Društvo| Politika| Religija| Sex| Životinjski svet

Anatomija jedne zavere

Bojan Budimac RSS / 15.06.2011. u 09:34

U svetlu ponovo raspaljene "debate" pro&contra NATO osećam nekako potrebu da "preštampam" jedan moj stari tekst, prvi put pripušten u sajber prostor, pre nego što sam dospeo na blog b92, na mom, sada nepostojećem, privatnom blogu, pa onda objavljenom ovde u doba "potpalublja" (septembra 2008.).

***


Gladio.3569.jpgŠta je zajedničko sledećim naizgled nepovezanim događajima: vojni puč u Grčkoj 1967, otmica i ubistvo Alda Mora 1978, masakr na železničkoj stanici u Bolonji 1980, masakr na Oktoberfestu u Minhenu 1980, neuspešni atentat na papa Vojtilu 1981, potapanje Grinpisovog broda Rainbow Warior 1985. na Pacifiku?

Pa, "samo" to da su sva ta (ne)dela izvršili ili iza njih stoje ljudi povezani u network pod komandom CIA, MI6, DIA (Defence Inteligence Agency), Pentagona i NATO-a (najčešće tim redosledom). Što, da razjasnim, ne znači da su to uradile ta konkretna (ne)dela na zahtev ili pod komandom tih respektabilnih institucija, mada, s druge strane, ni to nije isključeno. Spisak (ne)dela je, naravno, mnogo duži i uključuje razne vrste aktivnosti od manipulacija izborima, vojnih pučeva, terorističkih akcija, kidnapovanja, politčkih ubistava, trgovine drogom do torture. Geografski su se (ne)dela dešavala po onome što se (samo)proglašavalo "slobodnim svetom", a vremenski tokom nekih 40 (+) godina -- od Drugog svetskog rata pa do 1990.

Teorija zavere? Na žalost, ne.

Knjiga NATO-ove tajne armije: Operacija Gladio i terorizam u Zapadnoj Evropi je doktorska disertacija švajcarskog istoričara Danijela Ganzera (Daniele Ganser) o fenomenu "stay-behind" armija u Evropi.

Šta su "stay-behind" armije? Tajne vojne jedinice oformljene posle Drugog svetskog rata u tek oslobođenim zemljama Zapadne Evrope na inicijativu MI6 i CIA sa ciljem da budu nosioci otpora u slučaju eventualne sovjetske invazije (kad se oformio NATO jedinice su ušle u njegov sistem). To je bio primarni cilj, koji je blizak pameti i rezultat je (lošeg) iskustva iz Drugog svetskog rata.

Međutim, postojao je i sekundarni cilj. Prema dokumentu italijanske vojne obaveštajne službe SIFAR (Servizio di Informazioni delle Forze Armate), koji je doveo do njihovog otkrića, one su bile predviđene za delovanje i u "vanrednim okolnostima". Šta se podrazumeva pod "vanrednim okolnostima" je nejasno iz samog dokumenta ali je otkrivanjem prakse (odnosno (ne)dela tih armija) postalo jasno – borba protiv unutrašnjeg neprijatelja.

Ko su unutrašnji neprijatelji? Komunisti i (često) socijalisti, u svakom slučaju levičari. Način borbe? Terorističke akcije, najčešće neselektivne, brutalne i spektakularne koje se odmah po dešavanju pripisuju "crvenima".

Ljudi regrutovani u tajne armije su birani po svojim političkim nazorima – što desnije to bolje, a često su to bili (bivši) fašisti, nacisti, ss-ovci i slična bratija. Trenirali su ih britanski SAS i američke Zelene beretke, po raznim lokacijama od Mediterana do Engleske. Naoružavali su ih takođe Ameri i/ili Britanci, a oružje, eksploziv i oprema za komunikaciju su sakrivani (zakopavani) po šumama i gorama diljem slobodne Evrope.

Sve to daleko od očiju parlamenata, često daleko od očiju vlada (u zavisnosti od njihovog polažaja u odnosu na bilo šta što miriše na levo) o javnosti da ne govorimo i sve to u demokratijama. Ukratko, to je bila najbolje čuvana (vojna) tajna skoro 45 godina.

Stvar je pukla 1990. u Italiji kada je posle šestogodišnje istrage terorističkog nedela iz 1972. sudija Feliče Kason (Felice Casson) otkrio postojanje tajne armije pod kodnim imenom Gladio (mač) i njenu povezanosti sa desničarskim terorizmom i NATO-om. Tadašnjem italijanskom premijeru Đuliju Andreotiju nije preostalo ništa nego da javno prizna to postojanje i da usput doda da te armije postoje u svim zemljama Zapadne Evrope.

Kada su Francuzi probali kontrolu štete pričom da su oni to daaaaavno rasformirali Andreoti je maliciozno otkrio par detalja o francuskim u tom trenutku itekako postojećim "gladijatorima".

Skandali u vezi tajnih armija su kružili Evropom 90-tih. Otkrilo se mnogo prljavog veša ali se javnosti pružilo nešto što je daleko od cele i pune istine. Hladni rat je bio završen te su gladijatori raspušteni ili "raspušteni" (to ne možemo znati), neki bunkeri sa oružjem su pronađeni neki su sasvim sigurno ostali nedirnuti. Samo tri od osamnaest država su imale parlamentarne istrage čiji rezultati su stavljeni na uvid javnosti (Italija, Belgija i Švajcarska).

Dobar deo doktorske disertacije gospodina Ganzera se čita kao političko-špijunski triler, uostalom od istog materijala se potonji i prave. Problem je u tome što ovo nije beletristika. U ovoj knjizi on obrađuje samo 14 NATO zemalja u kojima su tajne armije operisale, mada je otkriveno da su formirane i bile operativne i u neutralnim zemljama – Švajcarskoj, Austriji, Švedskoj i Finskoj. O tome će tek napisati knjigu.

Zemlje obrađene u knjizi su: Velika Britanija, SAD, Italija, Francuska, Španija, Portugal, Belgija, Holandija, Luksemburg, Danska, Norveška , Nemačka, Grčka i Turska.

Samo je uporni (prirodno) trilingualni Švajcarac (ukupno govori 5 jezika), ne slušajući savete prijatelja i kolega, mogao da se prihvati zadatka da istraži konspiraciju koja se proteže po celom onom što se (samo)naziva "slobodni svet", a koja je toliko prljava da niko ne bi ni da priča o njoj kamoli da objavi ili pruži pristup dokumentima. Zbog pomenute prljavštine i interesa još živućih aktera primarnih izvora je relativno malo. No, sasvim dovoljno da se složi priča s obzirom na obilje sekundarnih. Ovo je prva knjiga koja povezuje skoro sve činioce network-a i bez obzira na mahom neuspešno lupanje glavom o zid ćutnje kojim su se okružili CIA, MI6, Pentagon i NATO, Genzer daje dosta čvrstu konstrukciju mozaika koji će se, nadajmo se, vremenom upotpuniti.

Jedno poglavlje, sa sve prepiskom autora i zvaničnice CIA, je posvećeno tom zidu ćutanja. Prvo su pokušali da ga 'olade (on se pozivao na FOIA -- Freedom of Information Act), pa kad su videli da Švajcarac ipak nešto zna o FOIA, te da mu je zahtev legitiman odgovorili su mu da je 315 na spisku odobrenih zahteva i da će ga obavestiti kad stigne na red. Taj odgovor je dobio februara 2001. Knjiga je objavljena januara 2005, a da on nije stigao na red.

Jednoumlje u koloru

Koliko je gledajući iz političko-špijunskog (trilerskog) ugla, štivo zanimljivo, toliko je sa druge strane, kad se razmišlja o posledicama te najbolje čuvane tajne, zapravo depresivno.

Kakav drugačiji efekat može da ima čitanje (u vreme nastanka tajnih) dokumenata o tome da se participacija komunista i/ili socijalista u vlasti ne sme dozvoliti ni po koju cenu i bez obzira na narodnu volju i izborne rezultate; kada se čita da su vlade evropskih zemalja pristupajući NATO-u potpisivale tajne bilateralne protokole sa SAD u kome se obavezuju na borbu protiv komunizma preko tajnih građanskih kadrova (eufemizam za gladijatore).

Naime, da ne bi bilo zabune, moramo to staviti u (istorijski) kontekst. Posle Drugog svetskog rata u mnogim zemljama, pre svega Italiji, Grčkoj i Francuskoj, komunisti (i uopšte levičari) su uživali najveće poštovanje i podršku naroda jer su pokreti otpora fašizmu, nacizmu i okupaciji, bili mahom ispunjeni njihovim redovima. Sasvim prirodno je bilo očekivati njihove uspehe na (demokratskim) izborima.

U knjizi se ređa red dokumenata pa red prakse -- manipulacije, a kad "zatreba" brutalni terorizam. "Manipulacija izbora i tajno finansiranje demohrišćana je bila tako efektna," ponosno piše Vilijam Kolbi (direktor CIA 1973 - 1976), u svojim memoarima o izborima u Italiji 1948, "da često italijanski primaoci naše pomoći nisu bili sigurni odakle ona dolazi." Zatim dodaje: "Nema govora o tome da se može negirati da je ovo mešanje bilo protivzakonito. Po zakonima većine zemalja, baš kao i po američkom zakonu, stranoj vladi je striktno zabranjeno da se meša u unutrašnje poslove drugih zemalja." [Zato su 1980-tih osnovali lavirint nevladinih organizacija]

Teško je odrediti šta je strašnije da li manipulacije ili dokumenta iz kojih se vidi spremnost američke vlade da vojno interveniše u zemljama Zapadne Evrope sa ili bez pristanka vlada tih zemalja.

'U slučaju nereda u koji mogu ozbiljno uticati na SAD trupe ili njihovu misiju, kao što su vojni ustanci ili veliki ustanci protiv vlade zemlje domaćina [vojska SAD] mora učiniti sve u njenoj moći da uguši takve nemire, upotrebljavajući sopstvene resurse.' Dokumenat pruža specifične reference na Zapadnu Evropu, a detaljne glede Norveške, Grčke, Turske, Zapadne Nemačke, Francuske, Italije, Holandije, Belgije, Luksemburga i Danske, Sjedinjene države su se plašile da se, zbog masovnih anti-ratnih demonstracija u vezi Vijetnama, vlade ili stanovnici Zapadne Evrope, uključujući Norvešku, mogu okrenuti protiv njih i ugroziti operativnost snaga SAD i NATO-a. Potpisan od strane američkog generala J.P. Mekonelija (J.P. McConnel), zamenika komandanta američkih snaga u Evropi dokument nastavlja da objašnjava kako u specijalnim okolnostima bi SAD intervenisao u evropskoj NATO zemlji čak i bez pristanka nacionalne vlade domaćina: 'Ako te inicijative nisu dovoljne ili u slučaju da vlada zatraži asistenciju ili ako Komandant snaga SAD sam dođe do zaključka da vlada nije u stanju da uguši takve nemire, onda trupe SAD mogu pribeći merama koje Komandant snaga SAD smatra potrebnim na njihovu sopstvenu inicijativu ili u saradnji sa vladom u pitanju. [strana 185]

Kao što se vidi iz citiranog dokumenta sa kraja 60-tih događaji diljem Jevrope (deca cveća, Vijetnam, anti-ratni protesti i naravno sva dešavanja 1968.) su činili Vašington nervoznim. Međutim, u svetlu tog dokumenta, jako je teško ne zapitati se šta je zapravo (bila) suštinska (dakle, prinicipijelna, ne kozmetička) razlika između diktata iz Kremlja i diktata iz Bele kuće? Ja bih rekao samo stepen iskrenosti. [Dok je tovariš Brežnjev posle praškog proleća (mada je to bilo jasno i ranije) objašnjavao da zemlje Istočne Evrope imaju malkice ograničen suverenitet, dotle je Vašington blebetao o slobodnom svetu.]

U svakom slučaju terorizam i gubitak ljudskih života je najstrašniji i čini mi se da je zemlja u kojoj živim najviše platila ulazak u to kolo [da ironija bude veća leve ideje ovde nikad nisu imale ozbiljnih korena. Politika napetosti se koristila, baš kao što se i danas pokušava koristiti da bi se jedan, u svakom slučaju manjinski, segment društva održao na vlasti.]. Slede Grčka, Italija, Belgija pa sve ostale.

Da li uopšte treba objašnjavati šta sve to znači glede demokratije?

Ne bi li demokratija trebala da bude (slobodna) utakmica ideja i ideologija?

'Ako je demokratija sistem pravila i procedura koji definišu parametre u okviru kojih političke akcije mogu da se preduzimaju, šta se dešava kada paralelno uz taj sistem postoji drugi, čija su pravila misteriozna, procedure nepoznate, moć ogromna i koji je u mogućnosti da se zaštiti protiv formalnih institucija demokratije zidom tajnovitosti?', postavljali su parlamentarci očigledno pitanje i oštro kritikovali ovu 'opasnu stranu ekstra-parlamentarne akvitnosti'.[strana 74]

Činjenice da superiornost ideje nije ono što je tzv. Zapadnoj civilizaciji donelo pobedu u hladnom, vrućem ili bilo kakvom ratu je svestan i jedan od arhitekata ove današnje globalne politike napetosti kojoj se tepa "rat protiv terorizma". Govorim o rahmetli Semjuelu Hantingtonu i njegovom notornom "sudaru civilizacija" u kome on sasvim iskreno zapaža: "Zapad nije osvojio svet superiornošću ideja, sistema vrednosti ili religije, nego superiornošću u primeni organizovanog nasilja. Zapadnjaci često zaboravljaju ovu činjenicu, ne-zapadnjaci nikad."

Iz Ganzerovog rada vidimo da je to nasilje primenjivano na sopstvenoj populaciji ne bi li se odredio dozvoljeni okvir demokratije. Najcrnje je što su proponenti tog nasilja bili ljudi čija ideologija je takođe (barem deklarativno) neprihvatljiva u demokratskim društvima, a vrlo često i ratni zločinci iz Drugog svetskog rata, koji su uživali imunitet zahvaljući svom "patrijotskom" delovanju.

***

Nema nikakvog dokaza da su ove tajne vojne strukture razmontirane, kaže se pri kraju dokumentarca History Channel-a iz novembra 2009. (must see), koji sam danas odgledao na Genzerovom sajtu, ali postoji i na Youtube-u, a istoričar Kristofer Simpson dodaje, "legat 'stay-behind' armija je da su taktike koje su stvorile 'stay-behind' još u upotrebi i nastavlja se njihovo korišćenje danas. One su Standardne Operativne Procedure. Ljudi koji plaćaju cenu su občni ljudi... globalno..."


***************************************

Beleška na margini

Možda me utisak vara, ali čini mi se da su ti evropski skandali prošli uglavnom ispod radarskog snopa šire javnosti Zapadnog Balkana iz razloga koje ne treba posebno objašnjavati. Međutim, u Evropi ta tema ne umire tako lako. Proveravajući danas Genzerov sajt videh da je pre nepunih dva meseca TV kanal France 5 emitovao svoj dokumentarac na temu NATO-ovih tajnih armija i terora koje su sprovodile nad sopstvenim stanovništvom.

U svakom slučaju Ignac Placer, preživeli svedok smrti svoje dvoje dece u bombaškom napadu na Oktoberfest, Minhen1980 (13 mrtvih preko 200 povređenih), Albert Van Den Ablel, kome je porodica ubijena u jednom od Brabantskih masakra (Belgija, 1982-1985. ukupno 28 mrtvih i 20 povređenih) i XYZ drugih lično pogođenih neće zaboraviti. Oni se i danas pitaju, "zašto?". [Šta reći o 8000 (osam hiljada) nerešenih političkih ubistava od 1980. u zemlji u kojoj živim?]

Uzgred, istrage najvećeg broja terorističkih nedela u Evropi tog perioda nisu dovele do pronalaženja i/ili kažnjavanja počinilaca.

I onda mi neko priča o "upristojavanju"...

M'rš bre!!!


Tagovi



Komentari (192)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Bojan Budimac Bojan Budimac 09:37 15.06.2011

Prvi

Kao pojedinac (koji, uzgred, ne živi u Srbiji) imam luksuz budem protiv nečega što vidim kao zločinačko udruženje sveCkih siledžija i da smatram predlog pridruživanja tom klubu nepristojnim. [Da se radi o Ukrajini, Gruziji ili bilo kojoj drugoj zemlji bio bih mnogo isključivije protiv.] Međutim, s obzirom da neki ljudi, čije mišljene otherwise cenim, predstavljaju stvar kao ili NATO ili propast, dakle, stvar opstanka ja ostavljam vrata otvorenim. Drugim rečima, ubedite me argumentima, koji nisu puka propaganda, projekcija želja, mišljenja, i kultur-rasističko sranje.

Pri svemu tome ne zaboravljajte Gladio, jer ga ni pristojni Evropljani ne zaboravljaju.

P.S. Svi zainteresovani za Genzerovu knjigu (u pdf formatu) neka se jave na PP.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 11:26 15.06.2011

Re: Prvi

Bojan Budimac
Da se radi o Ukrajini, Gruziji ili bilo kojoj drugoj zemlji bio bih mnogo isključivije protiv.


Bojane,

sve sto ti mislis/napises o NATO smeo bih i bez citanja da potpisem. Kad je u pitanju ZAKLJUCAK/STAV, i to konkretno ovaj o Srbiji - ne bih. Evo naprimer ovo sto sam citirao: moj stav je upravo obrnut.

Ja bih rekao da Ukrajina ima vise od bilo koje zemlje u svetu razloga i mogucnosti da bude neutralna. Iz istih razloga iz kojih je to mogla nekadasnja Jugoslavija:
Nalazi se izmedju (na granici) dva "ljuta" protivnika od kojih je svakom bitnije da ona bude neutralna nego da stavi sapu na nju (on ili onaj drugi). Rusija je sa Gruzijom vec pokazala da nece oklevati da upotrebi oruzje u slucaju da NATO/USA hoce da stave njihovu sapu - znaci svaki takav pokusaj predstavlja veliki rizik za izazivanje svetkskog rata. Pa prema tome Ukrajina moze pametnom i lukavom "titovskom" politikom ne samo da izbegne ratovanje po celom svetu i troskove za naourzanje nego cak i da obema stranama izvlaci ekonmska sredstva i na taj nacin da naplacuje tu svoju neutralnost ("nagovestavajuci" da bi mogla prici onoj drugoj strani)...

A sve sto ima Ukrajina - nema Srbija. Njoj i kad bi Rusi hteli da isporuce neko ozbiljnije odbrambeno oruzje moraju da traze dozvolu od NATO zemalja da predju preko njihove teritorije - znaci pisi propalo. Samim tim ona za njih gubi strateski znacaj ... koji je, btw. i tako neuporedivo manji nego onaj od Ukrajine. Ja sam cvrsto ubedjen da je jedan od osnovnih (ako ne i JEDINI) razlog za nezavnisnost Crne Gore upravo da se postigne ovaj polozaj Srbije...

Prema tome Srbija je prepustena na milost i nemilost NATO i zgodna za razne eksperimente i demonstriranje NATO moci, odbranu njihovog kredibiliteta, davanje primera drugim "neposlusnima" ... i sl. stvari kao sto je to bio slucaj sa "humanitarnim bombardovanjem". Rusi i Kinezi i da hoce, ne mogu da je zastite ... a svi znamo i da im toliko nije ni bitna i da je samo pitanje CENE za njihov glas uzdrzavanja u savetu bezbednosti. Mada NATO moze i da ignorise UN ako bas hoce. A za mesanje/intervenciju moze da izmisli kakve hoce razloge (ne bi mu bilo prvi put) ... i da ima koliko god hoces svedoka iz same Srbije (zna se kojih) da je ta izmisljotina - susta istina...

Hm, ne znam sta da kazem - nerviram samog sebe sto sam uopste u situaciji da zvucim kao neki "pro-natovac" a opet mi tesko i da cutim. I u mom mentalitetu ima one aktivnosti koja (moze da) se radi "uz vetar" ... ali cini mi se da bi Srbija mogla (bar) jednu istorijsku priliku za to da propusti. Bar ih je ona (vise nego) dovoljno vec iskoristila u istoriji. I sta je uostalom tako strasno i ako udjemo? Bicemo kao i skoro sve zemlje Evrope. Ako one "nadrljaju" mi cemo u svakoj varijanti jos mnogo pre...

evo ti nagrada sto si prvi
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:50 15.06.2011

Re: Prvi

Bojan Budimac
Da se radi o Ukrajini, Gruziji ili bilo kojoj drugoj zemlji bio bih mnogo isključivije protiv.

Nešto se mislim, da li si ti pravilno shvatio protiv čega bih ja bio protiv?
Virtuelni Vasilije
Rusija je sa Gruzijom vec pokazala da nece oklevati da upotrebi oruzje u slucaju da NATO/USA hoce da stave njihovu sapu - znaci svaki takav pokusaj predstavlja veliki rizik za izazivanje svetkskog rata.

Pa upravo zato bih bio protiv ulaska Gruzije u NATO, isto ide i za Ukrajinu, jer ako ništa drugo, kako se već pokazalo kod Rusa je ventil za prirodni gas koji ide za Jevropu. U slučaju Ukrajinskog maštanja o NATO-u, zavrtanje tog ventila bi bila prva i najbenignija reakcija.
Virtuelni Vasilije Virtuelni Vasilije 13:27 15.06.2011

Re: Prvi

Bojan Budimac

Nešto se mislim, da li si ti pravilno shvatio protiv čega bih ja bio protiv?


Hm, kad jos jednom (i pazljivije) procitam taj deo mislim se i ja Drugim recima, imam utisak da se (bar sto se tice osnovnog pravca) uglavnom slazemo. S jedinom razlikom sto ti "ostavljas vrata otvorenim" a ja (sve vise) vidim ta vrata kao jedini put ... a svaki drugi mi lici na put "glavom kroza zid" (ili bar neka mala, uska i nesigurna vratanca) za koji su posledice neizvesne.

U svakom slucaju svrha ovoga sto sam napisao i nije da skrece diskusiju u pravcu Ukrajine i/ili Gruzije (sto je za nas a i za ovaj blog ipak periferno) nego da iznesem jos neke argumente koji (racunam) "nisu puka propaganda, projekcija želja, mišljenja, i kultur-rasističko sranje" i koji bi mogli svima nama da pomognu u zauzimanja stava...

Da ne bude zabune, ne zelim ni ja da budem iskljuciv niti da se po svaku cenu borim/zalazem ZA NATO. Pogotovu sto moja "projekcija zelja" kaze upravo suprotno...
rade.radumilo rade.radumilo 09:50 15.06.2011

Stvar je jednostavna

Sa našeg aspekta u Srbiji stvar funkcioniše ovako:

1. Mi imamo jače i bolje pištoje, od vas.
2. Mi imamo pare, a vama trebaju.
3. Birajte

Sve ostalo su samo zavaravanja i mlaćenje prazne slame. Srbiji neće biti dozvoljeno da opstane i prosperira ukoliko ne bude igrala uz muziku koja joj se svira, a što pre progutamo tu gorku pilulu i upristojimo svoje ponašanje i izjave, to će nas manje boleti.
Bojan Budimac Bojan Budimac 10:00 15.06.2011

Re: Stvar je jednostavna

2. Mi imamo pare, a vama trebaju.

Slaba karika i zapravo wishful thinking.

Pare idu tamo gde koliko-toliko vlada pravna sigurnost i stabilnost. Srbija nije ogledalo toga, a pristupanje NATO-u nema nikakve veze sa tim.

Pričajući o stabilnosti. S obzirom na oštrinu i dubinu podele i, čini mi se, činjenicu da je contra kamp brojniji, o kojoj stabilnosti možemo pričati u slučaju pristupanja? Šta će se desiti sa contra kampom? Istopiti? Dezintegrisati? Pomiriti? NATO će biti pomiritelj srpskog društva?
a_jovicic a_jovicic 12:07 15.06.2011

Re: Stvar je jednostavna

rade.radumilo
2. Mi imamo pare, a vama trebaju.

Da li oni stvarno imaju pare?
"Udarila kriza" ... rupe u budžetima sve veće ... Neki zlobnici kažu da su britanci utrčali u ovaj rat u Libiji da bi spasili svoju flotu (gledah na BBC-u intervju dal' njihovog ministra odbrane il' načelnika generalštaba koji bez pardona izjavi da su brodovi i avioni koji trenutno učestvuju u operacijama trebali da budu već izrezani zbog odluke o smanjenju vojnih izdataka u budžetu ... naravno nije rek'o da su iz tog razloga započeli rat ... nego je kukao za još para). Da ne bude posle "kad" udjemo ... "a koliki je moj deo?" ... "nećete me prevariti!"
Bojan Budimac Bojan Budimac 16:38 15.06.2011

Re: Stvar je jednostavna

Da li oni stvarno imaju pare?
"Udarila kriza" ... rupe u budžetima sve veće ...

Interesantan tekst na temu 'no money, honey' i još par sitnica koje muče NATO, a glede onog sranja južno od mene.
rade.radumilo rade.radumilo 23:41 15.06.2011

Re: Stvar je jednostavna

Da li oni imaju ili nemaju dovoljno para, ne znam. Ono sto znam je:

1. Da mi nemamo dovoljno i da sa svakim novim danom imamo sve manje.
2. Nemamo nista cime bismo mogli pokrenuti ekonomiju i doci do para:
- Ono malo industrije sto je preostalo je tehnoloski u najboljem slucaju u osamdesetim godinama proslog veka.
- Prirodnih resursa nemamo. Nesto lignita i mrkog uglja i to loseg kvaliteta i jedan rudnik bakra, koji je jos pre drugog svetskog rata prestao da bude rentabilan.
- Poljoprivreda nam je potpuno zastarela i nekonkurentna. Nismo u stanju da prodamo poljoprivredne proizvode po svetskim cenama i da pri tome ostvarimo profit.
- Obrazovni sistem nam je u katastrofalnom stanju, a i ono kvaliteta koji iscedimo iz istog nismo u stanju da iskoristimo, tako da ne mozemo da prodajemo ni "know how"
- Turizam nam je u losem stanju prevashodno zbog katastrofalne saobracajne infrastrukture i gomile drugih problema.
3. Zbog svega toga smo prinudjeni da vucemo za rukav bogatije od sebe, a kao odgovor smo dobili:
" Izvolite listu zadataka, pa kada ih izvrsite onda cemo razgovarati o parama... "
Milos Obrenovic je lepo rekao:
"Rusija? Gde je ta Rusija? Ja ovde vidim samo Austriju i Tursku..."
princi princi 00:28 16.06.2011

Re: Stvar je jednostavna

- Ono malo industrije sto je preostalo je tehnoloski u najboljem slucaju u osamdesetim godinama proslog veka.
- Prirodnih resursa nemamo. Nesto lignita i mrkog uglja i to loseg kvaliteta i jedan rudnik bakra, koji je jos pre drugog svetskog rata prestao da bude rentabilan.
- Poljoprivreda nam je potpuno zastarela i nekonkurentna. Nismo u stanju da prodamo poljoprivredne proizvode po svetskim cenama i da pri tome ostvarimo profit.
- Obrazovni sistem nam je u katastrofalnom stanju, a i ono kvaliteta koji iscedimo iz istog nismo u stanju da iskoristimo, tako da ne mozemo da prodajemo ni "know how"
- Turizam nam je u losem stanju prevashodno zbog katastrofalne saobracajne infrastrukture i gomile drugih problema.

И кад уђемо у НАТО све ће се то средити? Индустрија ће се технолошки унапредити, лигнит преко ноћи претворити у антрацит, проценат бакра порасти са 0.1% на 4%, приноси жита ће порасти преко ноћи, а образовни систем ће се одједном препородити. У Војводини ће се поново формирати Панонско море, а Немци нагрнути на српске плаже....

Кад чита овако неке људе, човеку се некад стварно чини да је једини лек за Србију да неко баци неку бомбу и да све почне из почетка. Од амеба.
rade.radumilo rade.radumilo 10:28 16.06.2011

Re: Stvar je jednostavna

princi

И кад уђемо у НАТО све ће се то средити? Индустрија ће се технолошки унапредити, лигнит преко ноћи претворити у антрацит, проценат бакра порасти са 0.1% на 4%, приноси жита ће порасти преко ноћи, а образовни систем ће се одједном препородити.


Biće nam potrebne decenije da dovedemo ekonomiju Srbije na pristojan nivo i to pod dva uslova:
1. Da donosimo dobre odluke i radimo šta treba (odnosno da ne upropaštavamo dodatno).
2. Da nas tokom tog perioda dotiraju, kako ekonomska transformacija i razvoj ne bi posustali dok ne budemo u mogućnosti samostalno održavamo sopstvenu ekonomiju.

Ako mislite da ovo drugo možemo dobiti a da pri tome radimo šta mi "suvereno" hoćemo, onda me podsećate na mog mladog rođaka, koji je otišao od kuće jer mu je dozlogrdilo da mu roditelji određuju šta će i kako da radi u životu, nezaposlen je jer ne on jednostavno "ne funkcioniše" pre 09:00h i traži od roditelja novac, kako bi imao za kiriju, život itd. Njegovi roditelji mu daju, a on napravi scenu svaki put ako mu prigovore da bi trebalo da se zaposli ili nešto drugo.
E pa gospodo draga, zapadnjaci nisu kao naši roditelji. Oni sopstvenu decu izbacuju iz kuće kada postanu punoletna (teča moga prijatelja, Holanđanin, se razveo od njegove tetke kada je ona parama sa njihovog računa kupila njihovom sinu stan u Roterdamu). Njihov stav je jasan:
- Dokle vas mi izdržavamo, ima da radite šta vam kažemo. Nećete? Široka vam ulica.
predatortz predatortz 09:56 15.06.2011

Jedno sasvim lično gledište

Mene je NATO bombardovao 95. u okolini Zvornika. Drugi put,1999., bio sam civil u Beogradu.
Dakle, nikakve simpatije spram te organizacije ne mogu da imam. Antipatije su evidentne. Slažem se da se radi o jednoj, u osnovi, siledžijskoj organizaciji.
Ali...
Ne smatram da je mudro da Srbija, u ovom momentu, igra na kartu neutralnosti.
Sve zemlje iz okruženja su ili pristupile, ili čekaju na red da pristupe savezu. Zemlje sa kojim imamo prilično nerešenih računa. Ostati po strani moglo bi da znači biti na izvolite u nekom eventualnom sukobu. Srbija ne raspolaže ozbiljnim vojnim potencijalom da bi takvom izazovu mogla da odgovori. Ne postoji mogućnost sklapanja nekih drugih vojnih saveza.Vojni savez sa Rusijom je klasična utopija. Setimo se samo pomoći za vreme agresije - deset pijanih kozaka koji pevaju na mostu!

Rešenje se samo nameće, jeste kukavičko, jeste preko one stvari.
Pristupi jačem i čekaj neka druga vremena.

vrabac_u_steni vrabac_u_steni 10:04 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

ovo i jeste jedini ozbiljan argument vredan razmatranja.
ako imaš tu nesreću da pored tebe sedi psihopata sa bejzbol palicom, pritom mnogo jači od tebe, čuti i kenjaj da te ne bi unakazio.
opet ne znam kako bih naterao ruku da zaokruži "da" na eventualnom referendumu.
Bojan Budimac Bojan Budimac 10:09 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

vrabac_u_steni
ovo i jeste jedini ozbiljan argument vredan razmatranja.
ako imaš tu nesreću da pored tebe sedi psihopata sa bejzbol palicom, pritom mnogo jači od tebe, čuti i kenjaj da te ne bi unakazio.
opet ne znam kako bih naterao ruku da zaokruži "da" na eventualnom referendumu.

Slažem se, mada bih voleo objašnjenje i tog "moramo". Ako ono drži vodu zašto se onda to tako ne kaže? Zašto moramo da slušamo mambo-džambo o ekonomiji, ljuCkim pravima, "upristojenju" i slične uvrede zdravog razuma?
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 10:23 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

Bojan Budimac
vrabac_u_steni
ovo i jeste jedini ozbiljan argument vredan razmatranja.
ako imaš tu nesreću da pored tebe sedi psihopata sa bejzbol palicom, pritom mnogo jači od tebe, čuti i kenjaj da te ne bi unakazio.
opet ne znam kako bih naterao ruku da zaokruži "da" na eventualnom referendumu.

Slažem se, mada bih voleo objašnjenje i tog "moramo". Ako ono drži vodu zašto se onda to tako ne kaže? Zašto moramo da slušamo mambo-džambo o ekonomiji, ljuCkim pravima, "upristojenju" i slične uvrede zdravog razuma?


A pa sećaš se da se stvar nije završila kada je Vinston Smit priznao. Da bi ga konačno pustili morao je da zavoli Velikog Brata. Tek kada su uspeli tu "ljubav" da mu usade u glavu mogao je da ide.
predatortz predatortz 10:24 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

Slažem se, mada bih voleo objašnjenje i tog "moramo". Ako ono drži vodu zašto se onda to tako ne kaže?


Zato što bi to bilo guranje prsta u oko NATO. Oni hoće da mi, posebno mi, kažemo da to želimo. A i mi i oni znamo da moramo...
antioksidant antioksidant 10:28 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

Bojan Budimac
vrabac_u_steni
ovo i jeste jedini ozbiljan argument vredan razmatranja.
ako imaš tu nesreću da pored tebe sedi psihopata sa bejzbol palicom, pritom mnogo jači od tebe, čuti i kenjaj da te ne bi unakazio.
opet ne znam kako bih naterao ruku da zaokruži "da" na eventualnom referendumu.

Slažem se, mada bih voleo objašnjenje i tog "moramo". Ako ono drži vodu zašto se onda to tako ne kaže? Zašto moramo da slušamo mambo-džambo o ekonomiji, ljuCkim pravima, "upristojenju" i slične uvrede zdravog razuma?
ovo je prvi argument
drugi se krije iza razloga što grča i turska danas nisu su stanju otvorenog ratnog sukoba
bojane, u ravu si za investitore koji traže pravnu sigurnost ali neki minimum bezbedonosne sigurnosti dolazi sa članstvom u organizaciji u kojoj je celo okruženje
imamo dosta tačaka "nerazumevanja" i sa sobom i sa okruženjem i potreban je redar/šumar koji nam neće dati da se pobijemo (i u krajnjem slučaju koji neće izazvati tuču i njoj stati na jednu stranu)
dakle, pravite fabrike ovde, niko ih neće bombardovati
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 10:37 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

antioksidant

dakle, pravite fabrike ovde, niko ih neće bombardovati


to se u nekim drugim slučajevima zove "reket". sad, na nama je da vidimo da li smo spremni da ga plaćamo i koje bi bile eventualne posledice neplaćanja.
Bojan Budimac Bojan Budimac 10:42 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

dakle, pravite fabrike ovde, niko ih neće bombardovati

Mislim da je bombardovanje poslednje na šta jedan investitor pomišlja glede nesigurnosti (ako uopšte misli o tome) kada razmatra ulaganje u Srbiju.
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 10:50 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

Mislim se AO više simbolično izrazio.
Ne mora biti bombardovanje. Ako ti sve vreme nad glavom visi pretnja destabilizacije zemlje, izazivanje konflikata itd. a NATO to bez po muke može da uradi a i ne bi mu bilo prvi put (u saradnji sa lokalnim budalama naravno), investitorima nije baš milo da ulažu.
princi princi 11:15 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

, u ravu si za investitore koji traže pravnu sigurnost ali neki minimum bezbedonosne sigurnosti dolazi sa članstvom u organizaciji u kojoj je celo okruženje

Швајцарска, Бахами, Аустралија (данас објавили 100 милијарди долара у следеће 2 године у resource пројекте и то само у Квинсленду, западна Аустралија више ни не броји паре), Бразил... чланство у НАТО не подразумева правну сигурност нити сигурност инвестиција. Први пример Грчке- тренутни кредит рејтинг гори од Црне Горе.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:19 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

Razuman rezon.
a
Rešenje se samo nameće, jeste kukavičko, jeste preko one stvari.

sa ovim se ne bih složio da je kukavičko, ako već prethodno utvrdimo da je racionalno.
Pre bi bilo kukavičko ako ne bi smeli samostalno da odlučujemo zato što nam neko preti da mu se to neće svideti.
U svakom slučaju, Srbija treba da bez demagogije, lažnog patriotizma i drugih palamuđevina racionalno odluči šta je za nju najbolje pa makar to bio i savez sa Novim Zelandom, ili Islandom, ili Južnom Afrikom ili Azerbejdžanom.Samo da nam ne tupe i ubeđuju nas da se Srbija još uvek nalazi na prostoru prapostojbine i da graniči sa državama Organizacije ugovora o zajedničkoj bezbednosti.
Srbija mora polaziti od činjenice da se nalati tu gde se nalazi i da se graniči sa državama sa kojima ima realne granice zemaljske a na nebeskoj neka se vidi kada se ode tamo.
I ova nova formulacija o strateškim partnerstvima je više marketinški nego realno. Naši strateški partneri i u dobrom i u lošem su naši susedi.
Treba malo učiti i od Turske koja je kao svoj strateški spoljnopolitički zadatak projektovala tzv.nula problema sa susedima.
Kazezoze Kazezoze 11:30 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

predatortz
Rešenje se samo nameće, jeste kukavičko, jeste preko one stvari.
Pristupi jačem i čekaj neka druga vremena.

misliš, ko noj, zabij glavu u pesak!
samo tu ima nekoliko problema.
problem nije u pesku, njega ima kolko oćeš.
nije ni najveći problem, da kad zabiješ glavu u pesak nevidiš ništa šta se oko tebe događa (nešto kao filantrop ili milosss), nego, dok je glava u pesku dupe je visoko izbačeno i nezaštićeno, takoreći na tacni i raspolaganju svakom ko naiđe.
pa se to obično završi onom čuveno replikom muje hasi: "ma ćuti i jebi!"
predatortz predatortz 11:35 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

nego, dok je glava u pesku dupe je visoko izbačeno i nezaštićeno, takoreći na tacni i raspolaganju svakom ko naiđe.


Mislim da bi naše dupe bilo na raspolaganju svima ukoliko ostanemo 'neutralni'.
Zbog toga sam i dao gornji komentar.
a_jovicic a_jovicic 11:39 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

predatortz
Ne smatram da je mudro da Srbija, u ovom momentu, igra na kartu neutralnosti.
Sve zemlje iz okruženja su ili pristupile, ili čekaju na red da pristupe savezu. Zemlje sa kojim imamo prilično nerešenih računa. Ostati po strani moglo bi da znači biti na izvolite u nekom eventualnom sukobu.

Svakako da svako ko živi na ovim prostorima ima neka iskustva sa "humanitarnim bombardovanjima" tako da i ja ostavljam po strani emocionalne razloge. Kao neko ko je izvesno vreme bio na službi u "oružanim snagama", imao sam prilike da kontaktiram sa "mrskim" NATO oficirima i video da su to ljudi kao vi ili ja koji rade svoj posao profesionalno i imaju iste probleme kao i naši oficiri (plata nikad nije dovoljno velika za izazove koje ta zanimanja postavljaju na ličnom i porodičnom planu)

U odluci "za ili protiv" trebalo bi da posmatramo druge kriterijume. Svi koji su "za" kao glavni razlog navode poboljšanje političkog rejtinga države i privlačenje investicija (tj. posmatraju samo koristi od članstva). Članstvo u svakoj organizaciji (a pogotovo vojnoj) podrazumeva i neke obaveze. Lepo je kad' se naši političari "slikaju" okruženi moćnom tehnikom a razne "Kobre" (i slične zverke) skaču, lete, demonstriraju superiornost u borbi protiv terorizma i sl. ... ali šta kada dodje vreme za pravu "žurku"? Evo uzmimo primer rata u Libiji. Taj rat je u direktnoj suprotnosti sa našim ekonomskim interesima. Nema nikakve veze sa odbranom niti naše zemlje niti Evrope. Moralne i pravne osnove su mu prilično diskutabilne ... a kao članica vojnog saveza se očekuje od vas da doprinesete "zajedničkim naporima". Čime bi mi to mogli da doprinosimo? Da pošaljemo borbene avione? ... ili brodove? ... pa pre će biti da mi imamo jedino "topovsko meso"! Koje su političke posledice eventualnih gubitaka? Koliko košta takvo angažovanje i iz kojih izvora da obezbedimo sredstva?

Što se tiče "komšiluka" ... ako dozvolimo da političari opet dovedu naše odnose sa "komšijama" do tačke u kojoj bi moglo da dodje i do vojnog sukoba, onda ništa nismo naučili iz '90-tih. Nije baš ni NATO tako "povodljiv" da poteže silu protiv svake države sa kojom se neka od članica "mrko gleda". Za takvo angažovanje je potrebno da političari izdaju "naredjenje". Pametna spoljna politika je mnogo bitnija od članstva u NATO-u. Drugim rečima glupo bi bilo da opet "branimo Evropu od invazije SAD" tj. da budemo u sukobu sa ovim savezom, ali nas niko ne primorava ni da budemo u istom.
Rešenje se samo nameće, jeste kukavičko, jeste preko one stvari.
Pristupi jačem i čekaj neka druga vremena.

Odluka "za ili protiv" ne treba da se zasniva ni na "kukavičluku" (kroz istoriju smo dokazali već više puta da nam je "junačenje" često jače od pameti), medjutim ovaj argument "pristupi jačem" je malo diskutabilan.

Ne ... nisam "rusofil" i ne smatram da je "majka Rusija" najača vojna sila na svetu. Po vojnim izdvajanjima je tek na petom mestu (na osnovu podataka SIPRI instituta). Smisao nastanka NATO-a je bila zaštita od napada drugih super-sila (pre svega Sovjetskog Saveza i donekle Kine). Verovatnoća nečega takvog je svedena na minimum (šta više ... postoje teorije da takva mogućnost nije nikada ni postojala). Ono što danas može da predstavlja veću opasnost su "ratovi u cyber-prostoru" (mnogo više na pomenutu temu može se pročitati u Plekijevom blog-u "Može li virtuelni rat prerasti u pravi?" ). U tom slučaju teško da članstvo u NATO-u može ikako da nas žaštiti a pre može da nas stavi na "listu ciljeva". Još uvek nije baš najjasnije da li su trenutni sukobi u "cyber prostoru" (upadi u informacione sisteme "Lockheed Martin"-a, MMF-a, čak i Senata SAD) deo aktivnosti neke od država ili samo "grupe gradjana" nezadovoljnih hipokrizijom sopstvenih administracija ali velika je verovatnoća da su to veći bezbedonosni izazovi u budućnosti nego što je bombardovanje ili osvajanje teritorija.

I za kraj ... imam utisak da u ovom trenutku mi više trebamo NATO-u nego što NATO treba nama. Ne zbog naših "moćnih" vojnih potencijala već zbog političkog legitimiteta za njihova "šenlučenja" po bliskom istoku (tj. "široke podrške medjunarodne zajednice borbi protiv terorizma" )
predatortz predatortz 11:51 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

I za kraj ... imam utisak da u ovom trenutku mi više trebamo NATO-u nego što NATO treba nama. Ne zbog naših "moćnih" vojnih potencijala već zbog političkog legitimiteta za njihova "šenlučenja" po bliskom istoku (tj. "široke podrške medjunarodne zajednice borbi protiv terorizma" )


Ako je tako, ja bih to iskoristio. Prodaji kad je tvoja roba najtraženija.

PS

Šenlučenja, kako god, nećemo zaustaviti...
a_jovicic a_jovicic 11:57 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

predatortz
I za kraj ... imam utisak da u ovom trenutku mi više trebamo NATO-u nego što NATO treba nama. Ne zbog naših "moćnih" vojnih potencijala već zbog političkog legitimiteta za njihova "šenlučenja" po bliskom istoku (tj. "široke podrške medjunarodne zajednice borbi protiv terorizma" )

Ako je tako, ja bih to iskoristio. Prodaji kad je tvoja roba najtraženija.

Ma da ne bude posle "Dala baba banku da udje u kolo ..."

Šenlučenja, kako god, nećemo zaustaviti...

... ali ne moramo ni da budemo deo istog. Kao što rekoh ... time bi se samo stavili na "listu ciljeva" ... a dal' je to samo "cyber-napad" ili i pravi bum-bum-samoubica-teroristički neće biti uopšte važno kad budemo dobili "po nosu".
predatortz predatortz 12:06 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

. ali ne moramo ni da budemo deo istog. Kao što rekoh ... time bi se samo stavili na "listu ciljeva" ... a dal' je to samo "cyber-napad" ili i pravi bum-bum-samoubica-teroristički neće biti uopšte važno kad budemo dobili "po nosu".


Mi smo za te bum-bum odavno na listi ciljeva. Koliko ih je u BiH? Pre neki dan uhapšen jedan bum-bum u Brčkom. Sa eksplozivom dostatnim da raznese stambenu zgradu!

Drugo, NATO na svom zadatku nema vremena da se bavi sitnim problemima. Ukoliko se mi pokažemo kao takav ,u perspektivi, problem će biti rešen u hodu i bez puno razmišljanja.

Treće, da li misliš da bi nam probleme zaostale iz devedesetih bilo lakše rešavati da smo punopravna članica NATO , ili da jedini u regionu nismo?

antioksidant antioksidant 12:08 15.06.2011

Re: Jedno sasvim lično gledište

princi
, u ravu si za investitore koji traže pravnu sigurnost ali neki minimum bezbedonosne sigurnosti dolazi sa članstvom u organizaciji u kojoj je celo okruženje

Швајцарска, Бахами, Аустралија (данас објавили 100 милијарди долара у следеће 2 године у resource пројекте и то само у Квинсленду, западна Аустралија више ни не броји паре), Бразил... чланство у НАТО не подразумева правну сигурност нити сигурност инвестиција. Први пример Грчке- тренутни кредит рејтинг гори од Црне Горе.


princi, lako je osporiti ovo ako ga posmatraš kao jedini argument

nato ne garantuje pravnu sigurnost
nato ne garantuje skoro ništa osim možda da članstvo znači da neće biti frke sa drugom članicom nato (a to je za srbiju trenutno celo okruženje)

da probam ovako - najbolje bi bilo da se ne nadjemo u situaciji da ne odgovaramo na pitanje da li želimo u nato ili ne. a ako se nadjemo u toj situaciji - samim činom postavljanja pitanaj nametnut nam je i odgoor
a_jovicic a_jovicic 12:33 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

predatortz
. ali ne moramo ni da budemo deo istog. Kao što rekoh ... time bi se samo stavili na "listu ciljeva" ... a dal' je to samo "cyber-napad" ili i pravi bum-bum-samoubica-teroristički neće biti uopšte važno kad budemo dobili "po nosu".

Mi smo za te bum-bum odavno na listi ciljeva. Koliko ih je u BiH? Pre neki dan uhapšen jedan bum-bum u Brčkom. Sa eksplozivom dostatnim da raznese stambenu zgradu!

Lokalni bum-bum "preduzetnici" nikada nisu bili ozbiljan problem. To rešavamo i mi i "komšije" a da i nismo u NATO-u. Pretpostavka je da će (neka bolja vlast) povećati nivo ekonomske saradnje sa starim partnerima (da se ne zanosimo ... naše tržište nije Evropa nego Afrika ili Azija ... nismo konkurentni u "normalnom" svetu) ... pa da će neka od naših "starih prijateljstava" moći da se obnove. Ako je kojim slučajem ta država bila u sukobu sa NATO-om (ili nekom od njenih članica) il' ništa od posla ... il' ako ga i sklopimo neka al-Kaida nam ga upropasti.

Ono što mene mnogo više brine je u sferi "info-ratovanja". Ne mora da bude da su ruski ili kineski hakeri koordinisani od strane sopstvenih vlada, ali da je svaka članica NATO-a u tom slučaju "legitiman cilj" to sam prilično uveren. Trenutno ne mogu ni da nam nanesu neku veću štetu (zbog jadnog stanja naše informacione infrastrukture) ali cela ova priča je o strateškim ciljevima (tj. planiranju na duuuuži rok, nego što je to par godina za ulazak u EU)
Drugo, NATO na svom zadatku nema vremena da se bavi sitnim problemima. Ukoliko se mi pokažemo kao takav ,u perspektivi, problem će biti rešen u hodu i bez puno razmišljanja.

A zašto bi mi ikada više bili problem NATO-u?!? Sem toga zašto se pristupanje NATO-u izjednačava sa pristupanjem EU? (argument "sve članice EU su u NATO-u" ne pije vodu ... a i članstvo u EU nije "sveti gral" ... možemo mi sasvim lepo da saradjujemo sa EU a da ne budemo u istoj ... običnom čoveku je dovoljan i "beli šengen" a naši "vrli političari" će samo više krasti iz pristupnih fondova nego što to sad rade)
Treće, da li misliš da bi nam probleme zaostale iz devedesetih bilo lakše rešavati da smo punopravna članica NATO , ili da jedini u regionu nismo?

A koji su to problemi zaostali? Kosovo? ... Teško da bi se tu "način rešavanja" promenio čak i da smo članica NATO-a. Republika Srpska? ... Sami će se oni izboriti za svoj status, ne treba njima više Beograd ... Jel' ima još neki bitan a da sam ga zaboravio?
predatortz predatortz 12:41 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

Republika Srpska? ... Sami će se oni izboriti za svoj status, ne treba njima više Beograd ...



Za ovo imaš piće.
Naučili smo da tražimo ozbiljnije saveznike.
Toliko
vrabac_u_steni vrabac_u_steni 12:42 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

a_jovicic


Znaš kako, meni je tvoj način razmišljanja vrlo blizak i voleo bih ako je ikako muguče da izbegnemo ulazak. Međutim, ja se ozbiljno plašim šta bi oni mogli sve da preduzmu ako bi mi decidno rekli da nećemo (što još uvek nije slučaj i pored skupštinske odluke o neutralnosti). Dakle, što reče predator, čist kukavičluk, ali šta da se radi.
bluestar bluestar 13:52 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

a_jovicic
Republika Srpska? ... Sami će se oni izboriti za svoj status, ne treba njima više Beograd ...



apsolutno. nije mile naivan ni glup, da bi se oslonio na nekog ko ne moze ni sam sebi pomoci.
a_jovicic a_jovicic 14:06 15.06.2011

Re: Jedno sasvim ... "pustio bih ja njega"

vrabac_u_steni
a_jovicic

Znaš kako, meni je tvoj način razmišljanja vrlo blizak i voleo bih ako je ikako muguče da izbegnemo ulazak. Međutim, ja se ozbiljno plašim šta bi oni mogli sve da preduzmu ako bi mi decidno rekli da nećemo (što još uvek nije slučaj i pored skupštinske odluke o neutralnosti). Dakle, što reče predator, čist kukavičluk, ali šta da se radi.

Ajde da probam da pojasnim ... Ako dodje do "zavrtanja ruke" naravno da bi bilo prilično glupo da se otvoreno suprotstavimo. Ja smatram da ne treba da nudimo ono što ni oni sami nisu tražili. Ako saradnjom sa evropskim institucijama i reformama sopstvenog sistema (korupcija, "partijsko" upravljanje privredom i sl.) dokažemo da jesmo stabilna država, ne verujem da će nas baš terati da po svaku cenu pristupamo NATO-u. Ako pak dodje do "zavrtanja ruke" e onda treba da im pod nos stavimo "crno na belo" koliko nas sve to košta i da nam obezbede izvore ako misle da ne prodjemo k'o Grčka. Mene najviše plaše domaći političari da će da poklone (ili jeftino prodaju) sve na tacni.

Drugim rečima ... eskiviraj dok možeš ... kad više nema gde pokaži bar da znaš matematiku!
libkonz libkonz 09:58 15.06.2011

A Čile?

Zanimljiv je datum puča u Čileu, kada je Pinoče svrgnuo Aljendea. Godina je bila 1973, a datum 11. septembar.
fedor18 fedor18 13:41 15.06.2011

Re: A Čile?

libkonz
Zanimljiv je datum puča u Čileu, kada je Pinoče svrgnuo Aljendea. Godina je bila 1973, a datum 11. septembar.

Zanimljiv film Pabla Larraina-Post Mortem...Scena autopsije Salvadora Allendea...
jinks jinks 10:02 15.06.2011

...

Koja je razlika izmedju "stay behind" armija i armija "spavaca". Da li je razlika upravo u onome o cemu govori samo ime prvih ... da su "stay behind" armije planirane da ostanu iza onih koji su ih oformili u slucaju dolaska protivnicke strane na istu teritoriju ... dok se "spavaci" salju kao prethodnica na teritoriju koja tek treba da se zauzme.

Jednako vasoj prici o "staybehinderima", postoje i price o hiljadama "spavaca" koje su Kominterna i njeni naslednici od sredine 30. godina proslog veka pa do ko zna kada posejali po USA, UK, Zapadnoj Evropi, Istocnoj Evropi, Aziji, ... ko zna gde sve ne. Sve su to bili obicni gradjani (a nekad i vise od toga) koji su se gotovo neverovatno, za trenutak izgleda, transformisali u ...

Na kraju krajeva mozda su i Kominterna i Varsavski pakt ostavili "stay behind" vojnike na teritorijama sa kojih su 90. morali da se povuku. Neke od politcki aktivnih licnosti na ovim prostorima neverovatno podsecaju na vas opis "stay behind" vojnika crvenih armija. Cak su neki od njih, nakon politickog pada, utociste i nasli iza bivse gvozdene zavese.
Bojan Budimac Bojan Budimac 10:13 15.06.2011

Re: ...

Jednako vasoj prici o "staybehinderima", postoje i price o hiljadama "spavaca" koje su Kominterna i njeni naslednici od sredine 30. godina proslog veka pa do ko zna kada posejali po USA, UK, Zapadnoj Evropi, Istocnoj Evropi, Aziji, ... ko zna gde sve ne. Sve su to bili obicni gradjani (a nekad i vise od toga) koji su se gotovo neverovatno, za trenutak izgleda, transformisali u ...

Na kraju krajeva mozda su i Kominterna i Varsavski pakt ostavili "stay behind" vojnike na teritorijama sa kojih su 90. morali da se povuku. Neke od politcki aktivnih licnosti na ovim prostorima neverovatno podsecaju na vas opis "stay behind" vojnika crvenih armija. Cak su neki od njih, nakon politickog pada, utociste i nasli iza bivse gvozdene zavese.

Citiram iz teksta uz "zamašćivanje":

Šta su "stay-behind" armije? Tajne vojne jedinice oformljene posle Drugog svetskog rata u tek oslobođenim zemljama Zapadne Evrope na inicijativu MI6 i CIA sa ciljem da budu nosioci otpora u slučaju eventualne sovjetske invazije (kad se oformio NATO jedinice su ušle u njegov sistem). To je bio primarni cilj, koji je blizak pameti i rezultat je (lošeg) iskustva iz Drugog svetskog rata.

Problem nije sa primarnom idejom kao takvom. Problem je u korišćenju tih tajnih vojnih struktura (kada je već bilo jasno da invazije neće biti) za "regulisanje" unutrašnje-političkih stvari tj. određivanja okvira demokratije.
jinks jinks 10:21 15.06.2011

Re: ...

za "regulisanje" unutrašnje-političkih stvari tj. određivanja okvira demokratije

Pitanje je gde je vidjena granica izmedju unutar-politickih stvari i delovanja u kontekstu primarnog cilja pomenutih vojnih ili ne znam paravojnih struktura.
apacherosepeacock apacherosepeacock 10:26 15.06.2011

Re: ...

Argument i za i protiv ostavlja gorak ukus u ustima. Ja ne zivim u Srbiji pa me to donekle oslobadja odgovornosti za ev. glasanje na (ne)mogucem referendumu po tom pitanju, ali zivim u drzavi clanici nato pakta jednoj (od) sa gornjeg spiska obradjenog u knjizi o tajnim armijama .

Koja ima vojnike u Avganistanu i koja je sad skoro imala da glasa u parlamentu da li ce produziti misiju ili ne. Glasanje u parlamentu je bio nalik farsi jer je prevagu za produzetak misije obezbedila niko drugi do - stranka zelenih .

Bojan Budimac Bojan Budimac 10:29 15.06.2011

Re: ...

jinks
za "regulisanje" unutrašnje-političkih stvari tj. određivanja okvira demokratije

Pitanje je gde je vidjena granica izmedju "unutar-politickih" stvari i delovanja u kontekstu primarnog cilja pomenutih vojnih ili ne znam paravojnih struktura.

Ne razumem

Ček da probam. Primarni cilj vojnih struktura NATO-a je bio odbrana od SSSR-a, ne? Isto tako primarni cilj "gladijatora" (to je generički naziv, jer u svakoj zemlji se zovu drugačije, ovde su 'kontra-gerila') je bio da budu ćelije otpora i komunikacije sa saveznicima (SAD i V.Britanijom) u slučaju invazije, ne? (za to kažem da je blisko pameti)

Gde se u to uklapa terorizam prema sopstvenim populacijama?
jinks jinks 10:46 15.06.2011

Re: ...

Gde se u to uklapa terorizam prema sopstvenim populacijama?

U prethodnom komentaru niste rekli "terorizam prema sopstveni populacijama", vec "unutar-politicke stvari". Na to sam reagovao u smislu, da su mozda neke od "unutar-politickih stvari" vidjene kao vid delovanja kominternovskih ideja, nista drugo.

Postoji pojam (bar koliko sam cuo) "ogranicenja slobode u cilju zastite slobode". U tom kontekstu sam pokusao da razumem i takav vid (unutarpoliticki) borbe protiv kominternovskih ideja.
Bojan Budimac Bojan Budimac 10:50 15.06.2011

Re: ...

U prethodnom komentaru niste rekli "terorizam prema sopstveni populacijama", vec "unutar-politicke stvari".

Da, upotrebio sam eufemizam, za ono o čemu tekst, nadam se jasno, govori (terorisanju sopstvenih populacija).
jinks jinks 17:22 15.06.2011

Re: ...

Verovatno su bili predvidjeni razliciti nivoi dejstava ...
Bojan Budimac Bojan Budimac 18:21 15.06.2011

Re: ...

Verovatno su bili predvidjeni razliciti nivoi dejstava ...


Da, a kako se ispostavlja za odbranu i zadržavanje teritorije koju niko ne napada "stay-behind" armije NATO-a su morale da prave masakre sopstvenih građana u Milanu, Bolonji, Minhenu, Valoni itd. itd. i to je verovatno bio prvi nivo dejstva
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 02:26 16.06.2011

Re: ...

apacherosepeacock
Argument i za i protiv ostavlja gorak ukus u ustima. Ja ne zivim u Srbiji pa me to donekle oslobadja odgovornosti za ev. glasanje na (ne)mogucem referendumu po tom pitanju, ali zivim u drzavi clanici nato pakta jednoj (od) sa gornjeg spiska obradjenog u knjizi o tajnim armijama .

O чланству у НАТО-у се не одлучује референдумом, уколико је Скупштина већ одлучила о чланству:
Ustav Srbije

Referendum
Član 108.
Na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača Narodna skupština raspisuje referendum, o pitanju iz svoje
nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.
Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz medjunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i
manjinska prava i slobode, poreski i drugi finansijski zakoni, budžet i završni račun, uvodjenje vanrednog stanja i amnestija, kao
ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine.
apacherosepeacock apacherosepeacock 11:45 16.06.2011

Re: ...

srdjazlopogledja
apacherosepeacock
Argument i za i protiv ostavlja gorak ukus u ustima. Ja ne zivim u Srbiji pa me to donekle oslobadja odgovornosti za ev. glasanje na (ne)mogucem referendumu po tom pitanju, ali zivim u drzavi clanici nato pakta jednoj (od) sa gornjeg spiska obradjenog u knjizi o tajnim armijama .

O чланству у НАТО-у се не одлучује референдумом, уколико је Скупштина већ одлучила о чланству:
Ustav Srbije

Referendum
Član 108.
Na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača Narodna skupština raspisuje referendum, o pitanju iz svoje
nadležnosti, u skladu sa Ustavom i zakonom.
Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz medjunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i
manjinska prava i slobode, poreski i drugi finansijski zakoni, budžet i završni račun, uvodjenje vanrednog stanja i amnestija, kao
ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine.



Dobro, to sam i mislila, da nikakvog referenduma nece biti (stavila sam zato negaciju u zagradi).
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:03 16.06.2011

Re: ...

Predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz medjunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na ljudska i
manjinska prava i slobode, poreski i drugi finansijski zakoni, budžet i završni račun, uvodjenje vanrednog stanja i amnestija, kao
ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine.

Ovako napisano, meni laiku, zvuči kao da se to odnosi na već potpisane (i naravno ratifikovane) međunarodne ugovore.
Ako bi to tumačili tako da referenduma ne može biti o budućim međunarodnim ugovorima, to bi značilo da ne bi bilo ni referenduma o pristupanju EU, a čini mi se, da je referendum jedan od uslova za to.

Pravnici... može razjašnjenje?
antioksidant antioksidant 15:06 16.06.2011

Re: ...

Ovako napisano, meni laiku, zvuči kao da se to odnosi na već potpisane (i naravno ratifikovane) međunarodne ugovore.

ne, odnosi se na sve ugovore
mada se ni pristupanje eu ni pristupanje nato ne mogu posmatrati samo kao obaveze
mislim da ce referendumi biti raspisani sa pitanjem da li da potpisujemo te ugovore o pristupanju

daleka budućnost naravno
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 15:26 16.06.2011

Re: ...

mada se ni pristupanje eu ni pristupanje nato ne mogu posmatrati samo kao obaveze
mislim da ce referendumi biti raspisani sa pitanjem da li da potpisujemo te ugovore o pristupanju


Na zahtev pomenutih organizacija, ako taj zahtev bude upucen, jer ako poslusamo neke stranke, koje za sebe demkratske tvrde da jesu, pitanje pristupanja NATO-u je odvec vazno kako bi se o tome odlucivalo na referendumu. A nakon pristupa obaveze pristizu


Gol u gostima. Umesto da se o pristupu raspravlja, o referendumu bi trebalo, jer u suprotnom...
dragan7557 dragan7557 16:19 16.06.2011

Re: ...

Pravnici... može razjašnjenje?

A što će ti razjašnjenje valjda si pročitao a imaš i dovoljno iskustva sa ovakvom vrstom zlonamernih dezinformacija.

cerski
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 16:27 16.06.2011

Re: ...

A što će ti razjašnjenje valjda si pročitao a imaš i dovoljno iskustva sa ovakvom vrstom zlonamernih dezinformacija.



Kome je upucena citirana recenica?
mikimedic mikimedic 19:01 16.06.2011

Re: ...

ne, odnosi se na sve ugovore


bravo anti - prevazisao si sebe i svoje pravnicko znanje.

odnosi se na nepostojece ugovore

antioksidant antioksidant 21:12 16.06.2011

Re: ...

mikimedic
ne, odnosi se na sve ugovore


bravo anti - prevazisao si sebe i svoje pravnicko znanje.

odnosi se na nepostojece ugovore


hajde miki o čemu sad?
(sem što je zabavno)
pitaanje je bilo da li se taj stav odnosi na ugovore potpisane pre usvajanja ustava ili ne?
a ovi nepostojeći ugovori su ti se pričanjavali i u raspravi oko presude medjunarodnog suda u hagu
dragan7557 dragan7557 09:00 17.06.2011

Re: ...

srdjazlopogledja
A što će ti razjašnjenje valjda si pročitao a imaš i dovoljno iskustva sa ovakvom vrstom zlonamernih dezinformacija.



Kome je upucena citirana recenica?


Tebi a i drugima koji se posle nesavladanog Bukvara late čitanja Ustava a onda od ushićenja napišu sledeći idiotizam:
Gol u gostima. Umesto da se o pristupu raspravlja, o referendumu bi trebalo, jer u suprotnom


ili sledeći:
Nato je branilac demokratije i zakonitosti,


A, ima toga još.

cerski
srdjazlopogledja srdjazlopogledja 11:46 17.06.2011

Re: ...

dragan7557

Heh, Cerski, koliko znate država da je istupilo iz NATO-a?
A da je pristupilo bez referenduma?

Što se tiče
Nato je branilac demokratije i zakonitosti

napisao sam nešto tipa
Nato je zaštitnik naroda, ultimativni vaspitač stanovništva, zamena za demokratiju, sudstvo i kapitalizam!

Pošto vidim da ljudi shvataju vojni savez na čudne načine...
mikimedic mikimedic 12:54 17.06.2011

Re: ...

hajde miki o čemu sad?
(sem što je zabavno)
pitaanje je bilo da li se taj stav odnosi na ugovore potpisane pre usvajanja ustava ili ne?
a ovi nepostojeći ugovori su ti se pričanjavali i u raspravi oko presude medjunarodnog suda u hagu


bb

Ovako napisano, meni laiku, zvuči kao da se to odnosi na već potpisane (i naravno ratifikovane) međunarodne ugovore.

Ako bi to tumačili tako da referenduma ne može biti o budućim međunarodnim ugovorima, to bi značilo da ne bi bilo ni referenduma o pristupanju EU, a čini mi se, da je referendum jedan od uslova za to.


anti

ne, odnosi se na sve ugovore


pa i one buduce, nepostojece u trenutku donosenja ustava, rece anti i osta ziv.

pa bi naknadno da se vadi...ni manje ni vise nego na racun msp.

antioksidant antioksidant 15:40 17.06.2011

Re: ...

miki,
popi lekic, umi se, uradi sta god radis da se smiris kad te udari zila glupaca ali odgovori na pitanje
ako se medjunarodnim ugovorom preuzme neka obaveza onda ta obaveza ne sme kasnije biti predmet referenduma. primer je da pristupi u eu (to je ugovor ili nije?) a kasnije iz članstva u toj uniji izadju neke obaveze (na primer ne sme se gajiti sargarepa vise) ta obaveza ne sme biti predmet referenduma.
a pitanje je - gde u ustavu pise da se zabrana referenduma po tom pitanju odnosi samo na vec potpisane i ratifikovane ugovore?
ili ti ne mozes da zamislis situaciju da neke obaveze zbog nekih ugovora mogu biti nepoznate u trenutku potpisivanja ugovora?

msp je tvoja velika ljubav i kao i uvek kada se pomene opet nemas pojma o cemu se prica
prestani da pokusavas da ostavis utisak coveka koji zna o cemu se radi - ne ide ti
mikimedic mikimedic 08:37 18.06.2011

Re: ...

miki,
popi lekic, umi se, uradi sta god radis da se smiris kad te udari zila glupaca ali odgovori na pitanje


popice miki lekic i odgovoriti na tvoje pitanje - iako ono nije ono sto je budimac postavio. - jer naravno miki nikad ne zaobiliazi sustinu i trudi se uvek da odgovori na postavljeno pitanje, a ne na neko deseto. pa makar i to pitanje bilo samo pokusaj da se zamagli situacija nastala prethodnim komentarom.

dakle, odgovor je: naravno.

ko to uopste spori?

ako se medjunarodnim ugovorom preuzme neka obaveza, onda ta obaveza ne moze biti predmet referenduma.

budimcevo pitanje dragi moj pravimoseludimdokoksidiramo je bilo da li se zabrana referenduma moze odnositi na buduce, dakle nepostojece, nepotpisane ugovore.

a pitanje je - gde u ustavu pise da se zabrana referenduma po tom pitanju odnosi samo na vec potpisane i ratifikovane ugovore?


a kakvi jos ugovori mogu da postoje, sem potpisanih i ratifikovanih?

da bi neki papir predstavljao ugovor mora da bude potpisan bilo u gradjanskom bilo u medjunarodnom pravu. inace je samo mrtvo slovo na papiru, neciji wishful thinking.

u medjunarodnom pravu, naravno, postoje jos odredjeni dodatni elementi (ratifikacija).

stvarno, ali bas stvarno te molim da nam das primer jednog ugovora koji nije potpisan niti ratifikovan



anti hajde lepo te molim, prestani da prevazilazis sebe.

ili ti ne mozes da zamislis situaciju da neke obaveze zbog nekih ugovora mogu biti nepoznate u trenutku potpisivanja ugovora?


neke situacije mogu biti nepoznate, ali ce ih bas kao takve ugovor u trenutku potpisivanja predvideti da se mogu pojaviti i na njih se mogu odnositi (i nemoj da trazis da ovo elaboriram, poludeces od broja primera i citata).

to ne znaci da te nove situacije nisu predvidjene ugovorom, samo je ostavljen prostor za njihovo kasnije regulisanje.

ako to nije slucaj, onda naravno da bilo koji predmet buduceg bilo kog ugovora moze biti predmet referenduma

dakle - da bi bilo jos malkice jasnije - i takve obaveze ako su nepostojece u trenutku potpisivanja moraju biti predvidjene da se mogu kasnije pojaviti, inace naravno da se nijedan ugovor ne moze odnositi generalno na sve moguce buduce situacije. notorna glupost.

kako se medjunarodni ugovori menjaju u zavisnosti od sadrzaja, zatim strana potpisnica zaista ne bih ovde. otisli bismo predaleko.

msp je tvoja velika ljubav i kao i uvek kada se pomene opet nemas pojma o cemu se prica
prestani da pokusavas da ostavis utisak coveka koji zna o cemu se radi - ne ide ti


anti - samo ostro i bezveze.
antioksidant antioksidant 09:10 18.06.2011

Re: ...


a kakvi jos ugovori mogu da postoje, sem potpisanih i ratifikovanih?

miki, pokusavas ponovo da zamaglis sustinu
pitanje je bilo
gde u ustavu pise da se zabrana referenduma po tom pitanju odnosi samo na vec potpisane i ratifikovane ugovore?


vec potpisane i ratifikovane u trenutku donosenja ustava (ako je potrebno dodatno crtanje)
dakle ovo pitanje je bespotrebno odlazenje u stranu

a kakvi jos ugovori mogu da postoje, sem potpisanih i ratifikovanih?

(a israzavanje volje ugovorne strane inace ne mora biti samo potpisom, toga se valjda secas, dakle postoje i usmeni ugovori - ali sada pricamo o medjunarodnim ugovorima pa si delimicno u pravu sto nije ni cudno jer pricas o stvari koja nema veze sa temom)

i nije mi jasno, zasto izmisljas nepostojece ugovore? (cim ih niko nije do sada pomenuo sem tebe logicno je da su se iz nistavila pojavili u tvojoj glavi - pitanje je zasto?)

imao si mnogo srece onog dana kad si polagao obligacije

mikimedic mikimedic 10:13 18.06.2011

Re: ...

miki, pokusavas ponovo da zamaglis sustinu
pitanje je bilo
gde u ustavu pise da se zabrana referenduma po tom pitanju odnosi samo na vec potpisane i ratifikovane ugovore?

vec potpisane i ratifikovane u trenutku donosenja ustava (ako je potrebno dodatno crtanje)
dakle ovo pitanje je bespotrebno odlazenje u stranu


aman - pa naravno da ce se zabrana referenduma odnositi i na -- u odnosu na ovaj trenutak -- buduce ugovore - ali tek od trenutka kada budu potpisani i ratifikovani.

i kada prestanu da budu buduci.



pa naravno da to nije sporno.

po treci put - to budimac nije pitao.

budimac je pitao da li moze da postoji zabrana referenduma za buduce ugovore, koji jos nisu nastali, koji su u najavi, koji su wishful thinking, koji postoje samo u necijim glavama, koji nisu potpisani ni ratifikovani - dakle na ugovore koji u ovom trenutku ne postoje.

naravno da takva zabrana ne moze da postoji u odnosu na nepostojece ugovore. (koji nonsens, 'ebote).

od onog trenutka kada budu potpisani i ratifikovani itekako ce postojati.

i nije mi jasno, zasto izmisljas nepostojece ugovore? (cim ih niko nije do sada pomenuo sem tebe logicno je da su se iz nistavila pojavili u tvojoj glavi - pitanje je zasto?)


procitaj po sedamnaesti put budimcevo pocetno pitanje.

Ovako napisano, meni laiku, zvuči kao da se to odnosi na već potpisane (i naravno ratifikovane) međunarodne ugovore.

Ako bi to tumačili tako da referenduma ne može biti o budućim međunarodnim ugovorima, to bi značilo da ne bi bilo ni referenduma o pristupanju EU, a čini mi se, da je referendum jedan od uslova za to.


(a israzavanje volje ugovorne strane inace ne mora biti samo potpisom, toga se valjda secas, dakle postoje i usmeni ugovori - ali sada pricamo o medjunarodnim ugovorima pa si delimicno u pravu sto nije ni cudno jer pricas o stvari koja nema veze sa temom)


ok, priznajem napisah u zurbi. naravno da moze postojati saglasnost volja koja nije u pisanoj formi. ali kao sto si lepo primetio stavio sam sve u ravan medjunarodnog prava pa prevideh ovo. priznajem.

imao si mnogo srece onog dana kad si polagao obligacije


vrlo duhovito.
antioksidant antioksidant 11:18 18.06.2011

Re: ...

procitaj po sedamnaesti put budimcevo pocetno pitanje.



ok, evo ga ponovo

Ovako napisano, meni laiku, zvuči kao da se to odnosi na već potpisane (i naravno ratifikovane) međunarodne ugovore.
Ako bi to tumačili tako da referenduma ne može biti o budućim međunarodnim ugovorima, to bi značilo da ne bi bilo ni referenduma o pristupanju EU, a čini mi se, da je referendum jedan od uslova za to.


bold je moj


i da citiram jos jednog zaludjivaca: "sta je sporno u recima majke"?

(a ako komentarises mogucnost referenduma da li uopste neke ugovore potpisivati ili ne - ko je o tome ista pisao?)

budimac, izvini za ovaj trol, prekidam na dalje, ocito miki ne prica o istim stvarima kao ja (uobicajeno)
Bojan Budimac Bojan Budimac 11:41 18.06.2011

Advokati :))))

budimac, izvini za ovaj trol

No problemo AO, nije trol, jer sam ja postavio pitanje.

Sad mi je tek jasno zašto se prave vicevi o advokatima

Pošto vidim da moje pitanje stvara nedoumicu moram da ga preformulišem.

Naime, kako ja shvatam tu spornu rečenicu iz Ustava -- u Ustavu nema prepreke da se raspiše referendum o budućim međunarodnim ugovorima odnosno obavezama koje će proisteći iz njega.

Da li sam u pravu?
antioksidant antioksidant 13:20 18.06.2011

Re: Advokati :))))

u Ustavu nema prepreke da se raspiše referendum o budućim međunarodnim ugovorima odnosno obavezama koje će proisteći iz njega

nema nikakvih prepreka naravno
a sto se tice (eventualnih) ulaska u eu i nato referendumi su politicki uslov (a pravnih prepreka nema)
mikimedic mikimedic 14:58 18.06.2011

Re: Advokati :))))

nema nikakvih prepreka naravno


hvala bogu da smo dosli do konacnog odgovora.
a_jovicic a_jovicic 10:28 15.06.2011

"Toplo-hladni" rat

Odličan i nadasve poučan tekst. Očigledno da su metode rada i na istoku i na zapadu bile iste samo je marketing bio drugačiji. O tome koliko je SFRJ bila "komunistička" država moglo bi se pisati danima. Nije tu bilo "K" od komunizma. Još ranije sam čuo anegdotu o nekoj vežbi oklopno-mehanizovanih jedinica 70-tih godina u Vojvodini gde je pretpostavka bila napad oklopnih jedinica varšavskog pakta a zadatak bio da se iste zadrže 24h na našim granicama. Kada su malo odvažniji oficiri pitali komandanta "Ali druže pukovniče, kako ćemo se mi odbraniti od tolike sovjetske sile?" on im je odgovorio "Naš zadatak je da izdržimo 24h ... posle toga će nam u pomoć priteći 'progresivne snage' ". Drugi primer sam video sopstvenim očima. Godine 1999-te kada sam se zaposlio u (tada) Ratnoj Mornarici, zatekao sam barem onoliko borbenih sistema zapadnog porekla koliko i istočnog. Komandno-informacioni sistem je razvijen 80-tih godina u Švedskoj i tada je bio potpuno kompatibilan sa NATO standardima. Radari za nadzor obale su proizvedeni što u Švedskoj, što u SAD ... i onda neko da nam priča kako je SFRJ bila "komunistička" država.

... pa s' obzirom koliko smo bili "K" država verujem da su i strukture opisane u članku bile prilično u vezi sa istim takvim domaćim. "Lepota" našeg položaja je što smo imali kontakte i sa "drugom" stranom tako da su ljudi u našim bezbedonosnim strukturama imali privilegiju da budu u "centru dešavanja". Po ovome što videh u tekstu, deluje da je naš sistem ONO i DSZ bio prilično u skladu sa NATO strategijama (a izgleda da se pokazao i kao vrlo efikasan tokom ratova '90-tih ... doduše sa malom "balkanskom modifikacijom" ... pomogao je u cepkanju velike i problematične države koja je ostala bez jednog vodje ... a dobila gomilu "loših pionira" sa kompleksima više vrednosti)
Bojan Budimac Bojan Budimac 10:34 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

Očigledno da su metode rada i na istoku i na zapadu bile iste samo je marketing bio drugačiji

Upravo!

Odličan i poučan komentar.
Milan Karagaća Milan Karagaća 11:23 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

Po ovome što videh u tekstu, deluje da je naš sistem ONO i DSZ bio prilično u skladu sa NATO strategijama

pa sveopšte zalaganje za razvijanje i uspostavljanje sistema globalne umrežene bezbednosti zapravo veoma liči na jedan globalni sistem ONO i DSZ.
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:34 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

pa sveopšte zalaganje za razvijanje i uspostavljanje sistema globalne umrežene bezbednosti zapravo veoma liči na jedan globalni sistem ONO i DSZ.

Odbrane od koga?
Samo mi nemoj odgovoriti 'terorizma', jer isti ima uzroke mnogo dublje od one imbecilije "oni nas mrze zbog... čega god (obično slobode).
mikimedic mikimedic 13:23 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

veoma liči na jedan globalni sistem ONO i DSZ.


znamo i kako je jedan prethodni sistem ONO i DSZ okoncao svoje postojanje.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:43 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

mikimedic
veoma liči na jedan globalni sistem ONO i DSZ.


znamo i kako je jedan prethodni sistem ONO i DSZ okoncao svoje postojanje.

mislis na onaj u Svajcarskoj
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:47 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

Odbrane od koga?

od svih vrsta pretnji i izazova koji ugrožavaju ljudsku bezbednost i sigurnost, počev od lične, materijalne, energetske, informatičke, ekološke, kriminala regionalnih i globalnih razmera, trgovone ljudima...........
i u svemu tome NATO jeste i treba da bude samo jedan od elemenata u sistemu umrežene bezbednosti, dakle i OEBS, UN, EU, ODZB, Kina, Indija,i sve zemlje pojedinačno i musltilateralno.
Bojan Budimac Bojan Budimac 19:01 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

Milan Karagaća
Odbrane od koga?

od svih vrsta pretnji i izazova koji ugrožavaju ljudsku bezbednost i sigurnost, počev od lične, materijalne, energetske, informatičke, ekološke, kriminala regionalnih i globalnih razmera, trgovone ljudima...........

Već sam nekoliko puta pisao i brisao odgovor na ovu, da prostiš, frazetinu. Naročito mi međ' ovim 'izazovima' (šta će ti vojni savez za odgovor na 'izazove'!?) bolo oči onaj zadnji 'trgovina ljudima', a onda mi (koincidentalno) moj fejsbuk frend Center for Public Integrity pošalje link KBR subcontractor in Iraq gets U.S. contracts despite human trafficking allegations. Ako nisam sanjao ta vesela firmica (Kelog, Braun & Rut) je gradila i Bondstil. Ali nema veze... uostalom u ovom članku se ne radi o "belom roblju", samo o nekim tamo braon ljudima koje (h)em ne plaćaju, (h)em ih drže u neljudskim uslovima. Što rek'o Domazet nisam hteo o tome. Misleeem, poznato je gde je vojske tamo je i bordela, gde je bordela tamo je i trgovine ljudima. Na koju crnu foru NATO odgovara na taj 'izazov'?
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:32 15.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

Na koju crnu foru NATO odgovara na taj 'izazov'?


ja ne mislim samo na NATO vec globalni sisteme beybednosti koji se sastoji od mnogo uveyanih podsistema i aktera.Konačno, i sam NATO se deklariše da teži jednom bezbednosnom forumu i kao svoje partnere ističe i UN i EU i OEBS i , posebno, Rusiju. Bivši nemački ministar odbrane Rühe je čak napravio studiju kako bi izgledao NATO sa Rusijom kao članicom.
Bojan Budimac Bojan Budimac 00:47 16.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat


ja ne mislim samo na NATO vec globalni sisteme beybednosti koji se sastoji od mnogo uveyanih podsistema i aktera.Konačno, i sam NATO se deklariše da teži jednom bezbednosnom forumu i kao svoje partnere ističe i UN i EU i OEBS i , posebno, Rusiju. Bivši nemački ministar odbrane Rühe je čak napravio studiju kako bi izgledao NATO sa Rusijom kao članicom.

Kad se NATO globus ostvari? Šta onda?

Meni nije jasno da ozbiljni ljudi ne vide apsurd i bolestan humor celog NATO-ovog postojanja od 1989. do danas. Krizu identiteta ta organizacija je uspešno, čini se, prebrodila bembanjima u Bosni i Jugoslaviji, pa je sada najnormalnije da vodi agresivne ratove. I sve to samo zato što je bilo teško/nemoguće reći desetinama hiljada užirenih oficirčina u Briselu: "Mission accomplished. Hvala, doviđenja."
Milan Karagaća Milan Karagaća 08:43 16.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

Bojan Budimac

ja ne mislim samo na NATO vec globalni sisteme beybednosti koji se sastoji od mnogo uveyanih podsistema i aktera.Konačno, i sam NATO se deklariše da teži jednom bezbednosnom forumu i kao svoje partnere ističe i UN i EU i OEBS i , posebno, Rusiju. Bivši nemački ministar odbrane Rühe je čak napravio studiju kako bi izgledao NATO sa Rusijom kao članicom.

Kad se NATO globus ostvari? Šta onda?

Meni nije jasno da ozbiljni ljudi ne vide apsurd i bolestan humor celog NATO-ovog postojanja od 1989. do danas. Krizu identiteta ta organizacija je uspešno, čini se, prebrodila bembanjima u Bosni i Jugoslaviji, pa je sada najnormalnije da vodi agresivne ratove. I sve to samo zato što je bilo teško/nemoguće reći desetinama hiljada užirenih oficirčina u Briselu: "Mission accomplished. Hvala, doviđenja."

Tačno, bilo je normalno da se NATO raspusti kao i kada i VU ali nije jer je u hladnom ratu ideološki kapitalizam pobedio svog protivnika ideološki socijalizam lagerskog tipa.
Dakle, sviđao se on nama ili ne, NATO je činjenica i realnost.Nakon nestanka rivalskog VU NATO je imao problem sa identitetom i razlogom postojanja pa smo mu se mi namestili da u jugoslovenskoj krizi nađu izgovor za opstanak pa čak i za primenu vojne sile. Posle 1999.godine NATO počinje da traži novi format i nastoji da se sve više prikaže kao političko-bezbednosna a ne vojna organizacija. Znaju i oni, a Irak i Avganistan su ih tome naučili, da mogu da i dobiju rat ali ne i da obezbede mir.Ni u samom NATO nema više konsenzusa da se vojno interveniše protiv neke države, i sve će ga manje biti.Koliko se da videti NATO nastoji da se transformiše u bezbednosno-političku organizaciju i zato kao svoje ključne partnere ističe EU, UN, Rusiju.
mikimedic mikimedic 09:53 16.06.2011

Re: "Toplo-hladni" rat

mislis na onaj u Svajcarskoj


ne, to nije ono i dsz.

veruj mi, znam iz prve ruke.
Sepulturero Sepulturero 11:01 15.06.2011

Социјалисти

Овом, иначе одличном, тексту бих само додао информацију да су Американци врло брзо схватили да је најбољи начин за борбу против комунистичких партија у Западној Европи оснивање тзв. социјалистичких или социјалдемократских партија или бар инфилтрација у већ постојеће.

Да не улазим у детаље али симптоматично је да је први секретар новооснованог НАТО пакта био Пол Анри Спак, вођа белгијске социјалистичке партије.

Такође, многи не знају да је прво основан НАТО па тек онда Варшавски пакт.
a_jovicic a_jovicic 12:50 15.06.2011

Re: Социјалисти

Sepulturero
Да не улазим у детаље али симптоматично је да је први секретар новооснованог НАТО пакта био Пол Анри Спак, вођа белгијске социјалистичке партије.

A da ne zaboravimo ni da je Javier Solana (nama bolje znan kao Havijer) u mladosti bio socijalista.
Bojan Budimac Bojan Budimac 12:53 15.06.2011

Re: Социјалисти


A da ne zaboravimo ni da je Javier Solana (nama bolje znan kao Havijer) u mladosti bio socijalista.

A Joška Fišer, 'Zeleni' tako da me ovo:
apacherosepeacock
Glasanje u parlamentu je bio nalik farsi jer je prevagu za produzetak misije obezbedila niko drugi do - stranka zelenih .

nije uopće iznenadilo.
Bojan Budimac Bojan Budimac 13:40 15.06.2011

Re: Социјалисти

тексту бих само додао информацију да су Американци врло брзо схватили да је најбољи начин за борбу против комунистичких партија у Западној Европи оснивање тзв. социјалистичких или социјалдемократских партија или бар инфилтрација у већ постојеће.

Drugim rečima, radi se na postizanju Gebelsovog ideala (do duše Gebels se samo ograničavao na medije) -- Mark Krispin Miler (Marc Crispin Miller, Professor of Media Studies at New York University) u filmu Orwell Rolls in His Grave (must see) citira: What you want in a media system, in Nazi media system is ostensible diversity, that consiels actual uniformity.
Zameni reč media, sa političkim i tu si...
mrdax mrdax 13:55 15.06.2011

NATO

Iskreno , ne mogu se nista vise zgroziti za sada nedokazanim zlocinima stay behind NATO vojske od primera iz skorije istorije na Balkanu. Koliko je samo bilo tajnih policija,vojski umesano u ratne zlocine/teroristicke akcije tokom raspada Jugoslavije?

Daleko od toga da opravdavam i da govorim da to tako mora ali prljav ves ispliva. Isto kao sto postojanje klinickih ispitivanja lekova ne moze da zaustave vesti o tajnim ispitivanjima na bolesnicima,zatvorenicim i sl. Odvratno je ali to definitivno nije obelezje organizacije,ideje ili oboje. Posto nisam citao knjigu , mogu samo pricati na osnovu ovoga napisanog u tekstu.

Koliko je NATO dobar za Srbiju i obratno, treba dobro promisliti. Uglavnom , moj licni utisak je da Srbija nece uci u EU ako ne udje u NATO (iako to za sada nije zvanicni zahtev nigde).

Takodje mislim da o prici sa NATO treba izostaviti (koliko god to bilo tesko) emocionalni momenat, jer opet ako odemo samo u prosli vek nema sa kime Srbija nije ratovala.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:50 15.06.2011

Re: NATO

nema sa kime Srbija nije ratovala

nije sa Kinom, Rusijom, Brazilom, Indijom,Malezijom,Kubom, Južnom Afrikom, mada, kada je Rusija u pitanju, malo je falilo da nam pređu preko praga kao što su uradili u Pragu ili ranije Budimpešti.
bluestar bluestar 14:59 15.06.2011

Re: NATO

kada je Rusija u pitanju, malo je falilo da nam pređu preko praga kao što su uradili u Pragu ili ranije Budimpešti.



koliko se secam ta drzava se zvala sssr a ne rusija. siguran sam da danas u srbiji vise od 50% stanovistva misli da je i staljin bio rus. posto vam je verovatno to poznato molio bih da ispravite gresku.
a_jovicic a_jovicic 15:07 15.06.2011

Re: NATO

Milan Karagaća
nema sa kime Srbija nije ratovala

nije sa Kinom, Rusijom, Brazilom, Indijom,Malezijom,Kubom, Južnom Afrikom, mada, kada je Rusija u pitanju, malo je falilo da nam pređu preko praga kao što su uradili u Pragu ili ranije Budimpešti.

Auh ... kako zaboravih BRIC? Hvala Milane što me podseti svojim komentarom ... Znači ... neko nas uporno gura pred izbor "za ili protiv ulaska u NATO" (ili EU) a svi vidjeniji svetski analitičari iz dana u dan spominju BRIC pa BRIC (Brazil, Russia, India, China ... a od skora se sve više spominje i South Africa ... tj. BRICS) kao ekonomski savez koji prilično ozbiljno "radi o glavi" dolaru a bog'me i evru. Da ne bude zabune ... nemaju nameru da bacaju bombe i "oslobadjaju" Evropu a ni SAD ali ekonomski prilično brinu američku administraciju.

Pa ajd' sad da priupitam ... Zar je nemoguć scenario u kome bi mi bili deo EU a "oficir za vezu" sa BRIC državama? Sa njima nismo imali sukoba ... imamo relativno dobar "rejting" iz vremena "nesvrstanih", dobili smo "po nosu" od njima suprotstavljenih država a vojna neutralnost bi samo pomogla da nas vide kao "fer-posrednika".
mrdax mrdax 15:14 15.06.2011

Re: NATO

Milan Karagaća
nema sa kime Srbija nije ratovala

nije sa Kinom, Rusijom, Brazilom, Indijom,Malezijom,Kubom, Južnom Afrikom, mada, kada je Rusija u pitanju, malo je falilo da nam pređu preko praga kao što su uradili u Pragu ili ranije Budimpešti.


Mislio sam na okruzenje.Da li je realno da Srbija vise saradjuje sa Indijom od Slovenije i Hrvatske , Albanije,Madjarske,Bugarske... ?
bluestar bluestar 15:22 15.06.2011

Re: NATO

Mislio sam na okruzenje.Da li je realno da Srbija vise saradjuje sa Indijom od Slovenije i Hrvatske , Albanije,Madjarske,Bugarske... ?



pa u danasnjoj globalizaciji amerikanci najvise saradjuju sa kinom. trziste je spojilo na prvi pogled nespojivo. isto tako robna razmena sa indijom im raste iz godine u godinu. zakoni trzista odredjuju saradnju, iako se slazem da sa komsijama treba imati najbolje moguce odnose.

ps. nismo nikad ratovali sa prijateljskom rumunijom
dragan7557 dragan7557 17:41 15.06.2011

Re: NATO

Auh ... kako zaboravih BRIC? Hvala Milane što me podseti svojim komentarom ... Znači ... neko nas uporno gura pred izbor "za ili protiv ulaska u NATO" (ili EU) a svi vidjeniji svetski analitičari iz dana u dan spominju BRIC pa BRIC (Brazil, Russia, India, China ... a od skora se sve više spominje i South Africa ... tj. BRICS) kao ekonomski savez koji prilično ozbiljno "radi o glavi"


U tome se bogami i dosta odmaklo. Mada u "slobodnom svetu" se o tome ništa ne spominje u medijima i pored činjenice da na projektu nove svetske valute sarađuju viđeni stručnjaci iz tzv. zapadne demokratije, a sam projekt je već nekoliko godina u toku.
Da ne bude zabune ... nemaju nameru da bacaju bombe i "oslobadjaju" Evropu a ni SAD ali ekonomski prilično brinu američku administraciju.


I da zbilja ne bude zabune, ne brinu oni ameroadministraciju toliko koliko je ona zabrinula ostatak normalnog sveta, koji nije više raspoložen da plaća sumanute ratne avanture, i destabilizaciju cele planete, zbog sumanutih imperijalističkih namera. Konačno i nad imperijom ima uvek neka druga imperija.

cerski
Filip2412 Filip2412 20:58 15.06.2011

Re: NATO

Zar je nemoguć scenario u kome bi mi bili deo EU a "oficir za vezu" sa BRIC državama?
Kad bi ovi iz BRIC-a znali de je Srbija na mapi odma bi nas angazovali...


Kanada je omiljena destinacija za bogate Kineske i ostale BRIC imigrante. Vole oni da mlate pare na jeftinu radnu snagu u svojoj domovini ali deca im ovde zive i trose pare u Vakuveru i Torontu. Mislite o tome.
dragan7557 dragan7557 21:09 15.06.2011

Re: NATO

kada je Rusija u pitanju, malo je falilo da nam pređu preko praga kao što su uradili u Pragu ili ranije Budimpešti.

Val baš šteta, da su tada završili pos'o, mi bi sad k'o i drugi već bili u EU a i u NATO.

Pa, sunce im žarko Rusko, ni tu malu uslugu nisu 'teli da nam učine.

Nije nas 'telo, pa to ti je.

cerski
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:40 15.06.2011

Re: NATO

bluestar
kada je Rusija u pitanju, malo je falilo da nam pređu preko praga kao što su uradili u Pragu ili ranije Budimpešti.



koliko se secam ta drzava se zvala sssr a ne rusija. siguran sam da danas u srbiji vise od 50% stanovistva misli da je i staljin bio rus. posto vam je verovatno to poznato molio bih da ispravite gresku.

dobro se sećaš ali onda treba podsetiti da je u tom SSSR-u Rusija bila dominantna počev od jezika pa nadalje.Uostalom, ajde da kolokvijalno kažemo Moskva.
Staljin jeste bio Gruzijac ali je bio veći Rus od svakog Rusa pa je i nastupao kao Rus a ne Gruzijac.
Milan Karagaća Milan Karagaća 23:42 15.06.2011

Re: NATO

nismo nikad ratovali sa prijateljskom rumunijom

a Rumunija je u NATO
dragan7557 dragan7557 05:25 16.06.2011

Re: NATO

Staljin jeste bio Gruzijac ali je bio veći Rus od svakog Rusa pa je i nastupao kao Rus a ne Gruzijac.

Ja bih pre rekao da je nastupao kao Despot Josif I.

Mada da se i opravdati pošto je imao i "nepogrešivu" idologiju, a i motivacija mu je bila "dobro" proletera. Modus operandi je malo škakljiv ali i tu se da pomoći, smart klasnog prijatelja a i neprijatelja je ipak samo kolateralna šteta.

cerski


p.s. Bojane, kod tebe počinju da nestaju interesantne fotografije. Cenzura il' foto-verbalni delikt?
ivana23 ivana23 11:42 16.06.2011

Re: NATO

dragan7557
p.s. Bojane, kod tebe počinju da nestaju interesantne fotografije. Cenzura il' foto-verbalni delikt?


Ako mislite na fotografiju koju sam ja okacila (na kojoj su bila 2 lika), sama sam je skinula jer je imala izvesne uocljive manjkavosti. Nije obrisana, to je ocigledno, jer br. komentara nije smanjen, vec sam iz prethodnog komentara jednu fotku prebacila na mesto 'skinute'.
dragan7557 dragan7557 16:21 16.06.2011

Re: NATO

ivana23
dragan7557
p.s. Bojane, kod tebe počinju da nestaju interesantne fotografije. Cenzura il' foto-verbalni delikt?


Ako mislite na fotografiju koju sam ja okacila (na kojoj su bila 2 lika), sama sam je skinula jer je imala izvesne uocljive manjkavosti. Nije obrisana, to je ocigledno, jer br. komentara nije smanjen, vec sam iz prethodnog komentara jednu fotku prebacila na mesto 'skinute'.

Baš na nju.

cerski
legalizacijabg legalizacijabg 16:05 15.06.2011

Spacilac

Da nije bilo tog NATO,sad bi vam polit komesari odredjivali šta da pišete i čitate u ovom blogu(ako bi Interneta uopšte i bilo),a masovne grobnice neistomišljenika,Pol Potovski zjapile širom Evrope.
Uvek se setite toga

Nato je branilac demokratije i zakonitosti,naravno desna skretanja su uvek moguća.Ali to je i odlika ljudi.Nesavršenstvo.Kao i neobjektivnost,pristrasnost i glupost..
mikimedic mikimedic 12:51 16.06.2011

Re: Spacilac

a masovne grobnice neistomišljenika,Pol Potovski zjapile širom Evrope.


a ni legalizacija ne bi bila moguca.
Filip2412 Filip2412 18:46 15.06.2011

...

Drugim rečima, ubedite me argumentima, koji nisu puka propaganda, projekcija želja, mišljenja, i kultur-rasističko sranje.
Bojane, meni je dovoljan argument sto su svi susedi u NATO.

E sad, nekima to uopste nije argument, ali sta da se radi.... razlicito gledamo stvari.

Ja ne mislim da se Srbija kao malecna zemlja treba baviti dubokim analizama... jednostavno radi sto i ostali oko tebe i gotovo.

Mada, Srbija zbog bombardovanja mozda i moze iznuditi nekakv specijalni status (tek da formalno nismo u NATO). Oni kontrolisu i teritoriju Srbije sa zemlje i vazduha pa je samo clanstvo mozda samo formalnost:
Evo Sutanovac reko da smo neutralni, tako da nema brige

Tesko je poverovati da Srbija kao beznacajna vojna sila zaista moze reci NE NATO paktu. Tako da ja mislim sve i da ne budemo clan, radicemo sve ko i ostali iz okruzenja pa je diskusija ZA ili PROTIV mozda i nepotrebna.
Bojan Budimac Bojan Budimac 19:16 15.06.2011

Re: ...

Bojane, meni je dovoljan argument sto su svi susedi u NATO.

E sad, nekima to uopste nije argument...

Naravno da nije. Svi moji susedi imaju krave, a ja, zamisli, nemam nameru da ih nabavljam.

Vidim da je višedecenijski brain-wash crtanim filmovima koji se završavaju porukom: "Ako ne možeš da ih pobediš, ti im se pridruži." bio uspešan na dobar deo populacije. Kao da između borbe i pridruženja nema ničega. Filipe, ništa lično, ovo sam smislio pre par sati, ali si se ti napenalio.

Pročitaj komentare a_jovicic-a na ovom blogu.
Filip2412 Filip2412 19:25 15.06.2011

Re: ...

Poredis komsijsku kravu i oruzanu bandu u komsiluku.

Svakako da imam mnogo vise poverenja u komsijske procene situacije nego nase sopstvene.

OK, ja mislim da je u pravu a_jovicic za neke stvari, ali ja to ovako vidim: mozemo biti neutralni, ili bolje reci "neutralni" sve dok god nam to ameri dozvole.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana