Podsetnik za ministra i Otvoreno pismo dr Draganu Arsiću

Krugolina Borup RSS / 15.07.2009. u 15:58

 

Danas nam je ministar bio u poseti Kliničkom centru u Kragujevcu, pa je tom prilikom odvojio vreme da se sastane sa Milanom Popovićem iz Kraljeva i Anom Lojanicom iz Kragujevca. Za one koji nisu pratili blog i vesti revnosno: Milan Popović je udovac Andjelke Trifunović Popović, koja je nakon dva dana hospitalizacije u Kraljevu prebačena u Kragujevac gde je umrla na porođaju, a Ana Lojanica je izgubila bebu početkom ove godine u Kragujevačkom kliničkom centru. Oboje smatraju da su lekari napravili brojne propuste, ali su komisije za stručni nadzor, inspekcije i ostale "-ije" uredno došle do zaključka da je sve bilo u redu, da nikakvih propusta nije bilo.

Želim pre svega da kažem da me ohrabruje činjenica da je ministar odvojio vreme da se sastane i porazgovara s njima. Kako mi Milan prenosi, ministar je obećao da će razgovarati i sa direktorima ustanova u kojima su se gorepomenuti smrtni slučajevi desili, zahtevajući pojašnjenja i odgovore na pitanja koja Milan i Ana imaju.

S obzirom da je GI "Majka Hrabrost" nedavno oformila Komisiju za nadzor komisije za stručni nadzor, ista je proučila kompletnu dokumentaciju koju je Milan Popović dobio iz ZC "Studenica" u Kraljevu, i na osnovu toga smo formirali određenu listu pitanja na koju smatramo da Milan Popović ima pravo da dobije odgovore od direktora ZC "Studenica". Prvobitna namera nam je bila da pišemo direktno direktoru ustanove, s tim da kopije tog pisma i kompletne dokumentacije pošaljemo i medijima. Međutim, s obzirom da je ministar Milosavljević obećao da će se postarati da se odgovori na pitanja dobiju - kontaktiranje medija, kao vrstu pritiska, odložili smo do daljenjeg. Iskreno se nadamo da to neće ni biti potrebno, da će ministrov autoritet biti dovoljan da se odgovori dobiju.

U nastavku objavljujem Otvoreno pismo direktoru ZC "Studenica" u Kraljevu, dr Arsiću, u kome su jasno pobrojana pitanja na koja očekujemo odgovor. Ovaj blog je i neka vrsta podsetnika ministru šta sve dr Arsića treba da pita kada budu razgovarali, i da ga zamoli da nam napismeno odgovori.

***

 

Beograd, 15.07.2009.

TO:
- Dr Dragan Arsić, direktor ZC "Studenica", Kraljevo

CC:
- dr Vesna Aleksić Veličković, načelnik organizacione jedinice ginekologije i porodilišta
- dr Miodrag Stodić, šef ginekološkog odeljenja
- dr Dragan Jovanović, šef porodilišta
- prim. dr Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije
- dr Ivana Mišić, savetnica ministra zdravlja
- mediji

Dragi dr Arsiću,

Pišem vam ispred Građanske inicijative "Majka Hrabrost" kojoj se Milan Popović, suprug pokojne Andjelke Trifunović Popović, obratio s molbom da mu pomognemo u razjašnjavanju pojedinih okolnosti lečenja njegove pokojne supruge u ZC "Studenica" u Kraljevu. Gospodin Popović dao nam je na uvid kompletnu medicinsku dokumentaciju o lečenju njegove pokojne supruge, koju je iz vašeg zdravstvenog centra dobio. Mi smo nedavno u okviru GI "Majka Hrabrost", frustrirani površnošću s kojom Komisija za stručni nadzor Ministarstva zdravlja prilazi analizi medicinske dokumentacije, oformili Komisiju za nadzor komisije za stručni nadzor, s ciljem da iz još jednog ugla - ovaj put iz ugla laika - postavimo pitanja na koja prvobitna komisija propusti dati zadovoljavajuće, ili pak bilo kakve odgovore.

Naša Komisija za nadzor komisije za stručni nadzor proučila je svu raspoloživu dokumentaciju o lečenju Andjelke Trifunović Popović u vašoj ustanovi, i nakon toga formulisala odredjena pitanja o odredjenim lekarskim praksama. Obraćamo vam se s molbom da nam na njih date odgovore.

Kopiju ovog dopisa šaljemo i načelnicima i šefovima organizacionih jedinica i odeljenja na kojima je Andjelka Trifunović Popović lečena, uz istovetnu molbu: da nam pomognu da dobijemo odgovor na pitanja koja nas muče.

Kopiju takođe šaljemo i direktorki Lekarske komore Srbije, prim. dr Tatjani Radosavljević, koja je kroz power-point prezentaciju na vebsajtu LKS jasno izrazila stav da bi lekari morali u većoj meri komunicirati kako s korisnicima zdravstvenih usluga, tako i sa medijima, i pružiti im sve neophodne informacije. Kopiju šaljemo i dr Ivani Mišić, kao predstavnici ministarstva zdravlja, s obzirom da je ministar Milosavljević nedavno javno izrekao ocenu da su lekari previše "autistični" i ne odgovaraju adekvatno na potrebu da se korisnicima zdravstvenih usluga pruže sve informacije koje ih zanimaju. Od Lekarske komore Srbije i Ministarstva zdravlja, stoga, očekujemo podršku u dobijanju odgovora na pitanja koja vam šaljemo.

Kopiju šaljemo i medijima, ali vas molim da tu činjenicu ne uzmete kao dokaz da je ovde reč o hajci. Uveravam vas da se ne radi o hajci, već o iskrenom i krajnje otvorenom pokušaju da se neke nedoumice oko izvesnih lekarskih praksi transparentno problematizuju u javnosti, ne bi li se neke pozitivne promene konačno desile. Sve nedoumice i sva pitanja koja imamo mogli smo postaviti bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi u ovoj zemlji, jer ako je suditi po "usmenom predanju", praksa je manje-više svuda slična. Medjutim, mi trenutno u ruci imamo materijalne dokaze samo o praksi u vašem zdravstvenom centru, te će se ovaj put kola slomiti na vama, nažalost. Međutim, uveravam vas da je cilj rada naše Komisije za nadzor komisije za stručni nadzor da u budućnosti jednako transparentno postavlja pitanja i o praksama u drugim ustanovama - čim dobijemo konkretne materijalne dokaze o istima, tj. medicinsku dokumentaciju. Vaša je ustanova, dakle, prva kojoj upućujemo ovakva pitanja, ali uveravam vas da neće biti i jedina.

Izuzetno je važno da na samom početku naglasimo da nam je jasno da je Andjelka Trifunović Popović umrla od virusnog miokarditisa koji je u datim okolnostima bilo izuzetno teško detektovati. Naša se pitanja ne odnose na taj zaključak obdukcionog nalaza, niti na tu njenu dijagnozu, postavljenu tek posthumno. Ono što nas zanima jesu detalji vezani za njeno lečenje u vašoj ustanovi od, za njenog života dijagnostikovane preeklampsije, koja se razvila u tešku preeklampsiju i na kraju u preteću eklampsiju.

Pa, da počnemo s pitanjima, može?

Andjelka Trifunović Popović u ZC "Studenica" u Kraljevu došla je 25.09.2008. godine oko 17h, žaleći se na glavobolje i visok pritisak (informacija dobijena od supruga). Očigledno je da je lekar koji ju je primio i pregledao uvideo da situacija nije naivna, pošto je odmah hospitalizovana. Međutim, mi u medicinskoj dokumentaciji uopšte nemamo nikakve podatke o tome ko je taj pregled prilikom prijema obavio, niti šta je tokom njega zaključio. Nigde ne piše koliki je pritisak Andjelka imala pri prijemu.

Pitanje br. 1: Da li je ovo uobičajena praksa ili propust samo u ovom pojedinačnom slučaju?

- Ako je to uobičajena praksa, potpitanje: Kako je moguće da je to praksa, pa to nema nikakve logike? Sutra na sudu neko može optužiti lekara koji je sledio takvu praksu da pritisak nije ni izmerio, jer nema pisanog traga da je to urađeno.

- Ako je to propust samo u ovom slučaju, potpitanje: Da li je neko kažnjen zbog tog propusta, i ako jeste, na koji način je kažnjen, a ako nije, zašto nije?

Nakon hospitalizacije, prvi sledeći pregled notiran je u 20.00h, od strane dr Miodraga Stodića. On postavlja dijagnozu: "Hypertensia arterijalis", ali nije jasno na osnovu čega? Nigde prilikom ovog pregleda u dokumentaciji nije notirana visina krvnog pritiska koja je na ovom pregledu Andjelka imala.

Pitanje br. 2: Kako je ovo moguće? Kako neko može da postavi dijagnozu, a da ne napiše na osnovu čega ju je postavio? Da li je ovo uobičajena praksa ili propust samo u ovom pojedinačnom slučaju? Potpitanja su ista kao i u slučaju pitanja br. 1.

E, sad, molim vas ne zamerite, ali napravićemo laički izlet u svet medicine, jer smo mi, zvanično medicinski neobrazovani, čituckali ponešto po internetu, te naleteli na više pisanih protokola za tretman visokog pritiska, preeklampsije i eklampsije, i ustanovili da oni propisuju određene korake u tretmanu koji, bar sudeći po medicinskoj dokumentaciji iz vaše ustanove, u slučaju Andjelke Trifunović Popović nisu ispoštovani. Dakle, shodno protokolima i vodičima za tretman visokog pritiska u trudnoći, kao i preeklampsije i eklampsije, a koji potiču iz Kanade, Australije, Britanije i Južne Afrike, i međusobno svi sadrže skoro identične propisane korake u tretmanu, postalo je potpuno jasno da se definitivna dijagnoza preeklampsije postavlja kada su zadovoljena tri uslova: 1) krvni pritisak viši od 160/90; 2) prisustvo proteinurije; 3) prisustvo određenih simptoma kao što su: glavobolje, smetnje s vidom, itd. U medicinskoj dokumentaciji iz vaše ustanove vidi se da su u slučaju Andjelke bili zadovoljeni uslovi iz tački 1 i 3, ali nigde, apsolutno nigde nismo uspeli pronaći zapis o tome da li je kod Andjelke postojala proteinurija ili ne?

Proučavanjem pomenutih protokola, naučili smo da se proteinurija detektuje tako što se pacijentkinji tokom 24 sata, ili bar tokom 12 sati, prikuplja urin, pa potom isti analizira na prisustvo proteina. Alternativno, može se koristiti jednokratni štapić za detekciju proteina u urinu, koji na engleskom zovu "dipstick", a što ne znamo da li kod nas uopšte i postoji po bolnicama, ali i da postoji - smatra se nesigurnom metodom koja se može koristiti samo u hitnim situacijama, pa se potom mora potvrditi pomenutim sakupljanjem urina. Nemamo razloga da sumnjamo da se dijagnostikovanje preeklampsije kod nas razlikuje od propisanog dijagnostikovanja u svetu. Stoga:

Pitanje br. 3: Da li je kod Andjelke Trifunović Popović nakon prijema u bolnicu uopšte bilo naređeno prikupljanja urina tokom 24 ili 12 sati, i potonja analiza istog na prisustvo proteina?

- Ako jeste, potpitanje: zašto to nigde u dokumentaciji nije zabeleženo? Da li je neko kažnjen zbog toga što to nije zabeleženo i kako je kažnjen?

- Ako nije, potpitanje: zašto, pobogu, nije? I kako je onda uopšte postavljena dijagnoza preeklampsije, na osnovu čega?

Sudeći po medicinskoj dokumentaciji, nakon ovog pregleda u 20.00h na kome je postavljena dijagnoza "Hypertensia arterijalis", u narednih 17 sati - ne dešava se apsolutno ništa. Pada noć, svi spavaju (pretpostavljamo). Prvi sledeći pregled Andjelka ima sutradan, 26.09.2008. godine, u 13.00, kod dr Vesne Aleksić Veličković. Ona beleži pritisak koji je izmerila: 170/115 i napominje da je potrebno napraviti reviziju terapije. Iz toga sledi:

Pitanje br. 4: Kakvu to terapiju dr Aleksić Veličković kaže da treba revidirati, kad sudeći po svemu što do tada u dokumentaciji piše, Andjelka i nije bila ni na kakvoj terapiji? Ako je Andjelka bila na nekoj terapiji do tog trenutka, kako je moguće da to nigde u dokumentaciji nije zabeleženo? Da li je to uobičajena praksa ili propust u ovom pojedinačnom slučaju? U zavisnosti od odgovora, potpitanja su ista kao i kod pitanja br. 1.

U "Istoriji bolesti", ispod beleške o ovom pregledu 26.09.2008. godine u 13.00h, stoji dosta opširna, rukom pisana žrvrljotina o koječemu.

Pitanje br. 5: Šta tu piše? Zašto ne piše čitko, da svako ko zna da čita može to da pročita?

Metodama intuicije i šestog čula, zaključili smo da su te žvrljotine u stvari prepisi rezultata raznih analiza koje su tog 26.09. naložene i urađene, a koje imamo na posebnim listovima u okviru medicinske dokumentacije: kompletna krvna slika; ultrazvučni pregled abdomena; i slično. Ali, isto tako nam se čini da tu ima i koješta što na drugim listovima nema, te vas molimo da nam ipak to - dešifrujete u potpunosti. Unapred se zahvaljujemo.

Sledeća beleška koju u "Istoriji bolesti" imamo, jeste uput za oftalmološki pregled u 13.30h, na kome dr Aleksić Veličković notira i novu dijagnozu: "Sy PIH". Koliko smo se mi medicinski neobrazovani uspeli na internetu obavestiti, to mu dođe šifra za preeklampsiju.

Na istom mestu, tj. internetu, iz ranije pomenutih protokola i vodiča naučili smo da se u slučaju preeklampsije, ako je trudnoća starija od 34 nedelje, terapija sastoji u porodjaju koji se ima sprovesti ISTI DAN kada je postavljena dijagnoza.

Pitanje br. 6: Zašto Andjelka Trifunović Popović nije porođena 26.09.2008. godine, s obzirom da je dijagnoza preeklampsije postavljena oko 13.00h, a ona je bila u 39. nedelji trunoće?

Do kraja tog dana, sudeći po dokumentaciji, ništa se značajno ne dešava. Nemamo nikakvih pisanih tragova o tome da li je na redovnoj bazi praćen njen krvni pritisak, da li je skupljan i analiziran urin, ništa, ništa, ništa. Tek uveče u 22.30h stoji beleška da se Andjelka prevodi u porodilište radi intenzivnog nadzora zbog visokog pritiska, i radi primanja terapije magnezijum sulfata. S obzirom da vodiči koje pominjemo tvrde da se magnezijum sulfat daje kao terapija u slučaju da se preeklampsija razvije u tešku preeklampsiju ili u preteću eklampsiju, a radi sprečavanja eklamptičkih napada, mi izvlačimo zaključak da je 26.09.2008. u 22.30h Andjelkina preeklampsija klasifikovana kao "teška preeklampsija".

Vodiči i protokoli koje spominjemo kao odgovor na pitanje: "Šta uraditi ako se preeklampsija razvije u tešku preeklampsiju?" kažu: "Ako je trudnoća starija od 34 nedelje - porođaj MORA biti indukovan."

Pitanje br. 7: Zašto Andjelki Trifunović Popović nije indukovan porođaj uveče 26.09.2009. godine, kada se njena preeklampsija razvila u tešku preeklampsiju, s obzirom da je njena trudnoća bila stara 39 nedelja?

Sledeće što kroz dokumentaciju vidimo da se s Andjelkom dešavalo, a nakon što je primljena u porodilište, vidimo iz "Liste utrošenih lekova". S tim što na toj listi uopšte ne vidimo koji su lekovi bili utrošeni, već samo vidimo vrednosti njenog krvnog pritiska koji je meren u određenim intervalima. Ova "Lista utrošenih lekova" rađa više od jednog pitanja.

Pitanje br. 8: Zašto na "Listi utrošenih lekova" nemamo podatke o utrošenim lekovima?

Pitanje br. 9: U kojim intervalima (usmeni) protokol vaše bolnice zahteva da se meri krvni pritisak pacijentkinje kod koje je dijagnostikovana teška preeklampsija? Na osnovu ove liste, vidimo da je kod Andjelke krvni pritisak meren prvo na sat i 20 minuta, potom na 6 sati, potom na sat i potom na dva sata. Kako je moguće da imamo tako neuredno merenje pritiska? A iznad svega: kako je moguće da od ponoći do šest ujutro njen pritisak nije izmeren nijednom? Zašto? Možete li se stvarno i iskreno naljutiti na nas ako vam kažemo da je naša prva pomisao: svi spavaju, umesto da rade? Možete li nas razuveriti i razvejati tu sumnju nekako? Možete li tu šestočasovnu pauzu u "intenzivnom nadzoru" Andjelke Trifunović Popović objasniti nekako drugačije do - spavanjem zaposlenih?

Sledeća beleška u "Istoriji bolesti" napravljena je 27.09.2008. u 09.00h, i u njoj stoji da se Andjelka Trifunović Popović, zbog nereakcije na konvencionalnu terapiju, pojave glavobolje i preteće eklampsije, hitno upućuje u KBC Kragujevac. Ta beleška i taj potez takođe rađaju više od jednog pitanja.

Pitanje br. 10: Kako to mislite: zbog pojave glavobolje? Andjelka je glavobolje imala i prilikom samog prijema u bolnicu. Nisu se one "pojavile". One su bile prisutne sve vreme. Pa, da bi se preeklampsija uopšte dijagnostikovala, potrebno je da budu prisutne, a preeklampsija jeste dijagnostikovana. Otkud lekarima ideja da napišu da su se one pojavile tek ujutro 27.09.2008. godine?

Pitanje br. 11: Vodiči i protokoli koje pominjemo izričito naglašavaju da teška preeklampsija i preteća eklampsija UVEK MORAJU biti stabilizovane pre bilo kakvog transporta pacijentkinje. Andjelka je u 9.00h, kada je upućena u KBC Kragujevac, imala najviši mogući krvni pritisak od prijema u bolnicu: 200/130. Da li vi smatrate da je bila stabilizovana za prevoz? I zašto ste je uopšte upućivali u KBC Kragujevac? Zar se u vašem porodilištu ne indukuju porođaji i ne rade carski rezovi? Šta to zaposleni u KBC Kragujevac mogu da urade, i šta su to uradili, a da vi niste mogli uraditi?

Time se završavaju naša pitanja koja na osnovu medicinske dokumentacije koju imamo možemo postaviti. Za kraj, da rezimiramo:

1) Način na koji je vođena medicinska dokumentacija je skandalozan. Slažete se ili ne? Stvarno ne vidimo kako bi mogli da se ne složite, te stoga uzimamo zdravo za gotovo da se slažete i pitamo: da li je nešto od tada menjano i da li se vodjenje medicinske dokumentacije popravilo? Proveravate li način na koji vaši zaposleni vode medicinsku dokumentaciju, i koliko često? Da li imate kazne za one koji ne vode medicinsku dokumentaciju kako treba, i koje su kazne?

2) Koliko mi kao zvanično medicinski neobrazovani laici možemo da vidimo iz svega prezentiranog, deluje kao da je Andjelka Trifunović Popović u vašoj ustanovi tretirana od preeklampsije (koja se razvila u tešku preeklampsiju, a potom i u preteću eklampsiju) po pravilima i protokolima koji se u svetu primenjuju za trudnoće mlađe od 34 nedelje. Kako je Andjelkina trudnoća bila starija od 38 nedelja, ostaje nam nejasno zašto nisu sleđena pravila i protokoli za tretiranje preeklampsije, teške preeklampsije i preteće eklampsije koji nalažu hitan porođaj, bilo indukcijom bilo carskim rezom? Da li biste, molim vas, bili ljubazni da nam date pojašnjenje ili eventualne informacije koje vi imate, a koje se iz skandalozno vođene medicinske dokumentacije ne mogu videti? Ovo je, u stvari, ključno pitanje koje imamo.

Da li bi Andjelka Trifunović Popović ostala živa da je, shodno protokolima za trudnoće starije od 34 nedelje, porođena odmah - ostaće nepoznato i vama i nama. Pošto ne možemo da vratimo vreme, ne možemo ni da se trudimo pronaći pouzdan odgovor na to pitanje. Ali, ono što možemo uraditi jeste da zajedničkom analizom propusta koji su napravljeni kako u vođenju medicinske dokumentacije, tako i u tretmanu Andjelke Trifunović Popović, naučimo lekciju i postaramo se da se to više ne dešava. Mi, kao korisnici zdravstvenih usluga, nemamo mehanizme da se za tako nešto postaramo. Te mehanizme u rukama imate vi, kao direktor ustanove u kojoj organizujete rad zaposlenih i starate se za stručnu primenu protokola, makar i usmenih. Mi stoga zavisimo od vas, i apelujemo na vas da nam pružite iskrene odgovore na postavljena pitanja, i imate razumevanja za našu zainteresovanost da se određene nedopustive prakse u našim zdravstvenm ustanovama promene.

U prilogu ovog dopisa šaljemo vam kopiju pisanog protokola iz Južne Afrike za tretman trudnica s visokim pritiskom, preeklampsijom i eklampsijom, kako u originalu na engleskom jeziku, tako i u prevodu na naš jezik. Iskreno se nadamo da vam može poslužiti kao osnova za prvi pisani protokol u vašem porodilištu za lečenje visokog pritiska, preeklampsije i eklampsije. Reče direktorka LKS, prim. dr Tatjana Radosavljević, da protokole kod nas ne treba izmišljati, već PREVESTI. A negde se s tim mora početi. Zašto ne bismo počeli u Kraljevu, od protokola za lečenje visokog pritiska, preeklampsije i eklampsije? I to zajedničkim snagama - mi, korisnici zdravstvenih usluga koji na raspolaganju imamo volontere za prevođenje, i vi, direktor zdravstvene ustanove koja nema pisane protokole. Zar to ne bi bila sjajna saradnja?

Iskreno se nadamo da ćete sve kritike i sugestije koje smo izneli u ovom dopisu shvatiti kao krajnje dobronamerne, jer one to svakako jesu. A vaše odgovore na pitanja koja smo postavili očekivaćemo s velikim nestrpljenjem.

Srdačan pozdrav,

Komisija za nadzor komisije za stručni nadzor
Građanska inicijativa "Majka Hrabrost"

 

----------------

Linkovi na medicinsku dokumentaciju:

1) Rezultati krvi od 26.09.2008: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja01.jpg

2) Istorija bolesti, str. 1: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja02.jpg

3) Istorija bolesti, str. 2: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja03.jpg

4) Istorija bolesti, str. 3: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja04.jpg

5) Istorija bolesti, str. 4: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja05.jpg

6) Lista utrošenih lekova: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja06.jpg

7) Ultrazvuk od 26.09.2008: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja07.jpg

8) Stanje ploda tokom trudnoće: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja08.jpg

9) Bakteriološka analiza urina: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja09.jpg

10) Otpusna lista iz Kraljeva: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja10.jpg

11) Rezultati krvi od 26.09.2008: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja11.jpg

12) Otpusna lista iz Kragujevca: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja12.jpg

13) Obdukcioni nalaz, str. 1: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja13.jpg

14) Obdukcioni nalaz, str. 2: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja14.jpg

15) Posthumni serološki nalaz: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja15.jpg

16) Zdravstvena inspekcija prepričava izveštaj komisije za vanredni spoljašnji stručni nadzor: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja16.jpg

17) Zdravstvena inspekcija prepričava izveštaj komisije za unutrašnji stručni nadzor, str. 1: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja17.jpg

18) Zdravstvena inspekcija prepričava izveštaj komisije za unutrašnji stručni nadzor, str. 2: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja18.jpg

19) Zdravstvena inspekcija prepričava izveštaj komisije za unutrašnji stručni nadzor, str. 2: http://www.majkahrabrost.com/images/Andja19.jpg

Link za pdf fajl južnoafričkog protokola za lečenje visokog pritiska, preeklampsije i eklampsije:

http://www.majkahrabrost.com/pdf/JAprotokol.pdf

 Komentari (79)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

rajce1 rajce1 16:08 15.07.2009

draga Kru,

Neverovatno si ženče... Takvog borca nisam videla nikad! Svaka ti čast!
Preporuka kao kuća!!!
maca22 maca22 17:35 15.07.2009

Re: draga Kru,

svaka čast! hvala ti što se boriš za sve nas!
maca22 maca22 17:37 15.07.2009

Re: draga Kru,

rajce1
Neverovatno si ženče... Takvog borca nisam videla nikad! Svaka ti čast!

I ume i može i hoće! :)
drug.clan drug.clan 16:09 15.07.2009

preporuka

jos jednom moje divljenje za upornost i dobrotu!
pearl61 pearl61 17:22 15.07.2009

Re: preporuka

drug.clan
jos jednom moje divljenje za upornost i dobrotu!


Zaista,svaka cast!Sveobuhvatnije i jasnije nisi mogla da napises.Moje apsolutno divljenje tebi i Milanu i Ani na hrabrosti,upornosti i istrajnosti!Mala pohvala i za ministra sto ih je udostojio razgovora,jos samo da ispostuje obecanje.To bi zaista bio veliki korak napred i dao bi nam nadu da se u ovoj zemlji pravda moze dostici.

Prozvane lekare,narocito direktora,molim da krajnje ozbiljno i odgovorno daju odgovore na sva postavljena pitanja,jer ovo danas moze i mora da bude prekretnica ka boljem i "zdravijem" sistemu zdravstva.

Andje vise nema,ali sam sigurna da bi bila jako ponosna na svog Milana,da moze da vidi kako se bori i dokle je stigao u toj borbi.
apectator apectator 09:23 16.07.2009

Re: preporuka

Zaista,svaka cast!Sveobuhvatnije i jasnije nisi mogla da napises.Moje apsolutno divljenje tebi i Milanu i Ani na hrabrosti,upornosti i istrajnosti!Mala pohvala i za ministra sto ih je udostojio razgovora,jos samo da ispostuje obecanje.To bi zaista bio veliki korak napred i dao bi nam nadu da se u ovoj zemlji pravda moze dostici.

Velike pohvale za Krugolinu,i Milana i Anu,naravno.Ali ni najmanje pohvale za ministra. Uostalom ,Milan dobro zna sta je prosao da do do ovih dokumenata doodje.I da ih nikad i ne bi dobio da nije bilo principijelnosti i upornosti gospodina Sabica,naseg, zaista sjajnog poverenika za informacije. A dobro se zna da je u tom "ratu" oko Milanovog prava ministar drzao Arsicu stranu u prikrivanju dokumentacije i popustio i poceo se ponasati u stilu "ni luk jeo ni luk mirisao" tek nakon zestokog pritiska g-dian Sabica i javnosti.
stasava stasava 10:35 16.07.2009

Re: preporuka

Velike pohvale za Krugolinu,i Milana i Anu,naravno.Ali ni najmanje pohvale za ministra. Uostalom ,Milan dobro zna sta je prosao da do do ovih dokumenata doodje.I da ih nikad i ne bi dobio da nije bilo principijelnosti i upornosti gospodina Sabica,naseg, zaista sjajnog poverenika za informacije. A dobro se zna da je u tom "ratu" oko Milanovog prava ministar drzao Arsicu stranu u prikrivanju dokumentacije i popustio i poceo se ponasati u stilu "ni luk jeo ni luk mirisao" tek nakon zestokog pritiska g-dian Sabica i javnosti.

Takav utisak se nametao. Evo prilike za objasnjenje.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:47 16.07.2009

Re: preporuka

Kao neizlečivi optimista, ja se nadam da je presedan Milanove i gosn. Šabićeve borbe za dobijanje dokumentacije (sad kad je pogledamo, postaje jasno i otkud toliki otpor da se ona da, jer jasno ilustruje skandalozan način na koji se vođenju iste pristupa) negde uspeo i samom ministru da pojasni koliko je za povratak poverenja na liniji lekari-pacijenti važno da neke stvari budu transparentne. I da počnu da se otvaraju linije kominikacije na relaciji lekari-pacijenti.

Kao neizlečivi optimista, vazda biram da se usredsredim na dobre vesti. A smatram da je u poslednje vreme bilo dosta pozitivnih signala od strane LKS (njihov stav o potrebi pisanih protokola, a najviše me oduševilo to što je sugerisano da ne treba izmišljati rupu na saksiji, već iste prevesti!) i ministra (opaska da lekari moraju biti otvoreniji za komunikaciju s pacijentima, nakon čega smo odmah imali nekoliko emisija na televiziji, gde su gostovali razni direktori ustanova i porodilišta, i priznavali dobar broj grešaka koje se na redovnoj bazi čine, bar kada je reč o vođenju dokumentacije).

Uverena sam da je i ministar skandalizovan načinom na koji se vodi medicinska dokumentacija. Možda je konačno shvatio da to i javnost treba da vidi, pa nek se lekari sami vade iz problema koji su sami sebi zakuvali. Kažem, možda... ostaje da se vidi.
apectator apectator 13:16 16.07.2009

Re: preporuka

Kao neizlečivi optimista, ja se nadam da je presedan Milanove i gosn. Šabićeve borbe za dobijanje dokumentacije (sad kad je pogledamo, postaje jasno i otkud toliki otpor da se ona da, jer jasno ilustruje skandalozan način na koji se vođenju iste pristupa) negde uspeo i samom ministru da pojasni koliko je za povratak poverenja na liniji lekari-pacijenti važno da neke stvari budu transparentne.

Samo se nadate ,ili zaista verujete da ministru od samog pocetka sve nije bilo "jasno"?
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:19 16.07.2009

Re: preporuka

Samo se nadate ,ili zaista verujete?


Nadam se.
Za sad nemam na osnovu čega da verujem.
(Nada umire poslednja)
apectator apectator 13:33 16.07.2009

Re: preporuka

Nadam se.
Za sad nemam na osnovu čega da verujem

Po dosadasnjim postupcima ministra bojim se da je sansa da se nada ostvari minimalna.Ali,opet, ljudski je nadati se,nadajmo se zajerdno.
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:03 16.07.2009

Re: preporuka

Ali,opet, ljudski je nadati se,nadajmo se zajerdno.


Kad se ne bih nadala, jedina alternativa bi mi bio hara-kiri.
Moram da se nadam!
mrvicak mrvicak 16:40 15.07.2009

Samo na blic

AMIN i BRAVOOO!
Kako stizes, zeno?!! Moje divljenje!!
Samo tako, koncizno i po stavkama, i važnije od svega - istrajno.
...a sad odoh i ja malo da budem vredna...
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:52 15.07.2009

Re: Samo na blic

Kako stizes, zeno?!!


Ko kaže da stižem??
Eh, šta sve ne stižem... nego se to što ne stižem, ne vidi!
antioksidant antioksidant 16:49 15.07.2009

.

Danas nam je ministar bio u poseti Kliničkom centru u Kragujevcu, pa je tom prilikom odvojio vreme da se sastane sa Milanom Popovićem iz Kraljeva i Anom Lojanicom iz Kragujevca
veoma pozitivno
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:51 15.07.2009

Re: .

veoma pozitivno


I ja mislim upravo tako!
Ali ne smem direktno da pohvalim ministra, da mi Ninoslav ne skoči za vrat jopet.
scabies scabies 16:54 15.07.2009

Re: .

Ninoslav je na trcanju, cini mi se, slobodno hvali
antioksidant antioksidant 17:07 15.07.2009

Re: .

Ali ne smem direktno da pohvalim ministra, da mi Ninoslav ne skoči za vrat jopet.


ja ovo jedva prevalih preko tastature

sad odo' na trcanje da zaboravim
cult cult 17:23 15.07.2009

Da,

zanimljiva pitanja, lepo pripremljena, izgleda da će se baš pomučiti da odgovore.
Naročito ako su nešto sakrili u cilju spašavanja odgovornih.
Jedino je vrlo problematičan taj ironično-šaljivi ton kojim je protkan ceo tekst.
Nekako, tema je isuviše ozbiljna za takve stvari.
Smrt i prozivanje (eventualno) odgovornih za smrt je jako ozbiljna stvar.
Ne bih se time šalio, ma koliko to lepo zvučalo na blogu.
maca22 maca22 17:36 15.07.2009

Re: Da,

Molim da svi ignorisete ovo dete Culta (osim Hansela)
pearl61 pearl61 17:52 15.07.2009

Re: Da,

Jedino je vrlo problematičan taj ironično-šaljivi ton kojim je protkan ceo tekst


Mislim da je ovo malo ironije savim opravdano,s obzirom na to kako su se doticni ponasali tokom cele ove price,a salu bas nigde ne vidim.
maca22 maca22 17:39 15.07.2009

Genije si :)

S obzirom da je GI "Majka Hrabrost" nedavno oformila Komisiju za nadzor komisije za stručni nadzor ,

hajkula1 hajkula1 19:07 15.07.2009

Cekam odgovore

Danas nam je ministar bio u poseti Kliničkom centru u Kragujevcu, pa je tom prilikom odvojio vreme da se sastane sa Milanom Popovićem iz Kraljeva i Anom Lojanicom iz Kragujevca.


I ja cekam odgovore na pitanja.

Bolje da se ne zna sta sve Kru moze
uros_vozdovac uros_vozdovac 19:14 15.07.2009

Postoji izvesna opasnost

da će Ministartstvo zdravlja ukinuti internet. kao opasnu i subverzivnu delatnost
maca22 maca22 19:26 15.07.2009

Re: Postoji izvesna opasnost

pametni su oni u Mijanmaru.
Unfuckable Unfuckable 19:46 15.07.2009

pitanja su

odlična, jedva čekam odgovore.
Meni malo smeta to "lično zalaganje Ministra" akomerazumeš, ja bih nekako voleo da Tommy ne mora da ulaže toliko extra napora, nego da ti odgovori mogu da se dobiju i bez njegovog angažmana
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:48 15.07.2009

Re: pitanja su

Meni malo smeta to "lično zalaganje Ministra" akomerazumeš, ja bih nekako voleo da Tommy ne mora da ulaže toliko extra napora, nego da ti odgovori mogu da se dobiju i bez njegovog angažmana


Bože zdravlja, da on sad pomogne da se to uspostavi kao praksa, pa kad postane praksa, neće više morati niš da se zalaže, može da si ide po Kanadi i kojekude koliko god hoće!
stasava stasava 19:47 15.07.2009

dr Arsic, Kraljevo, smrt porodilje

Svaka cast novoosnovanoj komisiji, temeljnoj pripremi, ostrom oku i analitickom duhu. Prvi put se nesto ozbiljno radi na ovaj nacin.Jos kada bi i odgovori bili argumentovani, doslo bi do ozbiljnog pomaka. Svi znamo da Andje vise nema, ali moramo svi zajedno da ucinimo da se ovakva tragedija vise nikada, nikada, nikada ne ponovi. Jer, ocigledno se radi o nemaru.
Ako je Andja potpisala 25.9. da pristaje na operativni zahvat, tj. na carski rez, ako je 26. konstatovana preeklampsija, uvece vec tezi vid preeklampsije, 27. preteca eklampsija, najvaznije pitanje je: Z A S T O N I S U U R A D I L I P O R O DJ A J 25 . ili 26? Vodjenje dokumentacije nikako nije formalna stvar, na kraju krajeva, Komisija za strucnoi nadzor i donosi misljenje na osnovu uvida u dokumentaciju. Pritisak je uvek bio veci od 160/90, a iz Kraljeva Andju salju u Kragujevac sa pritiskom od 200/130. Dr Arsic je jednom dao izjavu da su je poslali iz Kraljeva u Kragujevac bez pratnje lekara jer je procena bila da nije zivotno ugrozena. To je saljiv ton i to onda i onde kada i gde mu nikako nije mesto, a ja nigde u tekstu ovog bloga ne vidim salu. Ironiju uvek opravdavam, to je stav prema ovom problemu koji sada mora da se resi. Dakle, najveci laik zna da eklampsija zivotno ugrozava u majku i dete, pa odakle onda ova nesuvisla izjava? Samo, da ne prorade odmah menizmi odbrane komentarima da su ovo hajke nervoznih pacijenata. Pricamo mirno, objektivno, cinjenicama. Stvarno, da li pritisak od 200/130 zivotno ugrozava trudnicu, ili ne? Dalje: O kakvom fudroajantnom toku bolesti prica Komisija, a zenu drze 2 dana sa ociglednim simptomima preeklampsije, 6 sati joj ne mere pritisak, spavali ili ne spavali? Kako su smeli da je transportuju sa takvim pritiskom, i to u pratnji sestre. Da li bi ta sestra, npr. umela da je intubira da je to morala na 5. km od Kraljeva? A mozemo li da znamo podatak koliko ZC Studenica izdvaja na pripravnost lekara? Dr Arsic stalno ponavlja u izjavama da su postupili po principima savremene medicinske nauke. Evo, bez ironije, bas me zanima u cemu se takvo postupanje vidi u ovom slucaju? O, koliko pitanja ima, sama se namecu, tek cemo sutra da komentarisemo, hvala bogu za ovu ideju. Stvarno se stvari pokrecu, dobra ideja je cudo. Meni nije jasan ni Izvestaj Komisije za unutrasnju kontrolu. Kako to da ne znamo , po tom izvestaju, naravno, sta se desavalo u Kraljevu, a detaljno znamo sta se desavalo u Kragujevcu? Da li je to jezik simbola, sifara, da li je to pisac nesto hteo da nam kaze, da li su u pitanju jezicke figure? Ipak, nesto je receno. Andja je bila veoma, veoma odgovorna, a trudnoca kao da uopste nije kontrolisana, bar ne u Dispanzeru za zastitu zdravlja, vec samo u ambulanti nacelnice ginekologije, dr Velickovic? Ja ne znam, ali si mogla da dodas pitanje da li se to sme, obzirom da je u pitanju drzavna bolnica. Mozda i sme, samo pitam. Jos puno, puno pitanja imam, ali ocekujem bar neki odgovor na pitanja osnovane Komisije.
Jos jednom- Snazna, prakticna i dobra ideja moze da pokrene svet.
Krugolina Borup Krugolina Borup 19:50 15.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, smrt porodilje

Milane, ti li si?
mixailo92 mixailo92 13:53 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, smrt porodilje

stasava
najvaznije pitanje je: Z A S T O N I S U U R A D I L I P O R O DJ A J 25 . ili 26?


Bili su svesni svoje nesposobnosti, pa su računali da je bolje problem da se dešava dalje od njih. Poslali ženu u Kragujevac, pa nek se oni tamo dalje ganjaju i gledaju šta se može učiniti.

To je princip po svim provincijskim bolnicama. Pacijenta drže bez pravog tretmana, nadajući se da će se stvari srediti same od sebe, pa kad vide da je zagustilo, onda šalju dalje.

Moj otac je bio u sličnoj situaciji pre 17 godina kada je imao ozbiljnu povredu noge. U bolnici u Aranđelovcu su mu samo ušili spolja vidljivu ranu i poslali ga da ode peške na odeljenje. On naravno nije ni mogao da hoda. Kada su ga posle par sati dežurni lekari obišli na odeljenju i videli da mu se noga nadula, ohladila i nema osećaj bola ni kad ga ubodu iglom u taban, poslali su ga u Kragujevac. Hvala bogu da su mu tamo spasli nogu.
maca22 maca22 20:50 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, smrt porodilje

To bi znacilo da ne umeju da urade carski rez u Kraljevu.
Malo mi je chudno.

I ako ne umeju, a znaju da je preeklampsija, zasto je odmah nisu poslali? Mogli su jer ne prolazi eklampsija sama od sebe.
stasava stasava 20:03 15.07.2009

sofianada

Kru, ja sam, sofianada, sada stasava, imam problem jer sam nesto pobrkala, ali jos uvek imam nadu, sofiu zelim, valjda cu je jednom steci. Nadam se, nadam se, nadam...
marastockhausen marastockhausen 20:55 15.07.2009

Kupi me, prodaj me...

Kru, tvoj trud i Milanova snaga ulivaju nadu da se vredi boriti, ali koliko je zena i dece samo u Kraljevu osudjeno na dr Arsica, dr Velickovic, ... ? Propuste u njihovom radu i etici mnoge su platile novcem, a mnoge glavom, pa kako se kome zalomilo.
U kraljevackom porodilistu sam se dva puta porodila carskim rezom. Prvi put je bio ugrozen moj, a drugi put zivot mog mladjeg sina. Tada nisam bila u prilici da javno govorim, pa sam se lekarima cinila potpuno bezopasnom.
Kada sam se sa porodiljskog vratila na posao, novinarski posao, u slivniku odeljenja ginekologije ZC Studenica pronadjena je mrtva beba, stara 8 meseci. Iako je slucaj prijavljen policiji, iako je istraga i obdukcija pokazala da je dete, nakon nasilnog porodjaja ubijeno udarcem tupim predmetom u glavu, za ubistvo niko nije krivicno odgovarao. Javno sam govorila. Oni su cutali.
Pre dve godine, dvogodisnja Romkinja, umrla je nakon sto su je lekari ZC Studenica lecili od prehlade, a devojcica je imala bakterijski meningitis. Komisija je rekla da je sve u redu, niko nije kriv. Javno sam govorila. Oni su mi govorili da pazim sta radim, jer mi lece decu.
Prosle zime su u ZC Studenica petogodisnjoj devojcici iz Raske operisali pogresnu nogu, izvadivsi joj pritom hrskavicu iz zdravog kolena. Roditeljima su dali novac u zamenu za cutanje. Javno sam govorila. Oni su cutali. Niko nije po zakonu odgovarao. Nakon priloga o tome, emitovanog u dnevniku nacionalne tv, dr Arsic mi je u telefonskom razgovoru rekao da sam djubre, da ce mi se osvetiti, da mi zna decu i da zna gde zivim.
Za svaki od ovih slucajeva postoji medicinska, policijska i sudska dokumentacija, ali nijedan nije imao svoju Kru.
Milana sam molila da govorimo, zbog Andjine i njegove dece, zbog tvoje i moje i njihove i nase dece.
Kru, hvala sto postavljas pitanja.
stasava stasava 21:20 15.07.2009

dr arsic. Kraljevo, Andja

Da, ovo za bebu u slivniku je tacno. To je veoma vazno, ali ja ne bih da sirimo temu, mozda to bude sledeca tema bloga, jer postoje dokazi za to, ali postupak je stopiran. Ali, sada peicamo o evidentnim greskama lekara, nasuprot tvrdnjama komisija, pa da se ne rasplinjavamo. dr Mikovic je bio clan Komisije za spoljni nadzor. Cini mi se da je on nacelnik Odeljenja za rizicne trudnoce. Kako je on mogao da napise da nema propusta a kao dan je jasno sta sve nije uradjeno a M O R A L O je da se uradi? Zasto osteceni nema prava na reviziju postupka ako nije zadovoljan misljenjem Komisije, vec samo ustanova u kojoj rade spomenuti lekari? To je nevidjena ironija. I to je veoma vazno pitanje.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:26 15.07.2009

Re: dr arsic. Kraljevo, Andja

dr Mikovic je bio clan Komisije za spoljni nadzor. Cini mi se da je on nacelnik Odeljenja za rizicne trudnoce. Kako je on mogao da napise da nema propusta a kao dan je jasno sta sve nije uradjeno a M O R A L O je da se uradi?


Ne znamo mi šta je dr Miković rekao, zato što još uvek nemamo kopiju izveštaja komisije za vanredni stručni nadzor. Ono što mi imamo jeste pisanije inspektora koji prepričava taj izveštaj. Kad dobijemo izveštaj, onda možemo eventualno da formiramo pitanja i za dr Mikovića. Ili za inspektora - zavisi kako izgleda izveštaj.
anastasija.p anastasija.p 21:21 15.07.2009

Cvet


Po jedan cvet za sve hrabre ljude koji nece da cute... i njihove voljene, kojih vise nema.
I jedan cvet za tebe K.
A
1234bgd 1234bgd 22:18 15.07.2009

Hrabro - hvala

"Interesantno je očekivanje da je fizička hrabrost uobičajena u svetu, a moralna hrabrost prava retkost."
Mark Tven
stasava stasava 22:55 15.07.2009

dr Arsic, Kraljevo, Andja

A zasto Milanu nisu dali i Izvestaj Komisije za spoljni nadzor, ako su mu vec dali Izvestaj za unutrasnji? Ne verujem da jedno vazi za jednu a drugo za drugu komisiju. OK, cekacemo, pa cemo i dr Mikovicu da postavimo pitanja. Nece se valjda Andjin suprug i oko dobijanja ovog dokumenta muciti, valjda mu nece trebati pomoc gospodina Sabica. Ne verujem da ce Ministar to dozvoliti.
Do pre izvesnog vremena o lekarskim greskama se uopste nije ni govorilo, kao da je to bila tabu tema. Stvari se menjaju, samo treba izgurati do kraja. Gde je istina, tu nema mesta za strah. Pokrenula si stvari, samo dalje!
Ja mislim da je vreme da se ustanove standardi koji moraju da budu ispostovani, i kada to bude regulisano, apsolutno ce biti svejedno ko je politicki mocnik, ko je "jak" u maloj sredini, bice nevazne pozicije, prijateljstva. Mozda izgleda nemoguce, ali kada postoje standardi, ovakvi propusti ne mogu ostati nesankcionisani. Samo da svi budu uporni i da se ide do kraja. Ako se u ovom segmentu promene stvari, onda i tuzilastva, odnosno pravosudje mora da promeni stav.
majaaat majaaat 23:07 15.07.2009

Smrt Andje majke troje dece

Jako mi je drago sto su Milan i njegovo troje dece dobili ovakvu podrsku u svojoj borbi da se imenuju i kazne krivci za propuste lekara koji su doveli do smrti njihove majke Andje.Vise puta sam pisala da jedino glas javnosti može da pokrene nešto u ovoj zemlji, zato samo napred!
I sama sam prosla kroz pakao kroz koji prolazi Milan.Izgubila sam blizance u 8 mesecu trudnoce na Gak-u Višegradska a da za to niko nije odgovarao jer su komisije za strucni nadzor ocenile da ikao se desilo to i to...na kraju nije bilo propusta.Vreme je da se prekine ta farsa Ministarstva zdravlja u kojoj se komisija za vanredni nadzor uvek slaže sa nalazom komosije za unutrasnji strucni nadzor u kojoj su lekari kolege onih koji su nacinili propuste (a neki od njih su i sudski vestaci...).Kolege se slazu sa kolegama, slucaj se mesecima razmatra a na kraju uvek isti ishod.Nema propusta, nesrecan splet okolnosti.
A da li je nesrecan splet okolnosti bio taj koji je doveo do smrti mojih blizanaca kada im je trebalo tri sata da me dovedu do intenzivne nege ili što nisam ni pregledana na dan ponovnog prijema u bolnicu ( u kojoj sam pre toga ležala 7 dana pa bila otpustena)???
j.ps j.ps 08:02 16.07.2009

Jasno kao dan...

Hvala ti Kru, u ime onih kojih na zalost vise nema, a jos vise u ime onih koji ce sutra mozda pasti u ruke ovih istih lekara...
Toliko je jasno sta se ustvari dogodilo, toliko je jasno i precizno u tvom tekstu izneseno koji su sve propusti napravljeni, da bilo koja unutrasnja, spoljasnja, zemaljska ili vanzemaljska komisija ne mora ni da razmatra danima i nedeljama da li je bilo propusta ili ne. Jasno je kao dan.
Jedino sto preostaje da sada vidimo jeste da li sama medicinska struka u ovoj drzavi, na celu sa Ministrom, ima dovoljnoi hrabrosti i volje da se obracuna sa svojim kolegama koji nestrucno i / ili neodgovorno obavljaju svoju profesiju i time ugrozavaju zivote i zdravlje pacijenata ali ujedno ugrozavaju i cast i reputaciju medicinske struke u ovoj drzavi. Zarad i jednih i drugih, iskreno se nadam da ce imati i volje i hrabrosti.
maca22 maca22 11:19 16.07.2009

Re: Jasno kao dan...

j.ps

Toliko je jasno sta se ustvari dogodilo, toliko je jasno i precizno u tvom tekstu izneseno koji su sve propusti napravljeni, da bilo koja unutrasnja, spoljasnja, zemaljska ili vanzemaljska komisija ne mora ni da razmatra danima i nedeljama da li je bilo propusta ili ne. Jasno je kao dan.
Jedino sto preostaje da sada vidimo jeste da li sama medicinska struka u ovoj drzavi, na celu sa Ministrom, ima dovoljnoi hrabrosti i volje da se obracuna sa svojim kolegama koji nestrucno i / ili neodgovorno obavljaju svoju profesiju i time ugrozavaju zivote i zdravlje pacijenata ali ujedno ugrozavaju i cast i reputaciju medicinske struke u ovoj drzavi. Zarad i jednih i drugih, iskreno se nadam da ce imati i volje i hrabrosti.

Preporuka za svaku rec ovde.
mrvicak mrvicak 17:26 16.07.2009

Re: Jasno kao dan...

Potpisujem do poslednje reči.
Ko ne žmuri jasno mu zaista sve kao dan.
A ko žmuri ima da grakćemo toliko da će otvoriti oči - bar u pokušaju da zapuši uši (opet, nadajmo se
stasava stasava 09:02 16.07.2009

dr Arsic, Kraljevo, Andja

Jos jedna stvar je jasna kao dan. Spomenula si da sa Milanom nikada niko nije razgovarao, da nije dobio nikakva objasnjenja. Jasno kao dan je da je to zbog ovakvog odnosa lekara prema Andji, jer da je sve cisto, nimalo ne bi bilo tesko za jedan ljudski postupak- razgovor. i to mora da bude regulisano standardima. Sve je jasno kao dan a u ZC Studenica se nista, apsolutno nista nije promenilo, ovakvo ponasanje nije sankcionisano, u javnost se izlazi sa tvrdnjama da je sve uradjeno po principima savremene medicinske nauke. Znaci, ostavljen je prostor i dozvola za jos neki slican slucaj.
Znate, strasno je sve sto za posledicu ima smrt, ali meni je bar strasniji nemar od greske koja podrazumeva nestrucnost ili nesto drugo. Uz nemar idu mnoge druge strasne stvari-odmah znamo odnos prema poslu, odgovornosti, zivotu, novcu....citavom sistemu vrednosti. Mi mozemo da dozvolimo nekome da bude los covek i dobar lekar, ali opet se vracam na standarde-takvom ne sme da bude dozvoljeno da pacijenta tretira kao klijenta.
anastasija.p anastasija.p 09:07 16.07.2009

Mali trol

Lekar osudjen... BLIC

Presuda zbog nesavesnog lečenja
Lekaru osam meseci zatvora zbog smrti devojčice

Doktor Dragan Marković osuđen je na osam meseci zatvora i tri godine zabrane obavljanja lekarske delatnosti zbog nesavesnog lečenja sa smrtnim ishodom. Marković je 2006. godine u privatnoj ordinaciji "Magnetna rezonanca" obavio radiološki pregled troipogodišnje D. M. iz Kragujevca, koja je deset meseci kasnije preminula od tumora na mozgu na Institutu za majku i dete u Beogradu.
Krugolina Borup Krugolina Borup 09:09 16.07.2009

Re: Mali trol

I opet i uvek i samo - privatna praksa.
Ovi u javnom zdravstvu nikad ništa ne greše??
anastasija.p anastasija.p 09:19 16.07.2009

Re: Mali trol

Bas tako!
pix3lchick pix3lchick 10:10 16.07.2009

Re: Mali trol

Krugolina Borup
I opet i uvek i samo - privatna praksa.
Ovi u javnom zdravstvu nikad ništa ne greše??

Ali zato:
Lekarska solidarnost
Podršku doktoru Markoviću juče je uputilo više od 20 lekara Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra u Kragujevcu. Oni traže podršku sindikata, udruženja radiologa i Srpskog lekarskog društva, jer smatraju da „u multidisciplinarnom lečenju ne može da bude odgovoran samo jedan čovek zbog nalaza koji je urađen deset meseci pre smrtnog ishoda”.
stasava stasava 10:23 16.07.2009

Re: Mali trol

Krugolina Borup
I opet i uvek i samo - privatna praksa.Ovi u javnom zdravstvu nikad ništa ne greše??

Ja bih rekla-Da li se sankcionisu samo greske nacinjene u privatnoj praksi i zasto se ne sankcionisu one nacinjene u javnom zdravstvu? Da podjemo od pretpostavke za koju bih volela da je istinita-Ministar i Ministarstvo zdravlja je spremno na saradnju i promene. Divno je to sto su dobijena sredstva za sredjivanje, opremanje, otvaranje novih klinickih centara. To je potrebno i bitno. Jos bitniji su pacijenti i lekari. Mi sada pricamo o smtri majke troje dece, rekla bih jos nesto, ali se ogradjujem i ne zelim ni prizvuk patetike. Neko rece da je jasno kao dan sta je uradjeno. Sta je preduzeto da se ne uradi ovako nesto ponovo? Svi medicinski udzbenici, svi protokoli sveta kazu sta je ciniti u slucaju preeklampsije i eklampsije. Zena potpisala, 39. nedelja trudnoce> Samo jedno pitanje-Zasto nije uradjen carski rez a morao je da bude uradjen? Zasto su je poslali za Kragujevac? Da li je eklampsija za kraljevacke lekare nuklearna fizika?
Zar je odgovor toliko tezak?
uros_vozdovac uros_vozdovac 13:11 16.07.2009

Re: Mali trol

Lekarska solidarnost
Podršku doktoru Markoviću juče je uputilo više od 20 lekara Centra za radiološku dijagnostiku Kliničkog centra u Kragujevcu. Oni traže podršku sindikata, udruženja radiologa i Srpskog lekarskog društva, jer smatraju da „u multidisciplinarnom lečenju ne može da bude odgovoran samo jedan čovek zbog nalaza koji je urađen deset meseci pre smrtnog ishoda”.


Ovo ja razumem, da ima više krivaca, koji su se izvukli nekažnjeno.
maca22 maca22 13:16 16.07.2009

Re: Mali trol

uros_vozdovac
Ovo ja razumem, da ima više krivaca, koji su se izvukli nekažnjeno.

Mene tu zanima da li lekari u toj solidarnosti traze i da se pohvataju i ostali krivci?
Ili samo hoce da ni ovaj ne bude osudjen, jer nisu ni ostali, a zaslužili su.
sanja_idf sanja_idf 13:53 16.07.2009

Re: Mali trol

Zar je odgovor toliko tezak?


Jeste, samo zato sto su ishodi sve cesce krajnje tragicni, a niko od lekara da se malo prenerazi... onako ljudski i da se seti malo i zakletve... stavi prst na celo - ako nisam u stanju da lecim trenutno iz razloga sto ne poznajem dovoljno ili vise procedure, probleme... tehnike... (i sta god...) onda cu ili na edukaciju ili u penziju ili cu menjati posao. Ali ne... doktori su postali krajnje oholi (cast izuzecima, poznajem ih dovoljno da znam da nije sve tako crno... a i oni su poceli da pricaju...) i krajnje NUMB za svoje pacijente. JEDNOSTAVNO JE - nije ih briga, a to je toliko strasno da ne mogu da nadjem reci. NIJE IH BRIGA... cuvaju ledja jedni drugima i posao rade ofrlje...

Da su to neki kasapi, pijacni prodavci... rekla bih ok... ali ovo doktori razni... a nije ih briga kako lece trudnice!!!

Samo da covek ne dogura do bolnice.

Neka neko podseti ako se seca, neki je doktor povodom onog tuznog slucaja devojcice i meningitisa tako prepredenog... izjavio da ljudi iz dijaspore ne dovode svoju decu u Srbiju na lecenje jer je jeftinije nego jer su doktori bolji.


Ah.
Pa nije istina. Nije bolje lecenje u srpskim bolnicama.
pix3lchick pix3lchick 15:00 16.07.2009

Re: Mali trol

uros_vozdovac
Ovo ja razumem, da ima više krivaca, koji su se izvukli nekažnjeno.

Zdrav razum tako nalaže, ali iz konteksta i formulacije (za početak, njemu je upućena podrška) shvatam da se traži da on bude oslobođen odgovornosti.
chobanica chobanica 15:11 16.07.2009

Re: Mali trol


Zdrav razum tako nalaže, ali iz konteksta i formulacije (za početak, njemu je upućena podrška) shvatam da se traži da on bude oslobođen odgovornosti.


"Pravda za Urosa"... Maltene isti slucaj, argument im je bio da su se toliki huligani izvukli nekaznjeno, pa sto ne bi i Uros.
uros_vozdovac uros_vozdovac 15:31 16.07.2009

Re: Mali trol

"Pravda za Urosa"... Maltene isti slucaj, argument im je bio da su se toliki huligani izvukli nekaznjeno, pa sto ne bi i Uros.


Bravo. Doktori jednako navijači. Ma živela psihologija gomile!

p.s. kad god vidim ono Pravda za Uroša, ja se malo štrecnem...
scabies scabies 15:38 16.07.2009

Re: Mali trol

Moze neko da objasni nama sto malo slabije kapiramo-ZA STA JE OVAJ DR MARKOVIC OSUDJEN?
Ko sve moze danas da pise za novine, pa to je tragedija! Da razumem zasto trulo zdravstvo opstaje-moraju ljudi negde da se lece, ali ko baci pare da cita novine sa ovakvim clancima??? To mi nikad nece biti jasno!
stasava stasava 15:33 16.07.2009

dr Arsic, Kraljevo, Andja

Znam da su odgovori na ova pitanja teski ali je doslo vreme za odgovore. Prvo Andjinoj porodici a onda i ostalima.
Ne postoje podaci o tome ko je izvrsio pregled prilikom prijema, postavlja se dijagnoza visokog pritiska a da se nigde ne notira njegova vrednost, ne postoje podaci o prikupljanju urina, ne zna se koja se terapija revidira, Andju ne poradjaju kada treba i moraju kao sto kaze sva literatura sveta i svi protokoli sveta, na listi utrosenih lekova ne postoje podaci o utrosenim lekovima, trudnici sa preeklampsijom 6 sati ne mere pritisak, preeklampsija je vec dijagnostikovana, Andja vec ima glavobolje, sto je i logicno, a po dokumentaciji glavobolja se pojavila tek 27.9, za Kragujevac je transportuju a da nisu stabilizovali ekstremno visok pritisak, posle svega idu izjave da Andja ide bez pratnje lekara jer nije bila zivotno ugrozena. Sta je jos potrebno? Posle ovog uzasa, potrebni su bar odgovori, i to hitno.

Ako je Ministar i drzao stranu dr Arsicu u prikrivanju ovakve dokumentacije, kako je neko primetio, a svi znamo uz koliko truda i upornosti je gospodin Sabic uspeo u tome da je Milan dobije, svojim autoritetom ce doprineti da ovog puta Milan dobije odgovore. Valjda na odgovore nece cekati onoliko koliko je cekao na ovakvu dokumentaciju. Da nema nameru u tome da mu pomogne , verovatno bi izbegao susret u Kragujevcu.
pearl61 pearl61 18:41 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Da nema nameru u tome da mu pomogne , verovatno bi izbegao susret u Kragujevcu.


Iz sve snage se trudim da verujem da je zaista tako ovaj put,bez obzira na sve ministrove prethodne poteze i zvake,nego Kru,zanima me da li je postavljen ,i ako jeste do kada, neki rok da dr Arsic i ostali lekari daju odgovore na sva postavljena im pitanja,a najpre na pitanje zasto Andji nisu uradili carski rez?
Krugolina Borup Krugolina Borup 18:57 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Pa, nismo pričali o rokovima, stvarno.
S obzirom koliko su fudroajantno Andju porodili, pretpostavljam da će jednako fudroajantno pristupiti i pisanju odgovora na pitanja.
Ako ih uopšte napišu.
A nešto mi se javlja - napisaće samo ako im ministar naredi.
stasava stasava 21:01 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

A nešto mi se javlja - napisaće samo ako im ministar naredi.

A nešto mi se javlja - napisaće samo ako im ministar naredi.

Naredice, naredice, budi sigurna. A Arsic ce poslusati, hoce, hoce, morace.
pearl61 pearl61 21:08 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Tvoj skepticizam je sasvim opravdan s obzirom na to sta i kako su radili sve do sada i koliko je nebuloza Arsic prevalio preko usta,ali hajde da se nadamo da ce ministar odrzati rec.
Nego dok cekamo valja razmisliti sta ciniti dalje ako uopste ne odgovore ili,nedajboze,odgovore isto onako kako su i dokumentaciju vodili.
Krugolina Borup Krugolina Borup 21:32 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Nego dok cekamo valja razmisliti sta ciniti dalje ako uopste ne odgovore ili,nedajboze,odgovore isto onako kako su i dokumentaciju vodili.


Nema tu šta da se razmišlja.
Onda je JEDINO što nam preostaje: stara dobra - HAJ-KA, HAJ-KA!
maca22 maca22 22:42 16.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Krugolina Borup
Onda je JEDINO što nam preostaje: stara dobra - HAJ-KA, HAJ-KA!

stasava stasava 08:38 17.07.2009

dr Arsic, Kraljevo, Andja

Hajde svi zajedno da se podsetimo vec stereotipnog toka dogadjaja u ovom i svim drugim slicnim slucajevima, a vec smo zakljucili da ih je previse za kratko vreme. Pacijent umre, porodica sumnja u lekarsku gresku, objektivno ili neobjektivno, Ministar kaze da da ce se slucaj detaljno ispitati, sto je i logicno i po zakonskoj proceduri, zamoli da se ne ide u medije, komisije utvrde da nema lekarskih propusta, obavezno spomenu fudroajantni tok bolesti, Ministar kaze da su ucinili sve, lekarski sindikati vriste da se u medijima dize hajka na njih, tizilastva odbacuju sve zbog izvestaja komisija, Ministarstvo zdravlja tvrdi da su oni otvoreniji i da je problem u pravosudju i osteceni gubi snagu. Zacarani krug mora da se prekine, SADA I ODMAH.
pearl61 pearl61 10:43 17.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Zacarani krug mora da se prekine, SADA I ODMAH

Dodala bih SAD ili NIKAD!Dosta je bilo.Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo pravosudja,tj. tuzilastvo igraju ping pong predugo,a sve u stilu niko nije kriv.Zdrav covek da se razboli kada cita izvestaje komisija i izjave nadleznih u pomenutim ministarstvima.Ruzna i beskrajno surova praksa koja jednom mora da se prekine.Zelja i nada svih nas je da to bude upravo SADA!
maca22 maca22 11:31 17.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

stasava
Zacarani krug mora da se prekine, SADA I ODMAH.

Podrska!
apach92 apach92 12:00 17.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

slazem se i podrzavam.

Nacin na koji se procesuiraju ovakvi slucajevi od strane nadleznih Inspekcija i sudova zahteva hitnu promenu jer podrzavaju ipak neodrziv aksiom nepogresivosti srpskog lekara, zdravstvenih i ostalih institucija.

Svima nam je jasno kao dan da nepogresivi ne postoje a da oni koji su pogresili moraju da odgovaraju za svoje propuste. Institucije koje ih zaposljavaju moraju da definisu sisteme nadzora, kontrole i sankcija koji bi sprecili ocigledno ponavljanje istih gresaka koje srpski narod kostaju glave.

Lekari su skorije potpisali neke ugovore sa osiguravajucim drustvima gde je osigurani slucaj - lekarska greska. Istu konstatuju(u praksi nikad) Komisije za unutrasnji i spoljni nadzor sastavljene od solidarisanih lekara.

U svom radu i `ispitivanju` prijavljenog slucaja koristi se medicinska dokumentacija koja se vodi traljavo, necitko, nepotpuno i tek povremeno. Kao takva, ne moze biti osnov za bilo kakvo utvrdjivanje cinjenica pa stoga imamo i sramne(bravo za g. Stankovica) Izvestaje ovakvih komisija.

Stoga:

HAJ-KA, HAJ-KA, HAJ-KA
pearl61 pearl61 14:17 17.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Stoga:

HAJ-KA, HAJ-KA, HAJ-KA

Upravo tako,i zato ovoga puta DO KRAJA,zbog Andje,Milana,njihove dece i svih nas!
stasava stasava 12:42 17.07.2009

dr Arsic, Kraljevo, Andja

Ne mogu da verujem jer je potpuno neshvatljivo da na Izvestaj komisije mogu da se zale, odnosno reviziju moze da trazi samo ustanova u kojoj su zaposleni lekari cija strucnost se proveravala. Meni to dodje kao zavitlavanje.
maca22 maca22 14:09 17.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

Samo jedna strana ima pravo prigovora, a stvar se tiče obe!

izvestaje kaze "...i posto ovde pise belo, konstatujemo da pise crno"...
I mi, gradjani i porodica pobijenih, treba da se radujemo tome, bez prava na zalbu (i trazenja neke nezavisne komsije).
sofianada sofianada 15:31 17.07.2009

Re: dr Arsic, Kraljevo, Andja

I mi, gradjani i porodica pobijenih, treba da se radujemo tome, bez prava na zalbu (i trazenja neke nezavisne komsije).

Bas tako. A Milan nije cak dobio ni taj izvestaj, vec samo obavestenje u kojem se u jednoj recenici spominje, sta mislite sta-pa, naravno, fudroajantni tok bolesti. Koliko je fudroajantan da se videti. Toliko, da su ljudi dali sebi oduska da se 6 sati izodmaraju i naspavaju, jer nije bas toliko ni hitno ni vazno trudnici sa preeklampsijom meriti pritisak.
Hocu da kazem jos nesto. Andja je bila neverovatno odgovorna osoba. Kako i gde je vodjena dokumentacija, nesto smo videli, nesto je zapazila komisija za unutrasnju kontrolu ali nikako to da opazi i kraljevacki tuzilac, a svu drugu dokumentaciju , uredno i hronoloski slozenu, sve nalaze koje je obavljala na drugim mestima, cuvala je u jednoj plavoj fascikli koju je imala kod sebe 25. 9. kada je i hospitalizovana. To znaju i koristili su i kraljevacki lekari. Misterija je sta se sa njom dogodilo, ali Milanu je nikada nisu vratili. A obecali su.
Valjda nece praviti one ludorije i gadosti oko dobijanja Izvestaja Komisije za spoljni nadzor, kao sto su radili za ovu haoticnu i uzasno vodjenu dokumentaciju u Kraljevu, koju su skrivali punih 6 meseci.
sofianada sofianada 15:52 17.07.2009

Dr Velickovic, Dr Arsic, Kraljevo, Andja

Kru, da li mozes da pomognes u jednoj stvari- da neko ko se razume u stvari kaze svima nama sta je u ovom slucaju uradjeno po principima savremene medicinske nauke, jer to dr Arsic stalno ponavlja. Da znamo da li to stalno ponavlja da bi poverovali u to, ili se stvarno ovako radi po principima savremene medicinske nauke. Mozda se ljudi permanentno edukuju, pa mi nismo u toku da se sada preeklampsija i eklampsija tretiraju na neki drugi nacin, npr. tako sto se trudnica ne obilazi 6 sati, a sve u cilju intenzivnijeg nadzora...?????
pearl61 pearl61 17:29 17.07.2009

Re: Dr Velickovic, Dr Arsic, Kraljevo, Andja

Ovde su sva postavljena pitanja upucena lekarima krajnje opravdana i jasna.Ali,postoji jos jedno koje bih uputila kraljevackom tuziocu.Kako je moguce da taj covek nije uradio nista,apsolutno nista.Nije zatrazio ni sudsko vestacenje,iako postoji milion razloga za to.I njega treba prozvati na sva zvona i pozvati na odgovornost.
stasava stasava 18:03 17.07.2009

dr Velickovic, dr Arsic, Kraljevo, Andja

I ja se pitam sta radi kraljevacki tuzilac.
uros_vozdovac uros_vozdovac 20:42 17.07.2009

Re: dr Velickovic, dr Arsic, Kraljevo, Andja

I ja se pitam sta radi kraljevacki tuzilac


A doktor i tužilac, pa kao viđeni ljudi u Kraljevu, lepo se druže, popiju i pojedu zajedno, razmene iskustva, kad jednom ili drugom treba veza u tuđem resoru, pa ljudi smo, da se pomognemo...
sofianada sofianada 12:53 18.07.2009

Re: dr Velickovic, dr Arsic, Kraljevo, Andja

A doktor i tužilac, pa kao viđeni ljudi u Kraljevu, lepo se druže, popiju i pojedu zajedno, razmene iskustva, kad jednom ili drugom treba veza u tuđem resoru, pa ljudi smo, da se pomognemo

Urose, pa ti kao da zivis u Kraljevu, a ne na Vozdovcu. Sve znas sta se radi po Kraljevu. Hoce li skoro prinova?
uros_vozdovac uros_vozdovac 13:34 18.07.2009

Re: dr Velickovic, dr Arsic, Kraljevo, Andja

sofianada
A doktor i tužilac, pa kao viđeni ljudi u Kraljevu, lepo se druže, popiju i pojedu zajedno, razmene iskustva, kad jednom ili drugom treba veza u tuđem resoru, pa ljudi smo, da se pomognemo

Urose, pa ti kao da zivis u Kraljevu, a ne na Vozdovcu. Sve znas sta se radi po Kraljevu. Hoce li skoro prinova?


19. 8. je DAN!
stasava stasava 18:57 18.07.2009

Re: dr Velickovic, dr Arsic, Kraljevo, Andja

19. 8. je DAN!

Drzimo fige. Javi kada bude da proslavimo.
marastockhausen marastockhausen 22:05 17.07.2009

Tužilac? Ta, nemojte kas'ti...

Tužilac u ovom, kao i o sijaset drugih slučajeva, mudro ćuti Ne samo da ćuti, nego je gluv i slep. Slep ko pravda, ah spora, hoću da verujem i dostižna. Po toj pravdi, i njemu je mesto na optuženičkoj klupi, rame uz rame sa partijskim zločincima koje štiti. Baš njega briga za Anđu i njenu decu! Važno da je fotelja njegova, samo njegova.
Užasno me plaše takvi. I lekari i tužioci, i sudije i dželati.
stasava stasava 19:01 18.07.2009

dr Arsic, dr Velickovic, Kraljevo, Andja

Mi jos uvek cekamo odgovore.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana