Biz| Budućnost| Društvo| Ekonomija| Sex

Putni nalog za XXI (XXII, XXIII, XXIV...) vek

krkar RSS / 17.11.2010. u 15:48

 VI03_ocp_w380_h300.jpg

Kad sam se pre nekoliko godina vratio u Srbiju da pokrenem firmu u zapadnom vlasništvu, pokušao sam da je od početka postavim na nekim principima koji važe na Zapadu. Naravno da se na kraju sve svodi na pare i profit, ali postoje razni načini da se firmom upravlja da bi se do profita došlo. I razni načini, nivoi i obuhvatnost kontrole. 

Gotovo dvadeset godina radio sam za zapadne firme, sasvim ozbiljne, a dobar deo tog vremena proveo sam na službenim putevima. Razne firme - razni običaji. Negde se dobije službena kartica, negde avans u kešu, negde oboje, negde se, bogme, plaća iz svog džepa pa nadoknađuje... Ali uvek i svuda firma određuje šta, koliko i kako smeš da trošiš. Samo firma i niko drugi. Najčešće i najduže radio sam po principu firma priznaje sve uobičajene i razumne troškove. Neke firme određuju maksimum za određenu kategoriju troškova, negde je taj maksimum strogo određen i nema odstupanja, negde je naglasak na razuman... Dugo sam radio za firmu u kojoj je bila obaveza da se noći u hotelima sa najmanje 4 zvezdice. Kad sam, kuriozan po prirodi, pitao zašto dobio sam prilično plauzibilno objašnjenje da je to kakva-takva garancija određenog kvaliteta usluga koje zaposlenom omogućuju da normalno obavlja svoj posao (ima sef, ima osiguranje, zadovoljava neke protivpožarne propise, možeš da dobiješ faks u ponoć i pre lokalne UDBE...). U jednoj firmi postojala je preporuka o najvišim cenama službenih večera; u drugoj je bilo pravilo k'o Biblija da ne sme nikakav alkohol da bude uključen na bilo kom računu... Ali - uvek je firma određivala kako se i do koje granice troše njene pare.

Dođem ja u Srbiju i krenem da postavljam organizaciju firme. Među prvim stvarima koje sam odlučio da ukinem bile su dnevnice i putni nalozi. Ideja dnevnica  postoji i na Zapadu ali samo u državnim i paradržavnim firmama. U privatnim firmama zaposleni potpisuje ugovor koji je svetinja i u njemu sve piše - i jesi li obavezan da ideš na službeni put, i koliko često... Pa ko ne voli il'ne potpisuje, il' pregovara o izmenama il' ide u drugu firmu. Ali ideja da ti firma plaća neke pare zato što u okviru svog posla ideš na službeni put normalnom zapadnom menadžeru (i svakom zaposlenom) zvuči prilično suludo, pogotovu devijacije te ideje tipa odem na službeni put, uzmem dnevnicu 100 novčanih jedinica, potrošim 50 i 50 stavim u xhep!

Dakle, znajući sa kakvim narodom imam posla, rešim da ukinem dnevnice. Šta ima ko da određuje privatnoj firmi koliko će para da troši na službena putovanja, gde će da joj ručaju zaposleni... Jednostavno, to nije ničiji posao do vlasnikov. Uostalom, svaki trošak se knjiži, porezi i doprinosi plaćaju se po zakonu i to je ono gde interesovanje države ima da prestane. A ja dodatno ne želim da zaposleni prave kalkulacije kako će nešto da štrpnu negde. A još manje želim da mi se dešava (a znam za slučajeve) da zaposleni sedne na pumpu na autoputu i 2 sata pije kafe jer - ako se vrati sa puta za 7 sati nikom ništa - ako se vrati za 9 ima pravo na dnevnicu - koju će dodatno da stavi u džep. Posao čeka dodatna 2 sata - a ja gulanferu još dodatno da platim!!!. Nije nego!

Odredim ja da će se plaćati normalni i razumni troškovi. Finansijski direktor i šefica knjigovodstva kažu da je to u redu, samo mora neko uvek da potpiše koliki se avans daje putniku. Već sa službenim karticama ispao je neki problem oko načina knjiženja, limita... neka komplikacija i rešimo da za početak izdajemo kartice samo direktorima.

Onda rešim da ukinem putni nalog kao besmislicu i nepotrebnu birokratiju. Finansijski, i on povratnik sa Zapada, saglasan. Šefica računovodstva krši ruke, jao, ne znam, nisam sigurna, ne znam sme li to proverite sa pravnicom...

Pravnica zakukala: nipošto, šefe, otići ćete u zatvor, odraće nas od kazni. Krene da mi vadi zakone i propise - čista udbaško-čvorovićevska ujdurma.

Dakle, država Srbija koja tvrdi da je demokratska država u kojoj vladaju ekonomske slobode propisuje da svaki ulični pandur ima pravo da kontroliše zašto moj zaposlenik ide na put, kuda, sa kime će da se sretne i šta će da radi, koliko je para dobio za put, koliko kilometara prešao, je li mu u Nišu neko pečatom overio da je stvarno bio tamo...

 4863.jpg

 

Uz to, država je propisala da ako ima firma više od (mislim 3, nisam siguran) motorna vozila - mora  da zaposli šefa voznog parka koji mora da bude dipl. mašinski ili saobraćajni inženjer koji pre svakog službenog puta mora da proveri tehničku ispravnost vozila... (A njega, opet, ima pravo da kontroliše svaki priučeni ulični pandur sa završenim obućarskim zanatom i tromesečnim kursom). Valjda će onaj dipl. ing. da stavi prst na motor i ukazaće mu se parametri motora, rukom će da zavrti točak pa ga zaustavi da bi proverio silu kočenja... a posle će još i pozornik u Mrčajevcima to da overi - turajući pendrek direktno u elektronsku centralu SAAB-a.

Elem, u XXI veku u državi Srbiji država sebi daje za pravo da kontroliše šta i kako radi privatna firma sa svojim parama i vlasništvom. Ne da u određenom trenutku (jednom godišnje ili čak i vanredno kad misli da treba) kontroliše je li firma poslovala po zakonu, platila poreze i doprinose, knjižila sve kako treba... nego da svaka šuša treba u svakom trenutku da kontroliše šta šuši i državi padne na pamet!!! Aloooo, bre!!!

Sama ideja je za zapadno poimanje ličnih i ekonomskih sloboda bizarna. I svakom ko je ikada u životu radio bilo kakav posao u normalnom okruženju apsolutno neprihvatljiva. Pre svega jer je idiotska. Koliko sam samo mejlova poslao u centralu objašnjavajući da je ovo Divlji Zapad, Komunistčki Paranojaland... Sama ideja je nekome nepojmljiva. Država želi da propisuje kako da privatna firma upravlja svojom imovinom.

U normalnom zapadnom svetu policajac može da zaustavi vozilo da proveri ima li vozač dozvolu i osiguranje, je li pijan... Ako sumnja da se vozi ukradena roba može da traži da je vidi (u većini zemalja samo uz sudski nalog) ali nikom ne pada na pamet da traži naloge za službena putovanja, tovarne listove, dokaz o vlasništvu vozila... Ako je vozilo ukradeno - policija to zna. Ako nije ukradeno - ne tiče je se zašto Hans Schwann vozi kola firme Loonatics Inc. Kud je Hans pošao, gde će da ruča, koliko će to da ga košta... to se nikoga ne tiče.

Putni nalog jedan je od najmračnijih i najdugotrajnijih recidiva najmračnije faze socijalizma, one državno-etatističke, staljinističke, kad je Država bila Sve i kad joj je sve pripadalo i kad je sve kontrolisala. Dodeljuje se kamion da preseli druga Mešu sa porodicom u Zvornik jerbo je isti proteran na neodređeno vreme. Šoferu se izdaje Putni Nalog...

Borise Tadiću, Svemudri Sveznajući Svedržitelju Srpstva Vaskolikog,  JEB'O TE PUTNI NALOG!

I tebe, Mirko Cvetkoviću, i tebeMikice Markoviću, i ostale redom...

Proveravao sam: putni nalog je ukinut u Sloveniji, Češkoj i Mađarskoj (najverovatnije i u Poljskoj ali nemam 100% potvrdu. Verovatno je i u Slovačkoj ukinut). Još uvek postoji u Srbiji, Hrvatskoj i ostalim mikimaus državama ex-YU. Izgleda da i u Rumuniji još postoji, bar u ograničenoj formi.

I - nikom ništa. Sa Velikim Udbaškim Bratom u XXI Vek! Cvetaju zakoni i propisi, putni nalog živi i u elektronskoj formi...

1-obrada.gif 

Ima, bre, i sajt za putne naloge!!!! EJ?!

Nisam ja jedini koji na ovo kuka, evo sam brzinskim guglovanjem našao još nekoliko tekstova na ovu temu. Normalni ljudi pizde. Mnoge boli uvo. A nekima je, bogme i dobro, prodaju se formulari, elektronski putni nalozi, nekakve tetke drndaju, knjiže i preknjižuju tone formulara u duplikatu i triplikatu...

U svemu tome bar je dobro što sam iznašao nepogrešiv način da se ustanovi stepen ekonomske slobode nekog društva:

NEMA putni nalog: ekonomski slobodna država

IMA putni nalog: komunizam, etatizam, staljinizam

Možte ovo slobodno nazvati Krkarovim merilom ekonomske slobode  s_d.gif

--------

 

 

nalog-sluzbeno-putovanje-naslovnica.gif

 

A4polozeno2.gif

ZAKON O DRUMSKOM SAOBRACAJU
Zakon o prevozu u drumskom saobra}aju
("Sl. glasnik RS", br. 46/95, 66/2001 i 61/2005)

Član 4

U vozilu kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, osim putničkog automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe i putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz, mora se nalaziti putni nalog popunjen na propisan način, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica i lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila.

www.parlament.sr.gov.yu/content/lat/akta/zakoni.asp


Oh, sad se setih, ima tu još budalaština, čistih Državnih Staljinističkih Sranja:

Član 5
Vozilo kojim se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju osim putničkih automobila u svojini građanina kojim građanin vrši prevoz za lične potrebe, putničkog automobila kojim se obavlja auto-taksi prevoz i vozila kojima se obavlja gradski prevoz putnika mora imati na bočnim stranama ispisanu firmu, odnosno naziv vlasnika vozila.

2953734527_fdc9d5689e.jpg

Elem, uhvati tako svojevremeno mog zaposlenog uličar-pandur da keca što vozilo nema ispisanu firmu. Što, bre, da ima? Moja roba, moj dućan. Ako hoću - napišem, ako neću - ne napišem. E, oš! Kaže pravnica po zakonu mora, pokaže mi zakon. Pitam ja ima li neki propis kako mora da bude ispisana firma, na kojem mestu, koja vrsta i veličina slova, šta tačno mora da piše... Elem, nađe ona da mora sa strane i mora ime i adresa firme, ništa više nije propisano. Tačnije, mora da piše i "za vlastiti prevoz" ako se ne obavlja javni prevoz. Te ja ne budi lenj dam da se kupe najmanja Letraset slova koja postoje, 4pt ili 3pt, ne sečam se, i dam da se njima na vratima napiše sve što zakon propisuje. I za svaka kola kupim lupu, da olakšam pandurima ;)

PRAVILNIK
O SADRŽINI, IZDAVANJU I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I EVIDENCIJI O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA

("Sl. glasnik RS", br. 20/96 i 32/2010)


Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržina, izdavanje i vođenje putnih naloga, kao i evidencija o izdatim putnim nalozima.

Član 2

Putni nalog za vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, sadrži:

1) seriju i broj putnog naloga;

2) podatke o vrsti prevoza;
3) naziv, odnosno ime i prezime, sedište i adresu vlasnika vozila;
4) mesto, dan, mesec i godinu izdavanja putnog naloga;
5) ime i prezime vozača i ostalih članova posade vozila;
6) osnovne podatke o pravcu kretanja vozila;
7) overen potpis ovlašćenog lica vlasnika vozila;
8) overen potpis lica odgovornog za kontrolu tehničke ispravnosti vozila;
9) marku vozila, registarski broj vozila i oznaku područja gde je vozilo registrovano;
10) potpis vozača da je primio vozilo bez vidljivih nedostataka;
11) datum započinjanja prevoza, stanje kilometar sata na početku i završetku prevoza, kretanje vozila (mesto polaska - dolaska), vreme polaska i dolaska (čas, minut), stanje vozila (ukrcavanje - iskrcavanje putnika, utovar - istovar stvari, ostala zadržavanja), broj pređenih kilometara;
12) evidencioni broj ugovora o prevozu za vanlinijski prevoz;
13) broj tovarnog lista, odnosno drugog dokumenta koji zamenjuje tovarni list za prevoz stvari;
14) napomenu (odstupanje od reda vožnje, kvar, zastoj na putu itd.).
Putni nalog može da sadrži i: podatke o radu vozača, radu vozila, utrošku goriva i sl.

Član 3

Putni nalog izdaje se za jedan ili više prevoza i može se koristiti do potpunog popunjavanja putnog naloga sa podacima iz člana 2. stav 1. tačka 11) ovog pravilnika, ali ne duže od 30 dana od dana izdavanja.
Ispravke u putnom nalogu unose se čitko i overavaju od strane vlasnika vozila.
Putni nalog vodi se uredno od strane vozača i po izvršenom prevozu sa pratećom dokumentacijom vraća se ovlašćenom licu vlasnika vozila.

Član 4

Evidencija o izdatim putnim nalozima koju vodi vlasnik vozila sadrži podatke iz člana 1. tač. 1) do 10) ovog pravilnika.
Evidencija se vodi u knjizi evidencija izdatih putnih naloga ili izdavanjem duplikata putnih naloga.
Izdati putni nalozi čuvaju se dve godine računajući od dana njihovog izdavanja.

Član 5

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

 Komentari (251)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

krkar krkar 15:05 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Iste ove argumente su koristili i kapitalisti pre 100 godina kada je drzava pokusavala da zabrani ekploataciju radnika sesnaestosatovnim radnim vremenom, izrabljivanje dece za rad u fabrikama ...

Naravno da radnik treba da dobije dnevnicu jer osim redovnih 8 sati koje bi svakako radio za firmu odlaskom na put firmi daje jos 8 sati koje bi da nije otisao na put mogo iskoristiti kako on zeli ali ovako to nije u stanju. I tih 8 sati prekovrmenog uzimanja zivota od strane firme neko mora da plati.


Pun mi je kufer ovih Okasnelih Bakunjina i Neostvarenih Svetozara Markovića.

Lepo sam napisao da ja ugovaram u ime firme sa zaposlenim. Kad naletim na ovakve ja se potrudim da ih prepustim nekom drugom poslodavcu.

I dalje tvrdim, a tvrdim jer znam, vidim i čujem, da bi 90% zaposlenih kojima sam ikad šefovao uvek došlo za mnom u drugu firmu. Meni sasvim dovoljno.
krkar krkar 15:07 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

šta me briga koliko će on da zaradi ako mi je ponudio onoliko koliko meni treba ili još preceznije, toliko da više od toga na tržištu radne snage ne mogu da dobijem.


KLJUČNA REČENICA!

Hvala.
seceranac seceranac 22:36 18.11.2010

Re: burzoaska revolucija

vanja.t
udruzivanje gazda u trastove i radnika u sindikate

ti uporno nemaš pojedinca u fokusu, samo kolektivne i klasne odnose. zašto bi mene neki sindikalni vođa zastupao bolje nego što bih ja to sam mogao?

ugovor - i u skladu sa svojom voljom, slobodom izbora i potrebama ga potpišeš ili ne. prosto ko pasulj, dok ne dođe neki marksista i hoće s mojim parama da mi objašnjava šta je za moje dobro.

korisno bi bilo da taj humani vođa sindikata (ili bilo koji levi mrsomud) otvori firmu, društvu ponudi neki fenomenalan proizvod ili uslugu, a radnicima ogromne plate - sve to na bazi lične kreativnosti i inteligencije, a ne iz kolektivističkih pobuda i sa tuđim parama i vremenom


zato sto vodja sindikata ima pregovaracku moc a ti kao pojedinac ne

ali ne vredi tebi objasnjavati ti si zarazena neolib kapitalizmu u kome grca ceo svet ali ga voles
mlekac mlekac 08:17 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

seceranac


mozda je tebi tako jer osim posla i TV-a nemas nista u zivotu, ali ja kada dodjem sa posla imam sta da radim.

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme. Volim da se nadjem sa prijateljima uvece i odigram nekoliko partija bridza i svoja zadovoljstva da zrtvujem zarad profita gazde poput krkija bez licne koristi. Volim da se bavim mojim hobijem koji ne mogu da ponesem na put ...


E, sad me slatko nasmeja...
Nemam cime drugim da se bavim u zivotu? Pa pored muza i cetvoro dece - bas ga ubode.

Nego, da pitam ja tebe nesto drugo - zasto odlazak na put smatras necim losim?

Ja, recimo, obozavam svaku vrstu putovanja, pa i poslovna. Kad zavrsim posao - krenem da cunjam po tom novom mestu u kom sam se nasla, prosto uzivam u otkrivanju posebnosti istog. Zasto bi to bilo lose? Zasto bi svaki dan morao da mi bude isti?

Al' iz tebe, nazalost, progovara duh starog sistema - odsedim od 7 do 3 a kad dodjem kuci, mogu da mi pljunu pod prozor! Ne moze niko tako malo da me plati koliko malo ja mogu da radim!

Ne ide to tako. Moises is Moises, but business is business!
Poslodavca se ne ticu (a i ne treba da ga se ticu) tvoji hobiji i bridz sa ortacima. Nema tu nikakve visoke filozofije.
nikvet pn nikvet pn 09:17 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme.

Ključna gubitnička rečenica.
vanja.t vanja.t 09:38 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

zato sto vodja sindikata ima pregovaracku moc a ti kao pojedinac ne

super. svi mi, što bi ti rekao, miševi prenesemo na njega naša prava i mogućnosti, on nas unapredi u lisice (vau) i onda ON radi za našu stvar. a mi MU se uvlačimo u dupe, volimo GA i verni smo MU.

jebi ga, ne može svako da bude vođa, pa makar i sindikata. još ako imaš, sreće da je šefu db-a bio profesor u srednjoj - pa gde ćeš više :)
seceranac seceranac 10:27 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Poslodavca se ne ticu (a i ne treba da ga se ticu) tvoji hobiji i bridz sa ortacima. Nema tu nikakve visoke filozofije.


Ne trazim ja nikakvu visoku filozofiju. I ne treba da ga se ticu. Treba samo da plati svaki izgubljen sat koji radnik provede negde po volji i zarad njegovog profita. Ako ja nesto njemu dajem, a dajem najvrednije sto imam - vreme i on treba nesto da da zauzvrat. Prosto i posteno.

nikvet pn
na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme.

Ključna gubitnička rečenica.


A dobitnicka je ona gde das i zivot i porodicu za neciji profit od koga ces dobiti skoro dovoljno za sopstveni kovceg. Kada se pruzi prva prilika da te zameni sa nekim ko ce mu doneti malo veci profit sutnuce te na ulicu.

Ja, recimo, obozavam svaku vrstu putovanja, pa i poslovna. Kad zavrsim posao - krenem da cunjam po tom novom mestu u kom sam se nasla, prosto uzivam u otkrivanju posebnosti istog. Zasto bi to bilo lose? Zasto bi svaki dan morao da mi bude isti?


Ljudi na ovom svetu poseduju samo jedno - vreme i to u veoma ogranicenim kolicinama (650000 od cega 1/3 ode na spavanje i jos 1/4 na rad za druge). Zasto bi ja trosio jedinu vrednost koja mi preostaje (250 000 sati) na putovanja koja ne volim, na mestima u koja ne zelim da idem, i na ljude u cijem drustvu ne uzivam i sve to besplatno. Dnevnice treba da se plate kako bi ljudi mogli da nadoknade to izgubljeno vreme, da bi tim novcem sebi mogli kupiti neko drugo slobodno vreme.

Al' iz tebe, nazalost, progovara duh starog sistema - odsedim od 7 do 3 a kad dodjem kuci, mogu da mi pljunu pod prozor! Ne moze niko tako malo da me plati koliko malo ja mogu da radim!


Iz mene "nazalost" progovara razum do koga su ljudi dosli pre vek i nesto a nove izaprane generacije opet ispustile.
Kada je propao nas socijalizam rekli su bilo vam je dobro ali nije bilo odrzivo, zivelo se od kredita, nije se radilo - treba ga menjati, reko u redu ajd da probamo nesto bolje.
Sada kada je propalo ovo "bolje" od nas se trazi da se zrtvujemo kako bi ga sacuvali iako je sistem 10 puta gori, krediti su sto puta veci (bukvalno 100 puta, ukupan dug u irskoj "evropskom kapitalistickom ekonomskom tigru" na kog je trebalo da se ugledamo je preko 300 000 evra po stanovniku), stvara se 10 puta manje a ljudi zive gore.
Sada se trazi da se zrtvujemo kako bi spasili sistem koji je propao i firmu u teskim trenutcima: Spasavamo firmu tako sto ja dajem sopstveno vreme i idem na putovanja bez dnevnica dok gazda ide na omiljena putovanje o trosku firme, sa kurvom koju placa firma i u automobilu koji placa firma (firma - citaj radnici). Pitajte nekog racunovodju kako to sve izgleda. Ono "lepa brena za cetiri osobe" je maciji kasalj za ovo danas.

vanja.t
zato sto vodja sindikata ima pregovaracku moc a ti kao pojedinac ne

super. svi mi, što bi ti rekao, miševi prenesemo na njega naša prava i mogućnosti, on nas unapredi u lisice (vau) i onda ON radi za našu stvar. a mi MU se uvlačimo u dupe, volimo GA i verni smo MU.

jebi ga, ne može svako da bude vođa, pa makar i sindikata. još ako imaš, sreće da je šefu db-a bio profesor u srednjoj - pa gde ćeš više :)


ovo je istina sto si rekla, nazalost danas "sindikati" u celom svetu rade za gazde a ne za radnike, zato ce i podrzati ovakve predloge, pa ce drzavni funkcioneri koji takodje rade gazde to lepo izglasati a mi cemo sve vise traciti svoje vreme za dzabe, kako bi ne samo gazdama vec i njihovim cukun cukun cukun unucima obezbedili sto vise slobodnog vremena u kome ce oni moci lepo da uzivaju.
cult cult 10:58 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Iz mene "nazalost" progovara razum do koga su ljudi dosli pre vek i nesto a nove izaprane generacije opet ispustile.


kamarade Šečeranov, odvali speakerse:

seceranac seceranac 12:10 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

cult
Iz mene "nazalost" progovara razum do koga su ljudi dosli pre vek i nesto a nove izaprane generacije opet ispustile.


kamarade Šečeranov, odvali speakerse:uhuhuh kod njega je kao bilo bolje, umesto za gazde radilo se za gazdu koji je jos uz to imao i SM fetise i komplekse

On je prvi koji je sindikate uspesno "privatizovao" nacinio ih svojima
cult cult 12:16 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

uhuhuh kod njega je kao bilo bolje, umesto za gazde radilo se za gazdu koji je jos uz to imao i SM fetise i komplekse

On je prvi koji je sindikate uspesno "privatizovao" nacinio ih svojima


a, ti si anarhosindikalista. Cool. Vidi, umesto ovog internet agitpropa, otvorite fabriku bilo čega i poslovanje postavite po svojim uslovima, idealima, štajaznam. Podelite sebi plate kolike god, radite od sedam do tri...I to je to. Wish you luck.
krkar krkar 12:21 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Vidi, umesto ovog internet agitpropa, otvorite fabriku bilo čega i poslovanje postavite po svojim uslovima, idealima, štajaznam. Podelite sebi plate kolike god, radite od sedam do tri...I to je to. Wish you luck.


Ih, borac za Dostojanstvo Čovečanstva - pa da mora da radi. Ne vređaj.

Nego vidi ako može nekakva Nacionalna Penzija da mu se dodeli, a on da Misli. Za dobro svih nas.
mikimedic mikimedic 14:44 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Naravno da radnik treba da dobije dnevnicu jer osim redovnih 8 sati koje bi svakako radio za firmu odlaskom na put firmi daje jos 8 sati koje bi da nije otisao na put mogo iskoristiti kako on zeli ali ovako to nije u stanju. I tih 8 sati prekovrmenog uzimanja zivota od strane firme neko mora da plati.


zabranjeno da putuje u radno vreme?Putni nalog sluzi da zastiti radnicka prava zaposlenih i onemoguci poslodavca poput tebe da iskoristi i ono malo slobodnog vremena koje je ljudima ostane posto im privatnici poput tebe isisaju dusu na poslu.


cuo nekad za prekovremeni rad (koji se posebno placa)?

I kako objasnjavas pravo "zapadnih demokratija" u koje se kunes da znaju sve ovo o svakom putniku putovao on sluzbeno ili privatno i ne samo sve ovo vec i da provere svaki kofer, dzep cak i intimne organe opipavajuci ili snimajuci rentgenom?


a ovo pogotovo ima veze sa putnim nalogom...
mikimedic mikimedic 14:45 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme. Volim da se nadjem sa prijateljima uvece i odigram nekoliko partija bridza i svoja zadovoljstva da zrtvujem zarad profita gazde poput krkija bez licne koristi. Volim da se bavim mojim hobijem koji ne mogu da ponesem na put ...


pa ti nadji firmu koja ti to omogucuje...ili jos bolje, daj otkaz i do mile volje...
mikimedic mikimedic 14:46 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme

lepo je napisao na početku, dobiješ ugovor u kome sve piše, ako ti odgovara prihvatiš, ako ne tražiš dalje. dakle sve počiva na volji pojedinca i slobodi izbora. a to što ti predlažeš je sistem sa jednim poslodavcem koji zna kako treba za svakog od nas - užas


mikimedic mikimedic 14:47 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

na kraju krajeva zasto bi ja menjao svoje zivotne navike za profit firme.

Ključna gubitnička rečenica.


mikimedic mikimedic 14:49 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

pa nije bas sve tako prosto:
kada te razbojnik presretne na ulici lepo pita pare ili zivot - jel to tvoja volja i sloboda izbora

za posten ugovor o radu pregovaracke pozicije moraju biti priblizne u protivnom smo svedoci ultimatuma, posto nase gazde poput krkija vole moc sredili su sa drzavom da unisti sindikate kako bi se sa druge strane stola uvek nalazio usamljeni mis umesto mnogobrojnih lisica

mislite o tome


auf brate -- presreo te krkar i rekao ima da radis za nas, ili zivot. i da putujes bez putnog naloga!

mikimedic mikimedic 14:54 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Zasto bi ja trosio jedinu vrednost koja mi preostaje (250 000 sati) na putovanja koja ne volim, na mestima u koja ne zelim da idem, i na ljude u cijem drustvu ne uzivam i sve to besplatno. Dnevnice treba da se plate kako bi ljudi mogli da nadoknade to izgubljeno vreme, da bi tim novcem sebi mogli kupiti neko drugo slobodno vreme.


a zasto bi uopste radio ako to ne volis? zar ne kapiras da je putovanje posao, i ako ti se ne dopada slobodno mozes da trazis drugi?

Spasavamo firmu tako sto ja dajem sopstveno vreme i idem na putovanja bez dnevnica dok gazda ide na omiljena putovanje o trosku firme, sa kurvom koju placa firma i u automobilu koji placa firma (firma - citaj radnici). Pitajte nekog racunovodju kako to sve izgleda. Ono "lepa brena za cetiri osobe" je maciji kasalj za ovo danas.


ovo je tesko i komentarisati. ako gazda 'oce da ima privatni avion, on je to uzeo iz tvog dzepa? jer ti takodje imas vlasnicka prava na njegovoj firmi?

ma ne samo tebe, nego se kurva i na moj racun.

rece neko od strajkaca svojevremeno -- nama se novi gazda ne dopada, pa cemo da ga menjamo.
seceranac seceranac 22:26 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

lepo si ti to miki srocio:

samo jos fali onaj deo o "trzistu rada", "jednakim sansama" svih da uspeju i postanu gazde, o "ljudskim pravima, slobodi i demokratiji", "pravednom drustvu" u kome svako ubira i zadrzava plodove svog rada (a posto gazda radi kao 10000 radnika onda i ubira toliko plodova) i sve ce biti savrseno, svet ce biti srecno mesto na kome nema nesrecnih, ubogih, gladnih, bolesnih, ranjenih ...

Sa koje ste vi planete pali?!

Mene samo zanima koje funkcije ti i krki obavljate na ovom sluzbenom putu (bez putnog naloga):
ubedjen sam da je krki security officer Sally


kod tebe se dvoumim izmedju:
i
mikimedic mikimedic 23:47 19.11.2010

Re: burzoaska revolucija

seceranac
lepo si ti to miki srocio


seceranac, u mom prvom komentaru sam pretezno mislio na vojislava i tebe. u 90% ostalih blogova se u potpunosti slazemo, iskreno ovde ne znam sta vam bi. zaista branite neodbranjivo.

nema vise drustvene imovine, gazda je gazda. i molim te da ne mesamo teme - jedna je tema kako je neko stekao imovinu (i da li je bilo otimacine u privatizaciji, naravno da jeste i to niko ne spori), a potpuno druga sta je vlasnistvo bilo koje vrste.

evo recimo dodje covek i napravi greenfield u srbiji. zaposli 1000 radnika i svakom da 300 evra platu. oni presrecni. a uz to, placa i sve dazbine drzavi.

firma ostvaruje toliki profit da moze da ima i privatni avion i da placa kurve po izboru. i sad ce seceranac da dodje i da kaze radnicima da se on kurva sa njihovim parama.

izvini, ali svako moze sa svojom imovinom da radi sta hoce. da investira, da da u zvecansku, crkvi, ili potrosi na kurve, svejedno.
seceranac seceranac 00:50 20.11.2010

Re: burzoaska revolucija

firma ostvaruje toliki profit da moze da ima i privatni avion i da placa kurve po izboru. i sad ce seceranac da dodje i da kaze radnicima da se on kurva sa njihovim parama.


sta bi sa "pravednom drustvu" u kome svako ubira i zadrzava plodove svog rada. Ko je stvorio dobra koja su razmenjena za te pare

izvini, ali svako moze sa svojom imovinom da radi sta hoce. da investira, da da u zvecansku, crkvi, ili potrosi na kurve, svejedno.


Znaci ako otmem od gazde mogu sa tim svojim parama da radim sta ocu
mikimedic mikimedic 02:22 20.11.2010

Re: burzoaska revolucija

sta bi sa "pravednom drustvu" u kome svako ubira i zadrzava plodove svog rada


ne znam. da pitas karagacu


krkar krkar 07:46 20.11.2010

Re: burzoaska revolucija

Mene samo zanima koje funkcije ti i krki obavljate na ovom sluzbenom putu (bez putnog naloga):
ubedjen sam da je krki security officer Sally


Poslednje upozorenje.
mlekac mlekac 09:44 20.11.2010

Re: burzoaska revolucija

seceranac

sta bi sa "pravednom drustvu" u kome svako ubira i zadrzava plodove svog rada. Ko je stvorio dobra koja su razmenjena za te pareTi si, kanda, prespavao poslednjih dvadesetak godina????

Il' si, kao mali, toliko voleo bajke da jos uvek verujes u njih?
vladaxy vladaxy 11:21 18.11.2010

Sem njih

Borise Tadiću, Svemudri Sveznajući Svedržitelju Srpstva Vaskolikog, JEB'O TE PUTNI NALOG!

I tebe, Mirko Cvetkoviću, i tebeMikice Markoviću, i ostale redom...


jinks jinks 11:57 18.11.2010

Ako bih mogao da budem slobodan

da vam postavim pitanje sta je vasa struka ... vasim komentarima pokrivate veoma siroko polje znanja i delatnosti, tako da je bar meni tesko da zakljucim cime se ustvari bavite.
yngwie92 yngwie92 12:00 18.11.2010

Re: Ako bih mogao da budem slobodan

jinks
da vam postavim pitanje sta je vasa struka ... vasim komentarima pokrivate veoma siroko polje znanja i delatnosti, tako da je bar meni tesko da zakljucim cime se ustvari bavite.


Krkar je NLO, vidio si gore u komentarima
krkar krkar 15:10 18.11.2010

Re: Ako bih mogao da budem slobodan

jinks
da vam postavim pitanje sta je vasa struka ... vasim komentarima pokrivate veoma siroko polje znanja i delatnosti, tako da je bar meni tesko da zakljucim cime se ustvari bavite.


Neke od stvari o kojima pišem su mi posao a neke hobi, ljubav, interesovanje.

ninasimone ninasimone 20:44 18.11.2010

Re: Ako bih mogao da budem slobodan

yngwie92

jinksda vam postavim pitanje sta je vasa struka ... vasim komentarima pokrivate veoma siroko polje znanja i delatnosti, tako da je bar meni tesko da zakljucim cime se ustvari bavite.Krkar je NLO, vidio si gore u komentarima

Neidentifikovani leteci objekat? jel moze pojasnjenje?
yngwie92 yngwie92 21:11 18.11.2010

Re: Ako bih mogao da budem slobodan

ninasimone
yngwie92

jinksda vam postavim pitanje sta je vasa struka ... vasim komentarima pokrivate veoma siroko polje znanja i delatnosti, tako da je bar meni tesko da zakljucim cime se ustvari bavite.Krkar je NLO, vidio si gore u komentarima

Neidentifikovani leteci objekat? jel moze pojasnjenje?


pa sada NLO, meni je bilo simpaticno poredjenje Krkara sa NLO (djeluje tako, mocno, covjek sve zna) ako bi moglo ja bih NLO razlozio kao
Krkar - neiscrpna lakonska osoba
gogo23 gogo23 05:06 19.11.2010

Re: Ako bih mogao da budem slobodan

za jedan mali trol:

Pre mesec dana si mnogo hvalio drzavu glede upotrebe zimskih guma.

Jesi li ih montirao? Moje se i dalje baskare u servisu.

Inace se potpuno slazem u vezi dnevnica i putnog naloga. Ako se neko na sluzbenom putu vozi, jede, pije, pere ves a poneko i pusi o trosku firme, dnevnica i putni nalog gube svaki smisao.

Nekada (davno, davno, firma mi je punoletna) dok sam radio u drzavnoj firmi, putnim nalogom se pravdao trosak prevoza ( a to nikako nije mogao da bude privatan auto ) vec samo karta javnog prevoza, hotelskog smestaja i dnevnica. Kada dobijes dnevnicu ona je sluzila za naknadu svih troskova na sluzbenom putu i nikakve druge troskove nisi mogao da naplatis od firme. Kartice nisu postajale a i da jesu nikada ti ne bi priznali racun iz restorana, bara ili neceg drugog. Reprezentaciju je odobravao gendir i to se cinilo u veoma retkim prilikama (dobijali smo neke porudzbenice koje su sluzile kao sredstvo placanja i mogle su se iskoristiti samo za jednu posetu restoranu)

Dakle ako su svi troskovi placeni, ne postoji nikakva svrha da se dnevnica isplacuje. Osim za drzavne sluzbenike i preduzetnike kojima ista sluzi kao instrument da dodju do besplatnog kesa.

krkar krkar 12:19 19.11.2010

Re: Ako bih mogao da budem slobodan

Pre mesec dana si mnogo hvalio drzavu glede upotrebe zimskih guma.

Jesi li ih montirao? Moje se i dalje baskare u servisu.


Odavno sam ih montirao, sve 4. Više volim da ih montiram na vreme nego da dođem u situaciju da me iznenadi najavljeni prvi sneg 24. novembra pa da kod vulkanizera čekam na red 6 sati.

Prošle godine slučajno se desi da sam imao zakazan redovan servis na dan kad je Srpstvo Vaskoliko negde krajem decembra iznenadio dosta ozbljan sneg, 30-ak cm. Kakvo ludilo od ljudi koji su se setili zimskih guma kad na letnjima nisu mogli da pokrenu kola...
krkar krkar 21:21 18.11.2010

Obrisano

Obrisan je glup komentar inače neduhovitog autora jer nikakve veze nije imao sa temom.

Molim komentatore da se uzdrže od komentarisanja bilo čijeg lika i dela jer ću sve takve trolove brisati. Ostali trolovi su uvek dobrodošli, pogotovu duhoviti.

Baš kao su dobrodošli i eventualno smisleni komentari blogera koji su se do sada iskazali isključivo kao zajedljive babe tračare i ni jednim slovom temi doprineli nisu.

Dixi et salvavi animam meam - iako mi je strepnja dublja od nade.
mikimedic mikimedic 13:12 19.11.2010

Re: Obrisano

Baš kao su dobrodošli i eventualno smisleni komentari blogera koji su se do sada iskazali isključivo kao zajedljive babe tračare i ni jednim slovom temi doprineli nisu.


cekaj me i ja cu sigurno dociajde kad me vec zoves, moram da priznam da me zapanjio ovaj blog (mada verovatno ne kao onaj sto jos ocekujem o bajkonuru).

elem, gomila iznetih primera od strane komentatora (koje uglavnom cenim) me je zaista iznenadila, kao i krkar ponekad (omakne mu se)

odoh da samaram, retroaktivno, ali bez vredjanja

vanja.t vanja.t 13:26 19.11.2010

Re: Obrisano

gomila iznetih primera od strane komentatora (koje uglavnom cenim) me je zaista iznenadila, kao i krkar ponekad (omakne mu se)


i mene je iznenadio ovaj krkarov libertarijanski izlet, imajući u vidu neke njegove ranije stavove o partizanštini i sfrj
krkar krkar 13:47 19.11.2010

Re: Obrisano


i mene je iznenadio ovaj krkarov libertarijanski izlet, imajući u vidu neke njegove ranije stavove o partizanštini i sfrj


Ček, ček, na šta se ovo odnosi?

Mis'm, možda ti umeš jednostavnije da me definišeš nego što bi to meni uspelo?

Krkarovi stavovi su komplikovana mešavina raznih ideja iz raznih vremena i raznih ideologija, što na određeni način odražava i komplikovanu situaciju iz njegove porodice.

Moji su, iako nekomunisti, sa obe strane bili partizani - što ne znači da u porodici nije bilo i onih drugih, baš kao i (predratnih) komunista, od kojih je jedan kao pilot i oficir JKRV poginuo braneći "versajsku tvorevinu" protiv koje je agitovala partija čiji je član bio... Igrom slučaja iz moje porodice nikoga nisu ubile samo ustaše - a jesu i partizani, i četnici, i Nemci, i Italijani (izvinjavam se Bugarima, Mađarima i inima što im nismo bili na ruku, mada, ako računam tazbinu ubijali su nas i MaDŽari, čak i Grci!)... Mnogo komplikovano.

SFRJ (i njene prethodne iteracije od 45.) Krkareve je - opet sa obe strane - oslobodila značajne imovine; pa opet stavovi su u Krkarovoj porodici po pitanju imovine, SFRJ itd često bili ambivalentni, oprečni, kontradiktorni... Imali smo u (široj) porodici beskompromisne antikomuniste (napaljenike), beskompromisne komuniste (staljiniste), realiste, pragmatike, idealiste... čak i ponekog - iako retkog i što se većine porodice tiče doživotno obeleženog - karijeristu koji su probali sve stavove, ideologije, svjetonazore i od kojih me ne bi čudilo da moramo da ih spaljujemo na Novom Groblju kao hinduiste...

Dakle, sve sam to imao u sopstvenoj kući, porodici i familiji. I zato sam uveren da je sasvim normalno da ljudi (koji misle sopstvenom glavom, NB!) imaju stavove po jednom pitanju iz jedne kutije a po nekom drugom iz sasvim različite kutije.

Mnogo više me brinu oni koji uvek i u svemu imaju stavove samo iz jedne kutije.
vanja.t vanja.t 14:02 19.11.2010

Re: Obrisano

Dakle, sve sam to imao u sopstvenoj kući, porodici i familiji. I zato sam uveren da je sasvim normalno da ljudi (koji misle sopstvenom glavom, NB!) imaju stavove po jednom pitanju iz jedne kutije a po nekom drugom iz sasvim različite kutije.

Mnogo više me brinu oni koji uvek i u svemu imaju stavove samo iz jedne kutije.vidi se to, i bez nekog posebnog objašnjenja
taube taube 12:56 19.11.2010

*/

svaka čast za stavove o dnevnicama, te dnevnice me iritiraju godinama, za putne naloge nisam znala, ali bih se složila sa krkarovim merilom ekonomske slobode
antioksidant antioksidant 13:45 19.11.2010

resenje je ugovor o radu ....
koji se ne poziva na zakon (vec sam resava stvar)

............................
DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE U ZEMLJI

član 118. stav 1. tačka 2) Zakona o radu, član 32. OKU, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, domovima učenika i višem i visokom obrazovanju i član 9. Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika
Po Zakonu o radu, do visine propisane opštim aktom, odnosno ugovorom o radu kod poslodavca.
Prema OKU, u visini 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, trenutan iznos je:
5% x 45.604 = 2.280,20 dinara.

Za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika: 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, trenutan iznos je:
5% x 45.604 = 2.280,20 dinara.

Za zaposlene u visokom obrazovanju: 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u Republici, trenutan iznos je:
5% x 48.016 = 2.400,80 dinara.

Državnom službeniku i namešteniku isplaćuje se dnevnica za službeno putovanje u zemlji koja iznosi 5% prosečne mesečne zarade po zaposlenom u privredi Republike, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan polaska na službeno putovanje (trenutno: 5% x 45.604 = 2.280,20 dinara), a ako mu je obezbeđena besplatna ishrana, dnevnica za službeno putovanje u zemlji umanjuje se za 80%.

Ne oporezuje se po jednoj dnevnici do 1.557 dinara (član 18. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dohodak građana) a na iznos preko toga plaća se porez po stopi od 12%.
jesen92 jesen92 15:46 19.11.2010

Re: resenje je ugovor o radu ....

AO, moram ovo da pokazem sefici racunovodstva koja tvrdi da dnevnice ne postoje vec ako pojedes nesto za max 600kinti doneses racun i ona ti pokrije trosak...Ovo pricam ozbiljno, mi smo obrazovna ustanova i ne putuje se bas nesto...kad neko negde putuje mora da donese autobusku kartu i racun iz restorana ili samoposluge...Niko se ne buni posto i ne racuna da je na sl putu ako je otisao do bg, nisa ili novog sada...
milicadj milicadj 13:30 22.11.2010

...

komentar na blog nemam jer je covek milijun posto u pravu.
daleko su mi zanimljiviji komentari i njihovi autori.
imamo dve struje

1. grupacija dnevnice-u-srcu, koja ima izrazito podanicki pristup D Drzavi. cuti i igraj, nalazi krivinu, kako to mislis drzava je moj servis .

od ovih mi se place od muke


2. clan KUDa moje-slobodno-vreme-nema-cenu (osim u dnevnicama ) koji cijenim da predstavlja ono sto bar 2/3 serbova misli i oseca, a to je da gazda trosi njihove pare!! (na koje imaju pravo samim cinom rodjenja, valjda )


za obe struje idelno resenje bi bio protektorat (nemacki ako je ikako moguce).krkar krkar 14:07 22.11.2010

Re: ...

za obe struje idelno resenje bi bio protektorat (nemacki ako je ikako moguce).


Gde si dosad bila, sestro slatka

Prvo kolonija, protektorat mora da se zasluži!
milicadj milicadj 14:30 22.11.2010

Re: ...

krkar
za obe struje idelno resenje bi bio protektorat (nemacki ako je ikako moguce).


Gde si dosad bila, sestro slatka

Prvo kolonija, protektorat mora da se zasluži!


'bar dan.


moze, kolonija prvo. idemo korak po korak, nema trcanja pred rudu (omiljenog srpskog sporta).

u trenucima dokolice pada mi na pamet da nas niko nikada nije pitao da li mi uopste zelimo serbsku vlast.
(isto kao sto nas nikada nisu pitali 90tih i kasnije da li zelimo da serbija bude nezavisna, da se otcepimo od kosova, cg itd )

evo, recimo ako bi nas pitali da li zelite da u sledecoj vladi sede strucnjaci iz EU ili nasa bagra, sta mislite sta bi se desilo ?

cak mislim da bi se evropi vise isplatilo da plati ekipu da nas izvuce iz g i postavi sistem, nego da beskrajno upumpava lovu, daje kredite itd.krkar krkar 14:45 22.11.2010

Re: ...

u trenucima dokolice pada mi na pamet da nas niko nikada nije pitao da li mi uopste zelimo serbsku vlast.
(isto kao sto nas nikada nisu pitali 90tih i kasnije da li zelimo da serbija bude nezavisna, da se otcepimo od kosova, cg itd )

evo, recimo ako bi nas pitali da li zelite da u sledecoj vladi sede strucnjaci iz EU ili nasa bagra, sta mislite sta bi se desilo ?

cak mislim da bi se evropi vise isplatilo da plati ekipu da nas izvuce iz g i postavi sistem, nego da beskrajno upumpava lovu, daje kredite itd.


Ooo, pa davno sam ja razradio sistem:

Prvih 5 godina domaći ne mogu da budu ni na jednoj funkciji. Ni jednoj jedinoj.

Posle 5 godina mogu da budu predsednici manjih opština, pevačkih društava, lovačkih - al' samo za sitnu divljač, sportskih klubova - al' samo za individualne sportove (atletika, gimnastika, plivanje)...

Za 10 godina eć mogu i predsednici većih opština, omanjih javnih preduzeća... i tako redom

Za jedno 30-40 godina mogle bi ponovo da se osnuju crkve, političke partije, skupština...

A fudbal i akademija nauka negde oko 2135.
krkar krkar 14:52 22.11.2010

doživotne plate i penzije


I još značajniji predlog:

Srbiju (kolika god da bude) prepustiti na upravljanje strancima pod sledećim uslovima:

Svaki punoletni građanin od 18. rođendana do smrti ima platu/penziju u neto iznosu 1000€ mesečno.

Do navršene 18. godine prima se zaštićeni dodatak od 250€.

U slučaju da se državljanin Srbije uhvati da bilo šta radi (u zemlji ili inostranstvu), osim uobičajenih kućnih poslova i sitnijih popravki, ali i to samo u okviru sopstvenog domaćinstva (u fizičkom i rodbinskom smislu) - dužan je da vrati sav do tada primljeni novac (osim zaštićenog dečjeg dodatka) i doživotno gubi pravo na nadoknadu.

Ovim bi se idioti sprečili da prave štetu a samo sposobni i motivisani bi se petljali u bilo šta.

Ekonomska računica je potpuno nesporna.
antioksidant antioksidant 15:07 22.11.2010

Re: ...

da u sledecoj vladi sede strucnjaci iz EU

milicadj milicadj 15:11 22.11.2010

Re: ...

krkar

Ooo, pa davno sam ja razradio sistem:

....

A fudbal i akademija nauka negde oko 2135.uh, ja bih svo to procenjeno vreme za nauk pomnozila sa minimum 2. u slucaju ozbiljnih grana privrede i skolstva sa 5.
glupost a pogotovo bahatost su izrazito rezistentne bolesti.

ovo za fuzbal moze da ostane, 2135 je realna procena.


ako treba negde da se potpise, i da se pismo (peske cu da idem ako moram) nosi u brisel, bonn itd tu sam


ps.
kako je lepo shvatiti da nisam jedina koja zeli protektorat sopstvenoj zemlji (kako strasno ovo zvuci )

milicadj milicadj 15:14 22.11.2010

Re: ...

antioksidant
da u sledecoj vladi sede strucnjaci iz EU
hihihi , tek sad vidim kako je ispalo.
mislim da znas sta sam htela da kazem.
antioksidant antioksidant 15:16 22.11.2010

Re: ...

:)
znam ali je ovako bas smesno
:)
zilikaka zilikaka 20:49 22.11.2010

Re: ...

krkar
za obe struje idelno resenje bi bio protektorat (nemacki ako je ikako moguce).Gde si dosad bila, sestro slatka Prvo kolonija, protektorat mora da se zasluži!

Pa dobro, ima nas ovde koji potičemo iz krajeva gde je takva uprava postojala. I to ne kao protektorat. Proveri kod kuće (il još bolje kod tašte), al ja tvrdim da je za ono vreme to bio sjajan primer uređenog društva.
Da ne veruješ, mnogo toga se zadržalo i nakon 50-60 godina, al ovi poslednji vetrovi su definitivno oduvali i poslednji trag reda.
Ipak, evo da me izaberete za kralja sa mandatom od 2-3 godine, date mi odrešene ruke, tvrdim da bih uvela red u 99% oblasti.
Isto tako tvrdim da bi to umeo da uradi i svako drugi sa IQ>100. (Što naravno ne znači da sam sigurna da spadam u tu grupu, a nešto me i stra da se merim )
krkar krkar 22:29 22.11.2010

Re: ...

zilikaka
krkar
za obe struje idelno resenje bi bio protektorat (nemacki ako je ikako moguce).Gde si dosad bila, sestro slatka Prvo kolonija, protektorat mora da se zasluži!

Pa dobro, ima nas ovde koji potičemo iz krajeva gde je takva uprava postojala. I to ne kao protektorat. Proveri kod kuće (il još bolje kod tašte), al ja tvrdim da je za ono vreme to bio sjajan primer uređenog društva.
Da ne veruješ, mnogo toga se zadržalo i nakon 50-60 godina, al ovi poslednji vetrovi su definitivno oduvali i poslednji trag reda.
Ipak, evo da me izaberete za kralja sa mandatom od 2-3 godine, date mi odrešene ruke, tvrdim da bih uvela red u 99% oblasti.
Isto tako tvrdim da bi to umeo da uradi i svako drugi sa IQ>100. (Što naravno ne znači da sam sigurna da spadam u tu grupu, a nešto me i stra da se merim )


Od Austro-Ugarske je ostala nostalgija. A vama u Vojvodini i podanici jedne druge austro-ugarske pokrajine i to baš one koja nije imala dovoljno vremena da išta od rahmetli carevine nauči i primeni
zilikaka zilikaka 23:09 22.11.2010

Re: ...

Od Austro-Ugarske je ostala nostalgija. A vama u Vojvodini i podanici jedne druge austro-ugarske pokrajine i to baš one koja nije imala dovoljno vremena da išta od rahmetli carevine nauči i primeni

Al nisu oni (za)ostali od tad. Posle došli da nas oslobadjaju, i to uvek u vreme kad smo već bili oslobodjeni. No, ne smem da širim temu, možda ovo još neko čita, a njih vala imaaaa.
A i povezani su, ko svinjska creva

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana