Život

glasine, ogovaranja, tračevi...

gordanac RSS / 26.11.2010. u 11:32

imgSizer.aspx?img=70979&w=300&h=0

Htela sam da piskaram o "istoriji glasina", o tračevima, ogovaranju, "prenošenju glasina", o neutaživoj ljudskoj potrebi da se "prepriča, komentariše, oceni, sudi, prosudi, kvalifikuje, vrednuje, omalovaži, opljuje, slaže, izmisli, štovišeširi kakva priča "o nekome ili nečemu", o našim navikama i ritualima kojima "uživamo u spletkarenjima", "sočnim detaljima", "pouzdanim informacijama" i o nadasve našoj izrazitoj sklonosti da uživamo u "negativnim definicijama drugih", odnosno da kroz glasine, intrige i spletke o drugima kažemo sve najgore, e da bi smo, samim tim, mi sami ispadali mnogo bolji.
 
I - trebalo mi je sinonima koje nemam na pameti, da bih svo to piskaranje izgledalo kako sam ga samo zamislila, onako bez svih reči, samo kad pročitam da znam da nisam izostavila razne i bezbrojne reči koje u našem (ili bilo kom drugom jeziku) postoje da bi se što bolje, podrobnije i slikovitije opisao proces prenošenja glasina, sadržaja tračeva, okvira spletkarenja i sve dimenzije intriga.

O ogovaranu postoje sjajni citati kojima ništa ne treba ni dodati ni oduzeti:

 • Antoine de Rivarol
  • "Od deset osoba koje govore o nama devet nas ogovara, a često ona jedina koja nas hvali - čini to loše."
 • Blaise Pascal
  • "Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja."
 • Gotthold Ephraim Lessing
  • "Ogovaraš li me iza leđa? Tome se baš neću žalostiti. Hvališ li me u lice? To ti neću zaboraviti."
 • Horacije
  • "Ko kleveće odsutnog prijatelja, zloban je."
 • Oscar Wilde
  • "Samo je jedna stvar gora od ogovaranja - ne biti ogovaran."

Tračevi su, kokanda, nezaobilazan deo ljudske komunikacije, bez njih se ne može i teško je aarumors-gossip-truth.gifreći kad su i kako nastali, verovatno neodvojivo od nastanka ljudskog govora kaotakvog.

Zašto tračarimo, ogovaramo, širimo glasine, spletkarimo, učestvujemo u intrigama, a uporno se pravimo da "kobajagi" to uopšte ne činimo?

Zašto taj naš ritual komunikacije može proizvesti mnogo nevolja nekom ljudskom biću, ali se mi sami  ne smatramo odgovornim za "širenje" glasina o nekome?

Zašto smatramo da će žrtve tračeva, glasina, ogovaranja, uvek biti neko drugi, a nikad i nikako mi sami, nesvesni da meta i žrtva ogovaranja može biti baš svako, učestvovao u "tračarenju" ili ne?

Zašto neke oblike "glasina" smatramo bezazlenim i sasvim "nevinim", neke opasnim i ozbiljnim, a neke toliko strašnim da umeju da izazovu masovnu paniku i histeriju ogromnog broja ljudi, pri čemu mnogi (usput) zaborave - zašto i otkud sva ta panika, kako je sve počelo?

Zašto ogovaramo na poslu, neprestano, i kako se odbraniti ako postanemo predmet "živahnog ogovaranja i spletkarenja" na poslu, možemo li to uopšte, odbraniti se?

Čini se da je "svaka priča koja krene da kruži" ustvari reakcija, odgovor na neki događaj, na neki problem, mada po sopstvenom sadržaju ne mora (nužno) da odslikava jasno na KOJI problem je trač, glasina, ogovaranje ustvari - reakcija. Možda bi zato bilo razumno, kad god čujemo trač, kad god dobijemo poziv na ogovaranje ili širenje glasina, da probamo da taj "poziv" odmotavamo unazad, da probamo da sagledamo postoji li neki događaj koji je trač i širenje glasina - pokrenuo. Da li će nam to pomoći, ako smo žrtve glasina? Teško i malo verovatno, ali bar će dati delimičan odgovor na pitanje "zašto?" ako ne umemo da razumemo otkuda malicioznosti, zlobe, pakosti, zajedljivosti, svojevrsnog "verbalnog nasilja" u nekom od tračeva ili ogovaranja koje čujemo.

aagossip1.jpgKakva je razlika trača ili ogovaranja u odnosu na spletke ili intrige?

 Kod ovih prvih, glavna odlika je - spontanost. Glasina se samo širi, na neodoljivo pitanje "jeste čuli....?" retko ko kaže "ne zanima me", sadržaj  trača se spontano prepričava, sadržaju se po volji dodaje i kao da ima neki svoj sopstveni život kojim "virtuelno" postoji nezavisno od realnih i živućih "objekata" ili "žrtava" trača. Ta spontana glasina koja se o nekome širi ume da nas zabavi bilo kao anegdota o nečemu što se nekome desilo, bilo kao "pouzdane informacije" o nečijem životu koje inače nikako ne bi smele dospeti do šireg kruga ljudi.

Kod intriga i spletki stvar je unekoliko drugačija - one se pokreću smišljeno, imaju cilj, često su potpuna izmišljotina i takozvana "bela, ćelava laž" jer se ima "namera i pakleni plan" da se neko ocrni, da se nekome naudi, da se nekome nanese patnja (do nezamislivih granica). Intrige i spletke mogu imati (nažalost) i krajnje tragične ishode po žrtve kojima su namenjene, a u nekim svojim oblicima su skoro pa legalno sredstvo za ostvarivanje sopstvenih ciljeva.Intrige i spletke često karakteriše i manji broj direktnih učesnika, širenje glasina ima "kontrolisanu spontanost" i često poprima oblike klasičnih "kampanja" u kojima se inače zagovaraju stvari koje su ZA nešto, a ne PROTIV nekoga ili nečega.

Ali i jedno (tračevi i ogovaranja) i drugo (spletke i intrige) su - širenje glasina. U koje ljudi s lakoćom poveruju i samo retko odreaguju sa "ma, da li je moguće?!", a čak i u tom slučaju glasina se ipak - pronosi dalje, sa ili bez sopstvene iskazane neverice.

Rečenica "proneo se glas..." ima neverovatnu snagu prave, istinite vesti i izaziva i reakcije kao da se radi o - pravoj, istinitoj vesti.Ponekad u takvom glasu (glasini) ima istine, ponekad - ne, ali to ne utiče na "brzinu prOnošenja glasina", skoro nikako.

 Hans-Joahim  Nojbauer u svojoj knjizi "FAMA - istorija glasina" govori upravo o uzrocima i posledicama širenja glasina::

"Glasine su uvek bile deo svakodnevne komunikacije, stvarale su paniku i pogrome i uticale na naše poimanje istine, a time i na naše ponašanje. Knjiga Fama Hansa Joahima Nojbauera istorijski je pregled glasina koji obuhvata široki raspon od „božanskog glasa“ koji je 375. godine pre Hrista učinio atinskog političara Timarha žrtvom seksualnog skandala, pa sve do glasina u vezi sa aferom koju je američki predsednik imao s Monikom Levinski. Autor ističe da onaj ko hoće da tumači glasine mora da poznaje njihov istorijski kontekst. Nemoguće ih je razumeti ako se ignoriše činjenica da su one uglavnom nevidljiva literatura koja neprestano menja svoj oblik. Fama govori o slikama koje su različite epohe i kulture stvorile o ovom fenomenu, o načinima na koje ih je društvo zaustavljalo, suzbijalo, istraživalo ili stvaralo. Ono što svi pričaju još uvek nije glasina, već je glasina ono za šta se kaže da svi pričaju. Glasine su citati ili varijacije citata, s tim što ostaje neodređeno koga citiraju."

Knjiga je izuzetno zanimljiva, ali kao i bilo koje drugo štivo "o glasinama" može pomoći samo razumevanju ove svakodnevne ljudske pojave, navike i rituala, ali SNAGA naših sklonosti ka "šienju glasina" čini se da će zanemariti sve pročitano i naučeno - prvog trenutka kad - čujemo kakvu novu glasinu, kakav zanimljiv trač, kakvo sočno ogovaranje...I tako glasine nastavljaju svoje nezaustavljive i nikad prekidane krugove i spirale, i biće ih dokle god je i  nas ljudi, pa ma gde god se nalazili i ko god bili...

aa220px-Rumors.jpg 

 

 

 

GLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

Trgovina krvlju dece obešene u šumi

world-trade-center-.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 1
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

„Dobro obavešteni” tragično završe

fama-2.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 2
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

Blebetanje teške kategorije

fama-3.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 3
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

Gestapo hapsi i zbog višeglavih zmajeva

adolf-hitler.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 5
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

Revoluciju ruše ulične intrige

Fama-6.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU (6)
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

 

Zavedena pa ostavljena udovica

Fama-7.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 7
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

 

Rimski brbljivci preteče novinarstva

fama-8.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 8
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

Ubi ga dobar glas

fama-9.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 9
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

 

I piromani imaju pravo na slavu

fama-10.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 10
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

Najlepše laži na geografskim kartama

fama-11.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 11
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

 

Kad dođu ratovi ode pamet

fama-12.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE MENJALE ISTORIJU 12

Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 


Bakalin unapređen u pritajenog špijuna

frama-13.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 13

Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

Najjezivije priče najduže traju

fama-14.thumbnail.jpgGLASINE KOJE SU STVARALE I MENjALE ISTORIJU 14
Piše: Hans-Joahim Nojbauer

 

 

Лепе и по Немце фаталне Белгијанке

fama-15.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 15
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

Кувари су главни на пијаци ратних трачева
fama-16.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 16
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер
 
 
 
 

Марсовци уништили Њујорк

felj_4.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 17
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 
 
 
 
 

Статуе Богородице само једно лето плачу

fama-18.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 18
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

 

Проба брусхалтера у тамници

fama-19.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 19
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

 

Пре жетве мора да падне крв

fama-20.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 20
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

 

„Дубоко грло” се не да ућуткати

fama21.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 21
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

 

 

Бостонски гостионичари и без бакшиша лове трачеве

fama-22.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 22
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

 

Слобода наклапања

fama-23.thumbnail.jpgГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 23
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер

 

 

 

 EDIT 23.06.2012.

Iz nekih razloga linkovi dati u tekstu koji bi trebalo da omoguće čitanje feljtona "Fama" - glasine koje su stvarale i menjale istoriju ne daju tu stranicu, pa evo ispravke:

FELJTON::: Hans-Joahim Nojbauer::: FAMA; glasine koje su stvarale i menjale istoriju

 

 

 

 


Komentari (164)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

jaksa scekic jaksa scekic 11:45 26.11.2010

Da li je to samo u Srbiji

Cesto me pitalo :"Zasto kod Vas u Srbiji, kad dvoje razgovaraju , najvise pricaju o trecoj osobi koja nije tu."
Nisam znao sta da ogovorim.
Ali posle sam video da je ovo pravilo univerzalno
buba_truba buba_truba 11:55 26.11.2010

Re: Da li je to samo u Srbiji

jaksa scekic
Cesto me pitalo :"Zasto kod Vas u Srbiji, kad dvoje razgovaraju , najvise pricaju o trecoj osobi koja nije tu." Nisam znao sta da ogovorim

Prosto je. Onaj o kojem se priča (treći koji nije tu) bi mogao nešto i da zakera, traži kakve argumente, dokaze, a onda može da bude i neprijatna priča. Ovako, toga nema pa se dvoje prisutnih slatko ispričaju.

A da li je to samo u Srbiji?! Ma jašta, nigde kao u Srbiji, misleeem.
gordanac gordanac 23:26 26.11.2010

---

Evo linka br.15 (kao nastavak za onih 14 u tekstu) feljtona knjige "FAMA-istorija glasina" (iz sutrašnjeg broja), zanimljivog naslova:

Лепе и по Немце фаталне Белгијанке

ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 15
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер


Митови "спремљени" у војничким кухињама
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 08:49 27.11.2010

Re: Vojnokulinarske majstorije

gordanac

Митови "спремљени" у војничким кухињама


Među najopakije glasine iz "vojnih kuhinja" spada i jedna po receptu engleskih "vojnokulinarskih" majstora:

Neposredno pred borbu sa Romelovim trupama u Africi puštena je glasina da su u sastavu engleskih jedinica i pripadnici egipatskih plemena, koji kao ratni trofej, po staroj tradiciji, seku penise zarobljenim neprijateljskim vojnicima.
Posle te glasine zabeleženo je više slučajeva panike Romelovih trupa - jedinice su napuštale položaje pre borbenog kontakta.

Inače, ta glasina je zasnovana na tačnim istorijskim činjenicama. Egipatska plemena jesu, kao Indijanci skalp, sekli penise zarobljenicima. Posle pohoda na Libiju u XIII veku, egipatske trupe su donele kući čak 13.230 odsečenih penisa.
gordanac gordanac 09:20 27.11.2010

: Vojnokulinarske majstorije

Nojbauer ima čitava poglavlja posvećena istorijskim događajima takve vrste ilustrujući kako se "teško razabira" ponekad da li je događaj posledica glasina ili je pak - vica verse.
Ali ih (ratne glasine) smatra neodvojivim od ratova samih (usudila bih se da kažem i - nemogućim za odvojiti).
Dragan Pleskonjic Dragan Pleskonjic 13:04 27.11.2010

Re: : Vojnokulinarske majstorije

Glasine koje su saveznici kreirali i planirano širili pred veliko iskrcavanje u Normandiji, a sa ciljem da obmanu Hitlera i njegovu vojsku o mestu, datumu i načinu napada, su pomogle u pobedi u 2. svetskom ratu. Nedavno je bila zanimljiva emisija na History kanalu na ovu temu.
mariopan mariopan 13:17 27.11.2010

Re: : Vojnokulinarske majstorije

Dragan Pleskonjic
Glasine koje su saveznici kreirali i planirano širili pred veliko iskrcavanje u Normandiji, a sa ciljem da obmanu Hitlera i njegovu vojsku o mestu, datumu i načinu napada, su pomogle u pobedi u 2. svetskom ratu. Nedavno je bila zanimljiva emisija na History kanalu na ovu temu.

Ja gledala
Majstorski izvedeno.
gordanac gordanac 23:02 27.11.2010

: : Vojnokulinarske majstorije

...nastavak feljtona broj 16

Кувари су главни на пијаци ратних трачева
ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 16
Пише: Ханс-Јоахим НојбауерВести стижу из кухиње и с неба
Unfuckable Unfuckable 13:43 28.11.2010

Re: : Vojnokulinarske majstorije

Majstorski izvedeno.

potpisujem, uživao sam gledajući.
Operacija "Bodyguard"
"BODYGUARD is often considered the most complex and successful deception effort in the history of warfare."
gordanac gordanac 01:22 29.11.2010

današnji nastavak...

...feljtona, nastavak br.17

Марсовци уништили Њујорк

ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 17
Пише: Ханс-Јоахим НојбауерМлађани Орсон Велс залуде целу Америку
mikimedic mikimedic 12:22 29.11.2010

Re: današnji nastavak...

Млађани Орсон Велс залуде целу Америку


pa i bloger spaja pokusavao nesto slicno...
gordanac gordanac 07:25 30.11.2010

današnji nastavak...

...feljtona, nastavak br.18

Статуе Богородице само једно лето плачу

ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 18
Пише: Ханс-Јоахим НојбауерВрло профитабилан ходочаснички туризам
gordanac gordanac 17:35 01.12.2010

: današnji nastavak...

...feljtona, nastavak br.19

Проба брусхалтера у тамници

ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 19
Пише: Ханс-Јоахим НојбауерОпскурно штиво буди антисемитизам
gordanac gordanac 05:34 02.12.2010

: : današnji nastavak...

...feljtona, nastavak br.20

Пре жетве мора да падне крв

ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 20
Пише: Ханс-Јоахим Нојбауер


gordanac gordanac 23:15 02.12.2010

: : : današnji nastavak...

...feljtona, nastavak br. 21

„Дубоко грло” се не да ућуткати

ГЛАСИНЕ КОЈЕ СУ СТВАРАЛЕ И МЕЊАЛЕ ИСТОРИЈУ 21
Пише: Ханс-Јоахим НојбауерСвега тога не би било да је Левинска стисла зубе
seceranac seceranac 12:01 26.11.2010

Lazi i obecanja

Mene bi neuporedivo vise zanimalo (od zivotnog interesa) misljenje visoko rangiranog politicara i drzavnog funkcionera na temu : "Lazi i obecanja"

narocito predizborna obecanja i postizborne lazi
jinks jinks 12:20 26.11.2010

Skoro sam čuo

kako su u nekom društvu komentarisali jednog čoveka koga poznaju od srednje škole, fakulteta, ... i rekli ... manje više ... i tako to ... ali da jedna stvar nikako ne može da mu se ospori ... da je ikada ikoga ogovarao ili spletkario.

Izgleda da je i to moguće.

Inače, prof. Nsarski je u jednom od prethodnih blogova pominjao Ivu Andrića i njegov osvrt na spletke i spletkaroše kroz jedan od likova, za koga je rekao da ništa drugo na kraju nije ni učinio, sem što je iza sebe ostavio gomilu nula koje je izgovorio o drugima, pokušavajući da unižavajući druge uzdigne sebe.
Dragan Pleskonjic Dragan Pleskonjic 12:25 26.11.2010

Ekonomija tračarenja

Izgleda da je ljudska potreba za tračarenjem, glasinama, virenjem u tuđi život i sličnim zabavama, postala jednim od pokretača tj. osnova ekonomski unosnih projekata kao što je Facebook i slične mreže, kako su Gordana i još neki primetili i komentarisali na ovom mom blogu.
gospodin_ne gospodin_ne 12:51 26.11.2010

Re: Ekonomija tračarenja

To je ekonomija baze podataka u kojoj se ne pravi razlika izmedju traca i istine.
Trenutno skuplja informacije pojedinaca u svim mogucim formama.
I onda stupa na snagu advertajzing, i to onaj najgori. Licni...
Milutin Milošević Milutin Milošević 12:39 26.11.2010

Glasine

Još jednom da citiram:

Pas laje, karavani prolaze
man ray loves me man ray loves me 12:39 26.11.2010

ogovaranje ima socijalnu funkciju

i to je sve. same reci ne znace nista, jedino je vazno ko su protagonisti.
ogovaram da bih ubedila sebe da 'on' nije bolji od mene, da bih potrazila i dobila potvrdu od sagovornika da i on misli da 'on' nije bolji od mene. tako se ja i sagovornik povezujemo protiv 'njega'.
ako 'ga' ogovara veca grupa, to znaci da grupa zeli da ga stavi na odredjeno mesto, ispod, a 'on' se batrga svojim besmislenim talentima.
ogovaranje je stvaranje subjektivne realnosti, koja ima za cilj da maskira objektivnu realnost koja je dijametralno suprotna, pa zato i provocira reakciju.

takodje ogovaramo da bismo naterali 'ogovaranog' da postuje socijalna pravila (da ne bude kurva, narkoman, stagod). cesto je motiv za to to sto bismo i sami zeleli da prekrsimo ta pravila ali se ne usudjujemo, pa kad ja ne mogu sto njemu da prodje. zato ima najvise ogovaranja u grupama koje imaju najstroza pravila - malom mestu, mafiji...

uvek se iznenadim koliko ogovaranja ima u nauci. rekao bi covek - to su ljudi koji razmisljaju, oni mogu da budu iznad toga. ali jok. it's just that it's so bloody hard, pa su pravila stroga, i svaki pokusaj da se ona zaobidju se ostro sankcionise. i covek je uvek suocen sa provalijom sopstvene neadekvatnosti.

i sve tako...
ecce-florian ecce-florian 13:01 26.11.2010

...

prvi
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:15 26.11.2010

Рећи нешто отворено

Ван ове приче о оговарању, за коју мислим да је непримерена председници скупштине, желео бих да кажем нешто кратко, отворено и јасно:

Моје је виђење, и не само моје, да скупштина представља спрдњу, да отворено вређа људе у овој земљи и да ликови који тамо седе или не ни на који начин не представљају људе ове земље.
seceranac seceranac 13:28 26.11.2010

Re: Рећи нешто отворено

srdjazlopogledja
Ван ове приче о оговарању, за коју мислим да је непримерена председници скупштине, желео бих да кажем нешто кратко, отворено и јасно:

Моје је виђење, и не само моје, да скупштина представља спрдњу, да отворено вређа људе у овој земљи и да ликови који тамо седе или не ни на који начин не представљају људе ове земље.


Za skupštinskog ložača 700.000 dinara
gordanac gordanac 13:29 26.11.2010

---

srdjazlopogledja

Рећи нешто отворено
Ван ове приче о оговарању, за коју мислим да је непримерена председници скупштине, желео бих да кажем нешто кратко, отворено и јасно:

Моје је виђење, и не само моје, да скупштина представља спрдњу, да отворено вређа људе у овој земљи и да ликови који тамо седе или не ни на који начин не представљају људе ове земље.

Ako je već tako, što se ponašate isto-istacko-istovetno kao ljudi kojih se grozite i kao institucija o kojoj opisujete svoje utiske?
a) ne čitate tekst, pa ne govorite o temi, što znači - bas vas briga za pravila
b) ne znate ko je predsednica skupštine
c) znate pouzdano kakva su tuđa viđenja, a ne samo vaša

Ili spadate u onu grupu ljudi kojima treba samo reći:
"moj si blog došao da ruŽiš, ha?!"

ako, ako...
Zato postoji sneg i - blog.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:36 26.11.2010

Re: Рећи нешто отворено

Да. Занимљиво. Верујем да никога не изненађује, то је сад нормална ствар.

Још занимљивије је то да скупштина дугује граду накнаду за градско грађевинско земљиште. Није то занимљиво, то је перверзно, поистовећивати скупштину са било којим другим објектом. Да није ту скупштина, шта би било ту? Хипермаркет? Која шала... Добро, и то што не плаћају је лепо. Зашто не плаћају? ЗАТО ШТО СУ НАЈЈАЧИ - ето зашто. Силеџије. Замисли да их тужиш, па коме би то пало на памет, то је равно изласку Голијату на мегдан.

Мада, не треба скренути са теме: Ја немем свог представника у скупштини, човека за кога сам гласао, који ме заступа и који ми одговара. У скупштини седе послушници, војници и зато тамо влада војничка дисциплина.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 13:41 26.11.2010

Re: ---

Оооооо, извините што је ово једино место на коме се може чути мој глас. Где ја, мали мрав, се могу пожалити великашу о неправди овоземаљској. Нисам 'тео да вам писаније ружим и са теме скрећем... Како непристојно са моје стране. Добро, нисте председница, то разумем, већ једна од подпредседница.

Није проблем у томе како се понашају, већ кога представљају. Мене сасвим сигурно не. Па кад сте већ ту, и кад сте вољни за причу, мислите ли да кад би чак и мој заступник седео, да је примерено дати му 2 минута да говори?

Ево покорног извињења малог мрава због узнемиравања у ужитку вашем.
dolybell92 dolybell92 13:53 26.11.2010

Re: Рећи нешто отворено

Моје је виђење, и не само моје, да скупштина представља спрдњу, да отворено вређа људе у овој земљи и да ликови који тамо седе или не ни на који начин не представљају људе ове земље.


Predstavljaju, predstavljaju... to je prosek..
gordanac gordanac 13:54 26.11.2010

Re: ---

Нисам 'тео да вам писаније ружим и са теме скрећем... Како непристојно са моје стране. Добро, нисте председница, то разумем, већ једна од подпредседница.


Kako niste hteli kad ste NAPISALI da hoćete da skrećete sa teme?
I šta ima da se razume ili ne razume kad napišete neistine, očigledne?

Eto kako se stvaraju glasine:
lažima

I za nekoga "ko tvrdi da nema zastupnika" imate vrlo jasan stav koji ponavljaju neki od "postojećih zastupnika", to je sasvim jasno.
Dakle, sami sebe svrstavate u grupu koju sam navela.
Ako.
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:07 26.11.2010

Re: ---

У коју групу? У групу, гласине... Црни универзум.

Не знам о томе, ал' знам једно, не допада ми се скупштина, не допадате ми се ви (иако сте вероватно пристојна жена, то је сплет околности пробудио то у вама), не допада ми се моћ коју врхушка има, не допада ми се игнорисање стварности... Много тога ми се не допада ал' да се почне са причом о оговарањима, то је стварно прешло меру."Оговарање", је л' то нека шифра?!

Оговарање, кога је брига, аман, какве су то теме... Еј, полудео свет.
gordanac gordanac 14:15 26.11.2010

Re: ---

srdjazlopogledja
У коју групу? У групу, гласине... Црни универзум.

Не знам о томе, ал' знам једно, не допада ми се скупштина, не допадате ми се ви (иако сте вероватно пристојна жена, то је сплет околности пробудио то у вама), не допада ми се моћ коју врхушка има, не допада ми се игнорисање стварности... Много тога ми се не допада ал' да се почне са причом о оговарањима, то је стварно прешло меру."Оговарање", је л' то нека шифра?!

Оговарање, кога је брига, аман, какве су то теме... Еј, полудео свет.

Piše lepo u koju grupu, jasno sam napisala.

Ili spadate u onu grupu ljudi kojima treba samo reći:
"moj si blog došao da ruŽiš, ha?!"

ako, ako...
Zato postoji sneg i - blog.


Razumela sam da vam se ne dopadam i razumela sam sve drugo što vam se ne dopada, moje pitanje je bilo:
Zašto se vi ponašate kao SVE ono što vam se NE DOPADA kod drugih?
(ne čitate tekst, nećete pravila, nećete o temi, nemate osnovne informacije o sagovorniku,...)
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 14:26 26.11.2010

Re: ---

И даље не знам у коју групу... Себе не сврставам ни у какву групу. Ја сам свој чо'ек, еј. То један војник партије не може, нити ће разумети.

Што се тиче недопадања других људи... Па не знам, не размишљам много о томе. Што је то моја ствар? Ви себе поистовећујете на неки начин са осталима. То не иде. Ви сте подпредседница скупштине. Други нису моја ствар и баш ме не занима шта ми се не допада код њих али ви јесте моја ствар, ви и сви ваш другари тамо сами од себе правите извор интересовања. Ви тамо јесте проблем. Скупштина јесте извор корупције. Скупштина јесте извор из кога проблеми не само да се не решавају већ се погоршавају... Ви то не видите или сте изабрали да не видите?
Goran Vučković Goran Vučković 23:34 26.11.2010

Re: ---

Себе не сврставам ни у какву групу.

Prema dosadašnjem nastupu kod Rodoljuba Šabića i Goce, ja pretpostavljam da je reč o ovoj grupi.


Vlasto, srećan rođendan!
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 01:33 27.11.2010

Re: ---

Troll!

Погледајте горе. Па још горе, и још горе...

И видећете један кратак пост. Истина мој, истина нема везе са овом темом, а онда затим одговоре.

Правила, правила... Шта ћемо са оним који их није прихватио и који их крши? Мислим да је ћорка решење.

P.S. Власто, ко год да си, срећан ти рођендан и извини што се намећем, мука је то...
margos margos 13:39 26.11.2010

Samo da kažem

da me je glasina sa fejsbuka dovela ovde. Tamo kažu da si objavila blog, pa po'itah. Bogme, i priče o tome da mnooogo linkuješ - su tačne.

:)
gordanac gordanac 13:46 26.11.2010

:))

margos

Samo da kažem
da me je glasina sa fejsbuka dovela ovde. Tamo kažu da si objavila blog, pa po'itah. Bogme, i priče o tome da mnooogo linkuješ - su tačne.

:)

:))
Guilty as charged
Ali za ove linkove koji vode na feljtonski materijal knjige "FAMA-istorija glasina" mi je posebno žao što nemamo naviku "klik na link!", stvarno je zanimljivu knjigu napisao, i nisam mogla da odolim da ne postavim linkove, kad su već na našem "originalnom" jeziku, a ne na engleskom...
Možda mogu da "smanjim linkovsku odbojnost" ako postavim samo ovaj jedan link na kom su svi ostali :

Hans-Joakim Nojbauer: FAMA - istorija glasina
mlekac mlekac 23:55 27.11.2010

Re: :))

gordanac
margos

Samo da kažem
da me je glasina sa fejsbuka dovela ovde. Tamo kažu da si objavila blog, pa po'itah. Bogme, i priče o tome da mnooogo linkuješ - su tačne.

:)

Možda mogu da "smanjim linkovsku odbojnost" ako postavim samo ovaj jedan link na kom su svi ostali :

Hans-Joakim Nojbauer: FAMA - istorija glasina


E, ovako je lakse! Sad lepo pohranim stranicu u favorite pa natenane citam kad imam vremena!
dolybell92 dolybell92 13:51 26.11.2010

Није за џабе...

мора да ту нечег ипак има...
нема дима без ватре...
gordanac gordanac 13:56 26.11.2010

!

dolybell92

Није за џабе...
мора да ту нечег ипак има...
нема дима без ватре...

:)
To mi je falilo!
Thx!
Naše uobičajene (skoro poslovične govorne fraze) kojima komentarišemo kad nešto čujemo...
dolybell92 dolybell92 14:03 26.11.2010

fama volat

Postoji jedna anegdota o popovima,
kako treba da se ponaša pop koji prvi put dođe u selo kao pop.
Veoma je bitno da u početku, u prvo vreme,
kad god uđe kod nekog u kuću uvek odbije ponuđeno piće....
sve dotle dok se ne pročuje po selu da popa ne pije.
Kad se taj glas pronese kroz selo, posle više nije ni važno,
nit' ko gleda pije li ili ne... mož' da pije kol'ko 'oće.
Važno je da se pročulo: "Znaš, ovaj popa ne pije !?"
margos margos 14:14 26.11.2010

Bela laž*

Kod intriga i spletki stvar je unekoliko drugačija - one se pokreću smišljeno, imaju cilj, često su potpuna izmišljotina i takozvana "bela, ćelava laž" jer se ima "namera i pakleni plan" da se neko ocrni, da se nekome naudi, da se nekome nanese patnja (do nezamislivih granica).

Poslednjih godina se laž počela deliti na belu i crnu, i gomile sivih, ali ne po ovoj tvoj definiciji.
Bela laž je danas neka laž koja je benigna, nikog ne ugrožava, skraćuje objašnjavanja (npr pitaš me preko telefona jesam li obukla onu haljinu, a mene mrzi da objašnjavam da nisam i zašto nisam, pa kažem. 'aha, jesam...') - mada, u mnogo slučajeva ume da pocrni i da ugrozi odnos poverenja.
gordanac gordanac 14:21 26.11.2010

: Bela laž*

margos
Kod intriga i spletki stvar je unekoliko drugačija - one se pokreću smišljeno, imaju cilj, često su potpuna izmišljotina i takozvana "bela, ćelava laž" jer se ima "namera i pakleni plan" da se neko ocrni, da se nekome naudi, da se nekome nanese patnja (do nezamislivih granica).

Poslednjih godina se laž počela deliti na belu i crnu, i gomile sivih, ali ne po ovoj tvoj definiciji.
Bela laž je danas neka laž koja je benigna, nikog ne ugrožava, skraćuje objašnjavanja (npr pitaš me preko telefona jesam li obukla onu haljinu, a mene mrzi da objašnjavam da nisam i zašto nisam, pa kažem. 'aha, jesam...') - mada, u mnogo slučajeva ume da pocrni i da ugrozi odnos poverenja.

Imaš pravo, nije stavljeno u dobar kontekst, odnosno nisam razdvojila jasno "šta je šta".
Nadam se da je ovo tvoje pojašnjenje dovoljno da ne izaziva nesporazume o "vrsti laži" kod intriga i spletki. (koje mogu, a ne moraju postati glasine).


Vlasta92 Vlasta92 14:35 26.11.2010

Miseem,

mene strašno nervira kada neko trača...strašno!!...Nego, jeste skontali da su Unfu blogeri za rodjus napravili ovde party a meni danas ništa?! Miseem, treba da budeš nadrndan po ceo dan, da visiš, da se svađaš sa ljudima i onda si kao cool, a ako si ljubazan, kao ja, onda slavi sam i piši sebi sam!? Nije de me to pogađa, ali konkretno on, čime je to da zaslužio? I nije da ga ogovaram, ja bih to i njemu rekla, samo kada bi se predstavio, a ne da bude hrabar kada ga niko ne zna...Miseem, šo se mene tiče, on može da bude i Ψ ho.
trener92 trener92 14:40 26.11.2010

Re: Miseem,

Vlasta92
mene strašno nervira kada neko trača...strašno!!...Nego, jeste skontali da su Unfu blogeri za rodjus napravili ovde party a meni danas ništa?! Miseem, treba da budeš nadrndan po ceo dan, da visiš, da se svađaš sa ljudima i onda si kao cool, a ako si ljubazan, kao ja, onda slavi sam i piši sebi sam!? Nije de me to pogađa, ali konkretno on, čime je to da zaslužio? I nije da ga ogovaram, ja bih to i njemu rekla, samo kada bi se predstavio, a ne da bude hrabar kada ga niko ne zna...Miseem, šo se mene tiče, on može da bude i Ψ ho.


Vlasta92 Vlasta92 14:43 26.11.2010

Re: Miseem,

nisam ja htela da istrolujem gordanca i ovu divnu temu i ne želim da mi ovde čestitaju rodjus, ali bi bilo super da mi naprave party, samo nema šanse da molim....
gordanac gordanac 14:45 26.11.2010

:))))

Vlasta92

Miseem,
mene strašno nervira kada neko trača...strašno!!...Nego, jeste skontali da su Unfu blogeri za rodjus napravili ovde party a meni danas ništa?! Miseem, treba da budeš nadrndan po ceo dan, da visiš, da se svađaš sa ljudima i onda si kao cool, a ako si ljubazan, kao ja, onda slavi sam i piši sebi sam!? Nije de me to pogađa, ali konkretno on, čime je to da zaslužio? I nije da ga ogovaram, ja bih to i njemu rekla, samo kada bi se predstavio, a ne da bude hrabar kada ga niko ne zna...Miseem, šo se mene tiče, on može da bude i Ψ ho.


:))))
Ne iznosi neistina pred javnosti, ceo internet zna da si se častila sa salatom od rusa i sirom od puževa i ko zna još kakvih je sve đakonija bilo!
I mnogi od nas su ti, puna srca i duše, poželeli sve po spisku i da ti se ostvari sve što želiš, a mi nemamo ništa protiv. Za jednu tek izašlu iz malodobnog vremena - sasma dovoljno!

E, sad i ipak - ima ta misterija oko raznih Ψ ho koji dobijaju pažnju, stvarno je misterija, ne znam šta da ti kažem...
Osim onoga što je već gore citirano rekao drug Oskar Vajld, valjda je - to to.
trener92 trener92 14:45 26.11.2010

Re: Miseem,

Vlasta92
nisam ja htela da istrolujem gordanca i ovu divnu temu i ne želim da mi ovde čestitaju rodjus, ali bi bilo super da mi naprave party, samo nema šanse da molim....


Vlasta92 Vlasta92 14:51 26.11.2010

Re: :))))

salatom od rusa i sirom od puževa


Usput budi rečeno, evo da i ja priložim stručnu literaturugordanac gordanac 14:52 26.11.2010

*****

trener92
Vlasta92
nisam ja htela da istrolujem gordanca i ovu divnu temu i ne želim da mi ovde čestitaju rodjus, ali bi bilo super da mi naprave party, samo nema šanse da molim....:)))))))))))))))))))))
Dakle - partey!
Samo za Queen of Telep.
(da te nema trebalo bi te izmisliti, a ko te je znao ni pakao mu neće teško pasti )I da zaključimo (jednoglasno) - troll ustvari NE POSTOJI, postoje samo duhoviti ljudi koji umeju da se zabavljaju zato što je odraslost nastavak detinjstva drugim sredstvima.
A rođendani su neraskidivi deo svega toga.
Eto.
Vlasta92 Vlasta92 14:53 26.11.2010

Maca

je jaako nadrndana..
Vlasta92 Vlasta92 14:58 26.11.2010

Gordanac,

O bože! Stvarno si me sada iznenadila! Neprijatno mi je, nisi trebala..bože..šta sada, moram nešto doneti...I DJ se pokvario, pustio Pilote, pa stao...ček, ček...

dolybell92 dolybell92 16:20 26.11.2010

Re: *****

troll ustvari NE POSTOJI


Ma nemoj ?


nego, Vlasto92: Srećus rođus todayus !


Vlasta92 Vlasta92 16:42 26.11.2010

Re: *****

Hvala!
Unfuckable Unfuckable 19:31 26.11.2010

Re: Miseem,

srećan Tebi rođendan(a za tračeve ćemo već nekako da se snađemo. O meni ih bar ima - na tone )
Vlasta92 Vlasta92 21:59 26.11.2010

Re: Miseem,

Hvala

Nema tračeva, bar ih ja ne znam..mada, ja uvek poslednja saznam, ili ni ne saznam, pa i nisam neki reper. Na kraju krajeva, kako si ti samo avatar, ni tračevi nisu pravi,, boleće te...
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:13 26.11.2010

Šeri,


p.s. Je l to ti i Majstor Mikele delite rodžendan?
dolybell92 dolybell92 22:57 26.11.2010

Re: Miseem,

Nema tračeva, bar ih ja ne znam..


E da sam ga tražila, nikada ga ne bih našla...
koja slučajnost !tračara
gordanac gordanac 23:02 26.11.2010

Re: Miseem,

Vlasta92
Hvala

Nema tračeva, bar ih ja ne znam..mada, ja uvek poslednja saznam, ili ni ne saznam, pa i nisam neki reper. Na kraju krajeva, kako si ti samo avatar, ni tračevi nisu pravi,, boleće te...


Imam copy/paste predlog (odličan!) za - avatar (jer - svi smo mi avatari :))

Voila:

Kazezoze Kazezoze 23:04 26.11.2010

Re: Miseem,

dolybell92
[tračara

vishnja92 vishnja92 00:07 27.11.2010

Re: Miseem,

srecan rodjendan Vlasto :))

ivana23 ivana23 00:18 27.11.2010

Re: Miseem,

gordanac

Imam copy/paste predlog (odličan!) za - avatar (jer - svi smo mi avatari :))Voila:


Ja mislila da stavim ovaj, al' rekoh, nema smisla...
Eto, samo da ga pokazem.

gordanac gordanac 00:20 27.11.2010

Re: Miseem,

:))))
odličan, takođe
ana_radmilovic ana_radmilovic 03:27 27.11.2010

Re: Miseem,


gordanac
(jer - svi smo mi avatari :))


taman sam htela da citiram deo tvog teksta i kažem da je to za udžbenik, kao i tema (nisam upućena u današnje školstvo, ne znam šta se uči na časovima veronauke ili građanskog vaspitanja, pa ni da li se zo još uvek tako zove, nemam decu - što takođe 'oće da bude predmet tračeva u mojim godinama) i da nešto ne verujem da iko (u školama) uči decu o tračevima i spletkama, te eventualnim posledicama spletki - e kad videh ovo "svi smo mi avatari". ja bolju rečenicu ne mogu da zamislim u ovom trenutku, a da može da bude uteha onima koji trpe spletke i slušaju tračeve na svoj račun (znam, nisi rekla zato, ali ja eto hoću da to bude odgovr na "kako ne, da prostiš, popizdeti slušajući tračeve o sebi"

a sad ono što sam bila poželela da izdvojim kao rečenicu za zapamtiti i prenositi dalje - za one koji ne znaju šta čine

Kod intriga i spletki stvar je unekoliko drugačija - one se pokreću smišljeno, imaju cilj, često su potpuna izmišljotina i takozvana "bela, ćelava laž" jer se ima "namera i pakleni plan" da se neko ocrni, da se nekome naudi, da se nekome nanese patnja (do nezamislivih granica)

dolybell92 dolybell92 04:03 27.11.2010

Re: Miseem,

Kazezoze
dolybell92
[tračaraJoš kad bi imao daljinski... pa da
ga preporučim kao obaveznog za sve pospanike u Skupštini...
mlekac mlekac 23:58 27.11.2010

Re: Miseem,

Vlasta92
mene strašno nervira kada neko trača...strašno!!...Nego, jeste skontali da su Unfu blogeri za rodjus napravili ovde party a meni danas ništa?!


Uz izvinjenje da sam bila zauzeta rodjendanom mog Mudrice s kojim delis rodjendan, zelim ti uspesnu godinu i da ti se sve zelje ostvare!
trener92 trener92 14:54 26.11.2010

Zašto?

Zašto tračarimo, ogovaramo, širimo glasine, spletkarimo, učestvujemo u intrigama, a uporno se pravimo da "kobajagi" to uopšte ne činimo?


Kad bi ti rek`o , ne bi verovala , ali da ti kažem onako u poverenju ,

samo ovo

"Reče mi jedan čoek
na jednom mestu,
kod jednog čoeka,
jednu stvar,
ne mogu ti reći đe,
odma bi se setio koji je.

Taman se dan od noći odvajao,
kad ono,
no je bolje da ne znamo ni ja ni ti za ovo,
i đe ti bijag počeo pričat,
taman u cik zore,
a zove neko po imenu ta i ta,
dođe tu i tu,
u tome u čemu si,
te ja iz onijeg stopa,
ja s ove bande, on s one,
ojd, ojd, ojd, bolj, bolj, bolj,
kad imam koga i vidjet.

Samo ja ovo s tobom,
da ostane među nama,
kažem ti ko tebe,
ovo ti pričam s ovu stranu vrata,
to znamo ja i ti i crna zemlja,
to nije da rečeš ko bilo i o čemu bilo,
no zaista biranik između nas,
bez omrazi i ikakve ile,
znaš ga ti posigur.

Te ti on mene tupa i tupa,
da te strag uvati,
da ne vjeruješ ušima,
da se to može desiti onome čoeku,
nije čoče - jes bogomi, - ama veliš li -
velim,
sve istinsku istinu, istinit čoek, nije od
onijeg,
višega čuda nijesam čuja u moje dnevi.

A Bog ti jedan, zađosmo u debeli dan,
zađosmo u duge i široke,
a ono se naoblači, Bog naredi uljev kišani,
meće svećice, pukli Božje nerimi,
suvo ni pod pazuo, sve cicera voda,
a mene koto na vatru, ona uzica bjeljavine,
a oću da čunem šta će mi reći,
te ja poitaj, a on čeki čeki da završim.

Sve da mi je neko pričo ne big vjerovao,
toga kukanja, u snu se snilo,
te savi one đuzine, pa jopet nagradi,
Samosazdana ruko Božja,
šapti, šapti, šapti,
a obrni se da ko ne čune,
taman ko ovo mi,
nije čoče - jes bogomi - e vidio - vidio,
jes - nes, dana mi današnjeg,
more li to bit - more.

Te živni, živni, nećemo nikud,
viđi đe je sunce, zaranci, omrkosmo,
te ta dan to tu osta,
zemlje mi u koju ću,
pričam ti ko da ću sjutra da mrem,
ovo bez tebe danas nijesam nikome,
a ne big voleo ni ti posele,
tu nije bilo nikoga do Boga,
pod kaul,
to ni zemlja ne zna,
nemoj preko usta da grdan nijesi,
ne gubi duši mjesta,
e sam ja čoek od svojega posla,
ljudi su me tako cijenili dosad,
a tako mislim i posad,
dok mi se ne uspe zemlja na obraz,
oba mi svijeta,
umrloga mi sata.

Na jad mi dođe dan
i đe ga sretog,
a kućeš mimo ljude,
da me puška ubi bio bi raetni,
to je bilo za nevjerovati,
ne mogu ti reći šta
odma bi se sjetio,
to je on mene u povjerenju,
a mene je ko podkamen,
a to u tebe gledam,
tišti me na dušu,
ne mogu ti reći šta,
ne čula mi se riječ,
gluvo bilo,
olaknulo mi je,
a znam nećeš nikome.

Kune se u jedno dijete, u kamen zatuca,
glave mi,
prs u grlo, jes pa jes, pod garanciju,
ako je on mene lago ja polagujem,
a što bi me lago - da izlaze kolac,
a ne vjerujem bogami,
to je među nama zaista ko najbolji,
ne mogu ti ga kazat,
odma bi se sjetio,
znaš ga ti, da ga ne imentujem,
no otvori oba, vidiš koja su vremena.

Reče mi ta čoek,
kojega nikad očima nijesam vidio,
sad me ne zapitkuj kako to,
iskoči abgara ko đavo iz torbe,
tuknu mi na uvo,
a ne znam vljedomo,
ma nemoj - moj bogomi - ama neka,
e kad je tako - vjeruj bogomi,
tako će i biti,
ovijem riječima zasu,
pomagaj sude nebeski,
a kako to - kako im se trag utro.

Riječe mi pod cijenu života,
ja nikako da se alavertim da se to
moze desit.
vjeruj ga - taman je tako,
nije to iz njegove glave,
pade čič na zemlju,
svojijem bi prstom oko izbio,
a on udri, udri, Gospodu se poklanjam,
sve mu zadnja prvu pritiska,
ko da mu kiša naodi iz jezika,
reko bi čoek neće nikad,
nemoj ovo kome,
ni crnoj zemlji,
no prs na usta,
e bi se odma znalo ko je reko,
ma šta veliš - velim bogumi.

Tucismo se taman nonje, og junače,
e volig bi da nijesmo,
e može bit nesto pa čudno na mene,
to se mene uvijek šćelo,
da me snađu jadi na pravdi Višnjega,
da se sve izlize i istanji,
na kule na vile,
da se spuže ko led između prsta,
pa da od toga ne bidne ništa,
pa će bit da sam ja reko,
a ova godina znaš kakva je bila,
ni suve, ni sirove, ni okoliša,
kuj bi ona pilez, prosula po famelja,
desetoro onijeg puža,
jedno drugome do uva,
no riječ iz usta ko kamen iz ruka,
je li - jes, nije čoče - jes bogomi,
nema se kuj,
a u jednu ruku milo mi je te mi reče,
da to ne čug ne big prežalio,
ne smijem ti reći šta,
no se pripazi dobro.

Nemoj da bi ovo kome za otkup života,
ja ovo tebe, a ti nemoj nikome,
to on ne bi drugome,
a mene je ko podkamen stanac,
povrg svega jada još i to,
nemoj me ništa pitat,
kazo big ti da mogu,
nemoj ovo daljit,
to je čoek koji zna svake niti,
nijesam ti smio ni ovoliko,
ako jes - ako nije.

Te ti se on mene takvu i takvu stvar,
da me ne zapadne jedne da izgovorim,
koliko izgovori li ti ođe,
no ne zaboravi na koju si,
medom ti se presjekla,
dušmanin ti je ne prekinuo,
taj jezik u vilice ne uvodi,
a imo je i rasta, noći mi noćašnje,
valjetno ime Božje,
granu zora a on zaparadio,
sve iz jednog vitilja ,
a ja sluša, sluša, sluša,
ovijeg mi nebesa, aug, aug.

Tako ni prođe dan i noj, dvije
poluredice,
sve od rasvita do smirovišta,
granu li to zore - ogranu bogami,
ne umjesmo se razdvojit,
taman ko ovo mi,
ne bilo primjenjeno,
no ja ne misljag ni o čemu no o
svome jadu,
ali kad navlači priču i jade zaboravig,
a pogotovu kad mi spomenu za toga čoeka,
to i to, tu i tu, na tome i tome mjestu.

A nije ni do Bog,
a jes bogomi,
a prekrsti se lijevom kod desne,
može li to bit - može bogomi,
nemo me sad ništa pripitkivat,
i da ti kažem nećeš mi vjerovati,
a mene da je neko drugi vaistinu ne big,
to je ostalo tu i tutilo,
i tu zapečati,
zemlje mi u koju ću,
oba mi svijeta,
umornog mi sata,
ovoga mi nimeta,
života mi svačijega,
no otvori četvere,
i pazi,
ne smijem ti reći na što,
i nemoj,
ne mogu ti reći šta,
no dobro utuvi i ne izvrzaj iz glave,
e ćeš svakoga svoga u crno zavit,
svakoga ko ima iše u tebe,
nemo me ništa zapitkivat,
nijesam ti smio ni voliko.

Ako nije tako odsecite mi ruke i pretvorite me u kamen ..."

JJ Beba JJ Beba 16:47 26.11.2010

Re: Zašto?

Zašto tračarimo, ogovaramo, širimo glasine, spletkarimo, učestvujemo u intrigama, a uporno se pravimo da "kobajagi" to uopšte ne činimo?

Zašto taj naš ritual komunikacije može proizvesti mnogo nevolja nekom ljudskom biću, ali se mi sami ne smatramo odgovornim za "širenje" glasina o nekome?

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 16:45 26.11.2010

sluzba za suzbijanje traceva

gordanac gordanac 21:22 26.11.2010

Re: sluzba za suzbijanje traceva

?!
Šta se desilo sa tvojim komentarom?
Si ga ti izbrisao?
Jer - ja nisam.
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 21:47 26.11.2010

Re: sluzba za suzbijanje traceva

ja sam, petljao sam nesto, pa se desnim oketom okrenuo da vidim sta rodik brljachi, i kad sam vratio to oko nazad pritisnuo sam neko levo dugme
- razlika je bila izmedju מחק i הדבק tako da kada su mi se ponovo spojile oci prostor je bio prazan!

nole u polufinalu! jeeeheheeee!
gordanac gordanac 22:00 26.11.2010

: sluzba za suzbijanje traceva...

...ne znam ni da li postoji ni da li radi, sli služba za suzbijanje interneta (u smislu pristupa blogu) - fercera bRespekorno! Uhvatiš "gate&slot" za uzlet do interneta i "silazak na blog" svaki treći put (bar u mom kraju). Tako i meni sad par komentara luta bespućima interneta zajedno sa svim podivljalim softverima drifterima..."Pronose nas na loš glas"
gordanac gordanac 18:37 26.11.2010

internet i...

...glasine:

Jedan kreativan i maštovit bloger (danas sam dobila link ka njegovom blogu) pravi "hoax" vesti prevarno tako dobro da su se "upecali" i offline mediji (razni, dešava se, s vremena na vreme) i prenose vesti kao "pouzdane", a način na koji se na ovoj internet stranici objavljuju "vesti" je fantastičan prikaz za to kako se lako "šire glasine"...
Evo linka, za proveru i lični doživljaj:

NjuzNet

Samo jedan "klik na link" - nećete požaliti i lako ćete se uveriti u lakoću kojom se poveruje u "ono što se priča...kažu ljudi...rekli mi..."
dolybell92 dolybell92 19:36 26.11.2010

Re: internet i...

NjuzNet

"ЊузНет" сам усвојила - врло инспиративан Нет
ecce-florian ecce-florian 11:55 27.11.2010

Re: internet i...

fala za link od pre neki dan. Odma sam ga iskoristio i okačio na dva tri prigodna mesta.

Pošteno sam naglasio poreklo, tj da sam ga preuzeo via ti.

Al' kad sam već ovde, da te nešto i ozbiljno pitam.

Nešto računam, bliža si, možda bi mogla i da mi odgovoriš.

Šta ti misliš,imal' istine u ovom što se priča o političkoj pozadini ubistva premijera?
nsarski nsarski 19:25 26.11.2010

I, naravno, Tven

Rumors of my death have been greatly exaggerated.

(Glasine o mojoj smrti su preterane)

A sada, malo ozbiljnije.

Dinamika sirenja glasina (rumors) je ozbiljna tema. Ljudi se time bave kao sto se, na primer, bave epidemiologijom.
Ako se onaj koji je cuo glasinu smatra "zarazenim", onda on siri tu glasinu kontaktom sa drugim ljudima. Nekima kaze nekima ne kaze. Ako slucajno glasina ponovo stigne do njega, on je "imun" jer ne moze biti dva puta zarazen, tj. nebitno je sto je dva puta cuo glasinu. I tako napisu se stohasticke diferencijalne jednacine i resavaju pod razlicitim uslovima gustine populacije, kontaktima, "zarazljivosti" glasinom, itd.
Evo, na primer, jedna doktorska teza na tu temu koja je odbranjena u Australiji pre dve godine:
Exact solution to the stochastic spread of social contagion - using rumours
Slicnih primera ima na desetine.
gordanac gordanac 21:21 26.11.2010

*****

(Odličan link)
nsarski:
...I tako napisu se stohasticke diferencijalne jednacine i resavaju pod razlicitim uslovima gustine populacije, kontaktima, "zarazljivosti" glasinom, itd.

:))
Vi`š da me "grde" i zbog previše linkova, zamis`i da stavim i - raspodele, jednačine, chart-ove i grafike! Pukla bi kakva dodatna "loša glasina" očas!

Ko iz stiha "...sam momak na lošem glasu u ovom gradu..."
Vlasta92 Vlasta92 21:56 26.11.2010

E, daklem, nsarski,

i na ovu temu si iskopao formulu i doktorsku tezu - ne mogu da verujem!! Ima i brojeva?
nsarski nsarski 23:25 26.11.2010

Re: E, daklem, nsarski,

Ima i brojeva?

Nema! Samo neka slova, bogte. I neki diferencijali, da ne verujes.
Dragan Pleskonjic Dragan Pleskonjic 14:08 27.11.2010

Rumor and Gossip Research

Ima stručnih i naučnih radova na ovu temu itekako. Evo još malo na zadatu temu: Rumor and Gossip Research [PDF]. Zanimljivo je pogledati [imponzantnu] listu referenci na koje se ovaj papir poziva.
Milan Novković Milan Novković 16:18 27.11.2010

Re: Rumor and Gossip Research

Rumor and Gossip Research

Iako počinju pasus sa de-facto tautoligijicom interesantno je da....

"We found that denser networks are less vulnerable to social fragmentation from gossip. However, this effect is moderated by "gatekeepers" who tend to position themselves along unique social bridges between other network members. Disintermediating, that is, increasing the density of social connections around gatekeepers, is expected to decrease negative effects of gossiping and to assist in improving norm coherence. Thus, the structure of the gossip network, as much as the content, can contribute to collegiality and understanding as well as to inequality and conflict."

...sugerišu da ko god drži do neke više norme u opštem integritetu (koherentnost implicira integritet, zar ne) mora, ako već nije, da pod hitno počne sa blogovanjem i da otvori FB nalog


Logično, zar ne - mass media su gate keepers, njih kontrolišu vlada i velike firme, moćnici, i oni ne žele da mi visimo na blogu i da fejsbučimo
Dragan Pleskonjic Dragan Pleskonjic 18:37 27.11.2010

Re: Rumor and Gossip Research

Milan Novković
...sugerišu da ko god drži do neke više norme u opštem integritetu (koherentnost implicira integritet, zar ne) mora, ako već nije, da pod hitno počne sa blogovanjem i da otvori FB nalog


Logično, zar ne - mass media su gate keepers, njih kontrolišu vlada i velike firme, moćnici, i oni ne žele da mi visimo na blogu i da fejsbučimo


Zanimljivo je pročitati tekst Will The Blogs Kill Old Media? u Newsweeku sa ove distance od otprilike 8.5 godina.

Evo šta tada reče Steven Levy:
"Blogs are a terrific addition to the media universe. But they pose no threat to the established order."
gordanac gordanac 18:58 27.11.2010

: Rumor and Gossip Research...

...i predviđanja, pa poređenja sa predviđenim o razvoju internata u 7 godina, od tvog linka za 2002. gde piše:

"Granted, Weblogs are so easy to use that even a journalist can run a site--40,000 bloggers are up and running. But once you've created your blog and filled it with links to news accounts of the Pim Fortuyn assassination, snarky criticisms of Bill O'Reilly and witty rants about airport security, how do you get visitors? Judging from the top blogs, the answer seems to be working hard, filling a niche, winning a reputation for accuracy, developing sources and writing felicitously. This sounds a lot like the formula to succeed as a journalist inside the Big Media leviathan. With the difference that traditional journalists uh, get paid."

do ovog linka za 2009.:

Internet 2009 in numbers

gde piše:

"Social media

* 126 million – The number of blogs on the Internet (as tracked by BlogPulse).
* 84% – Percent of social network sites with more women than men.
* 27.3 million – Number of tweets on Twitter per day (November, 2009)
* 57% – Percentage of Twitter’s user base located in the United States.
* 4.25 million – People following @aplusk (Ashton Kutcher, Twitter’s most followed user).
* 350 million – People on Facebook.
* 50% – Percentage of Facebook users that log in every day.
* 500,000 – The number of active Facebook applications."

Ne mogu ni da zamislim koja se sve "količina i vrsta" priča i informacija razmeni (ili se do sada već razmenila) na webu, ali zato je dobro da postoji matematički model koji sve to umeju da predstave i izračunaju za nas.
Šta je pokretač?
Naša želja da se - dopre do drugih i pri tome priča, zabavi, uči, veseli, ljuti, smeje, upoznaje, ...sve&svašta što se i inače radi.
Svako je socijalno ponašanje "zarazno" i tome je web dokaz per se.

Dragan Pleskonjic Dragan Pleskonjic 19:32 27.11.2010

Re: : Rumor and Gossip Research...

gordanac
Šta je pokretač?
Naša želja da se - dopre do drugih i pri tome priča, zabavi, uči, veseli, ljuti, smeje, upoznaje, ...sve&svašta što se i inače radi.
Svako je socijalno ponašanje "zarazno" i tome je web dokaz per se.


Tačno. I prema tome Web, blogovi, društvene mreže i sl. su izmenili svet, klasične medije i načine informisanja. Mislim da su se "klasični novinari" malo uplašili tih novih medija i neke vrste svog "monopola" na tu profesiju, pa u tom smislu sam i čitao i citirao tu staru prognozu pomenutog Newsweek novinara.
Kazezoze Kazezoze 19:33 26.11.2010

Jelena Karleuša u užem izboru za

NIN-ovu nagradu, javnost podeljena

... Kad su već čitali šta sam imala da napišem, normalno je što sam ušla u finale. Ne, nego će SEKA ALEKSIĆ možda da uđe!? Mada me ne bi čudilo u kakvoj državi živimo. Ja u kuću ne primam članove komisije, kafu im ne nudim, ne pušim im, ali sam ipak ušla. ALO, sjašite više s mene! – zaključila je popularna JK.

više: njuz net
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:19 26.11.2010

Re: Jelena Karleuša u užem izboru za

Jelena Karleuša u užem izboru za
NIN-ovu nagradu, javnost podeljena

Majstorski!
jasnaz jasnaz 19:43 26.11.2010

шушкурушкућушкубушкурумарамо,tu,
između usana i uveta.
je

toplo.

uživamo šćućureni u neodgovornost:
nas dvoje. i rastemo:
Jadnaa.... da li je moguće da je too sebi dozvolila. ! .

rastemo. u svim očima. gledajući one,
između uveta i usana,
kako

padaju.
________________________

troлл

jasnaz jasnaz 19:47 26.11.2010

: шушкурушкућушкубушкурумарамо,

jasnaz


ups!

Jelica Greganović Jelica Greganović 20:08 26.11.2010

Re: : шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Mnogo ti fina ova tema...nego, samo da spustim torbu...mogu na pod? Kad si usisavala poslednji put? Juče? Ma, verujem, nego Vlasta me juče pozvala na pp, nije zbog toga, al' kaže da ne pamti kad te je poslednji put videla sa usisvačem...ali jeste sa jednim visokim, zgodnim, široka ramena... to ti je brat? Pa, da kaže mi Vlasta da ti je to brat, ne baš blizak, više dalek, al' nema veze...baš ti dobra kafa...je l i tebe zvala Vlasta da se žali zbog rođendana? Vidi, slatka, ona je baš divna žena, ali to sa tim rođendanom, mis'im lepo je kad je žena otvorena i onako od srca nastupa, ali baš toliko...znaš ti da ona uopšte i nema rođendan...ozbiljno, rekli su mi da ga je ukinula još kad je proslavila 57. godinu...mlađa? Ma, ajde molim te...
gordanac gordanac 20:56 26.11.2010

: шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Idi, bre!
Tekst ti je ko "povučen" iz Pop Čire i pop Spire, sve "komifo" i "unterhalt".

Jelica Greganović:
...baš ti dobra kafa...je l i tebe zvala Vlasta da se žali zbog rođendana? Vidi, slatka, ona je baš divna žena, ali to sa tim rođendanom, mis'im lepo je kad je žena otvorena i onako od srca nastupa, ali baš toliko..znaš ti da ona uopšte i nema rođendan...ozbiljno, rekli su mi da ga je ukinula još kad je proslavila 57. godinu...mlađa? Ma, ajde molim te...


:))))
Koliko ja znam drugaricu Vlastu (kojoj je danas, jel`te, jedan od onih dana), ta nikad neće napuniti ni 18, bar ne da se to jasno vidi :))))

..ali jeste sa jednim visokim, zgodnim, široka ramena... to ti je brat? Pa, da kaže mi Vlasta da ti je to brat, ne baš blizak, više dalek, al' nema veze...


Nije brat.
Ali da je zgodan - jeste.
Jelica Greganović Jelica Greganović 21:30 26.11.2010

Re: : шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Tekst ti je ko "povučen" iz Pop Čire i pop Spire, sve "komifo" i "unterhalt".

Pa, el smo fine, el nesmo A i nema težeg trača od tog umotanog u roza šećernu penu finoće.
gordanac gordanac 21:45 26.11.2010

: шушкурушкућушкубушкурумарамо

jasnaz:
troлл


Sunčev Cirkus ili Cirkus Sunca
Fantastični su.


Vlasta92 Vlasta92 21:53 26.11.2010

Re: : шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Ju, slatke moje, jel ste me spominjale? Ako, reko, hoćete, na plazma tortu, izvolite, a možete i brata da povedete, nije red da ostane sam...ako je tako visok i ta ramena...jel....a kolača ima, hvala bogu, ne daj bože da nema za brata, kojeg god i čijeg god, pu, pu, pu, pomerte se sa mesta
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:31 26.11.2010

Re: : шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Slatka, to si ti! Baš kažem gordancu, nema Vlaste niotkuda, a rođendan joj je...sedi, evo sa'će goradanac da donese kafu...pazi samo, malo je prašnjavo, kaže da je brisala prašinu za novi post, al' nešto se ne vidi, sve prsti ostaju...jao draga, kad pre 30. rođendan, a izgledaš kao da ti je 20 baš reko' gordancu...
gordanac gordanac 22:36 26.11.2010

: : шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Jelica Greganović
Slatka, to si ti! Baš kažem gordancu, nema Vlaste niotkuda, a rođendan joj je...sedi, evo sa'će goradanac da donese kafu...pazi samo, malo je prašnjavo, kaže da je brisala prašinu za novi post, al' nešto se ne vidi, sve prsti ostaju...jao draga, kad pre 30. rođendan, a izgledaš kao da ti je 20 baš reko' gordancu...

:))))))
Vlasto, kraljevstva ti telepskog, ne veruj ovoj niš-ta!
Izmislila je skoro sve (sem godina tvojih malobrojnih), vi`š kako blog blista belo, izglancan, k`o da ga božemeprosti i - nema pokatkad, ne mo`š da ga ugledaš uopšte...
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:39 26.11.2010

Re: : : шушкурушкућушкубушкурумарамо,

Bože, gordanac...pa, to ja i kažem baš Vlasti, sve se beli...od prašine
draft.dodger draft.dodger 20:34 26.11.2010

Gordanac, Artie Shaw, Ava Gardner i VlastaArtijeva šesta žena bila je Ava Gardner.
Kažu, da mu je smetalo njeno slabo/nikakvo obrazovanje pa ju je silio da čita knjige koje bi joj sam izabrao.
Redovan odlazak na psihoanalizu se podrazumevao.
Arti je, kažu, Avu umeo i javno da uvredi...
Brak je trajao godinu dana i Ava je posle razvoda, kažu, odradila period
serious drinking-a.
Kasnije ga je opisivala rečima:
"He was god-almighty, I never stood a chance."
myredneckself myredneckself 22:34 26.11.2010

Svašta ću još čuti...


I tako glasine nastavljaju svoje nezaustavljive i nikad prekidane krugove i spirale, i biće ih dokle god je i nas ljudi, pa ma gde god se nalazili i ko god bili...

Izgleda da i postoje od kako je nas ljudi. Neki sociolozi (na pr. Robin Dunbar) veruju da su ogovaranja, tračevi i glasine postojali još u najranijim ljudskim zajednicama, i u tome vidi i neke koristi od svega toga - ljudi su se tako upoznavali sa svojim komšijama, saznavali kome mogu da veruju, na koga mogu da se oslone, jer je to bilo neophodno sredstvo za opstanak.
Ovaj istraživač dalje teoretiše da ogovaranje među ljudima, radi isti posao kao timarenje među primatima, ali još efikasnije. On ide još dalje i kaže da je razvoj jezika kod ljudi omogućio ogovaranja i tračeve, a samim tim i lakše uspostavljanje i odbranu raznih socijalnih grupa.

Edit: za Vlastu

Srećan rođus Vlasto!Iznenadila si me s rođusom, pa sam ti nešto napravila na brzinu, eto, za sto od šveđana, nek se šareni(samo za gordanca, sub rosa - šta će njoj ta salata od rusa, molim te?
Evo joj jedna od francuza, vegy. Vidim da je krenula s linijom u poslednje vreme...)
gordanac gordanac 22:41 26.11.2010

: Svašta ću još čuti...

myredneckself:
Ovaj istraživač dalje teoretiše da ogovaranje među ljudima, radi isti posao kao timarenje među primatima, ali još efikasnije.

:))))))))))))))))
Idi, bre!

Stvarno ću još svašta naučiti...
(kako to izgleda u jeziku : "ste čuli ovo timarenje, ha?" )

Ali kad dvaput razmisliš, u metaforičkom smislu - ima itekako smisla.Koliko god zvućalo - šašavo.
Jelica Greganović Jelica Greganović 22:46 26.11.2010

Re: : Svašta ću još čuti...

timarenje

Timarenje nije prava reč za tu radnju, to se zove biskanje. Primati bištu jedan drugog, ne timare se, jer za to treba instrument zvani četka. Konje timarimo.
myredneckself myredneckself 22:50 26.11.2010

Re: : Svašta ću još čuti...

(kako to izgleda u jeziku : "ste čuli ovo timarenje, ha?" )


Kad se puštaju buve, timarenje obligatno

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana