Obrazovanje| Roditeljstvo

Ko čeka taj dočeka

Krugolina Borup RSS / 18.03.2012. u 22:51

Krajem prošlog meseca stigla su mi izvršna rešenja Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kojima se OŠ "Mladost" i OŠ "Radoje Domanović" iz Novog Beograda nalaže da mi daju kopije svih dokumenata koje sam tražila. Divota jedna od literature, ta izvršna rešenja. Milina za čitati. Te žalilja je u pravu za ovo, te žalilja je u pravu za ono, te državni organ je pogrešio ovo, te državni organ je pogrešio ono. I tako na tri strane, pa puta četiri rešenja. Čudo neviđeno u Srbiji - da građanin bude u pravu, a državni organ u krivu. Ču-do!

I, ne lezi vraže, nakon tih rešenja, i jedna i druga škola dadoše mi šta sam tražila. Da ih sad neko pita a što mi to odmah nisu dali, nego su se blamirali kojekakvim skandaloznim rešenjima o odbijanju mojih zahteva - verujem da ne bi znali da odgovore.

Nisam, međutim o tome htela da pišem blog. Htela sam da pišem o toni tih papira koje je svaka škola svake godine u obavezi da proizvede, e, a pitaj Boga zašto. Zaposleni u školi kukaju što to moraju da pišu, a pravo da vam kažem i u pravu su što kukaju, pošto ta tona papira u praksi apsolutno ničemu ne služi. U teoriji, ona je zamišljena da služi opštem obaveštavanju roditelja, zaposlenih i zvaničnika o tome kako škola funkcioniše, e a ne bi li se roditelji, zaposleni i zvaničnici aktivirali i uključili u rad škole kojom, po zakonu, ravnopravno upravljaju sa po 33,33% prava glasa.

U teoriji, Izveštaj o radu za prethodnu školsku godinu i Plan rada za narednu školsku godinu, trebalo bi da se razmatraju na sednicama Saveta roditelja. Naivni bi pomislili da to jednostavno podrazumeva da škola, kad već proizvede blizu 200 stranica papira na zadatu temu, te papire uz poziv za sednicu na kome će se o tome raspravljati dostavi svim predstavnicima Saveta roditelja, kojih ima po jedan iz svakog odeljenja škole. U praksi, pak, roditeljima je zabranjeno da te papire i dotaknu. Njima se, kao da su mentalno retardirani, na sednici čitaju strogo odabrani delovi Izveštaja i Plana, i naravno da nikakvog suvislog razmatranja tu nema. U zapisnik se slaže bez da se trepne da su roditelji upoznati sa Izveštajem i Planom rada, a da roditelji iste nisu ni omirisali.

U teoriji, Zapisnici sa sednica Saveta roditelja, Školskog odbora i Nastavničkog veća, morali bi da se objavljuju na oglasnoj tabli škole. Naivni bi pomislili da svaka škola koja ima internet stranicu logično istu smatra oglasnom tablom. U praksi, oglasna tabla u školama ne postoji ni u praistorijskom obliku od plute, a ako postoji nalazi se u zbornici i na nju se nikakvi zapisnici ne kače. Konačno, zapisnici se vode u SVESCI, pa je istu inače nemoguće okačiti na oglasnu tablu, makar ona bila samo i u zbornici. Za daktilografiju mnoge naše škole još uvek nisu čule. Resavska škola rulz!

U teoriji, zakonska je obaveza svake škole da Završni račun za prethodnu godinu objavi kao obavezni deo Informatora o radu, koji takođe po zakonu svaka škola mora da ima na svojoj internet stranici. U praksi, najveći broj škola uopšte nema Informator o radu na svojim internet prezentacijama, a malobrojne koje ga imaju potpuno ignorišu činjenicu da zakon propisuje OBAVEZNE ELEMENTE koje on mora da sadrži, te objavljuju samo one informacije koje se njima sviđaju. I naravno da se nikome od njih ne sviđa da objavljuje Završni račun, pu, pu, daleko bile tako velike građanske i roditeljske slobode da u Završni račun škole zaviruju, pu, pu!

Osnovna posledica ovakvog odnosa rukovodstva škole prema deljenju informacija s roditeljima i zaposlenima jeste potpuno obesmišljavanje izrade tih papira. S obzirom da ih nikad niko ne vidi i ne pročita, nije ni važno šta u njima piše. Iz toga sledi da malobrojni tvrdoglavi koji se zareknu da do tih kopija dođu, prilikom čitanja u njima nalaze mnoge nelogičnosti, pa i neistine. Na primer, u Izveštaju o radu OŠ "Radoje Domanović" za 2010/2011. godinu Tim za realizaciju razvojnog projekta tvrdi da je cilj smanjenja broja izostanaka realizovan delimično, a Tim za statistiku iznosi podatak da je školske 2009/2010 bilo 29.367 izostanaka, a 2010/2011. godine 36.692 izostanka. E, ala su ih delimično smanjili, svaka im čast! Čestitamo na delimično ispunjenom cilju! Tim za realizaciju razvojnog projekta takođe tvrdi (citiram): "Drugo polugodište školske 2010/2011. proteklo je u aktivnom radu nastavnika, učenika i roditelja na korišćenju elektronskog dnevnika." Lažu bez da trepću, bez da pocrvene!

E, sad, da ne bude da je baš sve što se u tim papirima može naći ekskluzivno nelogično ili neistinito, red je da navedem i primer istinite informacije koja se ističe upravo time što je istinita, i što bi bilo bolje da nije istinita. I takvih ima u toj toni papira, naravno. S obzirom da ih niko nikad ne čita, rukovodstva škole nemaju se koga plašiti da ih u papire stave. Tako se u zapisnicima sa sednica Školskog odbora OŠ "Mladost" može pročitati da je 2009/2010. godine za proslavu Dana Svetog Save škola izdvojila 100.000,00 dinara, a za proslavu Dana škole 250.000,00 dinara. Pa sledeće godine isto toliko. Potroši škola 700.000,00 dinara u četiri dana bez da trepne. A onda od roditelja traži da joj daju pare za zamenu svetla u učionicama, kupovinu klima opreme, obnovu igračaka za predškolski program, da donose toalet papir, sapune, ubruse...

Papiri koje sam dobila od OŠ "Mladost" sadrže u sebi i jedan veoma zanimljiv matematički problem, pa ko uspe da ga reši, molim da mi javi. Radi se o čuvenim duplošperovanim vratima o kojima sam već pisala u dva navrata, ovde i ovde.

Zapisnik sa sednice Saveta roditelja sadrži odluku da se sa računa roditeljskih sredstava izdvoji novac za zamenu stolarije po učionicama, bez navođenja broja ili vrste stolarije. Prepis te odluke koji je sheftan uz fakturu 'ladno dopisuje da je reč o 3 komada vrata, iako original odluke taj broj u sebi ne sadrži. Školski odbor u dva navrata, na dve odvojene sednice, odobrava da se potroše sredstva sa računa samostalnih prihoda škole (ono, od iznajmljivanja sala i slično) za dva puta po 9 komada vrata, dakle 18 komada. Zapisnik sa sednice Nastavničkog veća sadrži Izveštaj direktora u kome se tvrdi da je škola zamenila 19 komada vrata. Zapisnik sa sednice Školskog odbora poziva se na isti Izveštaj o radu direktora, i navodi da je zamenjen 21 komad vrata. Matematički problem: koliko je komada vrata škola na kraju kupila, plativši ih 35.400,00 dinara komad?

Za sve ovo, za nelogičnosti, laži i zapanjujuće istine koje se u toni tih papira nalaze, smatram da ne treba kriviti škole, nastavnike koji su ih izradili, pa čak ni direktore koji te škole vode. Jedini krivac za sve ovo jeste INSPEKCIJA. E, što je to jedna zanimljiva pojava u našem društvu, ta institucija inspekcije... Žali Bože što postoji.

Priča mi jedna učiteljica iz jednog manjeg grada u Srbiji kako je imala problema s inspekcijom zato što u Dnevnik rada nije PREpisivala od reči do reči ono što u Školskom programu piše da na časovima mora da radi, nego se, nesrećnica, drznula da Upisuje ono što su na časovima stvarno radili, imajući u vidu sve elementarne, gripozne, štrajkačke i ostale nepogode koje redovno remete taj planirani rad po Školskom programu. Činjenica da je svejedno pokrila sve tačke iz Školskog programa, samo drugačijim redosledom, inspektoru nije bila važna. "Ali, kako da upišem nešto što nije bilo?" kaže ona. "Nema veze, samo prepiši šta je trebalo da bude", kaže njoj inspektor.

Prosvetna inspekcija ima i obavezu da početkom svake godine obiđe sve škole i ustanovi da li imaju sve papire koje treba da imaju. Pojave se tako sa spiskom papira koje je škola bila u obavezi da proizvede, škola im pokaže te papire, oni u svoj zapisnik o inspekcijskom nadzoru popišu delovodne brojeve i datume s tih papira... i tu se rad prosvetne inspekcije završava. Imate sve papire? Odlično! Škola za primer!

Šta je u tim papirima, ima li u njima nelogičnosti, laži i zapanjujućih istina koje bi bilo bolje da nisu istinite - to inspekciju ne zanima. Inspekciju ne zanima da li su iznosi od 100.000,00 za proslavu Dana Svetog Save i 250.000,00 dinara za proslavu Dana škole primereni ili ne. Inspekciju ne zanima da li je normalno vrata koja su se mogla kupiti za manje od 10.000,00 dinara platili 35.400,00 dinara, pa tako puta 19 ili 21, šta god da je tačan rezultat gorepomenutog matematičkog problema, a ne zanima je ni koji je od ta dva rezultata tačan. Em je ne zanima, em nije nadležna.

Roditelje bi, slutim, takve stvari zanimale. Ako ne sve, ono dobar broj njih. Zaposlene bi, takođe slutim, takve stvari zanimale. Ako ne sve, ono dobar broj njih. U teoriji, roditelji i zaposleni bi trebalo da imaju po 33,33% udela u rukovođenju školom, ukupno: 66,66%. Dvotrećinska većina, što bi rekli. U teoriji.

U praksi, ni roditelji ni zaposleni ne znaju šta se po tim papirima nalazi, pošto se oni od njih kriju, iako zakoni propisuju da moraju biti ne samo dostupni, već proaktivno objavljivani.

Ako ova akcija (I roditelji se pitaju), za koje sam juče iz medija saznala i kojoj držim fige i na rukama i na nogama, misli da uspe, onda prvi i osnovni korak mora biti obavezno uputstvo Ministra prosvete svim školama u Srbiji da na obaveznim internet prezentacijama svojih škola obavezno moraju redovno da objavljuju minimum sledeće papire koje inače proizvode ili primaju:

1. Pozive na sednice Saveta roditelja, Školskog odbora i Nastavničkog veća, sa dnevnim redom i kopijama svih dokumenata o kojima se po dnevnom redu planira raspravljati.

2. Zapisnike sa sednica Saveta roditelja, Školskog odbora, Nastavničkog veća i Učeničkog parlamenta.

3. Izveštaj o radu škole u prošloj godini (za pet prethodnih godina).

3. Plan rada škole za narednu godinu.

4. Statut i Poslovnike o radu Saveta roditelja, Nastavničkog veća, Školskog odbora i Učeničkog parlamenta.

5. Izveštaj o radu direktora za I i II polugodište (za prethodnih 5 godina)

6. Finansijski izveštaj o radu škole (za prethodnih 5 godina)

7. Završni račun škole (za prethodnih 5 godina)

8. Razvojni plan škole.

9. Školski plan i program.

10. Zapisnik o redovnom inspekcijskom nadzoru (za prethodnih 5 godina).

Ako škole budu u obavezi da te papire objavljuju, onda će valjda obratiti pažnju i na njihov sadržaj. Možda ih čak i prestanu pisati rukom, pa počnu da koriste silne kompjutere koje su iz raznoraznih donacija i budžeta dobili. A roditelji i zaposleni će moći, ako žele, da se detaljnije upoznaju sa radom škole, pa i da uzmu aktivnijeg učešća u njemu. Totalitarni režimi direktora škola neće više biti mogući. Čak će i inspekciji biti olakšan rad (nema šta da tabane do škole da prepišu delovodne brojeve, mogu to da urade iz svoje kancelarije, pod uslovom da imaju internet).

Dok vlast ne shvati da ovakvo obavezno uputstvo predstavlja ne samo jeftin i prost način borbe protiv sitne korupcije, već i motivacioni faktor da se roditelji više zainteresuju za rad škole i u njega uključe, jedino što malobrojni roditelji koji žele nešto konkretno povodom svoje frustriranosti zbog datog stanja stvari mogu da urade jeste - da o svom trošku i u svoje slobodno vreme traže i objavljuju gorepobrojane papire, ukoliko ih na vebsajtu škole nema.

Ima li takvih roditelja? Uglavnom nema. Ako ste roditelj deteta školskog uzrasta, pitam vas: Šta vas sprečava da to uradite? Nemate vremena? Ne verujete da bi to išta promenilo? Ili strepite da bi vam se dete onda našlo na meti školskih moćnika?

Ako strepite da bi vam dete uzeli na zub, nemojte direktno da pišete svojoj školi, nego se uparite s nekim kome dete ide u drugu školu, pa vi pišite toj školi, a oni neka pišu vašoj. Sve potrebne informacije o tome kako da zvanično zahtevate papire, i formulare za te zahteve, možete naći na vebsajtu Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Jedan lud roditelj po školi bio bi dovoljan je da zatalasa mrtvo more našeg školstva, nego pitanje je... ima li toliko ludih u ovoj zemlji? Ima li dovoljno onih koji u objavljivanju informacija od javnog značaja vide korak napred u našem školstvu, i spremni su da daju svoj doprinos u tome?

Ako nema - prvi koji digne glas protiv školstva u Srbiji - magarac!

Ako ima - unapred se izvinjavam Kancelariji Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja za povećanje obima ionako preobimnog posla.

Bilo kako bilo, imala Srbija dovoljno ludih ili ne, jedno vam mogu sa sigurnošću reći: ima jedan lud roditelj, da ne kažem roditeljka. Moja malenkost.

Evo me gde već drugi dan skeniram tu tonu papira koju sam dobila od ove dve škole, i pripremam je za objavljivanje.

Watch this space...

 

AtačmentiKomentari (64)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

b92fmember b92fmember 22:58 18.03.2012

preporuka!

a sad i da pročitam...
blogovatelj blogovatelj 00:55 19.03.2012

Re: preporuka!

preporuka!
a sad i da pročitam


Izvini, a sta si preporucio ako nisi procitao?!
apach92 apach92 08:39 19.03.2012

Re: preporuka!

blogovatelj
preporuka!a sad i da pročitam


Izvini, a sta si preporucio ako nisi procitao?!


to ti se zove iskreno poverenje gradjana. Nedostizan san lokalnih politicara u Srbiji
b92fmember b92fmember 23:53 19.03.2012

Re: preporuka!

blogovatelj
preporuka!
a sad i da pročitam


Izvini, a sta si preporucio ako nisi procitao?!


Pa naslov.
zivko.curcic zivko.curcic 23:09 18.03.2012

Svaka čast

Vi ste naš čovek. Prijavite se http://poslanik.rs.
b92fmember b92fmember 23:36 18.03.2012

Re: Svaka čast

zivko.curcic
Vi ste naš čovek. Prijavite se http://poslanik.rs.Krugolinu za narodnu poslanicu!
nikola_kovac nikola_kovac 01:57 19.03.2012

Гледе дактилографије

Инспекција тражи да записници са Наставничких већа буду писани руком. Не прихватају куцано.
Krugolina Borup Krugolina Borup 02:04 19.03.2012

Re: Гледе дактилографије

Инспекција тражи да записници са Наставничких већа буду писани руком. Не прихватају куцано.


Kao što rekoh - inspekcija je jedna veoma zanimljiva pojava u našem društvu... Žali Bože što postoji.
coviax coviax 07:50 19.03.2012

Naiva

Ovo se ne da sve pročitati...
Bio sam godinama član Saveta roditelja i izbegao sam da glumim Servantesovog
junaka,jednostavno družeći se s direktorima škole...Prvoklasni ljudi koji su
i učinili mnogo toga u slabim uslovima...
Bilo je pokušaja da se napadnu vetrenjače,ali je otvorenost direktora onemogućila dalje zaoštravanje-upućen je poziv da dođe i uveri se knjigovodstveno,a i uvidom
u tekući račun i izvode...
S to malo sirotinje koje škole poseduju od izdavanja nekih prostora (obično sportske sale u večernjim časovima)i od donacija-baš i nisu moguće neke veće zloupotrebe...
Otkrivanje velikih afera širi sumnu u sve i svašta...Valja zadržati dobru meru razuma
-šta nije lako jer su pojave zloupotreba i otuđenja postale skoro pravilo u javnom sektoru...
I naravno da je autorka u pravu,ali nema mesta likovanju...Valjalo je da su joj odmah
pružene informacije,kao i drugim članovima Saveta...
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:00 19.03.2012

Re: Naiva

Bilo je pokušaja da se napadnu vetrenjače,ali je otvorenost direktora onemogućila dalje zaoštravanje-upućen je poziv da dođe i uveri se knjigovodstveno,a i uvidom
u tekući račun i izvode...


Svaka čast direktoru koji je otvoren.
Verujem da ima i takvih.
Nisam imala posla s prevelikim brojem škola, tek sa dve, i naišla sam na sve samo ne na otvorenost.

U obe škole su direktorke, na moje zahteve za informacijama, reagovale kao da sam im stavila prst u oko. Ne znam zašto. Ali silina njihovih negativnih reakcija me je prosto zapanjila. Prvo što sam u obe škole tražila bili su Statuti i Poslovnici o radu SR i ŠO. U jednoj školi mi je rečeno: "Nećete dobiti Statut! Može i Dačić da vam bude veza, nećete ga dobiti!" U drugoj su mi dali Statut, rekli da ću Poslovnik o radu SR dobiti na prvoj sednici, a da Poslovnik o radu ŠO ne treba da me zanima, pošto SR svejedno predstavlja "samo savetodavno telo".

Taj stav rukovodstva škole - da su roditelji tek savetodavno telo - poražava. Roditelji u ŠO koji upravlja školom imaju trećinu predstavnika, i s 33,33% glasova odlučuju o radu škole. Ko pročita Statut (ako uspe da ga dobije), to zna. Ko ne pročita, mogu da ga farbaju da su roditelji samo "savetodavci".
grmfrm grmfrm 08:23 19.03.2012

Ludilo birokratije

To je u nasoj zemlji dovedeno skoro do savrsenstva.
Birokrate to je poseban soj ljudi za koje namam nikakav respect.
Trebalo im je samo 60 i kusur godina da se ne radjamo, udajemo/zenimo itd. svakih sest meseci.

Ali to skrivanje informacija koje bi trebalo da budu javno dostupne i pri tom
ti se preti ako zelis da ih nadjes, i usput bivajuci onemogucen na sve nacine da dodjes do istih.

Citat:

"U teoriji, Izveštaj o radu za prethodnu školsku godinu i Plan rada za narednu školsku godinu, trebalo bi da se razmatraju na sednicama Saveta roditelja. Naivni bi pomislili da to jednostavno podrazumeva da škola, kad već proizvede blizu 200 stranica papira na zadatu temu, te papire uz poziv za sednicu na kome će se o tome raspravljati dostavi svim predstavnicima Saveta roditelja, kojih ima po jedan iz svakog odeljenja škole. U praksi, pak, roditeljima je zabranjeno da te papire i dotaknu. Njima se, kao da su mentalno retardirani, na sednici čitaju strogo odabrani delovi Izveštaja i Plana, i naravno da nikakvog suvislog razmatranja tu nema. U zapisnik se slaže bez da se trepne da su roditelji upoznati sa Izveštajem i Planom rada, a da roditelji iste nisu ni omirisali."

Zabranjeno? Mislim how crazy is this?!
Pa nisu oni tamo zbog sebe vec zbog nase dece i treba da je svakog roditelja briga sta se desava u skoli.
Ta zamena prioriteta je jedan od ozbiljnijih problema ove zemlje.
Taj stav da su oni Bogovi to bi im nabio niz grlo koliko nervira, uz cast izuzecima.

To sto si napisala je slika u svim drzavnim institucijama.
Sudstvo, zdavstvo, ekonomija, lokalne samouprave ma samo nastavi spisak.
uros_vozdovac uros_vozdovac 09:31 19.03.2012

Kru vidi

ovde obrati pažnju na zadnje tri strane informatora 2009.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:05 19.03.2012

Re: Kru vidi

uros_vozdovac
ovde obrati pažnju na zadnje tri strane informatora 2009.


Svaka čast, za primer!
Nego... a što za 2009? Kamo za 2011?
Informator bi trebalo, propisano je, ažurirati jednom godišnje.
Nije kritika, nego podsticaj da budete još bolji!
uros_vozdovac uros_vozdovac 10:06 19.03.2012

Re: Kru vidi

Baš se i ja pitam, ali odbor nam je sutra, pa eto prilike...
zemljanin zemljanin 10:42 19.03.2012

Re: Kru vidi

Sve je tačno, nažalost, ali je ipak generalizovano ...

Veliki broj škola ima računare ali je stepen korišćenja istih u svrsi obrazovanja, jednak ili teži nuli. Postavljanje zvanične prezentacije škole, zahteva stručno lice i veliki angažman u smislu ažuriranja podataka i zaštite. To mora raditi ovlašćeno lice ili zaduženo lice koje ima potrebna znanja. Opet, ima škola koje imaju takav kadar ali ne sve. Takođe to lice mora dobiti određenu naknadu za te poslove. Da ne bude zabune, pričamo o ozbiljnom delu tog sajta a ne o dečjim stranama i sl.

Deo oko pisanja rukom Planova i Programa. Ideja takvog sistema je bila u angažovanju učitelja, nastavnika u izradi Plana a ne fotokopiranje i/ili skeniranje i sl. Međutim to jeste birokratski namet jer je svrha uništena jednostavnim beskonačnim prepisivanjem jednog te istog bez individualnog doprinosa. Ovde je veća odgovornost Inspekcije i Ministarstva od same Škole.

Oko sredstava Škola i Direktora. Već X godina su direktori ustvari menadžeri a u situaciji kada škole preživljavaju oni moraju da se dovijaju kako bi obezbedili sredstva. Mislim da je % direktora koji su uključeni u bilo kakvu formu korupcije jako, jako mali. Onaj drugi, nevidljiviji vid malverzacija se više ogleda u dnevnicama i plaćenim putovanjima a to škole naplaćuju od Ministarstva.

Itd. Drugim rečima, mi kao društvo, želimo da se sistem popravi ali potrebno je stvoriti uslove za to. Jedan od ulova jeste Istina a ne prekrajanje podataka. Opet to je problem po vertikali a ne u samim školama.

Oko dostupnosti informacija nema rasprave. To jesu opšti podaci ali mnoge škole i direktori jednostavno nisu u toku sa izmenama i to vide kao "atak" na školu sa "sumnjivim" namerama. Na tome treba istrajati jer to povlači razrešenja u mnogim navedenim problemima organizacije škole.

Ima još toga ali da ne dužim. U svakom slučaju podrška za trud i upornost ali ne treba nikoga razapinjati na prvu loptu. Ukazati na propuste i dati šansu da se oni isprave. Ako toga nema, onda ići i u javnu borbu. Znam da je "popularno" otkrivati nedostatke i javno ih publikovati ali to občino ne rešava problem a roditelji i škole trebaju ići u smeru da problem reše zajednički bez upiranja prstom. Naravno sve ima granicu
uros_vozdovac uros_vozdovac 11:05 19.03.2012

Re: Kru vidi

zemljanin
Sve je tačno, nažalost, ali je ipak generalizovano ...

Veliki broj škola ima računare ali je stepen korišćenja istih u svrsi obrazovanja, jednak ili teži nuli. Postavljanje zvanične prezentacije škole, zahteva stručno lice i veliki angažman u smislu ažuriranja podataka i zaštite. To mora raditi ovlašćeno lice ili zaduženo lice koje ima potrebna znanja. Opet, ima škola koje imaju takav kadar ali ne sve. Takođe to lice mora dobiti određenu naknadu za te poslove. Da ne bude zabune, pričamo o ozbiljnom delu tog sajta a ne o dečjim stranama i sl.Opet dolazimo do kaskanja za vremenom, svaka škola ima profesora informatike, za nekog ko je školovan rad u bilo kom od popularnih endžina za sajtove je banalan. Možda bi bilo rešenje da se informatičarima kao uslov za zapošljavanje i u opisu rtadnoh mesta stavi administriranje sajta, pa se onda ne bi plaćalo naknadno. Baš da vidim ko se ne bi zaposlio jer postoji ovakav uslov.
Druga je stvar što škola iz Čačka koja izbacuje informatičera ne pruža baš zavidno znanje, ali se i to da rešiti.
zemljanin
Sve je tačno, nažalost, ali je ipak generalizovano ...

Deo oko pisanja rukom Planova i Programa. Ideja takvog sistema je bila u angažovanju učitelja, nastavnika u izradi Plana a ne fotokopiranje i/ili skeniranje i sl. Međutim to jeste birokratski namet jer je svrha uništena jednostavnim beskonačnim prepisivanjem jednog te istog bez individualnog doprinosa. Ovde je veća odgovornost Inspekcije i Ministarstva od same Škole.
Da vidim jesam li dobro razumeo, elektronski oblik je lako kopirati copy/paste, i ispada da se na nastavni program utrošilo par sekundi. Da bi nastavnik imao dovoljno radnih sati, teraju ga da prepiše rukom? Jel` to u pitanju?
zemljanin zemljanin 11:30 19.03.2012

Re: Kru vidi

...


Opet, generalno se slažemo ali kada govorimo o gradskim školama. Međutim nisu sve škole takve. Ali da sklonimo sa strane to i da pogledamo koje će to lice da obavlja administriranje. Direktor ne propisuje opis radnog mesta pa ponuđeno rešenje jeste praktično ali se zasniva na dobroj volji i/ili poslušnosti. Imamo i deo oko nadoknade. Ako to nije u opisu radnog mesta onda direktor mora da se "snalazi" kako bi to knjigovodstveno obradio što uzrokuje nedorečenosti ili nelogičnosti u finalnom izveštaju pa smo samo prelili problem. Imamo i pitanje unosa podataka i formiranja stranice ili dokumenta. Neko mora to da odradi i to na računaru. Opet nemaju sve škole potrebnu tehniku za sve a kucanje nije posao administratora. Pretpostavljamo da je sistem uniforman ali tamo gde nije imamo problem. Jednostavnije rečeno, problem postoji ali nije rešiv pojedničano već sistemski a tu dolazimo do Min.Prosvete. Sistemsko rešenje bi moglo biti jedinstveni sajt Min. na kome se vrši upload takvih podataka (recimo).

Da vidim jesam li dobro razumeo, elektronski oblik je lako kopirati copy/paste, i ispada da se na nastavni program utrošilo par sekundi. Da bi nastavnik imao dovoljno radnih sati, teraju ga da prepiše rukom? Jel` to u pitanju?


Ne, nije u pitanju copy/paste niti vreme koje se na to troši. Pisanje rukom datira iz ranijeg perioda i ideja jeste bila na angažovanju u izradi plana tj. individualnom doprinosu pojedinca čime bi se otklonila copy/paste opcija. Ali zbog formalizma sistema to je dovedeno u svoju negaciju i svedeno na prepisivanje bez kreativnosti. Omogućavanje elktronskog dokumenta neće rešiti formalizam samo će skratiti vreme a to nije rešenje. Opet govorimo o sistemskim promenama.

EDIT: Poenta jeste da mi uočimo problem na najnižoj lestvici sistema a to jeste škola. Međutim u sistemu organizacije obrazovanja, problem se rešava od vrha a to jeste posao sistem analitičara. Individualna rešenja su uvek dobrodošla ali su neprimenjiva na sistem jer odražavaju spec. situaciju određne škole.

Mene (kao roditelja), uopšte ne zanima ništa od navedenog već kvalitet nastavnog kadra. To ne znači da ostale stvari nisu važne ali meni nisu najvažnije jer glavnu funkciju škole vidim u znanju koje je odatle izneto to jest na rezultatu školovanja.
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:23 19.03.2012

Re: Kru vidi

Ako to nije u opisu radnog mesta onda direktor mora da se "snalazi" kako bi to knjigovodstveno obradio što uzrokuje nedorečenosti ili nelogičnosti u finalnom izveštaju pa smo samo prelili problem.


Jeste u opisu radnog mesta. Evo linka za tabelu pregleda 40-očasovne radne nedelje svih nastavnika u OŠ "Radoje Domanović" (izuzev učiteljica, tj. nastavnika razredne nastave). Kao što se na osnovu nje da videti, 3,4 sata nedeljno zaračunava se stručnom licu za ažuriranje vebsajta nedeljno. To mu dođe oko 14 sati mesečno. Mislim da je to više nego dovoljno.

Cela poenta i jeste u tome da, ako nemaš pristup Godišnjem planu rada (bilo koje škole, ne neophodno ove iz koje je ova tabela) u kome se nalazi ova tabela, ti ni ne znaš da postoji lice kome je to u opisu radnog mesta, pa onda može direktorka s kojom se družiš da ti priča kako škola nema para da plati stručno lice za ažuriranje vebsajta. Mislim, ne kažem da svaka koja to priča ne priča istinu, nego ti kažem da dostupnost informacijama sprečava "vađenje" na siromaštvo škole u slučajevima u kojima je to neosnovano. Informacija je moć. Kada imaš pravu informaciju, možeš da postavljaš suvisla pitanja, i ne može niko da te farba.

a kucanje nije posao administratora.


Roditelji su mi svedoci, a ušlo je i u zapisnik (sad ću učitam i to, pa turim link) da sam se lično i personalno dobrovoljno javila na sednici Saveta roditelja da za potrebe škole prekucam i emailom im pošaljem sve što im treba. Moja ponuda još uvek stoji. Ne znam zašto imaju otpor da me "iskoriste" kad se već želim angažovati da pomognem - samo da sajt bude prepun informacija.
zemljanin zemljanin 12:53 19.03.2012

Re: Kru vidi

Roditelji su mi svedoci, a ušlo je i u zapisnik (sad ću učitam i to, pa turim link) da sam se lično i personalno dobrovoljno javila na sednici Saveta roditelja da za potrebe škole prekucam i emailom im pošaljem sve što im treba. Moja ponuda još uvek stoji. Ne znam zašto imaju otpor da me "iskoriste" kad se već želim angažovati da pomognem - samo da sajt bude prepun informacija.


Ne bih nikako da ispadnem formalista ali to jeste specifično rešenje. Svaka čast na želji i angažovanju oko tog dela problema ali, ako se slažeš, to jeste privremeno rešenje i specifično za tu školu i tebe kao roditelja. Moram da dodam i onaj deo oko samog postupka. Da li ćeš ti, raditi taj posao kao daktilograf (unos teksta bez interesa za sadržaj) ili i kao osoba u Školskom odboru. Preciznije da li ćeš povremeno stopirati unos kako bi razjasnila određene nelogičnosti kojih sigurno ima. Dodatno je tu i pitanje standarda korišćenja tekst procesora i kompatibilnosti. Da li će to biti PDF dokumenat koji se preuzima ili Word dokument ili web stranica, baza podataka itd., ko će raditi korekturu teksta (odgovornost za tačnost unosa), štampanje i sl. da ne spominjem licencirani softver. Šta će škola raditi kada ti više nisi u Odboru ?

Znači jeste dobro i pozitivno je angažovanje i želja ali se svodi na određenu školu a da bi bilo sistemsko rešenje moraju se definisati standardi koji su isti oni koji tebi/meni/nama omogućavaju dostupnost tih podataka.
uros_vozdovac uros_vozdovac 13:01 19.03.2012

Re: Kru vidi

zemljanin
...


a kucanje nije posao administratora.


E sad, pazi ovako, ja znam nekoliko desetina web administratora, možda i 100. Svaki od njih bi se zapanjio kad bi pročitao da kucanje nije posao administratora, a još bi se više njihovi klijenti zapanjili. Nego šta je onda posao administratora nego kucanje sadržaja, majkumu? Pa samo ime kaže, administrira sadržaj, a kako nego kucanjem?
Kako neke banalne stvari postanu problem čim ti je država poslodovac, pa svaki od klijenata bi motkom najurio bilo kog web administratora na ovakvu primedbu u realnom životu.
Kako je to uopšte moguće?
zemljanin zemljanin 13:27 19.03.2012

Re: Kru vidi

uros_vozdovac


Administrator nije daktilograf. Jedno je unos par stranica a drugo je unos obimnog teksta. Profesionalni daktilograf unosi oko ~50 stranica dnevno, administrator može uneti ~10 stranica (8 sati radnog vremena) pri tome ne radeći ništa drugo. Administrator nije ni korektor da ispravlja slovne greške pri kucanju itd.

To što neki ljudi spremno rade i posao koji nije u njihovoj nadležnosti je totalno drugo pitanje (govorim o masivnom unosu teksta). Verovatno ume i može da menja i pregorele sijalice ali opet to nije u opisu njegovog posla. Ako radiš u određenoj firmi, posao mora imati svoju specifikaciju inače si potrčko. Znam da ljudi, zbog egzistencije, spremno rade sve što im se kaže ali to ne znači da tako treba.
Imao sam priliku da radim kao web/sistem administrator pri UN (u Srbiji) pre nn godina i za svo to vreme nisam nikada uneo niti je bilo u opisu mog posla, tekst duži od stranice. Mogao bih da spomenem i ISO standarde ali bi otišli totalno van teme.

A da skeniramo?


LOL- Da bi se skeniralo neko mora prvo da otkuca.

* Uopšte nisam protivnik niti podmećem nogu promenama ili inicijativama. Svi moji komentari su usmereni na preskakanje improvizacija i spec. rešenja jer ako želimo bolji sistem moramo vršiti pritisak na vrh i sagledavati gde zaista leži problem a šta su posledice. Improvizacije donose trenutna rešenja a ne sistemska.
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:31 19.03.2012

Re: Kru vidi

Administrator nije daktilograf. Jedno je unos par stranica a drugo je unos obimnog teksta. Profesionalni daktilograf unosi oko ~50 stranica dnevno, administrator može uneti ~10 stranica (8 sati radnog vremena) pri tome ne radeći ništa drugo. Administrator nije ni korektor da ispravlja slovne greške pri kucanju itd.


A da skeniramo?

Ajde molim te, ne bilo ti teško, klikni na ovo pa mi reci: šta zamišljaš da je u opisu radnog mesta onog jednog navedenog administrativnog radnika sa srednjom stručnom spremom? Ja nekako zamišljam da u njega spadaju i kucanje i skeniranje...
Krugolina Borup Krugolina Borup 13:46 19.03.2012

Re: Kru vidi

LOL- Da bi se skeniralo neko mora prvo da otkuca.Slažem se. Mada može da se skenira i ono što je rukom pisano. Mada je blam.
Ali, što se tiče Izveštaja o radu škole i Godišnjeg plana rada, u principu to kucanje se rešava veoma lako. Izveštaj se, na primer, sastoji od pojedinačnih izveštaja koje pišu razna razredna i stručna veća, komisije i timovi, pa se onda sve to sklopi u taj jedan Izveštaj o radu škole. Što će reći - glavnokomandujući svakog veća, komisije i tima piše izveštaj. I dok ga piše, valjda ga pobogu kuca na kompjuteru, a ne piše rukom? U suprotnom, kako može da bude nastavnik/učitelj u školi, ako ne zna da koristi kompjuter?

I kad tako lepo otkuca na kompjuteru, pošalje izveštaj kome treba na "sklepavanje" tog generalnog Izveštaja. I mirna Bačka.
zemljanin zemljanin 14:00 19.03.2012

Re: Kru vidi

I kad tako lepo otkuca na kompjuteru, pošalje izveštaj javascript:;kome treba na "sklepavanje" tog generalnog Izveštaja. I mirna Bačka.


Ma slažemo se mi oko mnogo toga. Koren nekog blagog nerazumevanja je u generalizaciji jer, verovali ili ne, nemaju sve škole potrebna sredstva niti kadrove za takav pristup. Specifična škola/e o kojima ti pričaš su prilično osposobljene. Sistemsko rešenje (primera radi) je da određeni dokument mora biti dostupan u pismenoj formi sa zaglavljem i oznakom škole. Specifična rešenja onda nisu dovedena u pitanje jer sistem ne definiše postupak izrade papirnog dokumenta što znači da može biti otkucan na pisaćoj mašini i/ili računaru u formi PDF, TXT, DOC itd. Na taj način sistem usaglašava specifičnosti pojednih subjekata.

Pogledao link i evo konkretno. Pitanje opisa posla je direktno povezano sa društvom. Baba i deda ne mogu da ti čuvaju decu u Švedskoj. Mogu ali onda nemaju pravo na penziju. Decu mogu čuvati samo oni kojima je to u opisu posla. Povećavaš zaposlenost i ukupnu brigu o društvu a valjda bi trebalo da težimo švedskom standardu.
uros_vozdovac uros_vozdovac 14:05 19.03.2012

Re: Kru vidi

Baš odosmo u off, pa da završavamo, samo postavljanje prezentacije je relativno obiman posao, ali školski sajtovi su mali, nemaju u proseku više od par desetina stranica, sa sve fotografijama, prosečan administrator ga uradi za dan/dva.
A dodavanja sadržaja maksimalno stranica/dve nedeljno, ova moja deca iz zajednice to rade za par hiljada mesečno.
I od kraja godine neće moći .doc nego samo .odt .odf ili .pdf

Ne možete da zamislite koliko me to veseli
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:21 19.03.2012

Re: Kru vidi

Ma slažemo se mi oko mnogo toga. Koren nekog blagog nerazumevanja je u generalizaciji jer, verovali ili ne, nemaju sve škole potrebna sredstva niti kadrove za takav pristup. Specifična škola/e o kojima ti pričaš su prilično osposobljene. Sistemsko rešenje (primera radi) je da određeni dokument mora biti dostupan u pismenoj formi sa zaglavljem i oznakom škole. Specifična rešenja onda nisu dovedena u pitanje jer sistem ne definiše postupak izrade papirnog dokumenta što znači da može biti otkucan na pisaćoj mašini i/ili računaru u formi PDF, TXT, DOC itd. Na taj način sistem usaglašava specifičnosti pojednih subjekata.


Ma, vidim i ja da se slažemo.
Što se generalizacije tiče... vidi, slažem se potpuno da škole u Beogradu raspolažu većim sredstvima i resursima nego druge škole. Ono što želim da ilustrujem primerima dve škole s kojima sam imala posla jeste, pretpostavljam, da i kad škole imaju resurse - ne koriste ih, ili ih ne koriste na pravi način. Tj. ne verujem da je toliko pitanje imanja/nemanja, koliko je pitanje volje.

Slažem se sve oko sistemskog rešenja, i to ostavljam zvaničnicima da mulaju, nadajući se da moja zapažanja, a i komentari ostalih blogera, mogu da pruže korisne informacije onima koji donose propise i standarde, a koji nemaju uvida u to kako roditelji doživljavaju stanje stvari u školama.
Jukie Jukie 14:27 19.03.2012

Wow radna nedelja

Krugolina Borup
Evo linka za tabelu pregleda 40-očasovne radne nedelje svih nastavnika u OŠ "Radoje Domanović".

Evo zamišljam se na mestu koleginice koja predaje sa nepunim radnim vremenom i ima 9.5 časova plaćene redovne nastave nedeljno... da se kladimo da odradi i tih neplaćenih pola časa? Onda joj ne plaćaju nijedan čas dodatne ni dopunske nastave koje verovatno drži ako ima pet odeljenja. Plaćaju joj trećinu časa pripreme po času držanja nastave, a drugoj koleginici polovinu. Navodno ne mora da vodi dokumentaciju (naravno da mora). Navodno ne mora da se stručno usavršava (naravno da mora). Na svu sreću ne mora i da sarađuje sa školama na Kosovu* (???).
Hansel Hansel 20:02 19.03.2012

Re: Kru vidi

zemljanin
Mogu ali onda nemaju pravo na penziju. Decu mogu čuvati samo oni kojima je to u opisu posla. Povećavaš zaposlenost i ukupnu brigu o društvu a valjda bi trebalo da težimo švedskom standardu.

E, zemo , ovde se ne slažemo (znam da je bilo usput pomenuto, ali moram da reagujem) - ne bih baš težio švedskom standardu "u njegovoj sveukupnosti" - odakle državi pravo da se meša u odluku ko će da mi čuva decu, ako je taj mentalno zdrav? Svaka država izgleda ima svoje deformacije, a ovo nije jedina švedska deformacija...
zemljanin zemljanin 20:30 19.03.2012

Re: Kru vidi

Hansel
E, zemo , ovde se ne slažemo (znam da je bilo usput pomenuto, ali moram da reagujem) - ne bih baš težio švedskom standardu "u njegovoj sveukupnosti" - odakle državi pravo da se meša u odluku ko će da mi čuva decu, ako je taj mentalno zdrav? Svaka država izgleda ima svoje deformacije, a ovo nije jedina švedska deformacija...


gde si van-zemaljac

Njihov sistem i stav jeste baziran na zdravoj logici. Niko ne brani baki/deki da pričuvaju decu na par dana ali ne i da ih čuvaju stalno dok im roditelji rade. Ako to rade onda se ocenjuje da li imaju potrebne kvalifikacije i da li su fizički/mentalno sposobni i da li su penzionisani.

Ukoliko ispunjavaju uslove o sposobnostima (nije rigorozan uslov) onda imaju pravo da se njihova penzija stavi na mirovanje a da od države/roditelja dobijaju nadokandu za čuvanje dece. Ali ne mogu da primaju penziju i da čuvaju decu. Razlog je vrlo jasan, država ima projekcije zanimanja i želi da sav sposoban kadar ima i zaposlenje. Ako svi počnu da dovode roditelje da im čuvaju decu, hiljade stručno osposobljenih osoba ostaće bez posla.

Na taj način, penzioneri uživaju u svojim primanjima i u društvu unuka ali im to ne može i nije obaveza. Sa druge strane deca dobijaju maksimalno podobno okruženje za mentalno/fizički razvoj. Da dodam i deo koji jeste važan a to je briga države za decu. Država vodi evidenciju o deci i roditeljima. Ako podaci govore o tome da roditelji rade a deca nisu u vrtiću ili nije angažovana određena služba za čuvanje. odmah dolazi "inspekcija" da sazna šta se dešava i ko je odgovoran za decu. Roditelji moraju da prijave ko je zadužen za decu kad su oni na poslu pa se time faktički svaka malverzacija svodi na minimum.

Znam da je krajnje drastičan primer ali je dobar u smislu otrežnjenja ljudi od navike da rade sve što im neko kaže, bez da im je to opis posla. Iako svi krive poslodavce, veliki udeo u takvoj praksi čine baš zaposleni sa stavom "znam ja to i nije mi teško", čime bukvalno, navikavaju nadređenog na svoju multipraktičnost. Zatim ogorčeno i javno kritikuju sistem koji svakodnevno, privatno, upražnjavaju.

EDIT: škola, škola, škola ... evo tri puta sam u tekstu spomenuo školu pa Krugolina ne može da nas banuje zbog off-ovanja teme, barem formalno
BigBadWolf BigBadWolf 22:20 19.03.2012

Re: Kru vidi

Svaka skola ima informaticara.
Svaka skola ima racunar.
Svaka skola ima internet konekciju.

Zasto je problem da se

a) napravi template u dzumli ili cemu vec i podeli skolama sa detaljnim uputstvom za popunjavanje istog i upload na server?

b) informaticarima umesto saradnje sa roditeljima ili neke druge aktivnosti u okviru 40 satne nedelje ubaci jedan sat odrzavanja skolskog sajta?

Jukie Jukie 23:24 19.03.2012

Re: Kru vidi

BigBadWolf
Svaka skola ima informaticara.Svaka skola ima racunar.Svaka skola ima internet konekciju.Zasto je problem da se a) napravi template u dzumli ili cemu vec i podeli skolama sa detaljnim uputstvom za popunjavanje istog i upload na server?b) informaticarima umesto saradnje sa roditeljima ili neke druge aktivnosti u okviru 40 satne nedelje ubaci jedan sat odrzavanja skolskog sajta?

Ja sam razumeo da neke škole po Srbiji nemaju ni struju, a nekima nisu mogli da uvedu internet kad su onomad "svuda" uvodili zato što jednostavno nije moglo tamo da se uvede.

BTW do sada sam zaboravio šta sve treba da bude u tom templateu

A saradnju sa roditeljima moraš da imaš jer roditelji imaju pravo da se raspitaju lično o napredovanju svog deteta.
A inače ne vidim zašto u tabeli postoji stavka o saradnji sa školama sa Kosova. Zašto nije saradnja sa školama iz Bačke ili iz Stalaća?

uninamama uninamama 08:56 20.03.2012

Re: Kru vidi

Jeste u opisu radnog mesta. Evo linka za tabelu pregleda 40-očasovne radne nedelje svih nastavnika u OŠ "Radoje Domanović" (izuzev učiteljica, tj. nastavnika razredne nastave). Kao što se na osnovu nje da videti, 3,4 sata nedeljno zaračunava se stručnom licu za ažuriranje vebsajta nedeljno. To mu dođe oko 14 sati mesečno. Mislim da je to više nego dovoljno.

Joj... Pa to je u pogrešnom delu tabele! Prvo, posao sređivanja školskog sajta ne postoji u pravilniku o strukturi 40-časovne radne nedelje, ali postoje neke druge stvari pod koje se to može staviti. Međutim - u ovoj tabeli se vidi da se 40 radnih sati računa kao 24+16. To je zato što moramo imati 24 sata direktnog rada sa decom i 16 sati ostalih poslova. Sređivanje sajta su ostali poslovi!
A šta su one slobodne aktivnosti i zašto imaju fond veći od 1? Zna li neko?
I jeste li sigurni da hor vežba 4,2 sata nedeljno?!?
Onaj mentorski rad mora biti bar 1, kako zamišljaju da odrade u 30ak radnih nedelja samo 24 časa sedenja na časovima kandidata sa pola sata nedeljno? A o konsultacijama da ne pričamo! I šta će taj pripravnik da nauči?!?
Posebna priča je što postoji komisija za knjige i saradnju sa školama Kosova, a nema recimo tima za prevenciju nasilja, tima za samovrednovanje, tima za razvojni plan, tima za planiranje stručnog usavršavanja, ljudi koji popunjavaju opšte podatke u e-dnevniku koji, koliko shvatam imaju, ...

Sve ovo što sam navela je normalno, jer u tih 40 radnih sati nema dovoljno mesta da se odradi sve što ministarstvo traži. I, bilo bi zanimljivo napraviti anketu i proveriti koliki procenat nastavnika uopšte zna šta im piše u rešenjima o 40-časovnoj radnoj nedelji! Bojim se da je manji od 50%... Kao i za pitanje šta sadrži Školski program, Plan rada škole, Razvojni plan, Izveštaj o radu škole
Jukie Jukie 09:59 20.03.2012

Re: Kru vidi

uninamama
bilo bi zanimljivo napraviti anketu i proveriti koliki procenat nastavnika uopšte zna šta im piše u rešenjima o 40-časovnoj radnoj nedelji! Bojim se da je manji od 50%... Kao i za pitanje šta sadrži Školski program, Plan rada škole, Razvojni plan, Izveštaj o radu škole

Meni su to rešenje dali tek kada sam već radio nekoliko nedelja. Do tada vidiš raspored časova i tabelu plana i programa i improvizuješ... Očigledno je da su časovi neke aktivnosti retroaktivno izračunati da se slažu sa ukupnim fondom časova (18.6 časova rada sa učenicima nedeljno? 3.8 časova planiranja? To je kao kada ti u nekim svojim knjigama napišu da si zaradio 38.256 dinara honorara, vamo odbitak, tamo odbitak, uplatiće ti 25.000 koliko ste se i dogovorili)
vladaxy vladaxy 10:00 20.03.2012

Re: Kru vidi

BigBadWolf
Svaka skola ima informaticara.
Svaka skola ima racunar.
Svaka skola ima internet konekciju.


Misliš na ove škole?

Polovina škola u Srbiji nema adekvatne toalete. Razvaljena vrata, odlepljene pločice, pokidane česme, išarani i prljavi zidovi, bez sapuna i ubrusa - ovakva slika realnost je u mnogim osnovnim i srednjim školama. Najgore je stanje u seoskim sredinama, gde u skoro 1.000 školskih objekata deca koriste poljske čučavce, koji samo što se ne sruše.

Narodna kancelarija predsednika republike pokrenula je pre četiri godine akciju “Domaći zadatak za sve nas” i pokušala da reši ovaj problem. Skenirana je situacija na terenu i došlo se do podatka da u 1.100 školskih objekata ne postoje toaleti, već da 25.000 učenika, učitelja i nastavnika koristi poljski WC. U akciji koja je trajala godinu i po dana u 76 osnovnih škola izgrađeni su mokri čvorovi.

Od kada je akcija prestala, polovinom 2008. godine, skoro da ništa nije urađeno u rešavanju ovog problema. Za učenika onih škola do kojih pomoć Narodne kancelarije nije stigla higijenski uslovi dodatno su pogoršani.

- Ovakvo stanje toaleta po školama je kulturna sramota cele Srbije. Za čučavce se donosi voda u kanisterima da se ispiraju - kaže Ivan Ivić, profesor Univerziteta i jedan od autora knjige “Optimizacija mreža škola”.


Roditelji te dece razmišljaju samo kako da im se deca ne zaraze, kakvi crni planovi rada, finansijski izveštaji i internet..

Off: za godinu i po dana 76 toaleta.
mlatisa mlatisa 10:05 20.03.2012

Re: Kru vidi

Pitam se šta bi poverenik rekao na javno objavljivanje ove liste nastavnika za školu R. Domanović!? Da li je dobijena saglasnost za objavljivanje?
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:21 20.03.2012

Re: Kru vidi

Pitam se šta bi poverenik rekao na javno objavljivanje ove liste nastavnika za školu R. Domanović!? Da li je dobijena saglasnost za objavljivanje?


Dragi Mlatisa, za objavljivanje ovakvih stvari ne treba ničija saglasnost, pa ni Poverenika. Zašto ti misliš da je potrebna?
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:32 20.03.2012

Re: Kru vidi

Sve ovo što sam navela je normalno, jer u tih 40 radnih sati nema dovoljno mesta da se odradi sve što ministarstvo traži. I, bilo bi zanimljivo napraviti anketu i proveriti koliki procenat nastavnika uopšte zna šta im piše u rešenjima o 40-časovnoj radnoj nedelji! Bojim se da je manji od 50%... Kao i za pitanje šta sadrži Školski program, Plan rada škole, Razvojni plan, Izveštaj o radu škole


Živa istina.
Razno-razni nastavnici koje imam među poznanicima, rodbinom i prijateljima kažu mi da ni oni nikad ne vide ništa od tih papira, čak ni kada ih traže. Jedna mi je čak rekla da ne uspeva da dobije ni deo Godišnjeg plana rada koji se odnosi na njen posao, pa ne zna ni šta treba da radi.
Krugolina Borup Krugolina Borup 11:35 20.03.2012

Re: Kru vidi

Prvo, posao sređivanja školskog sajta ne postoji u pravilniku o strukturi 40-časovne radne nedelje, ali postoje neke druge stvari pod koje se to može staviti.


E, a jel' imaš ti taj pravilnik, ili se možda može negde na netu naći?
Krugolina Borup Krugolina Borup 12:03 20.03.2012

Re: Kru vidi

Polovina škola u Srbiji nema adekvatne toalete.


Problem toaleta u tim školama izuzetno je lako rešiti, nego... nema volje da se to reši.
Evo na primer, malo ko zna da se školske prostorije ne smeju izdavati bez saglasnosti Republičke direkcije za imovinu. A ako škola dobije tu saglasnost, onda je u obavezi da sav prihod od iznajmljivanja sala uplaćuje u budžet.
Naravno, nijedna škola to ne želi da radi, ako ne može da direktno ostvaruje prihod od iznajmljivanja prostorija, neće ni da ih iznajmljuje, jel'.
Zato u praksi postoji prećutan dogovor između škola, Ministarstva, Inspekcije i pomenute direkcije, da škola MORA Direkciji da uputi zahtev za izdavanje saglasnosti, i čim to uradi, može da iznajmljuje sale.
Direkcija, s druge strane, saglasnost nikad ne pošalje.
Ali, ako Inspekcija dođe u školu i kaže: "Gde vam je saglasnost Direkcije?", škola kaže: "Mi smo tražili saglasnost, ali je nikad nismo dobili."
I mirna Bačka.

Pitam: šta bi falilo dobrostojećim školama po Beogradu da se pobratime sa tim školama koje ni toalete nemaju, pa da prihode od iznajmljivanja prostorija upute kao pomoć pobratimljenoj školi?

Meni bi to bilo mnogo logičnije od, recimo, pobratimljenja koje je napravila OŠ "Mladost" iz Novog Beograda sa OŠ "Mladost" iz Vršca, te im kao poklon kupila "plastificirano porodično stablo", cirka 63.000,00 dinara.

Još kad bi mi neko objasnio šta je to "plastificirano porodično stablo" škole, bila bih mu zahvalna.
mlatisa mlatisa 14:04 20.03.2012

Re: Kru vidi

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI,
Član 8, stav 1 kaže da Obrada nije dozvoljena ako:
1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez
zakonskog ovlašćenja;

Meni je svejedno, ali vidim da se ovde često pozivaju na zakone.
Krugolina Borup Krugolina Borup 14:09 20.03.2012

Re: Kru vidi

fizičko lice


Nije ovde reč o fizičkim, već o službenim licima.

Imena učenika, na primer, koja se javljaju po zapisnicima sa sednica Nastavničkog veća - ona moraju da se "zatamne" u ovim dokumentima. Oni su fizička lica, njihova privatnost se mora zaštititi.

Zaposleni u školi su službena lica. Njihov rad, posao koji obavljaju - s obzirom da su javna ustanova i finansiraju se iz budžeta - nikako ne potpadaju pod "privatnost". Nema ničeg privatnog u poslu koji obavljaju. To je javni posao.

uninamama uninamama 08:25 21.03.2012

Re: Kru vidi

Krugolina Borup

E, a jel' imaš ti taj pravilnik, ili se možda može negde na netu naći?

Može se svašta naći na sajtu ministarstva http://www.mpn.gov.rs/sjavascript:;ajt/page.php?page=201
Ja imam za srednju školu i skinula sam odatle... Ali, evo sad gledam i adekvatan pravilnik za osnovnu školu ne vidim... Inače, često nema tih stvari kad ti trebaju - kao novi pravilnik o stručnom usavršavanju, na primer.Ovaj što stoji ne važi više...
sneza.lazarevic sneza.lazarevic 10:22 21.03.2012

Re: Kru vidi

uninamama
Krugolina Borup

E, a jel' imaš ti taj pravilnik, ili se možda može negde na netu naći?

Evo, ima ovde, nadam se da je važeći.
Krugolina Borup Krugolina Borup 10:36 21.03.2012

Re: Kru vidi

HVALA!
rade.radumilo rade.radumilo 12:30 19.03.2012

Pogrešna premisa

Cilj vlasti nije da iskoreni takve pojave. Ministri i poslanici i njihovi timovi zavise od podrške opštinskih odbora stranaka, a tamo sede članovi koje treba kupiti:
- Direktorskim mestom u nekoj javnoj ustanovi.
- Zaposlenjem u istoj za druge članove i njihove familije.
- Gledanjem kroz prste za razne "nepravilnosti" u poslovnim knjigama drugova članova.
- itd. itbl.
Stvari su dodatno otežane što je pokojni Đinđić pokrenuo talas privatizacije, pa time smanjio broj feuda koji se mogu podeliti, mada evo njegovo visočanstvo otkupljuje nazad neke bitnije.

vladaxy vladaxy 13:15 19.03.2012

Uzaludno trošenje energije

naroz naroz 13:51 19.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

kru samo napred to je nacin kako se menjaju stvari nabolje, a ima onih sa kojima je uzaludno razgovarati jer njih interesuje samo njihova sekta.
vladaxy vladaxy 15:51 19.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

naroz
kru samo napred to je nacin kako se menjaju stvari nabolje, a ima onih sa kojima je uzaludno razgovarati jer njih interesuje samo njihova sekta.


Sam obrazovni sistem je jako loš, tako da je ispravljanje nečeg u startu lošeg trošenje energije. Ali OK, to je njen izbor.

Što se grbo rodi, ni vrijeme ne ispravi
apach92 apach92 16:04 19.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

vladaxy

Sam obrazovni sistem je jako loš, tako da je ispravljanje nečeg u startu lošeg trošenje energije. Ali OK, to je njen izbor.Što se grbo rodi, ni vrijeme ne ispravi


pa imajuci u vidu koliko je stvari u Srbistanu od starta postavljeno lose ovde ne treba trositi energiju na bilo sta.

Da je tako, ovde bi onda iskljucivo ziveli clankoviti crvi. Srecom jos uvek povremeno nabasas i na poneko uporno ljudsko bice.
Krugolina Borup Krugolina Borup 16:22 19.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

Sam obrazovni sistem je jako loš, tako da je ispravljanje nečeg u startu lošeg trošenje energije.


Sedmi put čitam, što u sebi što na glas, i obrni-okreni, ne mogu da shvatim da iko može da ima ovakav stav.
Ali, ok, tvoj izbor.

Što se grbo rodi, ni vrijeme ne ispravi


Right back at ya'
vladaxy vladaxy 14:52 20.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

Krugolina Borup
Right back at ya'


Ali te u potpunosti podržavam. Volim kad neko maltretira državne službenike i tera ih da rade svoj posao, samo što ja nemam volje i energije da se mlatim sa tim.
Krugolina Borup Krugolina Borup 15:25 20.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

samo što ja nemam volje i energije da se mlatim sa tim.


Potpuno razumem da ti nemaš volje i energije, a mogu da se potrudim da pokušam da razumem i da ne razumeš one koji imaju. Kad bi svi uvek sve razumeli na isti način, ovaj svet bi bio mnogo dosadno mesto za život.
vladaxy vladaxy 15:44 20.03.2012

Re: Uzaludno trošenje energije

Kad bi svi uvek sve razumeli na isti način, ovaj svet bi bio mnogo dosadno mesto za život.


sanda.arizan sanda.arizan 18:52 19.03.2012

.

Jedan lud roditelj po školi bio bi dovoljan je da zatalasa mrtvo more našeg školstva, nego pitanje je... ima li toliko ludih u ovoj zemlji? Ima li dovoljno onih koji u objavljivanju informacija od javnog značaja vide korak napred u našem školstvu, i spremni su da daju svoj doprinos u tome?

Ako nema - prvi koji digne glas protiv školstva u Srbiji - magarac!


Odgovor na ova tvoja pitanja i sama znaš. A ovo sa magarcem je tačno.

Mislim da našem narodu odgovara ovakvo stanje u društvu. Nije mu prijatno-ali mu tako odgovara. Sav javašluk, sva bahatost i oholost vlasti mu smetaju, ali narodu više odgovara da ćuti i trpi, nego da uloži napor i da nešto menja. Jer je napor pri menjanju veći od napora pri trpljenju.

Zato što naš narod (bar ovaj naraštaj) ne zna za slobodu. Naučen je da sve vidi, ali da ćuti i trpi. Žalosno, ali mislim da je tako.

A ljudima koji nešto pokušavaju da promene, kao ti, ostaje da zbog sopstvene savesti istrajavaju u tome i da se Bogu mole da okolina reši da se ''uspravi'' i kaže da je dosta bilo.

Pa ko koliko izdrži...

bgbgbg bgbgbg 12:35 20.03.2012

Glede naseg skolstva

Vi's, Kru, ja sam jos jedna luda roditeljica koja, na zalost, nece docekati ni da se stvari upristoje, a kamoli drasticno poboljsaju u nasem skolstvu, obzirom da mi je dete vec u srednjoj skoli. Rekoh - luda, obzirom da sam jedna od retkih koja povremeno zestoko dize glas, ili se barem javno usprotivi kojekakvim nepravilnostima u skoli, ali - skoro da je dzaba. Od osnovne preko srednje, ne zna se koja je veci rasadnik strucnog 'otpada', neradnika i ostalih kategorija koje, u bilo kojoj normalnoj zemlji, ne bi smele nogom da kroce u obrazovni sistem. I oni su sami toga svesni ali se cvrsto drze unutar kolektiva, a roditelji NECE DA SE UDRUZUJU RADI OPSTEG DOBRA, iako svi (a najpre nasa deca) trpimo iste posledice. Nema nikakve ni unutrasnje ni spoljne kontrole kvaliteta rada unutar skola, svaki nastavnik ima apsolutnu autonomiju da radi sta, koliko i kako hoce, a tako se i ponasaju. Kada bi bar 10% roditelja malo pogledalo nesto po netu, pa procitalo Zakon o osnovama obrazovanja, Pravilnik o ocenjivanju i slicna podzakonska akta, pa u skladu sa tim i postupilo, stvari bi se vrlo brzo pocele da pomeraju. Ovako se svodi na pojedinca - magarca i njegove usamljene akcije, sto ti je sigurno odlicno poznato.
A nastavnom osoblju koje je nezadovoljno platom od (otprilike) 45,000 i svim benefitima drzavne sluzbe (samo da pomenem godisnji odmor od mesec dana od Nove godine na ovamo, cime vecina ostalih zaposlenih ne moze da se pohvali ni na dvogodisnjem nivou!), porucila bih da, ili traze bolje placeni posao na nekom drugom mestu, ili probaju samo mesec dana da rade kod privatnika ili u nekoj stranoj kompaniji za manju platu, bez bolovanja i odmora. Mislim, cisto da steknu neku perspektivu gde su i sta su.
Imala bih jos toliko toga na ovu temu, ali ovoliko za pocetak.
vladaxy vladaxy 12:47 20.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

A nastavnom osoblju koje je nezadovoljno platom od (otprilike) 45,000 i svim benefitima drzavne sluzbe (samo da pomenem godisnji odmor od mesec dana od Nove godine na ovamo, cime vecina ostalih zaposlenih ne moze da se pohvali ni na dvogodisnjem nivou!), porucila bih da, ili traze bolje placeni posao na nekom drugom mestu, ili probaju samo mesec dana da rade kod privatnika ili u nekoj stranoj kompaniji za manju platu, bez bolovanja i odmora. Mislim, cisto da steknu neku perspektivu gde su i sta su.


Znaju oni odlično gde su i zato su i takvi kakvi su. Uzmu tu 45.000, pa onda od privatnih časova (na koje jedni drugima upućuju decu) još toliko, i svima lepo. Odgovornost NULA, malo dnevnice od ekskurzije, malo neki udžbenik, skupi se tu fina lova. Uz toliki godišnji odmor KO JE LUD DA NAPUŠTA TAKAV POSAO GDE JOŠ I NEMA GAZDU?
Jukie Jukie 13:16 20.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

vladaxy
malo dnevnice od ekskurzije

Koliko često vaša deca idu na ekskurzije? Nekako sam bio pod utiskom da je to samo par dana godišnje i da to nije redovan i pouzdan izvor prihoda

vladaxy vladaxy 13:26 20.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

Koliko često vaša deca idu na ekskurzije? Nekako sam bio pod utiskom da je to samo par dana godišnje i da to nije redovan i pouzdan izvor prihoda


Ja moje dete nisam pustio na ekskurziju, igrom slučaja znam koliko šta otprilike košta, pa kad sam video koliko se ugrađuju a šta nude, rekao sam da nema šansi da ide. Takođe ne plaćam ništa što traže (đački dinar, obezbeđenje i sotale gluposti), jer je po ustavu osnovno obrazovanje obavezno i BESPLATNO. Prošle godine celo odeljenje nije išlo, jer se prijavilo malo roditelja.

Od ostalih prihoda tu su privatni časovi, u višim razredima i prodavanje ocena (ne mislim da svi to rade) itd...


uninamama uninamama 08:56 21.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

A nastavnom osoblju koje je nezadovoljno platom od (otprilike) 45,000 i svim benefitima drzavne sluzbe (samo da pomenem godisnji odmor od mesec dana od Nove godine na ovamo, cime vecina ostalih zaposlenih ne moze da se pohvali ni na dvogodisnjem nivou!), porucila bih da, ili traze bolje placeni posao na nekom drugom mestu, ili probaju samo mesec dana da rade kod privatnika ili u nekoj stranoj kompaniji za manju platu, bez bolovanja i odmora. Mislim, cisto da steknu neku perspektivu gde su i sta su.


Evo već pola sata blenem u tekst i vičem sebi: Nemoj, nemoj, pusti je, ne zna o čemu priča, pa ne mora svaki roditelj da zna da mi radimo za vreme raspusta ...
Al, ne mogu da izdržim. Raspust je za đake. Mi nemamo raspust. Mi imamo godišnji odmor. Tačno onoliki koliki propisuje Posebni Kolektivni Ugovor. Da ne kažem da većina nas, pošto u stvari volimo svoj posao i za vreme tog godišnjeg odmora radi na planiranju nastave i stručnom usavršavanju.
Jeste, imali smo one dve nedelje, bolje da nismo, jer ćemo sve to i mi i deca morati da nadoknadimo.
Videli ste gore, u strukturi radne nedelje kolicni deo našeg posla je u stvari plaćen. Sve ostalo radimo zato što smo poblesavili, pa brinemo za tu decu više od njih samih (a i nekih, doduše retkih, roditelja). Pogledajte samo koliko je dopunske nastave predviđeno nastavnicima - jedan čas nedeljno. Pa ja nikada nisam imala dopunsku u trajanju jednog časa - uvek bar dva, a nekad zaglavim i po tri sata, kad su đaci raspoloženi (jer to treba maksimalno iskoristiti). Sad, to sve puta tri predmeta za koja je potrebna dopunska i već imam 5 časova samo za koje uopšte nisam plaćena. Vođenje dokumentacije pola sata nedeljno?!? Pa samo dok pozoveš sve roditelje i izmoliš ih da ispune svoju obavezu slanja opravdanja po deci, pa dok to dočekaš, pa dok sabereš... pola sata?!? Možda - kad ne bih pravdala ništa što nema opravdanje, pa kad im stigne telegram sa 21-32 neopravdana odjednom da se traumiraju bezveze. Inače - brojanje izostanaka nije jedina stvar koju treba popuniti. Skoro svaka pojedina stavka koju popunjavamo traži bar 15 minuta, a ima ih...
Pa onda se zabrineš da će dete pasti godinu jer ima 8 negativnih ocena, da ga roditelji gube iz vida, jer mu je važnije da ode na sastanke nekih udruženja nego da dođe u školu, a roditelj odgovori: "Samo zato ste me zvali? Ne ide u školu, pa dobro - opravdaćemo. Ima jedinice - popraviće. Odgovara nastavnicima, stalno je kod ppslužbe umesto na času - to je vaš problem. Ne drogira se, nikoga nije prebio, šta hoćete?"
Ili: "Strašno, moramo nešto da uradimo. U školu mora da se ide, mora da se uči, ... Nego, znate, on se malo zaljubio i vodi devojku sutra na Avalu, pa neće doći u školu."
Dođite Vi da, ne mesec dana, samo tri dana radite sa mnom sve što ja radim! Pa onda da Vas pitam!
vladaxy vladaxy 11:22 21.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

Dođite Vi da, ne mesec dana, samo tri dana radite sa mnom sve što ja radim! Pa onda da Vas pitam!


ili traze bolje placeni posao na nekom drugom mestu
zemljanin zemljanin 12:50 21.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

Pa ja nikada nisam imala dopunsku u trajanju jednog časa - uvek bar dva, a nekad zaglavim i po tri sata, kad su đaci raspoloženi (jer to treba maksimalno iskoristiti). Sad, to sve puta tri predmeta za koja je potrebna dopunska i već imam 5 časova samo za koje uopšte nisam plaćena.

Evo već pola sata blenem u tekst i vičem sebi: Nemoj, nemoj, pusti je, ...


Ali ne vredi, ne mogu da "pustim"

Jeste malo off ali stvarno mi je teško da razumem takav stav. Ili radim bez ikakve nadoknade jer volim taj "posao" ili imam neke druge subjektivne razloge ali onda ni u kojoj varijanti ne očekujem materijalnu ili neku drugu nadokanadu ili satisfakciju.

Međutim da ne govorim o sebi već o nama. Svi rade zbog novca i to mora da isključuje ono besplatno. Nikome nije dosadno kod kuće pa je rešio da taj dan daje doprinos državi i društvu jer ne verujem da takva kategorija postoji. Dakle svodimo sve na novac kao nagradu za realno uloženo vreme i trud.

Ako je neko realno održao 5 časova a sistem mu plaća jedan, sistem nema problem ali pojedanc ima. Rešavanje tog problema nije u "mirenju sa sudbinom" već u konkretnom zapisniku. Znači došao na posao u nn:nn, održao toliko časova (izveštaj), toliko dodatne nastave (izveštaj) i pravac u sekretarijat na overu. Neće da overe, kod direktora. Neće da overi, mora da se napravi zapisnik, potom inspekcija itd. Do rešenja situacije za svaki vannastavni čas koji nije predviđen sistemom, ubuduće, prvo kod sekretara/direktora/itd. pp odobrenje za vanredne aktivnosti. Ako ne dozvoljavaju - odoh kući. To je čist račun - duga ljubav. Radim onoliko koliko me plaćaju. Mogu da improvizujem čas tamo i ovamo ali ne 16 časova mesečno.

Znam da će uslediti masa razloga zašto to ne može tako ali onda branimo sistem a ne štitimo svoja/naša prava. Tu nema kompromisa niti razumevanja za "više ciljeve". Sve dok ljudi ćute i prihvataju stanje - ništa se neće promeniti osim nagomilavanja stresa. Ako društvo i država nisu voljni da plate realni rad u obrazovanju budućih pokolenja, krivica je na njima a samocenzura sopstvenih prava je najlošiji način borbe za pravdu i bolji sistem obrazovanja.

Da dodam da itekako razumem realnost i nikako ne bih želeo da ovo iko shvati kao osudu već kao jedan legitiman stav o tom problemu.
uninamama uninamama 08:29 22.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

Jeste malo off ali stvarno mi je teško da razumem takav stav. Ili radim bez ikakve nadoknade jer volim taj "posao" ili imam neke druge subjektivne razloge ali onda ni u kojoj varijanti ne očekujem materijalnu ili neku drugu nadokanadu ili satisfakciju.


I meni je malo teško da razumem ovakav stav. Baš ste me ubacili u razmišljanje koliko je to novca dovoljno da bih prestala da radim ono što volim i počela da radim samo zbog novca. Moram priznati da je dosta...

Bilo bi lepo, ali ne morate da mi platite to što uradim više. "Plaćaju" mi deca svojim znanjem, trudom i poštovanjem. Dete koje želi da nauči vredi mnogo više od povećanja plate. Ali džaba objašnjavam - lepo ste rekli da ne možete da razumete

Pomislite samo, koliko bi deca izgubila kada bi stvarno počeli da radimo samo onoliko koliko smo plaćeni? Red u obrazovanju? Viši cilj? A upropašćene generacije - šta s njima? Ja stvarno ne razumem tu ratnu logiku žrtvovanja nekoliko za dobrobit svih.

Ako se neko osetio uvređenim, izvinjenje i
zemljanin zemljanin 16:41 22.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

Dođite Vi da, ne mesec dana, samo tri dana radite sa mnom sve što ja radim! Pa onda da Vas pitam!


Onda se nismo razumeli, shvatio sam da ste nazadovoljni jer radite mnogo više nego što Vam država plaća i uz to sve naveli konkretne primere.

Nisam pri tom mislio na žrvovanja generacija od strane Vas, individualno, već na stav države i društva prema obrazovanju. Pri ovakvom stanju stvari, čini mi se, da država nema interesa da poštuje propise a zaposleni u obrazovanju to prihvataju jer ...

ali proleće je
uninamama uninamama 08:48 23.03.2012

Re: Glede naseg skolstva

Pri ovakvom stanju stvari, čini mi se, da država nema interesa da poštuje propise a zaposleni u obrazovanju to prihvataju jer ...


Najveći problem u poštovanju propisa je u tome što mnogi ni ne postoje stvarno. Uzmite Zakon o osnovnoj ili srednjoj školi i prebrojte koliko ima sintagmi "propisuje ministar", a onda probajte da nađete te propise... Velika većina prosto ne postoji.

Pogledajte malo bolje datume i šta važi, a šta ne. Recimo, nema novog pravilnika o ocenjivanju u srednjoj školi. Primenjuju se delovi starog koji su u skladu sa zakonom o osnovama i srednjoj školi. Sekretari škola sami ili grupno pokušavaju da tumače zakone i pravilnike i usklađuju i proveravaju da li važi. I onda imate različita tumačenja u različitim školama. Skoro pa svako radi onako kako lično shvata ono što je pročitao. Potpuni haos!

Imam utisak da Ministarstvo ne zna šta hoće, pa puste novi zakon da vide kako ćemo ga mi primeniti par godina da bi videli šta bi trebalo da znači

Strategija? To je samo omiljena reč - nažalost bez značenja

No, u pravu ste! Proleće je

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana