Politika

Socijaldemokratski pokret Srbije – pokret ili stranka?

Milan Karagaća RSS / 22.08.2009. u 08:46

Osnivanje Socijaldemokratskog pokreta Srbije najavljuje se kao ambiciozan politički projekat, a vreme će vrlo brzo pokazati  u kojoj meri je prihvatljiv i da li je kao takav moguć.

Srbija je izgleda već umorna i od lidera i stranaka i obećanja, što je šansa za novu modernu levicu ali i opasnost da zbog opšte apatije i taj projekat propadne. Bez obzira na lepo sročene namere, kojih inače ne manjka kod svih, ako se bude radilo o stvaranju stranke da bi neko bio lider, slabi su izgledi za njen uspeh, a narodu opet samo "obećanje ludom radovanje."

Činjenica je da, i pored 488 zvanično registrovanih stranaka, strančica i stranputica, Srbija nema modernu i jaku levicu kao okosnicu garancija socijalno odgovorne države. Imamo jasno diferenciranu desnicu, desni centar, priličan haos u centru i konfuziju na levom centru. Naime, neke  stranke, zavisno od svog odnosa prema nacionalnom i socijalnom pitanju, variraju između desnog centra, centra i levo od centra.

Uskoro će 9 godina od  5.oktobra i demokratskih promena, dovoljno da se promeni šta se promeniti htelo ako se htelo i moglo. Možda je više moglo da se više htelo.

 Da li je, i nakon 9 godina demokratske vlasti,  i šta iznevereno, šta je ostvareno, šta  sve nije?Šta su uzroci i razlozi da je tako kako jeste, a nije kao što bi trebalo i kao što je obećano?

Može li narod toliko trpeti koliko pozicija i opozicija mogu uživati?

Dokle smo spremni da slušamo demagogiju o boljem životu od onih koji uveliko žive u izobilju?

Sve su to pitanja koja nameće surova stvarnost, sa izgledima da zbog svega neurađenog i posledica velike svetske krize , bude još gore.

Najavljuje se dalje otpuštanje zaposlenih ali i talas štrajkova i demonstracija.

Sve je to ozbiljan povod da se razmišlja i koliko je u proteklih 9 godina zapostavljena ili neadekvatno tretirana socijalna dimenzija tranzicije i sporih reformi.

Prema tome, ima dosta ozbiljnih razloga da se razmišlja o jednom širokom Socijaldemokratskom pokretu u Srbiji, pod uslovom da nam ne nudi samo kritike postojećeg stanje,  stranaka i vlasti već jasno kaže šta hoće, inače će umesto ozbiljnog političkog aktera biti samo jedan od nizu brojeva stranaka,( kojih imamo koliko i sve zemlje razvijene Zapadne demokratije zajedno.)

Pre nekoliko dana dr. Dušan Janjić je na konferenciji za štampu najavio formiranje upravo  Socijaldemokratskog  pokreta Srbije,a u obrazloženju inicijative istakao:

” 1.-Srbija je umorna od nekvalifikovanih, neodlučnih i korumpiranih vođa, od iskompromitovanih političkih stranaka i javnih institucija. Srbiju bi trebalo da predvodi odlučno, obrazovano vođstvo, s jasnim pogledom u budućnost, koje može da je izvede na put ekonomskog, socijalnog, kulturnog i nacionalnog prosperiteta, solidarnosti među ljudima i demokratskog humanizma. Srbija će dobiti takvo vođstvo zahvaljući radu pojedinca, političkih stranka, sindikalnih i drugih organizacija civilnog društva, koje se Memorandumom obavezuje na

sardanju. Memorandum je otvoren za pristupanje  sve do održavanja osnivačke skupštine Socijaldemokratskog pokreta Srbije.

 

Tokom septembra će pristupiti dvadesetak partnera.. Spremni smo da, narednih meseci, u nastupujećim političkim protestim budemo s nezadovoljnima, da s građankama i građanima potipišemo ugovor kojim ćemo se obavezeti da ostvarimo njihove zahteve. Takođe, da predstavimo vladu koja će voditi Srbiju.

 

Naše geslo je jednostavno: Znanje o upravljanju državom, iskustvo starijih generacija  i eneregijusrednjih i mladih generacija stavićemo u službu onih koji danas izgledaju kao nemoćno, kako bismo pokazali da je njihova moć ogromna!

 

2. Izgradnja Socijaldemokratskog pokreta Srbije kao moderne partije evropske levice, snažne i delotvorne alternative na političkoj sceni zemlje. Socijaldemokratskog pokreta Srbije će bit politički zastupnik interesa onih koji žive od sopstvenog rada i onih privatnih vlasnika i korporacija koje stvaraju uslove za jačanje položaja zaposlenih i društva u celini.

 

Naše geslo je i puna saradnju sa svim političkim strankama, nevladinim organizacijama i drugim demokratskim snagama civilnog društva, osim sa onima koje su neposredno odgovorne za etnogenocidne ratove i politiku koji su nam pljačkom i na druge načine naneli ogromnu štetu.

 

3. Mi hoćemo da preuzmemo vlast, odgovornost za vođenje Srbije i to u vremenu kada postaje jasno da ni povratak državnosti Srbije nije ostvaren željom, namerom i planom vođstva Srbije, već kao ukupni rezultat tuđih poteza. Ni, danas, vlasti nemaju plan bezbednosnog ponašanja, razvojnu ni energentsku strategiju. 

 

Od Republike Srbije izgradićemo državu koja može svojim građankama i građanjima da obezbedi razvoj, energiju i bezbednost. To znači, normalan život.

 

U stvranosti, Srbije, sve više i više, podseća na tempiranu socijalnu bombu, koja će eksplodirati ukoliko ne dobije vladu demokratskog humanizma, jakih socijalnih fondova, programa, investicija, zadrugarstva itd.

 

Preko Kosova se vladalo i vlada se Srbijom. Mnoge odluke, pa i personalne, su nametnute preko Kosova. To je zato što Srbija nije uspela da postane aktivni partner u kosovskoj priči, nego je dozvolila da drugi izriču presudu.”

 

Osnovni programski ciljevi dati su u memorandumu koji  prenosim u celini:

MEMORANDUM O SARADNJI NA OSNIVANJU SOCIJALNO -DEMOKRATSKOG POKRETA SRBIJE

 

Svesni da je Srbija:

 

-         prošla veoma težak put u svojoj najnovijoj istoriji;

-         sposobna da izgradi bolju budućnost zahvaljujući svojim prirodnim, ekonomskim i ljudskim resursima;

-         u prilici da uredi svoje odnose sa svetom, posebno sa dominantnim centrima moći i susedima, poštujući realne okolnosti i interese svojih građana i građanki, tako  što će se još aktivnije uključiti u svetske, regionalne i evro-atlantske  integracije;

-         sposobna da obezbedi da njeni građani i građanke žive u miru i da se kao država razvija, kao i da primereno postojećim izazovima, potencijalnim rizicima i pretnjama, izgradi i razvije efikasan sistem bezbednosti.

 

Konstatujući da:

 

-         čak i u susretu sa nacionalnom ekonomskom i političkom krizom koja je bila predvidljiva, aktuelna Vlada Srbije kao ni prethodne vlade, nije imala i nema plan prevladavanjaposledica iefekata krize, ani strategijuizlaska na put održivog razvoja;

-         Vlada Republike Srbije improvizuje u svom delovanju i demagoški manipuliše beznađem sve brojnijihugroženih socijalnih grupa i bezperspektivnošću mladih sela i grada. To se u najnovije vreme vidi i po merama Vlade koje zaposlene tretiraju kao socijalne slučajeve, a prema kojima država i privatni vlasnici neizvršavaju svoje obaveze, dok za pomoć socijalno ugroženima nema novca;

-         da političke stranke radi zapošljavanja i socijalnog zbrinjavanja svojih kadrova kritično opterećuju administraciju, nauku, obrazovanje i zdravstvo, čak i sektor bezbednosti i odbrane na teret i onako posustale privrede što ne bi mogle podneti ni najrazvijenije države;

-         da se dugogodišnje odsustvo jasnih razvojnih i aktuelnih antikriznih programa posebno drastično odrazilo u poljoprivredi koja je izložena tajkunizaciji,  protivzakonitim prisvajanjem i raubovanju resursa i ekonomskom zatiranju poljoprivrednih aktivnosti, zaostajanju sela i siromašenju sela, i

-         da se većina parlamentarnih stranka sa neoprostivom ravnodušnošću odnosi kako prema teškom stanju u kome su  poljoprivreda  i sela, tako i  prema ubrzanom porastu nezaposlenosti, siromaštva i gladi.

 

 Uočavajućida dosadašnje vođstvo Srbije i bogataši:

 

- otvoreno podržavaju brojne antiradničke i etatističko-mafijaške privatizacije, koje prerastaju u beskrupuloznu pljačku bivše društvene imovine u cilju bogaćenja uskog kruga ljudi;

- u nedogled odlažu reformisanje javnog sektora u osnov stabilnog razvoja i snaženja socijalnog, zdravstvenog, penzionog i drugih fondova u zemlji;

- aktivno rade na održavanju uslova za razmah sistemske korupcije u svim oblastima života; i

- zarad partijskih interesa održavaju srpsko društvo u stanju socijalne nesugurnosti, kao i zaoštrenih društvenih protivurečnosti.

 

 Odlučno rešeni da učinimo sve što je potrebno:

 

-         da Srbija postane zemlja socijalno sigurnog i bezbednog života dostojnog ljudi;

-         da se građanima i građankama Srbije obezbedi prosperitetni razvoj, da se podrži snaženje poljoprivrede i sela, da se trajno iskorene glad i siromaštvo, socijalna, zdravstvena, materijalna i energetska nesigurnost, 

-         da se korenito reformiše zastarela i neefikasna državna uprava i ista osposobi za uspešno ostvarivanje vitalnih državnih interesa, za pravovremeni i primereni odgovor na nacionalne izazove,

-         da ustavno načelo i ljudsko pravo na rad bude stvarna briga države Srbije da svojim građanima i građankama to pravo učini i stvarnim kroz reformisanu politiku obrazovanja i negovanja kulture rada.

 

Čvrsto uvereni da je Srbija umorna od nekvalifikovanih, neodlučnih i korumpiranih vođa i iskompromitovanih političkih stranaka i javnih institucija, te da bi Srbiju trebalo da predvodi odlučno, obrazovano vođstvo, s jasnim pogledom u budućnost, učinićemo sve da se ona izvede na put ekonomskog, socijalnog, kulturnog i nacionalnog prosperiteta, solidarnosti među ljudima i socijalne pravde i njoj primerenog humanizma; Ujedinjeni kao pojedinci, stranke i političke grupe javno potvrđenog socijaldemokratskog opredeljenja, a u nameri preuzmanja vlasti i odgovornosti za razvoj države i društva,

 

mi dole potpisani pojedinci i ovlašćeni predstavnici političkih stranaka,  sindikalnih i drugih organizacija civilnog društva, koje deluju na teritoriji Republike Srbije ovim memorandumom potvrđujemo saglasnost o sardanji u osnivanju Socijaldemokratskog pokreta Srbije i o zajedničkom radu na ostvarivanju sledećih ciljeva:

 

-         Intenziviranje demokratizacije Republike Srbije i ostvarivanje temeljnih i celovitih demokratskih reformi društva i države, te preobražaja Srbije u savremenu građansku, multietničku, multikulturalnu državu;

-         Sprovođenje korenitih ustavnih reformi i uspostavljanje vladavine prava, dosledna institucionalizacija, puna odgovornost, efikasnost i nezavisnost izvršne, sudske i zakonodavne vlasti kao nužnog uslova za brži ekonomski, politički i društveni razvoj i emancipaciju srpskog društva;

-         Izgradnju Republike Srbije kao složene, regionalizovane države, na osnovu evropskih standarda, uz uvažavanje istorijskih, ekonomskih, etničkih, kulturnih i prirodnih osobenosti. Sadašnjoj AP Vojvodini će se, po osnovu njenih istorijskih prava i na osnovu opredeljenja njenih građana i naroda da svojom voljom uđu u sastav Republike Srbije, garantovati regionalni politički subjektivitet, adekvatna decentralizacija vlasti, pravo na ustav i samosvojne demokratske institucije, ravnopravan položaj sa drugim istorijskim regijama, kao i prava, obaveze i odgovornost za sopstveni ali i za zajednički razvoj države Srbije;

-         Uspostavljanje ekonomski i socijalno stabilne i efikasne ekonomije i države; afirmacija i zaštita privatne i drugih vidova svojine (državna, zadružna, korporativna) kao i njihovu tržišnu verifikaciju; reforma, korporativizacija i efikasnost državnog sektora; sprovođenje procesa denacionalizacije i restitucije nepravedno oduzete imovine; jačanje socijalnih funkcija države, posebno eliminacija masovne nezaposlenosti i siromaštva i razvoj delotvorne socijalne politike; ustavno garantovanje socijalno odgovornog ponašanja privatnih korporacija; jačanje uloge zaposlenih u socijalnom dijalogu s vlastima i poslodavcima, uz obezbeđivanje odgovarajuće participacije zaposlenih u procesima odlučivanja o pravima i obavezama u oblasti rada i raspodeli profita; stvaranje stabilnih pravnih i ekonomskih uslova za sigurno investiranje kapitala i za brži ekonomski i politički razvoj i rehabilitaciju srednjeg  sloja; obezbeđivanje produktivnog zapošljavanja i socijalno uravnoteženog razvoja; ostvarivanje jednakosti životnih šansi za sve ljude, a naročito za mlade, za sve socijalne slojeve i eliminisanje prakse socijalne i svake druge diskriminacije; jačanje uloge sindikata i drugih organizacija koje zastupaju interese  zaposlenih u skladu sa standardima i konvencijama Međunarodne organizacije rada; preduzimanje efikasnih mera za ograničavanje monoplskog položaja i političkog uticaja oligarha, efikasna borba protiv svih oblika korupcije na svim nivoima društvene organizacije, posebno energično otkrivanje i sprečavanje svih veza državnih institucija i političke elite sa organizovanim kriminalom;

-        Stvaranje neophodnih sistemskih uslova za optimalan i održiv ekonomski razvoj Republike Srbije kao celine i njenih pojedinačnih regija; ostvarivanje decentralizovanog razvoja koji odgovara regionalnim i loklanim razlikama u Srbiji, posebno upravljanje i kontrola porcesa  urbanizacije i prosotornog planiranja Srbije u skladu s ciljevima decentralizovanog razvoja

-         Preispitivanje ekonomskih, socijalnih i moralnih efekata dosadašnjeg procesa stihijske tranzicije i antiradničke, antiseljačke i tajkunske privatizacije društvene imovine i poljoprivrednog zemljišta uz podšku privatizaciji koja je u skladu sa interesima celine društva; rad na razvoju poljoprivrede, imajući u vidu nacionalne  razvojne potencijale, ali i bitno izmenjene ekonomske i klimatske uslove u kojima ostaje sve manje površina za proizvodnju hrane; podsticanje razvoja zadruga kao ekonomsko-socijalnih tela u oblasti usluga, poljoprivrede i agroturizma, uz razrešenje problema sada postojećih zadruga;

-         Obezbeđivanje očuvanja zdrave životne sredine i zaštita vodotokova koji su od posebnog značaja za proizvodnju zdrave hrane koja bi mogla biti komparativna prednost za Srbiju; planiranje reindustrijalizacije i sektora energetike na postojećim i obnovljivim izvorima kao povezanih razvojnih perspektiva Srbije;

-         Suzbijanje negativnih trendova u demografskom razvitku stanovništva, uključujući ostvarivanje adekvatnih i sveobuhvatnih mera populacione politike kao sastavnog dela opšte razvojne politike zemlje. Pre svega,  rešavanje problema nedovoljnog rađanja i negativnog prirodnog priraštaja i njima ostvarene depopulacije, izraženog demografskog starenja stanovništva, negtaivnnih promena u ekonomskoj strukturi, radnoj  snazi i zaposlenosti; posebno sprečavanje diskriminacije žena pri zapošljavanju danas često uslovljenim odricanjem od materinstva i odgoja dece; 

-         Zaustavljanje negativnih trendova u unutrašnjim migracijama, posebno egzodusa ruralne populacije i poremećaja u teritorijalnom rasporedu stanovništva; ostvarivanje strategije upravljanja migracionim tokovima i integracije stranih radnika i drugih migranata u ekonomiju i društvo Srbije;

-         Ostvarivanje sloboda i prava građana, a posebno  kulturnih i verskih prava svih nacionalnih i verskih zajednica putem utemeljivanja dugoročne demokratske manjinske i verske politike, kojom se osigurava istinska ravnopravnost svih i onemogućava diskriminaciono ponašanje i praksa;

-         Jačanje međunarodnog položaja i ugleda zemlje u svetu kao i njene međunarodne bezbednosti uz punu otvorenost za saradnju u međunarodnim organizacijama, odlučnost  za uključenje u EU i otvorenost za ulazak u NATO;  rešavanje krupnih nasleđenih i novostvorenih problema u odnosima sa susednim zemljama na prostoru bivše SFRJ, naročito za razvoj dobrih odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, uključujući Republiku Srpsku kao njen ravnopravni entitet; uspostavljanje sistema efikasnog upravljanja  krizom na Kosovu i Metohiji u cilju obezebeđivanja ostvarivanja i zaštite državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, posebno ravnopravnosti svih građana i građanki, a posebno zaštite interesa srpske zajednice i zaštite kulturno istorijske baštine i verskih svetinja srpskog naroda na tom prostoru, kao i razvoja ekonomske, političke i druge saradnje s albanskim stanovništvom;

-        Odlučno suprotstavljanje pokušajima negiranja i dovođenja u pitanje istorijskog doprinosa naroda i građana Republike Srbije pobedi nad fašizmom, nezavisno od istorijskih ideologija, te pokušajima oživljavanja srpsko - srpskih podela i činjenja novih nepravdi na humusu istorijskog nasleđa, kao i nipodaštavanju tekovina radničkog pokreta u Srbiji i njegovog istorijskog doprinosa njenom ukupnom razvoju;

-        Izgradnja Socijaldemokratskog pokreta Srbije kao moderne partije evropske levice, snažne i delotvorne alternative na političkoj sceni zemlje; afirmacija Socijaldemokratskog pokreta Srbije kao doslednog političkog zastupnika interesa onih koji žive od sopstvenog rada i onih privatnih vlasnika i korporacija koje stvaraju uslove za jačanje položaja zaposlenih i društva u celini; razvijanje političke saradnje sa svim političkim strankama, nevladinim organizacijama i drugim demokratskim snagama civilnog društva, osim sa onima koje su neposredno odgovorne za etno-genocidne ratove i politiku koja je, tokom devedestih godina dvadesetog veka, nanela ogromnu štetu srpskom i drugim narodima na prostoru druge Jugoslavije; potvrđivanje Socijaldemokratskog pokreta Srbije kao pokreta koji baštini tradicije srpske socijaldemokratije i sindikalnog pokreta  i sve one vrednosti dugogodišnje borbe za socijalizam, koje je potvrdila istorija;

-         Socijaldemokratski pokret Srbije će, delovati u skladu sa načelima decentralizacije, regionalizacije i supsidijarnosti, statutarno garantovati samostalnost svojih organizacija i organa na svim nivoima vlastite organizovanosti. Pokrajinska i regionalne organizacije Socijaldemokratskog pokreta Srbije su konstituenti Pokreta, sa svim obavezama i pravima koje iz toga proističu;

-         Ostvarivanje punog uticaja Socijaldemokratskog pokreta Srbije na svim nivoima vršenja vlasti i organizacije društva; osvajanje podrške birača, pre svega radnih slojeva društva, na izborima i poštovanje njihovog poverenja doslednim ostvarivanjem izbornog programa zasnovanog na programskim ciljevima Socijaldemokratskog pokreta Srbije.

 

Ovaj Memorandum je otvoren, sve do održavanja osnivačke skupštine Socijaldemokratskog pokreta Srbije,  za pristupanje pojedinaca, političkih stranka, sindikalnih i drugih organizacija civilnog društva, koje deluju na teritoriji Republike Srbije.”

Izvinjavam se na dužini teksta ali sam smatrao da Memorandum treba dati u celini kako bi ste mogli da vidite detaljnije šta je programski osnov, koji su ciljevi, i koji su poželjni partneri.

Mislim da svaka osnovana kritika ima smisla, pa tako i kritike iznete u Memorandumu.

Mnogo je činilaca koji će uticati na to da li će inicijativa ostati samo projekat u pokušaju ili realna alternativa.

 

 Komentari (30)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Drago Kovacevic Drago Kovacevic 09:25 22.08.2009

Hmmm

Nemam šta reći o memorandumu. Prosto, partije i pokreti na političkom tržištu ne zavise toliko od programa i programskih dokumenata, koliko od sposobnosti osnivača da nametnu svoju priču i vremena kad tu priču plasiraju. Pa ako još imaju dovoljno novca i dobru "pratnju" bočnih pomagača...
Inače, vreme za levicu dolazi, iako su SPS i JUL uspeli da ideje levice kompromituju za duže vreme...
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 09:33 22.08.2009

Re: Hmmm

Prosto, partije i pokreti na političkom tržištu ne zavise toliko od programa i programskih dokumenata, koliko od sposobnosti osnivača da nametnu svoju priču i vremena kad tu priču plasiraju.

Na politickom trzistu Srbije vecina "muckova" se prodaju kao fina jaja. Zar ne ?
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:05 22.08.2009

Re: Hmmm

Inače, vreme za levicu dolazi, iako su SPS i JUL uspeli da ideje levice kompromituju za duže vreme.

slažem se.
Nemam šta reći o memorandumu. Prosto, partije i pokreti na političkom tržištu ne zavise toliko od programa i programskih dokumenata, koliko od sposobnosti osnivača da nametnu svoju priču i vremena kad tu priču plasiraju. Pa ako još imaju dovoljno novca i dobru "pratnju" bočnih pomagača...

i ovo stoji
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:06 22.08.2009

Re: Hmmm

Ninoslav Randjelovic
Prosto, partije i pokreti na političkom tržištu ne zavise toliko od programa i programskih dokumenata, koliko od sposobnosti osnivača da nametnu svoju priču i vremena kad tu priču plasiraju.

Na politickom trzistu Srbije vecina "muckova" se prodaju kao fina jaja. Zar ne ?

tačno, a to je izgleda i veština politike.
Ninoslav Randjelovic Ninoslav Randjelovic 11:22 22.08.2009

Re: Hmmm

tačno, a to je izgleda i veština politike.

Mozda. Ipak, bez kupaca i korisnika tih raznih "muckove" na trzistu politickih jaja Srbije, nema ni te vestine politike. Dakle, od nas zavisi, sto rece neko jaje ili mucak. Nije na meni da procenjujem. Nisam ga kupovao ni jeo. Imam visok holesterol, znate.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 09:41 22.08.2009

2+1

"uspostavljanje sistema efikasnog upravljanja krizom na Kosovu i Metohiji u cilju obezebeđivanja ostvarivanja i zaštite državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, posebno ravnopravnosti svih građana i građanki, a posebno zaštite interesa srpske zajednice i zaštite kulturno istorijske baštine i verskih svetinja srpskog naroda na tom prostoru, kao i razvoja ekonomske, političke i druge saradnje s albanskim stanovništvom"
Dva dobronamerna pitanja i jedan konstatacija:

1. Šta znači uspostavljanje sistema efikasnog upravljanja krizom na Kosovu i Metohiji ? Mogao bih da se složim sa mnogim stvarima u Memorandumu. Ali ne znam kako da se složim sa ovim stavom ako ne znam šta znači.

2. Ne razumem ovaj izraz: posebno ravnopravnosti svih građana i građanki, Pretpostavljam da ovakve nepotrebne izraze gura neko kao što je Žarko Korać. Poštujem njegov rad i način iznošenja stavova. Ali niko razuman neće pod pojmom građani podrazumevati samo muškarce građane. Dakle, slobodno napišite samo građani . A ovaj izraz građani građanke je na tragu novogovoar i na tragu silovanja jezika - o tome se puno pisalo na Blogu B92. Prosta molba, izbacite takve stvari iz svih mogućih tekstova, imaju kontraefekat i otvaraju nove nebitne frontove.

3. Zaista je u pravu Drago Kovačević kada kaže Prosto, partije i pokreti na političkom tržištu ne zavise toliko od programa i programskih dokumenata, koliko od sposobnosti osnivača da nametnu svoju priču i vremena kad tu priču plasiraju.. Programe i memorandume naš narod vrlo brzo prestaje da čita i počinje da prati važnije stvari: šta se dešava u praksi, kako ko izgleda, šta se piše o SDP u Kuriru, kako ko govori i da li crveni i muca na TV,...
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:48 22.08.2009

Re: 2+1

1. Šta znači uspostavljanje sistema efikasnog upravljanja krizom na Kosovu i Metohiji ? Mogao bih da se složim sa mnogim stvarima u Memorandumu. Ali ne znam kako da se složim sa ovim stavom ako ne znam šta znači.

Pretpostavljam da misli na efikasniji način rešavanja problema na i oko Kosova u cilju obezebeđivanja ostvarivanja i zaštite državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji, posebno ravnopravnosti svih građana i građanki, a posebno zaštite interesa srpske zajednice i zaštite kulturno istorijske baštine i verskih svetinja srpskog naroda na tom prostoru, kao i razvoja ekonomske, političke i druge saradnje s albanskim stanovništvom"
2. Ne razumem ovaj izraz: posebno ravnopravnosti svih građana i građanki,

Lično se slažem da je dovoljno koristiti pojam građani jer on podrazumeva muškarce i žene. Inače bi onda trebalo govoriti i o stanovnicima i stanovnicama, žiteljima i žiteljicama.
Ali, kao to je sada in. To je sada trend u Evropi. Pa i Nemci kažu nemački građani i građanke.
dragan7557 dragan7557 18:29 23.08.2009

Re: 2+1

memorandume naš narod vrlo brzo prestaje da čita i počinje da prati važnije stvari: šta se dešava u praksi

U pravu si. Nekako najviše se ističe Memorandum SAN koji je postao noćna mora.

dragan7557 cerski
fender_bender fender_bender 10:23 22.08.2009

Sve je to smuti pa prospi, bojim se...

Ili: neko bi opet da se igra levice, kritikujuci tranziciju i bogatase, a zaboravljajuci pri tom da prave tranzicije i prave levice (sta god to danas znacilo) nema bez da jednog dana u par FIRMI sve zaposlene jos u holu saceka sto sa naslaganim radnim knjizicama i jedno ljubazno 'izvolite knjizicu i resenje, dovidjenja, zvacemo vas. Mozda.' Mislim na silne sluzbe, vojsku, mislim na nikada sprovedenu lustraciju, mislim na strahopostovanje prema drzavi koje se izrazava, ponekad se bojim, u mali mozak usadjenim strahopostovanjem prema takozvanim sluzbama. Specijalcima svih fela. Otvaranje dosijea, istinsko, necu ni da pominjem.
Samo tako levica moze da istinski raskine sa prosloscu, blizom i daljom, i da od nje uzme ono sto Srbiji zaista pripada, pocev od mesta i doprinosa borbi protiv fasizma. I u cemu, niko pametan ne spori, ima toliko toga dobrog, ukljucujuci trud i doprinos generacija koje su izgradile sve ono sto ova zemlja i danas jede i od cega zivi.
Pa Gazela, aman, nije od vremena mrskog komunizma, koji ju je napravio, ni - ofarbana.
Ali su nas zato, odmah, iste noci posle 5. oktobra ubedjivali da nema zivota Srbiji ako se dirne u sluzbe, radete markovice i nebojse pavkovice... Kao, bezbednost drzave bi bila opasno ugrozena.... A nije se nasao niko da kaze izem ti drzavu cija bezbednost zavisi od pomenutih...
Ovako, sve sto sam procitao zvuci, a bojim se i da jeste, samo skup lepozvucecih fraza koje nikoga ne obavezuju.
Nije liderstvo to koje danas jede Srbiju i ne da joj da krene dalje.
Ne da joj da krene dalje neraskinuta veza, netaknut uticaj struktura koje sam pomenuo, nesprovedena lustracija...
Uostalom, zar je toliko tesko baciti pogled na ono sto su uradili Poljaci, Cesi, Nemci.... Stazi se odavno preselio u knjige, postao istorija. Ovde je samo promenio ime.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:01 22.08.2009

Re: Sve je to smuti pa prospi, bojim se...

Samo tako levica moze da istinski raskine sa prosloscu, blizom i daljom, i da od nje uzme ono sto Srbiji zaista pripada, pocev od mesta i doprinosa borbi protiv fasizma. I u cemu, niko pametan ne spori, ima toliko toga dobrog, ukljucujuci trud i doprinos generacija koje su izgradile sve ono sto ova zemlja i danas jede i od cega zivi.
Pa Gazela, aman, nije od vremena mrskog komunizma, koji ju je napravio, ni - ofarbana.
Ali su nas zato, odmah, iste noci posle 5. oktobra ubedjivali da nema zivota Srbiji ako se dirne u sluzbe, radete markovice i nebojse pavkovice... Kao, bezbednost drzave bi bila opasno ugrozena.... A nije se nasao niko da kaze izem ti drzavu cija bezbednost zavisi od pomenutih...

Sa ovim se potpuno i ja slažem,. Ima Srbija toliko mnogo dobrog što je zapostavila, a da se nije otarasila onoga što nije valjalo.
vilovuk vilovuk 15:53 22.08.2009

Re: Sve je to smuti pa prospi, bojim se...

fender_bender

... Ovako, sve sto sam procitao zvuci, a bojim se i da jeste, samo skup lepozvucecih fraza koje nikoga ne obavezuju...

Ovo je meni skup prašnjavih, ofucanih i olupanih fraza ... Ovo je depresivno, ovo je sačuvajbože.
Treba nam partija entuzijazma a ne Krkobabićevih ideja, treba nam partija koja peva!
(setite se kako je bilo neodoljivo ono Yes, we can)
leopold_lady leopold_lady 11:14 22.08.2009

Jednom ....

sam uletela u politiku .... I rekla - nikad više .... Sviđa mi se Janjić kao čovek,ali - ne znam kakav će biti kao političar.....
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 11:52 22.08.2009

Re: Jednom ....

Sviđa mi se Janjić kao čovek,ali - ne znam kakav će biti kao političar.....

Pa Janjić je u politici više od 30 godina...Ne kao lider, ali svakako kao čovek koji egzistira u svetu politike...
leopold_lady leopold_lady 12:33 22.08.2009

Re: Jednom ....

Pa Janjić je u politici više od 30 godina...Ne kao lider, ali svakako kao čovek koji egzistira u svetu politike...


Ja ga znam kao stručnjaka.... Nisam pratila njegovo političko kretanje... Kao što rekoh - politikom se jednom opekla....
Inner Party Inner Party 13:17 22.08.2009

SDU

Pa u Srbiji vec postoji parlamentarna socijal-demokratska stranka - SDU Zarka Koraca.
A kada bi se salili mogli bi reci da je tu i Canak sa svojom LS(d)V.

PS

Cujem i Ljajic osniva socijal-demokratsku stranku.


PS 2

Srecno sa osnivanjem stranke, nadam se da cete naci svoj put do biraca.
vracarac92 vracarac92 13:29 22.08.2009

Re: SDU

Srecno sa osnivanjem stranke, nadam se da cete naci svoj put do biraca.

Srecno................samo se nadam da nece pasti na grbacu porskih obveznika t.j. da nece biti finansirani iz budzeta.
Milan Karagaća Milan Karagaća 13:51 22.08.2009

Re: SDU

vracarac92
Srecno sa osnivanjem stranke, nadam se da cete naci svoj put do biraca.

Srecno................samo se nadam da nece pasti na grbacu porskih obveznika t.j. da nece biti finansirani iz budzeta.

Već sam u tekstu napisao da pravim razliku između pokreta i stranke. Valjda će na vreme da nam kažu o kojoj varijanti se radi.
Jelena Milić Jelena Milić 14:17 22.08.2009

Re: SDU

gde ce vam dusa milane i iner parti

a SPS
Milan Karagaća Milan Karagaća 16:58 22.08.2009

Re: SDU

Srecno sa osnivanjem stranke, nadam se da cete naci svoj put do biraca.

Ne osnivam ja.
Milan Karagaća Milan Karagaća 20:55 22.08.2009

Re: SDU

Jelena Milić
gde ce vam dusa milane i iner parti

a SPS

Pa može i SPS da se transformiše i reformiše, da napravi otklon od prošlosti i da krene u ozbiljnu izgradnju moderne stranke levice. Sve može, ako se hoće i ako hipoteka nija prevelika.Ivica Dačić
sentinel26 sentinel26 14:53 22.08.2009

Još jedan eksperiment ?

Prijatelju ja mislim da će u Srbiji biti jako teško napraviti političku partiju orijentacije koja odgovara imenu na koje se pretenduje u ovome memorandumu.
Sve to što piše u memorandumu kao mogući (i poželjan ) dio budućeg programa stranke već postoji u programima nekih velikih i većeg broja manjih stranaka.

1) Ključno pitanje na kojem padaju je tranzicija.
Preispitivanje ekonomskih, socijalnih i moralnih efekata dosadašnjeg procesa stihijske tranzicije i antiradničke, antiseljačke i tajkunske privatizacije društvene imovine i poljoprivrednog zemljišta uz podšku privatizaciji koja je u skladu sa interesima celine društva; ...
Volio bih da znam šta je to "moralni efekat stihijske tranzicije ".
"Antiradnička", "antiseljačka" i tajkunska privatizacija ?

Preispitivanje tranzicije, ako ima nezakonitosti, je stvar pravosudnijh i istražnih organa, šta tu ima da rade političke partije ? To je izjava za prikupljanje glasova bivše radničke klase.

Oni slojevi radnika koji traže da država poništi privatizaciju i da ona postane njihov gazda nadaju se da će im kod države, tj. u državnom poslu biti osigurana egzistencije jer vide kako prolaze državni službenici.

2) Opredelili su se za afirmaciju svih oblike svojine, to znači ništa od daljne privatizacije.

Drugi njihov veliki minus je što žele da budu "kalif umjesto kalifa" - po pitanju Kosova.
Nijesu se nimalo distancirali od sadašnje politike prema Kosovu a ni od politike V.Koštunice.

3) " Upravljanje krizom na KiM ". To je apsolutna prošlost. Srbija je upravljala krizom na cijelom Kosovu do kraja 1998.godine, a sada upravlja krizom na Severnom Kosovu i u Preševskoj dolini.

Kako je ona već "prokazana" kao nesposobna da riješava krize, uslijediće miješanje onih koji su i do sada činjeli.

Valjda je jasno ko je sve uključen u rešavanje kosovske krize i treba (ako već nije kasno ) da se priključi ovim činiocima.
Praktična zaštita srpskog stanovništva i kulturno-istorijskih dobara na Kosovu je nesprovodiva bez učešća lokalnih organa vlasti.
Šta sada radi vlast Srbije ? Pokušava da stvori paralelne organe tamo gdje ni regularni organi do 1998. nijesu imali vlast. Čime će da upravlja ta "Skupština Prištine" koju oni izaberu na onaj način ? Upravljaće Gračanicom i sa još nekoliko sela i neće biti priznati ni od koga a biće priključeni na kasu poreskih obveznika Srbije.

Gospodin Janjić koji boravi najviše na Kosovu ovo sve vidi i zna i ako misli da će ta nova stranka ovo isto raditi bolje od ovih sadašnjih - vara se..

Milan Karagaća Milan Karagaća 20:52 22.08.2009

Re: Još jedan eksperiment ?

Pa prijatelju nemama šta dodati.
Ja napisah gore moju dilemu dali se radi o političkom projektu kao pokretu koji bi objedinio sve političke snage, uključujući i stranke ili se radi o formiranju stranke.
U prvom slučaju, mislim da ima smisla govoriti i kao odgovoru na predstojeće pogoršanje socijalne situacije. Dakle, koncentrisanju svih oko rešavanja socijalnih i ekonomskih problema.
Takođe, mislim da bi u tom projektu DS mogla i trebala da ima ključnu ulogu, čak i kao vodeća snaga projekta ali bi morala više da se i sama koncentriše na socijalnu dimenziju i da se malo više alocira levlje od centra.
U drugom slučaju, ako se ide na formiranje stranke moraće i Memorandum da se dorađuje i precizira, a ovaj i shvatam kao draft.
Bomo videli.
dragan7557 dragan7557 18:24 23.08.2009

Re: Još jedan eksperiment ?

Preispitivanje tranzicije, ako ima nezakonitosti, je stvar pravosudnijh i istražnih organa, šta tu ima da rade političke partije ?Pa kako šta, valjda da naređuju sudijama, sudovima i istražnim organima kojima su gazde.

Inače preporuka i tebi i Milanu.

dragan7557 cerski
drug.clan drug.clan 14:54 22.08.2009

opet

bojim se da kada u partiju zaroni sadasnji politicki kadar ta ce partija biti socijalisticka koliko i nacionalsocijalisticka partija nemacke od pre 70 godina.

njima treba partija da bi sebi napravili posao a ne da bi ostvarili lepo prepisane ideje.

PS janjic tu u najboljem slucaju moze da prodje kao jagnje - zrtveno
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:25 23.08.2009

Rasim LJajić

formira novu stranku i ocenjuje šanse Janjića
* Najavili ste formiranje nove stranke. Kada će se to dogoditi?
- Sledeće nedelje formiraću novu stranku. Zvaće se Socijaldemokratska partija Srbije. Za sedam dana predaćemo potpise za njenu registraciju.
* Koji će vam biti programski ciljevi?
- To će biti stranka vrlo jasne i naglašene socijaldemokratske orijentacije. Baviće se svakodnevnim problemima običnih ljudi u Srbiji. A kada je reč o velikim političkim temama, zastupaće stavove bazirane na državotvornosti.
* Kakvo je interesovanje za novu partiju?
- Ogromno, iznad svih naših očekivanja. U novembru ćemo imati veliki kongres kome će prisustvovati 5.000 delegata, a do kraja godine cela Srbija će biti pokrivena stranačkim odborima.
* Koja će još od stranaka ući s vama u savez?
- Nijedna. Nova partija neće biti nikakava konfederacija stranaka. Te stranke da su mogle da uspeju, one bi već uspele. Nema potrebe da se udružujemo sa neuspešnim političkim projektima. Ovo će biti stranka za uspešne pojedince u svojim strukama.
* A od poznatih javnih ličnosti?
- Na kongresu ćete videti koliko će javnih ličnosti podržati novu partiju. U svakom slučaju, biće velikih iznenađenja.
* Bilo je najava da će u toj partiji biti mesta za Nebojšu Čovića?
- Sa Čovićem sam dugo sarađivao. On ima svoju političku partiju i ambicije da tu stranku dalje razvija. S obzirom na slično opredeljenje postoji i realan prostor za buduću uspešnu saradnju.
* Remeti li vam planove to što je i Dušan Janjić krenuo u osnivanje nove partije - iste socijaldemokratske orijentacije?
- To je neozbiljna priča. Ta će se stranka raspasti i pre nego što bude formirana, kao što je uostalom propalo sve čega se Janjić uhvatio.
* Kakva je sudbina vaše sadašnje partije - Sandžačke demokratske partije?
- Ona će nastaviti da deluje na lokalnom i regionalnom nivou i biće naš partner na sledećim izborima.
* Hoće li osnivanje nove partije poremetiti odnose sa vašim strateškim partnerom DS?
- Razgovarao sam sa predsednikom Tadićem i izložio mu ideju o novoj partiji. Dogovorili smo se da nakon našeg kongresa potpišemo sporazum o strateškom partnerstvu DS i SDP. Time ćemo vrlo jasno ojačati blok socijaldemokratskih partija i pokazati bliskost političkih ideja. Objektivno, to su dve najsličnije stranke na političkoj sceni Srbije.
dragan7557 dragan7557 18:14 23.08.2009

Re: Rasim LJajić

* Koji će vam biti programski ciljevi?
- To će biti stranka vrlo jasne i naglašene socijaldemokratske orijentacije. Baviće se svakodnevnim problemima običnih ljudi u Srbiji. A kada je reč o velikim političkim temama, zastupaće stavove bazirane na državotvornosti.

Razume li gospodin Ljajić pitanje ?

Zaključak na osnovu piloženog:

Gospodin Ljajić nema ni pojma šta je pitan ?

Arogantno i drsko gospodin Ljajić odgovara po starom "što babi milo u snu joj se snilo."

Ili gospodin Ljajić ne vlada jezikom na kome mu je postavljeno pitanje ili zlonamerno izbegava odgovor ili pak nema pojma o programu i njime definisanim ciljevima stranke u osnivanju, ili što je i najverovatnije stranka in spe nema program pa ni ciljeve.


dragan7557 cerski
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:07 23.08.2009

ili Socijaldemokratsko partnerstvo

možda i koalicija DS, SPS, Ljajić, a ostali neka se priključe

Rasim Ljajić:
"Razgovarao sam sa predsednikom Tadićem i izložio mu ideju o novoj partiji. Dogovorili smo se da nakon našeg kongresa potpišemo sporazum o strateškom partnerstvu DS i SDP. Time ćemo vrlo jasno ojačati blok socijaldemokratskih partija i pokazati bliskost političkih ideja. Objektivno, to su dve najsličnije stranke na političkoj sceni Srbije".
Ivica Dačić:
"Za Srbiju je važno da se u narednom periodu zadrži politička stabilnost. Pošto je DS članica Socijalističke internacionale, oni su SPS-u u ovom trenutku ideološki najbliži, bez obzira što to može da zvuči čudno i našima i njihovima. Ipak, rezultati izbora će dati zadnju reč. Važno je jedino da se izbori ne pretvore opet u igra bez granica. Nadam se da će doći vreme kada neće od rezultata izbora zavisiti da li će Srbija ići u EU ili ne. To je valjda strateško opredeljenje naše zemlje i mi to ne radimo zbog EU. To sam rekao i ljudima iz Evropske komisije."
i dalje
"Kada smo razgovarali sa DS, bili smo svesni da postoje mnogi razlozi za naše suprotstavljanje u prošlosti. Prošlost se ne može promeniti, ali sadašnjost i budućnost mogu. Zato smo se dogovorili da potpišemo deklaraciju o političkom pomirenju, koju bi, po mom mišljenju, i druge političke stranke mogle međusobno da potpišu kako bi unutrašnji ratovi započeti ranijih godina najzad mogli da se prekinu. Srbija i danas još ratuje između partizana i četnika, Karađorđevića i Obrenovića, republikanaca i monarhista… a svi zaboravljaju da se u svim normalnim državama sveta zna šta su nacionalni interesi oko kojih sloga mora da postoji, a da se u svemu ostalom možete razlikovati.

milano_75 milano_75 07:19 24.08.2009

Re: ili Socijaldemokratsko partnerstvo
"Srbija i danas još ratuje između partizana i četnika, Karađorđevića i Obrenovića, republikanaca i monarhista… a svi zaboravljaju da se u svim normalnim državama sveta zna šta su nacionalni interesi oko kojih sloga mora da postoji, a da se u svemu ostalom možete razlikovati."

Interesi [ "nacionalni" ], oko kojih se svi (stranke, partije, pokreti, udruzenja i tsl...) slazu, su interesi drzavnih tajkuna ...oko toga postoji apsolutni konsenzus ...u te tekovine niko ni ne pomislja da dirne
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:18 24.08.2009

Re: ili Socijaldemokratsko partnerstvo

milano_75"Srbija i danas još ratuje između partizana i četnika, Karađorđevića i Obrenovića, republikanaca i monarhista… a svi zaboravljaju da se u svim normalnim državama sveta zna šta su nacionalni interesi oko kojih sloga mora da postoji, a da se u svemu ostalom možete razlikovati."

Interesi [ "nacionalni" ], oko kojih se svi (stranke, partije, pokreti, udruzenja i tsl...) slazu, su interesi drzavnih tajkuna ...oko toga postoji apsolutni konsenzus ...u te tekovine niko ni ne pomislja da dirne

Zato i nemamo ni slocijaldemokratiju ni modernu levicu koja bi se brinula o interesima srednje klase i onoga sto se nekada zvalo radnička klasa, odnosno širok sloj radnika, seljaka i činovnika, a ne samo o uskoj grupi bogatih koji postaju sve bogatiji.
milano_75 milano_75 14:11 24.08.2009

Re: ili Socijaldemokratsko partnerstvo

Milan Karagaća

Zato i nemamo ni slocijaldemokratiju ni modernu levicu koja bi se brinula o interesima srednje klase i onoga sto se nekada zvalo radnička klasa, odnosno širok sloj radnika, seljaka i činovnika, a ne samo o uskoj grupi bogatih koji postaju sve bogatiji.


Slazem se imenjace, nemamo ni demokratiju u pravom smislu te reci, vec samo prividno visestranacje. Tajkuni su nastali na isti nacin kao u Rusiji, po nalogu drzave i transferom drzavnog kapitala na njihove racune. Oni naravno postaju sve bogatiji, ne vracaju pare drzavi; a srednja i radnicka klasa, sve siromasniji.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana