Budućnost| Društvo

Ali-Zaludna-Baba i blago OŠ "Mladost"

Krugolina Borup RSS / 30.11.2010. u 15:11

ali_baba-300x254.jpgNisam dobila tražene kopije zapisnika sa sednica nastavnog veća i roditeljskih sastanaka OŠ "Mladost", naravno da nisam. Nekako sam znala da mi poštar neće doneti zapisnike, već rešenje o odbijanju zahteva. Kako? Intuicija valjda, šta li...

Uprkos tome, s nestrpljenjem sam iščekivala da pročitam koji će razlog biti naveden u obrazloženju za odbijanje zahteva. Na osnovu njega vidim da je neko u OŠ "Mladost" ipak proučio Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Ali, avaj, selektivno. "Ovaj mi se član sviđa, na njega ću da se pozovem. Ovaj mi se član ne sviđa, njega ću da ignorišem."

Obrazloženje o odbijanju mog zahteva poziva se na zaštitu privatnosti maloletnih lica koja se spominju u zapisnicima. Dobro de, prihvatam. Mene to i ne zanima. Ko je dobio ukor, kome je popravljena ocena, ko je oslobođen fizičkog - stvarno me ne zanima.

Međutim, nisu nastavnička veća, a pogotovo ne roditeljski sastanci, posvećeni isključivo raspravi o pojedinačnim maloletnim licima. Štaviše, meni je Markova vaspitačica rekla da se na roditeljskim sastancima NIKADA ne daju informacije o učenju i vladanju pojedinačnih učenika, upravo radi zaštite privatnosti pred ostalim roditeljima. To se isključivo radi u četiri oka, na nivou učitelj/nastavnik/vaspitač - roditelj. A i da mi nije rekla - pa bila sam na jednom roditeljskom sastanku. Nijedan jedini maloletnik nije pomenut pojedinačno ni imenom ni prezimenom. (Dačić nije maloletan, right?)

Koga hajduci iz OŠ "Mladost" misle da farbaju? Mene, Ali-Zaludnu-Babu? Ne mogu oni mene toliko mnogo da farbaju, koliko mnogo ja mogu da budem zaludna! Dakle, ćeraćemo se još.

Član 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (pod naslovom: Razdvajanje informacija) lepo kaže:

"Ako tražena informacija od javnog značaja može da se izdvoji od ostalih informacija u dokumentu u koje organ vlasti nije dužan tražiocu da omogući uvid, organ vlasti omogućiće tražiocu uvid u deo dokumenta koji sadrži samo izdvojenu informaciju, i obavestiće ga da ostala sadržina dokumenta nije dostupna."

Shodno tome, nema mi druge nego da pišem Sezamu, da ma'ne čarobnim štapićem.

Sezame, otvori pećinu, tako ti Alaha!

Da vidimo kakvo to blago u njoj kriju.

 

 Komentari (32)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Jukie Jukie 15:15 30.11.2010

Prvi?

Prvi!

Eto, isplatilo se sedenje i čekanje da objaviš tekst

Šalim se, zvonio mi je podsetnik na mobilnom
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:16 30.11.2010

Re: Prvi?

Jes, prvi.
Evo, u utornik, kako sam obećala.
Jukie Jukie 15:17 30.11.2010

Re: Prvi?

Krugolina Borup
Jes, prvi.Evo, u utornik, kako sam obećala.


Sad očekujem neku virtuelnu voćkicu sa diplomom ili tako nešto
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:27 30.11.2010

Re: Prvi?

Sad očekujem neku virtuelnu voćkicu sa diplomom ili tako nešto


uros_vozdovac uros_vozdovac 15:18 30.11.2010

I sam tražio zapisnikena uvid

sa pozicija vlasti, a? I ja čekam, ali kako me je sekretarica škole ( ne da mi se da napišem sekretar škole, rekla bi da je uvreda) gledala... Pa kao žabu onu krastavu otprilike.
Jukie Jukie 15:19 30.11.2010

Re: I sam tražio zapisnikena uvid

uros_vozdovac
sa pozicija vlasti, a? I ja čekam, ali kako me je sekretarica škole ( ne da mi se da napišem sekretar škole, rekla bi da je uvreda) gledala... Pa kao žabu onu krastavu otprilike.

Krugolina Borup Krugolina Borup 15:22 30.11.2010

Re: I sam tražio zapisnikena uvid

I ja čekam, ali kako me je sekretarica škole ( ne da mi se da napišem sekretar škole, rekla bi da je uvreda) gledala... Pa kao žabu onu krastavu otprilike.


Ljubi te Krugolina!
(I tako se ti pretvori u Princa...)
uros_vozdovac uros_vozdovac 15:23 30.11.2010

Re: I sam tražio zapisnikena uvid

Zezaj, zezaj žabu, ali ja imam i Završni račun, i Izveštaj o radu za poslednju godinu, pa i plan rada za ovu. Imam, bre, sve!

Mogu da sedim i čitam kad sam dokon i zamišljam, kako bi to bila dobra škola kad bi napisano bilo i stvarno. Vi ostali plebejci možete da zamišljate na suvo

Krugolina Borup Krugolina Borup 15:29 30.11.2010

Re: I sam tražio zapisnikena uvid

Zezaj, zezaj žabu, ali ja imam i Završni račun, i Izveštaj o radu za poslednju godinu, pa i plan rada za ovu. Imam, bre, sve!


Pa to je zato što si vlas', bre!
Nije šala!

maca22 maca22 16:16 30.11.2010

Re: I sam tražio zapisnikena uvid

Kru i Urose
Jukie Jukie 16:11 30.11.2010

A sad malo analize situacije

Mislim da ćeš teško da iščistiš zapisnike nastavničkog veća od pominjanja pojedinačnih učenika a da to liči na nešto, npr. da umesto imena pojedinih đaka piše ***, dobićeš gomilu *** povezanih opštim mestima. Bar na starijem uzrastu se često pominju imena đaka, jer "ko je dobio ukor, kome je popravljena ocena, ko je oslobođen fizičkog" je glavno "meso" sastanka.

To me sad podseća kad je moja mama pravila neku pitu sa višnjama a ispostavilo se da su nenormalno kisele, pa sam povadio sve višnje i pojeo ono testo okolo. Vizuelno nije ličilo ni na šta (sem što je imalo ukus na višnje).

Pitanje je šta se mnogo korisno dobija čitanjem zapisnika sa puno ***. Saznaš da je postojao učenik generacije, da su neki učenici oslobođeni fizičkog itd. što ima koristi ako želiš da povedeš akciju protiv zanemarivanja potrebe da se učenici oslobađaju fizičkog ili proglašavaju za učenike generacije, ali ako sad kreneš stalno da dobijaš te zapisnike, samo ćeš da ih preletiš pogledom, kao u ovim zbornicima i biltenima koje dobijamo poštom i mejlom. Sad ja imam gomilu zbornika i biltena na polici koje nikad ne čitam, a leže tamo za slučaj da mi nekad ko zna kad zatrebaju.
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:38 30.11.2010

Re: A sad malo analize situacije

kome je popravljena ocena, ko je oslobođen fizičkog" je glavno "meso" sastanka.Kako, bre, to meso svakog sastanka?
Statut škole definiše čak 38 različitih poslova iz nadležnosti Nastavnog veća.
Ako njih nema u zapisnicima (a može biti da ih ima u zapisnicima čak i kada ih nije bilo na sastancima), onda je to problem - zašto ih nema?

Evo 38 tačaka:

Наставничко веће обавља следеће послове:
1. стара се о остваривању циљева и исхода образовања и васпитања
2. усмерава рад свих стручних тела и наставника на унапређивању и осавремењивању образовно васпитног рада применом нових метода, облика рада и наставних средстава.
3. утврђује Стручна већа за области предмета
4. предлаже програм сталног усавршавања наставника и стручних сарадника,
5. анализира опремљеност школе опремом и наставним средствима као и њихову употребе у процесу васпитно образовног рада,
6. утврђује програм мера на увођењу иновација у настав и у образовно–васпитни процес,
7. врши избор наставних облика и метода рада, употребе наставних средстава и друго,
8. учествује у припреми наставног плана и програма,
9. реализује наставни план и програм,
10. разматра резултате образовно–васпитног рада школе и одлучује о мерама за унапређивање тог рада а посебно унапређивање успеха ученика,
11. предлаже број формирања одељења, распоред одељења по сменама, број група продуженог боравка и број ученика у одељењу
12. предлаже одељењске старешине и председнике стручних већа,
13. разматра распоред часова редовне наставе и осталих видова образовног рада на предлог директора
14. даје предлог за расподелу послова и задужења наставника у оквиру структуре радне недеље,
15. утврђује поделу предмета на наставнике на предлог директора и стручних већа
16. доноси одлуку о ослобађању ученика наставе физичког васпитања на предлог лекара,
17. разматра и доноси програм екскурзије и наставе у природи на предлог одељенских и стручних већа школе,
18. разматра извештај о изведеним екскурзијама, излетима и настави у природи,
19. анализира рад ученичких организација и њиховог доприноса у остваривању задатака Школе,
20. одобрава одсуство ученицима преко десет наставних дана непрекидно у оправданим ситуацијама на захтев родитеља ученика,
21. разматра извештај са поправних и разредних испита,
22. додељује дипломе, награде и похвале ученицима,
23. изриче васпитно дисциплинску меру укор Наставничког већа ученицима за учињену тежу повреду обавезе ученика ,
24. одлучује о премештају ученика у другу школу због повреде забране из члана 44.и 45 Закона, уз сагласност родитеља ученика ;
25. разматра стање физичког здравља ученика и мере које се у том правцу предузимају путем наставе физичког васпитања, спортских активности, коришћење података систематских прегледа и мера функционалних способности, укупно организовање живота и рада Школе,
26. разматра учешће ученика на такмичењима и постигнуте резулате,
27. у складу са педагошком теоријом и праксом даје упутства о начину глобалног и оперативног планирања образовно-васпитног рада од стране наставника, стручних сарадника, евиденцији и документацији коју воде у припремању за образовно-васпитни рад,
28. прати рад и постигнуте резултате ученика на крају класификационих периода ,
29. разматра рад и постигнуте резултате рада стручних органа, наставника, стручних сарадника,
30. именује чланове Стручног актива за развој школског програма,
31. предлаже тајним изјашњавањем три члана у Школски одбор,
32. предлаже Школском одбору мере за побољшање материјалних услова рада Школе ради потпунијег остваривања васпитно образовног процеса,
33. одлучује који ће се уџбеници и приручници, одобрени за употребу од стране Министарства просвете, користити у образовно васпитном раду,
34. разматра извештаје о раду школе,
35. разматра извештаје о раду директора школе,
36. даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе,
37. даје мишљење о избору предмета из којих ће се организовати предметна настава у трећем и четвртом разреду
38. врши друге послове одређене Законом.
Jukie Jukie 18:12 30.11.2010

Re: A sad malo analize situacije

Krugolina Borup
kome je popravljena ocena, ko je oslobođen fizičkog" je glavno "meso" sastanka. Kako, bre, to meso svakog sastanka?Statut škole definiše čak 38 različitih poslova iz nadležnosti Nastavnog veća.Ako njih nema u zapisnicima (a može biti da ih ima u zapisnicima čak i kada ih nije bilo na sastancima), onda je to problem - zašto ih nema?Evo 38 tačaka:Наставничко веће обавља следеће послове:
pa ide 38 tačaka


Uuuu, ovde imaš baš puno stvari. Saću polako da ih analiziram, a na prvu loptu, većina ovih stvari se rade na onim sastancima pred početak školske godine, dakle u avgustu (kada ja nikad nisam prisustvovao istim), i kada se jednom odrade, mirni su do sledećeg avgusta. Sastanci u periodu septembar-maj su živa dosada i svode se na zbrajanje izostanaka i opomena i povremeno one lepe stvari (pohvale i nagrade). Bio sam na dva sastanka na kraju školske godine i tu su se jednostavno svodile statistike. Ili ih je bilo više od dva? Znam da su neki đaci pali na razredni ispit pa da je bila sednica posle.
bocvena bocvena 19:04 30.11.2010

Kako to izgleda u praksi...

Većinu tih poslova odrade pojedinačne službe i ljudi, a Nastavničko veće o tome bude obavešteno. Da li neko ima nekih primedbi? Ne. Izveštaj je jednoglasno usvojen. Sledeća tačka dnevnog reda... Inače, većina odluka Nastavničkog veća je samo predlog koji mora da usvoji Škloski odbor.

Obično su sednice Odeljenjskih veća te gde se lome koplja oko učenika, a Nastavničko veće posluša njihove zaključke. I kad je u pitanju kažnjavanje i kad je u pitanju nagrađivanje. Ove prve traju satima, ove druge u vrh glave sat vremena.

Ne treba zaboraviti da direktori škole imaju užasno velika ovlašćenja.
ivana23 ivana23 22:11 30.11.2010

***

Đelić: Prosveta u centru pažnje

Beograd -- Ministar za nauku Božidar Đelić rekao da Srbija ima mnogo izazova, ali da pitanje prosvete i znanja mora biti u samom centru preokupacije države.

Đelić je na dvodnevnom međunarodnog skupa o inovacijama u preduniverzitetskom obrazovanju naveo da znanje moramo staviti u centar preokupacija.

"Nisam rekao da je prosvetni sistem loš niti da roditelji nemaju određena prava, nisam rekao da đaci uvek imaju pristup školi ni da su nastavnici za kritiku, ali ne treba da se zadovoljimo onim što smo postigli", rekao je Đelić.

On je kazao da je za poslednjih 15 godina 30 do 40 odsto dece manje, a učitelja za deset do 15 odsto više, kao i da su dva ključna stuba razvoja naše zemlje - razvoj infrastrukture i pitanje obrazovanja.

Nastavnicima, stručnjacima, ekspertima u oblasti obrazovanja obratio se i predsednik Centra za demokratiju Dragoljub Mićunović, rekavši da obrazovanje kod nas spada u potrošnju, a ne u investiciju.

"Nema važnije, dugoročnije ni isplativije investicije od obrazovanja", rekao je Mićunović, smatrajući da je stanje naših škola krajnje nezadovoljavajuće i da ukoliko "zapustimo škole, zapustili smo ljude, a loši ljudi ne mogu da naprave dobru državu, društvo".

Mićunović je naveo da je pre 50 godina napisao tekst "Reforma školštva" ali ni danas nije siguran, kako je rekao, da se školstvo reformisalo i daleko doteralo.


B92
natasavb natasavb 23:25 30.11.2010

Re: ***

Đelić: Prosveta u centru pažnje


Pre bih rekla da je ovde Djelic u centru paznje, a ne prosveta.

Sad sam pogledala u vestima i ova je jedina o konferenciji koja se odrzavala juce i danas u SC, a kojoj su Djelic i Micunovic prisustvovali poslednja dva sata!
U tekstu nisu naveli ni ime konferencije , a o ucesnicima i o tome sta se tamo desavalo da ne pricam.
Vazno je izgleda samo sta je Djelic rekao. Zalosno jer tamo se moglo cuti zaista dosta zanimljivih stvari.

Mislim da su i mediji delom odgovorni zbog ovakvog stanja kad je rec o obrazovanju jer samo govore o losim stvarima, a ima i te kako i onih dobrih.
Danas nam se na konferenciji zalio direktor jedne osnovne skole iz Novog Sada. Niko iz medija prosle sedmice nije dosao da snima sta se desava u njihovoj skoli, a bio je u pitanju dan inegrativne nastave, i pitao se da li treba da se desi da se ucenici potuku ili nesto slicno, da bi ih neko zapazio.
Inace u pitanju je skola koja je veoma mnogo uradila na saradnji izmedju roditelja i ucitelja/nastavnika. Kad bi kako mogli tog direktora multiplicirati bilo bi divno. :)

Danas se jedna od radnih grupa bavila bas ucescem roditelja u obrazovnom sistemu. Konferenciji je prisustvovao i predsednik EPA (Evropske asocijacije roditelja) Johanes Tajner,a govorio je o iskustvima u Austriji, iz koje dolazi, i inace u Evropi.

Tinde Kovac Cerovic je iznela rezultate israzivanja koje je sprovedeno u Jugoistocnoj Evropi, u kojem je ucestvovalo preko 11000 roditelja, a koje se bavilo takodje ucescem roditelja u zivotu skola. Rezultati za sve zemlje su veoma slicni, a to je da roditelji osecaju da veoma malo uticaja imaju i da ne znaju na koji nacin bi to promenili. Direktori opet misle da su roditelji nedovoljno zainteresovani.
Roditelji takodje misle da nisu dobro obavesteni o svemu sto se desava u skolu, a direktori da nije tako i da roditelji imaju dovoljno informacija...

Na kraju konferencije su nam rekli da ce svi materijali uskoro biti okaceni na sajtu Ministarstva prosvete, pa koga zanima moze tamo da pogleda tacne podatke. Ja ovo sad samo po secanju. :)

Mislim da su ljudi iz Ministarstva svesni da treba da se popravi stanje kad je u pitanju saradnja roditelja i obrazovnih ustanova. Ostalo je da vidimo kako ce to da ucine. :)

Krugolina moram da priznam da mi nije bas jasno sta zelis da postignes ovim zahtevom za kopije izvestaja sa sednica.
Ako zelis da kao roditelj ucestvujes u radu skole, mislim da za to postoje i drugi, efektniji nacini.
Izvini, ali meni se cini da na ovaj nacin od direktora skole pravis neprijatelja, umesto saradnika.
Jukie Jukie 00:51 01.12.2010

Re: ***

natasavb

Tinde Kovac Cerovic je iznela rezultate israzivanja koje je sprovedeno u Jugoistocnoj Evropi, u kojem je ucestvovalo preko 11000 roditelja, a koje se bavilo takodje ucescem roditelja u zivotu skola. Rezultati za sve zemlje su veoma slicni, a to je da roditelji osecaju da veoma malo uticaja imaju i da ne znaju na koji nacin bi to promenili. Direktori opet misle da su roditelji nedovoljno zainteresovani.Roditelji takodje misle da nisu dobro obavesteni o svemu sto se desava u skolu, a direktori da nije tako i da roditelji imaju dovoljno informacija...


To je i do uzorka roditelja; mislim da je uzorak u ta dva slučaja različit (anketirani roditelji su verovatno gornja polovina po interesovanju za obrazovanje svoje dece, dok direktori verovatno kukaju zbog donje polovine koja slegne ramenima i kaže "pa ne mogu mu ni ja u kući ništa" ).

Sa druge strane, kao ne-roditelj i ne-direktor-škole, uopšte nemam neku naročitu ideju šta sve roditelji treba da rade u školi da bi se reklo da je saradnja škola-roditelj stvarno dobra (sem da vaspitavaju svoju decu, redovno se raspituju za progres i onda teraju decu da uče umesto da igraju igrice i fejsbukuju, i ovo što se bune kada neko hoće da im uzme puno para za đački dinar i ekskurzije). Znam da u drugim zemljama roditelji volontiraju na časovima, ali ja na sekundarnom nivou obrazovanja (predmetna nastava iz 12-16 predmeta) ne vidim naročitu pomoć od prisustva roditelja u učionici.

Na kraju konferencije su nam rekli da ce svi materijali uskoro biti okaceni na sajtu Ministarstva prosvete, pa koga zanima moze tamo da pogleda tacne podatke.

Valjda će malo češće da ažuriraju taj sajt.

Krugolina moram da priznam da mi nije bas jasno sta zelis da postignes ovim zahtevom za kopije izvestaja sa sednica.Ako zelis da kao roditelj ucestvujes u radu skole, mislim da za to postoje i drugi, efektniji nacini. Izvini, ali meni se cini da na ovaj nacin od direktora skole pravis neprijatelja, umesto saradnika.

Direktorka je već krenula da se tuče s njom (za sada rečima).
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:25 01.12.2010

Re: ***

Krugolina moram da priznam da mi nije bas jasno sta zelis da postignes ovim zahtevom za kopije izvestaja sa sednica.
Ako zelis da kao roditelj ucestvujes u radu skole, mislim da za to postoje i drugi, efektniji nacini.
Izvini, ali meni se cini da na ovaj nacin od direktora skole pravis neprijatelja, umesto saradnika.


Mislila sam da je jasno, ali izgleda da nije - pa da pojasnim.

Jedini problem koji ja sa tom školom imam, i koji sam imala od samog početka, od prvog prvcatog kontakta nadalje, jeste - uskraćivanje informacija.

Malo je falilo da dete tu uopšte i ne upišem, a samo zato što nisam dobila validne informacije o upisu od same škole. Da se nisam sama raspitivala - nikad ne bih ni znala da imam pravo insisitrati na upisu. Zašto? Zbog uskraćivanja informacija.

Potom sam pitala kad će roditeljski sastanak. Rečeno mi je da ga neće biti. Odgovor na moje potpitanje "a kako ćemo onda da izaberemo predstavnika za roditeljski savet" glasio je "već imate predstavnika." Drugim rečima, mene je u tom trenutku već minimum mesec dana neko predstavljao u tom savetu, a da mi to uopšte nije ni rečeno. Ponovo: uskraćivanje informacija. (I kako onda da uzmem učešća u radu škole, kad se učešće roditelja u radu škole čuva kao tajna?)

Onda sam pitala kakva je procedura za izbor predstavnika u Savet roditelja, i tražila kopiju Statuta. Rečeno mi je "nećete dobiti proceduru i nećete dobiti Statut". Ponovo: uskraćivanje informacija.

Školu na stranu - mrtva sam ubeđena da 90% problema u ovoj zemlji potiče upravo od uskraćivanja informacija. To je raj za veze, vezice i sestru im najmiliju - korupciju.

Šta želim da postignem sa svojim zahtevima za slobodan pristup informacijama od javnog značaja (pri čemu je potpuno nebitno da li su to zapisnici sa roditeljskih sastanaka, nastavničkih veća, školskog odbora ili saveta roditelja, pošto svi oni spadaju u kategoriju "informacija od javnog značaja" )?

Želim da postignem transparentnost u radu škole.

Da imam više vremena i više novca za poštarinu, pisala bih ja i mnogim drugim institucijama u zemlji. Ali, s obzirom da nemam, reših da eksperiment "šta pojedinac može da uradi da se izbori za transparentnost rada javne institucije" usredsredim na ono što mene lično dotiče - školu u koju mi je dete pošlo, i u kojoj će biti narednih 9 godina.

Takođe sam rešila da celu storiju o tom eksperimentu "dokumentujujem" kroz dnevničke zabeleške na blogu. Da ostane neki trag o tome kako su stvari stajale u ovoj našoj Jututaniji pre nego što je postala normalna.

A duboko verujem da će jednog dana postati normalna.

Baš kao što sada duboko verujem da nije normalno uskraćivati javnosti informacije koje spadaju u kategoriju "informacija od javnog značaja", pa ma koliko one delovale nevažno i nezanimljivo.

Šta bi bilo da sam tražila kopije faktura ili finansijski izveštaj, kad mi pišljive zapisnike ne daju?
maca22 maca22 12:03 01.12.2010

Re: ***

Kru
maca22 maca22 12:05 01.12.2010

Re: ***

Krugolina Borup
Šta bi bilo da sam tražila kopije faktura ili finansijski izveštaj, kad mi pišljive zapisnike ne daju?

Da zatrazis, mozda onda dobijes zapisnike kao manje zlo? Hihi
maca22 maca22 12:06 01.12.2010

Re: ***

natasavb
Ako zelis da kao roditelj ucestvujes u radu skole, mislim da za to postoje i drugi, efektniji nacini.

Pa reci joj koji?
natasavb natasavb 12:22 01.12.2010

Re: ***

Mislila sam da je jasno, ali izgleda da nije - pa da pojasnim.

Jedini problem koji ja sa tom školom imam, i koji sam imala od samog početka, od prvog prvcatog kontakta nadalje, jeste - uskraćivanje informacija.


Ma jasno mi je to, ali sta fakticki time dobijas, to te pitam.
Neka ti i daju izvestaj sa sednice koja je prosla, ne vidim cemu ce to da sluzi. Sve sto je uslo u zapisnik je sigurno uskladjeno sa vazecim pravilnikom, zakonom i cime vec treba da bude. Razlog za to je sto se ti zapisnici prave radi inspekcije, a ne da bi se video sta se zaista radi. Sto rece Uros negde gore, bilo bi lepo da je zaista tako kako sto tamo pise.

Sto se tice te price o predstavniku za Savet roditelja, mislim da je uciteljica ta koja je napravila gresku. Ona je morala da sazove roditeljski, na kojem ce da se izabere predstavnik. Zasto nije, mozemo samo da nagdajamo. Cesto se desava da niko od roditelja nece toga da se prihvati i mozda je mislila da je jednostavnije da zamoli nekog da bude predstavnik. Moguce i da joj je direktorka rekla, izaberi nekog ko ce da se slozi sa svim odlukama koje donesemo. Ok, tu je bitno da imas inforamciju o pravilniku, da bi znala proceduru, ali tu inforamciju treba da imaju svi.
Mi, koji smo ucestvovali u radnoj grupi koja se bavila pitanjem ucesca roditelja, smo trazili da se napravi neka vrsta kursa kroz koji ce proci svi roditelji i na kojem ce biti obavesteni kako funkcionise rad skole i kako oni mogu uzeti ucesce u njemu. Ako to prodje, onda ce sve skole morati da ga sprovode.

Ono sto hocu ustvari da ti kazem je da jedini nacin da zaista nesto promenis u radu skole je da koristis mehanizme koji trenutno postoje. Ove godine posto nisi predstavnika saveta roditelja, treba da zahtevas od roditelja koji jeste, da o svemu sto cuje na sednicima obavezno obavesti sve roditelje.

Najbolje bi bilo kad bi od sledece godine i sama bila predstvanik. Na taj nacin bi mogla da komuniciras sa drugim predstvanicima i da na savetu roditelja pokrenes incijativu za izmenu stvari u skoli za koje mislis da nisu dobre.

Ovako sta god pokusas mogu da ti odgovore da to moras da uradis preko predstavnika, tj. Saveta roditelja.


yugaya yugaya 12:28 01.12.2010

Re: ***

Sa druge strane, kao ne-roditelj i ne-direktor-škole, uopšte nemam neku naročitu ideju šta sve roditelji treba da rade u školi da bi se reklo da je saradnja škola-roditelj stvarno dobraSaradnja skole sa roditeljima je veoma vazna, ali i pored najbolje volje roditelja zavisi samo od toga koliko je odnos otvoren i koliko je uprava zainteresovana - u skoli koju pohadjaju moji klinci bila sam predstavnik roditelja u savetu skole dve godine i desilo se da kada su na dnevnom redu bile 'problematicne' teme direktorica zakaze i odrzi vece u tajnosti recimo vikendom za praznike, bez najave i obavestenja

U takvoj atmosferi cak i najbenignije inicijative sa roditeljskih sastanaka, kao ona za poboljsanje kvaliteta obroka, ( trazili da se bar dvaput nedeljno ubace kornfleksi i muzli i ponudili se da ih nabave), bile su tumacene kao potencijalno opasne za ekipu ogrezlu u nepotizam, kradje i hvatanje krivina.

Srecom, ekipa se promenila i skola sada pored zvanicnog skolskog odbora ima i Senat cija uloga je da zajednickim angazovanjem predstavnika skole, zajednice i roditelja resava velike probleme i planira strategije razvoja ( u nasem slucaju opstanka) na duge staze. Moj doprinos radu istog je skromno zalaganje za poboljsanje uslova kroz volontersko uterivanje donacija za stvari za koje ne dotekne iz budzeta, kao opremanje igralista za vrtic, krecenje ili ucenicke razmene.

Korupcija i bahatost su minimalizovane i marginalizovane, inicijative roditelja dobrodosle i svesrdno podrzane, a nastavnici slobodni da rade svoj posao. Na roditeljskom sastanku razredni staresina zamoli roditelje da prikupe najpovoljnije ponude za ekskurziju, a ne kao pre kada sam trazila odstampanu (jedninu) zvanicnu ponudu da me prestrasena uciteljica salje na raport kod direktorice ciji je rodjak slucajno bio vlasnik jedine u skoli dozvoljene turisticke agencije.

Svako dobro svima koji pomognu i doprinesu da se stanje u skolama popravi, a dostupnost ne samo infromacija vec i uprave skole je prvi korak bez koga nema napred.natasavb natasavb 12:39 01.12.2010

Re: ***

Svako dobro svima koji pomognu i doprinesu da se stanje u skolama popravi, a dostupnost ne samo infromacija vec i uprave skole je prvi korak bez koga nema napred.Da, veoma je vazna uloga direktora skole. Od njega ustavri najvise zavisi kakav ce atmosfera u skoli biti.
Samo i kad direktor nije bas raspolozen da napravi takvu da je dobra za sve, ne treba odustajati.

Moj doprinos radu istog je skromno zalaganje za poboljsanje uslova kroz volontersko uterivanje donacija za stvari za koje ne dotekne iz budzeta, kao opremanje igralista za vrtic, krecenje ili ucenicke razmene.


Juce sam saznala da se kod nas i na donacije mora platiti porez, cime su roditelji koji bi zeleli biti dinatori, potpuno obeshrabreni. Totalno nenonrmalno.


Krugolina Borup Krugolina Borup 17:56 01.12.2010

Re: ***

Ma jasno mi je to, ali sta fakticki time dobijas, to te pitam.


Transparentnost u radu škole.

Neka ti i daju izvestaj sa sednice koja je prosla, ne vidim cemu ce to da sluzi. Sve sto je uslo u zapisnik je sigurno uskladjeno sa vazecim pravilnikom, zakonom i cime vec treba da bude. Razlog za to je sto se ti zapisnici prave radi inspekcije, a ne da bi se video sta se zaista radi. Sto rece Uros negde gore, bilo bi lepo da je zaista tako kako sto tamo pise.


Ako je tako, a ti zapisnici su transparentni, neko će nekad negde da primeti da postoji razlika između onoga što u zapisnicima piše, i onoga što se stvarno desilo.

Recimo - ako dobijem zapisnik sa roditeljskog sastanka na kome sam bila, i shvatim da je on napisan u skladu sa zakonom i pravilnicima, a suprotno onome što se desilo (a ono što se desilo je totalno u suprotnosti sa zakonom), ja onda mogu da ih tužakam nadležnima da su uradili nešto što nije po proceduri.

Ja ću lično to sigurno uraditi. Ali da bih mogla to da uradim, moram prvo da imam u rukama crno-na-belo da su zapisali nešto što se nije desilo. A ako su zapisali ono što se stvarno desilo, onda u rukama imam još bolju stvar: crno-na-belo da nije poštovana procedura.

Možda sam ja jedini ludi roditelj u toj školi koji je spreman tužakati ih ako nešto nije po proceduri. A možda i nisam. Možda se objavljivanjem zapisnika sa Školskih odbora, Nastavničkih veća, Saveta roditelja, Roditeljskih sastanaka, nađe još neko dovoljno lud da otvoreno kaže: "E, pa nije tako bilo." Ne računam s tim. Ali mislim da je i jedan lud dovoljan. Tj. ja. Možda i nije. Ne znam. Kao što rekoh, ovo je eksperiment...

I da.
Zapisnici roditeljskih sastanka su trinaesta rupa na svirali.
Ali, ako se tu, kod nečeg krajnje benignog, ne poštuje procedura, mislite li da se poštuje kod drugih, važnijih stvari?

Ja nekako sumnjam...
dolybell92 dolybell92 22:54 30.11.2010

Sačekaj

još par dana možda izađu informacije
sa WikiLeaks-a...
rade.radumilo rade.radumilo 23:52 30.11.2010

Uzgred

Ta škola je sazidana i počela sa radom u vreme kada sam ja bio pri kraju osnovno školskog obrazovanja. Moji roditelji i ja smo se nosili mišlju da pređem u tu školu (mada nismo to ostvarili, usled blizine kraja OŠ), obzirom:
1. Da mi je bila na par minuta hoda od stana (da Kru, bivše smo komšije, moji i dalje žive tu ali sam ja sada na drugom kraju grada).
2. Škola u koju sam tada išao, je bila druga po redu (u sretno doba SFRJ smo dobili stan u "blokovima" pa sam promenio školu u V-om razredu), ali se u istu nisam baš najbolje uklapao jer je odeljenje bilo (još u ono vreme) formirano po principu ko je s kim u vezi (poslovno/kumovsko/rodbinskoj), a i bila je relativno daleko.
Inače interesantna priča za OŠ "Đuro Strugar" (škola u koju sam otišao po preseljenju na NBG) s kraja "osamdesetih:"
U školskoj 1989/90-oj je postavljen novi direktor, budući da je dotadašnji otišao u penziju. Negde pri kraju školske godine, objavljeno je prikupljanje sredstava za krečenje/renoviranje škole. Novi direktor je (u ono vreme) prikupio nekih 76 000 (sedamdeset šest tisuća) DEM (Nemačkih Maraka, tada još uvek postojeće Savezne Republike Nemačke), spakovao te iste marke u kofer i uputio se u neznanom pravcu (van SFRJ)...
Hansel Hansel 14:14 05.12.2010

Auuu...!

Kakav se ovo pomor komentara desio, zašto, čemu, kome?
maca22 maca22 19:00 05.12.2010

Re: Auuu...!

A koliko ih je bilo?
Hansel Hansel 22:23 05.12.2010

Re: Auuu...!

Taman sam se ponadao da niko nije video ovaj komentar, htedoh da obrišem tekst... Ovaj... shvatio sam da sam pomešao blogove... mislio sam na "Može li neko da mi ovo objasni, pliz"...

Krugolina Borup Krugolina Borup 22:41 05.12.2010

Re: Auuu...!

Taman sam se ponadao da niko nije video ovaj komentar, htedoh da obrišem tekst... Ovaj... shvatio sam da sam pomešao blogove... mislio sam na "Može li neko da mi ovo objasni, pliz"


Sad mi lakše. Uopšte mi nije bio jasan onaj tvoj komentar, ali rekoh: pobedismo u Dejvis kupu, možda se slavilo pa si popio, bolje da ne pitam...
Hansel Hansel 10:22 06.12.2010

Re: Auuu...!

Pazi, komentaris'o sam više od 24 časa pre pobede (vidiš da sam se "istreznio" tek kad smo pobedili ), tako da... možeš da ga izbrišeš, štaviše - molim te da to uradiš!

(A i ti napisala dva bloga za kratko vreme, ti si u stvari kriva!
Ja "pozvao" blog iz "History", bez razmišljanja o naslovu - Ali Baba mi bila prepoznatljivija i... videh 27 komentara... Uradim Refresh, za svaki slučaj - opet isto! I tako...)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana