Budućnost| Društvo| Politika| Region

Šta bi bilo da je Kosovo srpsko?

krkar RSS / 16.04.2010. u 00:46

 

Flag-Pins-Kosovo-Serbia.jpg 

Kosovo je Srbija, tvrde jedni.

Kosovo je nezavisna država, tvrde drugi.

Svi se pozivaju na nešto tvrdeći da su im to argumenti. Zvanična politika moje države kojoj plaćam porez i koja ima zakonsko pravo da od mene traži da je branim nežalećidautojborbidamisvojživot je da je Kosovo deo Srbije. Predsednik i ministar inostranih poslova moje države (političari plaćeni mojim novcem da zastupaju moje interese) kažu da postoji nekakav plan kojim se Kosovu nudi status unutar Srbije koji je više od autonomije, manje od nezavisnosti.

Možda je to što moj predsednik i moj ministar "nude" stanovnicima Kosova nešto lepo, korisno, pravično, plemenito, velikodušno... Samo, niko ne zna šta je to (VOA-MON). Šta to Kosovu nude političari plaćeni mojim novcem? Ja ne znam. Ne znam nikoga ko zna. Ne znam nikoga ko bi mogao da opiše šta konkretno sadrži ta pola-riba-pola-devojka formulacija VOA-MON. Je li to nešto na šta bih ja pristao? Je li to nešto na šta bi pristali ostali stanovnici trenutne Srbije?

Čisto hipotetički: zamislimo situaciju da se odjednom desi nešto što bi prekonoć ubedilo većinu stanovnika Kosova da im je bolja budućnost unutar Srbije (VOA-MON status) nego kao samostalne države. I da pošalju poruku Beogradu: pristajemo na VOA-MON, izvolite, pošto vi dosad NIŠTA konkretno niste predložili, evo našeg predloga.

Pokušao sam da zamislim kako bi taj predlog Prištine mogao da izgleda. Recimo ovako:

 

Sporazum o uspostavi Republike Srbije i Kosova

 

 Naziv države

Država se zove Republika Srbija i Kosovo (na srpskom), odnosno Republika e Serbisë dhe Kosovës (na albanskom), u daljem tekstu RSK.

Ustavom će RSK biti definisana kao država svih njenih građana. Nijedan ustavni akt neće se pozivati na prošlost bilo kojeg od naroda koji ulaze u sastav RSK.

 

Službeni jezik i pismo

U RSK u službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo i albanski jezik i latinično pismo, kao i drugi jezici i pisma u skladu sa zakonom, posebno zakonima o pravima manjina.Svi zvanični dokumenti su dvojezični a u slučaju primene manjinskih jezika mogu se na treće mesto dodati jezici manjina u skladu sa zakonom.

Na teritoriji uže Srbije i Vojvodine na prvom mestu u službenoj upotrebi je srpski jezik a na drugom albanski. Na teritoriji Kosova na prvom mestu je albanski jezik a na drugom srpski. Zakonom se može propisati da zvanični dokumenti budu pisani i na jezicima manjina u skladu sa zakonom i na jezicima međunarodne komunikacije.

 

Državni simboli

Državni simbole (zastavu, grb i himnu) donosi Skupština RSK dvotrećinskom većinom glasova u roku od 6 meseci od potpisivanja Sporazuma o uspostavi RSK.

Državni simboli ne mogu sadržati nikakve nacionalne simbole ili njihove elemente niti se na bilo koji način pozivati na tradiciju bilo koje etničke, verske, kulturne ili lingvističke grupe. Ovo se takođe odnosi i na sve simbole državnih organa i institucija kao i organa i institucija lokalne samouprave.

 

Državljanstvo RSK

Državljanstvo RSK stiču svi građani koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili Republike Kosovona dan stupanja Sporazuma na snagu.

(Alternativa: Državljanstvo RSK stiču svi građani koji su na dan 28. marta 1989. imali državljanstvo Socijalističke Republike Srbije ili Socijalističke Automne Pokrajine Kosovo kao i njihovi direktni potomci, usvojena deca i bračni drugovi. Svi ostali državljani sadašnjih Republike Srbije i Republike Kosova moraju podneti zahtev za prijem u državljanstvo RSK).

Uspostaviće se centralni elektronski registar državljana RSK.

 

Politički i izborni sistem

RSK je demokratska republika. Jednodomna Skupština RSK bira se opštim pravom glasa svih punoletnih građana.

Skupština RSK ima 250 poslanika, od toga 186 izabranih sa teritorije uže Srbije i Vojvodine i 64 izabranih sa teritorije Kosova. 

Nijedna odluka Skupštine RSK koja se donosi prostom većinom glasova ne može biti doneta ako za nju ne glasa najmanje 1/3 poslanika izabranih sa teritorije Kosova, odnosno 22 poslanika. Ni jedna odluka Skupštine RSK koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova ne može biti doneta ako za nju ne glasa najmanje 1/2 poslanika izabranih sa teritorije Kosova, odnosno 32 poslanika.

Ovi odnosi važiće do prvog popisa stanovništva RSK i uspostave novog centralnog biračkog spiska. Po uspostavi elektronskog centralnog biračkog spiska ovi odnosi korigovaće se u odnosu na broj glasača registrovanih na teritoriji uže Srbije i Vojvodine odnosno Kosova.

 

Vlada RSK

Vlada ima predsednika, jednog potpredsednika i ministre čiji će broj i nadležnosti biti uređeni zakonom. Predsednik i potpredsednik vlade ne mogu biti iz istog naroda. Broj ministara iz redova bilo kog naroda mora biti proporcionalan broju glasača iz redova tog naroda

 

Organi, ustanove i institucije RSK

U svim organima, ustanovama i institucijama RSK 25,3% zaposlenih biće iz redova albanskog naroda. Nacionalna struktura imenovanih i izabranih funkcionera na svim nivoima odgovaraće nacionalnoj strukturi stanovništva. 

Po održanom popisu stanovništva RSK, ovaj procenat revidiraće se u skladu sa podacima dobijenim na popisu. Nakon toga procenat će se revidirati svakih deset godina, po svakom održanom popisu stanovništva RSK.

 

Obrazovni sistem

Učenici osnovnih škola na srpskom jeziku imaće albanski kao obavezan nastavni predmet, sa 3 časa nedeljno, od 3. do 8. razreda a učenici osnovnih škola na albanskom jeziku imaće srpski kao obavezan nastavni predmet, sa 3 časa nedeljno, od 3. do 8. razreda. U srednjim, višim i visokim školama najmanje 1/5 predmeta u nastavi na srpskom jeziku držaće se na albanskom a u školama na albanskom jeziku najmanje 1/5 predmeta u nastavi na albanskom jeziku držaće se na srpskom.

U školama na jezicima nacionalnih manjina ove kvote mogu biti smanjene.

Nacionalna komisija za školski program doneće zajednički školski program za sve predmete u kojima se izučava nacionalna kultura i tradicija (maternji jezik i književnost, drugi zvanični jezik RSK i književnost, poznavanje prirode i društva, istorija, muzičko obrazovanje).U okviru ovih predmeta učenici se moraju upoznati i sa kulturom i tradicijom drugog naroda.

 

Odbrana i bezbednost

U svim organima, organizacijama, telima i ustanovama u sistemu odbrane i bezbednosti struktura ljudstva odgovaraće nacionalnoj strukturi RSK i revidiraće se svakih 10 godina, po izvršenom popisu stanovništva.

Jezici rukovođenja i komandovanja su srpski i albanski. Jedinice i ustanove do nivoa čete mogu biti formirane na osnovu nacionalne pripadnosti; jedinice i ustanove višeg nivoa moraju odražavati nacionalnu strukturu RSK. U jedinicama i ustanovama na nivou višem od čete mora se komandovati i rukovoditi na jeziku koji je maternji većini pripadnika jedinice.

Za sticanje oficirskog zvanja potrebna je diploma drugog jezika (albanskog za kandidate kojima on nije maternji odnosno srpskog za kandidate kojima on nije maternji) na nivou znanja "srednji I". Za sticanje čina majora potrebna je diploma drugog jezika (albanskog za kandidate kojima on nije maternji odnosno srpskog za kandidate kojima on nije maternji) na nivou znanja "viši I".

U svim jedinicama i ustanovama na nivou višem od čete komandant i načelnik štaba ne mogu biti iz redova istog naroda.

U svim jedinicama i ustanovama Vojske RSK obezbediće se puna verska sloboda pripadnicima svih veroispovesti. Vojska RSK dužna je da pripadnicima islamske veroispovesti obezbedi higijenske uslove i prehranu u skladu sa njihovim verskim potrebama.

 

Ekonomija

U RSK će se uspostaviti jedinstveni porezni, tarifni i carinski sistem.

U svim preduzećima i ustanovama u kojima udeo državnog vlasništva prelazi 50% pri zapošljavanju će se vršiti pozitivna diskriminacija do dostizanja kvote zaposlenih prema nacionalnoj pripadnosti u skladu sa rezultatima popisa stanovništva.

 

Državni praznici

Dan potpisivanja Sporazuma o uspostavi Republike Srbije i Kosova slaviće se kao nacionalni praznik, Dan državnosti, sa 2 neradna dana.

Uzimajući u obzir da preko 1/4 stanovništva RSK čine stanovnici islamske veroispovesti, u RSK će se kao državni praznici slaviti po 2 najveća praznika dominantnih veroispovesti: Uskrs i Božić kao i Kurban-bajram i Ramazanski bajram.

Ustavom RSK biće određeno da se ostali značajni datumi iz nacionalne istorije ili kulture kao i verski praznici ne mogu proglašavati neradnikm danima u RSK. Svaki građanin imaće pravo na jedan plaćeni neradni dan za praznik po sopstvenom izboru.

 

Odlikovanja i nagrade

Danom potpisivanja Sporazuma ukidaju se sva dosadašnja odlikovanja i nagrade. Nova odlikovanja i nagrade ustanoviće državna komisija. Nova odlikovanja i nagrade ne smeju u sebi sadržati nikakve istorijske, nacionalne ni verske elemente.

-------------

keche-fr-2.jpg  Sajkaca.jpg

 

Biste li pristali na ovo?Komentari (113)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

loader loader 00:55 16.04.2010

Čardak u sobi

Kaj bi bilo da je Kosovo srpsko?
Bila bi velika igranka u parlamentu ... oko većine.

Nezgodacija ovog posta je što on nagoni građanina Srbije da konta racionalno. A on to ne želi. Građanin Srbije ima Aksiome, kojima se eventualno može prilagoditi neki poluargument, pa čak i smišljotina. Ovo, sa racionalnim pitanjima i odgovorima izaziva patnju. Izaziva mitomansku depresiju.

wukadin wukadin 08:42 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Građanin Srbije ima Aksiome, kojima se eventualno može prilagoditi neki poluargument, pa čak i smišljotina.


Misliš na aksiom o putu u Jevropu...
loader loader 13:00 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Mi smo već u Evropi, samo treba da izvučemo glavu iz mulja u koji smo je uronili, tražeći vekovne pouke. Niste primetili da su se najveći branitelji Kosova i "patriote" žestoko obogatili ovih 20-tak godina i danas, držeći kapital i otpuštajući radnike na ulicu, kroje ekonomsku (samim tim u dobroj meri i političku) sudbinu ove zemlje, a da "nam" se Kosovo za to vreme izmaklo iz ruku? Poslužilo, poslužilo..! Sad više ne treba. Samo to ne žele da izgovore, jer znaju da bi po inerciji popili patriotske ćuške od ulizičarsko-populističkih stranaka i gomile još uvek zaluđenih pojedinaca ispred tv-ekrana. Ali, čak i te zaluđene pojedince da pitate - Hoćete li na Kosovo, ili ćemo da se približavamo europskim standardima života? - sigurno je da bi ogromna većina promrmljala : ".. u Jeuropu" ..
wukadin wukadin 13:49 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Mi smo već u Evropi


Samo nas uticajne zemlje Evrope tretiraju nekako kao Afriku. Da budem do kraja jasan, lično bih voleo da to "tretirati kao Afriku" ne bude pogrdno, a i zašto bi... Čovečanstvo potiče odande, a profesor koji je potpisnik ovog bloga mi jednom reče da ću možda biti jednom panafrikanac (pošto fašizam izbija iz svake moje pore, tako je rekao).
LM, ma koliko se predstavljali kao demokrate, liberalni, postmoderni i humanisti, za njih uvek postoji zlatna milijarda i ostatak, herrenvolk i untervolk.
Uostalom, i sami smo krivi. Kao što smo glasali za Miloševića glasali smo i za vlast čije shvatanje suvereniteta se svodi na ulogu seoskog ćate koji samo prima postavljene naloge i ispunjava ih.
Da... Beli Šengen je samo malo popravio situaciju u najvidljivijem delu, a kod svakog ko ima i malo dostojanstva ili bar pameti to neće promeniti mišljenje stečeno tokom godina šikane - konsultovati priču O rabinu i mačkama...

Niste primetili da su se najveći branitelji Kosova i "patriote" žestoko obogatili ovih 20-tak godina i danas, držeći kapital i otpuštajući radnike na ulicu, kroje ekonomsku (samim tim u dobroj meri i političku) sudbinu ove zemlje, a da "nam" se Kosovo za to vreme izmaklo iz ruku?


Nismo ništa primetili dok ne imenujete te branitelje i objasnite njihovo učešće u stvaranju aktuelne "proevropske" vlasti leta 2008.
Imaće ova vlast navodnike na (j)evropejstvom sve dok sebe ne ograniči kako se bar radi u razvijenijim zemljama Evrope, a primenom usvojenih konvencija - recimo nezavisnost sudstva, razdvajanje funkcija itsl (i tome slično).


wukadin wukadin 13:52 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Ali, čak i te zaluđene pojedince da pitate - Hoćete li na Kosovo, ili ćemo da se približavamo europskim standardima života? - sigurno je da bi ogromna većina promrmljala : ".. u Jeuropu" ..


Objasnite meni, zaluđenom pojedincu te "europske standarde života". Recimo ... sigurnost radnog mesta.
Bili Piton Bili Piton 14:02 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

wukadin

LM, ma koliko se predstavljali kao demokrate, liberalni, postmoderni i humanisti, za njih uvek postoji zlatna milijarda i ostatak, herrenvolk i untervolk.


To postoji svuda, u svakoj drustvenoj strukturi, u svakom drustvenom preseku, cak i u okviru samih njih. Mislim da ovo sto si naveo vise govori o tvom kompleksu nego o njihovom latentnom rasizmu.


wukadin wukadin 14:21 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Lose mislis o osobi koju ne poznajes. Tesko da bi mogao pogoditi u kojim sam sve zemljama Evrope bio i koliko evropskih jezika znam.
Odgovori sebi na par pitanja (ja vec znam odgovore):
Sta je uopste Evropa? Hint: rece nesto Danilevski.
Kad ce Gruzija u NATO?
Koliko je fertilitet u zemljama EU, koliki je svetski prosek, a koliko je neophodno za prostu reprodukciju? Situacija u Srbiji ne menju situaciju sirom Evrope...

I ne postoji "to" svuda. Ja stvarno ne znam da su u poslednjih 20 godina Kina ili Rusija nekome nametale svoj drustveni model ili da su isticali njegovu superiornost. Takodje ne znam mnogo zvanicno prihvacenih evropskih "mislilaca" koji su prihvatili kulturni relativizam, odnoso u cijem diskursu se ne podrazumeva superiornost evropskog modela. Iako realni dogadjaji i promene odnosa snaga ubedljivo demantuju svaku pomisao o evropskoj superiornosti.
Bili Piton Bili Piton 14:29 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

wukadin
Lose mislis o osobi koju ne poznajes. Tesko da bi mogao pogoditi u kojim sam sve zemljama Evrope bio i koliko evropskih jezika znam.Svejedno, nisi pola zivota ziveo tamo pa da mozes empirijski takvo nesto sa sigurnoscu da tvrdis.

Ovo ostalo o relativizmima i diskursima, Kini i Rusiji (koja bas nikome i nikada nije nametala svoj drustveni model) mi je, priznacu, suvise dosadno da bih detaljnije analizirao te eventualno odgovorao, nemoj da se ljutis.
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:49 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Lose mislis o osobi koju ne poznajes. Tesko da bi mogao pogoditi u kojim sam sve zemljama Evrope bio i koliko evropskih jezika znam.E, ovo ako ne pomogne da te se ozbiljno kapira, ja ne znam šta će .
uros_vozdovac uros_vozdovac 16:58 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

ne postoji "to" svuda. Ja stvarno ne znam da su u poslednjih 20 godina Kina ili Rusija nekome nametale svoj drustveni model ili da su isticali njegovu superiornost.


Poslednjih 20 godina. A pre? A zašto se to ne računa? Kakva je to promena nastala da se to "pre" ne važi, koje su i odakle uvezene vrednosti koje determinišu to da se "pre" ne računa?

p.s. nemoj, molim te da mi pobegneš kao sa prethodne rasprave, pa da posle danima otvaram stranicu u išćekivanju odgovora koji ne stiže. Ako ti je besmislena rasprava sa mojom malenkošću to je u redu, samo reci da se ne nadam, važi?
Ivan Marović Ivan Marović 17:36 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

wukadin
Ja stvarno ne znam da su u poslednjih 20 godina Kina ili Rusija nekome nametale svoj drustveni model ili da su isticali njegovu superiornost.

Gotov je hladni rat, svi sad imaju jedan društveni model, tako da nema više nametanja modela, sad se nameću ogoljeni državni i ekonomski interesi. Ovo najviše važi za Kinu, jer su Amerika i Rusija sile u opadanju.
krkar krkar 18:47 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Samo nas uticajne zemlje Evrope tretiraju nekako kao Afriku. Da budem do kraja jasan, lično bih voleo da to "tretirati kao Afriku" ne bude pogrdno, a i zašto bi... Čovečanstvo potiče odande, a profesor koji je potpisnik ovog bloga mi jednom reče da ću možda biti jednom panafrikanac (pošto fašizam izbija iz svake moje pore, tako je rekao).


Ne verujem da sam ikada rekao išta loše za Afrikance, volim i njih i Afriku.

Ti si, VVukadine, jedan čudan svat. Ima stavova u tvojim metanisanjima koje bih uvek podržao ali onda ga ugasiš potrebom za Nacionom koji će izmišljati toplu vodu. Po ko zna koji put, celom svetu uprkos (a sebi najviše).

Jako grešiš kad ubadaš prstom u pekmez koga "volim" a koga "ne volim". Vidiš, meni je moj svet Evropa, severna Afrika, Bliski Istok, Mala Azija, Srednji Istok. Otprilike do istočne granice Afganistana osećam se svuda kao kod kuće i svuda mi je dobro i umem da se prilagodim. Dakle, lepo mi je u području monoteističkih tradicija čije osnove i filozofske postavke duboko poznajem i razumem. Uslovno u ovaj pojas spadaju i Južna i Centralna Amerika, SAD kao slučaj sui generis. Ostalo su kulture i civilizacije sa kojima nisam odrastao, koje dan danas učim i proučavam ali ih ne razumem na onaj isti način i onoliko duboko i dobro kao one gore navedene.


Uostalom, i sami smo krivi. Kao što smo glasali za Miloševića glasali smo i za vlast čije shvatanje suvereniteta se svodi na ulogu seoskog ćate koji samo prima postavljene naloge i ispunjava ih.


Ovo je tipična kuknjava samodestruktivnih nacional-resentmanista. Fali vam jedan autohtoni Srbin, jedan Milan Nedić ili bar šešelj da sve procveta. Čuj, kad-tad će Lukašenka da čabrira u Belorusiji, možda vam on preostaje kao poslednja nada.

Inače, potpuno si u pravu kad kažeš da Tadić i njegovi klonovi i epigoni igraju uloge seoskih ćata. Samo, to je sasvim dobrovoljno, puno je lakše biti seoski ćata i drpati po jednu novčanicu iz svakog pisma nego imati ideju, viziju i cohones da se nešto napravi i sprovede. Nije kukavna Evropa ni želela ni očekivala seoske ćate, nadali su se boljima sa kakvima bi i Jevropi bilo lakše, mislili su da su Srbi pametniji. Ali nisu. pamet u Srbalja očigledno je na nivou seoskih ćata i kmetova.
krkar krkar 18:50 16.04.2010

Re: Čardak u sobi

Objasnite meni, zaluđenom pojedincu te "europske standarde života". Recimo ... sigurnost radnog mesta.


Sigurnost radnog mesta direktno je srazmerna sposobnosti razmišljanja sopstvenom glavom a obrnuto proporcionalna kolektivističkoj svesti u kojoj Vođa misli za Narod.

Ovca ima samo jedno (radno) mesto - pašnjak. Doduše, mesto je doživotno - premda je posle prikolju.
banem92 banem92 01:01 17.04.2010

Re: Čardak u sobi


Samo nas uticajne zemlje Evrope tretiraju nekako kao Afriku.


Neće biti, baš "volim" ove što tako pričaju.

Ne tretiraju oni nas kao Afriku, već se mi sami tako predstavljamo. Čak smo i po svim rezultatima mnogo bliže afričkoj nego evropskoj civilizaciji.

Shvati da smo mi sićušni i nemoćni, teško da ijedna zapadna sila ima ikakav interes da nas ugnjetava, ma kako mi mislili da smo mi ikakav faktor (osim nestabilnosti). Za primer uporedimo jedan jedini grad sa zapadne civilizacije sa Srbijom, pa povuci paralele. Pariz ima 10,1 miliona stanovnika, pa kreni odavde: http://www.city-data.com/income/income-Paris-Maine.html.

Zapravo mi smo ti koji želimo u EU, neće EU u Srbiju. A ako već hoćemo, postoje jasna pravila koja su manje-više važila za sve zemlje. Ako u svim zemljama EU postoji kvota za broj grla steonih junica, onda će to da važi i za nas. Samo što neki to doživljavaju kao afrički tretman. Na žalost.

Lider smo jedino u dužini trajanja reformi: u nijednoj zemlji reforme nisu trajale 20 godina, a mi još ne znamo ni kad će se završiti. Kraj nije ni na vidiku. Ovo je tek jedan mali uslov da bi aplicirali za članstvo. To što mi nismo sposobni da mnoge stvari završimo, to je naš problem, a ne problem zemalja zapada.
Goran Vučković Goran Vučković 07:48 17.04.2010

Paris, Texas

Ne tretiraju oni nas kao Afriku, već se mi sami tako predstavljamo. Čak smo i po svim rezultatima mnogo bliže afričkoj nego evropskoj civilizaciji.

Možda po znanju geografije?
Pariz ima 10,1 miliona stanovnika, pa kreni odavde: http://www.city-data.com/income/income-Paris-Maine.html.

Paris, Maine: Population in July 2008: 4,962
krkar krkar 08:38 17.04.2010

Re: Čardak u sobi

E, ovo ako ne pomogne da te se ozbiljno kapira, ja ne znam šta će


Možda je član biblioteke?
rankot rankot 17:29 17.04.2010

Re: Čardak u sobi

wukadin
Ali, čak i te zaluđene pojedince da pitate - Hoćete li na Kosovo, ili ćemo da se približavamo europskim standardima života? - sigurno je da bi ogromna većina promrmljala : ".. u Jeuropu" ..


Objasnite meni, zaluđenom pojedincu te "europske standarde života". Recimo ... sigurnost radnog mesta.

Sigurnost radnog mesta postoji u Evropi mnogo više nego ovde, ali ovde ne postoji elementarna pravna sigurnost svakog pojedinca, niti postoji odvojenost pravosudnog sistema od politike. Stoga su političari nedodirljivi, što proizvodi sve ostale probleme u Srbiji. Zato na nas gledaju kao na afričku zemlju...
loader loader 00:20 18.04.2010

Re: Čardak u sobi

wukadin:
Objasnite meni, zaluđenom pojedincu te "europske standarde života". Recimo ... sigurnost radnog mesta.

Veoma rado. Ilustracija s ove strane, dobra da komparira onu stranu.

Otprilike znam kako srpske gazde, vlasnici kioska i prodavnica, tretiraju devojke koje u njima rade. A rade, najčešće, za nekoliko hiljada dinara. I tako mizerna plata, naravno, uglavnom, kasni. Nakon 3-4 meseca se na volšeban način ustanovi manjak žvaka, cigareta, novina, grickalica, plastičnih igračaka... - tako da umesto zaostalih plata neprijavljena devojka čak uđe u dug ! Tada joj humani srpski gazda oprosti dug, pa je šutne na ulicu i nađe novu. A u kombinatoriku neretko ulazi i sexualna iznuda, na koju se devojci od strane gazde daje pravo da pristane kako po nju ne bi bilo posledica zbog narečenog "manjka". Da ga prijavljuje inspekciji - ne vredi, jer tamo sede korumpirani kompanjoni vlasnika kioska, koji mu - već, recimo - nisu evidentirali i naplatili vitrinu za piće (koja je, uzgred, posađena na trotoaru i ometa pešake). Stoga mlada radnica, koja pravno nije ni postojala, srećna što biološki postoji, ide nazad, kod roditelja, ili kod babe i dede penzionera na hranu, dok ne nađe nekog novog gazdu. Ili dok ne pobegne... - oh, znam da će ovo biti šok za Wukadina... - u Jevropu, da tamo traži neki poslić.
wukadin wukadin 08:05 22.04.2010

Re: Čardak u sobi

Ivan Marović
wukadin
Ja stvarno ne znam da su u poslednjih 20 godina Kina ili Rusija nekome nametale svoj drustveni model ili da su isticali njegovu superiornost.

Gotov je hladni rat, svi sad imaju jedan društveni model, tako da nema više nametanja modela, sad se nameću ogoljeni državni i ekonomski interesi. Ovo najviše važi za Kinu, jer su Amerika i Rusija sile u opadanju.


Odgovoricu Urosu, odgovarajuci Marovicu.
Da, stvar je u tome da je gotov Hladni rat, tacnije komunisticka utopija i od onda Kina i Rusija ne namecu svoj model, koji jamacno postoji.
A razlike postoje u ekonomskoj sferi, jer nije isti kapitalizam u Kini, Nemackoj, Rusiji i Americi. Recimo da je kapital BRIK vise industrijski nego finansijski. Citati o tome vise kod Spenglera koji je genijalno predvideo neke stvari.
Kina i Rusija nemaju isti drustveno-politicki model kao zemlje Zapada. U Kini nema parlamentarne demokratije. U Rusiji je "suverena demokratija", a "nevladini" nisu svete krave. Ergo, razlikuju se od nekih zapadnih zemalja.
Konkretno - od Kine ili Rusije mozes dobiti kredit a da te ne uslovljavaju ne-ekonomski. Oni nemaju "izvestioce" koji ce te ucenjivati.

I zao mi je, Urose. Meni su blogovi samo za ubijanje vremena. Zao mi je sto sam tako efikasan i u necemo cime se bavim sa pola mozga
A i zabavno je da bacim kosku pa odem
wukadin wukadin 08:08 22.04.2010

Re: Čardak u sobi

Loadere, meni je jos vise zao te devojke.
A sto je tako kad su "prioevropski" deset godina na vlasti?
Nego, da kazemo mi (joj kako dobar izraz) zlocestog gazdi Jelku Kacinu. Sta mislite hoce li se potresti... Osim ako je devojka iz Srebrenice...
wukadin wukadin 08:16 22.04.2010

Re: Čardak u sobi

Lider smo jedino u dužini trajanja reformi: u nijednoj zemlji reforme nisu trajale 20 godina, a mi još ne znamo ni kad će se završiti. Kraj nije ni na vidiku.

Emir Kusturica rece da su u Juznoj Koreji reforme/tranzicija trajali 25 godina.
Bitna razlika - od pocetka je tako predvidjano. Nije receno ajmo na o-ruk, po cenu krsenja ustava i zakona, pa onda da reformska vlast prodje sa 12,5% glasova na izborima...
Nego, jel ti to racunas i Milosevica u doba reformi
Bili Piton Bili Piton 01:06 16.04.2010

LOL


fenomenalan blog, totalni Alice in Wonderland. U ocekivanju burne polemike idem da spravim kokice
krkar krkar 01:16 16.04.2010

Re: LOL

U ocekivanju burne polemike idem da spravim kokice


Čekamo Svesne Nacionalne Borce
dragan7557 dragan7557 14:46 16.04.2010

Re: ....

Zvanična politika moje države kojoj plaćam porez

Država nije tvoja, a porez plaćaju svi tako da ti nisi nikakav izuzetak.

cerski
krkar krkar 18:53 16.04.2010

Re: ....

Država nije tvoja, a porez plaćaju svi tako da ti nisi nikakav izuzetak


Moja je koliko i tvoja ili bilo čija. Plaćanje poreza nisam naveo kao izuzetak nego kao izvorište mojih političkih prava.

No Taxation Without Representation
Dr M Dr M 01:16 16.04.2010

Meni svejedno...

...ni kece ni sajkaca, ja idem gologlav..

A za ono iznad, ne bi mi smetalo...i to je stav koji ne obavezuje...jer nece biti prilike da se isproba..
srdjan.pajic srdjan.pajic 02:44 16.04.2010

VOA-MON

Ne znam zasto, ali nesto mi se javlja da NISTA od ovog sto si napisao nije deo tog Predloga. Mozda zato sto ne ostavlja mesta rasizmu ni u jednoj tacki.

wukadin wukadin 09:54 16.04.2010

Re: VOA-MON

Optuzujes zvanicnu vlast, dakle Tadica, da je rasista?!
Jesi li glasao za njega? Makar kao "nuzno zlo"
Ivan Marović Ivan Marović 04:35 16.04.2010

Ček, ček

Mislim da je ponuda "Više od autonomije, manje od nezavisnosti" davala mnogo više autonomije Kosovu, nego što ovaj misaoni eksperiment opisuje, Praktično, Kosovo bi imalo punu suverenost i slobodu delovanja kako na unutrašnjem i na spoljnom planu, sa izuzetkom članstva u Ujedinjenim Nacijama.

Kad bolje razmislim, pa taj cilj smo i postigli.
krkar krkar 08:33 16.04.2010

Re: Ček, ček

Mislim da je ponuda "Više od autonomije, manje od nezavisnosti" davala mnogo više autonomije Kosovu, nego što ovaj misaoni eksperiment opisuje, Praktično, Kosovo bi imalo punu suverenost i slobodu delovanja kako na unutrašnjem i na spoljnom planu, sa izuzetkom članstva u Ujedinjenim Nacijama.


Nešto kao Z-4 (za članove SRS i SNS: 3-4)?

Ček, ček, krajiški Srbi su po Z-4 imali pravo na svoju valutu, sa sve nacionalnim herojima na novčanicama. Misliš li da bi Tadić trebalo da ponudi Dinari e Kosoves, sa paritetom 1:1 i slikama Ibrahima Rugove, Ahmeda Jašarija i braće Frašeri?
libkonz libkonz 09:44 16.04.2010

Re: Ček, ček

Nešto kao Z-4

Goran Vučković Goran Vučković 09:49 16.04.2010

Re: Ček, ček

Misliš li da bi Tadić trebalo da ponudi Dinari e Kosoves, sa paritetom 1:1 i slikama Ibrahima Rugove, Ahmeda Jašarija i braće Frašeri?

U Škotskoj, koliko mogu da vidim, svaka banka može da štampa svoje novčanice. Sve su upotrebljive u Engleskoj ali nisu popularne u inostranstvu jer komplikuju proveru autentičnosti po menjačnicama.

Re: Ček, ček

zavisi. ima nekih konobara koji sakupljaju retke novcanice. jedan se letos u dubrovniku polomio za 5 skotskih funti :)
Ivan Marović Ivan Marović 15:07 16.04.2010

Re: Ček, ček

krkar
Misliš li da bi Tadić trebalo da ponudi Dinari e Kosoves, sa paritetom 1:1 i slikama Ibrahima Rugove, Ahmeda Jašarija i braće Frašeri?

Zašto da ne, nama je Otomansko carstvo to dozvoljavalo, od Miloša nadalje, i da diplomate šaljemo u Jevropu, i da vojsku imamo, čak i da se na rat protiv svoga suverena spremamo.
die hard die hard 00:04 17.04.2010

Re: Ček, ček

Kad bolje razmislim, pa taj cilj smo i postigli.

Ali se Jeremicu Vuku ipak ne dopada.
Ivan Marović Ivan Marović 01:21 17.04.2010

Re: Ček, ček

die hard
Ali se Jeremicu Vuku ipak ne dopada.

To je ta stara srpska boljka, svaka pobeda se mora pretvoriti u poraz.
aleksandarz92 aleksandarz92 06:37 16.04.2010

Zastava

Evo predloga za zastavu koji bi bio simbol stabilnosti zemlje.
krkar krkar 08:10 16.04.2010

Re: Zastava

aleksandarz92
Evo predloga za zastavu koji bi bio simbol stabilnosti zemlje.


Mislim da bi ovo više odgovaralo:Stabilniji je. A i Ubuntu nekako više asocira na banana republiku.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 14:19 16.04.2010

Re: Zastava

krkar
aleksandarz92
Evo predloga za zastavu koji bi bio simbol stabilnosti zemlje.


Mislim da bi ovo više odgovaralo:Stabilniji je. A i Ubuntu nekako više asocira na banana republiku.


Cek, cek kad vidi uros_vozdovac
aleksandarz92 aleksandarz92 16:37 16.04.2010

Re: Zastava

Stabilniji je. A i Ubuntu nekako više asocira na banana republiku.

Baš zato što je stabilniji sam stavio onaj drugi. Ovo za banana republiku ćemo neki drugi put, sad bi bio žešći trol.
uros_vozdovac uros_vozdovac 17:05 16.04.2010

Re: Zastava

krkar
aleksandarz92
Evo predloga za zastavu koji bi bio simbol stabilnosti zemlje.


Mislim da bi ovo više odgovaralo:Stabilniji je. A i Ubuntu nekako više asocira na banana republiku.

Hmm, hm, (u pozadini se čuje potmulo režanje, kao znak protesta). Jedino ublažava izrečen sud o stabilnosti, dobro nije sud, nego činjenica. Usput LoCo tim ima lepu saradnju sa korisnicima sa Kosova.
angie01 angie01 07:20 16.04.2010

hej bre, Krkar,..

ti ne bi da se igrash beskonachnih igara rukovodstva Srbije, na koje su lako pristali veoma vecinski, vec decenijama,uz male modifikacije, gradjani ove zemlje.

igre su bazirane na kosovskom mitu i ucheshce imaju svi, koji su razvili nejasnu emociju o pobedi & pripadanju u dubini dushe, a zakrzljalu svest i potrebu o tome, kako jedna zdrava zemlja funcionishe, te kao takva moze biti dobra i za svoje gradjane.
(Shto bi nesmotreno:))) valjda i bio cilj-afirmativan i kvalitetniji zivot).
mariopan mariopan 07:22 16.04.2010

Re: hej bre, Krkar,..

Izvinjavam se što žurim na posao ali kada se vratim ...
krkar krkar 08:27 16.04.2010

Re: hej bre, Krkar,..

igre su bazirane na kosovskom mitu i ucheshce imaju svi, koji su razvili nejasnu emociju o pobedi & pripadanju u dubini dushe, a zakrzljalu svest i potrebu o tome, kako jedna zdrava zemlja funcionishe, te kao takva moze biti dobra i za svoje gradjane.


Piše lepo gore da bi komisija morala da donese program istorije.

Lekcija o Kosovu izgledala bi, otprilike, ovako:

Boj na Kosovu, 26. juna 1389, je bitka između između turske vijske na jednoj i srpske, bosanske i hrvatske vojske na drugoj strani ojačane malim brojem mađarskih i poljskih vitezova. Turska vojska, pod komandom sultana Murata, bila je brojčano nešto nadmoćnija od savezničke pod komandom kneza Lazara Hrebeljanovića. Birka je završena turskom vojnom pobedom a u njoj su poginula obojica vođa. Nakon Kosovske bitke Srbija postaje turski vazal.

I srpska i albanska nacionalna istoriografija prihvatile su mit da je sultana Murata ubio Miloš Kobilić (al: Milosh Kobiliq), u srpskom mitu kasnije nazvan Obilić (al: Obiliq) iako za ovo nema istorijske potvrde.

Kosovski mit, kao i slavljenje poraza, imali su dubok uticaj na stvaranje i održavanje srpskog nacionalizma. Nakon gubitka četiri rata zaredom krajem 20. veka i konačnim porazom nacionalističkih vođa Slobodana Miloševića i Vojislava Koštunice, ovaj mit počinje da slabi.

wukadin wukadin 08:38 16.04.2010

Re: hej bre, Krkar,..

Ovaj... postoje li negativne preporuke!?
Šteta...
angie01 angie01 13:10 16.04.2010

,

Lekcija o Kosovu


e jebga-te lekcije pishe radoshljushish i nikom da zasmeta-pa se sve nastavlja.
wukadin wukadin 13:54 16.04.2010

Re: ,

Pa piši peticiju da ga (i)lustriraš
krkar krkar 18:56 16.04.2010

Re: ,

e jebga-te lekcije pishe radoshljushish i nikom da zasmeta-pa se sve nastavlja


A možda je postao proJevropski nastrojen otkako je prešao kod reformisanog Tome?

Reče Vučić da je Šešelj oduvek bio patološki lažov, možda je terao i druge da lažu. Toma ih sigurno ne tera.
Goran Vučković Goran Vučković 07:52 16.04.2010

Budućnost je u zaboravu

Nijedan ustavni akt neće se pozivati na prošlost bilo kojeg od naroda koji ulaze u sastav RSK.

Državni simboli ne mogu sadržati nikakve nacionalne simbole ili njihove elemente niti se na bilo koji način pozivati na tradiciju bilo koje etničke, verske, kulturne ili lingvističke grupe. Ovo se takođe odnosi i na sve simbole državnih organa i institucija kao i organa i institucija lokalne samouprave.

Ustavom RSK biće određeno da se ostali značajni datumi iz nacionalne istorije ili kulture kao i verski praznici ne mogu proglašavati neradnikm danima u RSK. Svaki građanin imaće pravo na jedan plaćeni neradni dan za praznik po sopstvenom izboru.

Da li narodi moraju da zaborave na svoju prošlost da bi imali zajedničku budućnost?
Nijedna odluka Skupštine RSK koja se donosi prostom većinom glasova ne može biti doneta ako za nju ne glasa najmanje 1/3 poslanika izabranih sa teritorije Kosova, odnosno 22 poslanika. Ni jedna odluka Skupštine RSK koja se donosi dvotrećinskom većinom glasova ne može biti doneta ako za nju ne glasa najmanje 1/2 poslanika izabranih sa teritorije Kosova, odnosno 32 poslanika.

Ovo učetvorostručuje snagu glasova građana sa Kosova, koliko vidim.
U svim organima, ustanovama i institucijama RSK 25,3% zaposlenih biće iz redova albanskog naroda. Nacionalna struktura imenovanih i izabranih funkcionera na svim nivoima odgovaraće nacionalnoj strukturi stanovništva.

Ovo, čini mi se, znači da je najbolja kvalifikacija za administrativne funkcije u državi - nacionalna pripadnost. Tako da će efektivni redosled zapošljavanja, koliko vidim, biti:
1. Nepotizam i partijska pripadnost
2. Nacionalni ključ
3. Stručnost, kreativnost i ostale marginalne kvalifikacije.
Jezici rukovođenja i komandovanja su srpski i albanski. Jedinice i ustanove do nivoa čete mogu biti formirane na osnovu nacionalne pripadnosti; jedinice i ustanove višeg nivoa moraju odražavati nacionalnu strukturu RSK. U jedinicama i ustanovama na nivou višem od čete mora se komandovati i rukovoditi na jeziku koji je maternji većini pripadnika jedinice.

Iskreno, umesto ovog (izvinite na izrazu) glupiranja, meni se čini da bi bolja investicija bila uvođenje čisto profesionalne vojske i engleskog jezika kao zajedničkog jezika komandovanja. Onda bismo mogli da izvozimo usluge onih koji misle da im je armija karijera.
U svim preduzećima i ustanovama u kojima udeo državnog vlasništva prelazi 50% pri zapošljavanju će se vršiti pozitivna diskriminacija do dostizanja kvote zaposlenih prema nacionalnoj pripadnosti u skladu sa rezultatima popisa stanovništva.

Pitam se samo gde bi našli dovoljno Albanaca u Somboru. Uz komentar odozgo o redosledu kriterijuma zapošljavanja (stručnost na odličnom trećem mestu), meni je logično da, ako ikakvog ključa ima, on bude po strukturi stanovništva na teritoriji gde su poslovne jedinice preduzeća.
krkar krkar 09:04 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

Da li narodi moraju da zaborave na svoju prošlost da bi imali zajedničku budućnost?


Nekima je to očigledno jedina šansa:Za osnovu zastave RSK možda bi moglo da se uzme nešto od ovog:

Meni se sviđa kako bi izgledali grb i zastava zasnovani na Plazma keksu ali možda je bolje izbegavati "nacionalne" boje. U tom slučaju Cedevita mi je baš vesela. A Kravica bi bila vrlo in i moderna, samo bi trebalo dobro proveriti da se ne provuče kakva nezgodna kontura.

Ovo, čini mi se, znači da je najbolja kvalifikacija za administrativne funkcije u državi - nacionalna pripadnost. Tako da će efektivni redosled zapošljavanja, koliko vidim, biti:
1. Nepotizam i partijska pripadnost
2. Nacionalni ključ
3. Stručnost, kreativnost i ostale marginalne kvalifikacije.


Baš si prznica i sitničar. Pa ovo je zasnovano na demokratskom i evropskom rešenju koje su Makedoniji predložili EU i USA.


Iskreno, umesto ovog (izvinite na izrazu) glupiranja, meni se čini da bi bolja investicija bila uvođenje čisto profesionalne vojske i engleskog jezika kao zajedničkog jezika komandovanja. Onda bismo mogli da izvozimo usluge onih koji misle da im je armija karijera.


Ovo mi se sviđa. Zamišljam postrojenu gardu na aerodromu:

Posle intoniranja himne gosta i himne RSK Za Elizu, raportira komandir garde:

Mister President, the guard of honour standing at attention for your review. Captain Krasniqi reporting, Sir!

Pitam se samo gde bi našli dovoljno Albanaca u Somboru. Uz komentar odozgo o redosledu kriterijuma zapošljavanja (stručnost na odličnom trećem mestu), meni je logično da, ako ikakvog ključa ima, on bude po strukturi stanovništva na teritoriji gde su poslovne jedinice preduzeća.


Možda bi se Albanci selili i u Sombor za poslom? To uopšte ne bi bilo loše da se narodi međusobno upoznaju i približe. Tom ekonomskom migracijm smanjila bi se sada ogromna većina Albanaca na Kosovu.

Mada, može i tvoj predlog.
Goran Vučković Goran Vučković 09:23 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

Tom ekonomskom migracijm smanjila bi se sada ogromna većina Albanaca na Kosovu.

Ne kapiram zašto bi se iko bavio ovim - nek žive ljudi gde im odgovara.
Goran Vučković Goran Vučković 09:34 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu


Baš si prznica i sitničar. Pa ovo je zasnovano na demokratskom i evropskom rešenju koje su Makedoniji predložili EU i USA.

Hvala im, kao da su pomogli. Pretpostavljam da su to uradili na bazi svog iskustva i svog zakonodavstva.
libkonz libkonz 09:41 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

gde bi našli dovoljno Albanaca u Somboru.

u pekarama i poslastičarnicama.
alselone alselone 09:55 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

Imena su sigurno "Pelivan" ili "Korzo".

- Vanilija ili cokolada?
- Mesani.
- Molim lepo.
NNN NNN 13:45 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

Pelivan
drže Goranci
libkonz libkonz 14:07 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

Pelivan

drže Goranci

da, ali otkud ti to znaš?
NNN NNN 14:10 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

25,3%
Kako si došao do ove cifre?
Albanaca u RSK ima ispod 20% (oko 18%), a od toga oko 30% nema dovoljno godina da bi moglo da glasa.
(možda si tu već ukalkulisao zečiji natalitet, mada se to kosi sa: Ovi odnosi važiće do prvog popisa stanovništva RSK i uspostave novog centralnog biračkog spiska. Po uspostavi elektronskog centralnog biračkog spiska ovi odnosi korigovaće se u odnosu na broj glasača registrovanih na teritoriji uže Srbije i Vojvodine odnosno Kosova.).

Mada nije ni ovo tako crno
Evo bolje i to nego npr. Crna Gora, gde Crnogoraca ima oko 43%
a oficijalni jezik je crnogorski iako njime govori oko 22%

alselone alselone 14:24 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

NNN
Pelivan
drže Goranci


To im je neko univerzalno ime, video sam na vise mesta. Ali je svugde super sladoled.
yugaya yugaya 16:53 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

alselone
NNN
Pelivan
drže Goranci


To im je neko univerzalno ime, video sam na vise mesta. Ali je svugde super sladoled.


heh, to mu dodje kao franchiza po naski- nisam znala za Sombor ali u Subotici definitivno ima - i Pelivan i korzo i vlasnici Goranci:)
krkar krkar 20:30 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

25,3%

Kako si došao do ove cifre?
Albanaca u RSK ima ispod 20% (oko 18%), a od toga oko 30% nema dovoljno godina da bi moglo da glasa.
(možda si tu već ukalkulisao zečiji natalitet, mada se to kosi sa: Ovi odnosi važiće do prvog popisa stanovništva RSK i uspostave novog centralnog biračkog spiska. Po uspostavi elektronskog centralnog biračkog spiska ovi odnosi korigovaće se u odnosu na broj glasača registrovanih na teritoriji uže Srbije i Vojvodine odnosno Kosova.).


Za početak da se dogovorimo da su na mom blogu cifre: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Sve napisano ciframa je BROJ. Hvala na pažnji.

Popis stanovništva Srbije bez Kosova 2002:

Stanovnika ukupno: 7 498 001 (7 500 000 radi lakšeg računanja)
Od toga Srba: 6 212 838
Od toga Albanaca: 61 647

Procena stanovništva Kosova za 2002 (uzeo sam najrelevantniju, radio Zavod za statistiku Kosova po metodologiji i pod kontrolom Svetske banke. Uz to, uzeo sam najniže vrednosti jer procena daje vrednosti u okvirima statističke greške):

Stanovnika: 1 900 000
Od toga Srba: 7% (133 000)

DAKLE:

Ukupno stanovnika RSK: 7 500 000 + 1 900 000 = 9 400 000
Od toga Albanaca: 1 900 000 - 133 000 + 62 000 = 1 829 000
Od toga Srba: 6 212 938 + 133 000 = 6 346 000

E, ovde mi se potkrala greška u računu. Stanovništvo Kosova je 20,21% stanovništva RSK (greškom sam uzeo 1,9 m kao % od 7,5 ne od 9,4). Hvala na upozorenju.

Inače, Srbi čine 67,5% a Albanci 19,5% ukupnog stanovništva RSK.

Primetićeš da u Predlogu postoje kvote na osnovu broja stanovnika i na osnovu broja birača, već prema vrsti prava koja se ostvaruju.

Inače, očigledno nemaš pojma o natalitetu na Kosovu iako ga nazivaš zečjim. Natalitet na Kosovu postojano opada već 30 godina a poslednjih desetak godina trend opadanja jača. Trenutno je stopa nataliteta na Kosovu (prema poslednjim podacima, 2008.) oko 19‰ a stopa prirodnog priraštaja oko 12‰. Čisto za poređenje stope za trenutnu Srbiju su 9‰ i -3‰.

I ostavi se Crne Gore, nije tema ovde.
krkar krkar 20:40 16.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

Inače, očigledno nemaš pojma o natalitetu na Kosovu iako ga nazivaš zečjim. Natalitet na Kosovu postojano opada već 30 godina a poslednjih desetak godina trend opadanja jača. Trenutno je stopa nataliteta na Kosovu (prema poslednjim podacima, 2008.) oko 19‰ a stopa prirodnog priraštaja oko 12‰. Čisto za poređenje stope za trenutnu Srbiju su 9‰ i -3‰.


NNN NNN 09:56 17.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

krkar

OK
(za cifra/broj si potpuno u pravu, ispao sam glup u društvu, moram da budem pažljiviji šta gde pišem)
Ja sam uzeo broj stanovnika Kosova sa sajta CIA-e (snajka), pa je ispalo da Albanaca u RSK ima oko 18%

A CG i nije tema mog komentara, nego sam samo pokazao da u realnom svetu postoje i neki ekstremniji primeri

Inače, očigledno nemaš pojma o natalitetu na Kosovu iako ga nazivaš zečjim. Natalitet na Kosovu postojano opada već 30 godina a poslednjih desetak godina trend opadanja jača. Trenutno je stopa nataliteta na Kosovu (prema poslednjim podacima, 2008.) oko 19‰ a stopa prirodnog priraštaja oko 12‰. Čisto za poređenje stope za trenutnu Srbiju su 9‰ i -3‰.

Što se tiče nataliteta na Kosovu, i dalje je prvi u Evropi (ispred Albanije koja ima oko 16 promila). Natalitet u svetu konstantno opada u poslednjih 60 godina, tako da ti je argument ..., ali bitno je da ti imaš pojma.

Sad jedno pitanje iz tvoje struke (zaista me interesuje):
kako se kaže zečji ili zečiji?
krkar krkar 10:23 17.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

kako se kaže zečji ili zečiji?


Zečji. Zec+ji.

Isto i dečji.

Izvini za nemaš pojma. Preterano je.

Inače, jeste na Kosovu i dalje veliki i natalitet i prirodni priraštaj ali drastično opada. Po sadašnjim projekcijama Kosovo će 2040 imati oko 4 miliona stanovnika. Sadašnja Srbija oko 6,5. Ali starosna struktura biće ohoho u korist Kosova.

Drugim rečima, ako bismo hteli da imamo nekog ko će biti u stanju da zaradi za naše penzije - morali bismo da se ujedinjujemo. Naravno da to nikome u vlasti ne može da dopre do mozga.
Ivan Marović Ivan Marović 14:37 17.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

krkar
Po sadašnjim projekcijama Kosovo će 2040 imati oko 4 miliona stanovnika. Sadašnja Srbija oko 6,5. Ali starosna struktura biće ohoho u korist Kosova.

A ekološki footprint u korist Srbije. To je 2040 godina, do tad ćemo već doživeti kolaps industrijske civilizacije i biće važno koliko hektara obradive zemlje imaš po glavi stanovnika, a ne kakva je starosna struktura (to je bitno za isplaćivanje penzija, ali penzija ionako tada neće biti).
NNN NNN 14:49 17.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

E sad možemo lepo da komuniciramo

Negde sam video da mogu oba (ji i iji), a kad nisam siguran - pitam (između ostalog probam i majoritetnom logikom preko pretrage na Google-u , ali u ovom slučaju se Gugl kriterijum ispostavio kao neodlučan), a tim pre što sam nalazio u "zvaničnim dokumentima" da ima i dečji i dečiji (dodatak - npr.).
Ubuduće ću koristiti ji

Inače sa ovakvim priraštajem (i padom naročito od "oslobođenja" ), teško da će za 30 godina da stignu i do 3 miliona, ali starosna struktura je već sad žestoko u korist Kosova, mada ja se nadam da mi penzija ipak neće zavisiti od toga.

Negde je neko rekao da mi ni ne znamo koliko treba da budemo zahvalni EU i Americi zbog priznavanja nezavisnosti Kosova (i sa tim se uglavnom slažem, jedino bi trebalo ljudima na severu dozvoliti pravo na samoopredeljenje jer je takva situacija na terenu).NNN NNN 15:24 17.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

biće važno koliko hektara obradive zemlje imaš
Ne bi' ja dao moji' 2 'ektara i 36 ari ni za ceo Kruševac, a o Stalać da ne govorimo!
krkar krkar 14:27 20.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

A ekološki footprint u korist Srbije. To je 2040 godina, do tad ćemo već doživeti kolaps industrijske civilizacije i biće važno koliko hektara obradive zemlje imaš po glavi stanovnika, a ne kakva je starosna struktura (to je bitno za isplaćivanje penzija, ali penzija ionako tada neće biti).


Ako se i ispuni tvoje predviđanje, opet ne vidim kako će tolike babe i dede da obrađuju zemlju. Osim ako u međuvremenu uspešna državna politika poticanja aučnog razvoja ne urodi rezultatom svakom živom Srbinu po jedan industrijski robot
Ivan Marović Ivan Marović 20:04 20.04.2010

Re: Budućnost je u zaboravu

krkar
Ako se i ispuni tvoje predviđanje, opet ne vidim kako će tolike babe i dede da obrađuju zemlju.

Neće babe i dede, nego sezonski radnici sa Kosova.
wukadin wukadin 08:34 16.04.2010

još jedan

Zanimaju me takve ironije, ali stvarno...
Liberalisti (bivši komunisti) vole da optužuju "patriJote" da gledaju stvari crno-belo, a upravo su oni slepi za nijanse. Šta bi ovde bila nijansa - tzv. spoljni suverenitet ili možda (ako se to tako može nazvati) integritet bez suvereniteta. Ergo, Kosovo ne može dobiti baš sve što želi, neometanu nezavisnost i još da ih Srbija tetoši kao "prijateljskog suseda". Videsmo iz blogova Ane Radmilović da oni sami (plus korupmirana "međunarodna" uprava) ne mogu sami da funkcionišu.
Dakle, sistem u kome bi Kosovo bilo članica MMF, ali ne UN i imalo sve osim tog međunarodnog priznanja isključuje kao nepotrebne bilo kakvu zastupljenost Kosova u Srbiji. Sporna pitanja se mogu rešiti kroz međunarodno prisustvo/posredovanje. Zašto je to bitno? Naravno da istorija ima svoj značaj, uostalom odustaju li od nje drugi narodi... No nije to najbitnije ovoj vlasti, koja još u vezi Kosova ima neku svoju politiku (u vezi RS odavno samo slušaju naloge). Nije čak to bilo najbitnije ni pravdoljubivom dr. Vojislavu Autističnom Koštunici Kalašnjikovu i njegovoj "klerofašističkoj" vladi. Ne to, nego da ne bi sutra svaki separatista (nezavisno od etnije) traži šta god hoće, pa onda "internacionalizovao" svoje zahteve. A severni deo Srbije je već krenuo opasnom stazom. Naravno, ovo se javno ne govori, da ne bi izazvalo plimu međusobnih sumnjičenja. A posebno kad ste u vlasti sa potencijalnim separatistima.
Rumunski istoričar (moram jednom da zapamtim ime) povodom onoga što je njegovu zemlju snašlo 1940. kaže nikada ni pedalj teritorije dati bez borbe. Mislim da je to sasvim ispravan rezon.
A razni pokušaji duhovitosti su mi potpuno nezanimljivi. Osim toga, Srbiji odgovara status quo. Albanci su dotle nepostojeći u našem sistemu - nemaju dokumenta mrske im Srbije, a mi ne priznajemo njihova. Inače bi koristili pravo na "slobodno kretanje ljudi i kapitala" i širili se po jugu, do Leskovca sigurno, a možda i do Kraljeva.
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:00 16.04.2010

Re: još jedan

Albanci su dotle nepostojeći u našem sistemu - nemaju dokumenta mrske im Srbije, a mi ne priznajemo njihova. Inače bi koristili pravo na "slobodno kretanje ljudi i kapitala" i širili se po jugu, do Leskovca sigurno, a možda i do Kraljeva.


Rasizam, brale, to ti kažem.
die hard die hard 00:17 17.04.2010

Re: još jedan

Albanci su dotle nepostojeći u našem sistemu - nemaju dokumenta mrske im Srbije, a mi ne priznajemo njihova. Inače bi koristili pravo na "slobodno kretanje ljudi i kapitala" i širili se po jugu, do Leskovca sigurno, a možda i do Kraljeva.


E ovde sam se smrzo od straha.ZZZZamisli tuuu kataklizmu.
wukadin wukadin 08:21 22.04.2010

Re: još jedan

srdjan.pajic
Albanci su dotle nepostojeći u našem sistemu - nemaju dokumenta mrske im Srbije, a mi ne priznajemo njihova. Inače bi koristili pravo na "slobodno kretanje ljudi i kapitala" i širili se po jugu, do Leskovca sigurno, a možda i do Kraljeva.


Rasizam, brale, to ti kažem.


Pragmatizam.
Niko ne brani Albancu (koji mislim da i nije druge rase) da uzme dokumenta Srbije. Tacnije, niko od srpskih vlasti mu ne brani. Ako se oseca nebezbednim s tim dokumentima, neka se obrati Euleksu i KPS-u.
pedja1008 pedja1008 09:30 16.04.2010

Pf

Nikog u ovoj zemlji nije briga za Kosovo, a najmanje one koji najvise kukaju o tome. Jednostavno, to je nacin da oslobode sve svoje licne frustracije, da li na blogu ili u toku velicanstvenih mitinga/pljacke i paljenja po Beogradu. Naravno ima i onih koji drpaju po sluzbenoj duznosti. A da ne spominjem rasizam i velicane aparthejda koji su glavni argument patriota, nacionalista i ostalih lopuza.
krkar krkar 09:43 16.04.2010

Re: Pf

Nikog u ovoj zemlji nije briga za Kosovo, a najmanje one koji najvise kukaju o tome. Jednostavno, to je nacin da oslobode sve svoje licne frustracije, da li na blogu ili u toku velicanstvenih mitinga/pljacke i paljenja po Beogradu. Naravno ima i onih koji drpaju po sluzbenoj duznosti. A da ne spominjem rasizam i velicane aparthejda koji su glavni argument patriota, nacionalista i ostalih lopuza.


Nemam razloga da ti ne verujem. Ali ako je tako - zašto se onaj starmali napaljenko povazdan voza po svetu kako bi nam pobedonosno objavio da Zambija i Butan neće priznati nezavisnost Kosova. A da ne govorim koliko nas košta prištinski univerzitet u Blacu i održavanje paravojske na severu Kosova.
wukadin wukadin 09:52 16.04.2010

Re: Pf

ili u toku velicanstvenih mitinga/pljacke i paljenja po Beogradu


i bio je velicanstven!
Americka ambasada je simbol Imperije i ...
Goran Vučković Goran Vučković 09:55 16.04.2010

Re: Pf

Americka ambasada je simbol Imperije i ...

Može neki jeftiniji simbol imperije sledeći put?

Pošto su troškove toga podneli poreski obveznici (povelika cifra naknade štete) - pa ako može neka maketa sledeći put, ili paljenje zastave, ili nešto prigodno budžetu siromašne države?
wukadin wukadin 10:06 16.04.2010

Re: Pf

Postoji u medjunarodnim odnosima akt odmazde (npr. kada su Grci ubili neke italijanske pregovarace na granicnoj liniji 1920, Italijani su bombardovali Krf) tako da nije bilo obavezno placati stetu. Uostalom, ne verujem da je Amerika isplatila stetu Libiji za ucinjeno bombardovanje, naravno nisu platili ratnu stetu ni nasoj zemlji, a u slucaju Nikaragve ignostisali su presudu Medjunarodnog suda pravde.
srdjan.pajic srdjan.pajic 15:59 16.04.2010

Re: Pf

wukadin
ili u toku velicanstvenih mitinga/pljacke i paljenja po Beogradu


i bio je velicanstven!
Americka ambasada je simbol Imperije i ...


Naročito kad je zarikao V.K., ja mislim da su se i one klinke sto su krale patike trgle i triput prekrstile.
silver bullet silver bullet 20:19 16.04.2010

Re: Pf

Ali ako je tako - zašto se onaj starmali napaljenko povazdan voza po svetu kako bi nam pobedonosno objavio da Zambija i Butan neće priznati nezavisnost Kosova.


Cista samopromocija. Covek odlicno radi jalov posao.
"Skromno" se preporucuje za buduce funkcije.

Trci, trci... i nigde ne stize.
miloradkakmar miloradkakmar 09:54 16.04.2010

Da ti

slučajno ne aludiraš skraćenicom RSK na nešto drugo!?
krkar krkar 10:01 16.04.2010

Re: Da ti

miloradkakmar
slučajno ne aludiraš skraćenicom RSK na nešto drugo!?


Ti misliš da bih ja ujedinjenje Srbije i Kosova poredio sa propalom paradržavom?
wukadin wukadin 10:08 16.04.2010

Re: Da ti

Pa mogli bi onda da se zovemo EU... mada ne znam od ;ega bi to bila kratica, ali odgovaa opisu propale paradrzave
miloradkakmar miloradkakmar 10:39 16.04.2010

Re: Da ti

krkar
miloradkakmar
slučajno ne aludiraš skraćenicom RSK na nešto drugo!?


Ti misliš da bih ja ujedinjenje Srbije i Kosova poredio sa propalom paradržavom?

Nikako.
Šta, propala je što nije imala para ili je nešto parala?!
miloradkakmar miloradkakmar 10:40 16.04.2010

Re: Da ti

wukadin
Pa mogli bi onda da se zovemo EU... mada ne znam od ;ega bi to bila kratica, ali odgovaa opisu propale paradrzave

EU...PM .

P.S. Izvin'te , bilo je jače od mene.
wukadin wukadin 11:40 16.04.2010

Re: Da ti

Ма разумем ја...
Од како сам почео да учим грчки схватио сам значење онога што рече Радован
"Деда узео да учи слова - а, б, в, г, д, ђ... е кад је дошло до е реко..."
die hard die hard 00:22 17.04.2010

Re: Da ti

poredio sa propalom paradržavom?


Kaze se - laznom drzavom.Ih, ipak su ti jadnici bili gadniji od sadasnjih.
Al ne i od Jeremica Vuka,onog od koga ti uvek muka.
jasnaz jasnaz 10:42 16.04.2010

0

krkar krkar 20:42 16.04.2010

Re: 0ahahahahahahaaaa

hahahaaha....
dobro je da se ljudi na ovom blogu i dalje zabavljaju na intelektualno-politicki nacin
srdjan.pajic srdjan.pajic 16:02 16.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
hahahaaha....
dobro je da se ljudi na ovom blogu i dalje zabavljaju na intelektualno-politicki nacin


Ma sve je dobro, samo dok plaćamo porez.
krkar krkar 20:37 16.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Ana WithAFamilyNameTooHardToPron
hahahaaha....
dobro je da se ljudi na ovom blogu i dalje zabavljaju na intelektualno-politicki nacin


Molim lepo, ovo je ozbiljan predlog, nemojte vi sa trulog Zapada da minirate pokušaje vaspostavljanja srbijanske vlasti na vaskolikoj njojzinoj teritoriji. Pošto-poto.

krkar krkar 20:55 16.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Ma sve je dobro, samo dok plaćamo porez.


Ti se, USofA taxpayeru, bavi Meksikancima u Teksasu i Kaliforniji. A ako ne umeš sam ili ako ne umeju ti Amerikanci, će vam šiljemo dokazanog i uspešnog borca za prava Jednog Naroda

Ivan Marović Ivan Marović 21:10 16.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Pravi izbor. Ajde nađi ti u Srbiji nekog ko je čitao više dela raznih founding fathers od Koštunice? Oni će ga ovde dočekati kao svoga.

Ali moraće da zameni kalašnjikov za neki NATO standard, ako hoće da ga prime u Michigan Militia.
srdjan.pajic srdjan.pajic 21:11 16.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

krkar
Ma sve je dobro, samo dok plaćamo porez.


Ti se, USofA taxpayeru, bavi Meksikancima u Teksasu i Kaliforniji. A ako ne umeš sam ili ako ne umeju ti Amerikanci, će vam šiljemo dokazanog i uspešnog borca za prava Jednog NarodaBrajo, ovde smo ti svi Meksikanci! Sem Santjaga, koji je lokalni home owner association policajac, tajni agent, i egzekutor.

Eh, znas i sam da sam (indirektno) i srpski taxpayer, ko i svaki posteni dijasporac...Mozda ne kao income tax payer, ali svakako kao sales tax payer, kroz moje predstavnike u antidijaspori.jesen92 jesen92 22:26 16.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Molim lepo, ovo je ozbiljan predlog, nemojte vi sa trulog Zapada da minirate pokušaje vaspostavljanja srbijanske vlasti na vaskolikoj njojzinoj teritoriji. Pošto-poto.
...evo ja cu da ti odavde iz srca srbije miniram predlog...Ne svidja mi se!!!....ne zanima me ni murat ni knez lazar a jos manje rada trajkovic i taci...mis'im nemam vise vremena da i njih izdrzavam ..'ocu da moje pare ostanu kod mene...uostalom, sta fali austriji sto je mala i bez mora a nekad austrougarska bila skoro kao danas EU...btw...ja bih pustila kosovske albance da rade i grade svoju drzavu ali bih zamolila evropljane da im pomognu da uvedu evropske standarde ponasanja prema manjinama...na primer, da oni srbi u pristini mogu da idu da kupe 'leba bez pratnje a da deca idu u srpske skole ..i sl..
die hard die hard 00:26 17.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa


Ali moraće da zameni kalašnjikov za neki NATO standard, ako hoće da ga prime u Michigan Militia.


Mislim da ce da ga prime i ovakvog, covece ovaj je pljunuti Svarceneger!
Ivan Marović Ivan Marović 01:24 17.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

die hard
covece ovaj je pljunuti Svarceneger!

Pu pu pu, pomeri se s mesta! Da ne bude kao sa Švarcenegerom pa da se ispuni "I'll be back."
krkar krkar 09:22 17.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Ajde nađi ti u Srbiji nekog ko je čitao više dela raznih founding fathers od Koštunice?


Kosta Čavoški. Iako nije nikakva uteha, prema njemu je čak i Voja Kalašnjikov liberalni mislilac.
krkar krkar 09:28 17.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

na primer, da oni srbi u pristini mogu da idu da kupe 'leba bez pratnje a da deca idu u srpske skole ..i sl..


Sad sasvim ozbiljno: glavni razlog što u Prištini nema srpske škole je što država Srbija nije ni pokušala da je otvori. A neće jer joj ne odgovara da Srbi normalno žive, odnosno ne odgovara joj da uopšte žive izvan nekoliko geta pod kontrolom države Srbije i njenih paradržavnih i parapolitičkih izraslina.

Poseta prištini najbolji je način za demistifikaciju svih državnih i paradržavnih šarenih laža. Većinu stanovnika Prištine jednostavno zabole hoće li neko govoriti srpski. Mlađi od 20 ga iovako ne razumeju, odrasli bez kontakta.
jesen92 jesen92 21:40 17.04.2010

Re: ahahahahahahaaaa

Sad sasvim ozbiljno: glavni razlog što u Prištini nema srpske škole je što država Srbija nije ni pokušala da je otvori.
..ja ipak mislim da je razlog sto nema ko da uci srpski...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana