Društvo| Filozofija

Mržnja bez kontrole

antonacci RSS / 14.11.2011. u 22:27

 umberto-galimberti.jpg

 Tražeći nešto drugo, kako to obično ide, večeras sam našao ovaj interesantan tekst Umberta Galimbertija iz 2007. godine; tekst je originalno objavljen u listu La Repubblica. Govori o nečemu što mislim da je relevantno za naše društvo, te osetih potrebu da ga podelim sa vama. Uživajte. Druge njegove tekstove oni zainteresovani mogu naći na Peščanikovom sajtu.

Zašto nas plaši masakr na Erbi, gde je par suseda ubio jednu majku, njeno dete, baku i gospođu iz susednog dvorišta? Taj spektakl je varvarski, mada ono što nas najviše muči možda i nije divljaštvo, koliko pitanje da li smo mi u potpunosti otporni na duševna previranja koja su dovela do ove tragedije.

U potpunosti otporni nismo. I naš jezik to otkriva kada se upotrebljavaju izrazi koji, bez oklevanja, otkrivaju naše stavove pune mržnje. Međutim, obično od jezika ne prelazimo na akciju. Ono što nas zaustavlja nije toliko upotreba razuma, već samom mržnjom stavljenog van upotrebe, koliko je to ona „sentimentalna dimenzija" koja prepoznaje razliku između dobrog i lošeg, između težine nekog dela i njegove nevažnosti.
 
Ova dimenzija prethodi čak i osećanjima ljubavi i mržnje pomoću kojih živimo naše emotivne živote. I zahvaljujući njoj sprečavamo našu ljubav da uguši i našu mržnju da ubije. A kada ova dimenzija nedostaje? Kada nema emotivne rezonance da upozori naše srce na razliku između bezopasnog i divljačkog gesta?

Stigli smo do „psihopatije". Termin koji je skovala psihijatrija devetnaestog veka da bi označila apatičnu psihu, nesposobnu da prepozna, na emotivnom nivou, razliku između onoga što je dozvoljeno i što je aberantno, između akcije bez posledice i akcije sa nepopravljivim posledicama. To je psiha lišena one emotivne rezonance koje svako od nas oseti kada izvrši nekakvu akciju, izgovori ili posluša reč.

To je moguće jer psiha nije prirodan dar koji posedujemo samo zato što smo rođeni i odrasli. Psiha je nešto što se formira alatom, tako često zanemarenim - sentimentom. Danas se često dešava da decu učimo da jedu, spavaju i govore. Divimo se odbljescima njihove inteligencije, njihovoj intuiciji, ali se retko staramo o kvalitetu osećanja koja se u njima formiraju i ponekad, a da o tome ništa ne znamo, ne formiraju.
 
Osećaj je organ koji ume da razluči šta je dobro i šta je loše, o čemu Kant kaže da je nekorisno pokušavati definisati šta je dobro a šta loše, zato što to svako „oseća" prirodno, sam od sebe. Ovaj kriterijum, koji je važio u Kantovo vreme, danas vredi mnogo manje. I razlog se nalazi u činjenici da su deca danas izložena mnogobrojnim stimulusima koje njihova infantilna psiha nije u stanju da elaboriše. Stimulusi u školi, televizijski stimulusi, ubrzani procesi odrastanja, hiljade aktivnosti u kojima učestvuju, odredi dadilja kojima su povereni, u jednoj pustinji komunikacije gde prolaze samo naređenja, netolerantnost, malo slušanja, suviše malo pažnje je okrenuto ka onome što se u njihovoj unutrašnjosti elaboriše.

Kada su stimulusi preveliki u odnosi na kapacitet za elaboraciju, detetu ostaju samo dve mogućnosti: da „ode u patnju" ili da „zaravni sopstvenu psihu" na takav način da stimulusi u njoj više nemaju nikakvu rezonancu. U ovom drugom slučaju govorimo o psihopatiji, o apatiji psihe koje više ne prorađuje i više ne evoluira, zato što više „ne čuje".

Zaravnjivanje osećanja obično nije izbegnuto, zato što inteligencija zbog ovoga nije u zaostatku. Naprotiv, razvija se sa jednom impresivnom lucidnošću, zato što nema emotivnog mešanja, kao što svi mi možemo konstatovati, kada smo u iskušenju, kao što je nekakav ispit, naš učinak je uvek lošiji od naše pripremljenosti, zbog umešanosti osećanja.

Zbog toga nema iščuđavanja pred hladnoćom i jasnoćom sa kojom par iz Erbe vodi, mesec dana, svoj normalan život kao da se ništa nije dogodilo, bez da pokažu osećanja. Bez zapanjenosti pred indiferentnošću u trenutku hapšenja i pred tvrdoglavošću sa kojom se, nekoliko dana, drže svog alibija, pokleknuvši tek nakon deset sati isleđivanja, kada su ih naposletku telesne snage izdale.

Saučesništvo u izvršenju masakra okuplja muža i ženu u „ludosti u dvoje", kako francuska psihijatrija definiše slučajeve ove vrste. Združeni mržnjom prema komšijama, nakon masakra, njih dvoje se okupljaju oko uzajamne ljubavi, veze koju prolivena krv čini veoma solidnom, uzajamno se braneći uvezani solidarnošću koju ništa ne uspeva da naruši, zato što je njihova psiha ravna, ne registruje ni kajanje ni grižu savesti. Tek na kraju, od iscrpljenosti, jedno hladno priznanje, bez pokazivanja i najmanjeg osećaja krivice, kao da njihovo srce nikada nije bilo dodirnuto onim „bazičnim osećanjem" koje zna odmah da razlikuje, i pre intervencije razuma, šta je dobro, a šta je loše.

Kada sudije, nakon što prođu sva iskušenja, osude ovakve okrivljene, obično utvrđuju njihovu „uračunljivost" koja očigledno funkcioniše izvrsno. Trebalo bi takođe vrednovati njihovu sposobnost da „osećaju". I tu bi se otkrili koreni određenog ponašanja koje postaje aberantno svima nama koji živimo sputani našim osećanjima, ali koje nema nikakvog značaja za onog ko osećanja nikada nije upoznao, zato što u svoje vreme nije bio čuvan, slušan i odgajan.

Psihopate su jedan granični slučaj ljudskog bića, ali psihopatija kao tonalitet duše sa niskom osetljivošću i retkim osećanjima je nešto što se širi među mladima danas i, u njihovom razvoju, oni prisvajaju vrednosti inteligencije, pragmatičnosti, efikasnosti, karijerizma, ponekad čak i cinizma, u tišini srca. A kada srce ćuti i više ne registruje kadence osećanja, ono užasno se već dogodilo čak i kada se ne završava masakrom.

Korisno je ilustrovati ove slučajeve, ne da bi podsticali našu morbidnu radoznalost, već da bismo shvatili gde nas vodi naše ponašanje onda kada nije praćeno osećanjima, i da bismo ponovo obratili pažnju procesima razvoja naše dece, da bismo izbegli da se inteligencija razvije neusidrena osećanjem i postane lucidna, hladna, cinična i potencijalno destruktivna inteligencija.Komentari (13)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

Oljacat Oljacat 00:11 15.11.2011

Ne samo osećanja

Mislim da moramo uključiti još dve kategorije: ETIKU I MORAL.
To je ono što se je u kakofoniji "komunikacije" koja to uopšte nije izgubilo. Ljudsko se društvo mora dozvati sebi...
"Moralna norma nastala je veoma davno, još u prvobitnoj zajednici.Tokom svoje evolucije čovek je, najpre, živeo u malim grupama. Boraveći i živeći u grupi, prvobitni čovek je neminovno sebi postavljao dva pitanja: kakav treba da budem ja, da bi drugi ljudi i ja bili srećni i kakvi treba da su drugi, da bih ja bio srećan i da bi moja sreća uopšte bila moguća? Na osnovu takvih razmišljanja formirana su pravila ljudskog ponašanja, nastala je filozofska disciplina-etika, koja izučava smisao i suštinu ljudskog bitisanja, smisao kodifikacije normi ponašanja da bi ljudi, pre svega bili srećni."
Moral je objektivna društvena pojava koju konstituiše, prvo, skup pravila (normi, merila) koja regulišu ponašanje članova jedne društvene zajednice; drugo, skup stvarnih navika ponašanja. Značajno je istaći da te norme, načela ili pravila ponašanja uvek podrazumevaju regulisanje međuljudskih odnosa, dakle odnosa ljudi između sebe kao i odnosa jedinke prema društvu.

Moral se manifestuje u vrednosnom procenjivanju ljudskih postupaka i htenja kao pozitivno ili negativno vrednih. Moralni sud ili ocena odnosi se na neki postupak, rasuđivanje, držanje, ponašanje ili karakter nekog čoveka ili nas samih. Objekat moralne ocene je uvek samo čovek.
Čovek kao slobodno, (samo)svesno, stvaralačko i odgovorno biće, stvara moral kao tvorevinu koja služi očuvanju njegovog ljudskog identiteta.Kao skup pravila ponašanja, moral se zasniva na normama o dobru i zlu, a manifestuje se u vrednosnom procenjivanju ljudskih postupaka, u smislu koje je ponašanje dostojno čoveka a koje nije, koje je vredno a koje se može označiti kao bezvredno, koje se odobrava a koje se osuđuje.

I na kraju, etika:
"Ja, ovakav kakav jesam, s tugom pozdravljam moje ja kakav bi trebalo da bude"


antonacci antonacci 10:51 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

Moral je objektivna društvena pojava koju konstituiše, prvo, skup pravila (normi, merila) koja regulišu ponašanje članova jedne društvene zajednice; drugo, skup stvarnih navika ponašanja.


Meni je ova definicija neprihvatljiva. U moralu nema ničeg objektivnog, ali ničeg.

janeznam janeznam 11:44 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

Po meni , ne po necemu sto je neko napisao u nekoj knjizi, cak i moral podvodim u ravan osecanja. Moral je duboko dusevna i duhovna stvar, vise nego prosti zbir pravila koje neko drugi devinise kao takva.
docsumann docsumann 12:02 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

Meni je ova definicija neprihvatljiva. U moralu nema ničeg objektivnog, ali ničeg.


moral postoji i na ličnom i na kolektivnom nivou.

kao društvena konvencija (noumen) , kolektivni moral jeste objektivna datost.

lični i kolektivni moral nerjetko mogu doći u koliziju ... to je valjda polazna osnova svih velikih tragedija u književnosti ( a i životu).
antioksidant antioksidant 12:13 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

U moralu nema ničeg objektivnog, ali ničeg.

samo su oci toliko zaslepljene da se gubi svaki osecaj o subjektivnosti
moja istina je "istina"
docsumann docsumann 12:39 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja


Meni je ova definicija neprihvatljiva. U moralu nema ničeg objektivnog, ali ničeg.


iz drugog ugla

moralno ozračje u kojem odrastamo itekako utiče na naš konačni etički kodeks.

djete koje raste u zajednici ljudoždera i samo će ( u 99%) slučajeva postati ljudožder.

ako pak odrastaš na imanju na kojem robovi obavljaju težačke poslove i sam ćeš nastaviti da ih držiš kad postaneš vlasnik tog imanja jednog dana.

kad jednom usvojimo moralne norme društva u kome živimo teško možemo da ih više objektivno procjenjujemo.

samo rijetki pojedinci uđu u konflikt sa okoštalim društvenim normama.antioksidant antioksidant 12:58 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

moralno ozračje u kojem odrastamo i

nesporno ali...
okruženje u kome odrastamo nije konačno
to što društvo ljudoždera deluje kao objektivno ne mora nužno biti za društvo vegana
ne postoji apsolutno odsustvo subjektivnosti niti konačna objektivnost
antonacci antonacci 12:58 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

kolektivni moral jeste objektivna datost.


On jeste objektivna datost u istom smislu u kome je i porez objektivna datost - svakako da postoji. Ali nije objektivan u tom smislu da su to nekakve "realne" moralne vrednosti.
antonacci antonacci 12:59 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

ne postoji apsolutno odsustvo subjektivnosti niti konačna objektivnost


docsumann docsumann 13:20 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

ne postoji apsolutno odsustvo subjektivnosti niti konačna objektivnost


da, baš kao i kod svega drugog što proizlazi iz društvenih odnosa.

i kao što ni dobro ni zlo ne postoje sami po sebi, ni sami za sebe.

Nije bog stvorio čovjeka po svom liku, nego je čovjek napravio đavola po svom.

docsumann docsumann 13:30 15.11.2011

Re: Ne samo osećanja

On jeste objektivna datost u istom smislu u kome je i porez objektivna datost - svakako da postoji. Ali nije objektivan u tom smislu da su to nekakve "realne" moralne vrednosti.


pa i rekoh, on postoji samo kao društvena konvencija.

nezahvalno ga je ( gotovo besmisleno) procjenjivati van zajednice za koju važi.


bocvena bocvena 10:07 15.11.2011

Odličan tekst.

Upozoravajući.

Psihopate su jedan granični slučaj ljudskog bića, ali psihopatija kao tonalitet duše sa niskom osetljivošću i retkim osećanjima je nešto što se širi među mladima danas i, u njihovom razvoju, oni prisvajaju vrednosti inteligencije, pragmatičnosti, efikasnosti, karijerizma, ponekad čak i cinizma, u tišini srca. A kada srce ćuti i više ne registruje kadence osećanja, ono užasno se već dogodilo čak i kada se ne završava masakrom.
benevolent benevolent 11:00 15.11.2011

Психопатолошко понашање

Поменути морбидни догађај, само један у непрекидном низу, наравно је повод овог коментара.
Када би се сваки од ових трагичних примера, којих нажалост има на претек, посматрао изоловано, не би се могла сазнати свеобухватна и комплексна веза узрока и последица, као ни генеза психопатолошког понашања како појединаца, тако и група, које можемо назвати и хордом у људским облицима. Таква понашања су уназад имала и размере заслепљивања читавих нација, а прво се догодило баш у земљи из које потиче реномирани италијански писац, у којој је фашизам званично владао 21 годину.
Сада се у Архиву Србије одржава поставка изложбе о шпанском грађанском рату. То је прилика да се подсетимо како се бори против најдрастичнијег облика масовних психопатолошких понашања. Интернационалне бригаде су биле одговор, не само следбеника Коминтерне, него читавог слободоумног света на малигну појаву фашизма којим је оборена легално изабрана власт на изборима 1936. године у Шпанији.
Фашизам поново диже отровне зубе, па чак и у нашим двориштима.
Лекови за психопатологе нису фармаколошког порекла. Они су превасходно социјално, едукативно, филозофског, а слажем се и етичко-моралног проскрипта.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana