Društvo| Nauka| Obrazovanje

Ljubiša Rajić: Srpski brend - lenjost i neznanje

Vesna Knežević Ćosić RSS / 17.07.2011. u 20:09


Ljubissa-Rajich-foto-D-CHIRKOV.jpg- Srpski brend - lenjost i neznanje
- Studenti brkaju ćirilicu i latinicu
- Intelektualci postali prilagodljiva i kvarljiva roba
- Nema nastavnog i naučnog kadra za više od dva dobra univerziteta
- Ovde je najgore biti uspešan, jer to ističe osrednjost drugih
 - Mladi ne znaju da misle jer su ih u školi kažnjavali kad to čine

 

TEKST
- Na našim univerzitetima zaposleno je mnogo ljudi kojima je univerzitet potreban radi titula, zato što tu mogu da ne rade ništa i da tezgare, zarađuju na korupciji.
Ovako visoko obrazovanje u našoj zemlji procenjuje prof. dr Ljubiša Rajić, šef Odseka za skandinavske studije Beogradskog univerziteta i član Norveške akademije nauka. Njegova kritika da je vlast u Srbiji obrazovanje učinila "privatnom stranačkom prčijom i imenovala nekompetentne, a verovatno i poslušne članove raznih organa", nameće i pitanje postoji li volja da se obrazovanje na univerzitetima u Srbiji tretira kao najvažniji razvojni resurs i šta treba uraditi da bi se krenulo u proizvodnju znanja po svetskim standardima:
- Dok je vladao Milošević, bojali smo se najviše njegove fizičke sile, a sad se ljudi boje da ne izgube posao, da neće napredovati, da neće imati para za normalan život... Za mene je svaka stagnacija u modernizaciji obrazovanja - nazadovanje. Iz Nacionalnog investicionog plana grade se nove crkve uz onih blizu 1.000 izgrađenih u poslednjih dvadesetak godina, a nijedna nova škola.
o Znanje na svetskom tržištu ima visoku cenu, ne zna za granice i višestruko je isplativo. Zašto ovo društvo ne krene tim putem i forsira intelektualne resurse?
- Danas se znanje smatra najvažnijim razvojnim resursom. Ali kod nas ne postoji čak ni volja da se o tome ozbiljno razgovara. Ako nam znanje koje hoćemo da prodamo bude kvalitetno koliko i Zastavini automobili, bojim se da od toga nema ništa. Konkurencija na tržištu visokoškolske nastave i nauke zahteva sasvim drugačiji pristup od našeg.
o Rekli ste da većina naših profesora želi samo dve stvari: veće plate i da ih svi ostave na miru. Da li je i dalje tako?
- Na Nastavno-naučnom veću mog fakulteta dugo se tapšalo obaveštenju da nam je uplaćeno po 7.000 dinara, a još duže informaciji da je sednica završena, jer smo odobrenja za desetine magistarskih i doktorskih tema smandrljali za nekoliko minuta. Uopšte mi nije jasno kako neko može da nabraja da nam je privreda loša, državna uprava nikakva, sudstvo korumpirano i tako dalje, a da istovremeno tvrdi da je na univerzitetu sve u redu. Pa nismo mi profesori ovozemaljski anđeli. Isti smo kao i svi drugi u ovom društvu.
o Za političare koji su i profesori na fakultetu rekli ste "da ne žele da talasaju", da su "ušuškani uz kravu muzaru" i da im je politika prema univerzitetu "neoliberalna". Šta ste pod tim tačno mislili?
- Kod nas je tradicija da profesori postaju političari, jedno vreme su se neki čak zanosili pravljenjem profesorske stranke. Nažalost, univerzitetska sredina, ne samo kod nas, ne voli kritiku. Sad je nepopularno reći da se univerzitet komercijalizuje drastičnom brzinom na uštrb kvaliteta rada, jer se onda dira u pare.
- Jedan asistent, koji piše doktorat u saradnji dve od nekoliko najuglednijih zapadnih naučnih institucija, žalio mi se kako mu je na njegovoj katedri rečeno da ćuti i ne talasa, jer mu se inače loše piše. Kod nas je danas najgore biti uspešan, jer se onda vidi neuspešnost i osrednjost drugih. Ovde bi danas i Ajnštajn jedva bio primljen. Kvario bi prosek.
o Zašto profesori ne pišu knjige, a ako i pišu, u njima nemaju index, bibliografiju radova?
- Nije reč samo o knjigama, već i o člancima, eksperimentima, patentima, saradnji sa inostranim institucijama...
o Može li se govoriti o partijskim fakultetima, levim i desnim, i da li to ima uticaja na finansiranje, pa neki dobijaju više od drugih?
- Može se govoriti o fakultetima koji su pod kadrovskom kontrolom neke stranke ili klana, o politički proizvedenim ili korumpiranim fakultetima, ali ne i o levim i desnim, jer ja u Srbiji levicu ne vidim ni za lek, iako fakulteti ne bi smeli da budi ni stranački, ni levi, ni desni, nego naučni. Ipak, mnogo je gore što se ne govori o nekvalitetnim fakultetima i univerzitetima. Na osnovu iskustva u radu naše Komisije za akreditaciju (dok me Koštuničina vlada nije smenila), odgovorno tvrdim da Srbija nema nastavni i naučni kadar za više od dva dobra univerziteta. Ne postoje ni politička volja, ni zakonska rešenja, ni drugi preduslovi da se to reši.
o Šta je sa Bolonjskom deklaracijom i dokle je stigla reforma univerziteta u Srbiji?
- Izgleda da većina nastavnika pojma nema šta Bolonjska deklaracija stvarno znači. I ova reforma je u velikoj meri glumljenje reforme. U razvoju visokoškolskog sektora drastično zaostajemo u odnosu na Evropu, i to će nas mnogo koštati u godinama koje dolaze.
o Da li je krvna slika univerziteta toliko loša?
- Negativna kadrovska selekcija iz 90-tih je lenjost i neznanje proizvela u srpski brend. Samo bi se merama što objektivnije provere kvaliteta moglo nešto učiniti, a to znači da svi dobijemo otkaz i da nas onda nanovo primaju na osnovu mišljenja komisija sastavljenih od stranih stručnjaka. Ali to je već naučna fantastika. Ako se nastavi ovakav odliv mladih kadrova, univerzitet će u naučnom pogledu uskoro biti mrtva institucija.
o Da li vlasnici privatnih škola rade na tome da one zaista budu obrazovne institucije, ili ih i dalje vidite kao "uređaj za naplaćivanje školarine"?
- S retkim izuzecima, to su mašine za namicanje ili pranje para. Ko želi da proveri šta stvarno jesu, neka pogleda kakve naučne reference imaju njihovi nastavnici.
o Tvrdite da se veliki deo reforme pretvorio u zaštitu postojećih radnih mesta i stečenih pozicija, da "ceo državni Univerzitet u Prištini treba ukinuti zbog elementarnog neispunjavanja bilo kakvih uslova" i da to važi za "većinu privatnih univerziteta, isturenih odeljenja"?
- Više od polovine svih zaposlenih na medicinskim fakultetima nije u poslednjih nekoliko godina objavilo ni jedan jedini rad, i to je pre pravilo nego izuzetak. Univerzitet nije institucija socijalne zaštite, a upravo se time bavi. Ali još niko nije dobio otkaz zbog toga. Pokušajte da date otkaz nekome ko godinama ništa nije uradio u nauci, pa ćete videti gde ćete stići. Na Univerzitetu u Prištini, i u srpskom i u albanskom delu, jedva da ima neko zaposlen sa ozbiljnim naučnim referencama, ali on opstaje jer je to politički važno. Ako je to jedini razlog njegovog postojanja, treba ga ukinuti. Ispada da nije važno što je loš, važno je samo da je srpski.
o Utisak je da su u Srbiji intelektualci mahom izumrli. Oni iz 70-tih priklonili su se važećim trendovima, fondovima i ugasili, zastupajući samo ono za šta su plaćeni?
- Stalno se ponavlja zabluda da su intelektualci nešto posebno. Možda bi to trebalo da budemo zbog našeg znanja, ali nismo kad je reč o politici i etici. Intelektualci su prilično prilagodljiva i dosta kvarljiva roba, i to ne samo kod nas i ne od juče. Ali nisu svi takvi. Znam mnogo onih iz moje i nešto mlađih generacija koji su drugačiji, ali smo ovu bitku za modernu Srbiju uglavnom izgubili.
o Zašto nam je država antiintelektualna, a vode je intelektualci?
- Antiintelektualizam ima jaku tradiciju i na levici i na desnici, a posebno u vlasti, jer vlast u načelu ne vole ljude koji previše samostalno i slobodno razmišljaju, jer to može da je podrije. Kad profesori postanu ministri ili poslovni ljudi, onda, nažalost, većina počne i da razmišlja na takav način.
o Da li su srpski intelektualci opsednuti policijom, pa jedni čvorovićevski u svemu vide neprijatelje ili prste DB, a drugi se kočopere da su DB?
- Na Balkanu, iz istorijskih razloga, vlada opsednutost policijskom i vojnom moći i simbolima. Nažalost, mnogi intelektualci u DB-u vide samo nekontrolisanu političku moć, a zanemaruju da je to jedan veliki kriminalni poslovni konzorcijum, sve od dolaska Miloševića na vlast. Nijedna moć nije večna, pa će i njihova proći. Jedino što su zemlji napravili nenadoknadivu štetu i još je prave braneći svoje pare, a ne državu i građane.
o Da li je tačno da se ljudi koji su univerzitet doveli u ovakvo stanje vraćaju na vlast?
- Ljudi iz Miloševićevog vremena ili njihovi naslednici vratili su se minulih godina na mnoge dekanske i rektorske položaje, a njihov duh kao da nikad nije ni otišao sa univerziteta. Oni su krivi što je u ovakvom stanju.
o Koliko su univerziteti u Srbiji ispolitizovani i klerikalni?
- Sada se postojeća zabrana političkog organizovanja i nepostojeća zabrana verskog i političkog delovanja u nastavi sistematski ne samo krše, već se to i podstiče.
o Javno ste se usprotivili predlogu da verske zajednice dobiju status akreditovanog fakulteta. Zašto?
- Teologija nije nauka, i bilo bi bolje da je osnovana katedra za nauku o religiji, koju nemamo. To što je sekularna država dostignuće civilizacijskog razvoja, našu vladu ne zanima, uprkos tome što je i Republika Srbija ustavom određena kao takva.
o Da li ste zato rekli da je vlast u Srbiji posle 2000. donela u proseku rezultat a la Nova hrišćanska desnica u SAD - što više neoliberalne ekonomije i što više crkve. Kakve će biti posledice?
- Kad se uporedi politika srpske vlade u domenu privrede i crkve s politikom Bušove administracije, sličnosti su upadljive. Posledice su već tu, u vidu obnove klerikalnog i patrijarhalnog društva, osiromašenja stanovništva, drastičnog pada nataliteta i iseljavanja.

Nemam nameru da zaćutim

Za unapređenje nordijske kulture i uspostvaljenje veza sa Skandinavijom, prof. Ljubiša Rajić odlikovan je od Švedske ordenom Viteza kraljevskog reda polarne zvezde prvog reda, od Finske je dobio odlikovanje Vitez bele ruže, ima norvešku Medalju kralja Svetog Olafa, nagradu Švedskog autorskog fonda, norvešku nagradu Akademika...
o Bije Vas glas da ste veoma kritični?
- Ne pristajem da mi iko ospori pravo na sopstveno mišljenje. U tome nisam ni izdaleka jedini, možda sam samo malo borbeniji od većine. Ne vidim zašto bismo pohvalili lekara jer nas je pregledao, činovnika jer nam je izdao potvrdu, mene jer sam održao časove. To je naš posao, za to primamo platu. Tek ako uradimo nešto preko toga, treba da nas hvale. Zauzvrat, oštro kritikujem političare. Vlada odlučuje o životu nas običnih ljudi u svakoj sekundi našeg postojanja, mi o njima nekoliko minuta jedanput u četiri godine.
o Da li ste nekada poželeli da odete iz Srbije?
- Ponekad, kad gledam kako nama vladaju oni zbog kojih je zemlja puna izbeglica, siromašnih, gladnih, koji jedva čekaju da se isele iz nje, poželim da sam daleko odavde. Ali Srbija je i moja zemlja, ne samo zemlja tajkuna, ratnih profitera i kriminalaca. Zašto bismo im je mi obični ljudi dali?

Spoljni svet nepoznat

o Koliko su danas akademski građani pismeni i s kakvim nivoom znanja upisuju univerzitet?
- Opšta pismenost u zemlji je loša, a funkcionalna veoma loša. Zato i na Filološki fakultet dolazi dosta studenata koji loše vladaju maternjim jezikom, brkaju ćirilicu i latinicu, ne umeju da uče, nemaju radne navike, ne prate dnevnu štampu, ne čitaju stručnu literaturu. Kad ih pošaljemo u Skandinaviju na tečajeve i studijske boravke, pokazuje se da odlično znaju činjenice, ali ne umeju njima da barataju, ne umeju da misle, jer ih je škola, po pravilu, kažnjavala kad su to činili, a mi to teško možemo da ispravimo kad dođu do nas.
o Sa kakvim se sve predrasudama upisuju univerzitet?
- Naši studenti slabo poznaju spoljni svet, a iz škole nose predrasude izgrađene na romantičarskom shvatanju škole kao mesta gde se stvara nacionalni duh.

napomena: Ovaj intervju s profesorom Ljubišom Rajićem napravila sam pre šest godina. Ako se nešto promenilo, volela bih da me ispravite.Komentari (29)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nikolic777 nikolic777 20:16 17.07.2011

preporuka...

velika kao kuća
:)citirao bih svaku recenicu iz intervjua i, sto se napomene tice, naravno nista se nije promenilo
angie01 angie01 20:20 17.07.2011

Re: preporuka...

nikolic777
velika kao kuća:)


k'o krst na Golgoti!
krkar krkar 20:29 17.07.2011

Re: preporuka...

napomena: Ovaj intervju s profesorom Ljubišom Rajićem napravila sam pre šest godina. Ako se nešto promenilo, volela bih da me ispravite.


Kako da nije. Ima još jedno dva tuceta Megatrenda, uredno akreditovanih. A ministar prosvete je loš đak ali dobar poslušnik Dače Ž. Markovića.

K'o vrata preporuka!
maca22 maca22 20:30 17.07.2011

Re: preporuka...

angie01 angie01 20:48 17.07.2011

Re: preporuka...

Dače Ž. Markovića.


eeee, koja su to vremena bila!
alselone alselone 07:28 18.07.2011

Re: preporuka...

krkar
Ima još jedno dva tuceta Megatrenda, uredno akreditovanih.

maca22elis elis 20:48 17.07.2011

Pantha rei

Ovaj intervju s profesorom Ljubišom Rajićem napravila sam pre šest godina. Ako se nešto promenilo, volela bih da me ispravite.


Kako se nije promenilo. U međuvremenu je šest generacija studenata izmilelo iz svojih fakulteta i zauzelo busije po biroima, privatnim i državnim firmama.
JJ Beba JJ Beba 20:58 17.07.2011

jbg

sve što je rečeno stoji. još je gore.

inostrani studenti koji bi se eventualno vratili u zemlju i pomogli nauci ne mogu da nađu mesto na matičnim fakutetima- konkurtencija su začaurenim profesorima i njihovim zastarelim programima i najćešće zapošljavaju osrednje domaće doktorante, decu roditelja povezanih sa vladajućim političkim partijama.

A da ne pričam kako studenti koji su stekli zvanja u inostranstvu imaju problema sa nostrifikacijama diploma jer mnogo toga što ta deca uče po belom svetu i stiču diplome u srbiju još nije stiglo; domaći profani uglavnom nikada nisu čuli za te kurseve, tolko su u kontaktu sa stranim univerzitetima

teme kojima se se studenti bave na doktorskim studijama na BU (doduše znam za društvene nauke) uglanom su van ovog vremena, zastarele, nekompatibilne sa svtskom naukom

užas živi

preporuka ko vrata
Raju za preSednikast.jepan st.jepan 21:40 17.07.2011

Re: jbg

preporuka ko vrata

I ja je lupio.
To je manje-više sve što u ovoj zemlji ja mogu da lupim.
AlexDunja AlexDunja 22:29 17.07.2011

Re: jbg

Raju za preSednika


Dr M Dr M 22:37 17.07.2011

Re: jbg

AlexDunja
Raju za preSednika
Uaa preletačiiii..
AlexDunja AlexDunja 22:48 17.07.2011

Re: jbg

Uaa preletačiiii.predsedniče, ja sam duboko svesna da mogu da imam,
brat bratu, više od sto kandidata:))

ili hiljadu, ne pitam za broj,
i ni jedan ne bi imao ni najmanju šansicu:))

nije mi zbog mene, ali zbog vas koje poštujem duboko,
ponekad požalim što se šalim sa tim...

a opet, ne znam šta bih drugo
Dr M Dr M 23:10 17.07.2011

Re: jbg

a opet, ne znam šta bih drugo


Ništa nam drugo i ne ostaje, osim
seceranac seceranac 09:09 18.07.2011

Re: jbg

inostrani studenti koji bi se eventualno vratili u zemlju i pomogli nauci ne mogu da nađu mesto na matičnim fakutetima- konkurtencija su začaurenim profesorima i njihovim zastarelim programima i najćešće zapošljavaju osrednje domaće doktorante, decu roditelja povezanih sa vladajućim političkim partijama.

A da ne pričam kako studenti koji su stekli zvanja u inostranstvu imaju problema sa nostrifikacijama diploma jer mnogo toga što ta deca uče po belom svetu i stiču diplome u srbiju još nije stiglo; domaći profani uglavnom nikada nisu čuli za te kurseve, tolko su u kontaktu sa stranim univerzitetimaznam ja nekoliko profesora i studenata koji su se vratili i moram da kazem da je ono sto su oni napravili gore od onoga sto smo imali pre

"modernizovali" su svoje katedre i smerove, uveli kurviranje i unistili sve ono sto se kako tako stvaralo decenijama pre njih

sada je prosecna prolaznost 80%, prosecna ocena 9 a prosecno znanje ravno nuli
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 21:48 17.07.2011

hvala

drugari:)

Ja vrlo postujem prof Rajica, za ciju katedru, cak i oni koji ne mogu ocima da ga vide, priznaju, da je dobra.

A ovaj intervju je pao u zaborav, pa, posto sam videla da je bilo tekstova na blogu o visokom skolstvu, resih da ga ozivim, jer i po meni, nije nista izgubio od aktuelnosti.

Imam jos jedan, samo da ga nadjem...
AlexDunja AlexDunja 22:21 17.07.2011

Re: hvala

Imam jos jedan, samo da ga nadjem...

daj.

ovaj je bio potreban! opet.
zovitemegrunf zovitemegrunf 22:28 17.07.2011

Re: hvala

Vesna Knežević Ćosić
nije nista izgubio od aktuelnosti.


Vesna,

Svaki nas dan je Dan mrmota. Pozdrav i preporuka!


Dr M Dr M 22:34 17.07.2011

Napomena


"napomena: Ovaj intervju s profesorom Ljubišom Rajićem napravila sam pre šest godina"

Nije Ti bila pametna ova napomena.

`ladno si mogla da prodaš ovo kao današnji, a ne davnašnji uradak.
expolicajac expolicajac 22:35 17.07.2011

I mi panduri smo shvatili

E Vesna kad smo i mi panduri shvatili da je vrag odneo šalu, onda je zadnje vreme došlo u Srbiju.
eli.lacrosse eli.lacrosse 23:01 17.07.2011

Obrazovanje…

Čini se da se ništa na bolje nije promenilo. Al' nisu samo "racionalni" političari (k'o što reče exministar), već su "racionalni" i nastavnici – zašto traćiti vreme na naučni/umetnički rad, kada je lakše steći prave prijatelje (recimo, mudru glavu Narodne skupštine), i napredovati uz mnogo manje truda i mnogo veću zaradu (od, recimo, prodatih "knjiga" ). Ovaj svet (obrazovanja u Srbiji) postaje mesto na kojem je nama "iracionalnima" sve teže da se snađemo.

P. S. Vesna, hvala na tekstu, i nadam se da će nas biti sve više koji ćemo bosti oči ovom temom.
kukusigameni kukusigameni 07:15 18.07.2011

odlican (5)

Da se prikljucim preporukama. Drago mi je da si objavila ovaj intervju.
Pozdrav.
jasnaz jasnaz 08:25 18.07.2011

!!

Kad ih pošaljemo u Skandinaviju na tečajeve i studijske boravke, pokazuje se da odlično znaju činjenice, ali ne umeju njima da barataju, ne umeju da misle, jer ih je škola, po pravilu, kažnjavala kad su to činili, a mi to teško možemo da ispravimo kad dođu do nas.

!!!

_____________________
! preporuka

NNN NNN 15:12 18.07.2011

Hvala

...da nam je više Ljubiša...

Naravno da nisam primentio da je intervju od pre 5 godina,
inače profesor Rajić je gotovo iste stvari pričao i krajem 90-ih
...i malo toga se promenilo
(gotovo ništa pozitivno,
osim što po zgradama fakulteta nema šmirinih i šešeljevih batinaša)
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 15:50 18.07.2011

;

nista se nije promenilo.
ljuboten ljuboten 19:37 18.07.2011

Srpski brend - lenjost i neznanje

Sistem koji uvodimo, kao i društeveni odnosi koji iz toga proizlaze, lenjost i neznaje su poželjni, čak se podstiču institcionalnim zaglupljivanjem, a koja će zato biti najpogodna institucija nego Crkva i njena bezbožna ideologija – religija. Zar ne vidite da i sin levičara, tačnije marksiste, akademika Ljubomira Tadića mora da ljubi ruke popovima, da im se klanja, dok popovi uspešno, osim gradnje verskih objekata, uzgajaju i svoju mladu vojsku izraslu za vreme ratova, tj, moralnog i materijalnog sunovrata srpskog naroda i privatne države nekolicine njih oko porodice Milošević- Marković. Ovoj vojsci samo nedostaje da se vrati iz Haga Šešelj, pa da iz fašističkih ispada pređu na nacističke, kakve su u nekoliko navrata izveli, čije žrtve su bili i stranci.
Između njih i malobrojno zdravo mislećih Ljidi u Srbiji, kakav je prof Rajić, stoji država, čiji službenici postupaju onako kako treba i mogu da rade u uslovima divljeg kapitalizma iz vremana 19 veka, kada je naprimer Prvi Rokfeler bio snabdevać, čitaj švercer, oružja Severu i Jugu u građanskom ratu, kada je predsednik Linkoln izgubio glavu jer je radio na oljuđenju države koja je tek izašla iz građanskog pokolja i robovlasništva.
Našoj državi nisu potrebni kadrovi obrazovani i časni, jer niko ne sme njih da protežira pored tolko lopoždara pridošlih iz moralnog podzemlja, iako mnogi od njih imaju i diplome, a neki i naučne titule.
Tek kada lopovi budu dobili državne tapije na nekada zajednički kapital, počeće da se menja stanje, ako se do tada broj Srba ne smanji na nacionlnu manjinu u okviru regiona koji će biti pod upravom evropske oligarhije.
Našim konkurentima Albancima ovakav divlji kapitalizam izuzetno odgovara, pa osim Kosova, moćiće jeftino da kupuju imanja, naprimer u okolini Vršca, za samo 5 do 15 hiljada evra koliko su juče javili da se nude, no za sada nemaju kupca.
nim_opet nim_opet 22:31 18.07.2011

Kad smo kod toga da su studenti nepismeni:

u njima nemaju index, bibliografiju radova
. Otkriti pogresno napisanu rec u prethodnoj recenici...

edit: nije se lepo zatvorio navodnik.
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 08:38 19.07.2011

Re: Kad smo kod toga da su studenti nepismeni:

u njima nemaju index, bibliografiju radova

. Otkriti pogresno napisanu rec u prethodnoj recenici...

edit: nije se lepo zatvorio navodnik.


ah, nim_opet, ta ja sam samo nepismena novinarka, a ovo je jedna od verzija intervjua koju nadjoh u svojoj arhivi:)

nadam se da te nelepo zatvoren navodnik nije skinuo s fokusa na sustinu razgovora.
nim_opet nim_opet 15:38 19.07.2011

Re: Kad smo kod toga da su studenti...

Navodnik je bio moja greska u formatiranju komentara, moj komentar se odnosio na rec "index" koja se po srpskom pravopisu moze pisati samo kao "indeks". Poenta razgovora nam je bila tragicna situacija obrazovnih institucija, a sa istom i tragicna obrazovanost studenata - poenta mog komentara je da se studenti ne obrazuju samo na univerzitetima i skolama, vec i citajuci novine, gledajuci televiziju i ucestvujuci u blogo-raspravama. Zato, vise do iznemoglosti, komentarisem nakaradno napisane vesti na B92, a kao i tamo, i ovde mi upade u oko "index". Manje vise za indeks, ali novinari imaju vaznu obrazovnu ulogu, koje je mozda manjina struke svesna.
Inner Party Inner Party 19:58 19.07.2011

Poludeo sam ...

... kada je onomad Rajic za one korumpirane profesore sa Pravnog fakulteta (Univerziteta u Kragujevcu) rekao da ce pre ili kasnije biti vraceni u nastavu, a vremenom mozda i oslobodjeni krivice ... I ispalo je da je bio u pravu!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana