Eksperimenti u blogovanju| Hobi| Lingvistika

Obredne pesme Srba iz Indije

omega68 RSS / 28.01.2012. u 12:09

Sledećim rečima počinje knjiga sličnog naziva:

Кад смо фебруара мјесеца 2004. године претраживали стару књижницу манастира Бођана, нисмо ни слутили на какве ћемо ријетке и драгоцјене књиге наићи. Једна је ипак била немјерљиво вреднија, неочекиваног и изузетног садржаја, књига о којој су снивали етнолози, историографи, филолози, истраживачи старе вјере и упоредних религија, исви они kоји су се бавили, на било који начин, србском прошлошћу или србским наслијеђем, баштином.

Иако неугледне спољашњости  обичног наслова 

''Песме и обичаји укупног народа српског – Обредне песме'' , њена садржина је била од сувог злата.

 

На пожутје-лим и искрзаним листовима били су одштампани несвакидашњи стихови стари козна колико вјекова, миленијума, исписани на недотјераном србском народном језику.Књига чак није била ни расјечена. Некада су се књиге најчешће штампале врлоскромно, као свеске: на великом арку папира одштампа се обострано 8+8 страна, аонда се велики лист пресавије на 8 мањих. Тако испресавијани и необрезани листовису коричени. Читаоцу је било остављено да ножем расијече и растави стране. Таквунедирнуту и нечитану књигу, као златан грумен облијепљен земљом, пронашли смоу манастирској књижници, расјекли је и угледали рјеткост за којом су безуспјешнотрагали и Чајкановић, и Нодило, и Тројановић, и Милићевић, и сви старији и млађиетнолози и историографи

1

.Прије равно 135 година изузетни Милош Милојевић (1840-1897), професор цр-квене историје, члан

Ученог друштва

(данас САНУ), писац, етнолог, добровољац,четник, комита, велики родољуб и неуморни истраживач далеке прошлости Срба,штампао је у

Државној штампарији

у Београду 1869. године ову несвакидашњукњигу.Милојевић је прикупио 345 већином изузетно старих обредних пјесама које су, још за његова времена пјевали коледари, лиличари, даждоле, лазарице... а могле су сечути на Ивањдан, Петровдан, на Туциндан и Бадњидан, на Цвети, затим на мобама ипрелима, ту су мајске пјесме на Св. Јеремију, љуљашке и породиљске, варичке и дружичалске, посмртна запијевања, пјесме о задушницама...Познато је да се о називима божанстава из старе вјере у Срба ништа није знало.Имена нигдје нису записана, а није остало чак ни трагова у предању. Поуздано сезнало само толико да су Срби некада исповиједали религију предака, да су слава, запис и Бадње вече реликти из старе вјере, док се на основу очуваних древних обредате истраживања и анализирања приповиједака, бајки, прича, могло још понешто не-сигурно придодати (Нодило, Чајкановић).У

''Лексикону религија и митова древне Европе''

(А. Цермановић, Д. Срејовић,

Савремена Администрација

, Београд, 1996, с. 502) пише:

''Извори за словенску рели-гију су веома оскудни и фрагментарни... Каснији писани извори односе се углавномна веровања Балтичких Словена и Руса, док се о религији осталих Словена – Чеха, Пољака и Јужних Словена – може судити једино на основу лингвистичких остатака и фолклорне грађе.'' 

2

А у Збирци обредних пјесама наведена су многа имена древних

"борова"

или

"божола"

, како су их најчешће звали стари Срби, за којима су безуспјешно трагали

1

Захваљујући предусретљивости јерођакона Никона Цветићанина и несебичној помоћи богословаОгњена Верића, пронађене су у старој књижници манастира Бођана многе ријетке и вриједне књиге,међу којима и ова изузетна збирка

''Обредних песама укупног народа српског''

2

Захваљујемо намјеснику манастира Светих архангела Михаила и Гаврила у Ковиљу јеромонаху Исихију Рогићу наобезбјеђењу изванредних услова за рад и на свој неопходној помоћи у настајању ове књиге

многобројни истраживачи србске предачке религије. Стихови су препуни имена: Ко-леда, Купала, Гостослава или Радигоста, Љеља и Љеље, Пољеља и Пољеље, Видаили Свевида, Перуна, Јарила или Јаруна, Ладе, Велеша, Рујевита, Давора, Прпруше,Живбоже, оца Сварога и мајке Свароге, Божића Сварожића, Јаждраксина, Правовидаили Прове Праве, Дажбога, Поревита, Рановита и загонетне

''сиве Живе''

. И као потврда неријетких истраживача који су сматрали да су стари Срби одувијек били јед-нобожци, монотеисти, пјесме без икакве забуне величају

''Вишњега, превишњега и ја-сњега, Триглава бога највећег'' – ''Наш господар Триглав вељи/ Наш Створитељ и Држитељ/ И велики Уморитељ''

(пј. 107).Њима су се Срби молили и призивали их у невољама – за сушних година, у болестима, у ратним опасностима, кад су се женили и подмладак добијали, на самрти.Помињу се и имена многих демона које су наши преци настојали умилостивитии заварати: од страшног Водана и његовог сина Морана и многих кћери Морица падо Смртхана, Живе или Шиве и свих других и многих са основом

мор

.Већ саме чињенице које смо навели представљају изузетно сазнање, велику етнографску и историјску – усудили бисмо се рећи – сензацију. Ипак, откриће групепјесама које углас говоре о давном бивању Срба у Индији, о кратком благостању удалекој земљи, а онда о сталним сукобима са азијским народима и о великим погибе-љима, изнад је сваког очекивања.Ми смо као изузетне над изузетним, засебно издвојили и обрадили петнаест обредних пјесама у којима се помињу Индија и србска страдања од Хиндушана и Манџура, од Тартара и Глобира и црних Гата. У такође његовој збирци

Сватовске“

пје-сме пронашли смо двије (98 и 215) које помињу

разбојну земљу Инђију крвну“

.Као осамнаесту пјесму уврстили смо једну посмртну, сасвим необичног обредаза Србе: спаљивање мртваца и његове жене, у Индији познатог као –

satyа

.Наравно, узели смо и двије познате пјесме у којима се такође помиње Инђија –

"Свеци благо дијеле"

и

"Босиљак и роса"

, али и једну до сада необјављивану народнупјесму –

"Роса робињица"

. Ову нам је пјесму уступила Светлана Стевић-Вукосављевић, познати ризничар нашег народног музичког блага.Код Николе Беговића пронашли смо

"Свету цркву Инђију"

записану негдје у Ли-ци или Банији, а од А. Ломе смо преузели такође индијску пјесму са Брача

"Птица ластавица"

, први пут објављену 1896. у издању

Матице Хрватске

. У књизи

"Народ-на књижевност Срба на Косову"

, коју је приредио др Владимир Бован, нашли смопјесму

Инђија девојка“

.Дакле, укупно смо сакупили двадесет три ''инђијске'' пјесме сврставши их под је-дан наслов –

 Индијска руковет.

О вјеродостојности прикупљених пјесама, о њиховој изворности и сачуваном народном језику којим су казиване, Милојевић је у

 Предговору

, с. IV, записао:

''Штосе тиче ове прве наше свеске можемо слободно рећи – а тако захтевамо и убудућеда се ради и купи народна умотворина – да је:

она сакупљана и преписивана онакокако су је уста казивача и певача изговарала. Да је потпуно верна у свему како говору тако и појединим речима и изразима.

''

3

Милојевић је чак и напомену испод пјесама давао у дијалекту. За пјесме казива-не мијачки давао је примједбе на мијачком нарјечју, а за оне спјеване брсјачки – на брсјачком говору. 

 Ја митну ове писме и друге њене овако не притерујући ни у чим само ради тога да се види, да у нас наш језик није ни мало обрађен.''

3

М. Милојевић,

''Песме и обичаји укупног народа српског – Обредне песме''

Државна штампарија,

Београд, 1869, с. 46.

 

4

Подсјетићемо да је др Ђ. Јанковић о вјеродостојности обредних пјесама у рецен-зији записао:

''...не видим како би неко могао да их измисли: Милојевић или било кодруги још у то време а и зашто. Уосталом, неке од тих песама се и данас певају унеком виду (Вељи Чуј). Такође није могуће измислити збивања као ни топониме, хидрониме и етнониме повезане са њима, и да се они подударе са подацима који у 19столећу још нису били познати, нису били откривени, како ћу даље показати. ...Онесу заиста извор података о далекој прошлости Срба, и сведочанства обредне прак-се образоване у неко прадавно време.''

''Јер нема ништа тајно што неће бити јавно, ни сакривено што се нећедознати и на видјело изаћи.'

 'Јеванђељe po Луки 8:17

Dakle, OBREDNE PJESME DREVNIH SRBA IZ INDIJE

Blog će biti zatvoren za komentarisanje 24 sata, da bi se komentatori navikli i upoznali sa temom.Naknadno pokazivanje nepoznavanja materije biće sankcionisano shodno simpatijama od strane autoraKomentari (195)

Bloger je isključio mogućnost postavljanja komentara za ovaj tekst

omega68 omega68 14:14 29.01.2012

Nespremnost

Neko je skoro rekao da srpski ( srbski ) narod još nije spreman da prihvati istinu o sebi.
Na primeru nepoznavanja svoje povesti, najbolje se vidi koliko je, po taj narod, bio poguban uticaj komunističkog režima.Jeste bilo solidnog standarda, slobode da se ide u inostranstvo...Svega toga bi bilo i da je pobedila demokratija te '45.
Ali svakako ne bi tako tendeciozno i zlonamerno bila prihvaćena Nordijska ili bečko – berlinska istorijska škola koja je napisana i počela sa delanjem posle berlinskog kongresa.
Austrougarska je pokušavala , i u tome dobrim delom uspela tek zahvaljujući komunistima, da srpski narod svede na prihvatljivu teritoriju.Nekada je gotovo ceo Balkan, a po starim /novim saznanjima i dobar deo Evrope, naseljavao narod čiji su se pojedini delovi razlikovali po imenu ali samo zato što su ih narodi koji su dolazili u kontakt sa njima te delove različito nazivali.
Zbog toga je onima koji su svesno falsifikovali istoriju, lako bilo da napišu kako ta plemena to nije isti narod, kako su Sloveni došli na Balkan tek u VII veku i slične gluposti.
Dakle i komunističkom režimu je odgovarala ovakva ''istina'' jer se celokupni projekat Kominterne za Balkan i svodio na suzbijanju ''velikosrpskog hegemonizma i imperijalizma'' ( ili tako nekako ).
Zato nismo učili Milojevića, Čajkanovića, Pešića, Srejovića...
Zato se neuki ''korisni idioti'' sprdaju sa samim sobom ironišući da su Srbi najstariji posle ameba, pozivajući se , neudubljujući se u to šta je potkrepljeno dokazima, na Deretića, jer u svojoj gluposti i oholosti ni za jednog drugog ne znaju.
kakapo kakapo 14:28 29.01.2012

Blaženo neznanje

Potajno sam se nadao da je ono "eksperiment u blogovanju" objašnjenje. Ali, posle domaćinovog komentara, očigledno je da nije.
Mora da je zaista blaženo živeti u neznanju! Sve što dodirneš, vidiš, ili čuješ ti je novo, uzbudljivo, na svakom koraku su senzacionalna otkrića; misteriozne, još nerazrezane prašnjave knjige strpljivo čekaju tebe – pravog posvećenika koji će ih prvi pročitati u manastirskim podrumima, a drevne tajne se spremno razotkrivaju samo za tvoje oči! A onda dođu neki pakosni i zavidljivi naučnici i počnu da dokazuju da tvoj perpetuum mobile ne može da radi (kao ni bilo koji drugi), da Zemlja nije ploča (mada je tebi očigledno da je ravna), pa čak i to da Srbi nisu narod najstariji. Nema pravde!
Tako je i s knjigom koju nam, na pomalo neobičan način, predstavlja naš domaćin. Velikodušno nam je ostavio 24 sata da se priviknemo na tako veliku i šokantnu istinu (da su tobož Srbi narod najstariji, koji je nekada naseljavao čitav svet, a naročito Indiju) . Međutim, nije morao toliko da nas štedi. Ničeg tu novog, niti iznenađujućeg nema. Doduše ni tačnog! Naime, nema istinitih, ozbiljnih, naučno proverljivih i relevantnih podataka i interpretacija. Naprotiv! Autor A. B. Arsenović (sada, mislim, poznatiji pod monaškim imenom Galaktion), samo je jedan iz razbokorenog buketa „SrBskih“ (kako vole da kažu) „neoromantičara“ zabavljenih pseudonaukom. Odmah da se razumemo, smatram da oni imaju pravo na svoje zablude i da im ne treba kvariti sreću „naučnih“ otkrića. Međutim, kod njihovog predstavljanja u javnosti treba biti veoma oprezan, kako se u respektabilnim glasilima (kakvo je i Blog b92) njihove fantazije ne bi dovele u istu ravan i pomešale s istinskom naukom.
Miloš Milojević takođe nije nepoznat, niti je zaboravljen, ali njegov „naučni“ rad jeste temeljno kritikovan, s pravom osporen i odbačen. Još u XIX veku srpski istoričari su Milojevića odbacili kao nepouzdanog maštara, pošto je uhvaćen u izmišljanju i nenaučnoj interpretaciji podataka. Bio je javno ismejan, pa se čak pisalo da je pronašao Srbe i na Mesecu! Najoštriji u kritici Milojevićevih stavova bio je veliki srpski istoričar Ilarion Ruvarac, koji ga je otvoreno nazvao šarlatanom. Koga zanima više o Milojeviću, ali i novim pseudoistoričarima i pseudolingvistima, preporučujem knjigu] Radivoja Radića „Srbi pre Adama i posle njega“, Stubovi kulture, Beograd 2005. (sa daljom literaturom).
Ne pada mi na pamet da gubim vreme osporavajući Arsenovićeve (i Milojevićeve) stavove. Pisati pseudonauku je lako: ne obavezuju te podaci, a metod se sastoji od slobodnih asocijacija, logičkih grešaka, nedoslednosti i „nonsekvitura“ . Ozbiljne kritičare pseudonauke, međutim, još kako obavezuje skrupulozni naučni metod, provera svakog podataka, dokazivanje da je nešto izmišljeno ili da zaključak ne sledi iz premisa. Borba je neravnopravna! Pseudonaučnik može u času da izmisli pregršt novih „podataka“, a naučnik onda mora da ih, danima, obrazloženo i dokumentovano pobija, jedan po jedan. Ruku na srce, imam pametnija posla.
A da! Ukoliko sam „nepoćudan“ s ovim komentarom neka me domaćin „shodno svojim simpatijama“ slobodno banuje. Postaviću svoju diskusiju kao zaseban post.

omega68 omega68 14:44 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

hvala na argumentovanim demantijima.
Neću da banujem, šalio sam se malo.Baš će mi biti zanimljivo da ljudima ostanu ovakva, ili slična, argumentovana i dokazima nabijena , snishodljiva prema zvaničnoj komunističkoj propagandi, trabunjanja.
deset_slukom deset_slukom 15:03 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

omega68

snishodljiva prema zvaničnoj komunističkoj propagandi,...

E, ako je komunistička, onda je sve jasno!

Jednom sam smogao snage da pročitam neko od tih vaših pisanija. Moglo bi da prođe kao lako štivo zabavne prirode. Kakapo je u pravu - čisto je gubljenje vremena naukom pobijati plodove nečije mašte, a nije ni delotvorno.

Svako mora sopstvenim intelektom da se izbori sa dilemom - gde se krije istina. Nažalost, ova "pjesnička" istorija je mnogo zavodljivija od zvanične, pa nema sumnje kojem će se carstvu raja prikloniti.
kakapo kakapo 15:07 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

Neću da banujem, šalio sam se malo.Baš će mi biti zanimljivo da ljudima ostanu ovakva, ili slična, argumentovana i dokazima nabijena , snishodljiva prema zvaničnoj komunističkoj propagandi, trabunjanja.

Zaboravio si Vatikan, jezuite, Kominternu, Udbu, Jevreje, masone, iluminate, rozenkrojcere, malteške vitezove, optičare, vodoinstalatere, vrapce...

dragoljub92 dragoljub92 15:11 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

kakapo
Neću da banujem, šalio sam se malo.Baš će mi biti zanimljivo da ljudima ostanu ovakva, ili slična, argumentovana i dokazima nabijena , snishodljiva prema zvaničnoj komunističkoj propagandi, trabunjanja.

Zaboravio si Vatikan, jezuite, Kominternu, Udbu, Jevreje, masone, iluminate, rozenkrojcere, malteške vitezove, optičare, vodoinstalatere, vrapce...


a dinosauruse,kako si mogo da zaboraviš dinosauruse,da nisu oni sramno nestali i ostavili nas same da ratujemo protiv zlih ameba i ostalih vampira prethistorije,a?
alselone alselone 15:22 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

Zaboravio si Vatikan, jezuite, Kominternu, Udbu, Jevreje, masone, iluminate,


Bez da ulazim u Omegin tekst, prosto nista ne znam o tome, samo da te pitam da li mislis da nabrojani nemaju nikav uticaj u istoriji i da je kompletna istorija onakva kakva se uci u osnovnoj skoli?
kakapo kakapo 15:41 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

Bez da ulazim u Omegin tekst, prosto nista ne znam o tome, samo da te pitam da li mislis da nabrojani nemaju nikav uticaj u istoriji i da je kompletna istorija onakva kakva se uci u osnovnoj skoli?

Svakako da ne. Ali pozivanje na međunarodnu zaveru i "germansku školu" (štagod to značilo) nije nikakav naučni argument. A nekako se sve "alternativne" istorijske teorije kod nas slivaju u jedan levak: da su jadni Srbi nekada bili najstariji i najveći narod, da su svetu podarili sva civilizacijska otkrića, a da ih je onda nezahvalni svet izdao. To je model koji su, u ovom ili onom obliku, imali (i imaju) i mnogi drugi narodi. Ni po tome nismo jedinstveni.
kakapo kakapo 15:43 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

a dinosauruse,

Ti bedni defetisti, tek tako se predali jednom asteroidu!
silver bullet silver bullet 18:20 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

Zaboravio si Vatikan, jezuite, Kominternu, Udbu, Jevreje, masone, iluminate, rozenkrojcere, malteške vitezove, optičare, vodoinstalatere, vrapce...


A, ne, ne, uvazeni kolega. Ne makar koje Jevreje, nego upravo Hazare.
Ucite nesto vise od te vase falsifikovane istorije.
Evo na primer, citajte D. Lucica, taj je poznati i priznati "istoricar teorija zavere"
omega68 omega68 18:42 29.01.2012

Re: Blaženo neznanje

a dinosauruse,kako si mogo da zaboraviš dinosauruse,

Šta mlatiš?
Mislim, ako sam postavio ovakav blog, da li moram da trpim baljezganja.
Jesi li pročitao linkovanu knjigu?
Šta tačno zameraš i u kojoj pesmi?
Onanisanje po mom blogu nisam još uvek dozvolio
dragoljub92 dragoljub92 15:02 29.01.2012

daklem

više nismo teheranci sg smo delhijci,new or old kako ko voli.
i da je sve to tačno što piše ,ne tvrdim da nije,šta stim.koja korist za nas od toga.a šta ako neko iskopa da smo mi ustvari ,doskoro vođeni kao izgubljeni, neandretalci?prvi neandretalci su bili srbi!kako to gordo zvuči.
ako stalno gledaš unazad, u istoriju,ti(mi,srblji) ustvari kao rak ideš dupetom kroz život.
dragoljub92 dragoljub92 15:35 29.01.2012

ma

batali srBinduse i alselonijuse,nego priupitaj ti te tvoje historišianse dal je Juda Iškariot bio komunista,hrvat,crnogorac ili Nenad Čanak? to je glavno pitanje.
usput ja gledo malopre na Srbdiskoveryu da su one škrabotine u kromanjonu napravili srBska dečija kad su Srbokromnanjonci letovali tamo.
alselone alselone 16:22 29.01.2012

Re: ma

dragoljub92
batali srBinduse i alselonijuse,nego priupitaj ti te tvoje historišianse dal je Juda Iškariot bio komunista,hrvat,crnogorac ili Nenad Čanak? to je glavno pitanje.
usput ja gledo malopre na Srbdiskoveryu da su one škrabotine u kromanjonu napravili srBska dečija kad su Srbokromnanjonci letovali tamo.draft.dodger draft.dodger 15:47 29.01.2012

Srbijana Džouns u manastiru...

Kakvi su ti ovo palamudraci?
hazar hazar 16:05 29.01.2012

Srpska istorijska autohtonistička škola

Pročitao sam razne knjige koje se bave ovom tematikom, ali imam problem da zaista procenim validnost navođenih dokaza. Ono što je ključni problem je što o tako dalekoj istoriji najviše govore lingvisti i geografi, a ne istoričari. Izvođenje reči je vrlo zaheban posao i prilično rastegljiv.

Ono što je bitno je da to nema nikakav praktičan značaj za nas, jer su današnji Srbi mešavina raznih naroda ( i tog indo-evropskog plemena i Slovena i balkanskih starosedelaca, pa i Turaka ako hoćete). Ovim hoću da skrenem pažnju raznih podsmešljivih tipova (stariji smo od ameba i sl.) da se ne mogu skrajnuti brojni posredni dokazi o korenima koji vuku u razne delove sveta.

To što su Milojevića možda i uhvatili da je prekrajao neke tekstove ne znači i da nema mnogo tačnih stvari. Tužno je što smo bezrezervno prihvatili stavove germanske istorijske škole, koja se temelji na samo jednom istorijskom dokumentu vizantijskog cara Konstantina Porfirogenita. To bi vam bilo isto, kao i kada bi poslušali neke sadašnje srpske istoričare, koji maltene negiraju postojanje Šiptara pre 18.veka. Situacija je ista, on vlada carstvom u opadanju i pljuje po mladom narodu koji je pretnja po njega.

Odužih, al ajde još malo. Ne bih se podsmevao narodnom predanju, ali ga ne treba generalizovati na ceo narod. Pogledajte samo koliko se razlikuju običaji trenutnih starosedelaca u Srbiji i pridošlica. Ne treba ni prenebregnuti da smo mi tvrdoglav narod, koji teško prihvata promene, pa je sa te strane proučavanje običaja vrlo značajno. Svojevremeno(u 19.veku) je za nas rečeno da narod živi u skladu sa običajima, koji su kod drugih Slovena već legenda( tipa nekad su naši stari tako radili).

Molim, neke od uvaženih komentatora sa suprotnim mišljenjem od pisca bloga, da ako imaju potrebna znanja, prošire diskusiju i ukrste argumente. Meni bi to bilo neprocenjivo.
dragoljub92 dragoljub92 19:28 29.01.2012

Re: Srpska istorijska autohtonistička škola

Ovim hoću da skrenem pažnju raznih podsmešljivih tipova (stariji smo od ameba i sl.) da se ne mogu skrajnuti brojni posredni dokazi o korenima koji vuku u razne delove sveta.

ti kao da si pao snarsa i nemaš pojma čemu ovakve "istorije" služe.a,pošto si ve samo dve godine nisi steko iskustvo u šta se pretvaraju svaka ozbiljnija ukrštanja misli i promišljanja.ja da ulazim u ozbiljnu raspravu sa tupovima ala alselonius koji drqkaju qrac na zapadu/švicarskoj/ za 7tisuća ojra mesečno a ovde nama pripovedaju kako je svo zlo došlo sa zapada,tog istog čije blagodeti svesrdno koriste i nije im ni na kraj pameti da se odreknu a nama svetuju da nikako ne pristanemo da zapad dođe i kod nas.[b]UVEK[/b] ću samo sprdnjom da razgovaram sa alselonijusom i pratiocima njegovog lika i dela.
treće.ja i omega se dobro znamo i zato mogu slobodno da se zezam sa ameboidima i ostalim dinosaurusima,znam da mi neće uzeti za zlo.
četvrto i 15/138 bez da se pravdam i uzdižem ili -,,gledajte kako sam ja načitan# .posedijem nekoliko knjiga tipa skripti za fakultete istorije a još više sam ihpozajmljivao i čitao tako da nisam samo na onom obaveznom znanju ,školskog tipa, dovoljnom za svakog prosečnog čoveka.sa,o stvar je da oni koji podržavaju teorije mi smo stariji od ameba i za sve su krivi cia,vatikan,komunisti,hrvati malteški sokoli i španska sela i kineski gradovi,uglavnom neznaju ni istoriju za osnovnu školu,prespavali te časove pa se sad oduševljavaju svakakvim budaletinama tipa šajkaču su nosili staroegipćani znači da su srbi stariji od matorih egipćana.ovde,u niš,na lokalnj tv jeišo serijal jednog kvazi istoričara koji je dokazivao da je aeksandar makedonski srbin i da su stari grci ustvari srbi i još kojekakve bljuvotine među kojima,začudo je nešto lupetao i o indiji,al toliku gomilu đubreta prosečan um ne može da popaamti.
ppa prema tome,dabome,svako ko je pročitao bar jednu knjigu iz istorije ,više od onog što je potrebno da se završi srednja škola,na ovakve istoričare spuno prava može da tera sprdnju sa istim.
kad su nas ,onomad,razni "vizantoljuPci maltretirali svakakvim konstrukcijama o našem velikom i večnom prijateljstvu sa Carigradom ja sam lepo kupio Istoriju Vizantije od Georgija Ostrovskog i to izdanje Beograd 1959 pa se obavestio koliko smo mi to bili prijatelji iste .da li treba da ti objašnjavam lik i delo G. Ostrovskog,nadam se ne u suprotnom nisi vredan ovolikog pisanija.
dragoljub92 the treća srbija
alselone alselone 19:31 29.01.2012

Re: Srpska istorijska autohtonistička škola

dragoljube cime i po cemu ti kucas, jebote?!
dragoljub92 dragoljub92 20:36 29.01.2012

Re: Srpska istorijska autohtonistička škola

alselone
dragoljube cime i po cemu ti kucas, jebote?!

nemam pare da kupim novu tastaturu,a mnogo tipfelera ima da bih mogo sve da ispavim,skoro sam je rasturao i očistio a evo za par nedelja od tad počela ovo da radi šćč sama kuca velika slova.
ali jebiga,država me drži kao taoca i ne dozvoljava mi da izađem iz nje i zaradim pare za novu skalameriju,da su me pustili da izađem iz zemlje sad bi ovo kucao nna novoj makini ali sad ćuti i trpi dok mi ne crkne kompjuktor a i od ponedeljka me nema više na net pošto mi ističe kupljeto vreme paneće se čitamo više
albertus_magnus albertus_magnus 16:15 29.01.2012

...

Ne znam baš mnogo o ovoj "alternativnoj" istoriji Srba pa sam, naravno, prilično skeptičan. Međutim, desi se da ponekad naiđemo na krajnje interesantne podatke u literaturi.
U knjizi "Enemy at the gate - Habsburgs, Ottomans and the battle for Europe" (New York, 2008) autor Andrew Wheatcroft spominje i jedan putopis objavljen u Lionu 1567. godine. Reč je o delu Nicolasa de Nikolaya, velikog putnika, pisca i državnog kartografa francuskog dvora, koji je nekoliko godina proveo na tlu Otomanske imperije. Elem, De Nicolay, između ostalog, opisuje i susret sa jednim "delijom", turskim konjanikom u službi Rustem paše, koji se odigrao u Jedrenu:

"Nicolay asked where he was from and the dragoman translated that he was Serbian but his grandfather was a descendant of the Parthians and although he pretended to be Muslim, yet was he from his birth of heart and will a Christian".

Naravno, van pameti je na osnovu ovog detalja iznositi bilo kakav zaključak. I u tome je, valjda, lepota istorije.
nikola_kovac nikola_kovac 17:00 29.01.2012

Играње са ватром

Аргументацијом из овог текста се, такође, може доказати да Срби као нација никада нису постојали, већ да су настали мешавином других народа.
draft.dodger draft.dodger 17:02 29.01.2012

Re: Играње са ватром

nikola_kovac
Аргументацијом из овог текста се, такође, може доказати да Срби као нација никада нису постојали, већ да су настали мешавином других народа.

blogovatelj blogovatelj 02:36 30.01.2012

Re: Играње са ватром

Аргументацијом из овог текста се, такође, може доказати да Срби као нација никада нису постојали, већ да су настали мешавином других народа.


Koja nacija nije tako nastala?
mlekac mlekac 17:14 29.01.2012

Ajde da se razumemo

Ni jedan narod nije se razvijao sam, ni jedan jezik nije se razvijao bez uticaja stranih jezika.

Stoga, traziti u srpskom (koji, je li, pripada grupi indo-evropskih jezika) neke prareci a pri tom potpuno zanemarivati razne uticaje - potpuno je blesavo.

A ako, uz to, vrlo namerno neko previdi najveci "indijski" uticaj - t.j. Cigane/Rome koji zive u simbiozi sa nama vec...

Ali ne! Nekima ne odgovara da su oni imali ikakav uticaj na Srbe, taman posla!

A najjednostavnije i najlogicnije objasnjenje je upravo to - da je svo to pominjanje Indije stiglo preko njih.
Ribozom Ribozom 17:35 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Za 24 sata sam u prilog teoriji pokusao da nadjem vezu (nisam potkovan istorijom u vezi teme).
Moja se koleginica Indijka zove Slodjana a njen muz Dragtan.
Na moe zaprepascenje par verskih praznika kao i nihov smisao se podudara sa srpskim (ne mogu se setiti koja, ali su karakteristicni za Srbe ... kao recimo Vidovdan)
omega68 omega68 18:32 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Moja se koleginica Indijka zove Slodjana a njen muz Dragtan.
Na moe zaprepascenje par verskih praznika kao i nihov smisao se podudara sa srpskim (ne mogu se setiti koja, ali su karakteristicni za Srbe ... kao recimo Vidovdan)

Ma ne, sa'će ti Drakče i kakapo objasne da to nee tačno
mlekac mlekac 18:39 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

omega68
Moja se koleginica Indijka zove Slodjana a njen muz Dragtan.
Na moe zaprepascenje par verskih praznika kao i nihov smisao se podudara sa srpskim (ne mogu se setiti koja, ali su karakteristicni za Srbe ... kao recimo Vidovdan)

Ma ne, sa'će ti Drakče i kakapo objasne da to nee tačno

Aman ljudi, pa sta?

Imaju Indusi i ime Maja i rec ima istovetno znacenje kao i nase "zamajati" - Maja je iluzija, tacnije, bozanska iluzija.

A koriste i rec dushman u smislu neprijatelj.

Samo, ako uzmemo u obzir koliko dugo su Romi medju nama, kao i uticaje Persijanaca, pa Turaka, pa Arapa i na jedne i na druge - nista tu meni nije cudno.

Kao sto rekoh - srpski spada u indoevropske jezike. Naravno da se pronalaze slicne reci, ali to nista ne dokazuje.

Shvatite - ne moze se teorija praviti na jednoj ili dve ili cak desetak reci. Nazalost svih pristalica teorija zavera, lingvistika je zasnovana na matematickim principima - postoje neke zakonitosti razvoja jezika. Ne moze po principu - e, ovo mi odgovara teoriji, to hocu da uzmem u obzir, a ovo mi ne odgovara, to cu da zanemarim...

omega68 omega68 18:46 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Shvatite - ne moze se teorija praviti na jednoj ili dve ili cak desetak reci. Nazalost svih pristalica teorija zavera, lingvistika je zasnovana na matematickim principima - postoje neke zakonitosti razvoja jezika. Ne moze po principu - e, ovo mi odgovara teoriji, to hocu da uzmem u obzir, a ovo mi ne odgovara, to cu da zanemarim...

A ti si lingvista?
Pročitaj malo šta na tu temu kaže Šafarik i pogledaj malo koliko je on bio priznat kao naučnik, pa dođi da pričamo o tome.
Nije u pitanju desetak reči.Nađi uporedni prikaz sanskrta i srpskog.
EDIT
Vidi se da nisi čitala linkovanu knjigu jer tamo postoji taj uporedni prikaz,
mlekac mlekac 19:25 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

omega68
Shvatite - ne moze se teorija praviti na jednoj ili dve ili cak desetak reci. Nazalost svih pristalica teorija zavera, lingvistika je zasnovana na matematickim principima - postoje neke zakonitosti razvoja jezika. Ne moze po principu - e, ovo mi odgovara teoriji, to hocu da uzmem u obzir, a ovo mi ne odgovara, to cu da zanemarim...

A ti si lingvista?
Pročitaj malo šta na tu temu kaže Šafarik i pogledaj malo koliko je on bio priznat kao naučnik, pa dođi da pričamo o tome.
Nije u pitanju desetak reči.Nađi uporedni prikaz sanskrta i srpskog.
EDIT
Vidi se da nisi čitala linkovanu knjigu jer tamo postoji taj uporedni prikaz,

Omega, stvarno mi ne pada na pamet da trazim po netu uporedne prikaze koji sadrze samo spiskove reci...

Iskreno, nemam za to ni vremena ni zivaca.

Evo, ako treba, da vikam kolegu tasudebelog - on je polagao uporednu gramatiku indoevropskih jezika, pa mozda ima vise zivaca da ti objasnjava.

Ja sam radila samo uporednu gramatiku slovenskih jezika. Ali, znam dovoljno da mogu da prepoznam zamke preuranjenih zakljucaka.

Svako ima pravo da postavlja teorije - ali, da bi se iste dokazale treba malo vise od dobre volje i zelje da se teorija poklopi sa necijim ceznjama.

Kao sto rekoh, kad god se vrse takva poredjenja mora se uzeti u obzir protok vremena, menjanje jezika, uticaji okoline i jos gomila drugih stvari. Ne mozes ti uzeti nesto iz savremenog jezika i u sadasnjem obliku porediti sa necim od pre par hiljada godina. Naprosto zato sto se reci MENJAJU. Jezici su zivi i podlozni promenama.

Zato cu svaku teoriju koja poredi srpski sada ili srpski od pre sto pedeset godina sa jezikom od pre par hiljada godina smatrati neozbiljnom.

zilikaka zilikaka 19:25 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

lingvistika je zasnovana na matematickim principima - postoje neke zakonitosti razvoja jezika.


Samo da podsetim šta je o tome piše u literaturi

Има међу речима и таквих које се појављују, a ла Фреголи, у свим могућим облицима. Изиђе професор на таблу и напише реч: црно, па онда почне да развија неку математичку формулу, пратећи је неразумљивим објашњењима: "Старославенско он пред муклим јус претвара се у новославенско... итд."; или: "Јус се претвара у цис, цис се претвара у бис итд ...", и на крају крајева, реч црно сад гласи бело.
Сећам се једнога предавања из историје Срба, које је професор овако завршио: "У бици на Велбужду 1330. године, у којој је погинуо бугарски цар Михајло, одликовао се нарочито млади српски краљ Душан. Град Велбужд, где се та битка десила, данас се зове Ћустендил. Како је од реци Велбужд постала Ћустендил, то историја не уме да објасни, али је граматика кадра и то објаснити".
silver bullet silver bullet 19:33 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

A ti si lingvista?


A sta si ti, uvazeni kolega?
Lingvista verovatno nisi jer nemas pojma o uporednim analizama sanskrita i ostalih indoevropskih jezika. Za tvoju informaciju, recimo rumunski ima najvise slicnih reci sa sanskritom, daleko vise nego srpski.
Naposletku, zato se ova grupa jezika i zove INDOevropski jezici.

Inace, imas li ti neko svoje misljenje i znanje a da nije neciji citat?
deset_slukom deset_slukom 19:39 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

omega68

Vidi se da nisi čitala linkovanu knjigu jer tamo postoji taj uporedni prikaz,

Ja sam pročitao dobar deo, i nije mi baš jasno šta se tu tvrdi...

Konkretno, uporedna analiza srpskih, slovenačkih i slovačkih reči dokazuje - šta? Da su odabrane reči slične sa Sanskritom u sva tri jezika, ali su dve najvažnije "nana" i "tata" u srpskom baš identične izvornom govoru. I šta sad? To, valjda, znači da Sloveni nisu Sloveni, nego su svi bili prvo Srbi, a ovi ostali (i Rusi, naravno) su samo odrođeni Srbi?

Siguran sam da istorijska nauka posvećuje odgovarajuću pažnju i usmenom predanju, u meri u kojoj je ono upotrebljivo. Ali, bazirati se na njima i konstruisati priče prilagođene željama i potrebama i to prodavati kao novu istoriju je sasvim neozbiljno.

Recimo da su Srbi zaista živeli u Indiji. Možda i jesu neko vreme, to ne bi bilo ništa čudno za pleme koje skita od nemila do nedraga. Ali, ako o svom prisustvu nisu ostavili nikakav materijalni trag, i to na prostoru gde su evidentni višemilenijumski tragovi visoke kulture i nauke, onda to mora biti jako razočaravajuće za svakog poštenog Srbskog nacionalistu, pa makar se tamo nađe i selo koje se dan-danas zove Donja Žagubica.
omega68 omega68 19:47 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

stvarno mi ne pada na pamet da trazim po netu uporedne prikaze koji sadrze samo spiskove reci...

Iskreno, nemam za to ni vremena ni zivaca.

Evo zato ja sam ja tu:
Највећи индијски познавалац санскрита, проф. П.Д. Шастри, не наговештава, него тврди:„Санскрит је најстарији познати облик руског језика“.**Индијка Алокананда Митер је упоређивала санскрит, енглески и језик Бангладешана.Установила је да српски има највише санскритских речи (око 35%), а бенгалски 11%.У енглеском су само оне речи санскрита које се налазе у неком од словнексих језика,или су те енглеске речи преличене словенске.***Много пре ових индијских филолога, Словак Шафарик је закључио да је санскритсамо стари језик Словена, или, како је он објаснио, исти им је извор (корен):„Словенски језик је самосталне природе и не потиче ни од једног другог европског језика. Толико, колико, после дугих векова и после многих промена у њему, може да се пронике у његове конструкције и у његове корене. Он изгледа као непосредни изданак истог прајезика – из којег је изишао и староиндијски санскрит“.****
Ovo se nalazi pred kraj knjige o kojoj ovde pričamo.
A tasa će verovatno da se oglasi i siguran sam da ima šta da kaže
Još jedna stvar, ovde Šastri pominje ruski jezik, ali zna se pouzdano da se reč RUS pominje prvi put u 10.veku nove ere.Šta su bili Rusi pre?
Mada, to je tek posebna priča i dokazuje zašto ni ruska crkva nije dozvoljavala da neke stvari izađu na videlo jer bi moralo da uđe u zvaničnu nauku da je tako brojni ruski narod postao od nekog manjeg.
Takođe se zna da se reč SLOVEN pominje tek u drugom veku nove ere.
Šta su bili Sloveni pre toga?
Itd...
Ja bih voleo da se obrazovani ljudi, koji se skupljaju ovde, malo više pozabave dokazimai da svoje zaključke izvalače na osnovu toga , a ne na osnovu nekih predrasuda
Ribozom Ribozom 19:51 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Tesko vreme za hejtere. Treba preziveti dva zlata i jedno srebro.
Nije ni to malo.
dragoljub92 dragoljub92 19:52 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

omega68
Moja se koleginica Indijka zove Slodjana a njen muz Dragtan.
Na moe zaprepascenje par verskih praznika kao i nihov smisao se podudara sa srpskim (ne mogu se setiti koja, ali su karakteristicni za Srbe ... kao recimo Vidovdan)

Ma ne, sa'će ti Drakče i kakapo objasne da to nee tačno

ne nego će dragče da potvrdi da tesie itekako tačno ,čak i da da primer da se u iranu gora zove gora kao i u srPskom i da neki iranci imaju lično ime goran,čak ,dragče i sam veruje u teoriju po kojoj se prapleme slovena, iz kojih su proistekli srblji, podelilo i jedno otišlo u pravci današnjeg irana a drugo u pravcu iz kog smo mi došli.al to su teorije ozbiljnih istoričara.usput baš me nešto zabole da irance smatram rođacima po poreklu.
To što ti ,omega,naivno upadaš u zamku frustriranih tipova kvazipatriotskog odeljenja,koji ne mogu da prihvate činjenicu da je naš,srpsk,i uticaj na istoriju minoran.to jest da se svodi na Teslu,Pupina,Milankovića i ,još nedokazano ali želim da je istina,Milevu Ajnšatajn devojačko Marić i stvaranje jedne rase konja zvane bosanski brdski konjić pa kad ti isti frustrirani srblji tipa alselonius podgrupa domazetovići i slični,pročitaju da se iz nekih nacija broj ljudi koji su unapredili svet broji stotinama,recimo sveomrznuti jevreji to bi mogli da kažu i hiljadama umova koji su unapredili civilizaciju,pa nam još i iznedrili osnovu za našu pravoslavnu veru.e takvi tipovi ne mogu od ljubomore drugo nego da pljuju po tim nacijama i da ih opanjkavaju za raznorazne stvari i da izmišljanjem neke ,,naše svetle istorije" koju su nam ovi ćudorednici upropastili svojom zaverom.
ajde begaj.
omega68 omega68 19:54 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Za tvoju informaciju, recimo rumunski ima najvise slicnih reci sa sanskritom, daleko vise nego srpski.

A odakle je ovo?
Eno gore sam citirao naučnike koji su se bavili malo više od mene
Koji su tvoji izvori?
silver bullet silver bullet 21:06 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

A odakle je ovo?
Eno gore sam citirao naučnike koji su se bavili malo više od mene
Koji su tvoji izvori?


Mene su tako ucili na fakultetu na katedri za romanistiku.
Koliko se secam Dacani su govorili vulgarnim latinskim, od tog jezika su nastali Daco-romanski, kasnije rumunski i vlaski, stoga je i slicnost najveca.

A inace, vidim da pokazujes malo dobre volje da posumnjas u svoje izvore, pa stoga proveri sta ozbiljni istoricari pisu o Safariku koji je jos za svog vremena bio krajnje osporavan a danas se smatra da pripada romanticarskoj struji istoricara koji su velicali ulogu sospstvene nacije u istoriji bez mnogo pokrica. Znas, istorija se ne zasniva samo na lingvistici, vec i na arheologiji, pisanim tragovima, spomenicima, artefaktima, to je multidisciplinarni pristup koji je prethodnih 150 godina proucavao Milojevicevu verziju istorije i na osnovu svih gore pomenutih disciplina je osporio kao kvaziistorijski mit. Isto vazi i za Safarika.
omega68 omega68 21:34 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

i na arheologiji, pisanim tragovima, spomenicima, artefaktima, to je multidisciplinarni pristup

eto vidiš
Pa ti onda za celo znaš i šta je iskopavao Padivoje Pešić ili Vasić ili šta je u Lepenskom viru pronašao Dragoslav Srejović.
Ili treba da znaš samo ono sa fakulteta?
A ko je pobijao Šafarika i Milojevića?Nemci?
E onda dobro
silver bullet silver bullet 22:34 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

eto vidiš
Pa ti onda za celo znaš i šta je iskopavao Padivoje Pešić ili Vasić ili šta je u Lepenskom viru pronašao Dragoslav Srejović.


Naravno da znam, ali vrlo je diskutabilno i jos nedokazano postojanje tzv. Vincanskog pisma na grncariji koja je tamo nadjena, odnosno jos je sporno da li su to smisleni nizovi slova koje cine reci ili tzv. runa koja su imala svoja pojmovna znacenja i stoga se mogu smatrati samo pretecom pisma. A jos je sramnije to i takvo Vincansko pismo nazivati Srbicom samo zbog postojanja slicnih slovnih znakova sa cirilicom, pri tome preskacuci i Cirila i Metodija i dokazano sirenje pismenosti u Srba od grckog alfabeta. Mozemo samo nagadjati da li je Vincansko pismo bilo preteca grckog alfabeta i vecine potonjih pisama, ali povezivati civilizaciju staru deset milenijuma koja je zivela u slivu Dunava sa danasnjim Srbima - u najmanju ruku je neozbiljno.
omega68 omega68 23:17 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

vrlo je diskutabilno i jos nedokazano postojanje tzv. Vincanskog pisma na grncariji koja je tamo nadjena, odnosno jos je sporno da li su to smisleni nizovi slova koje cine reci ili tzv. runa koja su imala svoja pojmovna znacenja i stoga se mogu smatrati samo pretecom pisma.

Stvarno?
A što je Bilbija tim pismom rastumačio , šta?
Jesi nekad gledala uporedno slova tog latiničnog, ćiriličnog, analfabeta?
A jos je sramnije to i takvo Vincansko pismo nazivati Srbicom samo zbog postojanja slicnih slovnih znakova sa cirilicom, pri tome preskacuci i Cirila i Metodija i dokazano sirenje pismenosti u Srba od grckog alfabeta

A ko dokazao, Grci? Isto kao Nemci - oni su sve izmislili.
Pa čekaj, ko je postojao pre - Vinčanska kultura ili stari Grci?
Jeste analfabet prvi ako nema ničeg pre.
Mozemo samo nagadjati da li je Vincansko pismo bilo preteca grckog alfabeta

Nagađati? Ne,ne možemo to nagađati.

pri tome preskacuci i Cirila i Metodija

Oni su poslati da šire, za VIzantiju, ono što je već postojalo
Pismo - Srbicu
Ali daće Bog da posebno raspravljamo o tome
silver bullet silver bullet 23:39 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Stvarno?
A što je Bilbija tim pismom rastumačio , šta?
Jesi nekad gledala uporedno slova tog latiničnog, ćiriličnog, analfabeta?

A jos je sramnije to i takvo Vincansko pismo nazivati Srbicom samo zbog postojanja slicnih slovnih znakova sa cirilicom, pri tome preskacuci i Cirila i Metodija i dokazano sirenje pismenosti u Srba od grckog alfabeta


A ko dokazao, Grci? Isto kao Nemci - oni su sve izmislili.
Pa čekaj, ko je postojao pre - Vinčanska kultura ili stari Grci?
Jeste analfabet prvi ako nema ničeg pre.

Mozemo samo nagadjati da li je Vincansko pismo bilo preteca grckog alfabeta


Nagađati? Ne,ne možemo to nagađati.

pri tome preskacuci i Cirila i Metodija


Oni su poslati da šire, za VIzantiju, ono što je već postojalo
Pismo - Srbicu
Ali daće Bog da posebno raspravljamo o tome


Uh, Omega, ovako je tesko razgovarati. Mislim, tako bez argumenata, osim ako smajlice ne racunas u argumente.

Samo jedno pitanje za tebe: Ako je narod na podrucju Balkana bio pismen i pre sirenja pismenosti koje su sproveli Cirilo i Metodije i ako je njihovo pismo bilo srbica, gde su onda pisani tragovi o tome? Mislim izmedju tog tvog Vincanskog pisma i Cirila i Metodija? Nema ih, Omega, niti jednog. Ni pergamenta, ni gline, ni grncarije, ni nozeva, ma nicega!

A teorija da je Vincansko protopismo bilo preteca grckog alfabeta sasvim je moguca, ali je treba dokazati. Ali kakve to ima veze sa Srbima i srbicom - znas samo ti i tvoji istomisljenici.

Ja bih da sidjem s ovog voza jer ne vodi nikuda, a sem toga, bez uvrede, muka mi je da citam meni dobro poznate citate od Deretica
omega68 omega68 23:45 29.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Ja bih da sidjem s ovog voza jer ne vodi nikuda

Aj, pa tako...
blogovatelj blogovatelj 02:28 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

A koriste i rec dushman u smislu neprijatelj.


Taze...
Mufte...
Deset kažu des.
Sto kažu so.
Četiri kažu čar.
Pet kažu panč. Ne liči na naše pet, ali ako znamo da Poljaci kažu pjenć, dolazimo do zaključka je panč - pjenć - pet logičan sled. Cigani kažu panč takodje.
Poreklo največeg broja jezika u Evropi i na bliskom istoku je indijsko. Moj prijatelj Iranac kaže da kad sluša Indijce kada pričaju, to mu zvuči kao da sluša neki drevni Persijski jezik. Otprilike i ja kad slušam Ruse, kao da slušam neki drevni srpski.
kakapo kakapo 09:32 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

A što je Bilbija tim pismom rastumačio , šta?
Jesi nekad gledala uporedno slova tog latiničnog, ćiriličnog, analfabeta?
A ko dokazao, Grci? Isto kao Nemci - oni su sve izmislili.
Pa čekaj, ko je postojao pre - Vinčanska kultura ili stari Grci?
Jeste analfabet prvi ako nema ničeg pre.

Možda bi pre strasnog upuštanja u lingvističke rasprave, prvo trebalo raščistiti neke osnovne pojmove. Dakle, alfabet je pismo. Analfabet je nepismen čovek. Pomislio sam da je u pitanju obična greška u kucanju, ali javlja se više puta.
Mada se oko poslednje rečenice, začudo, slažemo. Prvo su bili analfabeti, a onda je nastao alfabet.
freehand freehand 09:42 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

kakapo
A što je Bilbija tim pismom rastumačio , šta?
Jesi nekad gledala uporedno slova tog latiničnog, ćiriličnog, analfabeta?
A ko dokazao, Grci? Isto kao Nemci - oni su sve izmislili.
Pa čekaj, ko je postojao pre - Vinčanska kultura ili stari Grci?
Jeste analfabet prvi ako nema ničeg pre.

Možda bi pre strasnog upuštanja u lingvističke rasprave, prvo trebalo raščistiti neke osnovne pojmove. Dakle, alfabet je pismo. Analfabet je nepismen čovek. Pomislio sam da je u pitanju obična greška u kucanju, ali javlja se više puta.
Mada se oko poslednje rečenice, začudo, slažemo. Prvo su bili analfabeti, a onda je nastao alfabet.

Ja sam imao utisak da je u pitanju neka ironija u pokušaju.
Ali hvatati se za reč u ovakvom jednom bogatstvu besmisla...
buba_truba buba_truba 12:52 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

kakapo
Možda bi pre strasnog upuštanja u lingvističke rasprave, prvo trebalo raščistiti neke osnovne pojmove. Dakle, alfabet je pismo. Analfabet je nepismen čovek. Pomislio sam da je u pitanju obična greška u kucanju, ali javlja se više puta.
Mada se oko poslednje rečenice, začudo, slažemo. Prvo su bili analfabeti, a onda je nastao alfabet.

Jedva čekam da vidim omegino objašnjenje, a ne sumnjam da ima i naučno potkrepljenje. Živa nisam!
oooomega, ima li te?!
buba_truba buba_truba 12:55 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

freehand
Ali hvatati se za reč u ovakvom jednom bogatstvu besmisla...

Daj, bre! Ne kvari...
yugaya yugaya 18:30 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

omega68
Бангладешана.Установила је да српски има највише санскритских речи (око 35%),[/u] а бенгалски 11%.


http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_comparison

Why are we so easy to fool?

Why do people fool themselves so easily in this area? Why is it so hard for even highly intelligent people to convince themselves that random matches will be few?

We want to be fooled. The idea that far-flung languages are related (and with them their speakers) is intriguing. Proto-World is exciting. Slogging through the comparative method, by contrast, is dull and too often gives the completely unwanted answer "I don't know."


http://www.zompist.com/chance.htm
omega68 omega68 20:46 30.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

Jedva čekam da vidim omegino objašnjenje, a ne sumnjam da ima i naučno potkrepljenje. Živa nisam!

kaže se : Živa ( Šiva ) nisam i pola me nema
Objašnjenje - sigurno sam nepismen
omega68
23:17 29.01.2012

A i siguran sam da komentar pisan u ovo vreme , klonule glave i kucanje u ritmu hrkanja, to nikako ne pobija.
Važno je da je pronađen krunski dokaz da sve u onoj knjizi nije istina ili bolje reći, glavni argument najvećeg broja osporavanja je - neozbiljno.
Svaka čast
buba_truba buba_truba 11:59 31.01.2012

Re: Ajde da se razumemo

omega68
Objašnjenje - sigurno sam nepismen
..........
Važno je da je pronađen krunski dokaz da sve u onoj knjizi nije istina...

Niti si ti nepismen, niti je ovo krunski dokaz šta je tamo istina, a šta nije... ovo je samo detalj (smernica) kako te treba čitati.
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:26 29.01.2012

tekst

Pa, bre, Omega, dao si nam 24 sata da se skoncentrišemo na tekst, mogao si i ti da iskorisitiš to vreme da ga malo pretabaš, da bude lakše čitljiv. Ima toliko pravopisnih grešaka, ustvari, grešaka u prelomu i interpunkciji, da je stvarno mučenje čitati (na stranu sadržaj).

I ko je uopšte autor teksta? Kapiram da nisi ti, jel ovaj na linku koji si okačio, neki Arsenović? Red je da napišeš ko je autor, i da napomeneš da imaš dozvolu za njegov cut and paste na blogu. Ovo, čisto onako, usput, da izgleda ozbiljnije. Ne zameri mi na gundjanju, ali sećam se vremena kad su se za mnogo manji nesporazum oko imena autora teksta na blogu ovde sukobili pravi titani, kalibra jednog Brajovića i Petrovića.

Mislim, ok je srbovanje, ali daj potrudi se malo više, ako ti je već do toga toliko stalo.
Kazezoze Kazezoze 17:50 29.01.2012

deretić

isus je bio srbin po majci...o pismu starog zaveta...

maca22 maca22 19:45 29.01.2012

Re: deretić

Postoje dva Jovana Deretica.
Ovaj je Jovan I. Deretic. Ima srednje slovo da bi se razlikovao od imenjaka.
omega68 omega68 21:33 30.01.2012

Re: deretić

Kazezoze
isus je bio srbin po majci...o pismu starog zaveta...


kaze, je l znaš za još nekog osim njega?
Ako ne znaš - brišem
freehand freehand 19:04 29.01.2012

Древна обредна песма

индијске Србадије:

Иначе сам песму спремио још синоћ, но ме је брат Омега потпуно душевно растројио овим интермецом од 24 сата.
Брате Омега, немој то више да радиш брату древном Србину!
freehand freehand 19:12 29.01.2012

Re: Древна обредна песма

omega68
samo ću da kažem ovo:
U Indiji je i danas na snazi podela po kastama.
Romi ( braća Cigani ) su došli još tada sa nama, kao pomoćno osoblje za održavanje konja da tako kažem

Po nekim istorijskim izvorima izbačeni su zbog krađe poklopaca sa šahotva.
Po drugim - oni su samo transportovali poklopce koje su Srbi krali...
Ali, valjda uvaženi naučnici bolje znaju...
maca22 maca22 19:13 29.01.2012

U pomoc OmeZi

Ja cu sada da pomognem kolezi Omezi, sa ovim linkom:

Predmet na studijama knjizevnosti na Filoloskom fakultetu:

Староиндијске приповедне збирке и српска усмена проза


Bložeri, snadjite se sad. :)
omega68 omega68 19:21 29.01.2012

Re: U pomoc OmeZi

ne brini ništa, još ako nađeš nešto iz Zagreba ili Sarajeva - odmah će da poveruju.
Ali ako su se malo udubili u linkovanu knjigu mogu da nađu i to:
Стару српску (совенску) религију, савременаисториографија приказује као паганску, или многобожачку, мада су многи европскиистраживачи тврдили да је она једнобожачка – постојало је само једно врховнобожанство – Вишњи Бог, како се он код наших старих ословљавао до скора, а уИндији је то мало преличено у Бога Вишњу. Између осталих, такву тврдњу је извео и Словенац Матија Мајeр-Збиљски (1809-1892):„Претхришћански Словенци су вјеровали у јединог Бога, који је све створио што јестворено, који све одржава што постоји, који све оконча што треба да се оконча;вјеровали су да душа не може умријети и да Бог награђује сва добра дјела, а сва зла иподмукла дјелања кажњава. Живјели су по Божјој вољи и ималу добре заповиједи засвагдањи живот“.*****Врховни бог Срба (Словена) је био Сварог, а остало су били Сварожићи – његовадеца (сврстани по тројица – триглави) које ће у хришћанству заменити свеци. Унеким обредним песмама из Индије, које налазимо у овој књизи, за Вишњег Бога сеозначава и Триглав. Он оживљава умрлу кћерку једног верника:„…

Те кукала за девет година,
Сваког дан тужно без престанка,
Сваке ноћи тужно без престанка,
Докле је се Богу сажалило,
Сажалило Богу Триглавоме,Триглавоме тој Светој Тројици,
Вишњи створи ћерку уморену…“
mlekac mlekac 19:31 29.01.2012

Re: U pomoc OmeZi

maca22
Ja cu sada da pomognem kolezi Omezi, sa ovim linkom:

Predmet na studijama knjizevnosti na Filoloskom fakultetu:

Староиндијске приповедне збирке и српска усмена проза


Bložeri, snadjite se sad. :)


I sta time dokazujes? Toplu vodu ili rupu na saksiji? Pa niko ne spori da srpski pripada grupi INDOevropskih jezika. Samo, tu ima mala zackoljica - toj grupi pripadaju i skoro svi ostali evropski jezici (ako me secanje sluzi, izuzetak su madjarski i finski).
A takodje je poznato i da pripadamo INDOevropskoj grupi naroda. Naravno da postoje neke slicnosti u obicajima, no, da ste ti ili kolega omega procitali, napr. "Zlatnu granu" naucili bi da se slicnosti u obicajima javljaju diljem ove nase lepe planete, cak i kod naroda koji nisu bili u medjusobnom kontaktu.

Treba tu mnogo vise dokaza.
maca22 maca22 19:58 29.01.2012

Re: U pomoc OmeZi

mlekac
da ste ti ili kolega omega procitali, napr. "Zlatnu granu" naucili bi da se slicnosti u obicajima javljaju diljem ove nase lepe planete, cak i kod naroda koji nisu bili u medjusobnom kontaktu.

Ja to citala na pogresnom mestu, kod Mirče Elijadea.

Moram malo da te zekim
maksa83 maksa83 21:38 29.01.2012

Re: U pomoc OmeZi

jezici (ako me secanje sluzi, izuzetak su madjarski i finski).

I baskijski i albanski.

Inače, preporučujem: Carstvo Reči
maca22 maca22 21:47 29.01.2012

Re: U pomoc OmeZi

Njet, albanski je indoevropski.
blogovatelj blogovatelj 02:46 30.01.2012

Re: U pomoc OmeZi

NDOevropskih jezika. Samo, tu ima mala zackoljica - toj grupi pripadaju i skoro svi ostali evropski jezici (ako me secanje sluzi, izuzetak su madjarski i finski).


Romanski, slovenski i germanski jezici su indoevropski. Ugrofinski su madjarski, turski, finski, estonski.
mlekac mlekac 19:34 29.01.2012

Da ti skratim muke

Posto sam stvarno u frci, imam gomilu nedovrsenih poslica po kuci - samobanovacu se.

U svakom slucaju, tema je zanimljiva, ali ja trenutno nemam vremena za ovo. Stoga, omega,

OVER AND OUT!
alselone alselone 19:37 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

Posto sam stvarno u frci, imam gomilu nedovrsenih poslica po kuci - samobanovacu se.

U svakom slucaju, tema je zanimljiva, ali ja trenutno nemam vremena za ovo. Stoga, omega,

OVER AND OUT!


Ovaj blog postaje sve dramaticniji.
maca22 maca22 19:55 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

alselone
OVER AND OUT!

Ovaj blog postaje sve dramaticniji.

Pokusacu da ga zacinim jos malo:

http://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_India_theory

freehand freehand 20:00 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

maca22
alselone
OVER AND OUT!

Ovaj blog postaje sve dramaticniji.

Pokusacu da ga zacinim jos malo:

http://en.wikipedia.org/wiki/Out_of_India_theory


I gde ovde piše da su svi narodi nastali od Srba, a svi jezici od srpskog?
Maco, aj nađi nešto o zidanju Vavilona, pa da raspravljamo argumentovano o jezičkom zamešateljstvu, iniciranom sa Najvišeg mesta.
maca22 maca22 20:04 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

freehand
Maco, aj nađi nešto o zidanju Vavilona, pa da raspravljamo argumentovano o jezičkom zamešateljstvu, iniciranom sa Najvišeg mesta.

Mi, vestalke hrama Lambrexa, te price ne priznajemo.
omega68 omega68 20:10 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

free, niko ne kaže da su svi narodi nastali od srpskog.
To je pojednostavljeno tumačenje onih zlonamernih koji ne žele da se udube u problem.
Ako malo proučiš tu temu videćeš da je postojao jedan narod od koga su nastali i Sloveni i Germani i svi drugi evropski narodi.
E sad, zašto su današnji Srbi zadržali najviše od jezika tog naroda, običaja( slava, badnjak,...), tek bi trebalo istražiti ali malo kome je to u interesu
hazar hazar 20:47 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

E sad, zašto su današnji Srbi zadržali najviše od jezika tog naroda, običaja( slava, badnjak,...), tek bi trebalo istražiti ali malo kome je to u interesu

Inat omega, a neki bi rekli i tvrdoglavost. Pa nama je Sveti Sava morao da uvede Krsnu slavu da bi izbacili kućne bogove.
Rekoh već da je neko (može biti Šafarik) kazao za nas da živimo po običajima koji su kod drugih Slovena već prešli u stadijum legende ( e... tako su nekad naši stari živeli).
omega68 omega68 22:17 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

Inat omega, a neki bi rekli i tvrdoglavost.

Čekaj, jeste možda inat, ali kako to da samo taj narod ima baš toliko relikta iz prošlosti i kako je onda moguće da taj narod nije stari narod, možda ne baš najstariji, ali posle Aboridžina - da
freehand freehand 22:36 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

free, niko ne kaže da su svi narodi nastali od srpskog.
To je pojednostavljeno tumačenje onih zlonamernih koji ne žele da se udube u problem.
Ako malo proučiš tu temu videćeš da je postojao jedan narod od koga su nastali i Sloveni i Germani i svi drugi evropski narodi.

Drevni moj brate Omega, možda ću i videti Jedan narod; ali se plašim da iz tog Jednog naroda sledi i Jedna partija, Jedan vođa i onaj ol inkluziv, dobro poznati paket. Ne pada mi na pamet da tebi pripisujem takve aspiracije, ali jednostavno ne shvatam motiv za jezičke i kvazinaučne akrobacije kakve ti ovde promovišeš.
Recimo, ako se dobro sećam gradiva iz osnovne škole - nastanak civilizacije vezuje se za Mesopotamiju. Opet, Omo je Etiopljanin.
Mada, ako znamo da su Etiopljani pravoslavci, rojalisti i naši prijatelji...
Nisam to hteo da kažem.
Hteo sam da pitam - recimo budu dokazane ove srpsko-indijske drevne veze. Ispostavi se da su Srbi narod najstariji. Bude da nam Evropa duguje jezik i kulturu.
Šta onda? Čupamo uši mlađoj braći, naplaćujemo autorska prava, ili će dovoljno biti samo da svi znaju kako stvari stoje?
omega68 omega68 23:04 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

ako se dobro sećam gradiva iz osnovne škole


recimo budu dokazane ove srpsko-indijske drevne veze. Ispostavi se da su Srbi narod najstariji. Bude da nam Evropa duguje jezik i kulturu.
Šta onda? Čupamo uši mlađoj braći, naplaćujemo autorska prava, ili će dovoljno biti samo da svi znaju kako stvari stoje?

Ništa
Šta ti misliš da treba da se radi?
Ne brini, upravo zbog
naplaćujemo autorska prava

neće to zvanično da se dokaže.
Zamisli koja kinta je u pitanju
freehand freehand 23:35 29.01.2012

Re: Da ti skratim muke

omega68
ako se dobro sećam gradiva iz osnovne škole


recimo budu dokazane ove srpsko-indijske drevne veze. Ispostavi se da su Srbi narod najstariji. Bude da nam Evropa duguje jezik i kulturu.
Šta onda? Čupamo uši mlađoj braći, naplaćujemo autorska prava, ili će dovoljno biti samo da svi znaju kako stvari stoje?

Ništa
Šta ti misliš da treba da se radi?
Ne brini, upravo zbog
naplaćujemo autorska prava

neće to zvanično da se dokaže.
Zamisli koja kinta je u pitanju

E, polako sa tom glavom, boleće te od udaranja.
Nego, znači li to da ona priča Tigar&Eufrat, Vavilon i te fore - ne pije vodu?
Ipak je bilo Srboljub&Dobrila, pa je onda došlo do multifalsifikovanja svih svetih knjiga u kojima je to jasno pisalo... Šta ti je germanski SOKOJ bate?! Samo da nam ne bi cvanciku plaćali!
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 20:32 29.01.2012

svahili kuma

kuma na svahili jeziku znaci kurac.

i ima jos metar primera takvih, a ovo kuma- kurac, mi reko prijatelj Afrikanac, kome je maternji svahili.

EDIT: A kako smo dosli do kuma-kurac?

Evo ovako. Mene zvala moja kuma. Moj drug Afrikanac me pita "a ko je to". Ja krenem da objasnjavam funkciju kume, pa se smorim i kažem, mi to na našem jeziku kažemo kuma.

On se zagrcne, kaže KAKO?

ja kažem KUMA!

Ovaj krene da se smejulji pa ohohhihi.

Ja krenem da se vredjam und nerviram. Sta ima da mu je smesno, kojmoj?

i kaže on meni da na svahiliju kurac se kaže kuma i nauči me neke grdne psovke, u kojima je kuma glavna reč.

maca22 maca22 20:44 29.01.2012

Re: svahili kuma

Srbska tradicija pokazuje da svako kumstvo ode u k****, otuda ta rec. Srbskog porekla.
omega68 omega68 21:08 29.01.2012

Re: svahili kuma

Овоме попису додајмо и називе интимних дијелова тијела који су сасвим не-склони промјенама те њихова изненађујућа подударност само потврђује некадашњеврло блиско живовање Срба и Индијаца. На жалост, ни у једном ријечнику словен-ских језика ови називи нису одштампани, те нисмо били у могућности извести упо- редни преглед, изузев непосредних обавјештења из словеначког и словачког језика.У
''Ускочком речнику''
(
Научна књига
, Београд, 1991) пронашли смо велики број изведеница које потврђују палеословенско поријекло ових назива. Извињавамо се чита-оцима на попису ''непристојних'' ријечи, али управо ове ''безобразне'' ријечи понајбо-ље одсликавају санскртско-србску блискост и интиму.
САНСКРТ СРБСКИ СЛОВЕНАЧКИ СЛОВАЧКИ
apičja пичка, вулва,тајан, скривен pička piča

ud уд, попунити ud úd
kurčakah курац, кита kurec kurec

kurčakin крут,курчевит tog, trdkrutỳ


mrale54 mrale54 21:17 29.01.2012

Re: svahili kuma

Vesna Knežević Ćosić
kuma na svahili jeziku znaci kurac.


Pa, znači, odatle ono "Kum kumi najbolje..."

A, ima i ono - "puca mi kita!"
Al', pajz sad - na grčkom "κοιτα το πουτσο μου!", u izgovoru - kita to puco mu!
Sama reč "puco" (πουτσος) znači isto što i kita kod nas a značenje bi bilo "viđu qrca u bijelom šeširu" jerbo reč kita (na grčkom) znači vidi, gledaj!
Tu bih se ja priupit'o da nismo, možda mi bili ti, famozni, Skiti (heb'ga skitalo se to od Indije do Balkana, pa šta ga znam...)
maksa83 maksa83 21:40 29.01.2012

Re: svahili kuma

i kaže on meni da na svahiliju kurac se kaže kuma i nauči me neke grdne psovke, u kojima je kuma glavna reč.

Treba da ga naučiš onaj betjarac:

volem kuma,
a još više kumu,
kuma nosi
gaćice na gumu
maksa83 maksa83 21:43 29.01.2012

Re: svahili kuma

Sama reč "puco" (πουτσος) znači isto što i kita kod nas a značenje bi bilo "viđu qrca u bijelom šeširu" jerbo reč kita (na grčkom) znači vidi, gledaj!

Možeš misliti šok domrodaca kad je moj drugar dok je konobarisao na Kipru zvao svog druga preko pola sale: "Buco! Bucoooo!". Domorodac: "Kako ga zoveš?!?". "Pa ... Buco". A domorodac кома и невера.
omega68 omega68 21:59 29.01.2012

za mraleta

Србска крајина је на југу, са Грцима, била доста промјенљива. Пјесме 154, 179,213, 234 и 252 опјевају границу код Солуна, у старој Ливадији или грчки названој Тесалији. Солун је србски и то већина пјесама казује:
''Море Вуко девојко!
Море красна Србкињо!
Претерај ми вукове,
Кроз те честе лугове.
Кроз те луге Његушке
Виш Солуна велика Па до ни Плашковице.
Одговара ВукојлаОна красна Србкиња:
'Не могу јих претерат
Кроз Његушке планине,
Виш Солуна србскога
,
На Крајини тој нашој...
...Обрни се Лазаре!
Наш прерабри Јаруне!
Ој Јаруне Ђуриме!...''
(пј. 154)
Пјесма је лазарица и некада је призивала божола војне Јаруна. Почетак пјесме је алегоричан – да Вука протјера вукове
''кроз Његушке планине,/ Виш Солуна србско-га,/ На Крајини тој нашој'' .
Вукови треба да отјерају, ваљда Грке, из наше Крајине,на којој је Солун србски.Његушке планине и град Његуш су у сјеверној Тесалији, између Водена и Бера,око 70 км западно од Солуна (Thesaloniki).
103
И мијачка пјесма 179 помиње Његушке планине
''на та србска крајина,
Виш Солуна пребела''
:
103
Видјети: Ј. Цвијић,
''Балканско Полуострво''
, карта на с. 353.
Географија је тачно наведена: Вардар се уљева у Солунски залив, неких тридесе-так километара од Солуна. Из унутрашњости копна најлакше се долази Вардаром доСолуна и србских градина.Мијаци, старосједиоци Македоније и Ливадије, пјесмом 234 казују гдје су своје-времено била три важна србска средишта: Орид, Солун и Пећ.
''Служи Марко светога Николу,
И посабрал гости пријатеље.
Шјо ми служи три дни и триноћи
За софра ми на слава Маркова,
Нестасаје риба шестокрила.
Проговара три стара патријара
Три патриара три србска свеца.
Од Орида и од тог Солуна
И од Пећи србске пресвете ми...
...И отиде во Орида града,
И почасти госте пријатеље.
И троицу србских патриара:
Од Орида града тог србскога
Од Солуна града тогсрбскога
Тог србскога града наКрајина
И од Пећи града тог србскога
Тог србскога на среди Србије...''
И донесе риба шестокрила
(пј. 234)
Сватовска пјесма 45, говори о границама србске царевине:
''...Од Солуна на краини србској
Па до Црног мора дебелога,
И од сињег мора Јадранскога,

Па до Алте реке на краини,
И до Кроја града Немањина
... ''(пј. 45 ''Сватовске'')
Ако овој пјесми 45 додамо стихове пјесме 114 (Лаба на морјуСрбињскоме“),
добијамо огроман простор који вечином и данас насељавају Словени.Међутим, у не тако далекој прошлости, од Балтичког мора или Србињског, Лабом и Дунавом све до Јадранскога и Црнога мора, те од Алте ријеке на крајини па до Солуна такође на крајини, живио је народ јединственог имена – Срби, баш како сувелики слависти Шафарик и Добровски и тврдили.Поприличан број пјесама из збирке
„Сватовске песме“
такође пјевају о Солунусрбскоме граду, на србској крајини и сталним борбама са Грцима. У пјесми 261, за-писао је Коста Русанђа из Драча, Солун је
„на крајини на србској гибији


i tako dalje, više ima na 100. i 101. strani knjige koja je linkovana
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 22:22 29.01.2012

Re: svahili kuma

Treba da ga naučiš onaj betjarac:

volem kuma,
a još više kumu,
kuma nosi
gaćice na gumu


ma bio total blam, bre Makso. covek me zamolio da izbegavam tu reč KUMA pred pripadnicima njegovog naroda, jer cu biti vrlo lose s'vacena, jerbo je "kuma" ružna reč i pristojne žene je ne koriste... :)

hehe, sad mogu psujem mlekac na svahiliju, kako se toga nisam ranije setila:)

e mlekac, kuma ma mako! ahahahahaha
(mislim da sam upravo oterala mlekac u qrac)mirelarado mirelarado 22:30 29.01.2012

Псеудоетимологија qu-речи;)


kurčakah курац, кита kurec kurec


Одавно је доказано да је ова реч изведеница од прапрасловенског глагола гурати, гурнути. Дакле, гурати --> гурац, а затим се, после неколико миленијума, глас г котовао.
alselone alselone 22:30 29.01.2012

Re: svahili kuma

volem kuma,
a još više kumu,
kuma nosi
gaćice na gumu


Ne mogu samo poslednji, moram i pretposlednji i poslednji:

aoj kumo da mi nisi kuma,
pukla bi ti na gaćama guma
freehand freehand 22:40 29.01.2012

Re: svahili kuma

alselone
volem kuma,
a još više kumu,
kuma nosi
gaćice na gumu


Ne mogu samo poslednji, moram i pretposlednji i poslednji:

aoj kumo da mi nisi kuma,
pukla bi ti na gaćama guma


Aoj Alse, eve tebi kuma,
to je kuma iz Reporter Zuma.

omega68 omega68 22:55 29.01.2012

Re: Псеудоетимологија qu-речи;)

Одавно је доказано да је ова реч изведеница од прапрасловенског глагола гурати, гурнути.

hvala
Postoji samo mali problem jer ne postoji praprapraslovenski narod.
Sloven se pominje prvi put relativno kasno:

Тацит, Плиније и Птоломеј су у својим делима оставили неколико мрвица о старим Словенима. Плиније је написао велико дело од 37 књига, дело Naturalis historia. Корнелије Тацит је написао неколико дела, од којих су најпознатији његови Анали. Словене помиње и у свом делу Germania. Ови аутори Словене називају Венди. Словени сами себе нигде нису звали Вендима, али су их тим именом, некада звали Немци. Плиније пише да су у близини реке Висле, поред Сармата и два германска племена, живели такође Венеди, то јест, Словени. Плиније у свом најдрагоценијем запису, где набраја народе, наводи један народ сасвим јасно, и очевидно словенски, а то су Срби, или како Плиније пише - Серби. Пошто су Плинијеви Срби живели око Дона, а Венети или Венди уз Вислу, онда је сигурно, да су између Висле и Дона без прекида живели Словени. То уопште није превелики простор за Словене, који су од памтивека познати по многобројности. У Тацитовој Германији, пише да негде иза Висле, простор насељавају Пеукини, Венети и Фини. О овим народима, Тацит не даје чврсте тврдње, не зна да ли припадају Германима или Сарматима, али ипак му се за Венете чини да ближе стоје Германима, него Сарматима. То закључује по начину живота, јер Венети граде куће, а у рат иду пешке и бране се штитовима, док Сармати немају куће, већ живе у колима и на коњима. Птоломеј источну Европу назива Сарматија. У том пределу нам набраја сарматска и германска племена, али и Словене. О Вендима, то јест, Словенима, каже да живе уз читав вендски залив, североисточни део Балтичког мора. Птоломеј набраја више малих народа у Сарматији. За већину тих племена се тврди да су била словенска. Птоломеј спомиње Србе, да су смештени у Асијској Сарматији, то јест, у земљи иза Дона. Вероватно су Птоломејеви и Плинијеви Срби исти народ. Прво словенско име записао је Јорнанд, име словенског кнеза које је гласило Бож; несретног словенског кнеза погубио је готски краљ Винитор. Значи Бож је први Словен, којег нам историја спомиње именом.


link

Ali šta su ti SLOVENI bili pre?
Nije svet počeo tek tad?
alselone alselone 23:03 29.01.2012

Re: svahili kuma

Aoj Alse, eve tebi kuma,
to je kuma iz Reporter Zuma.


kumu gledam i nema mi leka,
da mi hoce biti apoteka.ima onaj o nsarskom:
Kad me lola metio u granje
videla sam bestežinsko stanje.


ili o lambrosu:
vecer'o sam al' sam opet gladan,
jeb'o nisam al' se ipak nadam


karagaca:
Nije mene ranila granata
već curina od sobice vrata.


dragec:
Moram piti, moja majko stara;
svake noći sanjam konobara.

freehand freehand 23:13 29.01.2012

Re: svahili kuma

I Reanimator:
Moram piti, moja majko stara,
noćas opet menjam avatara.
Da ga menjam jer mi druge nema,
stići će me KaoHrizantema.

omega68 omega68 23:21 29.01.2012

Re: svahili kuma

alselone
Aoj Alse, eve tebi kuma,
to je kuma iz Reporter Zuma.


kumu gledam i nema mi leka,
da mi hoce biti apoteka.ima onaj o nsarskom:
Kad me lola metio u granje
videla sam bestežinsko stanje.


ili o lambrosu:
vecer'o sam al' sam opet gladan,
jeb'o nisam al' se ipak nadam


karagaca:
Nije mene ranila granata
već curina od sobice vrata.


dragec:
Moram piti, moja majko stara;
svake noći sanjam konobara.freehand freehand 00:06 30.01.2012

Re: Псеудоетимологија qu-речи;)

Ali šta su ti SLOVENI bili pre?

Deca?

(pomenuo sam čarobnu reč, saće Juki!)
mirelarado mirelarado 02:01 30.01.2012

Re: Псеудоетимологија qu-речи;)

Ali šta su ti SLOVENI bili pre?

Deca?


Тако је, а пре него што су постали деца, били су преци Словена.
blogovatelj blogovatelj 02:54 30.01.2012

Re: svahili kuma

kuma na svahili jeziku znaci kurac.
Konacno neki trol.
Pula na rumunskom znaci picka, da prostis. Glavni im je suvenir sa putovanja po Hrvatskoj da odu u Pulu i na ulazu u grad se slikaju pored table sa nazivom grada.
A na arapskom se racq kaze zub, ako me nisu slagali. Pa ti vidi...
maca22 maca22 03:00 30.01.2012

Re: svahili kumajavascript:;


zilikaka zilikaka 13:16 30.01.2012

Re: svahili kuma

volem kuma,
a još više kumu,
kuma nosi
gaćice na gumu

Samo jedna stilska ispravka.

Drugi stih treba da glasi:
"još volijem kumu"

Tek tako možemo pričati o bećarcu

yugaya yugaya 18:55 30.01.2012

Re: svahili kuma

blogovatelj

Pula na rumunskom znaci picka, da prostis.nije - tj. jeste ona stvar - ali muška.
maca22 maca22 18:59 30.01.2012

Re: svahili kuma

yugaya
blogovatelj

Pula na rumunskom znaci picka, da prostis.

nije - tj. jeste ona stvar - ali muška.

Do sad smo naucili tu stvar na rumunskom, svahiliju i cukunslovenskom. Edukativan blog :)
Bili Piton Bili Piton 19:45 30.01.2012

Re: svahili kuma

maksa83

Možeš misliti šok domrodaca kad je moj drugar dok je konobarisao na Kipru zvao svog druga preko pola sale: "Buco! Bucoooo!". Domorodac: "Kako ga zoveš?!?". "Pa ... Buco". A domorodac кома и невера.


Ima i ono kad je moj ćale dreknuo u restoranu na burazera, koji je tada bio sasvim mali a igrao se recimo s pepeljarom: ma PUSTI TO! Nastao je zgranuti tajac pri obližnjim stolovima, jer "pusti" je na grčkom peder.
blogovatelj blogovatelj 04:58 31.01.2012

Re: svahili kuma

nije - tj. jeste ona stvar - ali muška.


Izvinjavam se, davno bese kad sam cuo pricu, omatorilo se i zaboravlja se.
sokodbuba sokodbuba 20:51 29.01.2012

Zemljo IndijoNauka, istorijska ili bilo koja, smatra se donekle pouzdanim znanjem i saznanjem, jer poseduje odlike iz filozofije nauke i normativnu metodologiju. U okviru filozofije nauke i normativne metodologije postoje razna strujanja, pa i potpuno nova (različita i suprotstavljena tradicionalnim), ali su ipak standardna i klasična stanovišta izgradila nauku. Niko ne može da tvrdi kako nauka, naročito istorija, nije podložna uticaju politike i osvajanja. Na svim prostorima planete vladali su mnogi, pisali svoje istorije i uništavali tragove istorije porobljenih naroda. To je normalno, i nije nenaučno misliti tako. Objavljivanje novih naučnih dokaza nije zakonom zabranjeno, kao i preispitivanje naučnih teorija i postavki. Knjiga koju si linkovao ne nudi, osim lepih obrednih pesama, ništa osim hipoteza i zanimljivih informacija i poluinformacija. Rušenje teorijskih modela je put ka saznanju i uspostavljanju boljih modela i teorija, ali ovde toga nema.

Hipoteze kada se postave, valja dokazati. Ne dokazuju se tako što narodnu uzvičicu – zemljo Indijo otvori se, postaviš kao dokaz obitavanja u Indiji koja je bila pogođena kataklizmom, te se domicilni narod u očaju preselio u Evropu, a to potkrepiš toponimom na koji primeniš istu logiku. Tako mogu da ti dokažem i napišem naučni rad o tome kako se u Kokin Brod usidrila Nojeva barka i da su prvi izašli iz nje pilići, pa je tako dobio ime.

Srpska epska poezija i narodne pesme, priče i sve ostalo, predstavljaju jedinstvenost, lepotu i vrhunsku vrednost, i kada neko koristu tu riznicu za svoje hipoteze, i kada se tome divi, ili baš voli, ne znači da je ispravan ni u postupku ni u metodologiji ni u namerama.

Evo ti jedna guslarka, ovde bi Grk ili ljubitelj antičkih drama odmah prepoznao Medeje i Antigone i Ifigenije...
freehand freehand 20:56 29.01.2012

Re: Zemljo Indijo

kako se u Kokin Brod usidrila Nojeva barka i da su prvi izašli iz nje pilići, pa je tako dobio ime.
Dakle, ovime bi potpuno opovrgao teoriju po kojoj je to mesto gde su nekada, vo vremja praokeana, doplovljavale pošiljke iz Kolumbije?

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana