Elitizam LDP i glas za anarhiju

Dušan Maljković RSS / 21.12.2007. u 03:25

democracy2.gifČedomir Jovanović je nakon poslednjih parlamentarnih izbora rekao da LDP ne priznaje volju većine jer ta većina nije demokratska (http://www.youtube.com/watch?v=nJMzkGvS3Ro). Ovde imamo dva brkanja.

Prvo, mešaju se pojedine komponente demokratije sa demokratijom u celini. Ako demokratiju shvatimo veoma redukcionistički kao zbir "demokratskih procedura" i poštovanja određenih vrednosti, onda se brkaju demokratske vrednosti i demokratija. Kada Jovanović kaže da volja većine nije demokratska on gađa vrednosti koje ima ta većina (a koje su manifestovane glasanjem za SRS i DSS, što je opet problematična teza, jer nije jasno kakav sistem vrednosti na nivou pojedinačnih birača implicira takav politički izbor, jer glasači ne moraju deliti sve vrednosti partija koje podržavaju. O takođe problematičnom konceptu kakav je "sistem vrednosti" drugi put). 

S druge strane, ne postoji demokratija u koja se ne bi zasnivala na volji većine. To je njeno fundamentalno određenje. I upravo je akt poštovanja volje većine taj koji je za demokratiju konstitutivan. Međutim, kako god stajalo sa sistemom vrednosti koji pojedini politički centri zastupaju, ne može se suspendovati vladavina većine -- posebno ne iz pozicije partikularne stranke -- i čekati, dok se po kriterijumima te iste stranke ne uspostavi većinski vrednosni sistem adekvatan njenom. Jer, šta u međuvremenu? Uvesti apsolutnu monarhiju? Kome dati vlast da uvede "demokratske vrednosti" i proceni kada su one ostvarene? To je skica projekta koji se kreće ka suspenziji demokratije i uvođenju svojevrsnog "elitističkog totalitarizma", nespojivog s demokratijom. Na toj trasi nalazi se Jovanović kada govori o "građanima koji ne znaju za šta glasaju".

Naprotiv, stranka treba da kažete upravo suprotno -- mi poštujemo volju većine, ali ne delimo sistem vrednosti za koji se ta većina opredelila -- i da onda konkretno, od stavke do stavke, pojasni koje su to vrednosti -- te da kroz najavu dolaska na vlast  obeća uvođenje takvog sistema vrednosti. U suprotnom, proklamuje se van-demokratski "pokret otpora", a s druge strane imamo ostanak u parlamentu koji je izraz te volje većine koja se ne priznaje. Pomalo apsurdna pozicija, zar ne?

Jovanović pogađa u jednom: on problematizuje određene pretpostavke demokratskog funkcionisanja u neeksplicitnoj formi -- kada demokratija postaje puka procedura u kojoj mogu dominirati vrednosti nespojive sa njom samom? Nije li to upravo ono što se dogodilo u Nemačkoj, na primer, tridesetih godina prošlog veka? Ne preti li sličan scenario Srbiji i, uopšte, svakoj demokratiji? Ako razloga za Jovanovićevu zabrinutost ima, to opet ne dozvoljava suspenziju volje većine, već uvođenje ograničenja ko uopšte može učestvovati na demokratskim izborima -- danas to pravo nemaju oni koji ne poštuju njene pretpostavljene vrednosti (npr. nediskriminacija po osnovu nekog ličnog svojstva, što bi trebalo da preventivno deluje spram mogućnosti parlamentarne artikulacije rasizma). To naravno ne sprečava ekscesna odstupanja svojstvena savremenim demokratijama, ali bi sistemski trebalo da zaustavi mogućnost dolaska na vlast elita koje imaju rasističku agendu, te mogućnosti da se ona aktuelizuje.

Ovaj blog će se u nastavku baviti upravo razumevanjem demokratije i odnosa prema elitističkim projektima, te njenom anarhističkom komponentom i mogućnostima pervertiranja.

GLAS ZA ANARHIJU

Ransijerova misao je danas aktuelnija nego ikada ranije: u naše vreme dezorijentacije levice, njegovi spisi nude retko konzistentne konceptualizacije o tome kako treba da nastavimo da pružamo otpor.

Slavoj Žižek

ranciere_1.jpgAko u vama izaziva bes porast potrošačkog individualizma, otupljivanje obrazovanja u ime masovnijeg učešća ili plitki hedonizam savremenog života, vi verovatno samo izražavate duboko ukorenjenu mržnju prema demokratiji. To je provokativna teza Žaka Ransijera, jednog od vodećih francuskih političkih filozofa, koji preispituje nazaustavljivu tendenciju intelektualaca da spajaju prorokovanu brigu za mase sa nadmenim odbacivanjem svega što te mase zapravo čine ili misle.

Bili biste, međutim, u lepom društvu. Ransijer tvrdi da je mržnja prema demokratiji - fraza koju je upotrebio i za naslov svoje poslednje knjige - stara koliko i politika sama. „Moju ideju o demokratiji sam dobio od Platona, od najvećeg kritičara demokratije" - kaže na svom otegnutom i penušavom engleskom. „Platon bi rekao da je demokratija kocka, vladavina slučaja".

Ono, međutim, što je Platon video kao strahotu demokratije bila je zapravo njena velika vrlina. Demokratija je, kaže Ransijer, odbacivanje ideje da postoji bilo kakav prirodan društveni poredak ili hijerarhija koji određuju ko treba nad kim da vlada. U tom smislu, ona je bliska anarhiji. „Politički princip (iza demokratije) je u izvesnom smislu anarhičan jer ne postoji utemeljujući legitimitet za bilo koju vladu, nikakav posebni legitimitet za bilo koju grupu da vlada nad nekom drugom grupom". Ovaj anarhični elemenat objašnjava zašto je pogrešno da se demokratija poistoveti sa bilo kojom naročitom formom vlasti ili društva. „S moje tačke gledišta, demokratiju bi trebalo shvatiti kao politički proces", objašnjava. „Demokratija je ideja da, na kraju krajeva, bilo ko i svako može legitimno da vlada".

Ova radikalna jednakost u srcu demokratije - „žrebanje" koje je užasavalo Platona - jeste ono što izaziva strah kod elita, koje su gotovo ubeđene da politička jednakost u praksi znači zapravo davanje moći plitkim, materijalističkim trutovima. Isto je bilo tokom istorije, kaže Ransijer. U XIX veku u Francuskoj, na primer, kada su postojali silni zakoni protiv bilo kakvog udruživanja, profesionalnog itd., nije bilo političke demokratije. I dalje ćete, međutim, čuti predstavnike elite da govore: „Ah, demokratija, to je vladavina individualizma, stada, vladavina ljudi koji traže samo zadovoljstvo".

Ovaj duboki otpor prema demokratiji među elitom pomaže da se objasni „da u pravom smislu nikad nije bilo demokratije. Rekao bih da je svaka vlast, u stvari, oligarhijska jer vlast je vlast manjine." I budući da oligarhije uvek žele da očuvaju svoju moć, „demokratija je remećenje normalnog poretka". O tome da li demokratija može bilo kada da odnese konačnu pobedu nad oligarhijom, Ransijer odlaže presudu. 

Savremeni otpor prema demokratiji političkih, pre nego intelektualnih, elita poprima oblik širenja verovanja da, u sve složenijem svetu, građani nisu kvalifikovani da donesu odluke, zasnovane na solidnom obaveštenju, najbolje za njih same. „Globalni ekonomski sistem, recimo, funkcioniše tako da vlade moraju biti sve više ekspertske u povezivanju nacionalnih i globalnih nužnosti, tako da postoji neusaglašenost između vlade, za koju se pretpostavlja da je čine eksperti, i vlade naroda. Ekspertsko gledište iznosi da postoji samo jedan način gledanja na stvari, da postoji samo jedna data realnost. Demokratija je uvek prinuđena da stvari ponovo iznese na sto, govoreći: „Ne, to nije jedina realnost. Šta mislite kada kažete da postoji nešto dato ili nužno?"

Ransijer ne poriče da su nam potrebni eksperti u ekonomiji i politici, ali kaže da je oslanjanje na jednu vrstu ekspertize anti-demokratsko. Ova potreba za demokratijom koja će da uputi izazov oligarhiji i eliti jeste razlog, kaže on, zašto mehanizmi kao što je narodni glas, koliko god da su dobrodošli, nisu dovoljni da stvore pravu demokratiju. „On mora biti zamenjen realnom aktivnošću građana. Građani moraju da čine više do pukog glasanja. Moraju da budu sposobni da stvore vlastite projekte, vlastite pokrete i političke predloge."

Njegove reči, u naše vreme, odzvanjaju gotovo utopijski i podsećaju na njegovu dugoročnu privrženost levici. „Rekao bih da kod mene postoji kontinuitet interesovanja za pokrete emancipacije", kaže o svom sopstvenom intelektualnom razvoju, „ali rekao bih i da sam morao da raskinem sa onom vrstom marksizma koji je bio aktuelan u vreme kada sam bio mlad, a koji je promovisao vrstu naučne ideje da su ljudi podjarmljeni jer su neobrazovani. Moć nauke je uvek bila u srži altiserijanstva. Nakon 1968. god. i studentskih nemira, radio sam dugo u arhivama i istraživao radničke pokrete emancipacije i mislio sam da se oni moraju razumeti, ne na naučan način, nego kao širi estetski i intelektualni pokret".

Za druge na levom bloku, međutim, odgovor na '68. i kasnije na pad Berlinskog zida, bio je reakcionarniji. „Levica u Francuskoj reciklira marksističku kritiku buržoaskog društva. Postojalo je razočarenje koje se transformisalo u vrstu ozlojeđenosti. Na taj način imamo i dalje istu vrstu napada na potrošačko društvo, davanja svemu robne vrednosti itd., ali su sada svi usmereni protiv demokratskog individualizma."

Čini se da je u izvesnom smislu ironično to što Ransijerov napad na elite dolazi u vidu elitističke publikacije. „Rekao bih da je francuska polička filozofija uticajnija u intelektualnim raspravama nego u sferi javne rasprave", priznaje. „Ne verujem da je to velika sila, ali u Francuskoj nakon 1968. intelektualci su težili da postanu tumači društva i kulture za vladajuću elitu. Ne mislim da je francusko kritičko mišljenje duboko zauzeto nekim naročitim političkim pokretom, ali postoji određena razlika između političke rasprave i intelektualne rasprave o politici." 

Ransijer, ipak, ima uticaja na realnu politiku na kojem kolege u Britaniji mogu prilično da mu pozavide. „Postoje četiri reda iz moje knjige koje je navela Segolen Roajal, ali ne mislim, naravno, da je ona čitala tu knjigu. Neko oko nje je stavio te odlomke u govor jer su im lepo zvučale". I uistinu lepo zvuče: „Među onima koji znaju kako da podele sa bilo kim i sa svakim jednaku moć inteligencije, demokratija može zauzvrat da inspiriše hrabrost i otuda radost."

Ransijer se svakako nada da će njegov rad imati barem nekog uticaja na borbu za demokratiju koju opisuje. „To je samo deo pokušaja ljudi na mnogim mestima da imaju svoju reč u političkim stvarima. To je nešto što se sasvim jasno može videti u Francuskoj jer tu postoji velika razdaljina između oficijelne scene koja se zove politika i onog što ljudi misle i njihovog iskustva.

Postoji mnogo rasprava na više mesta. Ono što je važno nije toliko rezultat rasprava koliko intenzitet diskusija. U vezi sa referendumom o Evropskom ustavu, na primer, ljudi su pažljivo čitali ustav pre nego što su o njemu raspravljali. Mislim da ljudi uistinu imaju želju da uđu u političke debate. Veoma je teško znati kako, ali mislim da je najvažnija stvar reći ljudima da oni to mogu." 

Džulian Bagini

Iz: Fragmenta Philosophica I, Karpos, Loznica, 2007.

Žak Ransijer (Jacques Rancière, rođ. 1940) francuski filozof, dugogodišnji profesor na univerzitetu Paris VIII (Vincennes - Saint-Denis). Bio je jedan od najbližih Altiserovih saradnika, ali će ga od 70-tih godina početi da kritikuje. Objavio je dosta zapaženih dela i danas uživa ugled prevashodno zbog svoje političke filozofije i spisa o estetici.Komentari (207)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

irvas irvas 03:50 21.12.2007

pozdrav

dakle dusane, udostojio si nas svoje mudre reci!
hvala ti.
odoh da procitam pa se pisemo...
Dušan Maljković Dušan Maljković 03:51 21.12.2007

Re: pozdrav

Pozdravljam!
pufna pufna 14:55 21.12.2007

ne pozdravljam ovaj tekst

sofizam u pokusaju


ne razumem iz cega si izveo svoje zakljucke. iz jedne nespretno izjavljene recenice, iskasapio je i dao joj potpuno drugo znacenje.
ldp participira u skupstini jer je to politicka borba, a ne gerilsko sakrivanje po sumi sto se moze naslutiti iz tvojih komentara kada savetujes kako da se obraca gradjanima Srbije-'' treba da kažete upravo suprotno -- mi poštujemo volju većine, ali ne delimo sistem vrednosti za koji se ta većina opredelila --
Dileme koje tebe, navodno muce, su lazne. Svo to sakrivanje iza ''elitistickog totalitarizma'', ''nametanje demokratskih vrednosti'' izgleda sluze da se ne razgovara o tome - kako zastititi demokratske vrednosti.
Srbija kao zemlja u tranziciji, posle lake diktature pokradenih i laznih izbora, je morala proci kroz lustrciju politickog govora koji je u direktnom sukobu sa demokratskim vrednostima. Tako sto su stranke koje su taj govor zagovarale i koristile morale biti ucutkane na neki odredjeni period. I gle cuda to je demokratski vid borbe. nije totalitarizam.
U drugom delu posta i sam to obrazlazes, ali ne vidim kako jedna recenica Jovanovica moze da izazove pokusaj kod tebe, etabliranja jednog stava protiv koga se ti navodno boris.
Jovanovic i ldp nisu druga strana radikalnih metoda i pristupa tj. elitiskicih projekata.
angie angie 15:43 21.12.2007

Re: ne pozdravljam ovaj tekst

najvishe mrzim manipulaciju, naravno svako ima pravo na svoje mishljenje , al da ga barem otvoreno i jasno iskaze, ovako sa pogreshno puzzled interpretacijom je nedostojna i tuzna varijanta!
KafaJeGotova KafaJeGotova 19:45 21.12.2007

Re: ni ja ne pozdravljam ovaj tekst

ja kazem - maljkovic ekspert za bosanski lonac. muti i podvaljuje bez pardona. ali nije se svaka ocesljana udala :))
Dragan Vujanović Dragan Vujanović 04:01 21.12.2007

Sredstvo, princip, ili cilj ..?!!


Na prvi pogled jeste malo problematična izjava da većina (u datom slučaju) nije izraz demokratije, ali više niko ne sme da dozvoli sebi da bude iznenađen bilo čijom izjavom, jer se svaki pojedinačni politički akt upravlja jedino u odnosu na svoj krajnji cilj.
irvas irvas 04:05 21.12.2007

pitanje

dusane, samo da rascistimo prvo jednu stvar: donji deo posta pod naslovom "glas za anarhiju" nisi napisao ti vec autor pod imenom Dzulian Bagini?
Dušan Maljković Dušan Maljković 04:06 21.12.2007

Re: pitanje

Da, uvod moj, tekst o Ransijeru Baginijev.
doktorka doktorka 04:25 21.12.2007

Maljkovicu

da li ovo "kaže da volja većine nije demokratska on gađa vrednosti koje ima ta većina (a koje su manifestovane glasanjem za SRS i DSS " vazi i za hitlerovi nemacku ? Osim toga, Ceda je jako dobro obrazlozio zasto ne treba da se uvazi volja vecine. Poslusajte pazljivo. A ja cu vam dati jedan konkretan primer : setite se sta je Tadic porucivao u svojoj predizbornoj kampanji , da ce Djelic biti premijer u slucaju da DS odlucuje o vladi Srbije . Znate , sluziti se lazima i prevarama da bi se doslo na vlast , automatski dovodi u pitanje i regularnost izbora
Filip2412 Filip2412 14:31 21.12.2007

Re: Maljkovicu

da ce Djelic biti premijer u slucaju da DS odlucuje o vladi Srbije . Znate , sluziti se lazima i prevarama da bi se doslo na vlast , automatski dovodi u pitanje i regularnost izbora


Doktorka nisi obratila paznju na ovaj deo:
...u slucaju da DS odlucuje o vladi Srbije
doktorka doktorka 16:05 21.12.2007

Re: Maljkovicu

Filip2412
da ce Djelic biti premijer u slucaju da DS odlucuje o vladi Srbije . Znate , sluziti se lazima i prevarama da bi se doslo na vlast , automatski dovodi u pitanje i regularnost izbora Doktorka nisi obratila paznju na ovaj deo:...u slucaju da DS odlucuje o vladi Srbije


sta je sporno?
Filip2412 Filip2412 16:55 21.12.2007

Re: Maljkovicu

sta je sporno?


Nista sporno, DS nema mogucnost da odlucuje o premijeru jer nemaju dovoljno poslanika tako da ovo sto je Tadic porucivao nije laz. Kada DS dobije mogucnost da odlucuje videcemo ali za sada su daleko od toga.pufna pufna 17:57 21.12.2007

Re: Maljkovicu

Nista sporno, DS nema mogucnost da odlucuje o premijeru jer nemaju dovoljno poslanika tako da ovo sto je Tadic porucivao nije laz. Kada DS dobije mogucnost da odlucuje videcemo ali za sada su daleko od toga.


majke ti,
a koliko poslanika je imao dss, pa je odlucivao o premijeru?!
doktorka doktorka 20:44 21.12.2007

Re: Maljkovicu

Filip2412
sta je sporno? Nista sporno, DS nema mogucnost da odlucuje o premijeru jer nemaju dovoljno poslanika tako da ovo sto je Tadic porucivao nije laz. Kada DS dobije mogucnost da odlucuje videcemo ali za sada su daleko od toga.


Pufna je dole odgovorila, a ja moram da citiram peru lukovica:
Pera Lukovic

"...
ŠESTI POTEZ: Ničim izazvana, sednica na kojoj je Tomislav Nikolić izabran za predsednika Skupštine bila je kruna Koštuničinog trijumfa. Hinjeni žar uspaljenosti kojim se optuživao "izdajnik" Tadić a hvalio "patriota" Nikolić, bila je perfektna dramatizacija predvidljivog scenarija. Boris Tadić se paralizovao; Evropska Unija ostala bez reči; odlično organizovana medijska kampanja u Srbiji gde su, kao, spontano, ljudi počeli da mole/preklinju Voju i Borisa da se slože, sve u ime tobož srpske svetle mogućnosti – značila je da će Tadić na sve pristati. Još kad su evropski moroni poručili da će odmah nakon formiranja Vlade biti obnovljeni pregovori – bez ikakvih uslova, što je Ratko Mladić pozdravio aplauzom – i da će Srbija dobiti "mnoge beneficije", blaži vizni režim, finansijsku pomoć, možda pošalju Merkelovu u toplesu, šta god poželimo... bilo je jasno da su dani Tomislava Nikolića izbrojani.

SEDMI POTEZ: Neponovljiva lakoća bestidnosti kojom su isti oni DSS poslanici koji su glasali za Nikolića četiri dana docnije tražili njegovu ostavku – ostaje kao lakmus ovdašnje politike u kojoj je sve dozvoljeno, samo ako se zoveš Koštunica Voja. Koliko god to bizarno izgledalo, Tomislav Nikolić poneo se vrlo časno: mada nije morao, ponudio je ostavku uz opasku da ga je sramota što je "nekim poslanicima bio Predsednik Skupštine". Teza da je Koštunica zloupotrebio Nikolića ne samo da je tačna do poslednjeg slova nego je egzemplarna kao omiljena Vojina taktika; pristajući da se reši Nikolića, Koštunica je od Tadića i Evrope dobio više nego što se 21. januara uveče mogao nadati u nacionalnom polusnu! Danke svima!

OSMI POTEZ: Brzina kojom se pokušavalo pobediti vreme ograničeno tzv. Ustavom da se formira "demokratska, reformska, proevropska" Vlada, dovela je Srbiju pred svršen čin dvadeset minuta, u utorak, uoči ponoći; Koštunica je položio zakletvu zajedno sa svojim ministrima kojima je svima – da se zna – on šef, svejedno da li se oni zovu Đelić, Ilić, Šutanovac ili Đilas. Ova nakazna skupina sa čak 22 ministarstva kako bi se namirili svi partijski i lični apetiti, preti da će dugovečno živeti upravo zbog svoje mutantne retardiranosti i vertikalne brige o svojim ministarskim feudima. Imena ovde više nisu važna, jer je dovoljna činjenica da je premijer – Vojislav Koštunica.
DEVETI POTEZ: Malo mi se povraća ali ne toliko da ne primetim šta je premijer hteo da nam kaže: odosmo u pizdu materinu! "

jananderson jananderson 21:13 21.12.2007

Re: Maljkovicu

doktorka
Filip2412
sta je sporno? Nista sporno, DS nema mogucnost da odlucuje o premijeru jer nemaju dovoljno poslanika tako da ovo sto je Tadic porucivao nije laz. Kada DS dobije mogucnost da odlucuje videcemo ali za sada su daleko od toga.


Pufna je dole odgovorila, a ja moram da citiram peru lukovica:
Pera Lukovic

"...
ŠESTI POTEZ: Ničim izazvana, sednica na kojoj je Tomislav Nikolić izabran za predsednika Skupštine bila je kruna Koštuničinog trijumfa. Hinjeni žar uspaljenosti kojim se optuživao "izdajnik" Tadić a hvalio "patriota" Nikolić, bila je perfektna dramatizacija predvidljivog scenarija. Boris Tadić se paralizovao; Evropska Unija ostala bez reči; odlično organizovana medijska kampanja u Srbiji gde su, kao, spontano, ljudi počeli da mole/preklinju Voju i Borisa da se slože, sve u ime tobož srpske svetle mogućnosti – značila je da će Tadić na sve pristati. Još kad su evropski moroni poručili da će odmah nakon formiranja Vlade biti obnovljeni pregovori – bez ikakvih uslova, što je Ratko Mladić pozdravio aplauzom – i da će Srbija dobiti "mnoge beneficije", blaži vizni režim, finansijsku pomoć, možda pošalju Merkelovu u toplesu, šta god poželimo... bilo je jasno da su dani Tomislava Nikolića izbrojani.

SEDMI POTEZ: Neponovljiva lakoća bestidnosti kojom su isti oni DSS poslanici koji su glasali za Nikolića četiri dana docnije tražili njegovu ostavku – ostaje kao lakmus ovdašnje politike u kojoj je sve dozvoljeno, samo ako se zoveš Koštunica Voja. Koliko god to bizarno izgledalo, Tomislav Nikolić poneo se vrlo časno: mada nije morao, ponudio je ostavku uz opasku da ga je sramota što je "nekim poslanicima bio Predsednik Skupštine". Teza da je Koštunica zloupotrebio Nikolića ne samo da je tačna do poslednjeg slova nego je egzemplarna kao omiljena Vojina taktika; pristajući da se reši Nikolića, Koštunica je od Tadića i Evrope dobio više nego što se 21. januara uveče mogao nadati u nacionalnom polusnu! Danke svima!

OSMI POTEZ: Brzina kojom se pokušavalo pobediti vreme ograničeno tzv. Ustavom da se formira "demokratska, reformska, proevropska" Vlada, dovela je Srbiju pred svršen čin dvadeset minuta, u utorak, uoči ponoći; Koštunica je položio zakletvu zajedno sa svojim ministrima kojima je svima – da se zna – on šef, svejedno da li se oni zovu Đelić, Ilić, Šutanovac ili Đilas. Ova nakazna skupina sa čak 22 ministarstva kako bi se namirili svi partijski i lični apetiti, preti da će dugovečno živeti upravo zbog svoje mutantne retardiranosti i vertikalne brige o svojim ministarskim feudima. Imena ovde više nisu važna, jer je dovoljna činjenica da je premijer – Vojislav Koštunica.
DEVETI POTEZ: Malo mi se povraća ali ne toliko da ne primetim šta je premijer hteo da nam kaže: odosmo u pizdu materinu! "Mnogo bre psuje taj Pera

Nepodnošljiva količina Kosova u svim halucinantnim oblicima, ukusima i bojama koje svakodnevno intravenozno primamo direktno u mozak, sve zahvaljujući teritorijalnoj poremećenosti koštunjavih ovisnika od Vlasti – ušla je u poslednju, terminalnu fazu mentalnog raspada kad nas se ubeđuje da Vojina Srbija na svojim pravoslavnim leđima nosi čitavu Civilizaciju i da će, ako joj oslonac u međunarodnom pravu sklizne ili izmakne, čitava Mother Earth otići u pizdu materinu, ne mogu, bre, Srbi opet & again da spašavaju čovečanstvo od njegovih grehova!


alselone alselone 17:09 23.12.2007

Re: Maljkovicu


doktorka:
Ceda je jako dobro obrazlozio zasto ne treba da se uvazi volja vecine.Greatest shits 2007!nsarski nsarski 04:11 21.12.2007

Svaka cast.

Preporuka.
angie angie 15:45 21.12.2007

Re: Svaka cast.

Na chemu?
angie angie 18:08 21.12.2007

Re: Svaka cast.

dushane- izvinite, zashto ste obrisali nastavak komunikacije izmedju sharskog i mene, nikoga nisamo vredjali, a ovako samo ipada editovano na nachin na koji ste i jovanovicevu rechenicu ubacili u drugi kontekst?
KafaJeGotova KafaJeGotova 20:05 21.12.2007

Re: Svaka cast.

ovo mi je carski - nsarski napise komentar "svaka cast. preporuka." i na to dobije 2 preporuke :))) words of wisdom
pidola pidola 21:06 21.12.2007

Re: Svaka cast.

:)))
pa nije mala stvar maljkovicu dati preporuku za ovakav tekst,jos na sve to i svaka cast.
to zasluzuje preporuku (dve).

i nije dovoljno samo kliknuti na "preporuci",nego mora i da se cuje.
ne znam,valjda to onda duplo vredi. :)
Dušan Maljković Dušan Maljković 22:40 21.12.2007

Re: Svaka cast.

angie
dushane- izvinite, zashto ste obrisali nastavak komunikacije izmedju sharskog i mene, nikoga nisamo vredjali, a ovako samo ipada editovano na nachin na koji ste i jovanovicevu rechenicu ubacili u drugi kontekst?


Moderatori. Stalno zaboravljate njihovo prisustvo.
angie angie 00:01 22.12.2007

Re: Svaka cast.

zashto bi moderatori brisali, parafraziram:

za dizajn?

tako moze- al to je kod pedjice na blogu.

Supermod Supermod 12:17 22.12.2007

Re: Svaka cast.

Zato sto je trolovanje.
Moderacija je brisala pored toga i uvredljive komentare.
angie angie 15:00 22.12.2007

Re: Svaka cast.

Zato sto je trolovanje.


izvinjavam se supermodu, ali nije trolovanje, da je pazljivije pogledao video bi da se radi o temi!
irvas irvas 03:45 23.12.2007

Re: Svaka cast.

dusane, izvinjavam ti se za prethodni komentar. supermod je trebao odmah da obrazlozi brisanje kako ne bi dolazilo do ovakvih zabuna.

poz

I
irvas irvas 04:33 21.12.2007

interpretacija

Kada Jovanović kaže da volja većine nije demokratska on gađa vrednosti koje ima ta većina (a koje su manifestovane glasanjem za SRS i DSS, što je opet problematična teza, jer nije jasno kakav sistem vrednosti na nivou pojedinačnih birača implicira takav politički izbor, jer glasači ne moraju deliti sve vrednosti partija koje podržavaju. O takođe problematičnom konceptu kakav je "sistem vrednosti" drugi put).


dusane, bojim se da je ovo pogresna interpretacija jovanovicevih reci. on ne govori o sitemu vrednosti na nivou pojedinacnih biraca vec o obmani tih istih biraca od strane stranaka za koje glasaju.

poslusaj malo bolje kada kaze (parafraziram):

"...ali ta vecina nije demokratska. ...to su predstavnici gradjana koji NISU ZNALI ZA STA GLASAJU. siguran sam da niko nije glasao za novi konflikt sa svetom...za stroziji vizni rezim...za manji dinar...to su cene jedne neodgovorne politike. politike koja je na jedan pogresan nacin predstavljena gradjanima."
Dušan Maljković Dušan Maljković 04:41 21.12.2007

Re: interpretacija

Priča o izvitoperenom sistemu vrednosti je deo standardne agende LDP.

Međutim, u ovom drugom delu, reč je o političkim implikacijama izbora do kojih dovodi individualni sistem vrednosti glasača. I tu Jovanović pravi fundamentalnu grešku, jer sebi daje za pravo da se postavi na privilegovanu poziciju interpretacije i odredi ko zna, a ko ne zna za šta glasa. Možda je nekom važniji status Kosova od strogog viznog režima, pa glasa npr. za SRS potpuno svestan i negativnih posledica svog izbora? Međutim, nije ni na jednom političaru da se time bavi, jer vređa glasače, a dovodi i u pitanje temelje demokratskog sistema bez jasnih argumenata.
doktorka doktorka 04:46 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
Priča o izvitoperenom sistemu vrednosti je deo standardne agende LDP. Međutim, u ovom drugom delu, reč je o političkim implikacijama izbora do kojih dovodi individualni sistem vrednosti glasača. I tu Jovanović pravi fundamentalnu grešku, jer sebi daje za pravo da se postavi na privilegovanu poziciju interpretacije i odredi ko zna, a ko ne zna za šta glasa. Možda je nekom važniji status Kosova od strogog viznog režima, pa glasa npr. za SRS potpuno svestan i negativnih posledica svog izbora? Međutim, nije ni na jednom političaru da se time bavi, jer vređa glasače, a dovodi i u pitanje temelje demokratskog sistema bez jasnih argumenata.


mislite na status kosova za koji se unapred zna kakav ce biti . osim toga, vi dobro znate ko drzi medije u srbiji , kao i ko sponzorise ovu vlast . da bismo mogli govoriti o demokratiji u srbiji , najpre se moraju za nju stvoriti uslovi.
Dušan Maljković Dušan Maljković 04:50 21.12.2007

Re: interpretacija

A ko će da stvori uslove za demokratiju? Samoizabrana politička elita? Vi? Ja? Ko?

I šta će biti u međuvremenu? Koji sistem vlasti?
doktorka doktorka 05:00 21.12.2007

Re: interpretacija

u medjuvremenu moramo cekati da narod progleda.
irvas irvas 05:09 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
I tu Jovanović pravi fundamentalnu grešku, jer sebi daje za pravo da se postavi na privilegovanu poziciju interpretacije i odredi ko zna, a ko ne zna za šta glasa.

opet pogresno. jovanovic analizira rezultate izbora a ne sisteme vrednosti. dobar primer za to si vec procitao: obecanja DS-a i djelic za premijera...
Možda je nekom važniji status Kosova od strogog viznog režima, pa glasa npr. za SRS potpuno svestan i negativnih posledica svog izbora?

znaci po tebi glasaci SRS-a svesno podnose zrtvu loseg zivota zarad nekakvog "ocuvanja" kosova (sta god to znacilo)?
da se ne zavaravamo maljkovicu, ta kampanja o toboznjem ocuvanju kosova je cista laz.
adam weisphaut adam weisphaut 09:02 21.12.2007

Re: interpretacija

Međutim, nije ni na jednom političaru da se time bavi, jer vređa glasače, a dovodi i u pitanje temelje demokratskog sistema bez jasnih argumenata.

Glupetas. Pa svi politicari uzimaju na sebe da tumaci sta je narodna volja: zato npr. predsednik drzave i svoje stranke drobi o evropskim vrednostima naseg drustva,premijer o Kosovu, prvi opozicionar o zelji naroda da se stane na kraj odlucno kriminalu i korupciji...
I posto si u flagranti uhvacen u izvrtanju reci ti se branis nemustim da on time "vredja narod" Kako nekoga vredjas ako mu kazes "ti si u zabludi"? Time sto mu iznosis svoje misljenje? On osporava legitimitet vlasti ali ne i legalitet. Dakle on ne iskazuje nepostovanje prema volji gradjana je samo tumaci na svoj nacin.sto je, gle cuda, ono sto politicari stalno rade, uprkos nameri da to prikazes kao kakav ekskluzivitet.
No lepo napreujes, nadam se da ce se naci mesto za tebe u "najobjektivnijem" i "neostrascenom" sajtu. Kad moze Radun, sto ne i ti?
dragan7557 dragan7557 11:40 21.12.2007

Re: interpretacija

doktorka
u medjuvremenu moramo cekati da narod progleda.


Izgleda da morate dugo, dugo čekati.
Exitus Letalis Exitus Letalis 14:17 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
Priča o izvitoperenom sistemu vrednosti je deo standardne agende LDP.

Međutim, u ovom drugom delu, reč je o političkim implikacijama izbora do kojih dovodi individualni sistem vrednosti glasača. I tu Jovanović pravi fundamentalnu grešku, jer sebi daje za pravo da se postavi na privilegovanu poziciju interpretacije i odredi ko zna, a ko ne zna za šta glasa. Možda je nekom važniji status Kosova od strogog viznog režima, pa glasa npr. za SRS potpuno svestan i negativnih posledica svog izbora? Međutim, nije ni na jednom političaru da se time bavi, jer vređa glasače, a dovodi i u pitanje temelje demokratskog sistema bez jasnih argumenata.


kad ćeš da postaviš blog o vrednostima koje promoviše radikalna stranka?
oćeš u rat maljkoviću?
makar kao vodonoša.
kad ćeš malo o paravojnim formacijama da prozboriš a koje vlast ne zabranjuje?
fokusiro si se na ldp.
za čije babe zdravlje?
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:34 21.12.2007

Re: interpretacija

Za zdravlje "babe" demokratije.

Kakav crni rat? Budimo ozbiljni. Srbija neće ponovo ratovati oko Kosova. Sve je to gromopucatelna retorika desnice od koje naravno neće biti ništa. Ili vi držite Gardu cara Lazara ozbiljnom? Onu koja na Kosovo neće ići, kako sama kaže, ako ne dobije dozvolu kosovskih vlasti. Vrlo legalistički, priznajem. Toliko o njima.

Spremam tekst o Strormfrontu. Zadovoljni?
irvas irvas 14:40 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
Za zdravlje "babe" demokratije.Kakav crni rat? Budimo ozbiljni. Srbija neće ponovo ratovati oko Kosova. Sve je to gromopucatelna retorika desnice od koje naravno neće biti ništa. Ili vi držite Gardu cara Lazara ozbiljnom? Onu koja na Kosovo neće ići, kako sama kaže, ako ne dobije dozvolu kosovskih vlasti. Vrlo legalistički, priznajem. Toliko o njima.Spremam tekst o Strormfrontu. Zadovoljni?


krajnje je neozbiljno od tebe maljkovicu sto kao politicki analiticar zanemarujes postojanje organizacije kao sto je ta garda cara lazara. nezaboravi da fasizam uvek pocinje sa margine.

prvo si napisao tekst o LDP-u. sledeci u serijalu je tekst o stormfrontu. hm... jel to da drzis ravnotezu posto su obe grupe ekstremisticke?
Dušan Maljković Dušan Maljković 14:48 21.12.2007

Re: interpretacija

Nisam rekao da je sledeći, nego da spremam. I neću "esktremistički" izjednačiti LDP i Stormfront, nećete me baš tako lako navući na tanak led. Mada su neki rasistički stavovi visokih predstavnika LDP izrazito rasistički -- pogledajte ono o "biološkom otpadu" Nikole Samardžića, kao i njegove "rane radove" iz "Pogleda".

Ne zanemarujem Gardu, nego samo ne očekujem da će ona boriti protiv NATO pakta. Ne slažete se? Mislite da je to iracionalna procena?
irvas irvas 15:00 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
Nisam rekao da je sledeći, nego da spremam. I neću "esktremistički" izjednačiti LDP i Stormfront, nećete me baš tako lako navući na tanak led. Mada su neki rasistički stavovi visokih predstavnika LDP izrazito rasistički -- pogledajte ono o "biološkom otpadu" Nikole Samardžića, kao i njegove "rane radove" iz "Pogleda".Ne zanemarujem Gardu, nego samo ne očekujem da će ona boriti protiv NATO pakta. Ne slažete se? Mislite da je to iracionalna procena?


ok dusane, mene vise brine Garda koja ume fizicki da napada svoje politicke protivnike. ti kao gay bi trebao da budes svestan opasnosti takvih organizacija. kakav crni NATO...

btw, moze malo tih "ranih radova" iz "pogleda" da se svi uverimo.
Dušan Maljković Dušan Maljković 15:04 21.12.2007

Re: interpretacija

Naravno da sam za to da se sve paravojne formacije pohapse i da im se sudi, pre svega za kršenje Ustava. Skandal je da to nije odavno urađeno.

A što se Samardžića tiče, vrlo rado.

"Mase su već pridobijene, naročito evropski podmladak, tzv. američkim snom, video spotovima, crnačkim izgledom, đubre-hranom i holivudskim smećem. U takvom kontekstu, postavlja se pitanje šta konkretno, u godini svog ujedinjenja, nudi Evropa, jednako sebi i preostalom svetu. I da li oni pompezno najavljivani paketi ugovora sadrže išta osim puke birokratske demagogije i mehanizama kapitulacije pred udruženim silama prekookeanske agresije novog poretka, nadnacionalnog kapitala, masonskog zla, mojsijevske okrutnosti, cionističkog utilitarizma i neonacističke ideologije zaborava istorije i ukidanja kolektivnih, nacionalnih suvereniteta i individualnih posebnosti.“ (Nikola Samardžić, „Pogledi“, 13. 11. 1992, str. 8-11)

„Srpski narod mora bojkotovati jugoslovenski referendum koji vodi stvaranju separatnih država izvedenih iz novokomponovanih nacija... Jugoslovenski referendum, u ma kojem svom obliku, pogaziće srpska etnička i istorijska prava na celoj današnjoj teritoriji južnoslovenske države. (...) Po etničkom pravu, u srpsku državu morale bi ulaziti sve one teritorije koje naseljavaju Srbi. U slučaju druge, komunističke Jugoslavije, to su, osim Srbije, Crna Gora, istočna Hercegovina, veliki deo Bosne, delovi Makedonije, Baranja i nekadašnji granični pojas u Slavoniji, Hrvatskoj i Dalmaciji. (...) Uvek se zaboravlja pravim rečima objasniti da je na prostorima Stare Srbije, na Kosovu, Metohiji, i u okolnim oblastima današnje Srbije, Makedonije, Crne gore i Albanije, u poslednja tri stoleća, izvršen genocid Albanaca i Arbanasa nad Srbima. Stoga Srbi Kosovo i Metohiju mogu smatrati isključivo kao oblast pod stranom i neprijateljskom okupacijom, gde je izvršen pogrom srpskog stanovništva, proterivanje, preveravanje, odnarodnjavanje, i uništenje sakralnih spomenika najviše umetničke i duhovne vrednosti, zatim, srpske ratarske kulture, i, u novije vreme, materijalnih dobara, pre svega industrije. (...) Pod poluvekovnom vladavinom iste partije izvršen je, na gotovo celom jugoslovenskom prostoru, još jedan genocid, nasilnim i podmuklim odnarodnjavanjem dela srpskog naroda, stvaranjem takozvanih nacija Crnogoraca, Muslimana i Makedonaca, koji su danas nosioci separatističkih tendencija razbijanja Jugoslavije, sve pod izgovorm tobožnjeg nacionalnog i državotvornog suvereniteta. Poznato je da su te nacije stvorene na osnovama srpskog etnosa i u srpskom istorijskom prostoru.“ („Pogledi“, 14. 6. 1991, str. 22 i 23)

Uostalom, Samardžić je skoro otvoreno rekao da je pisao za "Poglede" u "Utisku nedelje". Mnogi od njegovih ranih stavova i danas su prisutni, ali to niej ništa nepoznato -- pre bih rekao da je to opšte mesto i da je vrlo dobro poznato unutar stranke.
pufna pufna 15:19 21.12.2007

Re: interpretacija

Ili vi držite Gardu cara Lazara ozbiljnom?


ni ja je ne drzim ozbiljnom, ali nazalost strasno stetnom. I ozbiljna je ta steta. I ozbiljno je sto niko sem LDP- a ne prica o toj steti.
a ti i dalje zloupotrebljavaj izjave velikih ljudi u sitne svrhe.

p.s. rani radovi nekoga ( NIkole Samrdzica) su rani radovi i nemaju veze sa ldp-om. BIlo bibolje po Srbiju da su i drugi intelektualci presli taj put transformacije.
doktorka doktorka 15:23 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
Spremam tekst o Strormfrontu. Zadovoljni?


ne bi me iznenadilo da u tom tekstu , stormfront izjedancite sa ldp-om


nestorijanac nestorijanac 15:25 21.12.2007

Re: interpretacija

BIlo bibolje po Srbiju da su i drugi intelektualci presli taj put transformacije.

Boljitak Srbije zavisi od transformacije intelektualca !!!!
Ova misao kao da je aksiom liberalnog tumacenja boljitka, Srbije, transformacije intelektualca, ali i puta te transformacije !!!!
irvas irvas 15:28 21.12.2007

samardzic i pogledi

dusane, hvala za citat.
o tim tekstovima je samardzic vec govorio u pescaniku.
ljudski je gresiti, evo, ti to dobro znas. bio si u sdu a sad si pajtos sa isidorom bjelicom koja je deklarisani fasista.
Exitus Letalis Exitus Letalis 15:50 21.12.2007

Re: interpretacija


Dušan Maljković
Nisam rekao da je sledeći, nego da spremam. I neću "esktremistički" izjednačiti LDP i Stormfront, nećete me baš tako lako navući na tanak led. Mada su neki rasistički stavovi visokih predstavnika LDP izrazito rasistički -- pogledajte ono o "biološkom otpadu" Nikole Samardžića, kao i njegove "rane radove" iz "Pogleda".

Ne zanemarujem Gardu, nego samo ne očekujem da će ona boriti protiv NATO pakta. Ne slažete se? Mislite da je to iracionalna procena?1. vrlo je zabrinjavajuće da se garda cara lazara uopšte mogla da registruje.
2. takođe je zabrinjavajuće da nisu pohapšeni jer po zakonu su zabranjene paravojne formacije.
3. njihov komandant je kandidat za predsednika srbije.

kao poslednje - u današnjem peščaniku nikola samardžić je rekao da je mislio drugačije i da je pogrešno mislio. šta je problem priznati. njemu nije. ljudi se menjaju. neki nabolje a neki ne.
eto, nikola izašo iz pogleda a ti ufurao punim jedrima da zauzmeš taj prostor.

p.s. kako si se samo setio da baš sad kad je počela kampanja i ti pređeš u tabor koji će da fura tu priču od čedi i ldp-u kao najvećoj šteti?
jel si to sam smislio?

Dušan Maljković Dušan Maljković 16:20 21.12.2007

Re: interpretacija

1. vrlo je zabrinjavajuće da se garda cara lazara uopšte mogla da registruje.
2. takođe je zabrinjavajuće da nisu pohapšeni jer po zakonu su zabranjene paravojne formacije.
3. njihov komandant je kandidat za predsednika srbije.


To je i moja teza i to sam već rekao.

Što se Samardžića tiče, on je NAVODNO promenio stavove u odnosu na devedesete. Da, retorika je upeglanija, ali on i dalje ima rasističke stavove i podržava rehabilitaciju četništva. Evo recentnih izjava:

„Poricanje antifašizma odigravalo se i u procesu negiranja antifašističkog karaktera Jugoslovenske vojske koja je odbila kapitulaciju. Zanemarivao se ukupni zajednički doprinos borbi za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije koju su uporedo vodili monarhisti i komunistički partizani." Nikola Samadržić, Danas, oktobar 2007.

«Opčinjena potrošenom mitologijom koju tumači u sinkretizmu potonjeg, postfeudalnog svetosavlja, ruskog mita i duhovnosti ibarske magistrale, nacija se još jednom opredelila u smislu uništenja svojih preostalih životnih snaga koje usisava azijatska mentalna despotija dominantnih elita.» Nikola Samadržić, Danas, februar 2005.

''Nama je potrebna naša sopstvena transformacija, nama nije potrebno da kao neki biološki otpad zagadimo Evropsku uniju na onaj način na koji je Evropska unija povremeno bila primoravana na određene geostrateške ustupke, pa je primala Grčku, Kipar, Bugarsku i Rumuniju'' Nikola Samardžić, Peščanik, septembar 2007.

A što se "ranih radova" tiče -- kakva je odgovornost učešća u širenju propagnde velike Srbije u devedesetim? Samardžić može dakle da "opere ruke" deklaracijom da je promenio stav, ali može li da ukine odgovornost? I šta u političkom prostoru radi osoba koja se u doba rata na ex-YU zalagala za četništvo i širila anti-semitsku propagandu?

Exitus Letalis Exitus Letalis 16:52 21.12.2007

Re: interpretacija

Dušan Maljković
1. vrlo je zabrinjavajuće da se garda cara lazara uopšte mogla da registruje.
2. takođe je zabrinjavajuće da nisu pohapšeni jer po zakonu su zabranjene paravojne formacije.
3. njihov komandant je kandidat za predsednika srbije.


To je i moja teza i to sam već rekao.

Što se Samardžića tiče, on je NAVODNO promenio stavove u odnosu na devedesete. Da, retorika je upeglanija, ali on i dalje ima rasističke stavove i podržava rehabilitaciju četništva. Evo recentnih izjava:

„Poricanje antifašizma odigravalo se i u procesu negiranja antifašističkog karaktera Jugoslovenske vojske koja je odbila kapitulaciju. Zanemarivao se ukupni zajednički doprinos borbi za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije koju su uporedo vodili monarhisti i komunistički partizani." Nikola Samadržić, Danas, oktobar 2007.

«Opčinjena potrošenom mitologijom koju tumači u sinkretizmu potonjeg, postfeudalnog svetosavlja, ruskog mita i duhovnosti ibarske magistrale, nacija se još jednom opredelila u smislu uništenja svojih preostalih životnih snaga koje usisava azijatska mentalna despotija dominantnih elita.» Nikola Samadržić, Danas, februar 2005.

''Nama je potrebna naša sopstvena transformacija, nama nije potrebno da kao neki biološki otpad zagadimo Evropsku uniju na onaj način na koji je Evropska unija povremeno bila primoravana na određene geostrateške ustupke, pa je primala Grčku, Kipar, Bugarsku i Rumuniju'' Nikola Samardžić, Peščanik, septembar 2007.

A što se "ranih radova" tiče -- kakva je odgovornost učešća u širenju propagnde velike Srbije u devedesetim? Samardžić može dakle da "opere ruke" deklaracijom da je promenio stav, ali može li da ukine odgovornost? I šta u političkom prostoru radi osoba koja se u doba rata na ex-YU zalagala za četništvo i širila anti-semitsku propagandu?potpuno sam šokirana. izvlačiš iz konteksta i misliš da si car. bedno.
ajde citiraj blelicu?
i koliko je ona širila tu propagandu sa drugaricama vidom crnčević, simonidom stanković (my lover is chetnik) u udruženju internacionalnog naziva "samo srpkinja spašava srbina".
ona ti je frend.
a njeni popovi i njeni fanovi su okrvavili nas na gej paradi.
ček, jel ona tada izašla u javnost da to osudi il je tebi na uvce rekla - uf, baš je grozno. ili ima svog privatnog geja.
ivana23 ivana23 17:38 21.12.2007

Re: interpretacija


O demokrtiji - Borislav Pekic
Ruben Ruben 22:58 21.12.2007

Re: interpretacija

pufna
Ili vi držite Gardu cara Lazara ozbiljnom?


ni ja je ne drzim ozbiljnom, ali nazalost strasno stetnom. I ozbiljna je ta steta. I ozbiljno je sto niko sem LDP- a ne prica o toj steti.
a ti i dalje zloupotrebljavaj izjave velikih ljudi u sitne svrhe.

p.s. rani radovi nekoga ( NIkole Samrdzica) su rani radovi i nemaju veze sa ldp-om. BIlo bibolje po Srbiju da su i drugi intelektualci presli taj put transformacije.


Misliš da je u pitanju ,,transformacija,,?
Ja mislim da je u pitanju oportunistička mimikrija pokušaja jedne karijere.
m.agrippa m.agrippa 23:11 21.12.2007

Re: interpretacija

Status Kosova se zna? Sto se pregovara(lo) onda bezveze?

Koji su to uslovi za demokratiju?

Ratoborna, kriticka, misleca javnost je prvi i jedini preduslov za demokratiju, mozda demokratija jednom i dodje u Srbiju. Znaci, ne mnozina. Jednina. Samo jedan uslov mora da se ispuni.

Na Jovanovica ne bih da trosim vreme, kb-ove bandwidth-a i da habam tipke...
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 00:18 22.12.2007

Re: interpretacija

pufna
rani radovi nekoga ( NIkole Samrdzica) su rani radovi i nemaju veze sa ldp-om. BIlo bibolje po Srbiju da su i drugi intelektualci presli taj put transformacije.


kakvi bre rani radovi coveka koji ima vise od 30 godina? - to je zreo covek. I sasvim je ok ako neko UNEKOLIKO IZMENI svoje misljenje (koriguje, usavrsi) ... ali da ga promeni za 180%??? Taj da ima i malo ljudskog dostojanstva ne bi vise nikad o politici rekao ni rec u javnosti ... Znaci za 10 godina ce opet da "okrene curak naopako" pa da pljuje po onom sto sad uzdize u nebo?

E znas i ti pufno da budes neozbiljna ...
Geronimo Geronimo 09:00 22.12.2007

Re: interpretacija

Gododine Maljkovicu,
kao poslednje - u današnjem peščaniku nikola samardžić je rekao da je mislio drugačije i da je pogrešno mislio. šta je problem priznati. njemu nije.

Vase ignorisanje ovako umnog odgovora pokazuje da ste bezosecajni i da ne umete da prastate ljudima kao sto oni sami sebi umeju oprostiti. Surovi ste. Vama je bitnije sto su takvi tekstovi naveli gomile mladih ljudi da idu da ginu po nekim vukojebinama i da pre nego poginu po tim istim vukojebinama pobiju sto vise ljudi. Zar vam bar sada nije jasno da to nije bitno? Covek priznaje da je gresio. Sta se vas ticu oni koji zbog takvih "gresaka" vise nisu zivi? Sta je i vama problem da se promenite i kazete boli vas briga?
adam weisphaut adam weisphaut 09:07 22.12.2007

Re: interpretacija

Vama je bitnije sto su takvi tekstovi naveli gomile mladih ljudi da idu da ginu po nekim vukojebinama i da pre nego poginu po tim istim vukojebinama pobiju sto vise ljudi.

Sta kazes isli zbog tadasnjih (inace sramnih) ideja Nikole Samardzica ? Ne zbog mobilizacije, ne zbog drzavne politike, ne zbog drzavne propagande, ne zbog ideja akademije, cika Dobrice, tata Ljube, Voje Kostunice....
Svasta od tebe, Bonneru.
adam weisphaut adam weisphaut 09:31 22.12.2007

Re: interpretacija


Vaso, ja se vec zabrinuo, pluvacina LDP-a bez tebe da prodje.
No samo za tebe jedan odlican komentar sa foruma:
Hill Bill
View Member Profile
Add as Friend
Send Message
Find Member's Topics
Find Member's Posts

post 15.12.2007, 02:26
Post #82

Group: Members
Posts: 2147
Joined: 07.06.2004
Member No.: 7722
"Slučaj" Samardžić na najbolji način pokazuje da nema korisnog nacionalizma i svu za(b)ludnost političkih kata srpske opozicije spočetka devedesetih. U svom slepilu borbe protiv komunizma, mnogi "intelektualci" nisu ni primetili banalnu činjenicu da su na vlasti nacisti već smenili komuniste, ako je takvih i bilo. I onda su benzinom gasili vatru pokušavajući da predstave svoj nacionalistički CV boljim i od onoga koji štampa formular, postavlja etalone srpstva i ocenjuje kandidate za elitno srpstvo. Gle čuda, bila je to neuspešna taktika.
Sada bi mnogi opet hteli da sakriju kako su išli na Vučje mitinge, dizali tri prsta i klicali SVI, SVI, SVI! Govorili za Atanasija Jeftića kako je pop, ali dobar čovek jer je strahovao da neverni Milošević nije pouzdan izvođač Projekta. Onaj isti Atanasije kojem se ukazao Radovan kao bolji. Kome se to opozicioni brk nije smešio kada je Doktor Čaavoški zazivao "oštro oko i sigurnu ruku" kao lek protiv komunizma? Docnije se pokazalo da je tretman tog pravnog Mengelea primenjiv za sva obličja antifašizma.
Naravno da je Samardžić gubav. Gubav je onoliko koliko i svaki onaj koji ne vidi da nacionalizam vodi u fašizam i da se taj proces ne može držati kontrolisano. Onoliko koliko to danas ne vide oni koji ponovo misle da se to može.
U Srbiji, jedina doslednost koja se poštuje je doslednost u gluposti. Opametiti se je čin izdajstva. Izdaja Srpstva.
pufna pufna 11:48 22.12.2007

Re: interpretacija

covek priznaje da je gresio i zato ne ucestvuje u preraspodeli nikakvih politickih funkcija.
Drugo, njegovo pisanije nije nikog specijalno oteralo u rat. Za to se pobrinio SEselj i kompanija koja sad sedi u parlamentu.
Za to je neophodno agitovanje koje je srs radio .A ako cemo o pisanju, pisanje laznih izvestaja mucenja Srba i davanje laznih ratnih izvestaja, a takvih je prepun rts i ostalo ''oslobodjeno novinarstvno'', je mnogo veci uticaj imalo na plebs.
ako vec zelite da premeravate neciji zlocin.
I to VI koji ste tada isto mislili kao i sada- da se zlocin isplati.

Ja ni 89, ni 90, ni 91 nisam bila za rat. Nisam posetila usce, pa se ne busam u junacke grudi popijenih suzavaca, a vidim ovde na blogu ( sem Ruben-a) se sve veliki nadnacionalni mislioci javili da izraze svoj stav po pitanju pisanja Samardzica.
lepo, nema sta.

p.s. ok, meni treba soda bikarbona da lakse svarim to sto citam ovih dana od Samardzica, ali ako i njemu treba kad se osvrne na svoj rad, onda mi je ipak, malo lakse.
kad bi barem druge ''velicine'' malo upale u taj introspektivni proces, gde bi nam bio kraj. a i kad bi se malo sklonile sa politcke scene...
adam weisphaut adam weisphaut 12:09 22.12.2007

Re: interpretacija

a vidim ovde na blogu ( sem Ruben-a) se sve veliki nadnacionalni mislioci javili da izraze svoj stav po pitanju pisanja Samardzica.

Kada svi oni (osim Rubena, slazem se) prozivaju Samardzica za njegovo pisanje u Pogledima to je otprilke kao da heroinski zavisnici prozivaju nekog zato sto su otkrili da je duvao kad je bio mlad.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 16:47 22.12.2007

Re: interpretacija

pufna
covek priznaje da je gresio i zato ne ucestvuje u preraspodeli nikakvih politickih funkcija.
Drugo, njegovo pisanije nije nikog specijalno oteralo u rat. Za to se pobrinio SEselj i kompanija koja sad sedi u parlamentu.


Ma daj Pufno, da si opravdavala pisanje Biljane Srbljanovic u Pogledima pridruzio bih ti se. Ona sa svojih 20 godina JESTE bila "politicka klinka" a koliko negde procitah i pisala je samo o umetnosti ... pa joj se i moze zameriti samo "lose drustvo".

Ali Samardzic je bio zreo i pisao je stvari koje su ekstremnije i od Seseljevih. Bio je jedan od glavnih i najeksponiranijih politikcih "kometmentatora i pisaca" u najvaznijem glasilu onih koji su sirili versku i nacionalnu mrznju pocetkom 90-ih i pozivali u rat. Pa ko je slao u rat ako nije on i to njegovo pisanje? Kad sam ovih dana procitao sta je sve pisao nisam mogao da poverujem...

Covek jeste "politicki gubavac" (kako lepo kaze ovaj Adamov citat) ... i kao takav bi trebao da se sakrije u misiju rupu...

Ali ja ne bih na njega ni trosio reci nego pitao sve LDP-ovce: kako dozvoljavate bruku da vam se takav covek nadje na izbornoj listi? Pa taj ce sutra opet da napravi politicki U-Turn i da vas sve pljuje. I kakva crna "promena misljenja"? Jedan birac SRS moze da promeni misljenje ali na sta bi to licilo da Seselj "promei misljenje" i pocne da zastupa "bratstvo i jedinstvo", "gradjanske ideje" i da se se pojavi na izbornoj listi LDP? ... Jos samo fali i da Mira Markovic "promeni misljenje" i da se pojavi u Pescaniku ...
Milan M. Ćirković Milan M. Ćirković 16:55 22.12.2007

Re: interpretacija

Virtuelni Vasilije

Ma daj Pufno, da si opravdavala pisanje Biljane Srbljanovic u Pogledima
pridruzio bih ti se. Ona sa svojih 20 godina JESTE bila "politicka
klinka" a koliko negde procitah i pisala je samo o umetnosti ... pa joj
se i moze zameriti samo "lose drustvo".

Ali Samardzic je bio zreo i pisao je stvari koje su ekstremnije i od
Seseljevih. Bio je jedan od glavnih i najeksponiranijih politikcih
"kometmentatora i pisaca" u najvaznijem glasilu onih koji su sirili
versku i nacikonalnu mrznju pocetkom 90-ih i pozivali u rat. Pa ko je
slao u rat ako nije on i to njegovo pisanje? Kad sam ovih dana procitao
sta je sve pisao nisam mogao da poverujem...

Covek jeste "politicki gubavac" (kako lepo kaze ovaj Adamov citat) ... i kao takav bi trebao da se sakrije u misiju rupu...

Ali ja ne bih na njega ni trosio reci nego pitao sve LDP-ovce: kako
dozvoljavate bruku da vam se takav covek nadje na izbornoj listi? Pa
taj ce sutra opet da napravi politicki U-Turn i da vas sve pljuje. I
kakvo crna "promena misljenja"? Jedan birac SRS moze da promeni
misljenje ali na sta bi to licilo da Seselj "promei misljenje" i pocne
da zastupa "bratstvo i jedinstvo", "gradjanske ideje" i da se se pojavi
na izbornoj listi LDP? ... Jos samo fali i da Mira Markovic "promeni
misljenje" i da se pojavi na Pescaniku ...


Ma dajte, Vasilije, stvarno je neozbiljno da koristite svaku priliku za pljuvanje po ldp-u. Nego, samo par stvari:
1. Sto nam ne kazete gde ste to "negde" procitali, pa cete videti da ni ti izvori koji se *ovih dana* plasiraju nisu nimalo pouzdani.
2. Jel ste vec spalili sve knjige Gintera Grasa? Jel i Ginter Gras treba da se "krije u misjoj rupi"? Ima ljudi koji to misle, ali meni se cini da su to budale. Jer, ko je bez greha, neka prvi baci kamen.
3. Za razliku od Mire Markovic - i onih za koje Vi mislite da su intelektualci, a sto smo imali prilike da citamo - NS je istinski intelektualac, briljantan mislilac i pisac bar jedne sjajne knjige. Procitajte prvo "Istoriju Spanije", pa onda se izjasnjavajte malo o tome mozete li ga porediti sa mirom, koja dve prosto-prosirene recenice nije znala da sastavi.
4. Vas toboznji reductio ad absurdum je potpuno promasen - da Seselj promeni misljenje, svako normalan ko zeli dobro Srbiji bi to pozdravio, pre svega zbog toga sto bi to jednom delu njegovih biraca ispranih mozgova odvelo u apstinenciju.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 16:57 22.12.2007

Re: interpretacija

Adam
Vaso, ja se vec zabrinuo, pluvacina LDP-a bez tebe da prodje.


Gde ti vidis pljuvacinu LDP-a? To si ti samo preosetljiv Adi pa i najmanju kritikicu nekog Cedinog "bisera" (kao sto je ovaj) nazivas "pljuvacinom".

Malte ne u svakom Cedinom intervuju ima ovakvih gafova ... koji i u kontekstu i izvan njega znace jedno te isto - blamazu. Pa valjda si video da su ovde i neki Cedini fanovi tvrdili da Ceda "nije za javnost". A objektivni&neutralni Vaslije je odavno rekao da je Ceda najkorisniji za svoju partiju na plakatama - posto tu moze samo da "izgleda" a ne moze nista da kaze :))))))))

Kad bi Ceda (ne daj boze) postao predsednik onda bi nas u inostranstvu najbolje predstavljao - na nekoj modnoj pisti :)))

Njemu bi izgleda bila demokratska samo ona vecina koja bi izabrala njega i njegovu partiju ... sve ostale ne priznaje covek ... ili drugim recima, u Srbiji nikad nece biti demokratske vecine (po Cedi:)))
angie angie 16:59 22.12.2007

Re: interpretacija

Sto nam ne kazete gde ste to "negde" procitali, pa cete videti da ni ti izvori koji se *ovih dana*ja prepoznala iste pouzdane izvore iz kurira, koji se zbog razumljivih razloga ne mogu navesti.

a vasa ko vasa!
adam weisphaut adam weisphaut 17:20 22.12.2007

Re: interpretacija

Kad bi Ceda (ne daj boze) postao predsednik onda bi nas u inostranstvu najbolje predstavljao - na nekoj modnoj pisti :)))

Zbunio si se, Vaso. Mislis na tvog Borisa
A evo savrsene parfraze svih Borisovih govora:
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 17:49 22.12.2007

Re: interpretacija

Milan M. Ćirković
Sto nam ne kazete gde ste to "negde" procitali, pa cete videti da ni ti izvori koji se *ovih dana* plasiraju nisu nimalo pouzdani.


g. Cirkovicu,

uglavnom sve informacije o politici (o kojoj i diskutujem ovde) nadjem na netu i/ili uz pomoc Google-a (knjige koje citam nemaju veze sa politikom ... nemam jednostavno vremena). Pa sam ovo procitao na nekom forumu bgcafe (inace ne pratim taj forum pa ne znam cime se bavi) ... interesovalo me da saznam vise posto je to vidim sad "vruca tema" ovde. Evo pogledajte i vi LDP nacionalisti... postoje kopije casopisa Pogledi tako da ne verujem da su plagijati - ako jesu vec bi bilo demantovano. A morate prizanti da je prosto NEVEROVATNO ... u nekim stvarima je prevazisao i Seselja ...

Jel ste vec spalili sve knjige Gintera Grasa? Jel i Ginter Gras treba da se "krije u misjoj rupi"?


Taman posla, Gras je sjajan primer za one kojima se "oprasta" ... bio je valjda 17-godisnji klinac kao i milioni njegovih POTPUNO NEVINIH vrsnjaka u Nemackoj u to vreme. To sto je kasnije neke stvari precutao jeste moralno problematicno ... ali i tu imam razumevanja.

NS je istinski intelektualac, briljantan mislilac i pisac bar jedne sjajne knjige. Procitajte prvo "Istoriju Spanije", pa onda se izjasnjavajte malo o tome mozete li ga porediti sa mirom


Meni dosta da od tog vaseg "istinskog intelektualca" procitam: ... u poslednja tri stoleca, izvrsen genocid Arbanasa i Albanaca nad Srbima. Stoga Srbi Kosovo i Metohiju mogu smatrati iskljucivo kao objekt pod stranom i neprijateljskom okupacijom... pa zakljucim da se radi o "briljantnom misliocu" Seseljevskog tipa. A takve prepustam vama za citanje i diviljenje ...

Vas toboznji reductio ad absurdum je potpuno promasen - da Seselj promeni misljenje, svako normalan ko zeli dobro Srbiji bi to pozdravio


Pa naravno da bih i ja pozdravio Seseljevu promenu misljenja a pogotovo povlacenje iz politike.

Ali ne bih nikad mogao da glasam za listu na kojoj se nalazi takav "promenjeni" Seselj. Ni za tu politicku opciju. A ne bih nikad bio ni potpuno uveren u trajnost te promene. Vi bi izgleda mogli sve to. Svaka cast...

pozz

ps. valjda je jasno da ne mislim ja da je nesto lose u tome sto je Samardzic promenio misljenje. Smatram samo da je nemoralno njegovo dalje baveljnje politikom ako je zaista ukapirao tezinu svega onoga sto je nekad pricao. A ekstremizam je bio takav ... i preokret tako drastican da ne mogu ni da budem ubedjen u iskrenost svega. A i da nece opet da dodje do nekog novog preokreta ...


bilbo bilbo 11:33 23.12.2007

Re: interpretacija

Maљković
A ko će da stvori uslove za demokratiju? Samoizabrana politička elita? Vi? Ja? Ko?

I šta će biti u međuvremenu? Koji sistem vlasti?


A zašto si mi tako nedemokratski obrisao komentare, koji nikog ne vređaju? Sloboda govora je азбука demokratije.
Doctorinho Doctorinho 05:38 21.12.2007

For The Win

Recommendation
milos g. milos g. 05:55 21.12.2007

tema je da nemam komentar

"Čedomir Jovanović je nakon poslednjih parlamentarnih izbora rekao da LDP ne priznaje volju većine jer ta većina nije demokratska"

osim sto je recenica,dal se neko cudi,izvucena iz konteksta,ne znam i sta vise bojim se za nasega dragog autora.
U cemu je problem D.M.?jel Vasa masta moze da dosegne dalje od cinjenice da Zoran Djindjic nije zaboravljen,izbrisan,ubijen kako su to prizeljkivali izvrsioci tj njihovi naredbodavci koji se ne vole bas pojavljivati po sudovima.Kako na sudjenju za ubistvo Zoranu tako i po privatnim parnicama.
Promenite temu. Dosadni ste vise.
(jel ste jos uvek na Djordju V. sa skorasnjeg posta N.Milenkovica ili ste pronasli neku novu filosofsku supstancu.)
Ako bih ja ili bilo ko napisao svoje sitno zapazanje i obogatio ga npr.Baudrillar-omu paketu sa njegovom slikom (jednom od lepsih,poluprofil npr.crno beli!!!),ne bi li ljudi pomislili kako sam ja-ili mi-jedan krasan tip-tipovi....
irvas irvas 06:28 21.12.2007

manipulacija

milos
osim sto je recenica,dal se neko cudi,izvucena iz konteksta,ne znam i sta vise bojim se za nasega dragog autora.

ne samo sto je izvuceno iz konteksta, vec je to sto je izvuceno iz konteksta, stavljeno u naslov posta i iskorisceno za dalju "analizu" sa sve citatima politickih filozofa. maljkovic prvo lazno optuzuje jovanovivca za politicki elitizam a onda razvja dalje pricu ovako:
maljkovic
Naprotiv, stranka treba da kažete upravo suprotno -- mi poštujemo volju većine, ali ne delimo sistem vrednosti za koji se ta većina opredelila -- i da onda konkretno, od stavke do stavke, pojasni koje su to vrednosti -- te da kroz najavu dolaska na vlast obeća uvođenje takvog sistema vrednosti. U suprotnom, proklamuje se van-demokratski "pokret otpora", a s druge strane imamo ostanak u parlamentu koji je izraz te volje većine koja se ne priznaje. Pomalo apsurdna pozicija, zar ne?

i ovako:
maljkovic
Jovanović pogađa u jednom: on problematizuje određene pretpostavke demokratskog funkcionisanja u neeksplicitnoj formi -- kada demokratija postaje puka procedura u kojoj mogu dominirati vrednosti nespojive sa njom samom? Nije li to upravo ono što se dogodilo u Nemačkoj, na primer, tridesetih godina prošlog veka? Ne preti li sličan scenario Srbiji i, uopšte, svakoj demokratiji? Ako razloga za Jovanovićevu zabrinutost ima, to opet ne dozvoljava suspenziju volje većine, već uvođenje ograničenja ko uopšte može učestvovati na demokratskim izborima -- danas to pravo nemaju oni koji ne poštuju njene pretpostavljene vrednosti (npr. nediskriminacija po osnovu nekog ličnog svojstva, što bi trebalo da preventivno deluje spram mogućnosti parlamentarne artikulacije rasizma). To naravno ne sprečava ekscesna odstupanja svojstvena savremenim demokratijama, ali bi sistemski trebalo da zaustavi mogućnost dolaska na vlast elita koje imaju rasističku agendu, te mogućnosti da se ona aktuelizuje.

ja stvarno ne znam maljkovicu sta ti mislis o blogerskoj javnosti? valjda da smo svi imbecili kojima moze da se manipulise na ovako glup nacin?
brisi sad koliko hoces. na to smo vec navikli kod tebe na blogu.

Dušan Maljković Dušan Maljković 07:15 21.12.2007

Re: manipulacija

Ne mislim o "blogerskoj javnosti", ne znam šta bi to uopšte bilo. Verujem da ovde ima izuzetno pametnih i obrazovanih ljudi i da je sa dosta njih moguće sasvim lepo diskutovati.

Mislim, takođe, o svojoj političkoj poziciji.
Dušan Maljković Dušan Maljković 07:17 21.12.2007

Re: tema je da nemam komentar

milos g
Ako bih ja ili bilo ko napisao svoje sitno zapazanje i obogatio ga npr.Baudrillar-omu paketu sa njegovom slikom (jednom od lepsih,poluprofil npr.crno beli!!!),ne bi li ljudi pomislili kako sam ja-ili mi-jedan krasan tip-tipovi....


Podržavam vas da napišete, sve sa Bodrijarovom slikom.
Exitus Letalis Exitus Letalis 22:12 21.12.2007

Re: manipulacija

ja stvarno ne znam maljkovicu sta ti mislis o blogerskoj javnosti? valjda da smo svi imbecili kojima moze da se manipulise na ovako glup nacin?
brisi sad koliko hoces. na to smo vec navikli kod tebe na blogu.
blogerska javnost ume i ovo da koristi, pa se ne da zavarati baš lahko, sem ako neće dobrovoljno
sleepless sleepless 07:36 21.12.2007

Volja vecine

alselone alselone 08:36 21.12.2007

PP - pozdrav i preporuka

Super tekst.

Dusane

Uzivala sam citajuci Vas tekst
Nenad M. Nenad M. 09:03 21.12.2007

Dusane,

moje slutnje se obistinjuju. Nacinom na koji pises o ldp-u i samo o ldp-u ozbiljno konkurises za NSPM i u nekoj od hronoloskih iteracija, mozda i nasledis Djordja Vukadinovica.

Citiras samog sebe, (zlo)namerno izvlacis stvari iz konteksta a citanosti radi dajes bobmasticne naslove koji nemaju veze sa pamecu.

Don't hold back, cause you woke up in the mornin',
with the mission to move, so i make it harder.
don't hold back, if you think about it,
so many people do, be cool man, look smarter.
don't hold back, and you shouldn't even care,
bout those losers in the air, and their crooked stares.
don't hold back, cause there's a party over here,
so you might as well be here, where the people care.
don't hold back...

the world, is holdin' back, the time has come to
the world, is holdin' back, the time has come to
the world, is holdin' back, the time has come to
galvanize!, is holdin' back, c'mon, c'mon, c'mon....

Nenad M. Nenad M. 09:07 21.12.2007

mali trolZa sve kojih se tice


youtube.com/ldptv
schweppes schweppes 09:07 21.12.2007

demokratija

Dušane, preporuka za tekst.
Ne sećam se da sam na blogu imao priliku čitati tekst koji na filozofsko/kritički način sagledava koncept demokratije. Koji diferencira demokratske procedure, sistem vrednosti, i sve druge sadržaje date u kvazi demokratskoj formi čiji je jedini cilj uzurpirati vlast po svaku cenu, u "korist" svih. Ne sećam se da je neko bar na nivou ideje, radne hipoteze, doveo u pitanje ultimativnost "demokratskog" koncepta, ocrtao spektar kritičkih tačaka potencijalnog izobličenja dmokratskih vrednosti (u korist nedemokratskih) ili bar pokušao dati komparativnu pogled na alternative demokratiji. U vašim tekstovima nailazim upravo na takve nakane. Odsustvo strasti, izuzev kritičko/filozofske, vašim tekstovima daje posebnu vrednost. Nadam se da nećete ovde stati.
adam weisphaut adam weisphaut 09:14 21.12.2007

Re: demokratija

Nadam se da nećete ovde stati.

I ja se nadam da ce otici tamo gde pripada http://www.nspm.org.yu/
schweppes schweppes 09:47 21.12.2007

Re: demokratija

I ja se nadam da ce otici tamo gde pripada


To kažete, naravno, u ime demokratije, poštovanja tudjeg prava na različitost, vlastito mišljenje, ....
Vidite, da bi LDP demokratski vladao potrebno bi bilo da više od 90% gradjana Srbije ode, negde, "tamo gde treba/pripada".. .
Sudeći po demokratičnosti "LDP demokratije" mislim da nećemo dugo čekati da na predlog baš takvog rešenja.
adam weisphaut adam weisphaut 10:11 21.12.2007

Re: demokratija


To kažete, naravno, u ime demokratije, poštovanja tudjeg prava na različitost, vlastito mišljenje, ....
Vidite, da bi LDP demokratski vladao potrebno bi bilo da više od 90% gradjana Srbije ode, negde, "tamo gde treba/pripada".. .
Sudeći po demokratičnosti "LDP demokratije" mislim da nećemo dugo čekati da na predlog baš takvog rešenja.

A da pokusate da ne spocitavate ono sto nisam rekao?
Kako time sto smatram da tuzno pisenije bloggera Maljakovica na nivou NSPM dolazite do toga da mu se time ugrozvaca sloboda govora? Ili za vase istomisljenike vazi status "svetih krava", o kojima se ne da diskutovati ?
Nenad M. Nenad M. 11:01 21.12.2007

Re: demokratija


adame pogledaj moj komentar, isto sam mu prorekao.
adam weisphaut adam weisphaut 11:08 21.12.2007

Re: demokratija

Nenad M.

adame pogledaj moj komentar, isto sam mu prorekao.

Pa naravno, Nenade. Iz aviona se vidi.
schweppes schweppes 11:15 21.12.2007

Re: demokratija

A da pokusate da ne spocitavate ono sto nisam rekao?
Kako time sto smatram da tuzno pisenije bloggera Maljakovica na nivou NSPM dolazite do toga da mu se time ugrozvaca sloboda govora? Ili za vase istomisljenike vazi status "svetih krava", o kojima se ne da diskutovati ?


Izvinjavam se. Nije mi bila namera da spočitavam nešto što niste rekli.
Učinilo mi se da preporuka, nada, da će "Maljković da ode tamo gde pripada" iz razloga što je "ovde" izneo svoj kritički stav (po mom mišljenju potpuno zasnovan), nikako nije u duhu vrednosti za koje neprestano tvrdite da se zalažete. Vi niste rekli da se ne slažete sa Maljkovićevim razmišljanjima. Umesto toga, iskazali ste nadu da će "otići tamo gde pripada". Šta više, navodite adresu njegove ideološke baze, NSPM, po meni potpuno zlonamerno i bez ikakvog racionalnog pokrića.Uz to,naivno tvrdite da vaša "nada" nije izraz pasivno/agresivnog, netolerantnog stava prema tezama koje iznosi i argumentuje Maljković.
Kada bi ste nekim slučajem znali ono što ne znate, smejali bi ste se sami sebi.
adam weisphaut adam weisphaut 11:37 21.12.2007

Re: demokratija

Scweppess, vei glupetate pa glupetate.
A da li pisanje za jedan site iskljucuje pisanje za drugi ?
Kada bi ste nekim slučajem znali ono što ne znate, smejali bi ste se sami sebi.

Ajde molim vas manite me svoje "ucene principijalnosti", utvrdili smo kolika je zapravo na onom site-u
Exitus Letalis Exitus Letalis 14:27 21.12.2007

Re: demokratija

schweppes
I ja se nadam da ce otici tamo gde pripada


To kažete, naravno, u ime demokratije, poštovanja tudjeg prava na različitost, vlastito mišljenje, ....
Vidite, da bi LDP demokratski vladao potrebno bi bilo da više od 90% gradjana Srbije ode, negde, "tamo gde treba/pripada".. .
Sudeći po demokratičnosti "LDP demokratije" mislim da nećemo dugo čekati da na predlog baš takvog rešenja.


ne, nego treba gradjani da imaju prave informacije. a toga nema.
sta da radi prosecan gradjanin, koji jedva ima crkavicu da plati nacionalni servis a o novinama da ne pricamo.
sem ovih za banku.
videli smo koji smo po obrazovanju u svetu. kolika je "upotrebna" vrednost skolovanja.
kada se to pocne da menja, menjace se i ostalo.
sad idu izbori i brzebolje uplatili po pet soma penzionerima da kupa i malo mesa za praznike, upalili grejanje da radi po celu noc da slave prodju zagrejani ne samo od rakije.

ogar ogar 09:24 21.12.2007

Hibrid demokatija

Samo nekoliko primedbi.

Ono sto je problem vezan za demokratiju i razlog što se sa njom teško izlazi na kraj je to što ona počiva ne na jednom već na dva principa: i na određenim vrednostima i na većini. Vrednosti su važnije, ali bez većine nema demokratije. Zbog toga je deo demokratske politike strpljiv rad da se određene vrednosti opravdaju i prihvate od strane što većeg broja ljudi.

LDP tu pravi prečicu, svi osim njih podržavaju zločine i fašisti su, zato njih treba naprosto potisnuti, njima vladati, mehanički ih suočavati sa nečim, a u ime vrednosti.

Kvaka je, naravno u tome, da su em vrednosti LDP pogresne i iskrivljene u njihovu korist, em je naravno njihov metod autoritaran. Dakle, LDP je autoritarna pre nego elitisticka stranka, s tim da je osnov autoritarnosti kod njih pronađen u relativno benignim stvarima, kao što je zapadni konzumerizam, EU, pacifizam, preferiranje Amerike u odnosu na Rusiju, itd.

I to je u neku ruku šteta, na toj strani sveta poreklo je dobrog broja vrednosti koje bi bile potrebne Srbiji.

doktorka doktorka 15:41 21.12.2007

Re: Hibrid demokatija

ogar
Samo nekoliko primedbi.Ono sto je problem vezan za demokratiju i razlog što se sa njom teško izlazi na kraj je to što ona počiva ne na jednom već na dva principa: i na određenim vrednostima i na većini. Vrednosti su važnije, ali bez većine nema demokratije. Zbog toga je deo demokratske politike strpljiv rad da se određene vrednosti opravdaju i prihvate od strane što većeg broja ljudi. LDP tu pravi prečicu, svi osim njih podržavaju zločine i fašisti su, zato njih treba naprosto potisnuti, njima vladati, mehanički ih suočavati sa nečim, a u ime vrednosti.Kvaka je, naravno u tome, da su em vrednosti LDP pogresne i iskrivljene u njihovu korist, em je naravno njihov metod autoritaran. Dakle, LDP je autoritarna pre nego elitisticka stranka, s tim da je osnov autoritarnosti kod njih pronađen u relativno benignim stvarima, kao što je zapadni konzumerizam, EU, pacifizam, preferiranje Amerike u odnosu na Rusiju, itd.I to je u neku ruku šteta, na toj strani sveta poreklo je dobrog broja vrednosti koje bi bile potrebne Srbiji.


o cemu vi to? ovo sto ste napisali " LDP tu pravi prečicu, svi osim njih podržavaju zločine i fašisti su" je zakljucak koji moze da zavede neupucene .jasno je da svima onima koji negiraju genocid u srebrenici , mladica i ostale ratne zlocince proglasavaju srpski herojima, zalazu se za ratnu politiku, rasisti su, i nacionalsti (da li treba da navodim primere) , fasizam je jako blizak. ne znam sta je tu sporno?
ogar ogar 18:08 21.12.2007

Re: Hibrid demokatija

"Sprečavanje promocije Peščanika u Aranđelovcu, i to po drugi put, jasno nam stavlja na znanje da živimo u fašističkoj državi! "
i
"Srbija se pretvara ne u tajno, već u otvoreno lovište na svakog ko odbija da bude u lancu mafijaša, kriminalaca, ratnih zločina, mržnje, nasilja i rata."

dakle, onaj ko nije lovljen taj je u lancu...

Dole A. Stosic govori da je on 1 u pravu a svih ostali na pustom ostrvu u krivu, a kad vam neko samo to isto preprica sto i sami govorite, onda po sto puta ponovljeno pitanje o cemu vi to. Dogovorite se jel hocete da svi ostali osim vas budu fasisti ili ne. Ako da, onda ja o tome pricam, ako ne onda postoji bar jos neko ko nije fasista, a nije ni sa vama. Ko je taj?
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 19:20 21.12.2007

Re: Hibrid demokatija

Dole A. Stosic govori da je on 1 u pravu a svih ostali na pustom ostrvu u krivu, a kad vam neko samo to isto preprica sto i sami govorite, onda po sto puta ponovljeno pitanje o cemu vi to. Dogovorite se jel hocete da svi ostali osim vas budu fasisti ili ne. Ako da, onda ja o tome pricam, ako ne onda postoji bar jos neko ko nije fasista, a nije ni sa vama. Ko je taj?

mala ispravka, A.Stosic kaze sledece: da je on 1 u pravu u situaciji kada je svih ostalih 9 ocigledno neobrazovano, ispod njegovih kapaciteta i slicno. Dakle, ne izvrci reci znate vrlo dobro sta sam rekao
ogar ogar 20:06 21.12.2007

Re: Hibrid demokatija

ovo sto govoris je jos gore,

evo nas je ovde dvadesetak na ovom blogu, mislimo razlicito, sta ti govori da ste ti i tvoji istomisljenici jedini obrazovani, pa ste zato u pravu?
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 20:22 21.12.2007

Re: Hibrid demokatija

ogar
ovo sto govoris je jos gore,

evo nas je ovde dvadesetak na ovom blogu, mislimo razlicito, sta ti govori da ste ti i tvoji istomisljenici jedini obrazovani, pa ste zato u pravu?


ne oqar, ja kazem da ako ti odes na pusto ostrvo i pored sebe imas ljude za koje pouzdano znas da od njih nema koristi, onda ces valjda .... da se vise ne ponavljam. Svama kostunjavim je bas tesko pricati
ogar ogar 20:54 21.12.2007

Re: Hibrid demokatija

A vi ldpovci bas tesko priznajete da nesto ne valja, ti na pustom ostrvu, umislio da si jedini obrazovan, ukinuo demokratiju i maltretiras sve ostale i niko to ne sme cak ni da primeti,

ps.

ja sam "kostunjav" mozda jedino kad jedem neko kostunjavo voce
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 02:56 22.12.2007

Re: Hibrid demokatija

eratori brisa

znaci neverovatan si. pricam hipoteticki.... valjda si imao u razredu ljude za koje si znao da si pametniji od njih... a jesi li imao ili nisi... ?
Nebojša Spaić Nebojša Spaić 09:40 21.12.2007

Ja demokrat

Ja demokrat nisam nigda bio,
Mada i sam mislio sam da sam,
I sad evo, smem priznati sta sam, i sto sam i od sebe krio.
Ja strepim od tog divljacnoga puka...


Svojevremeno sma te stihove drzao na svom radnom stolu dok sam u ona vremena bio sef pres centra Medija centra, na moju zabavu, zgrazanje kvazidemokrata i razumevanje normalnog sveta. Slusilo mi je to kao neki test.

A jdnom smo Medija centru uhvatili jednog sto je redovno krado sapun i pljuvao po ogledalu. Trajno sam ga izbacio. Posle par dana, vidi me on u redu za picu, tamo ispred staklenca, i pocne da mi objasnjava da ja kao demokrata treba da ga pustim da dolazi u Medija centar - a ja sam njemu recitovao navedene stihove dok nije otisao.

goricki goricki 10:01 21.12.2007

"Većina"

Kako u Srbiji dans definisati tu "većinu" neophodnu za demokratsko odlučivanje kada znamo da 1/3 birača ne glasa? Zatim oko 2 miliona nevidljivih građana koji samim tim što su nevidljivi ne mogu odlučivati u jednoj demokratskoj državi. I treće demokratija jeste vladavina većine kada je ona jasno definisana (ko što ovde nije) ali i vladavina prava, odnosno poštovanje zakona koji ograničavaju tu "većinu" u samovolji (što ovde opet nije slučaj). Mislim da je početak i kraj ove priče u precepciji pojedinca u odnosu na pojam demokratije. U ovom trenutku plodove iste u ovoj zemlji beru oni koji najmanje zaslužuju, jer je onaj drugi deo definicije demokratije kao vladavine zakona, možda slučajno, možda namerno, izbrisan iz udžbenika.


Loši đaci!
Djole Djole 10:07 21.12.2007

Odlican tekst

Steta je sto se sve ovo pretvara u diskusiju o LDP-u, kad je veci deo teksta posvecen ideji elitistickog vladanja.
Prosveceni apsolutizam nije nesto sto je nepoznato u Srbiji, jedino sto svi misle da su bas oni izabrani da drzavu vode putem koji su zamislili. U neku ruku, elite vec vode ovaj svet u nekom (da li i dobrom?) pravcu.
Citat: koji mi se svideo i koji mi se cini prihvacenim (preveden :nemas ti sta da mislis - mi cemo da mislimo za tebe)
Savremeni otpor prema demokratiji političkih, pre nego intelektualnih, elita poprima oblik širenja verovanja da, u sve složenijem svetu, građani nisu kvalifikovani da donesu odluke, zasnovane na solidnom obaveštenju, najbolje za njih same

O tom citatu je svojevremeno nesto govorio i Bzezinski - znam da sam se smrzao kad sam procitao.

I ovo:
Demokratija je, kaže Ransijer, odbacivanje ideje da postoji bilo kakav prirodan društveni poredak ili hijerarhija koji određuju ko treba nad kim da vlada. U tom smislu, ona je bliska anarhiji.

Kad je drugi citat u pitanju, svetom de facto vec vladaju elite - ekonomske, koje preko politicara ostvaruju i svoj uticaj kroz institucije onoga sto se danas naziva drzavom. Primeri su vidljivi i lokalno (DELTA) i globalno - ratovi za naftu (kao najbanalniji primer).
irvas irvas 11:04 21.12.2007

Re: Odlican tekst

Djole
Steta je sto se sve ovo pretvara u diskusiju o LDP-u, kad je veci deo teksta posvecen ideji elitistickog vladanja.

djole, jel si procitao naslov teksta?
Djole Djole 11:17 21.12.2007

Re: Odlican tekst

Elitizam LDP i Glas za anarhiju - znaci 2 stvari.
Razumem da ljudi preferiraju prvi deo kao topic za diskusiju.
Meni je drugi deo teksta interesantniji. Ne nuzno povezan sa prvim.
KafaJeGotova KafaJeGotova 20:02 21.12.2007

Re: Odlican tekst

djole
Meni je drugi deo teksta interesantniji. Ne nuzno povezan sa prvim.

a "povezanost" prvog i drugog dela teksta je upravo ono sto je sporno kod ovog teksta. maljkovic, drug psenice bjelice, to opako radi. evo ja kao "nedemokrata" bi ozbiljno razmislio, da sam urednik bloga b92, da li maljkovic da nastavi dalje sa pisanjem tekstova. jedno je pustiti drugacije misljenje (ta demokratija), a drugo je tolerisati podmetacinu (srpska verzija demokratije ili ti glupost).
Aleksandar Stosic Aleksandar Stosic 10:22 21.12.2007

ceda, pa ceda, pa ceda...

postovani,
nekoliko momenata vredi prokomentarisati:
1. tajming u kojem se obracate javnosti je uvredljiv - analizirate s ociglednom negativnom notom jednog politicara koji ulazi u predizbornu kampanju, cime postajete onakav jastreb kakvi su danas novinari i kolumnisti Kurira, Politike, Presa...

2. Izbor - od svih politicara koji danasa kreiraju srpsku politicku realnost, vi ste odlucil da kritikujete onog koji ima realno najmanju politicku moc odlucivanja i kreiranja srpske zbilje. Ne kritikujete Kostunicu ili Tadica koji danas vode zemlju sa prilicno demagosko/popoulstickim metodima, ali zato ste nasli da napisete tacno 10.874 karaktera, naravno veoma uljudno, akademski nivo vase interpretacije je bio obavezujuci, protiv coveka koji je danas meta za potkusurivanje svake shushe. Tako ste, mozda nesvesno a mozda i ne, usli u korpus sa bezubim primitivcima, ulicarima, novinarima sumnjivog morala i politacara-negovatelja lika i dela milosevica/seselja i njima slicne bratije. Nesporno je da imate pravo da kritikujete koga kod hocete, ali je indikativno kako ste resili bas sada da date pecat upornoj borbi zajedno s Vukadinovicem, Antonicem etc.

3. Demokratija - kada je CJ kritikuje, ja to razumem kao analizu sta bi demokratija trebalo da bude, koje rezultate treba da ostavlja iza sebe. Sama procedura, puko teoretisanje i postovanje procedure samo su osvnova demokratije, neki njen okvir. Medjutim, ono sto zivot cini kvalitetnim ili manje kvalitetnim to svakako nije demokratija u svom rudimetarnom obliku. Evo vam primera, sami ste na pustom ostrvu sa jos deset prilicno neobrazovanih i zatucanih ljudi.Vi ste pametan i obrazovan, iskusan u resavanju teskih problema, dok vasi prijatelji nikada ni jedan probelm nisu resavali. Da li cete primeniti demokratske metode i pristati da neuki odlucuju o vasoj sudbini? Znate CJ prica o eliti koja se krije iza naroda, koja ne vodi narod na nacin na koji svaka normalna politicka elita treba da vodi, nego opipava puls krajputaskih kafana pa prema njima pravi agendu. To je taj sistem vrednosti o kojem prica CJ.

4. Mali je problem Ceda Jovanovic za onog ko hoce danas da gleda u buducnost. Mnogo manji od problema koji se zove Kostunicina politika odnosno strepnja da li cemo da opet budemo izolovani il isamoizolovani, da li cemo da nastavimo put ka EU, da li cemo i dalje da sirimo nestabilnost u regionu. CJ je manji problem i od Tadica, a o NIkolicu necu ni da pricam.
adam weisphaut adam weisphaut 10:33 21.12.2007

Re: ceda, pa ceda, pa ceda...

Nesporno je da imate pravo da kritikujete koga kod hocete, ali je indikativno kako ste resili bas sada da date pecat upornoj borbi zajedno s Vukadinovicem, Antonicem etc.

Lepo ja kazem da ce im biti lep dodatak, on je cool za razliku od onih strebera. Jer koliko god se npr. Djordje trudio i zamenio sareni djemercic sa pozerskim firmiranim odelom sa sve frajerski raskopcanom kragnom kosulje uvek ce biti sHusHkavi sHtrebrer. A Maljakovic ti je flamboyant
ogar ogar 10:39 21.12.2007

Re: ceda, pa ceda, pa ceda...

"Evo vam primera, sami ste na pustom ostrvu sa jos deset prilicno neobrazovanih i zatucanih ljudi.Vi ste pametan i obrazovan, iskusan u resavanju teskih problema, dok vasi prijatelji nikada ni jedan problem nisu resavali. Da li cete primeniti demokratske metode i pristati da neuki odlucuju o vasoj sudbini? Znate CJ prica o eliti koja se krije iza naroda, koja ne vodi narod na nacin na koji svaka normalna politicka elita treba da vodi, nego opipava puls krajputaskih kafana pa prema njima pravi agendu. To je taj sistem vrednosti o kojem prica CJ."

Ovaj vas primer je definicija autoritarnosti. I dobro opisana politika LDP.

Problem sa tom politikom je upravo u tome sto ona ometa politiku koja bi se suprostavljala politici SRS ili DSS, jer može da animira mali broj ljudi.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana