Društvo| Hronika| Sex

Mesto zločina: bračni krevet

Martina Andjelković RSS / 03.09.2011. u 09:03

„Osećam ogromnu količinu mržnje i gađenja. Ne mogu da podnesem njegovo prisustvo. Na ovom svetu ja nemam nikoga sem moje bebe. Do skoro sam mislila da imam i njega, da je moj suprug, moja ljubav, a onda je počeo sa grubostima svaki dan. Opirem se koliko mogu, boli me i ne želim ovakav život. Ali trpim zbog našeg deteta, jer se plašim da bi i njemu mogao da naudi. Ne bih volela da mislite da sam monstrum i mazohista. Jednostavno, sada su mi jasne sve one vesti u crnim hronikama. Šta drugo uraditi kada ste žena u bezizlaznoj situaciji i to u državi u kojoj ne postoji zakon? Dođe mi da mu presudim, a onda razmislim - sama sam kriva, sama sam ga birala".

Seksualno nasilje u braku obuhvata bilo koji seksualni kontakt koji žena ne želi i sa kojim nije saglasna; to može biti prisiljavanje na seksualni odnos, seksualno uznemiravanje i ucenjivanje, seksualno ponižavanje pred drugim osobama i silovanje.

Ovakva vrsta seksualnog nasilja u okviru porodice nesumnjivo postoji, ali se o njoj vrlo malo priča, što u medijima, što u doktorskim ordinacijama. Uglavnom je žrtva žena, ali oni ređi i uglavnom neprijavljeni slučajevi, ostaju muškarci koji su silovani od strane „nežnijeg" pola. Da li mišljenje da je žena, kao fizički slabija i emotivnija, uglavnom žrtva bračnog silovatelja prelazi granicu i postaje stereotip?

Istorijski gledano, nasilje nad ženama povezano je sa iskonskom podelom na ženu kao slabiju i muškarca kao jačeg. Tu se javlja linija nejednakosti između muškog i ženskog pola. S obzirom da je žena dugo vremena smatrana vlasništvom svog supruga, kome treba da služi i da se povinuje kao kakvom vladaru, nije ni čudo što se na silovanje u braku u Srbiji sve do 2002. godine gledalo kao na nemogući akt.
To nije bio zločin, nije se mogao kazniti i o tome je bilo sramota govoriti.

"Sve je to vezano za neku našu tradiciju. Život u braku u Srbiji uvek je bio pod nekim velom tajne, sakriven od ostalog sveta, jer se uvek smatralo da je sramota da bilo šta izađe u javnost. Taj tradicionalni moral i običaji dugo vremena, pa čak mislim i danas, i pored svih zakona, određuju tok događaja u bračnoj zajednici. U velikom delu Srbije brak funkcioniše po nekim tradicionalnim obrascima koji uopšte nemaju nikakve veze sa savremenim kretanjima", zapaža Žikica Simić, specijalista za medicinsku psihologiju.

Silovanje u braku je na našim prostorima prvi put kriminalizovano tek 2002. godine izmenama i dopunama Krivičnog zakona. Porodični zakon donet je februara 2005. godine, a počinje da važi jula iste godine. Njime je zamenjen Zakon o braku i bračnim odnosima koji je bio prilično zastareo, jer je donet još 1980. godine. Suština donošenja novog zakona je da se njime uvedu pravni instituti koji nisu bili predviđeni postojećim zakonskim rešenjima, a između ostalog, njime se sankcioniše i silovanje u braku, bez obzira na to da li je brak zaključen ili se radi o vanbračnoj zajednici.

U Hrvatskoj se uveliko razmatra izmena kaznenog zakona, pri čemu bi se za bilo kakav seksualni odnos bez izričitog i obostranog pristanka uskoro moglo završiti u zatvoru. Ako je seksualno nasilje počinjeno nad bračnim ili intimnim partnerom, u budućnosti bi kazna za takav čin trebalo da bude teža nego kada se isto delo učini nekom nepoznatom ili osobi sa kojom napadač ima površan odnos. Tako bi se silovanje u braku, koje u Hrvatskoj do devedesetih uopšte nije bilo kažnjivo, izjednačilo sa silovanjem izvan sopstvenog doma, pa bi se pretvorilo u otežavajuću okolnost.

U Južnoafričkoj republici situacija je na ovom polju dramatična; nešto više od trećine muškaraca priznalo je silovanje. Devedeset odsto njih veruje da žena mora da sluša svog muža, a šezdeset odsto žena se sa time slaže. Čvrsti patrijarhat probija sve barijere i postaje ekstreman. Polovina tamošnjih muškara i žena smatra da je silovanje u braku moguće; oko 39 odsto muškaraca i 30 odsto žena tvrdi da žena ne može i ne sme da odbije seks sa svojim mužem. Zanimljivo je da 20 odsto muškaraca i 16 odsto žena smatra da su u nekim slučajevima silovanja žene to i htele. Kada se svi podaci uzmu u obzir, očigledna je tradicija po kojoj muškarci misle da je opravdano koristiti nasilje nad ženama, a sve veći broj žena to odobrava.

U Severnoj Australiji silovanje u braku inkriminisano je 1978. godine, u Škotskoj 1982. godine, Engleskoj 1991, a u svim državama SAD 1994. godine (iako je u nekim državama SAD postojao zakon koji sankcioniše silovanje u braku još kasnih sedamdesetih).

Silovanje ili ne?
Viktimološko društvo Srbije radilo je istraživanja o nasilju u porodici u Srbiji 2001. godine i u Vojvodini prošle godine. Istraživanje je izvedeno na uzorku od 516 punoletnih žena na teritoriji APV, obuhvaćeno je 7 gradova i oko 40 sela u njihovoj okolini. One su tu govorile o svim vrstama nasilja, pa i o seksualnom nasilju u širem smislu. Na osnovu toga, iz Udruženja su ih svrstavali u neke kategorije, pa se među njima našlo i silovanje.

Dr Sanja Ćopić, istraživačica i predsednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije kaže da su tada dobili rezultate da je 9,1 odsto ispitanica bilo žrtva seksualnog nasilja u okviru svoje porodice. To, naravno, nisu prijavile organima reda, nego su se poverile istraživačicama. „Žene su nam priznale da su u najvećem broju slučajeva, čak preko 80 odsto, neki oblik seksualnog nasilja doživljavale od svojih partnera, bračnih i vanbračnih. Najviše njih je reklo da je doživelo seksualni odnos protiv svoje volje (59,6 %), a 10,6 % nam je reklo da su bile baš žrtve silovanja", ističe dr Sanja Ćopić.

Ovde se postavlja pitanje - gde je tu razlika? Iz Viktimološkog društva su se kategorije kreirale, kako su im žrtve govorile. Međutim, prema krivičnom zakonu, da bi postojalo krivično delo silovanja, žrtva mora da pruža otpor. „Ako žena ne pristaje, ali protiv svoje volje, ipak, ulazi u seksualni odnos, to se iz perspektive prava teško može kvalifikovati kao krivično delo silovanja zato što žena ne pruža otpor nasilniku bez obzira što je to njen muž ili partner", kaže dr Ćopić.

Ona kaže još da je, tokom istraživanja, 12,8 odsto žena reklo da su imale seksualni odnos koji im nije odgovarao ili koji ih je povređivao, pa se takođe postavlja pitanje: gde je razgraničenje u odnosu na silovanje?

Sa druge strane, specijalista za medicinsku psihologiju, Žikica Simić, ističe mogućnost još većeg nasilja sa tragičnim posledicama ukoliko žrtva pruži otpor, jer je agresor uglavnom nasilnik koji ne preza ni od čega da bi dobio ono što želi.

„Seks i grad" momenat
Pored rigidne tradicije, ono što otežava da se silovanje u braku, ne samo u Srbiji, već i šire, shvati kao zločinački akt, sigurno je i momenat modernosti koji vuče stereotip o ženama koje uživaju u agresivnom seksualnom odnosu. Rečenice „žene kažu NE, a ustvari misle DA" i „dužnost žene je da pruža seks" probijaju se kroz našu kulturu preko pornografskih medija i modernog načina života. I skoro da postaju sasvim normalna stvar. Takve poruke mogu makar malo da utiču na muškarce da ignorišu žensko opiranje, pa se jači pol brani time da žene „šalju pogrešne signale".

Grubo upražnjavanje seksualnih radnji često i ginekolozima otežava da razaznaju željene od neželjenih odnosa. „Silovanje može da se pretpostavi na osnovu eventualnih povreda genitalija i okolnog predela. Međutim, te povrede često mogu da budu odraz malo grubljih, željenih seksualnih igara", ističe Vesna Mladenović, specijalistkinja ginekologije i akušerstva.

Ipak, kada ginekolog uoči ozbiljnije povrede na ženi, dužan je da postupi po lekarskoj etici, zaobilazeći donekle lekarsko pravilo o diskreciji, jer kada je život osobe u pitanju, stupa na snagu ona „da je gledati zlo, a ne preduzimati ništa, isto što i činiti zlo". „Osoba koja prijavi silovanje, najpre prijavljuje prvo policiji, a zatim u pratnji službenih lica dolazi na pregled. Ako bi osoba došla pravo u bolnicu sa težim povredama i navela silovanje kao razlog, slučaj bismo morali da prijavimo", kaže Vesna Mladenović.

Istog je mišljenja i Dobrivoje Mladenović, psiholog i porodični terapeut: „Svaki razgovor između klijenta i psihologa/porodičnog psihoterapeuta je tajna, osim kada je nečiji život ili zdravlje ugroženo".

Strah jači od prijave

Neosporno je da se silovanje u braku dešava iza ulaznih vrata nekih srpskih porodica, ali je teško doći do podataka o tome. Zašto? Odgovor možemo naći u tradiciji srpskog naroda i shvatanja porodice, ali i u strahu koji kod žrtve, u takvoj situaciji, lako nadjača želju za slobodom.

Kod žrtava postoji strah od eskalacije nasilja. Ako nisu na sigurnom, njima može da preti još veće nasilje", smatra dr Ćopić i dodaje: „Tu su i problemi egzistencijalne prirode - ako žena nema gde da ode, ona nema alternativu. Javlja se i sramota i jedan drugi strah - da joj se neće verovati, naročito ako je slučaj da je nasilnik društveno vrlo fina, poštena i prihvaćena osoba. Ponekad postoji i vera u to da će se on popraviti, naročito u situaciji kada je reč o dugotrajnom nasilju kada se smenjuju periodi toplo-hladno".

Ovde se posebno ističe momenat u kome se na okruženje gleda kao na čaršiju, gde priče kruže, a niko ne bi voleo da bude deo njih, makar ne u negativnom kontekstu. Seksualno nasilje u Srbiji je još uvek jedna od tabu tema koja se pokreće tek silom prilika. Tako se stvara zid između zakona i počinioca ovog nedela, pa je teško uopšte ustanoviti koliko je to retka ili česta pojava.

Iz Viktimološkog društva pominju čak i da neke žene silovanje u braku ne percipiraju kao nasilje, a kamoli ga prijavljuju. Tačnije, postoje one koje shvataju da je seks moranje i bračna obaveza, čak i kada im nije do toga. Iz ovog Društva, međutim, kažu da nije takva situacija samo kod nas, već i u zemljama u regionu.
Žene se retko odvaže da prijave svog muža zbog toga što su, pre svega, ekonomski zavisne od njega. Tako je u 70 odsto brakova. U slučaju da žena prijavi muža, ona se plaši osvete, napuštanja, odvajanja od dece i izbacivanja iz kuće što bi je dovelo u još goru situaciju. Zato ona bira da trpi i ćuti, pa se polako gubi u toj nekoj svojoj tragičnoj situaciji", smatra psiholog Simić.

Psihološkinja Jasmina Ljubović iz Savetovališta za pravnu i psihosocijalnu podršku ženama navodi nekoliko razloga za neprijavljivanje silovanja u braku: „Nekada je to strah, nekada sramota, nekad ljubav prema nasilniku i želja da će se promeniti. Nekada misle da su one krive i da su same izazvale to nasilje, a dešava se i da ne veruju institucijama i misle da ne mogu da dokažu nasilje".

Nekada i sama prijava ove vrste nasilja, pa čak i ako to dođe do suda i čak se i presudi, ne mora da znači kraj problema za žrtvu. „Seksualno nasilje se u tim slučajevima ne tretira kao delo nasilja u porodici, već kao krivično delo silovanja, kao neki oblik seksualnog delikta", kaže dr Sanja Ćopić. Ona ukazuje i na problem uslovne slobode za nasilnika, jer je tada žrtva u potencijalnoj opasnosti. Zato je potrebno da se problem trajno reši.

U Porodičnom zakoniku postoje mere zaštite od nasilnika u porodici koje, kada bi se primenjivale na pravi način i u potpunosti, mnogo bi doprinele sigurnosti i zaštiti žrtve. Ako ona nema gde da ode, ako nema podšku najužeg okruženja, nema rešeno egzistencijalno pitanje, ona će pre trpeti nasilnika i ostati sa njim. U tom smislu, kaznenim merama država može mnogo više da pomogne".

Profil agresora
Psiholog Žikica Simić je tokom svoje karijere imao prilike da radi uglavnom sa počiniocima silovanja u braku. „To je čovek povećane agresivnosti, ima mali prag tolerancije, mora svoje potrebe da zadovolji odmah, bez ikakvog čekanja", kaže on i ističe da je i alkohol važna komponenta u celoj priči, a možda i neko razočaranje koje agresor trpi u svim oblastima života, pa se onda to nekako fokusira na porodicu koja postaje poligon za ispoljavanje nagomilane agresije. Simić navodi i da ovaj globalni profil silovatelja nije vezan za socijalne nivoe; ima ih u najvišim, kao što ih ima i u najnižim ekonomskim krugovima.

Zatvorska kazna negde pomogne, a negde ne pomogne. „Ako je počinilac takvog dela psihički izvitoperena ličnost, patološka ličnost, opterećena nekom psihopatologijom ovog ili onog tipa, onda zatvorska kazna sama po sebi neće mnogo da pomogne. Ukoliko je, pak, počinilac takvog dela situaciono, bio je pijan ili pod uticajem opijata, onda jedna takva kazna možda i može da pomogne. Tokom služenja zatvorske kazne, psiholog ne treba da radi samo sa silovateljem, već i sa partnerom, ukoliko se planira zajednički život nakon izlaska iz zatvora. To je situacija sa dva člana: mužem i ženom. Treba rasvetliti pojedinačno šta i kako dalje", kaže Žikica Simić.

Ukoliko ste doživeli silovanje:
1. Idite na sigurno mesto
2. Pozovite policiju
3. Pozovite prijateljicu/prijatelja ili nekog iz porodice
4. Sačuvajte fizičke dokaze - ne tuširajte se i ne ispirajte polni organ
5. Sačuvajte odeću koju ste nosili u vreme napada
6. Ne pomerajte predmete u prostoru gde se napad dogodio
7. Idite u bolnicu
8. Potražite informacije, savet i pravnu pomoć

S. O. S.
Činjenica je da, ukoliko želi da izađe iz začaranog kruga, prvi korak mora da napravi žrtva. Za to treba puno hrabrosti i odbacivanje bilo kakvih spoljnih faktora koji bi je naveli da u tom momentu ne razmišlja o sebi i svojoj slobodi.

Iz Viktimološkog društva Srbije volonteri najpre stupaju u kontakt sa žrtvama preko telefona i pružaju im podršku. Ukoliko se pokaže potreba da se sa žrtvom obavi razgovor „lice u lice", onda se zakazuje sastanak u kancelariji. Oni žrtvi pokušavaju da pruže emotivnu podršku i da je kroz osnažujući razgovor navedu da nije sama, da nije jedina, da ima i drugih koji trpe razne vidove viktimizacije i da neko rešenje može da se nađe. Nikada ne nude gotova rešenja, niti savetuju, iz Društva daju informacije i predočavaju mogućnosti, a odluka koja se donosi uvek je na žrtvi. Ove usluge su besplatne, a anonimnost i sigurnost podataka je zagarantovana. Iz ove organizacije žrtvu dalje mogu da upute na druge institucije, pravne ili psihološke.
Druže sudija...

Kako kaže dr Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije, mali postotak slučajeva silovanja u braku stigne na sud.

Kazna za osnovni oblik silovanja je između 2 i 10 godina zatvora, ali sudovima uvek ostaje mogućnost da na osnovu procene izreknu kaznu u ovom, prilično velikom intervalu. U nekim slučajevima je moguće zatvorsku kaznu zameniti uslovnom i izvršilac tada ostaje na slobodi. „Naša kaznena politika uopšte je takva da se kazne izriču bliže zatvorskom minimumu tj. kod donje granice", kaže ona.

Međutim, kao što je i rekao psiholog Simić, tako i dr Ćopić sumnja u delotvornost čak i duže zatvorske kazne, ukoliko u tim zatvorima nema odgovarajućih programa za nasilnike, pogotovo za silovatelje. Ona veruje da i kada nasilnik izađe na slobodu, sa njim je potrebno raditi, jer kod njega postoji problem koji ne može da se reši zatvorskom kaznom. „Potrebni su programni pomirenja između žrtve i počinioca. Žrtvama je važno da dobiju odgovore na neka pitanja, na primer, „zašto ja", „zašto si baš mene odabrao". Jedno je kada se u postupku utvrdi njegova odgovornost, ako se on sam apsolutno ne oseća krivim, a drugo je kada on prihvati odgovornost i zna da je učinio nešto, da je naneo neku povredu žrtvi i da sada treba to da ispravi, pa makar izvinjenjem", smatra dr Ćopić.

Ipak, rastezanje sudskog postupka i izricanje malih kazni može da bude i poruka žrtvama da ne prijavljuju nasilje. To su uglavnom postupci koji dugo traju, a pitanje je da li će nasilnik otići u zatvor jednu, dve ili tri godine. Žrtve dugo žive u strahu da će se nasilnik vratiti i ponoviti „agresiju u bračnom krevetu".

„Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i svešću i jedno prema drugome treba da postupaju u duhu bratstva".
(Opšta deklaracija o pravima čoveka usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 10. decembra 1948. godine)

Napisala: Martina Anđelković
Istraživali: Martina Anđelković, Aleksandra Bogdanović, Danijela Pejatović, Stefan Trifunović, Mirjana-Đurđa Stojnov i Sanja Zrnić

Fotografija - http://www.flickr.com/photos/patrickreza/

 

AtačmentiKomentari (384)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

G r o f G r o f 22:24 03.09.2011

Zanimljivo...

Sa koliko hrabrosti novinari, naoružani floskulama, pišu o temama ne trudeći se da zarone ispod površine.
Uvući se u tudji krevet i nekoga olako etiketirati kao silovatelja nije naivna stvar.
Zašto žena ulazi u krevet sa nekim sa kim ne želi seks i ko joj se gadi? Zar to nije licemerno i nemoralno?


mlekac mlekac 22:33 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

G r o f
Sa koliko hrabrosti novinari, naoružani floskulama, pišu o temama ne trudeći se da zarone ispod površine.
Uvući se u tudji krevet i nekoga olako etiketirati kao silovatelja nije naivna stvar.
Zašto žena ulazi u krevet sa nekim sa kim ne želi seks i ko joj se gadi? Zar to nije licemerno i nemoralno?
Grofe, ti, kanda, podrazumevas da kod zene postoji pravo i mogucnost izbora?

Definicija silovanja je da su joj upravo te dve stvari uskracene (uglavnom uz pomoc sile). Nit' joj je dozvoljeno, nit' moze da bira.
scabies scabies 22:33 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

Zašto žena ulazi u krevet sa nekim sa kim ne želi seks i ko joj se gadi? Zar to nije licemerno i nemoralno?
Ti ovo ozbiljno? Zašto žena leže u krevet sa onim ko joj se gadi je dobro pitanje. Odgovori su brojni, a definitivno uključuju i ovo što si ti ponudio. Ali pitanje zašto žena leže u krevet sa muškarcem ako baš tad ne želi seks je...
G r o f G r o f 22:38 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

Malo je teže nekome uskratiti odlazak. Zašto onda ne govorimo o uskraćivanju prava na odlazak, a ne o silovanju?
G r o f G r o f 22:41 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

ako baš tad


Oprosti, ali iz teksta na početku bloga nisam shvatio da je situacija "baš tad" već da traje.
mlekac mlekac 23:01 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

G r o f
Malo je teže nekome uskratiti odlazak. Zašto onda ne govorimo o uskraćivanju prava na odlazak, a ne o silovanju?


Au! Moracu opet da potegnem Tolkina!

Ovo zasluzuje trodnevni odgovor ili nikakav...

Ne bilo ti zapovedjeno, procesljaj malo po netu, potrazi price zena koje su pokusavale da pobegnu pa nisu uspevale, pa opet pokusavale...

Ima toga kolko neces.

Iscitaj nekoliko, pa razmisli o tom pitanju.
G r o f G r o f 23:19 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

Mlekac, znam da ima milion takvih priča i zato me iritira još jedna u nizu.
Razvijanje svesti žena treba da počne u školi, u porodici i traje godinama.
Ovakvi novinarski napisi samo su skupljanje poena na tudjoj muci i ne pomažu mnogo.Posebno ako su paušalni i stereotipni.
Problemu ozbiljno ne prilazi niko.

mlekac mlekac 23:24 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

G r o f
Mlekac, znam da ima milion takvih priča i zato me iritira još jedna u nizu.
Razvijanje svesti žena treba da počne u školi, u porodici i traje godinama.
Ovakvi novinarski napisi samo su skupljanje poena na tudjoj muci i ne pomažu mnogo.Posebno ako su paušalni i stereotipni.
Problemu ozbiljno ne prilazi niko.E, sad si lepo obrazlozio!

Ajd' sad pitanje - a KO bi trebalo da ozbiljno pristupi problemu? Kako se iskorenjuje nesto sto pocinje u primarnoj porodici?
G r o f G r o f 23:44 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

Ajd' sad pitanje - a KO bi trebalo da ozbiljno pristupi problemu? Kako se iskorenjuje nesto sto pocinje u primarnoj porodici?


Školstvo, mediji, političari, crkva....drugim rečima nemoguća misija.
Zločin je u Srbiji perpetumobile.
zoja444 zoja444 23:45 03.09.2011

Re: Zanimljivo...

Zašto žena ulazi u krevet sa nekim sa kim ne želi seks i ko joj se gadi? Zar to nije licemerno i nemoralno?


jeste. licemerno je i nemoralno.
fantomatsicna fantomatsicna 22:49 03.09.2011

Jad i cemer


http://www.vesti-online.com/Vesti/Srbija/72017/Srbi-zenu-tuku-sutiraju-dave-vredaju-i-siluju
G r o f G r o f 23:11 03.09.2011

Re: Jad i cemer

Ona kao primer navodi slučaj čoveka koji ima 80 godina i zlostavlja svoju ženu od 75 godina. ''To traje i dalje, jer ju je on ceo život zlostavljao, zašto bi sada u 80. promenio neke stvari'', rekla je Stanojevićeva.


I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.
Ili...sloboda je velika borba i nije nimalo laka.
Možda joj je bilo lakše da izabere maltretiranje.
Naravno da bih svakog ko udari ženu žestoko kaznio ali ne postoji taj sud koji će ti pomoći ako ne pomogneš sam sebi.
I zašto su samo žene žrtve. Kao muškaraca žrtava nema.
I pored fizičke inferiornosti žene imaju suptilne metode da itekako zagorčaju život.mariopan mariopan 23:22 03.09.2011

Re: Jad i cemer

I zašto su samo žene žrtve. Kao muškaraca žrtava nema.
I pored fizičke inferiornosti žene imaju suptilne metode da itekako zagorčaju život.Nisu samo žene žrtve.

Postoji i sigurna muška kuća gde su smešteni muškarci koje su tukle njihove žene, ili neko od ukućana a nemaju kome da se obrate za pomoć.

Bila je jedna emisija na Tv o tome. Neki nisu hteli da ih snimaju ali jedan je pričao kroz šta je sve prošao i zašto je tu. Žene takođe znaju da tuku, mlate i ponižavaju...ali i za te muškarce postoji mesto gde da se sklone bar dok se ne snađu.

Jedan, koji je hteo da priča, kaže da ga je žena konstantno tukla godinama, poslednji put tiganjem i da ga je ponižavala na svaki način pa je morao da pobegne da bi to prekinuo. Bio je i jedna starac koga je maltretirao sin a nema gde da ode....i sve tako, jad i čemer da slušaš.
mariopan mariopan 23:36 03.09.2011

Re: Jad i cemer

Ona kao primer navodi slučaj čoveka koji ima 80 godina i zlostavlja svoju ženu od 75 godina. ''To traje i dalje, jer ju je on ceo život zlostavljao, zašto bi sada u 80. promenio neke stvari'', rekla je Stanojevićeva.


I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.

Zaboravljaš da te žene potiču iz drugog vremena kada je žena bila svojina muža -ali bukvalno. Iz njene svesti ne možeš vadičepom da izvadiš vaspitanje iz prošlog veka kada se rodila i kada su sve žene manje više bile vlasništvo muževa i naučene da ih slušaju i trpe.

Samo takve, čutljive i trpeljive su smatrane dobrim ženama, sve druge nisu. Poštuj svekra, poštuj muža, poštuj svekrvu, zaovu....a ne retko su je svi zajedno maltretirali i ponižavali...to je bio život tih žena dok ih ne ubiju u pojam da pomoći nema nego da trpi.

Sama činjenica da se ona ikada obratila za pomoć je korak napred iz tog vaspitanja koje je nju držalo u začaranom krugu. Nekada su se te žene besile ili skakale u bunar da se reše nasilnika.. možeš misliti kako im je bilo.

Sada se obrate nekome za pomoć, što u to vreme nije postojalo. kome da se obrati za pomoć u to vreme? Da se vratila ocu on bi je vratio mužu, još bi se izvinjavao što je njegova ćerka tako neposlušna... takvo je to vreme bilo.

Koliko žena njenih godina uopšte zna da može nekome da se obrati za pomoć, da mogu negde da se sklone? One su iz druge priče, nisu tako emnacipovane iako žive u ovom vremenu sa nama, mnoge još žive po pravilima uspostavljenim u njihovoj mladosti.
docsumann docsumann 23:50 03.09.2011

Re: Jad i cemer

I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.


Vidi, tako isto možeš za narkomana, koji je u agoniji i ne zna kako da se izbori sa svojom zavisnošću, da kažeš ko mu je kriv, znao je u šta se upušta, što nije mislio o tome kad mu je bilo lijepo ... Nisu to jednostavne situacije.

Ponekad treba pomoći nekom da počne da pomaže samom sebi. Da učini prvi korak.

Ljudi griješe, prave loše izbore, brljaju ... ne bi ih trebalo zbog toga odbacivati, ni osuđivati.

Mada ako misliš da se njihova patnja tebe ne tiče, ok, ... Humanizam nije obavezan.
mlekac mlekac 00:09 04.09.2011

Re: Jad i cemer

docsumann
I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.


Vidi, tako isto možeš za narkomana, koji je u agoniji i ne zna kako da se izbori sa svojom zavisnošću, da kažeš ko mu je kriv, znao je u šta se upušta, što nije mislio o tome kad mu je bilo lijepo ... Nisu to jednostavne situacije.

Ponekad treba pomoći nekom da počne da pomaže samom sebi. Da učini prvi korak.

Ljudi griješe, prave loše izbore, brljaju ... ne bi ih trebalo zbog toga odbacivati, ni osuđivati.

Mada ako misliš da se njihova patnja tebe ne tiče, ok, ... Humanizam nije obavezan.


kick68 kick68 04:05 04.09.2011

Re: Jad i cemer

Zaboravljaš da te žene potiču iz drugog vremena kada je žena bila svojina muža -ali bukvalno. Iz njene svesti ne možeš vadičepom da izvadiš vaspitanje iz prošlog veka kada se rodila i kada su sve žene manje više bile vlasništvo muževa i naučene da ih slušaju i trpe.

Samo takve, čutljive i trpeljive su smatrane dobrim ženama,

Objasnjenje:

A evo linka za ceo film, ako nekog zanima.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 07:12 04.09.2011

Re: Jad i cemer


I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.
Ili...sloboda je velika borba i nije nimalo laka.
Možda joj je bilo lakše da izabere maltretiranje.
Naravno da bih svakog ko udari ženu žestoko kaznio ali ne postoji taj sud koji će ti pomoći ako ne pomogneš sam sebi.
I zašto su samo žene žrtve. Kao muškaraca žrtava nema.
I pored fizičke inferiornosti žene imaju suptilne metode da itekako zagorčaju život.

mogu da iskoristim ovo, grofe?
G r o f G r o f 07:22 04.09.2011

Re: Jad i cemer

snezana mihajlovic

I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.
Ili...sloboda je velika borba i nije nimalo laka.
Možda joj je bilo lakše da izabere maltretiranje.
Naravno da bih svakog ko udari ženu žestoko kaznio ali ne postoji taj sud koji će ti pomoći ako ne pomogneš sam sebi.
I zašto su samo žene žrtve. Kao muškaraca žrtava nema.
I pored fizičke inferiornosti žene imaju suptilne metode da itekako zagorčaju život.

mogu da iskoristim ovo, grofe?


može...
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 07:42 04.09.2011

Re: Jad i cemer

može...

oket.
Martina Andjelković Martina Andjelković 08:51 04.09.2011

Re: Jad i cemer

docsumann
I sad meni treba srce da se cepa što ona čitav život trpi nekog manijaka. Manijaka je uvek bilo i biće, ali oprosti, stavljati sebe na tacni pod njegovu pesnicu može samo budala.


Vidi, tako isto možeš za narkomana, koji je u agoniji i ne zna kako da se izbori sa svojom zavisnošću, da kažeš ko mu je kriv, znao je u šta se upušta, što nije mislio o tome kad mu je bilo lijepo ... Nisu to jednostavne situacije.

Ponekad treba pomoći nekom da počne da pomaže samom sebi. Da učini prvi korak.

Ljudi griješe, prave loše izbore, brljaju ... ne bi ih trebalo zbog toga odbacivati, ni osuđivati.

Mada ako misliš da se njihova patnja tebe ne tiče, ok, ... Humanizam nije obavezan.G r o f G r o f 09:14 04.09.2011

Re: Jad i cemer

Vidi, tako isto možeš za narkomana, koji je u agoniji i ne zna kako da se izbori sa svojom zavisnošću, da kažeš ko mu je kriv, znao je u šta se upušta, što nije mislio o tome kad mu je bilo lijepo ... Nisu to jednostavne situacije.


Hmmm...Super si našao primer. Prodaja droge je kažnjiva. Znači li to da treba pohapsiti matičare.
Ako brak razara mozak kao droga, treba ga ukinuti.
Da sam žena i da me uporedjuješ sa nekim kome je oštećena psiha zahvalio bih ti se na odbrani.


Ponekad treba pomoći nekom da počne da pomaže samom sebi. Da učini prvi korak.


Ko je protiv toga? Jedino ako misliš da je vrtnja spina po medijima pomoć, svaka čast.


Ljudi griješe, prave loše izbore, brljaju ... ne bi ih trebalo zbog toga odbacivati, ni osuđivati.


Sad me već živciraš. Koga ja to osudjujem? Zapravo, iz postova se lepo vidi da osudjujem one koji nemaju volje da izadju iz kruga maltretiranja.
docsumann docsumann 09:41 04.09.2011

Re: Jad i cemer

mojne se živciraš, to je samo blog
G r o f G r o f 10:05 04.09.2011

Re: Jad i cemer

docsumann
mojne se živciraš, to je samo blog


Lako je tebi kad imaš šlem...haha
dragan7557 dragan7557 11:47 04.09.2011

Re: Jad i cemer


Vidi, tako isto možeš za narkomana, koji je u agoniji i ne zna kako da se izbori sa svojom zavisnošću, da kažeš ko mu je kriv,

Ovde je pitanje krivice jasno i bez dvoumljenja se može konstatovati svu krivicu snosi isključivo društvo a ne sam bolesnik.
znao je u šta se upušta, što nije mislio o tome kad mu je bilo lijepo ..

Netačno, narkoman nikada nije upoznat sa posledicama "upuštanja" u zavisnost od ovog zla.
Nisu to jednostavne situacije.

Situacije su veoma jasne i svode se na to da članovi jednog društva svesno promovišu propast zvanu narkomanija, isključivo zbog materijalne koristi.

Troškove ove bolesti i tragedije koja uz nju ide, padaju na teret pogođenih pojedinaca i celog društva.

cerski
docsumann docsumann 11:56 04.09.2011

Re: Jad i cemer

ajd' da ostavimo ovo za neki drugi put ...
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:06 04.09.2011

Btw

G r o f G r o f 09:23 04.09.2011

Martina, Martina..

Umeš li ti da kažeš neku reč u odbranu svoga bloga, mišljenja ili čega već?
Dobro, možda je docsumann najbolje interpretirao tvoj stav ali ipak kao novinaraki, reči su tvoje oružje,..pa pucaj već jedno.
Odoh...
Izvini što sam škrabao na tvom platnu.
Martina Andjelković Martina Andjelković 09:46 04.09.2011

Re: Martina, Martina..

G r o f
Umeš li ti da kažeš neku reč u odbranu svoga bloga, mišljenja ili čega već?
Dobro, možda je docsumann najbolje interpretirao tvoj stav ali ipak kao novinaraki, reči su tvoje oružje,..pa pucaj već jedno.
Odoh...
Izvini što sam škrabao na tvom platnu.


Nisam shvatila da me bilo ko napada u komentarima da bih se branila. Ljudi iznose svoja misljenja, i to uvek ne mora da bude propraceno mojim komentarom. Cak smatram da je suvisno.

Ajd napadni me, a ja cu da se odbranim. Vrlo rado.
G r o f G r o f 10:03 04.09.2011

Re: Martina, Martina..

Ajd napadni me, a ja cu da se odbranim. Vrlo rado.


Nisam lud da se kačim sa jačim od sebe.
freehand freehand 10:10 04.09.2011

Re: Martina, Martina..

G r o f
Ajd napadni me, a ja cu da se odbranim. Vrlo rado.


Nisam lud da se kačim sa jačim od sebe.

Aha. A Miki joj telobranitelj...
Martina Andjelković Martina Andjelković 10:22 04.09.2011

Re: Martina, Martina..

freehand
G r o f
Ajd napadni me, a ja cu da se odbranim. Vrlo rado.


Nisam lud da se kačim sa jačim od sebe.

Aha. A Miki joj telobranitelj...


Ne, neee! DJ je moj telohranitelj...
9snohvatica0 9snohvatica0 09:34 04.09.2011

..................

Brak je bure puno g****a, a odozgo med.Med se brzo pojede...
Martina Andjelković Martina Andjelković 10:23 04.09.2011

Re: ..................

9snohvatica0
Brak je bure puno g****a, a odozgo med.Med se brzo pojede...


Vise puta sam to cula...
fantomatsicna fantomatsicna 10:26 04.09.2011

Re: ..................

9snohvatica0
Brak je bure puno g****a, a odozgo med.Med se brzo pojede...

ljuboten ljuboten 07:18 05.09.2011

Re: ..................

Brak je bure puno g****a, a odozgo med.Med se brzo pojede...


Kao svaka druga institucija, ako ličnosti koju je vode nisu dozrele za dalji duhovni napredak. Uprotivnom u pitanju su ličnosti sa nedovršenom sociolologijom, t.j. sociopate, konkretrno: nedisciplinovane, razmažene, svojevoljene, raspuštene, svojeglave, rečju - nevaspitane.
stari92 stari92 09:41 04.09.2011

zemo,daj link,' leba ti ..

Dopisne vechernje shkole borilachkih veshtina od Ado Dz-dz
Vi'sh kol'ko obespravljeno/ugnjetenih,a bogami počele i budale kolo da vode

evo se iznova nacreepih

)

(NLP - neuro-lingvističko-programiranje))
docsumann docsumann 10:02 04.09.2011

Re: zemo,daj link,' leba ti ..

NLP - neuro-lingvističko-programiranje


iliti - tehnika bogomoljke

zokinac zokinac 10:29 04.09.2011

Izbor

Kao sto dobro rece to je moj izbor.Sve se na kraju vrti oko toga.Velika vecina zena bi ipak pre izabrala manjaka u Beogradu ili drugoj urbanoj sredini nego coveka sa sela koji joj ne bi pravio takve probleme.Mnoge bi se pre opredelile za afirmativni polozaj samohrane majke i filosofiranje o musko zenskim odnosima, o Jungu, o Frojdu...nego da misle kad se muzu krave, kako se siri,kako da spreme slavu ili drugu prilagodu za goste i rodbinu...
Samo rad, rad i samo rad.Dokon mozak djavo odmah zaposli.
lady_d lady_d 12:38 04.09.2011

nije sila jedini nacin

Ono sto je zajednicko svim komentarima je da jedna strana koristi fizicku snagu ili pak razna pomagala da bi drugu stranu primorala na sex. Iskljucuje se jedna vrlo cesta pojava u danasnje vreme (koja doduse nije mozda stigla jos na teritoriju Srbije) a to su zene koje su na visokim polozajima, koje zaradjuje i vise nego 90% prosecnih muskaraca, koje imaju moc (pogledaj te politicki vrh recimo Nemacke). Licno sam cula par prica od svojih muskih kolega da im je nametano i trazeno odredjeno ponasanje pojedinih zena-menagera i da su neki (u strahu gubitka posla, pozicija- a danas se posao tesko nalazi i na zapadu) "pristajali" na to. Neki su se posle toga osecali podjednako lose kao i zene koje su bile primorane na sex. Znam takodje i par muskaraca koji su u braku ucenjivani i manipulisani od strane zena (sto putem dece, sto materijalnim dobrima...). Sta sam htela da napomenem?! Problem seksualnog maltretiranja ne sme da bude vezan za pol (jer oba pola mogu da budu seksualno maltretirani i uznemiravani) vec ih treba sankcionisati i pomagati osobama koje su isto dozivele i prezivele.
maca22 maca22 13:39 04.09.2011

Re: nije sila jedini nacin

lady_d
"pristajali" na to. Neki su se posle toga osecali podjednako lose kao i zene koje su bile primorane na sex.

Naopako! Osećali su se podjednako lose kao žene koje su uradile isto što i oni - pristajale na to.
(i nema potebe za navodnicima)
9snohvatica0 9snohvatica0 22:08 04.09.2011

a je li

A je li dozvoljeno silovati muskarca
alselone alselone 07:26 05.09.2011

Re: a je li

9snohvatica0
A je li dozvoljeno silovati muskarca


Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.
9snohvatica0 9snohvatica0 12:41 05.09.2011

Re: a je li

alselone
9snohvatica0
A je li dozvoljeno silovati muskarca


Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.


Ja sam cula da se plavooke silovateljke osudjuju na dozivotni boravak u krevetu silovanog, pa zato pitam da znam sta mi je ciniti ako odlucim da silujem nekoga.
maca22 maca22 13:14 05.09.2011

Re: a je li

9snohvatica0
alselone
9snohvatica0
A je li dozvoljeno silovati muskarca


Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.


Ja sam cula da se plavooke silovateljke osudjuju na dozivotni boravak u krevetu silovanog, pa zato pitam da znam sta mi je ciniti ako odlucim da silujem nekoga.

The Fantazija is strog in you.
9snohvatica0 9snohvatica0 13:31 05.09.2011

Re: a je li

maca22
9snohvatica0
alselone
9snohvatica0
A je li dozvoljeno silovati muskarca


Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.


Ja sam cula da se plavooke silovateljke osudjuju na dozivotni boravak u krevetu silovanog, pa zato pitam da znam sta mi je ciniti ako odlucim da silujem nekoga.

The Fantazija is strog in you.

Samo sam cekala da se opet zakacis za mene, znam da mojim postovima ne mozes odoleti.
A vidim da nisi imuna ni na Martinu....Mlade,pametne,plave,nepismene ali sexipilne ah sta da se radi
maca22 maca22 13:39 05.09.2011

Re: a je li

Ja sam zapravo ridza. A svi znamo da te oni jure zbog izuzetnosti.
9snohvatica0 9snohvatica0 13:52 05.09.2011

Re: a je li

maca22
Ja sam zapravo ridza. A svi znamo da te oni jure zbog izuzetnosti.

Nikad mi nisu bili jasni ljudi koji nemaju preca posla pa se bave tudjim ponasanjem,kulturom,vaspitanjem,obrazovanjem.
Nikome nista nisam ni ukrala,niti koga ubila, silovala jos nisam sto ne znaci da necu ,pa nema potrebe da se osecam ugrozenom i da me neko JURI.
Martina Andjelković Martina Andjelković 14:01 05.09.2011

Re: a je li

9snohvatica0
maca22
9snohvatica0
alselone
9snohvatica0
A je li dozvoljeno silovati muskarca


Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.


Ja sam cula da se plavooke silovateljke osudjuju na dozivotni boravak u krevetu silovanog, pa zato pitam da znam sta mi je ciniti ako odlucim da silujem nekoga.

The Fantazija is strog in you.

Samo sam cekala da se opet zakacis za mene, znam da mojim postovima ne mozes odoleti.
A vidim da nisi imuna ni na Martinu....Mlade,pametne,plave,nepismene ali sexipilne ah sta da se radi


Izvinjavam se, ali mislim da se pravilno kaze/pise seksEpilne ;-)
9snohvatica0 9snohvatica0 14:07 05.09.2011

Re: a je li

mikimedic mikimedic 15:06 05.09.2011

Re: a je li

Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.talicni talicni 17:03 05.09.2011

Re: a je li

9snohvatica0
alselone
9snohvatica0
A je li dozvoljeno silovati muskarca


Obicno zavisi od toga kako silovateljka izgleda.


Ja sam cula da se plavooke silovateljke osudjuju na dozivotni boravak u krevetu silovanog, pa zato pitam da znam sta mi je ciniti ako odlucim da silujem nekoga.

Dobro si cula. Ako je riba hot i/ili ima plave oci to onda to nije silovanje.
gospodjica gospodjica 09:01 05.09.2011

Nemoj da se predaš

Tvoji blogovi se meni dopadaju, sa svim njihovim manjkavostima, greškama, prejakim izrazima. Sviđaju mi se teme koje biraš, i skroz mi je simpatičan način kako to radiš, emotivno, naprasno, prelazeći meru dozvoljenog. Naravno da možeš i trebaš mnogo bolje, ali imaš puno vremena da napreduješ u svakom pogledu :) A, ovi što ti spočitavaju nepismenost...uh... ako nešto prezirem to je intelektualno gledanje s visoka, kritizerstvo i sitničavost, vređanje, srozavanje nečijeg samopouzdanja maltene od prvog trenutka kad se taj neko pojavi...gdegod. Sećam se svojih profesionalnih početaka, i koliko sam bila uplašena, koliko toga nisam znala - tek izašla iz fakultetske klupe, a odjednom su se preda mnom našli nekakvi modaliteti, debate, izvodljivi planovi, zakoni, režimi, referendumi, mirovni pregovori, šatl diplomatija, osećala sam se kao da me neko bacio međ krokodile.
Izvuklo me što sam tada pored sebe imala gospodju Raki, blagonaklonu stariju koleginicu i predivnu ženu, koja je imala stpljenja da mi objasni i pokaže sve od a do š, bez trunčice oholosti, snishodljivosti, tako da mi ne ubije samopouzdanje. A mene nije mrzelo da učim - naprotiv. Kada sam otišla u potpuno druge vode - finansije i bankarstvo, neletela sam na dušebrižnike željne krvi. Nisam se predala...6 meseci sam danju radila, a kad dodjem kući učila. Konačno, kad su skapirali da mi ne mogu ništa - povukli su se. Zato draga moja, nemoj da se predaš, ne dozvoli da ti tako lako slome duh matorci što iz udobnosti svog dugogodišnjeg iskustva i znanja daju sebi za pravo da te ponižavaju, bacaju u nemilost. Svoje bitke čovek mora da bije sam, ali nije loše znati da ipak postoji neko...ko hoće da pruži ruku.
Kadgod budem imala prilike da biram kako da se postavim prema mlađim kolegama, i uopšte mladim ljudima, biram da budem gospodja Raki.
Dakle, Martina za tebe od mene:A za ove druge, što vole da srozavaju...


Sve najbolje!


Martina Andjelković Martina Andjelković 11:36 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

Hvala Vam, koleginice. :) Jako mi znace Vase reci, ali nema sanse da se predam.

I moram reci da me ne lome zlocesti komentari, vec mi pomazu da ojacam i da se izgradim kao spisateljica.

Super je cuti misljenja raznih ljudi, razlicitih godina i profesija.
gospodjica gospodjica 12:00 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

Nema na čemu

Nismo baš neposredno koleginice ali imamo dodirnih tačaka. Ja sam prevodilac...pa recimo da se i u tvom i u mom poslu kvalitetom smatra umeće izražavanja
maca22 maca22 12:06 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

gospodjica
biram da budem gospodja Raki.

Pogledajte film "Sve o Evi".


Gospodjice, Martina ima malo vise problema sa pianjem nego sto vi projektujete u nju svoje.
gospodjica gospodjica 12:45 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

maca22

gospodjicabiram da budem gospodja Raki.Pogledajte film "Sve o Evi".Gospodjice, Martina ima malo vise problema sa pianjem nego sto vi projektujete u nju svoje.


Nastojim da ne projektujem sebe na drugog, poznat mi je taj mehanizam. Suština je u sledećem: 1) Martina mlada i da ima prostora da poboljša svoje pisanje, a inspiracije, energije i volje joj ne manjka, po mom mišljenju 2) Ne vidim kakvu to ličnu i profesionalnu satisfakciju može da ima čovek (pisac, novinar, whatever) koji će mladu osobu u pokušaju da oformi neki svoj stil, i pritom naravno greši, javno popljuvati na mrtvo ničim ili izazvan trivjalnostima - a sve onako veleumno, ne škrtareći na visokparnim, akademskim floskulama, filozofskim mislima, sumornim mudrostima.
Jbga, Martina makar ne zvuči sterilno i suvoparno kad je čitaš, uz sve greške koje pravi.

Moj tip je za film "Kad je Hari sreo Seli", lagana romantična komedija, ali ima jednu divnu scenu u kojoj Sali sasvim plastično objasnjava Hariju koliko je nisko i bedno ismevati tuđe neznanje, nedostatke, mane.
Konstruktivna kritika je jedno, ponižavanje nešto sasvim drugo. Veliki ljudi nisu bili veliki samo zbog svog masovnog intelekta i znanja, već zbog širine duha i otvorenosti uma.

Edit: odjavljujem se, pobegla sam od teme, neću više
9snohvatica0 9snohvatica0 12:48 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

gospodjica
maca22

gospodjicabiram da budem gospodja Raki.Pogledajte film "Sve o Evi".Gospodjice, Martina ima malo vise problema sa pianjem nego sto vi projektujete u nju svoje.


Nastojim da ne projektujem sebe na drugog, poznat mi je taj mehanizam. Suština je u sledećem: 1) Martina mlada i da ima prostora da poboljša svoje pisanje, a inspiracije, energije i volje joj ne manjka, po mom mišljenju 2) Ne vidim kakvu to ličnu i profesionalnu satisfakciju može da ima čovek (pisac, novinar, whatever) koji će mladu osobu u pokušaju da oformi neki svoj stil, i pritom naravno greši, javno popljuvati na mrtvo ničim ili izazvan trivjalnostima - a sve onako veleumno, ne škrtareći na visokparnim, akademskim floskulama, filozofskim mislima, sumornim mudrostima.
Jbga, Martina makar ne zvuči sterilno i suvoparno kad je čitaš, uz sve greške koje pravi.

Moj tip je za film "Kad je Hari sreo Seli", lagana romantična komedija, ali ima jednu divnu scenu u kojoj Sali sasvim plastično objasnjava Hariju koliko je nisko i bedno ismevati tuđe neznanje, nedostatke, mane.
Konstruktivna kritika je jedno, ponižavanje nešto sasvim drugo. Veliki ljudi nisu bili veliki samo zbog svog masovnog intelekta i znanja, već zbog širine duha i otvorenosti uma.

maca22 maca22 13:09 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

gospodjica
Veliki ljudi nisu bili veliki samo zbog svog masovnog intelekta i znanja, već zbog širine duha i otvorenosti uma.

A ja reko' ne volite visokoparne i sumorne mudrosti!

To sto je blog92 pun lesinara koji napadaju gde stignu, ne znaci da sve sto napadaju je divno i neduzno. To bi bila zrubljena logika. Da li nesto jeste ili nije dobro, zahteva da se o tome porazmisli, ali vi to ne cinite.

Zamerke nepismenosti ponekad jesu cepidlacenje. Ali misliti da su to uvek je takodje zarubljeno misljenje. Jer neki put ljudi potezu pismenost zato sto su ostali bez argumenata i nemaju drugo sta. Neki put se pismenost opravdano zahteva od odredjenih ljudi. S tim sto ovde nije pismenost, vec je kognitivna nedovrsenost u pitanju.

Kako zvuce njeni blogovi necu da navodim, a vi cuvajte dokumenta. Ili mozda ocekujete da treba pred hohstaplerajem da se kezimo da nam ne biste ispoturali da sitnicarimo?


Sto se tice pismenosti, u mojoj gimanziji NIKO ne bi dobio prelaznu ocenu za ovakve nedovresene misli kakve produkuju pitomci fpn. Doduse, niko zivi se ne bi tamo ni upisao, ili bi, da mu bude bas lako. Jer nismo isto.
Srecno sa razvojem.
alselone alselone 13:43 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

pitomci fpn


Ali zato svi dobro znamo sa kod univerziteta bi...

gospodjica gospodjica 13:46 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

A ja reko' ne volite visokoparne i sumorne mudrosti!


I ne volim. Citirano i nije neka mudrost, a jos manje viskoparna.

Maco, bezveze spamujemo temu. Niti ćete vi mene ubediti, niti ću ja vas. Samo ćemo jedna drugoj zabijati misli poput eksera (e ovo jeste ekstrakt nečije mudrosti, ali čije - šanse nema da se setim, a mrzi me da guglam...ili beše guglujem...ili gugliram...ej pismenosti, što te nemam )
9snohvatica0 9snohvatica0 13:55 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

gospodjica
A ja reko' ne volite visokoparne i sumorne mudrosti!


I ne volim. Citirano i nije neka mudrost, a jos manje viskoparna.

Maco, bezveze spamujemo temu. Niti ćete vi mene ubediti, niti ću ja vas. Samo ćemo jedna drugoj zabijati misli poput eksera (e ovo jeste ekstrakt nečije mudrosti, ali čije - šanse nema da se setim, a mrzi me da guglam...ili beše guglujem...ili gugliram...ej pismenosti, što te nemam )

gospodjice draga,mislim da maca zna sta znaci " Ko nema u vuglu ima u guglu "
tako da opusteno,razume macka sve samo se pravi

maca22 maca22 13:57 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

gospodjica
Maco, bezveze spamujemo temu. Niti ćete vi mene ubediti, niti ću ja vas.

U sustini, nervirate me, jer me podsecate na sve ove koji privijaju kriminalce na sisu nazivajuci ih "nasom decom".alselone
Ali zato svi dobro znamo...

Stvarno ne znam sta svi znaju u nekom selu, ili zabiti, pa je to samim tim onda proverena cinjencica...
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 14:02 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

Zamerke nepismenosti

dakle, maco, ja te obožavam.
alselone alselone 14:02 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

maca22

Stvarno ne znam sta svi znaju u nekom selu, ioli zabiti, pa je to samim tim onda proverena cinjencica...O cemu ti?
Nisi se i ti zaprasavila?
maca22 maca22 14:05 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

alselone
O cemu ti?

O tebi Alse. Laku noc. :)
alselone alselone 14:11 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

maca22
alselone
O cemu ti?

O tebi Alse. Laku noc. :)Ne znam sta si zakljucila i kako si to zakljucila ali mi se svidja tvoj tok misli. Moze dobar magistarski na tome da se napise.
9snohvatica0 9snohvatica0 14:13 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

maca22
alselone
O cemu ti?

O tebi Alse. Laku noc. :)

Macko ne sarmiraju se tako mladi i sexy muskarci!!!!!!!
maca22 maca22 14:13 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

alselone
Ne znam sta si zakljucila i kako si to zakljucila ali mi se svidja tvoj tok misli. Moze dobar magistarski na tome da se napise.

Vec je napisan

To je ono mesto gde svi nesto znaju, pa tim to postaje cinjenica.
alselone alselone 14:17 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

maca22

Vec je napisan
To je ono mesto gde svi nesto znaju, pa tim to postaje cinjenica.


Cekaj maco, to nije palanacki univerzitet, svetski je, naravno da svi znaju! Cak i mi u zabitima.
maca22 maca22 14:18 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

alselone
Cekaj maco, to nije palanacki univerzitet, svetski je, naravno da svi znaju! Cak i mi u zabitima.

Pa si ga zato i zavrsio. Cerski te provalio.

Ajde pokusaj da se uzdrzis, spamujes, tj. spamujemo ovde.
alselone alselone 14:20 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

maca22

Pa si ga zato i zavrsio. Cerski te provalio.
Ajde pokusaj da se uzdrzis, spamujes, tj. spamujemo ovde.


Cerski poremetio pritisak u glOvi od letova u lovcima, nemoj njega da slusas.
maca22 maca22 14:33 05.09.2011

Re: Nemoj da se predaš

snezana mihajlovic
Zamerke nepismenosti

dakle, maco, ja te obožavam.

Ja obozavam samo ljude sa sredjenim mislima u glavi.
9snohvatica0 9snohvatica0 14:04 05.09.2011

ioli? -nova rec

I u zabitima zive ljudi,mozda fakultetski neobrazovani ali vrlo mudri,pametni i plemeniti
9snohvatica0 9snohvatica0 14:51 05.09.2011

!!!!!!!!!!

Ovde izgleda ozbiljno nekome treba "Sex za pocetnike" ili onaj "Almanah zavodjenja".
Ovakvo osvajanje nikud ne vodi.
Pre svega si trebala alselone-a pitati koliko ima krava,koji traktor vozi, da li voli macke..... Pa onda polako...Mozda je lepsa tvoja palanka od njegove zabiti,pa odluci da dodje s namerom u veliku palanku
alselone alselone 14:54 05.09.2011

Re: !!!!!!!!!!

Moze biti da je tako, moze biti.
9snohvatica0 9snohvatica0 14:59 05.09.2011

Re: !!!!!!!!!!

alselone
Moze biti da je tako, moze biti.

Nadam se da nemas Rakovicu i kombajn ZMAJ,ako imas onda necu dozvoliti da te maca osvoji . U tom slucaju,vec sutra idem da kupim nove opanke i dolazim u tvoju zabit,pa cemo do palanke da zakazemo svadbu. Odoh sad da nahranim krave.
alselone alselone 15:03 05.09.2011

Re: !!!!!!!!!!

9snohvatica0Iju, kakava si ti iz sela ili zabiti!
9snohvatica0 9snohvatica0 15:11 05.09.2011

Re: !!!!!!!!!!

alselone
9snohvatica0Iju, kakava si ti iz sela ili zabiti!


Umem i da muzem krave,pravim sir i kajmak.Eto pravicu sir i kajmak,pa cemo to prodavati u macinoj palanci na Bajloniju ili Kalenicu pa ce maca biti ljubomorna kad mi dodjemo sa traktorom i kad nasa sitna deca iskoce iz prikolice,decaci lepi i crni na tatu,a devojcica plava sa plavim okicama na mamu :)
Dolazicemo petkom i kad prodamo sve onda cemo kupovati nove opanke :)
maca22 maca22 15:20 05.09.2011

Re: !!!!!!!!!!

Samo nek je vama lepo...(samo se nemoj Snohvatice posle zaliti kako se neko za tebe hvata, kada si ti sa mnom obuzeta. Jadne ridze, pocinjem da slutim kako je njima kad ih Snohvatica spopadne. )
9snohvatica0 9snohvatica0 15:24 05.09.2011

!!!!!!!!!!

Sve sam ih silovala tj. muskarce ridzovane
zato se sad preslo na ove nove cipovane kartice
maca22 maca22 15:34 05.09.2011

Re: !!!!!!!!!!

Povlacim se pred boljom, Alse, preuzmi. :)
9snohvatica0 9snohvatica0 17:48 05.09.2011

:) oh,oh

Als je moj pred Bogom,a pred blogom moze biti svaciji
maca22 maca22 17:51 05.09.2011

Re: :) oh,oh

9snohvatica0
Als je moj pred Bogom,a pred blogom moze biti svaciji

Als, you lucky, lucky man. :)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana