Hobi

Weird Shit : KRNJA I TRAPAVA TEORIJA SVEGA

docsumann RSS / 20.01.2012. u 21:15

Iliti kako mali Perica zamišlja Jednoroga

dodecas.gif

"If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite." - William Blake


Dakle, kao što sam i obećao nsarskom, evo tog mog famoznog promišljanja o sveukupnosti :)

Nešto od ovoga sam već iznio na blogu kod Milana Novkovića, pa ću se u toj mjeri djelimično i ponavljati, mada ne previše, nadam se.

No prvo, par ograda, dok sam još na vrijeme,... naravno da ova "teorija" nije produkt nikakvog serioznog naučno-istraživačkog rada, niti ima pretenzije da se ugurava među ozbiljne radove iz kosmologije, teorijske fizike ili filozofije (nisam baš tolika dileja).
Ustvari nikakav rad ni ne stoji iza nje, već samo opušteno dumanje u dokolici, inspirisano nekim lucidnim i širokoumnim misliocima koje sam čitao, saznanjima usput pokupljenim u laičkom zanimanju za filozofske, i naučne koncepte koji su pokušavali da razmrse ogromnu misteriju univerzuma.
Ima tu od svega pomalo, od spoznaja do kojih je došla i iza kojih stoji oficijelna nauka, nekih stajališta koje iako pripadaju eminentnim naučnicima nisu opšteprihvaćena, pogleda sa ruba znanosti, alternativnih hipoteza, ezoterije, metafizike ... kao i mojih ličnih transcendentalnih iskustava. Mislim da več pogađate, riječ je o DMT vizijama .

One su me zapravo i ponukale da napravim jednu sintezu svih mojih dosadašnjih parcijalnih promišljanja i sakupljenih znanja u jedan kolko-tolko koherentan pogled na sveukupnu zbilju.

Dakle, da skratim ovo uvodno okolišanje, imao sam priliku da TAMO vidim neke stvari za koje sam ranije mislio da su nezamislive.
Na primer, vidio sam snopove paralenih stvarnosti kako teku iz ovog mog OVDJE i SAD u nebrojenim pravcima, kao što je i samo to moje OVDJE i SADA bilo tek jedan presjek, jedne od tih nebrojenih usnopljenih stvarnosti sa opnom tekućeg vremena.
A istovremeno sva su ta "zbivanja" stajala uronjena  u jednom drugom vremenu, samo potpuno drugačije prirode - onom  apsolutnom. A šta je zapravo apsolutno vrijeme?
To je vrijeme u kojem ne postoji podjela na prošlost, budućnost i sadašnjosti. U apsolutnom vremenu sve je već odigrano.
Kao da gledate neki film tako što ne vidite sukcesivno kadar po kadar, frejm po frejm, već odjednom - cjelokupnu priču.
Tekuće vrijeme je zapravo fenomen vezan za naš doživljaj pojavne stvarnosti. Mi tu stvarnost uočavamo kroz koncept prostora i vremena ( Kantovski rečeno)..
Vrijeme koje mi doživljavamo, kao protičuće (u smjeru orjentisanom na osnovu porasta entropije) stoji u odnosu na apsolutno vrijeme slično kao što onaj svjetleći pretražjući krak rotira po radarskom ekranu. Događaji nam postupno ulaze u "kadar" iako su oni već u kompletu okončani i prisutni na monitoru. Trenutak u kome boravimo klizi niz domen apsolutnog (totalnog) vremena upravo brzinom vremena..
On je tek isječak iz neprolaznosti, na sličan način kao što se dvodimenzionalna figura , npr. krug, dobija presjekom konusa sa ravni paralelnoj sa njegovom bazom.
Pomjerajte tu ravan duž konusa i krug će početi da se širi ili sužava u zavisnosti od smjera kretanja.

Ovo dosta podsjeća na neke zamisli koje se mogu naći u knjigama P.D.Uspenskog.

No, najčudesnije od svega je da sam ja sve te nepojamne pojmove o kojima ovdje pišem, TAMO,  vidio savršeno jasno ... prikazane tako plastično, uvjerljivo i efektno, kao što nam danas kompjuterski rađeni renderinzi i 3D simulacije dočaravaju zgrade, automobile i fizičke procese.
To objašnjenje je (nesumnjivo) poticalo od inteligencije neuporedivo veće od ove na kojoj mi funkcionišemo (barem ja :)). Kao da se prikopčate na neki superiorni um ... i gledate njegove zamisli o onome što želite da saznate. Jedini problem je šta s tim vizijama činiti kad opet ostanete nasamo sa sopstvenim mozgom.

Sasvim su mi razumljivi vaši mogući komentari u smilu - A da nisi ti to malo previše istripovao? Al' si se ti uradio batice! Mislim, ne znam kako bih ja sam reagovao kad bi neko počeo da mi valja ovakvu weirdshit priču ;)

Vjerujem da ljudi koji su imali mistična iskustva spoznaje viših entiteta, da ne kažem boga, nepogriješivo znaju šta su doživjeli, upravo zato što su to - doživjeli. Jednostavno, u takvim momentima nezajebljivost je zagarantovana!
U svakom slučaju, tu temu smo jednom već pretresli, i to vrlo temeljno, te nema potrebe da se na njoj pretjerano zadržavamo (iako već jesmo)..

...

Jedna od ideja koje su sastavni dio ove moje nazovi teorije je ona Dejvida Boma o prirodi organizovanoj u beskonačno mnogo nivoa koji su povezani na nezamislivo složen način.
Ja te nivoe doživljavam kao dijelove beskonačne fraktalne strukture. Slično kao u zoom-vožnji po mandelbrotovom skupu, samo što se iste slike dobijaju (ponavljaju) bez obzira da li se zumira u + ili u -. Isti ili slični oblici se javljaju na svim nivoima (razmjerama) bivanja. Otprilke to izgleda nekako ovako ...

... s tima da u "kosmičkom" fraktalu nema kraja i nema početaka bez obzira smanjujete li ili uvećavate razmjeru.
Singularitet je privid i on je skopčan sa ograničenim dometom našeg uvida u postojanje koje nas okružuje.
Naša stvarnost, omeđena granicama materijalnog svemira sa jedne i raziniom na kojoj postoje elementarne čestice i važe zakoni kvantne mehanike sa druge strane, je tek jedan malecki ogranak, šara, na tom beskrajnom fraktalu.

Ograničenost našeg uvida je nešto što najprirodnije proishodi iz naše prirode ograničenog bića. Paradoksalno je ograničenim entitetima pridavati apsolutne attribute.
Ne vidim u čemu je problem, da pretpostavimo postojanje superiornie inteligencije u odnosu na našu, pa i one superiornije u odnosu na nju, ako smo već svjesni postojanja one nad kojom smo mi superiorni.
Postoje znanja koja nam nisu dostupna ... mada, ujedno, postoje i načini da se stekne uvid i u njihovo postojanje. Naravno, radi se o onim "nekonvencionalnim", spiritualnim metodama. Moguće je ostvariti kontakt sa univerzalnom istinom i crpiti znanje iz nje na način na koji to na primer radio legendarni indijski matematičar Srinavasa Ramanujan. Srinivasa koji je inače bio veliki vjernik, tvrdio je da je svo svoje znanje stekao direktno od od božice Namagiri, koja mu se javljala u snovima.
U vezi sa tim, interesantno je i  šta je Tesla govorio o duhovnosti.
No, ja ću u ovom svom tekstu zaobići svako spominjanje bogova.

Sam model svemira s kojim mi danas baratamo daje osnova za korišćenje principa fraktalnog preslikavanja (grananja) za njegovo čitanje. S Big Bengom, kaže moderna naučna kosmologija, počinje upliv materije i prostora u ovo što danas nazivamo (naš) svemir. A u samom tom svemiru se nalaze mjesta (objekti) na kojim materija i prostor nepovratno poniru. Riječ je, dabome, o crnim rupama. Postoje hipoteze po kojima "isparavanjem" crnih rupa materija izgubljena u njima uvire u neki novi svemir, u kojem se opet sve to iznova ponavlja (alselone je već pisao o tome na ovom blogu). Dakle, na djelu je multikosmička fraktalizacija par excelance.

Takođe po teoriji koju je iznio Hju Evert svaki kolaps talasne funkcije stanja nekog kvantnog sistema, odnosno narušavanje superpozicije njegovih stanja, uslijed koje je posmatrani objekat prinuđen da zauzme jedno od superponiranih stanja (kad otvorimo kutiju u kojoj se nalazi, vidjećemo da li je Šredingerova mačka mrtva ili živa, do tada ona je i jedno i drugo), povlači cjepanje stvarnosti na kvantnom nivou. Od jedne sad nastaju dvije paralelne stvarnosti (dolazi do grananja) gdje u jednoj imamo posmatrani objekat (npr. foton) sa jednim stanjem (npr. korpuskularno determinisan (mačka je živa, fig.)) a u drugoj imamo stvarnost u kojoj je taj foton talas (mačka je mrtva). Naravno sa svakim daljim narušavanjem nekog kvantnog stanja (mjernjem, osmatranjem), u novonastalim stvarnostima, dolazi do daljeg grananja.
Da ne spominjem prisustvo fraktalnih struktura u nama vidljivom i opipljivom makrosvjetu, Priroda obiluje fraktalima, te ih u njoj možemo naći na najrazličitijim mjestima - u kristalialima meda, snježnim pahuljama, korjenju i lišću drveća, krvnim sudovima, riječnim tokovima, obalnim reljefima ... elektroni orbitiraju oko atomskog jezgra  (mada ... ko zna šta se tu zaista događa), Mjesec orbitira oko Zemlje, Zemlja sa Mjesecom kružio oko Sunca, Sunčev sistem oko središta Mliječnog Puta ...

Kao što već rekoh kod Milana na blogu ne vidm boljeg kandidatta za matematičko modelovanje šeme svemira od fraktala. Možda bi potragu za "božanskom česticom" trebalo zamjeniti potragom za "božanskim fraktalom" ;)  figurativno govoreći.

Jedna od najvažnijih zamisli koju sam prisvojio za ovu svoju himeričnu teoriju je i ona Viktora Šaubergera da je pojavni, materijalni svijet, samo sporadični fenomen, (nuspojava) nekih mnogo suštastvenijih energetskih zbivanja. Nešto slično je govorio i većpomenuti Dejvid Bom po kome su pojedinačni, izdvojeni predmeti vidljivog svijeta, povezani nekom dubljom cijelovitom sveukupnošću koja nam ostaje nedostupna.
Usko sa ovim idejama je skopčano i moje viđenje evolucije prirodnih vrsta. Po meni, vrste ne evoluiraju uslijed nagomilavanja promjena u genetskom materijalu jedinki, već evoluira sama vrsta, kao entitet koji se samoreguliše na nivou kolektivne svijesti. Na tom nivou incirane promjene se zatim distribuitaju ka pojedinačnim jedinkama. Suštinska uloga DNK kao energetsko-informacionog nosioca tih procesa tek treba da bude objašnjena (Jeremy Narby).
Jedina stvarna evolucija je evolucija svjesti. A i sama svjest je fraktalno strukturisana.
Univerzalna svijest se grana na kolektivne a ove na pojedinačne. Sledstveno tome, pojedinačna svijest kojom raspolaže svako od nas objedinjuje u sebi različite vidove svjesnosti o sebi samima, o proživljenom, o sanjanom, o čulnom i apstraktnom, ...

(evo, čisto kao fusnota - nešto malo o hologramskoj teoriji mozga i hologramskoj teoriji svemira)

Ako stvari posmatrate na ovaj način, objašnjenje nastanka i razvoja života na našojj planeti postaje gotovo banalno u poređenju sa čudom samoorganizovanja elementarnih čestica pod dejstvom četriju sila svemira. Manite me izolovanih (termodinamičkih) sistema. Zar stvarno mislite da su nasumične međuatomske interakcije, najsitnijih djelića vasione, kojoj entopija neumitno raste, stvorile svjest dovoljno složenu da postavi ovakvo pitanje?!
Što bi rekao fon Nojman to je vjerovatno  koliko i kad bi pri ekspoloziji u štampariji nastala knjiga.
Ako pak naše postojanje izaziva il' je izazvano lokalnim smanjenjem entropije u svemiru onda se i porast entropije u stvarnosti u kojoj živimo (svjesno prisustvujemo) može smatrati kao neki vid simetrije, ... možda kao reakcije koja proizlazi iz zakona o održanju entropije apsolutnog. Upravo u tome se ogleda inherentnost vremena, orjentisanog ka kosmičkom uvećanju entropije, u odnosu na svijet koga percipiramo.

Mislim, i ti fraktali, koliko nam god čudesni izgledali, samo su blijedi otisak, neuporedivo fantastičnijih kreacija na koje smo oslonjeni. ...Nije ni čudo što je Hajzenberg gotivio Platona.

Na sve ovo se vrlo dobro naslanja i ezoterijska priča o 7 denziteta, kao pojavnih nivoa svijesti u ovom našem kosmosu. Svaki prelazak na naredni nivo mjenja i samu sliku kosmosa koju je dotični denzitet u stanju da sagledava.
Očekujem da ću sa sledećeg nivoa moći nešto više da vam kažem o svemu ovome :)).

Do tada, zahvaljujem sa na strpljenju sa ovolikim tekstom, i nadam se da bar nije bilo (previše) dosadno i/ili besmisleno.

 

Što reče Zapa - muzika je najbolja 

 

 

 

TagoviKomentari (186)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

marco_de.manccini marco_de.manccini 21:24 20.01.2012

Fleas

Great fleas have little fleas upon their backs to bite 'em,
And little fleas have lesser fleas, and so on ad infinitum.
And the great fleas themselves, in turn, have greater fleas to go on;
While these again have greater still,
and greater still, and so on.

(Augustus De Morgan )
docsumann docsumann 21:35 20.01.2012

BOLNI EHO


Rupičaste male rupe
U mojoj koži
Milioni malih
Tajanstvenih grobova,
Prepunih mrtvih
Osjećanja
Koja neće da budu mrtva

Dlakave male dlake
Na mojoj glavi
Milioni malih
Tajanstvenih stabala,
Prepunih mrtvih
Ptica,
Koje neće da budu
Mrtve

Kad umrem
Neću da budem
Mrtav.

(Bob Kofman)
Kazezoze Kazezoze 22:10 20.01.2012

Re: BOLNI EHO

Duša kao glumac nosi ljudska tela kao kostime.
Šta je onda ljudsko biće?
Prolazna roba za jednokratnu upotrebu.
Ni manje – ni više.
Brze misli ponekad izazivaju jezu ...


Mi simultano živimo i umiremo.
Svest nikada ne miruje niti stagnira.
Ona napreduje u individualnim stepenima u ljudskim bićima.
Od kojih se nekolicina pita, dok ostali spavaju.
Oni koji se pitaju moraju da uživaju u onome što jesu
da bi ih njihova svest obasjala.

(Gerardus Grist)
docsumann docsumann 22:15 20.01.2012

Re: BOLNI EHO

Oni koji se pitaju moraju da uživaju u onome što jesu
da bi ih njihova svest obasjala.


nice


OAZA U PAKLU

a šta ako je ovo sve
ovaj jedan život
jednom u svemiru
i čitava vječnost sačinjena od šuplje materije
što kruži na svojim česticama

a šta ako nije

nsarski nsarski 01:03 21.01.2012

Re: Fleas

marco_de.manccini
Great fleas have little fleas upon their backs to bite 'em,
And little fleas have lesser fleas, and so on ad infinitum.
And the great fleas themselves, in turn, have greater fleas to go on;
While these again have greater still,
and greater still, and so on.

(Augustus De Morgan )


150 godina pre tvog omiljenog matematicara, Jonathan Swift je napisao:

So nat'ralists observe, a flea
Hath smaller fleas that on him prey,
And these have smaller fleas that bite 'em,
And so proceed ad infinitum."
marco_de.manccini marco_de.manccini 01:53 21.01.2012

Re: Fleas

Ali zapazi dinamiku u oba pravca u ovom kasnijem uratku. To je napredak ravan pronalasku negativnih brojeva!

: )))

(hvala na dopuni)
gospodin_ne gospodin_ne 22:24 20.01.2012

TEORIJA SVEGA

"If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite." - William Blake


To see a world in a grain of sand,
And a heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand,
And eternity in an hour.

William Blake - Auguries of Innocence
Hansel Hansel 22:26 20.01.2012

Ako je sve dozvoljeno...

... onda i ja "moram" da kažem koju.

Pročitao sam vrlo pažljivo i nalazim mnogo sličnosti s "mojom" ad hoc "teorijom" iz rane mladosti. Čitajući ponešto (mnogo manje od tebe, ukupno) o nekim parapsihološkim pojavama, neke i doživevši (pa sam proveravao ne obmanjujem li se, a onda sam tražio i neka koliko-toliko racionalna objašnjenja), pomislio sam u jednom trenutku, razmišljajući da li su nam životi i koliko determinisani, a koliko zaista imamo slobodne volje, najpre da zaista istovremeno postoje sva vremena i sve verzije događaja, a da naša svest putuje kroz verziju koju biramo... Hm, već sam se tada uplašio da ne poludim (usput, upitao sam se - ako je tako, šta je onda s drugim ljudima, gde su njihove slobodne volje ako sve zavisi samo od mog izbora) pa sam to mnoštvo redukovao postavkom da smo svi svoje puteve nekad već izabrali, sada ih samo živimo, iz nekog razloga to moramo. Hm. Ispričao sam (ipak) jednoj koleginici s faksa. Njen komentar je bio da imam zaista neobične probleme!

Onda, nikako nisam mogao da prihvatim Ajnštajnovu relativnost vremena. OK, prihvatam sve, a naročito evidentne dokaze (GPS npr.), ali - da se tu nekim slučajem ipak ne radi o usporavanju ciklusa preko kojih merimo vreme, a ne vremena samog? Da stvar bude luđa, a mene da li da osokoli ili zabrine, u emisiji "Na rubu znanosti" neki gost, da l' Japanac beše, reče praktično to isto.

I ovo s evolucijom vrsta - em što sam uvek imao otpor da su evolutivne promene isključivo slučajne, uz prirodni odabir, što se čini da uvek postoji neka svrhovitost, pa me se dojmilo ono što pročitah o La Markovim postavkama (posle dosađivah i nsarskom o lamarkizmu), em pročitah nešto o Šeldrejku i morfogenetskom polju, prenosu informacija između udaljenih jedinki unutar vrste - za sve je bila kriva "Galaksija" ), em me uvek fascinirao visoki stepen uređenosti društava insekata, npr... I - mislih i ja o nekakvoj kolektivnoj inteligenciji...

I, konačno, posle "fizičkog ustrojstva" dođoh i do psihičkog, tj. njegovim vezama (protkanošću) s fizičkim svetom? Mislio sam da ovde pišem o raznim koincidencijama, snovima u kojima mrtvi najavljuju nešto, ispostavilo se smrt bliskih osoba (pre bilo kakvog svesnog saznanja o njihovoj bolesti), o snevanjima tih osoba posle smrti i nekakvoj njihovoj evoluciji "tamo"... ali sam se uvek pitao šta je od toga (posle smrti) lična projekcija (da li sve? nsraski bi rekao - veroavtnoća: oko 100% ) a šta možda neka objektivna onostrana realnost, i da li bi nje bilo i bez onih koji je, možda, svojim sećanjima stvaraju?

Eto, izvini, morao sam , a i ja sa zanimanjem očekivah ovaj blog kad si ga najavio...
docsumann docsumann 22:37 20.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Hansel

I, konačno, posle "fizičkog ustrojstva" dođoh i do psihičkog, tj. njegovim vezama (protkanošću) s fizičkim svetom? Mislio sam da ovde pišem o raznim koincidencijama, snovima u kojima mrtvi najavljuju nešto, ispostavilo se smrt bliskih osoba (pre bilo kakvog svesnog saznanja o njihovoj bolesti), o snevanjima tih osoba posle smrti i nekakvoj njihovoj evoluciji "tamo"... ali sam se uvek pitao šta je od toga (posle smrti) lična projekcija (da li sve?) a šta možda neka objektivna onostrana realnost, i da li bi nje bilo i bez onih koji je, možda, svojim sećanjima stvaraju?


U jednom od svojim manje poznatih spisa, francuski pisac rumunskog porekla Ežen Jonesku, opisao je nekoliko neobičnih događaja za koje priznaje da ih jednostavno ne ume objasniti. Evo nekih od njih:
Događaj se zbio u Bukureštu. Iz Pariza smo stigli dva meseca ranije. Nakon jela sedeli smo majka, sestra i ja u malom salonu, oko niskog okruglog stola, na kojem je stajala velika okrugla vaza sa naslikanim likovima. Odjednom, vaza prska u stotine parčića, a da je niko nije dotaknuo. Majka ustaje i prinoseći ruke licu viknu: ‘Moja majka je umrla’! Moja baka se tada nalazila u Parizu. Pokušao sam umiriti majku objašnjavajući kako nema razloga za zabrinutost. Pa ipak, ostalo nam je nejasno kako se vaza mogla razbiti u toliko sićušnih komadića. Čak i da je bila napukla, ne bi se mogla slomiti na taj način. Nije bilo nikakvog zemljotresa, a i da jeste… Pokupili smo sićušne krhotine, pokušavajući da više ne razmišljamo o tom događaju.
Krajem popodneva stigao nam je telegram iz Pariza. Ispostavilo se da je moja baka tog dana zaista umrla i to zapravo istog trenutka kada se vaza na našem stolu na neobičan način slomila.

P.S.
Hansel Hansel 23:04 20.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Ja sam tebi (naravno!) dao preporuku, al' propustih da to kažem.

P.S. Naglašavam da moja "teorija" nije bila pod uticajem bilo kakvih psihoaktivnih supstanci, nikada. Pitali me (ne zbog "teorije" ) u vojsci neki "na čemu sam". Ja rekao - ja sam na prirodnim drogama. Mrtvi ozbiljni me pitali - "Trava?!" - Ma, jok, ja sam na endorfinima i enkefalinima! Sad bih dodao - možda imam i mali prirodni višak DMT-a...(S Wikipedije, proveravah da se možda i DMT ne svrstava u endorfine ili enkefaline, koliko mogu da zaključim - ne.)
docsumann docsumann 23:17 20.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

a ja sam dopunio ovu Joneskuovu priču ključnim detaljem, kojeg sam izostavio u prvom pejstovanju

P.S. DMT nije droga!
Hansel Hansel 23:34 20.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Da, primetio sam da nedostaje epilog, ali bilo je jasno kakav je, pa nisam pitao. Hvala, nisam znao za tu priču.

A tu činjenicu o DMT-u si nam već ranije rekao. Mada, ne bi se reklo da nije psihoaktivna supstanca. Kao što ni endorfini i enkefalini nisu droge (to su neuromodulatori koje proizvodi sâm mozak).

Nije tema, ali kad smo se već dotakli...
Ne znam koja je tvoja definicija droge, ali evo SZO definicije (koja jeste široka - seti se "Droge" iz Portoroža): "Droga je bilo koja hemijska supstanca koja prilikom unošenja u ljudski organizam menja prirodni tok funkcionisanja ljudskog tela i psihe.
Droge mogu biti proizvod sačinjen od prirodnih supstanci i veštačke, kreirane i proizvedene u laboratorijama."
docsumann docsumann 23:38 20.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

A tu činjenicu o DMT-u si nam već ranije rekao. Mada, ne bi se reklo da nije psihoaktivna supstanca. Kao što ni endorfini i enkefalini nisu droge (to su neuromodulatori koje proizvodi sâm mozak).


slažem se, nego ja sam to više u smislu da DMT predstavlja mnooogo ozbiljniju stvar od svih tih supstanci koje služe da budeš haj.

DMT iskustvo je ČUDO u onom najbukvalnijem, najosnovnijem smislu te riječi.

nema ničeg sličnog s ove strane vječnosti
Hansel Hansel 23:47 20.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Verujemo, verujemo...
Ribozom Ribozom 01:33 21.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

DMT iskustvo je ČUDO u onom najbukvalnijem, najosnovnijem smislu te riječi


Odgledao sam 13 minuta filma o DTM-u.
Ovi phD strucnjaci raznih konfesija nigde ne pokusavaju da objasne kako ova DROGA udara vec filozofiraju upravo o CUDU. A ti si samo pokupio njihov vokabular.
Nema tu niceg cudesnog, vec DTM najverovatnije duplira ili triplira prenos informacija kroz neurone verovatno reaguuci sa delom nekog proteina koji regulise protok jona/impulsa.
Argument da se vec nalazi u organizmu nije dokaz da nije stetan. Moguce je da je deo nekog kompleksnieg molekula/agregata i da povecanjem njegove koncentracije ne moze dejstvo da se tako brzo neutralise. Razgradnjom, opet, u jetri moze nastati toksicna supstanca koja se nagomilava u jetri i u jednom trenutku overreaguje. To se moze desiti i u drugim procesima posto je molekul DTM zapravo jako reaktivan u bioloskim uslovima, a sta nastaje i kako to reaguje u telu nije pametno ispitivati na sebi.

docsumann docsumann 08:36 21.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

A ti si samo pokupio njihov vokabular


ne, ja govorim na osnovu sopstvenog iskustva.

ako si pročitao moj blog o tome, a i ovo što sam ovdje spomenuo, vidjećeš da niko od učesnika u tom filmu nije ništa slično opisivao.

naravno ima nekih opštih, zajedničkih mjesta kod svih - geometrizacija, depersonalizacija, totalno nova pojavnost, prisustvo onostranih entiteta ogromne inteligencije ... ali sam opis dešavanja koji postoji u mom slučaju, nisam (još) sreo u tim prilozima, a gledao sam ih prilično.

a da je čudo - ČUDO je!

i nijedna osoba koja je to iskusila (lično znam njih 7-8) ti neće reći suprotno. pa čak i oni suvi realisti-racionalisti, ateisti, ljudi neskloni mistifikacijama.

možeš se upuštati u biohemijske analize, neurologiju, šta god ... ono što se tamo dešava nije sa ovoga svijeta.

To se moze desiti i u drugim procesima posto je molekul DTM zapravo jako reaktivan u bioloskim uslovima, a sta nastaje i kako to reaguje u telu nije pametno ispitivati na sebi.


o, kako se samo sa ovim ne slažem
vladimir petrovic vladimir petrovic 15:09 21.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Odličan blog, Doc.

Daleko od toga da sam shvatio sve šta si hteo da kažeš, ali se divim tvom usuđivanju (što je više od hrabrosti) da „staviš na papir“ neka svoja razmišljanja, koja, siguran sam, i ti sam ne shvataš definitivnim /uostalom, definitivne istine i nema, zar ne?/.

Ovo je na liniji mojih shvatanja i razumevanja.
U jednom od svojim manje poznatih spisa, francuski pisac rumunskog porekla Ežen Jonesku, opisao je nekoliko neobičnih događaja za koje priznaje da ih jednostavno ne ume objasniti. Evo nekih od njih:
Događaj se zbio u Bukureštu. Iz Pariza smo stigli dva meseca ranije. Nakon jela sedeli smo majka, sestra i ja u malom salonu, oko niskog okruglog stola, na kojem je stajala velika okrugla vaza sa naslikanim likovima. Odjednom, vaza prska u stotine parčića, a da je niko nije dotaknuo. Majka ustaje i prinoseći ruke licu viknu: ‘Moja majka je umrla’! Moja baka se tada nalazila u Parizu. Pokušao sam umiriti majku objašnjavajući kako nema razloga za zabrinutost. Pa ipak, ostalo nam je nejasno kako se vaza mogla razbiti u toliko sićušnih komadića. Čak i da je bila napukla, ne bi se mogla slomiti na taj način. Nije bilo nikakvog zemljotresa, a i da jeste… Pokupili smo sićušne krhotine, pokušavajući da više ne razmišljamo o tom događaju.
Krajem popodneva stigao nam je telegram iz Pariza. Ispostavilo se da je moja baka tog dana zaista umrla i to zapravo istog trenutka kada se vaza na našem stolu na neobičan način slomila.


Kažem da mi je ovo blisko zato što neke stvari shvatim dok lupim dlanom o dlan, a neke ne shvatim ni nakon dugog razmišljanja, jer me srce često tera na stramputice, ili me iskušava.

Ja se (još) uvek bavim jednim naučnikom iz dalekog 17. veka:

23. новембара 1654. године Паскал је доживео несрећу на мосту. Његове кочије су пале преко ивице моста, али срећом су се ту и задржале и Паскал и његови пријатељи су успели да се извуку неповређени. Али Паскал се толико преплашио када је увидео колико му је смрт била близу, да је изгубио свест на неко време. Та несрећа је имала значајан утицај на његову религијску свест, јер је, наиме тврдио да је у ноћи када се освестио, имао визију. Он је то своје искуство забележио на папиру као сопствени подсетник, а гласило је: „Ватра. Боже Аврамов, Боже Исаков, Боже Јаковов, не филозофов и учењаков…“, а завршава се цитатом из Псалма 119:16: „Нећу заборавити твоју реч. Амин.“ Тај подсетник је увек носио са собом, ушивеног у постави капута. Његов слуга је тај папир случајно пронашао након Паскалове смрти. Тај папир је сада познат под називом Меморијал.

Ja se ponekad uspavljujem sa njegovom opkladom:

Паскалова опклада: Под овим појмом се подразумева Паскалова теорија о веровању у Бога. Опклада заправо представља збирку бележака објављених у делу Мисли. Опклада говори о томе да је боље веровати да Бог постоји; јер је боље веровати у нешто него не веровати уопште. У својој опклади Паскал пружа један аналитички процес по коме особа може да процени вредност веровања у Бога. Паскал, дакле, даје само две опције: веровати или не веровати. Из овога следе могућности:
- Верујеш у Бога.
Ако Бог постоји, идеш у рај после смрти; што значи да имаш бескрајну добит.
Ако Бог не постоји, губиш; твој губитак је коначан и самим тим занемарљив.
- Не верујеш у Бога.
Ако Бог постоји, идеш у пакао; губитак је бескрајан.
Ако Бог не постоји, твоја добит је коначна и самим тим занемарљива.
Овим опцијама и статистикама, Паскал се надао да је доказао да је једино разборито решење за човека – веровати у Бога. Паскал се такође надао да ће бар, ако не успе да невернике претвори у хришћане, успети да им покаже сврху, вредност и могућу потребу да бар размотре питање постојања Бога. У својим осталим делима је настојао да докаже да је хришћанска вера исправна. Опклада је највише критикована од стране многих мислилаца, укључујући и Волтера. Али већина ових критика је углавном настала извлачењем Паскалових аргумената из контекста, несагледаних као целина. Паскал се сматра једним од најзначајнијих аутора француског класичног периода, као и једним од великих мајстора француске прозе.


S tim što ja, pored Paskalovog trougla, i dalje mislim na njegov doprinos fizici

Паскалов рад на пољу изучавања флуида (хидродинамичких и хидростатичних) био је заснован на принципима хидрауличних флуида. Његов проналазак укључује и хидрауличну пресу (коришћењем хидрауличног притиска како би се повећала снага) као и штрцаљку. До 1646. године, Паскал је изучио Торичелијев експеримент са барометрима. Након што је поновио експеримент, који је подразумевао постављање тубе испуњене живом наопако у бокал живе, Паскал је поставио питање која сила је држала живу у туби и шта је испуњавало простор изнад живе у туби. До тада, већина научника је радије веровала да тај простор испуњава нека невидљива материја него вакуум. Настављајући даље експерименте, Паскал је 1647. године написао дело: „Нови експерименти са вакуумом“, (“Experiences nouvelles touchant le vide“), у ком је детаљно описао основна правила, наводећи на којој температури различите течности могу бити подупиране ваздушним притиском. Он такође износи и разлоге зашто се баш вакуум налази изнад течности у туби барометра. Паскал 1648. године наставља са експериментима којима потврђује да висина живе може да се промени. Експеримент је заживео у Европи као коначна теорија о принципима и вредностима барометра. Суочен са критикама да мора постојати нека невидљива материја која испуњава празан простор, Паскал је у свом одговору упућеном научницима дао један од најзначајнијих изјава седамнаестог века о научној методи :
„Како би показао да је хипотеза очигледна, није довољно да сви феномени из ње следе, већ ако она доводи до нечега што је у супротности, са макар једним феноменом, то је довољно да се докаже њена нетачност.“
Његово инсистирање на постојању вакуума узроковало је и конфликте са многим истакнутим научницима укључујући и Декарта.


By the way, ovo francusko „le vide“ ja prevodim za svoje potrebe kao "praznina", što prevazilazi fizičku definiciju.


docsumann docsumann 15:21 21.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

koja, siguran sam, i ti sam ne shvataš definitivnim /uostalom, definitivne istine i nema, zar ne?/.


naravno, to se vidi i iz samog naslova.

nisam ja Ajnštajn, pa da "na silu" održavam svoje hipoteze u životu, uvodeći u opis dešavanja kosmološku konstantu
Hansel Hansel 20:46 21.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

E, a kakvo mesto u tvojoj teoriji imaju emocije, moralni zakoni i sl.?

Jesu li to po tebi neki "epifenomeni", bitni samo za naš nivo postojanja ili imaju svoj smisao u kosmosu?

I, još nešto - ne slažem se da je neophodna svest koja nešto percipira, ako sam te dobro razumeo, da bi nešto zaista i postojalo. U stvari, u nekoj strogo idealističkoj filozofiji (naročito subjektivno idealističkoj) to je sigurno tako. Eh, podseti me ovo na svoju prvu "teoriju" iz detinjstva: "Svi smo mi san jednog velikog diva" (ozbiljno, pitao sam se ko su osobe koje sanjam, postoje li one, a onda posmilio - šta ako sam i ja nečiji san?! ). Uklapa se, bre, u sve!
docsumann docsumann 13:06 22.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

E, a kakvo mesto u tvojoj teoriji imaju emocije, moralni zakoni i sl.?

Jesu li to po tebi neki "epifenomeni", bitni samo za naš nivo postojanja ili imaju svoj smisao u kosmosu?


jako dobro pitanje!

što bi se reklo - u sridu!

odgovor na drugo pitanje je , čini mi se - da. to je nešto što direktno proizlazi iz ljudske civilizacije i njoj je namjenjeno. moral je "tehničko pitanje" , tako da kažem. regulišući parametar ljudske zajednice.

ako bi proširili domen sagledavanja (da ne kažem kontekst) pitanje morala bi izgubilo svaki smisao.
onako, najradikalnije gledano, s aspekta apolutnog (ako je to ikako moguće (ubiše me ova ograđivanja ), vjerujem da Hitler ima isti smisao kao i Gandi.

I, još nešto - ne slažem se da je neophodna svest koja nešto percipira, ako sam te dobro razumeo, da bi nešto zaista i postojalo


to je diskutabilno. kopenhaška interprentacija kvantne mehanike insistira na postojanju posmatrača (osmatrača) kao preduslova za događanje.

svjetovi čije postojanje nije osvjedočeno u svjesti ontološki ne postoje.

ponekad razmišljam o svijesti kao o petoj dimenziji.
nikola_kovac nikola_kovac 16:03 22.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

ponekad razmišljam o svijesti kao o petoj dimenziji.


Свест, свет и језик су синоними.

Препоручујем књигу: "Књижевне теорије XX века" Ане Бужињске и Михала Павела Марковског у издању Службеног гласника. Нарочито поглавља: Херменеутика, Постструктурализам, Деконструкција, Прагматизам. Књига је одлична као полазна тачка, пошто садржи велики број аутора и наслова.
Hansel Hansel 17:23 22.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

docs
Da, nisam slučajno postavio to pitanje, slutio sam po nekim tvojim ranijim tekstovima koje sam čitao. A i ta pitanja su, čini mi se, za čovečanstvo fundamentalnija od bilo koje nauke (a nauke, ako nije primećeno, volim).

Ja sam prilično drugačijeg stanovišta od tvog po tom pitanju (mada mislim da nam se praktični pogledi ne razlikuju mnogo). Neki teški životni trenuci su me vukli ka priličnoj relativizaciji, ali sam napravio neku svoju sintezu - da se i ja ogradim pa da podvučem - svoju.

Ne bih da zamaram, pokušaću najkraće što mogu (ali pokušaj će, naravno, biti bez uspeha! ). (Ono što sledi je, naglašavam, slobodan tok misli, a od uslovnih zaključaka koji postaju uslovne premise ne može se pobeći u takvom pisaniju.)

Sklon sam da mislim da su devijacije u naoko skladnom svemiru, moguće (bar devijacije koje se takvima čine nama - posmatračima). Fraktalnost mi se čini samo kao jedan od principa "građe" svemira. Ili, haj'mo ovako - da se zadržimo na tom modelu - fraktalne arhitekture, u svim domenima. Neki nivoi (možda ovaj naš) su možda skloni - kvarenju. Možda i oni imaju neke svoje "viruse". Ili makar dva principa koja "drže" apsolut mogu doći u neku značajnu neravnotežu. Možda je ljudska svest neka vrsta izdanka šire svesti. Možda je ona stvorila neke svoje sadržaje; možda je eksperiment koji može krenuti da se odvija u pogrešnom smeru; možda mu, kada nivo postane kritičan, treba neki korektiv; možda taj korektiv dolazi kroz ljude koje su zvali prorocima, koji su imali doticaj s višim principom; ali, možda se i onaj drugi princip "odvojio" i počeo da stiče svoju autonomiju - ima i on svoje glasnike, znamo.

Na kraju, dolazili moralni uvidi i principi u kolektivnu svest odnekud spolja, s neke više instance ili ih tvorilo društveno biće sámo (valjda je ovo pravi akcenat) opet nije od krucijalne važnosti, ali je zanimljivo, ako bi važio princip fraktala i ovde, šta bi bio ekvivalent zlu, a šta dobru u Kosmosu? Da bi nešto bilo dobro ili zlo, mora postojati namera i mora postojati doživljavanje namera i postupaka kao dobro ili zlo. Ako je Kosmos neka megasvest, onda i ta svest može da prepozna i kvalifikuje nameru i postupke. A ako je tako, onda teško da sa stanovišta apsolutnog, kako kažeš, isti smisao imaju i Hitler i Gandi. Mislim, ako postoji neki kontinuitet, a ne diskontinuitet fraktalnosti, ako sam ga dobro razumeo.

A obaška što je možda psihički svet nezavisan, ali iz nekog razloga spleten s fizičkim. Dakle, fizičkom svetu ne bih pripisivao nikakvu "svesnost", pa umiranje zvezde i umiranje čoveka, iako im se mogu porediti "životni ciklusi", nema istu kvalifikaciju. No, da je apsolutu ovo isto, prosto kao prirodni poredak stvari (ako se desi na prirodan način), rekao bih i ja da je sasvim verovatno.

Ono gde nastaje problem je ko ima ili nema prava da odlučuje o manipulaciji tim poretkom, da li čovek ima granice koje ne sme da pređe i krši li ili ne nešto u tom sveopštem poretku ako organizuje masakr, na primer. Ili će neko reći da je i takvo ponašanje deo prirodnog toka stvari?

Nekad mi se učinilo da je uzrok zla u čoveku interiorizovana destrukcija koje u prirodi, naravno, ima. Čovek hoće da bude gospodar, hoće da bude moćan, hoće da bude jači od nestajanja - smrti, pa je uzima u svoje ruke, misli da je njen gospodar ako je sposoban da je seje; po tome bi glavni uzrok zla bila tanatofobija, naravno u kombinaciji s "voljom za moć" itd. Druga strana na paradoks prolaznosti odgovara da je (prolaznosti) - nema, da je ona samo privid, da postoji - apsolut, kako ti kažeš. Da li je onda taj apsolut apsolutno nezainteresovan za ta kolebanja u delu sebe? Da li fraktalna struktura može da pukne ako "krene žica" s neke strane (bez blagovremene reparacije)? (Ovo je malo previše, al' ponelo me )

svjetovi čije postojanje nije osvjedočeno u svjesti ontološki ne postoje.

U svesti svakako ne, ali po sebi postoje, zar ne? U svesti postoje mnoge izmišljene stvari, da li im to daje legitimet objektivnog postojanja?
kopenhaška interprentacija kvantne mehanike insistira na postojanju posmatrača (osmatrača) kao preduslova za događanje.

Moj je um premali da ovo prihvati (da posmatranje utiče na događanje mi je skroz OK), ali šta oni kažu, kako su se dešavala događanja u kvantnom svetu do pre sto godina, ko ih je gledao? Sumnjam da da oni operišu pojmovima poput "kosmičke svesti", Boga...
docsumann docsumann 18:22 22.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Da li je onda taj apsolut apsolutno nezainteresovan za ta kolebanja u delu sebe? Da li fraktalna struktura može da pukne ako "krene žica" s neke strane (bez blagovremene reparacije)? (Ovo je malo previše, al' ponelo me )


rekoh već da o apsolutnom teško što mogu reći sem ovoga što sam upravo rekao

ajd recimo da je taj dmt uvid meni samo naznačio postojanje daleko kompleksnije pojavnosti od ove naše, koju nastanjuju entiteti izuzetne inteligencije. to je već nama teško dokučiv nivo dešavanja, a cijenim da je on još uvijek beskrajno daleko od svjesnosti koji omogućuje direktnu spoznaju apsolutnog.

evo što učenje o denzitetima kaže za ove koji su na višem nivou od našega :

Bića 4-og denziteta uživaju mnogo svjesniju kontrolu nad fizikalnošću i generalno obrazuju grupe koje telepatski dijele jednu zajedničku riznicu iskustava dok istovremeno zadržavaju određen stepen individualnosti.

5-ti denzitet – Duše iz nižih denziteta nalaze se između svojih inkarnacija u 5D. To je tzv. zona kontemplacije gdje se duše mogu osvrnuti na svoje prošle/buduće živote iz jednog čistog eteričkog stanja bivstvovanja. Međutim, da bi se napredak ostvario, duše se moraju inkarnirati u onom denzitetu koji najviše odgovara njihovom razvojnom stepenu.

6-ti denzitet – On odgovara nivou ‘Imena Božjih’ ili ‘ujedinjenih misaonih formi’. Tu se nalaze entiteti OPD tipa kojima nije više potrebno da se reinkarniraju kako bi ostvarili taj nivo. To takođe odgovara anđelima ili dijanetičkim bićima prema drugim terminologijama.

7-mi denzitet – To je nivo gdje je sve jedno i jedno je sve, u praktičnom i istinskom smislu. Tu ne postoji više nikakva razlika između misli i realnosti. To odgovara pojmu jednog sveobuhvatnog božjeg bića ili univerzuma ili Apsolutnog Sunca (iz učenja 4-ti Put).


pretpostavljam, mada sve ovo prihvatam više kao mataforičko-alegoričnu deskripciju, da 7. denzitet ima spoznaju o veličini apsolutnog, jer je sjedinjen sa njim u najdirektnijoj formi. on je u mogućnosti da onaj paradigmični Mandelbrotov fraktal sagleda u potpunosti i odjednom.

ok, dosta o metafizičkim legendama.

ono što sam htio s ovim da naglasim je da naš pojam morala ne opstaje na višim nivoima, te da mu se tamo gubi svaki ontološki osnov.

kako stvarno stvari koreliraju i intereaguju po "horizontali i vertikali" u toj kompleksnoj kosmičkoj strukturi, teško mi je i da zamislim.
kako kosmos gleda na dobro i zlo, pa mislim da ne gleda uopšte, ali moguće da sam skroz u krivu.
moral je nešto autentično naše ljudsko, s čime se moramo sami izboriti.

vidi, ja ne jedem meso, iako u "kosmičkom smislu" to nema nikakve svrhe ni značaja (pretpostavljam). ipak to je u skladu sa mojom savješću, odnosno ličnim moralom i to je sve što je meni bitno. svako drugačije postupanje bi mi pričinjavalo nelagodu, stvaralo "loš ukus u ustima".


svjetovi čije postojanje nije osvjedočeno u svjesti ontološki ne postoje.


u svesti svakako ne, ali po sebi postoje, zar ne? U svesti postoje mnoge izmišljene stvari, da li im to daje legitimet objektivnog postojanja?


sklon sam mišljenju da ne postoje takva stvar kao što su stvari po sebi.
svijet i svjest su jedno, što reče kolega kovač.
e sad, da li one postoje u oku nekog većeg posmatrača nego što smo mi, koji daje legitimitet njihovom postojanju ... to takođe ne znam

a šta se događa u svjetu kvantnova kad niko tamo ne zaviruje, paa valjda ništa, u smislu da nema narušavanja superpozicije stanja. sve je mogućnosti egzistiraju u oblaku vjerovatnoća na potpuno nevjrovatan način

P.S. više ne znam na šta sam pokušao da ti odgovorim,a na šta nisam ni pokušao.
Hansel Hansel 20:40 22.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Ma, ovo je neobavezna diskusija, nemaš ti šta tu da odgovaraš. Mislio sam da možeš i hoćeš da pretpostavljaš van onoga što si doživeo, video.

Ali, znaš, moja diskusija s tobom izgleda mi kao tvoja s gordanomc.

Vidiš, čista fraktalnost!
docsumann docsumann 21:17 22.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Mislio sam da možeš i hoćeš da pretpostavljaš van onoga što si doživeo, video.


ok, probaću još jednom mislim da sam sad povatao šta te interesuje (viš kolko su bolji kratki komentari )

baš sam prije nekoliko razgovarao sa jednim drugom, dmt saučesnikom, i on je tom prilikom rekao da nas ta bića uče nečem dobrom.

to je i moje mišljenje.
a ta dobrota , rekao bih, da se ogleda u samoj mudrosti koju ti prenose.
na trudu koji ti posvećuju i želji da ti objasne. nema negostoljubivosti,
nema agresije i nanošenja boli ( mada sam čuo za neke takve slučajeve ).

eto kad bih stvari gledao na taj način, mogao bih da zaključim da na višim nivoima svijesti zlo otpada kao niži oblik misaonosti.

težnja ka sjedinjavanjem sa asolutnim, oslobađa od neznanja i strahova koji iz njega proizlaze. a upravo su ti strahovi izvor agresije prema drugima.
interesantno da sam ja slično razmišljao i o vanzemaljcima, ako je neko toliko napredan da može da leti svemirom i posjećuje druge svjetove ne vidim zbog čega bi želio da nekog uništava i izrabljuje.
cijenim da bi ekonomske potrebe za njih bile totalno trivijalan problem.


Hansel Hansel 00:18 23.01.2012

Re: Ako je sve dozvoljeno...

Hvala.
kaolavanda kaolavanda 22:26 20.01.2012

Bolje ikad nego nikad...

Evo, samo još koji sat (da pročitam do kraja), i postaviću ti neko pitanje
Pa šta?!... ja čitam polako, ali sa razumevanjem... eto mene tamo oko trojke
mirelarado mirelarado 22:44 20.01.2012

Најкраћа, поетска теорија свега

ЈУТРО

Обасјавам се бескрајем.
(Ђузепе Унгарети)
docsumann docsumann 22:47 20.01.2012

:)))

da li je sve na svijetu?
mirelarado mirelarado 22:55 20.01.2012

Re: :)))

docsumann
da li je sve na svijetu?


За песника, рекла бих, јесте. Он се обасјао. :)))

angie01 angie01 00:04 21.01.2012

ovo mogu za vikend,

natenane-kad si bre razradio tezu, treba mi lonac kafe i cigare viska, a moze i meze.
docsumann docsumann 00:23 21.01.2012

Re: ovo mogu za vikend,

kad si bre razradio tezu


well ... I had plenty of time

nikola_kovac nikola_kovac 00:28 21.01.2012

Свест

Потребно ми је да још једном прочитам.

Оно што пада у очи јесте прецењивање свести. Свест је биолошки заснована и заправо је пуко складиштење информација (концепата) и пука обрада тих информација. Тачно је да се обрада информација (мишљење) вежба, али то вежбање има два постпука: заснивање мишљења и његово увежбавање (брзина, ширина мишљења, алати мишљења). Свест на крају окупља све те когнитивне процесе.

"Виши ниво свести" би захтевао некакву промену у биологији, и док биологија то не омогући, "виши ниво свести" не може да постоји. Е сад, може се рећи да је биологији потребна стимулација да произведе неуронске мреже у које ће бити смештен тај "виши ниво свести", али сам тај "ниво" не може бити сам себи стимулација.

Са друге стране, историјски посматрано, "виши ниво свести" је као концепт доживео експанзију у 20ом веку, који је био сав утонуо у когнитивно, сазнајно, мозговито, свесно.

У пракси се, међутим дешава нешто супротно. Када се свест развија усвајањем многих начина обраде информација (научно мишљење, различите уметности), уместо да свест пређе у неку вишу форму - она се распадне.

У овоме се преклапају Исток и Запад. Док будизам тежи да суспендује свест - до тачке када свест може "обухватити Ништа" (рогобатно речено), хришћанство тежи да свест развије до распада - када свест може "обухватити Све".

Резултат је врло сличан. Свест добија безначајно место.

Запад у 21ом веку покушава нешто друго - да развија несвесно. Или 'твојим речником' речено: да достигне "виши ниво несвесног".
docsumann docsumann 09:22 21.01.2012

Re: Свест

Свест је биолошки заснована и заправо је пуко складиштење информација (концепата) и пука обрада тих информација


naravno da se ne slažem sa ovim

svoditi svjest samo na skladištenje i obradu informacija je , po meni, njeno redukovanje na ulogu puke računarske mašine.
time se zanemaruju mnogi njeni aspekti koji se ne mogu simulirati "računarskim" modelon - emocija, intuicija, kreacija, podsvjesno, duhovna inteligencija (ona kojom osmišljavamo i kontekstualizujemo sopstveno bivanje).

da nema svijesti ne bi bilo ni svijeta. mislim, ko bi o njemu svjedočio?

svijest i um nisu isto. um je taj koji računa, svjest daje smisao tom računu.

"Виши ниво свести" би захтевао некакву промену у биологији, и док биологија то не омогући, "виши ниво свести" не може да постоји.


negiranje postojanja viših oblika svijesti je baš onako radikalno antropocentrično stajalište.
znači - mi smo plafon inteligencije u svemiru. meni to zvuči jako naivno.
pretpostavka o postojanju svijesti spram koje ova naša stoji u odnosu kao svijest koale u odnosu na našu, mi se skoro pa logički nameće kao neminovnost.

mislim da priroda (biologija) proishodi iz svijesti, a ne obratno. to je ono gdje se slažem sa Šaubergerom. mi stvari uglavnom posmatramo na pogrešno postavljen način, brkamo uzrok i posljedicu.

P.S. a i ja sam već imao kontakte sa višim oblicima svijesti (čije porijeklo mi je ostalo tajna) tako da njeno postojanje za mene nije upitno
nikola_kovac nikola_kovac 12:04 21.01.2012

Re: Свест

Као што рекох, треба ми још једно читање.
jinks jinks 10:53 21.01.2012

Cim pominjes

apsolutno vreme, to implicitno podrazumeva i postojanje apsolutne price, odnosno price koja obuhvata sve (svaki aspekt realnosti) ...

Ali, mnoge dosadasnje price o apsolutnim pricama, krecu od toga da apsolutna prica ima svoju granicu ... iza koje pocinje deo price u koji ne moze nikako da se predje. Gde se u tvojoj teoriji o svemu nalazi taj deo iza granice svega.

p.s.

Pominjao si u blogu g. Novkovica, a cini mi se da je on citav jedan blog posvetio prici iza granice Univerzuma, govoreci o supljinama nepoznatog koje se krecu kroz masu poznatog ... i koje, na osnovu bloga, imaju itekako bitnu funkciju u funkcionisanju poznatog, odnosno koje svojim kretanjem ili ko zna cime sve ne ipak uticu na tokove prica poznatog univerzuma (takodje, granice tih supljina bi zbirno upravo mogle da predstavljaju granicu poznatog univerzuma ... nasuprot nekoj uvrezenoj predstavi o uniformnoj granici).

Slican motiv postoji, na primer, i u filmu Sfera, koja predstavlja loptu nicega u odnosu na ostatak svega ... gde se, shodno tome, na obodima te sfere, upravo i nalazi granica citave apsolutne price kako kazes, Takodje, na povrsini te granice (na nekih 20-30 m2) se vizuelno (ili ko zna kako sve vec ne) iz nekog razloga upravo i projektuje citav Univerzum (ili svi univerzumi zajedno) ... kao na nekom ogledalu.

Ustvari mozda upravo uvidima unutar granice na projekcije na obodima, svet iza granice i utice na svet unutar granice. A mozda jos i na neke druge nacine.

A mozda granica apsolutne price pocinje iza najmanje merljive dimenzije koju dopusta fizika.
docsumann docsumann 11:18 21.01.2012

Re: Cim pominjes

apsolutno vreme, to implicitno podrazumeva i postojanje apsolutne price, odnosno price koja obuhvata sve (svaki aspekt realnosti) ...


da, apsolutno

Ali, mnoge dosadasnje price o apsolutnim pricama, krecu od toga da apsolutna prica ima svoju granicu ... iza koje pocinje deo price u koji ne moze nikako da se predje. Gde se u tvojoj teoriji o svemu nalazi taj deo svega iza granice svega


zato sam i spomenuo taj "kosmički" fraktal koji se pruža u beskonačnost u oba smjera ( u "+", i u "-" ). recimo da pretpostavljam da bi to bila neka strukturna šema apsolutnog koju mi možemo da naslutimo.

a cini mi se da je on citav jedan blog posvetio prici iza granice Univerzuma, govoreci o supljinama nepoznatog koje se krecu kroz masu poznatog ... koje, na osnovu bloga, imaju itekako bitnu funkciju u funkcionisanju poznatog, odnosno koje svojim kretanjem ili ko zna cime sve ne ipak uticu na tokove prica poznatog univerzuma (takodje, granice tih supljina bi upravo mogle da predstavljaju granice poznatog univerzuma, za razliku od neke uniformne predstave o granici, kako se obicno ona i zamislja).


moguće da su (još) neobjašnjeni makrofenomeni ovog našeg svemira, kao što su tamna materija i tamna energija, ustvari, posljedice njegove interakcije sa nečim što je izvan njegovih granica.

pitanje granica je imanentno ograničenom uvidu, te zato i za nas ono predstavlja važan segment u poimanju i objašnjavanju stvarnosti.


jinks jinks 11:29 21.01.2012

Re: Cim pominjes

moguće da su (još) neobjašnjeni makrofenomeni ovog našeg svemira, kao što su tamna materija i tamna energija, ustvari, posljedice njegove interakcije sa nečim što je izvan njegovih granica.

pitanje granica je imanentno ograničenom uvidu, te zato i za nas ono predstavlja važan segment u poimanju i objašnjavanju stvarnosti.

Ova dva pasusa mi deluju malo u koliziji.

U drugom kazes da je granica imanentna ogranicenom vidu, a u prvom govoris o interakcijama izvan granica ... sto znaci da granica postoji kao deo strukture sistema, i da utice na funkcionisanje sistema.

Ili si mozda mislio da kazes da ograniceni vid utice i na nacin na koji se percepiraju zakoni funkcionisanja sistema.
docsumann docsumann 12:01 21.01.2012

Re: Cim pominjes

pa ja baš i ne vidim tu koliziju, ali svejedno, evo da pokušam da pojasnim.

naše viđenje fizičkog svijeta je svo u granicama. rekao bih da su one fundamentalan princip našeg sagledavanja stvari.
postoji granica između nas i spoljnjeg svijeta, sami predmeti u tom spoljnjem svijetu su izdvojeni sopstvenim granicama, baratamo sa modelom svemira koji takođe ima neke svoje granice, brzina kretanja u njemu je limitirana i jednaka brzini svjetlosti u vakumu, fizičari (pogledaj dio kad Hoking nastupa u onom klipu Artura Klarka o fraktalim) smatraju da postoji donji pojavni prag veličina pojavnosti u mikrosvjetu, skopčan sa Plankovom konstantom., naš životni vijek (za sada) je ograničen, kao i vjerovatno "životni" vjek cijelokupnog našeg svemira ...

tako stvari stoje, čovjek, kao neosporno ograničeno biće, ima ograničen uvid u postojanje. ne znam za druge, ali meni je to nekako tautološki očigledno.

ok, mi možemo u misaonim procesima, matematici, filozofiji, da dođemo do pojma beskonačnosti, vječnosti, neograničenosti, ali one za nas nisu dio realne, fizičke pojavnosti koju opažamo.
uvijek baratamo s nekakvim konačnim brojevima ( ma koliko ogromni oni bili) pa se tako procjenjuje i da ukupan broj čestica u kosmosu iznosi 22 x 10^78 ( ne hvataj me za riješ, ovo sam negdje usput pročitao )

u tom smislu i spekulisanje o onome što se dešava iza granica našeg kosmosa je i dalje operiranje sa granicama. mi jednostavno nismo u stanju da ih suštinski prenebregnemo.

jinks jinks 12:08 21.01.2012

Re: Cim pominjes

pa tako i spekulisanje o onome što se dešava iza granica našeg kosmosa je i dalje operiranje sa granicama. mi jednostavno nismo u stanju da ih suštinski prenebregnemo

Nisam mislio da je u tome kolizija, vec mi se ucinilo da granica sama po sebi dobija neki novi kvalitet u apsolutnoj prici, u odnosu na ono sto se pretpostavljam do sada o njoj kako kazes tautoloski podrazumevalo.
docsumann docsumann 12:18 21.01.2012

Re: Cim pominjes

Nisam mislio da je u tome kolizija, vec mi se ucinilo da granica sama po sebi dobija neki novi kvalitet u apsolutnoj prici, u odnosu na ono sto se pretpostavljam do sada o njoj kako kazes tautoloski razumevalo.


teško je išta pametno reći o apsolutnom

recimo da približavanjem ka njemu optada obruč po obruč granica koje susprežu širinu našeg viđenja.

nešto slično kao i što sama nauka skida veo po veo tajni u svom čitanju prirode.
Kazezoze Kazezoze 13:58 21.01.2012

Re: Cim pominjes

teško je išta pametno reći o apsolutnom


da se malo umešam u diskusiju...možda to treba posmatrati na drugi način.
naime, ako uzmemo da je prva poznata stvar u kreaciji beskonačnost, onda trebamo da shvatimo da je beskonačnost moguća jedino u jedinstvu, jer svaka množina dovodi do ograničenja.
e sad treba uključiti u igru uspenskog/gurđijeva i zakon trojke, koji kaže da se kreacija u univerzumu manifestuje pomoću tri životna principa: statičkog, dinamičkog i neutralnog principa, odnosno, univerzum je kreiran iz prostora, vremena i ravnoteže.
samo zajedno te sile mogu da deluju inače bi u univerzumu vladao haos.
pošto je apsolut beskonačno jedinstvo, onda se te tri sile u apsolutu manifestuju kao jedan, a apsolut kao inicijelnu kapsulu u svojoj kreaciji šalje te tri sile kreirajući univerzum.
u univerzumu se dalje kreiraju galaksije, u galaksijama zvezde, zvezde imaju svoje planete, a planete svoje satelite.
tako bi iz naše perspektive gledano kreator kao jedan (1) stvorio univerzum preko tri sile (3) i tako ga ograničio, a ovaj je dalje svoje tri sile dao našoj galaksiji - mlečnom putu koji ima već svoje tri sile (6), dodatno ga ograničavajući. u galaksiji su se formirale zvezde iz kojih će mo izdvojiti naše sunce koje je potpalo pod zakone univerzuma (3) i zakone galaksije (6) i sa svoje tri sile potpada pod ograničenje 12 (3+6+3), zraka kreacije ide dalje kreirajući planete u sunčevom sistemu (3+6+12+3=24), pa dalje iz tih planeta izdvajamo zemlju koje pada pod 48 zakona, da bi na kraju njezin satelit mesec potpao pod 96 zakona i tu se kreacija završava.
te zrake kreacije gurđijev je nazvao zakon sedam ili zakon oktave, gde bi
DO - 1
SI - 3
LA - 6
SO - 12
FA - 24
MI - 48
RE - 96
Do - ponovo 1, odnosno početak nove kreacije.
ako znamo da se u oktavi nalaze i polutonovi koji dozvoljavaju da kreacija teče normalno, primetićemo da na dva mesta nema polutonova - između nota DO i SI i nota FA i MI. da bi se prešlo na narednu notu na tim mestima se daje svesni šok, kako je to gurđijev nazvao. prvi svesni šok dolazi iz apsoluta (dakle, beskonačnost je dobila svest, postala je svesna i sve dalje stvoreno je rezultat te svesti), dok je drugi svesni šok život koji se formirao na zemlji.
postoji i tkz bočna oktava i ona je vezana za čoveka, a počinje iz sunca...itd.
jinks jinks 16:27 21.01.2012

Re: Cim pominjes

statičkog, dinamičkog i neutralnog principa

Ili sto bi neki rekli

Being, doing i knowing

Being i doing kao leva ili desna strana price (kako kome koja), i knowing kao srednja, koja povezuje pomenute dve bocne.

DO - 1
SI - 3
LA - 6
SO - 12
FA - 24
MI - 48
RE - 96


Interesantno, kako se mnoge teorije o svemu oslanjaju na harmonike celih brojeva, bas celih, u opisivanju univerzuma.

Sto implicira konacnost univerzuma. Ili mozda celobrojnost faktora koji opisuju univerzum upravo i potice iz konacnosti univerzuma, kao polaznom postulatu.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 14:35 21.01.2012

zanimanje

Doc, šta si ti po zanimanju?
docsumann docsumann 14:50 21.01.2012

Re: zanimanje

mašinski inžinjer
antioksidant antioksidant 15:06 21.01.2012

Re: zanimanje

docsumann
mašinski inžinjer

ko djilas jebote
docsumann docsumann 15:12 21.01.2012

Re: zanimanje

ko djilas jebote


lično, draže mi je poređenje sa Aleksandrom Šoštarem. čini mi se čak da smo i isti smjer završili - automatsko upravljanje.

a koliko vidim ni jedan ni drugi se ne bavimo strukom
antioksidant antioksidant 15:43 21.01.2012

Re: zanimanje

a koliko vidim ni jedan ni drugi se ne bavimo strukom

nit ste automatizovani nit se bavite upravljanjem
(sostar ipak da po malo)
4krofnica 4krofnica 16:11 21.01.2012

Re: zanimanje

docsumann
mašinski inžinjer

jel' inžinjer ili inženjer? :)


docsumann docsumann 16:14 21.01.2012

Re: zanimanje

antioksidant
a koliko vidim ni jedan ni drugi se ne bavimo strukom

nit ste automatizovani nit se bavite upravljanjem (sostar ipak da po malo)


e, pa i ja pomalo
marco_de.manccini marco_de.manccini 16:15 21.01.2012

Re: zanimanje

docsumann
mašinski inžinjer

mašrum inžinjer
jinks jinks 16:28 21.01.2012

Re: zanimanje

lično, draže mi je poređenje sa Aleksandrom Šoštarem. čini mi se čak da smo i isti smjer završili - automatsko upravljanje.

Kolega automaticar :)
kick68 kick68 16:48 21.01.2012

Re: zanimanje

jel' inžinjer ili inženjer? :)

He's two sexsy for his spling:)

Svaki prelazak na naredni nivo mjenja i samu sliku kosmosa koju je dotični denzitet u stanju da sagledava.

Podseti me, u Nocnoj strazi u trenutku kada glavni junak vidi druge, jedan od njih mu kaze nesto kao: Svet se nije promenio, ali ti jesi:)
docsumann docsumann 16:53 21.01.2012

Re: zanimanje

mašrum inžinjer


docsumann docsumann 16:56 21.01.2012

Re: zanimanje

jinks

Kolega automaticar :) (ja uz to i elektronicar)


sumnjiv si ti meni odavno
jinks jinks 16:58 21.01.2012

Re: zanimanje

Podseti me, u Nocnoj strazi u trenutku kada glavni junak vidi druge, jedan od njih mu kaze nesto kao: Svet se nije promenio, ali ti jesi:)

U trenutku kada prvi put udje u sumrak.

Jedino sto mu bas u tom trenutku upravo i predstoji gotovo najveca promena do tada (nakon prvog vidjenja drugog kako kazete ... odnosno, u samom se trenutku kada je prvi put video drugog i nije toliko promenio, koliko mu dramaticna promena tek predstoji ... izbor izmedju jedne ili druge strane :).
kick68 kick68 17:05 21.01.2012

Re: zanimanje

U trenutku kada prvi put udje u sumrak.

Uh, kakva memorija pamcenja:)) Zaboravila sam detalje, setih se samo te recenice.
nsarski nsarski 17:34 21.01.2012

TOE

Pa, docs, tvoja Theory Of Everything (TOE) je simpaticna prica, ali mislim da nema mnogo potvrde za nju u realnosti. Ali, da podjem redom.
Ako sam dobro procitao tekst, ti verujes da 1. Svemir ima fraktalnu strukturu, 2. Svest i percepcija imaju fraktalnu strukturu, 3. Da je svet oko nas (uglavnom) fraktalne prirode, i 4. da postoji neka vrsta kolektivne svesti bioloske vrste te se posredstvom te svesti odvija evolucija.
Svaka od ovih tema je pozamasna, i nemoguce je ulaziti u sve detalje, ali evo nekih kljucnih primedbi.

1. Slika koju si prilozio na pocetku teksta predstavlja space-filling (ispunjavanje prostora - u dve dimenzije bi se to zvalo "poplocavanje" ) pomocu pravilnih dodekaedara. Ti si, iz nekog razloga, odabrao da taj prostor na slici bude hiperbolican, ali mi se cini da je to sasvim proizvoljan izbor (mozda zato sto ti lici ne Eschera).
Ideju te vrste je imao i Kepler koji je verovao da se orbite pet poznatih planeta (za toliko planeta se znalo u njegovo vreme) krecu po sferama opisanim oko pet idealnih Platonic Solids (ne znam srpski izraz za ovo - u pitanju su ravnostrani objekti kao tetraedar, kocka,oktaedar, dodekaedar, ikosaedar). Evo ilustracije iz njegove knjige Mysterium CosmographicumIstina, on ne pominje fraktale, jer se u njegovo vreme za njih nije znalo, ali ideja je slicna. Medjutim, danas se za fraktale zna pa se i oni uzimaju kao moguca vizualizacija topologije kosmosa. (Kepler je sam oborio svoju teoriju kada je pokazao da su orbite planeta elipticke a ne kruzne, i kada je otkriveno da ima vise od 5 planeta, a Platonski Oblika vise od 5 nema).
Ovu ideju je, srecom, moguce proveriti i eksperimentalno. Konkretno, rezultati merenja koja vrsi WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe) se mogu iskoristiti da se na ova pitanja delimicno odgovori. Na osnovu ovih merenja se mogu traziti odgovori na pitanja o a.)zakrivljenosti prostora u kome zivimo i b.) topologiji tog prostora.
E, pa 2003. godine se pojavio rad u Nature 425 (2003) 593 gde pomocu prostog geometrijskog modela predlozeno da je prostor konacan, pozitivne krivine, Poenkareov dodekaedar. Ceo rad se moze naci ovde Dodecahedral space topology as an explanation for weak wide-angle temperature correlations in the cosmic microwave background. Nazalost, ova ideja nije dugo prezivela jer je analizom WMAP rezultata ustanovljeno da je prostor ravan na skalama manjim od 24 Gpsc (24 Giga parseka, 1parsec=3.26 svetlosnih godina), sto je prakticno vece od nasg kosmickog horizonta. Taj rad je objavljen takodje 2003. i moze se naci Constraining the topologu of the universe.
Sve zajedno, dakle, eksperiment nije u saglasnosti sa idejom o kompleksnoj topologiji ili geometriji kosmosa.
2. Slicnu sudbinu ima i tvoja ideja o fraktalnoj strukturi prirode oko nas. Istina je da neke geometrijske forme imaju fraktalne osobine, ali samo u ogranicenom smislu. Ta scale invariance (nepromenjenost izgleda kada se promeni skala gledanja) vazi samo na nekoliko skala i onda se pojavi prirodan cut-off koji celu stvar zaustavi. Recimo, ako posmatras dendrit pahuljice, on se sastoji od "drveta" koje ima "grane" slicne tom drvetu, pa "grane" imaju "grancice", opet slicne granama, itd. Medjutim, ovaj proces se zaustavlja - skala ornamentacije je odredjena krivinom kristala i specificno toplotom, pa se ispod nekog mikro nivoa ceo proces zaustavlja. (Ja sam o tome pisao u jednom ranijem blogu - o ledu, snegu i kosmickoj prasini).

O ostalim idejama, malo kasnije - imam sada neka posla.


antioksidant antioksidant 18:28 21.01.2012

Re: TOE

ali mislim da nema mnogo potvrde za nju u realnosti.

nema previše dokaza ni da je zombi jevrejin sttvarno postojao pa veliki broj ljudi živi verujući u njega
marco_de.manccini marco_de.manccini 18:43 21.01.2012

Re: TOE

kada je otkriveno da ima vise od 5 planeta

Čekaj, čekaj, ne zna se to još, Pluton su već obrisali.

... and then there were 8.
docsumann docsumann 20:08 21.01.2012

Re: TOE

ispunjavanje prostora - u dve dimenzije bi se to zvalo "poplocavanje"


to je bio razlog da je u naučnim krugovima dugo bilo osporavano otkriće izraelskog hemičara Danijela Šehtmana (nobelov laureat za 2011. za hemiju, za otkriće kvazikristala) o postojanju pentagonalne simetrije u kristalima, pošto se do tada smatralo da kristalizacija za svoj moduo uzima figuru koja može da izvrši ispunjavanje 2D prostora (trougao (triagonalna simetrija), kvadrat (ortogonalna), pravilni heksagon(heksagonalna)).

a Šehtman je dobio ovakvu sliku posmatrajući pod elektronskim mikroskopom strukturu mješavine aluminijuma i mangana.što bi se reklo niđeveze, a opet se dobija utisak reda i harmonije.

a štos je upravo bio u space-fillinguP.S. mislim kako im dodekaedri nisu pali na pamet ranijedocsumann docsumann 20:36 21.01.2012

Re: TOE

Ako sam dobro procitao tekst, ti verujes da 1. Svemir ima fraktalnu strukturu, 2. Svest i percepcija imaju fraktalnu strukturu, 3. Da je svet oko nas (uglavnom) fraktalne prirode, i 4. da postoji neka vrsta kolektivne svesti bioloske vrste te se posredstvom te svesti odvija evolucija.


ne znam koliko je vjerovanje adekvatna riječ.

recimo da se nosim mišlju.

fraktal je najfiniji pojam koji može da nam posluži u opisivanju poretka u kosmosu.
što reče sam Mandelbrot dugo godina naučnici nisu imali adekvatni izraz za opis onoga čim su se susretali u oblastima savog istraživanja.

Što je Gore to je i Dolje.


Slicnu sudbinu ima i tvoja ideja o fraktalnoj strukturi prirode oko nas. Istina je da neke geometrijske forme imaju fraktalne osobine, ali samo u ogranicenom smislu. Ta scale invariance (nepromenjenost izgleda kada se promeni skala gledanja) vazi samo na nekoliko skala i onda se pojavi prirodan cut-off koji celu stvar zaustavi


maravno da u našoj fizičkoj realnosti postoji cut u prostiranju fraktalnih preslikavanja ( i na gore i na dolje). upravo to sam i spomenuo u tekstu.

mi zahvatamo koliko nam je dato da zahvatimo. beskonačno ne pripada našem svijetu.

Sve zajedno, dakle, eksperiment nije u saglasnosti sa idejom o kompleksnoj topologiji ili geometriji kosmosa.


ova naslovna slika sem arabesknosti (koja BTW vuče na dmt geometrizaciju) nema neku važniju vezu sa samom pričom.

tako da je se ovaj eksperiment i ne tiče praviše.

inače sad sam se sjetio tog rada o složenoj geometrizaciji struktur prostora. čini mi se da je jedan od njenih autora bio surfer.
nsarski nsarski 00:42 22.01.2012

Re: TOE

a štos je upravo bio u space-fillingu

Ma, zabuna je nastala jer je u X-ray slici dobijena five-fold simetrija, koja ne poplocava prostor u standardnom smsilu.
Onda je, naknadno, "otkriven" Penrose tiling (Penrouzovo poplocavanje - poznato vec duze vremena) koje ima takvu simetriju, ali se sastoji od dve vrste plocica - fat rhombuses i thin rhombuses, i sve je leglo nazad na svoje mesto. Nikakva misterija, samo dobijes kvazi kristale. Oni nisu pravi kristali i ne poplocavaju ravan pentagonima - to je elementarno.
Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 10:55 22.01.2012

Re: TOE

Nazalost, ova ideja nije dugo prezivela jer je analizom WMAP rezultata ustanovljeno da je prostor ravan na skalama manjim od 24 Gpsc (24 Giga parseka, 1parsec=3.26 svetlosnih godina), sto je prakticno vece od naseg kosmickog horizonta

Hej mladići! Osećam se ko junak one pesme kad kaže:

"svaku tvoju rijec ja volim,
mada ništa ne razumijem"

docsumann docsumann 13:16 22.01.2012

Re: TOE

Hej mladići! Osećam se ko junak one pesme kad kaže:

"svaku tvoju rijec ja volim,
mada ništa ne razumijem"


ha, pa i ja kao klinac nisam baš najbolje razumio o čemu ustvari pjevate, pa sam volio vaše pjesme.

Nebojsa Krstic Nebojsa Krstic 18:12 22.01.2012

Re: TOE

ha, pa i ja kao klinac nisam baš najbolje razumio o čemu ustvari pjevate, pa sam volio vaše pjesme.

Ma ne može da se poredi s fraktalom i Mandelbrotom
kaolavanda kaolavanda 17:53 21.01.2012

Bolje ikad nego nikad 2

Nisam odustala...

Još malo, pa sam stigla do pola. Pitanja se roje...
stari92 stari92 18:53 21.01.2012

P.D.Uspenski - IV put

- istovremeni rad na tri sobe (aka docsumann))
"Fakir gospodari svojim telom,ali ne i umom i osecanjima.
Monah gospodari svojim osecanjima,ali ne i svojim telom i umom.
Jogin je gospodar svog uma,ali ne i svog tela i osecanja.
..
Covek koji sledi IV put zna kakve su mu "supstance" potrebne da bi ostvario
svoj cilj,a zna se ove supstance u telu mogu stvoriti nakon mesec dana
fizickih patnji,nedelju dana emocionalnog napora ili dan mentalnih vezbi,tako
da ne gubeci vreme guta pilulu i ide na egzaktniji/savrseniji nivo."
il' :

srpski Molder )
docsumann docsumann 18:59 21.01.2012

Re: Bolje ikad nego nikad 2

Nisam odustala...

Još malo, pa sam stigla do pola. Pitanja se roje
za ovo dobijaš bonus track

kaolavanda kaolavanda 18:11 22.01.2012

Re: Bolje ikad nego nikad 2za ovo dobijaš bonus track


Hvala...

Znaš, evo vizuelizovaću ti to kako mi deluje štivo koje i dalje čitam...mislim, kad bi to bilo knjiga, izgledalo bi ovako:Hajde, eto mene za koji dan sa pitanjima
gordanac gordanac 18:55 21.01.2012

meksički šešir...

..., tako se zove rešenje, meksički šešir je elegantan i potpun odgovor o svemu...Samo pažljivo saslušaj ova tri momka na videu, sva su trojica - čisto i potpuno veselje, ne-o-do-lji-vi su, apsolutno (samo sam još dvojicu takvih upoznala :)

A onda potroši 6 minuta da bi brzinom svetlosti proputovao 13,7 milijardi godina, tamo i natrag, u tačnoj razmeri i vernom prikazu svih do sada dostupnih činjenica o svemu što postoji (obavezno na celom ekranu, o-ba-vez-no)A ondaK se malo igraj na ovom parčetu interneta, igra je beskrajno i neodoljivo zabavna i omogućava ti da koliko god hoćeš dugo razgledaš koliko je "veliko" ili "malo" sve što do sada poznato postoji na ukupnopj skali postojanja materije:

The Scale Of The Universe

I na kraju, a samo za zabavu i razonodu u subotnje veče, pogledaj zanimljiv snimak kontrolisane kvantne levitacije:Ili ovako:I na kraju, odgovor na ključno pitanje:

docsumann:
iliti kako mali Perica zamišlja Jednoroga


...ti je potpuno pogrešan, omašen, promašen,
Jer, ovako ga zamišlja:Zato što ga je pre zamišljao drugačije, ali - razbilosekaodajeodstakla, raspršilo, nestalo, pa ga sada zamišlja tako kao na slici.

Eto.
Писофкејк.

nsarski nsarski 19:23 21.01.2012

Re: meksički šešir...

Zato što ga je pre zamišljao drugačije, ali - razbilosekaodajeodstakla, raspršilo, nestalo, pa ga sada zamišlja tako kao na slici.


Ja ovako:


@docs
A sto se tice hiperbolickih prostora - to Gordanac moze da strikanjem proizvede za pola sata
docsumann docsumann 19:26 21.01.2012

Re: meksički šešir...

Jer, ovako ga zamišlja:


zašto ljudi obično imaju tu asocijaciju.

meni to uvijek vuče na ovako nešto

a u mom kosmosu najvjerovatnije je da svi ostali griješe

P.S. a i objektivno govoreći realnija je varijanta
jinks jinks 20:04 21.01.2012

Re: meksički šešir...

Na ovoj slici ih, po jednom verovanju, ima cak 4.Radi se o narvalima iz severnih ledenih mora.

p.s.

Koja je, na nivou simbolickog znacenja, razlika izmedju unicorn-a i bicorn-a, na primer.
gordanac gordanac 20:10 21.01.2012

hyperbolic crochet?

voila!

1. zasvakidan:2. zavikendeipraznike:3. zaposebnetrenutke (prva tri minuta, kolapse zvezda, sudare galaksija i slične svečanosti s pevanjem i pucanjem)

nsarski nsarski 01:08 22.01.2012

Re: hyperbolic crochet?

gordanac
voila!

1. zasvakidan:2. zavikendeipraznike:3. zaposebnetrenutke (prva tri minuta, kolapse zvezda, sudare galaksija i slične svečanosti s pevanjem i pucanjem)


Ih, lako je tebi kad umes da strikas/helkas...sta cemo mi, nevicni, da radimo?
gordanac gordanac 05:49 22.01.2012

hyperbolic crochet?


nsarski
gordanac
voila!

1. zasvakidan:

2. zavikendeipraznike:

3. zaposebnetrenutke (prva tri minuta, kolapse zvezda, sudare galaksija i slične svečanosti s pevanjem i pucanjem)


Ih, lako je tebi kad umes da strikas/helkas...sta cemo mi, nevicni, da radimo?

:))
Eh, pa - svi smo vični, svako ima neumornu pletisanku kojom dan što plete, noć opara.
Samo što neki hoće da se razaberu u pletivu, a neki - ne, neki misle da može kobajagi da se razabira, a neki - ne.

Ko hoće - samo treba da zna gde da nađe pletivo (inače odlična stranica za radoznalce, preporučujem, sjajno su je ištrikali)

A može i - klik na slik!Pa, kad nađemo šta nam treba u tom pletivu, onda možemo i zajedno da štrikamo, što ljudi i rade, oduvek, evo dokaza:

Problemi jedino nastaju kad se izhekla - petlja, onda "hyperbolic crochet" štrikeraj mora da se opara, obavezno.
Happens all the time.
kukusigameni kukusigameni 19:50 21.01.2012

teorija svega

Čemu uopšte spoznaja "svega"?
Ni sam često nisam "sav".
Hansel Hansel 20:31 21.01.2012

Re: teorija svega

Ni sam često nisam "sav".

Bitno je da budeš "svoj"!
docsumann docsumann 20:37 21.01.2012

Re: teorija svega

Bitno je da budeš "svoj"!


i da ima "svega"
bocvena bocvena 15:41 22.01.2012

Re: teorija svega

E ovo sam razumela.
Ali se ne slažem s tim!
docsumann docsumann 20:56 21.01.2012

možda

bi trebao da sažmem kosmološke stavke TOE-a u par kraćih crta.

dakle postoji apsolutno koje je u osnovi svega.

o njemu nemamo šta pametno reći (ok ok, kaz misli drugačijesem) sem da nam je nepojamno sa svojim hiper-atributima.

nebitno. ono što nam je važno je da se ono ostvaruje na bezbrojnim pojavnim nivoima, od kojih je jedan i ovaj naš.

o kosmologiji našeg svemira možemo govoriti, baš kao što i sam Bom kaže (prevazilazeći intelektualni ćorsokak do kojeg dovodi predstava o prirodi kao beskonačno kompleksnoj vezi beskonačnih nivoa stvarnosti (!)) da su mogući (čak vjerovatni) autonomni paketi zakonitosti koje važe za pojedine cjeline.
njih možemo spoznati.

pa tako i o Big Bengu i širenju kosmosa itekako ima smisla govoriti.

fraktalno granjanje materije u umreženom multiverzumu (svaki čvor je ustavri jedan BB), a samo grananje je ustvari znatno gušće. imamo onoliko grana koliko imamo i crnih rupa kroz koje otiče materijaedit:

ustvari, Madelbrotov skup je savršen grafički opis tog mehanizma.

(fragment)edit 2: svaki crni krug predstavlja pojedinačni (zasebni) svemir, a pupoljci na njemu su nova granjanja (novi zasebni svemiri).


nsarski nsarski 01:41 22.01.2012

neredne teze o Feuer-sumannu

docsumann
bi trebao da sažmem kosmološke stavke TOE-a u par kraćih crta.

dakle postoji apsolutno koje je u osnovi svega.

o njemu nemamo šta pametno reći (ok ok, kaz misli drugačijesem) sem da nam je nepojamno sa svojim hiper-atributima.

nebitno. ono što nam je važno je da se ono ostvaruje na bezbrojnim pojavnim nivoima, od kojih je jedan i ovaj naš.

o kosmologiji našeg svemira možemo govoriti, baš kao što i sam Bom kaže (prevazilazeći intelektualni ćorsokak do kojeg dovodi predstava o prirodi kao beskonačno kompleksnoj vezi beskonačnih nivoa stvarnosti (!)) da su mogući (čak vjerovatni) autonomni paketi zakonitosti koje važe za pojedine cjeline.
njih možemo spoznati.

pa tako i o Big Bengu i širenju kosmosa itekako ima smisla govoriti.

fraktalno granjanje materije u umreženom multiverzumu (svaki čvor je ustavri jedan BB), a samo grananje je ustvari znatno gušće. imamo onoliko grana koliko imamo i crnih rupa kroz koje otiče materijaedit:

ustvari, Madelbrotov skup je savršen grafički opis tog mehanizma.

(fragment)

"postoji apsolutno koje je u osnovi svega"
Hm, sta apsolutno? Prostor, vreme, energija, fizicki zakoni? Bog?

pa tako i o Big Bengu i širenju kosmosa itekako ima smisla govoriti.
Naravno. Sirenje kosmosa je eksperimentalna cinjenica. BB je za sada prihvatljiva teorija o nastanku kosmosa koja iz ove cinjenice logicno sledi.

fraktalno granjanje materije u umreženom multiverzumu (svaki čvor je ustavri jedan BB), a samo grananje je ustvari znatno gušće. imamo onoliko grana koliko imamo i crnih rupa kroz koje otiče materija

Ovo je cista spekulacija. Leap of faith. Predvidjanje da "ima onoliko grana koliko ima crnih rupa..." je eventualno proverljivo, ali nema nikakvih eksperimentalnih podataka da je to makar priblizno tacno.

"Mandelbrotov skup" koji bih ja nazvao drugacije, btw, je poprilicno banalna konstrukcija nekog lokusa tacaka zasnovana na prostom iterativnom procesu. Ima mnogo drugih nacina da se spektakularne slike self-similar skupova proizvedu. Ali, cak i da je ova tvrdnja tacna, zasto nam je to vazno? Kakvu mi to novu informaciju o prirodi kosmosa dobijemo ako utvrdimo da je on fraktalne prirode?
Recimo, povrsina polomljene krede je fraktalna, i svajcarski sir je fraktalne dimenzije, i oblaci su fraktalni. Kako je, na primer, ovo saznanje o oblacima umapredilo meteorologiju?
Meni je tvoje insistiranje na tome prilicno nerazumljivo.
Sledece teze kasnije

stari92 stari92 06:05 22.01.2012

Hm,.. jednom ..

jednom kad medj' zvezde krenem
naslutitjes znak
da Jesam,bio i bitju
i Sunca,jedan,krak
)
docsumann docsumann 07:03 22.01.2012

Re: neredne teze o Feuer-sumannu

Hm, sta apsolutno? Prostor, vreme, energija, fizicki zakoni? Bog?


i ja tako mislim

zezam se, mislim otkud znam. sasvim sam ok sa činjenicom da nam je to nesaznatljivo.

ono što može i treba više da nas zanima je šta iz toga proishodi.

potpuno mi je jasno šta su Davis i Gribbin ("Matter Myth" ) htjeli da kažu sa :

Shvatanje da ljudski um ne može ovladati svime na svijetu je zadivljujuće oslobađajuće

Ovo je cista spekulacija. Leap of faith. Predvidjanje da "ima onoliko grana koliko ima crnih rupa..." je eventualno proverljivo, ali nema nikakvih eksperimentalnih podataka da je to makar priblizno tacno.


o da. pa takva je većina stvari koje sam iznio.

Kakvu mi to novu informaciju o prirodi kosmosa dobijemo ako utvrdimo da je on fraktalne prirode?
Recimo, povrsina polomljene krede je fraktalna, i svajcarski sir je fraktalne dimenzije, i oblaci su fraktalni. Kako je, na primer, ovo saznanje o oblacima umapredilo meteorologiju?
Meni je tvoje insistiranje na tome prilicno nerazumljivo.


pa već sam spomenuo, fraktali su elegantan način da se opiše mehanizam funkcionisanja beskonačnosti.
a "upad" i "curenje" materije iz jednog kosmosa u druge je samo njen tok kroz beskonačno.

gordanac gordanac 07:13 22.01.2012

---

docsumann:
...fraktali su elegantan način da se opiše mehanizam funkcionisanja beskonačnosti.
a "upad" i "curenje" materije iz jednog kosmosa u druge je samo njen tok kroz beskonačno.

:))
Ti ili znaš o fraktalima i o beskonačnosti nešto što niko ne zna ili - nećeš lepo i čovečanski da nam kažeš šta je "mehanizam funkcionisanja beskonačnosti" :)
Anyway, imam za tebe pitanje koje odgovorom možda pomogne oboma, tebi da objasniš ovo što si napisao, a meni da razumem isto.
Elem, pitanje glasi:

Koja sila je razlog i uzrok samodokazive činjenice da na površini Zemlje možemo da stojimo, sedimo, po njoj hodamo i radimo sve i svašta što uobičajeno radimo?
sokodbuba sokodbuba 12:21 22.01.2012

Re: neredne teze o Feuer-sumannu


nsarski

Kako je, na primer, ovo saznanje o oblacima umapredilo meteorologiju?
nsarski nsarski 12:50 22.01.2012

Re: neredne teze o Feuer-sumannu

sokodbuba

nsarski

Kako je, na primer, ovo saznanje o oblacima umapredilo meteorologiju?


Hah, hvala na prilogu. Ovo o fraktalnim osobinama oblaka sam saznao bas od Lovejoy-a koji je tada radio na tome:)))
To je bilo 80-ih, ali vidim da se i dalje time bavi.


docsumann docsumann 12:51 22.01.2012

Re: ---

Ti ili znaš o fraktalima i o beskonačnosti nešto što niko ne zna ili - nećeš lepo i čovečanski da nam kažeš šta je "mehanizam funkcionisanja beskonačnosti" :)


ne znam ja ništa posebno što već nije negdje (iz)rečeno.

centralno mjesto mog posta zauzima upravo pitanje beskonačne fraktalizacije
kao modusa na kojem je ustrojena beskonačna priroda ukupne pojavnosti.

mislim da sam to tamo više nego podrobno elaborirao, međutim ako treba pojašnjenje može još jedan krug. dakle, vežite pojaseve - idemo !

trip to the infinityKoja sila je razlog i uzrok samodokazive činjenice da na površini Zemlje možemo da stojimo, sedimo, po njoj hodamo i radimo sve i svašta što uobičajeno radimo?


ne kapiram kontekst ovog pitanja?

ali probaću da ga "detrivijalizujem". dakle odgovor na pitanje o uzroku samodokazive činjenice da na površini Zemlje možemo da stojimo, sjedimo, po njoj hodamo i radimo sve i svašta što uobičajeno radimo, nije kao što bi se na prvu čekivalo sila gravitacije (to je pitanje drugog reda) već sila životne energija. ona koja uslovljava postojanje takvog fenomena kao što je život, uslijed kojeg postojimo i mi koji po Zemlji hodamo, sjedimo, tračkaramo, blogujemo, itd, itd

takođe i sama samodokazivost je usko vezana za taj kontekst (ako sam ga ispravno po'vatao). bez ljudskog uvida nema ni takvog nečega kao što je samodokazivosti (čega-kome ?).

o genezi i razvoju života sam takođe natuknuo par redova u izvornom tekstu, pa se ne bih dalje ponavljao.

P.S. mislim, ako je Artur Klark bio fasciniran fraktalima, nemam nikakvih problema da i sam djelim tu fascinaciju.gordanac gordanac 13:48 22.01.2012

jok

...nije tačan odgovor.

Razlog i uzrok je - sila trenja, ona je neophodan uslov, a sila gravitacije i/ili nešto živo ili mrtvo što bi se uopšte kretalo su potreban i dovoljan uslov.
Bez sile trenja bi mogli "da se slikaju" (što bismo rekli da smo manji nego što smo, ako smo).

A traženje odgovora na takvo pitanje je instrument kojim ti se i pokazuje i omogućava da stalno imaš na umu da "stvari nisu onakve kakve izgledaju i da je mozak kao padobran jer dobro radi samo ako je otvoren".
Ili - da se setiš da se i čuveno "think out of the box" mnogo bolje može napisati kao "think like there is no box, at all".

I kao što "ne vidiš" silu trenja (a očigledno je da očiglednije ne može biti!) tako je lako moguće da i u svojoj verziji TOE ne vidiš mnoge, sasvim očigledne stvari. to sam htela da nam oboma bude jasno kad sam postavila pitanje.
docsumann docsumann 14:00 22.01.2012

Re: jok

sila trenja, ona je neophodan uslov, a sila gravitacije i/ili nešto živo ili mrtvo što bi se uopšte kretalo su potreban i dovoljan uslov.


u čemu je razlika između neophodnog i potrebnog uslova?

"stvari nisu onakve kakve izgledaju i da je mozak kao padobran jer dobro radi samo ako je otvoren".


pa, rekao bih da se moje stajalište ključno bazira na onome što se ne vidi (ne izgleda) onakvo kako jeste). tu je mnogo više od metafizike nego same fizike.

I kao što "ne vidiš" silu trenja (a očigledno je da očiglednije ne može biti!) tako je lako moguće da i u svojoj verziji TOE ne vidiš mnoge, sasvim očigledne stvari. to sam htela da nam oboma bude jasno kad sam postavila pitanje.


sasvim je moguće da ja u toj mojoj teoriji previđam štošta, lupam i griješim, ali ti previđaš (ne vidiš ili ne čitaš) upravo nju.

tako da ne znam ni o čemu zapravo diskutujemo.

očigledno da je potreban jedan muzički intermeco

gordanac gordanac 14:13 22.01.2012

primer...

...pitanja je dat zato što je - očigledno, da očiglednije ne može biti:
(vrsta "misaonog eksperimenta" za proces postavljanja pitanja koristeći prethodno znanje, iskustvo, očiglednost i naravno - imaginaciju)
A dobro je i zato što se može "proveravati" - staviš dva tela čije su površine "glatke" (nema trenja, uslovno govreći) i vidš da to nije svet koji vidiš :))

I kad ti neko drugi saopšti odgovor na pitanje, sjajno je za setiti se kad god pomisliš da si o bilo čemu našao bilo kakve odgovore, samo se zapitaš "a gde je ovde sila trenja? možda me udara u glavu, a ja je ne vidim?"

Ne osporava ništa od tvojih ideja, naprotiv, može da pomogne.
docsumann docsumann 14:28 22.01.2012

Re: primer...

ma ok, slažem se ja da je sila trenja ( dio ) odgovor(a) na postavljeno pitanje.

nego, da primjenimo taj postupak ("češljanja" stvari) na samu TOE.

može i taksativno, kako to studiozni nsarski radi, a može i načelno.

šta konkratno zamjeraš?

P.S. nadam se da samo se oko fraktala izobjašnjavali.
gordanac gordanac 14:58 22.01.2012

primer...

docsumann
ma ok, slažem se ja da je sila trenja ( dio ) odgovor(a) na postavljeno pitanje.

nego, da primjenimo taj postupak ("češljanja" stvari) na samu TOE.

može i taksativno, kako to studiozni nsarski radi, a može i načelno.

šta konkratno zamjeraš?

P.S. nadam se da samo se oko fraktala izobjašnjavali.


:))))
Nemam razloga da istražujem druge ideje osim Standardnog modela, a tu posla ima i-haaaaj!

Teorija multiuniverzuma mi nije ni bliska ni "logična", trebalo bi mi mnogo dokaza da se proverljivo uverim zašto bi materija "odustala" od principa minimalne energije kojom postoji (merljiva), ali pomno držim mozak sasvim otvoren za mogućnost.

Ti u "fraktlanom rastu" vidiš tajnu Univerzuma, ja vidim matematičku funkciju koju mogu nacrtati (ili naštrikati, naheklati, kao što je to prikazano).
(i ima još raznih matematika koje se divno mogu nacrtati :))
Ja tebi mogu dati dokaz o "prirodi" fraktala, ti imaš uverenje da su oni, načinom na koji se stvaraju, sav i potpun odgovor - na sve.
Čim "siđeš" do stanja čestice, bilo koje, merljivo je sve, do činjenice da (recimo) čestica može da ima spin kojim se "vrti" i u smeru kazaljke na satu i suprotno od smera kazaljke na satu i da trenutkom u kojem je detektuješ to stanje postaje jedno od moguća dva, a inače nikako ne možeš da joj odrediš spin. Nema pomoći od fraktala u tom slučaju.
Čim "siđeš" do deset na minus deveti ili dvanesti ili se "popneš" na deset na 12 svetlosnih godina i proverljivo vidiš da nema ničega čemu bi ti "lepota beskonačnosti" fraktala bila od ikakve koristi, to je trenutak da se zapitaš "gde je ovde sila trenja?".
I ona postoji - zove se tamna materija i tamna energija, "udara nas u glavu" gde god da se mrdnemo i čini oko 92% svega merljivo postojećeg i - nemamo pojma kako bi to objasnili, ali je sasvim verovatno da nam fraktali ni tu nisu ni od kakve pomoći.

Iz mnogih razloga - priroda postoji kao nama lepa, nosimo sobom imaginaciju kojom lepotu tražimo i kojom smo smislili matematiku (ona nije nauka, ona je imaginacija) i sasvim je razumljivo da smatramo da je i "velika tajna svega o svemu" takođe - lepa.
A što ne bi bila?
Ali osim lepote - mora biti i proverljiva, dokaziva, nezavisno od estetike koju sobom nosi.

Inače lako sklizne u - tlapnje, čemu ima onoliko dokaza i primera u narativu ljudske imaginacije.

A posmatrati i koristiti svoju imaginaciju je ipak - uvek dobro.

Da ti ne bi prošlo vreme kao ovoj ribi u akvarijumu u biblioteci:

docsumann docsumann 15:26 22.01.2012

Re: primer...

Ja tebi mogu dati dokaz o "prirodi" fraktala, ti imaš uverenje da su oni, načinom na koji se stvaraju, sav i potpun odgovor - na sve.


naravno da ne. oni samo odražavaju ( na nivou naše stvarnosti) jednu mnogo složeniju i fantastičniju "arhitekturu".

to sam i napisao, kao mogućnost, negdje pri kraju posta.

Čim "siđeš" do stanja čestice, bilo koje, merljivo je sve, do činjenice da (recimo) čestica može da ima spin kojim se "vrti" i u smeru kazaljke na satu i suprotno od smera kazaljke na satu i da trenutkom u kojem je detektuješ to stanje postaje jedno od moguća dva, a inače nikako ne možeš da joj odrediš spin. Nema pomoći od fraktala u tom slučaju.


interesantno da je jedno od polazišnih osnova Bomove filozofije bilo tumačenje
Aspektovog dokaza o postojanju avetinjskog dejstva na daljinu među između upletenih fotona.

a meni su fraktali nekako savršeno nalegali na to Bomovo gledište o prirodi sazdanoj od bebrojeno mnogo nivoa povezanih na nezamislivo složen način.

Iz mnogih razloga - priroda postoji kao nama lepa, nosimo sobom imaginaciju kojom lepotu tražimo i kojom smo smislili matematiku (ona nije nauka, ona je imaginacija) i sasvim je razumljivo da smatramo da je i "velika tajna svega o svemu" takođe - lepa.
A što ne bi bila?
Ali osim lepote - mora biti i proverljiva, dokaziva, nezavisno od estetike koju sobom nosi.


e vidiš, tu je osnovno koncepcijsko raznimoilaženje između tebe i nsarskog sa jedne strane i mene sa druge.

moje stanovište je da ukupna stvarnost nije spoznatljiva ("Shvatanje da ljudski um ne može ovladati svime na svijetu je zadivljujuće oslobađajuće" ). neki njeni djelovi, svakako, jesu, zato i smatram da je nauka jako važna ljudska djelatnost.
ali, nauka daleko od toga da je jedini način spoznavanja svjeta u kome živimo.
a oslanjanje zapadnog čovjeka samo na njene istine je vid ozbiljnog intelektualnog invalidideta.

u duhovnom smislu mi smo gotovo potpuno zakržljali

a postoje "među nama" i ljudi čija "znanja" su nama strana kao da su sa druge planete.
interesantan intervju sa Džeeremijem Narbijem, antropologom, koji je proveo desetak godina u izučavanju šamanske tradicije naroda amazonije.P.S. ovo je već linkovano u postu, ali znam da linkove slabo ko otvara

gordanac gordanac 15:42 22.01.2012

:)

Sve hipoteze o ovome citiranom...

e vidiš, tu je osnovno koncepcijsko raznimoilaženje između tebe i nsarskog sa jedne strane i mene sa druge.

moje stanovište je da ukupna stvarnost nije spoznatljiva ("Shvatanje da ljudski um ne može ovladati svime na svijetu je zadivljujuće oslobađajuće". neki njeni djelovi, svakako, jesu, zato i smatram da je nauka jako važna ljudska djelatnost.
ali, nauka daleko od toga da je jedini način spoznavanja svjeta u kome živimo.
a oslanjanje zapadnog čovjeka samo na njene istine je vid ozbiljnog intelektualnog invalidideta.

u duhovnom smislu mi smo gotovo potpuno zakržljali


...padaju u vodu istog trenukta kad uključiš kompjuter, akomerazumeš, ne može OBA, a uključivanje kompjutera je ona sila trenja koja te očiglednošću "udara u glavu"

I nikako ne mislim da je iko igde "duhovno zakržljao", naprotiv i "au contraire", nikad više duha i imaginacije na ovoj planeti nego u našoj civilizaciji,
QED :::: uključio si kompjuter, uključi i mogućnost da si (ipak) možda napravio opasku bez osnova u ovom slučaju.

I držim mozak sasvim otvorenim za razne "alternative" (pomno i pažljivo), ali znam da mi alternativa nije poklonila kompjuter, QM - jeste. I time je kvantna mehanika i inženjeri dali izuzetan doprinos opštem povezivanju ljudi na svetu.
Ima li ičeg duhovnijeg, ikada, (osim narativa i bajki) kojima smo zaista "svet koji je jedan", kojim se odvija razmena imaginacija različitijih nego ikada u trenu, "spojeni" kao nikada pre, zahvaljujući kompjuterima i internetu?
docsumann docsumann 16:08 22.01.2012

Re: :)

I nikako ne mislim da je iko igde "duhovno zakržljao", naprotiv i "au contraire", nikad više duha i imaginacije na ovoj planeti nego u našoj civilizaciji,


cijenim da tačno znaš o čemu sam pričao, tako da mi je ovo stavljanje imaginacije i kreacije u ravan sa duhovnim (možda spiritualnim zvuči upečatljivije) spoznajama malo bzv.

pa opet se vraćam na sam post i na Ramanujana i Teslu, čisto da bih podcrtao kontekst (što je ova riječ u zadnje In na blogu ).

ovo duhovno koje ti spominješ je integralni dio materijalističke kulture.

ja pričam o suštinskim duhovnim uvidima, a kao što rekoh one su u samoj srži ove moje KiTToE.


i čisto da napomenem, da bi izbjegao dalje misanderstendinge, ja veoma poštujem nauku i kao što si mogla da primjetiš, u mojom komentarima, ne samo na ovom postu, veliki sam fan te ljudske odiseje u neistraženo.

stvar je samo interpretacije i kontekstualizacije (evo je opet!) tog znanja.
sokodbuba sokodbuba 16:19 22.01.2012

Re: :)


ja pričam o suštinskim duhovnim uvidima, a kao što rekoh ona su u samoj srži ove moje KiTToE.
Kazezoze Kazezoze 18:13 22.01.2012

Re: :)

...padaju u vodu istog trenukta kad uključiš kompjuter, akomerazumeš, ne može OBA, a uključivanje kompjutera je ona sila trenja koja te očiglednošću "udara u glavu"

al pre nego što uključiš kompjuter moraš uključiti misaoni proces kako bi uopšte došla na ideju da taj predmet koristiš.
drugim rečima, da li je sila trenja prisutna i kao veza između tvojih misli i kompjutera, ili je možda neka druga sila u pitanju?
gordanac gordanac 18:16 22.01.2012

ne biva...

...ipak ne biva...

ja pričam o suštinskim duhovnim uvidima, a kao što rekoh one su u samoj srži ove moje KiTToE.

Za duhovne uvide ti ne trebaju fraktali. Niti za bilo šta metafizičko, o tome ti pričam.
A ako fraktale koristiš kao metaforu, nebitno je kakve su oni "prirode, odličja i ozračja", ni oni ni bilo šta drugo što "upotrebljavaš" kao metaforu za proces duhovnog (spiritualnog, onotranog, sveprožimajućeg,...) uvida.
I to se dešava ljudima stalno, nekad dele, nekad ne, nekad kroz metafore, nekad bez, svejedno je, ko iskustvo "duhovng uvida" ima - taj ga ima i gotovo.

ovo duhovno koje ti spominješ je integralni dio materijalističke kulture.


Mreža (internet+kompjuteri) jeste "materijalna", ali sam ja mrežu spomenula u kontekstu (da, jeste, kontekst je sve, ne može bez konteksta) opaske o današnjoj civlizaciji kao "duhovno zakržljaloj", kao onoj koja je (ovo je moja interpretacija) "negde usput pogubila sklonosti ili sposobnosti za - duhovne uvide".
Naprotiv.
Daću ti primer još jednog "misaonog eksperimenta" koji možda pomogne izostanku nesporazuma:
- zamisli da možeš do nekog ko je živeo pre (recimo, nebitno je) 31 399 godina, i bavio se istim pitanjima kao i ti (ljudi se tim pitanjima bave otkad ih je, neprekidno), ali stigneš do njega tako da možeš da poneseš celu mrežu sa sobom (da uradiš "download" celog interneta :)) i da u susretu onda razumete da delite potpuno duhovni uvid, a onda mu ti (dok čekaš warp za nazad, do nas) pokažeš ovaj video:...a on kaže "i šaman bi, sine!pokaži mi još, pokaži..."
I cela vizuelizacija ne mora imati nikakvog uticaja na duhovni uvid, na svest koju on ima o svemu, kao što ne mora ni kod tebe, ali tebi je sve to nešto što u tom procesu možeš zanemariti - on nije imao taj izbor.
A za proces duhovnog uvida ne treba ni tebi ni njemu, njemu ne bi palo na pamet da koristi fraktale kao metaforu, ne moraš ni ti, a - možeš naravno, ali to sa fraktalima samim nema nikakve veze.
Može biti bilo šta, zato i postoji ljudska imaginacija (i brižljivo prenošen narativ o njoj, to je jedini razlog zašto pouzdano možeš tvrditi da su se ljudi oduvek bavili pitanjem na koje i ti ovim postom daješ svoj odgovor).

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana