Društvo| Ekonomija| Politika| Život

Džeparoši naših života!

Filip Mladenović RSS / 26.08.2010. u 17:06

Zahvaljujućí Centru za istraživačko novinarstvo NUNS-a i njegovom agilnom direktoru, kolegi Djordju Padejskom, bavio sam se proteklih meseci mehanizmima pljačke državne i društvene svojine tokom poslednje dve decenije, a pogotovo od 2001. godine do sada. Na osnovu rezultata ovog novinarskog istraživanja može se nedvosmisleno zaključiti da su glavni akteri ove pljačke stoleća tajkuni, kriminalci, konsultanti, bankari, revizori i naravno, njihovi agenti/plaćenici - političari!

Ko su bili direktori Agencije za privatizaciju u Srbiji?

„Na lični zahtev" napuštali Agenciju!

Agencija za privatizaciju je od osnivanja promenila sedam direktora, ali oni ni posle toliko godina nisu želeli da govore o pravim razlozima zašto su svi redom davali prevremene ostavke. Današnja imovina bivših direktora Agencije nije dostupna javnosti, jer mnogi nisu više funkcioneri. Na vrhu liste bivših direktora sa najviše zaključenih, a potom raskinutih kupoprodajnih ugovora, nalazi se aktuelni premijer Mirko Cvetković!

Srbija je tokom protekle dve decenije doživela i preživela tri talasa privatizacije. Prva privatizacija počela je 1989. godine, u vreme bivše SFRJ i saveznog premijera Ante Markovića, prema Zakonu o društvenom kapitalu. Dve godine kasnije, u režiji Slobodana Miloševića, započeta je druga po redu privatizacija, na osnovu Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine. I najzad, u vreme pokojnog premijera Zorana Djindjića 2001. godine krenuo je treći talas, normiran Zakonom o privatizaciji. Tim zakonom uredjeni su uslovi i postupak promene vlasništva društvenog, odnosno državnog kapitala, a glavnu ulogu u tome imala je Agencija za privatizaciju.

Od 2001. do kraja 2009. godine Agencija za privatizaciju je putem tendera, aukcija ili akcijskih prodaja privatizovala 2100 preduzeća i u budžet Srbije prihodovala oko 3 milijarde evra. U domaćoj javnosti, naročito stručnoj, od samog početka trećeg talasa privatizacije javile su se sumnje kako u sam koncept, tako i u metode transformacije društvene i državne svojine u privatnu. Kritičari koncepta naglašavali su njegov visok stepen koruptivnosti, neminovan u uslovima kada jedan (u ovom slučaju država preko ovlašćenog prodavca - Agencije za privatizaciju) prodaje sve, tj. veliki broj društvenih i državnih firmi. A oni koji su osporavali konkretne načine privatizacije, upozoravali su na netransparentnost postupka i na moguću spregu konsultanata, bankara i revizora u veštačkom obaranju cene preduzeća, što takodje otvara prostor za korupciju na tenderima, aukcijama ili akcijskim prodajama.

Direktori kratkog mandata

Već sama činjenica da je od stupanja na snagu Zakona o privatizaciji 2001. godine do danas promenjeno čak sedam direktora Agencije za privatizaciju otvara mnogobrojna pitanja. Iako je zakonom predvidjen mandat direktora u trajanju od 4 godine, a pravilnikom o radu osigurana visoka plata (bruto zarada aktuelnog direktora Vladislava Cvetkovića je 431.200 dinara), svi dosadašnji direktori su davali prevremene ostavke, uvek sa istim obrazloženjem: "na lični zahtev". Najkraći direktorski staž imao je advokat Branko Pavlović , svega 3 meseca (od 7. aprila do 15. jula 2004.), a najduži njegov naslednik diplomirani ekonomista Miodrag Djordjević, 2 godine i skoro 3 meseca (od 15. jula 2004. do 5. oktobra 2006.). Prvi direktor Agencije za privatizaciju, tada rukovodilac u revizorskoj kući "Deloitte & Touche", a sada bankar Vladimir Čupić, uspeo je da "izgura" skoro godinu i po (od 17. jula 2001. do 26. decembra 2002.). Drugi direktor, tada konsultant, a sada predsednik Vlade Srbije Mirko Cvetković, održao se godinu i tri meseca (od 26. decembra 2002. do 7. aprila 2004.). Posle rekordera u dužini opstanka u direktorskoj fotelji Djordjevića, na čelo Agencije za privatizaciju imenovan je novosadski advokat Vladimir Galić, koji je "izdržao" nepunih 8 meseci (od 12. oktobra 2006. do 25. maja 2007.). Posle njega na dužnost je stupila diplomirana ekonomistkinja Vesna Džinić, koja skoro da je domašila Djordjevićev rekord, sa nešto više od 2 godine direktorovanja (od 25. maja 2007. do 18. juna 2009.). Posle svega ostaje još da se vidi koliko će u najnestabilnijoj menadžerskoj fotelji u Srbiji opstati sadašnji direktor, magistar ekonomskih nauka Vladislav Cvetković.

Glasovi i glasine

Svaku prevremenu ostavku „iz ličnih razloga" nekog od pomenutih direktora Agencije za privatizaciju mediji su vezivali za odredjenu spornu privatizaciju. Ali, to je bio samo vrh ledenog brega naše mutne i problematične privatizacije. Pre svega, bio je sumnjiv način izbora i imenovanja direktora Agencije za privatizaciju. Sve do 2005. godine, do usvajanja Zakona o javnim agencijama, nije bilo predvidjeno da se direktor Agencije za privatizaciju bira na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Takodje, prva tri direktora, Vladimir Čupić, Mirko Cvetković i Branko Pavlović, nisu uopšte imali potpisane ugovore o radu sa Upravnim odborom Agencije za privatizaciju kao poslodavcem, što dodatno osporava zakonitost primenjenog koncepta privatizacije. Na konkretna pitanja o "tehnologiji" imenovanja i detaljima u vezi sa angažovanjem prvi direktor Vladimir Čupić, kao i njegov naslednik, sadašnji premijer Mirko Cvetković, tada u stručnim krugovima nazivan "patrijarhom konsultantskih poslova", dali su šture i uopštene odgovore. Prema odgovoru kabineta predsednika Vlade Srbije, Cvetković je u Agenciju kao direktor postavljen po odluci Vlade Srbije. Tako su načini predlaganja i odabira prva dva direktora Agencije za privatizaciju, bez javnog konkursa i bez potpisanog Ugovora o radu, kao i pravi razlozi za napuštanje ove funkcije pre isteka mandata, ostali tajna.

O tipično balkanskim metodama „kadrovanja" bio je spreman da govori treći po redu direktor Agencije za privatizaciju, advokat Branko Pavlović. Krajem marta 2004. godine pozvao ga je tadašnji ministar ekonomije Dragan Maršićanin i ponudio mu direktorsku fotelju. Pavlović je pristao, ali, kako kaže, uz tri uslova. Prvi uslov: da li DSS nekom duguje, što bi trebalo da se vrati putem neke nameštene privatizacije? Odgovor je bio ne. Drugi uslov: da li se duguje nekoj stranci iz tadašnje koalicije, G17 Plus i SPO - Nova Srbija? Odgovor je takodje bio negativan. Treći uslov ticao se dovodjenja dva, tri stručnjaka u Agenciju, u koje je Pavlović imao poverenja. Odgovor je bio potvrdan, i nekoliko dana potom, 7. aprila 2004. Pavlović je zamenio Mirka Cvetkovića. Ali, u istinitost ministarskog "NE" novoimenovani direktor se, kaže, uverio već posle tri meseca: razrešen je dužnosti direktora Agencije za privatizaciju. Pavlović tvrdi da je neposredan povod za smenu obaranje fingiranog tendera za prodaju velike subotičke firme "Sever", specijalizovane za proizvodnju elektro-motora za belu tehniku, sa oko dve hiljade zaposlenih. Proverom dokumentacije je, kako kaže, ustanovio da su angažovani konsultanti lažno prikazali minusni saldo „Severa" od 2 miliona evra. Da je pravilno uradjen ovaj konsultantski posao, videlo bi se da je ta firma zapravo u plusu od 10 do 12 miliona evra. Bio je to klasičan primer korupcije, kada se privatizacija odredjene firme pakuje poznatom kupcu i kada se trguje poverljivim informacijama. U slučaju subotičkog „Severa" nosilac konsultantskog posla bila je "Societe Generale banka", koja je kao svog „podizvodjača" angažovala konsultantsku firmu "Deloitte & Touche". Pavlović je kao direktor Agencije za privatizaciju raskinuo ugovor sa konsultantima i poništio tender. I onda je smenjen, jer je, kako kaže, crno na belo dokazao mehanizam korupcije u našoj privatizaciji. Pošto je slučaj ove uspešne firme bio dosta medijski osvetljen, sam kupac je na kraju početnu cenu sa 315.000 evra podigao na preko 4 miliona evra, dakle 13 puta! To dokazuje da je dokumentacija za tender pripremljena tako da razlika izmedju nameštene niske cene i realne, tržišne cene ode nekome u džep posredstvom angažovane banke i konsultanata.

Začarani krugovi korupcije

Nisu samo konsultanti odgovorni za sve sumnjive privatizacije u Srbiji od 2001. do 2009. godine. Deo odgovornosti snose i angažovani revizori, zaduženi da provere da li se poštuju odredbe potpisanih ugovora, naročito u vezi sa novim investicijama i socijalnim programima. Bilo je slučajeva da je privatni voćnjak prepisan u imovinu tekstilne fabrike, što je potom prikazano kao nova investicija. Zatim dođe revizor, utvrdi tržišnu vrednost voćnjaka i tu sumu uvaži kao da je stvarna investicija u privatizovanom preduzeću.

U lancu začaranih krugova korupcije bili su i bankari. Niz je i primera u kojima su banke davale rizične garancije, kao što je to slučaj kruševačke "Župe" i "Komercijalne banke", ali čini se da Narodna banka Srbije nije posebno obraćala pažnju na te stvari. I najzad, tu su i bogati i moćni pojedinci, ratni profiteri iz Miloševićevog vremena. Pavlović pominje osam imena domaćih tajkuna, koji su preko tadašnjeg ministra finansija Mladjana Dinkića izlobirali njegovu naglu smenu. To su Miroslav Mišković, Milan Beko, Miodrag Kostić, Zoran Drakulić, Vuk Hamović, Vojin Lazarević, Stanko Subotić i Milan Janković, poznat kao Filip Cepter.

Posle advokata Pavlovića direktorsku štafetu je preuzeo finansijski i poreski policajac Miodrag Djordjević, na predlog resornog ministra iz DSS Predraga Bubala. Zanimljivo je da je Djordjević bio prvi direktor Agencije za privatizaciju koji je prema nama dostupnoj dokumentaciji potpisao Ugovor o radu. Njime se, izmedju ostalog, direktor obavezuje da dostupne poverljive informacije vezane za delatnost Agencije za privatizaciju čuva ne samo tokom mandata, nego i dve godine posle prestanka rada u Agenciji. Ironijom sudbine, nakon ostavke 2006. godine, Djordjević se zaposlio u kompaniji "Novosti" kao zamenik direktora, da bi pre izbijanja afere sa nemačkim VAC-om napustio tu kuću. Đorđević je takođe ostao nedostupan za razgovor, ali će ostati upamćeno da je uhlebljenje posle Agencije našao u firmi koja je privatizovana pod sumnjivim okolnostima upravo za vreme njegovog mandata.

Sledeći direktor Agencije za privatizaciju bio je advokat Vladimir Galić, rodom iz Kikinde, odakle je bio i tadašnji ministar privrede Predrag Bubalo. Imajući u vidu zanimanja poslednja tri direktora Agencije (advokat, finansijski policajac, pa opet advokat), bilo je očigledno da je tada vladajuća stranka DSS nastojala da kompromituje prethodnu stranku DS, koja je kontrolisala Agenciju. Postojala je čak i navodna politička platforma lidera DSS-a Vojislava Koštunice, da će proverom već izvršenih privatizacija od 2001. do 2004. doći do pravednije privatizacije. Međutim, to se nije ostvarilo.

Posle nepunih osam meseci Vladimira Galića smenjuje Vesna Džinić, nekadašnja bankarka u "Societe Generale banci". Ona je posle 5. oktobra 2000. kao generalni direktor Agencije za osiguranje depozita, rukovodila stečajem četiri najveće srpske banke. Od tada je u medijima označena kao bliska saradnica najpre guvernera NBS, a potom ministra Dinkića. I ona je iznenada, iz ličnih razloga, u maju 2009. podnela ostavku, a u javnost su procurile dve verzije "ličnih razloga". Po jednoj, Džinićeva je bila izložena pritiscima nakon privatizacije hotelskog kompleksa "Genex" na Kopaoniku, pošto je novi vlasnik, "MK grupa" Miodraga Kostića, insistirala na tzv. preparcelizaciji zemljišta za novu investiciju. Prema drugoj verziji, "lični" razlog je smanjenje zarada zaposlenima u državnoj upravi, čime bi plata direktorke Agencije za privatizaciju bila smanjena sa 344.000 na 292.000 dinara.

Naslednik Vesne Džinić od sredine 2009. je njen pomoćnik Vladislav Cvetković, takodje ekonomista, kome je ostalo da privatizuje još negde oko 100 firmi, kao i da nešto učini sa preko 550 do sada raskinutih ugovora o privatizaciji.

Više koristi nego štete

Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže da je privatizacija Srbiji ovdašnjem ekonomskom, političkom i društvenom ambijentu ipak donela više koristi nego štete. Promenila je poslovnu atmosferu, uvela strani kapital, povećala stopu izvoza i podigla produktivnost rada. Takodje, privatizacija je donekle dovela u pitanje najveće prokletstvo ovdašnjeg mentaliteta, a to je stalno osciliranje izmedju populizma i etatizma. Na žalost, jedna trećina privatizacije loše je uradjena zbog velikih koruptivnih potencijala, a tu se pre svega misli na naše političke, intektualne, stručne i medijske elite. Što se uloge konsultantskih kuća u našoj privatizaciji tiče, ono što je sporno jeste posao za policiju i za sudsku istragu. Korupcija nije specifikum samo konsultanata u Srbiji, već je to „epidemija" na globalnom nivou.

„Kratki i nedovrseni mandati direktora Agencije za privatizaciju posledica su nedostatka jasnih pravila igre i viska voluntarizma. Takodje, verovatno je bilo i jakih pritisaka raznih krugova, i poslovnih i politickih, pa se tome direktori nisu mogli uspesno odupreti tokom citavog mandata. I najzad, vremenom je stvoren u javnosti svojevrsni odijum prema privatizaciji, što je dodatno kompromitovalo direktorsku funkciju", zaključuje Lakićević.

Cvetković na vrhu liste po broju raskinutih privatizacija

Tokom proteklih devet godina privatizacije, za svakog od šest bivših direktora Agencije za privatizaciju vezuju se sporne ili nedovoljno transparentne privatizacije pojedinih društvenih preduzeća. Prema podacima sa sajta Agencije za privatizaciju vidi se da je od početka privatizacije prodato nešto više od 2400 preduzeća, ali je istovremeno raskinuto nešto više od 550 kupoprodajnih ugovora, što su sve neuspešne privatizacije i to predstavlja oko 23 odsto, iako ima još brojnih primera spornih privatizacija u kojima Agencije nije raskinula kupoprodajni ugovor. Ipak, najveći broj danas raskinutih ugovora, ukupno 168, zaključio je aktuelni premijer Mirko Cvetković. Vesna Džinić je zaključila 155 kupoprodajnih ugovora, koji su nakon određenog vremena raskinuti, Miodrag Đorđević 101, Vladimir Čupić 40, Vladimir Galić 38, a Branko Pavlović 21.

Šta imaju od imovine?

U Agenciji za borbu protiv korupcije nije bilo moguće proveriti imovinske karte svih sedam direktora Agencije za privatizaciju, jer neki više nisu funkcioneri. Vladimir Čupić i Branko Pavlović nisu podnosili izveštaje o imovini i prihodima, jer u to vreme nisu postojali propisi koji regulišu tu vrstu obaveze. Prema odgovoru Agencije za privredne registre, Čupić je pored funkcije predsednika izvršnog odbora Hypo Alpe Adria banke, danas još i vlasnik privatnog preduzeća „Di Vina" iz Beograda, koje se bavi trgovinom na veliko pićem. Ostali direktori, Mirko Cvetković, Miodrag Djordjević, Vladimir Galić i Vesna Džinić dostavljali su svoje imovinske karte Republičkom odboru za rešavanje sukoba interesa, ali su za nas još uvek tajna, na osnovu odredbi Zakona o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija, koji je bio na snazi od 18. januara 2005. do 1. januara 2010. Međutim, od 10. juna 2010. godine na zvaničnom sajtu Agencije za borbu protiv korupcije objavljene su nove imovinske karte više od 700 funkcionera. Od šest bivših direktora Agencije za privatizaciju, domaća javnost je mogla da sazna šta sve poseduju samo dva: Mirko Cvetković i Vesna Džinić. Premijer Cvetković zarađuje mesečno 131.000 dinara, a od nepokretne imovine ima jedan dvoiposobni i jedan jednoiposobni stan. Poseduje automobili marke Volvo S60 iz 2006. godine, ali i 10 odsto akcija u preduzeću "S Tabak". Džinićeva je na funkciji predsednice Upravnog odbora Komercijalne banke sa primanjem od oko 60 hiljada dinara i više nema primanja u državnom organu. Od nepokretne imovine poseduje dvosoban stan (52m2+11m2) i  automobil "Pežo 207" iz 2008. godine.

Neophodna prava revizija privatizacije

Proces privatizacije bliži se kraju sa nezadovoljavajućim efektima zbog visoke stope korupcije. Prema Zakonu o privatizaciji očekivani visoki prihodi od privatizacije bili su namenjeni za Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih, za podsticanja privrednog razvoja, za isplaćivanje naknade licima čija je imovina nacionalizovana, za vraćanje dugova, čiji je obveznik ili garant Republika Srbija, i za program razvoja privrede i zaštitu životne sredine, koji donosi organ lokalne samouprave. Na žalost, neutrvrdjeni iznos finansijskih sredstava od privatizacije otišao je u privatne džepove i u kase stranaka zahvaljući sprezi bankara, konsultanata, revizora, tajkuna i političara, o čemu ubedljivo govori i način izbora i dužina mandata direktora Agencije za privatizaciju. Zato je neophodno izvršiti reviziju barem najvećih privatizacija u Srbiji od 2001. do 2009. godine i utvrditi odgovornost dosadašnjih direktora Agencije za privatizaciju.

Filip MladenovićKomentari (69)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Hansel Hansel 17:45 26.08.2010

Svojinska transformacija

Da li ste propustili fazu sa Zakonom o svojinskoj transformaciji iz 1996-7. (postojalo je čak i Ministarstvo za svojinsku transformaciju, ako se ne varam, na čelu s MIlanom Bekom koji je, da bi bio u Vladi, izašao, bar formalno, iz tadašnjeg DS-a), ili ste je "stopili" s drugom fazom?
Filip Mladenović Filip Mladenović 17:58 26.08.2010

Re: Svojinska transformacija

Faza koju pominjete deo je "druge faze", ali mene je posebno zanimala "3. faza", koja nas je dokusurila i industrijsku proizvodnju i izvoz devastirala zbog gramzivosti navedenih organizovanih kriminalaca!
abraham_linkoln abraham_linkoln 11:54 27.08.2010

Re: Svojinska transformacija

preporuka za ovaj tužni tekst
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 18:04 26.08.2010

Hmmm..

A kako nigde nema Aleksandra Vlahovića...Pričati o agenciji za privatizaciju a nigde njega ne pomenuti i nije neko istraživanje...
libela libela 19:26 26.08.2010

Re: Hmmm..

Pa pomenu covek deloitte... a deloitte u srbiji i vlahovic su ko dva oka u glavi!

PS. Filipe, velika preporuka!
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:20 26.08.2010

Re: Hmmm..

"Prema odgovoru kabineta predsednika Vlade Srbije, Cvetković je u Agenciju kao direktor postavljen po odluci Vlade Srbije. Tako su načini predlaganja i odabira prva dva direktora Agencije za privatizaciju, bez javnog konkursa i bez potpisanog Ugovora o radu, kao i pravi razlozi za napuštanje ove funkcije pre isteka mandata, ostali tajna."
Ovo je citat iz teksta. Dakle, CELA VLADA, a ne samo Aleksandar Vlahović, jedan od "izvršilaca radova"!
Doctor Wu Doctor Wu 21:32 26.08.2010

Re: Hmmm..

Dakle, CELA VLADA

Mirko Cvetković, održao se godinu i tri meseca (od 26. decembra 2002. do 7. aprila 2004.)

A ko su bili clanovi te VLADE?
Filip Mladenović Filip Mladenović 21:44 26.08.2010

Re: Hmmm..

Doctor Wu
Dakle, CELA VLADA
Mirko Cvetković, održao se godinu i tri meseca (od 26. decembra 2002. do 7. aprila 2004.)A ko su bili clanovi te VLADE?


Nakon Vlade Mirka Marjanovića, i naredne Vlade, Zorana Djindjića, Vojislava Koštunice i Mirka Cvetkovića NAJODGOVORNIJE su za ekonomski i društveni sunovrat Srbije, a sve u korist gramzivih ratnih profitera, partijskih tajnih kasa, mafijaša i tzv. konsultanata i revizora svih boja!
Doctor Wu Doctor Wu 21:55 26.08.2010

Re: Hmmm..

Nakon Vlade Mirka Marjanovića, i naredne Vlade, Zorana Djindjića, Vojislava Koštunice i Mirka Cvetkovića NAJODGOVORNIJE su za ekonomski i društveni sunovrat Srbije,

Da ne fali neko ime u ovom nizu?
miloseng miloseng 21:56 26.08.2010

Re: Hmmm..

smatram da treba pomenuti u ovakvim analizama i predsednike komisije za hartije od vrednosti! već smo zaboravili padanje u nesvest milka štimca u vezi prodaje knjaza miloša! :)
Doctor Wu Doctor Wu 22:38 26.08.2010

Re: Hmmm..

Doctor Wu
Nakon Vlade Mirka Marjanovića, i naredne Vlade, Zorana Djindjića, Vojislava Koštunice i Mirka Cvetkovića NAJODGOVORNIJE su za ekonomski i društveni sunovrat Srbije,

Da ne fali neko ime u ovom nizu?

Pa da, nema odgovora. Zato sto ovaj tekst i nije nikakvo analiticko novinarstvo nego najobicniji politicki 'Drz'te lopova!' pamflet. Pompezan, a zapravo pun ispraznih insinuacija, opste poznatih fakata, tekst je pravi primer ortodoksno komunistickog, Vojko i Savle, humpa cumpa novinarstva.
Filip Mladenović Filip Mladenović 15:39 27.08.2010

Re: Hmmm..

Nasi odzepareni zivoti su postali pamfleti! Tekst o kome imate ovakvo misljenje obiluje CINJENICAMA (sada cete cinicno reci - koje smo svi znali) i PITANJIMA: zasto je cak 6 direktora Agencije za privatizaciju dalo ostavke pre isteka mandata od 4 godine, uvek sa istim obrazlozenjem/copy/paste - iz licnih razloga i zasto uporno izbegavaju odgovore na novinarsko pitanje o RAZLOZIMA prevremenog napustanja ditrektorske fotelje!
mikimedic mikimedic 16:41 27.08.2010

Re: Hmmm..

iz licnih razloga i zasto uporno izbegavaju odgovore na novinarsko pitanje o RAZLOZIMA prevremenog napustanja ditrektorske fotelje!


pa zar to nije trebalo novinar istrazivac da sazna, pa da obavesti javnost?
Filip Mladenović Filip Mladenović 18:50 27.08.2010

Re: Hmmm..

mikimedic
iz licnih razloga i zasto uporno izbegavaju odgovore na novinarsko pitanje o RAZLOZIMA prevremenog napustanja ditrektorske fotelje!pa zar to nije trebalo novinar istrazivac da sazna, pa da obavesti javnost?

Novinar istrazivac je postavljao to pitanje bivsim direktorima Agencije za privatizaciju, i sem Branka Pavlovica, niko nista konkretno nije rekao! Izvedite zakljucak!
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 16:44 28.08.2010

Re: Hmmm..

Filip Mladenović
"Prema odgovoru kabineta predsednika Vlade Srbije, Cvetković je u Agenciju kao direktor postavljen po odluci Vlade Srbije. Tako su načini predlaganja i odabira prva dva direktora Agencije za privatizaciju, bez javnog konkursa i bez potpisanog Ugovora o radu, kao i pravi razlozi za napuštanje ove funkcije pre isteka mandata, ostali tajna."
Ovo je citat iz teksta. Dakle, CELA VLADA, a ne samo Aleksandar Vlahović, jedan od "izvršilaca radova"!

Nije Vlahović običan izvršilac radova Filipe..Raspitaj se malo..
A ne bi bilo loše istražiti njegovu imovinsku kartu, njegove poslovne veze i naročito mrežu koju je stvorio...Bez toga svako istraživanje na temu koju si postavio ne može biti relevantno...
Mirko Cvetković je u tim relacijama mnogo manji igrač od Vlahovića....
I što neko ne čačne malo priču sa Hipo bankom...mislim, ima vrlo konkretnih povoda. "belvil", Darko Šarić, pa onda Mišković, pa onda tadašnji političari, od Đelića koji je bio šef organizacionog odbora Univerzijade, preko Dinkića koji je uvek znao šta se događa u finansijskom sektoru, do onoga što ga nikako nisu mogli smeniti sa mesta direktora univerzijade, a pravio je lupinge bože sačuvaj...Onaj što je naručivao odela od "varteksa" kog je tada trebalo spašavati što su naši uz blagi hipo poticaj svesrdno radili i koji je nakon toga otišao u božiju mater...Mnogo je toga Filipe, da bi se pojednostavilo na način "ko ima a ko nema muda"..
Evo, što misliš kad će afera "Hipo" biti aktuelizovana u Srbiji..
P.S. A što se tiče Branka Pavlovića...pa on je tu jako mali igrač. Njega je DSS postavio samo zato što se kao DOS-ov poslanik nešto mrštio na Đinđića, a smenio isto tako kad je prvi "boss" prigovorio Koštunici da taj Pavlović ne zna ni gde je ni šta radi..I onda su ga ubacili u igru sa malim akcionarima gde zarađuje taman toliko da to zadovoljava njegove ambicije.
Seti se da je taj Pavlović pokušao da ide na izbore u decembru 2003. godine pa nije stigao dalje od prikupljanja 2000 potpisa iako ih je plaćao...nebitan lik potpuno..
sonja.m sonja.m 18:36 26.08.2010

dzeparosi- lopovi-mafijasi

Tema se malo prosiruje sa zakljuccima predsednice Saveta za borbu protiv korupcije.
Iako mi ovo, uglavnom, znamo ili osecamo na svojoj kozi, iz njenih usta, ovako, crno na belo deluje zastrasujuce.

BLIC: VERICA BARAĆ


Pokušavaju da nas ubede da je sistem koji su napravili na putu za Evropu, ali on suštinski nikakve veze s evropskim standardima nema. To je sistem u kome su vlasnička prava svih građana ugrožena i u kome državne institucije prepoznaju samo prava tajkuna – počinje razgovor za „Blic nedelje“ Verica Barać, predsednica Saveta za borbu protiv korupcije.

– Ovakvo stanje u društvu odgovara samo tajkunima za koje su sve vlade od 2000. godine radile. Upravo je vlast omogućila onima koji su devedesetih bili na listama sumnjivih ljudi da posle 2000. operu svoje biografije i postanu najveći kapitalisti u zemlji. Hiljadu je primera da i danas i vlast i državne institucije rade u korist tajkuna. Kako drugačije protumačiti činjenicu da država prepoznaje Jovicu Stefanovića Ninija s Interpolove poternice kao pravog vlasnika „Jugoremedije“, a poništava prava većinskog vlasnika – malih akcionara, istera ih na ulicu, pa ih još na smenu batinaju policija i privatno obezbeđenje. Proces privatizacija je ekonomski propao, jer je poslužio isključivo da tajkuni operu novac. Upravo zato nikada nije postavljano pitanje porekla novca. Vlast je dozvolila tajkunima i kriminalcima da kupuju dobre firme, da ih unište i prodaju kao nekretnine.

Kako da danas od iste te vlasti očekujemo da se obračuna s organizovanim kiriminalom?

– Nikako, i ovo što rade je sve obična farsa. Sigurna sam da bi, da SAD nije insistirao na hapšenju Šarića, on kroz neko vreme postao isto što i Peconi ili bilo koji drugi biznismen čije se poreklo novca ne zna. Naše tužilaštvo je potpuno instrumentalizovano za političke ciljeve i dnevni trenutak. Umesto da druge državne institucije rade na slučajevima Karić, Subotić, Radulović, da se ispita sve – od porekla novca do poreskih istraga, sve je prebačeno na tužilaštvo. I time se zaklanja suština problema, da svaka državna institucija treba da radi svoj posao u okviru svoje nadležnosti i da u tom procesu bude kontrolisana. Da se ispita šta su u svim tim slučajevima, od tajkuna do organizovanog kriminala, uradile Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska uprava, kako je Agencija za privatizaciju mogla da omogući Šariću, a takvih je u Srbiji mnogo, da opere više od 20 miliona evra u privatizaciji… Šta je radila Agencija, kakvog je ona sigurnog kupca našla, da li je tražila proveru porekla novca? Nije. E ako niko ništa nije uradio, onda će se kao posledica pritiska javnosti pojaviti montirani procesi kojima će biti zatrpano tužilaštvo i sudovi, i koja će se završiti kao afera „Kofer“, nagodbom iza očiju javnosti.

Upravo su predstavnici institucija, za koje i sada kažete da nisu radile svoj posao, na krivičnim prijavama Saveta za preuzimanje akcija Luke Beograd? Verujete li tužilaštvu i sudovima da će obaviti svoj posao kako treba?

– Mi smo uradili ono što je trebalo i što smo mogli da uradimo. Zaista smo došli do dobre i relevantne dokumentacije koja potkrepljuje optužbe. Ako tužilaštvo bude moglo i smelo da radi, njemu je dobar deo posla urađen. Do sada, međutim, nismo dobili nikakvu povratnu informaciju, a dosadašnje iskustvo s tužilaštvom u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije je bilo veoma loše. Ono čega se mi bojimo jeste da je će se ova partijska čistka koja je urađena u sudstvu još gore odraziti na te procese. Ako Ministarstvo pravde može zbog toga što određeni politički trenutak nije dobar za određenu presudu da smeni sudiju, onda je to dokaz da mi od suda nemamo ništa i da i ona najosnovnija ljudska prava više nema ko da štiti.

Najavili ste i nove krivične prijave za slučaj C market?

– Ne samo za C market, već ćemo i za sve drugo što budemo mogli da podnesemo krivične prijave. Ono što je sigurno je da je i tužilaštvo samo moglo dosta toga da uradi. Ima stvari koje je istraživao UBPOK i gde je izvršen pritisak na tužilaštvo da se ništa ne uradi. Takav je primer Sartida, Nacionalne štedionice…

Kakva je to zemlja u kojoj monopolisti mogu da izazovu nestašicu mleka, a vlast to mirno gleda?

– Monopoli su već napravljeni u procesu privatizacije i to je tako namerno činjeno. Vlast je svojim tajkunima prodavala tržišta kako duvana ili nafte, tako i mleka. Bilo je jasno da ste onog trenutka kada ste kupili 60 odsto mlekara postali monopolista. I iza toga je stajao Milan Beko, kao i iza mnogih drugih nezakonitih i štetnih državnih poslova. On je uništio proizvođače, kao što je Mišković uništio dobavljače. Ta cena koju su oni kao monopol držali nije mogla da bude ekonomski održiva za proizvodnju mleka i tako su uništavani proizvođači mleka. U međuvremenu je zatvorena jedna od najstarijih mlekara u Srbiji, Čačanska. Na čitavom tom području godinama niko ne otkupljuje mleko. To je automatski značilo uništavanje stočarstva, dalje u lancu ratarstva, a na kraju i celokupne poljoprivrede. Njima kao monopolu sasvim je svejedno da li u Srbiji postoje stočarstvo ili poljoprivreda, jer oni mogu da kupe i mleko u prahu, da dodaju vodu i prodaju to kao normalno mleko. Za oporavak ove oblasti bi trebalo više od 10 ili 15 godina, a naravno kod nas za to nema nikakve šanse jer naša država ne vodi ekonomsku politiku koja je u opštem interesu, već politiku koja je u interesu tajkuna.

Pomenuli ste i da je Mišković na sličan način uništio dobavljače?

– Iz monopola u trgovini na malo, njegova firma je s jedne strane uzimala ogroman novac od građana, odnosno pljačkala potrošače (jer se antimonopolski zakoni koji su naočigled javnosti prekršeni u preuzimanju akcija „C marketa“ odnose na zaštitu potrošača), a s druge strane je uništio dobavljače, jer im ne plaća robu po šest meseci. Uz sve to, nijedan državni organ ne želi da procesuira ništa protiv njega. Zna se da mali proizvođači ne mogu ekonomski da izdrže takvo ponašanje, pa su opstali samo oni koji su imali veze u strankama, i to uz pomoć kredita Fonda za razvoj koje po partijskoj liniji Dinkić i ostali ministri dele. A i sami su priznali da ne kontrolišu trošenje dodeljenih sredstava iz Fonda za razvoj.

Kažete da su tajkuni kupovali firme zbog atraktivnog zemljišta i potom ih upropaštavali. Sada im je Dulićevom uredbom o konverziji omogućeno najzad da postanu vlasnici skupog zemljišta i da ga prodaju. Znači li to da je ova vlast definitivno završila „prljav posao“ prethodne?

– Upravo. Drastičan primer je Luka Beograd, međunarodna luka od koje je Beograd mogao da živi. Prilikom izgradnje Luke država je dala besplatno zemljište i time se odrekla svojih prihoda zarad izgradnje luke. A prodata je tako da je vlast tretira kao građevinsko zemljište za izgradnju grada na vodi koji gradonačelnik Beograda predstavlja u Kanu?! Zbog toga je promenjen i generalni urbanistički plan, a Luka je najzad i ukinuta, jer su novi vlasnici rekli da ih obavljanje lučke delatnosti uopšte ne interesuje. S uredbom Dulićevog ministarstva, to zemljište koje je u privatizaciji vrednovano nulom sada će biti prodato privatizacionim vlasnicima po ceni umanjenoj za cenu ukupnog kapitala. Država će time onima koji su platili preduzeće više nego što je vredno zemljište pokloniti zemljište, a drugima gde je zemljište vrednije od preduzeća pokloniti to preduzeće. To je nova pljačka građana u korist tajkuna.

Kako da se tom bahatom ponašanju vlasti stane na put?

– U ovakvom sistemu nikako, jer su ga zajedno s tajkunima i kriminalom napravili tako da mogu potpuno neodgovorno, nekontrolisano i nesmenjivo da vladaju. Napravili su političke stranke za koje sami priznaju da se finansiraju na tajni način, parlament nam se sastoji od 250 ljudi koji glasaju ili diskutuju samo onako kako je već unapred odlučeno u partijskoj centrali, i dalje smo jedina zemlja u Evropi u kojoj ne funkcioniše državna revizija i u kojoj se ne radi završni račun budžeta… Ako išta može da se uradi da se tome stane na put, to može da se učini kroz medije, ali su i oni nažalost potpuno kontrolisani.

Država je pre gotovo dve godine ustanovila funkciju revizora, pa opet ništa od kontrole trošenja novca poreskih obveznika?

– I taj prvi izveštaj koji je napravila državna revizija s malim kapacitetima (da ne kažemo da su ih namerno napravili tako da i ne mogu bolje da rade) Parlament je mogao da koristi za ozbiljnu raspravu i pozivanje vlade na odgovornost, ali ga je odbacio. A tamo ima takvih finih detalja – da je Dinkić svom partijskom institutu dao 100.000 evra za projekat ili 1.600 evra za svaku stranicu tog projekta. Da je u tom institutu bila zaposlena njegova majka i da dve trećine tog takozvanog projekta čine podaci iz statistike i tržišta rada koje su već napravile države institucije i za šta su već bile plaćene… To je samo mali detalj, a zamislite šta bi sve otkrila ozbiljna državna revizija. Nepostojanje državne revizije u Evropi postoji samo u Srbiji i Vatikanu. U takvom načinu nekontrolisane vlasti koja nikome ne polaže račune, ona sama postaje sve više korumpirana, zatvorena u korupcionaške krugove, iz kojih urušava sve institucije sistema. Videli smo šta se dešava sa onim institucijama koje pokušaju da dosledno primene zakon, kao što je ombudsman, poverenik ili antimonopolska komisija kojima se pruža otpor i upućuju pretnje.

Šta onda radi opozicija? Zašto ne kritikuju vlast i ne traže kontrolu?

– Srbija i nema opoziciju, jer ako je ne zanimaju završni račun budžeta i revizorski izveštaj, to znači samo da opozicija ne želi da kontroliše vladu. A to je abeceda borbe za vlast! Budući da njih to ne interesuje, zaključak je da se i njihove, kao i stranke na vlasti finansiraju i formiraju na isti način. A stranka koja prizna da se tajno finansira, što sve priznaju, jeste tajna organizacija koja ne bi trebalo da učestvuje u javnom životu i koja se ne može nazivati političkom strankom jer je suprotna njenoj definiciji. Bez političkih stanaka nema smene vlasti. Ovaj sistem nema odgovor ni na jedan problem. Završili su posao za tajkune, što je dovelo do ekonomskog kraha, stravične nezaposlenosti i činjenice da uopšte i nemamo vladu. Umesto nje, mi imamo određene partije s određenim ministrima koji ih predstavljaju, premijera koji ne vodi politiku, i koji zajedno s istim tim strankama odgovara predsedniku republike.

U Vladi sede konsultanti

Ko nam uopšte sedi u Vladi?

– To su određeni konsultanti koji su tu došli da prenesu na državni nivo poslove svojih konsultantskih kuća. Oni to i ne kriju, a premijer Cvetković je vrlo izraziti primer. Čovek koji je bio direktor Agencije za privatizaciju kada su se desile krupne nezakonitosti i koji je istovremeno bio izvršni direktor konsultantske firme. Kada bi se napravila ozbiljna revizija projekata koje rade ministarstva i vlada i pratili ti tokovi novca, videlo bi se da su svi projekti dogovoreni između konsultanata koji su ostali u konsultantskoj kući i drugih koji su došli u vladine institucije. A sve su to izmišljeni projekti i ogroman novac.

dr.wagner dr.wagner 19:28 26.08.2010

Gotovo je ...

...večer

-Po istom principu , ali malo u većem opsegu to je napravljeno i u RH ...

-Osnova "sistema" je procjena kompanije , a nakon toga je vrijednost koja
se plaća državi manja od vrijednosti robe u skladištu .... ili manja od
sredstava koja se potražuju za već obavljene poslove ...

-To se kupuje novcem od banaka ili mafije (jer je nova kasta tada bila gologuza), a
njima se vraća već nakon plaćenih potraživanja (koja se nekim čudom sada redovito
i brzo plaćaju)

-Sve je pokriveno zakonom (javni natječaj) , ali na njega se mogu javiti samo
"odlikaši" ...

-Javnost tada nije ništa pitala ..., jer u ratu se ne treba baviti takvim
pitanjima ... , državu su napali vanjski i unutrašnji neprijatelji ...
-Vanjski su bili istočno (kod vas zapadno) , a unutrašnji su bili oni koji nisu
klicali vlasti i koji su postavljali pitanja o privatizaciji ...

-Sada je gotovo !
-Postoji izreka u kojoj se spominju ;
... Baba , kolači i aorist ... ili bolje pluskvamperfekt


Wagner

sesili sesili 20:50 26.08.2010

Zastrašujuće!

Pukli smo. Od ovoga mi se vrti u glavi i vezuje čvor u želucu. Gde i kako će da žive moji sinovi i njihova deca?
angie01 angie01 21:46 26.08.2010

bogtemazo, Filipe,

i ti bi s ovakvim tekstovima da budesh dErektor drzavnog teveja?!
a model je, isto tako-samo sasvim suprotno!


preporuka!
tripraseta92 tripraseta92 22:00 26.08.2010

Ko laže, taj i krade

Svaka čast na ovakvom tendencioznom tekstu
Ovo je istraživačko novinarstvo onoliko koliko sam ja Katarina Velika lično.
Kažeš :
Cvetković na vrhu liste po broju raskinutih privatizacija

Tokom proteklih devet godina privatizacije, za svakog od šest bivših direktora Agencije za privatizaciju vezuju se sporne ili nedovoljno transparentne privatizacije pojedinih društvenih preduzeća. Prema podacima sa sajta Agencije za privatizaciju vidi se da je od početka privatizacije prodato nešto više od 2400 preduzeća, ali je istovremeno raskinuto nešto više od 550 kupoprodajnih ugovora, što su sve neuspešne privatizacije i to predstavlja oko 23 odsto, iako ima još brojnih primera spornih privatizacija u kojima Agencije nije raskinula kupoprodajni ugovor. Ipak, najveći broj danas raskinutih ugovora, ukupno 168, zaključio je aktuelni premijer Mirko Cvetković. Vesna Džinić je zaključila 155 kupoprodajnih ugovora, koji su nakon određenog vremena raskinuti, Miodrag Đorđević 101, Vladimir Čupić 40, Vladimir Galić 38, a Branko Pavlović 21.


Ali nam ne kažeš koliko je preduzeća ko privatizovao. Ti se podaci sigurno mogu naći na sajtu vlade, ali evo , može i ovo da posluži
U periodu 2001-2004. privatizovano je 1382 preduzeća, što je dva po jednom radnom danu. Ovo je primerna brzina, ali nedovoljna za veliki broj preduzeća koja čekaju redu za privatizaciju, pa kraj procesa još nije blizu.

Znači, u periodu kad je Cvetković bio na čelu agencije, privatizovana je polovina svih privatizovanih preduzeća za poslednjih 10 godina. I urađena priprema za barem polovinu privatizacija ostvarenih u periodu vladavine DSS-a. Dakle, Cvetković NIJE rekorder po broju raskinutih privatizacija, jer je PROCENAT raskinutih privatizacija iz tog perioda manji od 10 ( a prosek je 23%). To je sjajan rezultat, s obzirom na tempo kojim se tada radilo : 2 preduzeća po radnom danu. Kad se pogledaju brojke, ispadne da je Cveković rekorder po broju uspešno realizovanih privatizacija.
A što se tiče Branka Pavlovića, njega je smenio Koštunica zbog loših rezulatata . Čovek za tri meseca nije uradio NIŠTA!!!!! Dobro, bio je posle vredan, kad je trebalo ubediti male akcionare C-marketa koje je zastupao, da poklone svoj deo Miškoviću

O sadašnjoj vladi ne mislim ništa dobro, ali me nervira kad neko laže!
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:37 26.08.2010

Re: Ko laže, taj i krade

Ako je "Cvetković rekorder po broju uspešno realizovanih privatizacija", zašto je dao ostavku "iz ličnih razloga", a na novinarsko pitanje o razlozima prevremene ostavke NE želi i neće da ODGOVORI!
Epilog rada svih prethodnih 6 direktora Agencije za privatizaciju osećaju svi oni koji su ostali bez radnih mesta, plata, doprinosa za penzijsko osiguranje...
A vaš komentar je stilu: AKO NAROD NEMA MLEKA, NEKA PIJE - PIVO!
tripraseta92 tripraseta92 22:53 26.08.2010

Re: Ko laže, taj i krade

Filip Mladenović
Ako je "Cvetković rekorder po broju uspešno realizovanih privatizacija", zašto je dao ostavku "iz ličnih razloga"


Stvaaaaaaaarno! A šta je trebalo da kaže? Došao Koštunica, i mi iz Đinđićeve vlade smo baš omiljeni!!!!
I sam si napisao da ga je postavila tadašnja vlada. Pa kad je otišla vlada, odlaze i postavljenici, zar ne?
A vaš komentar je stilu: AKO NAROD NEMA MLEKA, NEKA PIJE - PIVO!


Argumentovano, kao i uvek ! Kako ste samo izveli taj zaključak, baš me interesuje!
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:12 26.08.2010

Re: Ko laže, taj i krade

tripraseta92

Filip MladenovićAko je "Cvetković rekorder po broju uspešno realizovanih privatizacija", zašto je dao ostavku "iz ličnih razloga"Stvaaaaaaaarno! A šta je trebalo da kaže? Došao Koštunica, i mi iz Đinđićeve vlade smo baš omiljeni!!!! I sam si napisao da ga je postavila tadašnja vlada. Pa kad je otišla vlada, odlaze i postavljenici, zar ne?
A vaš komentar je stilu: AKO NAROD NEMA MLEKA, NEKA PIJE - PIVO! Argumentovano, kao i uvek ! Kako ste samo izveli taj zaključak, baš me interesuje!

Ako Vas podaci o ekonomskom stanju nacije i surove slike svakodnevice ne mogu uveriti i ubediti u kriminalne metode i poraznu, tj. koruptivnu praksu privatizacije, onda Vaš komentar "Ovo je istraživačko novinarstvo onoliko koliko sam ja Katarina Velika lično" smatram kao kompliment!
tripraseta92 tripraseta92 01:08 27.08.2010

Re: Ko laže, taj i krade

Filip Mladenović

Ako Vas podaci o ekonomskom stanju nacije i surove slike svakodnevice ne mogu uveriti i ubediti u kriminalne metode i poraznu, tj. koruptivnu praksu privatizacije...

Da. Podaci, ali ISTINITI, me mogu uveriti u...šta god!

...onda Vaš komentar "Ovo je istraživačko novinarstvo onoliko koliko sam ja Katarina Velika lično" smatram kao kompliment!


Takođe zahvaljujem na komplimentu!
Filip Mladenović Filip Mladenović 09:44 27.08.2010

Re: Ko laže, taj i krade

"OCI I USI SU LOSI SVEDOCI ONIMA KOJI IMAJU VARVARSKE DUSE!"
tripraseta92 tripraseta92 12:26 27.08.2010

Re: Ko laže, taj i krade

OCI I USI SU LOSI SVEDOCI ONIMA KOJI IMAJU VARVARSKE DUSE


Ti, kanda vadiš te lepe izreke iz nekog bakinog spomenara.
A ono što u bakinom spomenaru ne piše je da je Heraklit ( autor ovog fragmenta) pod pojmom "varvarska duša" mislio "na one koji ne znaju za LOGOS". Na one koji vide, čuju, copy-pejstuju ..., ali ne umeju da se služe razumom i dokazivanjem.

Kao i u postavljenom tekstu, opet se služiš manipulacijama, svesno ili ne.Od ponuđenog teksta, izabereš ono što ti se dopada, a ono što tvojoj tezi ne ide u prilog prosto ignorišeš. Kao dete koje se sakrije iza drveta, pa veruje, da ako on ne vidi druge , neće ni oni njega videti. Nije svestan da mu viri guza iza drveta.
AlexDunja AlexDunja 22:06 26.08.2010

meni najlepše

što si isključio caps lock
i u naslovu.
way to go!
biće bloger od tebe.

ok text, nije da nismo znali.
markonio92 markonio92 22:15 26.08.2010

So

I šta sada?
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:39 26.08.2010

Re: So

markonio92
I šta sada?

Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji! Poput poljske "SOLIDARNOSTI"!
angie01 angie01 23:08 26.08.2010

Re: So

Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji! Poput poljske "SOLIDARNOSTI"!


jedini jaki & uticajni pokret, koji ovde moze da se stvori i egzistira, ( u stvari vec postoji, samo nije zvanishno registrovan i organizovan, al je zato spontan), nije ni malo gradjanski, al je zato ukorenjen i kao takvav deo tradicije i kontinuiteta shto nam je kao naciji vazno, je:


markonio92 markonio92 00:22 27.08.2010

Re: So

Filip Mladenović
Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji!


Sa kojim ljudima? Teško, tu šansu smo potrošili.
gorran2 gorran2 01:01 27.08.2010

Re: So

Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji
Da, ali od čega?
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 03:02 27.08.2010

Re: So

Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji! Poput poljske "SOLIDARNOSTI"!

I je li rezultat uticajne Solidarnosti da se u Poljskoj celokupnog društvenog bogatstva dokopalo više od 2% pučanstva ili je ispalo kako je ispalo? I da li i Poljacima ništa nije jasno ili je to samo naša osobina da se čudom čudimo rezultatima onoga zašta smo se zdušno borili (čuj, borili)?

editovana slovna greska
mikimedic mikimedic 08:36 27.08.2010

Re: So

Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji! Poput poljske "SOLIDARNOSTI"!


kad nisi uspeo da budes tijanic, sad bi malo da budes valensa?

alselone alselone 09:42 27.08.2010

Re: So

mikimedic

kad nisi uspeo da budes tijanic, sad bi malo da budes valensa?


sad si ga ofirao na brzinu, plan je bio da tupi jedno pešes tekstova i onda da objavi "kandidovao sam se" tekst.
Filip Mladenović Filip Mladenović 09:42 27.08.2010

Re: So

mikimedic
Stvaranje jakog i uticajnog gradjanskog pokreta u Srbiji! Poput poljske "SOLIDARNOSTI"!kad nisi uspeo da budes tijanic, sad bi malo da budes valensa?

Nas javni medijski servis bi svakako bio bolji i u skladu sa misijom prosvecivanja i objektivnog informisanja, uz postovanje kulturnih standarda, da je umesto Tijanica izabran kolega Jaksa Scekic! A sto se Valense tice, pogledajte cinjenicama u oci: GDE JE DANAS POLJSKA, a gde je bila pre 20 godina!!!
mikimedic mikimedic 10:10 27.08.2010

Re: So

da je umesto Tijanica izabran kolega Jaksa Scekic!


pa sto se nije kandidovao?

mozda je kad je video da si ti podneo kandidaturu pomislio da u toj konkurenciji nema sta da trazi?a koga cemo za valensu?


Filip Mladenović Filip Mladenović 10:21 27.08.2010

Re: So

mikimedic
da je umesto Tijanica izabran kolega Jaksa Scekic! pa sto se nije kandidovao? mozda je kad je video da si ti podneo kandidaturu pomislio da u toj konkurenciji nema sta da trazi?a koga cemo za valensu?

Mi, samostalni novinari, koji se manje ili vise uspesno bavimo istrazivanjima, radimo vredan i znacajan posao za zdravlje nacije i prosperitet svih u Srbiji! A vi, koji samo pljuckate pod laznim nadimcima, koji je vas smisao zivota, razlog egzistencije!?
alselone alselone 10:23 27.08.2010

Re: So

Filip Mladenović

Mi, samostalni novinari, koji se manje ili vise uspesno bavimo istrazivanjima, radimo vredan i znacajan posao za zdravlje nacije i prosperitet svih u Srbiji! A vi, koji samo pljuckate pod laznim nadimcima, koji je vas smisao zivota, razlog egzistencije!?


koga ti budes izlecio ni pakao mu nece tesko pasti
mikimedic mikimedic 10:30 27.08.2010

Re: So

A vi, koji samo pljuckate pod laznim nadimcima,


moj nadimak je pravi, pitaj karagacu.
Filip Mladenović Filip Mladenović 10:44 27.08.2010

Re: So

alselone

Filip MladenovićMi, samostalni novinari, koji se manje ili vise uspesno bavimo istrazivanjima, radimo vredan i znacajan posao za zdravlje nacije i prosperitet svih u Srbiji! A vi, koji samo pljuckate pod laznim nadimcima, koji je vas smisao zivota, razlog egzistencije!?koga ti budes izlecio ni pakao mu nece tesko pasti

Hvala na komplimentu!
A sada super aforizam, samo za Vas: U PAKLU JE DJAVO POZITIVAN LIK! (S. Lec)
Doctor Wu Doctor Wu 20:54 27.08.2010

Re: So

Filip Mladenović
Mi, samostalni novinari, koji se manje ili vise uspesno bavimo istrazivanjima, radimo vredan i znacajan posao za zdravlje nacije i prosperitet svih u Srbiji! A vi, koji samo pljuckate pod laznim nadimcima, koji je vas smisao zivota, razlog egzistencije!?

Pazi kad je cak i tebi jasno da je jedina vrednost ovoga sto si napisao to sto si se potpisao imenom i prezimenom.
Filip Mladenović Filip Mladenović 22:09 27.08.2010

Re: So

Doctor Wu

Filip MladenovićMi, samostalni novinari, koji se manje ili vise uspesno bavimo istrazivanjima, radimo vredan i znacajan posao za zdravlje nacije i prosperitet svih u Srbiji! A vi, koji samo pljuckate pod laznim nadimcima, koji je vas smisao zivota, razlog egzistencije!?Pazi kad je cak i tebi jasno da je jedina vrednost ovoga sto si napisao to sto si se potpisao imenom i prezimenom.

Citav tim mladih, hrabrih i profesionalnih novinara vredno radi u Centru za istrazivacko novinarstvo NUNS-a! Sa IMENOM i PREZIMENOM! Posetite sajt www.cins.org.rs, da vidite i uverite se sta znaci "imati petlju" u ovoj i ovakvoj Srbiji! Ponosan sam sto radim i saradjujem sa takvim ljudima!
Doctor Wu Doctor Wu 22:26 27.08.2010

Re: So

Citav tim mladih, hrabrih i profesionalnih novinara vredno radi u Centru za istrazivacko novinarstvo NUNS-a! Sa IMENOM i PREZIMENOM! Posetite sajt www.cins.org.rs, da vidite i uverite se sta znaci "imati petlju" u ovoj i ovakvoj Srbiji! Ponosan sam sto radim i saradjujem sa takvim ljudima!

Samo se nadam da u svoje CV-jeve nece stavljati to da su radili s tobom. Filipe, ovakvim angazovanjem i gomilom gluposti i frazetina kojima obasipas cinis medvedju uslugu stvari za koju se boris.

'Ajde sad, za promenu, malo razmisli pre nego sto otpises.
Filip Mladenović Filip Mladenović 23:02 27.08.2010

Re: So

Doctor Wu
Citav tim mladih, hrabrih i profesionalnih novinara vredno radi u Centru za istrazivacko novinarstvo NUNS-a! Sa IMENOM i PREZIMENOM! Posetite sajt www.cins.org.rs, da vidite i uverite se sta znaci "imati petlju" u ovoj i ovakvoj Srbiji! Ponosan sam sto radim i saradjujem sa takvim ljudima!Samo se nadam da u svoje CV-jeve nece stavljati to da su radili s tobom. Filipe, ovakvim angazovanjem i gomilom gluposti i frazetina kojima obasipas cinis medvedju uslugu stvari za koju se boris.'Ajde sad, za promenu, malo razmisli pre nego sto otpises.

Samo vi posetite sajt www.cins.org.rs i shvaticete najzad sta znaci "imati muda" u srpskom novinarstvu, bez zaklanjanja i skrivanja iza tupavih nadimaka i zamene teza! Srbija zasluzuje svoju verziju wikileaks-a, upravo zbog takvih kao sto ste vi: kreativno impotentni, eticki devastirani, a po pitanju licne hrabrosti - Wu(na) bato!
Doctor Wu Doctor Wu 23:34 27.08.2010

Re: So

Samo vi posetite sajt www.cins.org.rs i shvaticete najzad sta znaci "imati muda" u srpskom novinarstvu, bez zaklanjanja i skrivanja iza tupavih nadimaka i zamene teza! Srbija zasluzuje svoju verziju wikileaks-a, upravo zbog takvih kao sto ste vi: kreativno impotentni, eticki devastirani, a po pitanju licne hrabrosti - Wu(na) bato!

Sudeci po motivima koje nemilice ponavljas iz replike u repliku (mladi saradnici, muda, impotencija, petlja, vuna...) kao i boldovanju i interpukcijskim znacima tebe je, izgleda, poceo da drma klimaks.
Filip Mladenović Filip Mladenović 00:46 28.08.2010

Re: So

Doctor Wu
Samo vi posetite sajt www.cins.org.rs i shvaticete najzad sta znaci "imati muda" u srpskom novinarstvu, bez zaklanjanja i skrivanja iza tupavih nadimaka i zamene teza! Srbija zasluzuje svoju verziju wikileaks-a, upravo zbog takvih kao sto ste vi: kreativno impotentni, eticki devastirani, a po pitanju licne hrabrosti - Wu(na) bato!Sudeci po motivima koje nemilice ponavljas iz replike u repliku (mladi saradnici, muda, impotencija, petlja, vuna...) kao i boldovanju i interpukcijskim znacima tebe je, izgleda, poceo da drma klimaks.

Ne drma mene klimaks, nego ekonomska beda i besperspektivnost. Kada me jednog dana unuci budu pitali "A šta si ti deko radio u vreme kada su Srbijom harali kriminalci?", nabrojani u tekstu, slobodno ću moći da ih pogledam u oči i da im odgovorim! A šta ćete vi, WU(na) bato da radite "na crti" pred unucima?
Samo za vas jedna filipika: GRADJANKE I GRADJANI SU POSLEDNJA RUPA NA SVIRALI! TA SVIRALA SE KORISTI ZA ŠPICU TV DNEVNIKA!
Doctor Wu Doctor Wu 07:24 28.08.2010

Re: So

Ne drma mene klimaks, nego ekonomska beda i besperspektivnost. Kada me jednog dana unuci budu pitali "A šta si ti deko radio u vreme kada su Srbijom harali kriminalci?", nabrojani u tekstu, slobodno ću moći da ih pogledam u oči i da im odgovorim:

Pisao filipike!
Doctor Wu Doctor Wu 07:29 28.08.2010

Re: So

A to koliko imas petlje/muda/hrabrosti, i koliko si imun na Wuna bato!, si pokazao u odgovoru na gornje, krajnje jednostavno pitanje:

Filip Mladenovic
Nakon Vlade Mirka Marjanovića, i naredne Vlade, Zorana Djindjića, Vojislava Koštunice i Mirka Cvetkovića NAJODGOVORNIJE su za ekonomski i društveni sunovrat Srbije,


Da ne fali neko ime u ovom nizu?
Filip Mladenović Filip Mladenović 09:34 28.08.2010

Re: So

O Zoranu Zivkovicu sam vise puta veoma kriticki pisao i govorio, i ovde i u svojoj emisiji MUCNI GLAVOM na talasima "Dvestadvojke"! Ovaj Vas komentar je jos jedan u nizu dokaza Vase intelektualne impotencije i moralne indisponiranosti!
Dakle, skoknite na sajt www.cins.org.rs, kao pocetak skupljanja hrabrosti, i slusajte satiricnu emisiju MUCNI GLAVOM, da Vas glava vise ne boli i da biste sebi pokazali da jos imate obraza!
Doctor Wu Doctor Wu 10:00 28.08.2010

Re: So

Filip Mladenović
O Zoranu Zivkovicu sam vise puta veoma kriticki pisao i govorio, i ovde i u svojoj emisiji MUCNI GLAVOM na talasima "Dvestadvojke"! Ovaj Vas komentar je jos jedan u nizu dokaza Vase intelektualne impotencije i moralne indisponiranosti!
Dakle, skoknite na sajt www.cins.org.rs, kao pocetak skupljanja hrabrosti, i slusajte satiricnu emisiju MUCNI GLAVOM, da Vas glava vise ne boli i da biste sebi pokazali da jos imate obraza!

Ma, mani me tih komunistickih zvaka tipa: 'Drugovi, ima kritika, al' ima i samokritika!' Ovde se jasno vidi koliku tezinu i vrednost ima tvoje kriticko pisanje. Pitanje je bilo zasto nisi i Zorana Zivkovica (kao, uostalom, i svog sponzora Cedu Jovanovica) stavio u kontekst ostalih koji su intenzivno upropascavali Srbiju tokom proteklih 10 odnosno 20 godina?
Filip Mladenović Filip Mladenović 10:21 28.08.2010

Re: So

Doctor Wu

Filip MladenovićO Zoranu Zivkovicu sam vise puta veoma kriticki pisao i govorio, i ovde i u svojoj emisiji MUCNI GLAVOM na talasima "Dvestadvojke"! Ovaj Vas komentar je jos jedan u nizu dokaza Vase intelektualne impotencije i moralne indisponiranosti!Dakle, skoknite na sajt www.cins.org.rs, kao pocetak skupljanja hrabrosti, i slusajte satiricnu emisiju MUCNI GLAVOM, da Vas glava vise ne boli i da biste sebi pokazali da jos imate obraza!Ma, mani me tih komunistickih zvaka tipa: 'Drugovi, ima kritika, al' ima i samokritika!' Ovde se jasno vidi koliku tezinu i vrednost ima tvoje kriticko pisanje. Pitanje je bilo zasto nisi i Zorana Zivkovica (kao, uostalom, i svog sponzora Cedu Jovanovica) stavio u kontekst ostalih koji su intenzivno upropascavali Srbiju tokom proteklih 10 odnosno 20 godina?

HRABRI I PROFESIONALNI NOVINARI NEMAJU SPONZORE, VEC IMAJU MUDA! KADA TO UKAPIRATE, POSTACETE ZDRAVIJI, USPRAVNIJI I SMISLENIJI!
Doctor Wu Doctor Wu 11:00 28.08.2010

Re: So

HRABRI I PROFESIONALNI NOVINARI NEMAJU SPONZORE, VEC IMAJU MUDA! KADA TO UKAPIRATE, POSTACETE ZDRAVIJI, USPRAVNIJI I SMISLENIJI!

Primecujes li da ti slova postaju sve veca i masnija kako ti pisanija postaju sve praznija i besmislenija?
maksa83 maksa83 12:15 28.08.2010

Re: So

"A šta si ti deko radio u vreme kada su Srbijom harali kriminalci?", nabrojani u tekstu, slobodno ću moći da ih pogledam u oči i da im odgovorim!

Ne, stvarno deko ... šta ćeš da im kažeš?

tripraseta92 tripraseta92 15:16 28.08.2010

Re: So

Makso, ne valja ti fotka. Ne vide se muda!
maksa83 maksa83 17:34 28.08.2010

Re: So

Makso, ne valja ti fotka. Ne vide se muda!

Ne bih se šokirao da ih je domatjin, iz obzira prema nama koji gledamo, odFotošopao sa slike da se ne zgranemo i postiđeno zagledamo u pod na jedno pola sata vajkajući se gde su naša.

Možda pogrešno mesto gledamo - možda je hajlajt slike ipak ova besna über-snajka koja ga drži tako da se njena ne vide.
Doctor Wu Doctor Wu 17:49 28.08.2010

Re: So

besna über-snajka koja ga drži tako da se njena ne vide.

Mozda Felipeu fale muda, ali njoj sigurno jedino fale brkovi.
hazar hazar 23:40 26.08.2010

Ako je ovo

istraživačko novinarstvo šta je onda prepisivačko. Niste naveli ništa što već nije objavljeno, a i to što ste napisali je toliko uopšteno, a tako pretenciozno najavljeno.

Oprostite na oštrini, ali za ovakav rezultat vam je dovoljna jedna nedelja rada, uz normalan preduslov da ste pratili dešavanja u toj oblasti, a nikako meseci.
Filip Mladenović Filip Mladenović 09:38 27.08.2010

Re: Ako je ovo

hazar
istraživačko novinarstvo šta je onda prepisivačko. Niste naveli ništa što već nije objavljeno, a i to što ste napisali je toliko uopšteno, a tako pretenciozno najavljeno.Oprostite na oštrini, ali za ovakav rezultat vam je dovoljna jedna nedelja rada, uz normalan preduslov da ste pratili dešavanja u toj oblasti, a nikako meseci.

Postovani, integralnu verziju istrazivanja pogledajte i pregledajte na sajtu
www.cins.org.rs, gde su publikovana i ostala novinarska istrazivanja. Tek nakon toga mozete dati potpun i objektivan kriticki sud!
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 08:27 27.08.2010

Samo...

Filipe,

Istrazivacko novinarstvo nije ono koje objavljuje sta su funkcioneri naveli u imovinskim kartama vec ono koje objavljuje sta isti poseduju a nisu prijavili! Ono ne konstatuje da 'optuzeni' nije hteo da odgovori na 'novinarsko pitanje', pa je automatski kriv valjda?

Vi ocigledno krivite sve, bez razlike, od pocetka rada agencije do danas. A i to bez argumenata - odnosno jedini vam je broj raskinutih privatizacija kao da je neko unapred mogao da zna da kupac nece ispuniti uslove iz ugovora. Pogledajte kako to radi Verica Barac. Ona razotkriva sistem koji je napravljen, ko ga je i kada napravio, a i kako se po tom sistemu legalno preliva novac ka privatnim racunima privilegovanih. Bez senzacija, bez pompeznih naslova, vec mirno i razlozno.

I sta vam to znaci 'solidarnost', gradjanski pokret i slicno? Opet revolucija, pa konfiskacija imovine od 'zle burzoazije', pa ce radnici u svojim fabrikama sami da odlucuju sta ce da rade i napravice zemlju proleterskog blagostanja??? Veliki gigant 'Sever' je propao davno pre pomenute privatizacije. Kao i ostali. Zbog toga nam je i trebao reset sistema, a ispostavilo se da mnoge firme vrede daleko manje nego zemljiste na kome su. Da li zamisljate drzavu kako otpusta radnike iz njih i nesto zida? Vise ih zamisljam sa budzetskim dotacijama i prividom da nesto rade, a ne vrede i ne sluze ni cemu... Krimanala je naravno bilo, kao i svugde, i to treba da se rasvetli, ali vas tekst to nikako ne cini...Filip Mladenović Filip Mladenović 09:51 27.08.2010

Re: Samo...

Poštovane kolege i prijatelji,


Prateći trag priče saradnika Centra za istraživačko novinarstvo NUNS-a, nastale u okviru projekta “Fond za istraživačko novinarstvo” podržanog od strane ambasade Holandije u Srbiji, u kojoj se radilo na analizi poslovanja Agencije za privatizaciju i sumnjivih ostavki svih sedmoro direktora, koja je objavljena pod nazivom Na “lični zahtev” napuštali agenciju, došao sam do podataka o poslovnoj istoriji aktuelnog predsednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovića.


Iz dokumenata koje smo prikupili vidi se da je Mirko Cvetković imao ortačke poslovne veze sa izvesnim Vladislavom Tamburkovskim, licem sa Interpolove poternice.
Pre objavljivanja pokušavali smo telefonom da dobijemo objašnjenje premijera, ali sve do juče, dok materijal nije objavljen, premijerovi savetnici nisu bili ponudili obrazloženje. U reagovanju, koje su naknadno poslali, nije demantovana činjenica o poslovnoj saradnji, ali se kaže da Cvetković nije znao da je Tamburkovski na poternici, kao i da sa njim nije u kontaktu već četiri godine, iako su zajedničku firmu ugasili tek krajem 2008.godine.


U tekstu koji smo objavili pod nazivom “Balkanske veze i konsultanti stečajni upravnici” zajedno sa svom dokumentacijom do koje smo došli, vidi se da je Cvetković sve do 2008. godine imao poslovne odnose sa Tamburkovskim. Njih dvojica ne samo da su imali zajedničku firmu u Beogradu, već su zajednički predstavljali “Ces Mekon” u poslu sa srpskom Agencijom za privatizaciju, pokazuju dokumenti do kojih sam došao i koje sam objavio na www.cins.org.rs.


Pored toga objavljeni su i zvanični podaci o tome da je njihova agencija “Ces Mecon” tokom prošle godine od svih konsultantskih firmi ostvarila najveći prihod od Agencije za privatizaciju od oko 5,72 miliona evra, a pri tome je vlasnik agencije Ces Mecon Zvonimir Nikezić, ujedno i prijatelj premijera Srbije, ali i otac njegovog savetnika za privredu Dušana Nikezića.


Iako je ovo u Makedoniji, ali i Bugarskoj objavljeno kao vest dana (http://alsat.mk/vesti/zemja/1151484.html http://a1.com.mk/vesti/default.aspx?vestID=126745 http://www.dnes.bg/world/2010/08/26/alo-srybskiiat-premier-rabotil-godini-s-bylgarski-prestypnik.97382#comments) u Srbiji je tekst preneo za sada samo dnevni list Alo, mnogobrojni internet portali, dok su mi kolege iz najvećeg medija čestitali, ali sa žaljenjem javili da urednici smatraju da “nije dobar momenat” za objavljivanje.


Verujem da je pritisak kabineta premijera na domaće medije bio ogroman, jer su i mene nakon objavljivanja čitavo veće zvali telefonom.


Imam potvrdu informacije da je ovo bila tema svih kolegijuma redakcija u Srbiji, ali sve one su odlučile da poslušaju nalog iz kabineta.


Verujem da sam objavljivanjem ovog materijala ispunio svoju profesionalnu dužnost i štitio javni interes građana Srbije, i da će to doprineti demokratizaciji moje zemlje i povećavanju odgovornosti političara za ono što rade. Ako je Mirko Cvetković sarađivao sa Tamburkovskim kao konsultant, važno je da građanima Srbije to objasni kao premijer?


Tekst možete pogledati na http://www.cins.org.rs/?p=2816


Tekst o radu bivših direktora Agencije za privatizaciju http://www.cins.org.rs/?p=2779


Pozdrav,
Centar za istraživačko novinarstvo NUNS-a
Djordje Padejski
ime_korisnicko ime_korisnicko 18:47 27.08.2010

Re: Samo...

domazetovic.andrej


I sta vam to znaci 'solidarnost', gradjanski pokret i slicno? Opet revolucija, pa konfiskacija imovine od 'zle burzoazije', pa ce radnici u svojim fabrikama sami da odlucuju sta ce da rade i napravice zemlju proleterskog blagostanja???


Zaboravio si da pomenes i to kako ce potomci tih postenjacina kojima bi posle tih gibanja bila konfiskovana imovina - na sav glas kmecati za oduzetim kapitalom koji je njihov vrli predak, u znoju lica svog, sticao citavih par godina.
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 15:08 28.08.2010

Re: Samo...

Zaboravio si da pomenes i to kako ce potomci tih postenjacina kojima bi posle tih gibanja bila konfiskovana imovina - na sav glas kmecati za oduzetim kapitalom koji je njihov vrli predak, u znoju lica svog, sticao citavih par godina


Tacno - i zbog toga predlazem da se deo potomaka odmah pobije, deo na Goli otok da malo razmislja, SVIMA zabraniti pohadjanje fakulteta, najistaknutije pred sud partije, pa javno streljati i vesati. A onda, gle cuda, za nekoliko godina iz proleterijata se izdvoji slicna klasa koja nekako sve lici na one od pre...
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 15:21 28.08.2010

Re: Samo...

Tamburkovski se uopste ne pominje u vasem tekstu???
ime_korisnicko ime_korisnicko 16:49 28.08.2010

Re: Samo...domazetovic.andrej

Tacno - i zbog toga predlazem da se deo potomaka odmah pobije, deo na Goli otok da malo razmislja, SVIMA zabraniti pohadjanje fakulteta, najistaknutije pred sud partije, pa javno streljati i vesati.


Pa, jbt, gde si ti bio tih godina?
Da su oni posle WW2 imali tvoju genijalnu viziju danas bi tzv. liberalni kapitalizam bio mislena imenica, a nesto mi se javlja da to i nije tako losa ideja...
Kraja Kraja 13:22 27.08.2010

..."sve smo mi to...

....znali filipe".....

...well, pa sto ste cutali...?

...svojevremeno sam pokusavao da dodjem do zavrsnog izvestaja o stecaju beobanke ali bez uspeha...
...kad sam ga konacno dobio, ponudio sam nekim novinskim kucama da, uz komentara ekonomiste po izboru, objave "istinu o propaloj banci"...niko nije bio zainteresovan...

...sada "svi znamo" da beobanka nije bila u minusu preko milijardu maraka (dinkic), vec je imala pozitivan saldo, sada "svi znamo" da je drzava (dinkic, labus) ponistila akcije banke placene cash novcem, sada "svi znamo" da su stotine hiljada m2 poslovnog prostora podeljene, poklonjene, date u bescenje, sad "svi znamo" da je drzava prodavala i "privatizovala" preduzeca na kojima je beobanka imala hipoteku (gde su tada bili oni koji znaju na cemu zapad pociva?)....
...tada je dinkic (kome se "srce paralo" sto je morao da otera banke u stecaj) rekao da je agencija za sanaciju i stecaj banaka otkupila sve dugove i SVA POTRAZIVANJA banke za 100.000 ondasnjih dinara...kakav je to posao bio, kupiti milijarde za 100 K dinara...
...o da, i svi zaposleni u stecaju su bili obavezni da NE IZNOSE informacije o procesu stecaja...
...sitnica, dok je dzinicka imala platu, pogledaj gore napisao filip, moja plata do pred kraj stecaja je bila 9.000 din...nadnica za cutanje...haha....

...preporuka filipu za napisano, iako su "svi to znali"....

ps. 3praseta92, napisi nam nesto sto "svi ne znamo"....proslavi se....
ime_korisnicko ime_korisnicko 18:58 27.08.2010

Re: ..."sve smo mi to...

Kraja

ps. 3praseta92, napisi nam nesto sto "svi ne znamo"....proslavi se....


Mogu ja?

"Svi znamo" da onde gde pocinje uniformni, stranacki nacin razmisljanja - prestaje mozak, ali "svi ne znamo" ko je ovde po partijskoj duznosti sve dok na pojavu bilo koga ko ne zeli da bude ovca - u troglasju ne zalelece: "To je vuk! To je vuk! To je vuk!"
tripraseta92 tripraseta92 23:44 27.08.2010

Re: ..."sve smo mi to...

Kraja
....znali .....

...well, pa sto ste cutali...?


...
Kraja
dok je dzinicka imala platu, pogledaj gore napisao filip, moja plata do pred kraj stecaja je bila 9.000 din...nadnica za cutanje...haha....ps. 3praseta92, napisi nam nesto sto "svi ne znamo"....proslavi se....

Slave imam dovoljno, i ne primam ni nadnicu za ćutanje, ni nadnicu za manipulisanje... kao neki
manituu manituu 20:45 27.08.2010

nezavisno novinarstvo

i da uprostim, nezavisna informacija, se odrzala jos samo po ovakvim blogovima, i odredjenim internet sajtovima do kojih dolazi vrlo mali br. ljudi..
pa setite se samo proleca i sece platana, pa koja je novinarska p.cka smela da objavi bilo sta sto ima veze sa istinom, sem e-novina pere lukovica...a to je samo tata djilas bio naredio...
pa ko sme da objavi ovakve stvari, kad mnogo vece tate narede...
samo ljudi koji nisu zavisni od tih istih tata, tj. ljudi koje novac ne zanima..
a takvih je nazalost malo...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana