Deo prvi: Zašto sam protiv nezavisnosti Kosova?

Dušan Maljković RSS / 04.11.2007. u 12:05

Drage blogerke i dragi blogeri, kako sam i najavio, sledi tekst pod naslovom "Zašto sam protiv nezavisnog Kosova". Kako se analiza "malo" odužila, odlučio sam da ga "pustim" iz (najmanje) dva dela, računajući da sadrži dovoljno zanimljivih teza, kao i da predstavlja celinu -- u njemu se, manje-više, analiziraju argumenti protiv nezavisnosti koje predstavlja "prva Srbija" i nudi njihova kritika. Voleo bih da imate u vidu da je štivo pisano bez namere da bude naučnog karaktera, do kraja razvijene argumentacije - ono treba da potpomogne diskusiju koja bi dalje razvila stavove koje branim (ili ih opovrgla), te produbila naše razumevanje aktuelne situacije u vezi sa Kosovom. Stoga, molim vas za benevolentno čitanje. I dobronamerne sugestije.

Hvala.

kosovo.jpg

ZAŠTO SAM PROTIV NEZAVISNOSTI KOSOVA?

Oko Kosova Srbija se opet podelila na dvoje.

S jedne strane, ona prva, brojnija i homogenizovanija, stoji na poziciji da je Kosovo pre svega deo suverene i priznate države i da se, po međunarodnom pravu, njene granice ne mogu prekrajati nikakvom spoljnom intervencijom. Član 2 Povelje Ujedinjenih nacija zabranjuje upotrebu sile protiv suverene države koja nije izvršila agresiju na drugu suverenu državu. Finalni akt Helsinške povelje iz 1975. garantuje nepovredivost granica evropskih zemalja, a međunarodno pravo zabranjuje priznavanje pokrajina koje unilateralno proglase nezavisnost protiv volje federalnih vlasti. Da, to je generalno tačno, ali takve suverenosti odavno nema u praksi -- iako je argument u velikoj meri validan, on ima snagu samo "na papiru", a njegovo poštovanje uopšte nije zagarantovano: primeri NATO intervencija, bez rezolucije SB, svakako dovode u pitanje, ako i ne negiraju ovaj princip. Sam raspad SFRJ pokazao je da se mogu formirati nove, međunarodno priznate države u Evropi, a problem Kosova nalazi svoj kontekst upravo u tom dezintegrativnom procesu. Stoga, ovde treba uzeti "realnost" u obzir, onu, koja u krajnoj instanci, menja i pravne principe.

Srbija je, naravno, posebna priča, jer je priznata, kao i ostale ex-republike, u okviru AVNOJ-granica, te je sada potrebno uvesti konkretan novi princip na osnovu koga bi Kosovo postalo nezavisno – recimo onaj Janeza Drnovšeka da kao autonomona pokrajina praktično jednaka po statusu republikama ima pravo na nezavisnost. (Otuda i uporno naglašavanje da je Kosovo specijalan slučaj, te da nije presedan tj. da nije "opšte mesto", ne samo zbog mogućih posledica (otcepljenje drugih regiona), već i zbog utemeljenja procesa pregovora o njegovom budućem statusu tj. pravne legitimnosti takvog postupka). Ne ulazeći u validnost ovog argumenta, zanimljivo je da onda i Vojvodina ima principijelno pravo na otceplejnje, tako da Kosovo onda postaje presedan, na koji se delimično može pozvati i Republika Srpska (ako se priznaje mogućnost dalje dezintegracije republika SFRJ uz samoopredeljenje), ali i drugi regioni u svetu koji traže autonomiju. Uostalom, univerzalizacija slučaja Kosova može se upravo sprovesti zahvaljujući činjenici da se ono apstraktno markira kao „specijalan slučaj“ (bez konkretnih pojašnjenja zašto je to tako) – pa i drugi slučajevi su posebni, različiti od svih ostalih, te se ne vidi zbog čega ne bi mogli biti rešavani kroz pregovarački proces, ako je jedan u toku.

kartanezavisnihdrzavawt7.jpg

Takođe, insistira se na rezoluciji SB 1244 po kojoj je Kosovo i dalje de jure u sastavu Srbije, jer pomenuta odluka podrazumeva da SB saglasno Povelji UN „ponovno potvrđuje privrženost svih država članica suverenitetu i teritorijalnom integritetu SR Jugoslavije (danas Republike Srbije) i drugih država regiona“. Kontra-argument, koji zastupa druga, suprotna pozicija, o tome da je Kosovo de facto nezavisno i da ga i zbog toga treba priznati (a ne gubiti vreme oko onoga što je već izgubljeno), zasniva se na tačnoj konstataciji, ali potpuno promašuje: takvo je trenutno stanje, ali se ono, naravno, može i menjati, upravo saglasno odlukama međunarodne zajednice koja je ovde in charge (jer pravna rešenja imaju realne posedice). No, ova konstatacija pogađa i prvu opciju -- nova rezolucija SB može izmeniti pravno stanje i Kosovu garantovati nezavisnost. A moguće je naravno delovati i mimo nje (Kosovo mogu pojedinačno priznati kao nezavisnu državu već priznate države). Ništa nije zapisano u kamenu za vo vjek i vjekov. Stanje društvenog poretka uvek je nestabilno i podložno promeni, svaka situacija kontingenta.

Istorijski argument prve Srbije daleko je zanimljiviji za analizu od pravnog. On insistira da je Kosovo "oduvek" i istorijski dominantno bilo u sastavu Srbije (sažeto u paroli "Kosovo je srpsko", kratko, jasno i bez pogovora), a i danas je,  ali i da je Kosovo srce Srbije, njena „duhovna kolevka“, i slično, što predstavlja najideologizovaniju krajnost ovakvog pristupa (i već izlazi iz okvira istorijskog i ulazi u domen epskog, legendi i iracionalnog). Naravno da Kosovo nije oduvek bilo srpsko. Bilo je u teritorijalnom smislu (a u istorijskom vremenu) deo i rimske, vizantijske i turske imperije (u tom konteksu mogla bi i Italija, smatrajući se naslednicom linije cezara, da proglasi pripajanje svojih „istorijskih teritorija“, za šta je delimične ambicije i imala tokom Musolinijeve vladavine). I ne samo to – Kosovo je bilo i osvajano od strane Srbije, i to u vreme kada je Turska takođe bila međunarodno priznata država.

Naravno, ovo je samo gruba analogija – savremena situacija teško da dominantno korespondira onoj s početka XX veka, ali je dobro podsetiti se da poštovanje suvereniteta drugih država nije uvek bio princip političke elite Srbije. Kao i da Vojvodina nije do 1918. bila u sastavu Srbije, ali se njena pripadnost Srbiji sada ne dovodi u pitanje. I da su Srbi takođe od nekud došli i naselili se uz dozvolu Vizantije na njenu teritoriju (da bi je kasnije odvojili), budući da se upravo to zamera Albancima.  

Istorijski princip teritorijalnog razgraničenja teško će nas bilo gde odvesti, do u daleku prošlost, koja teško da može da ponudi bilo šta sem epike i legendi – otud i priče o „kolevki srpstva“ i sličan prateći „folklor“. Teško da će nam dati bilo kakve racionalne direkcije za budućnost. Uostalom, na prošlosti se, u strogom smislu, ne mogu zasnivati nikakvi budući događaji: to da će Sunce sutra izaći je hipoteza za koju nemamo ni jedan apodiktički dokaz – to što je ono to činilo do danas milijardama puta ne garantuje da će ono i sutra obasjati Zemlju. Istorija je u pre istorija diskontinuiteta, rezova, prevrata, nego što ima bilo kakav linearni, neprekinuti tok. A jedino što učimo iz istorije je da se iz nje ništa ne uči, duhovito je primetio Hegel.

1900_yugo_map.gif

No, navedene epske metafore svakako nešto impliciraju. Ako ih propustimo kroz psihoanalitičku prizmu dobijamo vrlo zanimljive rezultate. Ako je dakle, mesto rođenja srpstva Kosovo, ono igra simboličku ulogu „majke nacije“ od koje Srbija ne želi da se odvoji, a koja je „pod stranom okupacijom“ tj. u koju je penetrirao NATO (zajedno sa Albancima) kao onaj (Veliki) Drugi tj. otac. Tako da stižemo do klasičnog Edipovog kompleksa – mržnje oca i želje da se „zavede“ majka. Taj poriv za ponovnim spajanjem sa majkom ambivalentnog je karaktera – s jedne strane on izaziva želju, ali s druge strane i užasavanje od mogućeg incesta. Zbog toga i imamo ambivalentan stav većine građana: s jedne strane, njihov idealistički pogled jeste da je Kosovo srpsko i da nikako ne može biti drugačije, a s druge, pragmatične, prihvata se da je tu stvar već gotova i da ništa ne može da se uradi (što je racionalizacija jedne druge misli: „Muka mi je više od tog Kosova – zbog njega su nas bombardovali, zbog njega loše živimo, nek’ ide do đavola samo da se reši...“).

Kao razrešenje ove nelagodne situacije javlja se Evropska unija kao druga žena koja treba da Srbiju privuče i odvoji od majke, puštajući da Srbija penetrira u njeno telo, što se i zbiva kroz najavljeni integrativni proces. Na taj način pozitivno se razrešava Edipov kompleks (dete seksualnu želju premešta sa majke na druge žene) i postignuta je, po psihoanalizi, „zdrava i zrela“ seksualnost, što bi korespondiralo „mudroj“ političkoj odluci – ne ići dalje u konflikt sa NATO paktom, a to kompenzovati ženom koja je dostupna tj. Evropskom unijom. (Ako je „cepanja“ Kosova uopšte i bilo za subjektivni nivo mnogih građana, jer mnogi situaciju na terenu (realno) ne uzimaju u obzir, smatrajući da se Kosovo tek sada stvarno gubi (simbolički), a i ako se „izgubi“ da se može proglasiti okupacija, te da treba težiti naknadnoj reintegraciji (poricanje), što se može videti i kao strah od kastracije i njeno odlaganje: jer, ako je polni organ centralni za rodni identet tj. ako nema muškarca bez penisa, onda nema ni Srbije bez Kosova).

Drugi deo: http://blog.b92.net/text/1290/Deo%20drugi%3A%20Za%C5%A1to%20sam%20protiv%20nezavisnosti%20Kosova%3F/

Kosovo-diaspora.jpgKomentari (111)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

Doctor Wu Doctor Wu 12:36 04.11.2007

Dušane, moram priznati

da sam od tebe očekivao mnogo više od ovog političko-pravno-pseudologičkog-istorijsko-sociopsihološko-seksualnog galimatijasa koji si ovde predstavio. Po meni, i na Kosovu i u Bosni najracionalnije je priznati postojeće stanje i podeliti zemlje na sastavne delove: na Kosovu bi to bilo 10% Srbiji (severni deo) a 90% Albaniji (ili kako već Albanci hoće da se organizuju- to je njihova stvar).

Šta bi Srbija radila sa 2 miliona nezadovoljnih i nezaposlenih Albanki i Albanaca (izvesno je da će se taj broj još i uvećati kad počnu da pristižu avioni puni izbeglica iz Ciriha, Hamburga, Frankfurta i Minhena)? Koji bi fondovi izdržavali njihovo doškolovavanje, zapošljavanje ( možda onih obećanih 7 milijardi dolara američke pomoći, :))))))))). Mišljenja sam da bi sa njima Srbija bila još bednija i dezintegrisanija nego što je sada a i da bi se značajan deo poreza dobijen od onoga što iole privređuje u Srbiji preusmerilo na Kosovo.

Stoga moj glas, bez obzira na istorijsko-globalne konsekvence tog poteza, ide za pravednu podelu Kosova.
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:58 04.11.2007

Re: Dušane, moram priznati

Vidiš, ja mislim da se iza tvog argumenta zapravo krije nacionalizam. Jer ti Albance odbijaš zbog toga što bi Srbija bila ugrožena njihovim lošim socijalnim statusom, zbog toga što bi većinski narod -- dakle Srbi -- bio ugrožen, a i sama država Srbija, postajući, kako kažeš, još dezintegrisanije. Uostalom, odakle ti ideja da su svi Albanci na Kosovu nekvalifikovani i nezaposleni? I šta bi konačno uradio sa Srbima, socijalnim slučajevima?
Doctor Wu Doctor Wu 15:32 04.11.2007

Da, moguće.

Nacionalizam, sam po sebi, ne smatram negativnom pojavom (druga je stvar sa onim gibaničarskim, "ravnogorskim", "radikalskim". No, nije to poenta.

Poenta je da mi se optimalnim ciljem čini formiranje nekog stabilnog društva i funkcionalne države Srbiji, u kojoj će svaka žena/čovek (bez obzira na verska, seksualna, politička, etnička opredeljenja) moći da posluje, napreduje, razvija se i ostvaruje pod fer i stabilnim uslovima (znači, postoji efikasna pravna zaštita). U situaciji sa 1.5 miliona nezaposlenih i mahom nezadovoljnih mladih ljudi (povrh postojećih milion) to mi se jednostavno čini nerealnim.
Brooklyn Brooklyn 15:43 04.11.2007

Re: Da, moguće.

ja mislim da jedva hendlujemo probleme koje imamo u srbiji. gde cemo jos i da bavimo problemima albanaca. a kosovo kao ne razvijeno podrucje, sigurno bi dobijalo poreski novac i ovako siromasnih gradjana srbije. ja hocu da placam sto manje poreza, i da od onoga sto platim sto vise servisa dobijem ja za uzvrat, a ne da te pare idu nekom drugom. a mislim da bi kosovo samo bilo drag na ekonomiju.
Doctor Wu Doctor Wu 15:58 04.11.2007

Re: Da, moguće.

mislim da bi kosovo samo bilo drag na ekonomiju.

Perfektno rečeno. Dodao bih samo jedno "celo" između "bi" i "kosovo".
m.agrippa m.agrippa 16:27 04.11.2007

Re: Dušane, moram priznati

Nacionalizam? Kako to nacionalizam? Covek samo kaze da se bez bukagije lakse hoda. Sto se tice nezaposlenosti, Oktobra 2003., 60% Albanaca na Kosovu nije imalo posao / legalan prihod ("Kosovo's Deep Divide", BBC, 13.10.2003.). 50 godina im je Srbija bila bejbisiterka (a poreski obveznici sponzori), pa se drugo i ne moze ocekivati.

25.000-30.000 mladih ljudi "ulazi" na trziste rada svake godine. 25% stanovnistva nije umrezeno na vodovod. 20% prihoda na godisnjem nivou je inostrana pomoc, 15% stize "od rodjaka sa Zapada". Dva puta vise se uvozi nego sto se izvozi. ("Kosovo's biggest security threat? Its 'sick economy'", Reuters AlertNet, 13.09.2007.)

Evo sta se jos kaze u citiranom izvoru:

Smuggling and organised crime - both activities that don't bring any revenues to the government - are widespread. Alcohol, cigarettes, vehicles, weapons, drugs, people and even cows from Serbia regularly cross Kosovo's leaky borders.

(Sverc i organizovani kriminal - aktivnosti koje vlastima ne donose ikakve prihode - su siroko rasprostranjeni. Alkohol, cigarete, vozila, oruzje, droga, ljudi, pa cak i krave iz Srbije, redovno prelaze porozne kosovske granice)

I onda je nacionalizam sto nekome ovo smeta u rodjenoj drzavi (pod uslovom da je, jel, srpske nacionalnosti)? Jel treba da sam odusevljen situacijom?
Djole Djole 17:32 04.11.2007

Re: Dušane, moram priznati

Kao prvo preporuka za komentar.
Kao drugo - koncept nacionalne podele je jedini pravi - glavni problem u celoj SFRJ prici je bilo prebrojavanje krvnih zrnaca. Da je to uzeto u obzir i da je polazna tacka u preovorima u raspadu SFRJ bila nacionalna a ne "Brozova podela" rata verovatno ne bi ni bilo, a granice, pa budimo iskreni ne bi bile mnogo razlicite od danasnjih, nakon sto bi se pregovorima (u kojima je etnicki kriterijum teritorije najbitniji) bio ispostovan.
Kao trece - znam da ovakvo misljenje Dr Wu-a nije u vecini na ovom blogu, ali evo, dajem svoju podrsku upravo njemu.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:48 04.11.2007

Re: Dušane, moram priznati

50 godina im je Srbija bila bejbisiterka


odrasli, ne treba im više bejbisiterka. to prilično jasno kažu.
vreme je da ih čujemo.
blackbox blackbox 20:57 04.11.2007

Re: Da, moguće.

Nacionalizam, sam po sebi, ne smatram negativnom pojavom (druga je stvar sa onim gibaničarskim, "ravnogorskim", "radikalskim".

To je tačno ,ali se ne odnosi na balkanski nacionalizam , koji se ispoljavao i ispoljava samo u svojim negativnim izdanjima.

Albanci

Ja mislim da je problem u tome sto kosovski Albanci NE ZELE da se pripoje Albaniji. Sa druge strane, kako bi to bilo da postoje 2 suverene Albanske drzave jedna do druge?
Doctor Wu Doctor Wu 22:05 04.11.2007

Re: Da, moguće.

ali se ne odnosi na balkanski nacionalizam , koji se ispoljavao i ispoljava samo u svojim negativnim izdanjima.

Hm, da li i Dositej, braća Nenadović, Cvijić, Andrić, Dučić, Milanković, Jovanović, Petrović, Crnjanski, Vinaver, Skerlić, Pekić, Selimović... spadaju u ta, isključivo negativna izdanja?
vlada dvm vlada dvm 22:21 04.11.2007

Re: Dušane, moram priznati

Exitus Letalis
50 godina im je Srbija bila bejbisiterkaodrasli, ne treba im više bejbisiterka. to prilično jasno kažu.vreme je da ih čujemo.


Onda im Amerikanci dodju sta....? Staratelji? Hraniteljska porodica?
blackbox blackbox 00:09 05.11.2007

Re: Da, moguće.

Hm, da li i Dositej, braća Nenadović, Cvijić, Andrić, Dučić, Milanković, Jovanović, Petrović, Crnjanski, Vinaver, Skerlić, Pekić, Selimović... spadaju u ta, isključivo negativna izdanja?

Naravno da ne spadaju.
Nadam se da ćete se složti i da primitivni balkanski nacionalizmi u 2. svetskom ratu, u toku 90-ih godina i današnji, nemaju mnogo zajedničkog sa navedenim ličnostima.
m.agrippa m.agrippa 00:32 05.11.2007

Re: Dušane, moram priznati

Pa i nama samima je bila. Niko, bre, odgovornost da preuzme. Svi nesto ocekuju za kukuriku. Tekovina komunizma.

Razlika izmedju nas i Albanaca je u tome sto smo mi za drzavne usluge/servise placali svih tih 50 godina -- i za nas i za njih (i to posebno za njih, kroz razne dotacije i transfere, kako republicke tako i savezne). A sto se tice 'odraslosti' Albanaca na Kosovu -- eno, svrati pa pogledaj kako se snalaze u 'adolescenciji'.

To nije paternalizam, vec cinjenicno stanje.
Doctor Wu Doctor Wu 08:01 05.11.2007

Re: Da, moguće.

Nadam se da ćete se složti i da primitivni balkanski nacionalizmi u 2. svetskom ratu, u toku 90-ih godina i današnji, nemaju mnogo zajedničkog sa navedenim ličnostima.

Nemaju ničeg, naravno. I baš zato se treba kloniti donošenja univerzalnih logičkih sudova o balkanskim nacionalizmima.
blackbox blackbox 12:40 04.11.2007

Deo prvi:

Odličan uvod. Svaka čast.Poseban kvalitet je što u svakom stavu razrađujete više aspekata- za i protiv.
A šta dalje, šta je rešenje.? Trajna stabilnost ili trajna nestabilnost? Zašto je Srbija dala drugačiji tretman Kosovu od Vojvodine i time prejudicirala odvajanje Kosova?IOtkud odjednom tolika ljubav prema Albancima da ne moe Srbija da žvi bez njih i nudi im ono što drugim manjinama ni u ludilu ne bi ponudila.Šta je to što niko nikom još nije dao, a Srbija nudi Kosovu? Ko to raspolaže sa tolikim kapacitetima za davanje i zašto su samo Albanci na Kosovu povlašćena manjina?
Temerin Temerin 17:20 04.11.2007

Re: Deo prvi:

Uvod je OK, ali ovo:

No, navedene epske metafore svakako nešto impliciraju. Ako ih propustimo kroz psihoanalitičku prizmu dobijamo vrlo zanimljive rezultate. Ako je dakle, mesto rođenja srpstva Kosovo, ono igra simboličku ulogu „majke nacije“ od koje Srbija ne želi da se odvoji, a koja je „pod stranom okupacijom“ tj. u koju je penetrirao NATO (zajedno sa Albancima) kao onaj (Veliki) Drugi tj. otac. Tako da stižemo do klasičnog Edipovog kompleksa – mržnje oca i želja da se „zavede“ majka. Taj poriv za ponovnim spajanjem sa majkom ambivalentnog je karaktera – s jedne strane on izaziva želju, ali s druge strane i užasavanje od mogućeg incesta .Zbog toga i imamo ambivalentan stav većine građana: s jedne strane, njihov idealistički stav jeste da je Kosovo srpsko i nikako drugačije, a s druge, pragmatične, prihvata se da je tu stvar već gotova i da ništa ne može da se uradi (što je samo racionalizacija jedne druge misli: „Muka mi je više od tog Kosova – zbog njega su nas bombardovali, zbog njega loše živimo, nek’ ide do đavola samo da se reši...“).

Kao razrešenje ove nelagodne situacije javlja se Evropska unija kao druga žena koja treba da Srbiju privuče i odvoji od majke, puštajuči da Srbija penetrira u njeno telo, što se i zbiva kroz integrativni proces. Na taj način pozitivno se razrešava Edipov kompleks (dete seksualnu želju premešta sa majke na druge žene) i postignuta je, po psihoanalizi, „zdrava i zrela“ seksualnost, što bi korespondiralo „mudroj“ političkoj odluci – ne ići dalje u konflikt sa NATO paktom, a to kompenzovati ženom koja je dostupna tj. Evropskom unijom. (Ako je „cepanja“ Kosova uopšte i bilo za subjektivni nivo mnogih građana, jer mnogi situaciju na terenu (realno) ne uzimaju u obzir, smatrajući da se Kosovo tek sada stvarno gubi (simbolički), a i ako se „izgubi“ da se može proglasiti okupacija, te da treba težiti naknadnoj reintegraciji (poricanje), što se može videti i kao strah od kastracije i njeno odlaganje: jer, ako je polni organ centralni za rodni identet tj. ako nema muškarca bez penisa, onda nema ni Srbije bez Kosova).


edipov kompleks, kompleks kastracije, jos kao neka metafora i da prodje, ali nacin na koji se ovde to pise - teske nebuloze. autor doktorskim autoritetom primenjuje "psihoanalizu" i dolazi do "zakljucaka" i dijagnoze koja veze s mozgom nema. seksualne aluzije mozda imaju nekog smisla kada je u pitanju rat i bitka, ali ovde autor bloga je prevazisao najbesmislenije gluposti koje su o kosovu ikad izrecene.

psiholoska motivacija za odbranu kosova je malo drugacija. ima veze sa ponizenjem, osecanjem nepravde (krajina i kosovo su veoma slicni, a medjunarodna zajednica im pristupa na radikalno razlicit nacin), mitovima, nacionalnim identitetom i slicno. dakle, autor je promasio da gore promasiti ne moze. izmedju ostalog i zato, sto niti srbi EU dozivljavaju kao zenu ravnu sebi (pre bi se moglo reci da je EU bogati gazda za koga bi devojka Srbija trebalo da se uda iz interesa) niti NATO dozivljavaju kao oca. tradicionalno, majka za srbe nije kosovo, vec rusija, a kosovo je najpre srce a ne neki drugi organ. EU bi kao zena mogla eventualno biti maceha, a NATO napasnik koji je Srbiji stavio noz pod grlo i siluje je na najperverzniji moguci nacin. onda bi se Srbija mogla uporediti sa silovanom i ponizenom devojkom, koju, uprkos tome sto je zrtva, krive za sopstveno ponizenje i spremaju se da je kamenuju poput neke nesretnice na koju se cinicno primenjuje serijatsko pravo.

na psiholoskom planu, srbija ima pre svega kompleks zrtve, koji je veoma duboko usadjen i sa prilicno mnogo osnova.
Temerin Temerin 17:32 04.11.2007

Re: Deo prvi:

ako se dakle hoce seksualna metafora po svaku cenu, onda bi to otprilike islo ovako: srbija je zena, a kosovo materica srbije - gde je zaceta njena civilizacija i gde su ponikla njena deca. NATO je siledzija, a EU svodnik koji hoce da srbiju uvede u svoj harem robinja, pri cemu ce kosovo biti prepusteno seksualnom izivljavanju NATO musterija, albanskoj mafijiji koja je za ovo dobro platila makroima ahtisariju i slicnim. majka rusija je bila nemocna kada je gledala kako srbiju siluju 1999, ali se pribrala, i sada za to ponizenje (rusi su prema svim anketama NATO bombardovanje upravo doziveli kao sopstveno ponizenje) vraca NATO napasniku i svodniku, pokusavajuci da zastiti svoju kcer od odvodjenja u belo roblje.
Kazezoze Kazezoze 18:23 04.11.2007

Re: Deo prvi:

seksualne aluzije mozda imaju nekog smisla

ali samo kad se kazhe koji ce mi kqrac kosovo, kad se bez vijagre ne mozhe dici!
blackbox blackbox 20:55 04.11.2007

Re: Deo prvi:

kosovo materica srbije

Valjda svih stanovnika koji su tamo rođeni i tamo žive.
Inače, slažem se da je potpuno besmislena seksualna i biološka tumačenja, osim psihološkog profilisanja
patoloških pojava kao što je nacionalizam.U taj kontekst spada i poetski pristup u rodoljubivim pesmama ali to ovde ne treba mešati.
Radi se o realnom stanju i treba ga tako posmatrati bez tupljevine.
Dexter Dexter 22:40 05.11.2007

Re: Deo prvi:

ako se dakle hoce seksualna metafora po svaku cenu, onda bi to otprilike islo ovako: srbija je zena, a kosovo materica srbije - gde je zaceta njena civilizacija i gde su ponikla njena deca. NATO je siledzija, a EU svodnik koji hoce da srbiju uvede u svoj harem robinja, pri cemu ce kosovo biti prepusteno seksualnom izivljavanju NATO musterija, albanskoj mafijiji koja je za ovo dobro platila makroima ahtisariju i slicnim. majka rusija je bila nemocna kada je gledala kako srbiju siluju 1999, ali se pribrala, i sada za to ponizenje (rusi su prema svim anketama NATO bombardovanje upravo doziveli kao sopstveno ponizenje) vraca NATO napasniku i svodniku, pokusavajuci da zastiti svoju kcer od odvodjenja u belo roblje.


haremi, robinje, svodnici, belo roblje, penisi, vagine....svasta..
Jedina seksualna aluzija koju ja imam kada je u pitanju Kosovo je VUKOJEBINA.
Vokojebina, kakvih vec imamo i previse u samoj Srbiji, da li nam je potrebna jos jedna?
G r o f G r o f 12:57 04.11.2007

Stvarno! A zašto?

Čega si spreman da se odrekneš da bi Kosovo ostalo u Srbiji?

100 eura mesečno?
Celokupne imovine?
Desne noge?
Života?
Života deteta?

Ovako izgleda cenovnik. Pre velikih reči treba ga pogledati. Maglovite intelektualne priče i dosetke, daleko su od mirisa krvi baruta.
Ja bih pustio Albance da žive svoj život i posvetio se svome. Pomogao bih Srbima koji žive Kosovu ali ne na medvedji način, kako se danas čini.
Dušan Maljković Dušan Maljković 13:12 04.11.2007

Re: Stvarno! A zašto?

Molim samo za smirenje strasti. Ovde diskutujemo, ne branimo, a još manje prodajemo Kosovo. Diskutujemo, naglašavam.
G r o f G r o f 13:47 04.11.2007

Re: Stvarno! A zašto?

Moje strasti su smirene.
Druga stvar je, što, svi branioci Kosova neće da vide svu odvratnost realnosti, i iz nje izvlače zaključke, već pribegavaju filtriranosterilnoromantiziranoj historiji, naciromantičnim socijološkopsihološkim analizama i seksualnim teorijama.
Na taj način sve je čisto i ljudi ne primete da ih se uvlači u blato.
Govorim kao neko ko je vec jednom prošao put od "naglašene diskusije " do nenaglašene krvi.
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:01 04.11.2007

Re: Stvarno! A zašto?

Upravo vas za to i ja molim -- nemojte ući u naglašenu diskusiju da ne bismo stigli do nenaglašene krvi. Uostalom, sačekajte, sledi nastavak, a on je pisan sa izrazito anti-nacionalističkih pozicija.
marumi marumi 00:13 05.11.2007

Re: Stvarno! A zašto?

Ja bih pustio Albance da žive svoj život i posvetio se svome. Pomogao bih Srbima koji žive Kosovu ali ne na medvedji način, kako se danas čini.

Pridruzujem se ovoj ideji kao jedinoj realnoj. I najboljoj.
marumi marumi 00:41 05.11.2007

Re: Stvarno! A zašto?

Govorim kao neko ko je vec jednom prošao put od "naglašene diskusije " do nenaglašene krvi.

Mene samo zanima koliko diskutanata (posto se ovde ''samo diskutuje'' ) je ikada bilo na Kosovu?
mariopan mariopan 17:50 05.11.2007

Re: Stvarno! A zašto?

Evo ja sam ovde na blogovima uporni branioc Kosova vec godinu dana ,lomatam se i ubedjujem sa onima koji uporno pokusavaju da samo nas Srbe proglase krivcima za sve i svasta bas u vezi sa Kosovom.....pa evo kada se radi o konkretnom predlogu i ja bih se slozila sa komentarom DR WU...da se Kosovo podeli.

Znam i ja da je to sada nepopularno i strasno reci i da ce mozda da se mnogi iznenade ovakvim mojim stavom ..ali realnost je sve sto je DR WUpobrojao, zato bi bilo najbolje da se podeli deo za Srbe gde bi oni koji ne zele da zive u novoj Albaniji mogli da se dosele....od Albanaca naplatiti svaku kucu ili stan koji su oteli jer se radi o privatnoj imovini...ako nemaju para neka im daju prijatelji Amerikanci ..pa te ljude skuciti gde god oni zele , mislim na Srbe sa Kosova koji sada zive po enklavama u tragicnim uslovima , njihov zivot je neizrecivo tezak.

Ako vec Albanci to zele , neka idu . Nema Srbija jos sto godina vremena da se sa njima lomata ,da ih hrani i da placa njihove dugove kao sto sada cini dok nam pola miliona dece ovde u Srbiji gladuje..to je stvaran zivot a ne bajka o kolevci.Ima jos komentara kojima sam dala svoj glas upravo zato sto se realno drze nase siromasne situacije i nemoguce vizije da Kosovo , ovakvo kakvo je sada IKADA bude integrisano u Srbiju. Neka nam zemlja bude i manja ali bolja i bogatija i mirnija bar za nasu decu.PODELITI KOSOVO..preseliti Srbe koji zele da zive u Srbiji..naplatiti privatnu imovinu koju su oteli..stanove ,kuce, zemlju..sve pa neka ti preseljeni ljudi negde pocnu da zive ko ljudi.
Dr M Dr M 13:20 04.11.2007

Kako do nezavisnog Kosova

Postovani Dusane,

hvala Vam na temi i pristupu.

Ja sam za nezavisno Kosovo ali uvidjam da protivnici takve ideje imaju jaku argumentaciju u postojecim medjunarodnim propisima koje ste lepo prikazali.

Sa moje tacke gledista Srbija je u mogucnosti da ovaj medjunarodno-pravni cvor razresi tako sto ce, zalazuci se i dalje za nepovredivost granica i postovanje sadasnjeg medjunarodnog prava, samostalno dati nezavisnost Kosovu.

Mislim da bi ovakvo resenje bilo korisno za sve tri upletene strane, medjunarodna zajednica bi mogla da odahne sto ne stvara neprijatni, opasni presedan, Kosovo bi moglo da se pozabavi i drugim stvarima a ne jedino fiksidejom nezavisnosti a Srbija bi mogla da resava svoje probleme sa sobom i Evropom, i to bez gorkog ukusa poraza i ponizenja koji ce joj ostati ako se "de facto" pretvori u "de iure" stranom voljom.

Za ovakav pristup treba imati u vidu i poslednji pasus Vaseg teksta i njegov poslednji red, malo izmenjen:

Nema Srbije bez testisa, dobice samo penis.
silver bullet silver bullet 13:37 04.11.2007

Kosovo je srce SrbijeDzenifer Saton posmatra svoje obolelo srce koje je transplantacijom zamenjeno zdravim.
Sjajna metafora za sintagmu Kosovo je srce Srbije. Ona je ziva!!!
doktorka doktorka 13:44 04.11.2007

Azem Vlasi" Srpski zvaničnici se javno deklarišu da su protiv svakog oblika nezavisnosti Kosova, a to je ono što se apsolutno ne može prihvatiti. Što se suštinske autonomije Kosova tiče, mi smo to imali po Ustavu od 1974. godine i to u povoljnijim okolnostima, okolnostima postojanja Jugoslavije, kada je Kosovo bilo federalna jedinica i participirala direktno u saveznoj vlasti, a ne preko Srbije. Dakle, sada nema Jugoslavije, a Kosovo - iako po nazivu autonomna pokrajina - nikada nije bilo autonomija unutar Srbije: Srbija nije bila državni okvir za autonomiju Kosova nego je državni okvir bila Jugoslavija. Treće, u Srbiji se stalno ponavlja ideja o suštinskoj autonomiji, ali niko nije vidio napisana ni dva slova kako bi izgledala ta suštinska autonomija, a kako bi zapravo izgledala mi vidimo po Ustavu Srbije koji je usvojen prije nekoliko mjeseci: tamo ima posebno poglavlje o autonomnim pokrajinama, kako oni kažu - Kosovo i Metohija i Vojvodina. To je direktno prepisano iz Miloševićevog Ustava iz 1990. godine. I, konačno, pozivanje Srbije na to da je Kosovo dio teritorije Srbije i pozivanje Srbije na povelju UN-a o nepovredivosti tih granica, u ovom slučaju je potpuno neosnovano, jer kada je nastala kosovska kriza, kada je Rezolucijom 1244 Savjeta bezbjednosti 1999. na neki način internacionalizirano kosovsko pitanje i suspendovan svaki oblik vlasti Srbije, Srbija nije bila ni suverena ni međunarodno priznata država niti je imala međunarodno priznate granice. Već je, kao što znamo, do 2006. godine - kada je bio crnogorski referendum - sve od prvog decembra 1918. godine bila dio i u sastavu neke druge međunarodno priznate države sa međunarodno priznatim granicama. Dakle, moglo bi se puno tih argumenata nabrojati zbog čega jedino varijanta da Kosovo bude unutar Srbije, u sastavu Srbije, makar i samo formalno pod njenim suverenitetom, ne dolazi u obzir.."

Ja mislim da je apsolutno u pravu.
dezelin dezelin 23:24 04.11.2007

Re: Azem Vlasi

Zato mi se cini da je podela naj pametnije resenje.


Najpametnije je da kosovski srbi izadju na izbore i da pokusaju da urade nesto u kosovskom parlamentu vezano za buducnost sopstvene dece. Sto pre budu to uradili to bolje, jer ce jednog dana morati.
m.agrippa m.agrippa 00:41 05.11.2007

Re: Azem Vlasi

A kakve veze ima Srbija sa intervencijom JNA u Sloveniji?! SIV je tamo poslao vojsku (tj. poslao ju je iz kasarni u Sloveniji na medjunarodne granice SFRJ), a predsednik SIV-a je bio - ko? Vojska je samo radila ono sto joj je po Ustavu bila duznost (odbrana suvereniteta i ustavnog poretka SFRJ).

Jedini problem je sto su posao dovrsili do pola. Da su razbucali onu buraniju (a mogli su -- trebalo im je jos 24-36 sati max), poslali bi sasvim jasnu poruku. Drugim recima, rata ne bi ni bilo. Cak su imali podrsku EU i SAD.
Dr M Dr M 09:01 05.11.2007

Re: Azem Vlasi

m.agrippa
A kakve veze ima Srbija sa intervencijom JNA u Sloveniji?! SIV je tamo poslao vojsku (tj. poslao ju je iz kasarni u Sloveniji na medjunarodne granice SFRJ), a predsednik SIV-a je bio - ko? Vojska je samo radila ono sto joj je po Ustavu bila duznost (odbrana suvereniteta i ustavnog poretka SFRJ).Jedini problem je sto su posao dovrsili do pola. Da su razbucali onu buraniju (a mogli su -- trebalo im je jos 24-36 sati max), poslali bi sasvim jasnu poruku. Drugim recima, rata ne bi ni bilo. Cak su imali podrsku EU i SAD.


Postovani m. agrippa,
U vreme o kome govorite javno mnjenje u Sloveniji je dozivljavalo JNA kao strano telo i okupacionu vojsku pa bi svako "razbucavanje buranije" naislo na energican otpor celog stanovnistva. JNA bi bila upletena u gerilski rat kome bi mogla da se suprotstavi opstim terorom, zacinjenim ratnim zlocinima i bombardovanjem gradova.

Obzirom na kasnija iskustva sa ratnim zlocinima i bombardovanim gradovima, mozemo da budemo zahvalni sudbini sto su zadrhtale generalske ruke i sto je u Moskvi vladao duh Gorbacova a ne Breznjeva.
blackbox blackbox 10:56 05.11.2007

Re: Azem Vlasi

dezelin
Zato mi se cini da je podela naj pametnije resenje. Najpametnije je da kosovski srbi izadju na izbore i da pokusaju da urade nesto u kosovskom parlamentu vezano za buducnost sopstvene dece. Sto pre budu to uradili to bolje, jer ce jednog dana morati.

Tačno. Eno ljudi iz Novog Brda , Štrpca i Zubinog potoka, koji sada imaju vlast na lokalnom nivou kukaju da će je izgubiti ako ne izađu na izbore i da će vlast preuzeti Albanci koji su u tim sredinama manjina.Samardđić i Ivanović im gordo prete da ne smeju izlaziti na izbore jer je tako odlučila vlada Srbije, kao gleda se globalni interes srpstva a ne lokalno, te da su oni , uostalom, na budžetu Srbije i ko ne bude slušao neće dobiti novac, biće smenjen, i , razume se, biće proglašen za izdajnika.
Eto tako oni brane interese Srba na Kosovu, baš ih briga za one južno od Ibra.Bitna je severna Kosovska Mitrovica gde su gazde DSS kadrovi kao onaj Jakšić sa svojim civilizacijskim odnosom iskazanim na sednici odbora i u Skupštini. Teško onima koje takvi vode ,a i onima koji takve trpe u svojim redovima.
blackbox blackbox 11:00 05.11.2007

Re: Azem Vlasi

dezelin
Zato mi se cini da je podela naj pametnije resenje. Najpametnije je da kosovski srbi izadju na izbore i da pokusaju da urade nesto u kosovskom parlamentu vezano za buducnost sopstvene dece. Sto pre budu to uradili to bolje, jer ce jednog dana morati.

Tačno. Eno ljudi iz Novog Brda , Štrpca i Zubinog potoka, koji sada imaju vlast na lokalnom nivou kukaju da će je izgubiti ako ne izađu na izbore i da će vlast preuzeti Albanci koji su u tim sredinama manjina.Samardđić i Ivanović im gordo prete da ne smeju izlaziti na izbore jer je tako odlučila vlada Srbije, kao gleda se globalni interes srpstva a ne lokalno, te da su oni , uostalom, na budžetu Srbije i ko ne bude slušao neće dobiti novac, biće smenjen, i , razume se, biće proglašen za izdajnika.
vlada dvm vlada dvm 13:31 05.11.2007

Re: Azem Vlasi

Dr M

m.agrippaA kakve veze ima Srbija sa intervencijom JNA u Sloveniji?! SIV je tamo poslao vojsku (tj. poslao ju je iz kasarni u Sloveniji na medjunarodne granice SFRJ), a predsednik SIV-a je bio - ko? Vojska je samo radila ono sto joj je po Ustavu bila duznost (odbrana suvereniteta i ustavnog poretka SFRJ).Jedini problem je sto su posao dovrsili do pola. Da su razbucali onu buraniju (a mogli su -- trebalo im je jos 24-36 sati max), poslali bi sasvim jasnu poruku. Drugim recima, rata ne bi ni bilo. Cak su imali podrsku EU i SAD.Postovani m. agrippa,U vreme o kome govorite javno mnjenje u Sloveniji je dozivljavalo JNA kao strano telo i okupacionu vojsku pa bi svako "razbucavanje buranije" naislo na energican otpor celog stanovnistva. JNA bi bila upletena u gerilski rat kome bi mogla da se suprotstavi opstim terorom, zacinjenim ratnim zlocinima i bombardovanjem gradova.Obzirom na kasnija iskustva sa ratnim zlocinima i bombardovanim gradovima, mozemo da budemo zahvalni sudbini sto su zadrhtale generalske ruke i sto je u Moskvi vladao duh Gorbacova a ne Breznjeva.


Mediji su cudo, zar ne?
Dr M Dr M 17:39 05.11.2007

Re: Azem Vlasi

@ vlada dvm

Zbilja su cudo, zato je Slobodan Milosevic prvo osvojio medije, zato i sad Kostunica, kad onako digne obrvu, ustvari nadzirava medije dok onim drugim okom nadgleda Sluzbe.

Da je Napoleon citao nase novine mogao bi da se vajka:
" Da sam imao ovakvu stampu, Evropa nikad ne bi saznala za Vaterlo".
vlada dvm vlada dvm 17:58 06.11.2007

Re: Azem Vlasi

Dr M
@ vlada dvmZbilja su cudo, zato je Slobodan Milosevic prvo osvojio medije, zato i sad Kostunica, kad onako digne obrvu, ustvari nadzirava medije dok onim drugim okom nadgleda Sluzbe.Da je Napoleon citao nase novine mogao bi da se vajka:" Da sam imao ovakvu stampu, Evropa nikad ne bi saznala za Vaterlo".


Dragi kolega, manipulaciju medijima nisu izmislili ni SM niti VK. Stavise, cini mi se da to rade vrlo, vrlo trapavo i nekorisno. Mogli bi da se ugledamo na "omiljene" nam Amerikance, gde je posao manipulacije medijima doveden do perfekcije. Primer: New York 9/11. Da smo pametni, kao sto nismo, mogli bi od njih da ucimo. Uostalom, svi ostali u okruzenju su kod Amera vec magistrirali. Pozdrav
lightbringer lightbringer 13:48 04.11.2007

Pitanje

Kako Vlada Republike Srbije misli da sprovodi odluke na Kosovu u slucaju da ono ostane u Srbiji.
1) Vojska Republike Srbije ce uci na Kosovo i obezbediti sprovodjenje odluka Vlade Republike Srbije
2) To ce uraditi NATO snage na Kosovu
3) Sami Albanci ce prihvatiti da sprovode odluke Vlade Republike Srbije

Meni sve tri varijante deluju kao SF, a cetvrte ne mogu da se setim.
blackbox blackbox 14:10 04.11.2007

Re: Pitanje

lightbringer
Kako Vlada Republike Srbije misli da sprovodi odluke na Kosovu u slucaju da ono ostane u Srbiji.1) Vojska Republike Srbije ce uci na Kosovo i obezbediti sprovodjenje odluka Vlade Republike Srbije2) To ce uraditi NATO snage na Kosovu3) Sami Albanci ce prihvatiti da sprovode odluke Vlade Republike SrbijeMeni sve tri varijante deluju kao SF, a cetvrte ne mogu da se setim.

Pa to je suštinska stvar. Prva varijanta nemoguća, druga nije verovatna a treća je neverovatna.
Zato sam gore postavio pitanje hoćemo li da vidimo realnost da Kosovo nije već odavno u sastavu Srbije, da neće da bude i da bi svaki oblik odugovlačenja i ostanka bilo kamen o vratu Srbije i nestabilnost. Pa zar nije bolje prelomiti i priznati realnost da oni neće sa nama a ni mi sa njima.
Kažu da je jedna od loših varijanti unilateralno priznanje nezavisnosti Kosova od strane SAD i pojedinih država nakon 10. decembra.
Još gora bi varijanta bila kada bi nam rekli eto vam Kosovo pa vidite kako ćete da vladate.
babic babic 14:41 04.11.2007

Re: Pitanje

Srbija sada ne može da uspostavi faktičku kontrolu na KiM i sada je najbolje odlaganje rešenja ststusa na jedan duži period od više godina.Ako SAD i neke zapadne države odluče da unilateralno priznaju Kosovo,treba se maksimalno opirati tome,i izazvati "tajvanizaciju Kosova"-situaciju kada neke države priznaju Kosovo a neke ne,te ta kvazidržava nije članica OUN niti punopravan međonarodni subjekat.
SAD procenjuju da bi mogle da obezbede priznanje Kosova od strane 15-45 država,ali je to ipak nedovoljno da ta kvazidržava postane punopravni međunarodni subjekt.
U takvoj situaciji bi bilo opravdano podržati Srbe sa severa KiM da se odvoje od Kosova i stave pod punu jurisdikciju Srbije,jer KiM nije punopravni međunarodnopravni subjekt i samim tim nema pravo na teritorijalni integritet.
G r o f G r o f 15:58 04.11.2007

Re: Pitanje

Kako Vlada Republike Srbije misli


Vlada Republike Srbije ne misli. Ona je toga svesna i, čak, je sklona da kažnjava ako se ponaša po njenim nemislećim principima.(Zapravo kažnjava, kako joj padne na pamet.)
Npr.
Crna gora je davno pre otcepljenja bila otcepljena ali gospoda iz političkog vrha Srbije su uporno podržavali iluziju da živimo u zajedničkoj državi.
Pa dobro živimo, kažete vi i kupite kola u južnom delu te države.
Ti si kriminalac, kaže rukovodstvo i počne višegodišnju psihičku torturu nad tobom.
Npr.
Kosovo je davno pre otepljenja bilo otcepljeno. Gospoda iz političkog vrha Srbije su u ustavu naglasili da je Kosovo deo Srbije. Šta će biti, recimo, kad ja kupim kola u tom delu Srbije?

Dokle će ta gospoda sve nas praviti majmunima. Dokle će ići ovo ludilo kukavičijeg gnezda. Dokle će pojedinci davati "naučnu" podlogu za idiotizam.
blackbox blackbox 21:23 04.11.2007

Re: Pitanje

SAD procenjuju da bi mogle da obezbede priznanje Kosova od strane 15-45 država,ali je to ipak nedovoljno da ta kvazidržava postane punopravni međunarodni subjekt.

Nažalost sve to vreme ni Srbija ne bi bila načisto, kao ni sada, gde su joj granice i suverenitet. To znači bila bi nedefinisana u teritorijalnom i državno-pravnom smislu, a to znači i ona bi bila neki oblik kvazi države ,sve dok ta druga kvazidržava ne bi postala prava ili nestala.
Pošto je kod nas politički stav da sve stoji dok se ne reši Kosovo, mislite li da je pametno za Srbiju da to potraje "jedan duži period '",kako vi kažete. Mođe li sve da čeka i koja je cena?
babic babic 23:39 04.11.2007

Re: Pitanje


Nažalost sve to vreme ni Srbija ne bi bila načisto, kao ni sada, gde su joj granice i suverenitet. To znači bila bi nedefinisana u teritorijalnom i državno-pravnom smislu, a to znači i ona bi bila neki oblik kvazi države ,sve dok ta druga kvazidržava ne bi postala prava ili nestala.
Pošto je kod nas politički stav da sve stoji dok se ne reši Kosovo, mislite li da je pametno za Srbiju da to potraje "jedan duži period '",kako vi kažete. Mođe li sve da čeka i koja je cena?

Srbija bi imala čistu situaciju,jedan deo njene teritorije je okupiran,a Srbija tu okupaciju ne priznaje.Isto kao Kipar,kojeg niko ne naziva kvazi-državom već je punopravan član EU i OUN.Kipar jedva da kontroliše 57-58% svoje teritorije,2% ostrva je britanska baza,35% je nepriznata Turska Republika,a još 10% je tampon zona između grčkog i turskog dela.Uprkos tome,Kipar nije podlegao pritisku već preko 30 godina insistira na svojem teritorijalnom integritetu,bez obzira na floskule o "realnosti","faktičkom stanju","okretanju ka budućnosti".
Rezultat takve principijelnosti je to što je Kipar član EU a ne kvazidržava kiparskih Turaka.

Srbija je u mnogo boljem položaju od Kipra,jer faktički kontroliše 88.5% svoje teritorije,uz to de facto kontroliše i severni deo KiM,gde se primenjuje zakonodavstvo Republike Srbije.Pored toga,Srbija je u geopolitičkom smislu jača i značajnija u odnosu na KiM i Albaniju,dok je Kipar pravi patuljak u odnosu na Tursku.

Što se tiče "cene" za ovakvo ponašanje Srbije,ona je beznačajna u odnosu na cenu za prihvatanje,bilo formalno bilo prećutno,nezavisnosti KiM.Odvajanje KiM je poslednja faza dezintegracije SFRJ,ali prva faza dezintegracije Srbije.Nakon Kosova,odmah bi nezavisnost tražili Albanci iz Preševa i Bujanovca,i ne bi bilo valjanog argumenta
da se takav zahtev ne ispuni.Zatim bi se slične težnje pojavile u Raškoj oblasti,Vojvodini možda i Timočkoj Krajini.To bi bio začarani krug iz koga ne bi bilo izlaza.Srbija bi se raspala kao SFRJ,čim je jednoj regiji dozvolila da se osamostali(SFRJ Sloveniji,a Srbija Kosovu).

Srbija može mirno da čeka više godina rasplet oko Kosova,jer ionako se kao neki termin ulaska u EU pominje 2020,bez obzira na Kosovo.To je dobrih 12godina i uopšte ne treba sada popuštati zbog nekog pretpostavljenog ulaska u EU u ipak dalekoj budućnosti.Uostalom EU nije nikada ni postavila kao uslov rešavanje statusa KiM a ako to učini treba se pozvati na kiparski presedan.


blackbox blackbox 00:35 05.11.2007

Re: Pitanje

to babić
Nakon Kosova,odmah bi nezavisnost tražili Albanci iz Preševa i Bujanovca,i ne bi bilo valjanog argumenta
da se takav zahtev ne ispuni.Zatim bi se slične težnje pojavile u Raškoj oblasti,Vojvodini možda i Timočkoj Krajini.

E pa još ste mogli i Šumadiju navesti, jer navodno i ona hoće neku regiju.
Zašto stalno prizivamo neke scenarije koje sami konstruišemo.Težnje u Bujanovcu su se bile ispoljile pa su neutralizovane vojno-policijskom akcijom. U Vojvodini je tako nešto nemoguće jer su Srbi većina, a i narod ima demokratske tradicije.
Druga je stvar ako mi nastavimo da srbujemo gde treba i ne treba pa dozvolimo razmahivanje nacionalizma, to će nas opet lupiti po glavi, jer može dovesti do nezadovoljstva manjina. A to će se neminovno razbijati o glavu Srbima u mešovitim sredinama i tamo gde su u manjini.
Loša je politika koja stalno priziva unutrašnje tenzije, ili ih čak konstruiše, da bi opstajala na vlasti.Pa tako treba gledati i mešanje države u uređenje odnosa u Islamskoj zajednici.
Jelena Krajšić Jelena Krajšić 08:05 05.11.2007

Re: Pitanje

Srbija sada ne može da uspostavi faktičku kontrolu na KiM i sada je najbolje odlaganje rešenja ststusa na jedan duži period od više godina. Ako SAD i neke zapadne države odluče da unilateralno priznaju Kosovo,treba se maksimalno opirati tome,i izazvati "tajvanizaciju Kosova"-situaciju kada neke države priznaju Kosovo a neke ne,te ta kvazidržava nije članica OUN niti punopravan međonarodni subjekat.

Vidim Babiću mnogo te zanimaju ljudi koji žive na Kosovu.

Odakle ti pravo da za te ljude tako nešto predlažeš? Jesi li ti njihov gazda? Tata? Vlasnik?
Taska Dana Taska Dana 14:50 04.11.2007

Podela Kosova

Ja sam za podelu Kosova. To bi bilo pravedno i konacno resenje.
Mislim da nikome od politicara ne odgovara konacno resenje, zato se ovo pitanje razvlaci u nedogled, zato se Kosovom manipulise zivot u Srbiji. Ko god da ima malo pameti u glavi vidi da ZIVOT pokazuje da ne zivimo zajedno, mi Srbi i Albanci. Podelili smo se, cak i teritorijalno.

Konacno resenje, podela = pravda.
Spiridon Spiridon 15:05 04.11.2007

Podela

Da li neko u kratkim crtama moze da navede osnovne probleme koji se javljaju u slucaju podele KIM?

Meni podela zaista najbolje zvuci.


Spira - ko pita toga mrzi da prekopava po guglu

Taska Dana Taska Dana 15:12 04.11.2007

Re: Podela

Problema vise ne bi bilo, to jest oni bi se eventualno razvili unutar svake drzave ponaosob i ne bi vise bili medjunarodni problem, a narocito ne specificno srpski problem. Srbija bi se bavila svojim konktertnim problemima, tj ekonomijom i razvojem na svoj nacin a Kosovo bi to radilo na svoj nacin. Pa ko umije njemu dvije...sto bi rekli.
Jaril Jaril 15:29 04.11.2007

Re: Podela

Pa ko umije njemu dvije

Е то нас Србе плаши. Да нас не претекну. Шта би нас после опрало?
dunjica dunjica 16:22 04.11.2007

Pitanje, iz iskrenog interesa

Ima li netko ideju kako bi trebao izgledati strateški plan razvoja KiMa, odnosno što bi, po vašem (mislim pri tome na blogersku zajednicu) mišljenju, trebali biti prioriteti države Srbije i njenih građana/ki u slučaju da KiM ostane njen sastavni dio?

Halo, ima li ikoga tko razmišlja i zanima se budućnošću ili ova okrenutost prošlosti i dalje ostaje glavna odrednica srpskog odnosa prema vlastitoj stvarnosti i problemima koje ona neminovno nosi? Ima li netko s (održivim) idejama i prijedlozima za BUDUĆNOST, sa ili bez KiMa?
Taska Dana Taska Dana 16:50 04.11.2007

Re: Pitanje, iz iskrenog interesa

Da se podelimo, da uredimo drzave kako ljudima dolikuje, da prestanemo da gajimo crno trziste , da uspostavimo saradnju i trgovinsku i politicku koliko je god moguce, prakticnu i korisnu.
Zamislite samo koliko je novca i energije utroseno za ovih dvadestak godina u kojima se pricala nebuloza o Kosovu...u kojima su samo privilegovani podigli svoj standard daleko iznad standarda gradjana ove zemlje.
Srozali smo se i jedni i drugi...toliko da je muka i onima koji treba eventualno da nam pomognu da stanemo na noge ako i uspemo da se dogovorimo. Mozda iz tih razloga i njima odgovara da se razvlacimo u nerazumlju i glupostima.
Zamislite da smo se bavili ekonomijom i progresom umesto sto zvacemo zvaku i duvamo balone.
dunjica dunjica 19:22 04.11.2007

Re: Pitanje, iz iskrenog interesa

Zamislite da smo se bavili ekonomijom i progresom umesto sto zvacemo zvaku i duvamo balone.
arandjel arandjel 12:30 05.11.2007

Re: Pitanje, iz iskrenog interesa

Pre par meseci sam na sajtu B92 procitao da su rezerve uglja na Kosovu procenjene na 700 MILIJARDI dolara. Bez obzira sta ce biti sa Kosovom, perspektiva tamosnjeg stanovnistva ce biti vezana za eksploataciju uglja i proizvodnju struje. Rezerve su odprilike dovoljne za 130 godina proizvodnje struje sa ukupnim profitom od 1500 milijardi dolara.
semele semele 18:23 05.11.2007

Re: Pitanje, iz iskrenog interesa

ТАДИЋ И КОШТУНИЦА: ХОНГ КОНГ МОДЕЛ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАТУСА КОСОВА
Odogovor a la Hong Kong


БЕЧ – Председник Србије Борис Тадић, на данашним преговорима у Бечу, издвојио је Хонг Конг као модел који пружа елементе за решавање будућег статуса Косова и Метохије на начин који би погодовао стабилности и европској интеграцији региона.

„Желео бих да издвојим модел Хонг Конга. Он пружа елементе које би требало пажљиво проценити, будући да нуде одговоре на изазове са којима смо суочени”, рекао је Тадић на заједничком састанку делегација Београда и Приштине са међународном посредничком тројком у Бечу.

Решење за Косово, оценио је он, треба да да одговор на три изазова са глобалним импликацијама. „Први је да се задовоље одређене тежње заједница у покрајини. Други је како да се очува суверена државност у контексту међународног правног поретека и трећа је како да се допринесе регионалној и геостратешкој стабилности”.

У случају Хонг Конга, навео је Тадић, као прво, договорен је уставни оквир по коме различити делови имају право да управљају сами собом и сарађују под заједничким сувереним кровом.

„Паралелно са тим, ниједна страна нема право да предузима унилатералне акције у домену који се тиче уставних питања и питања суверености”, рекао је српски председник.

Као друго, међународно признате границе нису измењене и остале су заштићене кроз сарадњу са међународном заједницом, додао је он.

„Треће, развој било каквих снага безбедности је јасно ограничен на локална овлашћења која се тичу обезбеђивања реда и поштовања закона”, навео је српски предеседник и закључио да су ови услови у великој мери у складу са предлогом Београда о томе како да се решава будући статус Косова.

--------------------------------------------------------------------------

И предеседник Владе Србије Војислав Коштуница предложио је данас у Бечу да се за будуће уређење Косова размотри решење попут модела Хонг Конга.

„Предлажемо да, следећи нешто раније успостављену аналогију, паралелно размотримо и упоредимо папир Србије о суштинској аутономији Косова и Метохије и споразумно решење о положају Хонг Конга као специјалне административне области унутар Кине”, навео је Коштуница на заједничком састанку Београда, Приштине и међународних посредника.

„Наш аргумент, о којем бисмо желели да разговарамо, гласи да модел Хонг Конга, за који нико не може оспорити да се показао као успешан, одржив, стабилан и функционалан, доказује да је наш предлог о суштинској аутономији у истој мери животан и да обезбеђује стабилно и одрживо решење статуса Покрајине”, нагласио је Коштуница.

Он је пренео да је Државни тим чврсто уверен да „не постоји озбиљан разлог зашто у даљем преговарачком процесу не бисмо паралелно упоредили предлог Србије о суштинској аутономији са споразумним решењем оствареним у аналогном случају Хонг Конга”.

Танјуг
jinks jinks 16:33 04.11.2007

Iza redova

Trenutno, zadnjih 20-30 godina, aktuelana je prica stvaranje druge albanske nacionalne drzave. Da li bi stvaranje te drzave konacno bio kraj price ... Ili, mozda, iza borbe za ostvarenje nacionalnih prava, sputavanih od strane maternjih drzava, postoji drugi, dublji problem. Problem jedne reliktne nacije, koja decenijama (ko zna, mozda i vekovima) zivi izvan svih kulturnih i civilizacijskih tokova ne samo Evrope, vec i Bliskog i Dalekog Istoka, Zakavkazja i Centralne Afrike. U svakoj drzavi u kojoj su ziveli bili su problem: (i) pocev od Otomanskog carstva, u kome su bili veciti, nikad ne uguseni izvor pobuna i bezakonja, (ii) preko Musolinijeve Italije za vreme drugog sv. rata ... Italijani su za onih nekoliko godina boravka na tom delu Balkana zabelezili prizore kojih bi se zgrozili i Belgijanci u Kongou, (iii) do SFRJ, koja ih je bezgranicno ispostovala i finansijski i infrastrukturno. I posle svih napora tri (najmanje) velike drzave da u ovoj nacionalnoj grupi zazive institucije i organizacije nastale u duhu savremenih evropskih civilizacijskih normi ... svi napori su ostali uzaludni.

Sada je neko izmislio "dajte im drzavu, i svi problemi koje imate sa njima su gotovi" ... e, kada bi to bili tako jednostavno. Nikakvi problemi nisu gotovi, samo novi pocinju (a to ce biti opet problemi, pogadjate ciji, onih koji su im najblizi i onih prema kojima imaju najprohodniju granicu). Zamolio bih nekog da objasni sledece:
- sta ce da jedu (posto nemaju razvijenu poljoprivredu ni priblizno onoj kolika je potrebna za taj broj ljudi),
- kako ce da se obrazuju
- kako ce da se lece
- kako ce organizuju bilo kakav legalan oblik industrije i trzista iole kompatibilan sa okruzenjem
- kaklo ce da organizuju nezavisno sudstvo i policijski aparat sposoban da izadje na kraj sa uzasnim nivom najgorih
mogucih oblika kriminala koji tamo cvetaju ...

Lako je reci: sve ce to doci samo od sebe, i to se ne tice nikog drugog sem njih samih. Na kraju krajeva, ko ih sljivi ... ali problem je u tome sto su tu pored nas, i sto ce se svi njihovi organizacioni kolapsi prilikom uklapanja u uobicajene civilizacijske tokove (u cemu, ocigledno, imaju ogromnih problema zadnjih ihaha godina) prelivati i ovde. Ako se trazi neko resenje, ono, pre (apsolutno) pre svega treba Srbiju da zastiti od problema koje ima ta nacija (dovoljan dokaz je taj sto vec decenijama imaju svoju prvu nacionalnu drzavu, a ni tamo nisu bogznasta do sada uspeli da urade ... kao da su jos uvek su na nivou zajednice plemena u labavom primirju).


Taska Dana Taska Dana 17:02 04.11.2007

Re: Iza redova

Ovo sto ste napisali je bas bezobrazno i podlo.
Istina je da Kosovo nije razvijeno i da kaska na mnogim planovima....ali to sto vi pisete je zajedljivo i drsko.

I Srbija je zaostala i kaska za okruzenjem i ima vrlo slicne probleme a ima mnogo vise potencijala da ne bude tako.

Srpsko rukovodstvo pravi problem i nama i njima.

Jaril Jaril 17:08 04.11.2007

Re: Iza redova

Nikakvi problemi nisu gotovi, samo novi pocinju (a to ce biti opet problemi, pogadjate ciji, onih koji su im najblizi i onih prema kojima imaju najprohodniju granicu).


А јел немогуће затворити границу? Не признавати пасоше?
jinks jinks 17:13 04.11.2007

Re: Iza redova

Ovo sto ste napisali je bas bezobrazno i podlo.
Istina je da Kosovo nije razvijeno i da kaska na mnogim planovima....ali to sto vi pisete je zajedljivo i drsko.
Sa moje strane nije bilo namere da budem zajedljiv, a ponajmanje podao.
Exitus Letalis Exitus Letalis 18:59 04.11.2007

Re: Iza redova

- sta ce da jedu (posto nemaju razvijenu poljoprivredu ni priblizno onoj kolika je potrebna za taj broj ljudi),
- kako ce da se obrazuju
- kako ce da se lece
- kako ce organizuju bilo kakav legalan oblik industrije i trzista iole kompatibilan sa okruzenjem
- kaklo ce da organizuju nezavisno sudstvo i policijski aparat sposoban da izadje na kraj sa uzasnim nivom najgorih
mogucih oblika kriminala koji tamo cvetaju ...ovo zvuči kao da si zabrinut za građane kosova.
pa jesi li?
s pravom, naročito što ovo sve funkcioniše u srbiji samo tako.
i što nema kriminala. ni malo.
blackbox blackbox 21:14 04.11.2007

Re: Iza redova

Sada je neko izmislio "dajte im drzavu, i svi problemi koje imate sa njima su gotovi" ... e, kada bi to bili tako jednostavno. Nikakvi problemi nisu gotovi, samo novi pocinju (a to ce biti opet problemi, pogadjate ciji, onih koji su im najblizi i onih prema kojima imaju najprohodniju granicu). Zamolio bih nekog da objasni sledece:
- sta ce da jedu (posto nemaju razvijenu poljoprivredu ni priblizno onoj kolika je potrebna za taj broj ljudi),
- kako ce da se obrazuju
- kako ce da se lece
- kako ce organizuju bilo kakav legalan oblik industrije i trzista iole kompatibilan sa okruzenjem
- kaklo ce da organizuju nezavisno sudstvo i policijski aparat sposoban da izadje na kraj sa uzasnim nivom najgorih
mogucih oblika kriminala koji tamo cvetaju ...


I zato je Srbija zabrinuta kako bi oni samostalno opstali , jer ih smatra svojim građanima???
Što ne budemo iskreni pa kažemo da nas interesuje teritorija a nei građani, već ovakvim pitanjima to kamufliramo?
Fictio nasciturus Fictio nasciturus 22:51 04.11.2007

Re: Iza redova

jinks
Zamolio bih nekog da objasni sledece:
- sta ce da jedu (posto nemaju razvijenu poljoprivredu ni priblizno onoj kolika je potrebna za taj broj ljudi),
- kako ce da se obrazuju
- kako ce da se lece
- kako ce organizuju bilo kakav legalan oblik industrije i trzista iole kompatibilan sa okruzenjem
- kaklo ce da organizuju nezavisno sudstvo i policijski aparat sposoban da izadje na kraj sa uzasnim nivom najgorih
mogucih oblika kriminala koji tamo cvetaju ...

Lako je reci: sve ce to doci samo od sebe, i to se ne tice nikog drugog sem njih samih. Na kraju krajeva, ko ih sljivi ... ali problem je u tome sto su tu pored nas, i sto ce se svi njihovi organizacioni kolapsi prilikom uklapanja u uobicajene civilizacijske tokove (u cemu, ocigledno, imaju ogromnih problema zadnjih ihaha godina) prelivati i ovde. Ako se trazi neko resenje, ono, pre (apsolutno) pre svega treba Srbiju da zastiti od problema koje ima ta nacija (dovoljan dokaz je taj sto vec decenijama imaju svoju prvu nacionalnu drzavu, a ni tamo nisu bogznasta do sada uspeli da urade ... kao da su jos uvek su na nivou zajednice plemena u labavom primirju).

kako ti mislis da bi MI (R. Srbija) resili te probleme? Jel nasa poljoprivredna proizvodnja dovoljna da ih prehrani?
Da li ja treba da kopam kukuruz da bih nahranio nekog ko bi me ubio ako bih mu usao u selo?

Btw, ne vidim da su Madjarska, Rumunija i Bugarska imale neke probleme dok smo mi bili u ratu i sto smo jos uvek trusno podrucje... po mojim poslednjim saznajnima one su u EU...
vipera vipera 17:52 04.11.2007

A budućnost

Lijep prikaz zašto za ostanak Kosova. Upada u oči pozivanje na povjest, rezolucije i trenutno stanje u svjetu. To su stvarepodložne promjenama i prilagođavaju se razvoju situacije. Nijedan dogovor, kojeg smo učili u povjesti, Bečki, Berlinski nije bio upisan u kamneu, kakobi rekli.
Meni se čini da ta prva Srbija deklarativno želi Kosovo, i da deklarattivno zaista ne mogu bez njega. Ali to me podsjeća na djecu, kad na reklami vidi igračku, i ultimativno je žele. A kad je dobiju, i vide da je malo drugčija nego su je na reklami prikazali, jer nedostaje još destak drugih sitnica s reklame, nije im više zanimljiva.
Samo Kosovo nije igračka, koji kad se dobije, proigra par dana i spremi u kutiju na tavan. To su ljudi, život ekonomija. Intezivno pratim, na ovim stranicama razvoj situacije oko Kosova, i nigdje nisam primjetila neki plan, ideju da ne kažem strategiju, što ćemo s Kosovom, s ljudima, s ekonomijom. Srbija ima i previše problema i bez kosovske ekonomije, i nema rješenja. Da li netko ima ideju što će se dogoditi kad se i Kosovo uključi u penzini sustav, ili zdravstveni. Da li Srbija ima snage plaćati sva socijalana davanja i stanovnicima na Kosovu, bez obzira na nacionalnu pripadnost. A to je ono što EU i SAD zanima. Da država ne diskriminira svoje građane. One su i regirali kad je ta diskriminacija prešla sve granice. Da li je Srbija danas spremna kao ravnopravne prihvatiti Albance? Sudeći prema komentarima na ovom site-u nije. Postoje strašne predrsaude prema njima, i još se u srpskoj javnosti potenciraju. Usudila bih se reći da će to biti jedan od bitnijih argumenata prilikom odlučivanja, pored ovih povjesno deklaracijskih argumenata.
EU i SAD su pragmatični, hoće rješenje koje neće donjetinovo krvoproliće za 10-ak godina. Srbija, sa ovakvim ignorantskim stavom prema Albancima, to ne garantira.
Djole Djole 17:54 04.11.2007

Re: A budućnost

EU i SAD su pragmatični, hoće rješenje koje neće donjetinovo krvoproliće za 10-ak godina.

Zato ga treba podeliti.Steta sto to nije uradjeno na nivou SFRJ, mislim na etnicku podelu
vipera vipera 18:02 04.11.2007

Re: A budućnost

Pa kako nije. Pokušalo se, pa je nastalo najveće krvoproliće nakon drugog svjetskog rata u Europi. Problem je što jedan teritorij dva-tri naroda smatraju svojim. Možemo početi od Bosanske Posavine, pa redom, završiti na Kosovu.
taj princip etničke podjele nije prošao, i najveća šteta ješto je i pokašunao. Sad bi bio red da pokušamo naučiti živjeti s onim drugima, drugačijima. Da naučimo kao većini štiti pravo manjine.
Doctor Wu Doctor Wu 18:17 04.11.2007

Re: A budućnost

taj princip etničke podjele nije prošao

Kako nije? Prošao je svuda gde je započet: u Hrvatskoj, u istočnoj Bosni, u Republici Srpskoj, u Sarajevu, u Tuzli, u Mostaru, u Zenici, na Kosovu. I sada možemo mi ovde kukati još 1000 godina da li je tako i kako je trebalo i da li je trebalo da se svi držimo za ruke- nazad se ne može vraćati. Treba prihvatiti realnost, ozakoniti postojeće stanje koje, je po meni, održivo na duži rok i pristupiti izgradnji pravnih država. Kad ekonomija zavlada, državni okviri neće biti previše bitni.
vipera vipera 22:17 04.11.2007

Re: A budućnost

Ne mogu se složiti da je uspješno proveden. Odnosno, uspješno je proveden sa stajalšta onog koji to nije osjetio osobno ili u bližoj okolini, nego samo sa visoko političkih i filozofskih sfera.
Ne može biti uspješan za brojne obitelji koje čekaju identifikaciju svoji najbližih, bez obzira na nac. pripadnost. Kao ni onih kojima su uskraćena stanarska prava, ukinuta radna mjesta, ili oteta cjelokupna imovina. Postoje ljudi, i to unačajan broj, koji se žele vratiti u svoje kuće, gdje god bile, i tamo živjeti i raditi.
Pokušaj porvedbe ovakve podjele je neuspješan, jer je ideja vodilja bila etnički čist prostor. Nevažno čiji, povratak to kvari. Međutim, unatoč svim pritiscima, ljudi se vraćaju. Postoje i oni koji to ne žele, i to je njihovo pravo.
Kad se bolje razmisli, naši preci su živjeli u 3-4 države, a da se iz kzće nisu makli. Zašto samo ovaj posljednji set država želi iseliti svoje građane?
Nisam sigurna kako će podjela Kosova pomoći Srbiji. Sliči na demagogiju. Imamo barem komadić kolača, kad već nemamo cjeli.
Na žalost iz predhodnih ratova nismo ništa naučili. Zemlju čine ljudi, koji na njoj žive. Ako su i nešto drugačiji, treba to prihvatiti.
babic babic 23:59 04.11.2007

Re: A budućnost

vipera
Ne mogu se složiti da je uspješno proveden. Odnosno, uspješno je proveden sa stajalšta onog koji to nije osjetio osobno ili u bližoj okolini, nego samo sa visoko političkih i filozofskih sfera.
Ne može biti uspješan za brojne obitelji koje čekaju identifikaciju svoji najbližih, bez obzira na nac. pripadnost. Kao ni onih kojima su uskraćena stanarska prava, ukinuta radna mjesta, ili oteta cjelokupna imovina. Postoje ljudi, i to unačajan broj, koji se žele vratiti u svoje kuće, gdje god bile, i tamo živjeti i raditi.
Pokušaj porvedbe ovakve podjele je neuspješan, jer je ideja vodilja bila etnički čist prostor. Nevažno čiji, povratak to kvari. Međutim, unatoč svim pritiscima, ljudi se vraćaju. Postoje i oni koji to ne žele, i to je njihovo pravo.
Kad se bolje razmisli, naši preci su živjeli u 3-4 države, a da se iz kzće nisu makli. Zašto samo ovaj posljednji set država želi iseliti svoje građane?
Nisam sigurna kako će podjela Kosova pomoći Srbiji. Sliči na demagogiju. Imamo barem komadić kolača, kad već nemamo cjeli.
Na žalost iz predhodnih ratova nismo ništa naučili. Zemlju čine ljudi, koji na njoj žive. Ako su i nešto drugačiji, treba to prihvatiti.

Etničke podele u BiH i Hrvatskoj su prethodile etničkom čišćenju,pa je etničko čišćenje bio metod realizacije ovih podela.U pozadini toga je bila borba za teritorije,naročito u onim regijama gde nijedan narod nije imao većinu,kao što je Posavina u BiH.
Na Kosovu je izvršeno etničko čišćenje pre nego što se rodila bilo kakva ideja o podeli.Srbi,Romi,Crnogorci,i drugi pripadnici nealbanske nacionalnosti saterani su na sever pokrajine i u par enklava(Novo Brdo,Štrpce).
Njihov život je nezamisliv u albanskom okruženju.Čak im je i lična sigurnost ugrožena,a o zaposlenju,lečenju i obrazovanju na Kosovu je izlišno i govoriti.

Na Kosovu je od 1999 uništeno oko 17 000 stambenih objekata,opljačkano 18 000 stambenih objekata a protivpravno zauzeto 30 000 stambenih objekata.Ukupno je registrovano oko 7000 napada na Srbe i druge nealbanske nacionalnosti,ubijeno je oko 600 ljudi,teško povređeno oko 900,a kidnapovano preko 1000 ljudi.

Za sve ove slučajeve ukupno je procesuirano 18 Albanaca.Srbi,Crnogorci,Romi i ostali nealbanci su podneli ukupno 17 000 tužbi za zaštitu i povraćaj imovine,redovnim UNMIK sudovima.Nijedna tužba još nije procesuirana.
U takvom okruženju,nemoguć je opstanak Srba na KiM bez direktne vlasti Srbije na područjima gde oni žive,jer UNMIK,KFOR,i Albanci već 8 godina prave "multikulturno" Kosovo,samo što u njenu ima mesta samo za Albance.
blackbox blackbox 10:36 05.11.2007

Re: A budućnost


to babic
Na Kosovu je od 1999 uništeno oko 17 000 stambenih objekata,opljačkano 18 000 stambenih objekata a protivpravno zauzeto 30 000 stambenih objekata.Ukupno je registrovano oko 7000 napada na Srbe i druge nealbanske nacionalnosti,ubijeno je oko 600 ljudi,teško povređeno oko 900,a kidnapovano preko 1000 ljudi.

Ajde budimo ljudi pa kažimo i šta je uništeno na drugoj strani i koliki su njeni materijalni i ljudski gubici. To je logika našeg balkanskog mentaliteta i nacionalizma da u ime nacije one druge uništimo.
Pa pogledajte samo primer Bosne gde su uništene sve džamije osim one u Dubici, katoličkih i pravoslavnih crkava je ostalo. (Da ne bude zabune nisam musliman nego Srbin koji pokušava da o svakoj nesreći ljudski razmišlja ).
Slično vam je i na Kosovu, pa valjda su ubijena deca, žene i starci sramne žrtve bez obzira koje su nacionalnosti.
Dok svako uveličava broj svojih žrtava, negira zločine počinjene od strane pripadnika svog naroda, teško može da dođe do normalizacije.
vipera vipera 20:34 05.11.2007

Re: A budućnost

Samo zbog objektivnosti, reci mi precizno, koliko je ljudi iseljeno i upućenu u planine prema Makedoniji i Albaniji, koliko je ubijeno, a koliko je stambenih objekara uništeno do intervencije NATo snaga 1999. Ove brojke koje iznosite su za zločine poslije te intervencije, ako mogu primjetiti.
Molim, zbog ozbiljnosti diskusije objektivan pristup, pa kad se već šamaramo s brojkama, da se onda odnose na obje strane. Jer svatko iole informiran čovjek zna da nema nevinih u ovoj balkanskoj priči.
A cijela naša tragedija počiva na ovakvim lažima, oni su nas, a mi nismo nikoga. Na žalost, stvari su malo drugačije, i ne bih htjela da se igdje ponove '90-te, zato molim objektivan pristup.
A s druge strane, je bilo pitanje budućnosti Srbije i Kosova unutar nje. Svi odgovori su se odnosile na prošlost, i pitanje etničke podjele. Niti jedan odgovor se ne odnosi na moguću budućnost i ideje u tom smjeru. A to je upravo ono što želim reći. Nema niti jedne ideje kako dalje. Nisam sigurna da je većina svjesna problema javnih servisa i državne uprave u svakodnevnom životu u slučaju ostanka Kosova.
A dok god se budu pobrojavali zločini Albanaca, a zaboravljani oni Srba, je ne vidim budućnost Kosova u Srbiji. Na žalost.
WoO WoO 19:10 04.11.2007

Albancima smo sami predali Kosovo.

Kosovo je odavno izgubljeno pre svega zbog ocajnog pristupa svih vlasti Srbije prema toj pokrajini.Jedina dobra ideja u ovom trenutku je bar neka podela.Pitate li se koji ce to Albanac danas pristati da Kosovo ostane u sastavu Srbije iako nekim cudom ostane, sta ce se sa gladnim Albancima?Kako mislite da Srbija smiri militantne Albance?Dakle ukoliko bi Kosovo ostalo u sastavu Srbije, sumnjam da bi neki Srbin smeo da se vrati i zivi normalno i pored policije i vojske koja bi se recimo takodje vratila.Policija bi patrolirala oklopnim vozilima sa pancirima na sebi, Srbi bi kupovali samo u srpskim radnjama, Albanci u svojim.Mrznja bi bila vidljiva na svakom koraku, posebno posle proterivanja Srba 1999.Terorizam bi svakog dana bujao jer Albanska mrznja prema svemu sto je srpsko nikada nije bila veca.Ne zaboravite da je jedan od kljucnih razloga zasto Srbija nije na na beloj sengenskoj listi upravo Kosovo.Ne zato sto smo mi tvrdoglavi pa ga ne damo, jednostavno zato sto bi najveci evropski problemi upravo dolazili sa Kosova(izbeglice, kriminalci svih kova i jos mnogo, mnogo toga sto Evropa ne bi da vidi u svom dvoristu.Kosovo jeste deo Srba ali isto tako realno ono je izgubljeno zbog nas samih, ovakvih nesposobnih.Smatrali smo ih(i sada je isto)gradjanima drugog reda iako su oni odavno pustili korene na Kosovu i svakako da je bumerang trebao da se ocekuje.
milandez milandez 20:54 04.11.2007

DodikLand (Dedinje 800 m2)

Pazljivo sam procitao i, "benevolentno", uporedio sve pobrojane argumente "za" sa samo jednom - ocigledno zabasurenom - cinjenicom: Republika Srpska je tvorevina nastala potiranjem svih pobrojanih "principa" iz Povelje i Helsinkija. I to: prekrajanjem granica silom (tu nikad nije ni bili ikakvih granica) i, usput, smanjivsi broj muslimanskih nosilaca suvereniteta (ako je to ironija uopste?) Ko priznaje RS ne moze se pozivati na "principe"!
nikson nikson 20:56 04.11.2007

kosovo

1. SAD imaju interes da kosovo bude nezavisno
2. za nacin na koji se to radi preporucujem stiglica
doktorka doktorka 21:48 04.11.2007

Re: kosovo

nego, nikako da saznam sta je srpski interes da kosovo pripadne srbiji?
nikson nikson 22:10 04.11.2007

Re: kosovo

doktorka
nego, nikako da saznam sta je srpski interes da kosovo pripadne srbiji?


ostane u srbiji...
Luka Ivanišević Luka Ivanišević 21:43 04.11.2007

OSETLJIVA TEMA

Kosovo je vrlo osetljiva tema. Autor je odlično postupio što je odlučio da piše o ovoj temi. Pre nego što kažem svoje mišljenje o Kosovu i pre nego što napišete replike na ovaj moj komentar, želim da budem jasan: nemam nameru da
vređam bilo koga kome je stalo da Kosovo ostane sastavni deo Srbije, niti da zvučim kao neko kome je stalo da Kosovo bude prodato.
Kao prvo, svima nam je poznato da Amerikanci gde god da se umešaju ništa na dobro ne izađe. Tako su se umešali i u rešavanje sukoba u SFRJ pa je SFRJ prestala da postoji. Isto tako su se upleli i u rešavanje problema Kosova: idu
u korist albanskih nacionalista, a na štetu Srbije. I oni će i dalje da rovare dok ne rasparčaju celu Srbiju. Trenutno su albanski lobi uzeli pod svoje i sa njima su nokat i meso. Ali, znamo svi kako se kaže:"KO SA ĐAVOLOM(AMERIKANCIMA) TIKVE SADI O GLAVU MU SE OBIJAJU".Oni gledaju samo svoj interes po principu:"ZAVADI PA VLADAJ!"
S druge strane, svakom normalnom čoveku smeta kad mu drugi zaviruje u njegovo dvorište i meša mu se u njegov život. Tako isto je i kad je u pitanju Kosovo. Niko normalan ne želi novi rat: u redu, i ne treba nam.U isto vreme ne želi se da se tuđin meša u naše poslove i da se meša u naš privatan život.I to je u redu. Sad što Ameri neće da slušaju diplomatski jezik, to govori samo o njima i niokom drugom.
Voleo bih da čujem replike ostalih blogera, nebitno da li je u pitanju kritika ili nešto drugo.
doktorka doktorka 22:01 04.11.2007

Re: OSETLJIVA TEMA

Luka Ivanišević
Kosovo je vrlo osetljiva tema. Autor je odlično postupio što je odlučio da piše o ovoj temi. Pre nego što kažem svoje mišljenje o Kosovu i pre nego što napišete replike na ovaj moj komentar, želim da budem jasan: nemam nameru davređam bilo koga kome je stalo da Kosovo ostane sastavni deo Srbije, niti da zvučim kao neko kome je stalo da Kosovo bude prodato.Kao prvo, svima nam je poznato da Amerikanci gde god da se umešaju ništa na dobro ne izađe. Tako su se umešali i u rešavanje sukoba u SFRJ pa je SFRJ prestala da postoji. Isto tako su se upleli i u rešavanje problema Kosova: iduu korist albanskih nacionalista, a na štetu Srbije. I oni će i dalje da rovare dok ne rasparčaju celu Srbiju. Trenutno su albanski lobi uzeli pod svoje i sa njima su nokat i meso. Ali, znamo svi kako se kaže:"KO SA ĐAVOLOM(AMERIKANCIMA) TIKVE SADI O GLAVU MU SE OBIJAJU".Oni gledaju samo svoj interes po principu:"ZAVADI PA VLADAJ!"S druge strane, svakom normalnom čoveku smeta kad mu drugi zaviruje u njegovo dvorište i meša mu se u njegov život. Tako isto je i kad je u pitanju Kosovo. Niko normalan ne želi novi rat: u redu, i ne treba nam.U isto vreme ne želi se da se tuđin meša u naše poslove i da se meša u naš privatan život.I to je u redu. Sad što Ameri neće da slušaju diplomatski jezik, to govori samo o njima i niokom drugom.Voleo bih da čujem replike ostalih blogera, nebitno da li je u pitanju kritika ili nešto drugo.


Pa koliko nas je Amerika zaduzila ,nije ni cudo da sebi daje za pravo da se umesa. Posebno sto sami nikada nismo imali potrebu da joj se oduzimo . Toplo preporucijom knjigu : " Odrzavanje Tita na povrsini " Lorejn M LIs.
Doctor Wu Doctor Wu 22:18 04.11.2007

Svetlana, opet gubiš nit diskusije:

Luka pod "mi" podrazumeva Srbiju, a ti - komuniste.

Uzgred, Amerikanci su podržavanjem Tita samo čuvali sopstvene interese. Ništa više (doduše ni manje) od toga.
doktorka doktorka 22:33 04.11.2007

Re: Svetlana, opet gubiš nit diskusije:

Doctor Wu
Luka pod "mi" podrazumeva Srbiju, a ti - komuniste. Uzgred, Amerikanci su podržavanjem Tita samo čuvali sopstvene interese. Ništa više (doduše ni manje) od toga.


Vidim da volish da me oslovjavash mojim imenom umesto nick-om , sto nije u redu.
Nego, ne govorim o komunistima vec o SFRJ , jer Srbija nije bila samostalna drzava vec u sastavu Jugoslavije do pred njen raspad.
Inace ,treba li da te podsecam sta je rekao nemacki ambasador Cobel?
Doctor Wu Doctor Wu 22:46 04.11.2007

Ok, slažem se u vezi

nicka-imena, ali moraš shvatiti da SFRJ nije isto što i Srbija kao i da je SFRJ prevashodno komunistički (a ne srpski) prozvod (predonoratna Jugoslavija, odnosno KSHS je sasvim druga priča).

Inače, što se tiče Cobelovih izjava, i meni se čini da je Balkanu neophodna nova konferencija koja bi izvršila detaljnu reviziju i prekompoziciju postojećih granica koje bi verifikovale postojeće stanje. Ali, pošto nije jasno u interesu kojih velikih sila bi bila ta konferencija, pravedna podela Kosova + mirna disolucija Bosne se čine kao drugo najbolje rešenje za obezbeđenje mirnog i stabilnog Balkana.
doktorka doktorka 23:03 04.11.2007

Re: Ok, slažem se u vezi

Doctor Wu
nicka-imena, ali moraš shvatiti da SFRJ nije isto što i Srbija kao i da je SFRJ prevashodno komunistički (a ne srpski) prozvod (predonoratna Jugoslavija, odnosno KSHS je sasvim druga priča).Inače, što se tiče Cobelovih izjava, i meni se čini da je Balkanu neophodna nova konferencija koja bi izvršila detaljnu reviziju i prekompoziciju postojećih granica koje bi verifikovale postojeće stanje. Ali, pošto nije jasno u interesu kojih velikih sila bi bila ta konferencija, pravedna podela Kosova + mirna disolucija Bosne se čine kao drugo najbolje rešenje za obezbeđenje mirnog i stabilnog Balkana.


Slozicesh se da je SFRJ bila medjunarodno priznata drzava , clanica UN. A njeno uredjenje nije nimalo vazno za ovu diskusiju . Govorimo o periodu raspada SFRJ.
vlada dvm vlada dvm 23:16 04.11.2007

Re: OSETLJIVA TEMA

Pa koliko nas je Amerika zaduzila ,nije ni cudo da sebi daje za pravo da se umesa. Posebno sto sami nikada nismo imali potrebu da joj se oduzimo . Toplo preporucijom knjigu : " Odrzavanje Tita na povrsini " Lorejn M LIs.

Ako nema navodnika kod reci "zaduzila" molio bih Vas da mi pojasnite cime nas je to Amerika zaduzila. Ja mislim da nas jeste "zaduzila", ali nasledje nije nikako pozitivno. Da, podrzavali su Tita (pitanje je da li bi bilo "istorijskog NE", da mu neko nije bio iza ledja), ali nisam siguran da je to imalo pozitivan efekata na SFRJ ( ne racunam lep zivot od kredita, jer to nam je 90-tih stiglo na naplatu i to sa kamatom, ne mislim na super-crveni pasos koji je svuda imao prolaz)
vlada dvm vlada dvm 23:36 04.11.2007

Re: Ok, slažem se u vezi

Slozicesh se da je SFRJ bila medjunarodno priznata drzava , clanica UN. A njeno uredjenje nije nimalo vazno za ovu diskusiju . Govorimo o periodu raspada SFRJ.


Ooo, ali njeno "uredjenje" je itekako bilo bitno za raspad!!!
doktorka doktorka 00:11 05.11.2007

Re: Ok, slažem se u vezi

vlada dvm
Slozicesh se da je SFRJ bila medjunarodno priznata drzava , clanica UN. A njeno uredjenje nije nimalo vazno za ovu diskusiju . Govorimo o periodu raspada SFRJ.Ooo, ali njeno "uredjenje" je itekako bilo bitno za raspad!!!

to svet ne zanima.
vlada dvm vlada dvm 00:25 05.11.2007

Re: Ok, slažem se u vezi

doktorka

vlada dvmSlozicesh se da je SFRJ bila medjunarodno priznata drzava , clanica UN. A njeno uredjenje nije nimalo vazno za ovu diskusiju . Govorimo o periodu raspada SFRJ.Ooo, ali njeno "uredjenje" je itekako bilo bitno za raspad!!!to svet ne zanima.


Ako se posmatra medjunarodno pravo, drzavno uredjenje SFRJ je bilo vrlo bitno. Zahvaljujuci tome sto nikome nije stalo da postuje Ustav SFRJ je doslo do ratova. Da "svet" to u odredjenom trenutku nije zanimalo je vrlo tacno, ali onda dodjavola sa UN.
marumi marumi 00:50 05.11.2007

Re: OSETLJIVA TEMA

niti da zvučim kao neko kome je stalo da Kosovo bude prodato.

Resenje kososkog problema je moglo biti jednostavno ali vlast to nikada nije zelela da resi zapravo sa razloga sto hoce da trguje Kosovom. Da je vlast htela da ''resi'' kosovski problem mogla je to da ucini tako sto bi vratila imovinu/zemlju vlasnicima, njihvovim naslednicima/potomcima u CELOJ Srbiji i tako bi Srbija opstala citava. Ona to namerno nije ucinila a kako bi mogla da prodaje Kosovo kao deo svoje (drzavne) teritorije. Eto sada de facto belaja kada nece biti prOdaje nego ce biti samo de jura prEdaje.
blackbox blackbox 01:12 05.11.2007

Re: OSETLJIVA TEMA

Kao prvo, svima nam je poznato da Amerikanci gde god da se umešaju ništa na dobro ne izađe

Ovo je tačno. Jedino gde su Ameri bili efikasni i korisni je Nemačka posle 2.sv.rata. Na svim drugim mestima su napravili više problema nego što su zatekli.Uostalom, svagde su i faktički pretrpeli neuspeh, od Vijetnama,sada Irak, Avganistan.
Tako su se umešali i u rešavanje sukoba u SFRJ pa je SFRJ prestala da postoji.

E a kod nas se u početku nisu mešali, čak su podržavali opstanak SFRJ, apelovali na dogovorno rešavanje sporova. Pa čak i kada je došlo do sukoba u Sloveniji tadašnji državni sekretar Bejker je rekao rukovodstvu SFRJ da će progledati kroz prste i ako vojnom intervencijom srerdi problem sa Slovenijom.
Međutim naše dahije i kabadahije su htele raspad po svaku cenu, putujući cirkus nije hteo da se dogovara i došlo je do raspada i rata. SAD su se kasno uključile sa konstatacijom da je Evropa nesposobna.
E kad je rat počeo išao je svojom logikom, oni kojima je išlo dobro u pljački i osvajanju se osladilo pa je na kraju došlo do prinude u Dejtonu. I da ne davim dalje.
Kosovo je Srbija mogla ranije rešavati ali nije htela,sada kad hoće očito ne može kako ona hoće.
Ko se još seća kada je Tupurkovski pozivao na razum oko Kosova jer će doći do internacionalizacije. Njega nacionalisti prozvaše Džemperkovski , a do internacionalizacije dođe, nažalost i uz bombardovanje, i to se sada rešava ne kao naše unutrašnje nego internacionalno pitanje. Opet nažalost, Srbija se sada najmanje pita.Sasvim je drugo pitanje pravednosti i nepravednosti.
Pravo je pitanje zašto je srpska elita dozvolila da se u poslednjih 20 godina dovodi i takve i takav položaj?
semele semele 18:28 05.11.2007

Re: OSETLJIVA TEMA

doktorka
"Pa koliko nas je Amerika zaduzila"

spasla je Srbe od Srba! Jos da nam ne natura LDP kao lek bilo bi nam suuuper.
Luka Ivanišević Luka Ivanišević 12:56 06.11.2007

Re: OSETLJIVA TEMA

Ako nema navodnika kod reci "zaduzila" molio bih Vas da mi pojasnite cime nas je to Amerika zaduzila. Ja mislim da nas jeste "zaduzila", ali nasledje nije nikako pozitivno. Da, podrzavali su Tita (pitanje je da li bi bilo "istorijskog NE", da mu neko nije bio iza ledja), ali nisam siguran da je to imalo pozitivan efekata na SFRJ ( ne racunam lep zivot od kredita, jer to nam je 90-tih stiglo na naplatu i to sa kamatom, ne mislim na super-crveni pasos koji je svuda imao prolaz)

Vlado,
Sad sam stavio preporuku na Vašu repliku. Vi,nesumnjivo, pamtite Jugoslaviju duže od mene. Ja sam početkom devedesetih još bio osnovac kad je kriza i krah SFRJ počinjao. Tada mi je sve nekako bilo čudno zašto se sve to dešava. Danas,kada sam dosta stariji, neke stvari polako dobijaju smisao. Kada ste pomenuli "super-crveni pasoš" reći ću Vam jednu zanimljivost: do početka krize mali milion puta sam sa mojima putovao u Italiju i tri-četiri puta u Grčku. Za Italiju nam nije bila potrebna viza, a za Grčku jeste. Pazite govorim o SFRJ. Ne znam kako je bilo pre, dok je Tito bio živ, ali Vam govorim o periodu pred raspad SFRJ.
Radojicic Radojicic 22:37 04.11.2007

...

Ceku danas u IHT-u
marumi marumi 00:11 05.11.2007

Ministraka za dijasporu

Mene samo zanima da li je ona pevaljka sa karikature ikada bila na Kosovu?
Dragan Vujanović Dragan Vujanović 02:23 05.11.2007

Neiskrenost, 8.sednica,kapitulacija,Mladić


To pitanje traje čitav jedan vek! Rešavano je u raznim fazama na razne načine. Ipak, dva faktora su presudila: 1. To što su već odavno neki spolja Kosovo počeli da gledaju kao pogodno i za svoje ciljeve korisno žarište; 2. To što Srbi kao nacija nisu imali sluha da izmere kretanja na globalnoj sceni i da unutar toga premere i svoju sopstvenu snagu.

Kosovo je izgubljeno još krajem 80-tih godina prošlog veka, kad je Srbija umesto demokratizacije krenula putem očuvanja zastarelih vrednosti. Ošamućeno i obezglavljeno srpsko telo podržalo je Miloševića kao predvodnika nacionalnog buđenja koje je zapravo bilo kvazibuđenje sa osnovnom namenom da se očuva vladajuća oligarhija (koja i danas uglavnom drži sve važne tokove novca). To je Srbiju u istorijskom kontekstu učinilo impotentnom iznutra, ali i sa sve slabijim pozicijama u spoljnopolitičkom kontekstu. Ono prvo, a posebno ovo drugo, Albanci su iskoristili na najbolji mogući način i izborili svoju današnju poziciju.

Da ne pričamo sada još i o tome da su one usplamsale povike o svetoj srpskoj zemlji širom Srbije bile pre svega glumatanje pojedinaca pred društvom u kafani i pred samim sobom, i da je cela ta halabuka bila ne samo nedovoljno iskrena, već i istorijski nesvesna, promašena, nepoštena... Ima još puno faktora koji navode na zaključak da se sa Kosovom u takvim uslovima ništa drugo nije moglo desiti, nego baš ovo što se dešava danas.

Prostije rečeno, izgubili smo Kosovo na 8. sednici. Ona kapitulacija koju su SPS-ovci potpisali nakon ratnog poraza 1999. došla je samo kao logična posledica.

Poslednja šansa da se nešto malo ublaži bila je da se iz rukovođenja državom Srbijom pomere one strukture koje su deceniju ipo promovisale antizapadnu politiku. Tako bi država Srbija imala dovoljan kredibilitet da pred zapadnim partnerima, koji zastupaju već poznate stavove o Kosovu, izdejstvuje neki bitno drugačiji pristup tom pitanju. Ovako, prema državi koja još uvek "nije uspela da pronađe" Ratka Mladića, a to o državi puno govori, odnos je baš takav kakav danas jeste.

Pođimo dakle makar jednom od toga da smo za situaciju najodgovorniji mi sami.


Dimitrije Vojnov Dimitrije Vojnov 02:27 05.11.2007

:)

Kad će sequel? Jedva čekam!
slozun slozun 11:01 05.11.2007

slo zun

Srbija nema kapaciteta za Kosovo. Da nam sutra kažu: Dobro, Kosovo je srpsko! Šta bi Srbija uradila? Da pošaljemo vojnike, mnogo bi ih izginulo i moja procena je da ( s obzirom kako smo prolazili u prethodnim ratovima) za 2-3 godine bi spašavali Niš. Da nekako i uspostavimo civilnu vlast sledećih 10-20 godina bi tu bio Belfast i izginulo bi hiljade i hiljade ljudi. Drugo vojna (i policijska) vlast košta a mi nismo baš bogata zemlja. Opet, kao društvo nemamo kapacitet da stvorimo normalnu situaciju na Kosovu jer za 80-95% Srba Albanci (Šiptari kako ih zovu) su nešto između buba švaba i muva govnara (ja ne mislim tako ali 80% misli). Znači nemamo kapacitet ni kao društvo, ni kao sila, ni kao ekonomski subjekt.
Sudden Twist Sudden Twist 11:34 05.11.2007

Fakt ne diktira pravo

Stoga, ovde treba uzeti "realnost" u obzir, onu, koja u krajnoj instanci, menja i pravne principe.


Stav da realnost može menjati pravne principe je privlačan ali varljiv argument.

Pravo funkcioniše na temelju fikcija o poželjnim ponašanjima te se realnost otuda često u velikoj meri ne poklapa sa pravnom normom u kojoj je ona sadržana. Naime norma (pravna i moralna) "ne kradi" nije poništena faktom otimanja tuđe stvari od strane siledžije. Naprotiv. Pravo će aktivirati mehanizam kojim će se izvršiti povraćaj pravno poželjne realnosti, odnosno ispraviti pravu neprilagođena stvarnost.

Otuda realnost može promeniti pravni princip samo ako sa stanovišta prava predstavlja opšte prihvaćeno i poželjno stanje i ponašanje (slobodnom voljom naravno). To će ujedno značiti da je pravno načelo postalo neodgovarajuće sa stanovišta novoustanovljene vrednosti.

Da li to znači da su pravna načela citiranih izvora kao što je Povelja i Završni akt iz Helsinkija neodgovaraju "novoustanovljenim" vrednostima. Hm, formalna istina da se Ugovor o osnivanju EU kojoj težimo izričito poziva na ove dokumente ukazuje suprotno.

Ili norma "slobodno otimaj" predstavlja novi pravni princip koji odgovara "realnosti"?
Dušan Maljković Dušan Maljković 11:58 05.11.2007

Re: Fakt ne diktira pravo

Dobar komentar.

Ja sam ciljao ovom tezom dvostruko.

S jedne strane, društvo koje donosi zakone se menja, kao i njegov dominantni moral (jedan od izvora prava). Tako, nekad je pravo kažnjavao "homoseksualne akte" jer ih je smatralo moralno neprihvatljivim. Danas u većini zakonodavstva to više nije krivično delo. Zašto? Zato što se u međuvremenu desio gay movement, seksualna revolucija, a stigla su i nova naučna saznanja, što je omogoćuilo društveno, a zatim i moralno prihvatanje homoseksualnosti, pa na kraju i promenu pravnih normi.

S druge, pravne norme su uvek-već dostupne isključivo u interpretaciji. Društvene promene, političke pre svega, menjaju način na koji nešto interpretirate i u pravnom domenu. Jer, politički neutralnih subjekata nema, kao što nema ni objektivne pozicije interpretacije.
WoO WoO 13:13 05.11.2007

Dosta je vise!

Umesto da smo za 7 godina od obaranja Milosevica napredovali mi ni korak bitniji nismo mrdnuli.Ekonomija na ivici smrti, narod depresivan, nervno rastrojen, a politicke vodje koje su trebale ovu zemlju da mrdnu koji korak napred i dalje ispiraju mozak narodu da je svet odlucio da nas se resi.Sto se Kosova tice, neka vec ode jednom, ja mislim da je vise dosta ludila toj zemlji, nemamo mi 5 zivota, treba da pocne da se zivi normalno.Zajebite vise Republike Srpske, raznorazne Krajine i Kosova.
zzzzz zzzzz 13:17 05.11.2007

Kosovo u Srbiji ili Srbi na Kosovu?

Ja nemam problem sa tim da Kosovo ne bude u Srbiji, ali još kako imam problem sa tim da Srbi sa Kosova najebu jer Kosovo neće biti u Srbiji. Ako bi oni mogli da budu nacionalna manjina sa svim pravima na takvom, nezavisnom Kosovu - OK. Ali, uveren sam da to nije moguće. I zato bih bio hulja koja samo gleda svoje dobro ("izbacite to Kosovo da me više ne smara", ako ne bih razmišljao o tim ljudima. Pre neki mesec je u Utisku nedelje gost bio organizator džez festivala u severnoj Kosovskoj Mitrovici. I čovek je rekao nešto što me je utvrdilo u tom stavu. Kaže otprilike: "Ja znam da će Kosovo verovatno biti nezavisno, znam da Rusi mogu da nas puste niz vodu čim im to bude odgovaralo, ali to je moj dom i to je moja jedina nada da ga odbranim. Ja drugi dom nemam. I nek je to najgora rupa na svetu, to je mesto gde sam se rodio i nemam gde drugo da odem." I kakav nečovek treba biti, pa zbog sopstvenog sitnog ćara tog čoveka i više od sto hiljada njegovih sapatnika, pustiti niz vodu. Tako da ne treba braniti Kosovo, to je fraza, ta teritorija je nebitna, jebeš šume, jebeš rudu. Ljude treba braniti. Treba braniti Srbe sa Kosova.

Inače, verujem da će oni koji se sad zalažu za nezavisnost Kosova prvi pljuvati ljude koji odatle budu izbegli, kao što su pljuvali i pljuju i sve izbeglice koje su dosad došle. Kao, "glasaju za radikale", pa "znam ja jednog, znaš koliku kuću ima", pa "da hoće da rade, imali bi posla, ovako im mi sve plaćamo" i hiljadu drugih izjava koje govore o tim ljudima kao o najgoroj stoci i balastu. Dajte im da ostanu u svojim domovima, pa posle možemo da pričamo o tome ko koliko ima para i ko ima koliko prava da se nazove čovekom.
doktorka doktorka 15:38 05.11.2007

Re: Kosovo u Srbiji ili Srbi na Kosovu?

zzzzz
Ja nemam problem sa tim da Kosovo ne bude u Srbiji, ali još kako imam problem sa tim da Srbi sa Kosova najebu jer Kosovo neće biti u Srbiji. Ako bi oni mogli da budu nacionalna manjina sa svim pravima na takvom, nezavisnom Kosovu - OK. Ali, uveren sam da to nije moguće. I zato bih bio hulja koja samo gleda svoje dobro ("izbacite to Kosovo da me više ne smara", ako ne bih razmišljao o tim ljudima. Pre neki mesec je u Utisku nedelje gost bio organizator džez festivala u severnoj Kosovskoj Mitrovici. I čovek je rekao nešto što me je utvrdilo u tom stavu. Kaže otprilike: "Ja znam da će Kosovo verovatno biti nezavisno, znam da Rusi mogu da nas puste niz vodu čim im to bude odgovaralo, ali to je moj dom i to je moja jedina nada da ga odbranim. Ja drugi dom nemam. I nek je to najgora rupa na svetu, to je mesto gde sam se rodio i nemam gde drugo da odem." I kakav nečovek treba biti, pa zbog sopstvenog sitnog ćara tog čoveka i više od sto hiljada njegovih sapatnika, pustiti niz vodu. Tako da ne treba braniti Kosovo, to je fraza, ta teritorija je nebitna, jebeš šume, jebeš rudu. Ljude treba braniti. Treba braniti Srbe sa Kosova.Inače, verujem da će oni koji se sad zalažu za nezavisnost Kosova prvi pljuvati ljude koji odatle budu izbegli, kao što su pljuvali i pljuju i sve izbeglice koje su dosad došle. Kao, "glasaju za radikale", pa "znam ja jednog, znaš koliku kuću ima", pa "da hoće da rade, imali bi posla, ovako im mi sve plaćamo" i hiljadu drugih izjava koje govore o tim ljudima kao o najgoroj stoci i balastu. Dajte im da ostanu u svojim domovima, pa posle možemo da pričamo o tome ko koliko ima para i ko ima koliko prava da se nazove čovekom.


ne znam o cemu govorite? zasto se od nas uvek ocekuje da imamo razumevanje za izbeglice. secam se samo kako su milosevica uzdizali do neba , a sada kostunicu i ove sto klicu "ne damo kosovo" . oni neka im poloze racune sto su se nasli u situaciji da budu izbeglice. molim vas , samo punoletne osobe imaju pravo glasanja , a to podrazema i njihovu odgovornost za ono sto cine. ne kaze se dzabe da narod ima vlast kakvu zasluzuje.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana