Istorija| Život

Vuk koji je voleo Srbe

Jelica Greganović RSS / 24.11.2009. u 20:14

 

c4t-Rudolf.jpgI niko nije ni pitao odakle ti mladići idu,

Ko sada za njima u strahu plače

I niko nije ni pitao hoće li se oni ikada

Vratiti pod voljene krovove domaće.

 

Ove stihove napisao je, pod pseudonimom Vuk Slavič, pesnik i general Rudolf Majster, najveći general i jedan od dva najveća državnika koje je Slovenija ikada imala. Prvi koji je nakon grofa Hermana I Celjskog imao hrabrosti i snage da planira i da se bori za slovenačku zemlju. Pohorski Pančo Vilja, koji je uspeo da sačuva plac za gradnju buduće države. Veliki slavenofil i srbofil, koji je zbog toga kažnjavan ne samo u austro-ugarskoj vojsci, čiji je najpre oficir bio, već i kasnije, kada su ga zbog njegovih ljubavi, prijateljstva i sklonosti otporu gurali pod tepihe istorije, iz koje je, na mala vrata, ponovo pušten tek nakon što je Slovenija postala samostalna država. Sa doduše poprilično pogubljenih delova biografije, jer nikada ni jednoj dnevnoj politici, general Rudolf Majster, vojničkog pseudonima Vojanov, nije odgovarao. Uprkos tome, pesnik Vuk Slavič je, svojim nespornim vojničkim i državničkim zaslugama, uspeo da preživi sve prašnjave tavane istorije na kojima je sakrivan.

 

Kraj Prvog svetskog rata je u Beču školovani vojnik Rudolf Majster, nakon službovanja po Austro-Ugarskoj imperiji, dočekao sa činom majora austro-ugarske vojske, u Mariboru. Slovenija je tada bila preplavljena poraženim vojskama, kroz Maribor su tutnjali vozovi puni vojnika koje su povlačili, Austro-Ugarska monarhija se raspala, a major Rudolf Majster je shvatao da bi, zahvaljujući opštem haosu i igrama velikih sila, ali i zbog neodlučnosti vlade u Ljubljani, Slovenija mogla da bude raskomadana.

30. oktobra 1918. godine nemačko Gradsko veće Maribora, tada većinski naseljenog upravo nemačkim stanovništvom, proglašava Maribor, njegovu okolinu i Donju Štajersku, delom Nemačke Austrije.

Dva dana kasnije, 1. novembra, major Rudolf Majster, u mariborskoj kasarni 26. streljačkog puka odbija da prihvati pomenutu odluku i prisutnim oficirima kaže: » Maribor proglašavam jugoslovenskom teritorijom i preuzimam, u ime svoje vlade, vojnu komandu nad gradom i celom Donjom Štajerskom.« Iznenađeni Nemci su ipak uspeli da isile formiranje nemačko-austrijskih gradskih straža, odnosno Zelene garde, koja je od 3. novembra patrolirala gradom.

7. novembra je u Mariboru osnovana prva srpska dobrovoljačka četa i to od 150 srpskih vojnika koje je vodio poručnik Mirković, a koji su tih dana stigli sa severa, iz zarobljeništva, u Šentilj kuda sada vodi slovenačko-austrijska granica. Evald Vrečko, tamošnji katolički sveštenik, ih je dočekao, a kako nije imao srpsku zastavu, na crkveni zvonik je stavio slovenačku zastavu okrenutu naopačke, dobivši tako srpsku trikoloru. Pristigli vojnici, kojima je objašnjeno da su stigli u buduću državu Srba, Hrvata i Slovenaca su odvezeni u Maribor, gde im je ponuđeno da ostanu i formiraju jedinicu koja bi pomagala budućim snagama generala Majstra, na šta su oni i pristali. Tako je, na brzinu, opremljena četa srpskih dobrovoljaca koji su, na zaprepašćenje nemačkog dela stanovništva, sa šajkačama na glavama paradirali Mariborom, u pratnji češke pleh-muzike.

Uprkos protivljenju Nemaca i slovenačke narodne vlade u Ljubljani, major Majster 9. novembra proglašava mobilizaciju, kojoj se odazvalo oko 4.000 Slovenaca.

20. novembra major Majster osniva Mariborski pešački puk, prvu u istoriji slovenačku jedinicu redovne vojske, kojom su komandovali slovenački oficiri. Tom puku je priključena i pomenuta prva srpska dobrovoljačka četa. Na sličan način je, u Celju, formiran i Celjski pešadijski puk. Istovremeno, Majster iz logora oslobađa ratne zarobljenike pobedničke vojske, među kojima je najviše Srba, koji se priključuju prvim, novoformiranim jedinicama slovenačke vojske.

23. novembra 1918. godine, rano ujutru, za manje od sat vremena major Majster je, zajedno sa oslobođenim Srbima, izveo akciju u kojoj je razoružana nemačko-austrijske gradske straže i preuzeo vojnu vlast u Mariboru. Istog tog dana je upravu u slovenačkoj Štajerskoj preuzelo narodno veće, koje je majoru Rudolfu Majsteru dodelilo čin generala.

Narednih dana i meseci, jedinice generala Majstera oslobađaju ostatak Donje Štajerske, naročito one kuda bi trebalo da vodi buduća državna granica, od Dravograda do Radgone. Na čelo svojih jedinica Majster lukavo stavlja srpske vojnike, sa kojima se pripadnici poraženih vojski nerado sukobljavaju. Srpske šajkače tih meseci su znak pripadništva pobedničkom antantskom savezu, a austrijske čete su imale naređenje da smeju da se predaju snagama Antante, u ovom slučaju vojsci za koju su bar mislili da je srpska. Tako je general Majster od kote do kote oslobađao Donju Štajersku od Austrijanaca, koji su prekasno shvatali da za isturenim prvim redovima srpskih vojnika stižu slovenački.

U jednoj od takvih prilika, general Majster je srpskim dobrovoljcima rekao:

»Draga braćo, srpski vojnici,

Šaljem vas u Špilje sa zadatkom da omogućite preuzimanje strateškog železničkog čvora...Vi doduše niste redovna srpska vojska, ali za nas ste isti borci koji su u balkanskim ratovima i svetskom ratu svetu dokazali izuzetno junaštvo. Teško bi bilo porediti ga sa sličnom hrabrošću bilo koje vojske...ubeđen sam da mi Slovenci nikada nećemo zaboraviti niti zatajiti vaš udeo u oblikovanju naše nacionalne i kulturne samoniklosti...Naše bratstvo skovano u istoriji neprekidne borbe za život dostojan čoveka je danas utoliko dragocenije...«

Na sličan način su iz Postojne, kuda je vodila demarkacijska linija, oterani Italijani. Naime, uprkos zabrani da u Postojnu, uđe i jedan italijanski vojnik, Italijani su tamo poslali vojnu pleh-muziku, koja se povukla tek kada je ugledala prve redove srpskih vojnika 26. pešadijskog puka, koji su sastavljali bivši vojni zarobljenici pod komandom potpukovnika Stevana Švabića. Slično se desilo i u Bohinjskoj Bistrici, gde su se italijanske planinske jedinice prvim vozom vratile u bazu u Podbrdu, videvši prve redove srpskih vojnika.

U to vreme je slovenačka vlada od Srbije tražila da pošalje u Sloveniju vojsku, koja bi obezbedila severnu granicu države, nakon čega je decembra 1918. godine u Sloveniju stigla srpska vojna misija, odnosno prvi bataljon srpske vojske kome je komandovao general Krsta Smiljanić.

Istovremeno sa dešavanjima u slovenačkoj Štajerskoj, u Koroškoj koja sada pripada Austriji, situacija je bila drugačija. Na mobilizaciju se odazvalo samo 2.500 slovenačkih rezervista, zbog čega je slovenačka vlast te pokrajine zavisila od pomoći srpskih dobrovoljaca, odnosno 1.695 srpskih vojnika koji su stigli iz austrijskog zarobljeništva. General Majster i njegovi saradnici želeći da i Korošku, većinski naseljenu Slovencima, oslobode austrijskog jarma, traže dodatnu pomoć iz Beograda. Kako general Krsta Smiljanić nije imao dovoljno snaga za takav napad, a pomoć iz Srbije koja se od rata nije ni oporavila, nije stizala, ljubljanska pokrajinska vlada se odlučila da sama izvede napad na Celovec. U toj, prvoj ofanzivi, koja je počela 29. aprila 1919. godine, slovenačke čete su doživele težak poraz od austrijskih snaga, zbog duge linije fronta razvučene preko planina i samim tim prevelike udaljenosti između četa, lošeg snabdevanja i komandovanja. U kontranapadu austrijske snage stižu skoro do Slovenj Graca.

Nakon toga, u maju 1919. godine u Sloveniju stiže pomoć iz Srbije, tri puka redovne srpske vojske, konjanica, pešadija i artiljerija, prekaljena u nedavnom probijanju Solunskog fronta. Tako počinje druga ofanziva na Celovec i Korošku, u kojoj Austrija ima oko 10.000 vojnika, koliko ima i srpska vojska kojoj se priključuju i bivši ratni zarobljenici.

Komandanti u vojsci koja kreće na Korošku su bili srpski oficiri: Jezerskom odredu je komandovao pukovnik Dobroslav Milenković, koji je vodio 4.200 srpskih vojnika, konjicu i 23 topa, Ljubeljski odred je vodio potpukovnik Sava Tripković, Koroškom odredu pukovnik Ljubomir Marić sa 3.200 srpskih vojnika i 32 topa, a vojsci je priključena i baterija srpske artiljerije i dva eskadrona srpske konjice. U jedinicama je bilo i oko 1000 Slovenaca sa 8 topova. Jedini slovenački komandant je bio general Majster, koji je dobio komandu nad Labodskim odredom u kome je bilo 2.000 vojnika i 14 topova. Napad su pomogli i vojnici hrvatskog pukovnika Vladimira Uzorinca, koji su preuzeli komandu nad Mariborom u odsustvu generala Majstra i njegovih vojnika.

Brza ofanziva je iznenadila Austrijance, tako da je do 4. juna 1919. godine pobeđena austrijska vojska i oslobođeni su Celovec, Velikovec i slovenački nacionalni simbol – Gosposvetsko polje.

Ništa manje iznenađenje je usledilo godinu i po dana kasnije, 10. oktobra 1920. godine, kada je većina većinskog slovenačkog življa Koroške, na referendumu odlučila da želi da Koroška ostane u Austriji.

Donja Štajerska, kojom je komandovao general Rudolf Majster, vojničkog pseudonima Vojnov i pesničkog Vuk Slavič, pripala je budućoj Jugoslaviji, ali je cena Majstrove hrabrosti plaćena još jednom, u Drugom svetskom ratu. Nemačko stanovništvo i Austrija koja je ostala bez Donje Štajerske nisu zaboravili poraz koji su im naneli Štajerci koje je vodio general Majster i njegovi prijatelji Srbi. Dvadesetak godina kasnije, kada je već počela još jedna svetska morija, 26. aprila 1941. godine, austrijski soboslikar Adolf Hitler je došao u Maribor i održao govor nemačkom stanovništvu, koje je pre toga masovno i oduševljeno pozdravilo ulazak i za njih konačni povratak nemačke vojske.

»Macht mir dieses Land wieder Deutsch« (Učinite mi ovu zemlju opet nemačkom), rekao je soboslikar sa balkona u centru Maribora, a tome je sledilo naplaćivanje računa, slovenačko stanovništvo Donje Štajerske je deportovano u – Srbiju. Ne u logore, već na gladovanje i zlopaćenje onima koji su im dvadesetak godina ranije i pomogli da se oslobode. General Majster to nije dočekao, penzionisan je 1923. godine, otkada je u Mariboru pomagao u organizaciji kulturnog života. Umro je 26. juna 1934. godine, od kapi. Sahranjen je u Mariboru.

 

In nihče ni vprašal, s kod fantje gredo,

Kdo v strahu za njimi zdaj plače

In nihče ni vprašal, če vrnejo kdaj

Pod ljube se strehe domače.

 

Vuk Slavič

 

 

 

 Komentari (185)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Nune Popović Nune Popović 23:38 24.11.2009

Šta reći

U slovenačkim medijima ali i široj javnosti, od onih sa imenom i prezimenom i titulom/funkcijom pa do onih anonimnih komentatora na web prostoru, povodom državnog praznika Dan Rudolfa Majstra, nije se moglo ništa čuti na temu Majstrovog obećanja, datog srpskim dobrovoljcima, koje si citirala:
ubeđen sam da mi Slovenci nikada nećemo zaboraviti niti zatajiti vaš udeo u oblikovanju naše nacionalne i kulturne samoniklosti...

Meni je od slovenačkog zaborava koji je, najblaže rečeno, odraz ružnog i nekulturnog ponašanja, ipak strašniji naš zaborav na nas same. Tek kada mi sami uspostavimo svoje neselektivno i neideološko sećanje na svoje greške ali i na uspehe, i kada nešto naučimo na osnovu toga, postaćemo zrela država i društvo. Nadam se da smo na tom putu, iako mi u mnogim primerima ne deluje tako.
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:52 24.11.2009

Re: Šta reći

Ignorisanje, ovaj put u formi "zaborava" spada u agresivno ponašanje. A, kad se radi o generalu Majstru, nema dežurne politike od posle WW1 do danas koja nije našla neki razlog da ga mune u špajz, da ga gosti ne primete...ili bar neke delove njegove biografije koji im nisu odgovarali.
mogul_sad_ja_kasti mogul_sad_ja_kasti 23:53 24.11.2009

Re: Šta reći

Meni je od slovenačkog zaborava koji je, najblaže rečeno, odraz ružnog i nekulturnog ponašanja, ipak strašniji naš zaborav na nas same. Tek kada mi sami uspostavimo svoje neselektivno i neideološko sećanje na svoje greške ali i na uspehe, i kada nešto naučimo na osnovu toga, postaćemo zrela država i društvo. Nadam se da smo na tom putu, iako mi u mnogim primerima ne deluje tako.

Nune Popović Nune Popović 23:58 24.11.2009

Re: Šta reći

Jelica Greganović
Ignorisanje, ovaj put u formi "zaborava" spada u agresivno ponašanje. A, kad se radi o generalu Majstru, nema dežurne politike od posle WW1 do danas koja nije našla neki razlog da ga mune u špajz, da ga gosti ne primete...ili bar neke delove njegove biografije koji im nisu odgovarali.


Da, ignorisanje je tačnija definicija takvog ponašanja.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:08 25.11.2009

Samo pitam

Kraj Prvog svetskog rata je u Beču školovani vojnik Rudolf Majster, nakon službovanja po Austro-Ugarskoj imperiji, dočekao sa činom majora austro-ugarske vojske, u Mariboru.

da li je taj Majster učestvovao u borbama u zapadnoj Srbiji i maksus došao da ubija Srbe, a Vi ga sada veličate.
zajedno sa oslobođenim Srbima, izveo akciju u kojoj je razoružana nemačko-austrijske gradske straže i preuzeo vojnu vlast u Mariboru.

hoće li i to istraživati ova državna komisija i osuditi ga kao zločinca nad okupatorskim vojnicima. Ili ih je razoružao tako što ih je zamolio da se lepo povuku.
Nakon toga, u maju 1919. godine u Sloveniju stiže pomoć iz Srbije, tri puka redovne srpske vojske, konjanica, pešadija i artiljerija, prekaljena u nedavnom probijanju Solunskog fronta. Tako počinje druga ofanziva na Celovec i Korošku, u kojoj Austrija ima oko 10.000 vojnika, koliko ima i srpska vojska kojoj se priključuju i bivši ratni zarobljenici.

Nešto slično su Srbi ali u sastavu partizanskih jedinica uradili i 1945.godine pa ih sada proglašavaju zločincima.
Da li je ljudski i istorijski moralno, a pogotovo prema svom narodu pošteno, praviti razliku između onih Srba koji su se tamo nađli 1918. i onih 1945.godine.
eugensavojski eugensavojski 00:42 25.11.2009

Re: Samo pitam

Milan Karagaća

Nešto slično su Srbi ali u sastavu partizanskih jedinica uradili i 1945.godine pa ih sada proglašavaju zločincima.
Da li je ljudski i istorijski moralno, a pogotovo prema svom narodu pošteno, praviti razliku između onih Srba koji su se tamo nađli 1918. i onih 1945.godine.

1918 nisu tamo ubijali četnike, i nisu ukidali demokratski poredak.
a 45 su se Austrijanci izvukli dvostruko,
uglavnom nisu ginuli, i iako su večinu Wermahta na balkanu činili Austrijanci, krivica je pala na Nemce


Jelica Greganović Jelica Greganović 01:57 25.11.2009

Re: Samo pitam

da li je taj Majster učestvovao u borbama u zapadnoj Srbiji i maksus došao da ubija Srbe, a Vi ga sada veličate.

Ne nije, zbog narodnjačkih i srbofilskih sklonosti je fasovao Galiciju. Posle toga je za kaznu poslan u Grac, odakle su ga, na intervenciju A. Korošeca vratili u Maribor, u kome je bio do kraja rata.
Da, baš mi je palo na pamet da sa onoliko mojih izginulih predaka u WW1 i ratom osiromašene šumadijske familije veličam generale koji su ih ubijali, ako ste na to mislili. Dobro je što ste me podsetili, ne bi mi inače palo na pamet da sam se možda prevarila...

hoće li i to istraživati ova državna komisija i osuditi ga kao zločinca nad okupatorskim vojnicima. Ili ih je razoružao tako što ih je zamolio da se lepo povuku.

Ne, jer u to vreme se nije baš znalo ko je okupator.

Nešto slično su Srbi ali u sastavu partizanskih jedinica uradili i 1945.godine pa ih sada proglašavaju zločincima.
Da li je ljudski i istorijski moralno, a pogotovo prema svom narodu pošteno, praviti razliku između onih Srba koji su se tamo nađli 1918. i onih 1945.godine.

Ako jasnije napišete na šta mislite, možemo da popričamo o tome, ovako baš ne ide.
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:46 25.11.2009

Re: Samo pitam

Ako jasnije napišete na šta mislite, možemo da popričamo o tome, ovako baš ne ide.

O oba slucaja su oslobadjali zemlju od neprijatelja, samo što to onima koji su to radili 1945. sada neki osporavaju.
Jelica Greganović Jelica Greganović 09:04 25.11.2009

Re: Samo pitam

O oba slucaja su oslobadjali zemlju od neprijatelja, samo što to onima koji su to radili 1945. sada neki osporavaju.

Pretpostavljam da u neke ubrajate i mene s obzirom da mi to između redova prebacujete, uz sarkazam o generalu Majstru koji je 1945. godine bio već pokojni, tako da nije mogao da vidi kako su po nalogu velikog vođe oslobodioci potamanili po šumama i gudurama sve što im je pod ruke palo, bez suda i suđenja, iskoristivši priliku da nestanu i oni koji se sa njihovom politikom nisu slagali. Kad smo već kod 1945.
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:30 25.11.2009

Re: Samo pitam

Jelica Greganović
O oba slucaja su oslobadjali zemlju od neprijatelja, samo što to onima koji su to radili 1945. sada neki osporavaju.

Pretpostavljam da u neke ubrajate i mene s obzirom da mi to između redova prebacujete, uz sarkazam o generalu Majstru koji je 1945. godine bio već pokojni, tako da nije mogao da vidi kako su po nalogu velikog vođe oslobodioci potamanili po šumama i gudurama sve što im je pod ruke palo, bez suda i suđenja, iskoristivši priliku da nestanu i oni koji se sa njihovom politikom nisu slagali. Kad smo već kod 1945.

Sami se ubrojaste.
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:00 25.11.2009

Re: Samo pitam

Sami se ubrojaste.

Jaka fora
znik znik 02:41 25.11.2009

Veći Jugosloveni od Srba

Slovenci su između dva svetska rata bili veći Jugosloveni od Srba. Jedina stranka koja je aktivno podržala šestojanuarsku diktaturu kralja Aleksandra je bila Slovenska ljudska stranka. Za vreme drugogo svetskog rata, u Sloveniji je bilo i četnika.

Neki anti-jugoslovenske i separatističe ideje se praktično u Sloveniji razvijaju tek u SFRJ. Sa jedne strane, sigurno je da su na to uticala i promena političkih odnosa u svetu, jer više nisu morali da se boje eventualne austrijske ili italijanske okupacije. Sa druge strane, možda bi bilo intersantno istražiti šta je podstaklo razvoj takvih ideja u Sloveniji.

da li je taj Majster učestvovao u borbama u zapadnoj Srbiji i maksus došao da ubija Srbe, a Vi ga sada veličate.
Maister je ceo prvi svetski rat proveo kao zapovednik Landsturma (nešto slično teritorijalnoj odbrani) u Mariboru i Gracu, tako da nije video fronta. Na srpskom frontu je bio Josip Broz, ali ne i Meister.
Prvi koji je nakon grofa Hermana I Celjskog imao hrabrosti i snage da planira i da se bori za slovenačku zemlju.
Ovo mi nije baš najjasnije. Zar Hermann I von Cilli nije bio nemački feudalac?
Doctor Wu Doctor Wu 07:01 25.11.2009

Re: Veći Jugosloveni od Srba

Sa jedne strane, sigurno je da su na to uticala i promena političkih odnosa u svetu, jer više nisu morali da se boje eventualne austrijske ili italijanske okupacije.

Daleko od toga da su Austrijanci pretili Sloveniji okupacijom, ali identitet, pogotovu koruških Slovenaca, je uvek bio od velikim znakom pitanja. Jel' nije bilo neke koruške krize početkom 70-tih? Sećam se kao kroz maglu da sam bio na nekom pionirskom mitingu u, pa'i sad, Trsteniku, na kojima su rodoljubivi pioniri uzvikivali parole podrške koruškim Slovencima. Toliko sam bio pod utiskom vatrenih parola s mitinga i koncepta Austrije kao "tamnice naroda" da sam se, štono Bosanci kažu, pravo šokirao kad sam isto leto ne Feld am See hasao neki božanstveni sladoled zbog koga sam kasnije hteo dušu da ispustim i gledao ljude kako se bezbrižno zezaju i jedre po jezeru (neka vrsta Tita i ja sa anginom).

Mišljenja sam da je slovenački nacionalizam 80-tih bio gotovo isključivo ekonomski motivisan. Slovencima jednostavno bilo dosadilo da finansiraju istok zemlje.
Na srpskom frontu je bio Josip Broz, ali ne i Meister.

:)))))), saće prva proleterska (Karagaća, gorran(2) und krkan) da krene sa kačenjem slika i četnicima i partizanima.
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:51 25.11.2009

Re: Veći Jugosloveni od Srba

saće prva proleterska (Karagaća, gorran(2) und krkan)

Neću da krenem jer je tema 1.svetski rat a ne 2., a već sam gore rekao samo tu paralelu da su Srbi u oba slučaja u Sloveniji bili kao oslobodioci samo im ovaj drugi put sami Srbi to osporavaju kako bi izvadili neke koji nisu bili oslobodioci već poražene okupatorske sluge.
Jelica Greganović Jelica Greganović 09:37 25.11.2009

Re: Veći Jugosloveni od Srba

Za vreme drugogo svetskog rata, u Sloveniji je bilo i četnika.

I ne samo to, prvi četnički odred na tlu Jugoslavije je osnovan upravo u Sloveniji, u Celju. Tokom rata je četnički pokret u Slo bio jak, zvali su se Plava garda.

Zar Hermann I von Cilli nije bio nemački feudalac?

Ne, Herman I Celjski je bio slovenački feudalac, grof, a grofovija Celjska je za to vreme bila ozbiljna kneževina, povezana venčanjima sa drugim važnim dinastijama. Npr. poslednja grofica Celjska, Katarina, je bila ćerka Đurđa Brankovića. Nakon što se ugasila dinastija Celjskih (posl. grofa Urha, Katarininog muža, su ubili Hunjadiji u Beogradu, a deca u tom braku rođena su pomrla maloletna), svo njihovo imanje su preuzeli Habzburgovci i od tada Slovenija nije, do akcije čuvanja placa od strane gen. Majstra, imala ikakvu iole samostalnu državu).
gorran2 gorran2 10:10 25.11.2009

Re: Veći Jugosloveni od Srba

I ne samo to, prvi četnički odred na tlu Jugoslavije je osnovan upravo u Sloveniji, u Celju. Tokom rata je četnički pokret u Slo bio jak, zvali su se Plava garda.
Ako je kredibilitet ove priče o generalu Majsteru (a i ostalih) isti kao i ovoga, onda dobro...
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:30 25.11.2009

Koroška

je bila i ostala slovenački trn u peti, jer je taj referendum bitno izmenio geografski identitet slovenačkog naroda, a ni obe strane, ni slovenačka ni austrijska do danas to nisu zaboravile. Rezultat ovog referenduma je bio tako ubedljiv da saveznici posle WW2 nisu ni pomišljale da menjaju jugosl.-austr. granicu, iako su postojale misli i namere da se to učini. Na zahtev velikih sila su se partizani tada povukli iza 1920. izglasane granice.
Osnovni akt Austrije je Državni ugovor, koji definiše i prava slovenačke manjine. Taj ugovor, odnosno ta prava nisu nikada zaista poštovana, od obrazovnog sistema, do dvojezičkih tabli za nazive mesta,. Zato od 1920. godine do danas je ostalo pitanje zašto su koroški Slovenci glasali tako kako su glasali i zašto nisu iskoristili pravo na samoopredeljenje. Tada je, naime, u Koroškoj, odnosno u Zoni 1, čak 70 odsto stanovništva bilo slovenačko.
Posebno bolna tačka je što je u Austriji, rezultatom referenduma, ostalo Gosposvetsko polje, koje je za Slovence nešto poput našeg mita o Kosovu. Na njemu je bio Kneževski kamen, simbol slovenačkog nacionalnog identiteta i državnosti. Na njemu su se ustoličavali kneževi slovenske države Karantanije, koji su na njemu dobijali vlast iz ruku naroda. Zapravo ovaj kamen je vrh rimskog iz gradića Virunum, koji je bio nekoliko kilometara od središta karantanske države, Krnske tvrđave. Austrijanci su Kneževski kamen odneli u muzej u Celovcu (Klagenfurt) i došlo je do čupetanja kada je pre par godina Slovenija uvodila evro i htela da na jedan od kovanaca stavi Kneževski kamen kao jedan od svojih prepoznavnih simbola. Tu je Hajder digao dževu tvrdeći da je Kneževski kamen slovenski, a ne slovenački simbol, kao i karantanska država, koju su naseljavali tadašnji Sloveni, a ne Slovenci.
Slovenačka manjina i danas pišti u Koroškoj i kuka za svojim pravima, ali ih danas u Koroškoj ima drastično manje, oko svega 15.000, a u Sloveniji se i danas tiho pominje to da je " prava tragedija slovenačkog nacionalnog bića to što su preci iz Koroške prokockali, a ne izgubili u miru, ono što su rame uz rame i uz obilnu pomoć saveznika sa juga stekli u ratu". Za razliku od Slovenaca, Austrijci u Sloveniji, uprkos svom broju, nemaju manjinu. A, kako stoje stvari, odnosno slovenački ustav, neće je skoro ni imati. Kao ni Srbi, Hrvati i ostali. Status narodne manjine imaju samo Italijani i Mađari.
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:01 25.11.2009

Re: Veći Jugosloveni od Srba

Ako je kredibilitet ove priče o generalu Majsteru (a i ostalih) isti kao i ovoga, onda dobro...

benevolent benevolent 19:25 25.11.2009

Re: Koroška- Суд Тирол

Status narodne manjine imaju samo Italijani i Mađari.

У тада разједињеној Италији, која је у WWI искрварила на Пјави и осталим ратиштима. и то на на страни сила Антанте, што многи нерадо потврђују, поводом тешких борби на неприступачним алпским теренима Доломита, Италијани су после Версајског уговора постали власници територије Алто Адиђе- Јужни Тирол-Трентино. То се зове државотворна политика. Аустријанци могу само да кукају да им се поново прикључи Јужни Тирол, а ја им (скромно) кажем- и то на српском: Мало морген!
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:48 26.11.2009

Re: Koroška- Суд Тирол

Kakve veze to ima sa statusom manjine?
baka Evdokija i unuka Djina baka Evdokija i unuka Djina 02:45 25.11.2009

Evo me!!!

Vratila se Djina!!!
Poljubac Jelici i čestitke za novu knjigu, kasssnim mnogo....

Odoh sad da natenane čitam i da komentarišem gde još nije zatvoreno!!

Ljub!!
Djina
Jelica Greganović Jelica Greganović 09:37 25.11.2009

Re: Evo me!!!

DOBRODOŠLA !
jasnaz jasnaz 08:51 25.11.2009

„trol”: zaboravljeni

Jelica Greganović Jelica Greganović 09:52 25.11.2009

Ako postoje anđeli,

mora da imaju lice i srce Irene Sendler


"I could have done more. This regret will follow me to my death."

2007. godine je Irena Sendler kandidovana za Nobelovu nagradu za mir. Dobio ju je Al Gor. Svaki komentar je suvišan.

jasnaz jasnaz 10:17 25.11.2009

Hvala ti

što si stavila sliku! Pred kraj filma ide par njenih rečenica o tome kako su morali..... i to jesu anđeli. A mi ne umemo ni hvala da im kažemo.......
krkar krkar 13:27 25.11.2009

Re: „trol”: zaboravljeni

jasnaz
Irena Sendler


Moja junakinja. Nameravao sam da kad-tad napišem blog o njoj
Biljana 77 Biljana 77 10:29 25.11.2009

Vuk koji je voleo

Sloveniju...


Hvala na ovoj zanimljivoj priči. Mislila sam da znam dosta o Prvom svetskom ratu, ali sad vidim ...

kada je većina većinskog slovenačkog življa Koroške, na referendumu odlučila da želi da Koroška ostane u Austriji.
Kamo lepe sreće da je bilo moguće Jugoslaviju praviti samo od naroda koji su hteli u njoj da žive.
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:32 25.11.2009

Re: Vuk koji je voleo

Nema na čemu, sa zadovoljstvom
A, za ovo drugo - vala baš.
pape92 pape92 13:59 25.11.2009

o Mariboru...

Obišao sam Majsterov grob u Mariboru. Moram priznati, usput - i video sam ga slučajno, morao sam da pitam je li to onaj Rudolf Majster, pa sam saznao da jeste. Grob je u skladu sa Majsterovim položajem, velika ploča uz zid groblja, ali ništa više od toga, nikakvo dodatno državno obeležje (bar je tako bilo pre 5-6 godina, moguće je da je sad u skladu sa Majsterovim danom drugačije). Ni po čemu nije odudarao od susednih grobova bogatih Mariborčana niti je bio održavan (bilo šta što bi pomoglo da ne moraš da se raspituješ je li to onaj Rudolf Majster).

Oduvek me je nerviralo što se sa zadovoljstvom i zluradošću prikazuje dolazak i doček Hitlera u Mariboru. Njega su dočekali Nemci, a ne Slovenci. Što je logično svakom ko poznaje (ovde opisan) kontekst, koji bi u dve reči glasio: mariborski Slovenci ne vole Nemce/Austrijance baš preterano.

U Maribor je 1878, pravo sa faksa u Gracu, došao da radi Nikola Tesla, za nekog industrijalca, kao inženjer - pripravnik. Pritisnut učmalom atmosferom (kako piše) je dobio neku vrstu nervnog sloma koja se završila depresijom, zbog koje je napustio jednoličan posao. 1879 ga je policija deportovala iz Maribora u Gospić kao besposličara bez vidnih sredstava za život.
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:15 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Već jednom sam ovde na blogu i pisala, da su to zapravo bili Nemci, odnosno Austrijanci, koji su posle dvadesetak godina jedva dočekali povratak Maribora u nemačke ruke (što se na ovom snimku i čuje). Za Slovence je to bila tragedija, posle koje su i usledile njihove masovne deportacije. Štajercima je posebno skupo naplaćen general Majster.
Pogledaj ovaj snimak, na njemu se vidi možda bolje vidi ta "oduševljena" atmosfera.

pape92 pape92 16:28 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Nisam znao da je most bio srušen. Ne razumem nemački pa ne kapiram ko ga je srušio (verovatno naši, no nije ni važno).
Za Slovence je to bila tragedija, posle koje su i usledile njihove masovne deportacije.
Pa da, ali im se taj doček Hitlera i dalje nabija na nos. Mislim da je počelo Slobinom kampanjom protiv "slovenačkih džemperčića", pustiš snimak, kažeš Hitler u Mariboru i ne objašnjavaš mnogo. I Kusturica se opredelio za ovakav pristup. Inače, stav Hitlera prema Slovencima najbolje objašnjava njegovo uputstvo (istorijski dokument) za ponašanje nemačkih okupacionih vlasti na teritoriji Jugoslavije: Hrvate i Muslimane tretirati kao nemačke prijatelje, a Srbe i Slovence kao neprijatelje.

Što se tiče odnosa Slovenaca prema Srbima, a priča o Majsteru je deo te priče, i oni su podlegli svom kraju propagandnog (propa-gadnog) štapa koji je kulminirao početkom devedestih. Jednom utvrđena takva zvanična politika, pogotovu oko osetljivih stvari kao što je osnivanje Kraljevine SHS se, smatram, nikada neće prometi. Sa druge strane, barem u Mariboru, stekoh utisak da se na Srbe, onako među ljudima, gleda sa simpatijom. Bio je, pričaju mi, period prvih par godina posle slovenačkog osamostaljenja, kada nije bilo prijatno biti Srbin ni u Mariboru niti bilo gde u Sloveniji. No, u Mariboru se, čini mi se, sve to odavno sleglo. Treba međutim imati u vidu da kad kažem da se u Mariboru Srbi simpatišu mislim na ono na šta misli prosečan Slovenac kad kaže "Srbi", na Srbe iz Srbije. Bosanci su nešto drugo, i to je posebna priča...
Jelica Greganović Jelica Greganović 16:56 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Ja sam bila Srpkinja '90-ih u Mariboru i uprkos svemu su svi bili ljubazni prema meni. Ipak, Maribor je tada prekinuo svoje prijateljstvo sa Kraljevom (ako se ne varam) i sklonio tablu na ulazu u grad na kojoj je to pisalo. Iako ja mislim da se pravi prijatelji potvrđuju u zla, a ne u dobra vremena. A, danas je vrlo in biti Srbin u Sloveniji, naročito ako si iz Bgd, to im je nešto predivno. Doduše, forumi i komentari vesti su im puni najstrašnijeg govora mržnje, ali on je mnogo širi od "juga", a kako nikoga gluposti i netolerancije nije spasila pripadnost nekom narodu, to se i u ovom slučaju ne može reći da su svi Slovenci takvi. Prosto - fale im moderatori
eugensavojski eugensavojski 17:13 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Pa sad Jelice ako su samo Mađari i Talijani manjina u slovenačkom ustavu onda su ovo fakat Slovenci
" jelte ko što su za hrvate ,Tesla, Milanković i Bošković Hrvati , al Đujić i Martić nisu"
pape92 pape92 17:13 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Ja sam bila Srpkinja '90-ih u Mariboru i uprkos svemu su svi bili ljubazni prema meni


Drago mi je da ovo čujem, ustvari veoma drago. Nisam ja sprovodio neko istraživanje, tako mi je (da je bilo neugodno ranih '90) pripovedao jedan "naš Srbin", pa je i on rekao da je brzo, kroz par godina, popustilo.
A da forumi privlače otpad, svi znamo...moderatori, moderatori.
Sad samo čekam da budemo u istoj grupi u fuzbalu
krkar krkar 17:19 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Pa sad Jelice ako su samo Mađari i Talijani manjina u slovenačkom ustavu onda su ovo fakat Slovenci


Autohtone, "stare" manjine, koje su "oduvek tu".

Otprilike isti princip kao i u Srbiji gde postoje "tradicionalne" vere i ostale.
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:34 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Aj da budem malo preciznija, moj Žmu je ugledni Mariborčanin, shodno tome su verovatno i svi tamo bili jako ljubazni prema meni i zaista im je bilo svejedno odakle sam. Mada i oni koji nisu znali moje prezime, a ja sam tada intenzivno ćutala slovenački i tandrljala samo na srpskom, su bili zaista korektni i dobri prema meni. I ovo...svih ovih godina nikada nisam krila svoje poreklo i jako sam se trudila da ljudi znaju da sam iz Srbije, zato što sam htela da im pokažem da nisu svi kao onaj iz lipovog lada i ostala ekipa koja nas je opako brukala gde god joj je uspelo. Nisam mogla da dozvolim da se postidim svog porekla samo zbog prolaznih pojedinaca i bolida. Politike prolaze, ljudi ostaju, a oni bez obzira na politiku bi trebalo da svoj narod prikazuju u najboljem svetlu, u svetu...koliko god mogu. Istovremeno sam se trudila i da što bolje naučim slovenački, što ih je posebno kupilo, svi narodi, a naročito mali, pa još oni kojima je taj jezik kroz istoriju ugrožavan i zabranjivan, to posebno cene i time im dodatno srce otključaš Dobro, za mene je to bilo korisno (nema jezika koji se ne isplati naučiti), a i verujem da je to najbolji način da im pokažeš poštovanje.
Što bi kod nas u kući dovelo do vrlo napete situacije, kada se radi o fudbalu ne znam da li bi Mali sin izdržao da ne navija za naše, nego za naše, a o Žmuu da ne govorim...što bi u slučaju pobede naših, odnosno poraza naših, moglo da dovede do neminovne poduže nametnute dijete muškog dela porodice.
pape92 pape92 17:49 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Au, mora da je bilo napeto u vreme košarke, sad na evropskom prvenstvu. Za fudbal, to na kub.
eugensavojski eugensavojski 19:07 25.11.2009

Re: o Mariboru...

krkar
Pa sad Jelice ako su samo Mađari i Talijani manjina u slovenačkom ustavu onda su ovo fakat Slovenci


Autohtone, "stare" manjine, koje su "oduvek tu".

Otprilike isti princip kao i u Srbiji gde postoje "tradicionalne" vere i ostale.

Pa ja sam samo konstatiral ,ne , homvedovci nisu , bumbari nisu ,ondak su pak slovenci
seveda
kaj nisi razmel da sam sam bil cinik, i da ak slovenski nemci nemreju bit austrijanci onda su slovenci .
i obrti pažnju na blogovima sam uvek ciničan i volim da se poigravam sa uobičajnim stavovima ma koje vrste
nako prosto da razbijemo monotoniju ( mada uvek koristim fakte al selektivno)
escherichije_colic escherichije_colic 20:15 25.11.2009

Re: o Mariboru...

U Maribor je 1878, pravo sa faksa u Gracu, došao da radi Nikola Tesla, za nekog industrijalca, kao inženjer - pripravnik. Pritisnut učmalom atmosferom (kako piše) je dobio neku vrstu nervnog sloma koja se završila depresijom, zbog koje je napustio jednoličan posao. 1879 ga je policija deportovala iz Maribora u Gospić kao besposličara bez vidnih sredstava za život.Čudo ga i Slovenci nisu prisvojili kao "poznatog slovenačkog klošara i pronalazača"...
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:01 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Jedini problem je kako utemeljiti tvrdnju da i drugi slovenski narodi nisu tu autohtoni...po Beloj Krajini je bilo Srba još u 15 veku, o Hrvatima da ne govorim...pa, opet nemaju manjine. Šta tek reći o Austrijancima na temu autohtonosti.
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:02 25.11.2009

Re: o Mariboru...

Napetost je zabeležena na jednom od mojih prethodnih blogova...a, za fudbal, to će tek da biva
topcat topcat 15:20 25.11.2009

...

Hvala za tekst.
Stalno se sprdamo sa malom Slovenijom, a ispostavi se da o WW1 i onom dijelu prema Italiji znam bar nešto, a ovom drugom - skoro ništa.
Filip2412 Filip2412 15:42 25.11.2009

Re: ...

malom Slovenijom
Tako i Rusi mislili pa se malo presli...
Slovenia Status: Qualified
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:44 25.11.2009

Re: ...

Sa zadovoljstvom, što mi malo znamo, nego grehota što je i ovde o tome ali prilagođeno počelo da se uči tek '90-ih.
Jelica Greganović Jelica Greganović 15:47 25.11.2009

Slo-Rusija

E, kad smo kod toga, ne mogu da izdržim, dve stvari jes da nemaju veze, ali...trolovaću sopstveni blog...prvo: Strelac pobedničkog slovenačkog gola nam dobio novi grip...ali je ok, leči se kod kuće.
Mal' se nisam prevrnula od smeha kada su slo navijači na toj utakmici počeli da skandiraju Rusima : "Malo vas je...!"
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:51 26.11.2009

Prosto moram,

kad smo već kod fudbala da vam okačim ovu fotkuNa njoj je fudbalska reprezentacija Slovenije, u svlačionici, nakon pobede nad Rusijom. Čovek u crnom je slovenački premijer, Borut Pahor, koji upravo održava obećanje: lično čisti četkom kopačke ekipi koja je uspela da se kvalifikuje na SP.
nstamara nstamara 15:52 25.11.2009

zaboraviste


http://en.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Boroevi%C4%87 ili

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%98%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%9B


a covek je nas i potomci njegovi tu su oko nas
nstamara nstamara 15:55 25.11.2009

zaboravih

Svetozara Borojevica - vitez sa Soce
pitajte slovence oni znaju sve a mi nista
Jelica Greganović Jelica Greganović 16:01 25.11.2009

Hvala krkare,

znam ja za von Bojnu, ali sam mislila da ti napišeš nešto zato da i on ovde ostane, a da ti ne preuzimam priču
Daklem, hvala još jednom, a von Bojna je impresivan lik...dobro je što se i o njemu dosta zna
escherichije_colic escherichije_colic 20:13 25.11.2009

Re: Hvala krkare,

von Bojna


Njegovi vojnici zvali su ga "Naš Sveto".
Bio je lojalan austrijskoj kruni pa ne čudi što su ga naši tako tretirali po završetku WW1. Ne zaboravite da je to bilo samo 4 godine posle kaznenih ekspedicija po Mačvi i Šumadiji.
I Srbi i Hrvati ga svojataju a čovek odlučio da ostavi kosti u Nemačkoj. To dosta govori.
nstamara nstamara 21:08 26.11.2009

Re: Hvala krkare,

pa ostade u Austriji, tacnije, Klagenfurt iz nekoliko razloga
Tadasnjoj novoosnovanoj vojsci Kraljevine SHS nije trebao, nisu ga primili
jer je izmedju ostalog tadasnji vladika je rekao da on i nije srbin jer ne zna srpski a i neki hrvatski generali su bili protiv
ipak je hteo da se vrati u kraljevinu ali ga sad slovenci, koje je uzgred budi receno na Soci i spasao, nisu hteli propustiti sa vojskom
suma sumarum vojsci je dao voljno sta zele a sa suprugom je do kraja zivota u velikoj bedi ziveo u Klagenfurtu a sahranjen je u Becu ...
eto zato je ostao u AutroUgarskoj
escherichije_colic escherichije_colic 10:22 27.11.2009

Re: Hvala krkare,

eto zato je ostao u AutroUgarskoj


Razumljivo i sa punim pravom. Ništa drugo nisam ni napisao niti sam, ne daj Bože, implicirao da je feldmaršal Borojević bio "izdajnik otadžbine" (staviti među navodnike otrcan patriotski pogrdni pridev po želji). Naprotiv, zaključio sam da je bio iskreni Jugosloven, bez obzira na lojalnost AU monarhiji iskazanu u ratu. Po završetku rata izabrao da živi u SHS i stavio se na službu vojsci - to dovoljno govori. Samo podsećam da treba imati u vidu tadašnje dnevnopolitičke okolnosti i opštu post ww1 atmosferu u Srbiji. U takvim uslovima, šikaniranje fon Borojevića ne deluje iznenađujuće. Da li je bilo mudro i korektno (a ja mislim da nije) to je već drugo pitanje.
Hvala na ispravci za Klagenfurt.
nstamara nstamara 13:27 27.11.2009

Re: Hvala krkare,

ma ok slazem se
ali kao i uvek kompletna pozadina se uglavnom uljudno ususka gurnuta iza kulisa
nazalost
jaksa scekic jaksa scekic 21:32 25.11.2009

Slovenci iz ex JNA

Ovo je detalj na koji smo natrcali dok je moj drugar pisao knjigu,a ja mu suflirao:
Nekoliko meseci, mozda i vise, pred bombardovanje, NATO skupi oficire bivse JNA, da im papir i zamole ih da napisu gde su sluzili, i sta sve tamo ima po Srbiji.

Skupe papire, i uporede sa podacima koje su imali.
Il znate ko je najvise dao laznih podataka.

Bivsi oficiri Slovenci

J


Jelica Greganović Jelica Greganović 23:04 25.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Baš bih volela da im vidim prezimena, da nisu kao u fudbalskoj reprezentaciji
Doctor Wu Doctor Wu 07:46 26.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Skupe papire, i uporede sa podacima koje su imali.
Il znate ko je najvise dao laznih podataka.

Bivsi oficiri Slovenci

U školi sam imao dosta drugara Slovenaca, sinova vojnih lica (i, na žalost, nijednu drugaricu): Mizdarić (otac Hrvat), Šajn, Tahmajster, Caf... i svi su, mahom, bili vojni muzikanti. Ne znam šta su oni imali da odaju NATOu. Možda partiture marševa?

Zezam se, znam da su Slo uglavnom bili piloti, ali NATO je toliko imao VJ na dlanu 99. godine (godinu i po dana pre bombardovanja, Klark je obišao sve kasarne po Beogradu, delio satove, čuda, jer nisu za špijuna imali samog Perišića?) da stvarno ne verujem u tu priču, (osim ako mit ne treba da ukaže na poslovično ozbiljan problem alkoholizma u pilota).

A onih 35 poubijanih vojnika i patološka mržnja koja je ta ubijanja pratila su svinjarije za koju ih, bar u mojim očima, ništa neće oprati.
paglliaruzzi paglliaruzzi 07:48 26.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Malo je bilo Slovenaca oficira u vojski JNA
Jelica Greganović Jelica Greganović 10:20 26.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Dobrodošao paglliaruzzi, sudeći prema prvoj palatalizaciji stižeš nam iz Slovenije ako se ne varam
Koje godište si? Pretpostavljam da si u školu i gimnaziju išao u Sloveniji.
jaksa scekic jaksa scekic 13:22 26.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

paglliaruzzi
Malo je bilo Slovenaca oficira u vojski JNA


Monografija "Savez komunista u uslovima samoupravljanja" 1967. godine Beograd, tabela na stranici 785.

Ova tabela prikazuje stvarnu sliku nacionalne strukture oficirskog i podoficirskog kadra u JNA:

Srbi - 47.006 članova SKJ u JNA - 61,92% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Srba u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 42,08%.

Hrvati - 11.969 članova SKJ u JNA - 15,76% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 23,15%.

Slovenci - 3.131 članova SKJ u JNA - 4,12% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Slovenaca u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 8,57%.

Makedonci - 4.309 članova SKJ u JNA - 5,68% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Makedonaca u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 5,64%.

Crnogorci - 5.555 članova SKJ u JNA - 7,39% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Crnogoraca u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 2,77%.

Muslimani - 467 članova SKJ u JNA - 0,62% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Muslimana u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 5,24%.

Jugoslaveni - 1.285 članova SKJ u JNA - 1,69% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Jugoslavena u tadašnjoj Jugoslaviji bila je samo 1,71%.

Albanci - 1.036 članova SKJ u JNA - 1,36% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Albanaca u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 4.93%.

Mađari - 432 člana SKJ u JNA - 0,57% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost Mađara u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 2,72%.

Ostali - 725 članova SKJ u JNA - skoro 1,00% od ukupnih 75.915 članova SKJ u JNA 1967. godine.
Nacionalna zastupljenost "ostalih" u tadašnjoj Jugoslaviji bila je 5,24%.

paglliaruzzi paglliaruzzi 16:54 26.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Ciao,
godiste skoro isto kao ti.
Da dolazim iz Slovenije i isao u skolu u Sloveniji.
Nasao sam sajt u ranim jutranjim casovima lutanjuci po internetu. I slusajuci vetar.
Shvatio sam vec odavno da program u skolama nije boi isti posto ne znam (ali mislim da se nije) u skolama u Srbiji i ostalim republikama ucilo tako uporno slovenacki kao ovde srpski ili srpskohrvatski. Terali su nas kao konje sa ucenjem cirilice.

Pozdrav P.
Doctor Wu Doctor Wu 20:48 26.11.2009

Auuu, pa ovo je katastrofalno

može se skoro koristiti koeficijenat primanja na komunizam. Kod svih naroda "pobednika" u ratovima 90-tih (Hrvati, Slovenci, Albanci), koeficijenat ubedljivo manji od 1, kod Makedonaca oko 1, jedino kod Srba oko 1.5 a kod Černogoraca čak 3. Strašno.

Svejedno, Jakša, hvala za ovu poraznu statistiku (samo jedno pitanje, jel su Muslimani postojali kao nacija 1967.?)
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:20 26.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Kako sam te provalila, reci

Ja, končno je zapihal vzhodni veter. Od do sada duvajućeg, zapadnog vetra su virusi već dosezali veličinu lubenica.
Program sigurno nije bio isti po bivšoj nam državi. Ja sam u školi učila malo makedonski i slovenački, ali to zaista nije bilo ni blizu onome koliko se u Sloveniji učio srpski. Mi smo mahom pevali, još uvek mi je u ušima "Solčence zahaja..." i recitovali "Tutunoberačite", a sve sa potpunim nerazumevanjem, kao svahili, gre'ota je što nas nisu više učili, trebalo je, makar reda i zajedničke države radi. Ali, očito je život poradio na tome ( i moj otac, slavenofil), makedonski sam sama malo učila, odlično ga razumem, još lakše ga čitam i intenzivno ga ćutim, a za slovenački se pobrinula ljubav, doterala sam i do prevođenja drama i scenarija, čak sam i neke pesme prevodila, autori su bili zadovoljni
Što se Majstera tiče, moj Žmu koji je išao u školu u Mariboru mi je rekao da o njemu nisu učili (ili su ga samo pomenuli i prešli na iduću lekciju), što sam kasnije čula i od drugih prijatelja u Sloveniji, koji su približno moje godište. Moja deca su učila o Majsteru, ali sa popriličnim rupama u lekciji, baš tamo negde gde bi trebalo da se pominje srpska vojska i dobrovoljci. Ja sam im kod kuće dopunjavala gradivo, verujući da dnevnopolitičko prilagođavanje istorije nije fer i da je Majster zaslužio više od toga.

Lepo, da si se oglasil pridi še kdaj.

paglliaruzzi paglliaruzzi 01:41 27.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Kako si me provalila: moj srpski nije 100% srpski.
No, moja zgodovinska uciteljica in potem profesorica sta bili verjetno manijaka za zgodovino.
Niti se ne bi spomnil na Maistra in na to kaj smo se ucili ce ne bi bral bloga.
Žmu je verjetno hodil v solo na levem bregu .
Zanimivo: zakaj vsi Srbi recete "Solčence zahaja..."?
Bilo je lepo in nepozabno.
Podrav P.
Jelica Greganović Jelica Greganović 02:05 27.11.2009

Re: Slovenci iz ex JNA

Zanimivo: zakaj vsi Srbi recete "Solčence zahaja..."?


Zato, ker je to pesmica, ki smo se jo morali naučiti...to je menda bila slovenščina, ki bi se jo naj učili po bog ve katerem programu...skratka, vsi smo kot zmešani čivkali to solčence, da nam je, kar slabo bilo...pred parimi leti me je prijatelj iz Bgd, za snemanje enega filma, prosil da mu najdem v Slo in pošljem to pesmico...nikjer je ni bilo za dobiti, prav nikjer, tudi v arhivu RTVSlo ne...na koncu sem ga prosila, da jo zamenja z "Moj očka ima..."
Skratka, če v Bgd rečeš "slovenački" druga stran ti takoj, Pavlov refleks, zapoje "Solčence zahajaaaa..."

No, moja zgodovinska uciteljica in potem profesorica sta bili verjetno manijaka za zgodovino.

Zagotovo, ker bi drugače Maistra preskočili, kar tako...tako kot večina. Kar bi res bilo škoda, Maister je res bil Mojster (z velikim M po Bulgakovu).

Kako si me provalila: moj srpski nije 100% srpski.

Prva palatalizacija te je spotaknila, drugače ti je srbščina odlična.

Žmu je verjetno hodil v solo na levem bregu

Ja
paglliaruzzi paglliaruzzi 07:53 26.11.2009

Vuk

Samo da kazem: mi smo se vec u osnovnoj skoli ucili o generalu Maistru.
Mozda sve to zavisi od republike gde si ziveo. Ja sam vec u osnovnoj znao sve u njemu i posle smo i u gimnaziji ucili o tome.
P.
godec godec 15:34 26.11.2009

cheap thrill

"Rudolf Majster, najveći general i jedan od dva najveća državnika koje je Slovenija ikada imala"


Rudolf Majster nije bio državnik. Po profesionalnom opredeljenju i obrazovanju je bio oficir. Pored toga je bio politički aktivista i umetnik.

Ukoliko je autorka imala nameru da ukaže javnosti na nekog generala koji se časno i legalno borio i ispunjavao svoju zakonsku obavezu i profesionalnu dužnost a čije su zasluge nepravedno zapostavljene mislim da je izbor Rudolfa Majstera potpuno pogrešan.

Pažljivo sam čitao tekst i nisam shvatio koji su razlozi za veličanje lika i dela Rudolfa Majstera. Rudolf Majster je nezakonito uzeo vlast u svoje ruke, organizovao paravojne formacije
Uprkos protivljenju Nemaca i slovenačke narodne vlade u Ljubljani, major Majster 9. novembra 1918. proglašava mobilizaciju, kojoj se odazvalo oko 4.000 Slovenaca
, jedinice pod njegovom komandom su učestvovale u krvoproliću 27.01.1919. u Mariboru tokom kojeg je 9 ljudi ubijeno a 18 ranjeno (Marburg Bloody Sunday), mobilisao je srpske povratnike iz austrijskog zarobljeništva da bi ih organizovao da zajedno sa slovenačkim dobrovoljcima ubijaju austrijske vojnike i ginu da bi neki ljudi živeli u državi u kojoj ne žele da žive, ....

Činjenice govore da je delatnost Rudolfa Majstera bila štetna i za Srbe i za Slovence i za Austrijance a i za njega samog.
Jelica Greganović Jelica Greganović 16:17 26.11.2009

Zaista cheap


Jeste, bio je državnik, državnici nisu samo oni koji su na vlasti, državnici su i oni koji državnički i državotvorno razmišljaju.


Ukoliko je autorka imala nameru da ukaže javnosti na nekog generala koji se časno i legalno borio i ispunjavao svoju zakonsku obavezu i profesionalnu dužnost a čije su zasluge nepravedno zapostavljene mislim da je izbor Rudolfa Majstera potpuno pogrešan.


Ne znam da li si primetio sitnicu da se ovaj general borio časno, ali nelegalno, odnosno protiv svoje zakonske obaveze, jer je on bio major Austro-Ugarske vojske (mada i to je bilo diskutabilno jer se upravo tada raspala Austro-Ugarska, shodno čemu i njena vojska), tako da njegova profesionalna obaveza nije bila da pravi puč i reskira život za svoj narod i njegovu teritoriju. To je bila njegova recimo moralna obaveza i on ju je ispunio kako je najbolje znao, poštujući stogodišnje čežnje svog naroda.

Pažljivo sam čitao tekst i nisam shvatio koji su razlozi za veličanje lika i dela Rudolfa Majstera. Rudolf Majster je nezakonito uzeo vlast u svoje ruke, organizovao paravojne formacije


Ako manje maliciozno ponovo pročitaš tekst, možda ćeš primetiti da se ovaj general borio i izborio za slobodu svog naroda, da njega nije bilo, Donja Štajerska bi ponovo pala u ruke Austrije, pod kojom npr. Slovenci ni svoj jezik nisu smeli da koriste. Šta misliš, koliko je legalno bilo to što su predstavnici vlasti upravo u ratu poražene Austrije pokušali da iskoriste posleratnu gužvu i prisvoje teritoriju Donje Štajerske? Zašto bi iko ono što je jasno i legalno njegovo dodatno proglašavao svojim? Zašto nisu Beč proglasili svojim gradom, nego Maribor?

, jedinice pod njegovom komandom su učestvovale u krvoproliću 27.01.1919. u Mariboru tokom kojeg je 9 ljudi ubijeno a 18 ranjeno (Marburg Bloody Sunday), mobilisao je srpske povratnike iz austrijskog zarobljeništva da bi ih organizovao da zajedno sa slovenačkim dobrovoljcima ubijaju austrijske vojnike i ginu da bi neki ljudi živeli u državi u kojoj ne žele da žive, ....


Do tog krvoprolića je zaista došlo, ali tako što je tada u Maribor došla američka vojna delegacija, koju je vodio potpukovnik Sherman Miles, koja je trebalo sa Majstrom da razgovara o definicanju granice. Tom prilikom se na ulicama okupilo oko 10.000 mariborskih Nemaca koji su, sa nemačkim i austrijskim zastavama, zahtevali da Maribor postane deo Austrije. Iz više izvora, koje sam čitala, nije jasno ko je prvi počeo da puca, da li Majstrovi dobrovoljci ili neko iz mase, u kojoj je bila i pre toga razoružana austrijska gradska straža. To je onih 10.000 ljudi koji su jedva dočekali povratak nemačke vojske i bacali cveće na nju i Hitlera, dvadeset godina kasnije. To naravno nije opravdanje za pucanje u masu, ali samo da neke stvari ipak budu tačnije napisane.

mobilisao je srpske povratnike iz austrijskog zarobljeništva da bi ih organizovao da zajedno sa slovenačkim dobrovoljcima ubijaju austrijske vojnike i ginu da bi neki ljudi živeli u državi u kojoj ne žele da žive, ..


Ti austrijski vojnici su štitili državu u kojoj je živeo većinski slovenački narod na toj teritoriji, u državi u kojoj nije želeo da živi, u kojoj je bio obespravljen i koja je bila spremna da se brani do poslednje kapi njihove krvi za teritoriju za koju je smatrala da i posle poraza u WW1 treba da ostane njena.


Činjenice govore da je delatnost Rudolfa Majstera bila štetna i za Srbe i za Slovence i za Austrijance a i za njega samog.


Činjenice pokazuju da Slovenija nije raskomadana između onih koji su na nju pretendovali i do tada je držali pod svojom vlašću. General Majster je bio inicijator borbe Slovenaca za svoju teritoriju, od koje je sačuvao najviše što je mogao, a to bi se teško moglo nazvati štetom, bar ne za Slovence, koji po prvi put posle stotina godina na svojoj zemlji nisu bili građani drugog reda.
Iz onoga šta ti pišeš bi se moglo zaključiti da je Majster sa svojim i srpskim dobrovoljcima napao ubogu austrijsku vojsku koja je... činjenice kažu započela WW1 i četiri godine sa svojim saveznicima ratovala protiv snaga Antante, napravivši pomor po svetu (što joj doduše nije smetalo da posle samo dvadesetak godina krene u još jedan svetski rat i moriju po svetu, nakon što je Austrija izglasala na referendumu pripajanje Hitlerovoj Nemačkoj).
General Majster se borio i izborio za slobodu i zemlju svog naroda, zbog čega zaslužuje čast, poštovanje i pamćenje.

p.s. Najbolje od svega što si napisao je naslov tvog komentara, bolji nije mogao da ima.znik znik 18:34 26.11.2009

Re: cheap thrill

Mislim da je Jelica dobro odgovorila. Meisterovim akcijama je prethodila odluka nemačkih poslanika austrijskog parlamenta da nastave rad kao Provisorische Nationalversammlung für Deutschösterreich (Privremena narodna skupština nemačke Austrije), bilo je to 21.10.1918. Nakon toga, oni 30.10. proglašavaju državu Nemačku Austriju. Nemci u Mariboru istog dana proglašavaju taj grad sastavnim delom nove nemačke države. Car Karlo nije želeo da ima ništa sa novom državom i abdicira 11.11. Nova država se 12.11.1918. proglašava republikom i sastavnim delom nove, ujedinjene nemačke države.
Meister je svojim akcijama sprečio da celokupna Štajerska i Koruška uđu u sastav nove nemačke države, mimo volje slovenačkog naroda koji je tamo živeo. Njegove akcije su bile legalne koliko su bile legalne i akcije nove austrijske vlade.
mariopan mariopan 18:50 26.11.2009

Re: cheap thrill

Nisam znala za ovog Vuka koji je voleo Srbe, nažalost, zato ti hvala na ovom lepom tekstu i malo istorije koju iz nekih razloga niko ne pominje.
Valjda, da se ne bi, nedajbože, lepše gledali sa Slovencima, kroz neke emotivne vizure, uz malo zahvalnosti, ponosa i poštovanja? To, kao da danas nikome ne treba, izgubilo je vrednost da čovek bude častan pa ga guraju u zapwćak istorije? Da se dva naroda iz nekih razloga smatraju prijateljskim? Evo, meni treba i toplo mi je oko srca kada sam pročitala kako je taj čovek časno i herojski proživeo svoj život. Imao se rašta i roditi. Slava mu i hvala.
Hvala i tebi Jelice.
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:16 26.11.2009

Re: cheap thrill

Nema na čemu , ali kao što sam gore već napisala, na žalost general Majster ni jednom režimu, od formiranja SHS pa sve do dana današnjeg nije baš odgovarao, nekima uopšte, a nekima sukcesivno...

godec godec 09:19 27.11.2009

Re: Zaista cheap


državnici su i oni koji državnički i državotvorno razmišljaju.


Ne slažem se sa gore navedenom dopunom definicije. Lepo je to što je on državotvorno razmišljao. Ovde niko nije govorio o njegovim mislima nego o delima. On nije bio izabrani predstavnik naroda. Bio je oficir koji je uzeo nezakonito vlast u svoje ruke i koji se

borio i izborio za slobodu svog naroda,


Niže navedeno je nacionalna struktura Maribora pre prvog svetskog rata po engleskoj wikipediji.

Before the First World War, the city had a population of 80% Germans and 20% Slovenes.

Tačno je da se Maister izborio za slobodu svog naroda (svih 20%) u Mariboru. Ali ukoliko je nezakonitom primenom sile i krvoprolićem 80% građana Maribora pretvoreno u građane drugog reda onda je ta sloboda imala diskutabilnu cenu. Niko mu nije dao pravo da primenom sile nameće državu nijednom narodu. Ni Slovenačkom (činjenica da su Slovenci bili Građani drugog reda u Austriji neke od njih (one kojima je to bilo dozvoljeno) nije sprečila da se na se na referendumu opredele da ostanu da žive u Austriji). Apsurdni rezultat njegovih aktivnosti je bio to što je nelegalnom upotrebom sile i krvoprolićem uspeo da "izbori slobodu" za minimum 80% germanskih stanovnika grada Maribora i na silu ih uvede u Kraljevinu SHS dok mu nije uspelo da "izbori slobodu" za većinske (oko 60%) Slovence u Južnoj Koruškoj.
Jelica Greganović Jelica Greganović 11:10 27.11.2009

Re: Zaista cheap

Ne slažem se sa gore navedenom dopunom definicije.


Koje definicije? Nisam primetila da si napisao bilo kakvu definiciju državnika.

nacionalna struktura Maribora pre prvog svetskog rata po engleskoj wikipediji


Nisi morao da tražiš te podatke u engl. Wikipediji, da si pažljivije pročitao moj blog i komentare, video bi da sam jasno napisala da je nemačko stanovništvo u tom trenutku bilo većinsko u Mariboru. Ali nije bilo većinsko na teritoriji Donje Štajerske (i ostatka Slovenije), koju je u tom trenutku Austrija (nakon što je izgubila rat i nakon što se raspala država čiji je "suvlasnik" bila) probala da aneksira. Na isti način je general Majster pružio otpor i odbio da Slovenija ponovo bude priključena Austriji, u čemu u tom trenutku istorije Slovenci nisu bili usamljeni. I svi ostali narodi, mahom slovenski, su tada dobili nazad svoju teritoriju i države. Slovenci koji ranije nisu imali svoju državu, ali su imali teritoriju koju su vekovima većinski naseljavali su se odlučili da se priključe drugoj državi, kraljevini SHS (a to su potvrdili i saveznici) a ne nemačkoj Austriji.
U Mariboru je tada poginulo desetak ljudi, dakle nije bilo krvoprolića, o kom pričaš.

Možda istoričari ipak dobro sagledavaju Maisterovu ulogu? Imajući u vidu da je po engleskoj vikipediji Maribor pripao Kraljevini SHS zbog toga što su u njegovom okruženju Slovenci činili većinu i da su se ostali Slovenci za čiju se slobodu "borio i izborio" Rudolf Maister izjasnili da žive u Austriji, postavlja se pitanje da li je pogibija i krvoproliće koju je Maister izazvao bila potrebna čak i sa aspekta onih 20% Slovenaca u Mariboru za čiju se slobodu "izborio" zajedno sa Srbima koje je voleo.


Da ti ponovim, Nemci su bili većinsko stanovništvo u Mariboru, ali ne i na ostatku slovenačke zemlje, zbog čega je Austrija probala da na kvarno aneksira ne samo Maribor, već celu tu regiju. Tako da se ne radi o 80% Austrijanaca o kojima ti spinuješ, jer ih toliko nije ni slučajno bilo na teritoriji buduće Slovenije. I još jednom: da je Austrija imala pravo na tu zemlju, ne bi pokušavala da je na brzaka aneksira, u trenutku kada je izgubila i rat i državu u kojoj je do tada bila.

Since Maribor was firmly in the hands of the Slovenian forces and encircled with completely Slovenian territory, it was recognized as part of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes without a plebiscite in the Treaty of Saint-Germain of September 1919 between the victors of WWI and German Austria.


To je tačno, ali je propuštena sitnica - ostatak regije čiji je Maribor centar i koju je Austrija takođe, tom istom prilikom probala da aneksira, što je Majster sprečio i zbog čega je ta teritorija pripala SHS. A to su potvrdili i saveznici.

Niko mu nije dao pravo da primenom sile nameće državu nijednom narodu.


Stvarno? A šta misliš kako je Austro-Ugarska imala svu onu teritoriju i sve one narode pod svojom vlašću? Lepo su ih zamolili? Napravili referendum i dali im priliku da se izjasne? Zašto su silni narodi izašli iz Austro-Ugarske nakon što se raspala i nisu se odlučili da ostanu u Austriji? Zato što im je tamo bilo lepo i nenametnuto?
Zbog sile, odnosno pripajanja, kojim je Srbiju ucenila Austro-Ugarska u svom ultimatumu je i započeo WW1. Zvuči li ti reč ultimatum kao poštovanje prava, davanje mogućnosti da se odluči? Je li to Austro-Ugarska država dala srpskom narodu priliku da se odluči? Da njegova teritorija bude aneksirana ili da izgine...u krvoproliću svetskih razmera.

Ni Slovenačkom (činjenica da su Slovenci bili Građani drugog reda u Austriji neke od njih (one kojima je to bilo dozvoljeno) nije sprečila da se na se na referendumu opredele da ostanu da žive u Austriji).


Bi li se ti malo ipak opsetio da je u tom trenutku Austrija bila gubitnička država, ceo svet je lizao rane od njene dobrote, pa je shodno tome i nisu pobednici mnogo pripitavali šta će kome da dozvoli, niti je ikoga mogla u ičemu da spreči. To pravo je, bar u tom trenutku istorije, Austrija izgubila strahotnim krvoprolićem koje je, na njenu inicijativu, trajalo 4 godine.
Pola moje familije je izginulo o tom krvoproliću, a ti meni sada pišeš kako je ubogi većinski narod u Mariboru (koji je samo 20 godina kasnije bacao cveće na novog krvoprolitelja, Hitlera) i sirota Austrija trebalo...šta? Da se ljubazno pripita da li želi da Maribor i regija (u kojoj nisu većina) čiji je centar, pripadnu Austriji? Kao nagrada za šta? Za izgubljeni rat? Za to što je Austrija to probala da mazne uprkos i tome što joj je u tom trenutku bilo najbolje da ćuti i ne mrda.

General Majster se borio i izborio za granicu koja se poklopila sa etničkom crtom i to je potvrđeno i na mirovnoj konferenciji u Parizu.

godec godec 12:21 27.11.2009

Re: Zaista cheap

Prvi put sam slao komentar na neki blog pa sam greškom izostavio da prvo navedem definiciju državnika koju sam bio našao na hrvatskoj vikipediji.

Državnik je izraz koji u najširem smislu državnog poglavara, šefa vlade ili nekog drugog visokog državnog službenika kome je povjereno vođenje svih ili najvažnijih aspekata državne politike.

Očigledno je da Rudolf Maister nije bio ništa od gore navedenog.

Da ti ponovim, Nemci su bili većinsko stanovništvo u Mariboru, ali ne i na ostatku slovenačke zemlje, zbog čega je Austrija probala da na kvarno aneksira ne samo Maribor, već celu tu regiju.Tako da se ne radi o 80% Austrijanaca o kojima ti spinuješ, jer ih toliko nije ni slučajno bilo na teritoriji buduće Slovenije


Rudolf Maister se nije "borio i izborio za slobodu" na teritoriji cele Slovenije, već u Mariboru i Južnoj Koruškoj. Nema potrebe da mu se pripisuju zasluge koje mu ne pripadaju. U gradu Mariboru je bilo 80% nemačkog stanovništva i uključivanje Maribora u sastav Kraljevine SHS je nepoštovanje etničke crte koju pominješ. Kako je Rudolf Maister znao da ruralno slovenačko stanovništvo u okolini Maribora želi da živi u Kraljevini SHS? Uzgred, ko je to rekao da se granice moraju crtati po etničkim linijama i ko je dao pravo Rudolfu Maisteru da ih crta?

Bi li se ti malo ipak opsetio da je u tom trenutku Austrija bila gubitnička država, ceo svet je lizao rane od njene dobrote, pa je shodno tome i nisu pobednici mnogo pripitavali šta će kome da dozvoli, niti je ikoga mogla u ičemu da spreči. To pravo je, bar u tom trenutku istorije, Austrija izgubila strahotnim krvoprolićem koje je, na njenu inicijativu, trajalo 4 godine.
Pola moje familije je izginulo o tom krvoproliću, a ti meni sada pišeš kako je ubogi većinski narod u Mariboru


Baš zbog toga bi trebalo da budeš zainteresovana da utvrdiš pravu istinu i činjenice i baš zbog toga ne bi trebalo da javno podržavaš bezakonje i nelegalnu upotrebu sile. Ukoliko misliš da je neko trebalo da bude kažnjen zbog toga što je pola tvoje familije izginulo u krvoproliću WWI onda to sigurno nisu ubogi nemački građani Maribora.

[b]Балкански Словени су били највећа национална заједница у аустроугарској војсци у августу 1914. године. Било је 563.400 (31,3%) Срба и Хрвата (укључујући и Босанце) и 50.400 (2,8%> Словенаца.U austrijskoj istoriografiji između dva rata, ali i novijoj i najsavremenijoj, teško da se igde išta može naći o divljanju Južnih Slovena u austrougarskoj vojsci na teritoriji Srbije. Kad se piše o njima, piše se, pre svega i u prvom redu, o njihovom "časnom izvršenju obaveza". Kao primer za to navode se najčešće pripadnici bosanskohercegovačkih pukova, uz naglasak da su ti pukovi bili najelitnije jedinice u celokupnoj austrougarskoj vojsci.

Prema "Zlatnoj knjizi" Vrhovne komande austrougarske vojske, u kojoj se nalaze podaci o svim nosiocima zlatne medalje za hrabrost (do 1917. godine medalje su bile od čistog zlata), ovo retko dodeljivano priznanje dobilo je 106 pripadnika bosanskohercegovačkih pukova. Ukupno, inače, vojnicima i oficirima bosanskohercegovačkih pukova dodeljeno je u ratu 1914-1918. godine 33.318 raznih medalja za hrabrost - zlatnih, srebrnih i bronzanih. Po broju dobijenih zlatnih medalja, apsolutni rekorder u čitavoj austrougarskoj vojsci bio je 2. bosanskohercegovački puk sa 42 medalje. (Drugi pukovi dobili su najviše između osam i deset zlatnih medalja). Nosioci većine od 106 zlatnih medalja koje su dobili pripadnici bosanskohercegovačkih pukova bili su muslimani i Hrvati (muslimani 63 medalje, a Hrvati - 38). Među preostalim nosiocima nalazilo se i nekoliko Srba, kojima u austrougarskoj vojsci inače nije bilo lako. Kako iznosi K. Šturceneger, Srbi su - u ratu protiv Srbije 1914. godine - raspoređivani najčešće u prvu borbenu liniju, a iza njih - Hrvati i Mađari. Svaki onaj ko bi oklevao sa otvaranjem vatre na svoju braću ili, pak, pucao uvis, bio bi otpozadi ubijen.../b].

U Mariboru je tada poginulo desetak ljudi, dakle nije bilo krvoprolića, o kom pričaš


Ovo neću da komentarišem. Dovoljno govori da je naslov koji sam dao komentaru sasvim adekvatan.

Jelica Greganović Jelica Greganović 14:15 27.11.2009

Re: Zaista cheap

Tačno, Rudolf Majster nije bio ništa od gore navedenog, ali moje mišljenje je da je bio državnik jer je državotvorno razmišljao. Ti se možeš ne slagati sa time, to se može ni ne uklapati u definicije, ali njegovu državotvornost su, u budućnosti, dokazala njegova dela. Naravno da je bio pučista, ja sam i napisala u blogu da je bio pohorski Pančo Vilja, ali u tim vremenima, sa gubitnicom Austrijom, koja se uprkos tome trudila da i dalje uzme sve što je mislila da se u toj gužvi može uzeti, drugog izbora nije ni ima. Da nije bilo njega, Austrija bi aneksirala Donju Štajersku. On je bio jedini koji se suprotstavio njihovom nelegalnom pokušaju.

Rudolf Maister se nije "borio i izborio za slobodu" na teritoriji cele Slovenije, već u Mariboru i Južnoj Koruškoj.


Netačno, general Maister se izborio pre svega za Donju Štajersku i njen centar Maribor, potom sa svojim saradnicima ( nadporučnik Franjo Malgaj) i za očuvanje demarkacijske linije kod Postojne, a na kraju i za Južnu Korošku, koja je potom izgubljena na referendumu.

U gradu Mariboru je bilo 80% nemačkog stanovništva i uključivanje Maribora u sastav Kraljevine SHS je nepoštovanje etničke crte koju pominješ. Kako je Rudolf Maister znao da ruralno slovenačko stanovništvo u okolini Maribora želi da živi u Kraljevini SHS?


Granica nije ni pre toga vodila kroz Maribor, ponavljam on nije proglasio samo Maribor, već celu regiju jugoslovenskom teritorijom, a Austrijanci su probali da aneksiraju celu Donju Štajersku, ne samo Maribor koji je njen centar.
Rudolf Majster je bio Slovenac, deo tog naroda, nije živeo na Mesecu, bio je narodnjački orjentisan, naravno da je znao šta njegov narod želi, ne samo tada, već odavno.

Uzgred, ko je to rekao da se granice moraju crtati po etničkim linijama i ko je dao pravo Rudolfu Maisteru da ih crta?


Pobednici. Saveznici. Ta granica je potvrđena na mirovnoj konf. u Parizu. Naravno da niko nije pitao ubogu Austriju šta misli o tome i da li bi, nakon što je izazvala svetsku moriju i krvoroliće strahotnih razmera, želela da dobije i neki teritorijalni poklon.

Ukoliko misliš da je neko trebalo da bude kažnjen zbog toga što je pola tvoje familije izginulo u krvoproliću WWI onda to sigurno nisu ubogi nemački građani Maribora].


Ubogi nemački građani Maribora?! Šališ li se?! Pa, ko misliš da je obespravljivao Slovence do tada? Ko je jedva dočekao dolazak Hitlera na vlast, dvadeset godina kasnije? Ubogi nemački građani Maribora. Ajd' još jednom pogledaj te uboge građane na nacističkom snimku koji sam gore okačila.

26. 4. 1941.
U austrijskoj istoriografiji između dva rata, ali i novijoj i najsavremenijoj, teško da se igde išta može naći o divljanju Južnih Slovena u austrougarskoj vojsci na teritoriji Srbije.


Zaista kredibilna istoriografija. Naravno da se teško može očekivati da napišu kako su oni prodivljali tim krajevima u dva navrata. Izvini, a ko je mobilisao i komandovao tim "divljim Južnim Slovenima" u WW1? Kinezi? Ko je podržavao i sprovodio Hitlerovu politiku istrebljenja Slovenaca i Srba u WW2? Austrijanci i ubogi nemački građani ili Maribora ili Englezi? Ko ih je te "divlje Južne Slovene" odlikovao za "hrabrost" i odlikovanjima stimulisao na takvu krvoločnost i to tretirao kao "časno izvršavanje obaveza"? Francuzi ili ubogi Austrijanci? Da li je general Majster nečastan zato što to nije radio i zato što je pružio otpor tako časnoj državi i vojsci?

Kako iznosi K. Šturceneger, Srbi su - u ratu protiv Srbije 1914. godine - raspoređivani najčešće u prvu borbenu liniju, a iza njih - Hrvati i Mađari. Svaki onaj ko bi oklevao sa otvaranjem vatre na svoju braću ili, pak, pucao uvis, bio bi otpozadi ubijen.../b].


I onda austrijski istoriografi zapišu, a ti se na to kao kredibilno pozoveš, da su Južni Sloveni bili krvoločni. Odlično. Za to vreme su, očito, ubogi Austrijanci, gurnuti u drugi red sprovodili mirovnu politiku, kojoj se tamo neki sram ga bilo general Majster usprotivio, kada su tako fini ubogi Austrijanci probali da se samonagrade i teritorijom koja im nije pripadala, inače ne bi ni pokušavali da je sebi pripajaju.Naravno da se krv ne može meriti na litre i kaplje, naravno da je svaki ljudski život dragocen, ali ponavljam da istorijski izvori nisu jasni, ne zna se ko je prvi počeo da puca, neko iz mase na Majsterove dobrovoljce ili oni na njih. Mada, meni bi zaista bilo čudno da Majsterovi dobrovoljci, koji ni do tada nisu ubijali civile po Mariboru, iskoriste priliku i to urade pred očima američke misije, nakon čega je nemačko-austrijska propaganda iskoristila priliku da pokaže Majstera kao krvoloka širih razmera, koji je samo čekao da pred očima saveznika ubija uboge nemačke civile i tako ugrozi svoju kredibilnost i kredibilnost srpskih vojnika. Naravno, to su i tako samo "krvoločni Južni Sloveni".

I još jedna sitnica: 29. oktobra 1918. godine je, na Kongresnom trgu u Ljubljani, proglašena Država SHS, samo dan kasnije gubitnička Austrija pokušava sebi da od upravo proglašene države otkine jedan deo, Donju Štajersku, u čemu je sprečava general Majster. Ko se ovde nelegalno ponaša, Austrija ili Maister?

godec godec 16:31 27.11.2009

Re: Zaista cheap

njegovu državotvornost su, u budućnosti, dokazala njegova dela


Da. Slažemo se. Nije bio državnik. Bio je državotvorac. MIslim da takvu državotvornost ne treba veličati. Ko zna dokle bismo došli.

Da nije bilo njega, Austrija bi aneksirala Donju Štajersku. On je bio jedini koji se suprotstavio njihovom nelegalnom pokušaju.


Na osnovu čega zaključuješ da je pokušaj Austrije da sačuva onoliko svoje teritorije koliko je u stanju bio nelegalan i da se može nazvati pokušajem aneksije? Donja Štajerska je bila deo Austrijske pokrajine Štajerske. Upravo je obrnuto. Rudolf Maister je izvršio aneksiju Donje Štajerske.

Netačno, general Maister se izborio pre svega za Donju Štajersku i njen centar Maribor


Tačno. Štajerska je region kojem je glavni grad bio Grac. Imao je oko 1,5 miliona stanovnika i većinsko austrijsko stanovništvo.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Austria-Hungary_map.svg][/url]


Uzgred, ko je to rekao da se granice moraju crtati po etničkim linijama i ko je dao pravo Rudolfu Maisteru da ih crta?Pobednici. Saveznici


Čak i da je tačno da su saveznički pobednici crtali granice balkanskih država po etničkim linijama posle WWI, a nije, to ne znači da je ovakav način crtanja granica bez uvažavanja legalne i legitimne volje većine naroda nešto što treba veličati. Inače bi po toj logici i aneksija delova Češke od strane Nemačke pred WWII, takođe prihvaćena od pobedničkih saveznika, bila za divljenje.

Ajd' još jednom pogledaj te uboge građane na nacističkom snimku koji sam gore okačila.


Građani koji pozdravljaju naciste više od 20 godina posle nasilnog otimanja Donje Štajerske od Austrije su postupili potpuno logično. Oni su u Kraljevini SHS bili građani drugog reda i nacisti su ih legitimnim povratkom Maribora u okrilje austrijske države oslobodili. Da im je bilo lepo u Kraljevini SHS sigurno ih ne bi tako dočekali. Nezavisno od etničke crte.

Ali, čak i da ih jesu dočekali iz niskih i nemoralnih pobuda, oni na to imaju pravo. Nije nezakonito izaći na ulicu i pozdraviti nekoga. Nezakonito je ono što je Rudolf Maister radio. Odakle autorka zna da su na snimku sve listom građani Maribora nemačke nacionalnosti. U još nekim evropskim gradovima u kojima nije živela nemačka manjina je nemačka vojska dočekivana sa radošću. A čak i da jesu....

Odakle autorki toliko zluradosti nad nesrećnom sudbinom građana nemačke nacionalnosti u Mariboru? I to sada, posle skoro sto godina? Predlažem autorki da povede računa o "govoru mržnje" i propagiranju nelegalne borbe za aneksiju tuđih teritorija i etničko razgraničenje. Koliko znam, u Srbiji govor mržnje još uvek nije zakonom kažnjiv ali se može očekivati da bude pa treba voditi računa.

Govor mržnje je, u pravu, govor upravljen protiv osobe ili osoba po rasnoj, verskoj, etničkoj pripadnosti ili seksualnoj orijentaciji.


Rudolf Majster je bio Slovenac, deo tog naroda, nije živeo na Mesecu, bio je narodnjački orjentisan, naravno da je znao šta njegov narod želi, ne samo tada, već odavno.


Molim autorku da ipak objasni na koji je to način Rudolf Maister prikupio podatke o željama naroda. Da li je to bilo na isti način na koji je prikupljao podatke o želji slovenačkog naroda koji je u Koruškoj referendumom pokazao da su Rudolf Maister i ostali ipak pogrešili u proceni njihovih želja.


Zaista kredibilna istoriografija. Naravno da se teško može očekivati da napišu kako su oni prodivljali tim krajevima u dva navrata. Izvini, a ko je mobilisao i komandovao tim "divljim Južnim Slovenima" u WW1?


Nije bitno čija je istoriografija. Želeo sam da ti pokažem da nisu građani Maribora, civili, nemačke nacionalnosti učestvovali u ubijanju pola tvoje familije tokom WWI. Mislim da bi bilo teško dokazati da su baš oni mobilisali Južne Slovene i da su baš oni komandovali Južnim Slovenima u njihovim ratnim pohodima na Srbiju. Da li su ovi divljali prilikom ubijanja u Srbiji i da li su bili krvoločni ne znam. Evo, neću da tvrdim. To čak nije ni bitno u razgovoru o Rudolfu Maisteru. austrougarskom oficiru koji je verovatno imao malo veću ulogu od građana Maribora u funkcionisanju austrougarske vojske.


I onda austrijski istoriografi zapišu, a ti se na to kao kredibilno pozoveš, da su Južni Sloveni bili krvoločni.


Šta je netačno u onome što sam napisao o većinskom učešću slovenskog stanovništva u austrougarskoj vojsci? To sam našao u srpskoj vikipediji a ne kod austrijskih istoriografa. Nije bitan izvor podatka. Važno je da je to istina. Nigde nisam pomenuo krvoločnost.

Mada, meni bi zaista bilo čudno da Majsterovi dobrovoljci, koji ni do tada nisu ubijali civile po Mariboru, iskoriste priliku i to urade pred očima američke misije, nakon čega je nemačko-austrijska propaganda iskoristila priliku da pokaže Majstera kao krvoloka širih razmera, koji je samo čekao da pred očima saveznika ubija uboge nemačke civile i tako ugrozi svoju kredibilnost i kredibilnost srpskih vojnika.


Sprdnja sa poginulim nemačkim civilima je zaista neprimerena. Imam utisak da se autorka sve dublje upetljava pokušavajući da tumači istoriju bolje od onih kojima je to posao, t.j. istoričara. Oni su Rudolfa Maistera možda zaista smestili tamo gde treba. Pod tepih istorije.
Jelica Greganović Jelica Greganović 17:08 27.11.2009

Re: Zaista cheap

Građani koji pozdravljaju naciste više od 20 godina posle nasilnog otimanja Donje Štajerske od Austrije su postupili potpuno logično. Oni su u Kraljevini SHS bili građani drugog reda i nacisti su ih legitimnim povratkom Maribora u okrilje austrijske države oslobodili. Da im je bilo lepo u Kraljevini SHS sigurno ih ne bi tako dočekali. Nezavisno od etničke crte.


Na ovoj crti ja prekidam diskusiju sa tobom. Sa nekim ko izražava razumevanje prema "logici" podržavanja nacizma i nacista, ja zaista nemam o čemu više da razgovaram. Na svu sreću između naših stavova je provalija.

I još nešto, javno te obaveštavam da si od sada banovan na mom blogu, ne zato što misliš drugačije no ja, već zato što imaš razumevanja prema onima koji su iz bilo kojih razloga podržavali nacizam i naciste. Za one koji ne poštuju demokratska načela ili iskazuju razumevanje prema onima koji su podržavali one koji su do temelja srušili demokratiju i sva načela ljudskosti - demokratska sloboda reči ne važi, bar ne na mom blogu.
eugensavojski eugensavojski 23:07 27.11.2009

Re: Zaista cheap

joj da ovu metodologiju primeniš na neke druge južnije teritorije nešto kasnije ovde bi te streljali a na peščaniku obesili.

No jedno stvarno pitanje , kako su se tadašnji germani u K&K osećali ,
Kao Nemci ( Osterajh je samo Istočno carstvo, Kao svetorimljani -kao sveto rimsko carstvo)
svakoako u to vreme nemožemo govoriti o Austrijancima kao o naciji u sadašnjem smislu,
dok se to o Mađarima , Česima , Hrvatima može govoriti

Usput ovaj bizarni godec nam je naznačio jednu istinu.
Austrijanci se nešto nisu "nakatarzirali" za WWII , provukli se onako ko polužrtve, a velika većina wermahta u YU su bili austrijanci.
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:30 28.11.2009

Re: Zaista cheap

Ne sumnjam, ali ne dozvoljavam da se na mom blogu navodno ispravnim sredstvima opravdavaju krajnje pogresni ciljevi.
Meni se cini da su se osecali kao Nemci.
Nisu samo oni i Italijani su super prosli...

Nego, evo mene u kod Studenta u Becu, kad smo vec kod Austrijanaca i Austrije. E je l´ vi znate da studenti iz Srbije jos uvek imaju besplatno studiranje na austrijskim, drzavnim fakultetima, tako nam jos uvek isplacuju ratne reparacije.
eugensavojski eugensavojski 07:45 28.11.2009

Re: Zaista cheap

Jelica Greganović
E je l´ vi znate da studenti iz Srbije jos uvek imaju besplatno studiranje na austrijskim, drzavnim fakultetima, tako nam jos uvek isplacuju ratne reparacije.

I u Italiji , al vole naši London, Insbruk nije svetski. Nema si tolko crnci valjda
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:27 28.11.2009

Re: Zaista cheap

Nisam znala za Italiju...je l to neka druga prica ili nam i oni placaju reparacije (jerbo se nesto kroz maglu secam da su se oni valjda izvukli od reparacija).
eugensavojski eugensavojski 08:36 29.11.2009

Re: Zaista cheap

Jelica Greganović
Nisam znala za Italiju...je l to neka druga prica ili nam i oni placaju reparacije (jerbo se nesto kroz maglu secam da su se oni valjda izvukli od reparacija).

Koliko se ja sečam prva varijanta je bila iz država na čijoj je teritoriji bila italija, (to se odnosilo na SFRJ) posle su jednostavno sve iz sfrj prihvatili. Trst i , Padovu Istrijani dosta koriste, mada sam pre dve godine sreo devojku iz srbije koja je u Bolonji ćini mi se studirala. Uglavnom po meni totalno neiskorištena šansa za mlade u Srbiji, jeste da jezik je problem, ali i to se reši. No naši i dalje misle da je USA i GB jedino gde se isplati studirat.
Usput dali je istina da se u Ljubljani ne plaća za studente iz Hr.
Jelica Greganović Jelica Greganović 01:40 30.11.2009

Re: Zaista cheap

Pravo da ti kažem, Beč, tj. Austrija je isto tako nedovoljno iskorišćena prilika, ne samo za Srbe, nego i za Slovence. Iz njegove generacije, koja je završila jednu od dve elitne gimnazije u Lj, samo se on upisao na faks u inostranstvu. U Becu postoji kolonijica studenata iz Slo, ali to su mahom Štajerci, Maribor i okolina. I u ovom slučaju je i jezik, nemački, problem, svi uče mahom engleski.
Ne znam zaista za studente iz Hr. Trebalo bi da se raspitam.
eugensavojski eugensavojski 15:36 01.12.2009

Re: Zaista cheap

Usput ovaj bizarni godec nam je naznačio jednu istinu.


'godec'
Zbog cega si me nazvao bizarnim?
. Molim za izvinjenje na istom mestu na kojem si me uvredio.

ŠTOVANO ČITATELJSTVO
g Godeca povredih nazivajući ga bizarnim na ovomu javnom priopćilu. Te mu se na istom mijestu ispričavam što ga nazvah bizarnim na ovomu raspravišću. Povlaćim javno izneseno mišljenje o bizarnisti i zadržavam ga samo za sebo. I javno mu se ponizno isprićavam ukoliko je to usplahirilo nijegovu tankoćutnost.
Usput pruzimam na sebe obavezu i da se ispričam za nedijela nekih mojih rođaka/predaka koji su napustivši što 5 brdsku diviziju što homvedovski husarski puk i kasnije gore opisanim "pokvarenim zaplotnjačkim rabotama " omogučili da taj Margburški dragulj otpadne od Koruške krune.
Pa eto , ukoliko bude u mojoj moči naravno nenasilnim putem shodno udjelu mojih predaka trudit ču se ispravit nepravdu
za početak jel dovoljno zapjevati
Gott erhalte Franz den Kaiser
Bože živi, Bože štiti
Cara našeg i naš dom.
Vječnom Ti ih slavom kiti,
Snagom Ti ih jačaj svom.
Ti nam sretne dane množi,
Habsburškoj ih kući daj,
S njenom snagom zauvijek složi
Koruške nam krune sjaj.

evo godec ja vam se ispričah
dirtyharry dirtyharry 00:01 27.11.2009

Interesantno

Hvala za tekst. Teško pored dva posla sve da stigne da se pročita i komentariše, ali malo po malo.
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:18 27.11.2009

Re: Interesantno

Zrno po zrno...
Hvala tebi na čitanju

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana