Eksperimenti u blogovanju| Literatura| Muzika| Reč i slika| Umetnost

"U rezignaciji ...

trener92 RSS / 16.05.2011. u 23:21

 

Hau mač voč ?


« Bila jednom jedna devojčica i zvala se Crvenkapa. Bila je mlada, lepa i glupa. I to naročito ovo treće, jer mladost je prolazna, lepota je relativna a samo je glupost večita. Kako je lepo biti glup reče glista i pade na trup. Sirota je devojčica bila toliko monumentalno zaostala da je mislila da se deca prave od 3 kila mesa iz kasapnice »*


Danas je engleski jezik isto što je u vreme Sterije i Pokondirene tikve bio francuski. Ljudi koji ga govore nepismenoj svetini deluju mnogo obrazovanije nego što zapravo jesu i izazivaju divljenje, usled nerazumevanja šta dotični govori, po principu - ako ja ne kontam, onda je sigurno nešto mnogo pametno. Tako možemo svakodnevno čuti od raznih poznatih ličnosti kako je njihov attitude da treba nositi kežual aksesoris prilikom branča, a ako ste celebrity važno je da imate personaliti, da budete trendi, ali da umete da plivate u vodama mejnstrima, posećujete performanse( kako one koji su open, tako i one klozed i viajpi) i sigurno će te se naći u emisiji Lune Lu, tik uz Isidoru Bjelicu.


Novi Sad/New Now

izvor :

 

Ih ,coki je trener tako načitanu ! („načitaaano toooo `eeeebt „ (što bi rek`o Radovan)


Mazimo se , mladi sa večnošću
Nepredviđen uzdah mi se ote
Rastade se cura s nevinošću
Zanemeše ribe od sramote
Po Dunavu mesečina pljušti
Mesec peca neki ribar ludi
Ali noć se na istoku ljušti
Obuci se draga idu ljudi" *

Pozdravljam" šarmantnu voditeljicu" i poklanjam joj prigodnu repliku Miodraga Andrića (ionako ne znam gde bih pre upotrebio ove redove, a voditeljica se sama namestila, preporučujem joj sledeću literaturu ,za povećanje hq


"Uho i eho kritike

"Odiseja" - neskraćeno izdanje


Prvi put, ne samo kod nas nego i u nas, čitaoci imaju pred sobom, a po želji mogu imati i u sobi , integralni tekst ovog speva, sve dosad skraćivanog zbog sumnji u Odisejevu svestranu aktivnost, a posebno u Penelopinu neaktivnost.
Dodatne činjenice biće, kako se očekuje, od znatnog uticaja na školske programe.Saznajemo, tako, da je Penelopa redovno letovala na Lezbosu, a da su se njeni tobožnji prosci, u stvari udvarali Telemahu.Zatim , da je Odisej odista vrludao uz našu obalu, hoteći da zameni vesla koja siu mu posisali zagovornici Penelopine vernosti;pri tom je držao zatvorene ne samo uši (kako se navodi u skraćenim verzijama „Odiseje" ) nego i oči i, naročito, nos, što mu je u izvesnoj meri otežavalo rukovođenje.To mu ipak nije ,izgleda, smetalo da, zahvaljujući istorijski nepoznatom muškom instinktu, oseti prisustvo jadranskih sirena(...ili sireva?

Grafolozi, naime, ne isključuju mogućnost da se prisustvo sirena u epu objašnjavaslovnom greškom!), kojima se obraćao na našem jeziku -

„Odi sejo!" -

po čemu je njegovo putešestvije i dobilo svoje ime, a on svoje po njemu.
Ovo neskraćeno izdanje, sve u svemu, zaslužuje pažnju čitalaca kojima su dosadne skraćene verzije „Odiseje" bile predugačke.


Aleksandar Veliki i njegov svetski pohod


Autobiografska hronika međunarodne karijere najvišeg košarkaša u istoriji toga sporta.Posebno zanimljiva poglavlja:
„ Kao sam nabio glavu u koš, i zašto mi taj koš nije priznat;
„Zašto nikad nisam imao dovoljno prostora za grešku u koracima;
"Kao gledati druge s visine, a ne izgledati uobraženo";
"Temenske karakteristike mojih protivnika"
"U životu -ne treba ići glavom kroz plafon"
" Kako od dva para pantalona načiniti jedne ali vredne, I šta učiniti sa preostalim šlicom"
"Moje ljubavi sa dokoleničarkama" (ili "Otkuda tako često ruž na mojim kolenima")
I tako dalje. U posebnom dodatku spisak hotela u kojima se mogu naći kreveti sa prikolicom


Erogene zone Zamfirove Zone -doktorska disertacija


Autor pravi paralelu između Zone, Hasanaginice, Sofke, Dunda Maroja I kraljice Drage, na osnovu koje zaključujemo da je Z.Z.najerotičniji (I abecedno najdosledniji) lik kako u našoj lepoj književnosti, tako I u onoj koja nije lepa, ali je inteligentna.Pri tom su za autora bili presudni novootkriveni podaci da je Zona :


a) Mislila na seks I dok je prelistavala komplete očevog "Službenog lista"

b) Padala u sevdah čak I slušajući novokomponovane sevdalinke

c) Samo ricinusom mogla da se privremeno oslobodi nečistih misli

d) Očajavala što je ako ju je već obradio Stevan Sremac, nije preradio Henri Miler

Štivo veoma podesno kao dopunski materijal za časove fizičkog vaspitanja, ili umesto njih kad pada kiša.Čisto literarno gledano međutm, ovo je štivo vrlo tanko I jevtino, izuzimajući cenu.


Sad me vidiš - Sad me ne vidiš!


Romansirana autobiografija jednog od najvećih mađioničara naših dana, virtuoza u žanru nevidljivosti.Podvizi koji su ga učinili slavnim -nevidljivi skok u čeljust lavice sa veštačkom vilicom( tj, njegovom) ,a zatim samom sebi u usta ( I to bez prethodnog vađenja pomenute vešttačke vilice , pobedonosni mada nevidljivi dvoboj sa Nevidljivim čovekom H.Dž.Velsa, zatim njegov nevidljivi uticaj na žirije I konkursne, odnosno kadrovske komisije, njegov glasoviti pohod protiv vidljivosti na drumu I ulicama - sve to nije ništa prema činjenici da je učinio potpuno nevidljivim ne samo sopstveno ime nego I ovu autobiografiju.


Moderni trikovi sa kartama


Radikalno nov pristup, zasnovan na poslednjim istraživanjima, posebno iz socijalnog ugla. Neka poglavlja u ovom neophodnom domaćem I poslovnom priručniku su od izuzetnog praktičnog značaja za čoveka današnjice:
Kako razlikovati karte, karat I karate;kako zaigrati "Carte blanche" a da vam se naknadno ne smrkne;

Kako bez karte "American Expressa" pomoću karte za "ćiru";

kako se u polarnoj ekspediciji, u nedostatku karte Antarktika, izvaditi pomoću džokera;

kao nadjačati fleš rojal flešom ličnih karata sređenih po funkcijama u istoj boji;

Kako se uklopiti u urbanistički plan I pobediti na konkursu sa projektom građenja kula od karata u vazduhu ili na pesku u seizmičkom području Itd.

Može se s pravom očekivati da će ova knjiga, pogotovu kad bude objavljeno I njeno masovno džepno izdanje po popularnoj, društveno dotiranoj ceni, dovesti mnoge profesionalne kartaroše na prag Biroa za nezaposlene.


Ubica okreće list


Krimić godine , preveden na više jezika koji su nam na vrh jezika. Nepoznati čitalac ove knjige se uvlači u stan njenog autora , kroz plafon koji je probio cenama;

otkriva tajni sef I otvara ga violinskim ključem;

iz njjega uzima svu gotovinu uz 30% sopstvenog učešća;

nailazi domaćin, odnosno autor, nasrće na čitaoca, koji ga , u samoodbrani, iz nehata ubija u pojam...

U interesu autora I izdavača, međutim, nećemo vam reći na koji je način čitalac ubio autora, ali vam ostavljamo mogućnost da čitanjem ove knjige to ne saMO saznate nego I izvedete kad god vam to ( svakako nekom sasvim drugom prilikom) zatreba.


Majstor u kući
Knjiga zasnovana na principu "Uradi sam".

Detaljno je izložena tehnika: kako da sami napravite štetu u kući;kako da sami pozovete majstora telefonom;kako da ga ubedite da dođe , I kako da ga sami platite.

Ako kao domaćin imate većih ambicija, za vas će biti posebno interesantna I korisna uputstva data na kraju knjige - o tome kako da se uz malovežbe osposobite da dovodite majtore neposredno pre no što biste napravili odgovarajuću štetu.**

Logičko-epistemološki + operativno-tehnički + heuristički momenat  - kritički osvrt (greota da se bači)


U snopu svetla opažanja ,dve oprečne suprotne norme ,
kao u doba ,helenizma ,predromantizma , romantizma ,pa realizma i postmoderne,
ostaje se nemo ,sudbinski impresioniran divljim,neukim I plemenito nadahnutim silogizmatičnim alegorijskim narativom, gde  odudara pikarska snalažljivost ,agro-pastoralnog privrednog ambijenta

,u kome , kao rezultanta međusobnih prožimanja  pesnika-folklorista ,ispisničar redaka ,nedvosmisleno I znalački nas provodi kroz naizgled, nerešive enigme , stranputice,uskih brdsko-planinskih pojaseva

(" kad bi sneg zapao, I čobanice vraćale stoku kući ,
često bi se survala ne samo koza nego I čobanica")


-dominacija epike , s jedne , prema pretežno baladnom I lirskom stilu s druge strane.
Same oprečne kulturološke pojave ,nisu naizgled lako uočljive , uzavrelih misli,,jer, patrijarhalno -ruralna,temeljena na slovenskoj usmenoj tradiciji ,ukrštanjem se sa elegično-urbanim , rezultira sastavnicom romanstva I latiniteta, karakterističnim za dalmatinsku zagoru.

Ovaj svojevrsni idiom , je značajan je ključan za razumevanje izražaja junačke epike , koju fingira pesnik-folklorista , kao vrhunac narodnog pesništva tragom romantičnih gledišta iz doba Filipa Višnjića ,braće Grim I Vuka Karadžića ,
-služeći se sredstvima narativnog stila u krajevima s epskom dominantom , gde čak I lirika pokazuje epici srodne crte ,
-sižei koji traže narativni stil , oslobađaju se epske težine,
I dominira fantastično sažimanje radnje, štednja reči, vremensko zgušnjavanje ,tehnika nagoveštaja,
što ne deluje kao torso, nego postaje nova ,stilski uobličena sa sopstvenim smislom,nastalim kovitlacom ideja, motivske podudarnosti -arhaičnog stiha,asonancama,jednoličnom rimom , naglašenim jednosloženicama na kraju reči , fragmentarnošću I nedorečenošću.

Otmeno biranim rečima s ambjentalim ugođajem odudara jezično I stilski , kao da su nadahnute nekom pastoralnom igrom.
Ako se odmaknemo od arhaike I mitologije, od čudesnih vizija , moramo primetiti liriku svakodnevice. Iako ,naizgled ,skoro da nema realističnih momenata ,iskustvo je preraslo u tipične sižejne modele.

Narativni I nadasve tradicionalan sadržajni kliše o ljubavi , fragment-torzo bez stereotipnog nastavka iako uobličenog junačkog stila.
Kako se u takvu maštovitu irealnu pripovest , uz zadanu strukturu, uvukla projekcija stvarne pripovesti I akvarela iz običnog života , pitanje je svih pitanja ,koje provejava I provejava , pa dominira kao ontološka raspra, iz prizmatične gnoseološke vizure kao svojevrsna insolubilia problemu univerzalija , ili kao paradoksa gavrana logički ekvivalentano hipotezi Kurijevog paradoksa


D: "Ako ne grešim, onda nire porru bila."
Č: "Slažem se. Ako ti ne grešiš onda nire porru bila."
D: "Ti se slažeš. Ono što sam rekao je tačno."
Č: "Da."
D: "Onda ne grešim."
Č: "Tačno."
D "Ako ja ne grešim, onda nire porru bila. Ja nisam pogrešio. Prema tome, nire porru bila."


-a u svrhu epistemoloških dometa.
Stoga , nema sumnje , da je reč o lirsko baladnoj adaptaciji strukture I događanja, koji izmeštanjem iz svog okruženja , postaju zabavne pripovesti ,sa ne više egzistencijalno važnimm ili barem prisno poznatim sadržajem, iako deluju pomalo groteksno ,sa svim finesama oblika I iskaza.


Što propušća deli-Radivoje,
dočekuje mladi Tatomire:
što uteče mladu Tatomiru,
dočekuje dijete Grujica;
što propusti dijete Grujica,
to dočeka Starina Novače;
Što izmiče Starini Novaku,
To namiče Karadžiću Vuče:
Što promiknu Karadžiću Vuku
Ne propusti pesnik-folklorista.


"Wook Carageech"(tj)


Verujem da je voditeljica koristila sledeću literaturu:


*NAPREDNI ENGLESKO-SRPSKI REČNIK: *


*A little bit tomorrow*
Malo sutra


*Bean yourself.*
Opasulji se.


*Boys from the end*
Momci iz kraja


*Cabbaged book*
Raskupusana knjiga


*Calculate on me.*
Računaj na mene.


*Can you translate me to the second page of the
street?*
Možete li me prevesti na drugu stranu ulice?


*Catch the fog!*
Hvataj maglu!


*Don't lay devil!*
Ne lezi vraže!


*Don't salt my brain!*
Nemoj mi soliti pamet!


*Don't strangle!*
Ne davi!


*Don't work me!*
Nemoj da me radiš!


*Eat the job.*
Izeš pos'o!


*For whose grandmother's health?*
Za čije babe zdravlje?


*From the little legs*
Od malih nogu


*Gee, upside-down!*
Iju, naopako!


*Go from me, come to me.*
Idi mi, dodji mi.


*Go into three beautiful ones!*
Idi u tri lepe!


*Go run!*
Idi begaj!


*Government & Fairy Tale*
Vlada i Bajka


*He beat him on a dead name.*
Prebio ga je na mrtvo ime.


*He is a big animal.*
On je velika zverka.


*He is drunk as a mother.*
Pijan je ko majka.


*He is smileing into my moustache.*
Smeje mi se u brk.


*He knows knowledge.*
Zna znanje.


*He performs mad worms,*
Izvodi besne gliste.


*He sleeps all in sixteen.*
Spava sve u šesnaest.


*He took a paining.*
Uzeo je bolovanje.


*He was put on the wall paper.*
Stavili su ga na tapet.


*Hey, wire, wire, wire, my raincoat is shaking!*
Hop, žica, žica, žica, drma mi se kabanica!


*How yes no.*
Kako da ne.


*I appreciate your meatballs!*
Alal ti ćufte!


*I appreciate your religion!*
Alal ti vera!


*I axed myself very much.*
Mnogo sam se sekirao.


*I'll decorate you for Willow day!*
Udesiću te za Vrbicu!


*I'll fuck your golden sun!*
Jbaću ti sunce žarko!


*In the eyes of the New Year*
Uoči Nove godine


*It was George the taylor .*
Šio mi ga Đura.


*Liquid questions*
Tekuća pitanja


*Mary fucked the bumble-bee.*
Jebla Mara bumbaru.


*Meat Community*
Mesna zajednica


*Military face*
Vojno lice


*New Shopping*
Novi Pazar


*On the face of the place*
Na licu mesta


*Saturday** City*
Subotica


*She is in the second stage.*
Ona je u drugom stanju.


*Shit through dense limbs*
Sranje kroz gusto granje
*Thank you for the question.*
Hvala na pitanju.

*The window must fall tonight!*
Prozor noćas mora da padne!


*Two bad - Milosh dead.*
Dva loša ubiše Miloša.


*Two eggs on the eye*
Dva jaja na oko


*Where are you, sick?*
Đe si, bolan?


*Who cuts your hair?*
Ko te šiša!


*Who is your devil?*
Koji ti je đavo?


*Who plums you?*
Ko te šljivi!


*Who sandpapers his ears?*
Ko mu šmirgla uši?

*Why don't you carry yourself ?*
More, nosi se!


*Windfucker*
Jebivetar


*You'll see your god!*
Videćeš ti svoga boga!

*PRILOG: IZ ENGLESKO-MAKEDONSKOG REČNIKA*


*Teach me mother, fuck me!*
Uči me, majko, karaj me!

*Pishi kao shto goworish.
Chitay kako ye napeesano.*

***
Da , kad sam već iprovociran da otvorim blog , da dodam nešto , da obogatite kolekciju poređenja (ovo je staro ali dobro ):


* Al' gа lomi, k'o fićа prirubnicu.


* Zаjebаn je k'o krаtko ćebe..


* Nevinа k'o goblen.

* Vrišti k'o kаd sestrа ženi brаtа.

* Trese se k'o FAP u leru.

* Mirnа k'o rezervni točаk.

* Omаstio bi' je k'o čvаrаk tepsiju.

* Loži se k'o bаbа nа rаtluk.

* Smrdi mu u sobi k'o dа su se mufloni pаrili.

* Štа se primаš k'o bаbа nа penziju?

* Alа sisа k'o bolesnik pomorаndžu.

* Pun k'o pаmpers pelenа.

* Al' gа šmrče k'o аstmаtičаr inhаlаtor.

* Stisnuo gа k'o siromа' sаrmu.

* Propаo si k'o žeton.

* Al' si rаzbаcаn k'o đubre po njivi.

* Nemа te k'o gаćа u pornićimа.

* Štа si se zаgubio k'o Pinokio u kubik drvа.

* Cvili k'o uštipаk u tigаnju.

* Uprpio se k'o kurvа pred ispoved.

* Ućutаo se k'o krmаk u kukuruzu.

* Rаzvаlio gа k'o buldožer strаćаru.

* Isek'o se siromа' k'o burek zа ovde.

* Nаpаlio se k'o dаbаr nа metаr drvа.

* Osušio se k'o sunđer zа vreme školskog rаspustа.

* Drhti k'o zečicа nа pаrenju.

* Zinuo k'o konobаrski novčаnik.

* Nаpunio se k'o špаjz pred slаvu.

* Otekаo k'o pčelаrski priprаvnik.

* Nаvаlio k'o penzos nа šаlter.

* Rаširio se k'o petnаest do tri.

* Štа stenješ k'o jugo nа uzbrdici.


"O Venero,
Zašto si mi setna
Budi malo više razgovetna
Zaplaka se boginja lepote
Saginjući glavu od sramote
Pa pustivši uzdisa-jee bo -lne
Stavi ruku na organe polne"


*Miodrag Andrić
**Dragoslav Andrić

U rezignaciji

interesting-cat.jpg 


Baguješ baguješ malo a, pa dobro bre programer šta se ovo dešava?

 Komentari (179)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

gordanac gordanac 23:29 16.05.2011

dvaput, ha? :)

(pročitala sam prvu polovinu malopre i taman htela da pošaljem komentar, ali - tzvrtz! nema!)

...i zato sada kažem (a onda zbogom kažem svim`, idem nađem, družim s njim...):

trener:
Hau mač voč ?


sve diraj, samo mi Kazablanku ne diraj...


"What watch?
Ten watch.
Such much? "


mirelarado mirelarado 23:32 16.05.2011

Re: dvaput, ha? :)

Двапут је двапут. ;-)

Да и ја поновим свој коментар:

Немам шта да поручим "начитаној" водитељки, једино ово:


Никад полуглота од ње бити неће.

Тренеру,
trener92 trener92 23:35 16.05.2011

Re: dvaput, ha? :)

gordanac


`si vid`la? Uf mnogo sam se iznervirao!

Večeras kačimo i male oglase , ovako za tebe jedan dobar:

" Prodajem celokupnu enciklopediju ''Britanika''.
Nije upotrebljavana. Moja žena sve zna. "

kažeš Kazablanka, čekaj smisliću nešto ...

edit 2.such much...

edit: Kakva katastrofa,opet nije onako kako sam zamislio, ali sada ne smem da pipnem ništa, što bi rekla moja komšinica" nem birok pipazni" a ja je niš` ne razmem

kad slabo divanim ...trener92 trener92 23:41 16.05.2011

Re: dvaput, ha? :)

mirelarado
Двапут је двапут. ;-)

Да и ја поновим свој коментар:

Немам шта да поручим "начитаној" водитељки, једино ово:


Никад полуглота од ње бити неће.

Тренеру,


Mirela , tako sam brzo obrisao, da nisam video koja je pesma inače bih postavi .
Hvala ti na strpljenju u razumevanju
Da , nisam mogao da poverujem kada sam odgledao , što kaže doktor mislio sam da je montaža. Kad ono nijeeee.
Jedan mali oglas:

"Dobr daktlogrfkinja tžari poaso. Tpkam 30 solva u minuti."
gordanac gordanac 23:44 16.05.2011

napravili majstori...

već celu MAPU
Kažu mi da nedostaje Ada Ciganlija ili "Ohyeah Gipsyfox"

Meni je cela priča (ili događaj) ustvari - baš smešan, nenamerna greška (ili s nedovoljno namere umetnuta "duhovitost" ) izazvala je druge, razne da smišljaju razne jezičke igrice...I - mape
trener92 trener92 23:52 16.05.2011

Re: napravili majstori...

gordanac
već celu MAPU
Kažu mi da nedostaje Ada Ciganlija ili "Ohyeah Gipsyfox"

Meni je cela priča (ili događaj) ustvari - baš smešan, nenamerna greška (ili s nedovoljno namere umetnuta "duhovitost" ) izazvala je druge, razne da smišljaju razne jezičke igrice...I - mape


Pa , nisam video fenomenalno jeste smešno, ali
new now,

"Ako neko želi da ostavi alkohol i cigare, nek ih ostavi kod mene.
Šifra: Ne biram."
mirelarado mirelarado 23:54 16.05.2011

Re: napravili majstori...

new now


How yes no...
trener92 trener92 00:04 17.05.2011

Re: napravili majstori...

mirelarado
new now


How yes no...
" Dok prolazimo kroz sve što nam život priređuje,

neophodno je da imamo neki svoj kutak mira. Ja sam postupio po jednostavnom savetu koji sam pročitao u

jednom članku, i napokon našao svoj unutrašnji mir. U članku je pisalo:
"Da biste postigli unutrašnji mir, morate završiti sve stvari koje ste započeli."
Onda sam pogledao po kući i video sve stvari koje sam započeo, a nisam završio...
I pre nego što sam jutros krenuo, dovršio sam: flašu crvenog vina, flašu pelinkovca, flašu rakije, kutiju bensedina, štanglu čokolade i dopola potrošeni džoint.


Osećam se
FENOMENALNO!!!"


gordanac gordanac 00:12 17.05.2011

:))

Ko ne ume da vidi smešnu stranu u svemu, ne ume da proceni ni tragično ni u čemu, tako ja mislim.

A svaki drugi nedostatak utehe, uz "šalicu šutnje i čašicu čežnje" - samo pojačaj zvučnike - ovaj sve jezike govori...

trener92 trener92 00:14 17.05.2011

Re: napravili majstori...

gordanac


Za tebe nešto (ako nisi videla do sada)

BUDUCNOST PO WIKILIKSU
**Mušterija**: "Dobar dan! Hteo bih da naručim klopu."

*Operater*: "Mogu li prvo dobiti Vaš JMBG (OIB, LIB... ili kako ga već gdje koriste) gospodine?"

Mušterija: "Moj JMBG...... ah da, pričekajte malo, eh ! Moj JMBG je
0512968910753!"

Operater: "Hvala Vam, gospodine Marko. Vidim da živite u Ulici jablana
br. 13 i Vaš telefonski broj je 2332-971. Vaš broj na poslu je 2301-243 i
Vaš broj mobilnog je 064/221-... S kojeg broja zovete gospodine?"

Mušterija: "Huh? Kod kuće sam. Od kuda Vam samo sve te informacije?"

Operator: "Pa umreženi smo gospodine."

Mušterija: (začuđeno): "Oh....... da, htio bih da narucim dvije velike kulen
pizze i to extra ljute..."

Operater: "Mislim da Vam to nije dobra ideja gospodine."

Mušterija: "Kako to mislite?"

Operater: "Gospodine, Vaši zdravstveni podaci upućuju na to da imate
visok krvni pritisak i veoma visok holesterol. Polisa dopunskog zdravstvenog osiguranja ne pokriva i taj rizik..."

Mušterija: "Pa šta onda preporučujete?"

Operater: "Mogli bi da probate našu bezmasnu soja-pizzu, koja je naravno od
soje. Siguran sam da će Vam se svidjeti."

Mušterija: "Zašto to mislite?"

Operater: "Pa, prosle nedelje ste u biblioteci i podigli knjigu ‘Gurmanska
jela od soje’. Zato sam Vam to predložio."

Mušterija: "U redu, U redu. Dajte mi onda dve maxi soja-pizze. I koliko
to košta?"

Operater: "To bi trebalo da je previše za Vas, Vašu ženu i četvoro dece. Sve
skupa, zajedno sa troškovima dostave je 50 eura"

Mušterija: "Evo broj Vam broj moje kreditne kartice..."

Operater: "Oprostite gospodine, ali bojim se da ćete to morati da platite
gotovinom. Prekoračili ste dozvoljen iznos po kreditnim karticama."


Mušterija: "Skočiću do bankomata i uzeti keš pre nego vaš dostavljač stigne."

Operater: "Neće ni to ići gospodine! Imate prekoračenje i na tekućem računu."

Mušterija: "Nema veze. Samo pošaljite pizze. Spremiću novac. Koliko Vam
treba za dostavu?"

Operater: "Malo smo zatrpani u ovom trenutku. Oko 45 minuta. Gospodine,ako
Vam se žuri možete doći do nas, ali biće Vam nezgodno voziti pizze na
motociklu."

Mušterija: "Kako znate da vozim motocikl?"

Operater: "Ovdje stoji da kasnite s otplatom kredita za auto pa Vam ga je
banka oduzela. Ali Vaš skuter je u potpunosti otplaćen pa sam samo
pretpostavio da ćete voziti njega."

Mušterija: "@#%/$@&?#!"

Operater: "Preporučio bih Vam da pazite što govorite Gospodine! Već imate
dve prekršajne prijave zbog remećenja javnog reda i mira na mitingu 2002.
i vikanja na policajca 2008."

Mušterija: (Bez reči)

Operater: "Želite li još nešto Gospodine?"

Mušterija: "Ne, ništa više. Ali, nemojte zaboraviti dve gratis Coca Cole -
piše u Vašem oglasu!"

Operater: "Oprostite gospodine, ali naš oglas je imao klauzulu da ne
smemo nuditi besplatnu Coca-Colu dijabetičarima!"


** Pozdrav do surove budućnosti !!! **

I za tebe muzika iz jednog od najboljh filmova (

Zither
trener92 trener92 01:47 17.05.2011

Re: :))

gordanac

:))
Ko ne ume da vidi smešnu stranu u svemu, ne ume da proceni ni tragično ni u čemu, tako ja mislim.

A svaki drugi nedostatak utehe, uz "šalicu šutnje i čašicu čežnje" - samo pojačaj zvučnike - ovaj sve jezike govori...


nisam video tvoj komentar, (dok ja sve ne postavim, prođe vreme) u pravu si ,treba gledati smešniju stranu svega (kako su govorili genijalci always look on the bright side of life

još nešto za tebe ovako (nismo odavno slušali )

My bucket`s got a hole in itgordanac gordanac 18:55 17.05.2011

:))

I - odlično jezičko uputstvo kako nešto ne treba raditi i zašto, kroz smešnu stranu nečeg što ume da bude - dosadno (način za ppt.):

Doug Zongker & AAA<< uklanja svaku rezigniranost >>
Unfuckable Unfuckable 19:05 17.05.2011

Re: :))

Kouč, before message za blog!
trener92 trener92 19:32 17.05.2011

Re: :))

gordanac

Znaš šta ti gordanac pitanja i odgovori su najbolji ,poslednje je


trener92 trener92 19:35 17.05.2011

Re: :))

gordanac


trener92 trener92 19:43 17.05.2011

Re: :))

Kouč, before message za blog!


And I thyself,comrade
trener92 trener92 23:29 16.05.2011

Izvinjenje

myredneckself 22:58 16.05.2011
...
Hopla!
Nema ti top

PS
javljam se kasnije
Banuj korisnika / Obriši / Preporuči / Preporuka: 0 / Obavesti moderatora / Link / Replika: 1 / Citiraj / Odgovori
trener92 23:04 16.05.2011
Re: ...
myredneckself
Hopla!Nema ti top PSjavljam se kasnije


Ovo je katastrofa iseklo mi je pola teksta! MOderacija šta se dešava?
Obriši / Preporuči / Preporuka: 0 / Obavesti moderatora / Link / Izmeni / Citiraj / Odgovori
mirelarado 23:02 16.05.2011
)))
Немам шта да поручим "начитаној" водитељки, једино ово:


Ovde neko repuje sa znakom aligatora izgleda?
Izvinjavam se što sam morao da izmenim tekst, jer nažalost, da bi sve bilo onako kako želite da izlgleda, treba da koristite nekoliko pretraživača!!! Katastrofa
opet baguje : postavljam link:

don`t piss me off
myredneckself myredneckself 21:20 17.05.2011

Re: Izvinjenje

Katastrofa
opet baguje

Katestanza, baguje all in sixteen!
A ja mislila, nema topcat, biću ti prva na blogu
gordanac gordanac 21:33 17.05.2011

Izvinjenje :))

myredneckself
Katastrofa
opet baguje

Katestanza, baguje all in sixteen!
A ja mislila, nema topcat, biću ti prva na blogu

Kateque?
Say - what?

trener92 trener92 21:36 17.05.2011

Re: Izvinjenje

myredneckself
Katastrofa
opet baguje

Katestanza, baguje all in sixteen!
A ja mislila, nema topcat, biću ti prva na blogu


Ti i jesi prva ( postavio sam komentar ( a Cat verovatno švrlja okolo, znaš kako mačija posla )
trener92 trener92 21:43 17.05.2011

Re: Izvinjenje :))

gordanac"looking for me ?"

myredneckself myredneckself 22:45 17.05.2011

Re: Izvinjenje :))

myredneckself myredneckself 23:10 17.05.2011

Re: Izvinjenje :))

gordanac
myredneckself
Katastrofa
opet baguje

Katestanza, baguje all in sixteen!
A ja mislila, nema topcat, biću ti prva na blogu

Kateque?
Say - what?

trener92 trener92 23:14 17.05.2011

Re: Izvinjenje :))

myredneckself


myredneckself myredneckself 23:50 17.05.2011

Re: Izvinjenje :))

trener92
myredneckself
Smešno ti što šimpu?! E, da imam još hundred hands...


trener92 trener92 01:12 18.05.2011

Re: Izvinjenje :))

myredneckself
trener92
myredneckself
Smešno ti što šimpu?! E, da imam još hundred hands..., a sada ako nisi znala ovako izgleda
glava komarca


myredneckself myredneckself 13:49 18.05.2011

Re: Izvinjenje :))

trener92
myredneckself
trener92
myredneckself
Smešno ti što šimpu?! E, da imam još hundred hands...

javascript:;

, a sada ako nisi znala ovako izgleda
glava komarcaKakav mali zeleni, sa plavim veđama
Imam asocijaciju na saksofonistu
trener92 trener92 14:52 18.05.2011

Re: Izvinjenje :))

myredneckself

Kakav mali zeleni, sa plavim veđama
Imam asocijaciju na saksofonistu

Pazi, isti su samo se ovaj dole maskirao
topcat topcat 16:59 21.05.2011

Re: Izvinjenje

Cat verovatno švrlja okolo, znaš kako mačija posla


Tu sam, (pazi sad:) Macane!

Lupila sam 23.
trener92 trener92 12:06 22.05.2011

Re: Izvinjenje

topcat
Cat verovatno švrlja okolo, znaš kako mačija posla


Tu sam, (pazi sad:) Macane!

Lupila sam 23.


Mačkice puslicetu si znači ( (znaš li šta su puslice ? )
topcat topcat 14:41 22.05.2011

Re: Izvinjenje

trener92
(znaš li šta su puslice ? )

Znam li?
trener92 trener92 18:53 22.05.2011

Re: Izvinjenje

topcat
trener92
(znaš li šta su puslice ? )

Znam li?

Znaš da znaš što ja volim puslice, obožavam!!!Moja keva je bila virtuoz za torte i kolače, pa kada ostane belanaca a uvek ostane par komada , obavezno napravi i nisu mi ni trebali drugi kolači.( a pasuju i uz dobro `ladno pivo
Dr M Dr M 23:29 16.05.2011

Prvi__

Prvi, u drugom pokušaju!

Ovaj blog je odličan, iako je kao žmigavac, radi, ne radi, radi...
Dr M Dr M 23:36 16.05.2011

Re: Prvi__

Prvi, u drugom pokušaju!


Ma kakvi prvi, ni prineeeti..

Ali, svejedno, super je.

Kad mi je dete pokazalo ovu tubularnu voditeljku mislio sam da je opet neka montaža.

Kao u onom nonPC vicu

Do you speak English?

Ne, no ćeš me ti učit!
mirelarado mirelarado 23:36 16.05.2011

Re: Prvi__

radi, ne radi, radi...


Такав је и лифт у мојој згради...
trener92 trener92 23:37 16.05.2011

Re: Prvi__

Dr M
Prvi, u drugom pokušaju!

Ovaj blog je odličan, iako je kao žmigavac, radi, ne radi, radi...


K`o semafor posle ponoći

Dr , baš tako kad smo kod žmigaleca , nešto za tebe

"Prodajem mečku, '96 godište, ful oprema: daire, motka i lanac"

Daire
blogovatelj blogovatelj 02:47 17.05.2011

Re: Prvi__

Kad mi je dete pokazalo ovu tubularnu voditeljku mislio sam da je opet neka montaža.


Mene u tom serglish sranju sve vise impresionira bukvalni prevod sa engleskog na srpski koji deluje "normalno"

Puno njih ovde na blogu, a i politicara, koristi izraz "nemam problem sa tim" sto je u stvari bukvalni prevod sa engleskog.
Ja jedino ne razumem zasto "nemaju problem sa srpskim" ako vec mogu da kazu "nije mi to problem"
trener92 trener92 03:32 17.05.2011

Re: Prvi__

blogovatelj

Puno njih ovde na blogu, a i politicara, koristi izraz "nemam problem sa tim" sto je u stvari bukvalni prevod sa engleskog.
Ja jedino ne razumem zasto "nemaju problem sa srpskim" ako vec mogu da kazu "nije mi to problem"


Primilo se valjda,podložni smo tome,ništa neobično,i mislim da , u nastojanju da se odgovori što jasnije ,često se pokušava napisati ( dočarati) onako kako bi to zvučalo u živom govoru ,licem u lice, gde je jako važna mimika, grimasa,tonalitet , pa onda to izgleda po neki put smešno , a još kada se napiše brzo, bez da se proveri napisano, "da ti ne pobegne misao" ili sagovornik ili diskusija, ponekad zvuči bez veze. Prilično je komplikovano prešaltati se na ovakav način komunikacije,posebno na blogovima na kojma se komentari ređaju velikom brzinom,pa pišeš ono što ti je najbliže , a ne najpravilnije (gramatički).Bar ja imam takav utisak .
mlekac mlekac 07:27 17.05.2011

Re: Prvi__

Dr M
Prvi, u drugom pokušaju!


Ma kakvi prvi, ni prineeeti..

Ali, svejedno, super je.

Kad mi je dete pokazalo ovu tubularnu voditeljku mislio sam da je opet neka montaža.

Kao u onom nonPC vicu

Do you speak English?

Ne, no ćeš me ti učit!


Ja se secam da je svojevremeno bio vic tipa

- Do you speak English?
- Yes
- My aunt has a table?
- And pencil is on the table!
- You learn Kolarac?
- Pa gde si brate!!!!!myredneckself myredneckself 21:29 17.05.2011

Re: Prvi__

blogovatelj
sto je u stvari bukvalni prevod sa engleskog.

Bravo.
Ima tog doslovnog prevoda sve više. Neki dan mi jedan čovek kaže: "To će mi uzeti najmanje dva sata." ( u smislu, trebaće mu dva sata za neki posao)
Dakle, ispada da se čita i priča uglavnom na engleskom, i da se na srpski bukvalno prevodi, bez ikakvog smisla i duha našeg jezika.
blogovatelj blogovatelj 05:09 19.05.2011

Re: Prvi__

Bravo.
Ima tog doslovnog prevoda sve više. Neki dan mi jedan čovek kaže: "To će mi uzeti najmanje dva sata." ( u smislu, trebaće mu dva sata za neki posao)


Kanadski gastarbajteri sve i svasta "uzimaju"

1.
- Uzmes Eglington.
Eglington je inace ulica u Torontu

2.
- Uzmi sliku.
trener92 trener92 09:19 19.05.2011

Re: Prvi__

blogovatelj

Kanadski gastarbajteri sve i svasta "uzimaju"

1.
- Uzmes Eglington.
Eglington je inace ulica u Torontu

2.
- Uzmi sliku.


Ne samo gastarbajteri, nego ima i ovako :
"Na primer: uzmi mene" (ili uzmi,na primer mene )
houp houp 00:07 17.05.2011

pa dobro bre programer...

prisutna : )


trener92 trener92 00:15 17.05.2011

Re: pa dobro bre programer...

houp
prisutna : )^<>^

yellow moon
ivana23 ivana23 00:16 17.05.2011

***

Da otklonimo rezignaciju ...


trener92 trener92 00:30 17.05.2011

Re: ***

ivana23
Da otklonimo rezignaciju ...
, Odlično, ovožavam one medvede , a i razumem ovu žensku , pa i ja bih umro od smeha Kakav lik, majstor niko ne sme da priđe
edit:

Srpski feng shui

-Svi mora da operu ruke pre ulaska u kuću a posle posete groblju, ali ne iz higijenskih razloga.

-Posle istog tog groblja se ne ide u posetu kod male bebe.

-Ne sedi se pored otvorenog prozora dok grmi da grom ne uđe kroz prozor.

-Ne preskači nekoga dok se izvalio u dnevnoj sobi jer neće da poraste.

-Ne šeta se kroz kuću sa jednom bosom a drugom obuvenom čarapom, nećeš moći da se udaš/oženiš.

-Ako ukrstite ruke sa drugima dok se pozdravljaju, neko će da se uda/oženi što mu dodlje kao protivmera ovome iznad.

-Ako imaš manji palac na nozi od onog prsta do njega (kako li se zovu nožni prsti nemam pojma) žena ima da te maklja u braku, u smislu batina.

I naravno, nešto što nema nikakve veze sa feng šuijem (kao da ovo iznad ima)-da komšiji crkne krava, pa onda i meni, pa da vidim od koga će onda komšija da kupuje mleko!!!

LADY D'ARBANVILLE
mlekac mlekac 07:29 17.05.2011

Re: ***

trener92
ivana23
Da otklonimo rezignaciju ...
, Odlično, ovožavam one medvede , a i razumem ovu žensku , pa i ja bih umro od smeha Kakav lik, majstor niko ne sme da priđe
edit:

Srpski feng shui

-Svi mora da operu ruke pre ulaska u kuću a posle posete groblju, ali ne iz higijenskih razloga.

-Posle istog tog groblja se ne ide u posetu kod male bebe.

-Ne sedi se pored otvorenog prozora dok grmi da grom ne uđe kroz prozor.

-Ne preskači nekoga dok se izvalio u dnevnoj sobi jer neće da poraste.

-Ne šeta se kroz kuću sa jednom bosom a drugom obuvenom čarapom, nećeš moći da se udaš/oženiš.

-Ako ukrstite ruke sa drugima dok se pozdravljaju, neko će da se uda/oženi što mu dodlje kao protivmera ovome iznad.

-Ako imaš manji palac na nozi od onog prsta do njega (kako li se zovu nožni prsti nemam pojma) žena ima da te maklja u braku, u smislu batina.

I naravno, nešto što nema nikakve veze sa feng šuijem (kao da ovo iznad ima)-da komšiji crkne krava, pa onda i meni, pa da vidim od koga će onda komšija da kupuje mleko!!!

LADY D'ARBANVILLE


Zaboravio si da se ne sedi na cosku trpeze jer se onda nece zeniti/udavati, kao i da ce onaj ko bude pevao tokom obeda imati ludog bracnog druga!
trener92 trener92 14:40 17.05.2011

Re: ***

mlekac

Zaboravio si da se ne sedi na cosku trpeze jer se onda nece zeniti/udavati, kao i da ce onaj ko bude pevao tokom obeda imati ludog bracnog druga!

H.oy.w tatak lprlgoy w.nctc tpgjchanab re kabroycfa oplotr xc-. (ups.nešto se pobrkalo ali u suštini to je to)

tako je mlekac , kao što sam i naveo u odgovoru


Šta si prosuo?

Pitanje koje žena postavi mužu kada ga vidi da je samoinicijativno uzeo usisivač u ruke
stefan.hauzer stefan.hauzer 00:31 17.05.2011

nema te k'o gaca u pornicima ...

jedno od omiljenijih ,ali ima jos masnih :
- al' si otek'o ko svalerski racq .
-propao si k'o muda kroz poderane gace ...
da nastavim!?

so true =)

trener92 trener92 00:45 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

stefan.hauzer
jedno od omiljenijih ,ali ima jos masnih :
- al' si otek'o ko svalerski racq .
-propao si k'o muda kroz poderane gace ...
da nastavim!?

so true =)[i][/i]Naravno, blog je otvoren 7 dana, udri
stefan.hauzer stefan.hauzer 00:56 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

-nevina k'o majka devet jugovica.

sweet virginia =)

trener92 trener92 01:37 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

stefan.hauzer
-nevina k'o majka devet jugovica.

sweet virginia =)
Šahista traži partnerku koja zna kako idu sve figure.
Šifra: figure veneris

All you wanna do...
sesili sesili 11:34 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

U kući ne sme da se zviždi - pojaviće se miševi.
mlekac mlekac 12:35 17.05.2011

Re: ***

sesili
12:34 17.05.2011 / *novo
Re: nema te k'o gaca u pornicima ...
U kući ne sme da se zviždi - pojaviće se miševi.

A ako gostujucoj trudnici ne das odmah nesto sto joj se prijede, misevi ce ti izjesti gace!
aleksandarz92 aleksandarz92 12:43 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

sesili
U kući ne sme da se zviždi - pojaviće se miševi.

To samo uveče.
trener92 trener92 14:59 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

sesili
U kući ne sme da se zviždi - pojaviće se miševi.


He. znam za ovo ,nisam znao da to važi samo za uveče a znam i ovo


Cirozа jetre

Teškа bolest kojа se dobijа аko se preterа sа željаmа zа zdrаv život.
- Aj živeli
- U zdrаvlje

Ajd živeli
trener92 trener92 15:02 17.05.2011

Re: ***

mlekac

A ako gostujucoj trudnici ne das odmah nesto sto joj se prijede, misevi ce ti izjesti gace!

Auuuu, ovo nisam znao znam ono kad trudnica ukrade nešto ,onda će dete kad se rodi imati na telu beleg toga što je maznuto .
trener92 trener92 15:05 17.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

aleksandarz92

To samo uveče.Pazi ovo:

žena kad kaže :
Poštuje me, i čini me srećnom

prevod:
Loš je u krevetu, аl vozi BMW.

BMW ....
myredneckself myredneckself 13:42 18.05.2011

Re: nema te k'o gaca u pornicima ...

trener92
stefan.hauzer
jedno od omiljenijih ,ali ima jos masnih :
- al' si otek'o ko svalerski racq .
-propao si k'o muda kroz poderane gace ...
da nastavim!?

so true =)[i][/i]Naravno, blog je otvoren 7 dana, udri

Hebe ga ko beba zvečku
yugaya yugaya 00:35 17.05.2011

language is a virus

za domaćina neposlušnog bloga -

( "Ma šefe sigurno može i taj mađarski na ćirilici", reče sekretarica i ode da prekuca sudski poziv. )

trener92 trener92 00:48 17.05.2011

Re: language is a virus

yugaya
za domaćina neposlušnog bloga -

( "Ma šefe sigurno može i taj mađarski na ćirilici", reče sekretarica i ode da prekuca sudski poziv. )Moje iskreno izvinjenje još jednom , i pesma za tebe ( i mojukomšinicu )

Gyöngyhajú lány

blogovatelj blogovatelj 02:37 17.05.2011

Da dodam i ja...

da dodam nešto , da obogatite kolekciju poređenja


Uvija se ko kurva od debela qrca.
Iscepaću te ko mače muškatlu.
Zanosi se ko muda u kosidbi.
trener92 trener92 02:59 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

blogovatelj

Može pridodaćemo spisku ,i jedan mali oglas
"Devojka, 23 godine, visoka, zgodna, crna kosa, plave oci, uspešno
zaposlena i bogata traži mušku osobu sličnih osobina kojoj bi prodala
deset kubika čamove građe."

Serious as a heart attack
blogovatelj blogovatelj 11:24 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

Re: Da dodam i ja...Da dodam jos...

Klati se ko domina.
Povraca kao lasica.

Ovo su izrazi za dva stadijuma pijanstva, ali ovo sa lasicom mi nikada nije bilo jasno zasto...
pnbb pnbb 15:51 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

Iscepaću te ko mače muškatlu.

ko svinja masan dzak, ko analfabeta bukvar...
trener92 trener92 16:44 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

pnbb

pregaziću te k`o plitak potok
pnbb pnbb 18:11 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

Ovo su izrazi za dva stadijuma pijanstva, ali ovo sa lasicom mi nikada nije bilo jasno zasto

sa lasicom je za svako peglanje, ne obavezno za pijansvo
ali zato

ozido se ki spomenik , jeste

da dodamo i svima znano
razbicu te ko bugarsku skupstinu,
jer se bunis ko grk u apsu,

postradaces ko hejsel
spadalo92 spadalo92 18:22 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

pnbb
Ovo su izrazi za dva stadijuma pijanstva, ali ovo sa lasicom mi nikada nije bilo jasno zasto

sa lasicom je za svako peglanje, ne obavezno za pijansvo
ali zato

ozido se ki spomenik , jeste

da dodamo i svima znano
razbicu te ko bugarsku skupstinu,
jer se bunis ko grk u apsu,

postradaces ko hejsel


Ima uši k'o vrata od golfa.

Ima zube k'o raspored časova.

Lepa je k'o srna. Ili kako se već zove ona životinja sa surlom.
trener92 trener92 18:57 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

spadalo92


a usta ko čarapin početak,

uši ko novine zubi ko domine

kratak ko ruski fitilj...


milisav68 milisav68 18:59 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

trener92
pnbb

pregaziću te k`o plitak potok

Ću te icepam, ko seljak pivo ispred prodavnice.
-------------------, ko dete napolitanke.
mirelarado mirelarado 19:51 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

Lepa je k'o srna.


Ноге су јој танке, криве и длакаве.
omega68 omega68 19:58 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

glup k'o vran vepar, šljivardžija
zaostao si k'o muda za veprom
''Što su ti oči tako crvene, k'o da si celu noć čekao krticu?''
trener92 trener92 20:05 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...


milisav68


oči ti crvene ko da ti je mozak na rezervi

volim te ko vojnik napolitanke i pivo

Oćeš vinjak ili pivo?
Pa nemoj mi to razdvajati ,ako boga znaš!
razmisljam razmisljam 23:00 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

Луд је к'о струја.

Смешан је к'о ђаво.
trener92 trener92 23:13 17.05.2011

Re: Da dodam i ja...

razmisljam


Lepa ko upis


Šlog ruka

Totalno neprirodan položaj ruke prilikom nošenja tašne kod žena.Ruka u ovom položaju je savijena u laktu pod uglom od 90 ( ili više ) stepeni. Tašna se u ovom položaju nosi okačena o ruku. U istoj ruci se u većini slučajeva nalazi mobilni telefon ili pak mali novčanik.
Najbolji odgovor je da se to tako nosi , odnosno da to tako nose junakinje serije „Seks i grad“.

Waltz For Debby

mlekac mlekac 07:44 18.05.2011

Re: Da dodam i ja...

trener92
spadalo92


a usta ko čarapin početak,

uši ko novine zubi ko domine

kratak ko ruski fitilj...Zaboravili ste grcki profil - ko u trojanskog konja, i srnece noge, kratke, krive i dlakave!
milisav68 milisav68 09:40 18.05.2011

Re: Da dodam i ja...

trener92

Oćeš vinjak ili pivo?
Pa nemoj mi to razdvajati ,ako boga znaš!


Oćeš rakiju uz kafu?
Nemoj mi to razdvajati.

Kafa udovica - kafa bez rakije.
spadalo92 spadalo92 12:26 18.05.2011

Re: Da dodam i ja...

mirelarado
Lepa je k'o srna.


Ноге су јој танке, криве и длакаве.A hoda kao da trenira za svetsko prvenstvo u smešnom hodanju.
docsumann docsumann 05:09 17.05.2011

odavno

nisam čitao zabavniji blog

nego, ne mogu nikako da nađem na tjubu onu stvar - teach me mother fuck me ( uči me majko karaj me )
trener92 trener92 11:32 17.05.2011

Re: odavno

docsumann
nisam čitao zabavniji blog....
nego, ne mogu nikako da nađem na tjubu onu stvar - teach me mother fuck me ( uči me majko karaj me )

zezaš docs?


uči me majko

karaj me

Eve ti najnovije vesti iz Libije:نور اگر رفت سایه پیدا نیست نقش دیوار و چشم خیره ما نقش سایه دگر نمی دان نور
اگر رفت سایه. ر رفت سایه پیدا نیست نقش دیوار و چشم خیره ما نقش سایه دگر نمی
دان نور اگر رفت سایه پیدا نیست نقش دیوار و چشم خیره ما

Ako čujem još nešto, javiću ti.
docsumann docsumann 14:49 17.05.2011

Re: odavno

zezaš docs?


ma mislio sam baš na tu zajebanciju sa bukvalnim engleskim prevodom, čini mi se da su to pjevali neki reperi, al' ko će se sad sjetiti.
trener92 trener92 15:07 17.05.2011

Re: odavno

docsumann

Ako je neko pevao pronaćičemo

a do tada

Arpeggios From Hell
bauer. bauer. 05:56 17.05.2011

Coach!

Bojim se, da si ovom prilikom, pomešao frogs i grandmothers!

Kada pišeš na ovu temu, moraš da odvojiš jabuke, od pomorandži :)))
trener92 trener92 14:10 17.05.2011

Re: Coach!

bauer.
Bojim se, da si ovom prilikom, pomešao frogs i grandmothers!

Kada pišeš na ovu temu, moraš da odvojiš jabuke, od pomorandži :)))


b.jb gde si bre čoveče , nema te bre ko ... kriješ se ko zmija noge

Fast food
Oblik ishrane koji je zaživio svugde osim u Vojvodini iz dva razloga.
„Slaninicu brzo mogu narezati sam a i na kraju krajeva, di je žurba.“

Šta smo ono slušali poslednje ?

Kid

razmisljam razmisljam 23:16 17.05.2011

Re: Coach!

bauer.
Bojim se, da si ovom prilikom, pomešao frogs i grandmothers!

Kada pišeš na ovu temu, moraš da odvojiš jabuke, od pomorandži :)))


Зар нисмо, на крају крајева, сви воће?


trener92 trener92 23:43 17.05.2011

Re: Coach!

razmisljam


Odlično , hvala ti razmišljam znači to je to što b.jb,pisao u šiframa , vidiš kakav je to opasan lik ( šta vredi kad nisam gledao film, nikada ne bih pogodio na šta je mislio )
razmisljam razmisljam 00:20 18.05.2011

Re: Coach!


trener92

Odlično , hvala ti razmišljam znači to je to što b.jb,pisao u šiframa , vidiš kakav je to opasan lik ( šta vredi kad nisam gledao film, nikada ne bih pogodio na šta je mislio )


Нема на чему, Тренеру.
А филм погледај ако икако постигнеш. Има шарма.
И сасвим личи и на нас, овдашње, који нисмо Грци, али смо такође народ најстарији.
trener92 trener92 00:38 18.05.2011

Re: Coach!

razmisljam

Poslušaću te, čim budem našao vremena pogledaću
који нисмо Грци, али смо такође народ најстарији.


Normalno da smo najstariji, samo nam drugi to ne priznaju
babela babela 08:45 19.05.2011

Re: Coach!

Kada pišeš na ovu temu, moraš da odvojiš jabuke, od pomorandži :)))


Apples and oranges are all fruits
trener92 trener92 09:26 19.05.2011

Re: Coach!

babela


, tako je to je sve isto i potrebno i ne treba razdvajati , kako kaže lepo ...babela babela 07:43 21.05.2011

Re: Coach!

trener92 trener92 10:34 21.05.2011

Re: Coach!

babela

fantomatsicna fantomatsicna 06:35 17.05.2011

Kad moze ova..

Jukie Jukie 08:12 17.05.2011

Re: Kad moze ova..

Ne mogu da se nateram da gledam, ali jednom sam prevodio neki TV intervju sa engleskog, koji posle treba pokriti srpskim koji čita spiker.
Sirota intervjuičarka je 2-3 minuta pitala čoveka jedno pitanje od jedne rečenice (razvuklo se kao u onim Kiplingovim pričicama kako je šta nastalo). Ja to prevedem u dve rečenice i pojma nemam kako su oni posle time pokrili.
Dok je došao red da on odgovori, on je verovatno zaboravio početak pitanja pa je počeo da priča bilo šta o pojmovima sa kraja pitanja.
I tako nekoliko puta. Sva sreća da je čovek imao spremnu priču o onome čime se bavi.
trener92 trener92 15:11 17.05.2011

Re: Kad moze ova..

fantomatsicna

pa dobroo bar se smeška non-stop, ali to nije ništa naspram recimo


docsumann docsumann 16:12 17.05.2011

Re: Kad moze ova..

ke!?

trener92 trener92 16:40 17.05.2011

Re: Kad moze ova..

Jukie


odlična epizoda

Sirota intervjuičarka

he ovo mi se dopada
ovako nešto

Srećko
trener92 trener92 16:47 17.05.2011

Re: Kad moze ova..


docsumann

izbegao je slučaj"ke"
eli.lacrosse eli.lacrosse 06:53 17.05.2011

Rozeta Stoun

Ovo traži malo predznanja, ali, da li znate ko je Šampolionu pomogao da dešifruje hijeroglife?
Dr M Dr M 07:23 17.05.2011

Re: Rozeta Stoun

da li znate ko je Šampolionu pomogao da dešifruje hijeroglife?


Čukundeda onog apotekara koji je uspevao da dešifruje moj rukopis..

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana