Kultura| Lingvistika| Život

Izuzetnost (IV) - Vukov prevod Novog zaveta

vladimir petrovic RSS / 08.09.2011. u 16:45

U nekim trenucima svete dokolice ovog leta (svima se događa da budemo dokoni tokom leta, zar ne?), palo mi je na pamet da napišem blog o izuzetnom Vukovom prevodu Novog zaveta.

A toga sam se setio s jednim dobrim razlogom. Naime, video sam da se ove godine u svetu engleskog govornog područja proslavlja značajan jubilej - četiri veka (1611-2011) od engleskog prevoda Biblije pod nazivom „Verzija kralja Džejmsa" (King James Version). Lepa godišnjica, rekao sam u sebi.

Hteo bih da podsetim da je na mom poslednjem blogu na temu izuzetnosti (o engleskom jeziku), bilo puno komentara - o Vuku. Do njih je došlo nekako spontano, ali mi se učinilo da su pretežno bili kritični, na liniji potrebe demitologizovanja Vuka, što se u poslednje vreme sve više čuje. Ja nisam učestvovao u tim diskusijama, jer sam već imao grubi nacrt teksta o Vukovom prevodu Novog zaveta, pa se nisam hteo izjašnjavati ni kao 'vukovac' ni 'anti-vukovac'. Bilo kako bilo, moja namera danas nije da govorim o sveukupnom značaju Vuka Stefanovića Karadžića, ja se ograničavam samo na jedan aspekt njegovih postignuća, onaj koji ga u očima mnogih eksperata, kako ja to vidim, čini - istinski izuzetnim.  A to je njegov prevod Novog zaveta.  

Kada sam video da su Englezi Bibliju preveli na engleski još daleke 1611. godine, zažalio sam što mi nemamo tako veliku tradiciju (kod velikih je sve veliko!), te sam odmah proverio koliko tačno ima vremena od objavljivanja Vukovog prevoda Novog zaveta. Uvideo san da su prošle 164. godine, što i nije tako malo za jedan mali narod kakav je srpski.

Pre i posle Vuka bilo je, naravno, i drugih prevoda Novog zaveta na srpski, ali se njegov integralni prevod, zajedno sa prevodom Starog zaveta od strane Đure Daničića, smatra najboljim prevodom Biblije (Svetog pisma) na naš jezik.

Aleksandar Belić pouzdano tvrdi da je Vukov prevod jedna od najznačajnijih knjiga naše literature, odnosno „najrečitija i najraznostranija Vukova ilustracija kako treba pisati književnim jezikom, te da se Vuk u njemu javlja i kao veliki književnik i, u neku ruku, uzakonilac osnovnih osobina našeg književnog jezika".

Vuk se odlučio da prevede Novi zavet onda kada su svi nacionalni preporodi u Evropi nastojali da daju Bibliju prevedenu na standardni književni jezik naroda u pitanju. A kako je znao da će njegov prevod  izazvati više protesta nego ijedna njegova druga knjiga, za njega je to bio veliki izazov. S pravom, jer mnogi lingvisti smatraju da je njegov prevod Novog zaveta kruna njegovog književnog delanja. 

Neki kažu da je Vukov prevod bio i odgovor tadašnjim književnicima na zamerke da je jezik koji je on zagovarao - siromašan, i da se njime ne mogu obrađivati više materije. Njegova namera je bila da pokaže da i u jeziku „prostog" naroda (a i jeziku iz „slepačkih" narodnih pesama) postoje velike izražajne mogućnosti, kako za naučnu misao tako i za pesnička nadahnuća, odnosno da se i najtananije misli mogu njime iskazati.

Tako je, kao retko koja knjiga, Vukov Novi zavet imao burnu istoriju - dvadeset i sedam godina čekao je da bude objavljen, 1847. godine. Naime, Vuku su se suprostavljali pobornici starog pravopisa, pa njegov prevod nije bio po volji nekim učenim Srbima, ali  ni dostojanstvenicima Srpske pravoslavne crkve, ni vlastima u Srbiji (u kojoj ni vladalac tada nije bio pismen). Crkveni velikodostojnici (naročito u Vojvodini) bili su za staru azbuku i za tradicionalni jezik Dositeja, Vidakovića i drugih, te za zadržavanje crkvenoslovenskog jezika Biblije. Stoga, ne samo da nisu podržali da dođe do Vukovog prevoda, već su svim sredstvama nastojali da ga onemoguće. A tadašnja cenzura u Srbiji nije dopuštala štampanje Biblije bez prethodne saglasnosti najviših crkvenih starešina. (Knez Miloš Obrenović je srdito grdio Vuka "što se meša u crkvene poslove", te se bojao da će njegova jezička reforna "samo razdor u naš narod useliti"). Zato je prevod tako dugo čekao na izdavanje, s tim što je u međuvremenu doživeo nekoliko recenzija - poboljšanja od strane samoga Vuka.

Koliko je Vuk ozbiljno shvatao taj posao, vidi se iz njegovih reči: „U prevođenju svake knjige dužan je onaj koji prevodi starati se da prijevod što je više moguće bude vjeran, tj. da se ne kaže što ni drukčije ni manje ni više, nego upravo onako i onoliko kao što je u originalu. U prevođenju Svetoga pisma na to se osobito mora paziti, a za to se u gdjekojim prijevodima, među kojima je i naš slavenski, više pazilo na prevođenje riječi sa svima gramatičnijem promjenama nego na smisao; s toga je u najviše prijevoda jezik rđav i težak razumjeti. Ja sam se trudio da ovaj prijevod bude vjeran, kaono ti Sveto pismo, ali što je moguće više da bude i našijem čistijem narodnijem jezikom. Kod gdjekojijeh stihova, kašto i oko jedne riječi, i prevodeći i štampajući, tražio sam pomoći u deset prijevoda, pak sam najposlije pitao, prije pokojnoga Kopitara a sad F. Miklošića, kako je u originalu. Tako ja sam se trudio što sam više mogao i oko vjernosti i oko jezika; ali pored svega toga truda ne mogu reći da se neće naći pogrješaka i u jednome i u drugome; jer ljudski posao nikakav ne može biti bez i kake pogrješke... Ja se nadam da će knjiga ova biti na neiskazanu korist narodu našemu... ".

A zato što nije dobio odobrenje od crkvenih vlasti za objavljivanje prevoda, niti dozvolu državnih vlasti u Srbiji za distribuciju knjige, bio je primoran da je štampa o svom trošku, u Jermenskom manastiru u Beču. S tim u vezi, imao je mnogo problema - knjiga je bila zabranjena, konfiskovani su svi rastureni primerci, pa je otpočeo pravi rat protiv Vuka i njegovih pristalica. A Vukovo priznanje da je prevodio „gledajući u Luterov prevod", odnosno da su mu u prevođenju pomagali Kopitar i Miklošić, te da je štampao kod jermenskih kaluđera koji su napustili pravoslavlje i prešli u katoličanstvo, bilo je mnogima sumnjivo. Počeli su tvrditi da je prevod izdala - katolička propaganda, te da je zapravo sačinjen „da napravi štetu Pravoslavnoj crkvi".

Veliku podršku Vuku davao je njegov učenik i saborac Đura Daničić, koji će nešto kasnije (1865. godine) prevesti Stari zavet, te će ta dva prevoda činiti blizance Svetog Pisma. On je pisao: „Doista, što se tiče jezika, ovo djelo Vukovo ne može biti da ne pripada među najljepše prijevode Svetoga pisma što ih ima... Tijem je Vuk podigao srpskom jeziku spomenik kakvim se rijetko koji narod može dičiti, spomenik koji će svagda vjerno javljati učenom svijetu živi jezik onoga naroda za koji je pisan".

Hajka protiv Vukovog prevoda išla je do izbezumljenosti. Međutim, protokom vremena buka se počela stišavati, pa je desetak godina kasnije knjiga revidirana i štampana u Berlinu (1857) i ponovo u Beču (1864). Kako je Vuk umro 1864. godine, njegov prevod je u Daničićevoj redakciji izašao 1864, 1867, 1868, 1870 i 1871. godine. U Beogradu je prvi put štampana 1871. godine, da bi potom sledilo mnoštvo izdanja od strane poznatog Biblijskog društva iz Londona.

Kažu da je prvobitna odluka Vukova bila da se njegov prevod Novog zaveta, pored ćirilice, štampa i latinicom, odnosno da važi i za katoličke vernike. Međutim, to nije išlo lako. Latinično izdanje objavljeno je 1864. godine, i do 1899. godine prodato u 85.000 primeraka; pritom, celovito Sveto pismo Vuka Karadžića i Đure Daničića bilo je pohrvaćeno (Bogoslav Šulek, 1877. godine), odnosno pokatoličeno/usklađeno sa katoličkom tradicijom (Milan Rešetar,  1895. godine), ali ga Katolička crkva nikada nije prihvatila.

Mada je Vuk bio veliki pobornik narodnog jezika primetno je da je prevodu Novog zaveta išao korak napred. Naime, za razliku od korišćenja skoro idealnog narodnog jezika u narodnim pripovetkama, prevod Novog zaveta  vršio je u skladu sa svojim novim shvatanjima o jeziku, udarajući time temelje budućeg srpskog književnog jezika. To pokazuje i koliko je on, prevodeći Novi zavet, bio ne samo prevodilac već i stvaralac. 

S tim u vezi, Meša Selimović, u poznatom eseju „Za i protiv Vuka", kaže: Ali već u prevodu Novog zavjeta Vuk je odstupio i od tog sintetizovanog narodnog jezika, u kojem je bilo sakupljeno ono što je najbolje i najčistije u narodnom govoru. Novi zadatak i novi zahtevi dali su i nova jezička, i stilska rešenja. Vukov jezik u tom prevodu nije čisti jezik sela, "daleko od gradova". Međutim, opšta osnova je narodna, obrazovanje novih reči je narodno, duh je narodni. Siguran jezički osećaj omogućio je asimilovanje elemenata kojih u narodnom jeziku nije bilo, a da se ne ošteti ‘općenita pravilnost' njegova".

Prilikom prevođenja Vuk je sam stvarao nove reči (uglavnom za nematerijalne pojmove), kao što je i preuzimao neke staroslovenske, turske, grčke i ruske reči. Na taj način dobijeno je zanimljivo leksičko šarenilo. Naravno, srpski jezik se u međuvremenu razvijao i daleko je od Vukovog jezika, ali je njegov Novi zavet do danas ostao kao jedan od najlepših obrazaca našeg  jezika.

Kako sam već naveo da su crkveni velikodostojnici ranije bili protiv Vukovog prevoda, navešću i ovaj obrnuti slučaj. Vladika/erudita Nikolaj Velimirović (koga je SPC kasnije kanonizovala u sveca), za vreme sužanjstva u manastiru Vojlovici, sa tamošnjim starešinom manastira, nameravao je napraviti novi prevod Novog zaveta, pa je ovako zapisao: "Imali smo pred sobom dva originalna teksta na grčkom (Tišendorfa i Nestelea), crkvenoslovenski prevod, Vulgatu i moderne prevode na engleskom, francuskom, ruskom, talijanskom, nemačkom i bugarskom. Od svih prevoda našli smo da je crkvenoslovenski prevod najbolji... Pred sobom smo imali četiri srpska prevoda: episkopa Platona Atanackovića, Vuka Karadžića (1847), Luje Bakotića (1933) i Dimitrija Stefanovića (1934). Sravnjujući, našli smo da je Vukov prevod bolji od Stefanovićevog i Bakotićevog. Ne samo to. Nego čitajući uporedo sve strane prevode našli smo da je Vukov prevod bolji nego ruski, francuski, čak i engleski. Ovo je fakat neosporan, i u to se može uveriti svaki naučnik sravnjivanjem. Na osnovu tog saznanja mi smo došli do zaključka da Novi zavet ne treba prevoditi, nego samo Vukov prevod ispraviti. I mi smo ga ispravili tako, da iako se ne može smatrati savršenim, ali je blizu savršenstva i nesumnjivo bolji, i egzegetski i dogmatski jasniji i precizniji od svih prevoda na zapadne evropske jezike, kao i na ruskom".

Da pomenem da je kasnije bilo još prevoda Novog zaveta. S tim u vezi,  Radomir Rakić  je u Politici nedavno pisao da su "prevodi Novog zaveta iz pera Dimitrija Stefanovića i Emilijana Čarnića kabinetski, umnogome bukvalni, bez Vukove  jezičke razdraganosti i lepote."

Hrvatska Vikipedija piše ovih dana da su Vukovi Srpski Rečnik i prevod Novog Zavetapostavili temelje za suvremeni srpski standardni jezik, a znatno su utjecala i na oblik hrvatskoga standardnoga jezika, ponajviše u fazi tzv. hrvatskih vukovaca ili mladogramatičara".

A kako stoji danas sa prevodima Svetog pisma od strane Vuka Karadžića i Đure Daničića?

Sinod Srpske pravoslavne crkve je, 1984. godine, formirao Komisiju za prevod Biblije; ona je redigovala Vukov prevod i objavila ga kao "prvi autorizovani prevod Novog zaveta na srpski jezik".  On se danas zvanično koristi za bogoslužbenu upotrebu. (Daničićev prevod Starog zaveta, mada se smatra izvanrednim sa filološkog stanovišta, nije zvanično redigovan od strane pomenute  Komisije Sinoda SPC, ali je do daljeg u upotrebi).

Da pomenem i izjavu vladike Irineja Bulovića: "Дужан сам да признам следећу чињеницу: Вуков превод је, због своје класичне лепоте и одомаћености у народу, од почетка до краја најозбиљније узиман у обзир. У пракси то значи да нови, црквени превод, где год је могуће, остаје лексички и стилски веран Вукову преводу, а где то није могуће, онда бар близак њему, држећи се, између осталог, и ијекавскога наречја нашега језика, наречја на којем је говорио и писао Вук, а које данас својим епским призвуком и патином старине придаје преводу ону особену 'библијску боју', ону чар свештене и узвишене лепоте..."

Na kraju, imajući u vidu da je svaki prevod Biblije priča za sebe, ja sam slobodan da vas pitam: imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?

Što bi rekli Englezi: It is an edition which every booklover deserves to have (Tu knjigu bi svaki bibliofil morao imati).

AtačmentiKomentari (50)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

maca22 maca22 17:31 08.09.2011

lajk :)

Lep blog.
(Kasnije, on je prilično odstupio od narodnog jezika, čime je njegov prevod - još više dobio u kvalitetu).

Samo se ne bih slozila sa reciju "odstupio" koa pričamo u napretku u kvalitetu. i upotrebila rec "obogatio" narodni jezik. Jer on nije odstupio od osnove koju cini narodni jezik, vec je obogatio novom leksikom najpre.

imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?

Da.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:00 08.09.2011

Re: lajk :)

maca22
...Samo se ne bih slozila sa recju "odstupio" koa pričamo u napretku u kvalitetu. i upotrebila rec "obogatio" narodni jezik. Jer on nije odstupio od osnove koju cini narodni jezik, vec je obogatio novom leksikom najpre


Hvala na ukazivanju.

Slažem se. Reč "odstupio" je bila prejaka i nevešto upotrebljena, pa sam taj umetak, iz zagrada, izbrisao, a kasnije u tekstu malo sam to pojasnio pre nego što sam citirao Mešu Selimovića.

Za tebe kao prvu, evo jednog viđenja Miloševog konaka od Peđe Milosavljevića:

st.jepan st.jepan 17:31 08.09.2011

DOBAR TEKST

i svakako potrebit, s tim što sam očekivao da ću u njemu naći bar nešto citata i primera za pojedine tvrdnje, npr.:
Prilikom prevođenja Vuk je sam stvarao nove reči (uglavnom za nematerijalne pojmove), kao što je i preuzimao neke staroslovenske, turske, grčke i ruske reči.

Ali to ćeš verovatno u nekom narednom tekstu.
Preporuka.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:26 08.09.2011

Re: DOBAR TEKST

st.jepan
,,, tim što sam očekivao da ću u njemu naći bar nešto citata i primera za pojedine tvrdnje, npr.:

VP: ... Prilikom prevođenja Vuk je sam stvarao nove reči (uglavnom za nematerijalne pojmove), kao što je i preuzimao neke staroslovenske, turske, grčke i ruske reči.


Prema A. Beliću, Vuk je smatrao da turske reči koje je naš narod odavno primio i za koje dobre zamene nema (npr. kalup, boja, lula, tepsija, kamiš, čibuk, burmut, sarma itd) ne treba goniti iz jezika. Tako je u predgovoru prevoda Novog zaveta naveo da je uneo tridesetak reči turskog porekla (aždaha, basama, dolama, kesa, lenger, neimar, pozor, soba, hajka, čaršija i druge).

Načelno, govoreći, Vuk nije bio protiv tuđica (smatrao je da je bolja i privremena tuđica nego na brzu ruku sklepana nakarada).

Iz staroslovenskog je zadržao oltar, anđeo, pasha, đavo, ćesar, jevanđelist, sotona, trpeza, dinar, miris itd.

Iz grčkog: hiljada, titla, podrum, fenjer i dr.

Uneo je i četiri reči za čije poreklo je pretpostavio da je - rusko: posrednik, priroda, postojan i nepostojan.

A reči koje je sam Vuk pravio, za nematerijalne pojmove su: smjernost, svjetlost, izbavljenje, izvršenje, poznanje, pokajanje, pokazanje, neposlušanje, prigotovljenje, priznanje, utvrđenje, poslušanje, pomirenje, poniženje i druge. U stvaranju tih reči on je i nesvesno išao za narodnim osećanjem.

P.S.
Ja volim akvarele Peđe Milosavljevića:

st.jepan st.jepan 19:48 08.09.2011

Re: DOBAR TEKST

V.P.

Hvala ti na iscrpnom odgovoru. Predlažem ti da ove primere ubaciš i gore, u sam post - mislim da bi doprineli informativnosti i razumljivosti teksta.

Za ove novoskovane reči nisam znao da ih je skovao Vuk.
Dobro ih je skovao, zvuče skroz srpski, pa se su valjda zato u narodnom govoru i odomačile.
nsarski nsarski 20:01 08.09.2011

Biblija

Na kraju, imajući u vidu da je svaki prevod Biblije priča za sebe, ja sam slobodan da vas pitam: imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?

Ja je imam, naravno.U izdanju Biblijskog Drustva, Bgd., 1974.
Imam i gomile drugih Biblija - na engleskom, spanskom. Imam i Kuran i Book of Mormons, i jos sijaset svetih knjiga.
Svoj primerak sam kupio pre mnogo godina u USA od Jehovinih svedoka, za neki minimalni novac. Cirilicno izdanje.
S tim sto, u originalu, pise "Sveto Pismo staroga i novoga zavjeta" Pa dalje: preveo Stari Zavjet Djuro Danicic, Novi Zavjet preveo Vuk Stef. Karadzic. Doslovce tako, na cirilici. Stampa i povez: ČGP Delo Ljubljana.

I mislim da je prevod odlican.

OK, odgovorio sam na tvoje pitanje, Horatio. Moje pitanje: da li je u originalu pisalo Zavet ili Zavjet?

antioksidant antioksidant 20:42 08.09.2011

Re: Biblija

Moje pitanje: da li je u originalu pisalo Zavet ili Zavjet?

vladimir petrovic vladimir petrovic 21:21 08.09.2011

Re: Biblija

Ovo mi je drago da čujem:

Nsarski
... I mislim da je prevod odlican.


A što se ovoga tiče:

Moje pitanje: da li je u originalu pisalo Zavet ili Zavjet?


u originalu je, naravno, ZAVJET.

To se može videti i na fotki koju sam priložio uz ovaj tekst (originalno izdanje Novog zavjeta iz 1847. godine) i koja se, klikom, može uvećati.

Međutim, ja sam namerno koristio ekavicu. Možda i ne bih da nisam video da je Aleksandar Belić u knjizi "VUKOVA BORBA ZA NARODNI I KNJIŽEVNI JEZIK, Rasprave i predavanja", koristio sve vreme reč - "Zavet".

S tim u vezi, moram reći da i pored toga što sam u ovom tekstu koristio reč "Zavet", nisam pristalica ekavizirane verzije Biblije, koju sam našao online.

Usput, da kažem i da sam namerno, na kraju ovog posta, citirao vladiku Irineja Bulovića (koji je u Komisiji Sinoda SPC za prevod Biblije) jer mi je važno njegovo dobro obrazloženje zašto je u Crkvinom oficijelnom (autorizovanom) prevodu zadržana Vukova ijekavština.

Imam i gomile drugih Biblija - na engleskom, spanskom.


Ovo me podseti da i ja imam na više jezika, uključujući i na holandskom i mađarskom.

Ovo pominjem zato što, kao što je poznato, postoji američka kompanija The Gideons International koja se isključivo bavi (besplatnom) distribucijom Biblija, na preko 90 jezika, po hotelskim sobama, u nekim zemljama. Po jedan primerak ostavlja se po sobama da bi gost mogao da čita uveče ako nema šta pametnije da radi, odnosno da ponese kući. To je jedna od retkih stvari koje hoteli nude da ponesete, jer sobarice svaki put kada vide da je gost odneo stavljaju nov primerak knjige. Ima i dvojezičnih, tako da ja ponekad koristim Francusko/englesko izdanje kada mi je važno da vidim kako je neki dobar citat rečen na ta dva jezika. I uvek zaključujem da je i Vukov prevod - na visini.

Edit:
Vidim da me je AO preduhitrio sa fotkom originalnog izdanja Vukovog prevoda.
Hvala, AO!
mirelarado mirelarado 21:30 08.09.2011

Re: Biblija

nsarski
Moje pitanje: da li je u originalu pisalo Zavet ili Zavjet?


Имала сам малу препирку с лектором око тога зашто у преводу једне Екове подуже библијске парафразе ијекавица мора да остане, иако је преостали текст на екавици. Ево почетка тог одломка, напола Библија, напола Флаш Гордон. :)

Бијах крај степеништа моје гимназије које се у својој белини уздизаше ка неокласичним стубовима што уоквириваху улазна врата. И бијах као узнесен у духу и као да чух моћни глас који ми говораше: „Ово што сада видиш, слободно напиши у књигу, пошто је нико неће читати, јер ти само сањаш да је пишеш!“
И наврх степеништа указа се пријесто, а на пријестолу бијаше човјек златнога лица, свирепог азијатског осмеха, с круном од огња и смарагда на глави, и сви дизаше пехаре у његову част, у част Минга, господара планете Монго.
И насред пријестола и око пријестола стајаху четири Животиње, Тан лављег лица, и Вултан са крилима као у сокола, и Барин, принц од Арборије, и Ора, краљица људи чаробњака. И Ора силажаше низ степениште обавијена пламеном, и чињаше се као курва велика одјенута у порфиру и скерлет, накићена златом, и камењем драгијем и бисером, пијана од крви људи што дођоше са Земље и зачудих се чудом великијем кад је видјех.
(У. Еко, Тајанствени пламен краљице Лоане)


П.С. Одличан текст, Владимире.
libkonz libkonz 10:17 09.09.2011

Re: Biblija

Na kraju, imajući u vidu da je svaki prevod Biblije priča za sebe, ja sam slobodan da vas pitam: imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?

Sad gledam i baš je zanimljivo. Novi Zavjet, koji imam odavno, imam u prevodu Vuka Karadžića, a izdavač je Bethel iz Švajcarske.
A imam Sveto pismo od pre nekih 5 godina, izdat od Svetog arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve, izdanje iz 2005. godine. Prevod Starog zaveta: Đura Daničić sa nemačkog jezika, a prevod Novog zaveta: Komisija Svetog arhijerejskog Sinoda Srpske pravoslavne crkve sa grčkog, jevrejskog i crkvenoslovenskog jezika.
vladimir petrovic vladimir petrovic 10:32 09.09.2011

Re: Biblija

Mirelarado
... Имала сам малу препирку с лектором зашто у преводу једне Екове подуже библијске парафразе ијекавица мора да остане, иако је преостали текст на екавици.
... Бијах крај степеништа моје гимназије које се у својој белини уздизаше ка неокласичним стубовима што уоквириваху улазна врата...


Meni je zanimljivo to naglašeno korišćenje aorista i imperfekta, u Vukovom prevodu (iđahu, donošahu, bijaše, silažaše, itd), čega u modernom srpskom nema, ili ima mnogo manje.

P. S. Ne znam da li ti se sviđa Peđa Milosavljević, ali znam da mnogi vole da vide ptice na krovu:

looping looping 20:07 08.09.2011

Lep tekst

imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?


Naravno.
kick68 kick68 21:17 08.09.2011

Re: Lep tekst

looping
imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci? Naravno.

Takodje. Interesantno, imam i verziju kralja Dzejmsa. Kupila sam je za dz, polovnu, trebalo je detetu kao rekvizit za neku prezentaciju. Na njoj pise (citiram):
The Holy Bible
Containing the Old and the New Testaments translated out of the original tongues: and with former translations diligently compared and revised, by His Majesty's special command
Authorized King James Version

Na kraju stoje objasnjenja i ilustovani biblijski recnik. Ima cak i mapa: Paul's Missionary Journeys. Stampana 1986.
Jeste lep tekst.
paki_i_paki paki_i_paki 20:46 08.09.2011

vo iskonu bja slovo

godine, zažalio sam što mi nemamo tako veliku tradiciju

a šta su moj Vladimire čitali na liturgiji od Jovana Vladimira do danas
mada je meni Vukov prevod najdraži (ne zato što sam "jekavac" valja čitati i druge prevode radi "jasnoće"
gordanac gordanac 20:51 08.09.2011

zanimljiv tekst...

...i - da, i imam i pročitala, i mislim da treba pročitati i druge slične, ako hoćemo da razumemo ljude koji "veruju u jednu knjigu" ili ako hoćemo da razumemo sve načine na koje se kolektivno pamćenje "sabira i čuva"
Za one koji još nisu pročitali, evo jedna netražena sugestija - neka počnu od Novog Zaveta, ima mnogo dobrih razloga za to (nebitnih za osnovni post).

Meni se čini da što je više "jezik prevoda" bliži i sličniji "jeziku bajki" - to je prevod bolji, ali to je već druga priča.
Zanimljivost jezika iz nekoliko vekova ranijih spisa Rastka Nemanjića ne zaostaje za ovim prevodilačkim poduhvatom XIX veka, samo se i o tome malo zna (ili malo koga zanima).

vladimir petrovic vladimir petrovic 10:06 09.09.2011

Re: zanimljiv tekst...

Gordanac
... Meni se čini da što je više "jezik prevoda" bliži i sličniji "jeziku bajki" - to je prevod bolji, ali to je već druga priča.

Upravo tako. Mnogi smatraju da je Vukov prevod - prilično bajkovit.

P. S. Evo jednog Peđe Milosavljevića iz poznate Novosadske zbirke 'Beljanski':


aleksanadar aleksanadar 20:13 10.09.2011

Re: zanimljiv tekst...

Evo jednog Peđe Milosavljevića...


Ова слика ме је подсетила на слику 14. јул у Паризу, поред које сам се мало дуже задржао на изложби "100 година српског сликарства".
Слика је из 1946.

vladimir petrovic vladimir petrovic 20:28 10.09.2011

Re: zanimljiv tekst...

Aleksanadar
... Ова слика ме је подсетила на слику 14. јул у Паризу, поред које сам се мало дуже задржао на изложби "100 година српског сликарства".


Lepa je.
Zapravo, lepa je ta Peđina Pariska serija slika.

Vidim da je Peđa do sada imao dve poštanske marke (što je za svakog umetnika velika čast, zar ne?), s tim što su obe slike iz tog njegovog pariskog perioda:domazetovic.andrej domazetovic.andrej 21:53 08.09.2011

prevod

Vladimire,

Nisi naveo sa kog je jezika Vuk prevodio Novi zavet. Ja sam negde naisao na podatak da je Vuk uglavnom prevodio sa Nemackog. Naravno da je imao pomoc drugih prevoda, ali sam negde procitao da mu je osnov bio tada nov prevod na Nemacki jezik. (Za neupucene, original je pisan na Starogrckom, dok je Stari zavet na Hebrejskom.) Mozda gresim, ovo kopam po secanju...

Inace, prevod je lep ali ima i stvari koje su lose prevedene. Probao sam da citam i novije prevode, ali se nekako uvek vracam na Vukov. Valjda navika.

Interesantno je da je Vuk koristio rec 'vidjelo' za svetlost... .
vladimir petrovic vladimir petrovic 22:20 08.09.2011

Re: prevod

domazetovic.andrej
... Vladimire, Nisi naveo sa kog je jezika Vuk prevodio Novi zavet. Ja sam negde naisao na podatak da je Vuk uglavnom prevodio sa Nemackog.


Prema Aleksandru Beliću i Miodragu Popoviću, Vuk je prevodio sa staroslovenskog (crkvenoslovenskog). Pritom je konsultovao nemačke, ruske i druge prevode.


Inace, prevod je lep ali ima i stvari koje su lose prevedene. Probao sam da citam i novije prevode, ali se nekako uvek vracam na Vukov.


Sa ovim se slažem. Imalo je pogrešaka, toga je i Vuk bio svestan dok je radio, ali su one kasnije ispravljane. Međutim, okosnica Vukovog prevoda je ostala.

Edit:
I proto]akon Radomir Reljić kaže da je Vuk prevodio Novi zavet sa crkvenoslovenskog, ispomažući se ruskim prevodom.
Djura Daničić je prevodio Stari zavet sa latinskog.
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 23:06 08.09.2011

Re: prevod

Hvala! Znaci ipak sam imao pogresan podatak....
maca22 maca22 23:35 08.09.2011

Re: prevodKoji je ovo program?
paki_i_paki paki_i_paki 23:38 08.09.2011

Re: prevod

(Za neupucene, original je pisan na Starogrckom, dok je Stari zavet na Hebrejskom.)

stari zavet je preveden (ne napisan) na grčki od sedamdesetorice otud naziv Septuaginta ili LXX otprilike 200 godina pre Hrista. Novi je pisan na Aramejskom ( MATEJ) ili grčkom
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 11:29 09.09.2011

Re: prevod

(Za neupucene, original je pisan na Starogrckom

Original?!?! Prva poznata pisana verzija?! Od kada?
lozacpera1 lozacpera1 23:20 08.09.2011

Imam tu knjigu.

Nije bas nova. Korica je odvojena i par stranica se odovjilo, ali cini mi se ne nedostaju stranice.
Sad mi je prilika da pitam nesto. Na knjizi ne mogu da nadjem godinu stampanja.
Knjiga ima tvrdi povez.
U dnu prve strane pise:
U Biogradu
Izdanje britanskoga i inostranoga biblijskoga drustva
Zna li neko kada je stampana ova verzija?
maca22 maca22 23:33 08.09.2011

Re: Imam tu knjigu.

Izdanje istih, ali u kome NE piše "U Biogradu" je izašlo 1984. A štampalo je Delo, Ljubljana. :)
lozacpera1 lozacpera1 23:52 08.09.2011

Re: Imam tu knjigu.

@Maca22
A gde u toj verziji stoji godina kada je stampana knjiga. Da proverim kod mene.
maca22 maca22 23:56 08.09.2011

Re: Imam tu knjigu.

Strana pored sadrzaja, na pocetku.
blogovatelj blogovatelj 01:13 09.09.2011

Od verskih jnjiga...

Imam Novi zavet, Medjutim, kad sam promenio kontinent stanovanja ostao je u Srbiji, tako da se moze reci da ga nemam.
Od drugih verskih knjiga imam Kuran na engleskom koji sam ovde dobio na poklon.
I to je sve.
kukusigameni kukusigameni 08:58 09.09.2011

odlican blog

vladimir petrovic
imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?

Oh, da!
vladimir petrovic
Što bi rekli Englezi: It is an edition which every booklover deserves to have.

U kontekstu odlicnog bloga, trebalo je da prevedes ovu recenicu.
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:13 09.09.2011

Re: odlican blog

kukusigameni
... Oh, da!

Lepo!

trebalo je da prevedes ovu recenicu.

Prihvatam.

P. S.
Neki slikari vole Dubrovnik.
Peđa Milosavljević je imao svoju seriju D.
Nadam se, kukusigameni, da se slažeš sa slikarima koji vole Dubrovnik:kukusigameni kukusigameni 11:16 10.09.2011

Re: odlican blog

bibliofil

knjigoljubac
krkar krkar 09:06 09.09.2011

Odličan

Odličan blog, odlična tema.

Skupljam biblije na svim jezicima koje imalo (pre)poznajem i često ih koristim kao referencu za neki izraz, citat... Vukov prevod NZ možda nije teološki najprecizniji (što je i bio povod za komisijsko prevođenje) ali to je po meni klasično popovsko neprepoznavanje suštine i forme i prebrojavanje anđela na vrhu čiode. Ima mesta na kojima je Komisijin prevod kao da je prevodio Komitet za ONO i DSZ. Vukov prevod je jednostavno referentan i ostaće referentan dovijeka.

Slična je i situacija sa Kuranom. Imam 7-8 prevoda ali ubedljivo su najbolji Korkutov, koji je po meni klasika i jedan od najnovijih koji je i precizan i jezički lep, Enesa Karića. Svakako ih treba čitati paralelno sa prvim prevodom na srpski, Ljubibratićevim koji je još iz XIX veka (pre desetak godina izdato fototipsko izdanje, nemam pri ruci pa ne mogu da navedem izdavača).

A tek sa hrvatskim prevodima biblije - tu je tek uživanje!
vladimir petrovic vladimir petrovic 09:38 09.09.2011

Re: Odličan

Krkar
... odlična tema.

Hvala.

Sa ovim se, naravno, potpuno slažem:
Vukov prevod je jednostavno referentan i ostaće referentan dovijeka


Primećujem da se po drugi put ovde pominje posedovanje Kurana. To je OK.

Slična je i situacija sa Kuranom. Imam 7-8 prevoda ali ubedljivo su najbolji Korkutov, koji je po meni klasika i jedan od najnovijih koji je i precizan i jezički lep, Enesa Karića. Svakako ih treba čitati paralelno sa prvim prevodom na srpski, Ljubibratićevim koji je još iz XIX veka (pre desetak godina izdato fototipsko izdanje, nemam pri ruci pa ne mogu da navedem izdavača).

Međutim, do sada nije spomenut Talmud.
(Tekstove izabrao i preveo s hebrejskog i aramejskog jezika povest Talmuda i objašnjenja napisao Eugen Verber).Imao je dva izdanja u Beogradu (koliko ja znam: BIGZ, Narodna knjiga), a izdali su ga, takođe u interpretaciji Verbera, i Hrvati (Otokar Keršovani, Rijeka).


apacherosepeacock apacherosepeacock 10:01 09.09.2011

Re: Odličan

Međutim, do sada nije spomenut Talmud.
(Tekstove izabrao i preveo s hebrejskog i aramejskog jezika povest Talmuda i objašnjenja napisao Eugen Verber).


Imam.
libkonz libkonz 10:21 09.09.2011

Re: Odličan

Vukov prevod je jednostavno referentan i ostaće referentan dovijeka

Do sad nisam ni razmišljao o tome da postoje dva prevoda. Navikao sam na ovaj Vukov i nemam baš nameru da ga menjam, ali sad kad ste mi skrenuli pažnju, pogledaću malo i ovaj drugi.
krkar krkar 13:05 09.09.2011

Re: Odličan

Međutim, do sada nije spomenut Talmud.
(Tekstove izabrao i preveo s hebrejskog i aramejskog jezika povest Talmuda i objašnjenja napisao Eugen Verber).


Koliko je meni poznato taj Verberov prevod je jedini.
paki_i_paki paki_i_paki 20:55 09.09.2011

Re: Odličan

Vukov prevod NZ možda nije teološki najprecizniji (što je i bio povod za komisijsko prevođenje) ali to je po meni klasično popovsko neprepoznavanje suštine i forme i prebrojavanje anđela na vrhu čiode

Možda, ali recimo u Jovan 1.1 Logos ( na čemu je inzistirao visokoprepodobni vladika Bački) je ipak daleko bolje od Riječi, ( ne samo zbog roda, ali dosta ljudi tu ne svata da se radi o Hristu. Iako je naš prvi prevod bio "Vo iskoni bja Slovo" a to "Slovo" je daleko bliže po značenju Logosu od Riječi.
Mada ja volim taj Vukov bezvremenski arhaizam u jeziku
alselone alselone 12:06 09.09.2011

Dve lepotice

Kod kuće imam vise Biblija gde se ističu ove dve lepotice:


Link na veću sliku.


Link na veću sliku.


aleksanadar aleksanadar 16:44 10.09.2011

Одговор и питање


imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?


Имам.

Да узвратим питањем, за Владимира, а и све остале:

Треба ли Библију да прочита и неко ко није хришћанин или ко није никакав верник, неко ко у Бога не верује?

Ако треба - зашто?


maca22 maca22 17:24 10.09.2011

Re: Одговор и питање

Da se upozna sa besmislicama.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:06 10.09.2011

Re: Одговор и питање

Gde si Aleksandre? Long time no see

Aleksanadar
... Да узвратим питањем, за Владимира, а и све остале: Треба ли Библију да прочита и неко ко није хришћанин или ко није никакав верник, неко ко у Бога не верује? Ако треба - зашто?


Pa ne znam šta da ti kažem, ti postavljaš pitanje koje traži ozbiljne odgovore, uz dužno elaboriranje, a to bi nas daleko odvelo.

Ipak, reći ću nekoliko stvari o Bibliji kako drugi vidi a što je blisko mojim shvatanjima:

Ja polazim od onog što je za mene važno, a to je da je Biblija - književnost. Filozof Dž. Santajana (Santayana) je kratko rekao: “Biblija je literatura, nije dogma”.

Kao svojevrsno književno delo, Biblija je izvršila veliki uticaj na književnost i druge umetnosti (muzika, slikarstvo, skulptura) Zapada.

Biblijske metafore koriste i oni koji nisu vernici. Evo jedne digresije: kažu da Čerčil (Churchill) u školi nije voleo latinski, bežao je sa časova, a kada se počeo baviti politikom, otkrio je da ima dobrih latinskih izreka koje bi mogao koristiti u svojim govorima; stoga je počeo napamet da ih uči, i bio je uspešan u tome – da vrsno obogati svoje govore sa ponekom latinskom maksimom. Tako je i sa biblijskim mnogobrojnim metaforama. Pada mi na pamet da i nevernici ponekad koriste reči iz jevanđelja po Mateju: “Ko se mača lati, od mača će i umreti”, što je u Verziji kralja Džejmsa: ... for all they that take the sword shall perish with the sword. (Gospel of Matthew, 26:52)

Teolozi, naravno, imaju svoja objašnjenja, te smatraju da je Sveto pismo donekle biografija Boga u ovome svetu. Tako je poznati srpski teolog Justin Popović pisao: “Sve što treba ovome svetu i ljudima u njemu Gospod je kazao u Svetom pismu. Na sva pitanja On je dao odgovore. Nema pitanja koje može mučiti dušu ljudsku, a da na njega nije u Svetom pismu dat ili posredan ili neposredan odgovor. Ljudi ne mogu izmisliti više pitanja nego što ima odgovora u Svetom pismu. Ne nađeš li odgovor u Svetom pismu na neko svoje pitanje znači da si ili postavio besmisleno pitanje ili nisi umeo čitati Sveto pismo i iz njega iščitati odgovor”. Naravno, znam da će se retko ko od blogokolega danas imalo složiti sa ovakvim stavovima, ali ja sam ih naveo kurioziteta radi, a da li neko u to veruje ili ne veruje to je druga stvar.

Da navedem još jedno mišljenje, koje sam sa interesovanjem čitao: “Stari Zvet nije samo zakon, to je istorija, poezija i filozofija najvišeg reda. Kada se oduzme sve što pripada legendi i crkvenim obmanama, pošto se prizna da te istorijske knjige nisu tako tačne i tako drevne kao što su naši praoci pretpostavljali, mi u njima ipak nalazimo ne samo neke od najstarijih spisa koji su nam poznati, već i neke od najboljih. Knjige o Sudijama i Kraljevima verovatno su, kako neki naučnici smtraju, bile sastavljene na brzinu za vreme ili odmah posle Izgona da bi se sakupila i očuvala predanja i tradicije rasutog i razbijenog naroda; i pored toga, priče o Saulu, Davidu i Solomunu su daleko lepše po strukturi i stilu nego drugi istorijski spisi antičkog Bliskog istoka. Čak je i Postanje, ako ga čitamo sa nekim shvatanjem funkcije legende (isključujući njegove rodoslove) divna priča, ispričana bez ukrašavanja, jednostavno, živopisno i snažno. I u izvesnom smislu, to nije puka istorija, već filozfija istorije; to je prvi zapisani čovekov napor da svede mnogobrojnost prošlih događaja na meru jedinstva, tako što u njima traži neku prožimajuću svrhu i značenje, neku zakonitost redoslada i kauzalnosti, neko objašnjenje ili rasvetljavanje za sadašnjost i budućnost. Koncepcija istorije koju su širili Proroci i svštenici-pisci Petoknjižja preživela je hiljadu godina Grčke i Rima da bi postala pogled na svet evropskih mislilaca od Boetija do Bosijea"… /Vil Djurant: Istočne civilizacije)

Naravno, da se ne bi pomislilo da ja “naginjem na jednu stranu”, navešću i da veoma cenim ovo mišljenje Borhesa: “Bog je vrhunska kreacija fantastične književnosti. Ono što su izmislili Vels, Kafka ili Po nije ništa u poređenju s onim što je izmisla teologija. Ideja o jednom savršenom biću, seobuhvatnom i svemoćnom, stvarno je fantastična. Verujem u teologiju kao fantastičnu književnost. To je savršenstvo žanra”.

Na kraju da kažem i to da smatram da za vernike nije neophodno čitanje Biblije, iako je poželjno. Ima onih koji su dobri vernici a nisu čitali Bibliju. S druge strane, verujem da je imperativ svakog intelektualca da čita Bibliju (ne mora je čitati kao što se čita neki roman, već je može povremeno konsultovati).

Pade na pamet još nešto. Kada sam pisao blogove o istočnjačkim religijama, pomenuo sam da u hinduizmu, koji se smatra najstarijom velikom religijom na svetu, u kome se svete knjige zove Vede, postoji ovo pravilo: od vernika se ne traži da čitaju Vede, već da ne osporavaju Vede.

Na kraju krajeva da kažem i ovo: Biblija svojim obimom i kompleksnošću predstavlja pravi izazov za kreatore novog algoritma u ovom našem vremenu. Otkriveno je da je Sveto pismo napisalo nekoliko autora, čiji se rad razlikuje na osnovu posebnih lingvističkih stilova, ideoloških matrica, različitih naziva za Boga, itd. Takodje, smatra se da je Biblija pisana verovatno u rasponu od nekoliko vekova.

Mene su ovom prilikom, na ovom blogu, zanimali prevodi Biblije, jer svaki prevod Biblije je priča za sebe.
aleksanadar aleksanadar 19:48 10.09.2011

Re: Одговор и питање

Gde si Aleksandre? Long time no see


Само кратко (у паузи између два гема): није лако блоговати и уз то, истовремено, завршавати неопходне послове... А имао сам их поприлично у последње време.

Pa ne znam šta da ti kažem, ti postavljaš pitanja koja traže ozbiljne odgovore, uz dužno elaboriranje, a to bi nas daleko odvelo.


Нисам имао намеру да "мењам тему". А овај твој одговор ми указује да сам погодио "у сриду" (што би рекли у Сињу).

da li svaki vernik treba da pročita Bibliju...


Нисам питао да ли верник, него: треба ли неверник да је прочита...

А Баха сам "цитирао", јер његова музика је, несумњиво, религиозно инспирисана. Моја пријатељица, професорка клавира, једном је о томе говорила са подсмехом: "Прича се, ето, да је Бах имао Божији благослов." Међутим, ја верујем да је Бах заиста био верник и да се тај извор инспирације веома осећа у његовом делу, које стреми "увис".

Дакле, моје питање би могло, другачије, да гласи: може ли се уживати у Баховој музици, а не осећати, притом, онај занос који је Бах осећао када је дело стварао?
maca22 maca22 20:35 10.09.2011

Re: Одговор и питање

aleksanadar
Дакле, моје питање би могло, другачије, да гласи: може ли се уживати у Баховој музици, а не осећати, притом, онај занос који је Бах осећао када је дело стварао?

Verovatno je tako za ljude koji nemaju sluh.
vladimir petrovic vladimir petrovic 20:38 10.09.2011

Re: Одговор и питање

Aleksanadar
... може ли се уживати у Баховој музици, а не осећати, притом, онај занос који је Бах осећао када је дело стварао?


Na ovakvo pitanje bi bilo zanimljivo čuti odgovor nekog od zadrtih ateista, kao što je naš blogokolega Alekslambros, koji mi je poručio da se grozi svakog pominjanja Biblije, te mi je preporučio sajt Evil Bible, koji počinje ovako:

This web site is designed to spread the vicious truth about the Bible. For far too long priests and preachers have completely ignored the vicious criminal acts that the Bible promotes. The so called “God” of the Bible makes Osama Bin Laden look like a Boy Scout. This God, according to the Bible, is directly responsible for many mass-murders, rapes, pillage, plunder, slavery, child abuse and killing, not to mention the killing of unborn children...

Imanasrazni!
vladimir petrovic vladimir petrovic 06:54 11.09.2011

Re: Одговор и питање

Aleksanadar
... Нисам питао да ли верник, него: треба ли неверник да је прочита...


Pa moglo bi se odgovoriti da treba, u meri u kojoj hrišćanin treba da pročita Kuran ili Talmud. A znam neke koji su čitali Kuran (neki komentatori su već rekli da ga imaju, što znači da ponekad bar zavire u njega). Ja, lično, imam Kuran samo na francuskom (Le Coran), ali ga nameravam kupiti na srpskom (ili eventualno na 'bošnjačkom').Isto tako, na francuskom, imam i "Hiljadu i jednu noć", u dobrom prevodu, ali još nisam našao na srpskom.

aleksanadar aleksanadar 10:50 11.09.2011

Re: Одговор и питање

Ja, lično, imam Kuran samo na francuskom (Le Coran), ali ga nameravam kupiti na srpskom (ili eventualno na 'bošnjačkom').


Имам га, у два издања. Прво је на српско-бошњачком (то је, иначе, један језик, ма шта ко причао), издање: Сарајево, 1989, превод Бесим Коркут.

Друго издање је арапско.


imam i "Hiljadu i jednu noć", u dobrom prevodu, ali još nisam našao na srpskom.


Нешто ми се чини да је српски превод урадио Станислав Винавер.

ela405 ela405 17:54 10.09.2011

Odgovor

imate li Bibliju u prevodu Vuka Karaždića i Đure Daničića u vašoj biblioteci?


Da - Novi Zavjet, prevod V. Karadžića iz 1864. god. štampan u Pešti.
vladimir petrovic vladimir petrovic 19:57 10.09.2011

Re: Odgovor

ela405
... Da - Novi Zavjet, prevod V. Karadžića iz 1864. god. štampan u Pešti.

Bravo!
Pa to je raritet.

P. S.

Ne znam da li vam se svidja Peđa Milosavljević, ali evo jedne njegove slike:


ela405 ela405 10:03 11.09.2011

Re: Odgovor

Ne znam da li vam se svidja Peđa Milosavljević, ali evo jedne njegove slike:


Zahvaljujem na poklonu!

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana