima, takodje spadaju u isti kontejner: da je Svajcarska od najdivljije zemlje u Evropi cekala sve pricajuci o svojim prednostima i mogucnostima, ostala bi zemlja bukvalno divljaka. Umesto toga otkrivena je jedna prosta cinjenica, da sad ne ulazim u socioloska i sva druga naucna i nenaucna mrsomudjenja: raditi.
Uredjivati, odnosno boriti se za zemlju uredjenu u skladu sa nekim pravilima koja se, a to je najvaznije - postuju. Dalja prica je poznata: demokratizacija koja obuhvata sve ono sto - nismo. Nismo lustrirali, nismo otvorili dosijee, nismo nista, ama bas nista.... Nismo cak uspeli da povratimo ono sto su nam oteli, direktno iz dzepa, gledajuci nas pravo u oci i pricajuci upravo price o liderstvu, nebeskom narodu...
Ko bi, uostalom, za lidera priznao zemlju i njene gradjane koji godinama trpe ovo sto trpe, u kojoj, vise nego u bilo kojoj drugoj sjahuje Kurta da uzjase Murta, u kojoj se izbori ne dobijaju za nesto, nego protiv nekoga, a i za to mora neko iz belog sveta da dodje i skrene paznju....
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:52 25.06.2009

Re: Ma kakvo bre liderstvo

Umesto toga, hajde da se proba ovako: kao svaki mali narod, na svoje mesto i - prema guberu: nema vise brace koju treba, cesto i protiv njihove volje oslobadjati, nema teritorija, nema nicega, ama bas nicega osim zemlje i ljudi - takvi kakvi su. I onoga sto im je bog dao. Pa lepo s tim pokusati da se nesto uradi. Ali zaista uradi.

.
Uredjivati, odnosno boriti se za zemlju uredjenu u skladu sa nekim pravilima koja se, a to je najvaznije - postuju.

Slažem se.
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:47 25.06.2009

primer iz Bugarske

bivšem zvaničniku u bugarskoj 14 godina zatvora zbog korupcije
Politika - Pre sat i 55 minuta

SOFIJA - - Sud u Sofiji osudio je na 14 godina zatvora bivšeg direktora sofijskog javnog preduzeća za grejanje Valentina Dimitrova zbog pronevere sredstava i zloupotrebe društvenih dobara, javlja Beta.

Dimitrov, koji je postao simbol korupcije u Bugarskoj, proglašen je krivim za proneveru šest miliona leva (tri miliona evra) na ime nabavke opreme. Sud je, takođe, doneo odluku da se Dimitrovu zapleni imovina.
dragan7557 dragan7557 18:59 26.06.2009

Re: primer EU

Milan Karagaća
bivšem zvaničniku u bugarskoj 14 godina zatvora zbog korupcije
Politika - Pre sat i 55 minuta

SOFIJA - - Sud u Sofiji osudio je na 14 godina zatvora bivšeg direktora sofijskog javnog preduzeća za grejanje Valentina Dimitrova zbog pronevere sredstava i zloupotrebe društvenih dobara, javlja Beta.

Dimitrov, koji je postao simbol korupcije u Bugarskoj, proglašen je krivim za proneveru šest miliona leva (tri miliona evra) na ime nabavke opreme. Sud je, takođe, doneo odluku da se Dimitrovu zapleni imovina.

Ja smatram da je uzimanje primera iz susedstva posipanje pepela po vlastitoj glavi.
Za primere treba uzima Korupciju u EU i ovdašnje zidanje monopolskih cena poput telefonije, energije ili saobraćaja koja u rečenoj EU u mnogim državama cveta i buja kao paprat. Što se okoline u susedstvu tiče ona je ista kao i kod nas možda sa nekim malim iznimcima i nije podesna za upotrebu i poređenje
Kod nas je ViRusijada na djelu već duže vrijeme pa ovu jeftinu Politikinu reklamu putinizma ne bih komentarisao.
Ovo čak nije ni jevtina reklama već je politički prostakluk kojem ni bebe ne veruju, ili Putin kao Don Kihot a Medvjedev kao Sančo.
nego otvaranjem tržišta i dovodjenjem konkurencije.

Mada istržem iz konteksta mislim da se sentinel neće ljutiti.
Konkurencija se ne dovodi ona dolazi sama ako su joj vrata otvorena i ako ima dovoljno interesa a isto važi i za kapitalne investitor osobito tzv. konstitucionalne (ozbiljni) investitori od koji su u Srbiju došli samo njih nekoliko,

U Srbiju sa nekoliko iznimaka je zbog svojih interesa došlo nekoliko treće razrednih banaka (nijedna AAA u ovo nisam siguran) kojima je bankarski sektor bukvalno dat zabadava i koje odnose i ono malo para što u Srbiji ima a potrošače (koje niko od ove hajdučije ne štiti) do nesuvislosti zadućuju u čemu imaju svesrdnu pomoć vlasti. Cena kapitala je u Srbiji van ikakve pameti a to je ono što je bankarskom sektoru interesanto koji nama prodaje naše vlastite pare kroz skupu kamatu (najveća kamatna stopa u Evropi) i najejevtiniji brz i siguran način pranja prljavog novca u čemu je Srbija Meka u nekim krugovima se tvrdi da je i najsigurnija za prljav kapital.

Nepostojanje dobro osposobljenog fiskalnog sektora i njegova stručna nesposobnost multiplikuje se sa nedostatkom jasnog i strogog fiskalnog zakonodavstva i odsustvom svake kontrole kapitala.

Jedno je sigurno a to je da ni u daljoj budućnosti Srbija neće biti interesantna za ozbiljnije investitore (konstitucionalne) a da je svaka priča o dolasku investitora politička obmana naroda koji čeka Godoa koji nikad neće doći.
Ono malo što je došlo ( Karavan Kapitalisti) će otići ubrzo čim budu pokupili kajmak i sir a nama će ostati surutka koja je zatrovana i nije za piće.

Sistem se održava preko nesuvislog zaduživanja građana Srbije i prisvajanjem doznaka dijaspore iz inostranstva.
Milošević i klika nisu imali mogućnost zaduženja u inostranstvu ali su zato više drpali milijarde koje su pristizale iz dijaspore.

dragan7557 cerski
niki m niki m 20:07 26.06.2009

Re: primer EU

Kod nas je ViRusijada na djelu već duže vrijeme pa ovu jeftinu Politikinu reklamu putinizma ne bih komentarisao.
Ovo čak nije ni jevtina reklama već je politički prostakluk kojem ni bebe ne veruju, ili Putin kao Don Kihot a Medvjedev kao Sančo.Nemate vi pojma ili ste izgleda prespavali ovih nekoliko meseci od kako je Obama na vlasti. Izmedju Putinovog obilaska supermarketa i Obaminih upozorenja o velikim platama izvršnih rukovodilaca privatnih firmi i pretnji da ce ih ograniciti nema sustinskih razlika. U oba slucaja imamo odgovorne lidere koji vode računa o tome kako zive i kako se osećaju građani njihovih drzava. Takođe, oba slučaja pokazuju građanima da imaju razloga da glasaju i da nisu ostavljeni na ledini kao lovina za svakog ko ima nešto više para.
Neznanje i isključivost je pre prostakluk.
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:53 26.06.2009

Re: primer EU

Izmedju Putinovog obilaska supermarketa i Obaminih upozorenja o velikim platama izvršnih rukovodilaca privatnih firmi i pretnji da ce ih ograniciti nema sustinskih razlika. U oba slucaja imamo odgovorne lidere koji vode računa o tome kako zive i kako se osećaju građani njihovih drzava. Takođe, oba slučaja pokazuju građanima da imaju razloga da glasaju i da nisu ostavljeni na ledini kao lovina za svakog ko ima nešto više para.

Sa ovim se slažem.
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:02 26.06.2009

Re: primer EU

Evo primera i kod nas-uhapšen vlasnik "Interexporta"
evo
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:22 26.06.2009

Ruski ambasador

ocenjuje koje su snage u vladi antiprotivne i poziva na zajedničku borbu protiv protivnika rusko-srpskih odnosa.
Samo da neko ne protumači da je angažovanje u zajedničkoj borbi i mešanje u unutrašnje stvari .
zajednička borba
i s tim u vezi
sybil sybil 08:46 26.06.2009

Re: Ruski ambasador

Milan Karagaća
ocenjuje koje su snage u vladi antiprotivne i poziva na zajedničku borbu protiv protivnika rusko-srpskih odnosa.Samo da neko ne protumači da je angažovanje u zajedničkoj borbi i mešanje u unutrašnje stvari .zajednička borba i s tim u vezi


BRAVO BRAVO za Dinkica. zbog otpora rusima ima moj glas.

Kad se god pomenu Rusi......jedna slika govori vise od hiljadu reci....
ne mogu da nadjem onu legendarnu sliku kada pokazuje nacionalistima. ako neko moze neka linkuje.
hvala.
p.s. sad se vidi ko potura kurir i pres.
wukadin wukadin 14:42 26.06.2009

Re: Ruski ambasador

Kad se god pomenu Rusi......jedna slika govori vise od hiljadu reci....


A vidiš, meni ta slika nešto nije rečita...
... kad se pomenu Rusi
sybil sybil 16:27 26.06.2009

Re: Ruski ambasador

wukadin
Kad se god pomenu Rusi......jedna slika govori vise od hiljadu reci....A vidiš, meni ta slika nešto nije rečita...... kad se pomenu Rusi

pogledaj kurir ili pres, bice ti jasnije, tamo je sve objasnjeno.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:32 26.06.2009

Kako radi Putin

Да ли је нормално да трговачка маржа буде 120 одсто, питао је синоћ руски премијер Путин директора „Перекрјостка”, једног од најјевтијих трговинских ланаца у Москви.

"Само неколико минута после почетка саветовања, Путин је предложио да се разговор настави у продавници и упутио се у „Перекрјостак”.

Његова одлука изненадила је не само чланове владе и бизнисмене, већ и обезбеђење, као и особље продавнице у коју се упутио. Саобраћај на путу којим се кретала колона са премијером није заустављан (досад невиђена ситуација) а директорка самоуслуге само што није пала у несвест, и осим да пита зашто је нису обавестили, није умела ништа да каже. Премијер се прво зауставио код млека, где је закључио да је маржа око 10 рубаља по литру, и кренуо према месу. Успут је Ковбаладзе покушао да му објасни да они понекад раде и без марже, када су у питању, на пример, хлеб и со. На то му је Путин оштро одговорио: –сад ћу ја да вам кажем колике су ваше марже – извадио из џепа некакав папир и почео да диктира, испоставило се да је маржа, рецимо, на виршле 52 одсто. Ипак највеће изненађење представљале су цене свињског меса. Путин је опет диктирао:–купујете по 150, продајете по 330, то је више него дупло, читавих 120 одсто."
evo

Mogao bi i naš premijer prošetati do npr.Maxi-a, Ideje, Rodića, Vera....
sentinel26 sentinel26 14:15 26.06.2009

Re: Kako radi Putin

Milan Karagaća
evo
Mogao bi i naš premijer prošetati do npr.Maxi-a, Ideje, Rodića, Vera....

Kod nas je ViRusijada na djelu već duže vrijeme pa ovu jeftinu Politikinu reklamu putinizma ne bih komentarisao.

Marže se ne obaraju državnim diktiranjem i ograničavanjem cijena, tako se vraćamo i doba administrativnog socijalizma, nego otvaranjem tržišta i dovodjenjem konkurencije.

Zašto Delta može mlijeko iz Srbije da prodaje u C.Gori jeftinije nego u Srbiji. Zato što tamo nije zaštićena, ima konkurenciju a tek će da dobiju još veću.

drug.clan drug.clan 14:28 26.06.2009

Re: Kako radi Putin

Milan Karagaća
evo
Marže se ne obaraju državnim diktiranjem i ograničavanjem cijena, tako se vraćamo i doba administrativnog socijalizma, nego otvaranjem tržišta i dovodjenjem konkurencije.


A moš i tako, valjda. Mada nesto ne radi.....
Milan Karagaća Milan Karagaća 15:06 26.06.2009

Re: Kako radi Putin

Marže se ne obaraju državnim diktiranjem i ograničavanjem cijena, tako se vraćamo i doba administrativnog socijalizma, nego otvaranjem tržišta i dovodjenjem konkurencije.

Slažem se ali bi premijer trebao da se informiše kolike su, kako se formiraju pa onda ili otvaranjem tržišta ili da državnom regulativom ograniči samovolju u određivanju marži.
Inače, mislim da država mora imati i neke elemente regulative ili će pustiti da umesto nje država bude neko drugi.Nisam baš za administrativni socijalizam ali ni za divlji kapitalizam jer dokj se oni međusobno izravnaju narod je nadrljao.
miloradkakmar miloradkakmar 08:52 26.06.2009

Predugo

traju naše pripreme da uskočimo u " evropski voz". Nisam siguran ni da li smo odlučili šta da stavimo u kofere, a šta da kao suvišno bacimo, samo smo rezervisali mesto , a rezervacija može da se otkaže. Za kupovinu karte tražimo veze jer je u " vozu " gužva . Možda je ne dobijamo zato što mnogo nas razgovara sa šefom stanice, otpravnicima, mašinovođama, kondukterima, konobarima i pomoćnim osobljem. Koliko razgovora toliko, maltene , i informacija o mogućnostima kupovine karte i njenoj ceni. Dok se sve te informacije slože/ provere, usklade../ kod kuće " voz " i dalje juri i ne staje na našoj stanici, a mi ostajemo čekajući na vetrometnini, kiši , suncu, snegu .... Najteže je kada magla padne.
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:13 26.06.2009

Re: Predugo

A zašto bi oni žurili?
„Već 20 godina postoje informacije da je izgradnja obilaznice planirana na toj trasi, pa takvu vrstu podataka nije bilo potrebno kupovati, kako kažete. Mi smo zemlju kupovali u poslednje dve godine, a odluka da će su tu graditi obilaznica stara je oko 20 godina.
Nije nego. Slučajno je verovatno i to, da su osim lokalnih zemljoradnika, umeli samo imaoci krupnog kapitala poput Miroslava Miškovića (40 ha), Danka Đunića i Aleksandara Vlahovića (više od 100 ha) Stanka Subotića Caneta (više od 100 ha).
biznis
maricacarica maricacarica 13:05 26.06.2009

Nespremni

nekako mi se čini da smo nespremno, ili nezrelo ušli u neku tranziciju, zalažući se sa kapitalizam i privatnu svojinu, što bez spremnosti za rad kakav kapitalizam traži, što bez adekvatnih sindikata koji će štititi i interese zaposlenih u privatnom sektoru... S jedne strane imate "propljuvavanje" krvi zaposlenih kod privatnika, a sa druge strane - zaposlene u državnoj službi, za koje sam i dalje ubeđena da im je misao vodilja radio - ne radio, svira ti.... Mislim da privreda Srbije praktično više i ne postoji - tj. koliki nam je izvoz i šta to izvozimo? Nekako, ispade da smo prilično destruktivni prema sebi, u stvari... I ja bih volela da mi neko objasni kako kod nas trgovci formiraju cene, pogotovu za na pr., 1 kg svinjetine....
drug.clan drug.clan 13:27 26.06.2009

Re: Nespremni

maricacarica
nekako mi se čini da smo nespremno, ili nezrelo ušli u neku tranziciju, zalažući se sa kapitalizam i privatnu svojinu, što bez spremnosti za rad kakav kapitalizam traži, što bez adekvatnih sindikata koji će štititi i interese zaposlenih u privatnom sektoru... S jedne strane imate "propljuvavanje" krvi zaposlenih kod privatnika, a sa druge strane - zaposlene u državnoj službi, za koje sam i dalje ubeđena da im je misao vodilja radio - ne radio, svira ti.... Mislim da privreda Srbije praktično više i ne postoji - tj. koliki nam je izvoz i šta to izvozimo? Nekako, ispade da smo prilično destruktivni prema sebi, u stvari... I ja bih volela da mi neko objasni kako kod nas trgovci formiraju cene, pogotovu za na pr., 1 kg svinjetine....


Odu kod seljaka kupe za 150 dinara onda plate majstora da sredi sve to 10 dinara po kilogramu. Potom kada vec imaju gotov proizvod kazu ajd uzecemo duplo i stave cenu 320 dinara. Potom se pogledaju pa kazu ajd da stavimo jos 100% kada ima budala koje ce da kupe.


Sto se rada u kapitalizmu tice i postojanja industrije kao izvora bogatstva tice moram samo da vam kazem da pogledate najbogatije zemlje sveta: niti sta rade niti imaju kakvu industriju. Uglavnom samo prodaju maglu a vojska se brine da lepo zive. Jedini problem sa tim konceptom je u tome sto oni koji rade za njih za 10 centi na sat to nece doveka raditi.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:07 26.06.2009

Re: Nespremni

Ета не будет харашо.
Pa i oni znaju kako mi stojimo????
maricacarica maricacarica 14:32 26.06.2009

prevod teksta sa sajta economy.gov.ru

U skladu sa podacima Republičkog Zavoda za Statistiku, Rep. Srbije, razmena robe zemlje sa inostranstvom za period januar - decembar 2008., iznosi 33. 9719 milijardi dolara, što je za 21.4 % više nego u istom periodu prethodne godine. Srbija je u navedenom periodu izvozila robe za 10.9728 milijardi dolara, što je za 24.3 % više, nego u periodu jan'dec 2007. Uvoz robe je iznosio 22.9992 milijarde dolara, što je za 24% nego u periodu jan-dec 2007. Negativni saldo trgovačkog balansa iznosi 12.0264 milijarde $ (rast 23.7%) Pokriće uvoza izvozom - (minus)47.7% dok je u periodu jan-dec 2007. iznosio 47.6%.

16. oktobra prošle godine vlada Srbije je donela rešenje o jednostranom smanjenju carina, a premijer M. Cvetković je juče izjavio što će u konačnom obračunu biti snižene cene na svu produkciju koja dolazi iz zemalja EU, tako što će Srbija postepeno smanjivati carinske stope za nju. Ministar Dinkić je izjavio da od danas duplo da se smanje uvozne dažbine za autombile proizvedene i uvezene iz EU. Smanjenje dažbina će u 2009. doneti deficit budžetu, u iznosu od 267 miliona Evra, po tvrdnjama vlasti, tj između 300-400 miliona po tvrdnjama experata. To samoubilačko rešenje su srpske vlasti donele u taj moment, kada se Srbija nalazi na pragu teške ekonomske krize. Po ocenama američkog analitičkog centra Stratfor, urađenim u oktobru 2008., u 2009., u oštroj krizi će se naći zemlje Baltičkog regiona, Bugarska, Hvatska i Srbija. Na početku 2009. velika socijalna stradanja su već zahvatile Baltiku i Bugarsku, čime su potvrđena predviđana Stratfora. Pitanje vremena je kad će se kriza osetiti i u Srbiji. Bez obzira na to, srpske vlasti su donele rešenje o jednostranoj primeni prelaznog trgovačkog sporazuma, koji će staviti na ivicu katastrofe budžet zemlje. Tih 300-400 miliona Evra gubitka, srpske vlasti planiraju da namire povećanjem poreza na dohotke. Pčetkom godine, očekuje se rast cene benzina. Osim toga, Vlada Srbije je uzela kredit kod MMF, koji je u zamenu tražio od Srbije da smanji socijalna davanja i da se odrekne rasta penzija.

Vlada Srbije primenjuje program mera borbe sa ekonomskom krizom, na osnovu kog je predviđeno da banke u saradnji sa državom, daju kredite u opštem iznosu od 122 milijarde dinara. Premijer Cvetković je izjavio na konferenciji za štampu da te mere moraju pomoći rastu proizvodnje i izvoza, kroz rast likvidnosti privrede i kupovnoj moći stanovništva. Cvetković je naglasio da se ta sredstva ne obezbeđuju iz budžeta, već iz stimulacionog fonda, koji omogućujući likvidnost banaka, omogućuje likvidnost ekonomije...

maricacarica maricacarica 14:35 26.06.2009

Re: prevod teksta sa sajta economy.gov.ru

Nabasala pre neki dan na taj text.... Na brzinu prevela. Mene negde poražava....

[url=http://www.glas-javnosti.rs/clanak/drustvo/glas-javnosti-26-06-2009/dinkic-i-labus-urnisali-srbiju][/url]

Neki put mi se čini da Jelašić priča jedno, svi ostalo drugo.....
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:34 27.06.2009

Re: prevod teksta sa sajta economy.gov.ru

Bez obzira na to, srpske vlasti su donele rešenje o jednostranoj primeni prelaznog trgovačkog sporazuma, koji će staviti na ivicu katastrofe budžet zemlje. Tih 300-400 miliona Evra gubitka,

Ova mi konstatacija nešto poznata jer je neki i ovde vrlo često koriste kao dokaz nepatriotskog odnosa onih koji hoće da nas uvuku u tu EU. Biće da to ne odgovara domaćim monopolistima.
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:35 27.06.2009

Re: prevod teksta sa sajta economy.gov.ru

maricacarica
Nabasala pre neki dan na taj text.... Na brzinu prevela. Mene negde poražava....

[url=http://www.glas-javnosti.rs/clanak/drustvo/glas-javnosti-26-06-2009/dinkic-i-labus-urnisali-srbiju][/url]

Neki put mi se čini da Jelašić priča jedno, svi ostalo drugo.....

ovo nešto neće.
sentinel26 sentinel26 10:14 27.06.2009

Re: prevod teksta sa sajta economy.gov.ru

Milan Karagaća
ovo nešto neće.
Da probamo

"Dinkic i Labus..."


Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana