Da li deca u Kragujevcu i Subotici jednako vrede ?

sentinel26 RSS / 27.06.2009. u 10:30

Slučaj odluke SO-e Žitoradja da novorodjenoj deci dodele pomoć samo ako su krštena kod jedne crkve, pobudila je moje interesovanje da pročitam slične odluke drugih opština i gradova. Iznenadjenja za verovali ili ne.

Ovako to rade u Kragujevcu

ODLUKA O OSTVARIVANJU  PRAVA  NA  RODITELJSKI  DODATAK  ZA  PRVO  DETE( “Službeni list grada Kragujevca” br. 5/2009 )

Član 1

Ovom Odlukom se utvrđuju uslovi i način ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo dete, kao i visina i način isplate roditeljskog dodatka za prvo dete.

Član 2

Pravo na roditeljski dodatak u skladu sa ovom Odlukom, ostvaruje majka, pod uslovom:

- da je dete živorođeno;

- da je po redosledu rođenja dete, prvorođeno;

- da je državljanin Republike Srbije;

- da u vreme rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Kragujevca;

- da se neposredno brine o detetu;

- da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Redosled rođenja deteta u porodici, utvrđuje se u odnosu na dan podnošenja zahteva, prema broju živorođene dece majke, kao i datumu i času rođenja upisanog u matičnu knjigu rođenih.

Član 3

Pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj gradskoj upravi.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, obavezno se podnose dokazi o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na roditeljski dodatak, u skladu sa ovom Odlukom i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dete sa matičnim brojem,

2. uverenje majke o državljanstvu Republike Srbije koje ne može biti starije od šest meseci,

3. fotokopija lične karte majke,

4. fotokopija overene zdravstvene knjižice majke,

5. fotokopija tekućeg računa ili štedne knjižice majke kod poštanske štedionice.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete podnosi se najkasnije do navršenih tri meseca života deteta.

……………………………………………………….  

A ovako u Subotici

ODLUKA O PRAVU NA RODITELJSKI DODATAK ZA PRVO DETE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA (“Sl.list grada Subotice” br. 6/2009 )

Član 1

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na roditeljski dodatak za prvo dete (u daljem tekstu: pravo na roditeljski dodatak) koji se isplaćuje iz sredstava budžeta Grada, i uređuju se uslovi i način ostvarivanja tog prava.

Član 2

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje majka za svoje prvo živorođeno dete, pod uslovom:

1. da ima prebivalište, odnosno boravište na teritoriji Grada Subotice na dan rođenja deteta i

2. ukoliko se neposredno brine o detetu.

Član 3

Kada se prilikom prvog porođaja rodi dvoje ili više dece, majka ostvaruje pravo na roditeljski dodatak za svako dete.

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA RODITELJSKI DODATAK ZA PRVO DETE IZ SREDSTAVA BUDŽETA GRADA  (“Sl.list grada Subotice” br. 11/2009 )

Član 1

Ovim Pravilnikom određuju se bliži uslovi i način ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo dete (u daljem tekstu: pravo na roditeljski dodatak) koje pravo je utvrđeno Odlukom o pravu na roditeljski dodatak za prvo dete iz sredstava budžeta Grada ("Službeni list Grada Subotice", br. 6/09) (u daljem tekstu: Odluka).

Član 3

Kada zahtev podnosi majka za svoje prvo dete, uz zahtev se prilažu sledeći dokazi:

1. izvod iz matične knjige rođenih za prvo dete

2. fotokopija lične karte, odnosno izbegličke legitimacije, za majku.

Zahtev sadrži i izjavu majke da neposredno brine o svom prvom detetu.

Uz zahtev se prilaže i fotokopija štedne knjižice, odnosno tekućeg računa na koji će se vršiti isplata roditeljskog dodatka.

Ukoliko se prilikom prvog porođaja rodilo dvoje ili više dece, majka uz zahtev prilaže izvod iz matične knjige rodjenih za svako dete.

…………………………………………………

Ja sam shvatio zašto u Kragujevcu ne važe izbegličke legitimacije i zašto treba „taze” uverenje o državljanstvu majke i zašto zdravstvena legitimacija majke, ali nisam siguran da to zna (vidi ) i ministar za ljudska i manjinska pitanja u Vladi Srbije. Ima tu posla i za Ustavni sud ali on je prezauzet.

Da li ministar zna koja je populacija isključena iz ovog prava, statusom u zdravstvenom osiguranju? Sredstva se ne isplaćuju iz fonda zdravstvenog osiguranja već iz budžeta Grada.

Neki to rade ogradjivanjem žicom, platnom, bilbordima, a neki imaju prefinjen stil da se jedva prepoznaje.

Zašto za blizance (trojke ) u Kragujevcu nema para za oboje (svo troje ) djece nego samo za ono koje je prvo ugledalo svijet.

Zašto kragujevačke majke moraju da imaju  tekući račun isključivo u Poštanskoj štedionici ?

U kakvom li je (krvnom ili političkom ) srodstvu direktor  Poštanske štedionice u Kragujevcu sa  vladajućom garniturom ?

 

Pošto ne znam statističke podatke o broju stranih državljanki u Kragujevcu, pomislio sam da su se prepadnuli gastarbajterki iz Torina koje su ostale bez posla pa možda nagrnu u Kragujevac i opljačkaju budžet grada.

Zašto samo majka mora da ima državljanstvo Srbije a tata može da bude i državljanin Somalije ili apatrid ?

Možda deci Kragujevca više ne trabaju tate jer imaju “gradskog” tatu ili  božemeprosti počinje matrijarhat.

 

Kuku nama ili sretno bilo  ?!?Komentari (40)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

spartanka_afrodita spartanka_afrodita 11:11 27.06.2009

svaka cast!

Odlican tekst, odlicno zapazanje!
Treba nam jos vise gradjanskog aktivizma i preduzimljivosti. Sve pocinje sa postavljanjem pitanja...
sentinel26 sentinel26 11:30 27.06.2009

Re: svaka cast!

spartanka_afrodita
Odlican tekst, odlicno zapazanje!
Treba nam jos vise gradjanskog aktivizma i preduzimljivosti. Sve pocinje sa postavljanjem pitanja...

Spartanka hvala i da znaš da su nam sada spartanke potrebne kao hljeb nasušni.
dragan7557 dragan7557 13:33 27.06.2009

Re: svaka cast!

Član 3

Pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj gradskoj upravi.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, obavezno se podnose dokazi o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na roditeljski dodatak, u skladu sa ovom Odlukom i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dete sa matičnim brojem,

2. uverenje majke o državljanstvu Republike Srbije koje ne može biti starije od šest meseci,

3. fotokopija lične karte majke,

4. fotokopija overene zdravstvene knjižice majke,

5. fotokopija tekućeg računa ili štedne knjižice majke kod poštanske štedionice.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete podnosi se najkasnije do navršenih tri meseca života deteta.


Gore navedena dokumenta su nasilje nad zdravim umom.

Prevod na zdravu pamet :

1. izvod iz matične se nalazi u evidenciji opštine, i lenji službenici mogu da ga pročitaju u svom kompjuteru.
2. Valjda država zna ko su njeni državljani? Za ostalo, kao pod 1.
3. Legitimisanje stanovništva se postiže davanjem na uvid ovlašćenom "službeniku" (ako isti nezna da čita poziva kolegu).
4. Isto kao i za LK
5. Račun se unosi u rubriku zahteva za D.D. fotokopiranje troši papir ( argument o eko sred.) pare i vreme.

Šta se dešava ako stranka ne podnese zahtev u propisanom roku?

dragan75557 cerski
sentinel26 sentinel26 13:52 27.06.2009

Re: svaka cast!

dragan7557
Šta se dešava ako stranka ne podnese zahtev u propisanom roku?
dragan75557 cerski

Ništa, gubi prava na naknadu.
U Kragujevcu je rok 3 meseca od rodjenja deteta.

U Subotici nema roka za podnošenje zahteva.
Oni su matičara koji upisuje dete u knjigu rodjenih obavezali da licu koje je po zakonu ovlašćeno za davanje ličnog imena detetu,a to je uradilo u periodu od 01.01.2009. do stupanja na snagu odluke, pošalje pismeno obaveštenje o pravu na naknadu po ovoj odluci u roku od 30 dana.
To praktično znači da će sva prvorodjena djeca u 2009.godini dobiti taj dodatak iz budžeta grada Subotice.

drug.clan drug.clan 14:03 27.06.2009

Re: svaka cast!

dragan7557
Član 3

Pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj gradskoj upravi.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, obavezno se podnose dokazi o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na roditeljski dodatak, u skladu sa ovom Odlukom i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dete sa matičnim brojem,

2. uverenje majke o državljanstvu Republike Srbije koje ne može biti starije od šest meseci,

3. fotokopija lične karte majke,

4. fotokopija overene zdravstvene knjižice majke,

5. fotokopija tekućeg računa ili štedne knjižice majke kod poštanske štedionice.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete podnosi se najkasnije do navršenih tri meseca života deteta.


Gore navedena dokumenta su nasilje nad zdravim umom.

Prevod na zdravu pamet :

1. izvod iz matične se nalazi u evidenciji opštine, i lenji službenici mogu da ga pročitaju u svom kompjuteru.
2. Valjda država zna ko su njeni državljani? Za ostalo, kao pod 1.
3. Legitimisanje stanovništva se postiže davanjem na uvid ovlašćenom "službeniku" (ako isti nezna da čita poziva kolegu).
4. Isto kao i za LK
5. Račun se unosi u rubriku zahteva za D.D. fotokopiranje troši papir ( argument o eko sred.) pare i vreme.

Šta se dešava ako stranka ne podnese zahtev u propisanom roku?

dragan75557 cerski


ja bih samo dodao da je fotokopiranje licnih dokumenata ilegalno i zabranjeno zakonom.
dragan7557 dragan7557 14:30 27.06.2009

Re: svaka cast!

- da je dete živorođeno;

Potpuno nepotreban uslov, ili se u Srbiji mrtvorođenčad uvodi u matične knjige rođenih ???
dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 14:43 27.06.2009

Re: svaka cast!

drug.clan
dragan7557
Član 3

Pravo na roditeljski dodatak može se ostvariti podnošenjem zahteva nadležnoj gradskoj upravi.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, obavezno se podnose dokazi o ispunjenosti uslova za priznavanje prava na roditeljski dodatak, u skladu sa ovom Odlukom i to:

1. izvod iz matične knjige rođenih za dete sa matičnim brojem,

2. uverenje majke o državljanstvu Republike Srbije koje ne može biti starije od šest meseci,

3. fotokopija lične karte majke,

4. fotokopija overene zdravstvene knjižice majke,

5. fotokopija tekućeg računa ili štedne knjižice majke kod poštanske štedionice.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak za prvo dete podnosi se najkasnije do navršenih tri meseca života deteta.


Gore navedena dokumenta su nasilje nad zdravim umom.

Prevod na zdravu pamet :

1. izvod iz matične se nalazi u evidenciji opštine, i lenji službenici mogu da ga pročitaju u svom kompjuteru.
2. Valjda država zna ko su njeni državljani? Za ostalo, kao pod 1.
3. Legitimisanje stanovništva se postiže davanjem na uvid ovlašćenom "službeniku" (ako isti nezna da čita poziva kolegu).
4. Isto kao i za LK
5. Račun se unosi u rubriku zahteva za D.D. fotokopiranje troši papir ( argument o eko sred.) pare i vreme.

Šta se dešava ako stranka ne podnese zahtev u propisanom roku?

dragan75557 cerski


ja bih samo dodao da je fotokopiranje licnih dokumenata ilegalno i zabranjeno zakonom.

Nije u EU se pretvorilo u modu a države imaju jedan problem više.

Novi budući biometrijski pasoš Holandije je juče od strane hakera i Univerzitetskih stručnjaka potpuno razvaljen u udarnoj TV emisiji.
Ovaj pasoš sadrži i otisak prsta (prvi put u Istoriji) a ljudi su odmah pokazali kako se za nekoliko sekundi pravi klonirani (potpuno isti) otisak i isto sa kućnom aparaturom (comp i skener i malo običnog lateksa) pravi nov dokument (ukucavaju se tuđi podatci u originalan čip) koji se može zloupotrebiti i služi za tzv. krađu identiteta. Za falsifikatore Meka.

Televizija (državna) savetuje građanima da iskoriste dva meseca koja ostaju i da umesto novog biometrijskog uzmu stari pasoš dok još mogu da biraju.

Izvinjenje domaćinu za devijantno ponašanje.
dragan7557 cerski
jesen92 jesen92 14:50 27.06.2009

Re: svaka cast!

ja bih samo dodao da je fotokopiranje licnih dokumenata ilegalno i zabranjeno zakonom
..onda i medjunarodna zajednica krsi zakon posto nam za raznorazne vize traze gomilu fotokopija licnih dokumenata...od kopije radne knjzice, zadnjeg ceka penzije ili studentskog indeksa pa do kopije vozacke i saobracajne dozvole ako nam padne na pamet da negde idemo sopstvenim kolima....Nazalost u toj prici o vizama nikada nikome od boraca za ljudska prava nije palo napamet da "ljudska prava" koriste kao argument...verovatno zato sto oni nemaju te prozaicne probleme....
Milan Karagaća Milan Karagaća 17:52 27.06.2009

Re: svaka cast!

Gore navedena dokumenta su nasilje nad zdravim umom.

E tako je kod administracije bilo šta da se traži.
Koliko mi je poznato dobijene su silne pare na ime donacija za modernizaciju administracije i uvezivanja u kompjutersku mrežu.
U opštini N.Bgd uglavnom dobro funkcioniše dobijanje osnovnih dokumenata- izvoda ali eto već MUP kao da nije uvezan pa ne mogu na ekranu da vide osnovne podatke već traže dokukumenta i kopije valjda radi naplate takse.
shumska shumska 09:27 29.06.2009

Re: svaka cast!

unosi se u crkvene knjige rodjenih i krštenih. bez šale, živa istina
ili se u Srbiji mrtvorođenčad uvodi u matične knjige rođenih ???

mrvicak mrvicak 23:26 30.06.2009

Re: svaka cast!

Ajme!!! - je sve što mi na prvu loptu na um pada posle čitanja txta. Preporuketina!!
Huh, što više ta sitna slova pravilnika naše uređene zemljice čitam (hm, u slučajevima kada uopšte postoje pravila, al to je posebna tema), to me veći bes hvata
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 11:40 27.06.2009

Bravo za tekst

Ova država nam daje prava na papiru i onda učini sve da to ne možemo da realizujemo!!!

Dok sam čitao Krugolinine blogove bio sam na ivici da odustanem od materinstva, ali ovaj blog je kap koja je prelila čašu... Ne pada mi na pamet da rađam decu u Srbiji... Ne hvala!!!
sentinel26 sentinel26 11:42 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

Predrag Azdejković
Ova država nam daje prava na papiru i onda učini sve da to ne možemo da realizujemo!!!
Dok sam čitao Krugolinine blogove bio sam na ivici da odustanem od materinstva, ali ovaj blog je kap koja je prelila čašu... Ne pada mi na pamet da rađam decu u Srbiji... Ne hvala!!!

Vjerujem ti.
dragan7557 dragan7557 11:51 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

Ova država nam daje prava na papiru

koji posle pocepa, baci u korpu za otpake (ekološki deo službenika potpaljuje vatru) a mi posle sve po sećanju.

Preporuka za idejno staranje "O stanju nacije u naše vreme".

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 12:54 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

dragan7557
Ova država nam daje prava na papiru
koji posle pocepa, baci u korpu za otpake (ekološki deo službenika potpaljuje vatru) a mi posle sve po sećanju.
Preporuka za idejno staranje "O stanju nacije u naše vreme".
dragan7557 cerski
Zahvaljujem.
Samo pokušavam da ukažem šta ne valja i ono gdje je popravka lagana i besplatna (jeftina ).
Ovi teško mogu da urade i jedan posao a da ne naprave neku sramotu i štetu.

Kod skoro svih opština i gradova u odluke su ugradjene neverovatno velike barijere ako slučajno tu "naknadu" treba da dobije otac umjesto majke.
Taj dio nijesam prikazao ni komentarisao jer to imaju skoro svi.
dragan7557 dragan7557 13:20 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

U kakvom li je (krvnom ili političkom ) srodstvu direktor Poštanske štedionice u Kragujevcu sa vladajućom garniturom ?

Ako se dobro sećam tata ove Poštanske Štedionice beše grčki milijarder kome je ista prodata? il' se nešto promenilo?

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 13:59 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

dragan7557
U kakvom li je (krvnom ili političkom ) srodstvu direktor Poštanske štedionice u Kragujevcu sa vladajućom garniturom ?
Ako se dobro sećam tata ove Poštanske Štedionice beše grčki milijarder kome je ista prodata? il' se nešto promenilo?
dragan7557 cerski

Prijatelju takve stvari se kod nas ne mijenjaju tako lako.
Ta PŠ je "prodata" po diskaunt cijeni, pošto je ona, kada je "pravljena" dobila gratis poslovni prostor, kadrove i još koječega.
Doći će valjda i to jednoga dana na svjetlost, kada apartman "G"-1 u "Penatgonu" bude popunjen i apsMmrD zauzme svoje mjesto.
dragan7557 dragan7557 14:23 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

sentinel26
dragan7557
U kakvom li je (krvnom ili političkom ) srodstvu direktor Poštanske štedionice u Kragujevcu sa vladajućom garniturom ?
Ako se dobro sećam tata ove Poštanske Štedionice beše grčki milijarder kome je ista prodata? il' se nešto promenilo?
dragan7557 cerski

Prijatelju takve stvari se kod nas ne mijenjaju tako lako.
Ta PŠ je "prodata" po diskaunt cijeni, pošto je ona, kada je "pravljena" dobila gratis poslovni prostor, kadrove i još koječega.
Doći će valjda i to jednoga dana na svjetlost, kada apartman "G"-1 u "Penatgonu" bude popunjen i apsMmrD zauzme svoje mjesto.

Eto, sad pogledah sajt P.Š.
Niđe nema Upravni Odbor a poslovodstvo banke počinje od Izvršnog Odbora od tri lica ???
koliko ja znam AD je obavezan da stavi i Upravni Odbor na " tablu " il' ove uvažene treba tražiti neđe drugde.

dragan7557 cerski
maricacarica maricacarica 21:02 27.06.2009

Re: Bravo za tekst

dragan7557
U kakvom li je (krvnom ili političkom ) srodstvu direktor Poštanske štedionice u Kragujevcu sa vladajućom garniturom ?Ako se dobro sećam tata ove Poštanske Štedionice beše grčki milijarder kome je ista prodata? il' se nešto promenilo?dragan7557 cerski


Poslovni prostor za dž.... i SDK, takođe
aramon aramon 11:48 27.06.2009

Mislim

"Zašto samo majka mora da ima državljanstvo Srbije a tata može da bude i državljanin Somalije ili apatrid ?"

Ko je majka deteta je dosta pouzdano, a ko je otac bas i nije.
sentinel26 sentinel26 11:57 27.06.2009

Re: Mislim

aramon
"Zašto samo majka mora da ima državljanstvo Srbije a tata može da bude i državljanin Somalije ili apatrid ?"
Ko je majka deteta je dosta pouzdano, a ko je otac bas i nije.

Mislite to specijalno za Kragujevac ili uopšte ?
jesen92 jesen92 15:24 27.06.2009

Re: Mislim

Mislite to specijalno za Kragujevac ili uopšte
..otac nigde na planeti nije pouzdan bez dnk analize....ali kada bi otac podneo taj zahtev za deciji dodatak verovatno bi njemu trazili licna dokumenta..dokumenta se po, pravilu, traze podnosiocu nekog zahteva...
sentinel26 sentinel26 15:55 27.06.2009

Re: Mislim

jesen92
Mislite to specijalno za Kragujevac ili uopšte
..otac nigde na planeti nije pouzdan bez dnk analize....ali kada bi otac podneo taj zahtev za deciji dodatak verovatno bi njemu trazili licna dokumenta..dokumenta se po, pravilu, traze podnosiocu nekog zahteva...
Vidiš da u Srbiji imaju povjerenje u mame i "ne traže" DNK.

Evo šta traže ( KG ) kada se tata javi za taj dodatak:

Član 5
U slučaju utvrđenom članom 4. ove Odluke, otac, odnosno zakonski zastupnik, uz zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak obavezno podnosi:

- Izvod iz matične knjige rođenih za dete (sa upisanim matičnim brojem i časom rođenja);

- Uverenje o državljanstvu za oca, odnosno zakonskog zastupnika;

- Fotokopija lične karte (sa fotokopiranim delom u kom je upisana adresa stanovanja);

- Fotokopija overene zdravstvene knjižice;

- Izvod iz matične knjige umrlih ili
uverenje organa starateljstva da je majka napustila dete ili
rešenje da je majka lišena roditeljskog prava ili
potvrda nadležne zdravstvene ustanove da usled teže bolesti majka nije u mogućnosti
da neposredno brine o detetu ili
potvrda nadležne KPU da se majka nalazi na izdržavanju kazne, ili
druge dokaze kojima se potvrđuje da se majka neposredno ne brine o detetu;

- Fotokopija vlastitog tekućeg računa ili štedne knjižice.
....................................................................................................
Zamislite on ne mora da ima račun kod PŠ.
jesen92 jesen92 21:12 27.06.2009

Re: Mislim

Zamislite on ne mora da ima račun kod PŠ.
..zamisljam i imam neko logicno objasnjenje mada kada je administracija u pitanju tesko je naci logiku...Posto se uglavnom javljaju majke onda su izabrali PŠ da im bude lakše da šalju te pare na jedno mesto a posto je oceva manje onda nisu hteli da ih maltretiraju da otvaraju novi racun ako ga vec imaju.....sa aspekta diskriminacije opet su žene diskriminisane ili su po njihovom misljenju vrednije pa ima nije tesko da otvore taj racun..
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:43 27.06.2009

gde god pipneš

gde god pipneš prosto se razduševiš od bisera.
Ovo sa poštanskom štedionicom je verovatno da se olakša procedura jer tamo već znaju kako se uplaćuje.
A oni što traže da dete bude prvo kršteno su verovatno nekršteni. Samo ne znam da li traže da mora biti kršteno u tačno određenoj Crkvi.?
drug.clan drug.clan 14:13 27.06.2009

vojna knjizica - krunski dokumenat

evo jos jedan primer Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (SG RS BR: 34/03, 64/04 - odluka USRS i 84/04) i dr. zakon 85/05, 101/05 i 63/06 - odluka USRS:

Za sticanje prava na starosnu penziju neophodno je podneti:

stavka br 4: Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjizice ili uverenje vojnog odseka)Za sticanje prava na porodicnu penziju:

stavka br 7: Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjizice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika

_______________________________________________________

cudno ne traze dokaz o ucescu u bar jednom ratu?!
sentinel26 sentinel26 14:21 27.06.2009

Re: vojna knjizica - krunski dokumenat

drug.clan
evo jos jedan primer Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (SG RS BR: 34/03, 64/04 - odluka USRS i 84/04) i dr. zakon 85/05, 101/05 i 63/06 - odluka USRS:
Za sticanje prava na starosnu penziju neophodno je podneti:
stavka br 4: Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjizice ili uverenje vojnog odseka)
Za sticanje prava na porodicnu penziju:
stavka br 7: Dokaz o regulisanom vojnom roku (fotokopija vojne knjizice ili uverenje vojnog odseka), za umrlog osiguranika
cudno ne traze dokaz o ucescu u bar jednom ratu?!
Traže, ali ovo može da se zaobidje, ne bih o tome na ovom blogu - tema su djeca i nejednak tretman.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 14:34 27.06.2009

Re: vojna knjizica - krunski dokumenat

pssst Mozda je tu ta saradnja sa Hagom?
maricacarica maricacarica 21:00 27.06.2009

Preporuka za tekst

kako stoje stvari u Beogradu sa tim? I dokle više tih Uverenja, ovih - onih, kad ukucavanjem matičnog broja izađe sve od podataka?

A razlike na potezu od 300 km? Kao da su dve države...

Bez građanskih inicijativa, izgleda da će se teško nešto promeniti.

Preporuka za tekst.
sentinel26 sentinel26 22:08 27.06.2009

Re: Preporuka za tekst

maricacarica
kako stoje stvari u Beogradu sa tim? I dokle više tih Uverenja, ovih - onih, kad ukucavanjem matičnog broja izađe sve od podataka?
A razlike na potezu od 300 km? Kao da su dve države...
Bez građanskih inicijativa, izgleda da će se teško nešto promeniti.
Preporuka za tekst.

U Beogradu postoji odluka ("Sl.list grada Beograda" br. 1 /2009 - od 12.02.2009. ) po kojoj samo nezaposlene porodilje imaju pravo na jednokratno novčano davanje za svako "rodjeno" dete (za 2009.g. iznos je =40.000, din. ).
Zahtev se podnosi u roku od mjesec dana od dana porodjaja.

Takodje istom odlukom se trudnicama koje su zbog zdravstvenih problema na bolovanju ("održavanje" trudnoće i sl. ) i primaju naknadu u visini od 65% od osnovice, vrši naknadjivanje tih preostalih 35% tako što se sredstva refundiraju fondu socijalne zaštite.

Ova sredstva (35% ) nijesu bila predvidjena budžetom i ne znam odakle im taj višak novca ili su nekoga zakinuli, a ne postoji ni zakonski osnov da se to finansira iz budžeta grada..

Ovo nije porodiljsko bolovanje koje počinje (uobičajeno) 28 dana prije porodjaja. Porodilje tada imaju pravo na pun iznos naknade (100% od osnovice ) ako imaju najmanje 6 mjeseci neprekidnog staža kod poslodavca.
maricacarica maricacarica 00:01 28.06.2009

Re: Preporuka za tekst

Eh, Vojvodo..... 3 države. Da nije žalosno.... A Srbiji - bela kuga
sentinel26 sentinel26 11:15 28.06.2009

Re: Preporuka za tekst

maricacarica
Eh, Vojvodo..... 3 države. Da nije žalosno.... A Srbiji - bela kuga

Vaše visočanstvo, državica u Srbiji ima više. Mi smo vidjeli samo tri.

U ovoj zemlji svi trućaju o opasnosti od nekog separatizma a sami su autori velike i potpuno neobjašnjive i besmislene diskriminacije i parcelisanja države.

Majke koje su u Kragujevcu isključene iz ovog prava na dodjelu jednokratne pomoći, zbog toga što nijesu zdravstveno osigurane, su istovremeno i nezaposlene.
Prema njima je sprovedena tzv. "negativna" diskriminacija. U Beogradu je obrnuto.
Ono što je u Kragujevcu bio osnov da nekoga isključe u Beogradu je osnov za dodjelu sredstava.

U Subotici,(koju sam namjerno odabrao ) nema nikakve diskriminacije ali kod njih je iznos te naknade skoro simboličan.
Subotica je "državica" samo po tome što predstavlja izuzetak kao redak pozitivan primjer bez diskriminacije.

Pravo i jedino rješenje koje ima smisla je da se to jedinstveno reguliše zakonom i da se ta naknada isplaćuje svim majkama i za svako dijete.
maricacarica maricacarica 12:25 28.06.2009

Re: Preporuka za tekst

Potpuno se slažem. Sramota je još i kakvi iznosi su u pitanju....Ispašće da trolujem, a nije mi to namera, ali sam negde naišla na neki podatak da Srbija ima 174.000 službenih automobila... Ako sam pogrešila, molim za ispravak.

omega68 omega68 14:48 28.06.2009

Eto rešenja

Prema njima je sprovedena tzv. "negativna" diskriminacija. U Beogradu je obrnuto.
Ono što je u Kragujevcu bio osnov da nekoga isključe u Beogradu je osnov za dodjelu sredstava.

nekome ukineš da bi sebi dao
gorio92 gorio92 15:23 28.06.2009

Re: Preporuka za tekst

Pravo i jedino rješenje koje ima smisla je da se to jedinstveno reguliše zakonom i da se ta naknada isplaćuje svim majkama i za svako dijete.

Preporuka za tekst i za predloženo rešenje.
dragan7557 dragan7557 23:19 28.06.2009

Re: Eto rešenja

omega68
Prema njima je sprovedena tzv. "negativna" diskriminacija. U Beogradu je obrnuto.
Ono što je u Kragujevcu bio osnov da nekoga isključe u Beogradu je osnov za dodjelu sredstava.

nekome ukineš da bi sebi dao

Valjda SVIMA ukineš, zakineš i ukradeš da bi sebi dao.

dragan7557 cerski
olivera2804 olivera2804 12:18 03.07.2009

Re: Preporuka za tekst

Ovo nije porodiljsko bolovanje koje počinje (uobičajeno) 28 dana prije porodjaja. Porodilje tada imaju pravo na pun iznos naknade (100% od osnovice ) ako imaju najmanje 6 mjeseci neprekidnog staža kod poslodavca.

Mislim da gresite, porodilje primaju pun iznos samo ako primaju minimalac, sve ostalo iznad minimalca podleze smanjenju na 65%, ( 3 meseca porodljiskog odsustva + 6 meseci odsustva radi nege deteta). Bar je tako u Smedrevu.
A jeste culi da je neki "businessman" iz Beograda podigao svojoj zeni platu sa 15 hiljada na 900 000 dinara u poslednjem mesecu pred porodjajem da bi iz drzavne kase povukao prosek ( posto se racuna prosek tri poslednja meseca pred odlazak na porodiljsko) i tako"ulazuci" (u svoju zenu naravno) "zaradio" nekih 70 000 evrica (grubo racunajuci, kada se oduzmu svi doprinosi itd.) Ali su ga "nazalost" otkrili..hebi ga bio je mnogo alav.
Ali pitanje je koliko ima onih koji to rade na sitno, na recimo 100 000 hiljada, to niko ne bi primetio...
sentinel26 sentinel26 13:57 03.07.2009

Re: Preporuka za tekst

olivera2804
Ovo nije porodiljsko bolovanje koje počinje (uobičajeno) 28 dana prije porodjaja. Porodilje tada imaju pravo na pun iznos naknade (100% od osnovice ) ako imaju najmanje 6 mjeseci neprekidnog staža kod poslodavca.
Mislim da gresite, porodilje primaju pun iznos samo ako primaju minimalac, sve ostalo iznad minimalca podleze smanjenju na 65%, ( 3 meseca porodljiskog odsustva + 6 meseci odsustva radi nege deteta). Bar je tako u Smedrevu.
A jeste culi da je neki "businessman" iz Beograda podigao svojoj zeni platu sa 15 hiljada na 900 000 dinara u poslednjem mesecu pred porodjajem da bi iz drzavne kase povukao prosek ( posto se racuna prosek tri poslednja meseca pred odlazak na porodiljsko) i tako"ulazuci" (u svoju zenu naravno) "zaradio" nekih 70 000 evrica (grubo racunajuci, kada se oduzmu svi doprinosi itd.) Ali su ga "nazalost" otkrili..hebi ga bio je mnogo alav.
Ali pitanje je koliko ima onih koji to rade na sitno, na recimo 100 000 hiljada, to niko ne bi primetio...

Nijeste u pravu za procente.
Porodilja koja ima više od 6 mjeseci neprekidnog staža (na neodredjeno vreme ) kod poslodavca ima pravo na pun iznos (100% ) naknade.
One koje imaju od 3 - 6 mjeseci dobijaju 60% od osnovice.

Ovaj procenat od 65% odnosi se na obično bolovanje trudnice (koje je povezano sa održavanjem trudnoće ) i ta naknada koja se u Beogradu refundira Fondu odnosi se na te i slične slučajeve.

Ako mislite da je neko konkretno oštećen, pošaljite mi podatke na PP, pa ćemo vidjeti kako da mu se pomogne.

Što se tiče veštačkog povećavanja proseka, postoji sistem kontrole koji je zakonom propisan, paralelno sa prosekom radnika u posljednja 4 mjeseca, kontroliše se i prosjek preduzeća/ preduzetnika takodje za 4 mjeseca.

Druga brana ovakvom ponašanju jeste tzv. najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa a to je 5-ostruki prosjek Republike jer na deo isplaćene zarade koji je iznad tog iznosa obračunava se samo porez ali ne i doprinosi za socijalno osiguranje a to znači da samo ona osnovica na koju su plaćeni doprinosi (PIO, zdravstvo i zapošljavanje ) može da bude uzeta u obzir i ako je neko podigao plate do tog iznosa nema pravo niko da ga kažnjava niti da osporava tako dostignutu osnovicu (prosjek ) za isplatu naknade.

Periodi koje navodite takodje vam nijesu tačni.
Porodiljsko traje 3 mjeseca a odsustvo radi nege djeteta do isteka 365-og dana od dana otvaranja porodiljskog bolovanja.

Zbir ova dva odsustva iznosi tačno 365 dana.

hajkula1 hajkula1 18:37 29.06.2009

negativni primeri decentralizacije


u Srbiji.

Kada neko pomene decentralizaciju u Srbiji, meni se digne kosa na glavi a ovo o cemu pricamo je samo jedan primer kako to izgleda u stvarnosti.

Ne znam zasto ne pricamo, tj ne radimo nesto na primer, za detajkunizaciju Srbije?

sentinel26 sentinel26 18:47 29.06.2009

Re: negativni primeri decentralizacije

hajkula1
u Srbiji.
Kada neko pomene decentralizaciju u Srbiji, meni se digne kosa na glavi a ovo o cemu pricamo je samo jedan primer kako to izgleda u stvarnosti.
Ne znam zasto ne pricamo, tj ne radimo nesto na primer, za detajkunizaciju Srbije?
A na koga si mislila da treba to da radi ?
Oni sami neće sigurno nikada.

Ja upravo pripremam jedan blog o decentralizaciji pa se nadam da će biti zanimljive rasprave.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana