Singularitet - tehnološki I.I.

dragan7557 RSS / 12.09.2009. u 08:12

Ovaj pojam koji u široku javnost još nije prodro (za čega ima mnogo prljavih razloga) je jedan od ključnih za budućnost sveukupnog čovečanstva pa samim tim i Srbije.

Pošto je pojam singulariteta usko povezan sa pojmom Transhumanizma, u prvom delu posta biće reči samo o nastanku pojma i dosadašnjom Istorijom (kratkom) šta, kako, kada  i gde  na ovom polju dešava.

Pojam Tehnnološki singularitet ima različita značenja koja još nisu objedinjena u jednu celovitu definisanost, dok je skoro pravilo da se polazi od Moor- ovog zakona da se procesni kapacitet udvostručava u određenoj jedinici vremena (ovakvog kakvog ga mi sada poznajemo i primenjujemo).

Tehnička strana neizbežnog tehnološkog singulariteta (revolucionarni tehnološki razvoj) čak i nije mnogo komplikovana pojava sa svim svojim tehnološkim proizvodima (od kojih je najveći deo u sferama tajni vojno industrijskog kompleksa i corporativno tajne alokacije kapitala, u cilju sticanja konkurentne perdnosti), i postizanja kapitalne dobiti, što je već samo po sebi dizastrozno kada je u pitanju sveukupno čovečanstvo.

Akceleracija tehnološkog progresa stoji centralno kako u temi singularitet tako i u temi Transhumanizam dok su mogući pravci razvoja početno možda najbolje definisani u artiklu:

Vernor Vinge "on the SingularitY" 

Department of Matematical Sciences

San Diego State University, 1993

koji je u oirginalnoj verziji prezentovan na simpozijumu VISION-21 sponzorisanom od NASA Lewis Researh Center i Ohio Aerospace Institute Marta 30-31 - 1993, u kome autor stoji na stanovištu da ćemo u periodu od trideset godina imati tehnološke mogućnosti za kreiranje super human intelligence, i da će kratko vreme iza toga era čovečanstva biti završena.

Autor (Vernor Vinge) smatra da će impakt ovih promena biti ravan pojavi čoveka na planeti zemlji.

Ovaj arikal se nalazi na web-u.

Da tehnološki singularitet nosi veoma velike hazarde po čovečanstvo kao celinu i svakodnevni život. je skoro nepotrebno reći, kao što je i opravdano pitanje šta ova revolucija (jer ovo i jeste revolucija) nosi sa sobom, i dali je reč o prosperitetu ili pak o kraju čovečanstva kakvog ga mi znamo.

Eric Drexler: of nanotechnology "Given all that technology can do, perhaps governments would simply decide that they no longer need citizens!"

Da ovaj stav ne spada u tzv. teorije zavere je jasno kao ni mnoge druge sumnje raznih autora poput Orvela (84) u čijem orvelizmu smo živeli pre dvadesetak godina a koji je odavno u negativnom smislu reči odavno prevaziđen.

AI = Artificijelna (veštačka= umjetna hr.) Inteligencija kojoj različiti autori prilaze sa pojedinačnog aspekta nauke (ili naučnog polja) sa kojim se bave  uslovljavaju veliku raštrkanost i obimnost literature o ovom pojmu, ali se uglavnom mogu složiti sa nekoliko pro i kontra definisanosti i razvojnih trajektorija prema ovom bliskom nastanku nove super inteligencije.

Dok deo autora ističe Asimov- "Zakone" drugi deo ne izlazi iz doom thinkers ideologije slikajući budući progres kao kraj čovečanstva dok nada sve komercijalni Holivud koristeći (bolje rečeno zloupotrebljavajući) temu bulevarsko senzacionalno najavljuje Kraj, postulirajući isti sa filmovima, serijama a la Terminator i sl.

Nesumnjivo je da je druga "Vavilonska kula" u pitanju kada je reč o Internetu koji se već sada može okvalifikovati kao najveća, najmoćnija i svakako "najpametnija" mašina ikad proizvedena od strane ljudi, i koja će u skoroj budućnosti biti u stanju da počne da samostalno misli, koja tačka će u budućnosti na "dohvat ruke" početi samostalno da "misli".

Današnje čovečanstvo (čak i u svakodnevnici) nije više zamislivo bez Interneta a svaki pokušaj, bilo kojeg organizovanog društvenog segmenta, uključujući tu osobito vojno industrijski kompleks i političare, sprečavanja razvoja Interneta ili njegove kontrole se već nalazi u dalekoj prošlosti, već i zbpg sadašnje potpune zavisnosti čovečanstva ili bolje rečeno svih organizacija i organizacionih procesa od Interneta.

Pokušaji uspostavljanja političke kontrole (iz bilo kojih razloga) nad Internetom su ravni neoludističkim pokušajima razbijačko vandalističkog pokreta u svom svom naivitetu, da se "čupanjem utikača iz štek doze =isključenjem struje" može sprečiti progres (a u pitanju je progres) veštačkim isključenjem ili ograničenjem energije. Sada vidljive političke pojave ograničavanja Interneta u pojedinim diktaturama (bile one nazvane demokratske, komunističke, kapitalističke korporativne ili već kakve) su temporarna anomalija ponašanja pojedinih krugova moćnika čiji je kraj neizbežan.

Lično smatram da je sam Internet buduća AI koji je pred svojim rođenjem koje se može očekivati sa skoro potpunom statističkom sigurnošću, tokom sledećih dvadeset godina.Ray Kurzweil: oko 2040.

Kraj organizacionih sistema ljudskog društva sadržan u ekonomiji, politici, državama i prelazak na nove forme i sadržaje je već odavno u toku a futurolozi su ga najavili već sedamdesetih (Alvin Tofler " Future Shock) od kada je čovečanstvo od crno bele TV indoktrinacije i tzv zabave u roku od 40 godina prešlo neverovatan put tehničko tehnološkog progresa iz koga je namerno ili zlonamerno izostavljen socijalno društveni razvoj na putu ka socijalno društvenom singularitetu.

Za koje društvene krugove društveni singularitet predstavlja opasnost je tema sledećeg posta.

dragan7557 cerskiKomentari (18)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Milan Novković Milan Novković 12:26 12.09.2009

Artificial brain '10 years away'

Bombast ovaj moj naslov, samo od Henry Markrama, direktora Blue Brain projekta.

Evo kratke BBC vesti, pa IBM-ovog sajta, pa EPFL-ovog, pa TED bloga ako nekoga više interesuje.

Samo ovo su superkompjuteri. Neka bude na radnim stanicama za 20 godina, i na mobilnima za 25 (zamisli instalira nam žena samu sebe na mobilni !!!
dragan7557 dragan7557 13:20 12.09.2009

Re: Artificial brain '10 years away'

Milan Novković
Bombast ovaj moj naslov, samo od Henry Markrama, direktora Blue Brain projekta.

Evo kratke BBC vesti, pa IBM-ovog sajta, pa EPFL-ovog, pa TED bloga ako nekoga više interesuje.

Samo ovo su superkompjuteri. Neka bude na radnim stanicama za 20 godina, i na mobilnima za 25 (zamisli instalira nam žena samu sebe na mobilni !!!

Nije bombast, ali nalazim za potrebno da primetim da je u skoro svim polemikama reč o jednoj super mašini što prouzrokuje niz tehničko tehnoloških problema.

Jedan superbrain je izveden iz koncepcije današnjeg društva u kome provladava indivindualistički stav, koji sam po sebi nije dobar kada je upitanju prilaz singularitetu.

Pod predpostavkom da je reč o jednom superkomjuteru taj u svakom slučaju bez Interneta ne bi bio u stanju da postigne kapacitet koji je potreban kako bi:
- posedovao apsolutno sve informacije i znanja predhodnika homo sapiensa kao i svih njegovih predhodnika u evolucionom nizu do trenutka "buđenja."
- kvantum informacija i znanja svega prethodno postojećeg mora da uključi sva postojeća znanja i informacije kako bi "beba " mogla da započne "život."
- najveći deo ljudskog znanja i informacija je u ovom momentu u bibliotekama Interneta te "beba" mora da bude konektirana kako bi učila (naravno ovo je antropološki i biološko evolucionistički prilaz fenomenu) a potom razvijala nova znanja.

Odnos između homo sapiens sapiens-a kao kreatora i njegovog dela postavlja na obe strane kako kod kreatora tako i kod kreacije mnoga pitanja, osobito moralne, pravne i etičke prirode uz pominjanje i drugih koja će neizostavno doći.

dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 13:23 12.09.2009

Re: Artificial brain '10 years away'

TED bloga

Hvala za postavljanje linka TED - sajt a koji sam upravo i sam hteo da linkujem kao jednu sa izvesno najboljim sadržajima na Internetu.

dragan7557 cerski
mladen.mladen mladen.mladen 14:44 12.09.2009

...

Pokušaji uspostavljanja političke kontrole (iz bilo kojih razloga) nad Internetom su ravni neoludističkim pokušajima razbijačko vandalističkog pokreta u svom svom naivitetu, da se "čupanjem utikača iz štek doze =isključenjem struje" može sprečiti progres (a u pitanju je progres) veštačkim isključenjem ili ograničenjem energije.

slazem se.
dragan7557 dragan7557 17:14 12.09.2009

Re: ...

(a u pitanju je progres) veštačkim isključenjem

Mnogi delovi ljudskog društva regres su proglasili za progres koristeći se raznim manipulacijama koje omogućeva specifičan način interpretacije društvenih potreba, koje danas vode računa samo o potrebama vodeće elite koja ima i upražnjava vlast, a sve u svrhu totalitarne kontrole društva kao celine

Ovo je Popper nazvao Piecemeal engineering pre više decenija, i čini se da je to bio glavni činilac tehnološkog razvitka, a sve zbog difuzne prirode profita i interesa. Kako Vam se čine njegovo tvrdnje danas?

Naravno da ovo jednoumlje ili zloupotreba dolazi do izražaja prilikom modeliranja:
Evo kratke BBC vesti,

navedenim u ovom članku, u kome ispod podnaslova
World view director Blue Brein Project -a ako je verovati novinaru kaže:
To make the model come alive.............
Pri tome svakako vezujući život (za koji još nemamo dobru definiciju i još goru jednostranu deskripciju) za ovaj model.

Predpostavka da će model oživeti (became alive), naravno više govori o tehničkim detaljima vezanim za funkcionisanje neocortexa nego o stvarnom životu modela, i naravno upravo u tome dolazi do izražaja već spomenuti Peacemeal Engineering gde su (adjustments and readjustmens) deskriptovani baš onako kako to radi K.Popper. What is Good for Science is not allways Good for Society.

K.Popper:

Whatever his ends, (the peacemeal engineer) tries to achive them by smal adjustmens and readjustments which can be continually improved upon.....
Accordingly, he will make his way, step by step, carefully comparing the results achived, and always on the lookout for the unavoidable unwanted conseqences of any reform; and he will avoid undertaking reforms of a complexity and scope wich make it impossible for him to disentangle causes and effects, and to know what is really doing.


dragan7557 cerski

Milan Novković Milan Novković 17:59 12.09.2009

Re: ...

Predpostavka da će model oživeti (became alive), naravno više govori o tehničkim detaljima vezanim za funkcionisanje neocortexa nego o stvarnom životu modela, i naravno upravo u tome dolazi do izražaja već spomenuti Peacemeal Engineering gde su (adjustments and readjustmens)

Dragane, Piecemeal Engineering (tačnije Engineering) , adjustments i readjustments kod ovih IBM-o EPFL-ovaca ima veliku heurističku dimenziju, tj odvojen je poprilično od pregalaštva ljudi na ovom konkretnom zadatku.

Radi se o masivno paralelnoj simulaciji neurona, pa njihove uvezanosti. Ono što je interesantno ovde je da danas instrumenti mogu da mere električne aktivnosti u mozgu relativno precizno, pa da ih onda porede sa aktivnostima koje se pojavljuju u simulaciji.

To podudaranje u električnim obrascima dosta obećava - da je model jednog neurona loš onda bi se (velika verovatnoća) greške tako akumulirale pri simulaciji hiljada neurona manifestovale kroz nepodudaranje simuliranih i stvarnih obrazaca.

Ako pomnožiš Moorov zakon sa planovima ove ekipe videćes da nas u ne tako dalekoj budućnosti čekaju prva mala čuda potpuno novog kvaliteta, dobrog ili lošeg.
dragan7557 dragan7557 19:14 12.09.2009

Re: ...

To podudaranje u električnim obrascima dosta obećava - da je model jednog neurona loš onda bi se (velika verovatnoća) greške tako akumulirale pri simulaciji hiljada neurona manifestovale kroz nepodudaranje simuliranih i stvarnih obrazaca.

Blistava budućnost pravih malih čuda ne predstavlja problem ali primena ti čuda je svakako problematična.

Osim toga ovo se odnosi samo na sam projekt ali ne i njegovu implementaciju i cilj.

Naime experience - based techniques kada je u pitanju singularitet ne postoje za sada, a naravno veliko je pitanje može li model da zameni iskustveno stanje koje heuristika zahteva.

dragan7557 cerski
Time Bandit Time Bandit 15:03 12.09.2009

sa druge strane - Popper

Tehnička strana neizbežnog tehnološkog singulariteta (revolucionarni tehnološki razvoj) čak i nije mnogo komplikovana pojava sa svim svojim tehnološkim proizvodima (od kojih je najveći deo u sferama tajni vojno industrijskog kompleksa i corporativno tajne alokacije kapitala, u cilju sticanja konkurentne perdnosti), i postizanja kapitalne dobiti, što je već samo po sebi dizastrozno kada je u pitanju sveukupno čovečanstvo.


Ovo je Popper nazvao Piecemeal engineering pre više decenija, i čini se da je to bio glavni činilac tehnološkog razvitka, a sve zbog difuzne prirode profita i interesa. Kako Vam se čine njegovo tvrdnje danas?

Karl Popper je takođe i vrlo tačno predvideo kontekst i neophodnost postavljanja cilja bez obzira na složenost i trajanje u cilju izbegavanja Utopian engineering koji vodi u totalitarizam. Nešto od toga je i NASA implementirala kroz Technology readiness level i dugoročne strategije.
sentinel26 sentinel26 18:07 12.09.2009

Zaustavljanje interneta

više nije moguće.
Mislim da ovi koji traže apsolutnu kontrolu (pa i pod vidom borbe protiv "terorizma" ) to znaju ali hoće neke beneficije, odnosno prava, da nam zavire u pantalone, pod suknju, u krevet, u novčanik i u čanak.

Preporuka i pozdrav.

dragan7557 dragan7557 19:04 12.09.2009

Re: Zaustavljanje interneta

sentinel26
više nije moguće.
Mislim da ovi koji traže apsolutnu kontrolu (pa i pod vidom borbe protiv "terorizma" ) to znaju ali hoće neke beneficije, odnosno prava, da nam zavire u pantalone, pod suknju, u krevet, u novčanik i u čanak.

Preporuka i pozdrav.


Hvala prijatelju a odgovor je:
Karl Popper je takođe i vrlo tačno predvideo kontektst i neophodnost postavljanja cilja bez obzira na složenost i trajanje u cilju izbegavanja Utopian engineering koji vodi u totalitarizam.


dragan7557 cerski
dragan7557 dragan7557 11:50 13.09.2009

Re: Zaustavljanje interneta

sentinel26
više nije moguće.
Mislim da ovi koji traže apsolutnu kontrolu (pa i pod vidom borbe protiv "terorizma" ) to znaju ali hoće neke beneficije, odnosno prava, da nam zavire u pantalone, pod suknju, u krevet, u novčanik i u čanak.

Preporuka i pozdrav.Jus primae noctis

Nadam se da pod ovim boldovanim ne podrazumevaš nekadašnju "Prima Nocta" pravo iz srednjeg veka.

dragan7557 cerski
sentinel26 sentinel26 12:42 13.09.2009

Re: Zaustavljanje interneta

dragan7557
sentinel26
više nije moguće. Mislim da ovi koji traže apsolutnu kontrolu (pa i pod vidom borbe protiv "terorizma" ) to znaju ali hoće neke beneficije, odnosno prava, da nam zavire u pantalone, pod suknju, u krevet, u novčanik i u čanak.
Preporuka i pozdrav.
Jus primae noctis
Nadam se da pod ovim boldovanim ne podrazumevaš nekadašnju "Prima Nocta" pravo iz srednjeg veka.
dragan7557 cerski
Jok !
Dje bi oni to...
To su sve fini ljudi (ali nijesu iz Finske ) ...
Ovi prvo zaviruju u novčanik ... pa se desi i da odustanu od daljnjeg zavirivanja...
Milena Mitic Milena Mitic 22:17 12.09.2009

Singularitet nema alternativu :)

i dali je reč o prosperitetu ili pak o kraju čovečanstva kakvog ga mi znamo.

ne znam da li je veznik 'ili' neophodan u ovoj recenici - kraj covecanstva kakvog ga mi znamo nije nuzno losa stvar, tj. moze biti isto sto i prosperitet.
razvoj super-procesora koji bi mogli da simuliraju rad ljudskog mozga i napredovanje tehnika skeniranja rada mozga vodi uploadovanju ljudi, tj. resavanju problema smrtnosti. to je definitivno kraj sveta kakvog mi poznajemo i ne mozemo da znamo posledice ovog koraka, ali imamo li alternativu? (i treba li nam alternativa uopste?).
videti uploadovanje ljudi u mom lifetime bi bilo fenomenalno ali ja cu se zadovoljiti i sa goggles koje ce omoguciti direktan link mog mozga i neta :).
jedva cekam vas sledeci tekst o drustvenom singularitetu ( o kome ne znam nista. ja sam u ovom slucaju 'on the dark side' - priznajem da me fasciniraju mogucnosti tehnoloskog progresa a da pri tome ne razmisljam mnogo o drustvenim posledicama, bar ne detaljno, uglavnom mi se briga zavrsava na mozemo li se tom novom igrackom samounistiti ili ne. kako to mozemo vec danas, ne vidim zasto ne bi prigrlili singularitet ako on nosi jos jednu sansu da se to ipak ne desi (uz rizik koji uvek postoji, naravno)).
jedan zanimljiv tekst na temu buducnosti ovde.
dragan7557 dragan7557 12:03 13.09.2009

Re: Singularitet nema alternativu :)

temu buducnosti ovde.

Najintersantniji su komentari na ovaj tekst, hvala za link.

dragan7557 cerski
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 03:05 14.09.2009

Bravo!

Svaka cast, Dragane, majstore, "u sridu", kao i obicno. Puna preporuka!
Milan Novković Milan Novković 11:23 14.09.2009

Hibridi

Lično smatram da je sam Internet buduća AI koji je pred svojim rođenjem koje se može očekivati sa skoro potpunom statističkom sigurnošću, tokom sledećih dvadeset godina.Ray Kurzweil: oko 2040.

Interesantno je kako će, po mom mišljenju, i Internet polako postati decentralizovan hibrid.

Ja to zovem "komešanje na periferiji", proces gde web2,3 sve efikasnije dodaju inteligentne "periferije" u mrežu, uključujući i nas od krvi i mesa, i gde osim te "sirove" periferne" pameti i context-sensitivni directory services (e.g. Google pretraživanje) počinju da se distribuiraju i decentralizuju.

A kontekst resolucija je sve pametnija, što je jako vašna dimenzija u razvolju umrežavanja. Tj, znamo svi da Internet ruši stare "information push" obrasce gde mali broj ljudi odlučuje šta ćemo od informacija da konzumiramo.

U redu, kukamo i dalje kako smo manipulisani, samo, ako bismo normalizovali prosečnu manipulisanost pojedinca kroz vreme videli bismo da Internet ozbiljno radi svo user-centricity posao.

Kontekst resolucija je daleko odmakla od početnog "single-keyword" konteksta ogoljenog od svake semantike - ko nije upoznat sa panikom velikih po pitanju Google uspeha neka samo počne da obraća pažnju kako sve češće u pretraživanju nađemo ono što nam treba pri vrhu liste ako koristimo pretraživanje po više reči.

Pa Social-networks, geo-everything itd.

Social networking si verovatno ostavio za sledeći blog pa čekamo :)

Tako, ja mislim da tehnologija, u stvari, verovatno neće biti jedinstvena nit, tako naglašena u odnosu na čoveka, kako nam se čini sad dok je tehnologija, i pored sve impresivnosti, još uvek na mnogo mesta primitivna.
dragan7557 dragan7557 07:20 15.09.2009

Re: Hibridi

Ja to zovem "komešanje na periferiji", proces gde web2,3 sve efikasnije dodaju inteligentne "periferije" u mrežu, uključujući i nas od krvi i mesa, i gde osim te "sirove" periferne" pameti i context-sensitivni directory services (e.g. Google pretraživanje) počinju da se distribuiraju i decentralizuju.

Komentar sam tek sinoć video pa zato i moje izvinjenja na okasnelu reakciju.

"Komešanje na periferiji" je po meni potpuno u skladu sa ponašanjem bio organizama koji čine i naša vlastita tela, a koji se kao uokvirene bio celine bave određenim zadatcima i ili funkcijama čovečijeg organizma.

Ako se ovi razvoji nastave u istom pravcu kao i kod bio organizama je potpuno sigurno da će nastati i autonomni vegetativni sistemi unutar "deteta" koji će preuzeti skup/ove vitalnih funkcija kako bi osigurale nesmetano funkcionisanje celine, što smo po sebi zahteva decentralizaciju i samostalnu distribuciju u okviru cilja i potrebe
U redu, kukamo i dalje kako smo manipulisani, samo, ako bismo normalizovali prosečnu manipulisanost pojedinca kroz vreme videli bismo da Internet ozbiljno radi svo user-centricity posao.


Ovde skoro da i nije potreban komentar, osim primedbe da manipulisanost gubi svoj teren i predstavlja dečije bolesti koje su neminovna pojava kod mladih "organizama"
Kontekst resolucija je daleko odmakla od početnog "single-keyword" konteksta ogoljenog od svake semantike - ko nije upoznat sa panikom velikih po pitanju Google uspeha neka samo počne da obraća pažnju kako sve češće u pretraživanju nađemo ono što nam treba pri vrhu liste ako koristimo pretraživanje po više reči.


I ovo spada u "logiku" razvojnog perioda i dečijih,learn by experience samo razvojnih trajektorija, gde je razvoj sledećeg stadijuma uslovljen i ili uzrokovan predhodnim.
Tako, ja mislim da tehnologija, u stvari, verovatno neće biti jedinstvena nit, tako naglašena u odnosu na čoveka, kako nam se čini sad dok je tehnologija, i pored sve impresivnosti, još uvek na mnogo mesta primitivna.

I ovde može da se primeni analogija sa stvoriteljem i njegovom konstrukcijom, gde se potpuno nesvesno oponaša primitivna konstrukcija pojedinih delova bez kojih impresivna (?) celovitost ne bi bila egzistentna.

Recimo nama je od skoro poznato da se bakteriološki sistemi u čovečijem telu živo dogovaraju o svakom svom sledećem koraku nečim što je već nazvano "jezikom" i da bi bez ovih permanentnih kontakta na bakteriološkom nivou, celina bila opasno ugrožena ili bi prestala da funkcioniše kao celina što je opet ravno kraju ili podsistema ili pak cele čovečije jedinke.
Da su organizovana ljudska društva ranije kao i sada bila u permanentnoj koliziji onogo što se naziva interes ograničene zajednice na bilo kom nivou, nije potrebno dokazivati.

dragan7557 cerski
Milan Novković Milan Novković 10:59 15.09.2009

Re: Hibridi

u skladu sa ponašanjem bio organizama koji čine i naša vlastita tela

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana