Literatura| Nauka

Kako izbeći neprofesionalnu stihiju?

Drago Kovacevic RSS / 16.02.2011. u 12:46

Evo, Eli LaCrosse je stigao do kraja svog serijala.  Zahvalan sam mu što je pokrenuo jednu aktuelnu i nada sve važnu temu u našem društvu, na kvalitetan, analitičan i stručan način.

Šta uče učitelji i učiteljice, deo V

 

Ovih dana, kada se „Vlada Republike Srbije, formirana 7. jula 2008. godine, imenovanjem dr Mirka Cvetkovića za predsednika”, kruni i osipa, pisati o jednom lošem udžbeniku u našoj  domovini Srbiji, može zaličiti na „češljanje” dok nešto „gori”, može izgledati glupo, besmisleno, nepotrebno… I bilo bi tako da se radi samo o udžbeniku, ali priča je i mnogo šira i mnogo dublja.
Naravno, tema je postala politika, politika koja, citiraću: „iz sasvim posebnog ugla slika kako kod nas funkcionišu stvari”.
Nastavljam onako kako sam na početku i najavio – imenima. Najpoznatije je prof. dr Slavica Đukić Dejanović, predsednica Narodne skupštine Republike Srbije. Ali, krenimo redom.

Prva „knjiga”, ona zbog koje je cela priča i pokrenuta, je „Metodika nastave likovne kulture”, objavljena 2006. godine u izdanju Učiteljskog fakulteta Jagodina. Odgovorno lice, potpisano u impresumu sa „za izdavača”, je sam autor „knjige”. Recenzenti su prof. mr Obrad Jovanović i prof. dr Aleksandar Jovanović. Autor fotografija je osoba koja ima isto prezime kao i autor „knjige”, dok „kompjutersku obradu” potpisuje čak troje, i svi se prezivaju isto kao i autor „knjige”. Evo i ostalih podataka koji mogu pomoći pronalaženju „knjige”: ISBN 86-7604-030-3, COBISS.SR-ID 130342668.

Druga „knjiga”, za koju oni koji redovno prate ovu petodelnu priču znaju, je izdanje Nezavisnog univerziteta Banja Luka iz 2009. godine. Naslovljena je isto kao i prva – „Metodika nastave likovne kulture”. Odgovorno lice, potpisano u impresumu sa „za izdavača”, je Goran Kalinić. Recenzenti su prof. mr Obrad Jovanović, prof. dr Slavica Đukić Dejanović, prof. dr Olivera Stanojlović i prof. mr. Dragan Savić. „Knjiga” ima lektora. Za razliku od prethodne u kojoj se u impresumu jedno prezime može naći šest puta, u ovoj se to prezime nalazi samo na dva mesta. Evo i ostalih podataka koji mogu pomoći pronalaženju „knjige”: ISBN 987-99955-41-09-5, COBISS.BH-ID 1055000.

Treća, nepotpisana „knjiga”, „skripta” ili nešto treće, može se pronaći na stranici „Naučnoistraživački rad (NIR)” Pedagoškog fakulteta u Jagodini, u formi doc fajla.

Naravno, prvo što pada na pamet je guglati imena recenzenata:
Prof. mr Obrad Jovanović je redovni profesor za predmete iz oblasti Metodika nastave likovne kulture i likovna kultura na Učiteljskom fakultetu u Užicu, Univerziteta u Kragujevcu. Radi se o umetniku koji je, pre nekoliko godina, na vrlo lep način proslavio tridesetgodišnjicu stvaralaštva.
Prof. dr Aleksandar Jovanović je neko čiji identitet ne mogu sa potpunom sigurnošću da utvrdim. Mogao bi to da bude redovni profesor i dekan Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. On predaje predmete Uvod u tumačenje književnosti, Književnost za decu i mlade i Srpska kultura u evropskom kontekstu. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost. Mogao bi da bude dr Aleksandar Jovanović, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu i načelnik odeljenja na Institutu za psihijatriju Kliničkog centra Srbije koji se bavi se sudskom i ratnom psihijatrijom. Možda se radi o nekom trećem. Ja se najdublje izvinjavam pomenutoj dvojici ako sa knjigom „Metodika nastave likovne kulture” nemaju nikakve veze.
O prof. dr Slavici Đukić Dejanović je skoro sve poznato – „Medicinski fakultet, magistarske, doktorske studije i specijalizaciju neuropsihijatrije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Od 1982. godine, u nastavi je na Katedri za Psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Kragujevcu, kao profesor Psihijatrije, Etike i Veštine komunikacije sa pacijentom. Najmlađa je žena doktor medicinskih nauka u Šumadiji. Obavljala je funkciju prorektora Univerziteta u Kragujevcu, kao i prodekana za međunarodnu saradnju Medicinskog fakulteta u Kragujevcu. Redovni je profesor i šef Katedre za psihijatriju.“ Da li je kompetentna da bude recenzent „knjige” koja se zove „Metodika nastave likovne kulture”, pitanje je na koje nemam odgovor. Sudeći po naslovu, dalo bi se zaključiti da nije, ali uzimajući u obzir sadržaj „knjige” – verujem da jeste.
Jedina prof. dr Olivera Stanojlović koju Google nalazi radi na Institutu za fiziologiju Medicinsog fakulteta u Beogradu. Opet sam prinuđen da se unapred izvinjavam, pošto u to da je baš ona bila recenzent „knjige” ne mogu biti siguran.
Prof. mr Dragan Savić, sa velikom izvesnošću mogu tvrditi, je zaposlen na Katedri za stručno-umetničke predmete Pedagoškog fakulteta u Somboru. Na sajtu tog fakulteta koji je deo Univerziteta u Novom Sadu, može se pronaći dokument koji pruža uvid u bogatu biografiju redovnog profesora Savića. Treći put se izvinjavam ako sam pogrešio.
Pitanje koje se nameće je zašto su bili recenzenti jedne ili dve „knjige” koje sadrže niz čudnih poglavlja, pasusa, rečenica… A onda, i da li su zaista pročitali „knjigu” / „knjige” koje su preporučili za publikovanje, ili im je to, jednostavno, bila obaveza iz nekog razloga koji samo možemo naslutiti.

Namera mog gostovanja kod gospodina Kovačevića je da što više ljudi sazna za postojanje ovakvih stvari koje jesu, na nivou svakodnevnog – i tužne i smešne, ali i skupe, a na nekakvom širem nivou – vrlo opasne i sa posledicama koje je danas teško sagledati, a još teže predvideti šta će doneti u budućnosti.
Predrasuda da su naši đaci najbolji je i dalje živa. Ne malo je onih koji veruju da osnovci, srednjoškolci… sa znanjem koje ponesu iz naših škola, gde god da odu – ne moraju ništa da uče, a uvek bivaju ocenjeni najvišim ocenama. Iz godine u godinu ih demantuju vesti da su učenici iz Srbije na dnu, da imaju nizak nivo znanja, da Srbija zaostaje u obrazovanju… Možemo da ne verujemo da je to tako, ali, zar uzroci nisu očigledni? A možemo i da poverujemo, i pokušamo da učinimo nešto.

A sada ću dati sebi oduška i prepisati pedeset rečenica iz sve tri „knjige”, ne vodeći računa o „kontekstu”. Da bi se sve moglo proveriti, iza svake rečenice je dato, u zagradi, iz koje „knjige” je „iščupana” (brojem 1 je označena jagodinska knjiga iz 2006, brojem 2 banjalučka iz 2009, a brojem 3 .doc fajl sa sajta jagodinskog fakulteta), kao i broj stranice na kojoj se nalazi. Nabrajanje nije nikakva rang-lista.

U našim školama, kod starijeg uzrasta, zbog konformističkog efekta škole i sredine, originalnost znatno opada zbog likovne socijalizacije. (1, 259)

Svesnost sebe i sebe kao kreativnog bića je genijalno prosvetljenje svih negativnih energija u čoveku, jer čovek mora postati homo estetikus (ako umetnosti nema, nema ni čoveka).
(2, 159)

Likovna genijalnost proističe iz telesne potrebe za stvaranjem umne sposobnosti. (3, 19)

Imaginarni vizionar je likovni tip koji poseduje veliku emocionalnu inteligenciju i on je likovni čarobnjak kroz san koji smo svi videli i o njemu razmišljali. (2, 157)

Linija je misao koja nešto ograničava ili otvara. (2, 147)

Boja je svetlost i tama postojanja. (1, 81)

Svetlost je sjaj i tama ljudskih osećanja i ljudskih misli. (1, 163)

Boja je likovna misao – osećanje kroz koje likovno osećanje i svetlost plešu. (3, 14)

Kroz kreativnu aktivnost desne i leve hemisfere mozga učenik dolazi do kreativne aktivnosti. (2, 113)

Položaj linija u zavisnosti od forme lika i izgleda, u nama stvara utisak određenog psihološkog dejstva. (3, 174)

Prostornu inteligenciju rešavamo putem zlatnog preseka. (2, 103)

Stvaralačka radoznalost je vizuelno stvaranje oblika i prostorne orijentacije. (2, 91)

Piramida je večita lepota likovno magičnog prostora i nadmoći inteligencije kroz svet visoke inteligencije kao i svojstva – oca, majke i okruženja. (1, 107)

Samouveravajuće učenje je prvi znak da učenik može postati genije. (2, 85)

Duhovne igre roditelja ne moraju biti i duhovni svet njihove dece. (1, 70)

Nove informacije pogodne su za usvajanje i povezivanje uzroka likovnog ostvarenja kroz donošenje likovnog suda kao osnovnog uzroka za stimulaciju razvoja i rasta mozga. (2, 67)

Prostor je beskonačno polje i najsloženiji likovni doživljaj, pun fizičkih i optičkih zakona.
(2, 105)

Likovna sreća je realizovanje likovnog dela koje mora biti dostojno likovne kreativnosti. (3, 24)

Likovna sreća je kad učenik utvrdi likovni uspeh i uspe da stabilizuje likovno ponašanje koje ga je dovelo do ostvarene likovne želje. (3, 5)

Likovna motorika šake, brojem pokreta, označava nivo inteligencije i način izražavanja likovnih emocija. (2, 67)

Menjajući i manipulišući likovnim odlukama i likovnim strategijama, likovno zdravorazumske mere moramo sprovoditi kroz estetski samoopredeljujući likovni integritet. (2, 66)

Talenat je nešto što objašnjava naše nepoznavanje psihologije i korena osećanja. (1, 114)

Poemu ljudskog života možemo spoznati kroz poznavanje prirode i društva, fizičkog vaspitanja, muzičke umetnosti, filma, pozorišta, likovne predstave. (2, 64)

Telesne kao i intelektulne sposobnosti su one koje se vežbanjem dopunjavaju kroz:  ishranu, upravljanje stresom. (3, 19)

San je likovna budućnost i budućnost čoveka!!! (2, 55)

Likovna vizija je predstava onog što je u nama i oko nas sa izuzetno izoštrenim čulima i percepcijom.
(3, 58)

Kreativno mišljenje dete stiče i estetski identifikuje kroz: osećanja likovne klasifikacije, likovni stil izražavanja, atmosferu slike, kroz likovno dominantne elemente, boje i likovne forme, odnos likovnih elemenata u prostoru, psihološko dejstvo linija i boja i sižea slike.
(2, 43)

Reči su obojene likovne misli kroz teorijsko-vizuelno mišljenje.
(3, 14)

Za boju lica ili obrazine koristimo određene boje: tamnozelena je znak đavola, svetloplava znak mudrog raspoloženja, crvena znak radosti ili opasnosti, žuta znak inteligencije, a limunžuta znak opasnosti… (2, 24)

Uvodni deo časa pamtimo kroz šest čula kao i kroz likovnu predstavu. (2, 40)

Emocije predstavljaju osećanja i razlike mišljenja kroz mnoge oblike ponašanja ili stanja u složenost i prefinjenost emocija. (1, 7)

Tačka i njena igra kroz formu kompozicije, kao i njene likovne poruke, jeste misaona igra dečje radosti. (1, 162)

Svest o likovnoj moći i svest o uspehu kroz metod likovne nadgradnje je kreativno postojanje i otklanjanje likovnih zabluda i grešaka kroz likovno misaonu–svest i likovni svet estetske potrebe društva i pojedinca. (1, 258)

Inteligenciju učenik nasleđuje kao i trojstvo u magičnoj piramidi. (1, 107)

Važno je da nastavnik učenike, preko likovne kulture, uputi da kroz likovnu kulturu osećaju, misle, žele kroz likovne postupke da otkriju izuzetnu moć, da sigurno zapažaju i da tumače razne moći psihološkog ispoljavanja. (1, 97)

Mašta je imaginativno psihički proces kroz snove i dečje igre. (1, 116)

Likovna kreativnost i sinergija, kao integralna celina, kod učenika odstranjuju strah od nepoznatog i onoga što učenik ne zna. (3, 18)

Socijalno stanje podrazumeva: harmonični odnos u društvu, tolerantnost, odsustvo egocentričnosti, usklađenost vlastitih želja i uspešnu borbu sa životnim teškoćama. (1, 79)

Roditelji ne bi smeli da otuđuju decu od majke zemlje. (3, 15)

Psihofizičke i intelektualno likovne aktivnosti deteta treba dovesti u stanje individualne likovne moći. (1, 72)

Likovna radost kreativnosti i stvaralaštva su pozitivan stav kao i ljubav prema umetnosti. (3, 16)

Likovna mašta je unutrašnje likovno viđenje u viziji subjektivnosti, kao „treće oko”. (2, 202)

Deca rođena u znaku „indigo” boje su jako znatiželjna. (3, 176)

Pedantni tip učenika treba uveriti da, osim pedantnosti, likovna kultura ima puno likovnih nadahnuća koja čine celinu i iskonsko kolorističko shvatanje u oblasti likovne kulture. (2, 162)

Ona deca koja crtaju preko papira simbolično izražavaju otpor prema drugima kao i o nezrelom ili infantilnom ponašanju. (3, 175)

Savlađivanje prepreka jeste samo odlika čoveka. (3, 15)

Dete od dve do tri godine uzrasta, pre svega, igru smatra kao nešto nalik na igru, što znači da dete još nije svesno šte je to ono „nešto” u igri.
(1, 70)

Nastavnik mora naučiti učenike da se precizno izražavaju, da umeju da slušaju likovnog partnera, da mu ne upadaju u reč, već da kroz likovni dijalog dolaze do likovnog rešenja problema.
(2, 199)

Pojedini učenici ne žele da usvoje likovnu samodisciplinu koja je odraz učenikove inteligencije, samostalnosti i kreativnosti. (3, 22)

Kako izbeći neprofesionalnu stihiju nastavnika likovne kulture koji traže talente među učenicima? (1, 71)


Veliki broj komentara upućenih na prethodne delove ove priče sveo se na pitanje „sta činiti?”.
Jedan od mojih odgovora glasio je ovako:
Ja svoje primerke „knjiga” neću da šaljem Ministarstvu!
Šalu na stranu, kada znate ko je jedan od recenzenata, gotovo sasvim je sigurno da Ministarstvo ne bi ništa preduzelo.
Inače, kad već pominjem Ministarstvo, evo jednog od ciljeva obrazovanja: „sticanje kvalitetnih znanja i veština i formiranje vrednosnih stavova […] jezičke, matematičke, naučne, umetničke, kulturne, tehničke, informatičke pismenosti, neophodnih za život i rad u savremenom društvu”. Jedan od ciljeva metodike nastave likovne kulture, koji je u „knjizi” postavljen, je razvijanje „međusobne intelektualne sposobnosti bržeg razumevanja i prihvatanja tuđih stavova i gledišta” što je, verujem, vrlo važno (ako nije i neophodno) za „život i rad u savremenom društvu”, u ovoj našoj „državi”.
Čini mi se da je naša „država” – država, onoliko koliko je „knjiga” – knjiga.

A onda sam uz malu pomoć (ili malo veću, priznajem), zaključio da im ne moramo slati primerke „knjiga” – možda bi mnogo e-mailova, slične sadržine, u kojima se govori o „knjigama”, uticalo da i neko ko ima moć (a, može biti, pred izbore, i interes) da nešto učini – nešto i učini. Ako nas mnogo misli da bi to bilo moguće, imamo sedam dana da u diskusiji na ovom mestu odlučimo da tako i postupimo.

 

 Komentari (26)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

kobrakerac kobrakerac 14:30 16.02.2011

Šalu na stranu?

Очекивах овако нешто на крају.

Предлажем да педесет нонсенса поређамо по редним бројевима, те направимо гласање!
Можемо и клађење да успоставимо, па која реченица победи са највише гласова и тд!


Сада ћу опет да их исчитам!

angie01 angie01 14:40 16.02.2011

i sve ovo da saznam

da sam genije sa trecim okom imaginativne enegije svetog trojstva u piramidi indigo obojena!
kobrakerac kobrakerac 15:12 16.02.2011

Re: i sve ovo da saznam

da sam genije sa trecim okom imaginativne enegije svetog trojstva u piramidi indigo obojena!


jbga...

Socijalno stanje podrazumeva: harmonični odnos u društvu, tolerantnost, odsustvo egocentričnosti, usklađenost vlastitih želja i uspešnu borbu sa životnim teškoćama. (1, 79)


...šta da se radi
docsumann docsumann 17:24 16.02.2011

tup tup

Savlađivanje prepreka jeste samo odlika čoveka.


p.s. mora da mi promiče neki dublji smisao
med_i_japan med_i_japan 19:47 16.02.2011

Re: tup tup

Re P.S.
A ovde?
"Samouveravajuće učenje je prvi znak da učenik može postati genije."
kobrakerac kobrakerac 20:10 16.02.2011

Re: tup tup

"Samouveravajuće učenje je prvi znak da učenik može postati genije."


Odgovaram samo da


Roditelji ne bi smeli da otuđuju decu od majke zemlje. (3, 15)
Поздрав свим хакерима!

eli.lacrosse eli.lacrosse 22:19 16.02.2011

Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

Sada čitam vesti i primetih kako je ministar poljoprivrede izjavio: "kako žanješ tako ti se vraća"?!?!?!? Da li je mislio da kaže "Kako seješ tako ćeš i žnjati" (ili da upotrebi neku od varijacija: "Kako seješ tako ćeš i da žanješ", "Kako seješ onako ćeš i žnjeti", "Kako posejao tako i požnjeo"…)? Vuk je zabeležio i: "Kako udrobiš, onako ćeš i kusati". Uglavnom, ministar sa žetvom (i setvom) izgleda da ne "sarađuje" baš najbolje. Ali bi mogao da se bavi metodikom nastave likovne kulture.
mikele9 mikele9 00:56 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

Likovna genijalnost proističe iz telesne potrebe za stvaranjem umne sposobnosti.

Ljudiiii da li je ovo mogućeeeeee!!!!!, setih se Mladena Delića.
Vodite me u Lazu, možda mi tamo neko rastumači i protumači ovu bljuvotinu
Izgleda da ja zaista nisam normalan
eli.lacrosse eli.lacrosse 04:45 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

Vodite me u Lazu, možda mi tamo neko rastumači i protumači ovu bljuvotinu
Izgleda da ja zaista nisam normalan

Ti si, Mikele, sasvim normalan. Samo je problam što pokušavaš da nađeš smisao u tekstu "knjige", a smisao se krije u ovim podacima:
Odgovorno lice, potpisano u impresumu sa „za izdavača”, je sam autor „knjige”. […] Autor fotografija je osoba koja ima isto prezime kao i autor „knjige”, dok „kompjutersku obradu” potpisuje čak troje, i svi se prezivaju isto kao i autor „knjige”.

Čovek (kako to gordo zvuči) je smislio, kako reče jedan od prethodnih komentatora – "uzročno-posledično-konkretno-očigledno-finansijski isplativu-bezobraznu ideju". Prava mala manufaktura. Finansiraju je srpski studenti, a plaćaće je deca, decenijama. Za mene je to toliko zastrašujuće da mi i "igra (koju dete) smatra kao nešto nalik na igru" – prestaje da bude smešna.
kobrakerac kobrakerac 10:31 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

Ма да, враћамо се тамо одакле у овој земљи све креће и завршава се.

Политико добар дан!

Због чега је овај или онај, прва дама са два презимена, и још понеко пристао да буде рецензент ове "бљувотине".

Логично је да нису ни отворили текст, а за партијског другара ће све урадити.

И ето нама гулаша од глупости, који је зачињен неким рецензентима магистрима уметности, докторима психијатрије и шта ти ја знам, који о методици ликовног знају мање него учитељице којима је књига намењена!eli.lacrosse eli.lacrosse 13:05 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

Sve ostavlja vrlo gorak ukus. Meni je najstrašnije i najtragičnije što neko zarad svoje sitne koristi čini stvari koje ostavljaju ogromne posledice. Jasno je da obrazovanje svakog pojedinca ima ogroman uticaj na život tog pojedinca, ali ovde (mislim na domovinu, ali, bar u nekoj meri, i na ovaj blog) kao da se ne shvata da obrazovanje određuje budućnost čitavog naroda (i države tog naroda). Pogotovu kada se radi o celim generacijama, i kada loše krene od samog početka, od nečije šeste ili sedme godine.
viola92 viola92 14:45 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

kao da se ne shvata da obrazovanje određuje budućnost čitavog naroda

Dragi Eli, zaista se ne shvata, a ko shvata nekako ga nije vise briga. Zao mi je sto diskusija na ovom blogu ide tako kilavo i sto ce se tesko iskristalisati neko naravoucenije: sta raditi, kome dosadjivati, kako nesto promeniti?
I sama spadam u one sto se ne ukljucuju cesto zbog poslovicnog "nemam vremena" sindoma, ali ako bude predlozena neka akcija - tu sam, bas kao i onomad kod Krugoline. Nemam problem ako se sve bude isto tako zavrsilo, voljna sam da pokusamo.

I da ilustrujem samo to sto si rekao o posledicama koje ovakve knjige ostavljaju: kad je moj sin bio u vrticu, vaspitacica me je jednom najozbiljnije upozorila da mi je dete "tuzno" jer je crtez uradilo pretezno plavom bojom. Tu sam se malo nasmejala (sto njoj nije bilo pravo "jer ona je to ucila". Svejedno, djavo mi nije dao mira, ipak sam ja majka, i pitam dete zasto je crtalo plavom, na sta mi ono rece da je samo plava bojica bila zarezana! Dakle na stranu sto deci nisu zarezale bojice, zakljucak je da ce se (pojedine) vaspitacice pre rukovoditi lose naucenim gradivom nego obicnim posmatranjem dece! I ko ce ga znati, mozda jednom pozovu i psihologa da se ukljuci i tako redom...
kobrakerac kobrakerac 16:35 17.02.2011

Зло

"jer ona je to ucila".


Учила и добила десет, вероватно.

Рекох ја у неком од прошлих делова колико су овакве ствари опасне.
Ми се зезамо на ту тему, а дипломирани студенти, за сада, Педагошког у Јагодини нам чекају децу у заседи.
А ко тврди да овај Несретко неће да се појави и на неком од других Универзитета у земљи и свуда прошири своје семе глупости!
Ми ћемо и даље да се зезамо, а онда ће, за коју годину, наше дете морати на факултету да учи нешто овакво!
Код некога ко је овакав!

westvleteren westvleteren 17:02 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

mikele9
Likovna genijalnost proističe iz telesne potrebe za stvaranjem umne sposobnosti.

Ljudiiii da li je ovo mogućeeeeee!!!!!, setih se Mladena Delića.
Vodite me u Lazu, možda mi tamo neko rastumači i protumači ovu bljuvotinu
Izgleda da ja zaista nisam normalan


Hm, evo da ja probam da pomognem. Dakle ovako kako je napisano, znaci da telo ima potrebu da stvori umnu sposobnost. Dakle autor kaze da je umna sposobnost fizioloski produkt tela poput fekalija ili urina.
eli.lacrosse eli.lacrosse 20:14 17.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

I sama spadam u one sto se ne ukljucuju cesto zbog poslovicnog "nemam vremena" sindoma, ali ako bude predlozena neka akcija - tu sam, bas kao i onomad kod Krugoline. Nemam problem ako se sve bude isto tako zavrsilo, voljna sam da pokusamo.

Hvala! Nisam mislio da će tako nešto biti moguće, ali me i broj čitanja i broj komentara zaista ohrabruje. Čekamo još nekoga, da kaže da mu se čini da ima smisla zatrpavati ministra e-mailovima, pa ćemo videti (možda se i ne dogodi "nemam vremena" sindom, ili "mrzi me" sindrom…)…

Priča o vaspitačici, onako sama, izdvojena, jeste smešna. Ali kada se nađe pored priče o "knjigama", postaje jeziva. I obratno, priča o "knjigama" postaje još strašnija kada slučaj iz života potvrdi da je neka od "knjiga" zaista uticala na nečiji rad.
mikele9 mikele9 00:57 18.02.2011

Re: Kako seješ, žanješ, drobiš, kusaš...

mikele9
Likovna genijalnost proističe iz telesne potrebe za stvaranjem umne sposobnosti.
Ljudiiii da li je ovo mogućeeeeee!!!!!, setih se Mladena Delića.
Vodite me u Lazu, možda mi tamo neko rastumači i protumači ovu bljuvotinu
Izgleda da ja zaista nisam normalan


Hm, evo da ja probam da pomognem. Dakle ovako kako je napisano, znaci da telo ima potrebu da stvori umnu sposobnost. Dakle autor kaze da je umna sposobnost fizioloski produkt tela poput fekalija ili urina.

Izostavio si izlučevine iz nosa, zvane sline, inače si mi odlično objasnio
loader loader 11:43 17.02.2011

Bezbojne kreature u boji

Da li je kompetentna da bude recenzent „knjige” koja se zove „Metodika nastave likovne kulture”, pitanje je na koje nemam odgovor. Sudeći po naslovu, dalo bi se zaključiti da nije, ali uzimajući u obzir sadržaj „knjige” – verujem da jeste.A što se tiče boldiranih navoda, koje ste marljivo preneli u svoj post, zaista ima svačega. Doduše, čini mi se da nisu baš svi iste "kategorije", s obzirom da ih ima od onih koji su problematično sročeni, ali se ne može reći da su u osnovi netačni, preko onih koji su neodrživi, pa sve do onih koji su zaista na ivici gluposti, ili čak tu ivicu uveliko prelaze.

Aj da navedem bar nešto iz ove "treće kategorije", da ne ispadne da se jedino domaćin trudio da pišući txt štošta i citira. Na primer:
Pedantni tip učenika treba uveriti da, osim pedantnosti, likovna kultura ima puno likovnih nadahnuća koja čine celinu i iskonsko kolorističko shvatanje u oblasti likovne kulture. (2, 162)
Ili:
Savlađivanje prepreka jeste samo odlika čoveka. (3, 15)


U svakom slučaju, veoma koristan post.
eli.lacrosse eli.lacrosse 12:17 17.02.2011

Re: Bezbojne kreature u boji

A što se tiče boldiranih navoda, koje ste marljivo preneli u svoj post, zaista ima svačega. Doduše, čini mi se da nisu baš svi iste "kategorije", s obzirom da ih ima od onih koji su problematično sročeni, ali se ne može reći da su u osnovi netačni, preko onih koji su neodrživi, pa sve do onih koji su zaista na ivici gluposti, ili čak tu ivicu uveliko prelaze.

Potpuno si u pravu. Jednostavno sam, kako sam i napisao, dao sebi oduška. Razlog za to je što mi je od početka zamerano da je sve "nekako izvucheno iz konteksta"…, pa sam se, tokom pisanja prethodnih delova, trudio da ništa ne "izvlačim iz konteksta". Kod ovog posta jedini kriterijum je bio da se radi o jednoj rečenici i da ta rečenica bude neobična. A, složićeš se, čak i one za koje "se ne može reći da su u osnovi netačne" – jesu neobične.

Protrči kroz prethodne delove, kad nađeš vremena, pa, nadam se, nastavljamo diskusiju.
loader loader 16:57 17.02.2011

Re: Bezbojne kreature u boji

A, složićeš se, čak i one za koje "se ne može reći da su u osnovi netačne" – jesu neobične.

Složiću se

Pametnim ljudima oko "verifikacije" ovakvih stvari ne treba puno vremena.
Jedino ako nije onaj poriv, da se plen jede polako, da se svaka žilica oseti, uz pijuckanje vina...
eli.lacrosse eli.lacrosse 17:00 17.02.2011

Re: Bezbojne kreature u boji

Jedino ako nije onaj poriv, da se plen jede polako, da se svaka žilica oseti, uz pijuckanje vina...

Misliš na moje razvlačenje, da o ovome pričam čak pet puta?
loader loader 03:29 18.02.2011

Re: Bezbojne kreature u boji

Ne, nego ovo, oko verifikacije. Nije teško brzo uočiti glupost i ukratko se dogovoriti da je to to. A može i da se sitni, da se prosejava kroz razgovor, da se analizira...
Na to sam mislio.
eli.lacrosse eli.lacrosse 07:16 18.02.2011

Re: Bezbojne kreature u boji

Nije teško brzo uočiti glupost i ukratko se dogovoriti da je to to. A može i da se sitni, da se prosejava kroz razgovor, da se analizira...

Da, da, razumeo

Ja sam u prva četiri dela probao da "prosejavam", prvo sam sa sobom, pa onda i kroz diskusiju, ovde, ali i nekoliko pota uživo.
U poslednjem delu sam poželeo samo da "bacim" masu toga pred sve vas.

I, šta činiti? Šta ti misliš?
kobrakerac kobrakerac 16:12 18.02.2011

математика је битнија

Мој мали ево управо из школе, први разред!

Питам како је било, а он љут: "Опет нисмо имали физичко!"

Ја:"Зашто? Опет? Па, шта сте имали?"

Он: "Математику!"

Писах у неком од прошлих делова о томе! Музика, физичко, ликовно...ма коме то треба!

Што би се неко озбиљно бавио тим стварима?

Иовако има пар полуписмених будала које праве планове и програме, пишу "уџбенике", па нека су.

Учитељице које су имале десетке сад сматрају да су ти предмети безвезе и небитни, а да је математика битнија него физичко. ( кладим се да већина стварно тако мисли )

Погледајте планове и програме за основну, број часова ликовног је драстично смањен него некада!

eli.lacrosse eli.lacrosse 15:26 20.02.2011

Stručnjaci / eksperti

Upravo sam slušao recenzentkinju koja je gostovala kod gospodina Jugoslava Ćosića. Pomenu ona više puta stručnjake/eksperte, istina samo one koji će biti angažovani za pisanje zakona. Zaključujem da je važno da su zakoni dobro napisani. Za sve ostalo ćemo lako. Doduše, izrazila je sumnju da je jedan zakon, nekakav antikorupcijski, dovoljan da nestane korupcije, odnosno "prljavog novca iz politike". Dakle, protiv korupcije ("prljavog novca iz politike" ) se mora krenuti u ozbiljnu borbu. Srećom da je korupcija u drugim vidovima zanemarljiva (ili ja loše tumačim ono što je rekla).

Njene reči sjajno zvuče, ali ne mogu a da ne primetim da je gospođa, kao ekspert, predložila za publikovanje udžbenik koji sadrži sledeće:

Likovna motorika šake, brojem pokreta, označava nivo inteligencije i način izražavanja likovnih emocija. (2, 67)

Prostornu inteligenciju rešavamo putem zlatnog preseka. (2, 103)

Likovna mašta je unutrašnje likovno viđenje u viziji subjektivnosti, kao „treće oko”. (2, 202)

Ma koliko se radilo o naizgled sitnoj stvari, bojim se da je u svim aspektima delovanja (njenog, njihovog…) – isto. I da se iza milozvučnih fraza kriju principi rada koji za cilj imaju samo ličnu i partijsku korist. Ovo o čemu diskutujemo je samo jedan primer toga.
kobrakerac kobrakerac 09:41 21.02.2011

Re: Stručnjaci / eksperti

Због чега је овај или онај, прва дама са два презимена, и још понеко пристао да буде рецензент ове "бљувотине".


Дефинитивно моторика шаке аутора К није на завидном нивоу, али зато је ортак са правим људима!
eli.lacrosse eli.lacrosse 09:53 21.02.2011

Re: Stručnjaci / eksperti

Дефинитивно моторика шаке аутора К није на завидном нивоу, али зато је ортак са правим људима!

Cela istina. Dobro poznanstvo zameni deceniju rada (stara srpska poslovica ).

Музика, физичко, ликовно...ма коме то треба!

Da, kome treba… Pa se recenzije potpisuju naslepo.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana