Ekologija| Gost autor| Gradjanske inicijative| Moj grad

Платан 198

Nebojsa Krstic RSS / 03.04.2010. u 22:48

Саветнику председника Републике Србије, г. Небојши Крстићу

 Поштовани, достављам Вам 

 ПРЕДЛОГ

да се на простору око платана број 198 на углу Булевара краља Александра и Улице Ватрослава Јагића направи џепни парк и да се на тај начин околина платана и тај део улице оплемене једним новим садржајем у складу са вредностима екологије и одрживог развоја у градској средини.

 У оквиру реконструкције Булевара краља Александра, од Рузвелтове улице до Улице господара Вучића, започете у фебруару ове године, са Булевара је на највећем делу тог потеза уклоњен досадашњи дрворед платана. Сачуван је одређен број млађих стабала на потезу од Улице Милоша Зечевића односно Гвоздићеве улице (са непарне, односно парне стране) до Улице господара Вучића. Код пијаце Ђерам остављено је пет стабала – четири млада стабла са непарне стране, и платан број 198, старости 80–90 година, на углу са Улицом Ватрослава Јагића, са парне стране улице. Платан број 198 (врсте Platanus acerifolia) остављен је захваљујући мом залагању током радова прве фазе реконструкције, која је обухватала уклањање дрвореда. За време акције за очување платана број 198 потписивана је петиција да му се пружи адекватна нега, у складу са мерама предложеним у елаборату Шумарског факултета о стању дрвореда и свих појединачних стабала из 2008. године. Петицију је до сада потписало преко 3800 грађана, а међу потписницима је и актуелни министар за културу, Небојша Брадић. Градоначелник Београда, Драган Ђилас, дао је током Дана заштите шума, 21. марта, у неформалном разговору, потврду да ће платан број 198, заједно са другим стаблима која нису посечена, остати, иако због тога дрворед неће имати униформан изглед, и да је важно „да се излечи све што може да се излечи.“ Према мом увиду у пројекат реконструкције Булевара, платан број 198 нимало не задире у коловоз, тако да не представља сметњу редовном одвијању саобраћаја. Такође, због повољног положаја, поред паркинга и зграде бившег Југодрва, Булевар краља Александра бр. 174, његово очување нема непожељнихпоследица по постојеће грађевине. Радови на реконструкцији подземних инсталација одвијају се повољно, и већ се може са приличном сигурношћу рећи да до завршетка целокупних радова неће доћи до већег оштећења кореновог система и да радови неће пореметити статику дрвета.  Према елаборату Шумарског факултета о стању дрвореда и свих поједи- начних стабала из 2006. године (Анастасијевић, Вратуша; у даљем тексту Ел. 2006), платан број 198 (тада нумерисан као 203) добио је, у односу на остала дрворедна стабла на потезу од Чучук Станине улице до Улице Старца Вујадина, сразмерно високу оцену декоративности и кондиције. Наведено је да постоје са-мо деформације стабла које су настале због лошег орезивања током деведесетих, а да нема видљиве трулежи или шупљина на стаблу, нити видљивих или знатних оштећења коре. Његова вредност је процењена на 1.069.632,00 динара, дакле већа је од свих других стабала на потезу од Чучук Станине улице до Улице Старца Вујадина (стр. 60). 1 Према елаборату из 2008. године (Марковић; у даљем тексту: Ел. 2008), наводи се у прилогу да је за санацију стабла потребна обрада рана у приданку и обрада трулих врхова превршених грана у крошњи (стр. 58), а у тексту елабората наводе се и адекватне мере санације (стр. 9–21). У телефонском разговору са проф. Марковићем, 25. марта, професор је рекао да према његовом мишљењу још увек не постоји потреба да се обавља нова процена стања платана број 198, већ да је довољно да се по завршетку радова на реконструкцији обави санација стабла у складу са предложеним мерама, што је у надлежности ЈП „Зеленило Београд“. Дрворед платана у Булевару краља Александра добијен је у оквиру ратних репарација од Немачке после Првог светског рата (Република, бр. 472–473, 1–31. март 2010, стр. 10), и у том контексту има изванредну историјску вредност. То се односи и на сачувани део дрвореда, од Голсвортијеве улице до Улице Драгослава Јовановића, и на платан број 198 који је са њима чинио целину. Платан број 198 налази се тачно на средини потеза на коме је уклоњен претходни дрворед, од Вуковог споменика до Гвоздићеве улице односно Улице Милоша Зечевића (са парне односно непарне стране), на простору на ком је планирана садња новог дрвореда. Са естетског становишта, овај платан би, по свом положају, заузео централно место у новом дрвореду и не би нарушавао нову целину већ би је својом величином употпуњавао, а његова би круна могла да постане „круна“ новог дрвореда. Треба имати у виду и да на кори овог платана нема практично никаквих оштећења и да је само стабло са естетског становишта у врло добром стању. Раст кореновог система платана јесте довео до одређених, мањих деформација тротоара, али то ће приликом реконструкције већ бити промењено, а приданак стабла није пуно оштећен нити изразито деформисан због тога. Еколошка функција само једног великог стабла у улици, попут платана број 198, такође није занемарљива, што се наводи и у Ел. 2006: „сама широка крошња једног јединог (дрворедног) стабла умањује дисперзију олова по уличном екосистему у великој мери. Исти принцип несумњиво се може повезати и са свим другим чврстим полутантима у улици, што никако не треба занемарива- ти“ (стр. 8). У том контексту, очување платана број 198 у новом дрвореду је оправдано и функционалношћу његове крошње, посебно када се упореди са величином крошње средњих лишћара који ће чинити већину новог дрвореда. Такође, треба нагласити да је платан број 198 током акције за његово очување већ задобио и извесну психолошку вредност за суграђане. Познато је да је однос нашег народа према дрвећу одувек био снажан, и изразито емотиван (Ел. 2006, стр. 5). Сада, када је један део дрвореда који је девет деценија чинио Булевар препознатљивим уклоњен, суграђани почињу да осећају повезаност са платаном број 198. Коментари суграђана и потписника петиције, попут: „Дај Боже да сачувамо бар ово једно дрво“, „Како би било дивно да остане овај платан као споменик“, које сам пуно пута чуо током акције за очување овог платана, јасно сведоче о томе (нека од тих сведочења забележила је камером Соња Благојевић, редитељ, која ће од акције за одбрану и очување платана број 198 направити документарни филм). Дрво као такво представља врло снажан симбол наде и постојаности, јер је његов просечан животни век дужи од просечног људског века, а сваке године се обнавља и расте, а такав симбол је нешто што је људима, посебно у време кризе, али и иначе, заиста веома потребно. И сама одбрана платана број 198 такође има врло велики психолошки значај за суграђане, који у њој препознају борбу за основно грађанско право на здраву животну средину, за очување природне средине и изузетних природних вредности у њој, и очување живота овог изузетног примерка флоре, „правилну и исправну борбу за демократске и еколошке вредности, и значајно унапређивање и подизање еколошке свести суграђана“, како је то формулисао Никола Стефановић, један од станара Булевара који су активно помагали, и помажу, акцију за очување платана број 198. Међу људима се већ често може чути и да платан број 198 називају „Дрветом пријатељства“. Негативне последице постојања дрвећа у улицама, као што су редуковање осунчаности, затварање уличног кањона или просторно ометање изазвано превеликим узрастом стабала (упор. Ел. 2006, стр. 9), биће умањене или елиминисане са садњом новог дрвореда, а једно велико стабло на том потезу свакако не представља проблем у том контексту. Према неким извештајима, длачице које су распоређене унаоколо сфере плодних главица на платанима могу да изазову алергију, али код нас нису забележени случајеви оштећења очију или слузнице носа (Ел. 2006, стр. 14). У сваком случају, једно стабло платана на потезу од два километра не може представљати проблем. Као што је познато, битан предуслов развоја дрвета је аерација кореновог система, која у дрвореду у градским условима може бити посебно отежана због слоја асфалта на тротоару и коловозу. У случају платана број 198, задовољавајући степен аерације се може обезбедити остављањем малог травњака око платана. Према регулационо-нивелационом плану реконструкције Бу- левара из 2009. године, око платана број 198, на раскрсници са Јагићевом, остављен је празан простор, због положаја и прегледности раскрснице. План допушта простор од приближно 12 х 3.5 метара ексцентрично око платана, који би могао бити искоришћен да се поправе услови за развој корена и побољша естетика улице на овом делу Булевара. Земљиште би требало добро очистити од остатака бетона и асфалта, дренирати и насути супстратом повољних физичких особина. Простор око пла- тана може се затим оградити, као у Крунској улици, на пример, и украсити рокаријумом, ниским зимзеленим жбуновима и цветницама. Уколико простор то допушта, могле би се уз ограду поставити и адекватне клупе за одмор. На тај ће начин овај простор изгледати лепше и хуманије, поготово ако се узме у обзир да у близини нема пуно зелених површина. Остављање малог џепног парка на овом простору имало би значајну естетску, психолошку, па и еколошку вредност. Осим што би поправило услове за живот платана број 198, то би обележило овај простор и као место погодно за културне садржаје који су примерени садржају улице, поготово мале јавне скупове и акције које су усмерене на подизање еколошке свести суграђана, пошто је екологија једно од кључних питања одрживог развоја савремених градова. Уместо џепног парка, могуће је направити и зидану жардињеру, „острво“ око платана, са пригодним каменим или дрвеним клупама, али сматрам да би, пошто то простор допушта, било и естетски и еколошки боље тај простор употребити за мали џепни парк и иновативно оплемењивање тог простора. Остављање адекватног простора око платана број 198, заједно са санацијом стабла на начин на који је предложен у Ел. 2008, стр. 9–21, обезбедило би будућу адекватну ревитализацију стабла и продужило му животни и функционални век у склопу новог дрвореда. Уз правилно орезивање крошње и заштићивање стабла од болести, као и адекватан простор за даљи развој корена и његову аерацију, платан број 198 би могао увећати своју општу функционалност, и естетску и биолошку. За постављање џепног парка на овом простору било би потребно „жртвовати“ једно паркинг место које је према плану предвиђено у непосредној близини дрвета, али сматрам, као и сви суграђани који су потписали петицију, да су еколошки разлози и очување живота и унапређење услова за раст и развој једног изузетног примерка флоре свакако значајнији од једног паркинг места. 

Будући да сте потписивањем петиције већ исказали Вашу подршку очувању платана број 198, надам се бисте желели и да својим залагањем помогнете да се омогући реализација овог једноставног а опет значајног пројекта који може служити као подстицај и за будуће акције које имају везе са унапређивањем животне средине у градским условима и подизање еколошке свести грађана Београда и Србије.

 Бавећи се акцијом за очување платана број 198, упознао сам више суграђана који подржавају идеју да се у једном тренутку оснује удружење грађана које би било посебно оријентисано на вођење бриге око платана и његове непосредне околине, и који би били вољни да се у то укључе и помогну уређивање и одржавање овог простора на најбољи могући начин.

 Молим Вас да у најкраћем могућем року узмете овај предлог на разматрање зато што је реконструкција Булевара увелико у току, а решено питање регулације простора око платана број 198 би свакако помогло да се целокупан посао реконструкције заврши у предвиђеном року.

 

С поштовањем

Владимир Живановић

 

У Београду,

1. априла 2010.

 

 Komentari (121)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

reanimator reanimator 22:50 03.04.2010

...

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 22:51 03.04.2010

zalaganje

Будући да сте потписивањем петиције већ исказали Вашу подршку очувању платана број 198, надам се бисте желели и да својим залагањем помогнете да се омогући реализација овог једноставног а опет значајног пројекta


OK
montgomerri montgomerri 00:49 06.04.2010

Re: zalaganje

Matori šta je bilo s ' platanima bilo je , na žalost
Nego , bio si odličan sinoc kod Beckoviceve
Mudro zboris , pri tom si umeren
odlićna " sintagma "
43nikola 43nikola 06:33 06.04.2010

Re: zalaganje

Kolega Krstiću,

Dozvolićete da Vam se ovako obraćam jer smo završili isti (medicinski) fakultet, a i ja sam se malo bavio marketingom, nekih 33 godina, pa tako zaradih i penziju. Daleko od toga da sebe smatram velikim marketinškim stručnjakom i, priznajem, smatrao sa Vas takvim, posebno zbog visokog poverenja koje Vam je Predsednik ukazao. A onda, navedoste svog šefa na 'trulu dasku'!? Iznenada doživeh razočarenje, kako u Vaše savetničke sposobnosti, tako i u Vaše maretinško umeće! No, da budemo sistematični u nabrajanju Vaših, i pretpostavljam, Šaperovih grašaka, ali Vaš udeo u njima je veći, jer ste Vi Savetnik. Dakle:

1. Niste smeli da savetujete, ili da odobrite, ovu BRLJOTINU, najveću koju je do sada napravila Demoratska stranka, od postanka do danas! Jasno je, mislim na ekspresni pokolj platana u Bulevaru, odnosno na, do sada nezabeleženi, urbicid! Mogao je Veliki Gazda Srbije, budući finansijer nekoliko stotina hiljada novoizgradjenih kvadratnih metara stambenog i poslovnog prostora na Bulevaru, da to isto uradi i bez uništenja najlepšeg drvoreda u Beogradu, i da pritom zaradi dovoljno stotina miliona, pa da i deo za DS bude pristojan. Uz zadržavanje drvoreda zarada bi bila umanjena (zbog prilagodjavanja projekata budućih novogradnji drvoredu, uklapanju instalacija prema drvoredu, nešto manje parking prostora i sl.), ali šta je to prema ogromnoj šteti koju će DS pretrpeti, i to pre svega zbog sledeće greške - očiglednog laganja...

2. Ne znam kako, i ne znam zašto ste dozvolili Djilasu da se onako izbruka izgovarajući LAŽ da su platani truli i da je to razlog da se svi poseku??! Mnoštvo ljudi je videlo da su platani 'pucali od zdravlja', a samo sam ja snimio više od stotinu posečenih platana (postoje hiljade snimaka), i to na svim presecima, i ni jedan nije bio truo! Ddozvolićete, nisam šumarski inženjer, ali i mi lekari znamo nešto o bolestima, pa čak možemo da razlikujemo zdravo od trulog stabla. Time je definitivno u tu laž uvukao i predsednika Tadića, i celu DS, koja je za svagda izgubila poverenje mislećeg dela biračkog tela Beograda, a verovatno i cele Srbije. Ko može da glasa za stranku koja tako otvoreno laže svoje birače?! Znam, reći ćete, da je to mali procenat, ali to je odlučujući procenat na budućim izborima! Vaše spinovanje istine, kroz medije, koje ste ućutkali i naterali da prenose laži, a time ih i teško ponizili (pa jedva čekaju prvu priliku da vam to vrate!), može da deluje samo na naivnu 'gomilu', dok veliki broj ljudi ne možete varati! Možete sve ljude varati jedno vreme, i neke sve vreme, ali nikada sve, sve vreme!

3. Otvaranje ovog bloga Vam je dobra caka, mada vas je Filip Mladenović 'pročitao' sa pričom 'o dobrom i lošem policajcu'. Ali, šta Vam je trebalo da tako brzo obrišete moj komentar na Filipov tekst? A samo sam napisao da je i Tadić suodgovoran, i upozorio na 'gromobran' za Djilasa zvani 'karakas'! I priznajem, lepo ste bacili 'kosku' oko koje se sada učesnici na blogu svadjaju sa 'karakasom', a sam blog ste posvetili poslednjem komadu porodične srebrenine koju je lopov već izneo iz kuće! I eto, lopov će biti 'velikodušan', i ostaviti platan 198.

Poštenom i hrabrom momku Vladimiru Živanoviću svaka čast! Održao je 'očiglednu nastavu' iz odbrane zakonskih građanskih prava svima nama, i hvala mu što me je citirao u svom dopisu.

Pozdravljam Vas kolega Krstiću, uz žaljenje što na našem medicinskom fakultetu nismo imali ETIKU kao obavezan predmet. Doduše, neki od nas su je poneli iz svoje porodice.

Nikola Stefanović
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 06:51 06.04.2010

Re: zalaganje

Ali, šta Vam je trebalo da tako brzo obrišete moj komentar na Filipov tekst?

Nisam obrisao ni jedan jedini komentar. A primetio sam da su neki bili obrisani.
JJ Beba JJ Beba 15:44 06.04.2010

Re: zalaganje

Nebojsa Krstic
Ali, šta Vam je trebalo da tako brzo obrišete moj komentar na Filipov tekst?

Nisam obrisao ni jedan jedini komentar. A primetio sam da su neki bili obrisani.

seka1969 seka1969 17:48 06.04.2010

Re: zalaganje

montgomerri
Matori šta je bilo s ' platanima bilo je , na žalost
Nego , bio si odličan sinoc kod Beckoviceve
Mudro zboris , pri tom si umeren
odlićna " sintagma "

Moram se sloziti ovog puta. U bledilu danasnjih kvaziemsija, ovonedeljni Utisak je bio pravo osvezenje. Odmereno svakako, bez podleganja provokacijama.
mariopan mariopan 17:54 06.04.2010

Re: zalaganje

Time je definitivno u tu laž uvukao i predsednika Tadića, i celu DS, koja je za svagda izgubila poverenje mislećeg dela biračkog tela Beograda, a verovatno i cele Srbije. Ko može da glasa za stranku koja tako otvoreno laže svoje birače?! Znam, reći ćete, da je to mali procenat, ali to je odlučujući procenat na budućim izborima! Vaše spinovanje istine, kroz medije, koje ste ućutkali i naterali da prenose laži, a time ih i teško ponizili (pa jedva čekaju prvu priliku da vam to vrate!), može da deluje samo na naivnu 'gomilu', dok veliki broj ljudi ne možete varati! Možete sve ljude varati jedno vreme, i neke sve vreme, ali nikada sve, sve vreme!

Tačno. DS pada na sledećim izborima upravo zbog seče platana, bezočnog laganja, podcenjivanja, bahaćenja i mnogo čega drugog što smo upravo na primeru pokolja platana videli. Danas platani sutra ljudi, njima poseći nečiji život radi sopstvene zarade nije ništa - zato padaju.
Preporuka za komentar.
skener92 skener92 19:29 06.04.2010

Re: zalaganje

mariopan
Time je definitivno u tu laž uvukao i predsednika Tadića, i celu DS, koja je za svagda izgubila poverenje mislećeg dela biračkog tela Beograda, a verovatno i cele Srbije. Ko može da glasa za stranku koja tako otvoreno laže svoje birače?! Znam, reći ćete, da je to mali procenat, ali to je odlučujući procenat na budućim izborima! Vaše spinovanje istine, kroz medije, koje ste ućutkali i naterali da prenose laži, a time ih i teško ponizili (pa jedva čekaju prvu priliku da vam to vrate!), može da deluje samo na naivnu 'gomilu', dok veliki broj ljudi ne možete varati! Možete sve ljude varati jedno vreme, i neke sve vreme, ali nikada sve, sve vreme!

Tačno. DS pada na sledećim izborima upravo zbog seče platana, bezočnog laganja, podcenjivanja, bahaćenja i mnogo čega drugog što smo upravo na primeru pokolja platana videli. Danas platani sutra ljudi, njima poseći nečiji život radi sopstvene zarade nije ništa - zato padaju.
Preporuka za komentar.


tacno tako, glasacki listic je napravljen od drveta, ergo, vidim listic, pred oci mi izadju platani i - precrtano, odnosno, sto se mene tice, dopisano 'ovo je za platane'.
Bili Piton Bili Piton 23:00 03.04.2010

Opsirno


ali pregledno, jasno, argumentovano i ljubazno.
maca22 maca22 23:02 03.04.2010

Re: Opsirno

ecce-florian ecce-florian 23:04 03.04.2010

mislim se nešto

Ako gradonačelnik i nadležne službe slučajno ne čitaju VIP blog BE92, možda bi bilo celishodno da mu se ovo pismo uputi i preko kabineta Predsednika?
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 23:10 03.04.2010

Re: mislim se nešto

nema te stvari koji djilas and co mogu da urade da bi ponovo glasao za njih, sa sve preCednikom na čelu.
platan 198 može da bude samo spomenik jedne bahate politike.
gently5210 gently5210 23:20 03.04.2010

Re: mislim se nešto

Slicno pismo ce biti upuceno Gradonacelniku i ostalim nadleznima,dok je gospodinu Krsticu upuceno na ovaj nacin jer on ipak nije zvanicno nadlezan za stvar koja je u pitanju.

Hvala vam gospodine Krsticu sto ste objavili ovaj blog i sto cete podrzati ovaj predlog.
tripraseta92 tripraseta92 23:29 03.04.2010

Re: bahatost

Srđan Mitrović

platan 198 može da bude samo spomenik jedne bahate politike.Kako vas iz DS-a više nije sramota !
Okačite na taj platan :
Masakr smo izvšili jer su nam istraživanja javnog mnjenja pokazivala da se hitno mora uraditi nešto opipljivo i konkretno - dati nezadovoljnom stanovništvu opipljiv pokazatelj da društvo napreduje! ( pa šta košta da košta !)
A izvinjenje šaljemo svesnijem i malobrojnijem delu stanovništva ( mada, kolko ih ima, i izvinjenje je previše !)

gently5210 gently5210 23:43 03.04.2010

Re: bahatost

Rad Slobodana Vracara, na temu platana, nagrada ULUS-a za prosireni medijgently5210 gently5210 00:30 04.04.2010

Jos jedna nagrada ULUS-a u vezi platana

Instalacija Kristine Ristic i Bojana Mitrovica, potpisana sa grupa gradjana, prikaz pokolja beogradskih platana, nagrada ULUS-a za prosireni medij.Inace,radove mozete videti u paviljonu Cvijeta Zuzoric.Jelena Pavlović Jelena Pavlović 13:28 04.04.2010

Re: mislim se nešto

Srđan Mitrović
nema te stvari koji djilas and co mogu da urade da bi ponovo glasao za njih, sa sve preCednikom na čelu.
platan 198 može da bude samo spomenik jedne bahate politike.


Potpis!
blogovatelj blogovatelj 15:51 04.04.2010

Re: mislim se nešto

nema te stvari koji djilas and co mogu da urade da bi ponovo glasao za njih, sa sve preCednikom na čelu


Onda mi stvarno nije jasno sta tražiš na blogu savetnika PreCednika.
Idi negde pleši.
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 15:52 04.04.2010

Re: mislim se nešto

Onda mi stvarno nije jasno sta tražiš na blogu savetnika PreCednika.
Idi negde pleši.

čekam da mi se ti javiš.
a ti si se javio samo da ga zaštitiš. kako romantično.
blogovatelj blogovatelj 17:28 04.04.2010

Re: mislim se nešto

čekam da mi se ti javiš.
a ti si se javio samo da ga zaštitiš. kako romantično.


Da li si se mozda zamislio koju sekundu pre no sto si ovo napisao?
Kakve ja koristi imam da njega zastitim?
Nikakve!
Zivim osam hiljada kilometara daleko od njega, nikada u zivotu nisam bio clan nijedne partije, nemam politickih aspiiracija... I cak mislim da su Azra, Haustor, EKV mnogo bolji bendovi od Idola, toliko bolji da je uopste glupo i porediti ih.
Navedi mi jedan razlog zasto bih ga stitio?
Bilo je blogova kada sam ga zestoko kritikovao, redje sam ga i podrzavao. Jer svet ne gledam crno belo. Za razliku od tebe, ja sam u tehnikoloru.

Takodje, za razliku od tebe, ja sam razmislo pre no sto sam napisao svoj komentar.
Da ti objasnim sta mi je prolazilo kroz glavu pre pisanja komentara.
1. Svojim javljanjem podizes citanost bloga coveku za koga nikada ne bi glasao.
2. Svojim komentarom povecavas ukupan broj komentara coveku za koga nikada ne bi glasao.
3. U pretragama citalaca sajta B92 citanost ovog bloga raste jer si ti odradio tacke jedan i dva.
4. Veca citanost ovog bloga povecava sanse za dobijanje izbora coveku za koga ti nikada ne bi glasao, a ti si tome doprineo. Ne puno i ne znacajno, ali ipak doprineo.
5. Zbog svega navedenog od jedan do cetiri, bio sam zbunjen. pa sam ti ostavio komentar.
6. Ti odgovaras na moj komentar, povecavas citanost bloga i dalje...
7. Sada evo i ja odgovaram opet tebi pa jos povecavam citanost...
8. Svega ovoga ne bi bilo, da nisi ostavio onaj prvi, inicijalni komentar.

Idi negde plesi.
Idi molim te negde plesi.

I nemoj da kopiras moje ideje kada pises svoje blogove.

Ovo je link na blog blogera Nebojse Krstica, koji kako vidim posecujes, gde sam ja ostavio komentar jos 13.01.2010.
Pretpostavljam da mislis da sam ga i u tom komentaru stitio?!

Ovo je link za ono sto si postavio kao blog pre nekih nedelju dana. Prilicno si neoriginalan i bezocno si me iskopirao. Ali je i pohvalno sto kopiras bolje od sebe.
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 17:51 04.04.2010

Re: mislim se nešto

4. Veca citanost ovog bloga povecava sanse za dobijanje izbora coveku za koga ti nikada ne bi glasao, a ti si tome doprineo. Ne puno i ne znacajno, ali ipak doprineo.


neozbiljan si.
baš si me nasmejao.
jel ti čitaš to što pišeš?
niti znam ko si, niti šta pišeš. a još manje me interesuje.
zato bolje da poslušaš sopstveni savet i odeš na ples.
blogovatelj blogovatelj 18:35 04.04.2010

Re: mislim se nešto

neozbiljan si.
baš si me nasmejaoImas li neki argument kojim bi opravdao sopstveno nerazumevanje, ili si samo prirodno ogranicen u razumevanju procitanog?
Ponavljas tacku cetiri ponovo. Ponavljas sopstvene greske.
Ne trudis se da shvatis, ja ti ne mogu pomoci.
Jedino sto imas da kazes na moj komentar je da sam te nasmejao. Takve stvari najvise govore o tebi i o tome koliko i kako baratas cinjenicama.

I smajli sto se valja od smeha
Infantilno...
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 18:40 04.04.2010

Re: mislim se nešto

ko je tebi drmao kavez večeras?
što se ograničenosti tiče, jesi li ti pročitao to što pišeš?
Veca citanost ovog bloga povecava sanse za dobijanje izbora coveku za koga ti nikada ne bi glasao, a ti si tome doprineo. Ne puno i ne znacajno, ali ipak doprineo.

blogovatelj blogovatelj 19:32 04.04.2010

Re: mislim se nešto

A sta je netacno u citiranom?
Svidja mi se i saljivi prizvuk tvojih komentara. Cujes negde foru, pa je onda prodajes na blogu. I svi posle misle kako je Srki bistar.
Prilicno originalno. Otprilike kao i ono sto si kopirao moj komentar i napravio sopstveni post od toga. Ali kao sto sam vec zakljucio, nisi nesto sposoban da budes originalan.
Nije moj nivo da se spustam na nivo uvreda. Ja vise volim da ti dam dijagnozu.
Nego da te pitam nesto, stvarno me zanima.
Jesi li clan neke partije pa zato kritikujes autora bloga?
Ako jesi da znam, jer onda bar imas neko opravdanje za ovo sto radis. Jer po mom misljenju legitimno je i normalno u civilizovanoj zemlji zeleti da budes kalif umesto kalifa.
Ali ako nisi clan nijedne partije, najsrdacnije ti preporucujem da zakazes neki termin na nervnom. Bice ti bolje, veruj mi.
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 19:44 04.04.2010

Re: mislim se nešto

tebi je zaista potrebna pomoć. bez zezanja.
maksa83 maksa83 20:56 04.04.2010

Re: mislim se nešto

Za razliku od tebe, ja sam u tehnikoloru.

Kad god neko kaže tehnikolor ja se uvek setim Monochrome Set stiha "Oh, and he looks so good in Technicolor", pa dok nas gazda Krle gleda sa velikih ekrana TV prijemnika i priča o propalom rokenrolu, da izbavimo ovu post-punk pesmu od zaborava:ecce-florian ecce-florian 23:57 04.04.2010

Re: mislim se nešto

Ma da .
Neophodno je ipak zauzeti bezbednu distancu od balvana.

Preterana bliskost može da bude opasna pri asanaciji.
Zato je ponekad i celishodno pustiti balvane niz vodu.

sixx sixx 11:08 05.04.2010

Branitelji lika i dela

Najžustriji i najrevnosniji u odbrani srpskih političara, crkve, tajkuna, raznih branitelja od ko zna čega, najefikasniji u relativizovanju zla, nepravde, kriminala - izvinjavam se izuzecima, su oni koji žive "8.000 km" odavde. Uporno se trude da nam objasne da mi koji fizički trpimo sve to ne razumemo viši nacionalni interes i da smo neobjektivni. Verovatno im pogađamo nostalgični živac čime im kvarimo idiličnu sliku zemlje koju su napustili iz nesumnjivo patriotskih razloga.
Nisu ostali ovde samo nesposobni, mada tako izgleda, već mnogi koji su to jednostavno želeli.
vishnja92 vishnja92 11:11 05.04.2010

Re: Branitelji lika i dela

Nisu ostali ovde samo nesposobni, mada tako izgleda, već mnogi koji su to jednostavno želeli.

ovo se ne cuje dovoljno cesto.
dragannalovic dragannalovic 11:28 05.04.2010

Re: Branitelji lika i dela

Branitelji lika i dela
Najžustriji i najrevnosniji u odbrani srpskih političara, crkve, tajkuna, raznih branitelja od ko zna čega, najefikasniji u relativizovanju zla, nepravde, kriminala - izvinjavam se izuzecima, su oni koji žive "8.000 km" odavde. Uporno se trude da nam objasne da mi koji fizički trpimo sve to ne razumemo viši nacionalni interes i da smo neobjektivni. Verovatno im pogađamo nostalgični živac čime im kvarimo idiličnu sliku zemlje koju su napustili iz nesumnjivo patriotskih razloga.
Nisu ostali ovde samo nesposobni, mada tako izgleda, već mnogi koji su to jednostavno želeli.

To što se trude da nam objasne potpuno se uklapa u kliničku sliku naše pomerene stvarnosti , jer objektivno govoreći ko bi još normalan fizički trpeo ovo što mi pristajemo da trpimo.
jaksa scekic jaksa scekic 23:10 03.04.2010

A zasto

V. Zivanovic nije takodje proglasen za najBeogradjana ove godine. Covek je spasao drvo u opstoj rekonstrukciji, stajao po kisi i vetru, i uspeo.

JS
karakas karakas 00:38 04.04.2010

Re: A zasto

jaksa scekic
V. Zivanovic nije takodje proglasen za najBeogradjana ove godine. Covek je spasao drvo u opstoj rekonstrukciji, stajao po kisi i vetru, i uspeo.

JSMa Sava Kovačević, Boško Buha, MIrko i Slavko su ništa, za tog malog od platana...časne mi pionirske reči.
gently5210 gently5210 23:22 03.04.2010

Okrugli sto: DOSIJE BULEVAR u Utorak 06.04

Panel diskusija: Urbano zelenilo Beograda, Dosije Bulevar Kralja Aleksandra, Ekološki pokret Zeleni talas,

Studentski kulturni centar,
Beograd, 06.04. 2010
Mala sala 18.00h-21.00h


Skup je zamišljen kao panel diskusija koja ima za cilj da kroz stručnu i građansku vizuru osvetli nedavni događaj kada je akcijom gradskih vlasti i pored protesta građana i stručnjaka posečen najstariji drvored u Beogradu. Razgovaralo bi se o uticaju ove promene na životnu sredinu, odnosno o mogućnostima za rast novog drvoreda u uslovima velikog zagađenja.
Ekološka dimenzija – nenadoknadivost štete. Odnos prema prirodi u gradovima. Ideja životne sredine i opšteg dobra. Urbano zelenilo – strategija grada, uloga građana. Pasivizacija građana, stanje u javnim gradskim preduzećima i posledice. Uređnje parkova i zelenih površina, građanske inicijative, iskustva evropskih gradova.
Predstavljanje projekta EP Zeleni talas: Zeleni krovovi Beograda.
Politička dimenzija - Masakr drvoreda: gest vlasti, uslovljavanje, ultimatum i politika svršenog čina. Pregled istorijskih primera sličnih postupaka u Srbiji i svetu. Simbolička akcija i njeni efekti, novo računanje vremena – novi drvored. Drvo u gradu kao spoj duhovnog i materijalnog principa, kao spomenik vremena, kontekstualizacija i smisaonost javnog prostora. Zelenilo kao paradigma odnosa vlasti prema građanima.
Građanska dimenzija – pojedinačni građani organizacije ili pokreti. Nužnost alternative
Napomena:
Razgovor bi bio snimljen, autorizovan i objavljen u vidu prigodnog ilustrovanog zbornika kao svedočanstvo na ovaj događaj.

Učesnici
1. Desanka Šulić Fakultet za zaštitu životne sredine Union
2. Darko Nadić, Fakultet političkih nauka
3. Milenko Jovanović, Agencija za zaštitu životne sredine
4. Goran Trivan, gradski sekretar za zaštitu životne sredine
5. Slobodan Tošović, gradski zavod za javno zdravlje
6. Jordan Aleksić, Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura
7. Jelena Milovanović, Fakultet za primenjenu ekologiju - Futura
8. Olivera Stojković, Nezavisni aktivisti Srbije
9. Slobodan - Giša Bogunović, Akademija arhitekture
10. Mihailo Maletin, Saobraćajni fakultet
11. Branislav Jovin, Akademija arhitekture
12. Jelena Zarić, EP Zeleni talas
13. Milan Radonjić, EP Zeleni talas
14. Miloš Živković, UG Sačuvajmo beogradske platane
15. Olga Sabo, UG Sačuvajmo beogradske platane
16. Dejan Simonovic, UG Sačuvajmo Zvezdarsku šumu
17. Vuk Stambolović, Medicinski fakultet
18. Predrag Marković, istoričar
19. Borka Pavićević, Centar za kulturnu dekontaminaciju

P.S.Uvodnu rec ce verovatno dati Vlada Zivanovic poznatiji kao Drveni Advokat :)
vishnja92 vishnja92 07:26 05.04.2010

Re: Okrugli sto: DOSIJE BULEVAR u Utorak 06.04

Ekološki pokret Zeleni talas

malo preklame
jos onomad (one bladi subote) sam cula za nameru o osnivanju, svaka cast.
budite malo glasniji :)
moderatokantabile moderatokantabile 10:35 05.04.2010

Re: Okrugli sto: DOSIJE BULEVAR u Utorak 06.04

Okrugli sto: DOSIJE BULEVAR u Utorak 06.04
Ekološki pokret Zeleni talas

malo preklame
jos onomad (one bladi subote) sam cula za nameru o osnivanju, svaka cast.
budite malo glasniji :)

Očigledno je da u situaciji kada ne funkcionišu institucije sistema i kada je ceo sistem zahvaćen korupcijom, gradjani moraju da se sami organizuju. Bilo je već blogova na tu temu i nije dovoljno samo pričati o tome, potrebno je preduzeti konkretne akcije, potrebno je da se što više gradjana uključi i da se pokret omasovi. Poslednji je čas da preduzmemo takve korake i da pokušamo da zaustavimo bahate vlastodršce koji su odavno već izgubili kontakt sa realnošću i koji nisu u stanju ništa više da vide osim ličnog profita.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:43 03.04.2010

TRIK iz policijske stanice

Kada u policijsku stanicu privedu nekog prestupnika, jedan od najstarijih trikova za isledjivanje je igra poznata kao "dobar" i "loš" policajac. Ovaj drugi uvede u kancelariju prestupnika i počne da ga bije, tražeći priznanje. Nakon nekog vremena, pošto prestupnik odbija da saradjuje, "loš" policajac ga izbacuje napolje, u čekaonicu.
Tada kao slučajno nailazi "dobar" policajac i primetivši izubijanog prestupnika kako se previja od bolova, počne da ga teši, umiruje i psuje "lošeg" policajca, govoreći da se radi o ludaku, koji ne zna za dosta u batinama. Tako "dobar" policajac konačno slama prestupnika, i priznanje stiže kao na tacni.
I ovde, u slučaju ovog bloga, imamo taj isti, otrcani trik iz policijske stanice: Djilas je "loš", a Krstić je "dobar". A istina je da je sve već obavljeno - likvidacija najstarijeg drvoreda u Beogradu - sramota koja će pratiti aktuelnog gradonačelnika sve do smrti!
Svaka čast GRADJANINU Vladimiru Živanoviću, jednom od retkih koji je dokazao da Beograd ipak ne tone tolikom brzinom, jer ima kičmeni stub.
Ali, u ovom slučaju, treba se podsetiti one poučne opomene iz Troje: "ČUVAJ SE DANAJSKIH DAROVA!"
Bili Piton Bili Piton 23:48 03.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Filip Mladenović

Svaka čast GRADJANINU Vladimiru Živanoviću


Da, zbilja sjajan momak.

Sto se tice predstojeceg dokumentarca Sonje Blagojevic, lepo, jedan dokument o citavom nedelu vec postoji.
gently5210 gently5210 23:59 03.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Takodje dobar video,sniman iz kola u pokretu 28 februara uz francusku sansonu dok su drvosece uveliko radile...

Drvocid - Seča platana- Bulevar kralja Aleksandra, Beograd
draft.dodger draft.dodger 00:09 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

A istina je da je sve već obavljeno - likvidacija najstarijeg drvoreda u Beogradu - sramota koja će pratiti aktuelnog gradonačelnika sve do smrti!


Možda ga operu besplatne smrče i džepni park?
karakas karakas 00:29 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Bili Piton
Filip Mladenović

Svaka čast GRADJANINU Vladimiru Živanoviću


Da, zbilja sjajan momak.

Sto se tice predstojeceg dokumentarca Sonje Blagojevic, lepo, jedan dokument o citavom nedelu vec postoji.

Gde to ima na svetu, da 5-6 ljudi i jedna dokona žena u bulevaru, stopiraju rekonstrukciju vodovoda, ptt-kablova, grejanja, instalacija u bulevari pored one robne kuće?
Svaki dan vežu ono drvo tamo, presreću i maltretiraju danima gradjane, da bi im dali potpise za očuvanje nečega što je nevidjeno ružno.
Šokiran sam i iznenadjen tolikom trepeljivošću onih radika, gradskih vlasti i svih iz preduzeća koje radove izvodi.
draft.dodger draft.dodger 00:31 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

karakas
Bili Piton
Filip Mladenović

Svaka čast GRADJANINU Vladimiru Živanoviću


Da, zbilja sjajan momak.

Sto se tice predstojeceg dokumentarca Sonje Blagojevic, lepo, jedan dokument o citavom nedelu vec postoji.

Gde to ima na svetu, da 5-6 ljudi i jedna dokona žena u bulevaru, stopiraju rekonstrukciju vodovoda, ptt-kablova, grejanja, instalacija u bulevari pored one robne kuće?
Svaki dan vežu ono drvo tamo, presreću i maltretiraju danima gradjane, da im dali potpise za očuvanje nečega što je nevidjeno ružno.
Šokiran sam i iznenadjen tolikom trepeljivošću onih radika, gradskih vlasti i svih iz preduzeća koje radove izvodi.


Ti si mali zeka, velikih vlažnih očiju.
gently5210 gently5210 00:35 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

U ovoj situaciji niko nije maltretiran osim naseg zdravlja secom platana.Nije bilo nikakvog vezivanja za platan niti maltretiranja nikoga.Rekonstrukcija nema veze sa platanom jer toplovod i vodovod idu ulicom dok telefonski kablovi i struja idu tik uz ogradu parkinga.Ne bih rekao da je niko dokon od nas jer svi zavrsavamo fakultete i/ili imamo poslove.

Sto se tice smetnji i netrpeljivosti pitajte policajce,radnike balkan gradnje,zelenila beograd,vodovoda i kanalizacije,termogradnje,parking servisa i ostalih sta misle o celoj stvari.Neki su cak i potpisali peticiju.Ako vam toliko smetamo prijavite nas policiji za maltretiranje gradjana i remecenje rekonstrukcije pa nek nas hapse :)
Bili Piton Bili Piton 00:40 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

karakas


Svaki dan vežu ono drvo tamo, presreću i maltretiraju danima gradjane, da bi im dali potpise za očuvanje nečega što je nevidjeno ružno.


Ovo je subjektivno i, kao takvo, redundant.

Bese jedan na blogu koji je bio dovoljno drzak da jedan drvored proglasi ruglom - pitam se samo koliko li vas je takvih s totalno poremecenim sistemom vrednosti
karakas karakas 00:41 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

gently5210
U ovoj situaciji niko nije maltretiran osim naseg zdravlja secom platana.Nije bilo nikakvog vezivanja za platan niti maltretiranja nikoga.Rekonstrukcija nema veze sa platanom jer toplovod i vodovod idu ulicom dok telefonski kablovi i struja idu tik uz ogradu parkinga.Ne bih rekao da je niko dokon od nas jer svi zavrsavamo fakultete i/ili imamo poslove.

Sto se tice smetnji i netrpeljivosti pitajte policajce,radnike balkan gradnje,zelenila beograd,vodovoda i kanalizacije,termogradnje,parking servisa i ostalih sta misle o celoj stvari.Neki su cak i potpisali peticiju.Ako vam toliko smetamo prijavite nas policiji za maltretiranje gradjana i remecenje rekonstrukcije pa nek nas hapse :)


Kako vas nije sramota da izmišljate stvari, sve što ste napisali nije tačno, hajde da se nadjemo sutra vi i ja, i da vam na licu mesta dokažem, da govorite notorne izmišljotine.
karakas karakas 00:46 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Bili Piton
karakas

Svaki dan vežu ono drvo tamo, presreću i maltretiraju danima gradjane, da bi im dali potpise za očuvanje nečega što je nevidjeno ružno.


Ovo je subjektivno i, kao takvo, redundant.

Bese jedan na blogu koji je bio dovoljno drzak da jedan drvored proglasi ruglom - pitam se samo koliko li vas je takvih s totalno poremecenim sistemom vrednosti


Ma da svi drugačiji tonovi, mišljenja su subjektivna, a vaša su objektivna.
Vidimo se u SKC-u, sam ću vas tamo ismejati i reći vam da ničim izazvani manipulišete gradjanima Beograda. Ali kao što znate, imate podršku samo dokone Tinske, još dokonijih penzionisanih profesora arhitekture i penzionera .
Bili Piton Bili Piton 00:54 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

karakas

Vidimo se u SKC-u, sam ću vas tamo ismejati i reći vam da ničim izazvani manipulišete gradjanima Beograda.


Nicim izazvani??? Daj, ne zasmejavaj me molim te.

A i taj jedan sto je ad nauseam lupetao o "ruglu" je bio na ego tripu kao i ti, pitam se da li slucajno ne delite isti JMBG.
gently5210 gently5210 00:57 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Milutin Mladjenovic,profesionalni trol,takodje obitava i na blic sajtu i komentarise vesti o platanima na identican nacin kao ovde.

Kao sto rekoh ranije na nekom blogu.

Svako radi svoj posao,i drago mi je sto vas videh kada ste nas uslikali sa vasim kolegom u onom kecu sa cudnim brojem tablica :)

Nemam protiv vas,ipak se mora ziveti od necega.Kada dodjete na tribinu molio bih vas da ne pravite scene i ponasate se pristojno,veliki pozdrav i sve najbolje gospodine Milutine.
maksa83 maksa83 01:00 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Šokiran sam i iznenadjen tolikom trepeljivošću onih radika, gradskih vlasti i svih iz preduzeća koje radove izvodi.

Karakas, iz koje s' ti bajke ispao na krivini?

Sedi čoveče, smiri se, zapali cigaru...
Filip Mladenović Filip Mladenović 01:04 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

maksa83
Šokiran sam i iznenadjen tolikom trepeljivošću onih radika, gradskih vlasti i svih iz preduzeća koje radove izvodi.Karakas, iz koje si ti bajke ispao na krivini?Sedi čoveče, smiri se, zapali cigaru...


Datum rоđenja: -
Pol: -
Član od: 28.03.2010
maksa83 maksa83 01:07 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Datum rоđenja: -
Pol: -
Član od: 28.03.2010

Definitivno jedna od dugovečnijih Majlutinovih inkarnacija.
karakas karakas 01:09 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

karakas
Filip Mladenović
maksa83
Šokiran sam i iznenadjen tolikom trepeljivošću onih radika, gradskih vlasti i svih iz preduzeća koje radove izvodi.Karakas, iz koje si ti bajke ispao na krivini?Sedi čoveče, smiri se, zapali cigaru...


Neka te Filipe, kad sam ja ovde pisao, ti nisi ni znao šta je Blog.
A inače ostavio sam ti mobilni, što mi se ne javiš.Datum rоđenja: -
Pol: -
Član od: 28.03.2010


sjk10 sjk10 09:31 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

karakas

Gde to ima na svetu (1), da 5-6 ljudi (2) i jedna dokona žena (3) u bulevaru, stopiraju rekonstrukciju (4) vodovoda, ptt-kablova, grejanja, instalacija u bulevari pored one robne kuće?
Svaki dan vežu ono drvo tamo (5), presreću (6) i maltretiraju (7) danima gradjane, da bi im dali potpise za očuvanje nečega što je nevidjeno ružno (8).
Šokiran sam i iznenadjen (9) tolikom trepeljivošću onih radika, gradskih vlasti i svih iz preduzeća koje radove izvodi (10).


Elem, registrovao sam se danas specijalno da odgovorim ovom čoveku ovde... First time caller, long time listener :) Idemo redom:

1) Ima na puno mesta u svetu
2) Ima znatno više ljudi
3) Znači, kada je neko spreman da odvoji izvesno vreme, ili čak sve svoje raspoloživo vreme za određeni cilj, on je dokon?
4) Rekonstrukcija nije stopirana, nije čak ni usporena, svi uredno rade svoj posao
5) Onih par lanaca je simbolično, i ne, ne vezuju se svaki dan, nego stalno stoje tamo :)
6) Niko ne presreće građane. Čak se i peticija sakuplja samo mirnim stajanjem, pa ko voli nek izvoli. To može da potvrdi i g. Krstić :)
7) Niko ne maltretira građane. Ako čovek koji prebacuje dečija kolica preko ograde jer je prolaz preuzak ili objašnjava ljudima gde su prelazi preko ulice i autobuske stanice ili mirno razgovara sa ljudima u stvari maltretira građane, onda dobro... Jadni ljudi što ih stalno neko tako mučki napada...
8) To je subjektivno mišljenje, nije argument. Meni se, na primer, ne sviđa kako izgleda Beograđanka, pa šta? :) A drvo lepo izgleda. I to ne ovo konkretno, nego drvo kao takvo - to je napisano čak i u zvaničnom elaboratu Šumarskog fakulteta iz 2006, ako već nije dovoljna reč i oko običnog čoveka :)
9) Opušteno, navići ćeš se već na nepravdu...
10) Ljudi su maksimalno korektni i obe strane poštuju jedna drugu, je li to loše?
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 11:55 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

igra poznata kao "dobar" i "loš" policajac
.
Ih bre Mladenoviću, arhetipovi kažu, a ti si me podsetio, da postoji i glupi policajac.
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:53 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

U čemu je razlika izmedju glupog i pametnog političara?
Pametan političar SLUŠA glasove gradjana, a glup političar ih PRISLUŠKUJE!
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 13:15 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

pametnog političara?


gently5210 gently5210 13:18 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Imali smo jednog pametnog politicara do 12.3.2003...
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 13:27 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Imali smo jednog pametnog politicara do 12.3.2003...

zato je i nastradao. nažalost.
Bili Piton Bili Piton 13:28 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Srđan Mitrović
pametnog političara?


Bio jednom jedan pametan što je naivno (i nesebično) zalutao u politiku. Obećavao je dosta, ali su ga zatukli kao psa, valjda da ne štrči iz žabokrečine.

Ne isplati se.

edit - sori, nisam video da ste ga se već setili...
JJ Beba JJ Beba 13:43 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice


Bio jednom jedan pametan što je naivno (i nesebično) zalutao u politiku. Obećavao je dosta, ali su ga zatukli kao psa, valjda da ne štrči iz žabokrečine.

jedan od Harmsovih Slučajeva ide ovako nekako - Jedan veoma pametan čovek otišao u šumu i zalutao.
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:13 04.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Izašao je iz šume večeras i sjajno govorio u emisiji UTISAK NEDELJE. Zove se CANE!
Unfuckable Unfuckable 10:19 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

Mislim da su sva tri gosta imala svoje blistave trenutke u emisiji, samo je mali problem bio taj što su se stalno "otimali za reč" između sebe, a i sa voditeljkom.
Kvalitet emisije tj diskusije, uprkos atraktivnom sastavu, time je ozbiljno umanjen: dosta misli je ostalo neizrečeno, nedovršeno ili nerazumljivo.

Izdvajam domaćina ovog bloga, koji je jedini zaista umeo (na svoju štetu, često) da ućuti kada neko drugi počne da govori, pa čak i kad mu neko upadne u reč, što je rezultiralo time da mnogo (previše čak) svojih započetih rečenica ni ne dovrši.
vishnja92 vishnja92 10:41 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

aBsolutno tacno.
(to je, naravno, do voditeljke, ona ima mali ali trajan problem sa kulturom dijaloga pa stoga nema prirodan nagon da moderise razgovor. prava je steta sto je dosta toga ostalo nedoreceno. moja radoznala priroda je svaki cas vikala "cek bre, cuti, pusti ga da kaze...". i necu vise da gledam tako frustrirajuce emisije, taman sam vec zaboravila zasto sam i prestala)

ps - trol: domacine, u emisiji si izgledao znatno mladolikije nego sto izgledas na avatar-fotki, samo da znas.
prskalica prskalica 15:08 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

vishnja92
aBsolutno tacno.
(to je, naravno, do voditeljke, ona ima mali ali trajan problem sa kulturom dijaloga pa stoga nema prirodan nagon da moderise razgovor. prava je steta sto je dosta toga ostalo nedoreceno. moja radoznala priroda je svaki cas vikala "cek bre, cuti, pusti ga da kaze...". i necu vise da gledam tako frustrirajuce emisije, taman sam vec zaboravila zasto sam i prestala)

ps - trol: domacine, u emisiji si izgledao znatno mladolikije nego sto izgledas na avatar-fotki, samo da znas.


potpisujem receno i dodajem, zapravo pitam, u slucaju da mi je promaklo, da li je neko upamtio i jedan momenat da je cene dovrsio neku svoju recenicu a da mu gospodja voditeljka nije upala u istu? nepodnosljivo je bilo njeno cerekanje i kikotanje pa mislim da jedino ko se izistinski zabavljao u "utisku' je bila sama domacica!
Bili Piton Bili Piton 16:05 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

prskalica


potpisujem receno i dodajem, zapravo pitam, u slucaju da mi je promaklo, da li je neko upamtio i jedan momenat da je cene dovrsio neku svoju recenicu a da mu gospodja voditeljka nije upala u istu? nepodnosljivo je bilo njeno cerekanje i kikotanje pa mislim da jedino ko se izistinski zabavljao u "utisku' je bila sama domacica!


Uf, pa to je tako opste mesto....moj omiljeni trio rio, Beckovic-Kovacevic-Miljkovic, ne zna se koja od njih tri unosi vise haosa i nervoze u program.
Unfuckable Unfuckable 16:11 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

Domaćica je, sasvim iznenađujuće, uložila popriličan trud u slanju poruke gledaocima da je ona s gostima na (maltene) "ebisimater" što je poprilično umanjilo kvalitet već poprilično iskasapljenih misli, ideja i stavova koje su se, nekako, ipak probile do posmatrača.
Neočekivano loše "upravljanje" razgovorom u studiju, bio bih jako srećan ako bi Olja pogledala na miru, još jednom, tu emisiju od sinoć.
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 16:18 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

jedini zaključak od sinoć je da svaka španska sapunica ima moralnu poruku i da su naše serije sa seoskom tematikom genijalne. sa naglaskom na "Selo gori..." pogotovo jer je i preCednik posetio ekipu na snimanju. i da ta poseta nema veze sa rejtingom serije već kvalitetom.
a onda mi je pripala muka pa sam gledao trifoa.
prskalica prskalica 17:01 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

Bili Piton
prskalica


potpisujem receno i dodajem, zapravo pitam, u slucaju da mi je promaklo, da li je neko upamtio i jedan momenat da je cene dovrsio neku svoju recenicu a da mu gospodja voditeljka nije upala u istu? nepodnosljivo je bilo njeno cerekanje i kikotanje pa mislim da jedino ko se izistinski zabavljao u "utisku' je bila sama domacica!


Uf, pa to je tako opste mesto....moj omiljeni trio rio, Beckovic-Kovacevic-Miljkovic, ne zna se koja od njih tri unosi vise haosa i nervoze u program.


Ma meni se cini da je ovaj blondi trio voditeljki pekao zanat kod mire adanje-polak... da li je i jedan njen gost ikada dobio priliku da kaze nesto sem :dobar dan? inace, ne znam da li ste primetili, ali olja redovno zove goste koji nemaju zanimanje? svaki put isto pitanje: kako da vas predstavim?
Bili Piton Bili Piton 17:15 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

prskalica


Ma meni se cini da je ovaj blondi trio voditeljki pekao zanat kod mire adanje-polak... da li je i jedan njen gost ikada dobio priliku da kaze nesto sem :dobar dan? inace, ne znam da li ste primetili, ali olja redovno zove goste koji nemaju zanimanje? svaki put isto pitanje: kako da vas predstavim?


Ipak je Mira Adanja-Polak bila teska kategorija za ove tri....jeste umela da bude nepodnosljiva, ali se odlicno secam da je putovala po svetu i pravila zanimljive reportaze - na primer, intervjuisala je nekog Amerikanca obolelog od AIDS-a, cak se i rukovala s njim, i to u vreme dok se i u svetu jos verovalo da se sida prenosi telepatski (u Srbiji je, cenim, to i dalje slucaj).
mirelarado mirelarado 17:34 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

prskalica
da li je neko upamtio i jedan momenat da je cene dovrsio neku svoju recenicu a da mu gospodja voditeljka nije upala u istu? nepodnosljivo je bilo njeno cerekanje i kikotanje pa mislim da jedino ko se izistinski zabavljao u "utisku' je bila sama domacica!


Као да ју је опчињеност музичким идолима из младости била потпуно свладала.
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 17:40 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

Као да ју је опчињеност музичким идолима из младости била потпуно свладала.

niccolo niccolo 18:14 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

Miljkovic

Kad reče Miljković videh je jutros u jutarnjem programu rts1, svađala se sa nekom (ili je vodila razgovor sa njom, kod Nataše je ta dva teško razlikovati) iz ministarstva zdravlja ili tako nešto u vezi osiguranja lekara od profesionalne odgovornosti...
prskalica prskalica 18:41 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

niccolo
Miljkovic

Kad reče Miljković videh je jutros u jutarnjem programu rts1, svađala se sa nekom (ili je vodila razgovor sa njom, kod Nataše je ta dva teško razlikovati) iz ministarstva zdravlja ili tako nešto u vezi osiguranja lekara od profesionalne odgovornosti...


i ja je videla jutros u jutarnjem i nisam mogla da se opet ne setim kada je jednom u onoj svojoj emisiji pozvala autorku knjige o ratku mladicu gde se ova vrlo pozitivno izrazava o doticnom, pa je natasica priupita u jednom momentu: "a zar ne mislite da je BAR MALO ratko mladic zlocinac?" e da mi je znati koliko je to BAR MALO BITI ZLOCINAC u procentima ili brojevima?
gently5210 gently5210 19:53 05.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Milutin je,evo njegovogo posta od danas sa blicovog sajta,vidite da je ista slika.P.S.Niste mi jasni gospodine Milutine,koliko vidim pljujete vlast a i gradjane,dakle imate fetish da pljujete sve oko vas iz udobnosti vase fotelje?
niccolo niccolo 19:59 05.04.2010

Re: Utisak o Utisku

e da mi je znati koliko je to BAR MALO BITI ZLOCINAC u procentima ili brojevima

Nemam pojma, verovatno ispod 50%, a?
Srđan Mitrović Srđan Mitrović 20:02 05.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

Milutin je,evo njegovogo posta od danas sa blicovog sajta,vidite da je ista slika.

ista fotka kod strongmena na postu. samo ovog puta pod imenom karakas
draft.dodger draft.dodger 03:34 06.04.2010

Re: TRIK iz policijske stanice

gently5210
Milutin je,evo njegovogo posta od danas sa blicovog sajta,vidite da je ista slika.P.S.Niste mi jasni gospodine Milutine,koliko vidim pljujete vlast a i gradjane,dakle imate fetish da pljujete sve oko vas iz udobnosti vase fotelje?


Milutin,

FANTOM IZ POPARE!
iris.davidovich iris.davidovich 00:18 04.04.2010

Dzepni park - dzepni prostor

Tacno je toliko prostora ostalo obicnom gradjaninu koji voli svoj grad.
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:46 04.04.2010

Akcija, braćo, akcija...

Ko Boga vas molim, ajde završite više tu storiju o platanama.
Posadite nove, vratite stare na isto mesto, napravite džepne parkove oko svakog, smenite Đilasa, bilo šta... samo završite.
Jer, i u ovom gradu, i u državi i u ovom društvu ima i drugih problema.

Od pisanja o platanama ovaj blog, a i drugi mediji, su se usijali.
Slična histerija je vladala i oko parade ponosa.
Nit se parada ponosa održala, nit su platane sačuvane.
Jer, ne može se sve postići virtuelnom kritikom i kuknjavom.
sjk10 sjk10 09:04 04.04.2010

Re: Akcija, braćo, akcija...

Vojislav Stojković

Jer, ne može se sve postići virtuelnom kritikom i kuknjavom.


Istina, u ovom društvu i ovom sistemu ima puno problema, i većina se tih problema ne rešava upravo zato što ljudi sve svedu na (pravu ili virtuelnu) kritiku i/ili kuknjavu. A ovaj predlog je vrlo konkretna stvar, i vrlo konkretna akcija da pokuša da se nešto promeni na bolje. Treba početi od malih stvari :) Mada, realno, jedno drvo i nije toliko mala stvar :)
gently5210 gently5210 09:11 04.04.2010

Re: Akcija, braćo, akcija...

Zavrsicemo je kada izdejstvujemo da se sacuva platan 198,krivci za ovo zlodelo izadju na pravdu i zasade se nove sadnice koje bez obzira sto nece biti sadnice platana ce moci da obavljaju funkciju drvoreda.A ne stapice od 12cm da sade kao na Obilcevom Vencu pre neki dan.

Ovaj blog se usijao,a od medija samo e-novine.Svi ostali ignorisu a pogotovo televizije,dok novine puste i koji prilog.
Ovo nije histerija vec borba za normalan zivot,postovanje zakona i zdravlja ljudi.
Ne znam za paradu ponosa,ali nas je bilo malo ali smo izasli ispod drveca i branili smo ih koliko smo mogli dok nas je policija ogradjivala a sekli su nam iznad glava platane.Naravno,vecina nas je dobila prijave kao da smo kriminalci.

Platani nisu nestali jer je ostao platan 198,ostali platani od vuka do trga nikole pasica,kao i platani koje ce seci u Cara Dusana,27 marta i Kraljice Marije vec sledece godine.
Ako sada ne zaustavimo ovo sto se desava posecice sve drvorede i sume u gradu za koje im zapadne oko.
Gde ces konkretniju akciju od Vladinog cuvanja platana preko mesec dana po snegu,kisi i hladnoci?
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 09:31 04.04.2010

Re: Akcija, braćo, akcija...

Zašto samo Vlada?
O tome je reč.
Bili Piton Bili Piton 13:39 04.04.2010

Re: Akcija, braćo, akcija...

Vojislav Stojković
Ko Boga vas molim, ajde završite više tu storiju o platanama.


Si čuo Stojkoviću za ono "to kad uvati, ne pušta"? E tako i ovo.

Slična histerija je vladala i oko parade ponosa


Da, prisećam se da te je i to mnogo nerviralo.
Jukie Jukie 15:10 04.04.2010

Re: Akcija, braćo, akcija...

gently5210
Zavrsicemo je kada izdejstvujemo da se sacuva platan 198,krivci za ovo zlodelo izadju na pravdu i zasade se nove sadnice koje bez obzira sto nece biti sadnice platana ce moci da obavljaju funkciju drvoreda.A ne stapice od 12cm da sade kao na Obilcevom Vencu pre neki dan.

Hajde da uzmemo u obzir globalno zagrevanje. Njegova prva posledica je povećanje letnje temperature vazduha u centru Beograda, tako da novi drvored neće moći da se "primi" dok se klima opet ne promeni (jer kako je pisao prof. Janković u svojoj knjizi starostavnoj iz fitoekologije, drvo je luksuzna životna forma, što znači da mu trebaju odlični uslovi, blaga klima, puno vode itd., a toga u innercity Beogradu neće biti do daljnjeg).
Sa druge strane, globalno zagrevanje ima i silver lining - zbog porasta nivoa mora izazvanog topljenjem lednika, do vremena kada bi štapići porasli u drveće veličine 198, Beograd će izlaziti na Panonsko more. U blagoj primorskoj klimi ovaj živopisni lučki gradić biće pogodan za rast različitog drveća...
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:28 04.04.2010

Re: Akcija, braćo, akcija...

Bili Piton


Da, prisećam se da te je i to mnogo nerviralo.


Jeste.
buba_truba buba_truba 09:42 04.04.2010

Utisak nedelje

ivana23 ivana23 15:49 04.04.2010

Re: Utisak nedelje

buba_truba
Trolčić

I ova najava programa B92 je...

Pise: nedelja 19. mart u 21

Svasta!!!
silvann silvann 10:27 04.04.2010

Dosije Bulevar

Kao jedan od organizatora skupa "Dosije BULEVAR" u SKC hteo bih da napomenem sledeće:
Ovaj događaj smo pokrenuli jer kroz njega želimo:
Da dovedemo do jasne svesti ono što se desilo i da za akciju senzibilizujemo veći broj ljudi, jer postoji realna opasnost da se ovakve katastrofe u Beogradu ponove. Ova poslednja se dogodila, jer nas nije bilo dovoljno na ulici kada je trebalo.

Da dokumentujemo to što se desilo, da se ne bi zaboravilo, jer se kod nas kratko pamti.

Da damo predloge za akcije, načine delovanja kojima bi se ovakve stvari zauvek onemogućile.

Da na neki način uradimo kontrolu štete držanjem pozornosti javnosti na Bulevaru i naročito na građevinskim poduhvatima koji se na njemu planiraju. Šta će se na Bulevaru graditi? Želimo da utičemo na to da se i u stvarnosnom realmu ostavi trag na ono što je Bulevar nekada bio. Ne želimo da se mirimo sa banalnim diktatima investitora i pretvaranjem grada u palanku. Beograd zaslužuje bolje.

Ono što je Vlada uradio je plemenito i jeste upravo praktičan primer kako se spajaju simbolička i stvarnosna oblast. Svest i akcija. Očekujemo još predloga.

Na skup su dobrodošli svi kojima je i dalje stalo do Beograda.

silvann silvann 12:09 04.04.2010

Re: Dosije Bulevar

Da, dobra ideja, hajde da porazgovaramo o njoj i o drugima koje postoje. Potrebno je da sve ne prodje po principu pojeo vuk magarca - jer se tako otvaraju otvorena vrata da se cela stvar ponovi.
Moramo da radimo na tome da se promeni način kako se radi, iako je ova konkretna šteta već učinjena. Jeste, ali mora se raditi da se preokrene trend i promeni ono što je do štete dovelo.
Bulevar je paradigma ali nije prva. Setite se da je Ušće, iako je ono Beogradski central park - dobilo svoj šoping mol. Način na koji se planira i planovi sprovode u delo nije dobar - ne korespondira sa stvarnošću sa životom i duhom Beograda već mu se suprotstavlja.
Narodna biblioteka je zatvorena već treću godinu, Narodni muzej, Muzej savremene...
Gospodja Klara Gospodja Klara 12:46 04.04.2010

Zašto nestadoše

neki komentari ovde?
Bili Piton Bili Piton 13:40 04.04.2010

Re: Zašto nestadoše

Gospodja Klara
neki komentari ovde?


Neki su bili dosadni a neki malo bezobrazni
angie01 angie01 15:04 04.04.2010

jedini utisak (nedelje)))),

je, da je trebalo reagovati na sechu platana-i sprechiti je,..sve ovo ostalo je neumetnichko laviranje, a ja kao vizuelni tip, ipak volim kada to radi majstor i u boji!

Vlada je pokazao kako se to radi-nazalost, neverovatno usamljen u gradu u kome nema razloga da budesh sam u svemui time izbacio sken odnosa "snaga"!

Druze savetniche, gledamo se vecheras!
G r o f G r o f 18:14 04.04.2010

Re: jedini utisak (nedelje)))),

Platan-priča je završena i preostalo je još samo da političari pokušaju izvući koji poen na ruševinama tog svetlog poduhvata.
Na završene priče glupo je gubiti energiju i ovde sam samo da pozdravim angie...
Dugo nisam...
:)))
angie01 angie01 18:24 04.04.2010

utisak dana!:)))

ovde sam samo da pozdravim angie...
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 17:31 04.04.2010

...

Ako ovaj post treba da bude Vas doprinos borbi za ocuvanje platana u Beogradu, jedino sto mogu da Vam kazem je - too little, too late.
Bili Piton Bili Piton 18:05 04.04.2010

Re: ...

Anonimni Pojedinac
too little, too late.dragannalovic dragannalovic 20:56 04.04.2010

Dosije gradonačelnik

Ako ovaj post treba da bude Vas doprinos borbi za ocuvanje platana u Beogradu, jedino sto mogu da Vam kazem je - too little, too late.

Malodušnost nas je izmedju ostalog i dovela ovde gde smo i zato su priče o tome kako su gradjani izgubili volju i energiju da nešto učine i preduzmu, važne ali za one kojima upravo odgovara ovakvo stanje. Nažalost za sada nemamo druge mogućnosti osim da se bavimo bavimo posledicama ali od nečega mora da se počne. Svako ko želi da učini nešto ili da predloži može da se uključi , kao što je bio predlog da se masovno podnose krivične prijave. Takodje zakazan je skup u Skc na koji možete da dodjete i iznesete neki kontrusktivan predlog.

Platan-priča je završena i preostalo je još samo da političari pokušaju izvući koji poen na ruševinama tog svetlog poduhvata.
Na završene priče glupo je gubiti energiju

Što se tiče platana priča je završena ali svi oni koji su učestvovali u toj akciji i dalje sede u svojim foteljama i na sve načine pokušavaju da obmanu gradjane, zamagle stvar i da marginalizuju svoje nedelo ili da ga čak predstave kao neki svoj veliki doprinos Beogradu dok u medjuvremnu smišljaju nove slične akcije.
gently5210 gently5210 20:40 04.04.2010

Cuvarkuca

Sa facebooka
Danas, na Uskrs, kod platana broj 198 našlo se i jedno crveno jaje. Zahvaljujem se onome ko je ostavio ovu čuvarkuću koju ću čuvati s posebnim poštovanjem.

Hristos vaskrse! Χριστός ανέστη! 基督复活了!
GajaR GajaR 07:59 07.04.2010

Re: Cuvarkuca

.
Danas, na Uskrs, kod platana broj 198 našlo se i jedno crveno jaje. Zahvaljujem se onome ko je ostavio ovu čuvarkuću koju ću čuvati s posebnim poštovanjem.

Hristos vaskrse! Χριστός ανέστη! 基督复活了!


Моли ћу те лепо за кратки извештај са састанка у СКЦ-у. Ја сам био спречен

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana