Ekologija| Gost autor| Gradjanske inicijative| Moj grad

Платан 198

Nebojsa Krstic RSS / 03.04.2010. u 22:48

Саветнику председника Републике Србије, г. Небојши Крстићу

 Поштовани, достављам Вам 

 ПРЕДЛОГ

да се на простору око платана број 198 на углу Булевара краља Александра и Улице Ватрослава Јагића направи џепни парк и да се на тај начин околина платана и тај део улице оплемене једним новим садржајем у складу са вредностима екологије и одрживог развоја у градској средини.

 У оквиру реконструкције Булевара краља Александра, од Рузвелтове улице до Улице господара Вучића, започете у фебруару ове године, са Булевара је на највећем делу тог потеза уклоњен досадашњи дрворед платана. Сачуван је одређен број млађих стабала на потезу од Улице Милоша Зечевића односно Гвоздићеве улице (са непарне, односно парне стране) до Улице господара Вучића. Код пијаце Ђерам остављено је пет стабала – четири млада стабла са непарне стране, и платан број 198, старости 80–90 година, на углу са Улицом Ватрослава Јагића, са парне стране улице. Платан број 198 (врсте Platanus acerifolia) остављен је захваљујући мом залагању током радова прве фазе реконструкције, која је обухватала уклањање дрвореда. За време акције за очување платана број 198 потписивана је петиција да му се пружи адекватна нега, у складу са мерама предложеним у елаборату Шумарског факултета о стању дрвореда и свих појединачних стабала из 2008. године. Петицију је до сада потписало преко 3800 грађана, а међу потписницима је и актуелни министар за културу, Небојша Брадић. Градоначелник Београда, Драган Ђилас, дао је током Дана заштите шума, 21. марта, у неформалном разговору, потврду да ће платан број 198, заједно са другим стаблима која нису посечена, остати, иако због тога дрворед неће имати униформан изглед, и да је важно „да се излечи све што може да се излечи.“ Према мом увиду у пројекат реконструкције Булевара, платан број 198 нимало не задире у коловоз, тако да не представља сметњу редовном одвијању саобраћаја. Такође, због повољног положаја, поред паркинга и зграде бившег Југодрва, Булевар краља Александра бр. 174, његово очување нема непожељнихпоследица по постојеће грађевине. Радови на реконструкцији подземних инсталација одвијају се повољно, и већ се може са приличном сигурношћу рећи да до завршетка целокупних радова неће доћи до већег оштећења кореновог система и да радови неће пореметити статику дрвета.  Према елаборату Шумарског факултета о стању дрвореда и свих поједи- начних стабала из 2006. године (Анастасијевић, Вратуша; у даљем тексту Ел. 2006), платан број 198 (тада нумерисан као 203) добио је, у односу на остала дрворедна стабла на потезу од Чучук Станине улице до Улице Старца Вујадина, сразмерно високу оцену декоративности и кондиције. Наведено је да постоје са-мо деформације стабла које су настале због лошег орезивања током деведесетих, а да нема видљиве трулежи или шупљина на стаблу, нити видљивих или знатних оштећења коре. Његова вредност је процењена на 1.069.632,00 динара, дакле већа је од свих других стабала на потезу од Чучук Станине улице до Улице Старца Вујадина (стр. 60). 1 Према елаборату из 2008. године (Марковић; у даљем тексту: Ел. 2008), наводи се у прилогу да је за санацију стабла потребна обрада рана у приданку и обрада трулих врхова превршених грана у крошњи (стр. 58), а у тексту елабората наводе се и адекватне мере санације (стр. 9–21). У телефонском разговору са проф. Марковићем, 25. марта, професор је рекао да према његовом мишљењу још увек не постоји потреба да се обавља нова процена стања платана број 198, већ да је довољно да се по завршетку радова на реконструкцији обави санација стабла у складу са предложеним мерама, што је у надлежности ЈП „Зеленило Београд“. Дрворед платана у Булевару краља Александра добијен је у оквиру ратних репарација од Немачке после Првог светског рата (Република, бр. 472–473, 1–31. март 2010, стр. 10), и у том контексту има изванредну историјску вредност. То се односи и на сачувани део дрвореда, од Голсвортијеве улице до Улице Драгослава Јовановића, и на платан број 198 који је са њима чинио целину. Платан број 198 налази се тачно на средини потеза на коме је уклоњен претходни дрворед, од Вуковог споменика до Гвоздићеве улице односно Улице Милоша Зечевића (са парне односно непарне стране), на простору на ком је планирана садња новог дрвореда. Са естетског становишта, овај платан би, по свом положају, заузео централно место у новом дрвореду и не би нарушавао нову целину већ би је својом величином употпуњавао, а његова би круна могла да постане „круна“ новог дрвореда. Треба имати у виду и да на кори овог платана нема практично никаквих оштећења и да је само стабло са естетског становишта у врло добром стању. Раст кореновог система платана јесте довео до одређених, мањих деформација тротоара, али то ће приликом реконструкције већ бити промењено, а приданак стабла није пуно оштећен нити изразито деформисан због тога. Еколошка функција само једног великог стабла у улици, попут платана број 198, такође није занемарљива, што се наводи и у Ел. 2006: „сама широка крошња једног јединог (дрворедног) стабла умањује дисперзију олова по уличном екосистему у великој мери. Исти принцип несумњиво се може повезати и са свим другим чврстим полутантима у улици, што никако не треба занемарива- ти“ (стр. 8). У том контексту, очување платана број 198 у новом дрвореду је оправдано и функционалношћу његове крошње, посебно када се упореди са величином крошње средњих лишћара који ће чинити већину новог дрвореда. Такође, треба нагласити да је платан број 198 током акције за његово очување већ задобио и извесну психолошку вредност за суграђане. Познато је да је однос нашег народа према дрвећу одувек био снажан, и изразито емотиван (Ел. 2006, стр. 5). Сада, када је један део дрвореда који је девет деценија чинио Булевар препознатљивим уклоњен, суграђани почињу да осећају повезаност са платаном број 198. Коментари суграђана и потписника петиције, попут: „Дај Боже да сачувамо бар ово једно дрво“, „Како би било дивно да остане овај платан као споменик“, које сам пуно пута чуо током акције за очување овог платана, јасно сведоче о томе (нека од тих сведочења забележила је камером Соња Благојевић, редитељ, која ће од акције за одбрану и очување платана број 198 направити документарни филм). Дрво као такво представља врло снажан симбол наде и постојаности, јер је његов просечан животни век дужи од просечног људског века, а сваке године се обнавља и расте, а такав симбол је нешто што је људима, посебно у време кризе, али и иначе, заиста веома потребно. И сама одбрана платана број 198 такође има врло велики психолошки значај за суграђане, који у њој препознају борбу за основно грађанско право на здраву животну средину, за очување природне средине и изузетних природних вредности у њој, и очување живота овог изузетног примерка флоре, „правилну и исправну борбу за демократске и еколошке вредности, и значајно унапређивање и подизање еколошке свести суграђана“, како је то формулисао Никола Стефановић, један од станара Булевара који су активно помагали, и помажу, акцију за очување платана број 198. Међу људима се већ често може чути и да платан број 198 називају „Дрветом пријатељства“. Негативне последице постојања дрвећа у улицама, као што су редуковање осунчаности, затварање уличног кањона или просторно ометање изазвано превеликим узрастом стабала (упор. Ел. 2006, стр. 9), биће умањене или елиминисане са садњом новог дрвореда, а једно велико стабло на том потезу свакако не представља проблем у том контексту. Према неким извештајима, длачице које су распоређене унаоколо сфере плодних главица на платанима могу да изазову алергију, али код нас нису забележени случајеви оштећења очију или слузнице носа (Ел. 2006, стр. 14). У сваком случају, једно стабло платана на потезу од два километра не може представљати проблем. Као што је познато, битан предуслов развоја дрвета је аерација кореновог система, која у дрвореду у градским условима може бити посебно отежана због слоја асфалта на тротоару и коловозу. У случају платана број 198, задовољавајући степен аерације се може обезбедити остављањем малог травњака око платана. Према регулационо-нивелационом плану реконструкције Бу- левара из 2009. године, око платана број 198, на раскрсници са Јагићевом, остављен је празан простор, због положаја и прегледности раскрснице. План допушта простор од приближно 12 х 3.5 метара ексцентрично око платана, који би могао бити искоришћен да се поправе услови за развој корена и побољша естетика улице на овом делу Булевара. Земљиште би требало добро очистити од остатака бетона и асфалта, дренирати и насути супстратом повољних физичких особина. Простор око пла- тана може се затим оградити, као у Крунској улици, на пример, и украсити рокаријумом, ниским зимзеленим жбуновима и цветницама. Уколико простор то допушта, могле би се уз ограду поставити и адекватне клупе за одмор. На тај ће начин овај простор изгледати лепше и хуманије, поготово ако се узме у обзир да у близини нема пуно зелених површина. Остављање малог џепног парка на овом простору имало би значајну естетску, психолошку, па и еколошку вредност. Осим што би поправило услове за живот платана број 198, то би обележило овај простор и као место погодно за културне садржаје који су примерени садржају улице, поготово мале јавне скупове и акције које су усмерене на подизање еколошке свести суграђана, пошто је екологија једно од кључних питања одрживог развоја савремених градова. Уместо џепног парка, могуће је направити и зидану жардињеру, „острво“ око платана, са пригодним каменим или дрвеним клупама, али сматрам да би, пошто то простор допушта, било и естетски и еколошки боље тај простор употребити за мали џепни парк и иновативно оплемењивање тог простора. Остављање адекватног простора око платана број 198, заједно са санацијом стабла на начин на који је предложен у Ел. 2008, стр. 9–21, обезбедило би будућу адекватну ревитализацију стабла и продужило му животни и функционални век у склопу новог дрвореда. Уз правилно орезивање крошње и заштићивање стабла од болести, као и адекватан простор за даљи развој корена и његову аерацију, платан број 198 би могао увећати своју општу функционалност, и естетску и биолошку. За постављање џепног парка на овом простору било би потребно „жртвовати“ једно паркинг место које је према плану предвиђено у непосредној близини дрвета, али сматрам, као и сви суграђани који су потписали петицију, да су еколошки разлози и очување живота и унапређење услова за раст и развој једног изузетног примерка флоре свакако значајнији од једног паркинг места. 

Будући да сте потписивањем петиције већ исказали Вашу подршку очувању платана број 198, надам се бисте желели и да својим залагањем помогнете да се омогући реализација овог једноставног а опет значајног пројекта који може служити као подстицај и за будуће акције које имају везе са унапређивањем животне средине у градским условима и подизање еколошке свести грађана Београда и Србије.

 Бавећи се акцијом за очување платана број 198, упознао сам више суграђана који подржавају идеју да се у једном тренутку оснује удружење грађана које би било посебно оријентисано на вођење бриге око платана и његове непосредне околине, и који би били вољни да се у то укључе и помогну уређивање и одржавање овог простора на најбољи могући начин.

 Молим Вас да у најкраћем могућем року узмете овај предлог на разматрање зато што је реконструкција Булевара увелико у току, а решено питање регулације простора око платана број 198 би свакако помогло да се целокупан посао реконструкције заврши у предвиђеном року.

 

С поштовањем

Владимир Живановић

 

У Београду,

1. априла 2010.

 

 Komentari (121)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

angie01 angie01 10:51 05.04.2010

utisak,...

lichio je kao prinudni razgovor u kafeu, s idejom da se neshto pametno kaze, a nishta nije dorecheno, samo fragmenti loshe uklopljeni, od nesinhronizovanih upada sa svih strana,..pajkic ne prirpada grupi i insistira na svom autoritetu prekopiranom iz likova diktrejsi romana-mada se trudi da bude simpa-shto mu teshko uspeva,..cane jadan ne zna kako da prenese svoj fazon u montirani studio sa japi stajlingom okestar majstora i nash kolega svetnik, skroz preshao u likove hjugrant fazona-sharmantni nesprtnjakovic, koji kaze tu i tamo koju-mada kao nije imao nameru:)))

ako smem da primetim,...jeste, nije vishe to revolucionarno vreme chiste buntovnichke enrgije, koja je rok pustila u orbitu, ali nisu ni neka druga vremene, koja su isto tako dala divnu muziku-kao Bahovu npr,...a chovek je chudno bice, satkano od navike-uglavnom, pa kako ga nauchish,..ako decu uchish notama Mozarta i Shuberta, Stounsa, Kokera,..njemu ce to biti poznanica i prisno,..a ako ga bombardujesh cecajecama & stojama josh od flashice- to ce mu biiti osnosvno opredelenje,..kao shto se i ljubav i razumevanje za druge vidove umetnosti i izrazavanja uchi-kako da razumesh, osecash i volish,..sliku, rech,...

pa sad ako salepopovic rukovodi celom mashinerijom, a sa druge strane nema nishta-niti je bilo ko zainteresovan-etovamga!

intermeco
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 11:33 05.04.2010

Re: utisak,...

Mozarta i Shuberta, Stounsa, Kokera

Van Morisona?
angie01 angie01 12:13 05.04.2010

,

Nebojsa Krstic
Mozarta i Shuberta, Stounsa, KokeraVan Morisona?


moze!:)))
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 18:08 05.04.2010

Re: ,

anita_darling anita_darling 13:59 05.04.2010

funk soul brother


utisak nedelje feat. famous musician gone advisor gone blogger
right about now, funk soul brother :)
ivana23 ivana23 14:17 05.04.2010

Re: funk soul brother

anita_darling
utisak nedelje feat. famous musician gone advisor gone blogger right about now, funk soul brother :)

Bas lepo sto znas engleski.
anita_darling anita_darling 22:51 06.04.2010

Re: funk soul brother


:)
maco, to je pesma. na engleskom.
ivana23 ivana23 23:00 06.04.2010

Re: funk soul brother

anita_darling
:) maco, to je pesma. na engleskom.

Nema potrebe za tepanjem.
angie01 angie01 11:53 07.04.2010

fankisoulvatever...

ivana23

anita_darling:) maco, to je pesma. na engleskom.Nema potrebe za tepanjem.


izvini- al' ja to ne bi tako shvatila!
gently5210 gently5210 18:55 05.04.2010

No comment

draft.dodger draft.dodger 03:11 06.04.2010

UTISAK...

LARMA ŠKRIPA, ODAVNO ZARĐALIH...
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 07:38 06.04.2010

cenzura

Poštovani moderatore,

Kada iz meni nepoznatog razloga obrišete neki od komentara, svaki od čitalaca opravdano pomisli da ja vršim nekakvu cenzuru.

A to je netačno i to je vrlo loše.

Poslednji komentar koji sam primetio da je obrisan, odnosio se na primedbu jednog posetioca da je zanimljivo što ni jedan post koji se bavi problemom seče platana ne dospe na naslovnu stranu. Autor izražava sumnju da bi se to desilo čak i kad bi autor teksta bio sam gradonačelnik.

U ovom komentaru nisam primetio ništa uvredljivo i nije mi jasan razlog za njegovo brisanje.
Supermod Supermod 22:52 07.04.2010

Obaveštenje

Nebojsa Krstic
Poštovani moderatore,

Kada iz meni nepoznatog razloga obrišete neki od komentara, svaki od čitalaca opravdano pomisli da ja vršim nekakvu cenzuru.

A to je netačno i to je vrlo loše.

Poslednji komentar koji sam primetio da je obrisan, odnosio se na primedbu jednog posetioca da je zanimljivo što ni jedan post koji se bavi problemom seče platana ne dospe na naslovnu stranu. Autor izražava sumnju da bi se to desilo čak i kad bi autor teksta bio sam gradonačelnik.

U ovom komentaru nisam primetio ništa uvredljivo i nije mi jasan razlog za njegovo brisanje.Sve komentare na ovom blogu brisala je moderacija B92, ni jedan nije obrisao autor bloga. Da ste malo obratili pažnju, videli biste da je bilo brisanja u toku emisije "Utisak nedelje" dok je autor bio u studiju i odatle nije mogao da briše.
Komentar korisnika gently5210 je automatski otpao (obrisan) kao kolateralna steta, jer je bio replika na inicijalno obrisani komentar, nezavisno od sadržaja komentara.

Takodje, brisanje komentara korisnika karakas aka. Milutin Mladjenovic je povuklo automatsko brisanje nekolicine replika, a nekoliko komentara je obrisano jer su bili trol neprimeren temi, a i oni su povukli automatsko brisanje replika.
Unfuckable Unfuckable 20:36 09.04.2010

Re: cenzura

Poslednji komentar koji sam primetio da je obrisan, odnosio se na primedbu jednog posetioca da je zanimljivo što ni jedan post koji se bavi problemom seče platana ne dospe na naslovnu stranu. Autor izražava sumnju da bi se to desilo čak i kad bi autor teksta bio sam gradonačelnik.

U ovom komentaru nisam primetio ništa uvredljivo i nije mi jasan razlog za njegovo brisanje.


dobro je da su ti odgovorili
("žvaka - kusur" )
gently5210 gently5210 09:04 06.04.2010

Iz danasnjeg Pressa

Bulevar košta 22 miliona evra!
Pored 1,7 milijardi dinara koje će grad platiti "Balkan gradnji", u obnovu 2,5 kilometara Bulevara kralja Aleksandra biće uloženo još skoro 500 miliona dinara za infrastrukturne radove. "Elektrane" će se u posao uključiti sa 300 miliona iz gradske kase, "Vodovod" će dati 50, "EDB" 30, a "Zelenilo" 42 miliona dinara. Ni ovo nije sav novac koji će se sliti u Bulevar jer je moguće da će nabavka sadnica za nov drvored koštati dodatnih oko 50 miliona dinara

GRADSKA VLAST NE ŽELI DA PRIČA O BULEVARU
Nadležni u gradu odbili su da odgovore na pitanja Pressa u vezi sa radovima u Bulevaru kralja Aleksandra. Ni direktor za javne nabavke Branko Janković, ni direktor Agencije za investicije Marko Blagojević, kao ni informativna služba Skupštine grada nisu odgovorili, između ostalog, zašto je posao dobilo preduzeće koje je imalo skuplju ponudu na tenderu od nekih drugih kompanija, zašto je uopšte potrebno da privatna kompanija posreduje u gradskim investicijama kad komunalna preduzeća nose veliki deo posla, iz čijeg se budžeta i finansira ceo posao... Takođe, Beograđani ostaju uskraćeni i za odgovor da li je direktor Agencije za investicije Marko Blagojević istovremeno i u Upravnom odboru CIP-a i, ako jeste, da li je to sukob interesa. Izostao je odgovor i na pitanje da li će novi tramvaji biti adekvatni za gradske saobraćajnice s obziorm da su duži od 30 metara.
Navedena pitanja Press je poslao još 25. februara, a potom ponovo 3. marta. S obzirom da nam odgovori još od tada nisu dostavljeni očigledno je da neće ni biti, pa se nameće pitanje zašto gradska vlast izbegava ovu temu?


"ŠKOLOVANI" DRVORED ZA 27 MILIONA DINARA
Direktor JKP "Zelenilo Beograd" je u nedavnom intervjuu za Press rekao da pojedinačna cena "školovane" sadnice može biti između 700 i 2.000 evra. Prethodno je gradonačelnik Dragan Đilas najavio da bi ovakav odrastao drvored mogao koštati i oko 50 miliona dinara. Međutim, draškić je izrazio očekivanje da će doći do jednog ozbiljnog obaranja cene obzirom na količinu koja se kupuje, tako da bi oko 450 takvih sadnica moglo da se kupi za oko 600 evra po komadu, što ukupno iznosi oko 27 miliona dinara.
On je tada dodao i da će zbog veće starosti novih sadnica biti posađeno gotovo 200 stabala manje nego što je bilo prvobitno obećano.

Seča platna - osam miliona
I JKP "Zelenilo Beograd" će iz sopstvenog budžeta izdvojiti punih 42 miliona dinara za radove na rekonstrukciji drvoreda u ovoj beogradskoj ulici. Samo seča platana koštala je oko osam miliona dinara, a radili su je radnici "Zelenila" uz pomoć nekoliko firmi. U planirana 42 miliona, ipak, nije obuhvaćena nabavka odraslih stabala drvoreda. Trenutno postoji inicijativa da nju finansiraju neka društvenoodgovorna preduzeća, ali konkretnih dogovora još nema.

Gradska vlast izdala je brošuru u kojoj je, između ostalog, navedeno i da su u posao rekonstrukcije Bulevara uključeni i "Gradska čistoća", "Parking servis", "Gradske pijace" i "Beograd put". Međutim, u ovim preduzećima su nam rekli da oni nemaju nikakve veze sa ovim poslom, kao i da su zaduženi samo za neka tekuća održavanja i popravke, koja nisu obuhvaćena ugovorenim poslovima na rekonstrukciji najduže beogradske saobraćajnice.

Ima stvari koje nisam preneo,koga zanima neka pogleda link
http://www.pressonline.rs/sr/vesti/beograd/story/110386/Bulevar+ko%C5%A1ta+22+miliona+evra!.html]
Anonimni Pojedinac Anonimni Pojedinac 21:17 06.04.2010

Re: Iz danasnjeg Pressa

Trenutno postoji inicijativa da nju finansiraju neka društvenoodgovorna preduzeća, ali konkretnih dogovora još nema.


Znaci NE MOGU DA VERUJEM da su oni prvo posekli, a tek sada smisljaju kako ce da finansiraju sadnju?
Pa da li bre ima iko u ovoj zemlji da je nekome odgovoran???
jagru1 jagru1 14:55 07.04.2010

zamajavanje

Svaka cast Vladi , bice mi drago ako platan 198 prezivi , bice to spomenik Vladine , gradjanske , borbe i upornosti ... medjutim ovo zalaganje savetnika , POSLE SVEGA , mi je , bas onako , BLJAK .
jagru1 jagru1 15:33 07.04.2010

jos nesto

Da dodam jos nesto : SHVATITE, NECE VAS NISTA IZVADITI ! Uradili ste (DS ) nesto necuveno , od vas najmanje ocekivano ... pocinili ste jedan varvarski, anticivilizacijski cin i to je gotovo , kraj price .
Spadam u one koji su se grozili od pomisli da nam Aca "hot lips" bude gradonacelnik , ali sam sada 100% ubedjena, sigurna sam , da taj covek , to sto ste vi uradili , ne bi uradio ... ne bi se usudio . E zato , cekam vas ... za Acinu druzinu sigurno necu glasati , ali , pusticu , mirne savesti ,da to drugi urade .
gently5210 gently5210 16:07 07.04.2010

Kradja skolskog terena OS Veljko Dugosevic

Evo nove stvari,a iza ovoga sigurno stoji Milan Popovic predsednik opstine Zvezdara,clan DS-a.On takodje stoji iza plana u vezi Zvezdarske sume,petog parkica,sestog parkica u Mirijevu i otimanja terena Seste gimnazije.

Da razjasnim stvari,zele isto kao sto su i u sestoj gimnaziji vec uradili-da otmu deci 2 otvorena terena za fudbal i jedan za kosarku izgradnjom privatnog balona!

Evo novosti u vezi izgradnje privatnog balona na terenima OS Veljko Dugosevic

U ponedeljak direktorka najavljuje pocetak gradnje balona!

direktorka je danas zokiju rekla da ce ako bude opstrukcije izvesti 600 dece napolje...Facebook grupa ne damo skolsko
http://www.facebook.com/group.php?gid=109840505710609
gently5210 gently5210 18:33 08.04.2010

Re: Kradja skolskog terena OS Veljko Dugosevic

1.Odrzan je sastanak sa predsednikom opstine-
11h je Dr.Zlatko Beslagic dogovorio sastanak o ovoj temi sa predsednikom opstine Zvezdara, kojem ce prisustvovati i Misa Tanko i Zoki Nedeljkovic

2.Rezultati sastanka-sastanak je bio,rekao je da je licno potpisao da se deo gosinog parkinga prevede na skolu,da ce sutra najverovatnije da ode na skolsko sa izvodjacem radova i predoci mu drugo mesto za balon...
rekao je da ce biti PRVI na terenu i da nece dozvoliti gradnju preko 3 terena,makar ga smenili...
uzdrzite se komentara,bicemo oprezni i sacekacemo...
vidimo se na skolskom posle 5
gently5210 gently5210 11:16 09.04.2010

Okrugli sto dosije Bulevar-clanak u Danasu

Okrugli sto „Dosije Bulevar“: Posečeni platani nisu završena priča
Vlast se ne obazire na volju građana
AUTOR: B. R.
„Ne prihvatamo stav po kome su posečeni platani u Bulevaru kralja Aleksandra završena priča, koja ne zaslužuje da se o njoj dalje govori“ - rekao je Milan Radonjić iz ekološkog pokreta Zeleni talas, otvarajući u SKC-u okrugli sto pod nazivom „Dosije Bulevar“. Svi govornici su se složili u oceni da je reč o „katastrofi koja se dogodila Beogradu na njegovom jedinom pravom Bulevaru“.


Početkom marta posečeno više stotina stabala

- Ovo nije završena priča, jer varvarstvo na Bulevaru sigurno nije ni prvi, a verovatno ni poslednji ovakav slučaj. Pogledajte šta se dogodilo na Ušću, gde smo usred prelepog parka dobili šoping mol monstruoznih razmera, a sada čujemo da se na tom mestu planira i trkačka staza. Ne, ovo nikako nije završena priča. Nije kraj već početak. Seča drvoreda u Bulevaru je paradigma i ogledalo jedne vlasti koja svoje planove sprovodi u delo ne obazirući se na stvarnost, volju građana i potrebe grada.

Vladimir Živanović, „drveni advokat“, koji je sopstvenom akcijom i upornošću od seče sačuvao jedini preostali platan na uglu Jagićeve i Bulevara. predložio je da se na ovom mestu napravi „džepni park“, koji, kako je rekao, može poslužiti kao podsticaj za buduće akcije unapređenja životne sredine i podizanje ekološke svesti građana Beograda i Srbije.

Desanka Čulić, dekan Fakulteta za zaštitu životne sredine Union Beograd, pozvala je na što veći broj predloga građana prema ekspertima na Univerzitetima i na jaču interakciju između civilnog društva i ekspertskih grupa. Muzičar Antonije Pušić (Rambo Amadeus), pozvao je građane da se ne plaše da budu aktivni i da kritikuju vlast.

Profesor Branislav Jovin, sa Akademije inžinjerskih nauka, primetio je, između ostalog, da projekat rekonstrukcije zapravo nema svog projektanta, jer se sve menja u hodu i prilagođava ad hok, i da ne postoji sinhronizovani plan koji je po zakonu uslov za počinjanje radova.

On je skupu predstavio inicijativu predsednika Akademije arhitekture Mihaila Mitrovića, da se na Bulevaru kralja Aleksandra postavi spomenik drveću koje je uništeno bahatom samovoljom vlasti. Takođe je predložio da se samodoprinosom skupe sredstva, a da se za konkretnu formu spomenika opredele građani na javnoj raspravi.

Profesor Mihailo Maletin ukazao je na činjenicu da je novo rešenje uređenja Bulevara potpuno prilagođeno automobilima, dok se u svetu radi tako da se prvo ispune potrebe pešaka, pa javnog prevoza, pa tek onda privatnih automobila.

- Kod nas je sve podređeno automobilima - rekao je Maletin, i dodao da ćemo umesto malih, zakrčenih ulica, uskoro imati velike zakrčene ulice, što se ne može nazvati pametnim rešenjem, već još većim problemom.

U drugom delu rasprave zaključeno da se ovaj skup obrati Agenciji za borbu protiv korupcije sa do sada sakupljenim informacijama i zahtevom da se utvrde sve činjenice o ovom višemilionskom projektu Skupštine grada, budući da se od vlasti ni po jednom pitanju ne može dobiti odgovor. Dogovoreno je da se otvorenim pismom pozove predsednik Boris Tadić da se izjasni po ovom pitanju, prvenstveno kao građanin Beograda i Srbije, i da svojim autoritetom spreči da se ovakva varvarstva ubuduće događaju u prestonici.

http://www.danas.rs/danasrs/srbija/beograd/vlast_se_ne_obazire_na_volju_gradjana_.39.html?news_id=187751]

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana