Društvo| Ljudska prava| Politika

DEMOKRATSKO PRAVO NA UBEĐENJE

expolicajac RSS / 11.01.2012. u 00:39
Zamolio sam Generala Stevana Mirkovića da iznese svoj stav o nekim aspektima  razvoja istorijsko političkih događanja u Srbiji. Nisam to uradio da bih afirmisao bilo koji sistem ili pojedinca, već da u pravom demokratskom duhu čujemo mišljenje onih koji su izloženi kritici, a često im nije dato nikakvo pravo na iznošenje svojih stavova. Autoritet čitalaca ovoga bloga ipak zavređuje takav pristup. General Mirković je ovaj tekst napisao kao odgovor na članak Dejana A. Milića objavljenom u dnevnom listu "Danas" 29.12.2011. godine "Generalska pamet"
 c2f70bb8c5.jpg
 
 

Kao reakcija na neočekivane poraze svetskog kapitalizma raste antikomunistička histerija Zapada .Uplašen od budjenja komunizma , on podiže nivo antikomunističke propagande inicirane od strane Saveta Evrope( Rezolucija protiv komunizma , 23 zasedanje , 1996 broj 1096 o merama za razgradnju nasledja bivših komunističkih totalitarnih sistema ) novom Rezolucijom ( 1481 od 25.1. 2006.iz potrebe za medjunarodnom osudom zločina komunističkih režima )„ jer je javna svest o tim zločinima veoma slaba“, čime se priznaje nepotpun uspeh dosadašnjih aktivnosti. Ultimativno se zahteva od vlada u nekadašnjim socijalističkim državama da ponovo “ osude komunizam kao zločinački sistem i njegove zločine protiv sopstvenog naroda” i izbrišu iz udžbenika istorije sve što podseća na komunizam. Savet Evrope je danas ekvivalent nekadašnje komunističke Internacionale ukinute 1943.godine.
Nekadašnje jugoslovenske republike, a naročito Srbija, prednjače u ovoj antikomunističkoj histeriji jer se veliki broj bivših komunista opet nalazi na čelu države i hoće da “operu” svoju biografiju. Zato su danas na ceni deca i potomci generala Nedića, Draže, knezova i kraljeva Karadjordjevića itd. Nema dana da se u medijima ne piše o “zločinima” komunista. Traži se lustracija, otvaranje dosijea itd. Jedan od barjaktara ove histerije je ovih dana list “Danas” i njegov novinar anonimus D.A.Milić. 
Jedino tačno što je ovaj mangup napisao u svom cinično intoniranom štivu je činjenica da je u Jugoslaviji bilo veoma mnogo “ unutrašnjih neprijatelja”(a o spoljnim da i ne govorimo) pa smo stalno morali biti u “čizmama, opasani i sa pištoljem”. Nije bilo lako ali moralo se. 
 A evo i zašto! Jugoslavija je u II svetskom ratu imala najviše kvislinga i kolaboracionista: bela garda, ustaše, četnici, nedićevci, ljotićevci, vmrovci, muslimanska milicija, balisti, hortijevci,folksdojčeri. U kvislinškim i okupatorskim vojnim formacijama bilo je 320.000 jugoslovenskih gradjana. Ubijeno je u borbama ,zajedno sa Nemcima ,447.000 a zarobljeno, opet s Nemcima 300.000. Uspelo je pobeci u Italiju i Austriju 30.000, a 21.000 je sve do 1947. ,kada su likvidirani ,delovala kao odmetnicke bande na teritoriji Jugoslavije. Medju njima je bio i D.Mihailović. 200.000 gradjana brisano je iz biračkih spiskova zbog saradnje sa okupatorom.. Državne komisije ( od opštinskih do savezne) registrovale su 8.200 ratnih zločinaca od čega je uhvaćeno,. uz pomoć Saveznika , osudjeno i streljano 2.000. Popis ratnih zločinaca vršen je na osnovu odluke Moskovske konferencije saveznika iz oktobra 1943.Spiskovi zločinaca dostavljena su Centralnoj komisiji u Londonu , gde se i sada nalaze. Ove godine Društvo za istinu o NOB i Jugoslaviji iz Beograda izdace knjigu sa imenima ratnih zločinaca i opisom njihovih zločina.
Najkrvoločniji zloćinci su bile ustaše , ljotićevci i nedićevci. Jonić, ministar prosvete u vladi M.Nedića, skončao je onako kako je predvideo: „Boljševizmu i partizanima moramo oglasiti rat do istrebljenja. Ili ćemo mi njih utamaniti, , ili će oni nas.Treće je nemoguće.“(Obnova, 29.12.1943). Britanci su 1945.izručili Jonića (kasnije i Nedića) novim jugoslovenskim vlastima, osuđen je na smrt i streljan.
Inače, u Nedićevoj Srbiji komunisti su unapred bili osudjeni na smrt . Na osnovu Uredbe o prekim sudovima (Službene novine,23.9.1941.) po članu 5. koji kazuje : „Ko rečima ili delom ispoljava komunizam ili anarhizam, ili pripada organizaciji koja to ispoveda, kazniće se smrću“, likvidirano je na hiljade komunista i simpatizera partizanskog pokreta otpora u Srbiji.A član 1 dopune Uredbe (21.8.1942) kazuje :“Kazniće se smrću ko, znajući da je neko bio član oružane komunističke bande ili aktivni pomagač ovih, primi ovako lice u svoj stan ili mu na ma koji način da sklonište „! U tome su učestvovali i četnici Draže Mihailovića ,koji nisu imali uredbu ali su imali kamu.
Te zlikovce smo mi jurili i hvatali posle rata , otkrivali u zemlji i svetu i likvidirali u borbi ili izvodili pre sudove naroda a ne neke “ neistomišljenike i ideološke protivnike KPJ”, koji su ugrožavali njenu vlast. Opozicija (DS,SRD) su bile minorne. 
SFRJ je imala sposobne tajne službe OZN kasnije UDB ( “OZNA sve dozna” O.Davičo). KPJ je u njih slala najbolje kadrove. Država koja nema jake tajne službe je slaba država, kao Srbija danas.UDBA je sa milicijom i narodnom samozaštitom pedeset godina branila zemlju od unutrašnjih neprijatelja :nemačkih kvislinga i kolaboracionista, i kasnije informbirovaca. Njih je jurio Jovo Kapičić a najveg zlikovca medju njima Dražu Mihailovica uhvatio i predao sudu.Nije im on sudio, kako piše D.A.Milić.
Još manje su to radili generali i admirali JNA , koji u to vreme, i kasnije, rade svoj posao.- odbrana granica nove države.Više puta u tih nekoliko decenija američki i sovjetski tenkovi su s upaljenim motorima, avio i pomorske snage, čekali na samoj granici signal da upadnu u SFRJ ali to nisu nikada učinili. Znali su da ih tamo čekaju generali i vojnici koji su “isprašili tur” i tako elitnoj jedinici kao što je bila nemačka Grupa armija E predvodjena generalom A.Lerom.Njega smo zarobili maja 1945. a vojni sud u Beogradu osudio ga je na smrt i streljan je 1946.. Odbio je pomilovanje jer je znao “ da će umreti u čizmama” .Bio je dostojan protivnik a ovi njegovi naslednici danas na Kosovu su obične jajare. Čim zapuca – magla! JNA se tih godina unutar zemje angažovala samo u likvidaciji odmetničkih bandi, kod oružanih pobuna i protiv ubačenih diverzantsko – teroističkih grupa( Cazinska Krajina, Slavonija, Hercegovina, Kosovo više puta).
Nova Jugoslavija iz rata izazli kao pravno uredjena država sa izabranim organima skupštinske i izvršne vlasti, tužilaštvom i sudstvom, miicijom ,pa je mogla odmah pristupiti obnovi i izgradnji zemlje i funkcionisati kao pravna država. 
Još i ovo. : mogu merodavno govoriti o sukobu Slovenija – JNA .Nije nastao zbog Mamuline kuće vec tvrdnji rupnikovaca da je “ JNA okupatorska armija” , “ da Slovenija želi biti demilitarizovana država”. Kao NGŠ JNA 1987 – 1989 .više puta sam ragovarao sa članovima Vlade, CK i državnim vrhom Slovenije o tome. Nije išlo.Nisu hteli da to objave i osude.Hteli su što pre u novu Austrougarsku (EU). i uspeli. Danas su stub NATO na Balkanu . A njihov jedan pešadijski bataljon u Peći, pod jurisdikcijom italijanskog komandanta tog sektora , “ trenira strogoću” nad Srbima. Ne mogu Slovenci bez tutora.
JNA je u tim teškim godinama 1991. – 1995. izvršila svoj osnovni zadatak i sačuvala državne granice od agresije spolja.Ona je ostala najduže verna SFRJ, ne da bi je spasla kao celinu(jer ona je razbijena na 14.kongresu SKJ januara 1990,pa se nije ni imalo šta spasavati ni čuvati pošto je na tom kongresu razbijen SKJ njen glavni integrativni factor) već da smiri politicke strasti i da se rastanemo u miru.JNA je upotrebljavala oružje samo u slučajevima zaštite svojih pripadnika ugroženih od paravojnih formacija I ugroženog stanovništva kada je bila u mogućnosti. Moja jedina zamerka armijskog vrhu je što nije na vreme razoružao i razbucao naoružane paravojn formacije u svim republikama. To ne znači da bi SFRJ opstala ali bi bilo manje ljudskih žrtava!To nisu hteli ratoborni lideri svih republika, želeći da se ovenčaju slavom oslobobodioca i tvorca nove,veće nacionalne države. Alavom S.Miloševiću i SPS nije bilo dosta srpskih država pa će formirati još dve . Kučan je sa “Evropa zdaj” hteo da se prvi uvuče u bulju EU.Taj poklič je bio signal ostalim separatistima da se krene u operaciju razbijanja zajedničke države. Tudjman i HDZ sanjaju veliku Hrvatsku. Svi napadaju JNA kao okupatorsku sem Miloševica koji je hvali ali da bude vojska Velike Srbije. Ona, naravno, to nije htela i ostala je do kraja jugoslovenska od koje su separatisti uzimali svaki svoj deo, kao što su to činili sa državom, jer je i sama bila višenacionalna , što je i uzrok da više od onoga što je uradila nije ni mogla!.Pa i posle te deobe većina profesionalnih pripadnika oficira i podoficira , sem bolesno ambicioznih vojnih vrhova, ne čini zlo drugim naropdima i narodnostim, što im služi na čast. A ovi drugi odgovaraće kad tad za svoje zločine zajedno sa političarima separatistima.
Dakle, nema JNA ništa sa razbijanjem SFRJ – nju su operativno dokrajčile republičke Vlade i skupštine te CK SK republika uz ideološko objašnjenje svojih nacionalnih institucija akademija nauka ,crkve,štampe,književnika itd.
Nijedan general ni oficir kao pripadnik JNA , nijedna jedinica JNA nije okaljala svoju čast niti učinila ratni zločin u besmislenom gradjanskom ratu 1991 – 1995. To nije bio njen rat. Nijedan od njih nije se obogatio ali su mnogi oficiri i generali izašli su iz ovog rata kao siromasi izgubivši sve što su stekli za pola veka naporne službe i sada počinju život ispočetka. To je bio pljačkaški rat sepratiskičkih paravojnih formacija u kome se oni nisu direktno suprostavljali vec je svaka vodila rat protiv civila druge nacionalnosti trajući ih sa njihovih ognjišta, otimajući vredne stvari i paleći kuće i sela da se u njih više nikada ne vrate. To je najpodmukliji i najsmrdljiviji gradjanski rat u istoriji sveta.

.Cinizam o “generalskoj pameti” ostavljam po strani jer previše asocira na ulične rasprave i dijaloge.
Što se tiče “faraonskih privilegija”,od kojih se u tekstu navode dve,tri ( mondenska letovališta i zimovališta, eksluzivne prodavnice,putovanja u inostranstvo itd.) Ništa od toga - imali smo vojne prodavnice (vojna odeća i obuća), vojna odmarališta koja su koristila sva aktivna vojna lica i gradjanska lica na službi u JNA. Mi smo valjda bili jedini društveni sloj kojima je bilo zabranjeno nošenje civilnog odela dugo vremena posle rata i privatno putovanje u inostranstvo, što je važilo sve do mog penzionisanja juna 1989.godine.Svi smo ravnopravno “ čekali u redu” za stan ,koji se nije dodeljivao po činovima vec po broju članova porodice, polu i uzrastu dece, zdravstvenom stanju..” Propisi o tome su bili strogi a smelo tvrdim da je materijalno – finansijska kontrola u JNA bila jedna od najboljih u zemlji.Niko u Titovoj Jugoslaviji nije bio izvan zakona, a naročito kad su u pitanju novci. Tito svojim naslednicima nije ostavio ni kolibu .Loš je manir nekih javnih radnika i novinara da o tome pišu slušajući kafanske komentare a o životu i radu u JNA nemaju pojma. . Lični standard nam je bio bolji od ostalih gradjana zbog teškoća, rizika i napora u vojnoj službi I mislim da je to narod razumeo. Starešinama je bio zabranjen bilo kakav privatni rad i živeli su isključivo od svoje plate I kredita koje su uzimali kao I svi drugi gradjani. I danas, veliki broj dece generala je završio škole ali je nezaposlen kao i stotine hiljada drugih gradjana Srbije. 
Ni istorija nije jača strana D.A.M. Nekulturno je i bezobrazno nazivati Sremski front “klanicom”. Njegov mesarsko - kobasičarski način izražavanja je bruka za vaše novine.Hiljade beogradskih omladinaca i omladinki pohrlilo je tih dana tamo – taj front je bio naša 1941.Bili smo svi dobrovoljci, ne stariji od 16,17 godina. Pomisao na to vreme čini me i danas presrećnim.Mogao sam da biram - ići medju borce na front ili “podviti rep” i sakriti se dok opasnost ne prodje, kao što je to uradio Borislav Mihailovic – Mihiz I time se kasnije hvalio. A bio je stariji od nas. . I danas to učešće u ratu smatram najlepšim delićem svog dugog života.A moje blago je pisamce koje sam napisao noć uoči odlaska na front “Mama, mi odosmo na Berlin”, misleći i na brata Žiku koji je takodje tu noć odlazio. Oba smo otišli a bili smo jedina njena deca. To isto se dogodilo kada je naš otac Dobrivoj sa svojim bratom Milutinopm , našim stricem, 1914. otišao u rat. A bili su jedina muška deca od njih šestoro u kući Mirkovica podno Zlatibora. Milutin je poginuo u gudurama Albanije. Kao stariji bio je već oženjen i imao dva sina pa je tragedija bila manja.. To su nacionalni geni, narodna pamet koja postoji i danas i koja jedina može rešiti problem KiM : ne parolom “nikada necemo priznati nezavisnost Kosova” već “oslobodićemo Kosovo od okupatora”!.

Jedna od vecih neumnosti koju je napisao vaš novinar je da je država i JNA, u kojima su Srbi velika vecina, bila “filovana gadjenjem i mržnjom prema srpskom narodu, koji je najviše izdržava i tetoše”. To je sumanuto.Bio sam ponosan na to što mi Srbi jedini na svetu imamo tri nacionalne države: Srbiju te Hrvatsku i BiH u kojima smo bili konstitutivni narod.
Na kraju, naš državni vrh imao je svoje kriterije o zaslužnim funkcionerima i o tome donosio svoje propise, naročito kada se radilo o ljudima koji su svoj revolucionarni rad započeli još u Kraljevini Jugosavi,pa im je za zasluge davao i vece povlastice. S tim JNA nema nikakve veze.

Stevan Mirković, general u penziji i bivši načelnik generalštaba JNA 1987 – 1989. 


Komentari (80)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

freehand freehand 02:07 11.01.2012

A hoće li

general odgovarati na komentare i pitanja ovde?
Da ne tupimo zube džaba na opšta mesta, i na tekst koji je mogao, možda, da mu prođe kao obavezno štivo za jutarnju smotru '83, ali je čisto trabunjanje, počesto i uličarsko i nedostojno jednog generala, 2012.
elis elis 03:14 11.01.2012

Re: A hoće li

freehand
...možda, da mu prođe kao obavezno štivo za jutarnju smotru '83...


Ne bi ni to - vidiš da je neobrijan. U to vreme bi ga general-pukovnik Gračanin vratio sa smotre i dao mu tri minuta za brijanje. Tr-kom!
reanimator reanimator 10:40 11.01.2012

Re: A hoće li

A hoće li
general odgovarati na komentare i pitanja ovde?

Uze mi reč iz usta.
Mada, ako se i pojavi, teško da će biti dijalog...pre vidim neku stand up comedy varijantu, jer se autor već u tekstu istakao sa nekoliko žešćih pošalica :)
Npr :
Svi smo ravnopravno “ čekali u redu” za stan ,koji se nije dodeljivao po činovima vec po broju članova porodice, polu i uzrastu dece, zdravstvenom stanju..” Propisi o tome su bili strogi a smelo tvrdim da je materijalno – finansijska kontrola u JNA bila jedna od najboljih u zemlji
Sepulturero Sepulturero 11:11 11.01.2012

Re: A hoće li

freehand
general odgovarati na komentare i pitanja ovde?
Da ne tupimo zube džaba na opšta mesta, i na tekst koji je mogao, možda, da mu prođe kao obavezno štivo za jutarnju smotru '83, ali je čisto trabunjanje, počesto i uličarsko i nedostojno jednog generala, 2012.


Боље да не одговара јер ће само даље да се срамоти и уствари штети баш тој ствари коју брани. Она треба и може да се брани али не овакав начин. Питам се да ли је баш то, омаловажавање, био циљ власника овог блога.
predatortz predatortz 11:27 11.01.2012

Re: A hoće li

Ne bi ni to - vidiš da je neobrijan.


Đubre crveno! Koristi naša maskirna sredstva
freehand freehand 11:29 11.01.2012

Re: A hoće li

predatortz
Ne bi ni to - vidiš da je neobrijan.


Đubre crveno! Koristi naša maskirna sredstva

Ene? Ja mislio modni detalj?!
predatortz predatortz 11:33 11.01.2012

Re: A hoće li

freehand
predatortz
Ne bi ni to - vidiš da je neobrijan.


Đubre crveno! Koristi naša maskirna sredstva

Ene? Ja mislio modni detalj?!


Ne budi naivan. Najveće 'četničke' zločine su činili crveni pod kokardom i bradom. Da bi kasnije imali opravdanje za sve što su nadalje radili četničkim porodicama.
krkar krkar 14:25 11.01.2012

Re: A hoće li

Ne budi naivan. Najveće 'četničke' zločine su činili crveni pod kokardom i bradom. Da bi kasnije imali opravdanje za sve što su nadalje radili četničkim porodicama.


Ti se još nisi otreznio od proslave godišnjice?
predatortz predatortz 19:25 11.01.2012

Re: A hoće li

Ti se još nisi otreznio od proslave godišnjice?


Verovao ili ne, ne popih ni kap!
Taština slava pada na godišnjicu. Ko je još lud da pije kod tašte!?
krkar krkar 01:55 12.01.2012

Re: A hoće li

Taština slava pada na godišnjicu. Ko je još lud da pije kod tašte!?


Ja pijem bez straha. Šuraku kum donosi domaću kleku kakve nema na svijet, kako čovek da odoli. A i ja moram svojom rakijom da uzvratim, da se ne brukam.

Mada, glavni je razlog što se ne plašim tašte.
freehand freehand 02:44 12.01.2012

Re: A hoće li

krkar
Taština slava pada na godišnjicu. Ko je još lud da pije kod tašte!?


Ja pijem bez straha. Šuraku kum donosi domaću kleku kakve nema na svijet, kako čovek da odoli. A i ja moram svojom rakijom da uzvratim, da se ne brukam.

Mada, glavni je razlog što se ne plašim tašte.dali76 dali76 07:59 11.01.2012

bajke; mac sa dve ostrice

Stric mog oca otisao je u komuniste sredinom trece decenije proslog vijeka. Uvremenima kad je bilo tesko ,ali I opasno po zivot, biti komunista. Nije bio iz siromasne porodice, naprotiv.
Otisao je u komuniste jer je vjerovao u ideologiju komunizma.
Razumijem ga danas. Cesto sebi postavljam pitanje dali bih I ja u tim vremenima ucinio isto mada je nezahvalno govoriti o tome, odgovor je pozitivan.
Nisam komunista, nisam ni antikomunista I mislim da mnogi ljudi danas misled a morraju biti antikomunisti da bi bili “na pravoj strain” zaboravljajuci da je komunizam ,iako utopija,bila napredna filozofija jednog vremena.
U sta se sve to pretvorilo poslje 1945je sasvim druga prica.
Na krraju krajeva, I jedna SAD, koja slovi za antikomunisticku zemlju prhvatila je tridesetih godina mnoge principe marksistickog ucenja,kao recimo sindikalno organiziranje radnicke klase,da ne pricamo o zemljama zap. Evrope.
Ali pricati kako ruski I americki tenkovi nisu presli granicu SFRJ ,il tad FNRJ,radii toga sto su strepili od elitnih jedinica JNA,je I suvise naivna prica u koju bi neko mogao povjerovati.
Drug Tito nije bio glup covjek I sigurno nije rekao Staljinu to famozno “ne” jer je vjerovao kako je JNA suvise krupan zalogaj za Crvenu Armiju vec sto je sasvim jasno znao da ce ga zapad podrzati ,ne zbog toga sto je zapad volio Tita, vec jednostavno sto je svaki neprijatelj Staljina ,bio on I crven djavo ,il Tito, prijatelj Zapada.
Znaci radi se o geostrateskoj poolitici koju je Tito nesumnjivo poznavao,a ne o budalastinama, izvinjavam se na rijecniku, tipa neko se tu nekog bojao.
Mali se velikim uvek nekako moraju uvuci,ako nista iz zakona fizike ,jer tesko se veliki malom moze uvuci.
Zavisi od sposobnosti politicara da svojcamac ,u vremenima oluja, negde uvuce,a ove
.price ,ja bi reko,bajke, gospodin generale dobre su pred rat,kao sto je bio sremski front, I moje postovanje za to,al treba znati kad stati, I prestati sa tim.

zadnjapetoletka zadnjapetoletka 08:50 11.01.2012

Re: bajke; mac sa dve ostrice

Mali se velikim uvek nekako moraju uvuci


Sto je manji lakse se uvuce. To je fizika. Kada se sa tim hvali, to je vec stvar karaktera. Sto se vise ostrvi na one koji se ne uvlace, ta nervoza pokazuje da i nije bas odusevljen sa sobom uvucenim.
apacherosepeacock apacherosepeacock 13:10 11.01.2012

Re: bajke; mac sa dve ostrice

Ni istorija nije jača strana D.A.M. Nekulturno je i bezobrazno nazivati Sremski front “klanicom”. Njegov mesarsko - kobasičarski način izražavanja je bruka za vaše novine.Hiljade beogradskih omladinaca i omladinki pohrlilo je tih dana tamo – taj front je bio naša 1941.Bili smo svi dobrovoljci, ne stariji od 16,17 godina. Pomisao na to vreme čini me i danas presrećnim.Mogao sam da biram - ići medju borce na fron


Ne bih rekla da su dobrovoljno isli niti da su hrlili na sremski front. Moj tata i stric, tadasnji gimnazijalci, su dobili poziv (stric jos uvek cuva taj poziv) kao i svi beogradski mladici tog godista na neki stadion gde se vrsila selekcija za sremski front. Svaki peti u stroju nije isao, nekim srecnim slucajem i otac i stric su bili taj 'peti' u redovima kojima nije odredjeno da tamo idu (dobili su neki drugi raspored gde moraju...)
Samo nekolicina im se drugova iz generacije vratilo zivo sa sremskog fronta.
Sta su drugo bili tako 'iskusni u ratovanju' nego topovsko meso a front klanica za njih?
apacherosepeacock apacherosepeacock 13:27 11.01.2012

Re: bajke; mac sa dve ostrice

Alavom S.Miloševiću i SPS nije bilo dosta srpskih država pa će formirati još dve.
Kučan je sa “Evropa zdaj” hteo da se prvi uvuče u bulju EU.


Biran recnik u gos'n generala...
princi princi 09:03 11.01.2012

Šta će meni plata?

Što se tiče “faraonskih privilegija”,od kojih se u tekstu navode dve,tri ( mondenska letovališta i zimovališta, eksluzivne prodavnice,putovanja u inostranstvo itd.) Ništa od toga - imali smo vojne prodavnice (vojna odeća i obuća), vojna odmarališta koja su koristila sva aktivna vojna lica i gradjanska lica na službi u JNA. Mi smo valjda bili jedini društveni sloj kojima je bilo zabranjeno nošenje civilnog odela dugo vremena posle rata i privatno putovanje u inostranstvo, što je važilo sve do mog penzionisanja juna 1989.godine.Svi smo ravnopravno “ čekali u redu” za stan ,koji se nije dodeljivao po činovima vec po broju članova porodice, polu i uzrastu dece, zdravstvenom stanju..” Propisi o tome su bili strogi a smelo tvrdim da je materijalno – finansijska kontrola u JNA bila jedna od najboljih u zemlji.Niko u Titovoj Jugoslaviji nije bio izvan zakona, a naročito kad su u pitanju novci.

Dobro, a odakle onda oni silni Geneksi, Incest-importi, Inexi, SDPR-ovi, čuda, Čekovići, Hamovići, Kovačevići? Čiji je sin Vuk Hamović? Alije Sirotanovića? Čija su deca radila po predstavništvima Geneksa, JAT-a po svetu? Ratna siročad?

I smešno je ovo pozivanje na "specijalne istorijske prilike" kojima se opravdavaju zločini. Kako ti vrli logičari koji lupetaju te frazetine ne kapiraju da to radi obostrano. Istom tom logikom se mogu pravdati i ustaška i četnička klanja i nemačko istrebljivanje Jevreja, i Srebrenica, i Bratunac i istrebljivanje Tutua i bezmalo svaki ratni zločin počinjen na kugli zemaljskoj.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 10:36 11.01.2012

Re: Šta će meni plata?

Čija su deca radila po predstavništvima Geneksa, JAT-a po svetu? Ratna siročad?

Mikele je jedanput i naveo neka imena. I ti sada. Ali, ako hoces da kazes da ratni sirocici nisu imali prohodnost u SFRJ, govoris u prazno. Da ne bude bez imena, hajde jednog - ne pamtim da je drug Draskovic bio dete nekog funkcionera. Nije bas da je bio siroce ali...
princi princi 11:06 11.01.2012

Re: Šta će meni plata?

Ali, ako hoces da kazes da ratni sirocici nisu imali prohodnost u SFRJ, govoris u prazno.

Tačno, Mirjana Marković je bila jedna od najmoćnijih osoba na jugoslovenskim prostorima.
Da ne bude bez imena, hajde jednog - ne pamtim da je drug Draskovic bio dete nekog funkcionera.

Tako je. Zato je, jadan, morao da se probija kroz trnje nomenklature: prvo drukanjem policiji svojih drugara šezdeset osme, potom pisanjem govora Miki Špiljaku, pa onda ambasadorskim mučenjem po Najrobiju i Viktorijinim vodopadima, uz istovremeno dugogodišnje pisanje panegirika socijalističkom samoupravljanju putem lista Saveza Sindikata Jugoslavije, "Rad". Četničko prosvetljenje je došlo posle toga...
milisav68 milisav68 11:50 11.01.2012

Re: Šta će meni plata?

Ultimativno se zahteva od vlada u nekadašnjim socijalističkim državama da ponovo “ osude komunizam


A kada je u Srbiji osudjen komunizam, i koji je to komunista završio u zatvoru?
Nekadašnje jugoslovenske republike, a naročito Srbija, prednjače u ovoj antikomunističkoj histeriji jer se veliki broj bivših komunista opet nalazi na čelu države i hoće da “operu” svoju biografiju

Čiji je unuk Vuk Jeremić?

Ministarka finansija u Vladi Srbije Diana Dragutinovic nije krila svojim kolegama da je emotivno dirnuta zbog toga sto se u ponedeljak vece nasla na prijemu povodom Dana vojske u zgradi Generalstaba Vojske Srbije u kojoj je njen otac kao oficir jugoslovenske vojske radio kao adutant (pomocnik) pokojnog hrvatskog predsednika, a tada generala Franje Tudmana, koji je od 1945. do 1960. sluzbovao u Beogradu.
Domacoj javnosti je mnogo poznatiji njen stric Branislav Ikonic, brat Dianinog oca, Tudmanovog posilnog. Naime, Ikonic je bio je srpski premijer od 1982. do 1986. godine da bi posle Osme sednice bio sklonjen zbog toga sto se nije priklonio struji Slobodana Milosevica.

Traži se lustracija, otvaranje dosijea itd.

Baš zabrinjavajuće...
200.000 gradjana brisano je iz biračkih spiskova zbog saradnje sa okupatorom..


Opozicija (DS,SRD) su bile minorne.

Zato se prešlo na "ćorave kutije".
JNA se tih godina unutar zemje angažovala samo u likvidaciji odmetničkih bandi, kod oružanih pobuna i protiv ubačenih diverzantsko – teroističkih grupa( Cazinska Krajina, Slavonija, Hercegovina, Kosovo više puta).

Sve četnička uporišta.
Još i ovo. : mogu merodavno govoriti o sukobu Slovenija – JNA .Nije nastao zbog Mamuline kuće vec tvrdnji rupnikovaca da je “ JNA okupatorska armija” , “ da Slovenija želi biti demilitarizovana država”. Kao NGŠ JNA 1987 – 1989 .više puta sam ragovarao sa članovima Vlade, CK i državnim vrhom Slovenije o tome. Nije išlo.Nisu hteli da to objave i osude.

Ček ček, a Milošević, Ćosić, Gazimestan...srpski nacionalisti....ništa....ccc
Nijedan general ni oficir kao pripadnik JNA , nijedna jedinica JNA nije okaljala svoju čast niti učinila ratni zločin u besmislenom gradjanskom ratu 1991 – 1995.

Ratko Mladić -
Čin potpukovnika dobija 25. decembra 1980. u Odeljenju za operativnu nastavu u Komandi garnizona Skoplje.

Od 18. avgusta 1986. sa činom pukovnika postavljen je za komandanta 39. pešadijske brigade 26. pešadijske divizije (Treća armija), u Štipu.

Na školovanje od godinu dana odlazi septembra 1986. kao polaznik druge klase KŠŠ OC VVŠ JNA KOV.

U Skoplje je premešten 31. januara 1989. u Komandu Treće vojne oblasti, gde postaje pomoćnik načelnika Odeljenja za nastavne poslove. Odatle je 14. januara 1991. premešten za pomoćnika komandanta za pozadinu u Komandi 52. korpusa, u prištinskom garnizonu.

Za načelnika Odeljenja za OPN (operativno-nastavne poslove) 9. korpusa u garnizonu Knin (Vojno-pomorska oblast) premešten je 3. juna 1991. a ubrzo zatim je unapređen za načelnika Štaba (ujedno i zamenika Komandanta štaba) 9. korpusa Vojnopomorske oblasti.

Naredbom Predsedništva SFRJ 1/68 od 11. decembra 1991. dobio je čin general-majora.

Mi smo valjda bili jedini društveni sloj kojima je bilo zabranjeno nošenje civilnog odela dugo vremena posle rata

Gde, van kasarne - radnog mesta?
Ako je bio takav zakon, onda ga niko nije poštovao.
Ni istorija nije jača strana D.A.M. Nekulturno je i bezobrazno nazivati Sremski front “klanicom”. Njegov mesarsko - kobasičarski način izražavanja je bruka za vaše novine.Hiljade beogradskih omladinaca i omladinki pohrlilo je tih dana tamo – taj front je bio naša 1941.Bili smo svi dobrovoljci, ne stariji od 16,17 godina.

Pa nisu svi bili dobrovoljci, ali nije imao ko da vam javi.
Mojoj majci su "odveli" noću dva ujaka, i više ih niko nije video...
Jedna od vecih neumnosti koju je napisao vaš novinar je da je država i JNA, u kojima su Srbi velika vecina, bila “filovana gadjenjem i mržnjom prema srpskom narodu, koji je najviše izdržava i tetoše”. To je sumanuto.

JNA se setila Srbije, tek kad su je svi napustili.


niccolo niccolo 10:27 11.01.2012

Potpuno se slažem

s naslovom. Gospodin Mirković ima demokratsko pravo na ubeđenje da je u pravu. I niko na blogu mu to pravo neće osporavati.
nikolic777 nikolic777 11:44 11.01.2012

dobro je

da i ovi ljudi imaju priliku da progovore
i zbog toga - preporuka
predatortz predatortz 11:49 11.01.2012

Re: dobro je

nikolic777
da i ovi ljudi imaju priliku da progovore
i zbog toga - preporuka


Da. Ali je tužno što govore sa slobode.
freehand freehand 12:05 11.01.2012

Re: dobro je

nikolic777
da i ovi ljudi imaju priliku da progovore
i zbog toga - preporuka

Dabre, sužnji nesretni i zlostavljani...
I ja se radujem svakoj Arkanovoj knjizi, svakom prokrijumčarenom Cecinom intervjuu, svakom glasu koji do nas iz dalekog Sibira dopre od madam M.M.... Samo da znam da su ona i mali M.M. dobro i zdravo, makar i nemaštinu trpeli, makar gajbice nosili i pod petrolejkom pisali, kavijar na jučerašnji hleb mazali i običnim ga, krimskim penušavcem zalivali...

nikolic777 nikolic777 10:06 12.01.2012

Re: dobro je

I ja se radujem svakoj Arkanovoj knjizi, svakom prokrijumčarenom Cecinom intervjuu, svakom glasu koji do nas iz dalekog Sibira dopre od madam M.M.... Samo da znam da su ona i mali M.M. dobro i zdravo, makar i nemaštinu trpeli, makar gajbice nosili i pod petrolejkom pisali, kavijar na jučerašnji hleb mazali i običnim ga, krimskim penušavcem zalivali...


drago mi je zbog toga
veliki broj današnjih političara se zalaže za "svaki glas" malog M.M i njegove mame tako da to nije problem...i to bas onih politicara koji su perjanice antikomunisticke histerije...
o Ceci da ne govorim, ona je vrlo pravedno i surovo kaznjena, toliko da samo pozeleti mogu da i generalima koji su sporni, ali kada se tacno utvrdi zbog cega, podelite nanogice i tako ih kaznite..
podnošljivije je od ove svakodnevne hajke koja je postala mainstream
verujem da bi i njima lakše palo
expolicajac expolicajac 10:26 12.01.2012

Re: dobro je

drago mi je zbog toga
veliki broj današnjih političara se zalaže za "svaki glas" malog M.M i njegove mame tako da to nije problem...i to bas onih politicara koji su perjanice antikomunisticke histerije...
o Ceci da ne govorim, ona je vrlo pravedno i surovo kaznjena, toliko da samo pozeleti mogu da i generalima koji su sporni, ali kada se tacno utvrdi zbog cega, podelite nanogice i tako ih kaznite..
podnošljivije je od ove svakodnevne hajke koja je postala mainstream
verujem da bi i njima lakše palo

E moj mladi kolega, svaki pokušaj da se uspostave kritrijumi demokratskog tipa u ovoj Srbiji, nailaze upravo na ovakve reakcije. Free je ponosan na to što je "miljenik" bilo kog sistema pa makar on bio i BLOG. Samo što nikad neće shvatiti zašto je miljenik. Zato što je benigan i kao takav ostavlja utisak demokratije i ne smeta upravo onima koji najviše koristi vuku iz te virtualne demokratije. Svaki pojedinac koji na bilo koji način može ozbiljno da ugrozi taj virtualni svet ljudi koji kao paraziti žive u njemu stavljen je na stub srama i po svaku cenu treba biti eskomuniciran. Primenjujući iste principe koje je primenjivao Sloba, zaštitnici virtualnne demokratije, prave i istu grešku. Polako ali sigurno prelaze u apsolutizam. Sada su u fazi partokratskog stezanja za gušu, ali će uskoro morati da bi održali stanje preći u stvarni totalitarizam, a onda nek nam je bog na pomoći.
Zato i ovo objavljivanje razmišljanja jednog bivšeg Generala kod takvih tipova izaziva zgražavanje, čime su pokazali samo koliko nemaju veze sa demokratijom. Po pretostavci da je sve tačno o njihovim "zlodelima", zašto ni jedan segment sistema nije preuzeo radnje kojima bi oni snosili sankcije za ta "zlodela". Sistem je prvo trebao da sve te "zločince " izvede pred lice pravde i osudi a nakon toga da počne sa procesom rehabilitacije "stradalnika". Ne upravo zbog virualne demokratije prvo se rehabilituju "stradalnici" a "zločinci" ostavljaju da budu objekat "verbalne onanije" koja zadovoljava strasti, ali ne ugrožava privilegovane predstavnike virtualne demokratije.
nikolic777 nikolic777 10:33 12.01.2012

Re: dobro je

Ne upravo zbog virualne demokratije prvo se rehabilituju "stradalnici" a "zločinci" ostavljaju da budu objekat "verbalne onanije" koja zadovoljava strasti, ali ne ugrožava privilegovane predstavnike virtualne demokratije.


upravo tako
freehand freehand 10:35 12.01.2012

Re: dobro je

.i to bas onih politicara koji su perjanice antikomunisticke histerije...

Ti se, Nikoliću, opet dohvatio velikih reči. Samo im ja ne domašujem sadržaj.
Gde ti vidiš komunizam a gde antikomunističku histeriju?
podelite nanogice i tako ih kaznite..
podnošljivije je od ove svakodnevne hajke koja je postala mainstream
verujem da bi i njima lakše palo

Prvo, Nikoliću, ja nisam "vi", iako tebi zbog dramaturgije možda odgovara da tako hrabar i neustrašiv staneš razdrljenih grudi pred "nas".
Drugo - o kakvoj hajci pričaš? Mora da te boli tvoj drug profesionalni egzekutor, profesionalni Crnogorac sa Šijenjaka, i ljubitelj i ljubimac mafijaša i rodoljuba tipa Harkana i Giške, drug Kaponja?
Pa si se malo umuvao u raspravu u nagoveštaju kod drugog odrtavelog a kočopernog, ideološki postojanog generala?
predatortz predatortz 10:38 12.01.2012

Re: dobro je

Po pretostavci da je sve tačno o njihovim "zlodelima", zašto ni jedan segment sistema nije preuzeo radnje kojima bi oni snosili sankcije za ta "zlodela"


Odgovor je jednostavan. U Srbiji nije došlo do promene sistema. Tu se ljudi još nadjebavaju mudrujući da li je bio bolji Tito,Stambolić ili Milošević!
Da je došlo do istinske promene sistema, druge bi nam ptice pevale.
freehand freehand 10:45 12.01.2012

Re: dobro je

Free je ponosan na to što je "miljenik" bilo kog sistema pa makar on bio i BLOG. Samo što nikad neće shvatiti zašto je miljenik. Zato što je benigan i kao takav ostavlja utisak demokratije i ne smeta upravo onima koji najviše koristi vuku iz te virtualne demokratije.

Oooo.oooo
Pa gde si ti, dragi domaćine?
Baš sam se pitao hoće li neko, ako već generala nema (a nema bivših generala, to bi ti morao znati) nema da nam pobliže objasni svoje buljaške teze, neko preuzeti ulogu megdandžije...
A ti na "miljenika", jebote? Pa dobro, od toliko šlihtanja moram i ja neku fajdu da vidim.
Zato i ovo objavljivanje razmišljanja jednog bivšeg Generala kod takvih tipova izaziva zgražavanje, čime su pokazali samo koliko nemaju veze sa demokratijom. Po pretostavci da je sve tačno o njihovim "zlodelima", zašto ni jedan segment sistema nije preuzeo radnje kojima bi oni snosili sankcije za ta "zlodela". Sistem je prvo trebao da sve te "zločince " izvede pred lice pravde i osudi a nakon toga da počne sa procesom rehabilitacije "stradalnika". Ne upravo zbog virualne demokratije prvo se rehabilituju "stradalnici" a "zločinci" ostavljaju da budu objekat "verbalne onanije" koja zadovoljava strasti, ali ne ugrožava privilegovane predstavnike virtualne demokratije.

Nemam sad vremena, na žalost, sem da ti kažem da onako najjadnije zamenjuješ teze i praviš glupave i jeftine poente.
Nisam ja rekao da Mirkoviću ne treba dati da govori, daleko bilo. Ja sam za potpunu slobodu govora.
Ali mislim da je njegovo trućanje potpuno besmisleno i time irelevantno. A da ono što bi moglo biti relevantno - on neće reći.
Ili će se udostojiti da malo prodiskutujemo?
Ili ćeš ti, umesto njega?

Čuj, "miljenik"...
expolicajac expolicajac 11:21 12.01.2012

Re: dobro je

Nemam sad vremena, na žalost, sem da ti kažem da onako najjadnije zamenjuješ teze i praviš glupave i jeftine poente.
Nisam ja rekao da Mirkoviću ne treba dati da govori, daleko bilo. Ja sam za potpunu slobodu govora.
Ali mislim da je njegovo trućanje potpuno besmisleno i time irelevantno. A da ono što bi moglo biti relevantno - on neće reći.
Ili će se udostojiti da malo prodiskutujemo?
Ili ćeš ti, umesto njega?

Čuj, "miljenik"...

Šta si ti očekivao od glupog pandura.
Sad ozbiljno, da si miljenik jesi. Da si pljuvač, jesi. Da i ovim postom to podvrđuješ, da.
Ma da je najveće trućanje i potpuno besmisleno pisanje Generala Mirkovića, što ga neobjavi "Danas" koji je objavio isto tako po meni trućanje i gluposti ono Antića. Šta ja imam sa generalom. Ništa. Nisam bio pod njegovom ingerencijom dok je bio Načelnik generalštaba. Nije mi ništa učinio u životu da bi imao obavezu prema njemu.
Ali dragi moj free, ja nisam demokratiju shvati kao društveno uređenje koje treba da zamaskira nemogućnost interpretiranja svojih viđenja stvari. I svaki put kad imam mogućnost pružam demokratsku ruku svakom ko je spreman da je primi.
U vreme socijalzma bio sam neshvaćen jer sam razgvorao sa protivnicima sistema, za vreme Slobe sam bio NATO plaćenik i domaći izdajnik, a za vreme Koštunjavog "kriminalac". Kao što vidiš sve sam preživeo, ali zato jako dobro razumem one kojima se etiketiraju stvari koje možda i stoje ali nisu nikada dokazane. Sam naslov sve govori, nego si ti površan čovek koji se neudubljuje u stvari. Jednom rečiju veliki pozer, ali to te ne oslobađa obaveze da u kmezićevu rešimo to "face to face" pa makar i Krkara zvali
nikolic777 nikolic777 11:23 12.01.2012

Re: dobro je

Drugo - o kakvoj hajci pričaš? Mora da te boli tvoj drug profesionalni egzekutor, profesionalni Crnogorac sa Šijenjaka, i ljubitelj i ljubimac mafijaša i rodoljuba tipa Harkana i Giške, drug Kaponja?


ne znam kako ti nije jasno da ovakve izjave stvaraju osnovu za premlacivanje starca od 93 godine na ulici...

kad ce igrica partizani-cetnici da se zavrsi? hoce li ikada ili je uvek dobrodosla kad nema bolje teme za medjusobno cascavanje i vezbanje dosetki, nizanje prideva i poetskih slika?
freehand freehand 14:02 12.01.2012

Re: dobro je

Šta si ti očekivao od glupog pandura.

Ovo ti je pošalica koja možda nekad u kafani može da bude dobra za poštapanje, ali ovde to nije. Nikad, naime, nijednog pandura nisam nazvao glupim zbog službe koju obavlja. Neke jesam zato što im je broj cipela veći od IQ-a.
Sad ozbiljno, da si miljenik jesi. Da si pljuvač, jesi. Da i ovim postom to podvrđuješ, da.

Ajde? Ima neki argument, sem tvog utiska? Za miljenika? Ili neka ljubomorica, možebiti?
I za pljuvača? I za ovaj post?
Da pitam još jednom: šta je relevantno u ovom tekstu generala Mirkovića? Šta je to u tom tekstu što Mirković nije već nebrojeno puta posle silaska sa pozicije sile (o pre da ne govorimo) saopštio javnosti?

Sam naslov sve govori, nego si ti površan čovek koji se neudubljuje u stvari. Jednom rečiju veliki pozer, ali to te ne oslobađa obaveze da u kmezićevu rešimo to "face to face"

Dabre, ja sam površan i pozer. Oke, bre, sve u redu - što ne odgovoriš na pitanja, umesto etiketiranja?
Ako nećeš - pusti bre, generala, da po Kališu farba golubove u crveno, postrojava i da im drži govore. Pošto čisto sumnjam da i penzosi više padaju na te njegove "Moja je izvšna!"
freehand freehand 14:29 12.01.2012

Re: dobro je

ne znam kako ti nije jasno da ovakve izjave stvaraju osnovu za premlacivanje starca od 93 godine na ulici...

I ovo je, pretpostavljam, montaža i nameštaljka da bi se nesrećnom starcu nanela moralna šteta i na glavu navukli batinaši? I tražio si od Jutjuba da se ova sramotna montaža i atak na lik i delo, kao i na celu revoluciju i ideju socijaluizma uopšte, obriše?
Znaš, Nikoliću, ovo postaje tragikomično; ovo podmetanje, pošto sam u vreme kad je drug Kaponja napadnut apsolutno i nedvosmisleno branio njegov telesni integritet.
No,


kad ce igrica partizani-cetnici da se zavrsi?

Gde si ti mene video u toj igri partizani-četnici? Ili ti je zgodno da koristiš fraze, bez obzira na činjenice?


za medjusobno cascavanje i vezbanje dosetki, nizanje prideva i poetskih slika?

Mis'im, da me 777 pita za ređanje poetskih slika...
Daj da prskočimo vence i sonete i da ti lepo poređaš činjenice, onako kako samo ti umeš, strogo birokratski i bez obzira na baba i stričeve?


nikolic777 nikolic777 15:07 12.01.2012

Re: dobro je

Daj da prskočimo vence i sonete i da ti lepo poređaš činjenice, onako kako samo ti umeš, strogo birokratski i bez obzira na baba i stričeve?


ti si dao prvi komentar ispod ovog teksta
general odgovarati na komentare i pitanja ovde?
Da ne tupimo zube džaba na opšta mesta, i na tekst koji je mogao, možda, da mu prođe kao obavezno štivo za jutarnju smotru '83, ali je čisto trabunjanje, počesto i uličarsko i nedostojno jednog generala, 2012.


nakrcan pridevima, ironican, uvredljiv ("trabunjanje" )
cista diskvalifikacija pre nego sto si ukazao sta ti konkretno u tekstu smeta i pre "kacenja" za neku cinjenicu....

prema tome...

freehand freehand 15:30 12.01.2012

Re: dobro je

prema tome...

Prema tome?
Hoćeš da me nateraš da ponovo čitam ovakvo jedno njesra koje pas s' maslom ne bi pojeo, analiziram i detaljno odgovaram na to?
Ma daj...
A Jutjub - ništa?
expolicajac expolicajac 16:09 12.01.2012

Re: dobro je

Hoćeš da me nateraš da ponovo čitam ovakvo jedno njesra koje pas s' maslom ne bi pojeo, analiziram i detaljno odgovaram na to?
Ma daj...
A Jutjub - ništa?

Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduješ. Takav rečnik, od tebe nisam očekivao. Ti si upravo miljenik tipova kao što je "nedoklepani savetnik", koji je ceo svoj integritet sagradio na floskulama i predstavlja upravo parazita virtualne demokratije. Ti si taj koji je ovaj blog učinio smislenim. Da pokaže koliko stereoripi vladaju Srbijom. Da bi srpsko društvo postalo građansko, prvo mora da se nauči da se slušaju oni sa kojima se ne slažeš. Ako su oni napravili svoju istorijsku grešku, ubijajući svoje protivnike, takvi kao ti prave našu istorijsku grešku, nespremnošću da saslušamo i inplementiramo sve članove društa u zajednicu. Ako su krivi i dokažemo , osudićemo, ali one koji su iskreno verovali a nisu napravili nikakvo krivično delo prihvatićemo. To ti moj dragi free ne možeš da shvatiš i zato se klizaš po sistemu one stare dečije "klinac piški pravi mi klizaljku, ako padnem jebaću mu majku"
freehand freehand 17:24 12.01.2012

Re: dobro je

Ti si upravo miljenik tipova kao što je "nedoklepani savetnik", koji je ceo svoj integritet sagradio na floskulama i predstavlja upravo parazita virtualne demokratije.

Čuj - Medoklepani savetnik?! Za razliku od doklepanog svetionika demokratije (bivšeg - kaže Ex) generala?
Sa kojim (savetnikom) ja izmenih tri rečenice u životu, a sa tvojim gostom ni jednu?
Mada, koliko kapiram, Mirković i nije gost, niti je pisao tekst za blog, već si ti samo preneo nešto što je do tebe došlo jer neki urednik u "Danasu", poznatom kao režimski bastion, nije mislio da ima vrednost za objavljivanje.
A ja se našao pametan da čitam i komentarišem, rugam se demokratiji i blatim svetle likove...

Sori, orevuar.

P.S. izvinjavam se, ali zaboravih:
a propos kuknjave kako se ne čuje ideja...
Pa sve što ovaj divni čovek u uniformi a sa bradom govori - moj drug Karagaća govori iz bloga u blog, i to smislenije, pismenije, pametnije i poštenije.
I sa istim uspehom, jbg, zbog konstrukcione greške u temelju ideje.
expolicajac expolicajac 19:20 12.01.2012

Re: dobro je

Za razliku od doklepanog svetionika demokratije (bivšeg - kaže Ex) generala?

Gde sam ja rekao da je da je General Mirković "svetionik demokratije". Jasno sam izneo činjenicu da je on "ubeđeni komunista". Stavio je u naslov bloga. Jasno naslovom odredio kategoriju pristupa tom problemu. I ti sad mene prozivaš. Stvarno "čistat patetika".

Ja ne branim pojedinca niti ideju, ovde pokušavam da odbranim princip. Svako može da ima svoj stav i svoje ubeđenje, da to javno kaže i da zbog toga ne trpi konsekvence. Ako se taj stav primi kritičnoj masi glasača on će dobiti pravo da to zastupa u zakonodavnoj vlasti i ako u zakonodavnoj vlasti ostvari prostu većinu, moći će da formira izvršnu vlast. Tu izvršnu vlast će imati sve dok ima i prostu većinu u zakonodavnoj vlasti ili najduže do novih izbora.
El ti free sad jasno, da EX a siguran sam i Nikolić 777 ovde brane princip. "Tasadebeli" verovatno zato štoje intelektualac shvatio je iz momenta suštinu, a onda su ga napali "virtualne demokrate" da božem je tolko debeo da ništa ne shvata.
A onda kad se "cerski" u svom dobro poznatom stilu pojavio i više branio demokratiju nego što to radi "nedoklepani savetnik" pojavi se moja ljubljena moderatorka 05 i opet zbog životnog neiskustva ne osećajući takt, obriše nešto što da upravo snagu tebi free, da pomisliš da možeš da se iznarkaš na princip demokratije a da ostaneš neotkriven. Ja ne dokazujem da sam demokrata time što se udaram ko gorila u grudi, već time što branim principe demokratije. Naravno, prvo čovek treba da bude edukovan i da poznaje principe, da bi imao šta da brani. Ti, dragi moj free, vrlo često u svojim pisanijama pokazuješ zavidno neznanje, ali to uspešno prikriješ prirodnim darom za rečeničnu konstrukciju. Ovo je bio kompliment, zato što znanje možeš da stekneš a dar se dobija rođenjem.
freehand freehand 19:34 12.01.2012

Re: dobro je

I posle kažu - policajci nemaju mašte?!

hoochie coochie man hoochie coochie man 20:15 12.01.2012

Re: dobro je

Svako može da ima svoj stav i svoje ubeđenje,


Moze, naravno, niko mu ne brani.
Ovde se postavlja pitanje sta je to presudilo da bas taj stav, i bas tog pojedinca izaberes da ga objavis.
Isto bih te pitao, a i identicne argumente bi mogao da navedes, i da si postavio razmisljanja neke babe sa Djeram pijace koja lupeta neke nepovezane stvari. Ovo sto je ovaj napricao se ne razlikuje mnogo. Znaci, princip je u redu ali smisao me zanima?

Tasadebeli" verovatno zato štoje intelektualac shvatio je iz momenta suštinu, a onda su ga napali "virtualne demokrate"

Jbg, iako je (mozda) pokusaj humora ovi meni zvuci mnogo neukusno.
expolicajac expolicajac 21:10 12.01.2012

Re: dobro je

Jbg, iako je (mozda) pokusaj humora ovi meni zvuci mnogo neukusno.

Ako sam tebe lično povredio, izvini. Ti nisi nikada pripado u mom viđenju toj grupaciji.

Moze, naravno, niko mu ne brani.
Ovde se postavlja pitanje sta je to presudilo da bas taj stav, i bas tog pojedinca izaberes da ga objavis.
Isto bih te pitao, a i identicne argumente bi mogao da navedes, i da si postavio razmisljanja neke babe sa Djeram pijace koja lupeta neke nepovezane stvari. Ovo sto je ovaj napricao se ne razlikuje mnogo. Znaci, princip je u redu ali smisao me zanima?

Baba sa Djeram pijace nije bila načelnik generalštaba. Konkretan razlog je odbijanje galvnog urednika Danas da objavi njegov tekst. Razloge zašto sam Generalu Mirkoviću ponudio da objavi tekst na blogu, već sam u više navrata objasnio. BRANIM PRINCIPE. Ma koliko free to nazivao maštarijama, ja u principe verujem.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:31 12.01.2012

Re: dobro je

Ako sam tebe lično povredio, izvini.


Ma kakva je ovo manija izvinjavanja po blogu? :)
Salim se, u redu je, naravno.
Prepoznao sam se jer sam se i ja Tasi obrtio u slicnom duhu i smilsu da ne vidim razlog za objavljivanje, ali nikako ne da on ne moze da shvati.

Ostalo je ok, samo postovati princip radi principa i nije neki princip.
Mozda je Danas odbio ne zbog toga sto se radi o Mirkovicu, vec zato sto je sam teks los..
Ali da ne nagadjam
nsarski nsarski 21:38 12.01.2012

Re: dobro je

Baba sa Djeram pijace nije bila načelnik generalštaba.


Da, i ja mislim da je to kljucna poenta. Naime, ovo "ubedjenje" generala Mirkovica je, sto se mene tice, bitno koliko i ubedjenje babe sa Djeram pijace, ali zastrasujuce je koliko je jedan general, zaslepljen svojim "ubedjenjem", bio zatecen dogadjajima koji su se oko njega odvijali. Zamislimo kako su onda bili zateceni nizi cinovi, sve do poslednjeg redova i gustera. I to je bitno u celoj stvari. General nema prava da bude zatecen, bez obzira koliko je "pravoveran".
Sve sto on kaze je da je on "verovao" u neki qrac, i to verovanje je placeno zivotima mnogih ljudi koji su se u celom tom sranju zatekli, kao kad bi te stavili u raketu i poslali na Mars. Oni su ostali bez zivota, bez noge, bez ociju, a on nije ostao bez peMzije. E, to je trenutak kad g*vno uleti u ventilator. I proizvod tog sudara je ovaj njegov bulshit.

P.S. Da dodam da i ja imam pravo na svoje ubedjenje. I upravo ste ga procitali. (Mislim, jbt., kad je Japan puko u WWII, njegovi generali nisu otisli da pokupe penziju, vec su se suocili sa gubitkom rata.)
Bojan Budimac Bojan Budimac 21:55 12.01.2012

Re: dobro je

BRANIM PRINCIPE. Ma koliko free to nazivao maštarijama, ja u principe verujem.

S oproštenjem, braniš gloopost, a ne princip. Izgubih vazda vremena čitajući oba teksta (Mirkovićev u nadi da ću naći smisao x2). Ne vidim po kom principu bi urednik Danasa trebao da objavljuje Mirkovićevu škrabotinu. Da li ga je Milić lično prozivao, pa ima šta da odgovori? Nije.

Vidi Ex, gledam tu tvoju prepisku sa Frijem i primećujem da osim što voliš da filoZofiraš, voliš i đonom ad hominem.

Kažeš braniš demokratski princip ustupajući, eto, jednom komunisti prostor da kaže šta 'oće. Ja kažem nisi u pravu, jer komunistička ideologija je nekompatibilna sa demokratijom. I taj Mirković i taj Kapičić i svi užireni (i neužireni) JNA generali su imali svoju istorijsku šansu/ulogu i odigrali su je tako kako su je odigrali. Davati im prostor, važnost ili bilo šta nije demokratski princip nego čisto gubljenje vremena (oni nekako nisu bili svesni postojanja tih principa decenijama). Da, baba sa Đeram pijace bi možda (vrlo verovatno) nešto korisnije rekla od ex načelnika generalštaba koji bi da opere sebe, svoju ideologiju, partiju i armiju (kojoj sam 84., imam svedoke, predvideo sudbinu koja ju je zadesila, a njihova jebena dužnost je bila da prave te jebene procene, a ne mene regruta-prašinara).

Možeš sanjati da "braniš" princip demokratije u "virtualnoj demokratiji" u kojoj svaka budala, ti, ja, free možemo da blebećemo kajgod (dok nam to moderatorka 05 dozvoljava), ali onda nema ljutiš kad ti ljudi kažu da Mirković baljezga i da besmislenost njegovog pisanija ne opravdava vreme potrebno da se pročita (jbte ja x2 ) I sigurno nisam jedini koga boli qrac za Mirkovićevo loopetanje, jbga nismo svi impresionirani uniformama, širitima, čvarcima i sličnim drangulijama.

P.S. Škrabotina Dejana A. Milića u Danasu je za nijansu smislenija od Mirkovićeve, ali obe pate od preterane doze generalizacija za moj ukus.
expolicajac expolicajac 23:01 12.01.2012

Re: dobro je

Vidi Ex, gledam tu tvoju prepisku sa Frijem i primećujem da osim što voliš da filoZofiraš, voliš i đonom ad hominem.

Ha,ha,ha, Boki. Verovatno sam reinkarnacija "konjske muve Atine", samo nikako ne mogu da ustanovim ko je od vas ( Ti, free i profesor) Melet, Anit i Likon. U svakom slučaju Vašu presudu ću kao pobornik poštovanja zakona izvršiti bez pogovora. Čak me ni ljubljena moderatorka 05 neće moći odgovoriti od samobanovanja
Bojan Budimac Bojan Budimac 23:14 12.01.2012

Re: dobro je

Čak me ni ljubljena moderatorka 05 neće moći odgovoriti od samobanovanja

Aj' samo bez femkanja
Sam čin objavljivanja Mirkovićeve paškvile i nije neko samospaljivanje, samo nas nemoj ubeđivati u smislenost iste i sve će ti biti oprošteno
expolicajac expolicajac 23:20 12.01.2012

Re: dobro je

Sam čin objavljivanja Mirkovićeve paškvile i nije neko samospaljivanje, samo nas nemoj ubeđivati u smislenost iste i sve će ti biti oprošteno

Ko te bre ubeđuje. Može biti ono da sam impresioniran lentama i zvezdicama. Naviko sam da ih gledam
freehand freehand 12:38 11.01.2012

Radi metla?

Domaćin ili viša instanca?
moderator05 moderator05 12:40 11.01.2012

Re: Radi metla?

freehand
Domaćin ili viša instanca?

Nije domaćin.
niccolo niccolo 13:14 11.01.2012

Re: Radi metla?

Radi metla?

Samo da se zabeleži da je Cerski prvi počeo...
expolicajac expolicajac 13:39 11.01.2012

Re: Radi metla?

Nije domaćin.

Molio bih moju ljubljenu moderatorku 05 da mi bez razloga ne švrlja po blogu. Ja do sada nikog nisam banovao niti to imam nameru. Sem u slučajevima kad moderacija štiti zaštićena prava nekih linkova ili pojedinac, nemojte da brišete komentare. Svi blogeri imaju dovoljno takta da osete kad su preterali. Svim brisanim se iskreno izvinjavam jer to nije niti će biti moj stil.
moderator05 moderator05 15:24 11.01.2012

Re: Radi metla?

expolicajac
Molio bih moju ljubljenu moderatorku 05 da mi bez razloga ne švrlja po blogu.

I neće, bez razloga.
predatortz predatortz 13:29 11.01.2012

Dobrovoljci

.Hiljade beogradskih omladinaca i omladinki pohrlilo je tih dana tamo – taj front je bio naša 1941.Bili smo svi dobrovoljci, ne stariji od 16,17 godina.


Moj otac je , sa nepunu godinu, dobrovoljno prislanjao sebi pištolj na glavu da bi baba priznala gde je deda ( tada već pokojni komandant četničkog bataljona ) zakopao oružje. Ne, nije to radio oficir KNOJ-a! Lažu dušmani. Pomenuta baba je, sa ostalim ženama i decom preko deset godina starosti, dobrovoljno išla ispred pripadnika OZNE i tražila zaostale četnike po Majevici. Nisu je na to terali oficiri OZNE. Lažu neprijatelji.

Sada ću da budem prost. Izvini mod005, ali moram.
Serem se u vojsku koja tera žene i decu da idu ispred njihovih cevi u 'junačku poteru na bandu'!
Za ostale, koji prevdaju ovakve likove, pitanje:

Navedite mi jedan komunistički režim koji nije bio zločinački?
problem_child problem_child 18:51 11.01.2012

Re: Dobrovoljci

Navedite mi jedan komunistički režim koji nije bio zločinački?

Navedite mi bar jedan režim (od Mesopotamije naovamo) koji je demokratski, humanistički, pravedan...takav u kome ni jedan građanin nije postao žrtva istog, na ovaj ili onaj način? Postoji li takav ljudski ili prirodni zakon koji ukida uloge predatora i žrtve? Gde ubrajate one koji stoje u redovima za obrok u narodnim kuhinjama, ili one koji spavaju sa pacovima u kanalizaciji dok iznad njihovih glava bujaju ljudska prava i cveta demokratija..Valjda u luzere, ili šta već? Ili vas oni uopšte ne zanimaju? A trebalo bi - previše se "luzera" namnožilo na ovom svetu..
predatortz predatortz 18:59 11.01.2012

Re: Dobrovoljci

problem_child
Navedite mi jedan komunistički režim koji nije bio zločinački?

Navedite mi bar jedan režim (od Mesopotamije naovamo) koji je demokratski, humanistički, pravedan...takav u kome ni jedan građanin nije postao žrtva istog, na ovaj ili onaj način? Postoji li takav ljudski ili prirodni zakon koji ukida uloge predatora i žrtve? Gde ubrajate one koji stoje u redovima za obrok u narodnim kuhinjama, ili one koji spavaju sa pacovima u kanalizaciji dok iznad njihovih glava bujaju ljudska prava i cveta demokratija..Valjda u luzere, ili šta već? Ili vas oni uopšte ne zanimaju? A trebalo bi - previše se "luzera" namnožilo na ovom svetu..


U osnovi se slažem, pravednih režima nema. Ali, mešate pojamove. Evo teme za razmišljanje:
Totalitarni režimi, nacistički i komunistički su mnogo više pažnje obraćali na potrebe prosečnog čoveka. Znači li to da nisu bili zločinački? Može li rast životnog standarda nemačkog radnika u vreme Hitlera opravdati brojne užase koje su nacisti počinili? Može li odlazak na sindikalno letovanje nekog portira iz nekog kombinata opravdati Goli otok, ubistva pripadnika građanske klase,bogatih seljaka, zatiranje celih porodica?
vlad_aleksh vlad_aleksh 22:14 11.01.2012

Re: Dobrovoljci

problem_child
Navedite mi jedan komunistički režim koji nije bio zločinački?

Navedite mi bar jedan režim (od Mesopotamije naovamo) koji je demokratski, humanistički, pravedan...takav u kome ni jedan građanin nije postao žrtva istog, na ovaj ili onaj način?


Dva primera.
Čehoslovačka Tomaša Masarika. Britanija Viljema Gledstona. Nisu režimi, države su.
problem_child problem_child 07:44 12.01.2012

Re: Dobrovoljci

Totalitarni režimi, nacistički i komunistički su mnogo više pažnje obraćali na potrebe prosečnog čoveka. Znači li to da nisu bili zločinački?

Naravno da su bili zločinački, nema tu o čemu da se polemiše. Pravo pitanje za razmišljanje je: šta smatrati zločinom? Da li samo brutalno oduzimanje života ili i ono tiho , mučno i dugotrajno ubijanje čoveka u čoveku, koje su predatori savremene civilizacije tako briljantno usavršili?
problem_child problem_child 15:11 12.01.2012

Re: Dobrovoljci

Dva primera.
Čehoslovačka Tomaša Masarika. Britanija Viljema Gledstona. Nisu režimi, države su.

Istinitost Vaših tvrdnji sa sigurnošću bi mogli da potvrde samo građani dotičnih država, a pošto je to nemoguće- dozvolite da izrazim sumnju, ili da podvedem pod izuzetke koji potvrđuju pravilo. Istoriju ipak pišu pobednici.
vlad_aleksh vlad_aleksh 07:49 13.01.2012

Re: Dobrovoljci

problem_child
Istinitost Vaših tvrdnji sa sigurnošću bi mogli da potvrde samo građani dotičnih država, a pošto je to nemoguće- dozvolite da izrazim sumnju, ili da podvedem pod izuzetke koji potvrđuju pravilo. Istoriju ipak pišu pobednici.


Tražili ste jedan primer, ja Vam dva dadoh. Jesu izuzeci koji potvrđuju pravilo. Ali i dokaz da državni činovnici mogu biti moralni i inteligentni.

P.S. Ja sam živeo u Masarikovoj Čehoslovačkoj.
krkar krkar 14:26 11.01.2012

Alzheimer


Drug Čiča je mnogo senilan.

A ako nije - e onda je mnogo bezobrazan i lažljiv.

freehand freehand 19:02 11.01.2012

Re: Alzheimer

krkar

Drug Čiča je mnogo senilan.

A ako nije - e onda je mnogo bezobrazan i lažljiv.


Pa to.
Baš bi me interesovalo njegovo viđenje razvojnog puta SKPJ, i gde svrstava generale Ljubičića, Negovanovića, Špegelja, Bobetka, Tuđmana i da ne nabrajam sad, a ima ihhhh... Mis'im u vrhovima tih krvožednih nacionalističkih formacija .
Bar koliko i komunističkih partijskih sekretara među vođama antikomunističkih a šovinističkih i državotvornih partija i pokreta devedesetih.
A po tonu i konstrukicji, rekao bih da nije senilan, ni najmanje.
I da ti koristiš deminutive.
tasadebeli tasadebeli 21:08 11.01.2012

Морално-политичка подобност

Са генералом немам шта да причам. То што бисмо рекли један другом толико је у супротности да би изгледало као да генерал говори свахили, а ја клингонски језик. Ако додам још да је он ипак старији човек чије су менталне способности због година мало попустиле (што је и разумљиво, све нас то чека), а да су неке особине из доба командовања остале очуване, могли бисмо само да се свађамо док ствар не дође до увреда. А не бих себи никада опростио да којим случајем опсујем старог човека, па макар он био и Титов генерал.

Коментар пишем зато што хоћу да похвалим Експолицајца. На жалост, због ограничавајућег фактора овог сокоћала на које качимо своја писанија, само једну препоруку овом блогу могу да дам. А хвалим те, Екс, зато што си објавио текст човека чије речи данас ретко ко хоће да објави зато што говори то што говори и зато што то не иде у потпуности низ длаку контролорима медија у Србији. Уопште није битно о ком човеку се ради, битан је принцип да човек има права да говори и пише и да то може и да објави ако има неког значаја као јавна реч. А ово што генерал говори несумњиво има значаја, иначе се не би толико нас осетило чак и увређеним када он помиње, на пример, Сремски фронт.

У Србији је морално-политичка подобност за јавне функције и за јавну реч званично избачена из прописа, закона и разних правних аката у првој половини осамдесетих, врло брзо после Титове смрти ако се добро сећам. Али неформално, она је опстала још дуги низ година, а мислим да је и данас на сцени у пуној својој снази. Неформално, наравно, без законских прописа, али опстаје у главама грађана ове државе, нарочито код оних који раде у медијима, јавним службама и у државним структурама. Е, баш зато што је овај твој блог, Екс, један мали покушај укидања морално-политичке подобности, тог монструма рођеног из споја медиокритетског друштва и порива грамзивости, добијаш од мене препоруку као врата.

П.С.- Некако ти, брате, не верујем за ово екс у блогерском надимку. Знаш већ ону стару изреку: "Једном ЦИА, увек ЦИА".

freehand freehand 21:22 11.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Коментар пишем зато што хоћу да похвалим Експолицајца. На жалост, због ограничавајућег фактора овог сокоћала на које качимо своја писанија, само једну препоруку овом блогу могу да дам. А хвалим те, Екс, зато што си објавио текст човека чије речи данас ретко ко хоће да објави зато што говори то што говори и зато што то не иде у потпуности низ длаку контролорима медија у Србији. Уопште није битно о ком човеку се ради, битан је принцип да човек има права да говори и пише и да то може и да објави ако има неког значаја као јавна реч. А ово што генерал говори несумњиво има значаја, иначе се не би толико нас осетило чак и увређеним када он помиње, на пример, Сремски фронт.

Ae malo detaljnije, molim te, o značaju ovog teksta za javnu reč u Srbiji?
Koliko je to, recimo, značajnije od Jupiterijanca, Žike Obretkovića ili gospode koja se u ovom momentu obraćaju javnosti po pijačnim bircuzima, dok nesrećne kelnerice, modre u licu pokušavaju da u uši uguraju vunene čarape, krijući se iza šanka?
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:13 11.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Коментар пишем зато што хоћу да похвалим Експолицајца.

A ja bas htedoh da ga pitam sta mu bi da trosi 'artiju na ovo pisanije.

Ajd sto potrosi svoje vreme, al sto i ja potrosih svoje na citanje.
Mislim, ok je princip, svi imaju pravo da kazu i tako to, ali brate bar malo smisla da ima.
tasadebeli tasadebeli 22:26 11.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Ae malo detaljnije, molim te, o značaju ovog teksta za javnu reč u Srbiji?
Koliko je to, recimo, značajnije od Jupiterijanca, Žike Obretkovića ili gospode koja se u ovom momentu obraćaju javnosti po pijačnim bircuzima, dok nesrećne kelnerice, modre u licu pokušavaju da u uši uguraju vunene čarape, krijući se iza šanka?А зашто си се ти први јавио испод генераловог текста ако је то што је он написао значајно колико и речи Јупитеријанца?
(И немој Жику да ми дираш, он је, бре, уметник. Сви се у кафани смрзну кад он изговори: "Жана воли, Жана љуби, Жана лепа девојка..."
tasadebeli tasadebeli 22:36 11.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Ajd sto potrosi svoje vreme, al sto i ja potrosih svoje na citanje.
Mislim, ok je princip, svi imaju pravo da kazu i tako to, ali brate bar malo smisla da ima.


Па, хебига сад, не могу ја да чаробним штапићем подмлађујем партизане и четнике да не би били сенилни, па да њихови текстови имају смисла.

А у праву си, ја сам забрљао у коментару. Хтео сам да бацим акценат на то колико је партијска припадност (и неприпадање партијама) значајно чак и 2012. у Србији и како због тога и данас имамо тзв. негативну селекцију у медијима, државним структурама итд. Нисмо уопште одмакли од доба друга Тите по том питању. Ал` овако логодијарејичан, како ме Бог дао, одох у дигресије и бифуркације без потребе. Праштајте, то је професионално обољење.
freehand freehand 22:59 11.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

А зашто си се ти први јавио испод генераловог текста ако је то што је он написао значајно колико и речи Јупитеријанца?

Zato što bi, da je Mirković "prisutan" bilo možda i interesantno izmeniti par rečenica o njegovim stavovima. ne zato što su ti stavovi relevantni nego zato što je bio to što je bio na mestu na kome je bio, i zato što je pravio partiju kakvu je pravio, i zato što iznosi bulšit a propos i svoje ideologije i svojih nekadašnjih kolega, po ideologiji i profesiji.
Baš bi bilo interesantno pročitati nešto, na primer, o odnosu Saveznog sekretara, Generalštaba, KOS i RDB-a. I to od srpskog pa na dalje.
Nego sumnjam da bi on nešto ćakulao na tu temu...
A ovo - Manifest, Teze o Fojerbahu, po šumama i gorama, Mirko i Slavko, drugovi i drugarice, zenica oka...
Dosadilo, brate.
tasadebeli tasadebeli 23:38 11.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

freehand
Zato što bi, da je Mirković "prisutan" bilo možda i interesantno izmeniti par rečenica o njegovim stavovima. ne zato što su ti stavovi relevantni nego zato što je bio to što je bio na mestu na kome je bio, i zato što je pravio partiju kakvu je pravio, i zato što iznosi bulšit a propos i svoje ideologije i svojih nekadašnjih kolega, po ideologiji i profesiji.Baš bi bilo interesantno pročitati nešto, na primer, o odnosu Saveznog sekretara, Generalštaba, KOS i RDB-a. I to od srpskog pa na dalje. Nego sumnjam da bi on nešto ćakulao na tu temu...A ovo - Manifest, Teze o Fojerbahu, po šumama i gorama, Mirko i Slavko, drugovi i drugarice, zenica oka... Dosadilo, brate.


Знам и разумем те, али знаш ли ти, човече, да ја имам комшиницу која је већ годинама његов верни следбеник! Додуше, истовремено је и следбеник неке источњачке религије, а залазе јој и Јеховини сведоци у кућу. Жена има педесет и неку, дете из официрског мешовитог брака. Али опет, као што рекох, важан је принцип. Ако имамо део историје и актере из тог доба који нам се не свиђају, не треба да их гурамо под тепих. Ја, брате, не бих могао да поднесем још једно мењање назива београдских улица само зато што новодошавши на власт хоће да потпуно избришу оне претходне. Нека свако има право да каже шта мисли, а ми ћемо бирати да ли да слушамо или не.

А и пусти мене једном да будем први у коментарима! Није ово, бре, првенство у фудбалу па да стално будете први!
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:36 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Zato što bi, da je Mirković "prisutan" bilo možda i interesantno izmeniti par rečenica o njegovim stavovima.


Zamisljam taj razgovor tebe i njega i mislim da bi bilo zanimljivije nego duel ti - cerski:)

milisav68 milisav68 09:40 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

tasadebeli

А и пусти мене једном да будем први у коментарима! Није ово, бре, првенство у фудбалу па да стално будете први!

Ti bre ko mladoženja, oću/moram da budem prvi!
tasadebeli tasadebeli 09:48 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

milisav68

tasadebeliА и пусти мене једном да будем први у коментарима! Није ово, бре, првенство у фудбалу па да стално будете први! Ti bre ko mladoženja, oću/moram da budem prvi!Макар негде, макар једном...
freehand freehand 10:24 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

tasadebeli
milisav68

tasadebeliА и пусти мене једном да будем први у коментарима! Није ово, бре, првенство у фудбалу па да стално будете први! Ti bre ko mladoženja, oću/moram da budem prvi!Макар негде, макар једном...

Traži šansu kod Draga, Stošića, Lambrosa...
Tu sam pokojni odavno i zauvek.
mirelarado mirelarado 17:40 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Traži šansu kod Draga, Stošića, Lambrosa...
Tu sam pokojni odavno i zauvek.


Све го проверени борац за либералну демократију и слободну реч.
freehand freehand 17:44 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

mirelarado
Traži šansu kod Draga, Stošića, Lambrosa...
Tu sam pokojni odavno i zauvek.


Све го проверени борац за либералну демократију и слободну реч.

Ma da bre, a sad kad je podivljali Freehand krenuo da čereči nemoćnog i golorukog generala - nigde ih nema da pomognu malobrojnim Ex-u i Nikoliću?!
expolicajac expolicajac 18:51 12.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Ma da bre, a sad kad je podivljali Freehand krenuo da čereči nemoćnog i golorukog generala - nigde ih nema da pomognu malobrojnim Ex-u i Nikoliću?!


krkar krkar 00:18 13.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Ma da bre, a sad kad je podivljali Freehand krenuo da čereči nemoćnog i golorukog generala - nigde ih nema da pomognu malobrojnim Ex-u i Nikoliću?!


Stvarno si podivljao, mnogo te svrbi taj Nedobijeni Orden!

Šarski je sve lepo rekao i posle toga dalje nema potrebe.

Uostalom, posle Profesora se ne govori
freehand freehand 00:26 13.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Stvarno si podivljao, mnogo te svrbi taj Nedobijeni Orden!

Biće, valjda, i za mene neka značkica, jednom.

Šarski je sve lepo rekao i posle toga dalje nema potrebe.

Uostalom, posle Profesora se ne govori

Potpuno se slažem.
Sve što sam napisao, napisao sam pre profesora.
Mada, nije da ne volim da mu nekad upadnem u reč, u sred izlaganja.
krkar krkar 01:00 13.01.2012

Re: Морално-политичка подобност

Biće, valjda, i za mene neka značkica, jednom.princi princi 21:54 11.01.2012

A ni račun mu nije jača strana!

A evo i zašto! Jugoslavija je u II svetskom ratu imala najviše kvislinga i kolaboracionista: bela garda, ustaše, četnici, nedićevci, ljotićevci, vmrovci, muslimanska milicija, balisti, hortijevci,folksdojčeri. U kvislinškim i okupatorskim vojnim formacijama bilo je 320.000 jugoslovenskih gradjana. Ubijeno je u borbama ,zajedno sa Nemcima ,447.000 a zarobljeno, opet s Nemcima 300.000. Uspelo je pobeci u Italiju i Austriju 30.000, a 21.000 je sve do 1947. ,kada su likvidirani ,delovala kao odmetnicke bande na teritoriji Jugoslavije. Medju njima je bio i D.Mihailović. 200.000 gradjana brisano je iz biračkih spiskova zbog saradnje sa okupatorom.. Državne komisije ( od opštinskih do savezne) registrovale su 8.200 ratnih zločinaca od čega je uhvaćeno,. uz pomoć Saveznika , osudjeno i streljano 2.000.

Bilo 320000 kvislinga, a oni što pobili što pohapsili što lišili osnovnih ljudskih prava bezmalo milion ljudi. Lud čovek.
8c_competizione 8c_competizione 22:45 12.01.2012

neko ko je bio u JNA u nesrecno vreme

jbg (druzhe) generale, nakenjaste se ovde ko na takmicenju

ima tu nekoliko stvari na koje bih vas podsetio i samim tim ispravio

koliko se secam, josh me Alchajmer posetio nije, i sama zakletva kazhe "braniti teritorijalni suverenitet i integritet"

kada je JNA videla da je sa politickim budalama vrag odneo shalu, moje skromno misljenje je da je JNA trebala zatvoriti granice hermeticki, izvrshiti vojni udar, pobiti politicki vrh i komande paravojnih formacija, zauzeti sve medije (TV, radio ...) i uvestu prinudnu vojnu upravu zemljom na rok od 5 godina. A onda dozvoliti formiranje demokratskih stranaka, kojima secesija u programu nije dozvoljena.

tako bi generalno delovala svaka normalna zemlja

onda imamo primere onog Aksentijevica koji je iz Virovitice pobegao ostavivshi Zengama onoliko najnovijih tenkova M84. Taman da je svaki od tih tenkova opalio po jednu granatu, Zenge koje su okupirale kasarnu bi se razbezhale i na jurish bi se dalo skoro kompletno povuci odatle.

O Kukanjcu i Dobrovoljackoj ulici, kada je dozvolio da mu Alija pobegne iz pritvora, te da nastradaju na onaj nacin onolika deca, ne bih da komentarishem nishta drugo nego da je za metak!

sledi ono sramno potpisivanje "vojno tehnickog sporazuma" u Kumanovu (pismeniji ljudi to zovu KAPITULACIJA). ti oficiri koji su bili prinudjeni od strane Miloshevica da ga potpishu su trebali, po meni, to odbiti! trebali su reci lepo Cobiju: idi ti tamo pa sam potpisuj!

Ocete da mi kazhete da Pavkovic nije bio ispolitizovan. Josh dok je bio u Vojsci, bio je clan JULa. Onaj Panic isto!

jedini koji je zaista imao muda u tom ratu je bio onaj Perishic. Secam se dobro prica kolega iz Zadra i kako je omogucio polvacenje JNA bez problema i gubitaka u ljudstvu i tehnici iz Mostara.

a sto se tice nemanja privilegija, molio bih vas da na tom mestu ne lazhete, posto to apsolutno nije tacno.

cak i u vojnim naseljima, posebni delovi su bile tzv "generalke", ekskluzivni i extra kvalitetno gradjeni stanovi i duplex kuce (samo u Bgdu vam mogu nabrojati Admirala Geprata, "Cvecaru", NBgd .....). I ne, nismo svi jeli istu hranu u vojnoj kuhinji. I nije svima vojna oprema istog kvaliteta prodavana u vojnim prodavnicama. U Vojnom hotelu na Kopaoniku postoji cak i posebna koliba za big-wigs! Siguran sam 100% da nisu tamo jeli Kranjsku kobaju i podrigushu!

siguran sam da onaj lik sto je sa zhenom i detetom skocio sa prozora nije "pio sa istog izvora" kao gospoda generali.

zashto Vojska Srbije ne objavljuje podatke o procentu samoubistava medju svojim pripadnicima i njihovim porodicama?i stravno EX, ne znam sta ti je trebalo da objavljujesh ovog lika. jel to vishe neka zajebancija ili? svima je lako da budu generali nakon bitke! sto te 90te nisu neshto ucinili? znam i jako mnogo drugara hrvata i bosanaca koji su JNA napushtali u krajnjem trenutku totalno razocarani shto bar JNA nije vishe ucinila da se spreci ono sto se deshavalo!

a koliko smo svi zajedno glupi pokazuju i ovakve slike:

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana