Društvo| Hronika| Sex

Mesto zločina: bračni krevet

Martina Andjelković RSS / 03.09.2011. u 09:03

„Osećam ogromnu količinu mržnje i gađenja. Ne mogu da podnesem njegovo prisustvo. Na ovom svetu ja nemam nikoga sem moje bebe. Do skoro sam mislila da imam i njega, da je moj suprug, moja ljubav, a onda je počeo sa grubostima svaki dan. Opirem se koliko mogu, boli me i ne želim ovakav život. Ali trpim zbog našeg deteta, jer se plašim da bi i njemu mogao da naudi. Ne bih volela da mislite da sam monstrum i mazohista. Jednostavno, sada su mi jasne sve one vesti u crnim hronikama. Šta drugo uraditi kada ste žena u bezizlaznoj situaciji i to u državi u kojoj ne postoji zakon? Dođe mi da mu presudim, a onda razmislim - sama sam kriva, sama sam ga birala".

Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Ovakva vrsta seksualnog nasilja u okviru porodice nesumnjivo postoji, ali se o njoj vrlo malo priča, što u medijima, što u doktorskim ordinacijama. Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?

Istorijski gledano, nasilje nad ženama povezano je sa iskonskom podelom na ženu kao slabiju i muškarca kao jačeg. Tu se javlja linija nejednakosti između muškog i ženskog pola. S obzirom da je žena dugo vremena smatrana vlasništvom svog supruga, kome treba da služi i da se povinuje kao kakvom vladaru, nije ni čudo što se na silovanje u braku u Srbiji sve do 2002. godine gledalo kao na nemogući akt.
To nije bio zločin, nije se mogao kazniti i o tome je bilo sramota govoriti.

"Sve je to vezano za neku našu tradiciju. Život u braku u Srbiji uvek je bio pod nekim velom tajne, sakriven od ostalog sveta, jer se uvek smatralo da je sramota da bilo šta izađe u javnost. Taj tradicionalni moral i običaji dugo vremena, pa čak mislim i danas, i pored svih zakona, određuju tok događaja u bračnoj zajednici. U velikom delu Srbije brak funkcioniše po nekim tradicionalnim obrascima koji uopšte nemaju nikakve veze sa savremenim kretanjima", zapaža Žikica Simić, specijalista za medicinsku psihologiju.

Silovanje u braku je na našim prostorima prvi put kriminalizovano tek 2002. godine izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Porodični zakon donet je februara 2005. godine, a počinje da važi jula iste godine. Njime je zamenjen Zakon o braku i bračnim odnosima koji je bio prilično zastareo, jer je donet još 1980. godine. Suština donošenja novog zakona je da se njime uvedu pravni instituti koji nisu bili predviđeni postojećim zakonskim rešenjima, a između ostalog, njime se sankcioniše i silovanje u braku, bez obzira na to da li je brak zaključen ili se radi o vanbračnoj zajednici.

U Hrvatskoj se uveliko razmatra izmena kaznenog zakona, pri čemu bi se za bilo kakav seksualni odnos bez izričitog i obostranog pristanka uskoro moglo završiti u zatvoru. Ako je seksualno nasilje počinjeno nad bračnim ili intimnim partnerom, u budućnosti bi kazna za takav čin trebalo da bude teža nego kada se isto delo učini nekom nepoznatom ili osobi sa kojom napadač ima površan odnos. Tako bi se silovanje u braku, koje u Hrvatskoj do devedesetih uopšte nije bilo kažnjivo, izjednačilo sa silovanjem izvan sopstvenog doma, pa bi se pretvorilo u otežavajuću okolnost.

U Južnoafričkoj republici situacija je na ovom polju dramatična; nešto više od trećine muškaraca priznalo je silovanje. Devedeset odsto njih veruje da žena mora da sluša svog muža, a šezdeset odsto žena se sa time slaže. Čvrsti patrijarhat probija sve barijere i postaje ekstreman. Polovina tamošnjih muškara i žena smatra da je silovanje u braku moguće; oko 39 odsto muškaraca i 30 odsto žena tvrdi da žena ne može i ne sme da odbije seks sa svojim mužem. Zanimljivo je da 20 odsto muškaraca i 16 odsto žena smatra da su u nekim slučajevima silovanja žene to i htele. Kada se svi podaci uzmu u obzir, očigledna je tradicija po kojoj muškarci misle da je opravdano koristiti nasilje nad ženama, a sve veći broj žena to odobrava.

U Severnoj Australiji silovanje u braku inkriminisano je 1978. godine, u Škotskoj 1982. godine, Engleskoj 1991, a u svim državama SAD 1994. godine (iako je u nekim državama SAD postojao zakon koji sankcioniše silovanje u braku još kasnih sedamdesetih).

Silovanje ili ne?
Viktimološko društvo Srbije radilo je istraživanja o nasilju u porodici u Srbiji 2001. godine i u Vojvodini prošle godine. Istraživanje je izvedeno na uzorku od 516 punoletnih žena na teritoriji APV, obuhvaćeno je 7 gradova i oko 40 sela u njihovoj okolini. One su tu govorile o svim vrstama nasilja, pa i o seksualnom nasilju u širem smislu. Na osnovu toga, iz Udruženja su ih svrstavali u neke kategorije, pa se među njima našlo i silovanje.

Dr Sanja Ćopić, istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije kaže da su tada dobili rezultate da je 9,1 odsto ispitanica bilo žrtva seksualnog nasilja u okviru svoje porodice. To, naravno, nisu prijavile organima reda, nego su se poverile istraživačicama. „Žene su nam priznale da su u najvećem broju slučajeva, čak preko 80 odsto, neki oblik seksualnog nasilja doživljavale od svojih partnera, bračnih i vanbračnih. Najviše njih je reklo da je doživelo seksualni odnos protiv svoje volje (59,6 %), a 10,6 % nam je reklo da su bile baš žrtve silovanja", ističe dr Sanja Ćopić.

Ovde se postavlja pitanje - gde je tu razlika? Iz Viktimološkog društva su se kategorije kreirale, kako su im žrtve govorile. Međutim, prema krivičnom zakonu, da bi postojalo krivično delo silovanja, žrtva mora da pruža otpor. „Ako žena ne pristaje, ali protiv svoje volje, ipak, ulazi u seksualni odnos, to se iz perspektive prava teško može kvalifikovati kao krivično delo silovanja zato što žena ne pruža otpor nasilniku bez obzira što je to njen muž ili partner", kaže dr Ćopić.

Ona kaže još da je, tokom istraživanja, 12,8 odsto žena reklo da su imale seksualni odnos koji im nije odgovarao ili koji ih je povređivao, pa se takođe postavlja pitanje: gde je razgraničenje u odnosu na silovanje?

Sa druge strane, specijalista za medicinsku psihologiju, Žikica Simić, ističe mogućnost još većeg nasilja sa tragičnim posledicama ukoliko žrtva pruži otpor, jer je agresor uglavnom nasilnik koji ne preza ni od čega da bi dobio ono što želi.

„Seks i grad" momenat
Pored rigidne tradicije, ono što otežava da se silovanje u braku, ne samo u Srbiji, već i šire, shvati kao zločinački akt, sigurno je i momenat modernosti koji vuče stereotip o ženama koje uživaju u agresivnom seksualnom odnosu. Rečenice „žene kažu NE, a ustvari misle DA" i „dužnost žene je da pruža seks" probijaju se kroz našu kulturu preko pornografskih medija i modernog načina života. I skoro da postaju sasvim normalna stvar. Takve poruke mogu makar malo da utiču na muškarce da ignorišu žensko opiranje, pa se jači pol brani time da žene „šalju pogrešne signale".

Grubo upražnjavanje seksualnih radnji često i ginekolozima otežava da razaznaju željene od neželjenih odnosa. „Silovanje može da se pretpostavi na osnovu eventualnih povreda genitalija i okolnog predela. Međutim, te povrede često mogu da budu odraz malo grubljih, željenih seksualnih igara", ističe Vesna Mladenović, specijalistkinja ginekologije i akušerstva.

Ipak, kada ginekolog uoči ozbiljnije povrede na ženi, dužan je da postupi po lekarskoj etici, zaobilazeći donekle lekarsko pravilo o diskreciji, jer kada je život osobe u pitanju, stupa na snagu ona „da je gledati zlo, a ne preduzimati ništa, isto što i činiti zlo". „Osoba koja prijavi silovanje, najpre prijavljuje prvo policiji, a zatim u pratnji službenih lica dolazi na pregled. Ako bi osoba došla pravo u bolnicu sa težim povredama i navela silovanje kao razlog, slučaj bismo morali da prijavimo", kaže Vesna Mladenović.

Istog je mišljenja i Dobrivoje Mladenović, psiholog i porodični terapeut: „Svaki razgovor između klijenta i psihologa/porodičnog psihoterapeuta je tajna, osim kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo".

Strah jači od prijave

Neosporno je da se silovanje u braku dešava iza ulaznih vrata nekih srpskih porodica, ali je teško doći do podataka o tome. Zašto? Odgovor možemo naći u tradiciji srpskog naroda i shvatanja porodice, ali i u strahu koji kod žrtve, u takvoj situaciji, lako nadjača želju za slobodom.

Kod žrtava postoji strah od eskalacije nasilja. Ako nisu na sigurnom, njima može da preti još veće nasilje", smatra dr Ćopić i dodaje: „Tu su i problemi egzistencijalne prirode - ako žena nema gde da ode, ona nema alternativu. Javlja se i sramota i jedan drugi strah - da joj se neće verovati, naročito ako je slučaj da je nasilnik društveno vrlo fina, poštena i prihvaćena osoba. Ponekad postoji i vera u to da će se on popraviti, naročito u situaciji kada je reč o dugotrajnom nasilju kada se smenjuju periodi toplo-hladno".

Ovde se posebno ističe momenat u kome se na okruženje gleda kao na čaršiju, gde priče kruže, a niko ne bi voleo da bude deo njih, makar ne u negativnom kontekstu. Seksualno nasilje u Srbiji je još uvek jedna od tabu tema koja se pokreće tek silom prilika. Tako se stvara zid između zakona i počinioca ovog nedela, pa je teško uopšte ustanoviti koliko je to retka ili česta pojava.

Iz Viktimološkog društva pominju čak i da neke žene silovanje u braku ne percipiraju kao nasilje, a kamoli ga prijavljuju. Tačnije, postoje one koje shvataju da je seks moranje i bračna obaveza, čak i kada im nije do toga. Iz ovog Društva, međutim, kažu da nije takva situacija samo kod nas, već i u zemljama u regionu.
Žene se retko odvaže da prijave svog muža zbog toga što su, pre svega, ekonomski zavisne od njega. Tako je u 70 odsto brakova. U slučaju da žena prijavi muža, ona se plaši osvete, napuštanja, odvajanja od dece i izbacivanja iz kuće što bi je dovelo u još goru situaciju. Zato ona bira da trpi i ćuti, pa se polako gubi u toj nekoj svojoj tragičnoj situaciji", smatra psiholog Simić.

Psihološkinja Jasmina Ljubović iz Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu podršku ženama navodi nekoliko razloga za neprijavljivanje silovanja u braku: „Nekada je to strah, nekada sramota, nekad ljubav prema nasilniku i želja da će se promeniti. Nekada misle da su one krive i da su same izazvale to nasilje, a dešava se i da ne veruju institucijama i misle da ne mogu da dokažu nasilje".

Nekada i sama prijava ove vrste nasilja, pa čak i ako to dođe do suda i čak se i presudi, ne mora da znači kraj problema za žrtvu. „Seksualno nasilje se u tim slučajevima ne tretira kao delo nasilja u porodici, već kao krivično delo silovanja, kao neki oblik seksualnog delikta", kaže dr Sanja Ćopić. Ona ukazuje i na problem uslovne slobode za nasilnika, jer je tada žrtva u potencijalnoj opasnosti. Zato je potrebno da se problem trajno reši.

U Porodičnom zakoniku postoje mere zaštite od nasilnika u porodici koje, kada bi se primenjivale na pravi način i u potpunosti, mnogo bi doprinele sigurnosti i zaštiti žrtve. Ako ona nema gde da ode, ako nema podšku najužeg okruženja, nema rešeno egzistencijalno pitanje, ona će pre trpeti nasilnika i ostati sa njim. U tom smislu, kaznenim merama država može mnogo više da pomogne".

Profil agresora
Psiholog Žikica Simić je tokom svoje karijere imao prilike da radi uglavnom sa počiniocima silovanja u braku. „To je čovek povećane agresivnosti, ima mali prag tolerancije, mora svoje potrebe da zadovolji odmah, bez ikakvog čekanja", kaže on i ističe da je i alkohol važna komponenta u celoj priči, a možda i neko razočaranje koje agresor trpi u svim oblastima života, pa se onda to nekako fokusira na porodicu koja postaje poligon za ispoljavanje nagomilane agresije. Simić navodi i da ovaj globalni profil silovatelja nije vezan za socijalne nivoe; ima ih u najvišim, kao što ih ima i u najnižim ekonomskim krugovima.

Zatvorska kazna negde pomogne, a negde ne pomogne. „Ako je počinilac takvog dela psihički izvitoperena ličnost, patološka ličnost, opterećena nekom psihopatologijom ovog ili onog tipa, onda zatvorska kazna sama po sebi neće mnogo da pomogne. Ukoliko je, pak, počinilac takvog dela situaciono, bio je pijan ili pod uticajem opijata, onda jedna takva kazna možda i može da pomogne. Tokom služenja zatvorske kazne, psiholog ne treba da radi samo sa silovateljem, već i sa partnerom, ukoliko se planira zajednički život nakon izlaska iz zatvora. To je situacija sa dva člana: mužem i ženom. Treba rasvetliti pojedinačno šta i kako dalje", kaže Žikica Simić.

Ukoliko ste doživeli silovanje:
1. Idite na sigurno mesto
2. Pozovite policiju
3. Pozovite prijateljicu/prijatelja ili nekog iz porodice
4. Sačuvajte fizičke dokaze - ne tuširajte se i ne ispirajte polni organ
5. Sačuvajte odeću koju ste nosili u vreme napada
6. Ne pomerajte predmete u prostoru gde se napad dogodio
7. Idite u bolnicu
8. Potražite informacije, savet i pravnu pomoć

S. O. S.
Činjenica je da, ukoliko želi da izađe iz začaranog kruga, prvi korak mora da napravi žrtva. Za to treba puno hrabrosti i odbacivanje bilo kakvih spoljnih faktora koji bi je naveli da u tom momentu ne razmišlja o sebi i svojoj slobodi.

Iz Viktimološkog društva Srbije volonteri najpre stupaju u kontakt sa žrtvama preko telefona i pružaju im podršku. Ukoliko se pokaže potreba da se sa žrtvom obavi razgovor „lice u lice", onda se zakazuje sastanak u kancelariji. Oni žrtvi pokušavaju da pruže emotivnu podršku i da je kroz osnažujući razgovor navedu da nije sama, da nije jedina, da ima i drugih koji trpe razne vidove viktimizacije i da neko rešenje može da se nađe. Nikada ne nude gotova rešenja, niti savetuju, iz Društva daju informacije i predočavaju mogućnosti, a odluka koja se donosi uvek je na žrtvi. Ove usluge su besplatne, a anonimnost i sigurnost podataka je zagarantovana. Iz ove organizacije žrtvu dalje mogu da upute na druge institucije, pravne ili psihološke.
Druže sudija...

Kako kaže dr Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, mali postotak slučajeva silovanja u braku stigne na sud.

Kazna za osnovni oblik silovanja je između 2 i 10 godina zatvora, ali sudovima uvek ostaje mogućnost da na osnovu procene izreknu kaznu u ovom, prilično velikom intervalu. U nekim slučajevima je moguće zatvorsku kaznu zameniti uslovnom i izvršilac tada ostaje na slobodi. „Naša kaznena politika uopšte je takva da se kazne izriču bliže zatvorskom minimumu tj. kod donje granice", kaže ona.

Međutim, kao što je i rekao psiholog Simić, tako i dr Ćopić sumnja u delotvornost čak i duže zatvorske kazne, ukoliko u tim zatvorima nema odgovarajućih programa za nasilnike, pogotovo za silovatelje. Ona veruje da i kada nasilnik izađe na slobodu, sa njim je potrebno raditi, jer kod njega postoji problem koji ne može da se reši zatvorskom kaznom. „Potrebni su programni pomirenja između žrtve i počinioca. Žrtvama je važno da dobiju odgovore na neka pitanja, na primer, „zašto ja", „zašto si baš mene odabrao". Jedno je kada se u postupku utvrdi njegova odgovornost, ako se on sam apsolutno ne oseća krivim, a drugo je kada on prihvati odgovornost i zna da je učinio nešto, da je naneo neku povredu žrtvi i da sada treba to da ispravi, pa makar izvinjenjem", smatra dr Ćopić.

Ipak, rastezanje sudskog postupka i izricanje malih kazni može da bude i poruka žrtvama da ne prijavljuju nasilje. To su uglavnom postupci koji dugo traju, a pitanje je da li će nasilnik otići u zatvor jednu, dve ili tri godine. Žrtve dugo žive u strahu da će se nasilnik vratiti i ponoviti „agresiju u bračnom krevetu".

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i jedno prema drugome treba da postupaju u duhu bratstva".
(Opšta deklaracija o pravima čoveka usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine)

Napisala: Martina Anđelković
Istraživali: Martina Anđelković, Aleksandra Bogdanović, Danijela Pejatović, Stefan Trifunović, Mirjana-Đurđa Stojnov i Sanja Zrnić

Fotografija - http://www.flickr.com/photos/patrickreza/

 

AtačmentiKomentari (384)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

ljuboten ljuboten 12:36 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Slazem se. Zato treba sirom otvoriti oci prilikom odabira zivotnog partnera.


Ne možeš da otvoriš "oči" ako ih nemaš. Ako ne poznaješ sebe, tačnije ako svoje skrivene (često podsvesne) slabnosti želiš da ih pokriješ sa bračnim partnerom, pa kasniješ uspeš da se promeniš, čime će se promeniti i tvoj odnos i osećanja prema partneru. Nije ti više potreban da ti pokriva tvoje psihosociloške probleme, pa ti više nije potreban onakav kakav je on, već ti treba neko drugi. A i taj drugi će ti pomoći da rešiš neki drugi svoj duhovni problem, pa bi da nađeš treću(ćeg). Retko se desi da se uspe u drugom pokušaju. Svi prblemi su u nama samima - Boga treba tamo naći ili će te đavo voditi za uvo kroz život, a to znači nikada nećeš naći partnera jer nemaš sebe samu(og).
ljuboten ljuboten 12:53 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk


Martina Andjelković
Mnogo je teze kad ljubav umesa prste, a razum ode na odmor...-Da ... ljubav je slijepa ...
... tu su činjecu koristile sve moje bivše .


Zar i Vi Dr. Wagneru?! Želja za seksom je slepa, ljubav je već najviši nivo svesti. Što znači osobu koju volite, pa još ako ste u braku, imate decu, uradili ste i mnogo drugog zajedno, imali ste vremena, ako ste celovito dovršeno biće, vaša ljubav se nije smanjila. Naprotiv, ona treba da je porasla. Što ne znači da nemaš potrebu za seksom sa drugom osobom, no ne treba da to zna tvoj pratner, jer je to samo seks.
dragan7557 dragan7557 12:56 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Edit: "Oh jebem ti sunce žarko! Pa ona dvojica, Peđa i Cerski mi opet nisu vratili korbač i haltere?! E sunce im dečačko..."

Alo bre, ti jopet zaboravio da u šifonjeru u donjoj levoj fijoci imaš 5-6 pakovanja rezerve?

Staračaka senilnost je zaguljena stvar.

cerski
dr.wagner dr.wagner 17:15 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

Pozdrav gospodine Lj

ljuboten
Želja za seksom je slepa, ljubav je već najviši nivo svesti. Što znači osobu koju volite, pa još ako ste u braku, imate decu, uradili ste i mnogo drugog zajedno, imali ste vremena, ako ste celovito dovršeno biće, vaša ljubav se nije smanjila. Naprotiv, ona treba da je porasla. Što ne znači da nemaš potrebu za seksom sa drugom osobom, no ne treba da to zna tvoj pratner, jer je to samo seks.


-Život je dinamična stvar ... mjenjaju se navike , prioriteti ... , a to
dovodi do promjene stila ...
...,a moda i stil su usko povezani ...

-I tako jednog jutra (sasvim običnog) shvatite da više niste u modi ...
(ili , ... u za nas povoljnijoj poziciji ... ona više nije u modi )

... vrijeme je za promjene ...


Wagner
ljuboten ljuboten 20:10 04.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk


-Život je dinamična stvar ... mjenjaju se navike , prioriteti ... , a to
dovodi do promjene stila ...
...,a moda i stil su usko povezani ...

-I tako jednog jutra (sasvim običnog) shvatite da više niste u modi ...
(ili , ... u za nas povoljnijoj poziciji ... ona više nije u modi )

... vrijeme je za promjen


Ukoliko smo postali rob, sredstvo manipulacije medija, predajemo se modi, onda nismo slobodni ljudi, pa samim tim ne možemo da rešavamo životne probleme ulažući svoj napor, brigu, ta i bol duševni, onda su nam uzor oni koji svoje probleme rešavju oduzmajući novac od drugih, ma da se to kaže "zna da pravi pare", a oni su zlo ovog čovečanstva. Jer svi veliki problemi i ratne tragedije čovečanstva počivaju na bežanju čoveka od potrebnog sopstvenog napora i bola potrebnog za rešavanje životnih probleme, pa da tako duhovno napreduje. Što ne znači da nema para za zadovoljenje potreba da bi mogao još više da napreduje ka očovečenju. No, na žalost velika većina smo neslobodni ljudi, pa smo zato nesrećni, da bi mislili da su srećni oni koji su nas pokrali, pa voze jahte i imaju mnogo žena koje ga nite vole niti on voli njih.
Tema je da muškarac prisiljava ženu na seks je sociopatolioški problem, što je posledica ovoga što sam napisao.
dr.wagner dr.wagner 06:54 05.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

... jutro

ljuboten


-Nemaju tu mediji utjecaja ... jednostavno smo kompleksne ličnosti i treba
vremena dok upoznate nekog takvog ... , a vremena nema puno ...

-Početak je svaki isti (ja tu bar imam iskustva ) , klasični "upitnik"
kao životopis u molbi za posao ... uz elementarni šarm i ugodnu vanjštinu
sigurno će se proći prva faza ...
... no onda počnete "odmotavati ambalažu" (ili Vas odmotavaju) i sa svakim
novim slojem taj "reaktor" se hladi i na kraju vidite da tu više nikad
neće biti "struje" ...

... a zatim novi početak ...novo ushićenje ... i nove zablude ..Wagner
vojnicic vojnicic 07:35 05.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

mislim da erekcija kod muskaraca ne ide na tom principu:ukljuci - iskljuci. onda bi muskarac bio stimulisan svim zenama, a to u realnosti nije tako.


Ide...bas tako....ili bar kod nas mladjih, za starije ne znam....
zoja444 zoja444 17:02 05.09.2011

Re: Neotesanost, patologija, kukavičluk

vojnicic
mislim da erekcija kod muskaraca ne ide na tom principu:ukljuci - iskljuci. onda bi muskarac bio stimulisan svim zenama, a to u realnosti nije tako.


Ide...bas tako....ili bar kod nas mladjih, za starije ne znam....


ima ovde vecih strucnjaka od mene. oni ce ti bolje objasniti.
vishnja92 vishnja92 09:35 03.09.2011

sjajan

tekst!


(posle cu edit)
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:40 03.09.2011

Re: sjajan

Hvala. I hvala puno mojim koleginicama i kolegi koji su istrazivali za ovu pricu. Bez njih nista :)
dragan7557 dragan7557 11:16 03.09.2011

Re: sjajan

Martina Andjelković
Hvala. I hvala puno mojim koleginicama i kolegi koji su istrazivali za ovu pricu. Bez njih nista :)

A cenjene kolege koje uživaju u svojoj "overenoj" ulozi mačo kretenčine, naravno održavaju "sveti plamen" osvajača koji kokoši gazi bez njihove dozvole, a koje zlodelo mu služi za održavanje njegove, od strane nepravednog društva frustrirane, ponižene i odbačene egocentričnosti čoje "troškove" lečenja snosi žena? Jedino mesto u kome je ovaj "osvajač" kod kuće, i pokazuje svoje pravo zločinačko lice je krevet njegove žene, jer na druge nesme ni da pisne.

Po svoj prilici i ovde je primenjena verzija kompeticije u kojoj je žena večiti gubitnik a nasilnik, razjareni bik, koji sebe u krevetu zamišlja u najmanju ruku Džingis Kanom ili velikim osvajačem Bušom Mlađim (može i starijim), čije neverovatne sksualne prestacije čine Sirana de Beržerak-a jednim od najvećih diletanata u dosadašnjoj ljudskoj istoriji.

Izgleda da je od spomenutog Sirana ostao samo skraćeni nos, bar kad se tiče istraživačkog novinarstva vaših cenjenih kolega, koji u ovoj svojoj slici, bez konsultacije ogledala stvarnosti, izgleda ne samo da se slažu sa svojom narativnom ulogom nasilnika bez razloga, već tu nastranu ulogu svesrdo održavaju, bez sumnje obmanjujući kao ženski tako i muški auditorijum.

cerski
mlekac mlekac 11:20 03.09.2011

Re: sjajan

dragan7557
Martina Andjelković
Hvala. I hvala puno mojim koleginicama i kolegi koji su istrazivali za ovu pricu. Bez njih nista :)

A cenjene kolege koje uživaju u svojoj "overenoj" ulozi mačo kretenčine, naravno održavaju "sveti plamen" osvajača koji kokoši gazi bez njihove dozvole, a koje zlodelo mu služi za održavanje njegove, od strane nepravednog društva frustrirane, ponižene i odbačene egocentričnosti čoje "troškove" lečenja snosi žena? Jedino mesto u kome je ovaj "osvajač" kod kuće, i pokazuje svoje pravo zločinačko lice je krevet njegove žene, jer na druge nesme ni da pisne.

Po svoj prilici i ovde je primenjena verzija kompeticije u kojoj je žena večiti gubitnik a nasilnik, razjareni bik, koji sebe u krevetu zamišlja u najmanju ruku Džingis Kanom ili velikim osvajačem Bušom Mlađim (može i starijim), čije neverovatne sksualne prestacije čine Sirana de Beržerak-a jednim od najvećih diletanata u dosadašnjoj ljudskoj istoriji.

Izgleda da je od spomenutog Sirana ostao samo skraćeni nos, bar kad se tiče istraživačkog novinarstva vaših cenjenih kolega, koji u ovoj svojoj slici, bez konsultacije ogledala stvarnosti, izgleda ne samo da se slažu sa svojom narativnom ulogom nasilnika bez razloga, već tu nastranu ulogu svesrdo održavaju, bez sumnje obmanjujući kao ženski tako i muški auditorijum.

cerski


Cerski, ajde, molim te, ne razvodnjavaj temu.

Niko ne spori da postoje i silovani muskarci, ali ovde se prica o necem drugom.

Ajde, za pocetak, da razbijemo tabu pricanja/pisanja/medijskog precutkivanja zlostavljanja u braku i silovanja.

Posle, ako ti je bas volja, mozemo do mile volje da raspravljamo ko je ugrozeniji...
mikimedic mikimedic 11:49 03.09.2011

Re: sjajan

Niko ne spori da postoje i silovani muskarci, ali ovde se prica o necem drugom.


a cemu onda ovo?

Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?


pa, novinarkinjo, da li?

misl'em, trazio sam odgovor u nastavku odlicnog teksta, ali ga ne nadjoh. cemu pitanje u tekstu na koje nema odgovora ni u pokusaju?
looping looping 11:52 03.09.2011

Re: sjajan

Niko ne spori da postoje i silovani muskarci

Ja sporim. Silovani muskarac od strane zene - nije muskarac. Mozda je samo zarobljen u telu muskarca.
dragan7557 dragan7557 11:56 03.09.2011

Re: sjajan

Ajde, za pocetak, da razbijemo tabu pricanja/pisanja/medijskog precutkivanja zlostavljanja u braku i silovanja.

U domicilnoj državi (EU) u kojoj provodim nešto više od pola godine, ostatak provodim van Evrope, problemu se pristupa sa novim zakonodavstvom i stvaranjem tzv. sigurnih kuća, praćenim timovima koji se brinu o viktimiziranim osobama u kući.

Problem nasilja u porodici je kulturološki problem, ne retko vezan za tradiciju i uobičajen način ponašanja.

Dok se na samo nasilno ponašanje adekvatno može odgovoriti isključivo primenom sile koja ne prekoračuje nužnu odbranu.

Da je današnje društvo daleko nasilnije nego ranije, je vidljivo na svakom koraku, pa zato i smatram da je jedini način odbrane od nasilnika adekvatna primena sile.

cerski
Martina Andjelković Martina Andjelković 12:00 03.09.2011

Re: sjajan

mikimedic
Niko ne spori da postoje i silovani muskarci, ali ovde se prica o necem drugom.


a cemu onda ovo?

Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?


pa, novinarkinjo, da li?

misl'em, trazio sam odgovor u nastavku odlicnog teksta, ali ga ne nadjoh. cemu pitanje u tekstu na koje nema odgovora ni u pokusaju?

Ako iz teksta niste izvukli odgovor, savetujem Vam da tekst procitate ponovo.


docsumann docsumann 13:28 03.09.2011

Re: sjajan

Ja sporim. Silovani muskarac od strane zene - nije muskarac. Mozda je samo zarobljen u telu muskarca.


e, baš bih volio da te vidim u njenom "zagrljaju"Becca Swanson - najjača žena na svijetu

nemoj samo da se izvlačiš da je to ustvari "pravo muško" zarobljeno u tijelu žene
looping looping 14:54 03.09.2011

Re: sjajan

docsumann
Ja sporim. Silovani muskarac od strane zene - nije muskarac. Mozda je samo zarobljen u telu muskarca.


e, baš bih volio da te vidim u njenom "zagrljaju"Becca Swanson - najjača žena na svijetu

nemoj samo da se izvlačiš da je to ustvari "pravo muško" zarobljeno u tijelu žene


Ma ni nju ne bih tuzio za zlostavljanje. Osim ako mi ne polomi kosti.
kick68 kick68 15:54 03.09.2011

Re: sjajan

Silovani muskarac od strane zene - nije muskarac

Da li se neko seca ovog filma? Zurka pocinje na 1:05.
P.S. Nedavno ovde procitah izjavu jedne blogokolenice da joj je trebalo dosta vremena da objasni izvesnom blogokolegi kako je silovanje u braku moguce. Ne mogu da se setim ko je u pitanju. Nije napomenula da li je imala uspeha u tome. Mislim da je tekst dobar vodic za neupucene.
abrasax abrasax 22:33 03.09.2011

Re: sjajan

Jedino mesto u kome je ovaj "osvajač" kod kuće, i pokazuje svoje pravo zločinačko lice je krevet njegove žene, jer na druge nesme ni da pisne.A stvar je grđa kad kažem da te žene izgledaju spremne da se takvome mužu nađu u nevolji. I to mi je nekako, čudno.
malaramona malaramona 09:42 03.09.2011

dobar tekst

Iako sam na poslu pa nemam vremena da se udubim u tekst, preporuka za izbor teme.

I jedna sugestija, u pasusu o situaciji u Hrvatskoj, poslednja rečenica, mislim da je u ovom kontekstu bolje upotrebiti izraz otežavajuća, umesto teža okolnost. Pozdrav i izvini što odmah zakeram.
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:45 03.09.2011

Re: dobar tekst

Danas na poslu? :( Bzvz...
Hvala za ispravku. Tu smo da se pomažemo. Hvala! :)
Martina Andjelković Martina Andjelković 13:33 03.09.2011

Re: dobar tekst

malaramona
Iako sam na poslu pa nemam vremena da se udubim u tekst, preporuka za izbor teme.

I jedna sugestija, u pasusu o situaciji u Hrvatskoj, poslednja rečenica, mislim da je u ovom kontekstu bolje upotrebiti izraz otežavajuća, umesto teža okolnost. Pozdrav i izvini što odmah zakeram.Mene je strah.
malaramona malaramona 14:36 03.09.2011

Re: dobar tekst


Martina Andjelković
malaramona
Iako sam na poslu pa nemam vremena da se udubim u tekst, preporuka za izbor teme.

I jedna sugestija, u pasusu o situaciji u Hrvatskoj, poslednja rečenica, mislim da je u ovom kontekstu bolje upotrebiti izraz otežavajuća, umesto teža okolnost. Pozdrav i izvini što odmah zakeram.Mene je strah.


od koga?
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:11 03.09.2011

Re: dobar tekst

malaramona

Martina Andjelković
malaramona
Iako sam na poslu pa nemam vremena da se udubim u tekst, preporuka za izbor teme.

I jedna sugestija, u pasusu o situaciji u Hrvatskoj, poslednja rečenica, mislim da je u ovom kontekstu bolje upotrebiti izraz otežavajuća, umesto teža okolnost. Pozdrav i izvini što odmah zakeram.Mene je strah.


od koga?


Od one tete gore. Odbrani me :(
malaramona malaramona 18:01 03.09.2011

Re: dobar tekst

Martina Andjelković
malaramona

Martina AndjelkovićMene je strah.


od koga?


Od one tete gore. Odbrani me :(


be afraid, be very afraid...
nsarski nsarski 18:08 03.09.2011

Re: dobar tekst

Mene je strah.

Ma, ne brini. Vukova nema...
dragan7557 dragan7557 18:18 03.09.2011

Re: dobar tekst

nsarski
Mene je strah.

Ma, ne brini. Vukova nema...

Da, osim što: čovek je čoveku, vuk. Lupus.....

cerski
nsarski nsarski 18:30 03.09.2011

Re: dobar tekst

Da, osim što: čovek je čoveku, vuk. Lupus.....

Jebiga, cerski, ako si hteo da pokvaris zurku - sasvim si uspeo. Cestitam.

(Hint: ovde nije rec o vukovima, vec o Crvenkapi. Oh, Jesus - sto mu neko drugi ne kaze nego me pustate da sam mucim Isusove muke sa ovim Aikido ubicom!)
docsumann docsumann 18:35 03.09.2011

Re: dobar tekst

Oh, Jesus - sto mu neko drugi ne kaze nego me pustate da sam mucim Isusove muke sa ovim Aikido ubicom!


hehe, sam si ga začikavao

dragan7557 dragan7557 18:54 03.09.2011

Re: dobar tekst

nsarski
Da, osim što: čovek je čoveku, vuk. Lupus.....

Jebiga, cerski, ako si hteo da pokvaris zurku - sasvim si uspeo. Cestitam.

(Hint: ovde nije rec o vukovima, vec o Crvenkapi. Oh, Jesus - sto mu neko drugi ne kaze nego me pustate da sam mucim Isusove muke sa ovim Aikido ubicom!)
Crvenkapa bez vuk?

cerski
stari92 stari92 18:57 03.09.2011

сенсеи

nsarski
Da, osim što: čovek je čoveku, vuk. Lupus.....

Jebiga, cerski, ako si hteo da pokvaris zurku - sasvim si uspeo. Cestitam.

(Hint: ovde nije rec o vukovima, vec o Crvenkapi. Oh, Jesus - sto mu neko drugi ne kaze nego me pustate da sam mucim Isusove muke sa ovim Aikido ubicom!)

da se smrzneš
))
nsarski nsarski 19:51 03.09.2011

Re: dobar tekst

dragan7557
nsarski
Da, osim što: čovek je čoveku, vuk. Lupus.....

Jebiga, cerski, ako si hteo da pokvaris zurku - sasvim si uspeo. Cestitam.

(Hint: ovde nije rec o vukovima, vec o Crvenkapi. Oh, Jesus - sto mu neko drugi ne kaze nego me pustate da sam mucim Isusove muke sa ovim Aikido ubicom!)
Crvenkapa bez vuk?

cerski


Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...
docsumann docsumann 20:23 03.09.2011

Re: dobar tekst

Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...


sa tableticom ili bez ?

dragan7557 dragan7557 20:25 03.09.2011

Re: dobar tekst

nsarski
dragan7557
nsarski
Da, osim što: čovek je čoveku, vuk. Lupus.....

Jebiga, cerski, ako si hteo da pokvaris zurku - sasvim si uspeo. Cestitam.

(Hint: ovde nije rec o vukovima, vec o Crvenkapi. Oh, Jesus - sto mu neko drugi ne kaze nego me pustate da sam mucim Isusove muke sa ovim Aikido ubicom!)
Crvenkapa bez vuk?

cerski


Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...

Alo bre, danas se nikome ne veruje na reč.

Jebiga posledica zloupotrebe.

cerski

nsarski nsarski 20:35 03.09.2011

Re: dobar tekst

docsumann
Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...


sa tableticom ili bez ?


Ma, u onoj kosulji sto se zakopcava odpozadi...
spadalo92 spadalo92 21:14 03.09.2011

Re: dobar tekst

docsumann
Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...


sa tableticom ili bez ?


Ovo četvrtasto plavo mi ne treba. Imam 58 godina i još uvek mi se redovno dešava da uveče legnem u krevet, a ujutro se probudim u šatoru...
maksa83 maksa83 21:22 03.09.2011

Re: dobar tekst

spadalo92
docsumann
Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...


sa tableticom ili bez ?


Ovo četvrtasto plavo mi ne treba. Imam 58 godina i još uvek mi se redovno dešava da uveče legnem u krevet, a ujutro se probudim u šatoru...

Kladim se da domatjica nije sanjala da će blog završiti (započeti?) tako što će spadalo i mrale da lupkaju ćunama o astal.
mrale54 mrale54 21:32 03.09.2011

Re: dobar tekst

maksa83
spadalo92
docsumann
Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...


sa tableticom ili bez ?


Ovo četvrtasto plavo mi ne treba. Imam 58 godina i još uvek mi se redovno dešava da uveče legnem u krevet, a ujutro se probudim u šatoru...

Kladim se da domatjica nije sanjala da će blog završiti (započeti?) tako što će spadalo i mrale da lupkaju ćunama o astal.Paaa... nisu ni astali k'o što su nekad bili...a, i godine...onemoćale ruke...
spadalo92 spadalo92 21:52 03.09.2011

Re: dobar tekst

maksa83
spadalo92
docsumann
Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...


sa tableticom ili bez ?


Ovo četvrtasto plavo mi ne treba. Imam 58 godina i još uvek mi se redovno dešava da uveče legnem u krevet, a ujutro se probudim u šatoru...

Kladim se da domatjica nije sanjala da će blog završiti (započeti?) tako što će spadalo i mrale da lupkaju ćunama o astal.

Ima se, može se...
docsumann docsumann 22:40 03.09.2011

Re: dobar tekst

Ovo četvrtasto plavo mi ne treba. Imam 58 godina i još uvek mi se redovno dešava da uveče legnem u krevet, a ujutro se probudim u šatoru...


ovo je bilo vezano za ona teorijska razmatranja o mogućnosti silovanja muškarca od strane žene ... tako da ovaj tvoj jutarnji skautizam čini da pripadaš onom potencijalno ugroženijem dijelu muške populacije

maksa83 maksa83 22:45 03.09.2011

Re: dobar tekst

ovo je bilo vezano za ona teorijska razmatranja o mogućnosti silovanja muškarca od strane žene ... tako da ovaj tvoj jutarnji skautizam čini da pripadaš onom potencijalno ugroženijem dijelu muške populacije

Ako dođe stani-pani nek' se javi Milutinu, on skuplja te kampere.
spadalo92 spadalo92 22:52 03.09.2011

Re: dobar tekst

docsumann
Ovo četvrtasto plavo mi ne treba. Imam 58 godina i još uvek mi se redovno dešava da uveče legnem u krevet, a ujutro se probudim u šatoru...


ovo je bilo vezano za ona teorijska razmatranja o mogućnosti silovanja muškarca od strane žene ... tako da ovaj tvoj jutarnji skautizam čini da pripadaš onom potencijalno ugroženijem dijelu muške populacije

Mene svaka može da siluje. Tako da se ja u ovom društvu osećam seksualno ugrožen, nesiguran i veoma uplašen. Te sam stoga rešio da ga hirurškom intervencijom skratim na 20 cm. Pa da vidim kako će onda da me siluju...
docsumann docsumann 23:01 03.09.2011

Re: dobar tekst

Kladim se da domatjica nije sanjala da će blog završiti (započeti?) tako što će spadalo i mrale da lupkaju ćunama o astal.


pobjednik će se ipak morat rješavati direktnim ukrštanjem istih , nakon što su svi stolovi u krčmi polupani

edit: jbt, još samo Kramb fali da ovjekovječi ove epske scene

docsumann docsumann 00:33 04.09.2011

Re: dobar tekst

nsarski

docsumann
Vodite me vezanog ako zelite, ja se necu opirati...

sa tableticom ili bez ?

Ma, u onoj kosulji sto se zakopcava odpozadi...


Viš ti gdje to ode, a samo je trebalo reći - Putovanje u Vučjak
antioksidant antioksidant 09:45 03.09.2011

+

Martina Andjelković Martina Andjelković 09:57 03.09.2011

Re: +

antioksidant


Jezivo...
sesili sesili 09:52 03.09.2011

Saveti...

Sve je ovo dobro napisano, ali... Sumnjam da i u Beogradu postoji način da se zaštite sve žene koje trpe (ma kakvo) nasilje! A ne mogu ni da zamislim ispunjavanje onog "ako ste silovani", u našim ruralnim krajevima. Nije obavezno da to bude selo. Dakle, teško primenljivo.
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:57 03.09.2011

Re: Saveti...


sesili
Sve je ovo dobro napisano, ali... Sumnjam da i u Beogradu postoji način da se zaštite sve žene koje trpe (ma kakvo) nasilje! A ne mogu ni da zamislim ispunjavanje onog "ako ste silovani", u našim ruralnim krajevima. Nije obavezno da to bude selo. Dakle, teško primenljivo.


Zene treba da probaju da se zastite, zbog sebe, da se ne bi dogodilo da ostatak zivota provedu u kucnom ili onom drugom zatvoru. Uvek treba pokusati i verovati u slobodu i, ma koliko mucno zvucalo, u zakon.
mariopan mariopan 10:03 03.09.2011

Re: Saveti...

Ne vredi "širom otvorite oči" kada birate muža/ženu jer tada su na očima one ružičaste naočare, po prirodi stvari zaljubljenom čoveku se sve čini lepše nego što jeste.

Prepouruka
Martina Andjelković Martina Andjelković 10:11 03.09.2011

Re: Saveti...

mariopan
Ne vredi "širom otvorite oči" kada birate muža/ženu jer tada su na očima one ružičaste naočare, po prirodi stvari zaljubljenom čoveku se sve čini lepše nego što jeste.

Prepouruka


Pa da. Ali mozda maaaalcice da se obrati paznja na druge faktore. Cinjenica je da su u tom momentu "ruzicaste" naocare na glavi, ali ukoliko ikako moze, zena bi trebalo da malo objektivnije sagleda NJEGA.

Mislim da se cesto jako dobro moze proceniti kakav je covek na osnovu njegovih roditelja. Ne kazem da je uvek slucaj da dete bude kakvi su roditelji, ali generalno - moze se dosta zakljuciti iz odnosa roditelj-dete. To su makar neka moja iskustva.

Jednom sam cak ostavila jednog decka jer mi se nisu svideli njegovi roditelji, a oni su dosta uticali na njega. Neka, ne treba mi to.


vojnicic vojnicic 10:53 03.09.2011

Re: Saveti...

Preporuka

Mislim da se cesto jako dobro moze proceniti kakav je covek na osnovu njegovih roditelja.


Koliko sam ja problema imao sa mojim roditeljima kada mi zena kaze NE (za bilo sta)....

Jednom sam cak ostavila jednog decka jer mi se nisu svideli njegovi roditelji, a oni su dosta uticali na njega. Neka, ne treba mi to.


Trebalo je da ti utices vise....ili ti nije dovoljno stalo do njega..
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:13 03.09.2011

Re: Saveti...

vojnicic
Preporuka

Mislim da se cesto jako dobro moze proceniti kakav je covek na osnovu njegovih roditelja.


Koliko sam ja problema imao sa mojim roditeljima kada mi zena kaze NE (za bilo sta)....

Jednom sam cak ostavila jednog decka jer mi se nisu svideli njegovi roditelji, a oni su dosta uticali na njega. Neka, ne treba mi to.


Trebalo je da ti utices vise....ili ti nije dovoljno stalo do njega..


Bice da je ovo drugo presudilo.
dragan7557 dragan7557 12:09 03.09.2011

Re: Saveti...

Zene treba da probaju da se zastite, zbog sebe, da se ne bi dogodilo da ostatak zivota provedu u kucnom ili onom drugom zatvoru.

U današnje vreme, borilačke veštine su dostupne svakome, na silu se odgovara silom i ovo je neizbežno, vodeći pri tome računa o neprelaženju granice samoodbrane, a što se uči na svim treninzima "self defece."

Uvek treba pokusati i verovati u slobodu i, ma koliko mucno zvucalo, u zakon.

Sa ovim se ne slažem jer u kritičnom momentu nije ponuđen izbor, već je ponuđena samo jedna mogućnost, a to je neutralizacija protivnika.

Tek posle toga je moguće misliti na zakonom dozvoljeno, dok je samo verovanje u zakon nedovoljno zbog samih posledica indiferentnog ponašanja.

Jedino sa, na adekvatan način neutralisanim protivnikom, je moguće verovanje u zakon.

Naravno umesto preventive, treninga i učenja samoodbrane, masa žena veruje da im se ništa neće desiti, i onda dolaze u situacije za koje su potpuno nespremne.

cerski
mlekac mlekac 10:31 03.09.2011

Prvo...

Preporuka!
Htela sam sad malo da se nasalim s tobom apropo nekih stvari, ali necu - ova tema je isuvise ozbiljna da bi se trolovalo (Bar u pocetku).

Otvorila si mnoga pitanja, ali, licno, mislim da je osnova - razbijanje tabua.

Jedan od prvih bilborda koji sam ugledala kada smo stigli u Botswanu bio je "YOU have right to say NO!"

Bilo ih je, u raznim varijantama, po celom gradu, zajedno sa onim drugim, za koriscenje kondoma.

Kasnije smo saznali da, tradicionalno, zene u tom delu Afrike nikada nisu govorile "NE!", te je trebalo mnogo edukacije i objasnjavanja ne bi li se prihvatila cinjenica da zensko IMA pravo da odbije muskarca.

Veliku ulogu u tome igrala je i organizacija WAR (Women Against Rape), u kojoj se nalaze savetnice, psiholozi, ali i tim od nekoliko advokata koji su postali nocna mora sudijama, posto su se opredelili da specijalizuju BAS tu oblast - zastitu zrtvi.

Nego, da se vratim temi. Koliko god delovali blesavo, ti bilbordi su odradili deo posla. Kao i stalne price u medijima.

Doduse, dole su poceli sa razbijanjem tog tabua teg kad su ukapirali da bez toga nece moci da razbiju zid cutanja oko drugog, mnogo veceg, problema - SIDE.

E, sad, ne dao Bog, ali treba li i kod nas da cekamo da pocnu ljudi da umiru "ko muve", pa da se ta dva zida cutanja konacno sruse?
ivankagrump ivankagrump 10:36 03.09.2011

Re: Prvo...

Sto rece jedan apsolvent psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ako ste u braku onda to nije silovanje
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:17 03.09.2011

Re: Prvo...

mlekac
Preporuka!
Htela sam sad malo da se nasalim s tobom apropo nekih stvari, ali necu - ova tema je isuvise ozbiljna da bi se trolovalo (Bar u pocetku).

Otvorila si mnoga pitanja, ali, licno, mislim da je osnova - razbijanje tabua.

Jedan od prvih bilborda koji sam ugledala kada smo stigli u Botswanu bio je "YOU have right to say NO!"

Bilo ih je, u raznim varijantama, po celom gradu, zajedno sa onim drugim, za koriscenje kondoma.

Kasnije smo saznali da, tradicionalno, zene u tom delu Afrike nikada nisu govorile "NE!", te je trebalo mnogo edukacije i objasnjavanja ne bi li se prihvatila cinjenica da zensko IMA pravo da odbije muskarca.

Veliku ulogu u tome igrala je i organizacija WAR (Women Against Rape), u kojoj se nalaze savetnice, psiholozi, ali i tim od nekoliko advokata koji su postali nocna mora sudijama, posto su se opredelili da specijalizuju BAS tu oblast - zastitu zrtvi.

Nego, da se vratim temi. Koliko god delovali blesavo, ti bilbordi su odradili deo posla. Kao i stalne price u medijima.

Doduse, dole su poceli sa razbijanjem tog tabua teg kad su ukapirali da bez toga nece moci da razbiju zid cutanja oko drugog, mnogo veceg, problema - SIDE.

E, sad, ne dao Bog, ali treba li i kod nas da cekamo da pocnu ljudi da umiru "ko muve", pa da se ta dva zida cutanja konacno sruse?


Mozda bi trebalo da se kod nas pokrene slicna kampanja. Mada, ne bih garantovala uspeh... Secate se onih jezivih bilborda "sad je kasno"? Nisam primetila smanjen broj saobracajki. Naprotiv! :(
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 10:35 03.09.2011

24 časa

Najavljujem komentar, da se zna. Nadam se da će mi to uspeti u naredna 24 časa.
Imam veliki otpor da se javim svojim komentarom na tekstove naše nove koleginice, ali je tema od opšteg interesa pa me ni ovakvo brljanje po škakljivoj temi neće sprečiti da se oglasim.
mlekac mlekac 10:40 03.09.2011

Re: 24 časa

KRALJMAJMUNA
Najavljujem komentar, da se zna. Nadam se da će mi to uspeti u naredna 24 časa.
Imam veliki otpor da se javim svojim komentarom na tekstove naše nove koleginice, ali je tema od opšteg interesa pa me ni ovakvo brljanje po škakljivoj temi neće sprečiti da se oglasim.


Ti si gori od Doka! On nas ostavi da cupkamo nedelju dana cekajuci nastavak Secarnika, a ti nas ostavljas da cupkamo naredna 24 sata!

I nemoj odmah djonom na koleginicu (i pored Pavlovljevog refleksa), ovog puta se potrudila i to treba pohvaliti!

mariopan mariopan 11:10 03.09.2011

Re: 24 časa


I nemoj odmah djonom na koleginicu (i pored Pavlovljevog refleksa), ovog puta se potrudila i to treba pohvaliti!


Martina Andjelković Martina Andjelković 11:18 03.09.2011

Re: 24 časa

mariopan

I nemoj odmah djonom na koleginicu (i pored Pavlovljevog refleksa), ovog puta se potrudila i to treba pohvaliti!
Thnx :)
mlekac mlekac 11:46 03.09.2011

Re: 24 časa

Martina Andjelković
mariopan

I nemoj odmah djonom na koleginicu (i pored Pavlovljevog refleksa), ovog puta se potrudila i to treba pohvaliti!
Thnx :)


E, izem ti ovu aparaturu! Zamalo da pocnem da kukam kako samo mene ignorises, kad ono, em su mi polomljeni cvikeri, em mi nije post oznacen kao novi! (Makso, doradjuj skripte, nesto ne sljaka kako treba!)

Za tebe -
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 23:36 03.09.2011

Re: 24 časa

KRALJMAJMUNA
Najavljujem komentar, da se zna. Nadam se da će mi to uspeti u naredna 24 časa. Imam veliki otpor da se javim svojim komentarom na tekstove naše nove koleginice, ali je tema od opšteg interesa pa me ni ovakvo brljanje po škakljivoj temi neće sprečiti da se oglasim.


Uh! Imam 4 strane teksta. Da li da stavim ovde kao komentar ili da stavim kao poseban blog?
arianna arianna 10:47 03.09.2011

odličan tekst


Tabui se ruše tako što se o njima govori, piše i uči

i ovom prilikom da ponovim: prevencija nepoželjnih društvenih ponašanja, samim tim i nasilja je u edukaciji, kroz redovan školski sistem i poseban predmet

Rado bih sa grupom autora pisala udzbenik na ovu i slične teme, ukoliko bi nadležni rešili da specijalno vaspitanje uvedu u redovan školski sistem
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:15 03.09.2011

Re: odličan tekst

arianna

Tabui se ruše tako što se o njima govori, piše i uči

i ovom prilikom da ponovim: prevencija nepoželjnih društvenih ponašanja, samim tim i nasilja je u edukaciji, kroz redovan školski sistem i poseban predmet

Rado bih sa grupom autora pisala udzbenik na ovu i slične teme, ukoliko bi nadležni rešili da specijalno vaspitanje uvedu u redovan školski sistem


Da, tacno tako.

Sto se tice udzbenika, stojim Vam na raspolaganju. :)

godec godec 11:06 03.09.2011

Preporuka!

za dobar istraživački rad (tvoj i tvojih saradnika) i hvala na izvrsnom tekstu koji si napisala. Jedva čekam tvoj sledeći blog.
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:19 03.09.2011

Re: Preporuka!

godec
za dobar istraživački rad (tvoj i tvojih saradnika) i hvala na izvrsnom tekstu koji si napisala. Jedva čekam tvoj sledeći blog.


Hvala Vam najlepse.
mikimedic mikimedic 11:33 03.09.2011

vidi vidi

ej krkare mnogo mi nedostajes

sad odjednom pohvale, sve je u najboljem redu, martina je izvrstan novinar...

tekstic ko tekstic. ne 'potpisujem bas svaku rec' da ne bi bilo zabune kao na onom blogu, uglavnom nista novo i nista sto vec nismo znali.

mene bi vise zanimalo npr. (a pominjes i u nekim komentarima) - cemu onaj 'stereotip' o zeni ako ne nameravas o tome da pises u nastavku teksta?

postoji 'stereotip', to cemo i da naglasimo, ali cemo u nastavku teksta da se pravimo da nepostoji?

pa ako ga nema sto ga onda pominjes uopste?

o rodnim odrednicama, ne bih, to ce vec kralj da pokrije u svojim komentarima.

samo za kraj, istrazivackinjo, srpski jezik ne poznaje nikakve 'ujedinjene narode' vec samo 'Ujedinjene nacije'. osim ako ne pises na hrvatskom - sto samo po sebi ne bi bilo sporno da je i ostatak teksta na hrvatskom. a cak i tamo se 'u' pise velikim slovom.

e sad cekam nastavak produzenog orgazma sa proslog bloga.

krkili, jel gotovo jedrenje?

Martina Andjelković Martina Andjelković 11:36 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
ej krkare mnogo mi nedostajes

sad odjednom pohvale, sve je u najboljem redu, martina je izvrstan novinar...

tekstic ko tekstic. ne 'potpisujem bas svaku rec' da ne bi bilo zabune kao na onom blogu, uglavnom nista novo i nista sto vec nismo znali.

mene bi vise zanimalo npr. (a pominjes i u nekim komentarima) - cemu onaj 'stereotip' o zeni ako ne nameravas o tome da pises u nastavku teksta?

postoji 'stereotip', to cemo i da naglasimo, ali cemo u nastavku teksta da se pravimo da nepostoji?

pa ako ga nema sto ga onda pominjes uopste?

o rodnim odrednicama, ne bih, to ce vec kralj da pokrije u svojim komentarima.

samo za kraj, istrazivackinjo, srpski jezik ne poznaje nikakve 'ujedinjene narode' vec samo 'Ujedinjene nacije'. osim ako ne pises na hrvatskom - sto samo po sebi ne bi bilo sporno da je i ostatak teksta na hrvatskom. a cak i tamo se 'u' pise velikim slovom.

e sad cekam nastavak produzenog orgazma sa proslog bloga.

krkili, jel gotovo jedrenje?Dobar dan i Vama.
mikimedic mikimedic 11:37 03.09.2011

Re: vidi vidi

Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.

ah da -

(Opšta deklaracija o pravima čoveka usvojena na opštoj skupštini ujedinjenih naroda 10. decembra 1948. godine)


nisi cula za generalnu skupstinu?al' nema veze, vazno je da si rodno senzitivna.
mlekac mlekac 11:44 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.Miki krece, posto mu je Cerski dodao s centra. Kraljmajmuna jos nije utrcao na teren al' kad krene...

Odoh da nabavim kokice.

EDIT:

Krkar ce, izgleda, da propusti utakmicu - i dalje je na jedrenju.
mariopan mariopan 11:51 03.09.2011

Re: vidi vidi

mlekac
mikimedic
Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.Miki krece, posto mu je Cerski dodao s centra. Kraljmajmuna jos nije utrcao na teren al' kad krene...

Odoh da nabavim kokice.

Ja idem po kokice i pivo i sedam u prvi red.

Istrčavam sa terena do daljnjeg.

I ja sam se skoro izblamirala pa neću da se kačim sa mačo tipovima sa bloga, bolje da sedim u ćošku i (stidim se)...navijam? Šta od toga odlučiću kada vidim kude će da nas odvede ovaj blog..
mlekac mlekac 11:54 03.09.2011

Re: vidi vidi

mariopan
mlekac
mikimedic
Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.Miki krece, posto mu je Cerski dodao s centra. Kraljmajmuna jos nije utrcao na teren al' kad krene...

Odoh da nabavim kokice.

Ja idem po kokice i pivo i sedam u prvi red.

Istrčavam iz terena do daljnjeg.

I ja sam se skoro izblamirala pa neću da se kačim sa mačo tipovima sa bloga, bolje da sedim u ćošku i (stidim se)...navijam? Šta od toga odlučiću kada vidim kude će da nas odvede ovaj blog..
Evo, meni cera STVARNO donela kokice!

Pridruzicu ti se na tribinama, za sada, posto imam neke kucevne poslice da pozavrsavam, al' sto rece Arnold

I'll be back!
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:55 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.

ah da -

(Opšta deklaracija o pravima čoveka usvojena na opštoj skupštini ujedinjenih naroda 10. decembra 1948. godine)


nisi cula za generalnu skupstinu?al' nema veze, vazno je da si rodno senzitivna.


Vi, kao stariji gospodin, ispravljate, a ja, kao mlada gospodjica, poslusam Vas i ispravim.
mikimedic mikimedic 11:57 03.09.2011

Re: vidi vidi

mlekac, my dear - ako nisi ukapirala, moj komentar nije upucen martini, upucen je vama.

mikimedic mikimedic 11:59 03.09.2011

Re: vidi vidi

Vi, kao stariji gospodin, ispravljate, a ja, kao mlada gospodjica, poslusam Vas i ispravim.


svakog dana u svakom pogledu sve vise napredujemo

ali pile, dozvolices, o nazivu generalne skupstine un je trebalo da te nauce na tvom fakultetu (ako nisu u srednjoj skoli), a ne neki matori cika na blogu...
Martina Andjelković Martina Andjelković 12:02 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
Vi, kao stariji gospodin, ispravljate, a ja, kao mlada gospodjica, poslusam Vas i ispravim.


svakog dana u svakom pogledu sve vise napredujemo

ali pile, dozvolices, o nazivu generalne skupstine un je trebalo da te nauce na tvom fakultetu (ako nisu u srednjoj skoli), a ne neki matori cika na blogu...


Dragi ciko, uvek cu pre Vas rado poslusati.
mikimedic mikimedic 12:08 03.09.2011

Re: vidi vidi

Dragi ciko, uvek cu pre Vas rado poslusati.


bas uvek?


mariopan mariopan 12:10 03.09.2011

Re: vidi vidi

a ne neki matori cika na blogu...

Šta pričaš "matori čika" pa juče si tek čet'r banke napunio, samo tri godine stariji od mog sina??

Tek sad si me bacio u bedak
mikimedic mikimedic 12:12 03.09.2011

Re: vidi vidi

Šta pričaš "matori čika" pa juče si tek čet'r banke napunio, samo tri godine stariji od mog sina??mariopan mariopan 12:16 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedicE, deco, deco....
nsarski nsarski 12:19 03.09.2011

Re: vidi vidi

E, deco, deco....

Mariopan, stedi snagu - ovo ce trajati pet setova...
mikimedic mikimedic 12:28 03.09.2011

Re: vidi vidi

Mariopan, stedi snagu - ovo ce trajati pet setova...


nece sarski - nemam ja puno da kazem na ovu temu, dovoljno je vec receno. meni je samo interesantno kako je 'copor' (samo figurativno) sa proslog bloga sad odjednom preko noci poceo da hvali martinu i njeno izvrsno istrazivacko novinarstvo. samo cekam jelicinu reakciju. a i krkarovu (sa tim sto izmedju njihovih reakcija, kao i izmedju njih dvoje uopste, postoji ogromna razlika).

a da budem iskren, ona nije ni bolja ni gora od vecine danasnjih novinara u srbiji, i ovaj tekst je bas na tom nivou. ali vidim da ne prima za zlo kad joj se (mozda i maliciozno) ukaze na greske, sto mi deluje jako pozitivno.
maksa83 maksa83 12:29 03.09.2011

Re: vidi vidi

e sad cekam nastavak produzenog orgazma sa proslog bloga.


3%

:))))))))))
maksa83 maksa83 12:32 03.09.2011

Re: vidi vidi

Mariopan, stedi snagu - ovo ce trajati pet setova...

mariopan mariopan 12:32 03.09.2011

Re: vidi vidi

nsarski
E, deco, deco....

Mariopan, stedi snagu - ovo ce trajati pet setova...

Martina Andjelković Martina Andjelković 12:36 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
Mariopan, stedi snagu - ovo ce trajati pet setova...


nece sarski - nemam ja puno da kazem na ovu temu, dovoljno je vec receno. meni je samo interesantno kako je 'copor' (samo figurativno) sa proslog bloga sad odjednom preko noci poceo da hvali martinu i njeno izvrsno istrazivacko novinarstvo. samo cekam jelicinu reakciju. a i krkarovu (sa tim sto izmedju njihovih reakcija, kao i izmedju njih dvoje uopste, postoji ogromna razlika).

a da budem iskren, ona nije ni bolja ni gora od vecine danasnjih novinara u srbiji, i ovaj tekst je bas na tom nivou. ali vidim da ne prima za zlo kad joj se (mozda i maliciozno) ukaze na greske, sto mi deluje jako pozitivno.


Cudo jedno kako trep-trep tehnologija deluje na starijeg gospodina.
stari92 stari92 12:50 03.09.2011

da dodam ; iz prsta ..

mariopan
mikimedic

E, deco, deco....

koji Horor brate~sestro .. niskofrekfentni zvuci
(u raspon od 4Mzdecibela pa do ~ beskonačno))
izvirutjih vikleropapilotni,mase pod Jorgan,tu,desno ..
I,senke jebene ulične rasvete -radi-ne radi-bacajuće
prizore niskoletećih s krilca,tufere,nadogradjujuće trepavico-kosijane
s osvrtom na nokte,..
Woodo,original!
Mora.
Mora da je san.
A nije.
I beg u zoru na prvu jutarnju kafu,i 'Ziku,dabome ~
I prekorogrdnje u Zoru ..
.. Nisi kupio ovo
..Nisi uradio ono
A,I,oni tvoji ..
..
I,prostor~vremenska zakrivljenos' obesmisli ..

tako,nekako ..
A,Iz ponora Svesti .. trilema ..
Il' da legam uz aspidu ..
Il' da begam ..
Il' da tepam ..
..tako~nekako~

sedeo je,lagano,gledajući naučnopopularne programe.tragajuć' za
propuštenim lekcijama .. o .. hiperbaričnoj komori,načinu za
eliminisanje botokssilikonsih implatanata,krunica,etc.
(s.f.~D))

epilog: Jeb'lovas istraživanje emocionalno oštećećeni/h.

mariopan mariopan 12:54 03.09.2011

Re: vidi vidi

nece sarski - nemam ja puno da kazem na ovu temu, dovoljno je vec receno. meni je samo interesantno kako je 'copor' (samo figurativno) sa proslog bloga sad odjednom preko noci poceo da hvali martinu i njeno izvrsno istrazivacko novinarstvo. samo cekam jelicinu reakciju. a i krkarovu (sa tim sto izmedju njihovih reakcija, kao i izmedju njih dvoje uopste, postoji ogromna razlika).

ONO je bio onaj blog a ovo je sada ovaj blog?

Svako ima pravo da pogreši i svi smo to pravo bar nekada iskoristili, ko manje ko više...

Nismo zlopamtila i nismo je kritikovali zato što je mrzimo nego zato što nam je nešto tamo zasmetalo.

Ovde toga nema i dobija pohvale sasvim zasluženo.

A onaj "produženi orgazam" ne bih pomenula da mi se nije učinilo da uživaš i da sam znala koliko si mlad..
izvinjavaj

Moraću da smanjim zezanje na razumnu meru.
mikimedic mikimedic 13:00 03.09.2011

Re: vidi vidi

A onaj "produženi orgazam" ne bih pomenula da mi se nije učinilo da uživaš i da sam znala koliko si mlad..
izvinjavajdragan7557 dragan7557 13:08 03.09.2011

Re: vidi vidi

mlekac
mikimedic
Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.Miki krece, posto mu je Cerski dodao s centra. Kraljmajmuna jos nije utrcao na teren al' kad krene...

Odoh da nabavim kokice.

EDIT:

Krkar ce, izgleda, da propusti utakmicu - i dalje je na jedrenju.

Slušaj, nemoj mene da svrstavaš u ovu družinu, jer nemam ništa zajedničko sa njima, a i zadnji sam na ovom blogu koji poziva u pomoć verbalne silovatelje.

Ovaj post smatram jednim od najboljih u zadnje vreme pa je to i razlog što reagujem.

Možda u početku malo neshvaćeno, što je vidljivoi iz reakcija:
zoja444
dragan7557


cerski, mislim da je priroda tako uredila da da kad muskarac nece, onda i ne moze. tu je silovanje od strane zena malo teze izvodljivo.

Ili:
looping
Niko ne spori da postoje i silovani muskarci

Ja sporim. Silovani muskarac od strane zene - nije muskarac. Mozda je samo zarobljen u telu muskarca.

Ili:
ivankagrump
Sto rece jedan apsolvent psihologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ako ste u braku onda to nije silovanje

nasilje u braku smatram najvećim poniženjem koje čovek može da nanese svom bračnom partneru.

Onaj ko to čini do sada (a ni sada) nije skoro nikada adekvatno kažnjen zbog nedostatka zakonaske legislative, koja se opet bazira na uvreženim "mišljenjima" "stavovima" i koječemu, što je proizvod negovanja idiotske tradicije.

Zbog toga sam i obratio pažnju na potrebu poznavanja borilačkih veština kako bi se na nasilje moglo odgovoriti adekvatnim kontra nasiljem u cilju odbrane.

Staro uvreženo posle .ebanja nema kajanja, za koje se izgleda svesrdno zalažu mnogi, je čista misinterpretacija realno doživljenog stanja, sa sve posttraumatičnim posledicama.

Mikijevu repliku smatram najgorom njegovom dosadašnjom verbalnom prestacijom na ovom blogu.

cerski
maksa83 maksa83 13:09 03.09.2011

Re: vidi vidi

Slušaj, nemoj mene da svrstavaš u ovu družinu, jer nemam ništa zajedničko sa njima

Cerski, nemoj da si pravi Srbin-selektor.

Pomiri se sa tim da si samo igrač, a da neko drugi sastavlja reprezentaciju.
zilikaka zilikaka 13:15 03.09.2011

Re: vidi vidi

ali vidim da ne prima za zlo kad joj se (mozda i maliciozno) ukaze na greske, sto mi deluje jako pozitivno.

Pa tim pre treba pozdraviti i preokret u reakcijama ostalih.
Zar ne?
..najlakše je sa nekim biti posvađan

EDIT: Nego, meni je malo zasmetalo ovo
„Potrebni su programni pomirenja između žrtve i počinioca. Žrtvama je važno da dobiju odgovore na neka pitanja, na primer, „zašto ja", „zašto si baš mene odabrao". Jedno je kada se u postupku utvrdi njegova odgovornost, ako se on sam apsolutno ne oseća krivim, a drugo je kada on prihvati odgovornost i zna da je učinio nešto, da je naneo neku povredu žrtvi i da sada treba to da ispravi, pa makar izvinjenjem",

Odnosno:
Tokom služenja zatvorske kazne, psiholog ne treba da radi samo sa silovateljem, već i sa partnerom, ukoliko se planira zajednički život nakon izlaska iz zatvora. To je situacija sa dva člana: mužem i ženom


Da li se zaista misli da je posle zatvora moguć nastavak veze?
mikimedic mikimedic 13:17 03.09.2011

Re: vidi vidi

Cudo jedno kako trep-trep tehnologija deluje na starijeg gospodina.sta ces kad sam srbin od glave do pete - volim plavo makar i farbano...

dragan7557 dragan7557 13:29 03.09.2011

Re: vidi vidi

maksa83
Slušaj, nemoj mene da svrstavaš u ovu družinu, jer nemam ništa zajedničko sa njima

Cerski, nemoj da si pravi Srbin-selektor.

Pomiri se sa tim da si samo igrač, a da neko drugi sastavlja reprezentaciju.

Vala makso i pored toga što sam tvoj poštovalac, ovaj put moram da ka'em da nikada nisam bio timski igrač. Uvek strogo individualni sportovi a mesto selektora menja uvek trener ili sparing partner.

Osnovno Aikido pravilo, je da shavtiš da ti tvoj sparing partner poverava svoje telo uz puno poverenje da ovo poverenje nećeš zloupotrebiti.

Drugo osnovno pravilo svih borilačkih veština je puno poverenje u svoje sposobnosti, potpuno negiranje učešća drugih osim protivnika i osvedočenost u svoju nadmoć nad protivnikom.

cerski
docsumann docsumann 13:36 03.09.2011

Re: vidi vidi

nece sarski - nemam ja puno da kazem na ovu temu


nemaš, nemaš, al' ne znači da nećeš
nsarski nsarski 14:31 03.09.2011

Re: vidi vidi

Drugo osnovno pravilo svih borilačkih veština je puno poverenje u svoje sposobnosti, potpuno negiranje učešća drugih osim protivnika i osvedočenost u svoju nadmoć nad protivnikom.


Tamo jos i malim slovima pise: ovo pravilo ne vazi ako vas protivnik poseduje kurblu od Tojote.
docsumann docsumann 14:58 03.09.2011

Re: vidi vidi

Tamo jos i malim slovima pise: ovo pravilo ne vazi ako vas protivnik poseduje kurblu od Tojote


Čak Noris ima profil na teletext-u
dragan7557 dragan7557 15:39 03.09.2011

Re: vidi vidi

nsarski
Drugo osnovno pravilo svih borilačkih veština je puno poverenje u svoje sposobnosti, potpuno negiranje učešća drugih osim protivnika i osvedočenost u svoju nadmoć nad protivnikom.


Tamo jos i malim slovima pise: ovo pravilo ne vazi ako vas protivnik poseduje kurblu od Tojote.

Alo bre, gde si ti živeo ako te neka stoka koja pokušava da nenamenski upotrebi neku alatku može da uplaši?

Umesto da naučiš kako se odmah oduzima ta ista alatka, sa kojom se, doboro (ne lepo) vaspitanoj gospodi preti, pa se onda ista nesvrsishono upotrebi kako bi se dripac upristojio, ti još bez ikakve potrebe plašiš prisutne dame a bogami izgleda i gospodu?

Uzgred verovatno si mislio na dizalicu ili ključ pošto kurbla odavno izađe iz upotrebe.

Kojekude nsarski za tebe u tvojim godinama, po prostoti i efikasnosti, savetujem Krav Maga kurs, kako bi se oslobodio latentnog straha od raznih neumesno upotrebljenih alatki.

Aikido je previše human i elegantan sport za ove potrebe.

Posle pristojnog treninga i usvojenih veština iz dela "Krav Maga self defence" raznorazni polumajmuni sa bejzbol palicama i kurblama će ti biti naprosto pošto ćeš biti u stanju da im batinu a bogami i pištoljagu ili puščetinu prvo oduzmeš, a onda ih sa istim alatom podučiš formama lepog ponašanja koje svakako dugo neće zaboraviti.

A ako budeš kao cenjeni loader:

U svakom slučaju, vredi stalno upozoravati.

i čekao da:
I, sa druge strane, obeshrabrivati nasilnike svim zakonskim i uopšte društvenim mehanizmima.


onda je na mestu strah od kojekavih nasilnih probisveta.

Lek za nasilje nije čekanje, ili prazna nada u zakon već samoodbrana takvog tipa da nasilnik dobro upamti da se nasilje ne isplati.

U ovom slučaju važi pravilo da je batina jedino sredsvto, a strah od prebijanja jedini osećaj koji nasilni gadovi razumeju.

cerski
mrale54 mrale54 15:54 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic


tekstic ko tekstic. ne 'potpisujem bas svaku rec' da ne bi bilo zabune kao na onom blogu, uglavnom nista novo i nista sto vec nismo znali.


Drago mi je da - bar - čitaš komente.
Sad, ako i ovde počne da curi ulje na vatru - bez mene!
Na korektan tekst - biću korektan!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana