Ljudska prava u Srbiji (I deo)

Goran Miletic RSS / 24.08.2009. u 10:52

Prilikom ukazivanja na drastično kršenje ljudskih prava, građani odmahuju rukom govoreći da su i njihova prava ugrožena, navodeći nezaposlenost i niske penzije

Iako većina građana Srbije misli da se ljudska prava u Srbiji uglavnom poštuju, pre bi se moglo zaključiti da velika većina i ne zna koja su im prava i slobode zagarantovane. Vidljivo je i neznanje da, pored brojnih međunarodnih dokumenata koji obavezuju Srbiju, Ustav Srbije daje prilično detaljnu i iscrpnu listu ljudskih prava (i sloboda) oko koje nema nikakvog „pogađanja". Još češće se dešava da prilikom ukazivanja na drastično kršenje ljudskih prava građani odmahuju rukom govoreći da su i njihova prava ugrožena, navodeći najčešće nezaposlenost i niske penzije.

Ovakvo shvatanje ljudskih prava iznova ukazuje na neznanje, ali i na opasnu nespremnost da se prihvati da su pravo na život, okupljanje, jednakost, privatnost i slično zagarantovani svakom građaninu ove zemlje. Pravo da imate penziju od 250 evra, umesto 230 evra nije osnovno ljudsko pravo, dok pravo na život, pravo da budete obavešteni o razlozima hapšenja ili da vam se sudi u razumnom roku jesu osnovna ljudska prava.

Predstavnici vlasti u Srbiji će veoma retko i nerado upotrebiti termin „povreda" ili „kršenje" ljudskih prava onda kada su pozvani da daju izjavu u vezi sa slučajem kada su prava i slobode povređeni. Poricanje odgovornosti države je najčešća reakcija. Čak i otvoreni akti nasilja, diskriminacije ili govora mržnje nailaze na blagu osudu uz poznato obećanje: „Založiću se da se počinioci pronađu i kazne". Onda kada su pozvani da se izjasne o stanju ljudskih prava, stiče se utisak da u Srbiji gotovo i da nema sistematskog kršenja ljudskih prava, već da se događaju samo pojedinačni (mali) incidenti.

Činjenica je da je Srbija od pada Miloševića napredovala u poštovanju ljudskih prava. To je vidljivo i u normativnom delu (zakoni) i u praktičnom (primena zakona). Nismo u grupi zemalja u kojima se ljudska prava krše kao što su Severna Koreja, Kuba, Iran ili Belorusija (od evropskih zemalja). Međutim, Srbija još nije dostigla nivo poštovanja ljudskih prava koji priliči jednoj zemlji koja je članica Saveta Evrope, organizacije koja okuplja zemlje Evrope u kojima postoji demokratija, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava, a čiji se sud (Evropski sud za ljudska prava) stara da se prava poštuju na isti način u svakoj od 47 država članica.

Iako većini zvuči prihvatljivo ideja da je Srbija u „zlatnoj sredini" kada se radi o poštovanju ljudskih prava, brine činjenica da praksa u pojedinim oblastima sve više počinje da liči na praksu u Rusiji - napadi na branitelje ljudskih prava su sve češći, napadi neonacističkih i klerofašističkih organizacija su bez adekvatne reakcije policije, tužilaštva i sudova, dok teške povrede ljudskih prava u bliskoj prošlosti i dalje nisu rasvetljene (postupanje Rusije u Čečeniji, neodoljivo podseća na postupanje Srbije na Kosovu 90-tih).

Predstavnici vlasti u Srbiji zaboravljaju da Srbija ide ka EU, dok Rusija takvih planova nema, što se odražava i na očekivanja u domenu ljudskih prava.

Pravo na život

Kao članica Saveta Evrope ukinuli smo smrtnu kaznu, a abortus i eutanazija nisu teme koje su kontroverzne u javnosti. Iako postoji rašireno mišljenje da se pravo na život generalno poštuje, činjenica je da u Srbiji postoji veoma mnogo slučajeva u kojima niko nije odgovarao za kršenje prava na život. Da nije suđenja u Hagu i pred Većem za ratne zločine, ovakvih slučajeva bi bilo mnogo više. Prva važna grupa slučajeva odnosi se na 90-te godine (otmica u Sjeverinu, ubistvo braće Bitići, nestale i ubijene osobe u kontekstu ratova u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu, slučaj radnika RTS tokom bombardovanja). Neki od ovih slučajeva iz 90-tih su delimično rasvetljeni, suđenja za ratne zločine (u kojima su se dešavale drastične i masovne povrede prava na život) i dalje traju, ali se čini sve kako bi se država učinila što manje odgovornom za ove zločine.

Sledi grupa slučajeva koji takođe nisu rasvetljeni (uopšte ili do kraja), a tiču se 90-tih: novinari Vujasinović, Ćuruvija, Ibarska magistrala, ali i slučaj Stambolić. Kažnjavanje samo neposrednih izvršilaca nije dovoljno, ali utvrđivanje ko su naredbodavci još uvek nije na dnevnom redu. Treća grupa slučajeva su oni koji su se desili proteklih devet godina: ubistvo novinara Pantića, pokušaj ubistva novinara Dejana Anastasijevića, ubistvo gardista u Topčideru, ubistvo Đorđa Zarića od strane pripadnika Interventne jedinice. Zajedničko za sve ove slučajeve je da je istraga veoma dugo „u toku" i da se „prikupljaju dokazi", a da pritisak javnosti nestaje već posle nekoliko dana. Četvrta grupa slučajeva tiče se nesavesnog lečenja, usled čega je dolazilo do smrti pacijenta (u poslednjih nekoliko godina slučajevi „Decedra", Ana Grahovac, Mila Andrić, Dušica Milojković). Poznat je slučaj lekara hitne pomoći koji je odbio da pošalje kola hitne pomoći i posle nekoliko poziva. On je samo otpušten, dok u prethodno navedenim slučajevima lekari dobijaju veoma blage zatvorske kazne od po nekoliko meseci.

Sloboda od torture

Pravo koje se najjednostavnije svodi na frazu da „niko ne sme da vas bije" se veoma sporo prihvata kao nešto što je država dužna da obezbedi. Prva grupa slučajeva torture su oni koji su „zaostali" iz 90-tih godina i gde postupci traju godinama, a počinioci su uglavnom na slobodi, a često i dalje rade u policiji, BIA, vojsci. U ovoj grupi slučajeva karakteristična je pripadnost žrtava određenoj etničkoj grupi (Bošnjaci, Albanci, Romi) ili političkoj partiji. Druga grupa slučajeva, čiji broj se drastično povećava poslednjih godina su takozvani „napadi privatnih lica". Iako građanima to često nije jasno, prema svih standardima UN i Saveta Evrope država je odgovorna za nesprečavanje i nekažnjavanje u slučajevima kada torturu/napade čine privatna lica/grupe lica. U Srbiji su to sve češće pripadnici klerofašističkih i neonacističkih grupa, ali i navijači i druge organizovane skupine. Slučajevi poput gej parade 2001. godine, česti napadi neonacista na Rome (neki od njih sa smrtnih ishodom) ili napadi na „neomiljene" političke partije i pojedince su postali uobičajeni. Meta ovih grupa su i novinari (najpoznatiji je slučaj fotoreportera B92), a napad na žandarma Nebojšu Trajkovića od strane navijača „Crvene zvezde" Uroša Mišića (osuđen na 10 godina) je jedan od retkih slučajeva brze i adekvatne reakcije pravosuđa (slučaj je okarakterisan kao pokušaj ubistva).

Treća grupa slučajeva se odnosi na nepromenjeni običaj policije da dokaze prikuplja iznuđivanjem dok je osumnjičeni priveden ili u pritvoru. Iako su zbog promene zakona, sužene mogućnosti za torturu tokom hapšenja i pritvora, Evropski komitet koji nadzire primenu odgovarajuće konvencije protiv torture i dalje pronalazi bejzbol palice i slične čudne „naprave" u prostorijama koje služe za saslušanje i privođenje. Iznuđivanje iskaza prethodi najčešće prikupljanju drugih dokaza i naročito se smatra da treba „pritegnuti" nekog ko već ima dosije. Saopštenja policije da je „uhapšeno lice od ranije poznato organima gonjenja" i mediji koji ne poštuju pretpostavku nevinosti, još više stvaraju atmosferu koja pogoduje iznuđivanju iskaza u policijskim stanicama. Većina žrtava ne prijavljuje slučajeve policiji, a mali broj prijavljuje organizacijama za ljudska prava. Zbog dužine postupka, mnoge žrtve žele da odustanu od gonjenja, dok policija i tužilaštvo retko pokreću postupke po službenoj dužnosti protiv pripadnika snaga bezbednosti.

U slučajevima kada su postupci pokrenuti, suđenja traju dugo, kazne su blage, a najčešće kažnjavanje policijaca je kroz disciplinski postupak. Kada žrtva prijavi zlostavljanje, uglavnom prolazi kroz ispitivanje interne kontrole koje veoma podseća na ubeđivanje da nije baš dobro sve videla i da sve što je napisano u izjavi nije tako kako je bilo. Žrtvi se ne veruje, dok na kraju policajci najčešće prolaze sa smanjenjem plate ili suspenzijom. Policija u svojim saopštenjima i dalje koristi eufemizam „prekoračenje u obavljanju službene dužnosti", odbijajući i na ovaj način da se ogradi od kršenja ljudskih prava.

Situacija u pritvorskim i zatvorskim ustanovama, kao i specijalnim ustanovama je daleko od očiju javnosti i rezultati nezavisnog monitoringa se često dočekuju sa nevericom. U izveštaju organizacije Mental Disability Rights International „Mučenje kao lečenje" detaljno je opisano stanje u ustanovama za decu sa posebnim potrebama. Umesto, prihvatanja preporuka i rada na promeni nečega što je tako decenijama, predstavnici vlasti ovaj izveštaj okarakterisali su kao pokušaj da se „potkopaju napori Srbije u vezi Kosova".

Zabrana ropstva i prinudnog rada

Najveći problem u vezi s poštovanjem ovog prava je trgovina ljudima i prinudna prostitucija. Iako povremena hapšenja stvaraju utisak da se na ovom polju dosta toga radi, činjenica je da trgovina i krijumčarenje ljudi zajedno s prinudnom prostitucijom i dalje opstaju u Srbiji bez dovoljne reakcije vlasti.

Pravo na slobodu i sigurnost

Iako većini građana sadržaj ovog prava nije jasan, ono se u suštini odnosi na čitav niz garancija koje svako od nas ima u trenutku lišenja slobode. Tu spadaju garancije da lišenje slobode mora biti u skladu sa postupkom propisanim zakonom, da se mora obavestiti o razlozima za lišenje slobode, da se u najkraćem roku izvodi pred sud, da ima pravo na žalbu na odluku o pritvoru, ali i odštetu u slučaju nezakonitog pritvora. Razlozi u kojima se neko može lišiti slobode su krajnje restriktivni i vreme mora biti najkraće moguće.

Jedna od najpoznatijih posledica poboljšanja zakona u ovom sferi je nemogućnost da vas policija „zadrži" do 24 h radi „utvrđivanja identiteta" ili mogućnost da imate advokata čak i na informativnom razgovoru u policiji.

Najveći broj povreda prava na slobodu i sigurnost tiče se ratnih zločina i teških povreda ljudskih prava tokom 90-tih godina. Do pada Miloševića, pritvor je često bio nezakonit ili je trajao mnogo duže nego što je određen (slučajevi kosovskih Albanaca u zatvorima u Srbiji), nezakonita lišenja slobode su često bila i masovna (prinudna mobilizacija izbeglica iz Hrvatske, slučajevi pripadnika pokreta „Otpor"), a ponekad samo uvod u masovne egzekucije (slučaj Sjeverin, slučajevi na Kosovu).

Posle 2000. godine, lišenja slobode su uglavnom bila zasnovana na zakonu i međunarodnim standardima, ali primeri nezakonite prakse i dalje postoje (na primer u rešenjima se često navodi neistinit trenutak hapšenja, što omogućava da pritvor duže traje i slično). Problem poštovanja ovog prava je bio naročito izražen za vreme akcija „Sablja" u toku koje je broj lišenja slobode drastično povećan, ali i vreme koje je osumnjičeni mogao da provede u pritvoru. Ovakva praksa je trajala do okončanja vanrednog stanja.

Sve u svemu, normativna poboljšanja su doprinela boljem poštovanju ovog prava u praksi, u odnosu na 90-te godine. Međutim, postupci za nezakonit pritvor tokom 90-tih i odštete žrtvama su i dalje problem (na primer slučaj Alije Halilovića koji je uhapšen od strane DB-a u junu 1993. i u pritvoru proveo 498 dana bez odluke o pritvoru, slučajevi Bošnjaka u Sandžaku zbog navodnog ilegalnog posedovanja oružja).

( objavljeno u vikend izdanju BORBE, nastavak naredne subote) 

AtačmentiKomentari (54)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

beenheredonethat beenheredonethat 11:10 24.08.2009

prava

slazem se manje vise sa svim navedenim ali kad procitam
da vam se sudi u razumnom roku


nekako se setim meni nimalo omiljenog lika poznatog pod imenom vojislav seselj
bjes bjes 14:19 24.08.2009

Re: prava

Војислав Шешељ је јединствен случај кад је у питању Хаг. Молим лепо.

Косово је јединствен случај кад је у питању територијални интегритет. Молим лепо.

Изеш закон или правило без посебног случаја.

А и Милетић не може да троши своје драгоцено време (а време је новац, јел`те) на неке тамо изузетке.
Поготово ако је онај који одређује шта је изузетак а шта не много јак и богат :)
Igor_Jaramaz Igor_Jaramaz 11:29 24.08.2009

Тако некако и Горан Милетић

Konstitucionalni narod ili manjina?

Goran Miletić pravni savetnik za ljudska prava navodi da je reč o oštrim ocenama. Iako neke od njih stoje, smatra da ipak ne odgovaraju realnoj situaciji u ovim zemljama:

"Ono što je problem jeste da Srbi u Crnoj Gori žele da budu konstitucionalni narod, a ne nacionalna manjina. Međutim, sada se javljaju neki novi zahtevi, postoji jedan deo tamošnjeg srpskog korpusa koji bi želeo da budu nacionalna manjina. Tako da su tamo stvari veoma nejasne i veoma je rano govoriti o tome. Međutim, ne vidim da su Srbi, kao nacionalna manjina ili zajednica, tamo ugroženi. Što se tiče Hrvatske, puno se pažnje poklanjalo unapređenju manjinskih prava i, naravno, kao što znamo, Srbi su sada zajedno sa HDZ-om na vlasti i veoma se staraju o unapređenju nekih manjinskih prava. Ono što jeste i dalje problem, to je povratak izbeglica, imovine."


Како очекивати од људи разумевање када ви истог немате за туђи проблем? Кажете да не видите да су Срби као национална заједница (или мањина) угрожени мада сами откривате у претходној реченици да су вам тамошње прилике веома нејасне.

О чему се ради?
topcat topcat 12:01 24.08.2009

Wow

to si sve sam smislio?

Ovo me se najviše dojmilo:

Pravo na život
Kao članica Saveta Evrope ukinuli smo smrtnu kaznu, a abortus i eutanazija nisu teme koje su kontroverzne u javnosti.

Pod "pravo na život" govorimo o nasilnoj smrti:
ukidanju prava djetetu da se uopće rodi - a kamo li živi (jer, eto, mi nismo planirali da sad tu kmeči i da se njime bavimo) i o eutanaziji koja se uglavnom odnosi na starije i nemoćne, teško bolesne osobe, koje isto tako treba "odstraniti" da nam "olakšaju".

Ubit će nas sebičnost.
wukadin wukadin 14:09 25.08.2009

Re: Wow

Ubit će nas sebičnost.


Bravo!

A ove za ljuCka prava (lepo kaže Vračarac) ne bih ni da komentarišem.
jesen92 jesen92 12:02 24.08.2009

pravo na zivot

Pravo da imate penziju od 250 evra, umesto 230 evra nije osnovno ljudsko pravo, dok pravo na život, pravo da budete obavešteni o razlozima hapšenja ili da vam se sudi u razumnom roku jesu osnovna ljudska prava.
..ma nemoj....Zabole uvo nekog penzionera, koji mrava nije zgazio u svom zivotu, za prava o sudjenju u razumnom roku....njega zanima pravo na zivot i to dostojansvan posle 40godina rada....a ja bi volela da vidim Vas borce za ljuCka prava kako zivite ne od 230 nego od celih 250evra...Sram te bilo !!!!
mikimedic mikimedic 16:54 24.08.2009

Re: pravo na zivot

..ma nemoj....Zabole uvo nekog penzionera, koji mrava nije zgazio u svom zivotu, za prava o sudjenju u razumnom roku....njega zanima pravo na zivot i to dostojansvan posle 40godina rada....a ja bi volela da vidim Vas borce za ljuCka prava kako zivite ne od 230 nego od celih 250evra...Sram te bilo !!!!


e gde cemo da odemo ako ja treba da branim miletica, koga naravno mrzi da bloguje. samo nam postavi nov tekst pa odskita...

jeseni, ovde je miletic apsoluno u pravu. pravo na penziju u odredjenom iznosu sigurno nije jedno od osnovnih ljudskih prava. ne verujem da bi ga kao takvo nasla u bilo kom od medjunarodnopravnih izvora.

sto naravno nikako ne znaci da penzioner koji je ostvario pravo na penziju ne treba da je i dobija, jedino je u pitanju imovinsko pravni odnos a ne materija koja spada u oblast ljudskih prava.

edit -- lapsus naravno, mislio sam na obligacioni pravni odnos.
jesen92 jesen92 17:21 24.08.2009

Re: pravo na zivot

sto naravno nikako ne znaci da penzioner koji je ostvario pravo na penziju ne treba da je i dobija, jedino je u pitanju imovinsko pravni odnos a ne materija koja spada u oblast ljudskih prava
..znam ja sta su ljudska prava a sta su radna prava....nije tu nista sporno i ne bi se ni javljala da ne procitah olako napisanu recenicu o 230 evra....taj prezir prema necijem nezasluzenom problemu, prema necijoj muci, ne podnosim... posebno kada dolazi od nekog ko se mnogo sekira za ljudska prava....
mikimedic mikimedic 17:40 24.08.2009

Re: pravo na zivot

..znam ja sta su ljudska prava a sta su radna prava....nije tu nista sporno i ne bi se ni javljala da ne procitah olako napisanu recenicu o 230 evra....taj prezir prema necijem nezasluzenom problemu, prema necijoj muci, ne podnosim... posebno kada dolazi od nekog ko se mnogo sekira za ljudska prava....


ok, razumemo se. i ja ne podnosim takav prezir, cak mi je odvratan.

i slazem se da miletic mesa babe i zabe -- jedno je inormisanost naroda o pojmu ljudskih prava (koja je slazem se sa njim niska) a skroz drugo stanje ljudskih prava u jednoj drzavi.

mislim da je pomalo nes(p)retno napravio papazjaniju od te dve stvari.
drug.clan drug.clan 19:07 24.08.2009

Re: pravo na zivot

ne verujem da bi ga kao takvo nasla u bilo kom od medjunarodnopravnih izvora.


deklaracija UN o ljudskim pravima (ICESCR deo) sadrzi izmedju ostalih i stavku o pravu na odgovarajuci zivotni standard.
mikimedic mikimedic 21:40 24.08.2009

Re: pravo na zivot

deklaracija UN o ljudskim pravima (ICESCR deo) sadrzi izmedju ostalih i stavku o pravu na odgovarajuci zivotni standard.univerzalna deklaracija o ljudskim pravima (1948) je neobavezujuci akt, kao sto mu i samo ime kaze -- deklaracija.

za razliku od deklaracije

pakt o gradjanskim i politickim pravima

kao i pakt o ekonomskim, kulturnim i socijalnim pravima

su obavezujuci dokumenti, naravno za drzave potpisnice.

pa evo sta na primer kazu o 'pravu na rad' -- sam pojam nije preciziran osim da ukljucuje
mogucnost da svako zivi od rada koji slobdno izabere ili prihvati, a da ce drzava stvoriti neophodne preduslove.

drugim recima -- svako ima pravo na rad, niko mu to pravo ne moze osporiti. ali se ni najekstenzivnijim tumacenjem ne moze smatrati da je drzava bilo kome duzna da obezbedi radno mesto.

'pravo na odgovarajuci zivotni standard' -- da, odredjeno stanovanje, hranu i odecu, i stalno poboljsavanje uslova. Strane potpisnice treba da preduzmu neophodne korake za medjunarodnu saradnju zasnovanu na slobodnoj volji.

opet, vrlo neodredjena odredba pa je jako tesko definisati koju vrstu obaveze drzave pretpostavlja. da li je 'odgovarajuci zivotni standard' onaj u avganistanu, severnoj koreji, srbiji, francuskoj, nemackoj ili uk? a sve ove zemlje su potpisnice pakta. tumacenje u duhu pakta je da pretpostavlja samo obavezu drzava da saradjuju na kontinuiranom poboljsanju zivotnog standarda.drug.clan drug.clan 13:31 24.08.2009

sta su ljudsk a prava

Ovakvo shvatanje ljudskih prava iznova ukazuje na neznanje, ali i na opasnu nespremnost da se prihvati da su pravo na život, okupljanje, jednakost, privatnost i slično zagarantovani svakom građaninu ove zemlje.
Pravo da imate penziju od 250 evra, umesto 230 evra nije osnovno ljudsko pravo, dok pravo na život, pravo da budete obavešteni o razlozima hapšenja ili da vam se sudi u razumnom roku jesu osnovna ljudska prava.Ovo je jedna od najzimljivijih i kontraverznijih stavki u celoj savremenoj prici o ljudskim pravima. Zasto bi po novim zapadnim tumacenjima pravo na politicko okupljanje bilo ljudsko pravo a pravo na posao ne bi? Zasto bi politicka prava bila deo ljudskih prava a radnicka ili socijalna prava ne? Zasto bi pravo glasa bilo ljudsko pravo a pravo na hranu ne?
Kako ti Mileticu mozes da kazes da pravo na dovoljnu penziju nije ljudsko pravo, a pravo na sudjenje u razumnom roku jeste?

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ima dva dela" prvi koji se odnosi na licne i politicke slobode i prava ICCPR i drugi deo koji se odnosi na ekonomska, socijalna i kulturna prava i slobode ICESCR. U ova druga prava izmedju ostalog spadaju pravo na rad i zastitu radnickih prava, pravo na odgovarajuci zivotni standard, pravo na hranu, odecu, krov nad glavom, zdravstvenu zastitu, obrazovanje, porodicni zivot i pravo na ucestvovanje u kulturnom zivotu.

Amerika je potpisala oba ali nije ratifikovala niti postuje ovaj drugi deo i sada celom svetu drzi lekcije o ljudskim pravima.
Zasto misljenje veoma malog dela i po broju drzava i stanovnika odredjuje sta ce biti smatrano ljudskim pravima?

Pre neki dan je egipatski predsednik na provokativno pitanje o ljudskim pravima potpuno tacno odgovorio kako veoma aktivno rade na poboljsavanju ljudskih prava kroz ostvarivanje prava na rad, prava na odgovarajuci zivotni standard, prava na zdravstvenu zastitu i obrazovanje. Prava koja su deo povelje UN a koja se uglavnom krse i nepostuju u zemljama koje najvise pricaju o ljudskim pravima.

Da ne pocinjem pricu o krsenju "pravo da budete obavešteni o razlozima hapšenja ili da vam se sudi u razumnom roku jesu osnovna ljudska prava" u slucaju zatvorenika u Guantanamu, kojima se stanje prava nece promeniti ni u buducnosti.

I opet dodjosmo do licemerja - najvaznije osobine koja karakterise danasnji svet koji ce u istoriji verovatno po tome i ostati upamcen.

U srbiji se krse mnoga prava ali je trenutno u srbiji najveci problem sto se krse bac ekonomska, socijalna i kulturna prava i na njima treba raditi mnogo vise nego na politickim pravima koja su drugorazredna a mnogo se vise forsiraju. Ja ne znam ni jednu NGO koja se aktivno bavi ovim pravima koja su esencijalna prava za opstanak ljudi i njihov coveka dostojan zivot.

Ljudima treba pravo na rad i zastitu radnickih prava, pravo na osnovni zivotni standard, pravo na hranu, odecu, krov nad glavom, zdravstvenu zastitu, obrazovanje, porodicni zivot pa tek onda covek moze da misli o politici, govoru i ostalim ocevidno manje bitnim stvarima u zivotu.

Time se u srbiji a ni ostatku zapadnog sveta niko ne bavi, naprotiv ta prava se svakodnevno umanjuju pod naletima neoliberalnog kapitalizma i ideologije i to je sramota da je civilizacija krenula unazad.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 14:57 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

drug.clan

U srbiji se krse mnoga prava ali je trenutno u srbiji najveci problem
sto se krse bac ekonomska, socijalna i kulturna prava i na njima treba
raditi mnogo vise nego na politickim pravima koja su drugorazredna a
mnogo se vise forsiraju. Ja ne znam ni jednu NGO koja se aktivno bavi
ovim pravima koja su esencijalna prava za opstanak ljudi i njihov
coveka dostojan zivot.

To sto Vi ne znate nesto (a ima toga jako mnogo) je iskljucivo i samo Vas problem - raspitajte se malo i informisite pa cete videti da su NGO i one desetine takvih organizacija koje se bave pomoci napustenoj deci, i integrisanju romske dece, i sigurnim kucama, i pomoci pri zaposljavanju mladih i raspodeli donacija norveske i drugih zemalja za obdanista, itd. Sve su to "ekonomska, socijalna i kulturna" prava, a ne politicka, zar ne? Umesto da ponavljate cistu milosevicevsku mantru o zlim NGO, mogli bi malo da se informisete i skinete te ideoloske (da ne kazem dijalekticko materijalisticke, dijamat, kako je govorio Drug) naocare.

drug.clan

Ljudima treba pravo na rad i zastitu radnickih prava, pravo na osnovni
zivotni standard, pravo na hranu, odecu, krov nad glavom, zdravstvenu
zastitu, obrazovanje, porodicni zivot pa tek onda covek moze da misli o
politici, govoru i ostalim ocevidno manje bitnim stvarima u zivotu.

A sta cemo ako svi imaju pravo na rad, (nekakav) standard, (nekakvu losu) hranu, (korumpiranu) zdravstvenu zastitu, itd. a istovremeno tajna policija proganja neistomisljenike i milioni ljudi trunu u koncentracionim logorima? A upravo tako je bilo u vama dragim zemljama realsocijalizma (a ima ga i danas, doduse samo u S. Koreji, Kubi i jos par zemalja). Takva situacija vam ne smeta (ocigledno)? Ako je teror politickih policija manje bitan od korumpirane (ali zato opste) zdravstvene zastite, onda su Vasi kriterijumi ocigledno nenormalni.

Nego, da Vi odgovorite bolje na ocigledno pitanje: kako i koliko se Vasa ljudska prava krse tamo u toj zloj Americi? Ali dajte sve konkretno, nista fraze i floskule...
drug.clan

i to je sramota da je civilizacija krenula unazad.

Ne, sramota je da neko pretenduje da zna (posto mu je mozak ispran ideologijom) koji je put "napred" a koji "nazad". Pitanja koja su mucila najumnije ljude od Platona do danas drug.clan resi dok trepnes okom...
jesen92 jesen92 16:05 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Gospodine Cirkovicu, pustite nas vise sa tom raspodelom para od donacija...Da je nesto uradjeno, jeste a da je moglo bolje, moglo je........Propale i pljackaroske privatizacije, verovatno , takodje nisu za pominjanje? Zar je zabranjeno govoriti o uslovima u kojima neki ljudi rade i o pravu na rad onih koji ne rade?...Po vama treba da pricamo o gulazima ili o ratovima devedesetih do besvesti....Da stalno pricamo sta je bilo a sta je sada da ne gledamo nego da stavimo ruzicaste naocare....Zar vam se ne cini cinicnim pominjanje razlike od 20 evra za penzionere, kao to je bezveze to je nista, to nije pravo....pri cemu se zaboravlja da su ti ljudi radili 40 godina....i to pricaju, po pravilu, oni kojima u zivotu nije zazvonio sat u 5 ujutru sem kad negde putuju...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 16:57 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Mada je ovo histericno prozivanje bilo neisprovocirano (obracao sam se drugu.clanu, kao sirom bloga poznatom demagogu koji svaki realni problem koristi za promociju svoje komunisticke ideologije, a sve po principu "sto gore, to bolje", tj. vise nesrecnih ljudi ce se upecati na nase prazne price), odgovoricu Vam, jer je vrlo karakteristicno.

jesen92
Gospodine Cirkovicu, pustite nas vise sa tom raspodelom para od
donacija...

Sta Vam tacno smeta? Donacije? Pa to su uglavnom pokloni, posto, na primer, Srbija nije u stanju da napravi pristojan autobus, zato sto nema ni ljude ni tehnologiju za to, nego dobija poklon od japanske vlade (sa sve uslovom da se autobusi ciste, posto su Japanci shvatili da ako ne zahtevaju eksplicitno...) ili Srbija nije u stanju da obnovi nijedno jedino obdaniste u zemlji, nego to radi norveska vlada, i to preko NGO. A zasto preko NGO? Zato sto strani donatori (i to sa dobrim razlogom) ne veruju vladinom sektoru nista, posto znaju da je to sve korupcija i lopovluk. Ne vidim sta tu tacno ima nejasno.

jesen92

Da je nesto uradjeno, jeste a da je moglo bolje, moglo
je........

Pa sto bi klinci rekli, da je babi mlazni pogon, bila bi lovac presretac. Naravno da je moglo mnogo, mnogo bolje, nema potrebe da mi to objasnjavate. Moglo je bolje da zlocinacka paravojska nije ubila premijera Djindjica, moglo je bolje da smo pronasli mladica pre X godina, moglo je bolje da komatozni kostunica nije bio premijer i kocio sve godinama, moglo je bolje da nismo palili ambasade, pomagali i placali nase siledzije po svetu, itd. isl. itd. isl. - da se ogranicimo samo na poslednjih osam godina.

A naravno da je moglo mnogo, mnogo bolje da se svojevremeno nije populisticki divljalo na Gazi-Mestanu i klanjalo jednom mentalno bolesnom tiraninu....

jesen92

Propale i pljackaroske privatizacije, verovatno , takodje
nisu za pominjanje?

Naprotiv, jesu za pominjanje, posebno kad se uzme u obzir zasto je uopste do njih dolazilo - mozda zato sto se u drzavnom vlasnistvu naslo nesto sto nikada nije ni smelo da bude drzavno? I ko je upropastio vecinu tih preduzeca nego drzavni i partijski (a znamo i koje partije, one jedine koja je vladala, po Ustavu, "na osnovu istorijske nuznosti", a koju drug.clan podrzava iz dalekog i "mracnog" Washingtona) direktori? Ali to je stvar kriminala, a ne ljudskih prava, ponajmanje stvar NGO, tako da ne vidim relevantnost Vase primedbe.

jesen92

Zar je zabranjeno govoriti o uslovima u kojima neki
ljudi rade i o pravu na rad onih koji ne rade?...

Moze i treba da se govori. Ali ne bi bilo lose da se pomene da mnogi od onih koji ne rade jednostavno NECE da koriste to svoje pravo. Npr. u Beogradu ima nezaposlenih lekara i to dosta, a zato vec u Smederevu (da ne pominjem neke dalje krajeve) ima manjak lekara. Kako to objasniti, osim da se radi o razmazenim ljudima koji se ne bi pomerili ni 50 km da bi ostvarili "pravo na rad"? Kako objasniti te prazne price da neko "nije primio platu 5 godina" - pa to je sasvim nemoguce, jasno je da taj radi nesto na crno, kako je preziveo 5 godina bez plate? U normalnom svetu ne postoji "snalazenje" -tacno se zna poreklo svakog centa, dakle ili si primao platu ili honorar ili si radio na crno ili si krao, a kod nas se sve objasnjava "snalazenjem"...

Uostalom, odakle vam sumanuta ideja da Vam neko zabranjuje da govorite o tome?

jesen92

Po vama treba da
pricamo o gulazima ili o ratovima devedesetih do besvesti....Da stalno
pricamo sta je bilo a sta je sada da ne gledamo nego da stavimo
ruzicaste naocare....

A nemate utisak nesto da to sto je sada je posledica toga sto je bilo? Ili Vi ne verujete u uzroke i posledice?

Licno potpuno podrzavam ideju da treba da se okrenemo ka buducnosti, mene u to ne morate da ubedjujete. Samo se pitam sto se onda taj isti kriterijum ne primeni na nase odnose sa susedima (posebno Hrvatskom i Bosnom), ili na posetu Pape Srbiji ili na pristupanje NATO-u. Ako bismo gledali sta je sada i od cega ce nam sada biti bolje, sto vec nismo clanica NATO-a?

jesen92

Zar vam se ne cini cinicnim pominjanje razlike od
20 evra za penzionere, kao to je bezveze to je nista, to nije
pravo....

Mozda je primer nesrecno izabran, ali ne, nije cinican jer sluzi da ilustruje jednostavnu razliku u realnosti i percepciji ljudskih prava. Sta, Vi ne biste tako histericno reagovali da je receno, recimo necemo da bude 800 evra, nego 850? Visina plata i penzija direktno proistice iz opsteg ekonomskog stanja u nekoj zemlji, regiji, opstini, itd. Vi valjda nemate problem u tome sto su, recimo, plate i penzije u Indjiji znatno vece nego u Bujanovcu? Po Vama onda znaci gradjani jedne opstine imaju razlicit skup ljudskih prava od gradjana druge opstine?

A o tim ekonomskim parametrima treba misliti pre nego sto se na izborima masovno podrzavaju one stranke ciji simpatizeri pisu grafite "Necemo EU", "SSP? ne hvala" i slicno. Dok ne bude prestalo antievropsko i antizapadno ispiranje mozga (kojem socijalni demagozi neokomunisticke orijentacije poput druga.clana daju itekakav doprinos...iz Washingtona), jasno je da nema velikog ekonomskog boljitka... Ali o tome je trebalo odavno misliti.

jesen92
...i to
pricaju, po pravilu, oni kojima u zivotu nije zazvonio sat u 5 ujutru
sem kad negde putuju...

Ne znam sta ste tacno hteli ovim da kazete. Meni doista nikad ne zvoni sat u 5 ujutru, zato sto svake noci i radim do 5-6 ujutru, pa bi me sat samo uznemirio... Ali mi ne pada na pamet da svoje standarde i kriterijume namecem drugima, kao sto Vi ocigledno zelite.
mikimedic mikimedic 16:58 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

i o pravu na rad onih koji ne rade?naravno da nije zabranjeno ali je besmisleno.

naravno da svako ima pravo na rad, pod uslovom da posla ima

pravo na rad bi bilo ugrozeno ako bi bilo kome drzava zabranjivala da radi, a ne ako posla nema.

jesen92 jesen92 18:02 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

...bas ste detaljno izanalizirali moj histericni komentar....Ne bih da vas ubedjujem da se sa vama slazem u vecini stvari...Ipak, najvaznije je da vas obavestim da odlicno znam sta su uzroci a sta posledice da ne bi ispalo da sam i ja bila na Gazi-Mestanu i klanjala se jednom mentalno bolesnom tiraninu....Hvala japancima za te autobuse i norvezanima za obdanista, medjutim, ja mislim da mi mozemo da napravimo autobus i usput zaposlimo odredjeni broj ljudi...Stvar je u tome sto vecina privatizovanih fabrika ne radi nista...tu se samo peru pare cije je poreklo nn a za to ne moze biti kriv samo Kostunica koji vise nije na vlasti ili Milosevic koji je odavno pokojni.....Znam ja da je ovo blog o ljudskim pravima i daleko od toga da osporavam borbu za ta prava...ono sto je meni zasmetalo to je podcenjivanje problema koje ima vecina gradjana a zbog cega nam Toma Nikolic kuca na vratima....."Vozdovac" bi trebalo da bude mali podsetnik za to.....
drug.clan drug.clan 20:48 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Milan M. Ćirković

To sto Vi ne znate nesto (a ima toga jako mnogo) je iskljucivo i samo Vas problem - raspitajte se malo i informisite pa cete videti da su NGO i one desetine takvih organizacija koje se bave pomoci napustenoj deci, i integrisanju romske dece, i sigurnim kucama, i pomoci pri zaposljavanju mladih i raspodeli donacija norveske i drugih zemalja za obdanista, itd. Sve su to "ekonomska, socijalna i kulturna" prava, a ne politicka, zar ne? Umesto da ponavljate cistu milosevicevsku mantru o zlim NGO, mogli bi malo da se informisete i skinete te ideoloske (da ne kazem dijalekticko materijalisticke, dijamat, kako je govorio Drug) naocare.


Vidim da ni vi gospodine Cirkovicu i pored silnih titula nemate pojma sta pricate. Humanitarne organizacije koje pominjete se bavi davanjem milostinje a ne borbom za sistemsko ostvarivanje odredjenih prava. To je kao kada bi davanje milostinje od strane najvecih tirana iz proslosti nazivali borbom za prava naroda.

Sto se mantri tice vi ponavljate jednu te istu mantru. Milosevica ja nikada na ovom blogu nisam pomenuo u dobrom svetlu kao ni staljina ali mi vi stalno to stavljate u usta jer vi mislite da je staljin jedina alternativa vasem "sveopstem blagostanju" u kome umiru desetine hiljada u najbogatijoj zemlji zato sto nemaju para da plate i 60% stanovnistva ostaje vecna sirotinja jer nemaju para za skolovanje. Poturate mi stalno najgori primer komunizma koji postoji a za svetle primere kapitalizma nikada ne uzimate vreme kada su kapitalisti trgovali robovima, izrabljivali narod i prirodne resurse po kolonijama ili ubijali strajkace.

I kao sto vi ovde govorite kako se ja zalazem za uvodjenje komunisticke diktature staljinistickog tipa tako isto se Vi zalazete za uvodjenje kapitalisticke tiranije tipa trgovine robovima i kolonizacije.

Vi biste sa svojim obrazovanjem vec morali znati da demokratija nije kapitalisticki izum niti je socijalizam izmislio diktaturu i tiraniju, naprotiv, istinska demokratija bez zastrasivanja staljinom kao sto vi praktikujete je siguran put u socijalizam kao sto nam nekolicina evropskih primera govori.

A sta cemo ako svi imaju pravo na rad, (nekakav) standard, (nekakvu losu) hranu, (korumpiranu) zdravstvenu zastitu, itd. a istovremeno tajna policija proganja neistomisljenike i milioni ljudi trunu u koncentracionim logorima? A upravo tako je bilo u vama dragim zemljama realsocijalizma (a ima ga i danas, doduse samo u S. Koreji, Kubi i jos par zemalja). Takva situacija vam ne smeta (ocigledno)? Ako je teror politickih policija manje bitan od korumpirane (ali zato opste) zdravstvene zastite, onda su Vasi kriterijumi ocigledno nenormalni.

Nego, da Vi odgovorite bolje na ocigledno pitanje: kako i koliko se Vasa ljudska prava krse tamo u toj zloj Americi? Ali dajte sve konkretno, nista fraze i floskule...


Da li osporavate da je bitnije da ljudi imaju da jedu i da se lece nego da pljuju po politicarima? Nisam ja za ukidanje politickih prava, naprotiv ja mislim da ta prava moraju biti istinska i slobodna i pod tim mislim slobodna i od uticaja bogatih i mocnih kao i slobodnih od straha. Ovakvo misljenje nije novo i nije staljinisticko osim ako ne mislite da je DFR bio staljinista.

I opet ponavljam teror politickih policija je manje bitan od osnovnih ljudskih potreba u koje spadaju hrana, krov nad glavom, zdravlje i obrazovanje.

Ne, sramota je da neko pretenduje da zna (posto mu je mozak ispran ideologijom) koji je put "napred" a koji "nazad". Pitanja koja su mucila najumnije ljude od Platona do danas drug.clan resi dok trepnes okom...


Vas mozak je ispran ideologijom i zagadjen mrznjom prema svakoj socijalistockoj ideji ma kako ona plemenita i sotvariva bila. Ja nisam resio nikakva pitanja koja su mucila Platona vec samo govorim da je put unazad kojim je svet krenuo pogresan put i da mi ljudi sada kada smo najbogatiji i kada ima dovoljno za sve ne smemo dozvoliti da nam svakog minuta umiru stotine dece od gladi, izlecivih bolesti i izrabljivanja. Ja samo upozoravam da oni koji najvise pricaju o ljudskim pravima i namecu ih ubijajuci nevine ljude sirom sveta krse najosnovnija ljudska prava i u svojoj drzavi a vi ih branite u tome. Sram da Vas bude G Cirkovicu.

Vasa ideja da je najbolji zakon prirodni zakon u kome snazni i veliki jedu male i nazasticene je krajnje nehumana i krajnje necivilizacijska.

mikimedic mikimedic 21:57 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima ima dva dela" prvi koji se odnosi na licne i politicke slobode i prava ICCPR i drugi deo koji se odnosi na ekonomska, socijalna i kulturna prava i slobode ICESCR. U ova druga prava izmedju ostalog spadaju pravo na rad i zastitu radnickih prava, pravo na odgovarajuci zivotni standard, pravo na hranu, odecu, krov nad glavom, zdravstvenu zastitu, obrazovanje, porodicni zivot i pravo na ucestvovanje u kulturnom zivotu.


pa nece biti, vidi gore odgovor.
mikimedic mikimedic 22:00 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Zasto bi po novim zapadnim tumacenjima pravo na politicko okupljanje bilo ljudsko pravo a pravo na posao ne bi?


pa npr. zato sto je pravo na politicko okupljanje predvidjeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a pravo na posao Paktom o ekonomskim, kultunim i socijalnim pravima (a ne ljudskim, ako bas zelis da teras mak na konac).
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 23:26 24.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

drug.clan

Humanitarne organizacije koje pominjete se bavi davanjem
milostinje a ne borbom za sistemsko ostvarivanje odredjenih prava. To
je kao kada bi davanje milostinje od strane najvecih tirana iz
proslosti nazivali borbom za prava naroda.

Druga recenica je cista demagogija. Medjutim, prva recenica je indikativno zlo - znaci kad neko obnovi obdaniste, ne treba mu iskazati postovanje i zahvalnost, vec ga treba ispljuvati i ispsovati sto, eto, nije naterao srpsku skupstinu, vladu, tajkune, lokalnu samoupravu, itd. isl. da "sistemski" resi problem zapustenih obdanista?!?!?! Em sto je nelogicno, ovakvo glediste je duboko nemoralno. (Sto nije preterano novo.)

drug.clan

Sto se mantri tice vi ponavljate jednu te istu mantru. Milosevica ja
nikada na ovom blogu nisam pomenuo u dobrom svetlu kao ni staljina ali
mi vi stalno to stavljate u usta jer vi mislite da je staljin jedina
alternativa vasem "sveopstem blagostanju" u kome umiru desetine hiljada
u najbogatijoj zemlji zato sto nemaju para da plate i 60% stanovnistva
ostaje vecna sirotinja jer nemaju para za skolovanje.

U Luksemburgu umiru desetine hiljada? Ili u Norveskoj? Ili u emiratu Katar? Jer, to su ako se ne varam najbogatije zemlje (onako kako je naucno i ozbiljno da se racuna, dakle per capita). Od kojih su dve socijaldemokratske. A Vi mi prebacujete nesto, bese? Ma da, secam se kad ste onomad o socijaldemokratiji govorili *na potpuno isti nacin* kao staljin. Ne morate ga pominjati imenom i prezimenom, kad vas ideje jasno odaju.

Uzgred, kako to da se onda Vi niste nasli medju tih 60% u toj najbogatijoj u apsolutnom iznosu? Jel to ima neke veze sa tim sto tamo ocigledno krse Vasa ljudska prava, sto opet niste odgovorili?

drug.clan

Poturate mi
stalno najgori primer komunizma koji postoji

Neistina. Ne secam se da sam pominjao Pol Pota i Envera Hohxu u raspravi sa Vama. Staljin nije najgori primer, daleko od toga - on i ostatak sovjetske istorije su vise mainstream komunizma. Jedini problem jeste sto, kao i u fashizmu, dobrih primera, kako da kazem, ovaj, ehem,...nesto nema.

drug.clan

a za svetle primere
kapitalizma nikada ne uzimate vreme kada su kapitalisti trgovali
robovima, izrabljivali narod i prirodne resurse po kolonijama ili
ubijali strajkace.

A Vi ste otisli iz nemanjicke Srbije u kojoj se jelo legendarnim zlatnim viljuskama? Ili iz neke druge Srbije? Mozemo mi o vremenu i vremenima jako dugo da razvezemo... Savremena burzoaska socijaldemokratija - koju Vi svrstavate u isti kos sa trgovinom robljem - ima isto toliko veze sa tim stvarima koje pripisujete kapitalizmu koliko i zlatne viljuske Nemanjica imaju sa danasnjim stanjem srpske ekonomije.

drug.clan

Vi biste sa svojim obrazovanjem vec morali znati da demokratija nije
kapitalisticki izum

Naravno, posto je robovlasnicki izum. Obratite se Solonu, Efijaltu i Periklu. Ali to niti znaci da treba da je odbacimo zato sto je robovlasnicki izum, niti da imamo idolatrijski odnos prema njoj. Kao sto smo videli u novijoj istoriji, "veliki" drzavnici poput hitlera, tudjmana, milosevica, chaveza ili busha bili su demokratski izabrani.

drug.clan

je siguran put u socijalizam kao sto nam nekolicina
evropskih primera govori.

O cemu ste se sami negativno izjasnili pre koju nedelju, ako se varam kod Draga na blogu. Pa, doslednost Vam nikad nije bila jaca strana...

drug.clan

I opet ponavljam teror politickih policija je manje bitan od osnovnih
ljudskih potreba u koje spadaju hrana, krov nad glavom, zdravlje i
obrazovanje.

Pa to o obrazovanju je tek reductio ad absurdum. Znaci Vama je ipak bio blizi onaj argument iz doba Breznjeva, jeste da kod nas nema te burzoaske demokratije, ali nemamo ni nepismenih?! Kakvo crno obrazovanje vaznije od toga da covek ne bude pod terorom, da mu se ne prisluskuju razgovori i da mu ne upada tajna policija i ne hapsi ga usred noci?! Nemam reci koliko mi je odvratan taj vas nemoral - samo zato sto Vama nisu nikog bliznjeg odveli usred noci na Goli otok ili u Mitrovicu, kao Borislava Pekica i kao sto se mnogima kod nas desavalo, Vi mislite da to nije bitno. Vas da bude sramota zbog ove recenice (i jos uvrstite nesto tako frivolno kao sto je obrazovanje, bez koga, bar bi trebalo u toj zemlji u kojoj ste da znate, mnogi sasvim lepo i prijatno prozive svoj - sve duzi - zivotni vek.) Pa Vas i tu vrstu "dobrocinitelja" je Dostojevski onako dobro predstavio u "Zlim dusima" -- kako ono njegov ideolog revolucije Sigaljev kaze, treba pobiti 90% ljudi, da bi preostalih 10% uzivali u komunistickom raju gde ce imati sva bogatstva i dobro obrazovanje...

drug.clan

Vasa ideja da je najbolji zakon prirodni zakon u kome snazni i veliki
jedu male i nazasticene je krajnje nehumana i krajnje necivilizacijska.

A kad sam ja rekao ista dobro o socijal-darvinizmu? Pa da ste malo vise citali (a malo manje nas bombardovali svojim ideoloskim komentarima) videli biste da sam ga na svom blogu osudio kao jednu od najsramnijih zlocinackih lazi proslog veka? Ali Vi ne citate, ali zato rado klevecete.
drug.clan drug.clan 01:31 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Druga recenica je cista demagogija. Medjutim, prva recenica je indikativno zlo - znaci kad neko obnovi obdaniste, ne treba mu iskazati postovanje i zahvalnost, vec ga treba ispljuvati i ispsovati sto, eto, nije naterao srpsku skupstinu, vladu, tajkune, lokalnu samoupravu, itd. isl. da "sistemski" resi problem zapustenih obdanista?!?!?! Em sto je nelogicno, ovakvo glediste je duboko nemoralno. (Sto nije preterano novo.)


Vase ponasanje je cista demagogija. Ja nisam rekao da je lose to sto oni daju milostinju i ne mojte da mi podvaljujete ja sam samo rekao da se niko ne bavi borbom za prava radnika, i ostala ekonomska prava a vi set kao primer naveli milostinju koja je dobra ali nedovoljna jer je zasnovana na volji uglavnom onih koji su pare zaradili izrabljujuci te iste ljude kojima posle daju milostinju..

U Luksemburgu umiru desetine hiljada? Ili u Norveskoj? Ili u emiratu Katar? Jer, to su ako se ne varam najbogatije zemlje (onako kako je naucno i ozbiljno da se racuna, dakle per capita). Od kojih su dve socijaldemokratske. A Vi mi prebacujete nesto, bese? Ma da, secam se kad ste onomad o socijaldemokratiji govorili *na potpuno isti nacin* kao staljin. Ne morate ga pominjati imenom i prezimenom, kad vas ideje jasno odaju.


Znate vi na koga sam ja mislio i ko je najbogatiji samo se pravite ludi ali to cak nije ni vazno jer ste vi naveli tri drzave od kojig je jedna diktatorska potpuno nedemokratska, jedna socijalisticka i treca polusocijalisticka ali suvise mala da bi bila ikakav primer. I od sve tri najbolja je najsocijalistickija avi pljujette bas po svakom spominjanju socijalnih i radnickih prava. Samo sebe demantujete.

Neistina. Ne secam se da sam pominjao Pol Pota i Envera Hohxu u raspravi sa Vama. Staljin nije najgori primer, daleko od toga - on i ostatak sovjetske istorije su vise mainstream komunizma. Jedini problem jeste sto, kao i u fashizmu, dobrih primera, kako da kazem, ovaj, ehem,...nesto nema.Ima primera levicara koji su bili far left ali ih nikada ne pominjes: ghandi, mandela, dalaj lama... Vidim staljin vam je dobar sto je i za ocekivati. On je od svih komunistickih lidera bio najmanje komunisticki a najvise diktatorski. Koliko dobrih primera ima u liberalnom kapitalizmu? Onaj americki sa vec pomenutim robovima, segregacijom malo kasnije i guantanamom sada, onaj liberalni koji je sprovodjen u kongu i ostaloj africi, onaj koji je vladao indijom i ostatkom azije, onaj viktorijanski britanski koji je pio krv sirom sveta? na koji to dobar liberalni kapitalizam mislite ovaj danasnji koji je svet doveo na ivicu propasti?

Naravno, posto je robovlasnicki izum. Obratite se Solonu, Efijaltu i Periklu. Ali to niti znaci da treba da je odbacimo zato sto je robovlasnicki izum, niti da imamo idolatrijski odnos prema njoj. Kao sto smo videli u novijoj istoriji, "veliki" drzavnici poput hitlera, tudjmana, milosevica, chaveza ili busha bili su demokratski izabrani.Ja sam se o demokratiji vec nebrojeno mnogo puta izjasnio vrlo pozitivno ali o kapitalizmu ne. Nije problem u borbi za ljudska prava vec svesno izbegavanje svih drugih prava koja idu na stetu kapitalistima. To je glavna poenta citave ove price. Zato vi lepo procitajte sve ponovo i to hladne glave.

O cemu ste se sami negativno izjasnili pre koju nedelju, ako se varam kod Draga na blogu. Pa, doslednost Vam nikad nije bila jaca strana...


Naravno da je bolje od liberalnog kapitalizma ali i tamo postoji stvari koje treba popraviti - tome sluzi kritika, nije valjda da i vi mislite da je ljudsko drustvo na zapadu dostiglo vrhunac? Zar i vi proglasavate kraj istorije? Losu literaturu citate i sadrzajno (uzasna ideologija) a i stilski poprilican shund.

Pa to o obrazovanju je tek reductio ad absurdum. Znaci Vama je ipak bio blizi onaj argument iz doba Breznjeva, jeste da kod nas nema te burzoaske demokratije, ali nemamo ni nepismenih?! Kakvo crno obrazovanje vaznije od toga da covek ne bude pod terorom, da mu se ne prisluskuju razgovori i da mu ne upada tajna policija i ne hapsi ga usred noci?! Nemam reci koliko mi je odvratan taj vas nemoral - samo zato sto Vama nisu nikog bliznjeg odveli usred noci na Goli otok ili u Mitrovicu, kao Borislava Pekica i kao sto se mnogima kod nas desavalo, Vi mislite da to nije bitno. Vas da bude sramota zbog ove recenice (i jos uvrstite nesto tako frivolno kao sto je obrazovanje, bez koga, bar bi trebalo u toj zemlji u kojoj ste da znate, mnogi sasvim lepo i prijatno prozive svoj - sve duzi - zivotni vek.) Pa Vas i tu vrstu "dobrocinitelja" je Dostojevski onako dobro predstavio u "Zlim dusima" -- kako ono njegov ideolog revolucije Sigaljev kaze, treba pobiti 90% ljudi, da bi preostalih 10% uzivali u komunistickom raju gde ce imati sva bogatstva i dobro obrazovanje...


Kod mene je obrazovanje uvek ispred prava da javno pljujete vlast ili prava glasa. Pravo glasa i slobode govora se moze dobiti reko noci a ljudi bez obrazovanja su trajno osudjeni na siromastvo i robovanje.
Ako vi mislite da je vaznije da neko ima pravo da pljuje vlast nego da nahrani ili izleci na smert bolesno dete treba da vas je sramota. Vi ocevidno nikada niste mrdnuli iz svog lepog sveta u kome su svi zdravi, siti i srecni. Pitajte onih 2 milijarde gladnih i jos 3 izrabljivanih ljudi sta im je bitnije, pitajte penzionere koji jedva sastavljaju kraj sa krajem sta im je bitnije, pitajte skoro pola stanovnistva u srbiji sta bi pre zivot dostojan coveka ili pravo na slobodu govora. Odite malo u subsaharsku afriku pa vidite kako je vas svet savrsen. Odite u Ekvatorijanu gvineju npr. jednu od po vasim kriterijumima najbogatiju zemlju na svetu (skoro najveci GDP per capita) pa vidite kako je kapitalizam dobar jer i pored izvrsnog proseka 95% ljudi zivi u potpunoj bedi a deca svakodnevno umiru jer namju ni vodu. Nemaju oni nikakva prava ali ja nisam cuo da je neko od velikih boraca rekao nesto protiv sistema koji tamo vlada i u korist ljudskih prava, dok nafta tece nema potrebe za pravima. Pitajte te ljude tamo da li hoce obrazovanje i hranu ili slobodu govora.
Kada to vidite svaka dalja rasprava je bespredmetna.

Sigaljevu je u stvari predlagao bas ono sto sprovodi sistem za koji se vi zalazete 90% radi za sve a 10% uziva u plodovima njihovog rada. Ti ljudi nemaju zivot vec samo radno vreme ograniceno trajanjem njihovog fizickog zivota oni su za njihove vlasnike kapitalsite vec ionako mrtvi i za njih postoji samo njihov rad.

Cak ni oni najgori komunisti nisu terorisali one koji se nisu bunili sto znaci da je slobodna volja terorisanih dovela do ugrozavanja nihovih prava dok je u slucaju sirotinje to potpuno mimo njihove volje i nametnuto samim rodjenjem. Uvek je diskriminacija i tortura po urodjenim osobinama i kriterijumima deset puta gora od one zasnovane na slobodnoj volji i postupcima pojedinca. Ne kazem da je dobro sto su zatvarali zbog slobodnog govora vec govorim ono sto deca znaju da najpre idu osnovne ljudske egzistencijalne potrebe, potom emotivne i tek na kraju intelektualne tj politicke.

Vi sistem u kome 1 milion ljudi (0.14 promila) zivi u izobilju na grcabi ostalih, jos milijarda ljudi (14%) u njihovoj neposrednoj okolini zivi zadovoljavajuce (na ne bi oni prvi gledali u bedu i tako kvarili raspolozenje) jos 3 miliajrde zivi u bedi radeci za prvu i delom za drugu i jos dve milijarde potpuno gladnih i bolesnih na ivici smrti zovete savrsenim sistemom? Sram da vas bude!

A kad sam ja rekao ista dobro o socijal-darvinizmu? Pa da ste malo vise citali (a malo manje nas bombardovali svojim ideoloskim komentarima) videli biste da sam ga na svom blogu osudio kao jednu od najsramnijih zlocinackih lazi proslog veka? Ali Vi ne citate, ali zato rado klevecete.


Vi se ovde zalazete za te principe iako mozda nikada niste pomenuli taj izraz.
drug.clan drug.clan 01:32 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

mikimedic
Zasto bi po novim zapadnim tumacenjima pravo na politicko okupljanje bilo ljudsko pravo a pravo na posao ne bi?


pa npr. zato sto je pravo na politicko okupljanje predvidjeno Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a pravo na posao Paktom o ekonomskim, kultunim i socijalnim pravima (a ne ljudskim, ako bas zelis da teras mak na konac).


ako pise u evropskoj kapitalistickoj konvenciji mora biti tako ko sam ja da preispitujem sta je ljudsko a zivotinjsko pravo.
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 10:49 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

drug.clan

Cak ni oni najgori komunisti nisu terorisali one koji se nisu bunili

Samo ova idiotska i nemoralna recenica je dovoljna da vas zauvek diskvalifikuje kao ozbiljnog sagovornika. Da nije tragicno bilo bi doista smesno: znaci ona trecina stanovnistva Demokratske Kampucije se bunila, pa je zato pobijena na "poljima smrti"? Jer, po vama cak ni Crveni Kmeri "nisu terorisali one koji se nisu bunili"... Onih desetak miliona Kineza se bunilo protiv "kulturne revolucije", pa su zato ostali bez glave? Ili onih 20% Albanaca za vreme Envera Hohxe?

mikimedic mikimedic 12:38 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

ako pise u evropskoj kapitalistickoj konvenciji mora biti tako ko sam ja da preispitujem sta je ljudsko a zivotinjsko pravo.


ne, vec zato sto pravna nauka pravi razliku izmedju ljudskih i ekonomskih, socijalnih i drugih prava.

'evropsku kapitalisticku konvenciju' su potpisale i ratifikovale sledece drzave, da napomenem samo neke od onih van EU:

Albanija, Azerbejdzan, BiH, BJRM, Crna Gora, Gruzija, Island, Jermenija, Moldavija, Srbija, Turska, Ukrajina, Hrvatska, Svajcarska.


drug.clan drug.clan 13:36 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Milan M. Ćirković
drug.clan

Cak ni oni najgori komunisti nisu terorisali one koji se nisu bunili

Samo ova idiotska i nemoralna recenica je dovoljna da vas zauvek diskvalifikuje kao ozbiljnog sagovornika. Da nije tragicno bilo bi doista smesno: znaci ona trecina stanovnistva Demokratske Kampucije se bunila, pa je zato pobijena na "poljima smrti"? Jer, po vama cak ni Crveni Kmeri "nisu terorisali one koji se nisu bunili"... Onih desetak miliona Kineza se bunilo protiv "kulturne revolucije", pa su zato ostali bez glave? Ili onih 20% Albanaca za vreme Envera Hohxe?Vi nikako da pocnete da pravite razliku izmedju komunista i tirana a stalno tu razliku cinite na primeru kapitalista i nekih drugih tirana kojih nikada nije manjkalo na toj strani. Te poslove u kambodzi i jos nekim drzavama su radili tirani koji su se krili iza komunizma, kao sto su slicne poslove obavljali i neki drugi tirani krijuci se iza drugacijih idelogija. Bas kao sto su "demokratski kapitalisti" istrebili skor citavu domorodacku rasu u Americi, zatim prepolovili broj stanovnika u africi i unistavali generacije po azijskim kolonijama ... Jesu li istom logikom to dokazi brutalnosti kapitalizma?

Vasim insistiranjem kako je kapitalizam dobar i uzimajuci u obzir ta dela (potpuni genocid - ne trecina ili 20% nad domorodcima) Vas diskvalifikuje iz diskusije kao ozbiljnog i moralnog sagovornika na isti nacin kao sto ste vi mene diskvalifikovali.

Vi uporno ponavljate jednu te istu mantru kako su komunisti bili losi i navodite primere tirana koji su se krili iz te ideologije a potpuno ste slepi na dela koja su cinili na drugoj strani koju podrzavate.
I ono sto je najstrasnije, istrebljivanja i genocid nad indijancima i trgovina ljudima i njihovo izrabljivanje nije cinio jedan tiranin u drzavi (kao sto je to bio slucaj sa Staljinom, Polom Potom ili Maom) vec je to bio deo "demokratskog sistema" koji se ponavljao i nastavljao sa svakom personalnom smenom vlasti. Koristeci malo logike jasno je da ti primeri pokazuju bas suprotno da je kapitalizam kao sistem mnogo gori jer iako mozda ne dozvoljava tako lako pojavu diktatora u stvari dozvoljavao je i jos dozvoljava u nekim delovima sveta torturu na sistemskom a ne personalnom nivou.
drug.clan drug.clan 13:41 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

mikimedic
ako pise u evropskoj kapitalistickoj konvenciji mora biti tako ko sam ja da preispitujem sta je ljudsko a zivotinjsko pravo.


ne, vec zato sto pravna nauka pravi razliku izmedju ljudskih i ekonomskih, socijalnih i drugih prava.

'evropsku kapitalisticku konvenciju' su potpisale i ratifikovale sledece drzave, da napomenem samo neke od onih van EU:


Mislis vi pravnici ste ih tako nazvali da bi ideloski obojili svet? Ja bi bas voleo da znam zasto se politicka prava zovu ljudska a ekonomska prava ne? Da nisu ekonomska i kulturna prava mozda zivotinjska?

Sto se potpisivanja tice ja imam samo pitanje jesu li drzave imale izbora da potpisu ili ne?
ko je ucestvovao u pisanju iste i ko je vodio glavnu rec?

Mante se prava u medjunarodnim odnosima to je sarena laza i u samo poslednjih 10 godina imali smo nekoliko jakih primera kako ta sarena laza funkcionise: bombardovanje SRJ, Irak, Guantanamo, Haiti, upad Izraela u Liban ....
wukadin wukadin 14:16 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

To sto Vi ne znate nesto (a ima toga jako mnogo) je iskljucivo i samo Vas problem - raspitajte se malo i informisite pa cete videti da su NGO i one desetine takvih organizacija koje se bave pomoci napustenoj deci, i integrisanju romske dece, i sigurnim kucama, i pomoci pri zaposljavanju mladih i raspodeli donacija norveske i drugih zemalja za obdanista, itd. Sve su to "ekonomska, socijalna i kulturna" prava, a ne politicka, zar ne?


A šta je sa belim muštakarcima... ups, ja se tako ne izražavam, ali domaći "Amerikanci" će me lakše razumeti...
Šta je dakle sa Srbima heteroseksualcima koji ležu na šine da bi dobili ono što im priopada po zakonu ili preuzetim obavezama?!
Bezobrazluk neće pomoći da se izbegne odgovor na jednostavno pitanje.
Dakle, dok Nataša Kandić ne legne na šine, ništa... I dok Sonja Biserko ne pojede naramak sena
drug.clan drug.clan 14:24 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

wukadin
To sto Vi ne znate nesto (a ima toga jako mnogo) je iskljucivo i samo Vas problem - raspitajte se malo i informisite pa cete videti da su NGO i one desetine takvih organizacija koje se bave pomoci napustenoj deci, i integrisanju romske dece, i sigurnim kucama, i pomoci pri zaposljavanju mladih i raspodeli donacija norveske i drugih zemalja za obdanista, itd. Sve su to "ekonomska, socijalna i kulturna" prava, a ne politicka, zar ne?


To je milostinja a ne borba za ekonomska prava.
OK je to cime se bave te NGO ali to nije sistemska borba za ekonomska prava vec pomoc ocajnicima. Niko od meni znanih NGO-ova (politicke partije i poludrzavni sindikati nisu NGO) se ne bori za donosenje zakona za uvodjenje socijalne penzije, povecanje decijeg dodatka, donosenje i/ili sprovodjenje zakona o ogranicenju radnog vremena, povecanja minimalne plate isl.
Odlicno je to sto daju jednokratnu pomoci porodiljama, deci i penzionerima, sigurnim kucama, pomazu mladima pri zaposljavanju i slicne stvari ali to nije borba za prava vec milostinja na koju niko ne moze da se osloni jer nema za sve i sutra mozda nece biti tu ni za koga.
wukadin wukadin 14:42 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Odlično si rekao to za milostinju.
Citiraću te, a onda dati repliku iz jedne od serija iz mrskog (im) komunističkog perioda. Mislim da je u pitanju "Zeleni kadar".

Humanitarne organizacije koje pominjete se bavi davanjem milostinje a ne borbom za sistemsko ostvarivanje odredjenih prava.


"Gospođo, čovek kad baci psu kosku on misli da to čini iz čovekoljublja. Ali on to ne čini iz čovekoljublja. On to čini iz psetoljublja".
mikimedic mikimedic 14:48 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Mislis vi pravnici ste ih tako nazvali da bi ideloski obojili svet? Ja bi bas voleo da znam zasto se politicka prava zovu ljudska a ekonomska prava ne? Da nisu ekonomska i kulturna prava mozda zivotinjska?


znas sta, ovo je na nivou kao da nekog pitam zasto se hirurgija zove hirurgija a ne matematika, i da li je to zato sto su lekari ideoloski obojeni.

politicka prava se zovu politickim ako ni zbog cega drugog zato sto je 100 i kusur drzava ratifikovalo ICCPR. ljudska prava se zovu ljudskim zbog Opste deklaracije koju je usvojila GA 1948. godine, kao i ECHR, i jos nekih regionalnih insturmenata.

Sto se potpisivanja tice ja imam samo pitanje jesu li drzave imale izbora da potpisu ili ne?


da.

ko je ucestvovao u pisanju iste i ko je vodio glavnu rec?


Clanice Saveta Evrope.

medju potpisnicama zaboravih da navedem Rusiju.

Mante se prava u medjunarodnim odnosima to je sarena laza i u samo poslednjih 10 godina imali smo nekoliko jakih primera kako ta sarena laza funkcionise: bombardovanje SRJ, Irak, Guantanamo, Haiti, upad Izraela u Liban ....


pa mante se onda npr. krivicnog zakonika to je sarena laza... u poslednjih 40 godina smo imali toliko ubistava,
mante se zakona o bezbednosti u saobracaju, u poslednjih xx godina smo imali toliko saobracajki...

jednostavno, mante se...


wukadin wukadin 14:52 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Evo ja neću da se manim, nego pitam kada će Amerika i njeni najdraži saveznici (recimo Izrael) poštovati to međunarodno pravo.
A ako ne žele, sasvim je legitimno naterati ih silom. Gde je sila ne samo vojna nego i ekonomska.
Kad će Gruzija u NATO?
Šta bi s Tibetom?!
drug.clan drug.clan 15:27 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Mislis vi pravnici ste ih tako nazvali da bi ideloski obojili svet? Ja bi bas voleo da znam zasto se politicka prava zovu ljudska a ekonomska prava ne? Da nisu ekonomska i kulturna prava mozda zivotinjska?


znas sta, ovo je na nivou kao da nekog pitam zasto se hirurgija zove hirurgija a ne matematika, i da li je to zato sto su lekari ideoloski obojeni.Nije bas vam dobra analogija, u stvari ocajna je i neinteligentna.

Ako ekonomska i kulturna prava nisu ljudska prava kakva su? Zivotinjska, biljna, vanzemaljska? Dajte ukljucite taj kod vas zapusteni deo mozga koji sluzi za logicno razmisljanje.

I politicka i ekonomska i sva ostala pravakoja se odnose na zivot ljudi su ljudska prava osim onih gore pomenutih kerecih koja danas mnogi na zapadu smatraju ljudskim, tako je onaj vas kolega sudija iz Beca pre koju godinu dao majmunu ljudska prava.

Sto se izbora tice za potpisivanje tu se bas necemo sloziti jer kao pravnik bi trebali znati da sve sto je potpisano po prisliom ili ucenom u stvari nije validno. A ucena i prislila danas cvetaju u medjunarodnim odnosima vise nego ikada.

Ucestvovati i sedeti za stolom nije ista radnja, to bi isto trebali znati.

pa mante se onda npr. krivicnog zakonika to je sarena laza... u poslednjih 40 godina smo imali toliko ubistava,
mante se zakona o bezbednosti u saobracaju, u poslednjih xx godina smo imali toliko saobracajki...


Ovo je najzanimljiviji deo vaseg posta jer pokazuje manjak zdrave logike.

Manuo bi se ja krivicnog zakonika ukoliko bi situacija bila slicna onoj iz medjunarodnih odnosa. Naime u medjunarodim odnosima se desavaju takva cuda da izvrsilac krivicnog dela (njegove analogije u medjunarodnom pravu) konstantno poziva na pridrzavanje tog zakona a istovremeno ga krsi i oruzjem prisiljava druge da ga postuju.
Ja nisam cuo da neki neosudjeni ubica na sva zvona poziva na dosledno sprovodjenje krivicnog zakona i da batina ljude zato sto krse krivicni zakon.
mrdax mrdax 15:29 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

A zasto preko NGO? Zato sto strani donatori (i to sa dobrim razlogom) ne veruju vladinom sektoru nista, posto znaju da je to sve korupcija i lopovluk. Ne vidim sta tu tacno ima nejasno.

U normalnom svetu ne postoji "snalazenje" -tacno se zna poreklo svakog centa, dakle ili si primao platu ili honorar ili si radio na crno ili si krao, a kod nas se sve objasnjava "snalazenjem"...

A o tim ekonomskim parametrima treba misliti pre nego sto se na izborima masovno podrzavaju one stranke ciji simpatizeri pisu grafite "Necemo EU", "SSP? ne hvala" i slicno.
mikimedic mikimedic 16:22 25.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

drug.clan.

u pravu si.
stvarno me mrzi vise da diskutujem sa tobom.
wukadin wukadin 07:39 26.08.2009

Re: sta su ljudsk a prava

Preporučio te mikimedicu.
Lepo je priznati da nisi u pravu
strenum strenum 14:01 24.08.2009

Zabrana ropstva i prinudnog rada

Iako imam mnogo komentara fokusiracu se na pravo zabranu ropstva i prinudnog rada.
Kako biste nazvali situaciju u kojoj radnik radi 10, 12 a nekad i vise sati dnevno u preduzecu nekog "gazde", pri tome je prijavljen na minimalac (od cega ce imati penziju od 50 evra), cesto ima jedan slobodan dan u dve nedelje (nekad ni toliko)? Pri tome mu nije placen prekovremeni rad a i godisnji odmor moze da dobije ako je u tom periodu dostupan? Ne znam kako bi ropstvo moglo da izgleda, ali meni lici na ovo sto sam opisala.

Iskoristicu slicnost teme da vas pozovem na svoj blog u kojem se diskutuje o pravima muskaraca.

Link: [url=http://blog.b92.net/text/11674/Ravnopravnost%3F/][/url]
mirelarado mirelarado 15:57 24.08.2009

Re: Zabrana ropstva i prinudnog rada

strenum strenum 16:25 24.08.2009

Re: Zabrana ropstva i prinudnog rada

hvala
Jelena Gall Jelena Gall 10:28 25.08.2009

Re: Zabrana ropstva i prinudnog rada

e, ovo i mene zanima. prvo koje je konkretno pravo ugozeno kad je neko permanentno prinudjen na prekovremeni rad - da li dobro slutim da je mogucnost davanja otkaza u firmi ono sto pravi razliku u odnosu na ovo pomenuto ljudsko pravo?

jos jedan konkretan primer. jutros mi drugarica, zaposlena u jednoj privatnoj firmi u srbiji, pise ovako: gazda je preko noci prodao firmu, danas se pojavio novi vlasnik i objavio novo radno vreme za sve, svakog radnog dana od 8 do 17h, plus svaka subota radna. na kojem sudu se resavaju ovakvi problemi i da li se resavaju, otkud gazdi sloboda da postavi ovakve uslove rada? a nije u pitanju rad na crno, gde znamo kako je, nego potpuno regularan posao.
alselone alselone 11:20 25.08.2009

Re: Zabrana ropstva i prinudnog rada

Jelena Gall

jos jedan konkretan primer. jutros mi drugarica, zaposlena u jednoj privatnoj firmi u srbiji, pise ovako: gazda je preko noci prodao firmu, danas se pojavio novi vlasnik i objavio novo radno vreme za sve, svakog radnog dana od 8 do 17h, plus svaka subota radna. na kojem sudu se resavaju ovakvi problemi i da li se resavaju, otkud gazdi sloboda da postavi ovakve uslove rada? a nije u pitanju rad na crno, gde znamo kako je, nego potpuno regularan posao.


Pa nije to nista. Reci joj da se navikne.
Nova lepa praksa je da umesto 20 radnih dana godisnjeg zaposleni moze da uzme samo 10 dana i to mora da iskoristi u periodu od 25. decembra do 4. januara. Pa se ti zali majcin sine, al' sta ces sutra da rucas to se ne zna. Dobro, ni ovako nije sigurno da ce nesto da se meti na astal posto ni plate nisu redovne al' bar ima neke sanse.
mikimedic mikimedic 12:13 25.08.2009

Re: Zabrana ropstva i prinudnog rada

na kojem sudu se resavaju ovakvi problemi i da li se resavaju, otkud gazdi sloboda da postavi ovakve uslove rada? a nije u pitanju rad na crno, gde znamo kako je, nego potpuno regularan posao.


pitanje radnog prava, regulisano zakonom o radu. zaista ne poznajem detaljno materiju da bih mogao da je komentarisem, ali ako to sto se namece nije predvidjeno zakonom o radu moze se traziti sudska zastita.

a opet je druga tema sto ce neko iz izvrsne vlasti da kaze sudovima 'aj sacekajte malo sa tom pravdom, da ne naljutimo poslodavca'....

nimrod88 nimrod88 14:07 24.08.2009

Moze uvek gore....

...je cini mi se generalno prihvacen pristup BILO kojoj kritici BILO CEGA u Srbiji. Te, kad smo kod ljudskih prava u Srbiji, pokazujemo na Gvantanamo (sto ne na Ceceniju, ne znam). Kad smo kod ekonomskih problema, ukazujemo na manje razvijene ekonomije (samo sto nam objekata za poredjenje nedostaje). Kad se spomenu politicari, uvek se ukazuje na vece zlo...i tako dalje, do beskraja. Samo da nesto ne promenimo. Sramota. I sa 230 i sa 250 evra ste kao covek duzni da se zalazete za necije pravo na zivot. Sramota.
grol grol 15:25 24.08.2009

Fridom Haus

Fridom Haus: Srbija među slobodnijim zemljama sveta
VOA News
12/01/2009


Srbija spada u slobodne zemlje sveta - navodi se u godišnjem izveštaju američke nevladine organizacije Fridom Haus – “Sloboda u svetu”. Na skali od jedan do sedam, gde je jedinica najbolja ocena, Srbija je dobila trojku za politička i dvojku za ljudska prava, kao i prošle godine.

U izveštaju se ocenjuje da je, uprkos problemima u vezi sa odredjivanjem statusa Kosova, Srbija ostvarila napredak u borbi protiv korupcije i poboljšala saradnju sa Haškim tribunalom. Crna Gora označena je kao “delimično slobodna”, jer je dobila trojke u obe kategorije, dok je sa ocenom šest za politička prava, i peticom za gradjanske slobode Kosovo svrstano u “neslobodne zemlje”. Kosovo se, izmedju ostalog, kritikuje zbog nepoštovanja ljudskih prava pripadnika manjina, loše bezbednosne situacije i korupcije.

http://www.voanews.com/Serbian/archive/2009-01/2009-01-12-voa7.cfm?CFID=283335006&CFTOKEN=44821905&jsessionid=6630aaea51694453c6db5a4e806471453152

PS Daleko, daleko bolje nego u vreme kada su Broz i komunjare bile na vlasti
Country ratings and status, FIW 1973-2009
http://www.freedomhouse.org/uploads/fiw09/CompHistData/FIW_AllScores_Countries.xls


vracarac92 vracarac92 16:01 24.08.2009

Re: Fridom Haus

Dakle cela ova prica oko "krsenja ljudskih prava" u Srbiji je jedna obicna besmislica i pokusaj raznoraznih NVO i ostalih placenih "boraca za ljuCka prava" da opravdaju svoje postojanje t.j. da opravdaju donacije od kojih zive i zato se trude da kazu ono sto misle da bi njihovi finansijeri zeleli da cuju.
P.S.
Po meni je jedan od flagrantnijih slucajeva krsenja ljudskih prava u Srbiji bilo objavljivanje spiska "nepodobnih" od strane Sonje Biserko i njenog helsinskog komiteta gde su mnogi ljudi iskljucivo na osnovu Sonjinih afiniteta javno zigosani i kojima su kao u nacistickoj Nemackoj stavljene neke vrste "zutih traka" zato sto su vrli, placeni borci za ljuCka prava procenili da je to OK!
Tacno, bilo je tu raznoraznih odvaratnih likova ali ogroman broj "javno zigosanih" su se na toj listi nasli samo zato sto se ne dopadaju Sonjici,t.j. sto se ne slazu sa njenim stavovima i stavovima jos nekoliko NVO + jedne politicke stranke.
sinergija92 sinergija92 22:06 24.08.2009

Re: Fridom Haus

vracarac92
Dakle cela ova prica oko "krsenja ljudskih prava" u Srbiji je jedna obicna besmislica i pokusaj raznoraznih NVO i ostalih placenih "boraca za ljuCka prava" da opravdaju svoje postojanje t.j. da opravdaju donacije od kojih zive i zato se trude da kazu ono sto misle da bi njihovi finansijeri zeleli da cuju.
P.S.
Po meni je jedan od flagrantnijih slucajeva krsenja ljudskih prava u Srbiji bilo objavljivanje spiska "nepodobnih" od strane Sonje Biserko i njenog helsinskog komiteta gde su mnogi ljudi iskljucivo na osnovu Sonjinih afiniteta javno zigosani i kojima su kao u nacistickoj Nemackoj stavljene neke vrste "zutih traka" zato sto su vrli, placeni borci za ljuCka prava procenili da je to OK!
Tacno, bilo je tu raznoraznih odvaratnih likova ali ogroman broj "javno zigosanih" su se na toj listi nasli samo zato sto se ne dopadaju Sonjici,t.j. sto se ne slazu sa njenim stavovima i stavovima jos nekoliko NVO + jedne politicke stranke.


Povika na vuka a lisica ....evo primera kako je to u susedstvu, nije sala, padaju glave...(mogao bi se ovaj link postaviti i na jos jedan danasnji blog, iz njegovog je komsiluka, a puni su kritika jedino na racun Srbije)
Jelena Milić Jelena Milić 16:44 24.08.2009

mileticu

a sto smo lep tandem na naslovnoj e novina :)
Domazet Domazet 23:38 24.08.2009

Ako ta razlika od 20 evra...

Pravo da imate penziju od 250 evra, umesto 230 evra nije osnovno ljudsko pravo

...tako nishtavna u tvojoj the Grand Scheme of Things, nekome znachi razliku izmedju zhivota i smrti onda to postaje jedno jedino ljudsko pravo koje muchenike, koji nemaju srece da dele tvoj uvid u Sushtinu a imaju nesrece da pokushavaju da prezhive pomenutu razliku, interesuje. Tvoje perverzno ali potpuno autentichno neshvatanje ovog prethodno napisanog potvrdjuje dve stvari. Tvoju (meni odavno poznatu) samozhivost i sebichnost i to da su danashnji Uterivachi Ljudskih Prava placeni bar podjednako dobro kao nekadashnji Uterivachi Boga. Ili Staljina. Ili shta i koga vec...

Ima Dobri Doktor potpuno pravo. Od Zvrndova poput tebe mi zaista pripada muka...
mikimedic mikimedic 00:02 25.08.2009

Re: Ako ta razlika od 20 evra...

nemoj domazet, ovaj put zaista nisi u pravu.

u pitanju je obligaciono pravni odnos a ne pitanje ljudskih prava.

pobogu ispade da ja branim miletica

Domazet Domazet 03:36 25.08.2009

Miki...

mikimedic
nemoj domazet, ovaj put zaista nisi u pravu.

u pitanju je obligaciono pravni odnos a ne pitanje ljudskih prava.

pobogu ispade da ja branim miletica

...sve zavisi od tachke gledishta. Zamisli da ti zhivish od 220 eura mesechno. I zamisli da kucash komentar (na zamishljenom kompjuteru, bojim se). Mozes li da tada zamislish svoj komentar. Mozda ti u zamishljhanju pomogne Lou Reed?

Jelena Gall Jelena Gall 10:20 25.08.2009

Re: Ako ta razlika od 20 evra...

mikimedic
nemoj domazet, ovaj put zaista nisi u pravu.

u pitanju je obligaciono pravni odnos a ne pitanje ljudskih prava.

pobogu ispade da ja branim miletica


e, vala i treba da ga branis, jer je ovoliko zgrazavanje na 230-250 evra u ovom kontekstu stvarno nepodnosljivo. covek uzme zalostan primer iz srpske realnosti da bi pokazao sta spada a sta ne spada u ljudska prava, da bi pojasnio stvari, kad eto povike da je ON nemoralan i da treba da se stidi, ko da je sam smislio (pa jos i opravdao, odnosno skrajnuo) i visinu penzija i sve fijoke pravne nauke, sam napisao sve zakone i sad dosao da nam svima sudi!

alo, ljudi, salter za penzije nije ovde, pa nije vam miletic kriv za to, naprotiv, on vam upravo to i kaze: zbog mizernih penzija mora da se kuca na druga, ne na ova vrata, nista ne vredi pozivati se na granicu zivota i smrti. o boze...
mikimedic mikimedic 12:23 25.08.2009

Re: Miki...

Mozes li da tada zamislish svoj komentar.


mogu. ako iole poznajem pravo znacu razliku izmedju ljudskih i ostalih prava. ako ne poznajem, glupo je da uopste razmatram da li je nesto pravo (i koja grana) ili ne?

ne znam sta vise da ti kazem a da to ne zvuci cinicno, a to mi zaista nije cilj.mikimedic mikimedic 12:26 25.08.2009

Re: Ako ta razlika od 20 evra...

covek uzme zalostan primer iz srpske realnosti da bi pokazao sta spada a sta ne spada u ljudska prava, da bi pojasnio stvari, kad eto povike da je ON nemoralan i da treba da se stidi, ko da je sam smislio (pa jos i opravdao, odnosno skrajnuo) i visinu penzija i sve fijoke pravne nauke, sam napisao sve zakone i sad dosao da nam svima sudi!


mislim da je i miletic napravio zbrku mesajuci dve teme -- sta je percepcija ljudskih prava u srbiji, i na kom nivou su danas ljudska prava u srbiji.

cas nam objasnjava sta su ljudska prava a cas sta nismo ucinili da dostignemo stepen razvoja razvijenih zemalja.

losa pravna analiza radi jos jednog bombasticnog nastupa na blogu, if you ask me...
ninasimone ninasimone 17:49 25.08.2009

Re: Miki...

Ovde se stvarno mesaju babe i zabe. S jedne strane, rasprava o tome da li ekonomska/radna prava treba da budu uvrstena u osnovna ljudska prava ili ne je sasvim opravdana. Ali, suprotstavljati ova prava pravu na slobodu govora i okupljanja, vagati koje je vaznije i govoriti kako se ona medjusobno iskljucuju je, u najmanju ruku, smesno. Kako cemo uopste doci do toga da se ekonomske nepravde pocnu ispravljati bez slobode govora, na primer? Kako ce radnik koga poslodavac drzi kao roba da se izbori za sebe? Tako sto ce poslodavca mrko gledati? Jel' treba opet da se vratimo ilegalnim stamparijama? Nema veceg dokaza za to koliko je sloboda govora vazna od cinjenice da su novinari na vrhu liste politickih ubistava. Kad je pljuvanje po politicarima tako nevazno, zasto ih ubijaju ko zeceve?
S druge strane, ako pljuvanje sluzi za javnu identifikaciju problema, pravo na okupljanje, politicko organizovanje i na kraju pravo na glasanje su prava koja se moraju ozbiljno shvatati i zaista upotrebljavati. Ako je opste misljenje da od glasanja nema vajde i da su politicari/tajkuni/ubaci-po-zelji elementarne nepogode protiv kojih nema leka, onda ce tako i biti. Mi imamo taj obicaj da dizemo bune i revolucije kad dogori do nokata, ispreturamo sve pa onda opet jovo nanovo. U medjuvremenu se najvise medjusobno blatimo zbog gluposti umesto da se svi fokusiramo na ono sto je bitno.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana