Društvo| Hronika| Sex

Mesto zločina: bračni krevet

Martina Andjelković RSS / 03.09.2011. u 09:03

„Osećam ogromnu količinu mržnje i gađenja. Ne mogu da podnesem njegovo prisustvo. Na ovom svetu ja nemam nikoga sem moje bebe. Do skoro sam mislila da imam i njega, da je moj suprug, moja ljubav, a onda je počeo sa grubostima svaki dan. Opirem se koliko mogu, boli me i ne želim ovakav život. Ali trpim zbog našeg deteta, jer se plašim da bi i njemu mogao da naudi. Ne bih volela da mislite da sam monstrum i mazohista. Jednostavno, sada su mi jasne sve one vesti u crnim hronikama. Šta drugo uraditi kada ste žena u bezizlaznoj situaciji i to u državi u kojoj ne postoji zakon? Dođe mi da mu presudim, a onda razmislim - sama sam kriva, sama sam ga birala".

Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Ovakva vrsta seksualnog nasilja u okviru porodice nesumnjivo postoji, ali se o njoj vrlo malo priča, što u medijima, što u doktorskim ordinacijama. Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?

Istorijski gledano, nasilje nad ženama povezano je sa iskonskom podelom na ženu kao slabiju i muškarca kao jačeg. Tu se javlja linija nejednakosti između muškog i ženskog pola. S obzirom da je žena dugo vremena smatrana vlasništvom svog supruga, kome treba da služi i da se povinuje kao kakvom vladaru, nije ni čudo što se na silovanje u braku u Srbiji sve do 2002. godine gledalo kao na nemogući akt.
To nije bio zločin, nije se mogao kazniti i o tome je bilo sramota govoriti.

"Sve je to vezano za neku našu tradiciju. Život u braku u Srbiji uvek je bio pod nekim velom tajne, sakriven od ostalog sveta, jer se uvek smatralo da je sramota da bilo šta izađe u javnost. Taj tradicionalni moral i običaji dugo vremena, pa čak mislim i danas, i pored svih zakona, određuju tok događaja u bračnoj zajednici. U velikom delu Srbije brak funkcioniše po nekim tradicionalnim obrascima koji uopšte nemaju nikakve veze sa savremenim kretanjima", zapaža Žikica Simić, specijalista za medicinsku psihologiju.

Silovanje u braku je na našim prostorima prvi put kriminalizovano tek 2002. godine izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Porodični zakon donet je februara 2005. godine, a počinje da važi jula iste godine. Njime je zamenjen Zakon o braku i bračnim odnosima koji je bio prilično zastareo, jer je donet još 1980. godine. Suština donošenja novog zakona je da se njime uvedu pravni instituti koji nisu bili predviđeni postojećim zakonskim rešenjima, a između ostalog, njime se sankcioniše i silovanje u braku, bez obzira na to da li je brak zaključen ili se radi o vanbračnoj zajednici.

U Hrvatskoj se uveliko razmatra izmena kaznenog zakona, pri čemu bi se za bilo kakav seksualni odnos bez izričitog i obostranog pristanka uskoro moglo završiti u zatvoru. Ako je seksualno nasilje počinjeno nad bračnim ili intimnim partnerom, u budućnosti bi kazna za takav čin trebalo da bude teža nego kada se isto delo učini nekom nepoznatom ili osobi sa kojom napadač ima površan odnos. Tako bi se silovanje u braku, koje u Hrvatskoj do devedesetih uopšte nije bilo kažnjivo, izjednačilo sa silovanjem izvan sopstvenog doma, pa bi se pretvorilo u otežavajuću okolnost.

U Južnoafričkoj republici situacija je na ovom polju dramatična; nešto više od trećine muškaraca priznalo je silovanje. Devedeset odsto njih veruje da žena mora da sluša svog muža, a šezdeset odsto žena se sa time slaže. Čvrsti patrijarhat probija sve barijere i postaje ekstreman. Polovina tamošnjih muškara i žena smatra da je silovanje u braku moguće; oko 39 odsto muškaraca i 30 odsto žena tvrdi da žena ne može i ne sme da odbije seks sa svojim mužem. Zanimljivo je da 20 odsto muškaraca i 16 odsto žena smatra da su u nekim slučajevima silovanja žene to i htele. Kada se svi podaci uzmu u obzir, očigledna je tradicija po kojoj muškarci misle da je opravdano koristiti nasilje nad ženama, a sve veći broj žena to odobrava.

U Severnoj Australiji silovanje u braku inkriminisano je 1978. godine, u Škotskoj 1982. godine, Engleskoj 1991, a u svim državama SAD 1994. godine (iako je u nekim državama SAD postojao zakon koji sankcioniše silovanje u braku još kasnih sedamdesetih).

Silovanje ili ne?
Viktimološko društvo Srbije radilo je istraživanja o nasilju u porodici u Srbiji 2001. godine i u Vojvodini prošle godine. Istraživanje je izvedeno na uzorku od 516 punoletnih žena na teritoriji APV, obuhvaćeno je 7 gradova i oko 40 sela u njihovoj okolini. One su tu govorile o svim vrstama nasilja, pa i o seksualnom nasilju u širem smislu. Na osnovu toga, iz Udruženja su ih svrstavali u neke kategorije, pa se među njima našlo i silovanje.

Dr Sanja Ćopić, istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije kaže da su tada dobili rezultate da je 9,1 odsto ispitanica bilo žrtva seksualnog nasilja u okviru svoje porodice. To, naravno, nisu prijavile organima reda, nego su se poverile istraživačicama. „Žene su nam priznale da su u najvećem broju slučajeva, čak preko 80 odsto, neki oblik seksualnog nasilja doživljavale od svojih partnera, bračnih i vanbračnih. Najviše njih je reklo da je doživelo seksualni odnos protiv svoje volje (59,6 %), a 10,6 % nam je reklo da su bile baš žrtve silovanja", ističe dr Sanja Ćopić.

Ovde se postavlja pitanje - gde je tu razlika? Iz Viktimološkog društva su se kategorije kreirale, kako su im žrtve govorile. Međutim, prema krivičnom zakonu, da bi postojalo krivično delo silovanja, žrtva mora da pruža otpor. „Ako žena ne pristaje, ali protiv svoje volje, ipak, ulazi u seksualni odnos, to se iz perspektive prava teško može kvalifikovati kao krivično delo silovanja zato što žena ne pruža otpor nasilniku bez obzira što je to njen muž ili partner", kaže dr Ćopić.

Ona kaže još da je, tokom istraživanja, 12,8 odsto žena reklo da su imale seksualni odnos koji im nije odgovarao ili koji ih je povređivao, pa se takođe postavlja pitanje: gde je razgraničenje u odnosu na silovanje?

Sa druge strane, specijalista za medicinsku psihologiju, Žikica Simić, ističe mogućnost još većeg nasilja sa tragičnim posledicama ukoliko žrtva pruži otpor, jer je agresor uglavnom nasilnik koji ne preza ni od čega da bi dobio ono što želi.

„Seks i grad" momenat
Pored rigidne tradicije, ono što otežava da se silovanje u braku, ne samo u Srbiji, već i šire, shvati kao zločinački akt, sigurno je i momenat modernosti koji vuče stereotip o ženama koje uživaju u agresivnom seksualnom odnosu. Rečenice „žene kažu NE, a ustvari misle DA" i „dužnost žene je da pruža seks" probijaju se kroz našu kulturu preko pornografskih medija i modernog načina života. I skoro da postaju sasvim normalna stvar. Takve poruke mogu makar malo da utiču na muškarce da ignorišu žensko opiranje, pa se jači pol brani time da žene „šalju pogrešne signale".

Grubo upražnjavanje seksualnih radnji često i ginekolozima otežava da razaznaju željene od neželjenih odnosa. „Silovanje može da se pretpostavi na osnovu eventualnih povreda genitalija i okolnog predela. Međutim, te povrede često mogu da budu odraz malo grubljih, željenih seksualnih igara", ističe Vesna Mladenović, specijalistkinja ginekologije i akušerstva.

Ipak, kada ginekolog uoči ozbiljnije povrede na ženi, dužan je da postupi po lekarskoj etici, zaobilazeći donekle lekarsko pravilo o diskreciji, jer kada je život osobe u pitanju, stupa na snagu ona „da je gledati zlo, a ne preduzimati ništa, isto što i činiti zlo". „Osoba koja prijavi silovanje, najpre prijavljuje prvo policiji, a zatim u pratnji službenih lica dolazi na pregled. Ako bi osoba došla pravo u bolnicu sa težim povredama i navela silovanje kao razlog, slučaj bismo morali da prijavimo", kaže Vesna Mladenović.

Istog je mišljenja i Dobrivoje Mladenović, psiholog i porodični terapeut: „Svaki razgovor između klijenta i psihologa/porodičnog psihoterapeuta je tajna, osim kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo".

Strah jači od prijave

Neosporno je da se silovanje u braku dešava iza ulaznih vrata nekih srpskih porodica, ali je teško doći do podataka o tome. Zašto? Odgovor možemo naći u tradiciji srpskog naroda i shvatanja porodice, ali i u strahu koji kod žrtve, u takvoj situaciji, lako nadjača želju za slobodom.

Kod žrtava postoji strah od eskalacije nasilja. Ako nisu na sigurnom, njima može da preti još veće nasilje", smatra dr Ćopić i dodaje: „Tu su i problemi egzistencijalne prirode - ako žena nema gde da ode, ona nema alternativu. Javlja se i sramota i jedan drugi strah - da joj se neće verovati, naročito ako je slučaj da je nasilnik društveno vrlo fina, poštena i prihvaćena osoba. Ponekad postoji i vera u to da će se on popraviti, naročito u situaciji kada je reč o dugotrajnom nasilju kada se smenjuju periodi toplo-hladno".

Ovde se posebno ističe momenat u kome se na okruženje gleda kao na čaršiju, gde priče kruže, a niko ne bi voleo da bude deo njih, makar ne u negativnom kontekstu. Seksualno nasilje u Srbiji je još uvek jedna od tabu tema koja se pokreće tek silom prilika. Tako se stvara zid između zakona i počinioca ovog nedela, pa je teško uopšte ustanoviti koliko je to retka ili česta pojava.

Iz Viktimološkog društva pominju čak i da neke žene silovanje u braku ne percipiraju kao nasilje, a kamoli ga prijavljuju. Tačnije, postoje one koje shvataju da je seks moranje i bračna obaveza, čak i kada im nije do toga. Iz ovog Društva, međutim, kažu da nije takva situacija samo kod nas, već i u zemljama u regionu.
Žene se retko odvaže da prijave svog muža zbog toga što su, pre svega, ekonomski zavisne od njega. Tako je u 70 odsto brakova. U slučaju da žena prijavi muža, ona se plaši osvete, napuštanja, odvajanja od dece i izbacivanja iz kuće što bi je dovelo u još goru situaciju. Zato ona bira da trpi i ćuti, pa se polako gubi u toj nekoj svojoj tragičnoj situaciji", smatra psiholog Simić.

Psihološkinja Jasmina Ljubović iz Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu podršku ženama navodi nekoliko razloga za neprijavljivanje silovanja u braku: „Nekada je to strah, nekada sramota, nekad ljubav prema nasilniku i želja da će se promeniti. Nekada misle da su one krive i da su same izazvale to nasilje, a dešava se i da ne veruju institucijama i misle da ne mogu da dokažu nasilje".

Nekada i sama prijava ove vrste nasilja, pa čak i ako to dođe do suda i čak se i presudi, ne mora da znači kraj problema za žrtvu. „Seksualno nasilje se u tim slučajevima ne tretira kao delo nasilja u porodici, već kao krivično delo silovanja, kao neki oblik seksualnog delikta", kaže dr Sanja Ćopić. Ona ukazuje i na problem uslovne slobode za nasilnika, jer je tada žrtva u potencijalnoj opasnosti. Zato je potrebno da se problem trajno reši.

U Porodičnom zakoniku postoje mere zaštite od nasilnika u porodici koje, kada bi se primenjivale na pravi način i u potpunosti, mnogo bi doprinele sigurnosti i zaštiti žrtve. Ako ona nema gde da ode, ako nema podšku najužeg okruženja, nema rešeno egzistencijalno pitanje, ona će pre trpeti nasilnika i ostati sa njim. U tom smislu, kaznenim merama država može mnogo više da pomogne".

Profil agresora
Psiholog Žikica Simić je tokom svoje karijere imao prilike da radi uglavnom sa počiniocima silovanja u braku. „To je čovek povećane agresivnosti, ima mali prag tolerancije, mora svoje potrebe da zadovolji odmah, bez ikakvog čekanja", kaže on i ističe da je i alkohol važna komponenta u celoj priči, a možda i neko razočaranje koje agresor trpi u svim oblastima života, pa se onda to nekako fokusira na porodicu koja postaje poligon za ispoljavanje nagomilane agresije. Simić navodi i da ovaj globalni profil silovatelja nije vezan za socijalne nivoe; ima ih u najvišim, kao što ih ima i u najnižim ekonomskim krugovima.

Zatvorska kazna negde pomogne, a negde ne pomogne. „Ako je počinilac takvog dela psihički izvitoperena ličnost, patološka ličnost, opterećena nekom psihopatologijom ovog ili onog tipa, onda zatvorska kazna sama po sebi neće mnogo da pomogne. Ukoliko je, pak, počinilac takvog dela situaciono, bio je pijan ili pod uticajem opijata, onda jedna takva kazna možda i može da pomogne. Tokom služenja zatvorske kazne, psiholog ne treba da radi samo sa silovateljem, već i sa partnerom, ukoliko se planira zajednički život nakon izlaska iz zatvora. To je situacija sa dva člana: mužem i ženom. Treba rasvetliti pojedinačno šta i kako dalje", kaže Žikica Simić.

Ukoliko ste doživeli silovanje:
1. Idite na sigurno mesto
2. Pozovite policiju
3. Pozovite prijateljicu/prijatelja ili nekog iz porodice
4. Sačuvajte fizičke dokaze - ne tuširajte se i ne ispirajte polni organ
5. Sačuvajte odeću koju ste nosili u vreme napada
6. Ne pomerajte predmete u prostoru gde se napad dogodio
7. Idite u bolnicu
8. Potražite informacije, savet i pravnu pomoć

S. O. S.
Činjenica je da, ukoliko želi da izađe iz začaranog kruga, prvi korak mora da napravi žrtva. Za to treba puno hrabrosti i odbacivanje bilo kakvih spoljnih faktora koji bi je naveli da u tom momentu ne razmišlja o sebi i svojoj slobodi.

Iz Viktimološkog društva Srbije volonteri najpre stupaju u kontakt sa žrtvama preko telefona i pružaju im podršku. Ukoliko se pokaže potreba da se sa žrtvom obavi razgovor „lice u lice", onda se zakazuje sastanak u kancelariji. Oni žrtvi pokušavaju da pruže emotivnu podršku i da je kroz osnažujući razgovor navedu da nije sama, da nije jedina, da ima i drugih koji trpe razne vidove viktimizacije i da neko rešenje može da se nađe. Nikada ne nude gotova rešenja, niti savetuju, iz Društva daju informacije i predočavaju mogućnosti, a odluka koja se donosi uvek je na žrtvi. Ove usluge su besplatne, a anonimnost i sigurnost podataka je zagarantovana. Iz ove organizacije žrtvu dalje mogu da upute na druge institucije, pravne ili psihološke.
Druže sudija...

Kako kaže dr Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, mali postotak slučajeva silovanja u braku stigne na sud.

Kazna za osnovni oblik silovanja je između 2 i 10 godina zatvora, ali sudovima uvek ostaje mogućnost da na osnovu procene izreknu kaznu u ovom, prilično velikom intervalu. U nekim slučajevima je moguće zatvorsku kaznu zameniti uslovnom i izvršilac tada ostaje na slobodi. „Naša kaznena politika uopšte je takva da se kazne izriču bliže zatvorskom minimumu tj. kod donje granice", kaže ona.

Međutim, kao što je i rekao psiholog Simić, tako i dr Ćopić sumnja u delotvornost čak i duže zatvorske kazne, ukoliko u tim zatvorima nema odgovarajućih programa za nasilnike, pogotovo za silovatelje. Ona veruje da i kada nasilnik izađe na slobodu, sa njim je potrebno raditi, jer kod njega postoji problem koji ne može da se reši zatvorskom kaznom. „Potrebni su programni pomirenja između žrtve i počinioca. Žrtvama je važno da dobiju odgovore na neka pitanja, na primer, „zašto ja", „zašto si baš mene odabrao". Jedno je kada se u postupku utvrdi njegova odgovornost, ako se on sam apsolutno ne oseća krivim, a drugo je kada on prihvati odgovornost i zna da je učinio nešto, da je naneo neku povredu žrtvi i da sada treba to da ispravi, pa makar izvinjenjem", smatra dr Ćopić.

Ipak, rastezanje sudskog postupka i izricanje malih kazni može da bude i poruka žrtvama da ne prijavljuju nasilje. To su uglavnom postupci koji dugo traju, a pitanje je da li će nasilnik otići u zatvor jednu, dve ili tri godine. Žrtve dugo žive u strahu da će se nasilnik vratiti i ponoviti „agresiju u bračnom krevetu".

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i jedno prema drugome treba da postupaju u duhu bratstva".
(Opšta deklaracija o pravima čoveka usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine)

Napisala: Martina Anđelković
Istraživali: Martina Anđelković, Aleksandra Bogdanović, Danijela Pejatović, Stefan Trifunović, Mirjana-Đurđa Stojnov i Sanja Zrnić

Fotografija - http://www.flickr.com/photos/patrickreza/

 

AtačmentiKomentari (384)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

freehand freehand 16:01 03.09.2011

Re: vidi vidi

U ovom slučaju važi pravilo da je batina jedino sredsvto, a strah od prebijanja jedini osećaj koji nasilni gadovi razumeju.

Nemaš ti pojma, moj Cerski.
Kad On, Goloruki, hrupi u kavanu...
Pa pripita:
"Ko je piso ovo sranje na zidu, i u konačnici - gdje je ovdje klozet!"
A svi se useru na licu mesta, ništa čučavac, poljski, češki...
Eh, kakva su to vremena bila...
nsarski nsarski 16:19 03.09.2011

Re: vidi vidi

Alo bre, gde si ti živeo ako te neka stoka koja pokušava da nenamenski upotrebi neku alatku može da uplaši?


Ma ne plasim se uopste. Jedan moj drug, Rus, Misha Kalasnjikov, kaze da su borilacke vestine prevazidjene. Ima i manje agresivnih nacina, naravno:


Nego, jel' tebe trenirao Mosad kad si na tripu sa Krav Maga?
mariopan mariopan 16:29 03.09.2011

Re: vidi vidi

maksa83

Makso, dobaci jedne naočaVe ništa ne vidim?
dragan7557 dragan7557 17:08 03.09.2011

Re: vidi vidi

nsarski
Alo bre, gde si ti živeo ako te neka stoka koja pokušava da nenamenski upotrebi neku alatku može da uplaši?


Ma ne plasim se uopste. Jedan moj drug, Rus, Misha Kalasnjikov, kaze da su borilacke vestine prevazidjene. Ima i manje agresivnih nacina, naravno:


Nego, jel' tebe trenirao Mosad kad si na tripu sa Krav Maga?

Mosad nije ali Haim Gidon jeste, i to još poprilično davno.

Uzgred tvoj prikan Kalašnjikov nije dobro obavešten, u zapadnoj demokratiji kao i u Srbiji je samoodbarana predpostavka normalnog života i oslobođenog od nepotrebnog straha.

Vidiš sa 65 godina koliko ja imam sam shvatio da svaki gorila koji je uobrazio da je "žestok momamk" ima latentni ugursuzluk i htenje da iz čistog mira bije penzionere, jebiga smatra da su lak plen kao i deca.

Kao pristojno vaspitan čovek, kad sam pre dosta godina vi'do, da je ćar hebo vajdu, borilačke veštine su mi postale opsesija, koja traje i danas.

Ima jedna stara: "u socijalizmu se o sigurnosti brine država, dok u kapitalizmu o svojoj sigurnosti se brine onaj ko ima para da istu plati" a što je osobito danas vidljivo.

cerski

alselone alselone 18:15 03.09.2011

Re: vidi vidi

al' nema veze, vazno je da si rodno senzitivna.


moram i ovde da iskazem svoje divljenje do imbecilnosti terminom sa nekog od proslih blogova - "lovkinja"!
JE fuckin' BOTE! LOVKINJA!
dragan7557 dragan7557 18:21 03.09.2011

Re: vidi vidi

freehand
U ovom slučaju važi pravilo da je batina jedino sredsvto, a strah od prebijanja jedini osećaj koji nasilni gadovi razumeju.

Nemaš ti pojma, moj Cerski.
Kad On, Goloruki, hrupi u kavanu...
Pa pripita:
"Ko je piso ovo sranje na zidu, i u konačnici - gdje je ovdje klozet!"
A svi se useru na licu mesta, ništa čučavac, poljski, češki...
Eh, kakva su to vremena bila...

E dobra stara kurbla vremena..........

cerski
dragan7557 dragan7557 19:38 03.09.2011

Re: vidi vidi

freehand 17:01 03.09.2011
Re: vidi vidi

U ovom slučaju važi pravilo da je batina jedino sredsvto, a strah od prebijanja jedini osećaj koji nasilni gadovi razumeju.


Nemaš ti pojma, moj Cerski.
Kad On, Goloruki, hrupi u kavanu...Sunce ti žarko, k'o Velja Ilić na televiziju?

cerski
mlekac mlekac 22:03 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
mlekac, my dear - ako nisi ukapirala, moj komentar nije upucen martini, upucen je vama.Pazi njega! Pa kako mislis da branim titulu sindroma ako pokazem da sam ODMAH ukapirala?

Taknuto-maknuto! Dao si mi titulu, sad ima da je trpis!
mlekac mlekac 22:08 03.09.2011

Re: vidi vidi

dragan7557
mlekac
mikimedic
Dobar dan i Vama.


i tebi, novinarkinjo.Miki krece, posto mu je Cerski dodao s centra. Kraljmajmuna jos nije utrcao na teren al' kad krene...

Odoh da nabavim kokice.

EDIT:

Krkar ce, izgleda, da propusti utakmicu - i dalje je na jedrenju.

Slušaj, nemoj mene da svrstavaš u ovu družinu, jer nemam ništa zajedničko sa njima, a i zadnji sam na ovom blogu koji poziva u pomoć verbalne silovatelje.

cerski


Dobro Cerski, sto se odmah primas? Zar nije jedno od pravila borilackih vestina da se, ako je moguce, protivnik prvo odmeri, pa se tek onda zalece?

U stvari, u Aikidu se ni ne zalece, zar ne? Ceka se da se protivnik zaleti pa se sila njegovog napada koristi protiv njega... Tako nekako.

Nije li bas to razlog sto je Aikido jedna od retkih borilackih vestina u kojoj vestina dominira nad snagom i velicinom?

Zato, drugi put, kad se zezamo - ne zaleci se. Ne prilici jednom Aikidoki da bude TOLIKO ishitren.

A sto se mikija tice - eno, cak mu je i Karagaca dao preporuku. Nece ti pasti kruna s glave sto si se nasao u istoj recenici sa njim.
freehand freehand 22:09 03.09.2011

Re: vidi vidi

Nego, jel' tebe trenirao Mosad kad si na tripu sa Krav Maga?

Ne zajebavaj se sa Cerskim!
Samit nesvrstanih idealna je prilika da se podsetimo čuvenog incidenta kad je predsednik Hong Konga morao da zove druga Titu ne bi li Cerski prestao da Brus Liju javno lupa čvengere ispred bijoskopa!
mlekac mlekac 22:10 03.09.2011

Re: vidi vidi

nsarski
Drugo osnovno pravilo svih borilačkih veština je puno poverenje u svoje sposobnosti, potpuno negiranje učešća drugih osim protivnika i osvedočenost u svoju nadmoć nad protivnikom.


Tamo jos i malim slovima pise: ovo pravilo ne vazi ako vas protivnik poseduje kurblu od Tojote.


Kako za koga - kod mog Zmua ni pajser nije uspeo...

(Mozda zato sto je majstor DVE borilacke vestine? )
mlekac mlekac 22:17 03.09.2011

Re: vidi vidi

freehand
Nego, jel' tebe trenirao Mosad kad si na tripu sa Krav Maga?

Ne zajebavaj se sa Cerskim!
Samit nesvrstanih idealna je prilika da se podsetimo čuvenog incidenta kad je predsednik Hong Konga morao da zove druga Titu ne bi li Cerski prestao da Brus Liju javno lupa čvengere ispred bijoskopa!


Free - sad ces na popravni iz Martial Arta!

Sve si izbrko!

Vidis da je Cerski u japansko-izraelskom fazonu, a ti mesas Lija sa kineskim, a vidim gore i Docs poteze Chaka sa korejskim vestinama...

Ne moz' to tako!
dragan7557 dragan7557 22:30 03.09.2011

Re: vidi vidi

Dobro Cerski, sto se odmah primas? Zar nije jedno od pravila borilackih vestina da se, ako je moguce, protivnik prvo odmeri, pa se tek onda zalece?

Dakle verujem kad bi borilačke veštine bile dopisni sport, onda bi bilo tako a recimo freeki bi uvek pobeđivao osobito kad pošta kasni.
A sto se mikija tice - eno, cak mu je i Karagaca dao preporuku.

Vala može mu i Sveti Pera dati preporuku, to meni ništa ne znači. Neotesan, provokativan odnos prema nekoj dami nije u redu.

cerski
mikimedic mikimedic 22:41 03.09.2011

Re: vidi vidi

Pazi njega! Pa kako mislis da branim titulu sindroma ako pokazem da sam ODMAH ukapirala?

Taknuto-maknuto! Dao si mi titulu, sad ima da je trpis!mlekac mlekac 23:06 03.09.2011

Re: vidi vidi

dragan7557
Dobro Cerski, sto se odmah primas? Zar nije jedno od pravila borilackih vestina da se, ako je moguce, protivnik prvo odmeri, pa se tek onda zalece?

Dakle verujem kad bi borilačke veštine bile dopisni sport, onda bi bilo tako a recimo freeki bi uvek pobeđivao osobito kad pošta kasni.
A sto se mikija tice - eno, cak mu je i Karagaca dao preporuku.

Vala može mu i Sveti Pera dati preporuku, to meni ništa ne znači. Neotesan, provokativan odnos prema nekoj dami nije u redu.

cerski


Pravo da ti recem - u mom slucaju nisu dopisni nego doslusni sport!

Kad cetvrt veka slusas o zahvatima, polugama, blokadama, stilovima, skolama, udarcima, ciscenjima...

Ma uvuce se to pod kozu, nema veze sto nisam vezbala nista jos od II srednje kad sam imala poslednju pobednicku borbu cistim dorcolskim ulicnim.

Nego, moracu ja tebe da zovnem na kaficu sa Zmuom i kumom, pa sedite vas trojica i onako, majstorski, bistrite taktike, a ja cu taman da imam alibi da zbrisem sa zeMskim drustvom na partiju caskanja. Moze?
mlekac mlekac 23:07 03.09.2011

Re: vidi vidi

mikimedic
Pazi njega! Pa kako mislis da branim titulu sindroma ako pokazem da sam ODMAH ukapirala?

Taknuto-maknuto! Dao si mi titulu, sad ima da je trpis!
dragan7557 dragan7557 10:56 04.09.2011

Re: vidi vidi

Nego, moracu ja tebe da zovnem na kaficu sa Zmuom i kumom, pa sedite vas trojica i onako, majstorski, bistrite taktike, a ja cu taman da imam alibi da zbrisem sa zeMskim drustvom na partiju caskanja. Moze?

Vala , ako ima nešto što mrzim i čega se zgražavam, onda je to sedenje u kafićima uz obavezno nagvaždanje.

Jedino moja unuka može da me privoli da sednem u kafić, zbog sladoleda ili soka.

cerski
mlekac mlekac 11:05 04.09.2011

Re: vidi vidi

dragan7557
Nego, moracu ja tebe da zovnem na kaficu sa Zmuom i kumom, pa sedite vas trojica i onako, majstorski, bistrite taktike, a ja cu taman da imam alibi da zbrisem sa zeMskim drustvom na partiju caskanja. Moze?

Vala , ako ima nešto što mrzim i čega se zgražavam, onda je to sedenje u kafićima uz obavezno nagvaždanje.

Jedino moja unuka može da me privoli da sednem u kafić, zbog sladoleda ili soka.

cerskiKafica, cerski, ne kafić!

Ni mi ne sedimo po kafićima.

Kafa se kod nas pije u stanu - po zelji na terasi, il' ako je nekom bas stalo, moze u parkicu iza zgrade - stavili nam bas lepe stolove i klupice.
dragan7557 dragan7557 11:25 04.09.2011

Re: ako je i od tebe mnogo je

freehand
Nego, jel' tebe trenirao Mosad kad si na tripu sa Krav Maga?

Ne zajebavaj se sa Cerskim!
Samit nesvrstanih idealna je prilika da se podsetimo čuvenog incidenta kad je predsednik Hong Konga morao da zove druga Titu ne bi li Cerski prestao da Brus Liju javno lupa čvengere ispred bijoskopa!

Jebiga toliku skromnost sa tvoje strane nisam očekivao! Da meni pripisuješ svoje zasluge, i to skromnosti radi, zbilja ne mogu da prihvatim.

cerski
dragan7557 dragan7557 11:34 04.09.2011

Re: vidi vidi

mlekac
dragan7557
Nego, moracu ja tebe da zovnem na kaficu sa Zmuom i kumom, pa sedite vas trojica i onako, majstorski, bistrite taktike, a ja cu taman da imam alibi da zbrisem sa zeMskim drustvom na partiju caskanja. Moze?

Vala , ako ima nešto što mrzim i čega se zgražavam, onda je to sedenje u kafićima uz obavezno nagvaždanje.

Jedino moja unuka može da me privoli da sednem u kafić, zbog sladoleda ili soka.

cerskiKafica, cerski, ne kafić!

Ni mi ne sedimo po kafićima.

Kafa se kod nas pije u stanu - po zelji na terasi, il' ako je nekom bas stalo, moze u parkicu iza zgrade - stavili nam bas lepe stolove i klupice.

Još gore, elem kafe pijem samo ujutro na sabajle po ustajanju 3 šolje.

cerski
alselone alselone 07:04 05.09.2011

Re: vidi vidi


koja okrutna i rutinska 7557 ispala!
ulicno_pojacanje ulicno_pojacanje 12:33 03.09.2011

Odoh po...

Cerealije, bezmasni jogurt, ovsene pahuljice i kojekakvu zdravu hranu(kokice i pivo su aut )

Vidim da ce rasprava uskoro otici u OT pa da budem spreman :)

Nasilje u porodici, kao tema. Postoji uvek ali bas to okruzenje od ljudi stvara i budi u njima to sto jesu, na dobro ili na lose :)

Ako je covek sam po sebi predodredjen za nesto i ako ga od batina sakloni normalan socijalni radnik, bice od njega nesto. Ako je socijalni radnik dileja da pojasnim neko ko odradjuje posao(raditi i odradjivati jesu razliciti pojmovi) onda ce to dete imati jos gore detinjstvo nego sto je imalo :) smejem se jer da placem ne mogu i necu. Sami ljudi snose posledice svojih odluka, zive zivot da parafraziram Ivu Andrica :)

nego gde sam stao...ah da, radnja zdrave hrane i jogurt od soje pride :)
mrdax mrdax 13:19 03.09.2011

Povratak otpisane

Welcome back.
Ovaj tekst je za klasu bolji od onog prethodnog.
Nadam se da ces tako nastaviti.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 14:01 03.09.2011

Brak je prevaziđena institucija..

Svojevremeno, negde krajem sedamdesetih godina, donet je Zakon o braku i porodičnim odnosima,koji je pokušavao da unese neke nove pravne standarde i forme, za razliku od prethodnih koje su više ličile na horor nego ravnopravnost među polovima i bračnim partnerima. Zakon je najpre donet u Sloveniji pa u Hrvatskoj, a kasnije i u drugim republikama bivše SFRJ. Tada sam tek počeo raditi kao mlad socijalni radnik, i dopalo me je da u jednom malom gradu u Hrvatskoj, odnosno u Centru za socijalni rad u tome gradu "vršim mirenje bračnih drugova"..Nisam bio oženjen, imao sam tek 24 godine,tanko životno iskustvo i nekako, imao sam uvek neku tremu kad je trebalo da suočavam partnere, a naročito kad trebam donositi odluke ili predloge o dodeli dece na brigu i čuvanje..
No, tada, već, nakon što sam taj posao radio nekoliko meseci...imao sam potpuno jasno formirano mišljenje da je brak prevaziđena institucija i da njega uopšte ne treba samog po sebi zakonski regulisati. Zakonski treba regulisati porodicu kao zajednicu življenja i obaveze unutar te zajednice, ali brak, apsolutno ne...
Brak je jedna religijska zajebancija, sračunata isključivo na mušku dominaciju, kojoj je istekao rok trajanja...I jedno tragično polje u kome se, pod zaštitom crkvenih kanona i zakonske regulative dogodi više nasilja nego u bilo kom drugom segmentu ljudskog života i prakse..Više čak nego u najdugotrajnijim građanskim ratovima...
I zbog toga, a u smislu daljnjeg osvajanja slobode, što je stalna ljudska težnja, to treba ukinuti kao instituciju, ali je neophodno regulisati odnose i obaveze prema deci, zajedničkoj imovini i partnerskim odnosima između ljudi, kao i u svakom drugom partnerskom poslu...Ako me razumete...
nsarski nsarski 14:29 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Ako me razumete...

Ybg., Dragec, ja te nisam razumeo nista. Brak ukinuti?! Dekretom? Kao ono: nema vise braka, sada ste porodica! Voleo bih ako bi ovo razradio, pliz...

P.S. Nego, ti si odlucivao o dodeli dece, tako mlad i bracno neiskusan? Wow, cestitam!
mariopan mariopan 14:51 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

I zbog toga, a u smislu daljnjeg osvajanja slobode, što je stalna ljudska težnja, to treba ukinuti kao instituciju, ali je neophodno regulisati odnose i obaveze prema deci, zajedničkoj imovini i partnerskim odnosima između ljudi, kao i u svakom drugom partnerskom poslu...Ako me razumete...

Ovo u našem Zakonu već postoji, nime, naš Zakon podjednako (ravnopravno) uvažava i tretira bračnu i vanbračnu zajednicu.
Ljudima je ostavljena sloboda da se venčavaju ili ne...ali verujem da to znaš?
ecchi ecchi 15:23 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Brak je jedna religijska zajebancija, sračunata isključivo na mušku dominaciju, kojoj je istekao rok trajanja...I jedno tragično polje u kome se, pod zaštitom crkvenih kanona i zakonske regulative dogodi više nasilja nego u bilo kom drugom segmentu ljudskog života i prakse..Više čak nego u najdugotrajnijim građanskim ratovima...


Pre bi bilo politicka zajednica nego religijska. Ili ekonomska. Jer osnova braka je uvek bila spajanje porodica, kao sto se kroz istoriju moze videti na dvorovima, gde su se politicki ugovori uvek pratili brakom. Ili, miraz za devojku npr. A religija je tu samo gurnula svoju ruznu glavu i jos vise iskomplikovala stvari.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:30 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

mariopan
I zbog toga, a u smislu daljnjeg osvajanja slobode, što je stalna ljudska težnja, to treba ukinuti kao instituciju, ali je neophodno regulisati odnose i obaveze prema deci, zajedničkoj imovini i partnerskim odnosima između ljudi, kao i u svakom drugom partnerskom poslu...Ako me razumete...

Ovo u našem Zakonu već postoji, nime, naš Zakon podjednako (ravnopravno) uvažava i tretira bračnu i vanbračnu zajednicu.
Ljudima je ostavljena sloboda da se venčavaju ili ne...ali verujem da to znaš?

Aha...postoji...jesam ja rekao da ne postoji...
Nego, šta te prvo pitaju "kad bi nešto htela"... Izvod iz matične knjige venčanih...A kad bi tražila nešto "kao vanbračni partner", hajde, pošteno kaži, koliko bi milenijuma trebalo da to iskamčiš...a zamisli, još da nemaš dece i da si tu bila samo koju godinu...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:33 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

ecchi
Brak je jedna religijska zajebancija, sračunata isključivo na mušku dominaciju, kojoj je istekao rok trajanja...I jedno tragično polje u kome se, pod zaštitom crkvenih kanona i zakonske regulative dogodi više nasilja nego u bilo kom drugom segmentu ljudskog života i prakse..Više čak nego u najdugotrajnijim građanskim ratovima...


Pre bi bilo politicka zajednica nego religijska. Ili ekonomska. Jer osnova braka je uvek bila spajanje porodica, kao sto se kroz istoriju moze videti na dvorovima, gde su se politicki ugovori uvek pratili brakom. Ili, miraz za devojku npr. A religija je tu samo gurnula svoju ruznu glavu i jos vise iskomplikovala stvari.

To je tako bilo na dvorovima...dvorovi nikada nisu reprezentovali pravi život..
Institualizacija braka je strogo religijski izvor...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:37 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Ybg., Dragec, ja te nisam razumeo nista. Brak ukinuti?! Dekretom? Kao ono: nema vise braka, sada ste porodica! Voleo bih ako bi ovo razradio, pliz...

Čim se makneš sa terena fizike, ti redovno "omašiš"...
Ali evo...Dovoljno je da Zakonom ne regulišeš brak...nemaš šta uninuti...
Razumeš, Šarski...
P.S. Nego, ti si odlucivao o dodeli dece, tako mlad i bracno neiskusan? Wow, cestitam!

Da...i radio sam to u skladu sa svojim najboljim mogućnostima..nije bilo nekog boljeg tamo gde sam radio...
A što se braka tiče, ja ni danas nisam u braku, mada sa istom ženom živim u vanbračnoj zajednici već 29 godina...
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:40 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Drago Kovacevic
Ybg., Dragec, ja te nisam razumeo nista. Brak ukinuti?! Dekretom? Kao ono: nema vise braka, sada ste porodica! Voleo bih ako bi ovo razradio, pliz...

Čim se makneš sa terena fizike, ti redovno "omašiš"...
Ali evo...Dovoljno je da Zakonom ne regulišeš brak...nemaš šta uninuti...
Razumeš, Šarski...
P.S. Nego, ti si odlucivao o dodeli dece, tako mlad i bracno neiskusan? Wow, cestitam!

Da, ali uslovno.Na moj predlog je to radio sud, u konačnici...i radio sam to u skladu sa svojim najboljim mogućnostima..nije bilo nekog boljeg tamo gde sam radio...a voleo bih da to nisam radio jer je jako stresno i troši čoveka...
A što se braka tiče, ja ni danas nisam u braku, mada sa istom ženom živim u vanbračnoj zajednici već 29 godina...

mariopan mariopan 15:42 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Drago Kovacevic
mariopan
I zbog toga, a u smislu daljnjeg osvajanja slobode, što je stalna ljudska težnja, to treba ukinuti kao instituciju, ali je neophodno regulisati odnose i obaveze prema deci, zajedničkoj imovini i partnerskim odnosima između ljudi, kao i u svakom drugom partnerskom poslu...Ako me razumete...

Ovo u našem Zakonu već postoji, nime, naš Zakon podjednako (ravnopravno) uvažava i tretira bračnu i vanbračnu zajednicu.
Ljudima je ostavljena sloboda da se venčavaju ili ne...ali verujem da to znaš?

Aha...postoji...jesam ja rekao da ne postoji...
Nego, šta te prvo pitaju "kad bi nešto htela"... Izvod iz matične knjige venčanih...A kad bi tražila nešto "kao vanbračni partner", hajde, pošteno kaži, koliko bi milenijuma trebalo da to iskamčiš...a zamisli, još da nemaš dece i da si tu bila samo koju godinu...

Eh, iovako ti treba milenijum da iskamčiš bilo šta, samo ne verujem da je institucija braka prevaziđena.
Ne treba ekstreme uzimati za primer, mnogo je više uspešnih brakova i porodica nego neuspešnih

Postoje slučajevi maltretiranja i u odnosu momak i devojka ili samo partneri ili recimo u homoseksualnim vezama takođe postoji zlostavljanje ( verujem i silovanje ), kao način kontrole i ponižavanja žrtve.
Svuda gde se nađe dvoje ljudi od kojih je jedan zlostavljač a drugi žrtva.
nsarski nsarski 15:42 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Ali evo...Dovoljno je da Zakonom ne regulišeš brak...nemaš šta uninuti...

Cekaj, a da li je to u saglasnosti sa EU standardima? Recimo, ako kod nas ne bi bilo zakona koji regulisu imovinske odnose, Big Mama (moja koleginica A. Merkel) bi se bas najedila. Pa, bogca ti, oni se ljute zbog krivog krastavca, sta bi na ovo o braku rekli?! Ne bih se ja s time salio, Dragec, da se ja nesto pitam.

Čim se makneš sa terena fizike, ti redovno "omašiš"...

Da, tu si potpuno u pravu. Mi fizicari smo prilicno ogranicenih pogleda, onako jednosmerni, da kazem.
Drago Kovacevic Drago Kovacevic 15:45 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Cekaj, a da li je to u saglasnosti sa EU standardima?

Ne znam..Ali je sigurno u skladu sa unapređenjem ljudskih sloboda...

Unfuckable Unfuckable 17:02 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

P.S. Nego, ti si odlucivao o dodeli dece, tako mlad i bracno neiskusan? Wow, cestitam!

a posle se pitamo što se raspala SFRJ
nsarski nsarski 17:15 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Drago Kovacevic
Cekaj, a da li je to u saglasnosti sa EU standardima?

Ne znam..Ali je sigurno u skladu sa unapređenjem ljudskih sloboda...Eh, sada, ovde si me vec pretekao za pola kruga! A Parada Ponosa? Ti ljudi se bore za ljudske slobode, izmedju ostalog i pravo na brak. I ti im brak ukines! I sta? Parada Ponosa je uzaludna.
Kako rece jedan moj drug: "Eto, ja u ovo letnje vreme paradiram svoj ponos svaki dan pred zenom, a ona opet ode komsiji!" Zalud parada.
Svet je dijalektican, dragi moj Drago, vise nego materijalan.
alselone alselone 18:04 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Drago Kovacevic


Opet, a?
Koji je ovo sad stadijum, kad se secas sta smo pricali ili ne?
mrale54 mrale54 18:18 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

mariopan

Ovo u našem Zakonu već postoji, nime, naš Zakon podjednako (ravnopravno) uvažava i tretira bračnu i vanbračnu zajednicu.
Ljudima je ostavljena sloboda da se venčavaju ili ne...ali verujem da to znaš?Pa neće baš biti da je tako!
Ja deset god. sa gospođa Nadom ( Bog da joj dušu prosti), i?
Ne postojiš batice!!!
Mislim, ne interesuje me posebno, ali, da kažemo kako stoje stvari!
mariopan mariopan 18:25 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..


Pa neće baš biti da je tako!
Ja deset god. sa gospođa Nadom ( Bog da joj dušu prosti), i?
Ne postojiš batice!!!
Mislim, ne interesuje me posebno, ali, da kažemo kako stoje stvari!

Ima toga nije da nema...
niccolo niccolo 20:31 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Pa neće baš biti da je tako!


Добро, Мариопан је причала о породичном закону где су брачна и ванбрачна заиста изједначени, у закону о наслеђивању нису, само ако ти остави нешто тестаментом...
mariopan mariopan 21:24 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

niccolo
Pa neće baš biti da je tako!


Добро, Мариопан је причала о породичном закону где су брачна и ванбрачна заиста изједначени, у закону о наслеђивању нису, само ако ти остави нешто тестаментом...

Da, to nije regulisano zakonom.
mrale54 mrale54 22:04 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

niccolo
Pa neće baš biti da je tako!


Добро, Мариопан је причала о породичном закону где су брачна и ванбрачна заиста изједначени, у закону о наслеђивању нису, само ако ти остави нешто тестаментом...


Nisam ni mislio na nasleđivanje.
Pošto je poslednje dve god. života provela u kući, morao sam ja da potpisujem neke stvari, koje sad - NE vrede!
Al' sad to i nije više važno!
Samo rekoh!
mlekac mlekac 22:20 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Drago Kovacevic

A što se braka tiče, ja ni danas nisam u braku, mada sa istom ženom živim u vanbračnoj zajednici već 29 godina...


Brak je jedna religijska zajebancija, sračunata isključivo na mušku dominaciju, kojoj je istekao rok trajanja...I jedno tragično polje u kome se, pod zaštitom crkvenih kanona i zakonske regulative dogodi više nasilja nego u bilo kom drugom segmentu ljudskog života i prakse..Više čak nego u najdugotrajnijim građanskim ratovima...


E da mi je neko juce rek'o da je nas Dragec pritajeni anarhista, rekla bih mu da laze!

Dragec,
freehand freehand 22:28 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

da mi je neko juce rek'o da je nas Dragec pritajeni anarhista, rekla bih mu da laze!

Dragec,

"Neki se džambasi kleli
da su u počasnoj loži sa Sunđer Bobom sreli
nekog tipa što je bio
isti on!"
mlekac mlekac 23:08 03.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

freehand
da mi je neko juce rek'o da je nas Dragec pritajeni anarhista, rekla bih mu da laze!

Dragec,

"Neki se džambasi kleli
da su u počasnoj loži sa Sunđer Bobom sreli
nekog tipa što je bio
isti on!"I Sunđer Bob je anarhista!

ljuboten ljuboten 13:24 04.09.2011

Re: Brak je prevaziđena institucija..

Čim se makneš sa terena fizike, ti redovno "omašiš"...

Da, tu si potpuno u pravu. Mi fizicari smo prilicno ogranicenih pogleda, onako jednosmerni, da kazem.

A ja pa primeto da ste Vi mnogo mudriji od Drageca!
JJ Beba JJ Beba 14:10 03.09.2011

...

super tekstpreporuka
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:17 03.09.2011

Re: ...

JJ Beba
super tekstpreporuka


Thnx Bebo
scabies scabies 14:31 03.09.2011

Ko je ovo rekao??

Ipak, kada ginekolog uoči ozbiljnije povrede na ženi, dužan je da postupi po lekarskoj etici, zaobilazeći donekle lekarsko pravilo o diskreciji
Za početak pravilo o diskreciji nije samo lekarsko pravilo, već je i pravilo Krivičnog zakona (Krivični zakonik Srbije čl. 141.)
Ali mene zanima odakle ova netačna informacija?
Ne treba biti ni ginekolog, ni sudski veštak, treba samo malo razuma da se shvati da prisustvo povreda genitalija ne znači nužno postojanje krivičnog dela, kao i to da odsustvo povreda isto ne isključuje (za bliže pogledati ponovo Krivični zakonik i definiciju silovanja (čl. 178.)).
U svakom slučaju ne verujem da je u pitanju loša namera, ali svakako se nezgodno namestilo tako da izgleda da je to izjavila dr Vesna Mladenović. A ona je ispravno rekla:
Osoba koja prijavi silovanje, najpre prijavljuje prvo policiji, a zatim u pratnji službenih lica dolazi na pregled. Ako bi osoba došla pravo u bolnicu sa težim povredama i navela silovanje kao razlog, slučaj bismo morali da prijavimo
.

Dakle: fizičke povrede uopšte nisu tako značajna karateristika silovanja. Silovanje u svojoj definiciji sadrži dva pojma: prisilu i obljubu (i sa obljubom izjednačene radnje). Pri čemu ni jedno ni drugo ne mora da uključuje fizičko nasilje (a još manje fizičke povrede).
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:19 03.09.2011

Re: Ko je ovo rekao??

U tekstu je to i objasnjeno. U celini "Seks i grad momenat". Ako sam Vas dobro razumela... (sanjiva sam, pa se unapred izvinjavam)
mikimedic mikimedic 15:13 03.09.2011

potpuna digresija

nema nikakve veze sa ovom temom (izvini martina), ali potpuno sam zgranut

ako je promil tacnosti u ovoj vesti, ... ne znam ni sta bih sad rekao.

besan sam.
mariopan mariopan 15:27 03.09.2011

Re: potpuna digresija

mikimedic
nema nikakve veze sa ovom temom (izvini martina), ali potpuno sam zgranut

ako je promil tacnosti u ovoj vesti, ... ne znam ni sta bih sad rekao.

besan sam.

JEZIVO.

O ovome se već pisalo i pisalo...i pisalo.... bio je i neki blog, davno, i slika žicom vezanog psa na uatoputu......i niko ništa nije preduzeo?? Svi znaju za tu drumsku Šlep mafiju i opet da ništa ne preduzmu dok ne izginu nevini ljudi?
Strašno.
maca22 maca22 15:38 03.09.2011

Re: potpuna digresija

Kako radi „šlep-mafija“?

* Vezuju psa najlonom za pecanje za ogradu, uz brzu traku autoputa, kako bi vozilo velikom brzinom udarilo u životinju

* Vezuju šrafove najlonom za nadvožnjak kako bi vozačima razbili šoferšajbnu
* Laserom zaslepljuju vozače
* Bacaju kamionske felne na kolovoz
* Usnulim kamiondžijama pune auspuh kamiona penom, zbog čega vozilo neće da upali
* Tarifa za popranku: od nekoliko stotina do 5.000 evra


Ja tek sad vidim. i to ovde MOŽE? Super...
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:21 03.09.2011

Re: potpuna digresija

maca22
Kako radi „šlep-mafija“?

* Vezuju psa najlonom za pecanje za ogradu, uz brzu traku autoputa, kako bi vozilo velikom brzinom udarilo u životinju

* Vezuju šrafove najlonom za nadvožnjak kako bi vozačima razbili šoferšajbnu
* Laserom zaslepljuju vozače
* Bacaju kamionske felne na kolovoz
* Usnulim kamiondžijama pune auspuh kamiona penom, zbog čega vozilo neće da upali
* Tarifa za popranku: od nekoliko stotina do 5.000 evra


Ja tek sad vidim. i to ovde MOŽE? Super...


Svasta!
freehand freehand 16:15 03.09.2011

Sorry što kvarim pesmu...

ali jbg, ja falširam čak i u horu:
dakle, Martina, može pitanjce?
Hoćeš li ti nas počastiti jednim svojim blogom?
Mislim, naglasak na "svojim" i "blogom"?
Ok ti je ovo istraživačko i analittičko pisanje, ok je to sa iskustvima drugarica, poznanica, žrtava, ok je i to što pretpostavljam da neko ovo naručuje, ok je i potreba za čitanošću i dizanjem prašine...
Ali - ja bih da pročitam nešto o tome šta ti misliš o nečemu, bilo čemu.
Hoće li8 biti takvog čega, uskoro, plz?
maca22 maca22 16:31 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Zar prosli blog nije bio njeno misljenje?
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:24 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

maca22
Zar prosli blog nije bio njeno misljenje?


I prvi, i drugi, i deo treceg, posebno cetvrti - apsolutno moji stavovi. Nisu vam se preterano svideli.

Ocigledno da gospodin ima neki problem sa mnom. Mozda sam ga u nekom klubu slucajno polila pivom, pa mi sad vraca?
docsumann docsumann 17:33 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Ocigledno da gospodin ima neki problem sa mnom. Mozda sam ga u nekom klubu slucajno polila pivom, pa mi sad vraca?
a taman se bio razmahao

spadalo92 spadalo92 17:43 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Martina Andjelković
maca22
Zar prosli blog nije bio njeno misljenje?


I prvi, i drugi, i deo treceg, posebno cetvrti - apsolutno moji stavovi. Nisu vam se preterano svideli.

Ocigledno da gospodin ima neki problem sa mnom. Mozda sam ga u nekom klubu slucajno polila pivom, pa mi sad vraca?

Možda si glasno uzdahnula i pogledala ga "onako", kada je hteo da uđe preko reda...
maca22 maca22 17:47 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

spadalo92
Možda si glasno uzdahnula i pogledala ga "onako", kada je hteo da uđe preko reda...

To bi bilo najlogicnije. Ipak.. istina je negde negde tamo...
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:55 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

maca22
spadalo92
Možda si glasno uzdahnula i pogledala ga "onako", kada je hteo da uđe preko reda...

To bi bilo najlogicnije. Ipak.. istina je negde negde tamo...


Ako je hteo preko reda da uzme pivo, onda je verovatno osetio ONAJ pogled...
dragan7557 dragan7557 19:12 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Martina Andjelković 18:24 03.09.2011
Re: Sorry što kvarim pesmu...

maca22
Zar prosli blog nije bio njeno misljenje?I prvi, i drugi, i deo treceg, posebno cetvrti - apsolutno moji stavovi. Nisu vam se preterano svideli.

Samo ti nastavi, a ova bratija koja te napada, bi napala i druge čim se ukaže zgodna prilika. Eto mikimedic priziva i oprobanu verbalnu delikvenciju sa bloga.


Ocigledno da gospodin ima neki problem sa mnom.

Ma jok bre, ima probleme sa samim sobom pa naš'o tebe da iskija.

cerski
spadalo92 spadalo92 19:38 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Samo ti nastavi, a ova bratija koja te napada, bi napala i druge čim se ukaže zgodna prilika. Eto mikimedic priziva i oprobanu verbalnu delikvenciju sa bloga.

U Martininom prošlom postu sam bio ljuti protivnik nekih njenih stavova. U ovom postu je pokrenula jednu veoma značajnu temu i potpuno se slažem sa njenim stavovima. U njenom sledećem postu ću se slagati sa njom ili neću. Zavisi od toga da li je u skladu sa mojim pogledima na život i svet. Sve to ne znači da sam "verbalni delikvent", sačuvaj me bože!
freehand freehand 21:39 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Ocigledno da gospodin ima neki problem sa mnom. Mozda sam ga u nekom klubu slucajno polila pivom, pa mi sad vraca?

Gospodin je očekivao nešto autentično. Je li to greh? Ako jeste - spreman sam da na svoja drhtava pleća primim zasluženu kaznu!

Što se kluba tiče - davno je bilo kad su Šijentija i mene iz Kluba književnika u svijetle majske zore izbacivali zbog ravne gore...

I na kraju, što se polivanja pivom tiče - u nekim godinama naučiš da u sebe primiš onoliko koliko možeš da podneseš. Tebe ne boli glava, prisutni se čisti i neubljuvani vrate kući. Simpl ez det.
maca22 maca22 22:58 03.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

dragan7557
Samo ti nastavi, a ova bratija koja te napada, bi napala i druge čim se ukaže zgodna prilika.

Ovo je tacno.
dragan7557 dragan7557 10:29 04.09.2011

Re: Freak

Gospodin je očekivao nešto autentično.

Naravno, sam g. Freak je autenttičan koliko rupa na saksiji, ili obližnja bandera, pa shodno tome ovu božansku osobinu zahteva, i od drugih.
Što se kluba tiče - davno je bilo kad su Šijentija i mene iz Kluba književnika u svijetle majske zore izbacivali zbog ravne gore...

I nikako da preboli odlazak njegovog velikog idola, koji je u njegovom detinjstvu učinio više za njegovo formiranje u ličnost, nego li Tito i Draža zajedno.
I na kraju, što se polivanja pivom tiče - u nekim godinama naučiš

Svojevremeno izvesni Mirko dr Krivokapić u predgovoru za Fausta je napisao "svega" 30 stranica Predgovora, za ovo delo (pod uredništvom Svetlane Velmar -Janković), i kad je g. freak uvideo pogubnost takvog učinka, odlučio je da kad sam dođe u "te neke godine" nauči da od ostatka čovečanstva Zahteva autetntičnost i kratkoću od ostalih bez rasipanja dragocenog piva.

cerski
blogovatelj blogovatelj 04:13 05.09.2011

Re: Sorry što kvarim pesmu...

Samo ti nastavi, a ova bratija koja te napada, bi napala i druge čim se ukaže zgodna prilika. Eto mikimedic priziva i oprobanu verbalnu delikvenciju sa bloga.


Ne kaze narod dzabe "Da bog da ti se cerski raspisao po blogu"
mrale54 mrale54 16:22 03.09.2011

E, jebi ga!

Sad, posle ovog o Turcima na autoputu...
Htedoh o temi bloga... i... razumevanju među supružncima... al' , dobro - ajd - sutra ću ...
spadalo92 spadalo92 17:36 03.09.2011

Može i ovako

Ja i moja žena smo imali lep seksualni život dugo vremena. A onda je počela sve češće da je boli glava. Nije mi padalo na pamet da je teram na silu da vodimo ljubav. Pa ja volim svoju ženu. A i strah u očima, plakanje, zapomaganje... u meni može da izazove sve osim seksualnog uzbuđenja. Probao sam da nađem ljubavnicu. Trajalo je to neko vreme. Jednog dana, ležeći sa ljubavnicom u krevetu, odjednom sam osetio strašnu želju da odem svojoj kući. Želja je bila toliko ogromno jaka, da sam mislio kako ću istog trenutka umreti ako odmah ne krenem. Ostavio sam zabezeknutu ljubavnicu i kao bez duše odjurio kući. Usput sam pokupovao pune kese namirnica i...cveće... Napravio sam najlepšu večeru (reči moje žene) koju je ikad doživela. Nismo vodili ljubav. Ni danas je ne vodimo. Ali ne možemo da živimo jedno bez drugog. Jednom me je pitala bivša ljubavnica da li stvarno toliko volim svoju ženu. Odgovorio sam joj nekako ovako:
- Da li ti možeš reći da voliš vazduh? Glupo je, zar ne? Ali bez njega bi umrla za nekoliko minuta...
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:41 03.09.2011

Re: Može i ovako

Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.
spadalo92 spadalo92 17:50 03.09.2011

Re: Može i ovako

Martina Andjelković
Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.

Nećeš mi verovati, ali ja se i dan danas kajem zbog te gluposti koju sam napravio. Imao sam sreće da mi je i ljubavnica bila normalna i pametna žena, koja me je potpuno razumela. Danas smo veliki prijatelji.
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:53 03.09.2011

Re: Može i ovako

spadalo92
Martina Andjelković
Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.

Nećeš mi verovati, ali ja se i dan danas kajem zbog te gluposti koju sam napravio. Imao sam sreće da mi je i ljubavnica bila normalna i pametna žena, koja me je potpuno razumela. Danas smo veliki prijatelji.


Ipak, ne opravdavam taj Vas cin...
spadalo92 spadalo92 18:47 03.09.2011

Re: Može i ovako

Martina Andjelković
spadalo92
Martina Andjelković
Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.

Nećeš mi verovati, ali ja se i dan danas kajem zbog te gluposti koju sam napravio. Imao sam sreće da mi je i ljubavnica bila normalna i pametna žena, koja me je potpuno razumela. Danas smo veliki prijatelji.


Ipak, ne opravdavam taj Vas cin...

Pa ni ja ga ne opravdavam. Ali bezgrešni ne postoje. Što reče stari dobri Remark:
- Ko je bezgrešan, mesto mu je u muzeju...

mlekac mlekac 22:31 03.09.2011

Re: Može i ovako

Martina Andjelković
Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.


E, s ovim se ne slazem.

Al' vec su ti odvukli blog u...

Mozda samo par reci:

Seksualni cin, sam po sebi, ne mora da bude neverstvo.

Spadalo je to bas lepo opisao. Seksualne potrebe su seksualne potrebe - ljubav je ljubav.

Divno je ako moze oboje sa istom osobom, al' zivot je stari saljivdzija.

Razmisli malo - koliko puta si srela zgodnog tipa, s kojim bi vrlo rado podelila postelju, al' posle par reci si ukapirala da sa takvim bezveznjakom ne bi sastavila duze od pola cuke?

Ili obrnuto - poznajes lika s kojim ti je nevidjeno divno, razumete se ko niko, volite iste stvari, slicnih ste stavova, sjajno vam je kad ste zajedno ali... Ali, fali ono "nesto" zvano seksualna privlacnost. Ne bi mogla s njim pa da ti od tog glava zavisi!

E, to je ta razlika.

Samo, kad si mlad, lako je to dvoje pobrkati.
maca22 maca22 22:34 03.09.2011

Re: Može i ovako

mlekac
E, to je ta razlika.
Samo, kad si mlad, lako je to dvoje pobrkati.

Seksualno obrazovanje za mlade, 101fantomatsicna fantomatsicna 22:36 03.09.2011

Re: Može i ovako

Ipak, ne opravdavam taj Vas cin

Eto ga novi blog:Koliko ljudi je neverno u braku? Jedno priznanje vec imamo
spadalo92 spadalo92 23:05 03.09.2011

Re: Može i ovako

mlekac
Martina Andjelković
Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.


E, s ovim se ne slazem.

Al' vec su ti odvukli blog u...

Mozda samo par reci:

Seksualni cin, sam po sebi, ne mora da bude neverstvo.

Spadalo je to bas lepo opisao. Seksualne potrebe su seksualne potrebe - ljubav je ljubav.

Divno je ako moze oboje sa istom osobom, al' zivot je stari saljivdzija.

Razmisli malo - koliko puta si srela zgodnog tipa, s kojim bi vrlo rado podelila postelju, al' posle par reci si ukapirala da sa takvim bezveznjakom ne bi sastavila duze od pola cuke?

Ili obrnuto - poznajes lika s kojim ti je nevidjeno divno, razumete se ko niko, volite iste stvari, slicnih ste stavova, sjajno vam je kad ste zajedno ali... Ali, fali ono "nesto" zvano seksualna privlacnost. Ne bi mogla s njim pa da ti od tog glava zavisi!

E, to je ta razlika.

Samo, kad si mlad, lako je to dvoje pobrkati.

Bravo mlekac! Rekao bih da nije problem sa kim ćeš leći. Važnije je pored koga ćeš se probuditi... I slažem se da je blog otišao malo u FE. Šteta, jer tema je veoma ozbiljna i zanimljiva. Doduše, i ja sam malo pridoneo tome, izvinjavam se! Neću više!
spadalo92 spadalo92 23:09 03.09.2011

Re: Može i ovako

fantomatsicna
Ipak, ne opravdavam taj Vas cin

Eto ga novi blog:Koliko ljudi je neverno u braku? Jedno priznanje vec imamo

Bio sam neveran. Ogromna je razlika!
mrdax mrdax 23:51 03.09.2011

Re: Može i ovako

Seksualni cin, sam po sebi, ne mora da bude neverstvo.


Pa onako...
maca22 maca22 23:54 03.09.2011

Re: Može i ovako

mrdax
Seksualni cin, sam po sebi, ne mora da bude neverstvo.

Pa onako...

Namazana je ta....

Miss Mleki
mlekac mlekac 01:24 04.09.2011

Re: Može i ovako

maca22
mrdax
Seksualni cin, sam po sebi, ne mora da bude neverstvo.

Pa onako...

Namazana je ta....

Miss Mleki


Ja? Od kud ti to? Kod mene jos uvek ono rode, kupus... Nemam pojma od kud mi samo dovukose ono cetvoro dece?
Martina Andjelković Martina Andjelković 08:44 04.09.2011

Re: Može i ovako

mlekac
Martina Andjelković
Lepa prica, ali samo bez te ljubavnice i neverstva... Bolje da ste umesto kod nje otisli na pivo sa ortacima.
Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.


E, s ovim se ne slazem.

Al' vec su ti odvukli blog u...

Mozda samo par reci:

Seksualni cin, sam po sebi, ne mora da bude neverstvo.

Spadalo je to bas lepo opisao. Seksualne potrebe su seksualne potrebe - ljubav je ljubav.

Divno je ako moze oboje sa istom osobom, al' zivot je stari saljivdzija.

Razmisli malo - koliko puta si srela zgodnog tipa, s kojim bi vrlo rado podelila postelju, al' posle par reci si ukapirala da sa takvim bezveznjakom ne bi sastavila duze od pola cuke?

Ili obrnuto - poznajes lika s kojim ti je nevidjeno divno, razumete se ko niko, volite iste stvari, slicnih ste stavova, sjajno vam je kad ste zajedno ali... Ali, fali ono "nesto" zvano seksualna privlacnost. Ne bi mogla s njim pa da ti od tog glava zavisi!

E, to je ta razlika.

Samo, kad si mlad, lako je to dvoje pobrkati.


Hm, kod mene je to malo drugacije. Ukoliko imam decka, to znaci da mi on odgovara u svakom smislu i da sam samo sa njim. Dakle, nema levo-desno, nema svrljanja itd. Ukoliko taj decko prestane da me ispunjava i ispunjava (doslovno), idem dalje...

Jednostavno: ne s*rem gde jedem.
mlekac mlekac 10:35 04.09.2011

Re: Može i ovako

Martina Andjelković
mlekac


Razmisli malo - koliko puta si srela zgodnog tipa, s kojim bi vrlo rado podelila postelju, al' posle par reci si ukapirala da sa takvim bezveznjakom ne bi sastavila duze od pola cuke?

Ili obrnuto - poznajes lika s kojim ti je nevidjeno divno, razumete se ko niko, volite iste stvari, slicnih ste stavova, sjajno vam je kad ste zajedno ali... Ali, fali ono "nesto" zvano seksualna privlacnost. Ne bi mogla s njim pa da ti od tog glava zavisi!

E, to je ta razlika.

Samo, kad si mlad, lako je to dvoje pobrkati.


Hm, kod mene je to malo drugacije. Ukoliko imam decka, to znaci da mi on odgovara u svakom smislu i da sam samo sa njim. Dakle, nema levo-desno, nema svrljanja itd. Ukoliko taj decko prestane da me ispunjava i ispunjava (doslovno), idem dalje...

Jednostavno: ne s*rem gde jedem.


Pazi, ja rekoh pa cu i da ponovim - sjajno je, divno, idealno kad nadjes nekog ko ti odgovara u svakom pogledu.

Nazalost, ponovicu i to, zivot je stari saljivdzija. Ima vremena, shvatices.Martina Andjelković Martina Andjelković 10:42 04.09.2011

Re: Može i ovako

mlekac
Martina Andjelković
mlekac


Razmisli malo - koliko puta si srela zgodnog tipa, s kojim bi vrlo rado podelila postelju, al' posle par reci si ukapirala da sa takvim bezveznjakom ne bi sastavila duze od pola cuke?

Ili obrnuto - poznajes lika s kojim ti je nevidjeno divno, razumete se ko niko, volite iste stvari, slicnih ste stavova, sjajno vam je kad ste zajedno ali... Ali, fali ono "nesto" zvano seksualna privlacnost. Ne bi mogla s njim pa da ti od tog glava zavisi!

E, to je ta razlika.

Samo, kad si mlad, lako je to dvoje pobrkati.


Hm, kod mene je to malo drugacije. Ukoliko imam decka, to znaci da mi on odgovara u svakom smislu i da sam samo sa njim. Dakle, nema levo-desno, nema svrljanja itd. Ukoliko taj decko prestane da me ispunjava i ispunjava (doslovno), idem dalje...

Jednostavno: ne s*rem gde jedem.


Pazi, ja rekoh pa cu i da ponovim - sjajno je, divno, idealno kad nadjes nekog ko ti odgovara u svakom pogledu.

Nazalost, ponovicu i to, zivot je stari saljivdzija. Ima vremena, shvatices.

Ne sumnjam.
ljuboten ljuboten 13:31 04.09.2011

Re: Može i ovako


Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.


To se da primetiti, ali i ta osobina ukazuje ne neki Vaš problem, osim da ne razlikujete seks i ljubav.
Martina Andjelković Martina Andjelković 17:05 04.09.2011

Re: Može i ovako

ljuboten

Prilicno sam konzervativna po tom pitanju... U svakom slucaju, bravo za ljubav.


To se da primetiti, ali i ta osobina ukazuje ne neki Vaš proble, osim da ne razlikujete seks i ljubav.


Ukoliko biste mi poklonili sat vremena psihoterapije na vasoj sofi, bila bih Vam jako zahvalna.
ljuboten ljuboten 07:08 05.09.2011

Re: Može i ovako


Ukoliko biste mi poklonili sat vremena psihoterapije na vasoj sofi, bila bih Vam jako zahvalna.


Mnogo ste mlađi, no i sada pomažem ženama koje ne znaju kako da dožive orgazam sa svojim mužem. Koliko znam ovaj problem je prisutan kod velikog broja žena, možda i kod većine.
No, Vi ste otvorili temu o psihopatama, koji doživljavajuu zadovoljstvo da siluju, t.j. da muće, ponižavaju i vređaju seksualnog pratnera. Zdrava ličnost ume da voli, a ljubav je davanje sebe, omogućavanje da partner doživi zadovljstvo, da bi ti bio zadovoljan i srećan sa samim sobom.
mrale54 mrale54 18:08 03.09.2011

E, stvarno neću!

Svi moji, mogući, komentari će sačekati!
Sutra.
Sad čitam arhivu i postove "eizo-a".
Uživam!
A, Vas ću da propitam sutra!
gospodjica gospodjica 20:48 03.09.2011

za sada

...samo preporuka

Kada budem imala vise vremena podelicu sa vama slucaj iz zivota.

Martina Andjelković Martina Andjelković 08:46 04.09.2011

Re: za sada

gospodjica
...samo preporuka

Kada budem imala vise vremena podelicu sa vama slucaj iz zivota.Ocekujem ga. Thnx
gospodjica gospodjica 08:23 05.09.2011

Re: za sada

Da ne ostane samo na obećanju Bila sam brucos kada mi se to desilo...gadno iskustvo. Izasla sam sa prijateljima, i u neko doba noci, razvozimo se kucama, i mene strpaju u kola s likom kojeg sam poznavala tek iz vidjenja - ali drugari sa kojima sam bila znali su ga dobro, te nisam smatrala da ima mesta bojazni - i tako, krenemo mi, tek posle nekog vremena uocim da covek vozi u potpuno pogresan kraj grada i da se priblizavamo nekim pasivnim delovima koje slabo poznajem. Pitam ga, je li bato, gde nas to vozis, a on ce meni kao, pa da se malo provozamo, sta fali lepa je noc. Tu je krenula da mi se pali lampica za uzbunu, ali sam ostala skroz mirna, kao sve ok. U jednom trenutku on zaustavlja auto i saopstava mi da mogu da pocnem lagano da se svlacim jer je nameran da ima seks sa mnom, a ako necu, moracu da hodam do kuce (do koje ima 20 km, a pri tom ne znam ni kojim putem bih krenula jer nisam znala gde se nalazim). Evo ni dan danas ne kapiram kako i zasto, ali mene to uopšte nije uplašilo, naprotiv, razbesnelo me do neopevanih granica. Nisam vikala, vrištala ništa. Samo sam ga pogledala i potpuno mirnim tonom rekla "slušaj prijatelju, ja ću sada da izađem iz kola, i hodaću do kuće...a ti se moli bogu da ne stignem, jer kad stignem i kad se ogranizujem, osim što ćeš barem par meseci provesti u bolničkom krevetu, više nikad nigde nećeš ući i nijednoj devojci nećeš prici a da svi ne znaju čime si mi večeras pretio". Otprilike tako. I odjednom je nastupila promena, pali se auto, a on me vozi i sve vreme moli da zaboravim da mi je išta rekao, da ne zna šta mu je bilo, da nikome ne ispričam šta se desilo itd. itd.
Naravno, ispričala sam ortacima koji su me i ubacili u njegov auto, mi smo bili i ostali dobri drugovi i znam da mi nisu želeli zlo. Verovali su skotu. I dobro su ga namaltretirali zbog onoga što je uradio.

Eto to je ta priča. U suštini, silovatelji i uopšte muškarci koji ispoljavaju fizičkno nasilje nad ženama - jesu slabići i kukavice. Kompenzuju za sopstvenu nemoć, frustracije, komplekse...Često to ne čine zbog seksualnog uzbuđenja već jednostavno zbog osećaja moći, često se osećaju inferiornim
u odnosu na sve druge, pa onda inferiornost nastoje da prevaziđu iživljavanjem nad žrtvom. A žene - moram da se složim sa nekima koji su to ovde isticali - prvi korak mora da napravi zlostavljana žena. Dok god se ona sama ne suprotstavi, nema te institucije niti pojedinca koji će je spasiti.
Mada je naš zakon i sistem veoma manjkav u tom pogledu, bez ikakve sumnje. Naš zakon i dalje ne predviđa institut sudske zabrane prilaska, kakav posoji u jurisdikcijama zapadnih zemalja, i čije kršenje automatski vodi prekršitelja u zatvor. To navodim čisto kao primer...i u praksi i u formalno - pravnom smislu ima jako malo toga što žena može da iskoristi kao oruđe zaštite. I dalje se sve manje više svodi na samoodbranu, pa ko živ, ko mrtav.
Martina Andjelković Martina Andjelković 11:46 05.09.2011

Re: za sada

Sasvim razuman pristup. Svaka cast!

Kao sto su me neki pametni studenti psihologije naucili da se egzibicionistima smejem. Zaista je upalilo dva puta. Oni su se postideli i otisli.

Zena treba da se suprotstavi, ali ne pomaze uvek ostra rec. Nekada se za ostru rec dobije jos ostrija samarcina.gospodjica gospodjica 12:17 05.09.2011

Re: za sada

Martina Andjelković
Sasvim razuman pristup. Svaka cast! Kao sto su me neki pametni studenti psihologije naucili da se egzibicionistima smejem. Zaista je upalilo dva puta. Oni su se postideli i otisli.Zena treba da se suprotstavi, ali ne pomaze uvek ostra rec. Nekada se za ostru rec dobije jos ostrija samarcina.


I to je tačno...Moja dobra drugarica (bila je veoma lepa u ranoj mladosti) popila je šamaranje na splavu od poznatog nam zvezdana estrade pošto je odbila njegovo udvaranje (neću da imenujem javno, a i davno je to bilo). Desilo joj se i da je lik zaskočio u liftu, jedva se izvukla i to tek kada mu je rekla da joj je ćale pandur i da će ga bez pardona ubiti ako se njoj nešto desi.
No, u osnovi to su psihopatske ličnosti. U svakom slučaju, mislim da žrtva mora da pokuša da se suprotstavi i nekako odbrani, ignorisanjem i bežanjem od sukoba još više provocira sadizam tih likova.
G r o f G r o f 21:20 03.09.2011

pitanje...

Da li uskraćivanje seksa spada u seksualno maltretiranje?
zoja444 zoja444 21:46 03.09.2011

Re: pitanje...

G r o f
Da li uskraćivanje seksa spada u seksualno maltretiranje?


da, ako je u pitanju neka manipulacija sa strane onog koji uskracuje.
ne, ako ne postoji zelja za sexom sa onim kome se uskracuje.
G r o f G r o f 22:06 03.09.2011

Re: pitanje...

Može li neko ko je silovan uskraćivanjem tražiti zaštitu suda?
zoja444 zoja444 22:09 03.09.2011

Re: pitanje...

G r o f
Može li neko ko je silovan uskraćivanjem tražiti zaštitu suda?


ne znam. ja nisam dala pravno vec svoje misljenje.
nisam sigurna ni da takva formulacija: silovanje uskracivanjem, uopste i postoji u nekom zakonu.
fantomatsicna fantomatsicna 22:37 03.09.2011

Re: pitanje...

Može li neko ko je silovan uskraćivanjem tražiti zaštitu suda?

Ja mislim da se ovde to moze koristiti kao razlog za razvod braka
niccolo niccolo 11:40 04.09.2011

Re: pitanje...

G r o f
Može li neko ko je silovan uskraćivanjem tražiti zaštitu suda?


Ускраћивање не може потпасти под силовање...
G r o f G r o f 22:12 03.09.2011

???

„Osećam ogromnu količinu mržnje i gađenja. Ne mogu da podnesem njegovo prisustvo


Već na osnovu prve rečenice ja bih zaključio da je žena mučitelj.
Šta ona radi sa čovekom prema kojem oseća mržnju i gadjenje.
Da li je on dužan da ispašta zbog njene nesposobnosti da ode i nastavi život samostalno.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana