Hronika| Istorija

Kojekude Milošu, Činiš 'voliko Crni Đorđe (II)

omega68 RSS / 09.11.2010. u 17:01

Kao što rekoh , odavno me muče dva pitanja:

Da li se istorija ponavlja i

da li ličnosti stvaraju slavnu  istoriju ili određeno vreme pravi velike istorijske ličnosti? 

         Miloš Obrenović je rođen 1780.godine u selu Dobrnji u užičkoj nahiji , u seljačkoj porodici.

Posle očeve smrti dosta je teško živeo.Kao vrlo siromašan bio je prinuđen da stupi u službu kod imućnijih seljaka kao čobanin.Kada je kasnije njegov brat po majci Milan ( čije je prezime kasnije uzeo Miloš ), baveći se se trgovinom svinjama poboljšao svoj položaj, Miloš je stupio u službu kod njega u selu Brusnica i tu zajedno sa njim dočekao početak ustanka 1804.godine.Milan je ubrzo postao vojvoda , a Miloša jedan od istaknutih ratnika.Prilikom napada na Užice 1807. i  Miloš je postao vojvoda.’’Karađorđe , lično, mu je uručio vojvodsku diplomu’’.

 

         U borbama na Zasavici , a kasnije na Ravnju 1813. Miloš se junački borio pod komandom kneza Sime Markovića. Prilikom sloma ostao je u zemlji što mu je još više podiglo ugled pa je izabran za vođu Drugog srpskog ustanka.

Vuk Karadžić je bio poznat kao veliki pristalica Miloša u dinastičkim borbama.Miloš mu je dao i godišnju penziju, pa ipak ga je Vuk u jednom svom spisu koji je otvoren tek 1900. god, ovako karakteriše: ’’Kad sam opisivao slavna dela Miloša Obrenovića, potomstvo ima tražiti od mene opisanija i njegova moralna karaktera i rđava dela.Stanje moga zdravlja ne dopušta mi da za sad o tome napišem...Meni se čini da će se najlakše predstaviti porttret Miloševog života u vlasti i gospodstvu kada mu se opiše ovi’ pet glavnih svojstava njegovi’ : I sprdnja, II samoljublje i prezrenje sviju drugi’ ljudi, III samovoljno vladanje i upravljanje zemljom, IV nepostojanstvo i laž, V domaći život’’.

U amanet je ostavljeno da ta građa nikad ne bude izdavana jer sadrži obilje pornografskih izraza i opisa šala u jednoj sredini u kojoj je vrhunac duhovitosti bio Milošev buljubaša poznat kao Amidža.

         Uzdižići se od seoskog čobančeta do vojvode , pa onda i do vrhovnog kneza Srbije, Miloša je, zbog vlasti, sve više hvatala vrtoglavica, te se ponašao pašinski i živeo razmetljivo.Po nošnji i po načinu života , po svojim manirima i postupcima on je odavao sliku turskog paše.On je od paša , begova i aga učio o politici , pa nije čudno što mu je njihovo društvao imponovalo.Dvojici svojih sinova dao je naziv’’beg’’( beg Milan i beg Mihailo ).U svom pismu Milošu iz 1832, iz Zemuna, Vuk piše kritički o njegovom načinu upravljanja i života.Nabrajajući slučajeve tiranije, bezobzirne trgovine i globljenje naroda, Vuk završava pismo:’’S vladanjem vaše svetosti niko nije zadovoljan, ama baš niko osim vaša dva sina , a i oni da su veći može biti da bi bili nezadovoljni kao makar ko drugi’’.

         Miloš je bio veliki sladostrasnik i raspusnik.Osim žene Ljubice imao je mnogo ’’milosnica’’.Jednu od njih, neku Petriju Sarajevku, Ljubica je lično ubila pištoljem.Pored zakonite žene uzeo je i jednu pokrštenu Turkinju sa kojom je imao i sina Gavrila koji je malo poživeo.Narod ju je zvao ’’Jelenka , mala gospođa’’, za razliku od Ljubice koja je bila ’’velika gospođa’’.Lukav i prepreden, Miloš je bio majstor za ophođenje sa Turcima.Niko nije znao kao on da se s njima laže i slaže, kako mu kad treba.Kao veliki trgovac znao je da iskoristi tursku blagonaklonost i za svoje lično bogaćenje i da korumpira Turke.Od običnog siromaška kakav je bio , postao je jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu.

         Kao vrhovni starešina Miloš se ponašao kao despot i tiranin.Ne samo da je omalovažavao već je i kinjio i ponižavao ljude.Smakao je mnogo starešina i viđenih ljudi iz ustanka.Batinao bi ponekad i pojedince iz svoje najbliže okoline.Radio je sve na svoju ruku, ali u dosluhu sa Marašli Ali pašom ( Marašlijom ) i drugim vezirima.Sazivao je i narodne skupštine ali su one više služile ( od 1815 – 1830 ) kao dogovor Miloša sa starešinama za učvršćenje tursko-srpske uprave , za razrezavanje poreza i učvršćivanje njegovog položaja.

         Karakteristična je bila jedna skupština koju je Miloš sazvao u Kragujevcu ( u koji je već 1818. bila premeštena prestonica ) 14. maja 1828. godine  , povodom rusko-turskog rata.Miloš je otvorio skupštinu svojim govorom kojim savetuje skupštinare da upotrebe sve sile kako bi se u  Srbiji sačuvao ’’mir i tišina’’.Govor je završio rečima :’’ Nama nije za tim stalo što se carevi među sobom komešaju.Carstva se i pobiju i pomire , teško slabijemu koji koji se u boj njin meša pa posle ili od jedne ili od druge strane bude ostavljen.Našoj zemlji je mir nužan i mi se samo mirom u celosti održati možemo’’.

Rat između Rusije i Turske se završio bez učešća Srbije , ali ne i Srba.U redovima ruske vojske stupila je tokom rata masa srpskih dobrovoljaca – bivših emigranata i potajno pobeglih lica iz Srbije.Srpski dobrovoljci u ruskoj vojsci su se borili sa neobičnom hrabrošću, što su ruski oficiri javno isticali.Miloš je vrlo rđavo gledao na njih jer su oni širili o njemu najgore glasove kao o turskom panduru , a uz to su ugrožavali mir u Srbiji.početkom 1829.god, Miloš zatraži od ruskih generala ’’da se Miljko Petrović ( brat Hajduk-Veljka ) i drugi Srbi skitnice i ugursuzi udalje u Rusiju’’.Međutim,  oni su ostali u ruskoj vojsci i u jednom napadu na Selistriju Miljko je , kao nekad njegov brat na Negotinu, našao junačku smrt.

         Da ne bi u ovako kritičnom vremenu oslabio svoj položaj kod Turaka i njihovo poverenje, Miloš je prihvatio zahtev Porte da vrši nabavku hrane za tursku vojsku..Imao je puno smisla za trgovinu.Rat je izazvao veliku nestašicu soli u Bugarskoj , Srbiji i Bosni , pa je ovu ’’sonu krizu’’ iskoristio da uveća svoje bogatstvo.Miloševe lađe su nosile hranu turskoj vojsci u Vidin, a u povratku su nosile so koju je zakupio od barona Mejtana.Ali, on je u ovom ratu znao da očuva i rusku zaštitu i prijateljstvo , čineći i Rusima usluge.Obaveštavao je u u toku rata rusku glavnu komandu o kretanju turske vojske i uticao na skadarskog vezira Mustaf-pašu da ovaj pod izgovorom sporog okupljanja svoje vojske ne napadne Ruse pod komandom generala Dibićad ok su prelazili Balkan i konačno primorala Portu na potpisivanje Jedrenskog mira.Dibiću je Miloš poslao u Jedrene i jednu skupocenu sablju kao svoj poklon.

         Zbog ovakvog Miloševog držanja prema Rusima i Rusiji u toku rata , ruski car je odbacio sve optužbe koje su sumnjičile Miloša kao turskog čoveka :’’Neka je Miloš i Turčin i tiranin,...ja sam sa njim zadovoljan, nek on samo sluša moje naredbe, ja drugoga kneza ne priznajem niti ću priznati’’.

         Tako je Miloš znao da u ovom ratu sačuva prijateljske odnose i sa sultanom i sa ruskim carem.Takav je bio Miloš kao političar. ( šta iz ovoga može da nauči naša današnja diplomatija?, prim.omega )

         Da bi stekao i sačuvao dostojanstvo naslednog kneza Srbije i da bi učvrstio svoj položaj Miloš se služio svim sredstvima.Obračunao se krvavo sa svima koji su pokušali da mu ugroze taj položaj i poremete mir u Srbiji.Od svih zločina , najteži je svakako bio smaknuće Karađorđa.Kako je bolno odjeknula Karađorđeva smrt i kakvu je senku bacila na Miloša svedoči i pismo starog crnogorskog vladike Petra I od januara 1818. u kome vladika otvoreno optužuje Miloša kao ubicu nazivajući ga ’’stari Vukašin’’.Vjerujte mi, piše dalje vladika, što ja ovo sa slezami pišem...booržavajući kakav stid i poruganije pada na cijelu našu naciju, a suviše gnjev božji koji se izliva za takovo strašno zlodjelstvo i krvoprolitije’’.

         Ali uprkos svih optužbi i glasova koji su kružili o njemu i njegovim rđavim djelima, kao i njegovoj dvoličnosti i prepredenosti Miloš je ipak znao da sebi i svojoj politici pribavi značaj i priznanje naklonošću ruskog cara , a specijalno prijateljstvom i naklonošću sultana koji je i dalje ostao nominalni vladar autonomne Srbije.

Posle razgraničenja Srbije miloš je 1835.god. otišao u Carigrad na podvorje sultanu.Na put je poveo pratnju od 60 ( šezdeset ) ljudi. Kada je 29. avgusta bio primljen u audijenciju sultan ga je dočekao rečima:’’ Beg- Miloš dobro došao’’.Miloš onda na srpskom jeziku izgovori svoju poniznu besedu koju su sultanu prevodili.Sultan je naredio da mu se dodeli orden u brilijantima i sablju iskićenu dragim kamenjem i pripašu Milošu kao sultanov dar.Miloš pade na kolena pred sultana i celiva mu noge po običaju.Miloš je sultanu takođe doneo bogate darove tako da ih je sultan pohvalio rečima:’’ kako što je knez snažan, tako su mu i darovi snažni’’.

( Miloš je objašnjavao da je mnogo bliže utrobi neprijateljevoj , kao najslabijoj tački, ako je pred njim na kolenima- prim.omega).

         U Carigradu je Miloš ostao dva meseca i za to vreme posetio sve paše i vezire kao i strane predstavnike.Svuda je bio bogato počašćen i laskavo primljen.Pored darova za njega i kneginju Ljubicu sultan mu je poklonio i 6 topova.Miloševa oproštajna beseda:

’’Ponizni rob , oblagodejstvovani carskom rukom tvojom ukrašenom milostima svagda, a naipače sada više mog sostojanija polučio sam blagovolenija carska, i dokle živ budem s poniznim narodom mojim blagodaran i nepokolebim , na sredotočiju podanstva i vernosti  neću učiniti oskudenija k dužnim molitvama za carsko tvoje blagopolučije i postojanije tvoga carstva . I vsevišnji Bog da podari , poleznom, svetom tvojem licu bezkonačni život , blagopolučnjejši , derznjejši , velikomožnjejši  i samoproizvoljni blagodjetelju moj, caru i gospodaru moj’’.

         Posle tog puta u Carigrad došao je u sukob sa vladikom Radom ( Njegošem ) Naime, Miloš je poslao pismo u kome kaže da ga je sultan ovlastio da u njegovo ime stavi pod tursku vlast Hercegovinu, Albaniju i Crnu Goru.Za to mu je sultan obećao vojsku, oružje i novac.Vladika je bio nervozan i poručio je Milošu da će se Crnogorci braniti do poslednjeg.Miloševa namera se nikad nije ostvarila jer je u srpskom senatu bilo bilo mnogo ljudi koji su štitili Crnu Goru

         Miloš Obrenović je ostao u uspomenama ljudi najviše kao ’’vešt političar’’.One zaista i bio političar naročitog kova, čovek bez skrupula( kako političar MORA da bude – prim omega ) koji se znao prilagoditi svakoj situaciji i poslužiti svim sredstvima.Miloševu ’’sporazumašku’’ politiku snažno je 1816.god. podržavala Rusija jer je ta politika odgovarala njenom planu za rešenje srpskog pitanja.Rusija je sve do 1833. vodila glavnu reč u tim pregovorima koji su doveli do hatišerifa i berata.

(E sad, Svetozar Marković je u svom delu ’’Srbija na istoku’’ optuživao Miloša da je hatišerifom on zadao samrtni udarac  za srpsku revoluciju.Borba za oslobođenje i i jedinstvo srpskog naroda , što je i socijalista Sv.Marković zastupao, pa i sam pomisao o tom bila je sasvim ostavljena.Socijalistima i komunistima su uvek najjeftinije bile srpske glave – prim.omega ).

 

Još malo o Milošu:

 

         Miloš Obrenović je još za vreme I srpskog ustanka pokušao da pruži pomoć Milenku Stojkoviću i Petru Dobrnjcu koji su planirali da , uz pomoć Rusa, preuzmu vlast od Karađorđa.Pismo u kome se pomoć nudi padne u ruke Đorđu koji ga preda sovjetu.Mladen Milovanović je želeo da se strogo obračuna sa Milošem , ali je vožd stao na stranu svog kuma ( Karađorđe je venčao Miloša i Ljubicu ).Miloš se obavezao na poslušnost i vernost, pa je kasnije još dobio i čin vojvode.

Mladen Milovanović je kasnije glavom platio  taj svoj pokušaj  revnosti u svojstvu  popečitelja unutrašnjih dela u sprečavanju zavere .

Miloš je naredio njegovu smrt  mnogo docnije , tek 1822. kada se Mladen Milovanović vratio u Srbiju posle sloma ustanka u Vlaškoj.Iako ga je Miloš ubeđivao u svoje dobre namere, Mladen je shvatao šta znači ponižavanje Miloševih ljudi koja su bila nesnosna.Na kraju mu se Mladen obrati rečima:’’Šta si naumio , čini ovde da ti Bogom prosto, barem da mi se grob zna’’.Miloš se zaklinjao da da ne misli ništa rđavo i predložio je da izabere mesto gde će  da ide iz Srbije, kad je već naumio.Mladen se opredelio za Crnu Goru jer  je poreklem bio iz Drobnjaka.Miloš se saglasi i naredi Jovanu Mićiću iz užičkog  kraja da ga ’’otprati’’.Negde na Zlatiboru Mićićevi ljudi ubiju Mladena i tu ga zakopaju i na taj način izvrše osvetu koju je Miloš spremio Mladenu dvanaest godina pre.

         Miloš je naredio i ubistvo svog kuma i zaštitnika Đorđa Petrovića – Karađorđa.Kada je Karađorđe prihvatio poziv grčkog tajnog revolucionarnog društva ’’Heterija’’ da ponovo protrese Balkan i da u savezu sa Grcima pokrene širu revoluciju kojom bi se oslobodili balkanski narodi turskog ropstva, Miloš Obrenović je shvatio da takav razvoj situacije ne odgovara ni Rusiji. Karađorđe se prerušen u bolesnika koga vode na lečenje u Mehadiju, volujskim kolima prebaci u Srbiju 12. jula. 1817.godine.Ruske vlasti su krenule u poteru , a čak su i preko mitropolita Leontija obavestili Miloša i naredili mu da ga uhvati.Miloš je sa Karađorđem svršio i pre nego što su vesti iz Rusije došle do njega. Kasnije mu je sve to poslužilo kao pokriće, ali je prava istina da se on uplašio voždovog besa i sudbine koja je Miloša trebala da snađe.Karađorđe se javio sa svojim pisarom Naumom svom kumu Vujici Vulićeviću , knezu smederevske nahije.Preko Vujice je pozvao Miloša da ovaj dođe na razgovor sa njim da zajedno podignu ustanak.Miloš se prenerazi od straha i odmah obavesti beogradskog vezira  Marašliju i posle dogovora sa njim 20.jula pošalje Vujici Tomu Vučića Perišića sa ovakvim nalogom:

’’Ako se glava Karađorđeva sada u Beograd ne donese ... to neka znate da će i moja i vaša izgubljena biti i celog naroda propast iz toga sledovati’’.

U blizini Radovanjskog luga je bio odred njegovih pouzdanih ljudi koji bi reagovali ako Vujica ne izvrši naredbu.Karađorđe je ubijen na spavanju , pred zoru 27. jula , a sa njim i Naum.Obe glave su odrali i napunili pamukom.Telo su sahranili seljaci na mestu pogibijeKasnije je ono preneto i sahranjeno u Topoli.Odrane i ispunjene glave je Miloš poslao Marašliji koji je preko nekog tatarina prosledio u Carigrad.Odmah je Miloš preko svojih deputata u Carigradu zatražio ustupke za sebe i za državu .

         Tako je pala glava Vrhovnog vožda srpskog naroda, kao žrtva koliko Miloševih sebičnih i prljavih računa, toliko i ruske zvanične politike koja nije trpela ovog velikog revolucionara iako je on čitavog svog života ostao veran Rusiji polažući stalno  nade u nju.

 

         Tragična smrt Karađorđa bolno je odjeknula ne samo u Srbiji već i izvan njenih granica.Dok su Srbi izvan tadašnje Srbije živo komentarisalic taj događaj koji je izazvao opšte zgražavanje, u Srbiji niko nije smeo da zucne jer je režim Miloš – Marašlija bio blago rečeno – diktatorski. Najmanja sumnja ili šapat su bili dovoljni da se  izgubi glava.

Ni Vuk , koji je dobijao od Miloša novčanu pomoć, nije se usudio da brani Gospodara već je samo konstatovao:’’da po vremenu i po opstojateljstvima drugojače nije biti moglo’’.

 

 

Anegdote:

 

         Jednom je selo Lužnice naprasno ostalo bez popa koji je umro i seljaci zatraže od Miloša da im nađe novog.On izabere jedno momče koje je tek počelo da uči za popa, naredi njegovim učiteljima da malo požure sa obukom, a kad je bio spreman odvede ga kod vladike i naredi mu da ga rukopoloži.Budućem svešteniku očita ’’ vakelu’’ kako treba da bude dobar pastir koji svoje stado treba da uči dobroti i poštenju ( verovatno je tu ubacio i priču o pokornosti prema Gospodaru – prim. omega ), a onda je deku koji se tresao od treme poručio još i ovo:

’’A ako ne radiš kako sam ti naredio i kako valja da se radi, obesiću te na ovu krivu krušku koju vidiš kroz pendžer''!

Ispred Miloševog konaka, koji je srušen, proticala je Lepenica koja je bila plovna i imala je puno virova. Miloš jednom sa doksata primeti da se neko šeta obalom i sprema se da skoči u vir i izvrši samoubistvo. Miloš odmah naredi slugama da idu i zadrže čoveka dok on ne stigne. Kad je Miloš stigao, svi su očekivali da očinski posavetuje nesrećnika da to ne čini, ali on naredi da ga puste da skoči. Kaže, svakakve smrti je video u svom veku, samo nije video davljenje!

Drugi put u viru se našao Milošev baštovan koji je popio špiritus i pošto mu je sve gorelo u utrobi, vapio je za vodom. Miloš naredi da ga bace u Lepenicu jer tamo ima vode koliko mu želja.
 
To je sve bio Miloš Obrenović , knez srpski.
Ovdašnji
 

 3y5q_61c_u9b9x.jpg

 

AtačmentiKomentari (55)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

omega68 omega68 17:08 09.11.2010

Evo mene,

a eto vam rata s Turcima!
Reče Miloš na Cveti, 11. aprila 1815. i uđe u legendu
milisav68 milisav68 19:44 09.11.2010

Re: Evo mene,

ali je prava istina da se on uplašio voždovog besa i sudbine koja je Miloša trebala da snađe.

Zbog čega?
Karadjordje je tajno ušao u Srbiju i poslao Milošu poruku da se nadju i da dižu ustanak.
Njih dvojica nisu bili u sukobu do tada.Karadjordju su Grci i Bugari napunili glavu da treba da se diže Balkanski ustanak protiv Turaka, a Srbiji to nije odgovaralo, jer je posle drugog ustanka dobila odredjene privilegije, a i bila je iscrpljena ratovima.Rusiji isto nije odgovaralo jer je bila iscrpljena u ratu sa Napoleonom, pa nije mogla vojno da interveniše.

Na stranu što bi se postavilo pitanje prvog čoveka Srbije.
Milošu se samo namestilo da jednim udarcem ubije tri muve.Napravio je dobar diplomatski potez prema Turskoj i Rusiji, a rešio se direktnog protivnika.
omega68 omega68 19:55 09.11.2010

Re: Evo mene,

Zbog čega?

Pa u pravi si
Ja ipak mislim da je Miloš mogao da pretpostavi kako će Đorđe da reaguje kada mu on saopšti da nije vreme za ustanak
halman halman 13:10 11.11.2010

Re: Evo mene,

Reče Miloš na Cveti, 11. aprila 1815. i uđe u legendu

Рече Милош на Цвети, 23.априла 1815 у Такову....
medjutim92 medjutim92 14:14 11.11.2010

Re: Evo mene,

halman
Reče Miloš na Cveti, 11. aprila 1815. i uđe u legendu

Рече Милош на Цвети, 23.априла 1815 у Такову....


Zavisi po kom kalendaru gledate, pričate o istom datumu
vojislav948 vojislav948 18:53 09.11.2010

Geneza postoji


Evo mene,
a eto vam rata s Turcima


Ima tu nečega: Miloš je učio od Turaka, a ovi naši sadašnji izgleda od Miloša. Tako se prenosi znanje sa generacije na generaciju. Dobro je to zanat neće izumreti. Blago li nama sa vama.
omega68 omega68 19:51 09.11.2010

Re: Geneza postoji

Dobro je to zanat neće izumreti. Blago li nama sa vama.


Nije to glavna stvar ili ideja ovog teksta
Poenta je da je Miloš Obrenović sve činio da sačuva narod, ali je u jednom trenutku kada su turski zulumi ponovo počeli da satiru njegov narod i u času kada su svi bili zabavljeni Napoleonom i nisu obraćali pažnju, nerado ali odlučno poveo II ustanak koji je trajao kratko ali je Turcima pokazao da povedu računa kako se ponašaju.Miloš je 1814. sa Turcima ugušio Hadži-Prodanovu bunu, ali kada je teror postao nesnosan ( U Srbiji je pakao.Na Vračaru od Tašmajdana do Stambol kapije s obe strane puta stoji parada od ljudina kolje nabijeni...imade ji 60 ili 70, kromje što su nabijeni u Jagodini ili Ćuptiji...imade popova i kaluđera, a mnoge su psi odozdole izeli , dokle su mogli dofatiti ) moralo se reagovati.
mlekac mlekac 03:34 10.11.2010

Re: Geneza postoji

vojislav948

Evo mene,
a eto vam rata s Turcima


Ima tu nečega: Miloš je učio od Turaka, a ovi naši sadašnji izgleda od Miloša. Tako se prenosi znanje sa generacije na generaciju. Dobro je to zanat neće izumreti. Blago li nama sa vama.

Kamo lepe srece da uce od Milosa!
Milos je privatno bio i ovakav i onakav, al' cinjenica je da je radio ZA Srbiju i za svoj narod. A to je mnogo vise nego sto moze da se kaze za neke danas!
vojislav948 vojislav948 08:02 10.11.2010

Re: Geneza postoji


Nije to glavna stvar ili ideja ovog teksta


Potpuno se slažem sa vama, ali sa jednom opaskom da Miloša treba skicirati sa svih strana i dobrih i loših i iz svega toga izvući pouke. pozdrav!
vojislav948 vojislav948 08:08 10.11.2010

Re: Geneza postoji


Kamo lepe srece da uce od Milosa!

Kamo lepe sreće da učimo od svih zaslužnih velikana Srbije, kojih na svu sreću Srbija ima mnogo. Srbiji danas više nego ikad nedostaje mudrost, poštenje i osećaj za realnost. Ko nam je to ukrao.
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:35 10.11.2010

Re: Geneza postoji

Kada je 29. avgusta bio primljen u audijenciju sultan ga je dočekao rečima:’’ Beg- Miloš dobro došao’’.Miloš onda na srpskom jeziku izgovori svoju poniznu besedu koju su sultanu prevodili.Sultan je naredio da mu se dodeli orden u brilijantima i sablju iskićenu dragim kamenjem i pripašu Milošu kao sultanov dar.Miloš pade na kolena pred sultana i celiva mu noge po običaju.Miloš je sultanu takođe doneo bogate darove tako da ih je sultan pohvalio rečima:’’ kako što je knez snažan, tako su mu i darovi snažni’’.

Miloševa oproštajna beseda:
’’Ponizni rob , oblagodejstvovani carskom rukom tvojom ukrašenom milostima svagda, a naipače sada više mog sostojanija polučio sam blagovolenija carska, i dokle živ budem s poniznim narodom mojim blagodaran i nepokolebim , na sredotočiju podanstva i vernosti neću učiniti oskudenija k dužnim molitvama za carsko tvoje blagopolučije i postojanije tvoga carstva . I vsevišnji Bog da podari , poleznom, svetom tvojem licu bezkonačni život , blagopolučnjejši , derznjejši , velikomožnjejši i samoproizvoljni blagodjetelju moj, caru i gospodaru moj’’.

Interesantno je da neke stranke i ljudi koji danas u Srbiji veličaju svetlu prošlost, pa bi u nju i da vrate Srbiju, kojima je Miloš uzor patriJotizma, svakoga ko hoće normalnu komunikaciju sa EU i NATO proglašavaju izdajnicima i stranim plaćenicima.Pri čemu, uz uvažavanje istorijskog konteksta, samoponižavanje i ulizivanje Miloša Turcima je bilo i više no što su Turci tražili pa su mu se i smejali.Miloša je interesovala samo vlast lična a narod i država samo kao nešto sa čime će da despotski vlada i brutalnije nego Turci.
Posle tog puta u Carigrad došao je u sukob sa vladikom Radom ( Njegošem ) Naime, Miloš je poslao pismo u kome kaže da ga je sultan ovlastio da u njegovo ime stavi pod tursku vlast Hercegovinu, Albaniju i Crnu Goru.Za to mu je sultan obećao vojsku, oružje i novac.Vladika je bio nervozan i poručio je Milošu da će se Crnogorci braniti do poslednjeg.Miloševa namera se nikad nije ostvarila jer je u srpskom senatu bilo bilo mnogo ljudi koji su štitili Crnu Goru

geneza geneza.Znači nije te Crnogorce izmislio ni Tito ni Đilas, ni Milo, evo konačno smo otkrili to je učinio taj Vladika Rade (Njegoš).
Miloš Obrenović je još za vreme I srpskog ustanka pokušao da pruži pomoć Milenku Stojkoviću i Petru Dobrnjcu koji su planirali da , uz pomoć Rusa, preuzmu vlast od Karađorđa.Pismo u kome se pomoć nudi padne u ruke Đorđu koji ga preda sovjetu.Mladen Milovanović je želeo da se strogo obračuna sa Milošem , ali je vožd stao na stranu svog kuma ( Karađorđe je venčao Miloša i Ljubicu ).Miloš se obavezao na poslušnost i vernost, pa je kasnije još dobio i čin vojvode.
Mladen Milovanović je kasnije glavom platio taj svoj pokušaj revnosti u svojstvu popečitelja unutrašnjih dela u sprečavanju zavere .

geneza kontinuiteta i mentaliteta.
Miloš je naredio i ubistvo svog kuma i zaštitnika Đorđa Petrovića – Karađorđa.Tako je pala glava Vrhovnog vožda srpskog naroda, kao žrtva koliko Miloševih sebičnih i prljavih računa, toliko i ruske zvanične politike koja nije trpela ovog velikog revolucionara iako je on čitavog svog života ostao veran Rusiji polažući stalno nade u nju.Tragična smrt Karađorđa bolno je odjeknula ne samo u Srbiji već i izvan njenih granica.Dok su Srbi izvan tadašnje Srbije živo komentarisalic taj događaj koji je izazvao opšte zgražavanje, u Srbiji niko nije smeo da zucne jer je režim Miloš – Marašlija bio blago rečeno – diktatorski. Najmanja sumnja ili šapat su bili dovoljni da se izgubi glava.

poučno baš u svakom pogledu.Naročito za one koji u istoriji vide samo ono što je za ponos a ne i ono št je za stid.

Karađorđe je ubijen na spavanju , pred zoru 27. jula , a sa njim i Naum.Obe glave su odrali i napunili pamukom.Odrane i ispunjene glave je Miloš poslao Marašliji koji je preko nekog tatarina prosledio u Carigrad.Odmah je Miloš preko svojih deputata u Carigradu zatražio ustupke za sebe i za državu .

Srbin Srbina sekirom seče. Strašno.Monstruozno.
omega68 omega68 20:28 11.11.2010

Re: Geneza postoji

Interesantno je da neke stranke i ljudi koji danas u Srbiji veličaju svetlu prošlost, pa bi u nju i da vrate Srbiju, kojima je Miloš uzor patriJotizma, svakoga ko hoće normalnu komunikaciju sa EU i NATO proglašavaju izdajnicima i stranim plaćenicima.Pri čemu, uz uvažavanje istorijskog konteksta, samoponižavanje i ulizivanje Miloša Turcima je bilo i više no što su Turci tražili pa su mu se i smejali.Miloša je interesovala samo vlast lična a narod i država samo kao nešto sa čime će da despotski vlada i brutalnije nego Turci.

Читав низ институција први пут у историји српске државе се оснива баш у Крагујевцу у наредном периоду: прве новине - "Новине србске" под уредништвом Димитрија Давидовића, музичка формација "Књажевско - српска банда“ коју оснива Јозеф Шлезингер, први театар “Књажевско - српски театар“ под управом Јоакима Вујића, такође и прва гимназија 1833.године, Лицеј - виша школа 1838.године, прва галерија слика, први суд "Суд крагујевачки" 1820.год. и прва апотека 1822.године, као и музеј и библиотека...
nastavak sutra, dok prikupim građu
milisav68 milisav68 22:36 11.11.2010

Re: Geneza postoji

Interesantno je da neke stranke i ljudi koji danas u Srbiji veličaju svetlu prošlost, pa bi u nju i da vrate Srbiju, kojima je Miloš uzor patriJotizma, svakoga ko hoće normalnu komunikaciju sa EU i NATO proglašavaju izdajnicima i stranim plaćenicima.Pri čemu, uz uvažavanje istorijskog konteksta, samoponižavanje i ulizivanje Miloša Turcima je bilo i više no što su Turci tražili pa su mu se i smejali.Miloša je interesovala samo vlast lična a narod i država samo kao nešto sa čime će da despotski vlada i brutalnije nego Turci.

Miloš je napravio državu u kojoj i vi sad živite.
Onaj koga veličate, je državu oteo, živeo kao car/kralj, i 10 godina posle njegove smrti se sve raspalo.
Razlika je očigledna.


Milan Karagaća Milan Karagaća 23:53 11.11.2010

Re: Geneza postoji

Miloš je napravio državu u kojoj i vi sad živite.
Onaj koga veličate, je državu oteo, živeo kao car/kralj, i 10 godina posle njegove smrti se sve raspalo.
Razlika je očigledna.

Milisave,državu su neki posle njega dogradili pa bila veća, a oni koji su veličali ne Miloša nego Karađorđa i hteli da se vrate u njegovo doba evo dovedoše Srbiju skoro na predkumanovsku. Doduše zahvaljujući nekim drugima koji nisu baš bili tako zli prema Srbiji ka što im ti pripisuješ u Srbiji su Sandžak i Vojvodina koji nisu bili do 1918. godine, niko ih nije oduzeo niti će oduzeti osim ako Srbija ne bude vodila nekadašnju politiku sabiranja svih Srba čiji rezultat je bio da se umesto sabirala oduzimala.
Ja nikoga ne branim niti napadam samo pokušavam da se stvari korekto sagledavaju u istorijskim kontekstima.
Nesumnjiva je zasluga Miloša za stvaranje i borbu za nezavisnost Srbije i to je radio više strpljenjem i diplomatijom nego vojskom a silu je uglavnom koristio da steže ili popušta sopstveni narod.
Ako već i o tome govorimo Srbija Obrenovića je prešla put od pobunjenih nahija do nezavisne države na Berlinskom kongresu i od feudalne ka u to vreme već na kraju XIX veka zemlje i sa ravijenim kapitalizmom, tržištem i uređenim državnim institucija, ali skoro sve vreme osloncem na zemlje tadašnje zapadne Evrope . To je istorijski primer odnosa Srbije prema Evropi o čemu bi i sada trebalo razmišljati.To nema nikakve veze što Milisav ne voli komunizam jer EU je kapitalistička.
milisav68 milisav68 10:51 12.11.2010

Re: Geneza postoji

Milan Karagaća
To je istorijski primer odnosa Srbije prema Evropi o čemu bi i sada trebalo razmišljati.To nema nikakve veze što Milisav ne voli komunizam jer EU je kapitalistička.


Imate problem sa stereotipima.
Izadjite iz klišea i čitajte ono što je napisano.
Gde ste videli da sam rekao da imam nešto protiv EU?
omega68 omega68 20:25 12.11.2010

Re: Geneza postoji

Na kneževom dvoru u Kragujevcu živelo se skromno i bez raskoši.Hrana je bila jednostavna naročito u vreme postova.Kneginja je po starom srpskom običaju , stajala pored stola i posluživala.I Miloš i Ljubica su bili veoma štedljivi.Kneginja se skromno odevala, a to isto je tražila od kragujevačkih a kasnije i od požarevačkih i beogradskih gospođa.porodica je za prevoz koristila obična kola , a Ljubica i intov.Kasnije su ona i deca imali na raspolaganju udobne kočije.
Sima Milosavljević Paštrmac ( 1776 – 1836 ) igrao je izuzetno važnu ulogu na dvoru kneza Miloša kao jedan od najpouzdanijih kneževih prijatelja i saradnika. Dugo godina je bio dvoroupravitelj brinući o svim potrebama kneževe porodice.Da bi ga nagradio za vernost Miloš mu je dao zvanje savetnika.
Dimitrije Davidović ( 1789 – 1838 ) dugogodišnji knežev sekretar, bio je staratelj njegovih sinova.Pri kneževoj kancelariji formirana je dobro snabdevena biblioteka, javili su se prvi horovi, a knez je sa strašću naručivao i kupovao umetničke slike i dovodio poznate slikare da portretišu porodicu i ljude oko njega.Od saksonskog geologa Herdera dobio je 1827 zbirku minerala iz koje je postala prva muzejska kolekcija, čuvana na kneževom dvoru
Posle ugušenja Đakove bune 1825. godine kneginja sa decom preselila se u Pžarevac, a kasnije u Beograd.Knez Miloš je izbegao da boravi u Beogradu nadomak turskih topova i beogradskog vezira, a kada je morao , radije je odsedao u svom konaku na Topčideru.


Iz knjige ’’Leksikon Kragujevca’’ koja je u pripremi
omega68 omega68 17:38 13.11.2010

Re: Geneza postoji

geneza geneza.Znači nije te Crnogorce izmislio ni Tito ni Đilas, ni Milo, evo konačno smo otkrili to je učinio taj Vladika Rade (Njegoš).


Dajte da više nikad ne lupetamo gospodine

CRNOGORCI SU I KOD NJEGOŠA SAMO GEOGRAFSKA KATEGORIJA

KAO ŠTO JA LJUDE U ŠUMADIJI ZOVEM - ŠUMADINCI
draft.dodger draft.dodger 19:12 09.11.2010

"Nepostojan, lažljiv i veroloman"


Tadašnji Beograđani su za dve godine, za dva Miloševa konaka, dali dvadeset i dve hiljade groša kuluka.

Kaže Vuk da plaćati i kulukovati jamačno nisu imali više ni pod kakom vladom turskom, a bogzna jesu li kad i u većem strahu mogli živiti.

Narod je nazivao neblagodarnom kučkom kojoj nije vredno ništa (dobro) činiti.

Sebe je smatrao od naroda nenagrađenim...
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:40 09.11.2010

Re: "Nepostojan, lažljiv i veroloman"

A, kamo je ustavna anegdota, legendarna:
"Knjaže, narod hoće ustav!"
...
omega68 omega68 19:58 09.11.2010

Re: "Nepostojan, lažljiv i veroloman"

Sebe je smatrao od naroda nenagrađenim...

Tačno.
Nadam se da će moj grad, kako se već dugo najavljuje, da se oduži Milošu jednim monumentalnim spomenikom
draft.dodger draft.dodger 20:29 09.11.2010

Re: "Nepostojan, lažljiv i veroloman"

omega68
Sebe je smatrao od naroda nenagrađenim...

Tačno.
Nadam se da će moj grad, kako se već dugo najavljuje, da se oduži Milošu jednim monumentalnim spomenikom


Može, al' da građani kuluče.
Knez je mnogo voleo zabadava rad...
omega68 omega68 21:47 11.11.2010

Re: "Nepostojan, lažljiv i veroloman"

Tadašnji Beograđani su za dve godine, za dva Miloševa konaka, dali dvadeset i dve hiljade groša kuluka.

p eto, nije znači uvek bilo : '' Srbija radi - Beograd se gradi''
Bilo je nekad i obrnuto

Kaže Vuk da plaćati i kulukovati jamačno nisu imali više ni pod kakom vladom turskom, a bogzna jesu li kad i u većem strahu mogli živiti.

Pa, moralo se

Posle rata Rusije i Turske koji je počeo 1828.god i pobede ruske balkanske armije pod generalom Dibićem (Zabalkanskim )koja je zauzela Jedrene i došla pred sam Carigrad, Turska je morala da prihvati pregovore u Jedrenu i da ispune 6. tačku ugovora kojim se Srbiji vraćaju šest okruga koji su joj oduzeti posle sloma I ustanka.Porta je oduglovačila sa ispunjenjemjedrenskog mira sve dok je Rusija nije naterala da krajem 1830 pošalje hatišerif koji je bio neka vrsta ustava za autonomiju Srbije koja je ostala turska provincija.Sa prvim hatišerifom ukinut je beogradski pašaluk i stvara se Autonomna kneževina Srbija, predvodjena Milošem kao naslednim knezom. Sačuvana su samo dva ostatka turske vlasti, a to su godišnji porez koji je veoma umanjen i vojska u šest gradova: Beograd, Šabac, Užice, Soko, Kladovo i Smederevo.Narod je dobio slobodu ispovedanja vere u crkvama, dozboljen je slobodan protok ljudi( kojima njihov knez bude dao ) i robe ( ukidanje viza ? ), carina se ima plaćati u Beogradu, knezu je dozvoljeno da ima oružanu silu za sprečavanje nereda, Srbi su dobili pravo na osnivanje bolnica, škola i štamparija, Turci koji su imali imanja u Srbiji i koji nisu hteli da ostanu imali su rok od godinu dana da po pravičnim cenama prodaju Srbima, prihodi od dobara koja su imali Turci a koji nisu hteli da ih prodaju morali su im biti isplaćivani kad i danak, muslimanima koji ne pripadaju garnizonima gradova se zabranjuje da stanuju u Srbiji, ako neki Srbin odbije da služi muslimana, neće smeti da bude prinuđen nato...
Posle jedrenskog mira došlo je do zbližavanja Rusije i Turske.Ipak, Tursku su počele da potresaju bune 1831 i 1832.godine.Čak je i Rusija morala da spašava sultana Mahmuda.Potpisali su i ugovor po kome jedna carevina ima da brani drugu u slučaju rata!!!Tada je sultan iskoristio ovo zbližavanje da na uštrb Srbije dobije neke ustupke.
Prva stvar je bila da se izvrda ona stavka o iseljavanju Turaka pa je zatraženo da se taj rok produži na šest godina.Car Nikolae saglasio.Čekalo se na izradu novog sultanovog hatišerifa , dok je odluku ruskog cara Milošu lično iznosio carev ađutant baron Budberg koji je objašnjavao knezu ''da će se sve to docnije srećno odraziti na budućnost srpskog naroda''.
U decembru 1833. stigao je Milošu hatišerif u KragujevacNije bilo svečanosti kao pri dobijanju onog prvog iz 1830.u BeograduMiloš je ipak naredio da se plotunima pbjavi ova vest.Najvažnije za njega je bilo što je ponovo ugovoreno da se šest nahija vrate momentalno.
Zbog poslovišne turske lukavosti vraćanje tih nahija je još jednom išlo teško.U nekim su se ljudi čak latili oružja.Miloš je dobro poznavao tursku ''bolest'' i još bolje je znao lek: MITO
Reis efendija je za svoj trud dobio dvuje hiljade dukata.Što se tiče turskog komesara, knez mi je , pošto mu je izložio zločina Bosanaca, dao 25 000 groša i Turčin je odmah obećao da će vladi podneti povoljan izveštaj za Srbe.Isti takav izveštaj je podneo Husein paša, vidinski vezir.Za usluge koje je učinio dobio je od Miloša 28 255 groša a Ali-paša vidinski 24 000 groša.

Tako je Srbija na kraju dobila svoje granice koje je krvlju svojih sinova do 1813. izvojevala, a sada ih je morala otkupljivatii svojim krvavo stečenim novcem
Srbija je tada imala 2300 sela sa 665 582 stanovnika.
omega68 omega68 20:34 09.11.2010

Ratnik i političar

Prvi sastanak viđenijih ljudi iz beogradske, valjevske i rudničke nahijeodržan je u selu Rudovcima u kući nekog popa Ranka Čekalo se samo da Miloš izađe iz Beograda i da mu se ponudi vođstvo.Ta uloga mu nije bila namenjena zbog ljubavi prema njemu nego zato što je bio jak u narodu.Drugi sastanak održan je početkom marta u Vreocima.Sa tog sastanka je poslata poruka Austijancima da pomognu, ali su oni poručili da Srbi ostanu mirni.Kada je Miloš došao u Crnuće okupe se viđeniji ljudi oko njega i saopšte mu šta su već uradili.Miloš je savetovao da se još malo pričekadok sultan ne odgovori na upućenu milbu knezova.Nije želeo da ratuje protiv sultana nego protiv Sulejman -pašinog zuluma.Ogorčeni i uskomešani narod nije želeo da čeka.Arsenije Loma 8. aprila pređe u Jasenicu i rastera turske haračlije; Jovan Obrenović, Sima Paštrmac ( Amidža ) i Blagoje iz Knića na Lazarevu subotu otidu u selo Konjušu i ubiju poreždžiju.Čim je primio vest o ovakvom iznenadnom ustankuMiloš pohita svom pobratimu Ašim-begu u Rudnik i otprati ga u užičku nahiju da mu se što ne bi desilo.Na Cveti se Miloš napokon pojavio pred masom okupljenog naroda koji ga zamoli da se stavi na čeloustanika.Miloš je i tada pokušao da predoči narodu da teškoće koje predstoje ali je masa stalno vikala da hoće radije izginuti nego trpeti zulume.Posle kolebanja Miloš ipak prihvati i krenu sa momcima kući u Crnuće.Za njim pođoše mnogi njegovi prijatelji u strahu da se ne predomisli.Pošto je došao kući on obuče svoje vojvodsko odelo, pripaše sablju i uzme zastavu koju predade Simi Paštrmcu i uzvikne:
''Evo mene, a eto vama rata s Turcima''.


Moje je mišljenje da ova izjava, ovakva, više pokazuje njegovu iznudicu nego stvarnu želju da ratuje.
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:02 09.11.2010

Re: Ratnik i političar

u selu Rudovcima

U Rudovcima je rudarska kolonija...tamo sam ja krenula u 1. razred osnovne škole...to je bilo malo posle Miloša...
Krenuli su u pravcu Jelice( planine )

Ovo bih mogla da shvatim kao uvredu...mislim da sam ipak malo smršala u poslednje vreme...
omega68 omega68 22:58 09.11.2010

Re: Ratnik i političar

Ovo bih mogla da shvatim kao uvredu

Sačuvaj bože i sakloni, gde su mladi tu su i pošalice
A, kamo je ustavna anegdota, legendarna:
"Knjaže, narod hoće ustav!"

ne znam šta mi je danas pa ne mogu da se setim
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:42 09.11.2010

Re: Ratnik i političar

Sačuvaj bože i sakloni, gde su mladi tu su i pošalice

Ako, ako, mladi ste, đavolajte, kad ćete ako nećete sad...i taj rad...

ne znam šta mi je danas pa ne mogu da se setim


"- Knjaže oće narod ustav.
- Oće narod *urac."

Ova dijalogna anegdota poviše govori o knjazu, a i o srpskoj ustavnosti.
omega68 omega68 20:55 09.11.2010

Bitka na Ljubiću

Bitka se vodila nekoliko dana sa promenljivom srećom i za jedne i za druge.Kada se Miloš ponovo pojavio ovog puta sa topom, Turci su preduzeli ponovni napad
Turci su predvođeni Imšir pašom ponovo napali 25. maja.Naterali su Srbe u beg.Bežeći u gomilama oni dođu do šanca u kome je bio Tanasko Rajić, Karađorđev barjaktar.Ustavljajući begunce Tanasko poviče:''Ja, braćo ovih topova ovde ostaviti neću.Znate kako smo ih želeli i za njima uzdisali.Ja ću sa njima da umrem a posle neka ih nosi komeu je drago''.Rajić je dočekao Turke i kod topova poginuo.Talas bekstva je bio zahvatio i Miloša.Našao se na Ljubiću među razbijenim ustanicima.Od tri hiljade ostalo ih je 180.Miloš je mislio da je doživeo poraz jer nije imao konjanike koje su Turci imali.Međutim, ispostavilo se da su i Turci imali dosta gubitaka.Najvažnije je bilo to što su izgubili komandata Imšir-pašu.Njega je ubio neki Vasa Tomić iz Knića u trenutku kada su Turci vršili poslednji juriš.Ta vest ohrabri Miloša.Ali on nije mogao da pretpostavi koliko će to da demorališe Turke koji su u panici počeli da se povlače.Krenuli su u pravcu Jelice( planine ) gde ih dočekaju ustanici i do nogu potuku.
Tako se poraz na Ljubiću pretvorio u pobedu
Posle toga je Miloš pokazao svoju diplomatsku stranu.Sve zarobljene je sa ženama i decom poslao u Užice Turcima koji su kasnije uvek hvalili ovaj njegov postupak.
Milan Karagaća Milan Karagaća 09:47 10.11.2010

Re: Bitka na Ljubiću

Sve zarobljene je sa ženama i decom poslao u Užice Turcima koji su kasnije uvek hvalili ovaj njegov postupak.

stvarno su od njega mnogi trebali da ovo nauče pa bi bili hvaljeni a ne bi se morali upinjati da dokazuju da li su pobili samo 2237 ili 6823.
milisav68 milisav68 21:16 09.11.2010

Anegdote

Selevačaka *ebačina.

Doslovno prekucan dokument iz Kragujevca, načinjen 1832. godine.

Rešenje Suda naroda srbskog

Da se bludnici Ružici 50 kandžija a Marku 50 štapa udari, da Marko na izdržavanje deteta

100 groša da.

P O B U Đ E N J E :

Na presudi udovice Ružice poč. Momira Nenadića iz Selevca, koja je sa sinovcem Markom

bludodejstvujući, dete rodila.

Ovo sam rešenje potvrditi hteo, - no Amidža čujući da je prestup ovaj u Selevcu učinjen

zamoli, da se u *ebačinu Selevčana ne mešamo ni malo govoreći: oni se protivu nas digoše

što gde koju tuđu ženu *ebemo, ne nasilno već međusobnom voljom, a sad i sami počeše to

isto činiti, ne štedeći ni rod svoj.

Neka se dakle *ebu kao što su počeli, mi da se u *ebačinu ne mešamo i na put ne stajemo,

već da se samo radujemo što su oni, koji su nas hteli popraviti, tada od nas gori postali.

Saslušao je ovo prijemčenija, odobriti ga, i dao da se na presudi našoj pomilovanije

napiše.

Potpisao MILOŠ

Pisar: Vuk St. Karadžić
omega68 omega68 21:23 09.11.2010

Re: Anegdote

Neka se dakle *ebu kao što su počeli, mi da se u *ebačinu ne mešamo i na put ne stajemo

rade.radumilo rade.radumilo 21:50 09.11.2010

Bilo i posle takvih...

Kojih 100-injak godina kasnije, Tito je na isti način od jedne male zaostale zemlje napravio ozbiljnu državu u svetskim razmerama.
Oni koji spočituju da su komunisti najviše žrtvovali Srbe, previđaju da se Srbi uvek prvi guraju u najveći pičvajz. Miloš je to vrlo dobro skapirao i zato je Karađorđa skratio za glavu. Nemci su to vrlo dobro kapirali i zato su jedino u Srbiji uveli odmazdu 100 za jednoga. Tito je to takođe kapirao i zato je 80% oružanih snaga kako NOV tako i JNA bilo sačinjeno od Srba, a glavnina borbe u NOB je bila premeštena u Bosnu, kako bi se sa jedne strane regrutovali Srbi, a sa druge izbegle velike odmazde Nemaca.
omega68 omega68 23:08 09.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Da budem potpuno otvoren,što kažu neki, cilj mi je i bio da napravim paralele između ( koliko se može )onog vremena, neposredne prošlosti i današnjice.
Tito je na isti način od jedne male zaostale zemlje napravio ozbiljnu državu u svetskim razmerama.

Na moj veliiiki užas i ja sam pronašao sličnosti između njih dvojice.
Obojica su bili bezskrupulozni, ženskaroši, inteligentni i pronicljivi, a iznad svega su voleli da vladaju čvrstom rukom što im je i uspevalo.Ipak mi je mnogo draži Miloš.
A danas? Liči jedan ali za razliku od njega ona dvojica nikad ne bi izjavila da njihova zemlja neće više da ratuje.
Ponekad se mora!
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:44 09.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Obojica su bili bezskrupulozni, ženskaroši, inteligentni i pronicljivi

I đilkoši.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:28 10.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Na moj veliiiki užas i ja sam pronašao sličnosti između njih dvojice.

Različiti su istorijski konteksti.Zajedničko je da su i jedan i dugi obnovili državu u svaki u svoje vreme doveli je do vrhunca međunarodnog priznanja i ugleda.Opet, uvažavajući istorijske različite, u različitim razmerama jer Tito je bio priznat svetski državnik a Miloš ipak nije niti je tada mogao da bude.
Samo što Tito nigde nije onako klečao niti je toliko pobio ljudi sa kojima je je počeo ustanak, niti je priblišno toliko likvidirao Srba kao Milošev režim.
Na primer
"Хаџи Проданова буна је била српска побуна из 1814. против турског терора. На челу буне је био хаџи Продан Глигоријевић. Буна се завршила победом Турака, а велику улогу у њеном гушењу је имао Милош Обреновић, потоњи вођа Другог српског устанка и кнез Србије.
Буна је избила изненада и без претходне припреме у пожешкој нахији као реакција на низ репресивних мера и намета које су Турци појачавали. Непосредан повод био је сукоб код манастира Трнаве између Срба и Турака, чији су организатори били трнавски игуман Пајсије и Михаило, брат хаџи Продана, а који се свршио лоше по људе пожешког муселима Латиф-аге. На чело буне стао је хаџи Продан, наставивши да организује чете и шири буну; обухваћене су крагујевачка и јагодинска нахија.
Сем хаџи Продана, у буни није учествовао ниједан војвода из Првог устанка, док је неколико и помагало Турцима. Милош Обреновић је одбио понуђено вођство, изговарајући се на неприпремљеност, недостатак оружја и непогодно годишње доба. Међутим, понудио је везиру Сулејман-паши своју помоћ за гушење буне, уз обећање да ће бити опроштено свакоме учеснику буне који се преда, изузев хаџи Продана и његове браће. Заједно са рудничким муселимом Ашим-бегом, Милош је угушио буну, уз већи отпор у крагујевачкој нахији. После сукоба код Кнића, гдје су устаници постигли побједу, али се потом разишли кућама, хаџи Продан је пребјегао у Аустрију.
После смирења буне није поштовано везирово обећање дато Милошу Обреновићу; из побуњених нахија покупљено је око 300 истакнутих људи и у синџирима одведено у Београд гдје су погубљени или набијени на колац. На колац је набијен и зачетник устанка, игуман Пајсије."
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:36 10.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Pa i ove bune
Đakova buna e bila buna naroda Srbije protiv vladavine kneza Miloša Obrenovića. Krajem 1824. otkrivene su u Rudničkoj nahiji pripreme za bunu širih razmera. Tragovi su vodili u druge nahije, pa su u noći uoči 23. januara 1825. otkriveni zaverenici iz Selevca u Smederevskoj nahiji.Knezu Milošu je sa skupštine 1. februara upućen akt u kome se traži da se ukine „kneževski zulum“, smanje porezi i druge dažbine, zabrani kulučenje starešinama i vrate narodu politička prava i samouprava.[1]. U svom odgovoru knez Miloš je optužio Đaka za vezu s Turcima, naveo da su to zahtevi šake nezadovoljnika i pretio pobunjenicima vojskom.
Skupštinskim aktom od 2. februara odgovoreno je da su na skupštini okupljeni prestavnici svih 12 nahija i da su to zahtevi naroda cele Srbije. Knez Miloš je sakupio nešto vojske, koja je pod Tomom Vučićem Perišićem stigla već 2. februara na položaje prema pobunjenicima. Čitave noći uoči 3. februara Đak se savetovao sa vođama pobunjenika. Odlučeno je da se odustane od oružanih sukoba, uputi deputacija za zahtevom knezu Milošu, a narod raspusti. Vučić je propustio deputaciju, ali nije sačekao da se pobunjenici raziđu, već ih je napao s leđa. U sukobu je i sam Đak ranjen, ali je uspeo da izmakne. Obezglavljeni seljaci su postali žrtve Vučićevih represalija.
Đak je kasno uvideo grešku koju je učinio. Kad su ga uhvatili i doveli pred kneza Miloša, 7. februara, Upitavši ga zašto je udario na njega, Miloje Đak je kazao: "Gospodaru, ja vidim da živeti neću, i reći ću ti sve pravo, koliko god ti narod globio, toliko tvoja braća dva puta, koliko god braća tvoja, toliko tvojim knezovi, porezdžije, aračlije, čibukčije i panduri tvoji hiljadu puta gore nego subaše što su radile, a zapovesti si izdao da se niko potužiti ne sme."
Na to mu Miloš rekne: "Đače, ja od svoje strane opraštam ti život, i eto ti moj najbolji hat da ga uzjašeš, ja ću vojsku uparaditi i da te gađaju, a ti pusti hata koliko može trčati pred vojskom, pa ako te iznese živa, da ti je prost život." velikodušno, nema šta.
Tako je i uradio. Uparadila se vojska, podigli su ranjenog Đaka na konja, on pusti dizgine koliko igda može i sva vojska ispali plotun u vetar. Kad je to video knjažev brat Jevrem, uzjahao je konja, potrčao, sustigao Miloja Đaka i iz pištolja ga ubio, a potom na kolo bacio.
Miletina buna je bila najveću buna protiv kneza Miloša predvodio je Mileta Radojković 1835. Ustanici su želeli da ograniče apsolutističku vlast kneza Miloša. Knez Miloš je bio primoran da u Kragujevcu (tadašnjoj prestonici), donese Sretenjski ustav. Dimitrije Davidović, knežev sekretar, je morao na brzinu da sastavi ustav. U to vreme to je bio najdemokratskiji ustav na svetu. Kneževa prava su delimično preneta na Državni savet. Zbog pritiska velikih sila, između ostalog Turske, Austrije i Rusije, koje nisu imale ustav, knez Miloš je rado stavio Sretenjski ustav van snage."
Istorija ima i lica i naličja.
Biljana 77 Biljana 77 11:53 10.11.2010

Kontekst

Jako je važno kada se govori o Miloševom odnosu prema Turcima (uključujući i Hadži-Prodanovu bunu) da se uzme u obzir činjenica da je Srbija u to vreme bila pod direktnom, izuzetno surovom i osvetoljubivom upravom Sulejman-paše Skopljaka i da je bilo dana kada je na pazar u Beogradu dovođeno i preko hiljadu i po žena i dece da budu prodati u roblje. Izbeglištvo i turski teror pretili su ( a Skopljak je to i govorio) da toliko smanje broj ljudi u Srbiji da više ni nema ko da podiže ustanke. Jedan nepravovremen ustanak kakav je bila pomenuta buna doveo bi do potpunog opustošenja Srbije.

I ne treba zaboraviti - Srbija je u to vreme jedna feudalna država, razmirice između velikaša, ubistva i neprestana borba za prevlast odlike su feudalizma svake države. Ništa se tu Miloš ne razlikuje od drugih vladalaca, osim po vremenu vladavine. Feudalizam je za veliki deo Evrope tada već uveliko bio prošlost, te možda zato Miloš deluje tako surovo.

Ono što se kroz neku vrstu folklorne istorije najviše zamera Milošu jeste ubistvo Karađorđa. To je opet sasvim normalna pojava u dinastičkim sukobima, da ih tako nazovemo. Karađorđe je došao u Srbiju, na svoju ruku, bez ikakvog dogovora sa velikim silama i sa nekom romantičnom idejom o svebalkanskom ustanku. Smrt koja ga je zadesila je užasna jer je brutalna, jer je do nje došlo mučki, izdajom i prevarom, ali to je istovremeno i smrt koja mu je donela oreol koji i danas nosi. Veliko je pitanje kakvo bi danas mišljenjeo njemu imali formirano u tradiciji da mu je sudbina bila drugačija. Ne treba nikako zaboraviti da je posle sloma I ustanka i njegovog odlaska većina u Srbiji proklinjala njegovo ime istom žestinom kojom se do tada zaklinjala.
Milan Karagaća Milan Karagaća 12:03 10.11.2010

Re: Kontekst

slažem se, a upravo sam i potencirao istorijski kontekst. To nikako ne znači da treba prećutkivati ono što se, kada je odnos prema narodu, ne može pravdati.
Biljana 77 Biljana 77 12:23 10.11.2010

Re: Kontekst

To nikako ne znači da treba prećutkivati ono što se, kada je odnos prema narodu, ne može pravdati.

Ne radi se o pravdanju već o tome da se zbog dispariteta u tadašnjem razvoju Srbije i njenih evropskih savremenica Miloš Obrenović meri aršinima koji nisu primereni istorijskom kontekstu u kojem je on živeo. 1815. ili 1831. u Srbiji u Britaniji ili Holandiji ili Italiji nisu ni slične. Njegov odnos je u velikoj meri bio despotski, tiranski, može se reći, ali ono što mu tradicija najviše zamera, a to su "saradnja" sa Turcima i ubistvo Karađorđa sasvim su racionalni politički potezi, koliko radi očuvanja lične vlasti, toliko i radi stvaranja samostalne srpske države.
medjutim92 medjutim92 12:23 10.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Milan Karagaća
Različiti su istorijski konteksti.Zajedničko je da su i jedan i dugi obnovili državu u svaki u svoje vreme doveli je do vrhunca međunarodnog priznanja i ugleda.Opet, uvažavajući istorijske različite, u različitim razmerama jer Tito je bio priznat svetski državnik a Miloš ipak nije niti je tada mogao da bude.


Miloš je bio priznat onoliko koliko je bilo moguće u vreme u kom je vladao. Teško da je mogao da izvuče više od toga.

Milan Karagaća
Samo što Tito nigde nije onako klečao niti je toliko pobio ljudi sa kojima je je počeo ustanak, niti je priblišno toliko likvidirao Srba kao Milošev režim.


Zavisi.

Ako se u Miloševe žrtve računaju oni koji su poginuli u bunama, po istoj logici u Titove žrtve mogu da se računaju četnici koji su ratovali protiv njega u građanskom ratu.

Nije Tito bio bolji i blaži od Miloša. Samo što je u međuvremenu prošlo preko 100 godina a neke stvari u svetu se izmenile, pa nije bilo toliko ubijanja političkih protivnika (bar ne posle 1948), ali su postojala modernija sredstva.

Čisto sumnjam da bi 100 godina ranije i bez budnih očiju "međunarodne zajednice" Tito poštedeo poražene na Brionskom plenumu ili borce za Hrvatsko proljeće..
milisav68 milisav68 12:35 10.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Samo što Tito nigde nije onako klečao niti je toliko pobio ljudi sa kojima je je počeo ustanak, niti je priblišno toliko likvidirao Srba kao Milošev režim.

Pa ko je još klečao sredinom dvadesetog veka, pa je Tito bio izuzetak?
I koliko je to Miloš likvidirao Srba?
Biljana 77 Biljana 77 12:40 10.11.2010

Ma dajte ljudi

... svako poređenje konkretnh poteza je nesuvislo: pričamo o razmaku od 150 i više godina, a u razvojnom smislu taj jaz je još dublji - s jedne strane feudalni knez poluzavisne države, s druge komunistički lider federacije.

Mogu da se porede samo na osnovu karakternih osobina i lepote.
draft.dodger draft.dodger 13:15 10.11.2010

Re: Ma dajte ljudi

Biljana 77
... svako poređenje konkretnh poteza je nesuvislo: pričamo o razmaku od 150 i više godina, a u razvojnom smislu taj jaz je još dublji - s jedne strane feudalni knez poluzavisne države, s druge komunistički lider federacije.

Mogu da se porede samo na osnovu karakternih osobina i lepote.


Slažem se...
Šta je sledeće?
Tešan Podrugović i Minja Subota!?
Jelica Greganović Jelica Greganović 13:17 10.11.2010

Re: Kontekst

A i Karađorđe je spaljivao veštice
draft.dodger draft.dodger 13:20 10.11.2010

Re: Kontekst

Jelica Greganović
A i Karađorđe je spaljivao veštice


Koliko se sećam, u selu Žabari...
mlekac mlekac 17:15 10.11.2010

Re: Kontekst

Jelica Greganović
A i Karađorđe je spaljivao veštice

Tacno! A Milos je ZABRANIO progon vestica!
Poslednjih godina Karađorđeve vlade, u Srbiji se pojaviše i mnogi proroci i vračare, koji su proricali da će Karađorđe ostaviti zemlju, da će Srbija pasti i da će Turci opet zavladati narodom.
U selu Žabarima su Panunu, ženu Pavla Stanojevića 'po zapovjedi Karađorđevoj kao vešticu privezali uz ražanj, pa je pekli među dve vatre, pa je najposlije, kad se nije htela odati, spale, te izgori zgrnuvši one obe vatre na nju. A Petra Joksića iz Topole maćehu, opet kao vešticu, ubiju iz pištolja i isjeku noževima.
Bilo se čulo da u selu Nevadima, blizu Gornjeg Milanovca, ima neka takva vračara. Nju je pobio bivši Karađorđev vojvoda i zet Antonije Pljakić. To je bio zver čovek. On je jednu babu - vešticu, živu ispekao usred Knjaževca.
Na ovako strašna postupanja sa ženama za koje se verovalo da su veštice,reagovale su i crkvene i državne vlasti veoma oštro. Trideset prvi paragraf 'Karađorđeva kriminalnog zakona', za koji se veruje da je iz vremena posle 1810. godine, naređuje sledeće: 'Ko se usudi veštice tražiti i ubijati žene i mučiti, kako što su bivale ovakve budalaštine, ili u vodu bacati, ko bi ovo učinio, ovakvu ludost za koju se Srbima beli svet smeje, za ovakvu budalaštinu odsuđujemo mu: ono što bi on učinio više rečenim vešticama, njemu da se učini'.

Gonjenje veštica je postojalo i za vreme Knjaza Miloša Obrenovića, ali je on bio odlučan i strog prema onima koji su gonili i zlostavljali žene za koje se mislilo da su veštice. Prvog juna, 1822. godine, dao je on 'objavljenije baba Risti iz Božurnje, Kragujevačke nahije, za koju seljani govore da je veštica i traže da je zato ubiju - da niko ne samo ne usudi se ni najmanje dirnuti u nju, no ni imenom tim (veštica) da se niko nije usudio zvati je po žestočajšu kaznu'.
milisav68 milisav68 18:47 10.11.2010

Re: Ma dajte ljudi

Biljana 77
... svako poređenje konkretnh poteza je nesuvislo: pričamo o razmaku od 150 i više godina, a u razvojnom smislu taj jaz je još dublji - s jedne strane feudalni knez poluzavisne države, s druge komunistički lider federacije.

Mogu da se porede samo na osnovu karakternih osobina i lepote.

Učiteljice, nisam ja kriv, Omega je prvi počeo!
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:09 10.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Pa ko je još klečao sredinom dvadesetog veka,

Ne bukvalno, naravno, ali svi iz istočno-evropskih zemalja su se do zemlje klanjali SSSR-u, imali su telefone samo sa slušalicama bez mikrofona.
I koliko je to Miloš likvidirao Srba?

naravno ne likujem, bile su takve istorijske okolnosti , ali je mogao biti mnogo manje surov prema sopstvenom narodu, a informišite se samo koliko je pobijeno u gušenju navedenih buna.
milisav68 milisav68 23:38 10.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Milan Karagaća
Pa ko je još klečao sredinom dvadesetog veka,

Ne bukvalno, naravno, ali svi iz istočno-evropskih zemalja su se do zemlje klanjali SSSR-u, imali su telefone samo sa slušalicama bez mikrofona.
I koliko je to Miloš likvidirao Srba?

naravno ne likujem, bile su takve istorijske okolnosti , ali je mogao biti mnogo manje surov prema sopstvenom narodu, a informišite se samo koliko je pobijeno u gušenju navedenih buna.

Miloš je pored Srba, ubijao i Turke, za razliku od ovog drugog, kome je pažnja bila usmerena samo na Srbe.
Milan Karagaća Milan Karagaća 00:07 12.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

za razliku od ovog drugog, kome je pažnja bila usmerena samo na Srbe.

ma da i tebe je ubio.Pa zar stvarno misliš da to što kažeš iko ozbiljno uzima.
milisav68 milisav68 11:23 12.11.2010

Re: Bilo i posle takvih...

Milan Karagaća
za razliku od ovog drugog, kome je pažnja bila usmerena samo na Srbe.

ma da i tebe je ubio.Pa zar stvarno misliš da to što kažeš iko ozbiljno uzima.

Ja ne tvrdim da je Tito patološki mrzeo Srbe i nije nikakva teorija zavere.
Srbi su samo bili najbrojniji u odbrani monarhije(naročito u samoj Srbiji), i kao takvi najviše stradali u gradjanskom ratu koji se odvijao za vreme okupacije, kao i posle rata, na "demokratskim" izborima sa ćoravim kutijama.
Prosto i jednostavno.
miloradkakmar miloradkakmar 00:29 10.11.2010

Vlast

’’Ako se glava Karađorđeva sada u Beograd ne donese ... to neka znate da će i moja i vaša izgubljena biti i celog naroda propast iz toga sledovati’’.

Ne čuva se glava , nego vlast.
mlekac mlekac 03:41 10.11.2010

Moze nama Milos

da se svidja il' ne svidja, al' cinjenica je da je znao i kako s Turcima i kako s obicnim narodom.

E, sad, sto su te njegove metode za danasnje vreme 'necivilizovane' i grube - to je potpuno druga prica. Al' da ne bi Milosa, ko zna koliko bi smo mi jos tavorili u mestu.

(Na kraju krajeva, kad ono propade I ustanak on je, za razliku od Karadjordjevih, ostao u Srbiji. I vracao se svaki put kad bi ga iz iste isterali)

Meni je i danas u glavi ono njegovo cuveno secenje percina.

Ili uputstva za gradjenje konaka (da se prvo sazidaju vesala za glavnog dundjera, pa ako konak ne bude valjao, da se mnogo ne ceka)

omega68 omega68 06:43 10.11.2010

Re: Moze nama Milos

Moze nama Milos
da se svidja il' ne svidja, al' cinjenica je da je znao i kako s Turcima i kako s obicnim narodom.

E, sad, sto su te njegove metode za danasnje vreme 'necivilizovane' i grube - to je potpuno druga prica. Al' da ne bi Milosa, ko zna koliko bi smo mi jos tavorili u mestu.

vojislav948 vojislav948 10:09 10.11.2010

Re: Moze nama MilosMoze nama Milos


Zaista gde bi mi sada bili, najverovatnije daleko ispred Albanije, a možda i dalje. Možda i nisam u pravu, jer sa ovim timom i za gde smo nismo.
g.radicevic g.radicevic 11:37 10.11.2010

sitničarenje....

Miloš Obrenović je rođen 1780.godine u selu Dobrnji u užičkoj nahiji

u Dobrinji, selo se zove Dobrinja na pola puta Požega - Divčibare

eeee da nam je danas
bar jedan Miloš
di bi nam bio kraj

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana