Gost autor| Kultura| Literatura| Porodica| Životni stil

“TAZBINA ME TA ŽELJKUJE MOJA!”

antioksidant RSS / 01.02.2011. u 17:54

 ili pohvala opetovanom čitanju,

ili Strahinj Ban - Crven Ban

ili otvoreno pismo Komisiji za imenovanje ulica 

Gost autor: Stjepan Mimica

sb.jpg 

 ...................................

Ponešto stvarno treba pročitati iznova.

Čudo je to ponovno čitanje, sve ispretura!

Evo, na primer, pesma o Banović Strahinji. Već posle drugog, najviše trećeg čitanja, taj proslavljeni junak ("netko bješe" i "pomalo je takijeh...")  jasno će nam se ukazati kao anti-junak, a ono sto su nam u školi uvaljivali kao prostodušnu sagu o junaštvu i plemenitosti, kao veličanstvena, psihološki ubedljiva poema o lakomislenosti i bezobzirnosti, taštini i izopačenosti, ali i o samospoznaji i otrežnjenju, kajanju i iskupljenju.

Nije Gete tu poemu džabe slavio!

Uza svu netipičnost naslovnog lika, svakako mu nije moglo promaći ono zbog čega ga je jamačno još više cenio, a o čemu se ovde vekovima čutalo, o čemu čak ni lascivni Vuk Karadzić, nikada nije prozborio ni reč...

Ali nećemo ništa unapred.

Krenimo radije poput Getea, polako i bez buđavih predrasuda, sve stih po stih. Iznenadićete se, tu je sve, ama baš sve drugačije, pa i sasvim suprotno od zvanične verzije, ni nalik onoj skaredno lažiranoj filmskoj verziji sa Frankom Nerom.

U čemu je, dakle, stvar:

Na samom početku poeme, B.S. se budi u cik zore sa iznenadnom odlukom da krene na put. Skače iz postelje, odjeva se u svečano ruho (ruvo), opasuje se i nagizdava ("okiti se jedan srpski soko"), pa onda budi sluge i zahteva da mu osedlaju konja.

"Jer ja, đeco, mislim putovati" kliktavo im dovikuje, nazivajući ih (nota bene)  svojom đecom.

Zanimljivo, i najstariji od Mrnjavcevića iz pesme "Zidanja Skadra" na sličan se naćin obraća svom slugi Desimiru:

",Desimire, moje čedo drago,
Do sad si mi bio vjerni sluga
A od sade moje čedo drago".

Otkud najednom tolika prisnost jednog velikaša i jednog sluge? Sta li se to medju njima upravo desilo kad je socijalna provalija tako naglo premošćena? U pesmi se ovaj obrat nikako ne objašnjava, ali zar se u poeziji, pa makar i narodnoj, bas sve mora eksplicitno reći? I zar je tu potrebna neka natprosečna pronicljivost? I najzad, zar ovaj uzgredni detalj ne pojašnjava lakoću s kojom se taj Mrnjavčević odlučio da jednu mladu i lepu ženu živu zazida.

Ne znam da li je to neko već primetio, ali narodna poezija je, fakat, prepuna tog nežnog jaranstva među muškarcima i podsmešljivosti, pa i svireposti prema ženama.

No vratimo se B.S. Kamo ce on tako iznenada, kakav ga to impus tako močno katapultira iz njegove "Malene Banjske kraj Kosova"?

Narodni pesnik nam bez okolišenja saopštava:

"U tazbinu u bila Kruševca,
K milu tastu starcu Jug-Bogdanu,
Ka šureva devet Jugovića".

Pred svojim slugama, koji ga, za pretpostaviti je, već dobro poznaju, B.S. se ni malo ne skanjuje, te glasom, koji je usled uzbuđenja morao kliznuti u falset, ispaljuje skaredni krik:

"Tazbina me ta željkuje moja!"

Na ovom mestu zastanimo i na trenutak odložimo ovu studiju. Zagledajmo se u sebe i zapitajmo se, šta ima tazbina, šta ima otac i braca njegove supruge, njega da "željkuju"? I uostalom, kakva je mu je to reč "željkuje". Lepa je, ali odakle mu? Ni u Predkosovskom, ni u Kosovskom ciklusu, takve reči nema.

No važnije je pitanje, šta taj kliktaj znači?

Ovo ne razume samo onaj koji namerno neće da razume.

Reč je, dabome, o metafori. Starac Jug Bogdan i njegovih devet Jugovića ovde personifikuju svekoliki muški rod. Jer, ako uzmemo u obzir tadašnju kratkoću životnog veka, lako ćemo zaključiti da su tu desetoricu koji ga tobož željkuju, morali ćiniti jedan starac, dva tri zrela muškarca, dva tri mladića, te nekolicina dečaka.

Nesumljivo, B.S. ovim obznanjuje da svi muškarci, od deteta do starca, njega, gizdavoga, žele.

Ali zapitajmo se odakle njemu ta, u slavijanskoj tradiciji dotad nepoznata sklonost ka kinđurenju i gizdavljenju? I kako objasniti  tu razdiruću žudnju za  pajtanjem s muškarcima? Jasan odgovor daje on sam. Na jednom mestu, hvališe se ovako:: "Mogu Turski, i mogu Manovski, i Arapski jezik razumijem, i nakrpat sitno Arnautski ...". Gde je on sve te jezike naučio? Svakako ne na brzim kursevima - on je sa svim tim istočnjacima zasigurno živeo. A među njima, zna se - ženske za rasplod, muški za uživanje!

Eto kako to narodni pesnik! Sve nešto izokola i u nagoveštajima, pa ipak sve jasno.

A kolega sa bloga, uvaženi Kakapo, lucidno je primetio jos jednu kolosalnu duhovitost narodnog (djavola narodnog) pesnika - povremeno izvrtanje imena Banović Stahinja u Strahinj Ban.

Da, i ja sam odmah  pomislio da je zbog metrike..., eto,, da stvar lepše klizne, no pre će ipak biti da je to neka Vukova muljačina i šega - liči mi na njega..., mis'im, zaista:

Strahinj Ban - „Crven Ban"!   

Ima u toj pesmi sličnih nagoveštaja još onoliko, ali dosta o tome. Uostalom, to i nije osnovni predmet ove studije. Jedina funkcija svega toga bila je da iznervira i privede čitaoca bitnom. Stoga smesta promenimo gard, manimo se zaključivanja i pokušajmmo da rekonstruišemo šta se tog, pokazaće se kobnog jutra, s našim "srpskim sokolom" stvarno dešavalo.

U tom smislu pristanimo, ali samo za potrebe ovog teksta, čak i na prilično raširenu tezu da B.S.nije imao stvarne sklonosti ka valjuškanju s muškarcima, te da mu se onaj skaredni kliktaj oteo tek onako.

Pa ipak, da li će to išta promeniti na stvari? Ma, nema šanse! Jer, ceo kontekst je paradigmatičan, a psihološki profil B.S. dobro poznati vanvremeni kliše.

B.S. je mali provincijski vitez velike hrabrosti ali neznatnoga roda, koji se iznenada suočava sa neveselom stvarnošću svoje Malene Banjske, skrajnute i zaboravljene, iznenada jasno vidi svoje vlastelinske, ama uboge dvore sa drvenim tremovima, ambarima i stajama oko blatnjavog dvorišta po kojem trčkara musava služinćad, balegaju svinje i kljuca sitna živina.

I dok ga naizmence oblivaju valunzi neizdrža i slutnje nekog drugačijeg, punijeg i elegantnijeg zivota, iskrada se iz bračne postelje, ne budeći svoju mladu i najverovatnije lepu suprugu, koja mu je na neki nacin mozda I draga, ali sa kojom naprosto ne zna šta bi, pa zajahuje "konja od megdana" i hita u Krusevac "gde odskora carstvo postanulo" i gde ce s ‘rišcanskom gospodom "gospodsku riječ besjediti, gostiti se mlogim gospoštinam i nazdravljat zlatnim kondijerom..."

B.S. u hipu raskida sa celim svojim dotadanjim zivotom, ne mareći ćak ni za svoju ostarjelu (a da kakvu) majku, pa se ne oprašta ni s njom. Napušta, bar za kratko brak u koji je najverovanije uleteo, jer je orođavanjem sa jednom tako močnom porodicom, video kao šansu da se vine u onoliko žudjene, više društvene krugove u kojima vlada (hm) uglađenost i svakojaki rafirman..

Da je taj njegov iznenadni odlazak imao veze s nekim rutinskim viteškim poslom, da je na primer krenuo da opljačka nekog svog komšiju vlastelina, popali mu dvore i pokolje nejač, ili da se makar uputio u obližnji šumarak da potamani nesto veprova i lokalnuih aždaja (a u filmskoj verziji upravo se onamo uputio), sasvim bi bilo razumljivo sto suprugu ne budi i ne objašnjava joj nista. Uostalom Vitez od La Mače lepo je i neobično tačno primetio da se žene u viteške poduhvate ne razumeju bas ništa..

Ne, nije on krenuo ni u kakvu vitešku porvicu, krenuo je običnu, nićim izazvanu porodičnu posetu. Nićim izazvanu, jer nigde se ne pominje nikakvo pismo, ne kaže se na primer, da je iz Kruševca stigao glasnik sa pozivom, ne, nego mu se, junaku, valjda u snu javilo da ga tamo u tazbini "željkuju". U redu, biva, ali zašto je onamo odlepršao sam? Valjda je oduvek normalno i pristojno da se u posetu tazbini ide sa suprugom I (ako se ima) sa sve sitnom decom.

Treba li ovde uopšte pominjati, za ono vreme skarednu činjenicu da B.S. nema dece? I može li to ikoga da začudi, ako se već zna da ga njegova ljuba, za koju se nigde ne kaže da je nerotkinja, toliko malo zanima da je, verovatno vazda uplakanu, u cik zore napušta bez reći. Napušta je samo da bi se pajtao sa njenim ocem i braćom, koji ga, očito je, zanimaju više!

Šta dakle pomisliti o čoveku koji bez ikakve stvarne nužde, svoje najbliže ostavlja janičarima i svakojakom arnautskom bašibozluku na izvol'te? Jer znalo se dobro, Turci su već svo Kosovo pritisli, pa posvuda pale, kolju i nabijaju na kolac, te siluju i muško i žensko. Ne hajući za sav taj nepojaman užas, B.S., pogonjen ego-tripom i ko zna kakvim sve izopačenim maštarijama, hita u prestoni Krusevac, odlučan da najveću ‘rišćansku gospodu gizdavosću zaseni, da im se, junak, nametne i druži se s njima (Franko Nero u Kruševac hita tek pošto se tragedija već desila, tobož da od tasta zatraži pomoć). A tamo, s tastom i šurevima, iz gospoštine u gospoštinu. Na povratak ni mislio nije.

Pozadugo Bane gostovao,
pozadugo Bane začamao,
ponosi se Bane u tazbini.

Fascinantno je da takav lik ovde vekovima funkcioniše kao paradigma čojstva i plemenitosti. Govori li to o specifičnom, za ‘rišćanski moral sasvim netipičnom, a na ovim prostorima preovladjujućem sistemu vrednosti koji u nacionalne junake često promoviše nitkove, slavi secikese i secigrla? Ili se tu naprosto radi o površnom i nekritičkom čitanju, pa i o generalnoj neurednosti mišljenja koja počesto krasi i obrazovaniji svet, a za koju bi verovatno trebalo zahvaliti ovdašnjim, tradicionalno lošim školama?.

Pada mi na pamet da možda nije sasvim slučajno to što se savremeni beogradski vašar taštine svakonocno održava u jednoj dorčolskoj ulici, koja je poznata kao "silikonska dolina", a koja se zvanično zove ulica Strahinjića Bana.

U tom smislu, ovaj tekst preporućujem gospodi iz Komisije za imenovanje ulica.

Nadam se da će im ovo biti dovoljno. Inaće, moraću da potežem i sve one oštre prekore njegove očajne majke, pa i prezir njegove ljube Andje, koja je, spoznavši u svom otimaču pravog muškarca, tvrdo rešila da se svom izopačenom mužu, više nikako ne vraća. Toliko joj se, nesrećnici, smučio, da ga je u ključnom trenutku porvice sa Vlah Alijom, kad su se ono za bijela grla dohvatili, odlomčinuom sablje zveknula po "čekrk čelenci".

A šta tek reći za ono s kraja pesme! Ono kad B.S. ne dozvoljava da Anđi rutinski iskopaju oči, mada je za srednjovekovne standarde oslepljivanje bila kazna tek nešto teža od prijekorna pogleda.

Kako to da niko ne shvata zašto joj B.S. oprašta. Zbog plemenitosti? Koješta! Ta on sam jasno kaže "Nemam s kime ladno piti vino, No sam ljubi mojoj poklonio."

Pa naravno, naravno, Jugovići ga odbacili, žuđeni svet muškaraca ga neće! Šta će onda on, u onoj svojoj vukojebiini banjskoj, sam samcijat? Neka je Anđ]a I žensko, on će s njom, onako jaranski da se druži i zapija doveka.

A nama govorili, oprašta joj, pa je moralna gromada..

Moralna gromada - my ass!

Zar je moguće da se niko ne zapita šta je on uopšte imao ikome da oprašta?

Pa valjda je, na protiv, za oproštaj morao da moli on!.

P.S.

Pročitajte vi to, gospodo, iznova (http://www.srbija-net.com/poezija/70-epska-poezija.html).

 Komentari (95)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

st.jepan st.jepan 18:53 01.02.2011

EVENTUALNI POST POST SKRIPTUM

Znam, nije uctivo da autor zauzima prvo mesto, izvinite.
Ovo je samo za eventualnost da moram nesto mnogo vazno da dodam tekstu.
Ne radi se, dakle o komentu, vec o potencijalnom post skriptumu.
Ko se prvi javi s pravim komentarom, imace sve pocasti prvog komentatora.
mikele9 mikele9 18:58 01.02.2011

Re: 1.

Ko se prvi javi s pravim komentarom, imace sve pocasti prvog komentatora.

Mogao si i da proširiš temu, znaš ono: Te on pozva hrta Karamana....
Imam utisak da je SB bio sklon eksperimentisanju u sexu
Pa i ono rvanje s Vlah Alijom, nikad kraja zagrljaju
st.jepan st.jepan 19:06 01.02.2011

Re: 1.

Pa i ono rvanje s Vlah Alijom, nikad kraja zagrljaju

Hteo sam ja i o tome, al mi se tekst ucinio ionako predugackim.
Pa stvarno, sta ima dva zrela muskarca da se za bijela grla dohvacaju, i po poljancetu valjuskaju.
Ali Ban je tu porvicu zapoceo, Alija se samo branio, a zeskoj se smucilo - muz joj povalio ljubavnika, pa je zato muza i zveknula.
Ali, kao sto sam rekao, ima tu jos podosta nagovestaja...
Prosiricu ovu studiju, ocekujem i vasa lucidna zapazanja (poput onog Kakapoovog).
Hvala unapred
docsumann docsumann 19:19 01.02.2011

Re: 1.

Pa stvarno, sta ima dva zrela muskarca da se za bijela grla dohvacaju, i po poljancetu vazdan valjuskaju.


antioksidant antioksidant 19:23 01.02.2011

Re: 1.

ovo je elegantnije

mlekac mlekac 18:54 01.02.2011

Ma sve moze

Kako ono bese, St.jepane?

Zasto je Vidosava izabrala Vukasina naspram Momcila?

"Sto Momcilu do kolena bijese
Vukasinu po zemlji se vuce
"

st.jepan st.jepan 18:57 01.02.2011

Re: Ma sve moze

mlekac
Kako ono bese, St.jepane?Zasto je Vidosava izabrala Vukasina naspram Momcila?"Sto Momcilu do kolena bijeseVukasinu po zemlji se vuce"

Molim ovde malo ozbiljnosti.
Ovo je, bre, naucna studija.
antioksidant antioksidant 18:57 01.02.2011

Re: Ma sve moze

ništa tehnika znači?
mlekac mlekac 19:02 01.02.2011

Re: Ma sve moze

antioksidant
ništa tehnika znači?

Suva teorija AO, nista praksa i tehnika...

Nego, da se sklonim da me ne u'vati St.jepan da sam opet neozbiljna...
st.jepan st.jepan 19:13 01.02.2011

Re: Ma sve moze

mlekac

Nego, da se sklonim da me ne u'vati St.jepan da sam opet neozbiljna...

Hej, Mlekac, gde nadje tog smajlica?
Sjajan je, zaljuljah se na stolici od smeha.
mlekac mlekac 19:26 01.02.2011

Re: Ma sve moze

st.jepan
mlekac

Nego, da se sklonim da me ne u'vati St.jepan da sam opet neozbiljna...

Hej, Mlekac, gde nadje tog smajlica?
Sjajan je, zaljuljah se na stolici od smeha.

Pa kad ne svracas kod mene na blog!
st.jepan st.jepan 20:12 01.02.2011

Re: Ma sve moze

Pa kad ne svracas kod mene na blog!

Svracam, o, svracam, kako ne svracam!
Samo sam ovih dana bio u nekom spidu, pa sam izostajao, ali popravicu se, evo smesta cu se popraviti - jos koliko nocas cu sve procitati
.
fantomatsicna fantomatsicna 20:10 01.02.2011

Evo jednom..

Ustvari je drugi put da mi se nesto ne svidja...ovakve pisanije koje mi razbiju secanja na neka knjizevna dela..i to samo zato sto bas svaki sitan detalj rasclane
na reci i samo dok citam..mogla bih skoro iza svake recenice napisati protiv recenicu ali onda odmahnem rukom i nasmejem se:).
st.jepan st.jepan 20:30 01.02.2011

Re: Evo jednom..


fantomatsicna
Evo jednom..
Ustvari je drugi put da mi se nesto ne svidja...ovakve pisanije koje mi razbiju secanja na neka knjizevna dela..i to samo zato sto bas svaki sitan detalj rasclane na reci i samo dok citam..

Secanja treba razbijati kad god nakrivo srastu.
A kljuc istine skoro uvek lezi u detaljima.
Mada, ne treba tu stvar previse primati k srcu, valja se kadikad i nasaliti.
Ko bi moju moralisticku studiju inace citrao?
Uostalom, mozda ti je promakla kljucna recenica:
Ima u toj pesmi sličnih nagoveštaja još onoliko, ali dosta o tome. Uostalom, to i nije osnovni predmet ove studije. Jedina funkcija svega toga bila je da iznervira i privede čitaoca bitnom.

Za koji dan okacicu objasnjenje, tj. prepisku sa jednom starom prijateljicoim koja je reagovala slicnoi tebi. Sve ce onda biti znatno jasnije.
mogla bih skoro iza svake recenice napisati protiv recenicu

To bi mi cinilo cast.
ali onda odmahnem rukom i nasmejem se:).

... a ovim sam vec pocascen.


angie01 angie01 21:12 01.02.2011

prvo,

Selima, kad je ugledala onakvog Gagu Nikolica-, e jebesh skuvanog Franka Nera, k'o motku da je progutao na onom konju i svre vreme pokiso i bezbojan, gledo onim ochima iz shpageti vesterna ili ne-vidi se da je zalut'o!

A gaga u putoj snazi sija, razdrljena mu koshulja i sve mu nekako lezi-pa i Selima!da ne spominjem koliko je i Rade maestralno uverljiv nadigrao glavni lik!


to sa tashterajem, pre bih pripisala primitivnoj privrzenosti mushkih glava, koje se uopshte i rachunaju!ps- s ovim tekstom bolje da si gostovao kod Pedjice!
st.jepan st.jepan 21:28 01.02.2011

Re: prvo,

ps- s ovim tekstom bolje da si gostovao kod Pedjice!

Pa nije me "Pedjica" zvao u goste, a ja ne mogu da se, kao B.S., na prazno ložim i tripujem, neću ga gonetam ko me željkuje, ko me naprotiv, ne željkuje.

A i ne verujem da bi se Pedji ovo svidelo:

Očita šala o netipičnoj seksualnoj orijentaciji B.S. tu je tek zamena za ozbiljnu žvaku o netipičnoj (hrišćanskom moralu nepoznatoj) etičkoj orijentaciji istog.

Videćeš to bolje iz bloga koji sledi.
ana_radmilovic ana_radmilovic 07:58 04.02.2011

Re: prvo (a i drugo) -:)

st.jepan


Očita šala o netipičnoj seksualnoj orijentacija B.S. tu je tek metafora za ozbiljnu žvaku o netipičnoj (hrišćanskom moralu nepoznatoj) etičkoj orijentaciji istog.


Kada sam pre ono 100 godina prvi put čitala nešto drugačiju verziju (al poruka mu dođe na isto) bilo mi malo žao što napravi na ništa junaka što prašta ženi prevaru. A da ne govorim o mojoj neobičnoj vezanosti za selo Mala Banjska gde mi pričali da lete crkve i tako ... svašta tamo ima.
Međutim danas, pod punom svešću mrtva ozbiljna i vrloodgovorna (jedna reč) potpisujem - odvratna je ta muško - muška naklonost, ne u seksualnom no etičkom smislu.
Ako je nešto odvratnije (baš sam jednom prijatelju to rezignirano rekla, nema ni dva dana) od ženske solidarnosti - e to je muška solidarnost.
Disgusting.
P.S.
Ustvari, meni je Anđa ionako omiljeni lik, pa činim tipičnu grešku - poklanjam simpatije svakoj budali koja se u pesmi pojavila.
P.P.S.
Jednom, isto nedavno, prozivalo mene (srednji rod, a ne važna osoba, nadosoba o kojoj se kao o višoj sili priča u srednjem rodu, nego jedno, da tako kažem, stvorenje) da sam našla Vlah Aliju, jerbo me je komentator koji se ne preziva sa IĆ ali ni sa CA branio od neke stoke.
Od tada o muškoj međusobnoj... (ne znam koja je dovoljno odvratna reč za to što nije naklonost nego je više, a nije seksualna orjentacija, nego je gore) mislim sve najgore, pa nek je i Banović Strahinja pao kao žrtva u tom smislu -:)


st.jepan st.jepan 13:33 04.02.2011

Re: prvo (a i drugo) -:)

odvratna je ta muško - muška naklonost, ne u seksualnom no etičkom smislu.

Osećam da si u pravu, mada ne znam mnogo o tome.
Ako sam znao, zaboravio sam.
Od 13-14. godine, družim se skoro isključivo sa ženskinjem.

Dobro je što si napravila tu distinkciju seksualno-etičko.
U tekstu je zapravo o tome reč.

Ne osudjujem, dabome, B.S. zbog toga sto je bio gej (uopšte i ne mislim da je bio gej, a i da jeste, who care), već zbog pederski bezobzirnog ponašanja (i njegova majka ga zbog toga žešće kune).
Odavno, naime, pederskim ponašanjem se ne naziva ponašanje pripadnika gej populacije, već ponašanje etički musavo, baš kao što se kuvanjskim ponašanjem ne označava ponašanje kurve, već ponašanje bezobzirno, sebično, prevarantsko, podlo...

To pederski - kurvanjski su samo muška i ženska varijanta za isti pojam.

Ali više je moj prekor upućen ovdašnjem poslovičnom preziru prema činjenicama. Banović Strahinja na ovim prostorima vekovima funkcioniše kao paradigma čojstva i plemenitosti, bez obzira što nam goli fakti koji čine fabulu poeme, govori nešto sasvim suprotno. Jednako kao što nam goli fakti o nekim drugim bitnim likovima govore sasvim suprotno od opšteprihvačene žvake.

Radi se o nekritičkom čitanju i nekritičkom, neurednom mišljenju, podatnosti za zvanične verzije i indukovano razumevanje, što je bio ključni usov za sva sranja koja su se ovde dešavala.

B.S. je model, mentalni kliše, a moj tekst se bavi dekonstrikcijom i kritikom tog modela. Koji je (model) zadržan do današnjih dana.

Strahinji pakujem homoseksualnu orijentaciju ne iz čiste zafrkancije, već da bih skrenuo pažnju na njegovu etičku problematičnost, koja ovde nije primećena jer je u saglasju s autentičnim, duboko nehrišćanskim bičem velike večine.
ana_radmilovic ana_radmilovic 14:34 04.02.2011

Re: prvo (a i drugo) -:)

st.jepan


Dobro je što si napravila tu distinkciju seksualno-etičko.
U tekstu je zapravo o tome reč.
.


Pa znam, računam da nisam zaboravila da čitam. I čitam tvoj tekst kao sasvim odvojenu literaturu od te lepe pesme, ona je (ja sma tako shvatila) samo povod.

Odavno, naime, pederskim ponašanjem se ne naziva ponašanje pripadnika gej populacije, već ponašanje etiči musavo, baš kao što se kuvanjskim ponašanjem ne označava ponašanje kurve, već ponašanje bezobzirno, sebično, prevarantsko, podlo...


jasno

Od 13-14. godine, družim se skoro isključivo sa ženskinjem.


Ne znam ni koliko je to mudro, al svakako je lepše na oko nego ono kad čoveka stalno viđaju s nekim muškima. To ne samo da je sumnjivo nego je i neestetski
antioksidant antioksidant 14:39 04.02.2011

Re: prvo (a i drugo) -:)

To ne samo da je sumnjivo nego je i neestetski
pa ako se depiliraju mozda i dobije prelaznu estetsku ocenu
ana_radmilovic ana_radmilovic 15:58 04.02.2011

Re: prvo (a i drugo) -:)

antioksidant
To ne samo da je sumnjivo nego je i neestetski
pa ako se depiliraju mozda i dobije prelaznu estetsku ocenu

zaboga, nikako sačuvajmebože
antioksidant antioksidant 16:04 04.02.2011

Re: prvo (a i drugo) -:)

ana_radmilovic
antioksidant
To ne samo da je sumnjivo nego je i neestetski
pa ako se depiliraju mozda i dobije prelaznu estetsku ocenu

zaboga, nikako sačuvajmebože

pa dobro onda, neka se začupave (sve zbog estetike)
Bili Piton Bili Piton 22:21 01.02.2011

Imali smo već jednusmehotresnu dekonstrukciju ovog tipa na blogu, u nekom lambrosovom tekstu od pre recimo godinu-dve, mislim da se Gorran2 bio dao u posao....mrzi me da kopam sada
st.jepan st.jepan 22:27 01.02.2011

Re: Imali smo već jednu

mrzi me da kopam sada

Mene ne mrzi, potražiću, živo me interesuje...
Veruj, nisam im'o pojma.
A nije valjda on to na ovaj isti ili ovome slični način?
Ako jeste, o'ma ću zamolim domačina da sve ovo brisne.
Bili Piton Bili Piton 23:00 01.02.2011

Re: Imali smo već jednuNe, ne, ne, u pitanju je bio samo jedan Goranov komentar tamo koji je bio za valjanje, ne čitav blog. Ne diraj ništa.
pnbb pnbb 17:31 03.02.2011

Re: Imali smo već jednu

A nije valjda on to na ovaj isti ili ovome slični način?

pa sad ako cemo posteno angie je razvukla pepeljugu na slican nacin kod nje jednom, a ja sam za osvetu obescastio uspavanu lepoticu... ili snezanu, ne secam se vise...jednu sto je molila da ne diramo...
uglavnom samo je devojcica sa zigicama ostala intacta... tu valjda ni najgori zlobnik nema sta da iscacka.. naravno ne bez ozbiljnog iskrivljavanja sadrzaja
ana_radmilovic ana_radmilovic 08:01 04.02.2011

Re: Imali smo već jednu

Bili Piton

Ne diraj ništa.

Ne diraj ništa, samo nahrani majmune -:)
Izvinjavam se zbog upadice, uvek se setim tog vica kad neko kaže "ne diraj ništa"
max.cohen92 max.cohen92 22:27 01.02.2011

Ovaj, ne sinko, greshka...

Da je taj njegov iznenadni odlazak imao veze s nekim rutinskim viteškim poslom, da je na primer krenuo da opljačka nekog svog komšiju vlastelina, popali mu dvore i pokolje nejač, ili da se makar uputio u obližnji šumarak da potamani nesto veprova i lokalnuih aždaja...


Genijalno.Duboki naklon i respect sa strane moje.Bravura.

P.S.Mojne mi dirate ulicu...i ajde odma` ublazite stav,preformulisite te spekulacije o Banu furundziji u nesto kao preteca metro sexualca ili slicno, mnogo bolje zvuci a i korektnije iz perspektive tradicionalnog dorcolskog pogleda na svet.For the record: na Dorcolu je samo Boshko Bosko, cisto da se zna.Ostali su pravoverni.
st.jepan st.jepan 22:35 01.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

ublazite stav,preformulisite te spekulacije o Banu furundziji u nesto kao preteca metro sexualca ili slicno

A da znaš, u jednoj od nekoliko stotina varijanti ovog teksta, takozvanoj "umerenoj varijanti", provejava upravo ta ideja i taj gard.
Ovde predočena varijanta negde je u sredini spektra, izmedju pomenute varijante i tzv. "radikalne varijante", u kojoj se na B.S. izredjaju svih desetoro.
Dr M Dr M 22:44 01.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

preformulisite te spekulacije o Banu furundzij


Moguce je da nam izmice jos jedna ravan.

Mr. Strahinjic je bio jedan od prvih blogera, prvi je banovao blogera Aliju, odatle mu i nick.

A sve ostalo u toj pesmi je samo veliki trol.
st.jepan st.jepan 23:29 01.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

Mr. Strahinjic je bio jedan od prvih blogera, prvi je banovao blogera Aliju, odatle mu i nick.


A sve ostalo u toj pesmi je samo veliki trol.

Na ovo stvarno nemam sta da kažem, al' ipak citiram, jer je kakav-takav šlagvort na koji sam samo čekao, pa da se ubacim sa jednim nepojamno drskim trolom koji glasi:

Sajt na kojem imam čast da budem bloger, tj. seecult.org - portal za kulturu Jugoistočne Evrope, ponovo je juće, ne znam koji put za redom, proglašen za najbolji srpski sajt u oblasti kulture i nauke (u izboru časopisa PC, za 2010).
AlexDunja AlexDunja 23:34 01.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

Na ovo stvarno nemam sta da kažem,

kako nemaš, ja imam.
Mr. Strahinjic je bio jedan od prvih blogera, prvi je banovao blogera Aliju, odatle mu i nick.


ne blogera, već moderatora.
a to je drugačija pozicija.

presedniče, molim da se koriguje
polazna osnova.
mlekac mlekac 23:40 01.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

max.cohen92


P.S.Mojne mi dirate ulicu...i ajde odma` ublazite stav,preformulisite te spekulacije o Banu furundziji u nesto kao preteca metro sexualca ili slicno, mnogo bolje zvuci a i korektnije iz perspektive tradicionalnog dorcolskog pogleda na svet.For the record: na Dorcolu je samo Boshko Bosko, cisto da se zna.Ostali su pravoverni.


Dorcolac - o'ma na PP.
To je MOJA ulica. (Bar je bila dok mi nisu srusili kucu)
max.cohen92 max.cohen92 08:36 02.02.2011

Opet, greshka...

A da znaš, u jednoj od nekoliko stotina varijanti ovog teksta, takozvanoj "umerenoj varijanti", provejava upravo ta ideja i taj gard.
Ovde predočena varijanta negde je u sredini spektra, izmedju pomenute varijante i tzv. "radikalne varijante", u kojoj se na B.S. izredjaju svih desetoro.


Uuu..greska u koratzima.Ovo nije umerena varijanta,nego najgori moguci scenario.Insinuacija,glasine,cast,ugled,u prevodu na srpski"Sta ce narod reci?A narod voli vise da zabode nos u tudji zivot nego`leba da jede...sto ce reci u realnom sledu dogadjaja ova tvoja "umerena varijanta" garant povlaci za sobom nesto sto bi danas duzebriznici i ostali likovi bez sopstvenog zivota podveli pod bar nasilje u porodici, etnicko ciscenje,hebem li ga,ko zna shta josh moz` im padne na pamet?Ukratko teksashki masakr kakvom XXL satarom,zahrdjalom izkljucivo da se to sve bolje inficira,gangrenica da ne omane daleko bilo,ili kakvom metalnom pretechom bejzbolke sa spitzevima ko sa kocija iz Ben Hura,oli ti delom escajga poznatijim u narodu kao buzdovan.Znaci minimum tuce mrtvih, brat,bratu toliko invalida I kategorije i jos jedno 43% potencijalnih kandidata za maxi-facijalnu i ortopediju.
Znaci uvreda casti,pa lagana osveta kako samo Srbi umeju u ime odbrane sopstvenog lika,dela,u ovom slucaju dupeta(pardon,ugleda i nepovredivosti teritorije i integriteta sopstvenog dupeta od pozadinskih elemenata)automatski bi izazvala pomenuto,znaci krvi do kolena,Blitz Krieg,pa onda osveta prezivelih i tako lancano kroz istoriju nam...
Tvoja radikalna teorija je u stvari mnogo blaza varijanta u datom momentu.Provezbali srednji vek na njegovom,je li,desilo se sto se desilo i on bi lepo morao da cuti.Akcija ,odmazda,tranziranje pocinilaca,jok!Zasto?Zato sto bi de fakto,u skladu sa tradicijom transparentnosti i riterskog kodeksa,morao javno priznati da je pretrpeo sto je pretrpeo,sto se u njegovom svetu i vremenu ne bi tolerisalo,a i sigurno bi ga izopstilo iz onih par ciklusa poezije u koje ga je ivalidski tronozno-dvooki Boys Band Karadzic-Vishnjic stavio,pa sto je sigurno sigurno.Cuti,pokrij se,ne saginji se kad ostris mamuze i kad proveravash atu potkowitze,ali ides pravo u Eternity,kapirash?
Eto,zato,kao sto rekoh,opet greshka...
Dr M Dr M 09:21 02.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

Mr. Strahinjic je bio jedan od prvih blogera, prvi je banovao blogera Aliju, odatle mu i nick.ne blogera, već moderatora.
a to je drugačija pozicija.


Da se koriguje i da udje u zapisnik.
max.cohen92 max.cohen92 09:50 02.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

@mlekac

Dorcolac - o'ma na PP.

To je MOJA ulica. (Bar je bila dok mi nisu srusili kucu)


Momentalno.Primio k znanju.

Heh...znam bar 300 "akcionara" ulice nam koji polazu puno pravo na isto parce asfalta.95% ih je preko.Na zalost i ja sam vec pola decenije 2000 km sto ka severo-istoku,trenutno isto toliko ka jugo-istoku daleko od iste...smrtz.Na pravdi Boga priznajem da sam strani element koji se obreo u ulici nakon bega iz Dusanove.Pobegao sam cca 70 metara.Doduse imam svetle emigrantske primere u familiji dosegle do "brdskih" krajeva Jevremove.S tim higlander-ima i onima dole iz Mike Alasa koji se u familiji i dalje tretiraju kao kalafonci obavezna prepirka na geo-strateskoj osnovi podobnosti o vecim praznicima ili povodom izjedanja sitnih kolaca kad nekom ispadne kashika... Mnogo bolje od srpskog proseka.
Hmm...profesionalna deformacija jednog arhitekte.Sto ce reci,statisticki imamo vece sanse da smo cak i sa iste strane ulice.Parna strana.66A u mom slucaju.
mlekac mlekac 13:08 02.02.2011

Re: Ovaj, ne sinko, greshka...

max.cohen92
i onima dole iz Mike Alasa koji se u familiji i dalje tretiraju kao kalafonci obavezna prepirka na geo-strateskoj osnovi podobnosti o vecim praznicima ili povodom izjedanja sitnih kolaca kad nekom ispadne kashika... Mnogo bolje od srpskog proseka.


Jesmo, s iste smo strane, samo dva coska razlike.
Ja sam bila 52a.
A imam i ja one sto odbegose na donji Dorcol, bas u Mike Alasa!

Al' ostalo cemo na pp - da ne smaramo narod.
kick68 kick68 22:51 01.02.2011

gold digger

brak u koji je najverovanije uleteo, jer je orođavanjem sa jednom tako močnom porodicom, video kao šansu da se vine u onoliko žudjene, više društvene krugove u kojima vlada (hm) uglađenost i svakojaki rafirman..

Moralna gromada - my ass! Just a gigolo...


st.jepan st.jepan 23:01 01.02.2011

Re: gold digger

Just a gigolo...

Ne bih ja išao tako daleko!
Nego, da nije ovo neka provokacija?
A?
Ja da se navučem i raskenjam, a vi posle da me nabijete na kolac i ne date mi ni srk haš'ša.
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:28 01.02.2011

Re: reč

I uostalom, kakva je mu je to reč "željkuje".

"Željkovanje" mu je kraća verzija od srpske reči "priželjkivati". U ovoj skraćenoj varijanti se često koristi u centralnoj Srbiji, jedno od tumačenja ženskog imena Željka je upravo to da je dugo - priželjkivana.
st.jepan st.jepan 23:38 01.02.2011

Re: reč

Jelica Greganović
I uostalom, kakva je mu je to reč "željkuje"
.
"Željkovanje" mu je kraća verzija od srpske reči "priželjkivati". U ovoj skraćenoj varijanti se često koristi u centralnoj Srbiji, jedno od tumačenja ženskog imena Željka je upravo to da je dugo - priželjkivana.

Hvala na objašnjenju.
Ipak ostaje da takove reči ni u Pretkosovskom, ni u Kosovskom ciklusu neima.
A jesi li čula za reč jedvičak?
Značenje joj je slično - dete koje se jedva čekalo, ali ne znam iz kojih krajeva potiče..
kick68 kick68 23:47 01.02.2011

Re: gold digger

Nego, da nije ovo neka provokacija?
A?


Nikako, komentar je postavljen sa ciljem da se do kraja raskrinka hipokrizija posrnulog vlastelina...
Jelica Greganović Jelica Greganović 23:53 01.02.2011

Re: reč

Neima na čemu.
Očito je ima, tamo si je našao.
Inače ne vidim nikakvo posebno ili sakriveno, trosmisleno značenje u tom skraćenom obliku i mislim da je to samo zbog metraže stiha. Kao i Strahinj Ban što je skraćen za iste potrebe pesmotvorca. Naravno, svako oko i uvo imaju svog majstora slike i zvuka.
Nisam čula reč jedvičak, ali sam uvek volela reč jadičak, jer tako deminutivno sažaljivo zvuči.
st.jepan st.jepan 23:53 01.02.2011

Re: gold digger

Nikako, komentar je postavljen sa ciljem da se do kraja raskrinka hipokrizija posrnulog vlastelina...

Dobro, aj' da ti verujem, ali da se zna da si to rekla ti, a ne ja.
Da ne bude posle 'bem ti ovo, 'bem ti ono!
Mada, vidim ja svoja prašnjava sutra (sutra je množina od sutra - Kazimirov štos).
st.jepan st.jepan 00:07 02.02.2011

Re: reč

Očito je ima, tamo si je našao

Pa to i kažem - jedino tamo.
Inače ne vidim nikakvo posebno ili sakriveno, trosmisleno značenje u tom skraćenom obliku i mislim da je to samo zbog metraže stiha.

Pa ne vidim ga ni ja, niti kažem da je skriveno i trosmisleno.
Prosto, utipovo čovek da ga tamo "željkuju", ili jednostavno žele, pa sve napustio i pohit'o...
A kako je to u Kruševcu stvarno izgledalo, možemo samo da nagadjamo. Očito, Pesnik o tome nema pojma, u odaje gde se lumpovalo nije ni privirio, pa otuda i ono jedva sumarno izvješže o tome šta se tamo jelo.
Iz pesme saznajemo tek za nekakve "gosdpoštine":
"A na stolu mloge gospoštine" Cvrc!
ili
"Gospoštine što su u Kruševcu, dosadiše jutrom i večerom". Cvrc!
Da je onamo samo privirio, on bi nama sve potanko, baš k'o Petronije Arbitar o Trimalhionovoj gozbi. Ali Petronije je u Rimu bio faca, sve mu vile bile otvorene, svi ga željkovali.
Bili Piton Bili Piton 00:10 02.02.2011

Re: gold digger

Mada, vidim ja svoja prašnjava sutra


Nikakva ćarobna jutraaa zaljubit ću se sutraaa
Jelica Greganović Jelica Greganović 00:21 02.02.2011

Re: reč

Ipak ostaje da takove reči ni u Pretkosovskom, ni u Kosovskom ciklusu neima.

Ček malo, nisi napisao da je samo tamo ima, nego da je tamo nema.
Pa ne vidim ga ni ja, niti kažem da je skriveno i trosmisleno.

Da, biće da je to...
st.jepan st.jepan 00:31 02.02.2011

Re: reč

Jelica Greganović
Ipak ostaje da takove reči ni u Pretkosovskom, ni u Kosovskom ciklusu neima.

Ček malo, nisi napisao da je samo tamo ima, nego da je tamo nema.

Pa nisam pretpostavio da će biti nejasno ako izostavim rec inače. Mislio sam da se ta reć, mada izostavljena, u tom kontekstu podrazumeva.
OK, evo, će je ubačim:
"Ipak ostaje da takove reči ni u Pretkosovskom, ni u Kosovskom ciklusu inače neima".
Pod "inače neima" podrazumevam da je ima samo tu (u toj pesmi).
Mada, naravno svakome se desi poneki trip, pa je moguće da sam utripovo, podrazumevao nešto što se ne podrazumeva.
mirelarado mirelarado 00:08 02.02.2011

Језик

"netko bješe"


Ето, мени већ ова прва половина почетног стиха песме, овако како је записана, сведочи о једној језичкој чињеници коју данас сви упорно настоје да забораве...
st.jepan st.jepan 00:22 02.02.2011

Re: Језик

mirelarado
"netko bješe"Ето, мени већ ова прва половина почетног стиха песме, овако како је записана, сведочи о једној језичкој чињеници коју данас сви упорно настоје да забораве...

Mislim da prilično dobro poznajem narodnu poeziju (kao dete sam je prosto obožavao, znao gomilu toga naizust i umeo da govorim u desetercu bez brojanja slogova). Stoga ti mogu kvalifikovano potvrditi da je skoro sva narodna deseteračka poezija satkana od ijekavice.
mirelarado mirelarado 00:28 02.02.2011

Re: Језик

Stoga ti mogu kvalifikovano potvrditi da je skoro sva narodna deseteračka poezija satkana od ijekavice.


И не само то, већ и врви од речи које бисмо данас назвали кроатизмима.
Bili Piton Bili Piton 00:32 02.02.2011

Re: Језик

mirelarado


И не само то, већ и врви од речи које бисмо данас назвали кроатизмима.


Ruku na srce, kroatizmi su često precizniji. Primer iz malog mozga - pivara/pivovara.
st.jepan st.jepan 00:36 02.02.2011

Re: Језик

И не само то, већ и врви од речи које бисмо данас назвали кроатизмима.

Vidiš, toga se nisam setio, ali sada je meni tekar jasno zašto je onaj moj rodjak zapeo da baš tu poemu ekranizuje. Mislio valjda da je taj netko bio hrvatski vitez, pa ga je na kvarno, bezobzirce falsifikujući priču, učinio moralnom gromadom.
mirelarado mirelarado 00:43 02.02.2011

Re: Језик

Bili Piton
mirelarado


И не само то, већ и врви од речи које бисмо данас назвали кроатизмима.


Ruku na srce, kroatizmi su često precizniji. Primer iz malog mozga - pivara/pivovara.


И погоднији. На пример у криву је, уместо није у праву...
st.jepan st.jepan 00:53 02.02.2011

Re: Језик

Ruku na srce, kroatizmi su često precizniji.

Da, to se i meni ponekad ucini.

Ne vidim zasto ne obogatiti srpski ponekim razumnjivim hrvatizmom, ukoliko se svi slazu da je precizniji i lepsi.
A da li ce u Hrvatskoj prihvatiti poneki precizniji i lepsi srbizam, to je vec njihova stvar.

Sem toga, nesto vise infinitiva, koji su iz srpske sintakse takoreci prognani, i koji se dozivljavaju kao hrvatski specijalitet (a uopste nije tako), omogucili bi elegantnije i efikasnije izrazavanje.

Izboriti se za cistu srpsku recenicu koja nije odvec trapava (krcata participima), kadkad je, bez upotrebe ponekog infinitiva, veoma tesko - zahteva mnogo vremena i domisljatosti.

docsumann docsumann 05:40 02.02.2011

Re: Језик

Ruku na srce, kroatizmi su često precizniji. Primer iz malog mozga - pivara/pivovara.


ili recimo Goli otok/ostrvo
Dr M Dr M 09:32 02.02.2011

Re: Језик

Primer iz malog mozga - pivara/pivovara.


Nehotice, otkrivamo koren srpsko-hrvatskog nesporazuma:

"Pivovara". "Ma, kome ti vo"?

I tako neki vo vara vekovima.
ana_radmilovic ana_radmilovic 08:21 04.02.2011

Re: Језик

mirelarado
Stoga ti mogu kvalifikovano potvrditi da je skoro sva narodna deseteračka poezija satkana od ijekavice.


И не само то, већ и врви од речи које бисмо данас назвали кроатизмима.


Da, ustvari, ne bismo ih nazvali, no ih tako nazivaju oni što ne znaju srpski, pa taj pridev neretko pišu velikim slovom.
eli.lacrosse eli.lacrosse 08:49 04.02.2011

Re: Језик

Stoga ti mogu kvalifikovano potvrditi da je skoro sva narodna deseteračka poezija satkana od ijekavice.
И не само то, већ и врви од речи које бисмо данас назвали кроатизмима.
Da, ustvari, ne bismo ih nazvali, no ih tako nazivaju oni što ne znaju srpski, pa taj pridev neretko pišu velikim slovom.


I koristeći slovo "b" umesto slova "p". Istina, video sam puno grobova s početka prošlog veka na kojima to tako piše – "srbski". Ali viđao sam i udžbenike na kojima piše "istoriski", a sada, svi zanmo, to više nije pravilno. Jezik je živa stvar, menja se, raste, razvija… (mada, kada čjuem spikere RTS-a, zapitam se gde naš ide).

Znate li kako su nastale reči "železnica", "voz", "lokomotiva", "pruga", "kolosek"…?
antioksidant antioksidant 09:15 04.02.2011

Re: Језик

Znate li kako su nastale reči "železnica", "voz", "lokomotiva", "pruga", "kolosek"…?

na konkursu?
eli.lacrosse eli.lacrosse 09:37 04.02.2011

Re: Језик

na konkursu?

Prisećam se kako Jovan Ćirilov o tome govorio na TV-u. Nešto kao – seli su stručnjaci i smislili reči za nove stvari koje su se pojavile, dogovorili se, i to je funkcionisalo i još uvek funkcioniše. Istom prilikom je govorio kako su slovenski narodi koji su bili pod austrougarskom vlašću skloniji od nas (koji smo uglavnom bili pod turskom) da čuvaju svoj jezik konstruišući nove reči da bi izbegli preuzimanje tuđih (a zatim i stvaranje tuđica).
freehand freehand 01:17 02.02.2011

A kroatocentrični montenegrizmi?

Koliko da naslutite šta je prava poJezija:Dakle, posejah je noćas po vasceloj blog-bašči!
Ali - zavređuje, ne?
docsumann docsumann 05:45 02.02.2011

Re: A kroatocentrični montenegrizmi?

Dakle, posejah je noćas po vasceloj blog-bašči!
Ali - zavređuje, ne?


znao je on ponekad i jezgrovitije i suptilnije da se izrazi i u kraćoj formi:

Ne može kokoška ono što može orao. Ne kažem da sam ja orao, ali sigurno nisam ni kokoška.

(tko si tšta si ?)
freehand freehand 08:49 02.02.2011

Re: A kroatocentrični montenegrizmi?

(tko si tšta si ?)

Tšvorak?
Biljana 77 Biljana 77 09:56 02.02.2011

Fuck

Eto... a lepo nisam odgledala Brokeback mountain da izbegnem dekonstrukciju jednog od svoji omiljenih mitova. I sad si mi upropastio Banović Strahinju, ultimativnog frajera pretkosovskog ciklusa. Fuck!
antioksidant antioksidant 10:06 02.02.2011

Re: Fuck

ultimativnog frajera

mislim čovek jeste bio džentlmen, sklon oprostiti ali kakav je to frajer koga "ljuba" ostavlja zbog drugog?
Biljana 77 Biljana 77 10:28 02.02.2011

Re: Fuck

ostavlja zbog drugog

Ćud je ženska đavolja rabota i taj rad. Ostavljale su i boljeg od njega. I vraćale se.

A inače u gimnaziji je bila pogibeljna rasprava - zašto ona njega izdaje, da li je/nije mogla drugačije i zašto on njoj oprašta i sve sl.
antioksidant antioksidant 10:40 02.02.2011

Re: Fuck

Ćud je ženska đavolja rabota i taj rad

kakvi su ovo rodni stereotipi?
Biljana 77 Biljana 77 11:34 02.02.2011

Re: Fuck

kakvi su ovo rodni stereotipi

Kako kakavi? Praiskonski? I verovatno najistinitiji mogući (bez vrednosne kvalifikacije).
st.jepan st.jepan 12:15 02.02.2011

*

duplikat
Biljana 77 Biljana 77 12:25 02.02.2011

Re: Fuck

izrazio sumnju u opštenarodno autorstvo

Ne postoji ništa kao opštenarodno autorstvo. Autor je uvek jedan. Njegova anonimnost je sasvim druga stvar.
st.jepan st.jepan 12:37 02.02.2011

Re: Fuck

lepo nisam odgledala Brokeback mountain da izbegnem dekonstrukciju jednog od svoji omiljenih mitova. I sad si mi upropastio Banović Strahinju, ultimativnog frajera pretkosovskog ciklusa. Fuck!

A jesi li gledala film "Dirty Little Billy" (1972), ovde preveden kao "Bili Kid je bio dripac"?

Edit:
Ništa ja..., ja samo pored'o činjenice.
Čista faktografija.
Sve na nivou fabule...
Biljana 77 Biljana 77 12:42 02.02.2011

Re: Fuck

A jesi li gledala film "Dirty Little Billy" (1972), ovde preveden kao "Bili Kid je bio dripac"?

Ne. Ali on je stvarno bio dripac.
st.jepan st.jepan 12:44 02.02.2011

Re: Fuck

on je stvarno bio dripac.

Da, ali ne baš toliki.
Ipak je on američka legenda.
Kad vidiš film, reči ćeš mi.
antioksidant antioksidant 12:45 02.02.2011

Re: Fuck

Biljana 77
A jesi li gledala film "Dirty Little Billy" (1972), ovde preveden kao "Bili Kid je bio dripac"?

Ne. Ali on je stvarno bio dripac.

na stranu činjenica da je ubio 21 čoveka za 21 godinu života (meksikanci se tad nisu brojali u ljude pa je moguće da je brojka i veća) ali odakle ti to?


st.jepan st.jepan 15:16 02.02.2011

Re: Fuck

A inače u gimnaziji je bila pogibeljna rasprava - zašto ona njega izdaje, da li je/nije mogla drugačije i zašto on njoj oprašta i sve sl.

"Pokojni Miloš Žutić, prvak sveta u desetercu bez režisera, pričao mi je kako su ga zamalo izbacili iz gimnazije, jer je na času srpsko-hrvatskog izrazio sumnju u opštenarodno autorstvo nad Banović Strahinjom. I jer je izjavio da je to mogao napisati jedino neki plemić. A ja bih dodao - i klasičar."

Ovo je citat iz mog bloga "MEJLAČENJE, ili kako su nam "ljudi bez kalibra i bez ideje, ufuravali istine, crno-bijele"
Okacice ga valjda neko ovih dana.

A jel'da, mi je cool fazon - svaki put se kešam kod drugog blogera (vidi na profilu).
Mada, mozda će neko reći da mi je fazon zapravo coorvanjski.
antioksidant antioksidant 15:35 02.02.2011

Re: Fuck

A jel'da, mi je cool fazon - svaki put se kešam kod drugog blogera (vidi na profilu).
Mada, mozda će neko reći da mi je fazon zapravo coorvanjski.

dok god redovno uplaćuješ zakup prostora slobodan si gostovati koliko ti duša išće

(koristim priliku da te obavestim da poslednja uplata pokriva još jedno gosotovanje a stekao si dovoljno bonus poena za dva brisanja komentara ili jedno banovanje - po izboru)
st.jepan st.jepan 18:17 04.02.2011

Re: Fuck

stekao si dovoljno bonus poena za dva brisanja komentara ili jedno banovanje - po izboru

O, hvala, hvala..
Nećem banujem, al' će meračim koga bi sve bio gušt banovati.
Nema ljepše!
kakapo kakapo 09:58 02.02.2011

Nekolike genealoške napomene

Pošto sam s autorom već diskutovao o značaju izvrtanja imena junaka – Banović Strahinja/ Strahinjić ban, još sam malo o tome razmišljao:
1. Svuda u pesmi dotični se dosledno zove Strahinjić ban, (izuzev na jednom mestu gde ga derviš naziva deli-Strahin ban). Ko je onda Banović Strahinja iz naslova? To može biti otac našeg junaka/antijunaka pošto je Strahinjić patronimik izveden po imenu oca, iako drski Vlah-Alija našeg junaka naziva „kopilanom“. Doduše, zabunu unosi jedno drugo pominjanje Banović Strahinje u pesmi „Tri dobra junaka“ („Koji ono dobar junak bješe?“), koja opisuje Kosovsku bitku što se bije posle nemilih događaja na Goleč-planini. Da se nije to otac borio na Kosovu? A razočarani sin sa ženom pio vino? Onakav junak? Nemoguće, to se narodni pesnik nešto zbunio! Ali naslućujemo čak i jednu još stariju generaciju, izvesnog bana, koji je bio Strahinjin otac, a Strahinjićev deda (otud Banović). Barem treća generacija plemstva! Pa nije čudno da je Strahinjić bio malo dekadentan.
2. Osim što ima devet šura i šurnjaja, Strahinjić ban ima najmanje jednog pašenoga „nekakoga mlada Nemanjića“. Ko je sad pa taj? Nemanjić, a „nekakav“, pa još kada treba da pomogne paši, pravi se nevešt i „gleda u zemljicu“. Znamo da je Strahinjićeva „vjerna ljuba“ imala barem jednu udatu sestru, kneginju Milicu ( „ostavi mi Boška Jugovića“ itd. ) Znači knez Lazar je Strahinjiću pašenog, mada ovaj i ne svraća kod Lazara i Milice kada je u Kruševcu, nego sveti vodicu okolo naokolo. Čudno, zar ne? Izgleda da su bili u zategnutim odnosima. Ali odbijamo da poverujemo da je taj „nekakav“ Nemanjić sam Lazar – prvo nije Nemanjić, a drugo, on se ne bi ustezao da pomogne pašenogu, da je samo znao. Međutim, otkrivamo još jednu generaciju Nemanjića, nepoznatu istorijskoj nauci. Možda i bolje što je ostala nepoznata, kada je bila takva.
3. Mora se uzeti u obzir da je starac Milija, koji je Vuku pevao „Banović Strahinju“, bio notorni alkoholočar, uz to i invalid „u glavu“ ( isekli ga po glavi Turci iz Kolašina). Vuk ga je nekoliko puta terao da mu peva pesmu i svaki put je bila drugačija pa ju je Vuk sam sklapao. Milija je stalno potezao rakiju iz čuture za pojasom, a i taj alkohol je bio sumnjivog kvaliteta! Neka užasna brlja, puna metil alkohola. Sam Milija je govorio Vuku: „Zla je sinko i grdna, ne more grđa biti; ne dao ti je bog piti“. Možda se u toj Milijinoj napaćenoj i alkoholnim isparenjima smućenoj glavi izgubio koji dragocen podatak o Strahinjiću banu i Banović Strahinji?
st.jepan st.jepan 12:31 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

Kakapo
Pošto sam s autorom već diskutovao o značaju izvrtanja imena junaka – Banović Strahinja/ Strahinjić ban, još sam malo o tome razmišljao:


U, bre, pa ovo je toliko uceno, da sam se kroz isfrustriro.
Ne smem ni da zamišljam na kakvu bi bruku, možebitno i belaj, sve ovo izašlo da si malo više o tome razmišlj'o.

Jel' vidiš kako svaka zafrkancija klad-tad izadje na ozbiljno.
Ja se gore malo zez'o, svoj tekst proglašavao naučnom studijom, tobož grdio Mlekca zbog neozbiljnosti, jer "ovo je, bre, nauka", kad ono, stvarno ispade nauka!
O kojoj ja nem'pojma, pa mogu samo kapu dole.
antioksidant antioksidant 12:35 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene


3. Mora se uzeti u obzir da je starac Milija, koji je Vuku pevao „Banović Strahinju“, bio notorni alkoholočar, uz to i invalid „u glavu“ ( isekli ga po glavi Turci iz Kolašina). Vuk ga je nekoliko puta terao da mu peva pesmu i svaki put je bila drugačija pa ju je Vuk sam sklapao. Milija je stalno potezao rakiju iz čuture za pojasom, a i taj alkohol je bio sumnjivog kvaliteta! Neka užasna brlja, puna metil alkohola. Sam Milija je govorio Vuku: „Zla je sinko i grdna, ne more grđa biti; ne dao ti je bog piti“.


notorni alkoholicar, invalid u glavu, opijen losom brljom... e gde sad nasa omladina izlazi.. nije ni cudo sto nam je ovako...
mlekac mlekac 13:15 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

kakapo
Pošto sam s autorom već diskutovao o značaju izvrtanja imena junaka – Banović Strahinja/ Strahinjić ban, još sam malo o tome razmišljao:
1. Svuda u pesmi dotični se dosledno zove Strahinjić ban, (izuzev na jednom mestu gde ga derviš naziva deli-Strahin ban). Ko je onda Banović Strahinja iz naslova? To može biti otac našeg junaka/antijunaka pošto je Strahinjić patronimik izveden po imenu oca, iako drski Vlah-Alija našeg junaka naziva „kopilanom“. Doduše, zabunu unosi jedno drugo pominjanje Banović Strahinje u pesmi „Tri dobra junaka“ („Koji ono dobar junak bješe?“), koja opisuje Kosovsku bitku što se bije posle nemilih događaja na Goleč-planini.


Da ne idem u stina crevca - kanda ti se pobrkao timeline?
Ako je ovaj bio surak sa devet Jugovica, a oni poginuli na Kosovu - onda je na Kosovu mogao da se bori samo on il' njegov sin. Nikako otac!
kakapo kakapo 14:44 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

Da ne idem u stina crevca - kanda ti se pobrkao timeline?
Ako je ovaj bio surak sa devet Jugovica, a oni poginuli na Kosovu - onda je na Kosovu mogao da se bori samo on il' njegov sin. Nikako otac!

Nisam ništa pobrkao. Mada i ne mislim da je Strahinja (otac) učestvovao u Kosovskom boju. Ali, bilo bi sasvim moguće. Dakle, uzmimo da se čitava Goleč afera dogodila svega nekoliko godina pre 1389. Turci su već na Kosovu, pretnja je evidentna (a Strahinjić ban, dvadesetogodišnjak, baš ga briga ide si u Kruševac da se provodi). Otac Strahinja je sprečen da se upetljava( recimo, službenim putem u Veneciju, Skadar, Bari, etc), ili je pak u turskom ropstvu iz koga se tek kasnije otkupljuje. Vraća se vidi razočaranog sina kako šljema sa ženom, pa rezignirano ode, kao čio četrdesetogodišnjak u Kosovski boj da jednim zamahom sablje "dvadeset odsiječe glava". Mislim, ako je mogao stari Jug Bogdan, što ne bi mogao i stari Strahinja? Ali, šta bi bilo, da je bilo i kad bi bilo? Odavno su još Ljuba Kovačević, Ilarion Ruvarac i Stojan Novaković dokazali da narodne pesme nisu dobar istorijski izvor i da su nastale vekovima kasnije od događaja koje opisuju. Konkretno, nema podataka da su Jugovići i Strahinjići ikada postojali, te mi možemo da izmišljamo šta nam je volja. Mada, nikada se ne zna...
antioksidant antioksidant 14:47 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

dokazali da narodne pesme nisu dobar istorijski izvor

Biljana 77 Biljana 77 14:56 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

Ako je ovaj bio surak sa devet Jugovica,

Čuj ..pa devet ih... Ako je vršnjak sa najmlađim šurakom, onaj nastariji komotno može biti i generacija njegovog ćaleta.
kakapo kakapo 14:56 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

st.jepan
Jel' vidiš kako svaka zafrkancija kad-tad izadje na ozbiljno.

Očigledno sam dobro izvežbao pseudonaučni stil, ako sam i tebe, starog lisca, zavarao da je ovo ozbiljno. Može mi se pod nikom i pseudonimom. Mada, mislim da je u pitanju tvoj "kontra blef".
kakapo kakapo 15:26 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

Antioksidant
dokazali da narodne pesme nisu dobar istorijski izvor


Da budem precizniji: nisu dobar izvor za vreme koje opisuju. Sjajan su izvor za vreme u kojem su pesme nastale, a to je koji vek kasnije. Mada se uvek provuče i neki stariji sloj, ali najčešće u motivima, a ne u opisima, ličnostima itd.
antioksidant antioksidant 15:36 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

kakapo
Antioksidant
dokazali da narodne pesme nisu dobar istorijski izvor


Da budem precizniji: nisu dobar izvor za vreme koje opisuju. Sjajan su izvor za vreme u kojem su pesme nastale, a to je koji vek kasnije. Mada se uvek provuče i neki stariji sloj, ali najčešće u motivima, a ne u opisima, ličnostima itd.

opet ste ozbiljni
kakapo kakapo 15:59 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

opet ste ozbiljni

Ko velim, čitaju ovo i mladi, pa da ne zabasju na stranputicu...
st.jepan st.jepan 16:51 02.02.2011

Re: Nekolike genealoške napomene

Mada, mislim da je u pitanju tvoj "kontra blef".

Nikakav sam preferansista, ali za kontru - rekontru sam, dabome čuo - igralo je povazdan društvance mog čaleta u bašti buffeta "Kod Pere s mora", razume se, u Mimicama.
st.jepan st.jepan 17:13 02.02.2011

ZORA

Pogledajte komentare ispod Mikeleovog bloga o vaskrsnuću kultne kafančine "Zora".
Tamo pada neki dogovor o kaljektivnom overavanju iste.

Mogao bi neko i odavde da se priključi, jer i ovde se, vidim, skupio fini svet.
Očito je to po vrlo umerenom broju preporuka na commente (pristojni ljudi/žene lajkuju samo kad je nešto baš baš, a ne ko neki što klikču neobuzdano i nekritički, timski i navijački, za nekog ili protiv nekog, bez obzira kakvu je bedastoču ili bezobrazluk taj nadrlj'o).
antioksidant antioksidant 17:46 02.02.2011

Re: ZORA

ти си баш решио да подгрејеш атмосферу?
st.jepan st.jepan 18:14 02.02.2011

Re: ZORA

ти си баш решио да подгрејеш атмосферу?

Uostalom, mislim da preporuke treba ukunuti!
Ili učiniti da više ne budu anonimne.

Nego, možda si u pravu, ne treba nevolju zazivljati.
Šta ćemo ako nam bane skvod za kliktavo preporučivanje!?

Edit:
I ja, dabome, tu i tamo kliknem, kliktao sam i ovde, al' samo kad je bilo baš baš.
antioksidant antioksidant 18:29 02.02.2011

Re: ZORA

Šta ćemo ako nam bane skvod za kliktavo preporučivanje!?
мада може и


eli.lacrosse eli.lacrosse 09:02 03.02.2011

1386 (?) – 1986

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana