Društvo| Politika| Religija

Teologija posle Srebrenice i stratišta bivše Jugoslavije

Nikola Knežević RSS / 27.06.2010. u 13:47

Poštovani čitaoci i čitateljke bloga B92, pred vama se nalazi uvodni deo moga rada koji govori o potrebi afirmacije kontekstualne teologije u srpskom bogoslovlju. Pitanje o nužnosti ovakvog interdiscipliniranog dijaloga pokrenuo sam na konsultacijama sa verskim zajednicama u okviru  projekta REKOM u Beogradu.

Može li bogoslovski diskurs da se razvija nesmetano od političkog i društvenog konteksta u kojem nastaje ili je kontekstualna teologija nužna posledica koja oslikava doslednost bogoslovskog uma koji na taj način unosi društveno-politički kontekst u svoju bogoslovsku refleksiju? Postoji li kontekstualna teologija u Srbiji i regionu kao anamnetičko - kritički interdisciplinarni diskurs koji želi da ispita uzroke i posledice sukoba i objasni ih bogoslovskim putem i da da neophodan teorijski doprinos naporima da se slični konflikti u budućnosti prevaziđu?

Ratni sukob koji je unutar svog besmislenog i tragičnog vrtloga pokazao najtamniju stranu ljudske prirode, ostavio je za sobom spomenike ljudske patnje i grobnice ljudskog dostojanstva. Mesta poput Srebrenice, Vukovara, Kravica katastrofalne su posledice ljudske nemoći da prevlada ontološki ambis i nadvlada zlo. Stoga se sa razlogom ponovo može postaviti pitanje može li teologija posle jedne takve ljudske katastrofe da i dalje govori o Bogu i čoveku? (Metz, 1997.)

Kontekstualna teologija postavlja suštinsko teo-antropološko pitanje: Gde je bio čovek u stratištima bivše Jugoslavije, i gde je nestao Bog u takvom čoveku? Pitanjima ovde nije kraj, jer nužno se nameće ništa manje važno pitanje spomena ljudske patnje u savremenom srpskom bogoslovlju? Bogoslovski diskurs posle sukoba u bivšoj Jugoslaviji treba da napravi izbor između amnezije i anamneze. Hoćemo li kao bogoslovi nastaviti stazom zaborava ili ćemo poći putem sećanja? Sledeći terminološku matricu čuvenog rimokatoličkog bogoslova Johana Baptist Meca (nem. Johann Baptist Metz) možemo to pitanje formulisati i ovako: Biramo li između anamnetičkog uma ili kulturalne amnezije, budući da logos hrišćanskog bogoslovlja implicira narativno-anamnetičku strukturu. (Metz, 1996.)

Postoji li uopšte neka patnja u svetu za koju možemo reći da nas se ne tiče? Postoji li krik onoga koji pati koji nije upućen svakom uhu? Ko ova pitanja uzima ozbiljno, taj ne ulazi u nikakve teološke fantazije o svemoći već postulira dobro poznatu svetopisamsku istinu univerzalnosti Božije dece, to jest, da je svaki čovek dete Božije. (Metz, 1997.) Upravo u univerzalnosti čoveka nalazimo odgovor na pitanje ljudskog dostojanstva koje je neotuđivo od svakog ljudskog bića i predstavlja njegovu vlastitost bez obzira na rasu, veru ili naciju. Na isti način ljudska patnja ne poznaje granice verske, nacionalne ili rasne pripadnosti već je univerzalna kategorija i kao takva tiče se svih nas, vez obzira na to ko pati, jer u krajnjoj liniji pati ljudsko biće a ne određeni verski ili nacionalni identitet.

Važno je podsetiti na reči Eliazara Vizela (E. Wiesel): „Hrišćanin koji razmišlja zna da u Aušvicu nije umro jevrejski narod, nego hrišćanstvo." (Metz, 1992, 1261-1265). Na sličan način možemo da govorimo i o stratištima bivše Jugoslavije jer u njima su svoj sunovrat doživele vere u čije su ime mnogi ove ratove i vodili, skrivajući tako svoje mračne aspiracije iza pogubne mešavine verskih i nacionalističkih slogana, stvarajući tako pozadinsku kakakofoniju zla i pripremajući pozornicu ratnog užasa. (Volf, 1998) Podsećajući na strahovite posledice holokausta Mec naglašava da je ta katastrofa duboko srozala metafizičku i moralnu granicu srama između čoveka i čoveka, ona je povredila vezu solidarnosti između svega što nosi ljudsko lice. (Metz, 2004: 229)

Može li zato um [određen sećanjem] da bude mesto razumevanja, pomirenja, poravnavanja i mira? [...] Nije li kontekstualno prikriveno i istorijsko-kulturno umeljeno kolektivno pamćenje ono što uvek iznova sprečava međusobno sporazumevanje, ono što neprestano dovodi do bolnih konflikata i dramatičnih neprijateljstava i ono iz čega se - na kraju našeg prosvećenog doba - hrane svi otvoreni prikriveni građanski ratovi? Nije li zato potrebno izbeći i svaku detraumatizaciju prošlosti, bilo koju vrstu moralizovanja, estetizovanja ili teleologijacije istorije? (Rüsen, 2004:13)

Drugim rečima Mec ovde naglašava potrebu da se kroz patnju drugoga, kroz shvatanje patnje drugoga (u konfliktu - neprijatelja) bolje razume i sopstvena patnja i otvara mogućnost oproštenja prema drugome. Ono što Mec smatra kolektivnim pamćenjem jeste veoma česta pojava utemeljena u kolektivnoj svesti zaraćenih strana da se memoria passionis odnosi isključivo na sopstvene žrtve bez dovoljno, ili apsolutnog nedostatka empatije za žrtve na suparničkoj strani. Ovakvo osećanje često dovodi do želje za iskupljenjem žrtvava putem osvete što dovodi do reverzibilnosti konflikta. Iskupljenje se ovde shvata pogrešno budući da pravo iskupljenje dolazi isključivo opraštanjem, i inkluzivnošću kao prihvatanjem tuđe patnje kao sopstvene.
Memoria passionis et resurectionis je istovremeno opasna ali i oslobađajuća, kako to navodi i protestantski bogoslov Jirgen Moltman (nem. Jürgen Moltmann): Ono oslobađa političko religiozno prilagođenu Crkvu dovodi je u zajedništvo sa onima koji pate (Moltmann, 2005:365), hic et nunc, sledeći Mecovu bogoslovsku matricu - povremenjavajući tako društvenu ulogu Crkve. Mecov diksurs o memoria passionis, kako to primeđuje anglikanski bogoslov Džon Milbank, proizilazi iz poimanja istorijskog iskustva kod Voltera Bendžamina (nem. Walter Benjamin), dakle, večnog spomena marginalizovanih, nevinih i potlačenih. (Milbank, 2006: 242-243, Benjamin, 1970: 255-66.) Mec, sledeći ovakvu misaonu inerciju razvija diskurs unutar koga se istorija posmatra kao spomen patnje nevinih, žrtava prošlosti i svake vrste ugnjetavanja. (Metz, 1980: 121, Morill, 2000: 140)

Uzimajući u obzir ovakav anamnetičko-bogoslovski princip jasno je njegova da kontekstualizacija mora da dovede do kreiranja neophodne multidisciplinarne teorijske platforme koja bi dala ključni doprinos hrišćanskog bogoslovlja prevazilaženju konflikata u regionu, i Crkvu, kao „instituciju sećanja" učinila socijalno i politički svesnijom i odgovornijom. Koristeći Jaspersovu terminološku matricu kada je govorio o pitalju krivice, može se slobodno reći da bogoslovi danas u određenom smislu nose moralnu i metafizičku odgovornost da se ovim pitanjima bave budući da to predstavlja nužnost koja proizilazi iz njihovog poziva. Alternative nema, jer alternitiva ostavlja onaj, zaglušujući muk koji ostavlja Crkvu i njen teorijski doprinos izvan društvene odgovornosti i relevantnosti. (Jaspers, 2009: 28) Ako kao bogoslovi budemo ćutali o patnji, ugnjetavanju i nedužnim žrtvama, ne zaboravljamo li tako i umanjujemo i Hristovu žrtvu koja nam u svojoj narativnoj strukturi otkriva obećanje i otkupljenje za sve žrtve ljudske istorije? Sva tragičnost ljudske patnje svoje najdublje utočište traži u tišini zaborava. Ne smemo da podlegnemo takvoj vrsti apatije u hrišćanskom bogoslovlju. Setimo se onih koji su zaboravljeni.

Citirana dela:

Benjamin, Walter, Theses on the Philosophy of History, London: Fontana, 1970.
Gort, Jerald D., Jansen,Henry, Vroom, H. M. Religion, Conflict and Reconciliation, Rodopi, 2002.
Jaspers, Karl, Pitanje krivice, Beograd, Konrad Adeaner Stiftung, 2009.
Rüsen, Jörn, Trauma and Mourning in Historical Thinking, Journal of Interdisciplinary Studies in History and Archaeology, 1 (1), 2004: 10-21.
Metz, J.B, Kroh, Werner, Politiche theologie, Gottingen: Evangelisches Kirchenlexicon III, 1992 .Metz, Johann Baptist, Faith in History and Society: Toward a practical Fundamental Theology, London: Burns and Oates, 1980. 
Metz, Johann Baptist, Politička teologija, Zagreb: Kršćanska Sadašnjost, 2004. 
Moltmann, Jürgen, Raspeti Bog, Rijeka: Ex Libris, 2005.
Milbank, John, Theology and social theory: beyond secular reason, Wiley-Blackwell, 2006.
Morill, Bruce T, Anamnesis as dangerous memory: political and liturgical theology in dialogue, Liturgical Press, 2000.

Volf, Miroslav, Isključenje i zagrljaj, Zagreb: Verbum, 1997.
 

AtačmentiKomentari (67)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

docsumann docsumann 14:08 27.06.2010

Zločin i Mir

A šta sa budućim zločinima ?
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:11 27.06.2010

Gadi mi se

Da li Bog postoji? Da li Bog izaziva ove nesreće koje ste naveli?
A zašto ste se fiksirali samo na Srebrenicu, Vukovar i Kravicu?
Teolozi sveta i srpsko bogoslovlje?
Da da neophodan teorijski doprinos naporima da se slični konflikti u budućnosti prevaziđu? Kome upućujete ovo pitanje? Velikim religijama? Hrišćanskim liderima, firerima i ostalim doglavnicima? Katolicoma? Pravoslavcima? Ili pitanje treba uputiti političkim bandama širom Balkana, Evrope, sveta koje se pokrivaju visoko parnim teološkim teorijama a vi ste koristili i citirali samo delić?
Da li su iza svih pomenutih i nepomenurih mesta i nesreća stajali ljudi koji su se uredno molili gore pomenutom? Da li su svi oni imali pokriće u citiranim autorima i njihovim knjigama i teorijama? Da li se i vama povraća kad pišete ovakve tekstove u kojima se pominju ili ne pominju hiljade, milioni mrtvih?
Meni se povraća od hipokrizije i laži.
Izvinite. Ne umem drugačije.
docsumann docsumann 14:59 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Ako su ljudi išta naučili kroz istoriju onda je to da su u stanju da žive sa svojim zlodjelima. Tako je već hiljadama godina, ubijamo se, koljemo, vadimo oči jedni drugima, silujemo, palimo, proganjamo. Naša zgroženost i osuda su tek instiktivne reakcije, dragocjen čin nemoći koji ukazuje da nismo postali potpune bezosjećjne zvjeri.
Adoro je tvrdio da se poslije Aušvica ne može pisati poezija, a ono, ne samo da imamo poeziju, nego i MTV, pink, pjesmu evrovizije, zabavu za stare i zabavu za mlade.
Život tjera dalje, preko leševa i stratišta pravo u svjetlu budućnost. Zato sam i pitao - šta da radimo sa budućim zločinima ?

EDIT: Moguće da vjera, religioznim ljudima omogućava da ovakve užase lakše apsorbuju. Ali da su u ime jednog istog Boga ubijani oni koji mu se drugačije mole, pa to i popovi znaju.
Nikola Knežević Nikola Knežević 15:09 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Jednom rečju, sećajmo se, razmišljajmo, pišimo o prošlim, kako bi sprečili buduće ratove i zločine.
docsumann docsumann 15:17 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Jednom rečju, sećajmo se, razmišljajmo, pišimo o prošlim, kako bi sprečili buduće ratove i zločine

Očigledno je da to ne funkcioniše...
angie01 angie01 19:57 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Nikola Knežević
Jednom rečju, sećajmo se, razmišljajmo, pišimo o prošlim, kako bi sprečili buduće ratove i zločine.


halo bre- pa vecina ratova se i vodilo zbog iste te vere,..secajmo se manipulacije verom, strahom i kaznom-kako bi se ubijali i pljachkali drugi, pishimo o lazi koja je otrovala svest i koriti se tamo gde nema logichne argumentacije, kako bi se sprovodili monstruozni planovi-da bi se sprechili buduci ratovi i zlochini!
Nikola Knežević Nikola Knežević 20:22 27.06.2010

Re: Gadi mi se

halo bre- pa vecina ratova se i vodilo zbog iste te vere,..secajmo se manipulacije verom, strahom i kaznom-kako bi se ubijali i pljachkali drugi, pishimo o lazi koja je otrovala svest i koriti se tamo gde nema logichne argumentacije, kako bi se sprovodili monstruozni planovi-da bi se sprechili buduci ratovi i zlochini!


Prvo, kada mi se obraćate, obraćajte mi se sa poštovanjem, izbegavajte ono, provincijalno i prostačko "bre". Drugo, ukoliko već smeštate veru i religiju u površni diskurs koji banalizuje odnos religija - rat, onda bar pre toga konsultujte potrebnu literaturu iz političke filosofije, političke teologije i sociologije, i sami ste rekli da se radi o zloupotrebi religije, dakle o veri i religiji kao objektu a ne kao subjektu zloupotrebe.
angie01 angie01 20:32 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Prvo, kada mi se obraćate, obraćajte mi se sa poštovanjem, izbegavajte ono, provincijalno i prostačko "bre". Drugo, ukoliko već smeštate veru i religiju u površni diskurs koji banalizuje odnos religija - rat, onda bar pre toga konsultujte potrebnu literaturu iz političke filosofije, političke teologije i sociologije, i sami ste rekli da se radi o zloupotrebi religije, dakle o veri i religiji kao objektu a ne kao subjektu zloupotrebe.


moje obracanje je metaforichko-prema onome shto ste napisali i u njemu nema nikakve prostote-to shto se hvatate za oblik, samo pokazuje povrshnost,..meni nikako nije bila namera da iskazem neposhtovanje prema vama i to je veoma jasno!

I o kakvom banalizovanju prichate- pa kroz vekove je vera korishtena kao osnovno sredstvo manipulacije ljudima za najgore zlochine- ne treba meni tu literatura, narochito ta koju nudite, jer mene ne zanimaju naklapanja, koja samo daju shansu da se demagogija nastavlja- dovoljna mi je istorija i chinjenice.

a ko su subjekti zloupotrebe- zar to nisu sveshtenici, koji su u sprezi sa vlashcu tumachilipo potrebi!
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 20:44 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Nikola Knežević
halo bre- pa vecina ratova se i vodilo zbog iste te vere,..secajmo se manipulacije verom, strahom i kaznom-kako bi se ubijali i pljachkali drugi, pishimo o lazi koja je otrovala svest i koriti se tamo gde nema logichne argumentacije, kako bi se sprovodili monstruozni planovi-da bi se sprechili buduci ratovi i zlochini!Prvo, kada mi se obraćate, obraćajte mi se sa poštovanjem, izbegavajte ono, provincijalno i prostačko "bre". Drugo, ukoliko već smeštate veru i religiju u površni diskurs koji banalizuje odnos religija - rat, onda bar pre toga konsultujte potrebnu literaturu iz političke filosofije, političke teologije i sociologije, i sami ste rekli da se radi o zloupotrebi religije, dakle o veri i religiji kao objektu a ne kao subjektu zloupotrebe.

Površni diskurs? Banalizovanje? Hoćete da kažete da je veza religija - rat ili Crkva - rat ili džamija - rat mnogo kompleksnija nego što ovde blogeri misle? Hoćete da kažete da nismo pročitali dovoljno knjiga?
Ja ne umem da pišem tako komplikovane rečenice kao vi. Ali moj osećaj za moral mi kaže: laž je svuda. Svuda. Uključujući Crkve&Džamije&Sinagoge&... Uključujući Religije.
Zloupotreba? Dokažite!
Nadam se da nisam mnogo banalan.

Nikola Knežević Nikola Knežević 21:17 27.06.2010

Re: Gadi mi se

@angie
@kraljmajmuna

Znate šta je paradoksalno u našem dijalogu? To što od očigledne averzije koji gajite prema religiji u mojim tekstovima ne primećujute svojevrsnu kritiku religijske misli, samim tim i ovaj tekst koji kritikuje savremeno domaće bogoslovlje i govori o njegovoj nedoslednosti ukoliko u svoj diskurs ne uključi anamnetičko - narativnu strukturu konteksta u kojem ono nastaje i rađa, u ovom slučaju konflikata u bivšoj SFRJ. Dakle, govorim o bogoslovlju koje treba da posluži kao teorijska platforma mira a ne romantičarko shvatanje istorije i sukoba, sa elementima anonimizacije, moralizacije, estetizacije, teleoologizacije i sl...
angie01 angie01 21:24 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Dakle, govorim o bogoslovlju koje treba da posluži kao teorijska platforma mira a ne romantičarko shvatanje istorije i sukoba, sa elementima anonimizacije, moralizacije, estetizacije, teleoologizacije i sl...


pa ja sad vishe nisam sigurna-da l se vi to zezate, il' najozbiLJskije!

obozemesachuvajisakloni!


Nikola Knežević Nikola Knežević 21:26 27.06.2010

Re: Gadi mi se

pa ja sad vishe nisam sigurna-da l se vi to zezate, il' najozbiLJskije!

obozemesachuvajisakloni!


Upravo o tome i govorim, sami ste sve rekli!
angie01 angie01 21:33 27.06.2010

Re: Gadi mi se

Upravo o tome i govorim, sami ste sve rekli!


shta sam rekla?

da ne mogu da verujem svojim ochima da sam to prochitala-a vi napisali, a kao ozbiljno mi objashnjavate!?

e, ako sam time sve rekla-onda fajn!

da se ne zamajavamo vishe kitnjasto isforsiranim glupostima!
Nikola Knežević Nikola Knežević 21:45 27.06.2010

Re: Gadi mi se

angie01
Upravo o tome i govorim, sami ste sve rekli!


shta sam rekla?

da ne mogu da verujem svojim ochima da sam to prochitala-a vi napisali, a kao ozbiljno mi objashnjavate!?

e, ako sam time sve rekla-onda fajn!

da se ne zamajavamo vishe kitnjasto isforsiranim glupostima!


Ako mislite da su to gluposti, onda nema potrebe da dalje diskutujemo, takva diskusija je ipak ispod granice dobrog ukusa.
mitar.popovic mitar.popovic 04:26 28.06.2010

Gadi Se I meni


Evo opet zelim da branim autora ovog bloga ne na nivou neke rasprave nego zato sto mi se gade komentari koju neki ovde ostavljaju kao odgovore.

Ovo ruganje, pljuvanje, i neinformisano, posve negativno, i maliciozno sranje kojim vi ovde napadate coveka predsvtavja veoma nizak oblik internet sikaniranja, pogotovu bedan jer se krijete iza kompjutera i koristite reakcionarske i sasvim plitke 'argumente' tipa "Bog nepostoji jer ga nema na oblacima", i jos pogotovu bedan jer je ocevidno da vasi komentari nisu odgovor na ono sto je napisano nego prosto istresanje licnih frustracija i vezi sa religijom.

"Rasprava" kojoj vi tezite kao provokatori nema logike u sebi, i nemojte da laskate svojoj inteligenciji jer znate da je jedan plus jedan dva i da nema boga jer ga ne vidite. Vasa misljenja su samo refleksivna reakcija kao posledica komunistickog ispiranja mozga, a komunizam je PROPAO.

SUOCITE se sa cinjenicom da velika vecina razvijenog sveta postuje koliko toliko religiju ako je bas potpuno ne grli, da se teologija uci na najpriznatijim univerzitetima na svetu, i da sve primerne drzave prihvataju teolosku misao kao validnu ljudsku delatnost. Suocite se i sa cinjenicom da religijske organizacije cine ogromne kolicine dobra na ovom svetu, a ne samo zla.

Da ste se usudili da u stvari procitate tekst shvatili bi da je autor napisao kritiku o religijskom sistemu delimicno nalik onom koji vi zamisljate u svojim glavama. Ali kazem delimicno, jer vi nemate realnu sliku o religiji, jer vi POJMA NEMATE O RELIGIJI. Samo imitirate, kao majmuni, propale slogane propalog moralnog sistema.KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:41 28.06.2010

Re: Gadi Se I meni

Ja samo da kažem da ne napadam Nikolu Kneževića.A provokator nisam bio. I Pokušavama da se suocim sa cinjenicom da religijske organizacije cine ogromne kolicine dobra na ovom svetu, a ne samo zla?! Ne ide mi, brate. Ili mi smeta takj izraz OGROMNA KOLIČINA.
A miislim da to i nije poenta Nikolinog teksta.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 05:47 28.06.2010

Re: Gadi mi se

Nikola Knežević
@angie@kraljmajmunaZnate šta je paradoksalno u našem dijalogu? To što od očigledne averzije koji gajite prema religiji u mojim tekstovima ne primećujute svojevrsnu kritiku religijske misli, samim tim i ovaj tekst koji kritikuje savremeno domaće bogoslovlje i govori o njegovoj nedoslednosti ukoliko u svoj diskurs ne uključi anamnetičko - narativnu strukturu konteksta u kojem ono nastaje i rađa, u ovom slučaju konflikata u bivšoj SFRJ. Dakle, govorim o bogoslovlju koje treba da posluži kao teorijska platforma mira a ne romantičarko shvatanje istorije i sukoba, sa elementima anonimizacije, moralizacije, estetizacije, teleoologizacije i sl...

Sad pošto sam u paketu sa angie: ne gajim averziju samo prema religiji, gajim mnogo veću averziju prema crkvi/džamiji/sinagogi. Religija mi je nekako razumljiva. Ali zemaljske organizacije, koje su po pravilu ogrezle u krvi ne umem da volim.
Bogoslovlje koje treba da posluži kao teorijska platforma mira a ne romantičarko shvatanje istorije i sukoba, sa elementima anonimizacije, moralizacije, estetizacije, teleoologizacije i sl...? Ako dobro razumem ove komplikovane izraze i rečenice: Onda bogoslovi (a ne znam kako se zovu slični u islamu i drugim religijama) na posao. Ima baš mnogo posla po svetu i Srbiji.
angie01 angie01 07:27 28.06.2010

Re: Gadi mi se

Ako mislite da su to gluposti, onda nema potrebe da dalje diskutujemo, takva diskusija je ipak ispod granice dobrog ukusa.


Nikola, da li vi pravite razliku uopshte u bilo chemu?

zashto bi bilo ispod granice dobrog ukusa neshto shto je u razgovoru definisano kao glupost,..da li je vama dobroukusno samo ono shto podrzava vashe pisanje i chime ste vi bilo shta od ovoga tako ambiciozno napisano-sa sve literaturom i citatima, odbranili u diskusiji?

vash odgovor-Upravo o tome i govorim, sami ste sve rekli!-koji neznamshtabibio, svakako ne daje nikakvu podrshku onom prethodnom, koji-sa opet velikim tendencijama, prepisima u preprichanom, imaju i neverovatan detalj- Dakle, govorim o bogoslovlju koje treba da posluži kao teorijska platforma mira a ne romantičarko shvatanje istorije i sukoba, sa elementima anonimizacije, moralizacije, estetizacije, teleoologizacije i sl...


ne znam stavrno shta da kazem,..kakvo je ovo foliranje, ako vec pishete i postavljate tekstove, koji u krajnjoj liniji imaju propagandni karakter, onda barem budite dovoljno korektni i zreli, da odbranite svoje stavove nechim iole konkretnijim od ovog podmetanja.
Nikola Knežević Nikola Knežević 07:35 28.06.2010

Re: Gadi mi se

ne znam stavrno shta da kazem,..kakvo je ovo foliranje, ako vec pishete i postavljate tekstove, koji u krajnjoj liniji imaju propagandni karakter, onda barem budite dovoljno korektni i zreli, da odbranite svoje stavove nechim iole konkretnijim od ovog podmetanja.


Osecam da ste indisponirani. Poenta je da shvatate moje tekstove onako kako zelite a to je odrednjeno predrasudama koje imate prema religiji. Sta god da napisem iz vase vizure ce da izgleda kao propaganda ili da koristim vas izraz kao "foliranje"...
angie01 angie01 07:54 28.06.2010

Re: Gadi mi se

a to je odrednjeno predrasudama koje imate prema religiji. Sta god da napisem iz vase vizure ce da izgleda kao propaganda ili da koristim vas izraz kao "foliranje"...evo opet-kakve predrasude, kako mozete da kavlifikujete moje mishljenje kao predrasudu, samo zato sto se ne slazem sa vashim i trazim da ga argumentujete, a vi nikako SAMO to da uradite, nego se bavite mojom malenkoshcu, tj, da l sam ja indisponirana, ispod nivoa i shtatijaznam.

ja trazim da obNJasnite, a vi pishete odgovora kao nesigurni amater, koji pokushava da odgurne protivnika.

to shto koristite literaturu kao podrshku i pishtete akademski isforsirano na blogu, ne znachi da je to napisano validno-kao shto vidim da je vash apriori satv, a pri tome apsolutno ni jednom niste nishim argumentovano bilo shta odbranili.

vashe jedino oruzuje je da oponente diskvalifikujete loshom demagogijom tipa-vizura sa predrasudom, diskusija ispod granice dobrog ukusa i sl.
filantrop filantrop 07:59 28.06.2010

Re: Gadi mi se

gde nestade krkarov komentar?
u kome je objasnio autoru bloga da su relijiga i vera jedno isto?
:))
fala bogu za razliku u vremenu :)
Nikola Knežević Nikola Knežević 08:05 28.06.2010

Re: Gadi mi se
evo opet-kakve predrasude, kako mozete da kavlifikujete moje mishljenje kao predrasudu, samo zato sto se ne slazem sa vashim i trazim da ga argumentujete, a vi nikako SAMO to da uradite, nego se bavite mojom malenkoshcu, tj, da l sam ja indisponirana, ispod nivoa i shtatijaznam.

ja trazim da obNJasnite, a vi pishete odgovora kao nesigurni amater, koji pokushava da odgurne protivnika.

to shto koristite literaturu kao podrshku i pishtete akademski isforsirano na blogu, ne znachi da je to napisano validno-kao shto vidim da je vash apriori satv, a pri tome apsolutno ni jednom niste nishim argumentovano bilo shta odbranili.

vashe jedino oruzuje je da oponente diskvalifikujete loshom demagogijom tipa-vizura sa predrasudom, diskusija ispod granice dobrog ukusa i sl.


Vasa argumentacija se sastoji ocigledno u tome da uvredama diskvlifikujete sagovorika. Kao da ste dosli sa sajta pescanika.
angie01 angie01 08:12 28.06.2010

Re: Gadi mi se

filantrop
gde nestade krkarov komentar?u kome je objasnio autoru bloga da su relijiga i vera jedno isto?:))fala bogu za razliku u vremenu :)


eto, i ja pitam?

toliko o veri & njenim mogucnostima!
filantrop filantrop 08:13 28.06.2010

Re: Gadi mi se

angie01
filantrop
gde nestade krkarov komentar?u kome je objasnio autoru bloga da su relijiga i vera jedno isto?:))fala bogu za razliku u vremenu :)


eto, i ja pitam?

toliko o veri & njenim mogucnostima!


pa
cudni su putevi gospodnji zar ne? :)))))
angie01 angie01 08:14 28.06.2010

Re: Gadi mi se

Vasa argumentacija se sastoji ocigledno u tome da uvredama diskvlifikujete sagovorika.


izvinite- a gde su tu uvrede?Kao da ste dosli sa sajta pescanika.


kakve veze peshchanik ima sa ovom diskusijom?

btw-zar vi sada ne pokazujete predrasude, koje meni spochitavate!
antioksidant antioksidant 08:22 28.06.2010

Re: Gadi mi se

@angie
@kraljmajmuna

Znate šta je paradoksalno u našem dijalogu? To što od očigledne averzije koji gajite prema religiji u mojim tekstovima ne primećujute svojevrsnu kritiku religijske misli
ne postoji religijska misao
samo dogma

docsumann docsumann 11:01 28.06.2010

Re: Gadi mi se

Ali moj osećaj za moral mi kaže: laž je svuda. Svuda. Uključujući Crkve&Džamije&Sinagoge&... Uključujući Religije.

Sve ovo stoji, s tim da ako je laž svuda, nije ujedno i sve laž.
Šta tek reći za politiku, stranke, političare... pa opet izlazimo na izbore, pratimo skupštinu, žestimo se , nerviramo oko ovoga i onoga...
Tamo gdje su prisutni ljudi, a posebno tamo gdje su izvori moći, a religija nije ništa drugo do jedna takva ljudska (prilično specifična) tvorevina, uvijek će biti laži, podvala, zloupotreba ...
Uticaj koju religija ima na veliki broj ljudi daje joj enormnu političku težinu i ona ne može nikako da bude izuzeta iz globalne političke igranke u kojoj se ubija na veliko.
Ipak, cijenim da je u osnovi svake velike religije plemenita misao, ideja da ljudi žive u miru i slozi. Ono što se iz nje izrodilo kroz istoriju dijelo je samih ljudi. Kako je neko ovdje, već fino primjetio, Bog s tim nema ništa...

Takođe prikazivati religiju samo u crnom svijetlu je pogrešno kao i svako drugo uopštavanje. Vjeru čine njeni vjernici, a među njima ima puno normalnih, obrazovanih, zdravomislećih i čestitih ljudi koji su u toj vjeri našli sve ono što im u savremenom načinu življenja nedostaje - solidarnost, nadu, utjehu, blagu riječ...

Spočitavati autoru ovog bloga svinjarije koje su u ime religije vršene kroz istoriju je krajnje nesuvislo. Pa koliko sam ja pohvatao iz njegovih tekstova, on se upravo trudi da taj diskurs kritički i otvoreno sagledava, da mu predlaže nove smjernice (naravno, on može samo da iznosi svoja gledišta), da ga aktuelizuje u odnosu na savremeni trenutak.
angie01 angie01 11:50 28.06.2010

Re: Gadi mi se

gde nestade krkarov komentar?


evo, kaze chovek da je obrisan & banovan!

pa stvarno argumentovano gospodine Knezevicu-nema shta!

ne kapiram samo u chemu je fora-vi ste na blogu i tu se vode diskusije-mali ratovi, a vi postavite veoma diskutabilne tekstove, kojima propagirate isto tako-veoma sumnjive ideje i posle, umesto da pokushte da ih odbranite vi na negativne komentare odgovarate ili dikvalifikacijom sagovornika ili brisanjem i banovanjem.

Zar to nije kukavichki!

pa odbranite svoj stav, a u ime Boga-ako vec verujete da ste u pravu i dat vam je prostor da propagirate neshto shto se kroz vekove pokazalo kao sumnjiva dogma za manipulaciju narodom!

do sada- sem shto ste neprijateljski raspolozeni prema oponentima i odgovarate nekim pokushajima diskvalifikacije istih-ni malo se niste potrudili da argumentujete i odbranite svoje veoma sumnjive stavove-stvarno ne kapiram tu ideju-narochito ako VERUJETE!

Ovim samo negirate ono shto pokushavate da nametnete kao istinu!
uros_vozdovac uros_vozdovac 13:27 28.06.2010

Re: Gadi Se I meni

mitar.popovic

jer vi POJMA NEMATE O RELIGIJI. Samo imitirate, kao majmuni, propale slogane propalog moralnog sistema.Nemam pojma o religiji. Zanima me kao fenomen a ne kao utočište. I jeste propao moralni sistem to je tačno, ali muka je što propali sistem nije zamenilo ništa.Mnogo bi bilo jednostavnije kad bi teolozi živeli ono što propovedaju, ali kad je šta jednostavno.
docsumann docsumann 16:25 28.06.2010

Re: Gadi mi se

ne postoji religijska misao
samo dogma

Pretjeruješ. Postojanje religijskih dogmi je nesporno (možda zbog toga nikad nisam ni postao vjernik) ali one ni izdaleka ne opisuju ukupan religijski pogled na svijet. A on je podložan promjenama, pa su tako i crkveni oci prihvatil da je zemlja okrugla, da je svemir započeo Velikim Praskom (čijoj teoriji je jedan od njih i sam doprinjeo).
Nikola Knežević Nikola Knežević 17:01 28.06.2010

Re: Gadi mi se

evo, kaze chovek da je obrisan & banovan!


Od svih ljudi na ovom blogu ja sam najmanje koristio opciju ban-a. Medjutim, nije prvi put da doticna osoba koristi neprimeren recnik. Zao mi je, znaju svi da sam prilicno tolerantan na razne verbalne napade ali ipak, neka pristojnost mora da postoji.

Razlika izmedju religije i vere zaista postoji. Definicija religije ima mnogo, jedna od njih je vršenje rituala i ceremonija u kojima učestvuje zajednica vernika. Dakle, kolektivizacija. Može se slobodno reći institucionalizovani oblik verskih principa, obreda i dogmatskih načela. Vera je sa druge strane, metafizički iskorak pojedinca prema paralelnoj stvarnosti u kojem se ide prema dobijanju stvarnih ontoloških sloboda. "Potvrda stvari nevidljivih" kako kaže NZ.
docsumann docsumann 17:23 28.06.2010

Re: Gadi mi se

pa vecina ratova se i vodilo zbog iste te vere


pogrešno, ekonomija i politika su bez premca što se tiče uzroka ratovanja

a kome još pada na pamet da ih zabranjuje, mislim na politiku i ekonomiju
antioksidant antioksidant 17:43 28.06.2010

Re: Gadi mi se

pa su tako i crkveni oci prihvatil da je zemlja okrugla, da je svemir započeo Velikim Praskom (čijoj teoriji je jedan od njih i sam doprinjeo).

to je misao van organizovane religije a onda je ta promisao propisana kao nova dogma
docsumann docsumann 18:29 28.06.2010

Re: Gadi mi se

to je misao van organizovane religije a onda je ta promisao propisana kao nova dogma

do daljnjeg...

što je ok
antioksidant antioksidant 18:32 28.06.2010

Re: Gadi mi se

do daljnjeg...

što je ok

naravno
vazno je samo prepoznati trenutak kada prestati da spaljujes ljude na lomaci i pocnes da propovedas njihovu teoriju kao jedinu istinu
docsumann docsumann 18:46 28.06.2010

Re: Gadi mi se

vazno je samo prepoznati trenutak kada prestati da spaljujes ljude na lomaci i pocnes da propovedas njihovu teoriju kao jedinu istinu


tajming is everiting
dragan7557 dragan7557 19:06 28.06.2010

Re: Gadi mi se

Onda bogoslovi (a ne znam kako se zovu slični u islamu i drugim religijama) na posao. Ima baš mnogo posla po svetu i Srbiji.

Isto bogoslovi.

cerski
intrepid intrepid 02:37 29.06.2010

Re: Gadi mi se

zbog ovakvih odgovora..britkih, jasnih, postenih, i jesi kralj, svaka cast majstore:))
filantrop filantrop 06:05 29.06.2010

Re: Gadi mi se

doticna osoba koristi neprimeren recnik


nije bila ni jedna uvreda, ni ruzna rec niti psovka, samo mozda nesto ostriji ton.

Sad izvoli, banuj i mene, pokazi svima kako izgleda na delu hriscanska demokratija za koju se toliko zalazes.
Ako je ovako tolerantna na suprotno misljenje, nije ni cudo sto ima(s) tako malo uspeha.
mitar.popovic mitar.popovic 14:35 29.06.2010

Re: Gadi Se I meni

Ili mi smeta takj izraz OGROMNA KOLIČINA.


Ostajem pri tom izrazu. Samo jedan duhovnik koji ostavi normalan zivot i ode da hrani potlacene i zaboravljene, i da propoveda o oprostaju, miru i ljubavi onima koji znaju samo za jad, krvoprolice i sebicnost, cini ogromno vise prakticnog dobra nego svi mi ovde sto se prepucavamo po blogovima. Ima ljudi i mesta na ovom svetu gde pametnima zabiju metak u celo prije nego sto ovi uspeju da kazu koju pametnu. Tu ideje ne pomazu, nego samo Bog moze pomoci i nista vise. Nema ni tate, ni brata, ni heroja, niti ikakve nade..

Zanima me kao fenomen a ne kao utočište.


Religija jeste utociste. Zar ti nemas nikakvo utociste? Kao recimo porodicu kao utociste? Utocista su svuda oko nas. Sve te filozofije, ideologije, i politicaranje su u nekom stepenu, ako ne u potpunosti utocista. Nacionalizam je na primer utociste. Kada neki Srbin ocekuje spas od Putina ili od Amerike ili od EU, zar on ne trazi spasitelja i utociste? A sto se mene tice, vece su sanse da se Isus vrati na oblacima nego da me EU, Rusija, ili neki ambiciozni revolucionar izbavi iz mog sopstvenog jada.

Na sve se to mogu navesti negativni kontra-primeri, ali to vazi americka poslovica:

Guns don't kill people, people kill people.

Nisu svestenici losi zato sto su svestenici, nego zato sto su losi. Pitanje: Da li je nacizam uzrok ili posledica zla? To je slicno onome ko je stariji, koka ili jaje..

eyes eyes 16:31 27.06.2010

Ljudska priroda, Bog ili ništa

Oni koji prikrivaju, negiraju i relativizuju zločine koje su učinili, rade to samo zbog toga jer žele da izbegnu odgovornost i da kada bude trebalo to ponovo učine. Bog nema ništa s tim. Čovek itekako ima.

Zločini su odsustvo vere, a ne Boga (jer Bog ne odsustvuje nikada). Ranije sam mislio da je to ljudska priroda, ali nije ni to. Činjenica da nam se to ponavlja vekovima ne znači da je to ljudska priroda.

Ljudska priroda ne postoji. Postoji okruženje koje dizajnira ponašanje ljudi. Religije, siromaštvo, nacionalni interesi, nacije, partije, epidemije, su virtuelni strahovi koji teraju ljude da budu zli.
docsumann docsumann 17:07 27.06.2010

Re: Ljudska priroda, Bog ili ništa

Ljudska priroda ne postoji. Postoji okruženje koje dizajnira ponašanje ljudi.

Upravo ljudska priroda definiše način na koji čovjek reaguje na okruženje.
eyes eyes 22:24 27.06.2010

Re: Ljudska priroda, Bog ili ništa

Mislim da ponašanje ljudi odrđuje logika. Nije logično da kada vas neko udari okrenete drugi obraz. Može postojati više logičnih ponašanja na to kada vas neko udari, ali ne i to da mu okrenete drugi obraz.

Važno je stvoriti okruženje gde niko nikog neće udarati. Moguće je, verujte.
docsumann docsumann 23:45 27.06.2010

Re: Ljudska priroda, Bog ili ništa

Mislim da ponašanje ljudi odrđuje logika

Logika je sastavni dio ljudske prirode
Nije logično da kada vas neko udari okrenete drugi obraz

Nije logično da imate drugi obraz ...Hoću da kažem da logika sa ovim nema nikakve veze. To je više stvar emotivne inteligencije.
Važno je stvoriti okruženje gde niko nikog neće udarati. Moguće je, verujte.

Sa ovim se potpuno slažem.
eyes eyes 14:30 28.06.2010

Re: Ljudska priroda, Bog ili ništa

docsumann
Logika je sastavni dio ljudske prirode.

Logično, zar ne.docsumann docsumann 16:07 28.06.2010

Re: Ljudska priroda, Bog ili ništa

Logika je sastavni dio ljudske prirode.

Logično, zar ne.

Pa i nije ako se osporava postojanje nečeg takvog kao što je ljudska priroda.
samodakazemnesto samodakazemnesto 23:20 27.06.2010

?

cenim trud i rad...
ali nesto mi nije jasno. da li su oni koji veruju u boga isli gore,videli ga ,pa zato znaju da ga ima,a oni koji ne veruju su isto tako isli gore,nisu ga nasli,pa znaju da ga nema?
docsumann docsumann 23:47 27.06.2010

Re: ?

cenim trud i rad...
ali nesto mi nije jasno. da li su oni koji veruju u boga isli gore,videli ga ,pa zato znaju da ga ima,a oni koji ne veruju su isto tako isli gore,nisu ga nasli,pa znaju da ga nema?

Ne, uopšte ne moraš da ideš gore...postoji broj, pozoveš...sve ti kažu.
samodakazemnesto samodakazemnesto 07:31 28.06.2010

Re: ?

koji,jel onaj gde ti kazu kolko je sati?
docsumann docsumann 10:27 28.06.2010

Re: ?

koji,jel onaj gde ti kazu kolko je sati?

ti stvarno ne znaš ?!
one for the road one for the road 07:26 28.06.2010

Religija?

Religija je uvek tu kad treba da se krene u rat, jer treba mozgove isprati da se ne bi osecala griza savesti dok se ubija, pljacka i siluje.

Znam da zvuci odvratno, ali je tako.

Traziti ulogu religije posle zlocina koji su pocinjeni, u velikog meri delovanjem religije, je u najmanju ruku cinicno. To mu dodje kao da hocete da pomognete alkoholicaru pa se pitate kako bi mu alkohol pomogao i koja bi uloga alkohola bila i opravku alkoholicara.

Dok u ovom bizarnom primeru jos uvek ima neke prakticne primene (alkohol bi posluzio za obloge kod visoke temperature, pa ipak neke vajde od njega..;-) ne vidim dobru stranu uticaja religije na posleratno drustvo.

Osim, mozda, u priznanju uloge u zlocinima, ali taj film nije na programu u ovom veku...
kukusigameni kukusigameni 08:13 28.06.2010

Religija?

Religija je uvek tu kad treba da se krene u rat, jer treba mozgove isprati da se ne bi osecala griza savesti dok se ubija, pljacka i siluje.


U kojoj to religiji pise da treba ubijati, pljackati i silovati?
one for the road one for the road 08:33 28.06.2010

Re: Religija?

Nisam govorio o tome sta pise u religijskim knjigama, ionako oni ciji mozgovi treba da budu isprani obicno jedva da su jednu celu knjigu procitali, nego da se religija koristi kao sredstvo za ispiranje mozgova, nista vise, a i to je dovoljno.
kukusigameni kukusigameni 08:49 28.06.2010

Re: Religija?

Da li je autoru ovog bloga ispran mozak religijom?
docsumann docsumann 11:05 28.06.2010

Re: Religija?

nego da se religija koristi kao sredstvo za ispiranje mozgova, nista vise, a i to je dovoljno.


Sve što može da posluži za ispiranje mozgova biće za to i upotrebljeno.

Sve što može da bude upotrebljeno za ubijanje ljudi biće za to i upotrebljeno.

Sve što može da bude upotrebljeno za dolazak na vlast biće za to i upotrebljeno.

Princip je vrlo jasan.
one for the road one for the road 11:39 28.06.2010

Re: Religija?

Apsolutno.
one for the road one for the road 11:39 28.06.2010

Re: Religija?

Jeste.
one for the road one for the road 12:24 28.06.2010

Re: Religija?

- Absolutno - za docsumman
- Jeste - za kukusigameni

Izvinjavam se, nisam bas blogougodan danas...;-)
ed_novipazar ed_novipazar 11:07 28.06.2010

...

Može li bogoslovski diskurs da se razvija nesmetano od političkog i društvenog konteksta u kojem nastaje ili je kontekstualna teologija nužna posledica koja oslikava doslednost bogoslovskog uma koji na taj način unosi društveno-politički kontekst u svoju bogoslovsku refleksiju?

Iskustvo govori da ne moze. Zapravo, ne bi ni trebao da se razvija nesmetano od drustveno-politickog konteksta jer, to bi valjda trebao biti interaktivan proces. Ovdje je samo pitanje da li ce nosioci i promoteri moralnih nacela uspjeti da kreatore drustveno-politickih zbivanja usmjeravaju ili ce pak svoju zivotnu misiju podrediti njihovim dnevno-politickim interesima.

Postoji li kontekstualna teologija u Srbiji i regionu kao anamnetičko - kritički interdisciplinarni diskurs koji želi da ispita uzroke i posledice sukoba i objasni ih bogoslovskim putem i da da neophodan teorijski doprinos naporima da se slični konflikti u budućnosti prevaziđu?

Mozda neki slobodni strelac medju naucnicima. Crkva ce se tesko usuditi na ovaj korak jer on podrazumijeva i samokritiku.

Kontekstualna teologija postavlja suštinsko teo-antropološko pitanje: Gde je bio čovek u stratištima bivše Jugoslavije, i gde je nestao Bog u takvom čoveku?

Pa, koristeci tvoju terminologiju da kazem, Bog nije mogao da nestane u tom covjeku jer on tu nije ni bio. Mozete satima stajati na benzinskoj pumpi ali ako ne napunite rezervoar vama to stajanje nije od nikakve koristi. Mozete citav svoj zivot potrositi obijajuci crkvene ili dzamijske pragove ali kakava je korist od toga ako tu priliku niste nikada iskoristili da napunite svoj rezervoar. E sada, neka se prodavac goriva zapita zasto mu musterije dolaze u stanicu i odlaze praznih rezervoara. Jer, kada zavrsi krvavi pir, slabo ko upire prstom u ucenika. Uglavnom u ucitelja. S pravom.

Ono sto meni strasno smeta je pridavanje Crkvi izrazito jak nacionalni karakter. Ovo je strasan apsurd i jako prisutan u SPC. Ni Islamska zajednica nije imuna na ovaj virus. Vjerujem da je to jedan od generatora problema kojim se bavi ovaj blog.
dr.wagner dr.wagner 14:57 28.06.2010

Dobro ...., i ...?

....dan

-Sve sam pročitao ...., svih (za sada) 46 komentara i ne kužim ....

.... ima li boga ili ne ...???


Wagner

P.S.
-"Alkoholom protiv alkoholizma ...." ..... svaka čast

samodakazemnesto samodakazemnesto 22:13 28.06.2010

Re: Dobro ...., i ...?

postojanje boga je srazmerno evolutivnom razvoju coveka.
dr.wagner dr.wagner 06:33 29.06.2010

Re: Dobro ...., i ...?

Pozdrav

samodakazemnesto
postojanje boga je srazmerno evolutivnom razvoju coveka..... ili obrnuto proporcionalno razvoju ...


Wagner
kukusigameni kukusigameni 08:17 29.06.2010

Re: Dobro ...., i ...?

postojanje boga je srazmerno evolutivnom razvoju coveka.


.... ili obrnuto proporcionalno razvoju ...


...i to ukoliko je teorija evolucije Bogom dana.

docsumann docsumann 08:45 29.06.2010

Re: Dobro ...., i ...?

postojanje boga je srazmerno evolutivnom razvoju coveka.


Znači, ako sam dobro ukapirao, što je čovjek dalje odmakao u svom evolutivnom razvoju, postojanje Boga je izvesnije...ili možda, što je čovjek dalje odmakao na svom evolutivnom putu, to i sam Bog poprima kompleksnije značenje...ili ...

Može pomoć?
kukusigameni kukusigameni 08:54 29.06.2010

Re: Dobro ...., i ...?

Znači, ako sam dobro ukapirao, što je čovjek dalje odmakao u svom evolutivnom razvoju, postojanje Boga je izvesnije...ili možda, što je čovjek dalje odmakao na svom evolutivnom putu, to i sam Bog poprima kompleksnije značenje...ili ...


Navijaci znaju zasto!

KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 18:39 28.06.2010

Odoh ja na vreme

Ko god brise komentare taj mi je sumnjiv. Makar se zvao blogoslov, bogoslov ili Nikola. Ovo je poslednji put da citam Nikoline tekstove. Neko ovde nesto ne razume.
Odoh ja da pisem o sjajnom Vladi koga maltretira policija jer je opsovao i pretio coveku koji je posekao poslednji platan na Bulevaru.
one for the road one for the road 19:29 29.06.2010

Re: Odoh ja na vreme

"...Dzaba svaka diskusija, kad se covek streca na Pescanik i Drugu Srbiju... " - anonimni bloger.

Nikola, i ja se samobanujem s Vaseg bloga, mislio sam da se ovde koriste argumenti a ne nebuloze i zabrane.

Srecno bilo u ubedjivanje ljudi da "postoji potreba" za ovo i ono i da "svi znaju koliko ste tolerantni".

Btw, potreba je nesto sto dolazi od ljudi, mada u Vasim blogovima potreba je nesto sto postoji samo od sebe i tu pocinje sva nebuloza.

O toleranciji ne bih u detalje, ali cim morate da nas podsecate da ste tolerantni, tu pocinje jos jedna nebuloza.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana