Zabava

Dobio sam premiju na LOTO-u

KRALJMAJMUNA RSS / 28.10.2009. u 12:14


Naravno da nisam. Ali ko ne bi voleo.

Dobiti premiji od par stotina hiljada ili miliona EURA (ili EVRA) na LOTO-u je san skoro svakog normalnog građanina Srbije. Mnogo puta, skoro svaki normalan građanin Srbije, sanja situaciju »šta bi bilo kad bi bilo«. Dobije naš čovek 1,45 miliona EURA. I počne san o raspodeli para: koliko bi i na šta sve potrošio taj veliki novac.To nije tema ovog teksta i predlažem da neko drugi napiše tekst o tome.    

Teme ovog teksta su kombinatorika, verovatnoća, nameštaljke, veliki brojevi i slično.

Teorija verovatnoće bavi se matematičkom analizom slučajnih ili stohastičkih pojava, događaja. Slučajni događaj ne definišemo. Intuitivno i neprecizno bi se moglo reći da je slučajni događaj  onaj događjaj čija se realizacija ne može pouzdano predvideti.
Može i ovako: Teorija verovatnoće proučava i objašnjava zakonitosti koje nastaju pri istovremenom uticaju velikog broja slučajnih faktora. Ova matematička disciplina je osnova matematičke statistike, teorije slučajnih procesa, teorije masovnog opsluživanja, teorije pouzdanosti, itd. Primenjuje se u raznim oblastima, kao što su: statistička fizika, geodezija (račun izravnanja), stohastička hidrologija, biologija (zakoni nasleđivanja), medicina, meteorologija (prognoziranje vremena), astronomija, demografija, ekonomija, itd.
Počeci Teorije verovatnoće se vezuju za hazardne igre. LOTO je jedna od takvih igara.
Kod nas je asocijacija na LOTO Suzana Mančić koja je davnih dana šetkala i mrdala oko bubnja sa kuglicama. Kažu da je bilo hazardno družiti se sa njom. Naravno da nije ona izvlačila kuglice ali nekako se uvrežilo da Suzana Mančić donosi premiju i druge nagrade. Suzana je danas u LOTO penziji i sada je poznatija po nekim drugim aktivnostima.

LOTO koji  u Srbiji gledamo na TV PINK utorkom i petkom (7 od 39 brojeva) i LOTO iz Teorije verovatnoće imaju veze. Otprilike je veza ista kao veza između onoga što nacrtamo pomoću olovke i lenjira na papiru i PRAVE (linije)  iz geometrije koja nema ni početak ni kraj (što rekao Euklid: linija je dužina bez širine). To što nacrtamo na papiru je samo bedna  lustracija PRAVE (linije) iz Geometrije.

Dakle, LOTO koji pratimo utorkom i petkom u Srbiji,  je samo ilustracija (možda bedna) LOTO-a iz Teorije verovatnoće, a kuglice koje se praćakaju u bubnju su samo ilustracija kuglica iz Teorije verovatnoće.

Prema tome skoro sve što budete ovde pročitali uzmite uslovno. Uslovi su sledeći: sve kuglice su apsolutno jednake, svaka kuglica ima jednaku šansu da bude izvučena, kuglice ne pamte prethodna izvlačenja,  svako izvlačenje sedam kuglica je nezavisno od bilo kog drugog izvlačenja, kuglice nemaju nikakvu svest (a sve mi se čini da je Dr Laban imao neke teorije o tome da imajuju :-))) 

Nećemo se ovde baviti definisanjem šta je to šansa ili verovatnoća. Za ovaj tekst nam je dovoljno da se verovatnoća nekog događaja registruje kao broj veći ili jednak od nule i manji ili jednak od jedinice.    

Da se odmah razumemo. Ovaj tekst nema nameru da bude visokoparan, nema nameru da dokaže kako je autor mnogo pametan a čitaoci nisu. Ovaj tekst ima nameru da pokuša da razbije neke iluzije igrača, da pomogne nekome ko nije blizak sa kombinatorikom i verovatnoćom, da uštedi neki dinar ljudima koji misle da su im šanse na LOTO-u veće nego drugima, da ubedi ljude koji imaju siguran način da dobiju sedmicu da negde greše, da odgovori na neka od večitih pitanja u vezi sa izvlačenjem kuglica ili bacanjem novčića.

Na sajtu Državne lutrije Srbije (DLS) imate dosta informacija o igri i dobicima. Sadašnji LOTO se u Srbiji igra tako što se izvlači 7 brojeva (kuglica sa brojevima) od 39. Bilo je u Srbiji i Jugoslavijama i drugih varijanti. Kao što i u svetu postoje različiti načini izvlačenja: 5 od 36, sa dopunskim brojem, bez dopunskog broja itd. Svima je zajedničko je da je šansa da dobijete premiju tj. da pogodite sve brojeve koji će biti izvučeni mala, vrlo mala. A da je novac koji se može dobiti veliki, vrlo veliki. 

Krećemo.

Na koliko se načina u igri LOTO može izvući 7 brojeva  od 39 zadanih? 15.380.937.

Na koliko se načina u igri LOTO može izvući 5 brojeva od 36 zadatih? 376.992.

U prevodu, ako u LOTO-u 7 od 39 uplatite jednu kombinaciju (trenutno u Srbiji jedna kombinacija košta 40 dinara a EURo je oko 93 dinara) vaša šansa da dobijete premiju tj. da izvuku vašu kombinaciju je 1:15.380.937. Ako uplatite dve kombinacije onda je 2:15.380.937 itd. Malo? Baš je malo. Za utehu treba znati da je i onome koji je dobio premiju šansa isto bila mala. Da ste u 59.kolu ove 2009. godine uplatili kombinaciju 1, 8, 12, 22, 23, 25, 30  bili biste bogatiji za oko  136.963.030,00  dinara što je približno 1,45 miliona EURA. S tim da bi vam država odmah oduzela 20%. Nije loše. I još vam to ne ulazi u godišnji prihod građana. 
Da ste pogodili samo 6 brojeva dobili biste 405.481,54 dinara, petica bi bila 5.889,68, četvorka je 400 dinara a trojka je 40 dinara.
U Srbiji broj uplata/kombinacija koji se uplaćuje zavisi od mnogo faktora. čini se najviše od iznosa premije. A premija za naredno kolo se uvećava ako se ne izvuče tj. ako niko ne pogodi svih sedam brojeva.
Dešavalo se u Jugoslavijama ili Srbiji da mnogo uzastopnih kola ne bude izvučena sedmica i da fond naraste na nekoliko miliona maraka ili EURA, i tada broj uplaćenih kombinacija raste nai preko dva milona za jedno izvlačenje. Recimo, u  23. kolu 22. maja 2009. izvučena je premija od preko 2 miliona EURA ili 232.255.670,00 dinara a kombinacija je bila 1, 3, 15, 18, 28, 32, 36. Broj uplata/kombinacija zavisi i od praznika, i od cene kombinacije, i od godišnjeg doba i od vremenskih prilika, i od dubine ekonomske krize, ko zna sve od čega.  DLS za Božić npr. duplira cenu kombinacije, i tada uplaćena suma malo poraste, iako broj uplaćenih kombinacija opadne. Ali su i nagrade duplo veće. Ranije je bilo pravilo da ima samo jedno izvlačenje nedeljno, ali u poslednje vreme su uvedena dva izvlačenja. Državi, očigledno, treba novac.
Na sve velike dobitke država je propisala porez od 20% koji se odmah odbija.  

Evo sada nekoliko čuvenih pitanja.
Koja je kombinacija verovatnija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  ili neka "neprepoznatljiva", "normalna" kombinacija npr. 5, 9, 16, 19, 27, 28, 37 ? I koju biste kombinaciju radije uplatili? Na prvo pitanje je odgovor da su jednako verovatne. A na drugo pitanje bi kod većine ljudi, uključujući matematičare, elktroinženjere, blogere i moderatore odgovor bio da bi radije uplatili neku "normalnu" neprepoznatljivu kombinaciju.  

Ako biste bacali novčić (a verovatnoća ili šansa da padnu glava ili pismo je jednaka i to 0,5 ili 50% kako se to često kaže), i da iz tri uzastopna  bacanja  padne sva tri puta glava (to je moguće, naravno) kakva je šansa da u četvrtom bacanju padne ponovo glava? Teorija kaže da je verovatnoća da i četvrti put padne glava opet 0,5. Ali većina ljudi bi radije stavila novac na ishod da će pasti pismo.     

Ako je npr. u prethodnih 10 kola LOTO-a izlazio broj 19  šta ćete reći za čoveka koji zaokruži broj 19 u narednom kolu? Da je glup? Ili da možda zna da je kuglica sa tim brojem malo »omađijana« ili je neko podešavao izvlačenje? Ako se radi o izvlačenju kuglica iz teorije verovatnoće opet je odgovor da su svi brojevi jednako verovatni nezavisno od toga šta je izvlačeno u prethodnim kolima. 

Da li će se nešto poremetiti u našoj teoriji jednako verovatnih brojeva ako između dva izvlačenja noćni čuvari (noćni čuvari iz teorije verovatnoće, beztelesni :-)) odigraju zabave radi nekoliko izvlačenja 7 od 39? Odgovor je da to nema nikakvog uticaja na izvlačene i na verovatnoću brojeva pri regularnom izvlačenju. Mada je pre dosta godina u jednom članku u našem uglednom dnevniku postojalo objašnjenje dva stručnjaka da će takva aktivnost noćnih čuvara znatno uticati na regularno izvlačenje i da će poremetiti jednako verovatne događaje.     

U vezi sa nezavisnošću događaja postoji anegdota iz vremena kada mere obezbeđenja na aerodromima nisu bile kao danas. Biznismen koji često putuje avionom dođe kod slavnog matematičara sa neobičnim pitanjem. S obzirom da često putujem avionom kolika  je verovatnoća da u avionu kojim letim bude postavljena bomba?  Matematičar pokupi sve podatke u vezi sa brojem letova, brojem nađenih bombi, ...i izračuna mu da je verovatnoća 1 prema 1.000.000. Biznismen se jako zabrine i kaže matematičaru da je to zaista mala verovatnoća ali za njega koji puno putuje to je ipak značajna verovatnoća i postavi mu, malo uplašen,  novo pitanje. Da li se ta verovatnoća može smanjiti?  Matematičar mu objasni da kad bude sledeći put leteo sam ponese bombu i da je verovatnoća da su u avionu dve bombe proizvod 1/1.000.000 puta 1/1.000.000 a to je 1 prema 1.000.000.000.000  a to je priznaćete i vi i biznismen zaista mala verovatnoća.

Još jedna ilustracija. Kad bacate novčić dovoljan broj puta videćete da se, kako raste broj bacanja, učestanost pojavljivanja glave i pisma polako »koncentrišu« oko 50%. Npr. ako bacite novčić (naravno da je novčić iz teorije verovatnoće) 100 puta broj realizovanih glava i pisama će biti oko 50 (plus minus nekoliko procenata). Ako bacate novčić 1000 puta procenat odstupanja će biti još manji.Što više bacanja to će se broj pojavljivanja glave ili pisma bolje koncetrisati oko 50%.  Ali ako bacate novčić samo 4 puta može vam se vrlo lako desiti da odnos pojavljivanja glave i pisma bude 3:1 ili 4:0.

Kod eksperimenata koji imaju mnogo ishoda, a ne samo dva kao kod novčića, potrebno je vrlo mnogo »bacanja« ili i«zvlačenja« da bi se raspored ishoda ravnomerno rasporedio. Npr u LOTO-u na dovoljno malom uzorku (a to je recimo pedeset ili sto izvlačenja) videćete da neki »brojevi« izlaze mnogo češće nego drugi. Npr. u 2008. godini je bilo 53 izvlačenja/kola. Broj 27 se pojavio 5 puta a broj 30 čitavih 15 puta. Ako broj izvlačenja koje posmatramo raste onda će se i broj pojavljivanja brojeva polako ujednačavati i koncertrisati oko približno istog broja pojavljivanja. Sličan je pojava i na ruletu gde imate u toku jeden večeri (a to je strašno mali uzorak) velika odstupanja u broju pojavljivanja brojeva ili boja ili kolona,...Mada rulet, kažu, nije najbolja ilustracija poštene igre.    

U vezi sa LOTO-om se stalno pojavljuje pitanje o mogućim malverzacijama. Posebno zbog toga što javnost u Srbiji, po pravilu, ne zna ko je dobitnik velikih premija.
Meni je najsimpatičnija priča da premije idu blagajnicima partija i to po ključu, srazmerno broju poslaničkih mesta :-))). Naravno da su malverzacije moguće. U ranijem periodu kada su se uplatni lsitići mikrofilmovali zaista su se dešavale prevare i tu su izgleda u Crnoj Gori bili baš vrlo vešti. U novije vreme kada je sve na računarima, kažu, da je mogućnost prevare svedena na minimum. Diskusija uz kafu je najčešće oko toga kako »naterati« određenu kuglicu/broj da izađe iz bubnja. Postoji priča da se izvlačenje snima unapred. Pa da se u montaži sve to lepo ispegla i sastavi prema potrebi, a povod je kadriranje, tj. zašto ne postoji jedan dugi kadar za celo izvlačenje nego mnogo iseckanih kadrova a i ona gospođica se mnogo vrcka oko bubnja. Jedino ne znam kako se ona gomila ljudi u studiju namontira. Priče  su razne, sve je moguće, ali za sada ćemo verovati u poštenje organizatora i procedure i igrati. A mora da se kaže da ima nekog poštenja u igri LOTO. Svi imaju jednake šanse da dobiju sedmicu,  nezavisno od zanimanja i obrazovanja.   

Bolje je da svi obratimo pažnju na mnogo realnije prevare, one koje su mnogo češće, na ovom sajtu www.prevara.info imate ih koliko hoćete. 

Važna napomena. DLS spada u finansijske organizacije. U Srbiji, prema principu raspodele plena uuups prema principu raspodele vlasti uuups prema principu raspodele odgovornosti  DLS pripada jednoj od partija koje učestvuju u vlasti. Tj. ta partija je noćni i dnevni čuvari lutrije i mnogih tajni. Možda su gorepomenuti stručnjaci koji su pominjali noćne čuvare stvarno u pravu, možda neko noću baca čini i usmerava jadne kuglice.      

MALO ISTORIJE

Evo nekoliko podataka iz života i rada naučnika koji su svojim radovima doprinosili razvoju Teorije verovatnoće.

Đirolamo (latinski: Hijeronimus) Kardano (1501-1576), italijanski matematičar, filozof i lekar. U mladosti se bavio isključivo medicinom, da bi kasnije postao profesor matematike u Bolonji i Milanu. Za Kardana se obično vezuju formule za određivanje korena jednačine trećeg stepena, koje je objavio 1545, mada je taj rezultat prvi dobio Nikolo Tartalja, takode italijanski matematičar tog doba. Kardano je napisao knjigu o igrama sa kockicama i sistematski obradio računanje verovatnoća dogadaja u tim igrama.

Blez Paskal (1623-1662), francuski matematičar, fizičar i filozof. U porodici njegovih roditelja su se redovno sastajali matematičari i fizičari, što je kasnije preraslo u Parisku akademiju nauka. Pre Paskala niko od matematičara nije racunao verovatnoće dogadaja na nacin na koji se to i sada radi. Medu mnogim rezultatima koji se vezuju za Paskalovo ime je i poznati "Paskalov trougao", šema u kojoj su zapisani binomni koeficijenti. U okviru evropske matematike to je bila znacajna novost i važan rezultat. Interesantno je medutim da su Kinezi pocetkom XIV veka vec imali takvu šemu.

Pjer Ferma (1601-1665), francuski pravnik i matematičar. Bavio se teorijom brojeva, geometrijom, algebrom i teorijom verovatnoće. Njegova prepiska sa Blezom Paskalom je osnov teorije verovatnoće.

Jakob Bernuli I (1654-1705), švajcarski matematičar. Njegov doprinos matematici obuhvata razvoj analize beskonačno malih veličina, teorije redova, varijacionog računa i teorije verovatnoće. U teoriji verovatnoće Jakob Bernuli je dokazao jedan specijalan slučaj zakona velikih brojeva i konstruisao model za opisivanje niza nezavisnih eksperimenata, tzv. Bernulijeva ili binomna  šema. Otac Leonarda Ojlera, čuvenog matematičara, bio je učenik Jakoba Bernulija. Mnogi članovi porodice Bernuli bavili su se matematikom: Johan Bernuli I, Nikola Bernuli I, Nikola Bernuli II, Danijel Bernuli, Johan Bernuli II, Johan Bernuli III, Jakob Bernuli II.

Abraham de Muavr (1667-1754), engleski matematičar, rođen u Francuskoj. Dokazao je važnu teoremu iz teorije verovatnoće, i ta teorema postoji u svim udžbenicima iz ove oblasti. U teoriju verovatnoće je uveo pojam slučajnog događaja. Osim teorije verovatnoće bavio se teorijom redova i teorijom kompleksnih brojeva.

Pjer Simon Laplas (1749-1827), francuski matematičar, fizičar i astronom. Učio je u školi benediktinskog monaškog reda, ali je kasnije postao ateista. Njegovi rezultati su fundamantalni u matematici, eksperimentalnoj i matematickoj fizici i astronomiji. Razvio je i sistematizovao rezultate Paskala, Fermaa, Bernulija, dokazao teoremu koja se naziva Muavr-Laplasova teorema. Uveo je i pojam matematičkog očekivanja. Njegova knjiga "Analitička teorija verovatnoće" je još za njegovog života imala tri izdanja.

Andrej Nikolajevic Kolmogorov (1903-1987) sovjetski matematičar, član Akademije nauka Sovjetskog Saveza od 1939. Sa velikim uspehom bavio se mnogim matematičkim disciplinama: analizom funkcija realne promenljive, teorijom verovatnoće, matematičkom statistikom i topologijom (to su samo neke od oblasti u kojima su njegovi radovi imali značajnog uticaja). Njegovi učenici i sledbenici su među najpoznatijim ruskim (sovjetskim) matematičarima.

Pa onda Gaus, Puason, Čebišev, Markov, ...

Navodim neka imena, knjige, sajtove (uz ogradu da je WIKIPEDIJA nepouzdana). Sve navedeno je u vezi sa temom a neki delovi tekstova  su bukvalno prepisani iz navedenog spiska. Hvala autorima.   

---------------- 

Dr Zoran Ivković, Uvod u Teoriju verovatnoće, slučajne procese i matematički statistiku, Beograd 1972.

http://www.lutrija.rs/

http://www.sk.co.yu/2005/11/skpr01.html

http://www.prevara.info/index.php?option=com_content&task=category§ionid=1&id=8&Itemid=7
http://www.elitesecurity.org/t161141-1

Blez Paskal (Blaise Pascal) http://en.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal

A.N.Kolmogorov (Андрей Николаевич Колмогоров)) http://www.kolmogorov.pms.ru/curriculum-vitae.html

Bojan Krišto http://www.politika.rs/ilustro/2407/3.htm  http://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2008&mm=11&dd=26&nav_id=330760

Dr Vesna Jevremović  http://poincare.matf.bg.ac.yu/nastavno/     

Dr Miloš Laban http://www.yurope.com/nasa-borba/arhiva/Jul98/0607/0607_21.HTM

Dr Sci Suzana Mančić (tu ima baš puno linkova)Komentari (76)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ivana23 ivana23 12:45 28.10.2009

***

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:01 28.10.2009

Re: ***

ivana23

Zlatna medalja za Ivanu!
angie01 angie01 12:46 28.10.2009

shta ti

ovde u stvari reche?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:08 28.10.2009

Re: shta ti

angie01
ovde u stvari reche?

Hoću sedmicu. Neću XP.
ivana23 ivana23 13:20 28.10.2009

Re: shta ti

drug.clan drug.clan 13:25 28.10.2009

Re: shta ti

ivana23


ipak je bolje ne kockati se
ivana23 ivana23 13:33 28.10.2009

Re: shta ti

drug.clan
ipak je bolje ne kockati se

KM hoce, ja se ne mesam...
angie01 angie01 17:36 28.10.2009

Re: shta ti

KRALJMAJMUNA

angie01ovde u stvari reche?Hoću sedmicu. Neću XP.


ma dobro to- al onoliki tekst, a ne reche kako!
jasnaz jasnaz 12:49 28.10.2009

=

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:04 28.10.2009

Re: =

Jasnaz, baš ta slika odgovara - kad bih dobio.
Gospodja Klara Gospodja Klara 13:02 28.10.2009

Višestruko talentovana

Suzana


KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:06 28.10.2009

Re: Višestruko talentovana

I višestruko i svestrano talentovana.

Re: Višestruko talentovana

bilA JE ONA I GLUMICA, AKO SE DOBRO SECAM
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:22 28.10.2009

Re: Višestruko talentovana

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
bilA JE ONA I GLUMICA, AKO SE DOBRO SECAM

bila. poslednja uloga joj je u seriji SELO GORI A BABA SE ČEŠLJA. Sasvim priostojno odigrano. Ali džabe, neodoljivo se nameću dve asocijacije. Prava je LOTO

Re: Višestruko talentovana

u toj ulozi je nisam gledala
angie01 angie01 17:35 28.10.2009

Re: Višestruko talentovana

gospoDza Klaro, ovo nije TAj spot, ima i zanimljivijih!
Gospodja Klara Gospodja Klara 18:52 28.10.2009

Re: Višestruko talentovana

gospoDza Klaro, ovo nije TAj spot, ima i zanimljivijih!


Pa hajde šeruj sa društvom angie!
angie01 angie01 00:01 29.10.2009

Re: Višestruko talentovana

Pa hajde šeruj sa društvom angie!


'di smem!
drug.clan drug.clan 13:24 28.10.2009

(ne)verovatnoca

Ako je npr. u prethodnih 10 kola LOTO-a izlazio broj 19  šta ćete reći za čoveka koji zaokruži broj 19 u narednom kolu? Da je glup? Ili da možda zna da je kuglica sa tim brojem malo »omađijana« ili je neko podešavao izvlačenje? Ako se radi o izvlačenju kuglica iz teorije verovatnoće opet je odgovor da su svi brojevi jednako verovatni nezavisno od toga šta je izvlačeno u prethodnim kolima. A kolika je verovatnoca da ce se u 11 uzastopnih izvlacenja izvuci broj 19?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 13:32 28.10.2009

Re: (ne)verovatnoca

drug.clan
Ako je npr. u prethodnih 10 kola LOTO-a izlazio broj 19  šta ćete reći za čoveka koji zaokruži broj 19 u narednom kolu? Da je glup? Ili da možda zna da je kuglica sa tim brojem malo »omađijana« ili je neko podešavao izvlačenje? Ako se radi o izvlačenju kuglica iz teorije verovatnoće opet je odgovor da su svi brojevi jednako verovatni nezavisno od toga šta je izvlačeno u prethodnim kolima. A kolika je verovatnoca da ce se u 11 uzastopnih izvlacenja izvuci broj 19?

Mala) Ali to je apriorna stvar. Ali kada se već broj 19 desi deset puta onda je jedanaesti put broj 19 opet ravnopravan. I sve je zaboravio šta se prethodno dešavalo .
Da uprostimo preko novčića (princip je isti): ako se desi deset puta pismo, verovatnoća da će se jedanaesti put desiti pismo je ista kao i da će se desiti glava -1/2. Ali verovatnoća da će se jedanaest puta uzastopno desiti glava (ili pismo, svejedno) je 1/2**11 ili 0,5**11 ili 1/2048.
bta9000 bta9000 19:44 28.10.2009

Re: (ne)verovatnoca

KRALJMAJMUNA
Da uprostimo preko novčića (princip je isti): ako se desi deset puta pismo, verovatnoća da će se jedanaesti put desiti pismo je ista kao i da će se desiti glava -1/2.
Ima tu jedan catch, zamisli sledece: da nisu u pitanju 2 bacanja novicaca u vremenu vec u prostoru. Recimo bacimo 2 novcica u istom trenutku da padnu i pokrijemo ih. Ako otkrijemo jedan i u pitanju je pismo, kolika je verovatnoca da drugi novcic bude opet pismo. Logican odgovor 50%. E sad ajde da ponovimo eksperiment sa elektronom i pozitronom nastalim raspadom jedne cestice. Verovatnoca spina na gore i na dole je identicna (po 50%) i to vazi za obe cestice. I recimo da smo izmerili spin pozitrona i ustnovili da je na gore, kolika je verovatnoca da spin elektrona bude na gore...50%? Ne vec nula.
Resenje je u sledecem, ne moze se u startu pretpostaviti po default-u da su uzastopna bacanja novcica nekauzalna, tj. da bacanje 2 novcica u isto vreme nije na neki nacin "entangled". To se mora prvo pokazati. A catch je sto se ne moze pokazati sa proizvoljnom tacnoscu, jer bi nam bio potreban beskonacan broj eksperimenata .

P.S. Preporuka za tekst, a pogotovu za linkove (recimo onaj o L(Sh)abanu). :)
drug.clan drug.clan 20:11 28.10.2009

Re: (ne)verovatnoca

Resenje je u sledecem, ne moze se u startu pretpostaviti po default-u da su uzastopna bacanja novcica nekauzalna, tj. da bacanje 2 novcica u isto vreme nije na neki nacin "entangled". To se mora prvo pokazati. A catch je sto se ne moze pokazati sa proizvoljnom tacnoscu, jer bi nam bio potreban beskonacan broj eksperimenata .da nije tako religije odavno ne bi bilo
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:54 29.10.2009

Re: (ne)verovatnoca

bta9000 da su uzastopna bacanja novcica nekauzalna, tj. da bacanje 2 novcica u isto vreme nije na neki nacin "entangled".

Ja i napisao da pricamo o novcicima iz Teorije verovatnoce, a ovi sto ih bacamo i kuglice sto se vrte - sve je to slaba ilustracija i ko zna koji zakon važe kod njih. A gde ima da se kupi iistić za pozitrone i elektrone?
nsarski nsarski 09:24 29.10.2009

Re: (ne)verovatnoca

E sad ajde da ponovimo eksperiment sa elektronom i pozitronom nastalim raspadom jedne cestice. Verovatnoca spina na gore i na dole je identicna (po 50%) i to vazi za obe cestice. I recimo da smo izmerili spin pozitrona i ustnovili da je na gore, kolika je verovatnoca da spin elektrona bude na gore...50%? Ne vec nula.

Da bi se ovakav scenario ostvario, potrebno je da su cestice prethodno "pripremljene" u singletnom stanju. Dakle, kada se one razidju, mi znamo da jedna ima spin na gore, a druga na dole. Jedino sto ne znamo je koja ima koji. Ako bi te cestice postavili na suprotne krajeve svemira i jednoj izmerili spin, onda bi odmah znali koji spin druga ima. Tj. dobili bi informaciju o drugoje cestici brze nego sto bi svetlost mogla da predje njihovo uzajamno rastojanje. Na taj nacin se ostvaruje nelokalnost - a to je tema kojom se fizicari u poslednje vreme mnogo bave. Uzgred, ovakvi konkretni eksperimenti se obicno prave sa fotonima i eksperimentalno je utvrdjeno da je ovo gore receno tacno.
Biljana 77 Biljana 77 13:48 28.10.2009

Na bugarskoj lutriji

je skoro uzvučen dva puta za redom isti niz brojeva (ne znam koliko brojeva je njihov loto ) pa je neka državna komisija ispitivala regularnost. Prvo što mi je palo na pamet, bilo je -A što?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:00 28.10.2009

Re: Na bugarskoj lutriji

Biljana 77
je skoro uzvučen dva puta za redom isti niz brojeva (ne znam koliko brojeva je njihov loto ) pa je neka državna komisija ispitivala regularnost. Prvo što mi je palo na pamet, bilo je -A što?

Braća Bugari su maheri. Nemojte ih podcenjivati.
nikvet pn nikvet pn 14:39 28.10.2009

Re: Na bugarskoj lutriji

Legenda ( urbana ? ) kaže da je jedan bugarski arheolog na iskopinama glavnog grada ondašnje Trakije pronašao kovnicu novca i originalne kalupe. Zlatnike predao a kalupe maznuo. Pokatkad pokoju turu izlio i puštao u prodaju po Evropi. Provalili ga mnogo posle zbog neodgovarajućeg kvaliteta zlata.
markonio92 markonio92 15:20 28.10.2009

Preporuka!

Odličan tekst.

Btw, da li je neko primetio grešku u reklamnim plakatima za ovdašnji Loto? Naime, na plakatima stoji nešto ovako: "Od sada dva izvlačenja nedeljno i 200% više šansi za dobitak!"
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:38 28.10.2009

Re: Preporuka!

markonio92
Odličan tekst.Btw, da li je neko primetio grešku u reklamnim plakatima za ovdašnji Loto? Naime, na plakatima stoji nešto ovako: "Od sada dva izvlačenja nedeljno i 200% više šansi za dobitak!"

Ne mogu da verujem!
Takve greške su uobičajene u žutoj štampi, u piljarskim novinama i televizijama. Pojeftinilo 100%, kad nešto poskupi trostruko obavezno pišu da je to 300%.
Obratiću pažnju na te plakate.
omega68 omega68 21:52 28.10.2009

Re: Preporuka!

Preporuka!
Odličan tekst.

mirelarado mirelarado 15:26 28.10.2009

Удар грома

Лото је као игра на срећу прво почео да се игра у Италији. Прво извлачење је, наводно, било 9. септембра 1682. у Напуљу. И данас је лото најпопуларнији у Италији. Сваке недеље имају десет извлачења мањих премија и извлачење главне премије (superenalotto). Италијани обожавају коцку и не хају за законе вероватноће о којима сте краљевски јасно написали текст, Ваше Величанство. Воде статистике о томе који бројеви нису изашли колико недеља, или месеци, дана; снове тумаче у нумеричком кључу и играју на те бројеве; плаћају врачарама и другим преварантима да им открију добитну комбинацију; западају у дугове због великих улога, било је и самоубистава због тога... Узалуд им математичари објашњавају да је већа вероватноћа да их удари гром, него да буде извучено баш њихових 6 од 90 бројева, како се код њих игра.

Будући да у Фортуну немам поверења, за добитак на лотоу не испуњавам онај најосновнији услов: не купујем тикет. :))

dunja73 dunja73 19:58 28.10.2009

Re: Удар грома

Прво извлачење је, наводно, било 9. септембра 1682. у Напуљу.

dobro za saznati ..Napolitanci - sta sve nece izmisliti ?? mamamia....
Aleksandar Gvozden Aleksandar Gvozden 16:38 28.10.2009

POREZ ZA BUDALE!!!

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:41 28.10.2009

Re: POREZ ZA BUDALE!!!

Aleksandar Gvozden

Da se ne vređamao. Igram i ja redovno.
miloradkakmar miloradkakmar 17:02 28.10.2009

Re: POREZ ZA BUDALE!!!

Da se slučajno ne kaže : POREZ NA BUDALE ! Oni koji ubiraju porez , nisam siguran du su to.

KM dobar tekst , može ponešto i da se nauči.
Ko izmisli tu verovatnoću ?
Blade Runner Blade Runner 17:02 28.10.2009

Neka loptice budu s tobom

leopold_lady leopold_lady 17:28 28.10.2009

Idi u peršun ....

taman mislila da ti tražim neku lovu na zajam.....
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 08:05 29.10.2009

Re: Idi u peršun ....

leopold_lady
taman mislila da ti tražim neku lovu na zajam.....

Mogu samo da ti pozajmim vezu peršuna!
leopold_lady leopold_lady 12:26 31.10.2009

Re: Idi u peršun ....

Mogu samo da ti pozajmim vezu peršuna!


Hvala lepo
dunja73 dunja73 20:02 28.10.2009

--

Mis beli ,srecu deli ..
Ja sam sanjala jednom da sam dobila 3 miliona eura .Krece izvlacenje ,subota vece , prva tri broja- moja ..
I Herz se zatalasao..I tu stade ..
Na naplati - trideset eura...
tuga, znam...
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:55 29.10.2009

Re: --

dunja73
Mis beli ,srecu deli ..
Ja sam sanjala jednom da sam dobila 3 miliona eura .Krece izvlacenje ,subota vece , prva tri broja- moja ..
I Herz se zatalasao..I tu stade ..
Na naplati - trideset eura...
tuga, znam...

I ja sam sanjao, ne jednom.
NNN NNN 20:59 28.10.2009

Tekst je OK

ima kome može da koristi, al' 'de se seti labana (isprozivasmo ga i kod Vučka, nadam se da štuca, ne Vučko...)

Podrška edukativnim tekstovima na b92logu

Kad već pomenu Laplasa...
Čini mi se da na matematici na PMF-u, studenti profesorskog smera (eufemizam za višu matematičku ) ne rade kompleksnu analizu (realno ni ne treba im), tako da ceo jedan svet ostaje daleko od njihovih očiju...
drug.clan drug.clan 21:05 28.10.2009

Re: Tekst je OK

NNN
ima kome može da koristi, al' 'de se seti labana (isprozivasmo ga i kod Vučka, nadam se da štuca, ne Vučko...)

Podrška edukativnim tekstovima na b92logu

Kad već pomenu Laplasa...
Čini mi se da na matematici na PMF-u, studenti profesorskog smera (eufemizam za višu matematičku ) ne rade kompleksnu analizu (realno ni ne treba im), tako da ceo jedan svet ostaje daleko od njihovih očiju...Da parafraziram jednog mog druga: posto elektrasi rade laplasa (i furijea i ostale "meta" transformacije) jos od srednje skole ceo realan svet ostaje daleko od njihovih ociju
NNN NNN 21:18 28.10.2009

Re: Tekst je OK

Druže,
spustiste me i kao čovek i kao komunista
('de je onaj Wu da priskoči u pomoć?)
Blade Runner Blade Runner 21:39 28.10.2009

Re: Tekst je OK

drug.clan drug.clan 21:44 28.10.2009

Re: Tekst je OK

NNN
Druže,
spustiste me i kao čovek i kao komunista
('de je onaj Wu da priskoči u pomoć?)ne brini to je bilo (malo) i na sopstveni racun
Goran Vučković Goran Vučković 22:26 28.10.2009

Kocka kao zabava

isprozivasmo ga i kod Vučka, nadam se da štuca, ne Vučko...

Vučko ne štuca, ali ima NjKV u VIP listi, pa uoči ovaj interesantan tekst

Ono što se možda ne zna o meni je da ja od igara na sreću živim - ali ne tako što se kockam (božemesačuvaj) nego tako što radim u firmi koja radi softver za sportske kladionice i državne lutrije.

Verovali ili ne, lotto i drugi proizvodi državnih lutrija su jedan od efikasnijih načina za bacanje para u kontekstu raznih igara na sreću - ili možemo to posmatrati i kao donatorstvo (ako onima koji bacaju pare na loto, sportsku prognozu itd takvo razmišljanje više godi), ako lutrija sponzoriše (a obično sponzoriše) neke razne društvene i dobrotvorne organizacije. U svoje vreme u SFRJ je to npr. bio jedan od glavnih izvora para za organizacije poput klubova narodne tehnike (pa sam i tada, kao radio-amater, profitirao od igara na sreću ).

Ono što se lutrijskim listićem zaista kupuje je nada i (uslovno rečeno) zabava. Inače je dobitni fond lutrija po pravilu procentualno od 50 do 70%, znači da se za troškove organizacije, donacije dobrotvorima i drpanje od strane države izdvoji od 30-50% skupljenih para (pri ovome ne računam tih 20% poreza koji se plaća na dobitak). U odnosu na to, na primer, bruto profitna margina sportskih kladionica na Internetu ovde u Britaniji je 6-8%, a u maloprodaji, u radnjama, nekih 15-20%. Ne znam kakvo je stanje u Srbiji, ali ono što pretpostavljam je da je dobro dobijati male dobitke - jer se u slučaju velikog dobitka može desiti da "pregovarate" o svom dobitku sa vlasnikom firme

Jedna od "najpoštenijih" igara je rulet - tu "kuća" uzima nekih 3-5%. Muka je jedino što, za razliku lutrije, gde je izvlačenje jednom ili dva puta nedeljno, na ruletu možete odigrati mnogo puta u vrlo kratkom vremenu.

U Srbiji su u svoje vreme bili jako popularni poker automati, sada računam da prodiru i VLT - video lutrijski terminali i njihov ekvivalent na Internetu "soft games" - igrice tipa Hi-Lo, Keno i razne animacije sa slučajnim brojevima - poput pucanja na gol, gde birate gde ćete pucati, ali golman hvata loptu kroz slučajan proces na bazi procenta dobitka. Ovo je, po meni, zabava za baš-baš morone (rulet je makar posh društvena igra bacanja para, a ovo je buljenje u veš mašinu dok pare cure iz džepova) i način na koji možete sebi brzo isprazniti džepove.

U principu, u igrama poput sportskog klađenja kao i pokera i sličnih "igara veštine" moguće je da ljudi u proseku zarađuju u igri - ali, kao i na finansijskim tržištima - u proseku ne možete "pobediti" tržište - jer ste u proseku - vi tržište. Ovde je to slično, samo što umesto dividende na akcije koje kupujete, ovde imate maržu mreže (poker mreže ili "tržišta" (exchange) ili planiranu maržu sportske kladionice, kada vodi "knjigu" i postavlja cene na bazi standardne marže - vođenje "sportsbook" je simpatična tema, ali ne znam da li da trujem dalje tom vrstom detalja).

Sve u svemu - ako ste rešili da bacate pare na lotto, kupite jedan lutrijski listić, jednu kombinaciju (ili dve, ako je to minimum). Bilo koju. Bacili ste 30-50% para u proseku, ali od vrlo malog iznosa - a kupili nadu za nekoliko dana i zabavu za veče kada je izvlačenje. To i nije toliko skupa zabava. Inače - ne gubite vreme na sisteme, statistike i slične gluposti - samo više potrošenih para a isti efekat.

Ako volite sport, jedna opklada na vikend utakmice može da vam učini dosadni fudbal ( ) zabavnijim

Ako imate para a imate kockarskog duha, a hoćete u proseku da zaradite (ali možete da puknete solidno, posebno ako sve stavite "na jednu boju" ) - kupujte akcije, jedno 5-10 dobrih firmi. Svakog meseca (ili par meseci, da troškovi kupovine ne budu preveliki) po malo, pa se zabavljate rastom i padom i učite o finansijskom sistemu. Ovu vrstu kocke možete slobodno preneti na svoju decu

Re: Kocka kao zabava

markonio92 markonio92 22:31 28.10.2009

Re: Tekst je OK

NNN

Čini mi se da na matematici na PMF-u, studenti profesorskog smera (eufemizam za višu matematičku ) ne rade kompleksnu analizu (realno ni ne treba im), tako da ceo jedan svet ostaje daleko od njihovih očiju...

Pa dobro, "čapnuli" smo malo taj svet putem rikf-a (realne i kompleksne funkcije)
markonio92 markonio92 22:35 28.10.2009

Re: Kocka kao zabava

Goran Vučković
- u proseku ne možete "pobediti" tržište - jer ste u proseku - vi tržište.


Goran Vučković
postavlja cene na bazi standardne marže - vođenje "sportsbook" je simpatična tema, ali ne znam da li da trujem dalje tom vrstom detalja.

Slobodno!
Milan Novković Milan Novković 22:39 28.10.2009

Re: Tekst je OK

posto elektrasi rade laplasa (i furijea i ostale "meta" transformacije) jos od srednje skole ceo realan svet ostaje daleko od njihovih ociju

Al zato haramo po imaginarnom.

Da li je bolje imaginarno u ruci od realnog na grani ?
Goran Vučković Goran Vučković 01:20 29.10.2009

Turf accountants

Slobodno!

Evo džepna verzija:

Ako igra ima recimo 3 opcije ( "selection" ) u igri - pobeda domaćih, nerešeno, pobeda gostiju (iako je svejedno - koliko god opcija bilo), sračunaju se takve cene da otprilike izražavaju verovatnoću dobitka, ali sa marginom od 15-20% - što znači da ako se na svaku opciju stavi ista količina para, firma zarađuje tih recimo 20%.

Naravno, mušterije neće rasporediti pare proporcionalno, ali kako god rasporede, postoji cifra maksimalnog gubitka firme - to je situacija u kojoj je izabrana ona opcija koja je imala najviše para - jer ostale dve (u slučaju konjskih trka ili npr. "ko prvi daje gol" može biti i više) su prihod, pa se prihod oduzme od rashoda, koji je (da uprostim maksimalno, kasnije će se videti zašto) dobitna pomnožena cenom (tj. kvotom - to bi trebalo da je termin na srpskom za ono što se u UK prosto zove "price" ).

Ovaj posao početne raspodele cena rade osobe koje dobro poznaju sport i vode sportske statistike (engleski termin za radno mesto "odds compiler" ) i postoje tabele kako se cene raznih igara izvode iz ove osnovne cene itd (npr. poluvreme-konačan rezultat (halftime - full time) .

E sad, kad krene trka, posao preuzima "trgovac" ( "trader" ) i ako se raja zalepi i kreće da ređa pare na jednu opciju, onda trgovac promeni cene, tj. smanji se kvota tamo gde ima puno para, a ostale proporcionalno povećaju (naravno, oni koji su kupili po starom, bivaju isplaćeni po ceni na koju su se kladili). Ovo dovede do drugačijeg odnosa kupovine, pa se "knjiga" (količina para po svakoj opciji) "balansira", tj. cifre se međusobno približavaju (iako efekat ovoga zavisi od mentaliteta - u raznim zemljama je manje ili više efikasno - da ne dubim još i priču o azijskom hendikep klađenju), ali ostaje činjenica da su prve opklade pale po onoj prvoj ceni - tako da se profitabilnost u principu malo erodira, na račun rizika gubitka.

Ove klackulacije naravno softveri za kladionice rade u realnom vremenu, uz notifikacije kada se pređe određen limit nebalansiranosti, automatsko preračunavanje cena, automatsko odbijanje tiketa kada se uđe u "crvenu zonu", prikazivanje na šta se klade "opasni igrači" (na bazi njihove profitabilnosti po statistici računa) i koješta još.

Inače se u engleskom jeziku za kladioničara, osim izraza "bookmaker", skraćeno "bookie", koristi izraz "turf accountant" (knjigovođa mahovine), pošto je klađenje na konje (mahovina sa hipodroma) i pse ovde negde oko 60% opklada, a glavni događaj za klađenje velika trka 40 konja na hipodromu u Aintree-u, poznata pod nazivom "Grand National".
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:50 29.10.2009

Re: Kocka kao zabava

Ako imate para a imate kockarskog duha, a hoćete u proseku da zaradite (ali možete da puknete solidno, posebno ako sve stavite "na jednu boju" ) - kupujte akcije, jedno 5-10 dobrih firmi. Svakog meseca (ili par meseci, da troškovi kupovine ne budu preveliki) po malo, pa se zabavljate rastom i padom i učite o finansijskom sistemu. Ovu vrstu kocke možete slobodno preneti na svoju decu

Sve si sjajno napisao osim...
Mislim da je LOTO mnogo postenija kocka od igranja na berzi u Srbiji. Ja probao
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:57 29.10.2009

Re: Tekst je OK

Milan Novković
posto elektrasi rade laplasa (i furijea i ostale "meta" transformacije) jos od srednje skole ceo realan svet ostaje daleko od njihovih ociju

Al zato haramo po imaginarnom.

Da li je bolje imaginarno u ruci od realnog na grani ?

Bolje vrabac u ruci nego Petrovac na Mlavi.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 06:03 29.10.2009

Re: Tekst je OK

ima kome može da koristi, al' 'de se seti labana (isprozivasmo ga i kod Vučka, nadam se da štuca, ne Vučko...)

Siguran sam da je nesto pricao o tome da kuglice/brojevi pamte. Nisam to mogao da nađem.
A gledao sam ga na TV par puta u ondašnjim razgovorima u studiju. Bilo je teško za gledati ga i slušati. Možda je neko imao "zadovoljstvo" da ga uživo prati.
Goran Vučković Goran Vučković 11:07 29.10.2009

Re: Kocka kao zabava

Mislim da je LOTO mnogo postenija kocka od igranja na berzi u Srbiji. Ja probao

Poštenija u smislu da je profesionalna mašina za izvlačenje kuglica, da je proces verovatno bezbedan i nadgledan kako ga opisuje Krišto. Ali kupovina akcija nema front load od 30-50%, da se izrazim fondovski.

Ako primetiš koju sam investicionu strategiju predložio gore - to je ono što bi se zvalo "kupi i drži" uz "uprosečavanje troškova". "Kupi i drži" nije najpametnija strategija na svetu za portfolio sa pojedinačnim akcijama (mnogo je tipičniji za fondove), naravno - ali time, čini mi se, bar donekle kontriraš tim lopovskim varkama telom na malom tržištu.

Kupovina fondova, opet, nije dovoljno uzbudljiva (moj komentar je bio o kockanju ) - to je sistematska pljačka (bar u odnosu na kupovinu indeksnih ETF-ova ovde, koji su imaju godišnje troškove od 0.15-0.70% i nemaju front i back load, osim razlike kupovne i prodajne cene i brokerske provizije od 10-15 funti po kupovini)

Jedan blog od domaćem tržištu hartija od vrednosti sa tim "nepravilnostima" koje se dešavaju bi svakako bio interesantna stvar - osim ako takve stvari ne radiš iz principa samo za konsultantsku proviziju
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 12:35 29.10.2009

Re: Kocka kao zabava

Jedan blog od domaćem tržištu hartija od vrednosti sa tim "nepravilnostima" koje se dešavaju bi svakako bio interesantna stvar - osim ako takve stvari ne radiš iz principa samo za konsultantsku proviziju

Ovo mi se svidelo!!! Baš.
Povremeno pročitam prastare blogove o toj temi. Mnogo sam naivan bio.
Goran Vučković Goran Vučković 14:04 29.10.2009

Re: Kocka kao zabava

Povremeno pročitam prastare blogove o toj temi. Mnogo sam naivan bio.

Pa to je za očekivanje, računam. Malo tržište, računam slabo kontrolisana pravila ponašanja za firme koje se kotiraju na berzi (insajderska trgovina cveta) i veliki igrači koji mogu u Soroš stilu da "drmaju tržište" u sprezi sa "regulatorima" tj. državom.

Ova moja strategija gore je bila da se ide ispod praga alavosti grabljivica - da se u stilu "dollar-cost-averaging" principa portfolio lagano podiže u vremenu, balansirajući time eventualna veštačka pumpanja ili ispumpavanja cene - a da se ne prodaje, idući na svestan rizik gubitka cele pozicije, da bi se izbegavale veštačke panike namenjene za ljuštenje naivnih.

Ono što ne znam je koliko su brokeri od poverenja da izvršavaju instrukcije tačno kako je traženo (da ti ne "čine" ) i koliko je pouzdan proces zaključenja - ali računam da kupovina u malim parčićima demotiviše alave i smanjuje rizik.

blogovatelj blogovatelj 21:55 28.10.2009

Kako Haso igra loto....

Uplatio Haso loto, ali ga ostavio u kuhinji kada je počelo izvlačenje.
Ako ode do kuhinje propustiće broj pa zato viče Fati:

- Ja ću čitati brojeve a ti mi govori da li ih imam:

- 33
- Ima

- 24
- Ima

- 5
- Ima i 5

Haso već radostan

- Fato, imal 21?
- IMA!

Haso skoči na noge:

- Fato, 2!
- IMA!

Haso se uhvatio za glavu. I izvlače zadnji broj:

- Fato, imal 11?

- IMA... Al' neko ga prekrižio!

Unfuckable Unfuckable 22:03 28.10.2009

wow

kakva disertacija, Vaše Veličanstvo, ja sam impresionirat i veoma obradovan, stoga dajem dve preporuke : jednu na "klik" i
drugu - da upamtimo ove, u tekstu slučajno nabacane brojeve....
5, 9, 16, 19, 27, 28, 37
NNN NNN 22:40 28.10.2009

Re: wow

da upamtimo ove, u tekstu slučajno nabacane brojeve....
5, 9, 16, 19, 27, 28, 37

Pa kad nekoliko nas racionalnih podeli premiju, Vučko nek se češka što i on nije uplatio kombinaciju, umesto što pokušava da nas indoktrinira
Goran Vučković Goran Vučković 22:48 28.10.2009

Re: wow

Pa kad nekoliko nas racionalnih podeli premiju, Vučko nek se češka što i on nije uplatio kombinaciju, umesto što pokušava da nas indoktrinira

Vučkov malac je video u Kids'r'us radnji dečiju igračku - džekpot mašinu (ili, kako bi je ovde u UK zvali, "fruit machine" - zbog onih raznih limunova, pomorandži i trešnji).

Malac je dobio istu, ali mu je sprava podmetnuta pod imenom "money losing machine". Kad poraste, dobiće ono uputstvo gore, uz ono što je NjKV pokrio iz matematičke statistike - osobine Poasonove raspodele (džaba praviš statistike izvučenih brojeva) i slično
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:58 29.10.2009

Re: wow

Unfuckable
kakva disertacija, Vaše Veličanstvo, ja sam impresionirat i veoma obradovan, stoga dajem dve preporuke : jednu na "klik" i
drugu - da upamtimo ove, u tekstu slučajno nabacane brojeve....
5, 9, 16, 19, 27, 28, 37

Ne , ne,
Garantujem vam da ta kombinacina neće izaći
dunja73 dunja73 00:57 30.10.2009

Re: wow

5, 9, 16, 19, 27, 28, 37

ja sam ovo pribelezila, i sutra odoh da uplatim..
jesen92 jesen92 22:10 28.10.2009

ih

..a ja se spremila da ti cestitam.... i da pitam kako ces da potrosis lovu...
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 06:00 29.10.2009

Re: ih

jesen92
..a ja se spremila da ti cestitam.... i da pitam kako ces da potrosis lovu...

Nemam pojma. Treba i to znati. Pričao sam sa čovekom koji je imao par miliona evrića. Izgleda da nije lako brinuti o tome.
Goran Vučković Goran Vučković 23:14 28.10.2009

Homer Simpson o lutriji

Son, if you really want something in this life, you have to work for it.
Now quiet! They're about to announce the lottery numbers.
-- Homer Simpson
MeHiLow MeHiLow 01:50 29.10.2009

lutrija i ja

Черевићан Черевићан 09:03 29.10.2009

лотерија

то да лова усерете
тако често будне
(штоби казли ми исрема)
- ко мртав кад прдне


дапростите г Кингу.састаВам милего,БРАВО.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 11:01 29.10.2009

Re: лотерија

Черевићан
то да лова усерететако често будне(штоби казли ми исрема)- ко мртав кад прднедапростите г Кингу.састаВам милего,БРАВО.

Baš vala tako.
Prosto vam bilo. A kad dobijem sedmicu javite mi se, možda vam učinim da neko vaše smutipaprospi pisanije objavimo u nekom luksuznom multimedijalnom izdanju. Mislim, prodavaće vam se samo ako vam partnerka bude naša draga učiteljica Suzana Mančić.
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:18 29.10.2009

на сунце

Mada je pre dosta godina u jednom članku u našem uglednom dnevniku postojalo objašnjenje dva stručnjaka da će takva aktivnost noćnih čuvara znatno uticati na regularno izvlačenje i da će poremetiti jednako verovatne događaje.

може ли прецизнија информација? увек је занимљиво видети објашњења стручњака.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 16:53 29.10.2009

Re: на сунце

marco_de.manccini
Mada je pre dosta godina u jednom članku u našem uglednom dnevniku postojalo objašnjenje dva stručnjaka da će takva aktivnost noćnih čuvara znatno uticati na regularno izvlačenje i da će poremetiti jednako verovatne događaje.

може ли прецизнија информација? увек је занимљиво видети објашњења стручњака.

To je bilo pre dosta godina u POLITICI, tada nije bilo INTERNETA ovakvog. Ako s dobro secam bila su dva studenta matematikeinformatikenemam pojma. Samo pamtim da su sve lepo objasnili i na kraju su zabrljali tako sto su rekli E, ALI AKO NEKO TAJ BUBANJ DIRA I PROBA DA IZVLACI BROJEVE NOCU ILI VIKENDOMA, E, ONDA SE STVAR POREMETI I NE VREDI PRICA O NEZAVISNOSTI, JEDNAKIM VEROVATNOCAMA BLA,BLA,BLA. Verujete mi na reci. Mozda sam pogresio sto nisam napisao pod znacima navoda strucnjaci.
marco_de.manccini marco_de.manccini 17:23 29.10.2009

Re: на сунце

штета, волим стручне написе по новинама.

а оно са 1,2,3,4,5,6,7 насупрот 3,14,18,23,33,34,39 је психолошки феномен који је највероватније немогуће искоренити. проблем је у томе што оних разбацаних низова има тушта и тма за разлику од регуларних који су ретки.

и кад се човек одлучи да је други од она два низа горе вероватнији, он у својој глави сасвим јасно види и гласа да је разбацан низ вероватнији од регуларног, што је сасвим тачно, али онда ту општу чињеницу погрешно преноси и интерпретира на она два конкретна примерка.
Lionsgate Lionsgate 21:46 29.10.2009

Re: на сунце

а оно са 1,2,3,4,5,6,7 насупрот 3,14,18,23,33,34,39 је психолошки феномен


Svojevremeno sam naleteo na jednog naseg choveka koji je od njegovog dolaska u Toronto na Super 7 (kanadska verzija loto-a) igrao stalno istu kombinaciju 1,2,3,4,5,6,7 , godinama tako i jos se hvalio time . . . ali najbolja stvar je da bi i pri eventualnom glavnom zgoditku tu nagradu delio sa mnogim sunarodnicima. Naime tu kombinaciju u svakom kolu odigra stotine (desava se da ima i vise od 2000 ljudi sa istom idejom) ljudi tako da bi se eventualna 7-ca delila na sitne delove . . .
NNN NNN 09:34 31.10.2009

Kralju

ti li dobi sedmiče sinoć?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 21:31 31.10.2009

Re: Kralju

NNN
ti li dobi sedmiče sinoć?

Zamalo ja. Neki Kragujevčanin odnese parice. Mislim da je to Verko. Na njega je došao red za premiju. Kažu.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana