Filozofija| Nauka

Ima neka tajna veza ...

docsumann RSS / 19.06.2011. u 16:27

hologram0451.jpg

Pod kolektivnom svješću obično se podrazumjeva zajedničko znanje, iskustvo, moral, skup običaja i vjerovanja koje dijeli neka grupa, odnosno, zajednica ljudi. Kolektivna svjest predstavlja naš (fundamentalni) mentalni referentni sistem, čije nam je ustrojstvo poznato i blisko, i unutar kojeg se osjećamo sigurno - kao svoji na svome. Ono je produkt, ali ujedno i kohezioni faktor jednog društva.
Reklo bi se da nam je ovakvo definisanje pojma kolektivne svijesti, kao par exelance noumenalnog entiteta, iako dato u krajnje apstraktnom obliku, sasvim blisko i prihvatljivo. Ono se odlično uklapa u našu sliku svijeta.

Ali - šta je to zapravo naša slika svijeta ?

Koliko je ona pouzdan pogled na taj isti svijet.

Naša stvarnost, zapravo, predstavlja tek mali isječak iz sveukupne pojavnosti, dat kroz naš čujni spektar od 20Hz do 20 kHz, i (za nas) vidljivi opseg elektomagnetnog zračenja (od infracrvrnog do ultraljubičastog) koji predstavlja tek par posto njegove ukupne skale. Takođe, našem taktilnom uvidu izmiče čitav jedan mikro i makro kosmos fizičkih materijalizacija. Slikovito rečeno, ljudski mozak predstavlja radio prijemnik podešen za prijem tek jednog signala (tj. određenenog realiteta ) iz čitavog okeana radio difuzije.

Pokušajte da na donjoj slici izbrojite broj tamnih čvorišta (presjeka) horizontalnih i vertikalnih bijelih linija.

232px-hermann-grid-illusion.svg-tm.jpg?w=300&h=300


Rezultat može biti različit od nule samo ako ste ručno, flomasterom, docrtali siva polja na navedenim mjestima po vašem ekranu. Ova optička iluzija na slikovit način demonstrira varljivost naše subjektivne vizuelne percepcije el.mag. zračenja.
Po Geteovoj teoriji boja, ono što mi zovemo žutom bojom nekom drugog čovjeku može izgledati kao naša cinober crvena. S obzirom da boje „ne postoje" tj. ne proizvode direktne fizičke posljedice ( bika ne razdražuje crvena boja već mahanje plahtom), naša terminološka konvencija, jedanput usvojena, čini ovaj sistem sasvim mogućim bez obzira da li mi boje vidimo isto ili različito. Većina djeca se intuitivno dotakne ove ideje u svojim prvim „malo dubljim" promišljanima o svijetu oko sebe.

Holografska i kvantna teorija mozga predstavljaju revolucionarna tumačenja u funkcionisanju našeg kognitivnog sustava, koja bi, ujedno, mogla da objasne čitav niz fenomena i parapsiholoških zagonetki za koje klasična neurofiziologija do sada nije imala odgovor.
One ujedno daju i radikalno nova tumačenja pojma kolektivne svijesti.

O čemu se u tim teorijama zapravo radi ? Pa evo u najkraćem (mogućem : )) :
Holografsku teoriju mozga je1960. definisao Karl Pribram, neurofiziolog sa Stanford univerziteta kao pokušaj da objasni funkcionisanje ljudske memorije.

Karl_Pribram.jpg 


Njegovo upoznavanje sa radom holograma ( trodimenzionalne slike (predstave) objekta koja je laserski zapisana (usnimljena) u dvije dvodimenzionalne elektomagnetne mustre i koja postaje čitljiva kao 3D slika kada se ponovo izloži dejstvu laserskog zračenja ) navela ga je da sličnu analogiju potraži i u funkcionisanju ljudskog mozga. Njegova osnovna ideja je bila ta da naše sjećanje nije pohranjeno u pojedinim neuronima, već već predstavlja interakciju elektro impulasa cijelokupne mreže neurona. Ovakvo stajalište se zasnivalo na većem broju eksperimenata koji su ukazivali na to da je naša memorija razastrta po cijelom mozgu po principu sve-je-svud. Po Pribramu, mozak nije ništa drugo do hologram. Pobuđen određenim spoljnim stimulansom (slikom (svjetlošću), zvukom, mirisom, dodirom, rječju) on gotovo trenutačno formira odgovarajući memorijski odziv.
Pribramova teorija veoma uvjerljivo objašnjava sposobnost ljudskog mozga da uskladišti toliko mnogo informacija, na tako malom prostoru. Utvrđeno je da ljudski mozak može da upamti preko 10 milijardi bit-a informacije, u toku jednog prosječnog ljudskog života (što predstavlja količinu informacija ravnu 5 tomova Enciklopedije Britanike).
Drugu osobina mozga koju hologramska teorija odlično objašnjava je
njegova sposobnost da se "nosi" sa čitavom lavinom najšireg spektra frekventnih pobuda koje u njega pritiču kroz naša čula. Hologram je upravo neprevaziđen kao univerzalni dekoder, filter sočivo, koji naizgled nasumičnu bujicu najrazličitijih frekvencija prevodi u jasnu i cjelovitu sliku.
Ipak, najfascinantnije rezultate Pribramova teorija daje kada se poveže sa teorijom Davida Bohma o hologramskom kosmosu. Bohm je ovu svoju teoriju izradio potaknut eksperimentima koje je 1982 sa timom stručnjaka na Pariškom Univerzitetu izveo Alain Aspect. Aspect je pokazao da je Ajnštajnovo avetinjsko dejstvo (između dva upletena fotona) na daljinu funkcioniše upravo na način na koji su to predviđali kvantni fizičari, tj, promjena stanja jednog fotona trenutno dovodi do promjene stanja drugog, bez obzira na njihovu međusobnu udaljenost.
Dakle informacija se u tom slučaju prenosi brže od brzine svjetlosti, što je po Ajnštajnu bilo nedopustivo (otud i naziv koji je on dao za ishod tog, u njegovo vrijeme, samo misaonog eksperimenta - avetinjski).
Bohm je smatrao da Aspectov eksperiment ukazuje na to da objektivna stvarnost ustvari ne postoji i da je čitav svemir ustvari jedan džinovski hologram. Cijenim da je to stav koji zdušno dijeli i Viktor Peljevin. :))
Ovu svoju zamisao Bohm je plastično objasnio na sledeći način :

17791.jpg

"Zamislite jedan akvarijum sa ribicom unutra. Zamislite takođe da vi niste u stanju da direktno vidite taj akvarijum, nego da vaše znanje o njemu dolazi preko dvije televizijske kamere od kojih je jedna postavljena ispred a druga sa strane akvarijuma. Kad sve ovo posmatrate na dva monitora, vjerovatno ćete pretpostaviti da je na svakom od njih druga ribica. S obzirom da kamere snimaju akvarijum iz različitih uglova, svaka slika će biti malo drugačija. Međutim, poslije malo dužeg posmatranja ove dvije ribice, zaključiće te da postoji neka određena veza između njih."

Po tome mi ne vidimo dva različita (upletena) fotona, već dvije slike nečega što na nekom dubljem nivou realnosti predstavlja jedno te isto.

Dakle po svemu ovome, ispada da hologramski mozak obrađuje frekventne opsege iz hologramskog kosmosa i tako produkuje privid čvrstoće materijalnog svijeta. Sve je to jedna velika maya - iluzija, što bi rekli istočnjački mudraci. Ultimativni holizam u svom najradikalnijem obliku.


Kvantnu teoriju mozga su koncipirali Stuart Hameroff i Roger Penrose postavivši njome model mozga zasnovan na kvantnoj kompjutaciji. Po toj teoriji naš mozak obrađuje informacije u neuronima ne samo u klasičnim, već i u kvantnim stanjima. Kvantna stanja unutar mozga su vrlo dugo smatrana apsolutno nemogućim, jer je mozak suviše makroskopsko okruženje, uz to suviše vlažno i suviše toplo. To tada su kvantne operacije vršene samo u strogo kontrolisanim, laboratorijskim uslovima na subatomskoj razini.

Hameroff smatra da je pronašao osnovni modul, qubit kvantne kompjutacije u mozgu u sićušnim valjcima (cijevima), nazvanim mikrotubulama koje tvore citoskelet stanice.
Objašnjenje kako funkcioniše princip kvantne komjutacije u mozgu zahtjeva malo više prostora i stručne elaboracije nego što priliči jedanom blog tekstu namjenjenom široj publici. Pa da pojednostavljeno, kažemo da je Rogers Penrose razvio novu varijantu kopenhaške interpretacije kvantne fizike, kolaps kvantnog vala svijesnim motrenjem. Penrose predlaže objektivnu redukciju (odnosno "kolaps kvantnog stanja"). Objektivna redukcija (OR) dovodi do kolapsa kvantnog stanja bez svijesnog motrenja od strane čovjeka, jer se ona događa kada se dosegne 'određeni prag' onog što on naziva kvantnom gravitacijom.

"Kvantna kompjutacija diljem mozga koristi mehanizam povratne veze osjetilnih ulaza organizma, pa je to razlog održavanja kolapsa kvantnog stanja u mikrotubulima, nazvanog Orkestrirana Objektivna Redukcija (Orch OR). "
Hameroff model kvantnog mozga pokazuje kako se svijest, naše misli i osjećaji događaju u qubit-ima unutar mikrotubula unutar neurona mozga. Drugim riječima naše su osobne misli samo kolaps univerzalnih misli.

Sada imamo model mozga koji tvrdi da svijest nije epifenomen, rezultat aktivnosti mozga, već da se mozak mora smatrati velikom antenom ili prijemnikom univerzalne svijesti koja je sve prisutna u svemiru!
E, sad kad smo skužili kao funkcioniše naš pojedinačni mozak, da vidimo kakva je njegova uloga u kolektivnoj svijesti i šta je to kolektivna svijest u ovom holografsko-kvantnom domenu kognitivnih aktivnosti.
Pošto je do sad bilo puno priče, malo relaksacije uz jedan zanimljiv video prilog o kolektivnoj svijesti, uz goste u studiju i šarmantnog voditelja Krešimira Mišaka ... Na rubu znanosti.

 

 

 

 

 Komentari (62)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

kukusigameni kukusigameni 16:28 19.06.2011

Ima neka tajna veza ...

Ha!
docsumann docsumann 16:30 19.06.2011

Re: Ima neka tajna veza ...

kukusigameni
Ha!


eto ga - avetinjsko dejstvo na daljinu

za prvog akvarijum i dvije kamere :

angie01 angie01 16:38 19.06.2011

,

maksa83 maksa83 16:43 19.06.2011

el. polje

Neka Caltech istraživanja tvrde da električna polja u mozgu nisu samo nusprodukt neuronske aktivnosti, nego i aktivan činilac, tj. da povratno deluju na neuronsku komunikaciju:

Neural Communication: Weak Electrical Fields in the Brain Help Neurons Fire Together

Ovo praktično znači da se deo moždane aktivnosti pruža van onog ko je nosi. Sad, imajuć u vidu da jačina el. polja pada sa kvadratom rastojanja da li je moguće da nečija el. polja utiču na mozak nekog drugog? Stay tuned...
docsumann docsumann 16:53 19.06.2011

Re: el. polje

Ovo praktično znači da se deo moždane aktivnosti pruža van onog ko je nosi. Sad, imajuć u vidu da jačina el. polja pada sa kvadratom rastojanja da li je moguće da nečija el. polja utiču na mozak nekog drugog? Stay tuned...


po kvantnoj teoriji mozga, naše misli i svijest su samo kolaps univerzalnih misli, spoljnjeg uma.

no, makso, ako imaš vremena pogledaj youtube prilog do kraja, ima mnogo dobrih momenata, one nešto dosadnije preskači.
prilozi o izučavanju životinja koje opstaju samo kao kolektivitet ( termiti npr,) su fascinantni.

više intrigantna nego nedvosmislena ova teorija je vrlo inspirativna za dalja promišljanja.

EDIT: možda pojedinačni umovi ne stvaraju kolektivni, već se kolektivni disperzira na individualne.
kukusigameni kukusigameni 17:26 19.06.2011

Re: el. polje

docsumann
prilozi o izučavanju životinja koje opstaju samo kao kolektivitet ( termiti npr,) su fascinantni.


Jesi li cuo sa pojam Herd mentality?
zoja444 zoja444 17:33 19.06.2011

Re: el. polje

maksa83
Neka Caltech istraživanja tvrde da električna polja u mozgu nisu samo nusprodukt neuronske aktivnosti, nego i aktivan činilac, tj. da povratno deluju na neuronsku komunikaciju:Neural Communication: Weak Electrical Fields in the Brain Help Neurons Fire TogetherOvo praktično znači da se deo moždane aktivnosti pruža van onog ko je nosi. Sad, imajuć u vidu da jačina el. polja pada sa kvadratom rastojanja da li je moguće da nečija el. polja utiču na mozak nekog drugog? Stay tuned...


uticu, uticu. ja sve vreme hocu da te pitam zasto si stavio onog "sismisa" kao avatar, a ti si ga u medjuvremenu promenio, tj, vratio si se na stari.
docsumann docsumann 17:40 19.06.2011

Re: el. polje


SVE JE SVUD


ponekad ponegdje
al obično svuda

u danima provrelim
od mreštenja voda

pod vodom
toplom od kafe i čaja

na postoljima i stubovima položaja
na par dana jahanja do svitanja
na dohvatu praznih ruka

bilionima milimetara daleko odavde

u svemu
uvijek
sasvim drugačije od svakog poređenja

maksa83 maksa83 17:44 19.06.2011

Re: el. polje

uticu, uticu. ja sve vreme hocu da te pitam zasto si stavio onog "sismisa" kao avatar,

To nije bio šišmiš, nego raža (koju sam držao kao avatar do pre neku godinu), b-re. :)

zoja444 zoja444 18:05 19.06.2011

Re: el. polje

maksa83
To nije bio šišmiš, nego raža (koju sam držao kao avatar do pre neku godinu), b-re. :)


joj, izvini.

da li ovim ribama u akvarijumu smetaju ljudi koji ih gledaju? i svetlo? jedu li jedne druge?
docsumann docsumann 18:10 19.06.2011

Re: el. polje

da li ovim ribama u akvarijumu smetaju ljudi koji ih gledaju? i svetlo? jedu li jedne druge?


svijetla ljude ??
elis elis 18:19 19.06.2011

Re: el. polje

docsumann
...možda pojedinačni umovi ne stvaraju kolektivni, već se kolektivni disperzira na individualne.


Zaista ne znam kako stoje stvari sa odnosom kolektivnog i pojedinačnog uma, nekako mi se čini da se po tom pitanju još uvek moramo oslanjati na verovanje. Ali znam da kolektivno ludilo nikada ne može imati lepotu i nadahnuće pojedinačnog.
zoja444 zoja444 18:20 19.06.2011

Re: el. polje

svijetla ljude ??


ma, ne. ribe ribe. ne zezaj, docs.

objasni mi, molim te, kako uspevam da "dozovem" sve osobe koje hocu, osim jedne? a nju zelim najvise.
docsumann docsumann 18:48 19.06.2011

Re: el. polje

Ali znam da kolektivno ludilo nikada ne može imati lepotu i nadahnuće pojedinačnog.


da ali može da mobiliše ogromnu snagu koju ujedno može upotrebiti kao pozitivnu energiju za ublaženje napetosti i sukoba u društvu, jeste li pogledali onaj prilog o dejstvu zajedničke meditacije nekoliko hiljada praktikanata prilikom kojih su očitavan smanjenja razbojmištava i kriminalmih dijela po FBI statistici i do 30%.
čitav eksperimnt se odvijao pod pažljivo komtrolisanim okolnostima i mjerenjima svih relevantnih pokazatelja.
elis elis 20:52 19.06.2011

Re: el. polje

docsumann
Ali znam da kolektivno ludilo nikada ne može imati lepotu i nadahnuće pojedinačnog.


da ali može da mobiliše ogromnu snagu koju ujedno može upotrebiti kao pozitivnu energiju za ublaženje napetosti i sukoba u društvu, jeste li pogledali onaj prilog o dejstvu zajedničke meditacije nekoliko hiljada praktikanata prilikom kojih su očitavan smanjenja razbojmištava i kriminalmih dijela po FBI statistici i do 30%.
čitav eksperimnt se odvijao pod pažljivo komtrolisanim okolnostima i mjerenjima svih relevantnih pokazatelja.


Pa verovatno je među tih nekoliko hiljada praktikanata bilo nekoliko stotina delikvenata. A s obzirom da je tokom meditacije veoma teško kršiti zakon, eto objašnjenja za pad stope kriminaliteta
maksa83 maksa83 00:36 20.06.2011

Re: el. polje

jedu li jedne druge?


Ne verujem, mislim da su skupljene tako da nema predatora među njima. One velike koje vidiš su kit-ajkule koje se hrane planktonima i sitnim stvarima koje plutaju po vodi, totalno su kul pa se i plivači i ronioci ponekad zakače za njih i ove ih voze okolo, raže koje promiču imaju iste prehrambene navike pa one ribe koje okolo plivaju u jatima niko ne dira.
docsumann docsumann 04:49 20.06.2011

Re: el. polje

elis
A s obzirom da je tokom meditacije veoma teško kršiti zakon, eto objašnjenja za pad stope kriminaliteta


blogovatelj blogovatelj 05:46 20.06.2011

Re: el. polje

Jesi li cuo sa pojam Herd mentality?


Bar to vidjamo cesto na ovom svetom mestu na kome svi boravimo, piskaramo i citamo.
srdjan.pajic srdjan.pajic 06:27 20.06.2011

Re: el. polje

zoja444
maksa83
Neka Caltech istraživanja tvrde da električna polja u mozgu nisu samo nusprodukt neuronske aktivnosti, nego i aktivan činilac, tj. da povratno deluju na neuronsku komunikaciju:Neural Communication: Weak Electrical Fields in the Brain Help Neurons Fire TogetherOvo praktično znači da se deo moždane aktivnosti pruža van onog ko je nosi. Sad, imajuć u vidu da jačina el. polja pada sa kvadratom rastojanja da li je moguće da nečija el. polja utiču na mozak nekog drugog? Stay tuned...


uticu, uticu. ja sve vreme hocu da te pitam zasto si stavio onog "sismisa" kao avatar, a ti si ga u medjuvremenu promenio, tj, vratio si se na stari.

Šišmiš !!??!? Uvredjen sam.
zoja444 zoja444 12:10 20.06.2011

Re: el. polje

maksa83
Ne verujem, mislim da su skupljene tako da nema predatora među njima. One velike koje vidiš su kit-ajkule koje se hrane planktonima i sitnim stvarima koje plutaju po vodi, totalno su kul pa se i plivači i ronioci ponekad zakače za njih i ove ih voze okolo, raže koje promiču imaju iste prehrambene navike pa one ribe koje okolo plivaju u jatima niko ne dira.


tnx.
bravar92 bravar92 18:42 20.06.2011

Re: SVE JE SVUD


i...


NIŠTA JE NIGDE

uvek svuda
al ponekad ponegde

izvan noći vlažnih
od ključanja zemlje

nad stenom hladnom
od vremena i hoda

na papirnatim tubetima
na prstohvat od sna
na korak do stizanja

tik! uz nas - ništa!

sasvim isto...
gotovo kolektivno...
a drugačije od svakog poredjenja
zoja444 zoja444 19:20 20.06.2011

Re: el. polje

koja misterija!

upravo mi je majstor doterao auto posle popravke limarije.
bio je narandzast a sad je crven!
najveca ironija je u tome sto sam ja nameravala da mu kazem da ga ofarba u crveno, ali sam odustala zbog birokratskih zavrzlama.

yeah! sad imam crveni auto kakav sam i zelela!
a njemu nista nisam rekla.
misterija!

p.s. naravno da mi je majstor opicen kad je bez pitanja promenio boju farbe na autu.
expolicajac expolicajac 17:30 19.06.2011

hvala docsumann

I nam pandurima je sada postalo jasno.
docsumann docsumann 17:33 19.06.2011

Re: hvala docsumann

I nam pandurima je sada postalo jasno


hm, moram još jednom da provjerim tekst

ex
jinks jinks 18:16 19.06.2011

...

Možda gledano iz nekog ugla, kao što gledano iz drugog sve postoji kao skup individualnih svesti, sve postoji kao jedna svest.

Slično kao što se već odavno projektuju programi koji se izvršavaju na mreži računara ... (gde se ti programi za distribiurano paralelno izvršavanje na mreži računara za nijansu drugačije programiraju nego programi za izvršenje na jednom računaru).

Što to kažem ... kada bi neko imao pristup izvornom kodu naših programa, na osnovu te blage nijanse u razlici pristupa programiranju prvih i drugih mogao bi da zaključi da li smo prevashodno napravljeni kao distribuirani čvorovi jedne svesti, različiti čvorovi individualne svesti, ili nešto između (i u kojoj i kakvoj meri).

p.s.

Kada pomenuste hologramsku strukturu storniranja informacija u mozgu, fizicar Preskil je slicnu strukturu primenio na "crne rupe" i kasnije prosirio na citav Univerzum, u njegovoj polemici sa Hokingom u pokusaju da (Preskil) dokaze (nasuprot Hokingovom misljenju) da zakon o odrzanju informacije vazi i za crne rupe.

Kao jedan od nusprodukata ove polemike (koju je dobio Preskil a Hoking izgubio, pretpostavkom holografske logike strukture informacije generalno) jeste da se na obodima Univerzuma (slicno one dve kamere koje na obodima akvarijuma snimaju ribu u akvarijumu iz vaseg Bloga) nalazi, po zakonu o odrzanju informacije, projekcija citavog Univerzuma kodovana na jednoj slici.

A mozda se ta slika ne nalazi na nekom obodu Univerzuma na nacin kako ga mi razumemo (obod ... kao fizicki limes udaljen bilionima svetlosnih godina) vec onako kako on sam sebe razume (isti taj obod, ali sada kao projekcija u nekom njegovom jeziku pisanja, slikanja, fotografisanja, semplovanja) ...

Ko zna gde bi ta slika mogla stvarno nalazi ... po logici Preskila tamo gde je materija (slicno prici o mozgu u vasem blogu) poprimila najslozenije forme, sposobne za kodovanje tako slozene informacije ... gde bi to moglo da bude, pitam se, pitam :)
docsumann docsumann 18:37 19.06.2011

Re: ...

Možda gledano iz nekog ugla, kao što gledano iz drugog sve postoji kao skup individualnih svesti, sve postoji kao jedna svest.


meni se više čini da je kolektivna svijest polje u kojem interferncijom sa odgovarajućim frekventnim pobudama dolazi do aktivizacije individualnih svijesti,
docsumann docsumann 18:40 19.06.2011

Re: ...

A mozda se ta slika na nalazi na nekom obodu Univerzuma na nacin kako ga mi razumemo (obod ... kao fizicki limes udaljen bilionima svetlosnih godina) vec onako kako on sam sebe razume (isti taj obod, ali sada kao projekcija u nekom njegovom jeziku pisanja, slikanja, fotografisanja, semplovanja).


ima i ona teorija svemiru kao sobi ogledala, u kojoj se jedan manji dio vasione reflektujuči se, multiplikuje u nove oblasti svekolikog svemira,
jinks jinks 18:46 19.06.2011

Re: ...

meni se više čini da je kolektivna svijest polje u kojem interferncijom sa odgovarajućim frekventnim pobudama dolazi do aktivizacije individualnih svijesti,


Da, ali ako ta sinhrona aktivizacija individualnih svesti, odredjenim odgovarajucim frekventnim pobudama (frekventnim u smislu te neke mozda vec poznate a mozda jos uvek nepoznate psihologije) ima neku svoju posledicu, cilj, radnju koju vrsi ... onda bi i to moglo da se posmatra kao neki oblik jedinstvene svesti (koja bar traje onoliko koliko dugo koli traje ta aktivacija o kojoj govoris).

p.s.

Gore sam pogresio stamparski, trebalo je da pise "ne nalazi na nekom obodu Univerzuma"
docsumann docsumann 04:28 21.06.2011

Re: ...

onda bi i to moglo da se posmatra kao neki oblik jedinstvene svesti (koja bar traje onoliko koliko dugo koli traje ta aktivacija o kojoj govoris).


pa recima da kolektivna svijest postoji i bez individualnih, a individualna ne može bez kolektivne, jer iz nje proističe.
no, ovo je samo laičko naklapanje ...
Kazezoze Kazezoze 18:53 19.06.2011

dobra tema...

preko ove holografske teorije se može fino objasniti i teorija o denzitetima svesti koju si jednom prilikom spomenuo.
ono što obavezno prati hologramsku sliku je redundacija. redundancija (otpuštanje, izlišnost) - ako pocepamo hologram maske na pola, još uvek možemo videti celu masku na svakoj polovici. no, micanjem pola holograma, također smo makli i polovinu informacija potrebnih da se iznova stvori scena. iz tog razloga, rezolucija imidža, slike, koju vidimo na toj polovici holograma nije tako dobra (nije poput originala!). i, takva, prepolovljena holografska ploča ne dobiva, ne nosi sa sobom, informacije o područjima koja su joj van pogleda, vidokruga, ili fizički blokirana površinom objekta. (to je slika celine, ali osiromašena detaljima, takoreći)
redundacija je najvažnija za ovu teoriju koju ću pokušati da izložim.
e sada, ideja je da je 7D jedan jedini potpuni hologram sa svim infomacijama. kako se on širi kroz emanacije, to bi se moglo predstaviti kao razbijanje slike/originala na manje delove. i tako je svaki denzitet u krajnjoj liniji kopija, preslika od 7D, napravljen "na sliku i priliku" to istog 7D, otkud, uostalom, i emanira. (otud i česta podsećanja da "svako u sebi ima sve", "svako je na neki način božo", "mi bi mogli stvoriti novi univerzum kad bi samo znali kako", itd.)
no, tu sada dolazimo do ključne stvari opisane pod pojmom "redundacija". svaki niži denzitet predstavlja još manji komad tog originalnog holograma,znači da ima i manju rezoluciju, oštrinu. na svakom nižem denzitetu sve će se teže razabirati "bigger picture". i nijedan osim 7D nema potpunu informaciju, iako je na svakoj slici prikazana celina.
pokušaću to objasniti pomoću slika.
znamo da puž vidi neke bleskove od celokupne slike oko njega, no sigurno ne vidi travu, ni list ni boju, ni oblik kako to vidi biće višeg denziteta (čovek). stoga je puževa informacija, njegov komadić holograma sveden na ovo:zacelo nemate pojma što bi ovo na slici moglo biti. tako ni biće na 2D. ono nema pojma o ukupnoj ideji univerzuma, mi (3D bića) ju možda i naziremo nekih 1%, ako i toliko.
no, ako idemo dalje, dolazimo do toga da ni 3D nema baš previše pojma o "bigger picture", iako mu se čini da je skapirao o čemu se tu radi. jer i 3D također ima samo razlomljeni razlomak razlomljenog razlomka originala. (prisetimo se: koji je još uvek POTPUNA slika, no osiromašena detaljima, koji su se "zagubili" razlamanjem na manje delove, redundancijom)
recimo da mi na 3D vidimo nešto ovako:ako niste srolali dalje, tu se možete zadržati na maštovitim pokušajima odgonetanja "bigger picture"; to mogu biti neki ljudi, kamila, vi slikani iz desnog profila, podbočeni levom rukom na obraz i razmišljate o "bigger picture", ... itd.
naravno da će viši denziteti imati bolju sliku. Ako je naš 3D deo stakalca produkt četverostrukog razbijanja originala svaki put na manje delove, 4D će imati deo holograma koji je recimo produkt trostrukog razbijanja na manje delove, dakle ima puno bolju sliku stvarnosti u odnosu na nas.
ove su brojke (četverostruko i trostruko) proizvoljno uzete, u stvarnosti se radi o daleko većim razmerima rezolucije koju imamo mi ili neki viši denzitet (ovime naravno ne mislim samo na vizualni doživljaj, nego na 'doživljaj' svesti u celini – svesnost).
kada u naš 3D svinjac dodamo i činjenicu da nam 4D OPS dodatno pokušavaju podvaliti produkte stostrukog razbijanja holograma na manje delove, i na svaki mogući način zatamniti i ono malo što vidimo – onda nam je jasno da ne vidimo skoro ništa. da bi situacija bila tragikomičnija, ni 4D OPS ne shvaćaju da ni oni ne vide potpuni original, nego neki imidž koji su si sami predstavili na osnovu svog željnog razmišljanja i pogrešnih pretpostavki, te općenito zamkama koje nudi 4D.
dakle, na 4D recimo da vide ovo:i sada, kako idemo dalje mogli bi reći da 6D ima ovakav pogled:i na kraju orginal, odnosno 7D izgleda ovako:
i tako, mi se možemo poprilično mučiti, no "bigger picture" ostaje skrivena, jer se ne radi samo o vizualnom pogledu, nego i o kompletnom doživljaju primerenom datom denzitetu, odnosno svesti u njemu.


jinks jinks 20:06 19.06.2011

Re: dobra tema...

Šta ste mislili pod 4D OPS?
Kazezoze Kazezoze 21:03 19.06.2011

Re: dobra tema...

jinks
Šta ste mislili pod 4D OPS?

ako može bez persiranja, plizzz!
e sad moram objasniti teoriju denziteta kako bi ovo bilo jasno.
pokušaću ukratko... postoji 7 denziteta, odnosno nivoa svesnosti.
niži nivoi su okrenuti prema sebi OPS. to su nivoi do 3D jer se hrane nižim denzitetima. znači, čovek (3D) se hrani biljkama i životinjama koji su 2D.
postoji i OPD (okrenut prema drugom), ali oni su na višim denzitetima 4D, 5D...
na 4D OPD je bio, recimo, buda ili isus, međutim na 4D postoje i bića koja se hrane energijom sa 3D i oni su OPS.
kastaneda je, recimo, ta bića zvao voloadoresima, hrišćani ih zovu demonima, muslimani džinima itd. uglavnom to su bića koja se hrane našom energijom (uglavnom negativnom) i jedina borba protiv njih je disciplina postignuta kroz više stanje svesti. naravno, ti entiteti će se boriti za svoj obrok tako što će nas držati u stalnom strahu, brizi i sličnim nesvesnim, odnosno mehaničkim stanjima.
najviši nivo svesti koje može postići čovek na trećem denzitetu (3D) je da postane kandidat za OPD, i on nije hrana za 4D OPS, neukusan je valjda:)))
pnbb pnbb 19:44 20.06.2011

Re: dobra tema...

ali oni su na višim denzitetima 4D, 5D...
na 4D OPD je bio, recimo, buda ili isus, međutim na 4D postoje i bića koja se hrane energijom sa 3D i oni su OPS.

au bre ja cito sve do sad, mislio neka fizika , oteko mi mozak..
idi bre u q kaz
docsumann docsumann 19:50 20.06.2011

Re: dobra tema...

au bre ja cito sve do sad, mislio neka fizika , oteko mi mozak..
idi bre u q kaz


potraži na netu predanja kasiopejaca
pnbb pnbb 20:35 20.06.2011

Re: dobra tema...

potraži na netu predanja kasiopejaca

jel ce da boli?
docsumann docsumann 04:20 21.06.2011

Re: dobra tema...

pnbb
potraži na netu predanja kasiopejaca

jel ce da boli?


samo prvi put
uroshenko uroshenko 18:57 19.06.2011

Ima neka tajna veza ...

nema tajne veze, veza je poznata upućenima. Ono malo privida individualne svesti potiče od činjenice da Ono-Što-Neću-Imenovati još spava smrtnim snom u R'lyehu. No, zna se da takvo stanje neće doveka:
That is not dead which can eternal lie
And with strange aeons even death may die

izvini za trol, ko za inat brstih upravo danas tvoje blogove stare, a ja ko pavlovljev pas reagujem, i na mrvicu naznake nečeg što liči ja uđem u HPL režim rada.
alselone alselone 19:08 19.06.2011

Docs rocks

Po tome mi ne vidimo dva različita (upletena) fotona, već dvije slike nečega što na nekom dubljem nivou realnosti predstavlja jedno te isto.


Ovo je i moje laicko stanoviste. Voleo bih da vidim kako ova nasa stvarnost izgleda kada bi smo bili u mogucnosti da se udaljimo (ili udubimo) i sagledamo svih 11 (neka bude 11) dimenzija. Sigurno da bi svi ovakvi "paradoksi" bili objasnjeni.

Odlican tekst Docs!
docsumann docsumann 19:16 19.06.2011

Re: Docs rocks

Voleo bih da vidim kako ova nasa stvarnost izgleda kada bi smo bili u mogucnosti da se udaljimo (ili udubimo) i sagledamo svih 11 (neka bude 11) dimenzija. Sigurno da bi svi ovakvi "paradoksi" bili objasnjeni.


mislim da bi dobili odgovor, ali bi se i sami izmjenili na tom putu, tako da taj odgovor koji bi bio interesantan onom našem početnom JA, pre početka putovanja, nama izmjenjenima ne bi značio ništa, pošto je već postao dio našeg najdubljeg bića.

ps. obavezno pogledaj drugi dio emisije na rubu znanosti u kojem se sagledava efekat kolektivne svijesti kod životinja. pure and explicit
jinks jinks 20:09 19.06.2011

Re: Docs rocks

nama izmjenjenima ne bi značio ništa, pošto je već postao dio našeg najdubljeg bića.

što, kako ste opisali sve ovo deluje kao igra, a na kraju svakog nivoa retko ko ne oseti radost igre ... na kraju krajeva nijedna igra u suštini i nema kraja
kick68 kick68 01:12 20.06.2011

Re: Docs rocks

efekat kolektivne svijesti kod životinja. pure and explicite

znači, čovek (3D)...
Ljudi (3D) se i dele na one koji imaju jednu grupnu dusu i one koji imaju individualnu dusu (Pavicevi opstezitelji i samozitelji rekla bih) tako da to valjda vazi donekle i za zivotinjski svet.
docsumann docsumann 04:56 20.06.2011

Re: Docs rocks

alselone
Odlican tekst Docs!


hvala alse,

na njega me je potako susret (na youtube) sa ovom epizodom Na rubu znanosti, koja je uz onu o krugovima u žitu i možda još par bila najbolja u seriji. vrlo inspirativna.I voditelj mi je uvijak bio simpatičan, naložen ali kul
alselone alselone 08:12 20.06.2011

Re: Docs rocks

docsumann

mislim da bi dobili odgovor, ali bi se i sami izmjenili na tom putu, tako da taj odgovor koji bi bio interesantan onom našem početnom JA, pre početka putovanja, nama izmjenjenima ne bi značio ništa, pošto je već postao dio našeg najdubljeg bića.


Verovatno si u pravu, mogao bih se saglasiti sa tobom. To je verovatno toliko udaljeno od danasnjih "nas", da ne mozemo ni da pretpostavimo kako bi smo izgledali, verovatno mnogo puta vise nego putovanje od slikanja u pecini do LHC-a.

ps. obavezno pogledaj drugi dio emisije na rubu znanosti u kojem se sagledava efekat kolektivne svijesti kod životinja. pure and explicite

Hvala na preporuci, pogledacu.
alselone alselone 08:27 20.06.2011

Re: Docs rocks

docsumann

I voditelj mi je uvijak bio simpatičan, naložen ali kul

Mene je zaheb'o prvi utisak sto se njega tice. Onomad sam "vrteo" kanale i naletim na njega kako prica da je britanska kraljica u stvari guster. Od tada se ne zadrzavam na njegovim emisijama.
Izgleda da sam pogresio.

docsumann docsumann 19:06 20.06.2011

Re: Docs rocks

Mene je zaheb'o prvi utisak sto se njega tice. Onomad sam "vrteo" kanale i naletim na njega kako prica da je britanska kraljica u stvari guster. Od tada se ne zadrzavam na njegovim emisijama.
Izgleda da sam pogresio.


A to je povodom one knjige Davida Icke-a "Najveća Tajna" ...

e to jes skroz bilo onako senzacionalističko, kao za Treće Oko.

Bilo je još par propusta u vezi sa nekoliko fijuka među gostima, ali je takođe bilo i par super emisija o reinkarnaciji, znacima u žitu, otmicama vezanim za NLO, šamanizmu i DNK i još ponešto
Vojislav Stojković Vojislav Stojković 19:38 19.06.2011

Gedankeexperiment

Čovekov mozak je izvor specifične energije koju emituje u obliku moždanih talasa. Moždani talasi imaju više funkcija: distribucija informacija po celoj moždanoj kori, memorisanje podataka i emocionalno bojenje informacija. Viši frekventni nivoi moždanih talasa obuhvataju svesna čovekova stanja, a niži nesvesna. Moždani talasi niske frekvencije dobro su poznati i u medicini se njihovim dekodiranjem na EEG-u dijagnosticiraju bolesti mozga.
Sa dosta osnove se može pretpostaviti da mozak emituje energiju i u drugim, nama nepoznatim, oblicima moždanih talasa, bar još u dva dela spektra,
ultraniskofrekventnom, koji obuhvata prelazna stanja svesti, kao što je REM faza sna i delu spektra iznad ultravisokofrekventnog nivoa.

Jednim delom spektra moždanih talasa, kvanto-gravitacionom teleportacijom, čovekove misli permanentno se prenose u jonosferu. Svaki čovek, od postanka vrste, tokom celog života svojim mislima perforira deo nekog od slojeva jonosfere, ostavljajući svoj lični misaoni pečat.

Povratni uticaj tragova prethodnih generacuja iz jonosfere na živuće pripadnike vrste, ostvaruje se otvaranjem Ajnštajn-Rozenovih prostorno-vremenskih tunela u prelaznim stanjima svesti, pre svega tokom REM faze sna. Šumanova rezonanca jonosfere poklapa se sa ultraniskofrekventnim delom spektra moždanih talasa, što olakšava dalekodometne interakcije mozga i jonosfere.

Jonosfera, kodirana specifičnim pečatom pretodnih pripadnika vrste tako postaje kolektivno nesvesno, o kome je govorio Jung, odnosno ogromna memorija, kao što je govorio Tesla, a koju nove jedinke neprekidno osvežavaju.

Jung je tačno zaključio da sadržaji kolektivnog nesvesnog nisu proizvod zaboravljanja, inhibicije i potiskivanja. Tačan je i njegov zaključak da ti sadržaji odražavaju arhetipske i filogenetske procese svih jedinki i rasa. Izvor kolektivnog nesvesnog i za Junga i za savremenu nauku je genetski determinisano nasleđe naših predaka. Time se DNK kodu pripisuje gotovo božanska moć, što je prilično neutemeljeno. Izvori transindividualnog nesvesnog jesu tragovi misaonih procesa svih prethodnih generacija od postanka ljudske vrste utisnuti i kodirani u slojevima jonosfere.

Jedno od ključnih filozofskih pitanja o poreklu dobra i zla, na koje nauka nije ponudila prihvatljive odgovore od antike do danas, u kontekstu ove teorije jednostavno je objasniti.

Konflikti, među ljudima, posebno veliki ratni sukobi, modeluju i transponuju zle i agresivne misli i ostavljaju specifičan kod u jonosferi. Varijabilnost slojeva jonosfere uslovljava vremensku i prostornu dislociranost, pa povratni uticaj tako negativnog naboja, vremenski skokovito, pogađa nove generacije neovisno od lokacije prethodnih ratova. Zbog toga iskonske religijske tradicije istovremenih kolektivnih molitvi hrišćana, a pogotovo jutarnjih i večernjih klanjanja miliona muslimana, treba shvatiti, ne samo kao svesno obraćanje Bogu za svoje dobro, već i kao nesvesni uticaj na bolji život potomaka. ( Izvor)

Dosadni i zamorni postupak egzaktnog dokazivanja gornjih hipoteza zamenjen je romaneskom formom u kojoj su rezultati objavljeni. To, naravno, ne znači da one nisu tačne.
jasnaz jasnaz 19:53 19.06.2011

ukraj

Na stazi, u vrtu, kraj mora: leptiri. Uvek ukraj istog trena.
Nešto je njihovo. U našem susretanju. Odleću ravnomerno sretno.
Ja ih pratim i želim. Želim. Sebi: jednačinu bez nepoznatih.
Bluza ispušta boje. I tragovi: nestaju.


mirelarado mirelarado 20:22 19.06.2011

jasnaz jasnaz 21:16 19.06.2011

: ∾

mirelarado


=
fantomatsicna fantomatsicna 22:39 19.06.2011

Kako ono bese za macke?

kick68 kick68 00:22 20.06.2011

Re: Kako ono bese za macke?

Kako ono bese za macke?

Ne znam kako one vide, ali znam da ih mi razlicito vidimo. Secam se kako sam se sa jednim skolskim preganjala oko toga da macke nikako ne mogu biti zelene!
A onda sam procitala Copicevu pricu... ma sve je relativno:)
Covek u belom Covek u belom 00:52 20.06.2011

"Filozofi"

Predstava koju ovi "filozofi" imaju o funcionisanju mozga nije nista bliza istini od predstave koju su anticki filozofi imali o opstoj teoriji relativiteta...
Da parafraziram u trenutku kad je nivo nauke takav da ne postoji empirijski dokaz o tome dal se zemlja okrece oko sunca (stanje u 3. veku pre nove ere) oni raspravljaju o tome da je gravitacija posledica opste teorije ralativiteta.
U danasnje vreme se jos uvek sa sigurnoscu ne moze govoriti o tome sta u mozgu prenosi informaciju (pitanje da li je elektricni potencijal koji se prenosi zaista sadrzi korisnu informaciju ili je samo nuspojava nekog drugog elektro-mehanickog procesa je miljama daleko od resenog) oni pokusavaju da odgovore na pitanje kako se informacija skladisti.

Uprosceno govoreci u pitanju je gomila teorija (tacnije apstraktnih hipoteza) koje su apsolutno neproverljive eksperimentalno pa se samim tim uopste ne mogu svrstati u nauku vec iskljucivo u pseudo-nauku ili u najboljem slucaju u filozofiju.

docsumann docsumann 05:07 20.06.2011

Re: "Filozofi"

Uprosceno govoreci u pitanju je gomila teorija (tacnije apstraktnih hipoteza) koje su apsolutno neproverljive eksperimentalno pa se samim tim uopste ne mogu svrstati u nauku vec iskljucivo u pseudo-nauku ili u najboljem slucaju u filozofiju.


donekle se slažem, s tim da za hologramsku teoriju mozga postoje odrđen, ne malo broj eksperimenata čiji joj rezultati idu na ruku.
prije svega oni koji su potvrdili nelokalizovanosz memorije u mozgu.

šira eleboracij prevazilazi mogućnost jednog blog teksta, alo kroz komentare možemo da iznesemo refrentne tekstove sa neta.

sad žurim na posao , pa možda kasnije ...
sokodbuba sokodbuba 13:23 20.06.2011

Re: "Filozofi"Ajnštajn:''Science without religion is lame, religion without science is blind.''

Veoma će zabavna biti prirodna i logična pojava savremenih kvantnih teologa, kakvi su već i postojali, kao Lao Ce, njega bih nazvala upravo tako. Zamisli kako je islam moćan, oni se svi mole pet puta dnevno u isto vreme, okrenuti u istom pravcu. Postoji jedan japanski naučnik, koji eksperimentiše sa vodom, i kada joj čita molitve raznih religija, njena struktura se menja, uvek dobije drugu informaciju. To je znala i crkva sa svetom vodicom i one babe bajalice. Krštenjem ti prenose informaciju. Izgleda da je informatičko polje jedno za čitav univerzum i sve živo i neživo u njemu i da su i reč i misao vibracije koje ga i menjaju i pod njegovim su uticajem.
docsumann docsumann 15:18 20.06.2011

VODA

Covek u belom Covek u belom 17:23 20.06.2011

Re: "Filozofi"

docsumann
donekle se slažem, s tim da za hologramsku teoriju mozga postoje odrđen, ne malo broj eksperimenata čiji joj rezultati idu na ruku.
prije svega oni koji su potvrdili nelokalizovanosz memorije u mozgu.

šira eleboracij prevazilazi mogućnost jednog blog teksta, alo kroz komentare možemo da iznesemo refrentne tekstove sa neta.

Pravilno bi bilo reci ne obaraju ju je, a ne idu joj na ruku. S obzirom da zaista nemamo pojma ni kako se zaista informacija prenosi, a kamoli kako se skladisti u mozgu, prepostavke o nelokalizovanoj memoriji su nista drugo no pretpostavke. Ono sto mi znamo je da merimo elektricnu aktivnost u odredjenim zonama mozga i to je sve. To je gore nego kad merenjem temperature kripto cipa pokusavas da provalis koji je enkripcioni kljuc, jer tu bar znas koji je kripto algoritam implementiran i imas neku predstavu kako je implementiran. Kod mozga ne znas bas nista. Mozda je ono sto merimo postprocesiranje (dekodovanje) stornirane informacije koje se obavlja distribuirano. I da nastavim analogiju sa elektronskim komponentama i merenjem temperature, ono sto je kad meris temperaturu chipa najhladnije je upravo memorija, tako moze da se desi da aktivne tacke u mozgu koje mozemo da izmerimo upravno nisu memorija.

A sto se tice kvantnih hipoteza one su u sustini protivrecne hologramskim hipotezama i jos su vise problematicne kad se samo najprostija logika upotrebi.
Za detalje pogledaj npr. ovo.
Ovde samo kratak citat:
"For those who are quantum mind afficionados, check out the following article from Science Magazine. The title of the article is "Cold Numbers Unmake the Quantum Mind," by Charles Seife. The basic argument is that temperatures in the brain are too high for atoms, photons, or electrons to remain in a super position of states for longer than 10**-13 (12 zeros after the decimal) seconds. Since neural processes operate on the order of milliseconds there is no way (the argument goes) for the brain to take advantage of quantum effects. Stuart Hammeroff makes a vague, informal suggestion that the brain might have a way around this problem."
docsumann docsumann 19:00 20.06.2011

Re: "Filozofi"

Covek u belom


pa, jasno da ovo nisu naučne teorije glavnog toka, već kao što samo ime emisije kaže - sa ruba znanosti.

one prije svega pokušavaju da daju rješenja za one probleme sa kojima klasične teorije ne mogu da se raspetljaju već godinama.

za Bohmov misaoni eksperiment se ne može reći da je standardni, važeći model koji objašnjava "paradoks" upletenih fotona, ali ja na ništa bolje, a ni interesantnije od njegovog objašnjenja nisam naišao.

šta tek reći za statističko praćenje efekata grupnih transcedentalnih meditacija, na smanjenje stope kriminala ?

šta reći o onom eksperimentu sa termitnjakom raspolovljenom čeličnim limom i načinom na koji su ga termiti na razrušenoj strani obnovili, iako su bili u totalnoj fizičkoj izolaciji od druge strane?

a znaci u žitu ?

pa, čuda su svuda
docsumann docsumann 04:36 21.06.2011

Re: "Filozofi"

Zamisli kako je islam moćan, oni se svi mole pet puta dnevno u isto vreme, okrenuti u istom pravcu


misliš vrše fizičku fokusaciju svojih mentalnih dejstvovanja ?

kao ona Arhimedova protivbrodska odbrana sa usmjeravanjem refleksija sunčevih zraka u jednu tačku na jedru prptivničkog broda, dok se isto ne zapali.
sokodbuba sokodbuba 12:59 21.06.2011

Re: "Filozofi"misliš vrše fizičku fokusaciju svojih mentalnih dejstvovanja ?

kao ona Arhimedova protivbrodska odbrana sa usmjeravanjem refleksija sunčevih zraka u jednu tačku na jedru prptivničkog broda, dok se isto ne zapali.


bravar92 bravar92 18:51 20.06.2011

bey naslovaeh... da! kad sam vec procitala, red je i da zapevam:)))PS blog bez trola ko život bez bola... znači! nemoguće:)))
drzura drzura 21:13 20.06.2011

alo docs

evo me sa avatarom , trebao si pomenuti i zvuk , ljudsko uho (mozak) ne čuje zvuk frevencije do 16 hz i frekvencije preko 20 000 hz ,infrazvuk i ultrazvuk . veoma bitne inpute mozga pored vida i dodira . određene frekvencije djeluju na sve ljude jednako , smirujuće ili nadražujuće , tako da o kolektivnoj svijesti možemo pričati i kao o nadražajima koji djeluju na sve nas jednako , te tako i dijelimo posljedične reakcije ili ponašanja . inače , sviđa mi se ono sa ogromnim penisom koji oscilira na suncu što kaže drago plečko . mislim da nam tako nešto fali u pravoslavnoj vjeri , bar kod vjerujućeg naroda . zamisli kandilo takvog oblika , hahahah .
ono oko gravitacije i polova izgleda da si bio u pravu , ali pročeprkaću ja još malo pa ti javim . tekst je ok , veoma zadovoljan , gljive su u pripremi .
docsumann docsumann 04:18 21.06.2011

Re: alo docs

drzura
trebao si pomenuti i zvuk , ljudsko uho (mozak) ne čuje zvuk frevencije do 16 hz i frekvencije preko 20 000 hz ,infrazvuk i ultrazvuk


a. pa dao sam u uvodnom dijelu

Naša stvarnost, zapravo, predstavlja tek mali isječak iz sveukupne pojavnosti, dat kroz naš čujni spektar od 20Hz do 20 kHz, i (za nas) vidljivi opseg elektomagnetnog zračenja (od infracrvrnog do ultraljubičastog) koji predstavlja tek par posto njegove ukupne skale

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana