Društvo| Istorija

Ljudski gubici tokom NATO bombardovanja SRJ

Predrag Azdejković RSS / 24.03.2012. u 10:44
14798.jpg

Evo nekih podataka koje srpski mediji ignorišu, jer niko da postavi pitanje, a zašto li su nas te 1999. godine uopšte bombardovali? Jel zato što smo mi Srbi najlepši narod na svetu, pa su ljubomorni, ili zato što su vršeni neki zločini na Kosovu?

Ljudski gubici tokom NATO bombardovanja SRJ 

Tekst preuzet sa sajta Fonda za humanitarno pravo:Podaci Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Fonda za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) pokazuju da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u toku međunarodnog oružanog sukoba na Kosovu ubijeno, stradalo ili prisilno nestalo 9.401 osoba, od kojih je 758 stradalo od dejstva NATO. Podaci FHP-a se zasnivaju na analizi preko 6.000 dokumenata - izjava svedoka i preživelih članova porodica žrtava, sudske dokumentacije, državnih izveštaja, izveštaja domaćih i međunarodnih organizacija za ljudska prava, forenzičkih izveštaja, novinskih tekstova, knjiga, monografija i drugih izvora podataka o periodu NATO bombardovanja.

Najviše su stradali Albanci. Od ukupnog broja stradalih i nestalih, 6.511 su albanski civili. Među njima, 220 je stradalo od NATO bombi. Dana 14.04.1999. godine u napadu aviona NATO na izbegličku kolonu u Bistražinu/Bistazhin (opština Đakovica/Gjakovë) stradalo je 63 Albanaca. 13.05.1999. godine, u napadu na napušteni objekat VJ u selu Koriša/Korishë u koji su, po naredbi VJ/MUP-a, neposredno pre bombardovanja ušli albanski seljaci koji su putovali prema albanskoj granici, stradalo je 77 Albanaca. U ova dva napada stradalo je 40 dece mlađe od 16 godina.

Više od 6.200 albanskih civila ubijeno je ili prisilno nestalo u kampanji nasilja i terora koju su sprovele snage VJ/MUP-a Republike Srbije. Među žrtvama je 400 dece mlađe od 16 godina.

Na Kosovu je, u vreme međunarodnog sukoba, u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine ubijeno 189 Srba i drugih nealbanaca, civila. Među njima je 26 dece mlađe od 16 godina. Ukupno 46 Srba i drugih nealbanaca ubijeno je u napadima NATO snaga, dok je za smrt ili nestanak 143 Srba i drugih nealbanaca odgovorna OVK.

Na osnovu dosadašnjeg istraživanja, FHP je ustanovio da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u Srbiji, od dejstva NATO stradalo 187 civila, čija su imena i okolnosti pod kojima su stradali poznati FHP-u. Među njima je 11 dece mlađe od 16 godina. Najviše civila, njih 28, ubijeno je 12.04.1999. godine, kada je NATO gađao putnički voz u Grdeličkoj klisuri. Prilikom bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu, 23.04.1999, stradalo je 16 ljudi.

U Crnoj Gori, od dejstva NATO poginulo je sedam civila - šest je stradalo prilikom bombardovanja sela Murino u opštini Plav, 30.04.1999.

U kampanji NATO snaga protiv snaga VJ/MUP Srbije stradalo je 269 pripadnika VJ i MUP Srbije. Od toga, 174 ih je stradalo na Kosovu, 93 u Srbiji a dvojica u Crnoj Gori. Najveći broj vojnika i policajaca, njih 12, stradao je 3.05.1999. na Savinim Vodama (opština Peć/Pejë). U istom periodu, na Kosovu, u borbama sa OVK, stradalo je 346 vojnika i 142 policajca.

U napadima NATO avijacije poginulo je 27 pripadnika OVK, od kojih je 15 poginulo 19. i 21.05.1999. godine, kada je NATO bombardovao KPZ Dubravu/Dubravë, na Kosovu. U istom periodu, 1.125 pripadnika OVK je stradalo u borbi sa pripadnicima srpskih snaga.
Prema dosadašnjem istraživanju FHP-a, uključujući i poređenje podataka iz više relevantnih izvora kao što su liste udruženja žrtava i vladini izveštaji, nakon povlačenja VJ/MUP Republike Srbije, na Kosovu je, u periodu od 11.06.1999. do 31.12.2000. godine, ubijeno ili nestalo u vezi sa oružanim sukobom 1.108 osoba: 752 pripadnika srpske nacionalnosti, 210 Roma, Crnogoraca, Bošnjaka, Goranaca i 146 Albanaca, od kojih se za 45 pouzdano zna da su ubijeni kao saradnici srpskih vlasti.

Ovde možete pogledati listu ljudskih gubitaka u NATO bombardovanju (Srbija, Kosovo i Crna Gora)

 

Ratni zločini u Kosovskom ratu

Ratni zločini u Kosovskom ratu uključuju progone stanovništva, masakre, etničko čišćenje, silovanja, pljačke, trovanje bunara i uništavanje čitavih naselja.

Prema izveštaju Human Rights Watch-a, spisak ozbiljnijih ratnih zločina u kosovskom ratu uključuje i zloupotrebe koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova, kao što su otmice i ubistva po kratkom postupku, ali "velika većina zloupotreba u proteklih godinu dana (januar 1998 - april 1999) se pripisuje Policiji Srbije ili Vojsci Jugoslavije".

Srpski ratni zločini

Srpska policija, pripadnici Vojske Jugoslavije i pridružene paravojne formacije širom pokrajine su ubijali civile koji očito nisu bili borci, uključujući žene i decu. U napadima na sela, ubistvima, silovanjima, pljačkanju i spaljivanju kuća i stanova, učestvovale su takođe i srpske komšije, kao i bande kriminalaca iz "uže" Srbije. Među pripadnicima paravojnih snaga bilo je i onih koji su pušteni iz zatvora u Srbiji pod uslovom da pristanu da se bore na Kosovu. Među paravojnim formacijama za koje se veruje da su bile aktivne na Kosovu nalaze se Arkanovi Tigrovi, Šešeljevi Beli orlovi i Delta odred iz Republike Srpske. Veruje se da je SDB pomogao u organizaciji i naoružavanju ovih snaga.

U nekim slučajevima vojnici su postupali fer prema civilima, pokušavajući da im pruže zaštitu, ali nažalost, ovi primeri predstavljaju izuzetke.

Obim i sistematska priroda kršenja prava na Kosovu ne dozvoljavaju mogućnost da srpsko i jugoslovensko rukovodstvo o njima nisu ništa znali, kako su tvrdili. Bilo je svega nekoliko slučajeva gde je Miloševićeva vlada kaznila snage bezbednosti zbog ozbiljnih zločina. Naprotiv, u periodu posle rata odlikovano je i unapređeno na stotine pripadnika policije i vojske koji su služili na Kosovu, uključujući i članove najvišeg rukovodstva.

Progoni stanovništva

Srbija je tokom 1998. i 1999. počela sa masovnim proterivanjem Albanaca. Srpska policija je, uz podršku Vojske Jugoslavije, tokom 1998. i 1999. godine sprovodila masovne progone albanskog i drugog muslimanskog življa sa Kosova. Albanskim stanovnicima je nakon usmene naredbe o iseljavanju ostavljano kratko vreme za napuštanje domova, tako da su mogli sa sobom da ponesu samo ono najneophodnije. Muškarce koji su se tome opirali, srpski policajci su ubijali u prisustvu njihovih žena i dece.

Prema nekim podacima već 1998. godine (pre NATO bombardovanja) sa Kosova je bilo proterano oko 350.000 Albanaca.

Razmere i brzinu proterivanja nakon početka NATO udara niko nije mogao da predvidi. U Makedoniju su izbeglice proterivane vozom, što je omogućavalo da hiljade ljudi dnevno napusti Kosovo. Deportacije u Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru su takođe vršene kamionima i autobusima koje je obezbedila srpska policija. Da bi proterivanje teklo lakše uspostavljani su sabirni centri.

U tri sedmice nakon početka NATO bombardovanja SRJ, Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR) je registrovao 525.787 albanskih izbeglica sa Kosova. Mesec dana kasnije, broj izbeglica je porastao na 781.618. Do kraja rata juna 1999. srpske snage su proterale 862.979 Albanaca s Kosova, a još nekoliko stotina hiljada je bilo interno raseljeno, pored onih koji su bili raseljeni pre marta.

Tokom rata, više od 80 odsto ukupnog broja stanovnika na Kosovu, odnosno 90 odsto kosovskih Albanaca, je bilo isterano iz svojih domova.

Silovanja

Silovanja i ostali drugi seksualnog nasilja korišćeni su na Kosovu 1999. godine kao oruđe rata i sredstvo sistematskog "etničkog čišćenja". Human Rights Watch je zabilježio 96 slučaja silovanja albanskih devojaka i žena od strane srpskih vojnika, među njima 6 slučaja žena koje su ubijene nakon silovanja. Vojnici, policajci i pripadnici paravojnih formacija često su čak silovali žrtve pred mnogim svedocima. Bilo je i slučajeva prijavljenih grupnih silovanja. Human Rights Watch smatra da slučajevi silovanja nisu bili retka ni izolovana dela koja su počinili pojedini pripadnici srpskih snaga, već su korišćeni smišljeno kao sredstvo zastrašivanja stanovništva, iznuđivanja novca od porodica i progona.

Nekoliko žrtava silovanja prijavilo je ove zločine oficirima VJ. Međutim, ni JNA ni Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije nisu napravili nikakav pokušaj istraživanja ili kažnjavanja takvih incidenata.

Masakri Albanaca

Sledi nepotpun spisak pokolja koje su počinile srpska vojska i policija tokom Kosovskog rata:

Masakr u Suvoj Reci - ubijeno 48 albanskih civila, među njima mnogo dece.
Masakr u Račku - 45 albanskih seljaka su ubile srpske snage.
Masakr u Podujevu - ubijeno 19 civila, uključujući ženu, decu i stare
Masakr u Velikoj Kruši - prema procenama Suda, u ovom pokolju su specijalne jedinice srpske policije ubile 42 osobe. Human Right Watch navodi da je ubijeno preko 90 osoba. Takođe, postoje izveštaji o masovnom silovanju albanskih žena.
Masakr u Izbici - srpske snage su ubile oko 120 albanskih civila.
Drenički masakr - ukupono je identifikovano 29 žrtava pokolja.
Masakr u Gornjem Obrinju - 18 tela je nađeno, ali je više ljudi ubijeno u masakru.
Masakr u Ćuškoj - imenom i prezimenom je poznata 41 žrtva masakra.
Masakr u Beloj Crkvi - 62 ustanovljene žrtve
Masakr u Orahovcu - između 50 i preko 200 albanskih civila je ubijeno
Masakr u zatvoru Dubrava - čuvari pobili oko 70 albanskih zatvorenika.
Masakr u Pustom Selu - 106 kosovskih Albanaca pogubljeno je po kratkom postupku.
Masakr u Trnju - preme izveštajima, ubijeno je između 24 i 36 kosovskih Albanaca.
Masakr u Vučitrnu - srpska policija je ubila preko 100 kosovskih izbeglica u blizini Vučitrna.

Prikrivanje leševa

Srpske vlasti su sistematski prikrivale dokaze o ubistvima uklanjanjem tela, premeštanjem tela iz masovnih grobnica u individualne grobove, spaljivanjem tela i uklanjanjem ili zamenom odeće i ličnih stvari da bi se otežao proces identifikacije. U više od desetak mesta gde su izvršena masovna ubistva državne snage su pokušale da prikriju dokaze uništavajući ili uklanjajući tela.

Prema iskazima, JNA je sistematski prevozila leševe Albanaca u rudarski kompleks Trepča kraj Kosovske Mitrovice, gde ih je palila. Prema „jednom tajnom službeniku", između 1,200 i 1,500 leševa je tako uništeno u Trepči. Međutim, posleratna istraga OEBS-a nije uspela da nađe dokaze na terenu. U maju 2001. srpska vlada je objavila da je kamion pun leševa Albanaca (ukupno 86 tela) bačen u Dunav u Srbiji tokom rata na Kosovu. U julu 2001. srpske vlasti su objavile da su pronašle još četiri grobnice u Srbiji, s ukupno 1.000 leševa kosovskih Albanaca.

Kao svedok na suđenju osmorici policajaca za zločine nad albanskim civilima tokom masakra u Suvoj Reci, Dragan Karleuša, penzionisani inspektor MUP Srbije, posvedočio je da u Srbiji ima još grobnica sa posmrtnim ostacima Albanaca i da iz jezera Perućac nisu još izvađena sva tela koje je srpska policija ubacila za vreme NATO bombardovanja.

Do sada je oko 800 posmrtnih ostataka Albanaca pobijenih i pokopanih u masovne grobnice po Srbiji ekshumirano i vraćeno porodicama.

Brisanje identiteta

Tokom kosovskog rata 1999, srpske i jugoslovenske snage su hotimično sprovodile kampanju "brisanja identiteta" u kojoj su kosovskim građanima albanske nacionalnosti oduzimana i uništavana lična dokumenata i drugi dokazi o državljanstvu. Izbeglicama proteranim u pravcu Albanije oduzimani su svi dokumenti (lična karta, pasoši, itd.) a prilikom prelaska granice bili su primoravani da uklanjaju registarske tablice s automobila i traktora.

Prema anketi koju su sproveli Lekari za ljudska prava, skoro 60 posto ispitanika je izjavilo da su im srpske snage oduzele ili uništile lična dokumenta.

Korišćenje ovakve strategije pokazuje da su srpske vlasti sistematskim uništavanjem dokumenata nastojale da spreče povratak prognanih kosovskih Albanaca iz Albanije.

Izveštaji prenose da su srpske vlasti na Kosovu uništavale glasačke spiskove i ostale popise kosovskih stanovnika. Takođe su uništavane centralne i opštinske arhive i matične knjige. Na taj način su mnogi kosovski Albanci su ostali bez ikakvih dokaza o svom identitetu.

Pljačke, razbojništvo

Ubistva i masovna proterivanja na Kosovu u proleće 1999. su bila praćena pljačkom i iznuđivanjem. Albanci su, po pravilu, tokom proterivanja s Kosova. Ako bi se suprotstavili, prećeno im je ubistvom ili su im otimali decu i pretili im dok ne bi pristali.

Rasprostranjenost ovih zlodela, kao i činjenica da je u nekim slučajevima u njih bila umešana policija, ukazuje na to da su ona činjena uz saglasnost vlasti, i da je i sama država na taj način verovatno pribavljala dobit.

Pljačke su se odvijale prema određenom obrascu: jedan ili dvojica pripadnika paravojnih formacija ili policije provalili bi vrata privatnog stana, ponekad sa maskama na licu, ali uvek naoružani automatskim puškama. Pripadnici policije, vojske i, naročito, paravojnih formacija pretili su Albancima smrću ukoliko ne predaju određene svote novca, obično izražene u nemačkim markama. U nekim slučajevima pripadnici paravojnih formacija i policije su pretili deci noževima i automatskim puškama da bi iznudili novac od roditelja.

Od svih dokaza o pljačkanju možda je najrečitiji dnevnik jedne Srpkinje iz Peći, u kojem je beležila svoja opažanja za vreme rata. U dnevniku, koji su nakon rata pronašli strani novinari, piše:

Kažu da su oni koji provaljuju u šiptarske kuće patriote, a da je izdajnik onaj ko to ne radi. Makar me nazvali izdajnikom, ja ruke neću da prljam. Plašim se za budućnost dece koju roditelji uče da kradu, da pljačkaju i pale kuće. U šta će se te osobe kasnije izroditi? Kakve će oni imati uspomene na detinjstvo? Oni ne igraju fudbal i ne voze rolere. Igraju se tako što provaljuju u kuće i uzimaju koliko god mogu da ponesu, a onda litrom benzina uništavaju sve.

Jedan od slučajeva masovnih pljački je zabeležen 31. marta 1999. godine, kada su srpska policija i paravojne formacije ušle u selo Belanica, pokraj Suve Reke, okupile stanovnike i od njih zahtevale novac pod pretnjom da će im ubiti djecu. Barem desetine Albanaca je ubijeno na taj način. Na sličan način su maltretirani i opljačkani žitelji Maleševa i drugih kosovskih sela.

Analiza OEBS-a zaključuje da su skoro svi počinioci, a ponajviše pripadnici paravojnih jedinica, imali finansijsku dobit kao motiv prilikom kršenja ljudskih prava koja su činili nad kosovskim Albancima. Kao i u Bosni i Hercegovini, pljačka i iznuđivanje su bili motiv i nagrada pripadnicima srpskih paravojnih formacija.

Uništavanje naselja

Između marta i juna 1999. godine, srpske trupe su uništile na hiljade albanskih domova diljem Kosova, uz pomoć artiljerije, buldožera, eksploziva i paljenja. U nekim slučajevima, pogotovo ukoliko je bilo bliske veze s Oslobodilačkom vojskom Kosova, čitava sela su uništena. Gradovi Peć i Glogovac su teško oštećeni. U mnogim mestima su uništavane i džamije. Prema Izveštaju organizacije Lekari za ljudska prava iz avgusta 1999. godine, na Kosovu je uništeno 155 džamija.

Prema istraživanju UNHCR-a iz novembra 1999. godine, skoro 40 odsto svih stambenih kuća na Kosovu bilo je teško oštećeno ili potpuno uništeno. Naročito teško je stradala Peć gde je više od 80 odsto od ukupno 5.280 kuća u gradu teško oštećeno (1.590) ili uništeno (2.774).

Trovanje bunara

Tokom rata, srpske snage su namerno trovale bunare, bacajući u njih hemikalije, mrtve životinje pa čak i ljudske leševe. Prema Podacima Crvenog krsta, od 20.000 bunara na Kosovu, pola ih je otrovano.

Zloupotreba civila i prinudni rad

Između marta i juna 1999., srpske snage bezbednosti su hvatale Albance i terale ih na kopanje rovova, bunkera i drugih teških fizičkih poslova, što Human Rights Watch kvalifikuje kao prisilan rad. Tokom NATO intervencije, srpske snage su prisiljavale albanske civile da budu u njihovoj blizini ili između srpskih položaja, koristeći ih kao ljudski štit, što je zabranjeno Ženevskom konvencijom. Svedok iz Mališeva je izjavio da je bio u grupi od 500 civila koji su zadržani u blizini albanske granice kada su srpske snage napadale položaje OVK.

Srpske snage su prisiljavale na rad i Rome, kao što je bio slučaj s jednom grupom u Đakovici, kojoj je naređeno da pokupi tela u gradu i da ih zakopa.

Nagazne mine

Srpske snage su takođe postavile 50.000 nagaznih mina po Kosovu, uglavnom uz granicu sa Albanijom i Makedonijom.

OVK ratni zločini

Otmice i smaknuća civila

Zabeleženi su brojni slučajevi otmica i napada na srpske civile. Prema podacima Tribunala u Hagu, tokom 1998. godine oteto je 97 kosovskih Srba; prema podacima Fonda za humanitarno pravo, između januara i avgusta 1998. godine nestale su 103 osobe srpske nacionalnosti.

Jedan od najsurovijih zabeleženih zločina OVK jeste smaknuće 22 srpska civila u selu Klečka. OVK se također tereti da je ubijala albanske civile kako bi svalila krivicu na Srbe. Nije zabeležen nijedan slučaj da su pripadnici OVK-a tokom sukoba kažnjeni za zločine protiv civila.

Vađenje organa

Nakon rata, u javnost se počelo govoriti o trgovini ljudskim organima u Albaniji i na Kosovu tokom 1999. godine, što je postalo poznato kao slučaj Žuta kuća.

Prva je tvrdnje o trgovini ljudskim organima iznela u javnost bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte, u svojoj knjizi „Lov: Ja i ratni zločinci", koju je objavila po odlasku sa dužnosti. U svojoj knjizi, Karla del Ponte je iznela podatke da je 1999. godine saznala od novinara da je oko 300 Srba i drugih nealbanaca bilo oteto i transportovano u Albaniju, gde su im vađeni organi, koji su zatim slani u Italiju, odakle su distribuisani u klinike širom Evrope. U knjizi ona spominje nasenje Burel u Albaniji, gde su žrtvama vađeni organi u kući koju ona u knjizi naziva žuta kuća.

Srbijansko Tužilaštvo, ali i međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch tražili su od Albanije da pokrene istragu o navodima o trgovini organima otetih Srba. Prema izveštaju Saveta Evrope od 12. decembra 2010. godine organizator otimanja ljudi i trgovine ljudskim organima bio je Hašim Tači i Drenička grupa.

Ostalo

OVK je takođe postavljala nagazne mine tokom Kosovskog rata.

Nakon što su jedinice Vojske Jugoslavije i srpske policije počele da napuštaju Kosovo, sa njima su otišli i mnogi Srbi, a nad onima koji su ostali na Kosovu albanski povratnici su vršili nasilje. Za razliku od srpskog, to povratno etničko čišćenje nije bilo organizovano i vođeno od državnih organa, već su ga sprovodili pojedinci i kriminalne grupe, tokom višenedeljnog vakuma vlasti pre uspostavljanja nadzora KFOR i UNMIK na terenu.

NATO ratni zločini

Human Rights Watch nije našao nikakve dokaze da su NATO snage počinile ratne zločine, ali smatra da one jesu prekršile odredbe međunarodnog humanitarnog prava time što prilikom napada na konvoje i pokretne mete nisu preduzele sve neophodne mere predostrožnosti i utvrdile prisustvo civila.

NATO je koristio kasetne bombe i oružje sa osiromašenim uranijom.

Broj žrtava

Kosovski Albanci su prijavili Tribunalu 11.334 ubijenih. Do jula 2001. godine Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je ekshumirao oko 4.300 tela osoba za koje se veruje da su ih ubile srpske snage na Kosovu. Taj broj je definitivno manji od ukupnog broja ubijenih. Prema izveštaju Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u aprilu 2001. godine 3.525 osoba se još vodilo kao nestalo. Velika većina njih su kosovski Albanci, ali je među njima 400 Srba i 100 Roma i pripadnika ostalih manjina. Glavni uzrok za to što ne postoje precizne procene o broju mrtvih jeste namerni pokušaj srpskih vlasti da unište dokaze i uklone leševe.

Jedan od razloga što je broj mrtvih i dalje predmet rasprava jesu preterivanja u izjavama nekih zvaničnika. Neki zvaničnici SAD-a, među njima sekretar odbrane Vilijam Koen i specijalni izaslanik Stejt departmenta za ratne zločine Dejvid Šefer, izražavali su pretpostavke da je nestalo oko 100.000 Albanaca i da se strahuje da su oni mrtvi. Neproverene izjave visokih državnih funkcionera u jeku rata navele su neke zapadne levičare da negiraju etničko čišćenje i masovna ubistva albanskih civila, smatrajući takve navode propagandom kojom se pravdala NATO intervencija.

Postoje dve naučne studije koje se bave pitanjem broja ubijenih Albanaca. U prvoj studiji "Rat i smrtnost na Kosovu 1998-99", koju je u junu 2000. objavio Centar za kontrolu bolesti Sjedinjenih Država, se na osnovu istraživanja domaćinstava i stope smrtnosti pre rata, zaključuje da je smrt oko 12.000 osoba izazvana "traumama prouzrokovanim ratom". Ovaj broj uključuje i oko 1.500 Albanaca ubijenih 1998. godine. Druga studija "Politička ubistva na Kosovu", koju su u oktobru 2000. godine zajednički objavili Inicijativa za pravo u Srednjoj i Istočnoj Evropi, Američka advokatska komora i Američka asocijacija za unapređenje nauke, zaključuje da je između 20. marta i 12. juna 1999. godine ubijeno oko 10.500 kosovskih Albanaca, s pouzdanošću od 95 odsto, uzevši raspon od 7.449 do 13.627.

Human Rights Watch smatra da nije toliko važno da li je broj ubijenih 5.000 ili 15.000 koliko je bitna činjenica da se na meti ubistava srpskih snaga bezbednosti našao veliki broj civila.

 

 

 

AtačmentiKomentari (247)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

highshalfbooze highshalfbooze 06:51 25.03.2012

Re: ...

skyglider
A bombardovanje tumacim kao zasluzenu kaznu


Svaka upotreba sile da bi se kaznila prethodna upotreba sile je zločin, veći od zločina koji koji se "kažnjava".

Upravo to što ti zagovaraš su i uradili oni protiv koga ti ovde istupaš i čiju krivicu želiš da neutrališeš time što je kolektivizuješ.

Na kraju mogu da ti kažem da nisi čovek od reči i da svoja obećanja koja si dao po svojoj volji, jer ti niko to nije ni tražio, ne držiš.
milisav68 milisav68 07:27 25.03.2012

Re: ...

Hansel

A, drugo, kad se, pouzdano se zna, kralo na izborima, koliki je procenat "pumpanja" bio ovde? Ko je kontrolisao referendum. Pa, i s kontrolom su na predsedničkim izborima 1997. odlučili džakovi listića na Kosovu na kome su Albanci masovno "glasali" za Milutinovića...

Da bre, baš je bio članak u NIN-u, o izbornim rezultatima, pa se ispostavilo da je za Milutinovića glasalo 110% gradjana Kosova.
Ponavljam da ne mislim da smo neke cvećke, ali glavna crta svih događaja od kraja osamdesetih i tokom devedesetih je manipulacija masom i kao što je to dovelo do užasnog stanja masovne (ne)svesti u Nemačkoj pola veka ranije,

Ma pisao je o tome neki Remark, al nema ko to da pročita.

Lakše je ovako da se kaki sa visine.

gedza.73 gedza.73 08:38 25.03.2012

Re: ...

skyglider
Meni je samo krivo sto 1999. nije izvrsena kopnena invazija i sprovedena defasizacija zemljeA ti u prvim redovima 'OVK' ideš po Srbiji i prstom ukazuješ na 'fašiste'.
Odakle li samo ispadate i jedni i drugi, i 'humanitarci' i 'srbočistokrvni'?
freehand freehand 08:40 25.03.2012

Re: ...

gedza.73
skyglider
Meni je samo krivo sto 1999. nije izvrsena kopnena invazija i sprovedena defasizacija zemljeA ti u prvim redovima 'OVK' ideš po Srbiji i prstom ukazuješ na 'fašiste'.
Odakle li samo ispadate i jedni i drugi, i 'humanitarci' i 'srbočistokrvni'?

Da prostiš - ko je pomenuo Dimitrija Ljotića i njegove?
freehand freehand 09:10 25.03.2012

Re: ...

Jebi ga, znam da ti je, kao i ostatku vecinske naci(onali)sticke populacije, krivo sto je takva politika dozivela krah, ali sta da ti radim. Mozes da se pomiris sa time da RSK vise ne postoji, da R. Srpska nikad nece biti deo Srbije, da Kosovo vise nikad nece biti srbsko - ili mozes da prdis do sutra kako je sve bila nepravda.

Ne znaš ti ništa. Ali to nadoknađuješ voljom i decibelima. Klasično.
Sve u svemu, jedino sto moze da se dogodi jeste opet neko bambusanje, pa ti i u tom slucaju mozes samo da prdis i vices NATO zlikovci.

Pa dobro, možda ti se ovog puta ostvare snatrenja da bambusare dočekaš u svojoj avliji sa slatkom i rakijom, pokažeš im gde je koji komšija pričao protiv njih, dobiješ neku lepu uniformicu - ma znaš ti bolje kakvi su ti vlažni snovi.
Smeš da redom denacifikuješ po kraju do mile volje, prođeš sokakom a svi se dive tvojoj uniformi i pendreku...
A možda ti neki od oficira-oslobodilaca kaže "You're my bitch now!"
Brrr...

renefonck renefonck 09:23 25.03.2012

Re: ...

looping
Znaci po tebi ako neko izbambusa po Americi to je zbog njihove kolektivne krivice(da je ne nabrajam).


Ako Americka drzava donese tajni plan da kolje crnce po mestima u kojima su oni vecina, a americka vojska sistematski siluje i pali kuce kao sto je to drzava Srbija uradila na Kosovu sa Albancima, onda treba izbambusati Ameriku.
Ovako je izbambusana Slobodarska Srbija sa sve Legijama i Seseljima.
G r o f G r o f 09:41 25.03.2012

Re: ...

Idi bre, nije valjda da stvarno veruješ da NATO mašinerija nije to mogla da učini bez razvaljivanja mostova po Vojvodini i bez gađanja putničkih vozova?!


Idi bre, elvis, pa NATO mašinerija samo to zna da radi. Samo, pametan čovek se sklanja sa puta te mašine.
... i kad pogledam spisak država čija diplomatija je uspela gurne zemlju pod točak te mašinerije ne osećam se ponosno što je i Srbija u toj grupi.
Ali učiteljica historija (hm..nosi li ta učiteljica kad minić) nas je upozorila na opasnost. Mislim, nije prvi put da čačkamo svetske sile pa da dobijemo po pičci..
Turska je nekad bila što i danas Nato.
Austrougarska je bila što i danas NATO.
NATO je danas NATO.
Kad Kina bude što je danas NATO, kladim se da ćemo čačkati i njih.
Geni su čudo.

A da...
Čudi me da ovi što negiraju kolektivnu krivicu nikad ne kažu bombardovao nas je Janko, Marko i Čak Noris,već uvek NATO ili Amerika.
Kolektivna i individualna krivica egzistiraju na račličitim ravnima i iskupljenje od nje ide različitim putevima.

gedza.73 gedza.73 09:50 25.03.2012

Re: ...

Ako Americka drzava donese tajni plan da kolje crnce po mestima u kojima su oni vecina, a americka vojska sistematski siluje i pali kuce

onda treba izbambusati Ameriku.
Tvojim blentavim komentarom si upravo opravdao ovakve zločine.
Hansel Hansel 10:06 25.03.2012

Re: ...

skyglider

Moram samo da te obavestim da ta većina naroda o kojoj ti pričaš za Memorandum SANU osamdesetih nije ni čula, većina te većine nije ni danas, a značajan deo njih nije čulo ni za SANU. One dve rečenice su suviše blede da bi tom narodu (uz onu čuvenu "Niko ne sme da vas bije" ) bile indikativne da će ih njihov izgovarač povesti u rat (u kome većina njih nije htela da učestvuje), u kombinaciji sa onim parolama koje govore o sigurnosti mira s njim i SPS-om, a sve s plašenjem Draškovićevim i Šešeljevim izjavama koje su bile neuporedivo eksplicitnije u vezi s motivacijom za rat. Ako ćeš da optužiš nekoga da je bio za rat, to su Šešeljevi glasači, pa i mnogi od Draškovićevih, s obzirom bar na njegovu retoriku, mada znam da su na njega padali mnogi drugi koji taj deo retorike nisu primećivali - glasali su iz drugih razloga za njega.

Glavni argument opozicije nisu bili izgubljeni ratovi, koliko se ja sećam.

Argumente o nacionanoj/nacionalističkoj politici ne priznajem, zato što je dokazano da ona moćnim zemljama ne smeta ako su zemlje koje ih vode na strani moćnih.

I, da zaključim, da su zapadne zemlje koje su kasnije u exYU intervenisale bile uistinu orijentisane ka mirnom raspletu SFRJ krize (o tome da je i Srebrenica mogla biti sprečena da i ne pričamo), intervenisale bi odlučnije odmah, a ne bi "pravile ravnotežu" JNA potpomaganjem ilegalnog uvoza oružja ili gledanjem kroz prste na to naoružavanje. Pa, i ako verujemo onoj priči o pokušaju EZ (tada se tako zvala?) da ubrizga neke milijarde u Jugoslaviju i miniranja tog pokušaja od strane Tuđmana i Miloševića, to nije bilo jedino sredstvo. Uostalom, sama ta Nemačka koja je naučila lekciju prednjačila je u hitrom priznavanju Hrvatske, iako su stvari bile daleko od razrešenja. A, uzgred, nedavno čuh za podatak da je tadašnja SR Nemačka prekinula ili suspendovala diplomatske odnose s Jugoslavijom kada je ova priznala DR Nemačku. Zanimljivo, zar ne, mislim - u kontekstu prihvatanja kazne za "zasluge" u WWII i sl...?

Inače, u načelu, lično ne vidim razloge za sprečavanje samoopredeljenja bilo kojih grupa (pa i naroda) koje imaju prirodnu većinu na nekim prostorima, uz obavezu da ne ugnjatavaju manjine koje bi na tim prostorima ostale posle razgraničenja. U vreme Miloševića čeznuo sam za podelom Srbije na deo u kome žive oni koji su za Miloševića i Šešelja i deo u kome žive oni koji nisu za njih.

EDIT:

SAda vidim i ovo:

Da, cinjenica je da su svi ucestvovali u razbijanju Jugoslavije, ali isto tako je cinjenica da je svo zlo poteklo iz Srbije, a da su ostalo bile samo reakcije.

Da, da, Tuđmana ne bi bilo bez Miloševića, kao što bez Miloševića nije bilo ni Hrvatskog proljeća i Islamske deklaracije - i za to su bili krivi Srbi i Srbija, nema zbora.
A bombardovanje tumacim kao zasluzenu kaznu zbog svega uradjenog od 1991. (cime apsolutno ne opravdavam upotrebu kasetnih bombi i gadjanje vozova). Pred medjunarodnom zajednicom je bilo ili ili u vezi resenja krize na Kosovu: Ili da mrcvari Srbiju novim sankcijama, ili da bombardovanjem presece situaciju i stavi tacku na to. Mislim da je na odluku da se pristupi drugom resenju uticalo i to sto je zapad poceo da gubi strpljenje sa Milosevicem.

Nisi odgovorio - da li je i osiromašeni uranijum bio adekvatna kazna i zašto su njime zatrpavani Albanci ako je njih trebalo zaštititi?

I, zašto intervencija nije bila ograničena na Kosovo, ako je problem postojao samo tamo?
renefonck renefonck 10:15 25.03.2012

Re: ...

gedza.73
Ako Americka drzava donese tajni plan da kolje crnce po mestima u kojima su oni vecina, a americka vojska sistematski siluje i pali kuce

Tvojim blentavim komentarom si upravo opravdao ovakve zločine.


To nije zlocin etnickog ciscenja planiran na vrhu drzave vec zlocin pojedinca, to je razlika izmedju tih fotografija i Batajnickih masovnih grobnica.
milisav68 milisav68 10:31 25.03.2012

Re: ...

Hansel
. A, uzgred, nedavno čuh za podatak da je tadašnja SR Nemačka prekinula ili suspendovala diplomatske odnose s Jugoslavijom kada je ova priznala DR Nemačku. Zanimljivo, zar ne, mislim - u kontekstu prihvatanja kazne za "zasluge" u WWII i sl...?

A kada je "pao" zid, BND je dala spisak jugoslovenskih doušnika - ustaškoj emigraciji, pa ih ovi posle "uklanjali" iz Nemačke (a i iz života).
gedza.73 gedza.73 12:57 25.03.2012

Re: ...

renefonck
To nije zlocin etnickog ciscenja planiran na vrhu drzave vec zlocin pojedinca, to je razlika izmedju tih fotografija i Batajnickih masovnih grobnica.

Ahha, sad te razumem.
Ti u stvari kažeš da sve žrtve nisu iste, da su neke zaslužile kaznu jer nisu arijevske krvi, a i veliku ulogu igra broj žrtava i kako su ubijene.


renefonck renefonck 13:03 25.03.2012

Re: ...

gedza.73
renefonck
To nije zlocin etnickog ciscenja planiran na vrhu drzave vec zlocin pojedinca, to je razlika izmedju tih fotografija i Batajnickih masovnih grobnica.

Ahha, sad te razumem.
Ti u stvari kažeš da sve žrtve nisu iste, da su neke zaslužile kaznu jer nisu arijevske krvi...


Slabo sta ti razumes.
looping looping 14:49 25.03.2012

Re: ...

Slabo sta ti razumes.

Slaba je tvoja logika kaznjavanja. Ko treba da umre a ko treba da zivi.
kicakovic kicakovic 14:55 25.03.2012

Re: ...

Kolega natovac,zlonameran si.ili glup.
niko normalan ne spori krivicu i šovinizam retardiranog naroda,ali uvek treba da uzmeš u obzir okolnosti.
Ima li neke razlike izmedju srpskog,hrvatskog,bošnjačkog,albanskog naroda i antagonizama i šovinizma koji s ekolektivno gaje prema suprostavljenom narodu?

Nema.

Svi su oni jednako želeli(žele)da komšji(Srbima)crkne krava.
U tim okolnoststima,sasvim je normalna podrška vlastitim oružanim snagama.

Znate,u pitanju je..gradjanski rat
blogovatelj blogovatelj 15:05 25.03.2012

Re: ...

Znalo se da Srbija srlja u rat sa NATOom. Da li si mislio na decu koja će izginuti kad si zaokruživao "ne".


O mocni doktore spina...
Zar stvarno mislis da sam izlazio na Slobine namestene referendume?

Normalno da kolektivna krivica postoji. Najlakše je odgovornost prebaciti na nekog majmuna i mirno spavati.


Ti znaci smatras da su oni koji usu ubijeni 11. septembra u Njujorku zasluzeno stradali?
Njihove vlade ubijale kojekuda, pa je bilo ispravno da oni stradaju?
Ali dobro, ja tebe razumem, samo ne mogu medicinski da ti pomognem, nisam strucan...

Prijatelju, ti si svojom olovkom ubio čoveka iz Sombora. Da li te je sramota?


O dusevni bolesnice, kojom olovkom?
skyglider skyglider 10:06 26.03.2012

Re: ...

freehand

бла, бла, трућ


Vlazni snovi su vasi, o RSK, R. Srpsoj i Kosovu kao delovima Srbije, a o tome mozete samo da sanjate.

A sto se okupacije tice, pa nemoj da budes preterano bezbrizan, kakvi su Srbi luzeri ne bi me iznenadilo da se u neko dogledno vreme ponovo uvucu u neke sukuobe, bez obzira sto to u ovom trenutku izgleda nerealno.

Velika greska NATO-a je sto nije raspalio po tintari 1992. kad je prvobitno planirao, da je to tada uradio, mnoge stvari se ne bi dogodile, a verovatno ni SMrad ne bi ostao na vlasti cak do 2000. Ali, boze moj...
freehand freehand 10:16 26.03.2012

Re: ...

A sto se okupacije tice, pa nemoj da budes preterano bezbrizan, kakvi su Srbi luzeri ne bi me iznenadilo da se u neko dogledno vreme ponovo uvucu u neke sukuobe, bez obzira sto to u ovom trenutku izgleda nerealno.

Velika greska NATO-a je sto nije raspalio po tintari 1992. kad je prvobitno planirao,

Ma ne jedi se ti ništa.
Ti si tvoju bonu zaradio, a možeš slobodno pred ogledalom i dalje da se oblačiš u one divne maskiren uniforme sa halterima i zamišljaš kako ti se komšije sa strahopoštovanjem na ulici javljaju na američkom.
skyglider skyglider 11:35 26.03.2012

Re: ...

Hansel

Moram samo da te obavestim da ta većina naroda o kojoj ti pričaš za Memorandum SANU osamdesetih nije ni čula, većina te većine nije ni danas, a značajan deo njih nije čulo ni za SANU.


Ne bih da budem grub, ali nemas ti pojma. Za Memorandum su mnogi culi jos septembra 1986. kad je objavljen u par nastavka u Vecernjim Novostima, sto je izazvalo burne reakcije u celoj Jugoslaviji. Uostalom, ko nije cuo tada, cuo je odlicno kad je Milosevic par godina kasnije porucivao ostalim republikama "Ili cvrsta federacija (pod srpskom dominacijom), ili mozete da idete ali u tom slucaju Srbi imaju pravo da ostanu u Jugoslaviji", a to je bila osnova memorandumske politike koja je dovela do rata, a za koju je Milosevic dobio apsolutnu podrsku na izborima 1990. (Doduse ti izbori su bili samo formalnost, podrsku je on dobio na masovnim mitinzima odrzavanim potkraj osamdesetih)

Konkretno, u jednoj recenici: Glavni uzrok rata je bila zelja Srbije (i Srba sa obe strane Drine) da sebi pripoji delove drugih republika, pre svega Hrvatske i Bosne. The End. Konjec. Kraj price.
Hansel

Glavni argument opozicije nisu bili izgubljeni ratovi, koliko se ja sećam.


Lose se secas. Uz los zivotni standard, jedan od glavnih argumenata je bio "Mora da ode jer je izgubio sve ratove koje je zapoceo"

Hansel

I, da zaključim, da su zapadne zemlje koje su kasnije u exYU intervenisale bile uistinu orijentisane ka mirnom raspletu SFRJ krize (o tome da je i Srebrenica mogla biti sprečena da i ne pričamo), intervenisale bi odlučnije odmah, a ne bi \"pravile ravnotežu\" JNA potpomaganjem ilegalnog uvoza oružja ili gledanjem kroz prste na to naoružavanje. Pa, i ako verujemo onoj priči o pokušaju EZ (tada se tako zvala?) da ubrizga neke milijarde u Jugoslaviju i miniranja tog pokušaja od strane Tuđmana i Miloševića, to nije bilo jedino sredstvo. Uostalom, sama ta Nemačka koja je naučila lekciju prednjačila je u hitrom priznavanju Hrvatske, iako su stvari bile daleko od razrešenja. A, uzgred, nedavno čuh za podatak da je tadašnja SR Nemačka prekinula ili suspendovala diplomatske odnose s Jugoslavijom kada je ova priznala DR Nemačku. Zanimljivo, zar ne, mislim - u kontekstu prihvatanja kazne za \"zasluge\" u WWII i sl...?


Zpadne zemlje jesu bile za miran rasplet jugoslovenske krize, bez obzira sto vecina Srba i dan danas veruje kako je sve to delo zapada i deo sveopste zavere protiv vaskolikog srbstva.
Koliko je zapadu bilo stalo da razbije Jugoslaviju govori i podatak da su Hrvatska i Slovenija proglasile nezavisnost u leto 1991., a prva priznanja dobile tek pocetkom 1992. Sto daje i odgovor na ono sto si lupio da je "Nemacka hitno priznala Hrvatsku iako su stvari bile daleko od razresenja". Kad je Nemacka priznala Hrvatsku, januara 1992., bilo je jasno da Jugoslavija vise ne postoji i da je Hrvatska nezavisna drzava.

Sto se tice EZ, Jugoslaviji je jeste nudjena pomoc od par milijardi dolara i ubrzan prijem, i to je nudjeno pred sam rat, u prolece 1991., a prema svedocenjima nekih ljudi (V. Tupurkovski) nije bio nikakav blef, vec je bilo ozbiljno.
To su odbili i Tudjman i Milosevic. Tudjman, zato sto je tada vec bio cvrsto resio da osamostali Hrvatsku; a Milosevic zato sto nije zeleo demokratsku Jugoslaviju, kakva bi bila da je usla u EZ/EU, vec mu je jedini prihvatljiv oblik vladavine bio totalitarizam staljinistickog tipa.

Hansel

Inače, u načelu, lično ne vidim razloge za sprečavanje samoopredeljenja bilo kojih grupa (pa i naroda) koje imaju prirodnu većinu na nekim prostorima, uz obavezu da ne ugnjatavaju manjine koje bi na tim prostorima ostale posle razgraničenja. U vreme Miloševića čeznuo sam za podelom Srbije na deo u kome žive oni koji su za Miloševića i Šešelja i deo u kome žive oni koji nisu za njih.


Naravno da ne vidis nista lose kad se radi o Srbima. A kako to da tada Albanci na Kosovu nisu imali pravo na samoopredeljenje? Kako to da Madjari u Vojvodini nisu imali pravo na samoopredeljenje? Kako to da Bosnjaci(Muslimani) u Sandzaku nisu imali pravo na samoopredeljenje? Samo Srbi imali pravo da se opredeljuju. E pa trt Milojke. (A to pravo su zaista imali isto kao sto i Malta ima pravo na Moskvu).


Hansel


Da, da, Tuđmana ne bi bilo bez Miloševića, kao što bez Miloševića nije bilo ni Hrvatskog proljeća i Islamske deklaracije - i za to su bili krivi Srbi i Srbija, nema zbora.


Tudjmana ne bi bilo jer je Tudjman bio hrvatska reakcija na Milosevica i na ono sto se dogadjalo tokom 1988. i 1989.

Jos nakon VIII sednice mediji u Srbiji, pre svega Politika i RTB, krenuli su da sire psihozu i histeriju medju narodom - kako su svi u Jugoslaviji udruzeni protiv Srba, kako je Srbija neravnopravna, kako Jugoslavija postoji na stetu Srbije, kako svi mrze Srbe. Usadjivana je mrznja prema drugim narodima, prvenstveno Albancima, Hrvatima i Slovencima. Pocelo je masovno da se srbuje, ne samo u Srbiji vec i u drugim republikama. Ljudi su, bre, u Hrvatskoj lepili na autobuse i automobile Miloseviceve slike i drali se "ovo je Srbija". A od samog Milosevica su na tada brojnim mitinzima stizale poprilicno borbene poruke: "...Pobedićemo, dakle, bez obzira što se i danas, kao nekad, protiv Srbije udružuju njeni neprijatelji van zemlje sa onima u zemlji. Njima poručujemo da uopšte nismo plašljivi..." (miting na Uscu, novembar 1988.); "...Šest vekova kasnije, danas, opet smo u bitkama, i pred bitkama. One nisu oružane, mada i takve još nisu isključene..."(miting na Gazimestanu, jun 1989.)
Sve to nije moglo a da ne izazove rekcije medju Hrvaatima i ne natera ih da se okrenu ekstremnijim opcijama kao sto je Tudjman. Jednostavno, u Racanu, Suvaru i ostalima nisu mogli da prepoznaju ljude koji ce da ih zastite od Milosevica, jer su se oni pokazali potpuno nesposobnima pred njime kad je resio da se 1988./'89. popisa na savezni ustav i nasilno oduzme autonomije pokrajinama.

Inace, da je u Srbiji na vlasti tada bio neko razumniji, poput Stambolica recimo, znas kad bi Tudjman pobedio u Hrvatskoj? Nikad, pa ni tad.

A da stavi znak jednakosti izmedju Hrvatskog Proljeca i Tudjmana i HDZ moze samo totalna neznalica.
skyglider skyglider 11:57 26.03.2012

Re: ...

freehand

Ma ne jedi se ti ništa.
Ti si tvoju bonu zaradio, a možeš slobodno pred ogledalom i dalje da se oblačiš u one divne maskiren uniforme sa halterima i zamišljaš kako ti se komšije sa strahopoštovanjem na ulici javljaju na američkom.


Pre ces ti opet da dobijes po tintari, nego ja bonu.
freehand freehand 14:34 26.03.2012

Re: ...

skyglider
freehand

Ma ne jedi se ti ništa.
Ti si tvoju bonu zaradio, a možeš slobodno pred ogledalom i dalje da se oblačiš u one divne maskiren uniforme sa halterima i zamišljaš kako ti se komšije sa strahopoštovanjem na ulici javljaju na američkom.


Pre ces ti opet da dobijes po tintari, nego ja bonu.

Zvaćeš brata od strica koji je bokser i ničeg se ne boji, i sa njim si najjači u kraju i niko ne sme da te zove Čombe?

elis elis 23:56 26.03.2012

Re: ...

freehand
skyglider
freehand

Ma ne jedi se ti ništa.
Ti si tvoju bonu zaradio, a možeš slobodno pred ogledalom i dalje da se oblačiš u one divne maskiren uniforme sa halterima i zamišljaš kako ti se komšije sa strahopoštovanjem na ulici javljaju na američkom.


Pre ces ti opet da dobijes po tintari, nego ja bonu.

Zvaćeš brata od strica koji je bokser i ničeg se ne boji, i sa njim si najjači u kraju i niko ne sme da te zove Čombe?Neočekivano promaknuće Majora Majora u čin majora sutradan sunovratilo je ratobornoga narednika u bezdan tuge, jer se sad više nije mogao hvaliti da može pretući namrtvo svakog vojnika u svojoj jedinici. Mozgao je sate i sate u svom šatoru, kao Saul, i nije primao posjete dok je njegova elitna garda od kaplara stajala obeshrabrena na straži pred šatorom. U tri sata ujutro našao je rješenje, pa su Majora Majora i ostale regrute opet grubo digli iz kreveta i naredili im da se okupe bosi na kišnom sjaju kod šatora kancelarije, gdje ih je narednik već čekao stegnuvši bahato šake na bokovima, toliko nestrpljiv da progovori da je jedva dočekao da dođu.

- Ja i major Major - hvalio se on, s onim istim surovim, odsječnim prizvukom u glasu kao i prethodne noći - možemo pretući namrtvo svakog vojnika u mojoj jedinici.


J.Heller
Kvaka 22
freehand freehand 00:10 27.03.2012

Re: ...

J.Heller
Kvaka 22Mada... Drag mi je Josarijan ali ipak - zovite me Hokaj Pirs.
skyglider skyglider 11:52 27.03.2012

Re: ...

freehand
Zvaćeš brata od strica koji je bokser i ničeg se ne boji, i sa njim si najjači u kraju i niko ne sme da te zove Čombe?Aha. Cisto da se podsetis kako je bilo kad te prosli put tukao, ako si zaboravio.freehand freehand 13:50 27.03.2012

Re: ...

Aha. Cisto da se podsetis kako je bilo kad te prosli put tukao, ako si zaboravio.
skyglider skyglider 14:37 27.03.2012

Re: ...

Lepo ti kad se setis kako si dobio batine pa posle toga doziveo otreznjenje, zar ne ? Kazem ja, takva terapija barem dva puta u deset godina, tokom narednih par decenija, pa ce od stoke mozda da postane normalan narod.
freehand freehand 15:32 27.03.2012

Re: ...

Kazem ja, takva terapija barem dva puta u deset godina,

Tvoja terapija mora da se uzima mnogo češće, vidiš da ti nije dobro. Ja mogu da ti dam bonu, ali to je samo placebo. To pomaže samo zdravima, na žalost.
Ali imaš moje potpuno razumevanje i saosećanje.
skyglider skyglider 17:46 27.03.2012

Re: ...

freehand
Tvoja terapija mora da se uzima mnogo češće, vidiš da ti nije dobro. Ja mogu da ti dam bonu, ali to je samo placebo. To pomaže samo zdravima, na žalost.
Ali imaš moje potpuno razumevanje i saosećanje.
Ja sam apsolutno siguran da ti znas koje su terapije neophodne bolesnim ljudima, posto ih redovno primenjujes na sebe. Ali meni nisu potrebne. Korisnije bi bilo da ih preporucis ovima koji jure za tobom i lupaju ti preporuke.
Preporukom uzvrati na preporuku.


Nego, reci mi, iskreno, sad kad smo ostali sami, je l' te bas mnogo boli to bombardovanje ?
freehand freehand 18:11 27.03.2012

Re: ...

Nego, reci mi, iskreno, sad kad smo ostali sami,

Ti nikad nisi sam.
skyglider skyglider 19:34 27.03.2012

Re: ...

freehand
Nego, reci mi, iskreno, sad kad smo ostali sami,

Ti nikad nisi sam.


A to pretpostavljas polazeci od sebe. Kad oslabi dejstvo terapije ti krenes sa drugarima da rusis zlikovacke avione i nanosis poraze NATO zlikovcima

Evo, danas je godisnjica obaranja "nevidljivog" aviona, mora da je kod tebe bilo veselo

freehand freehand 20:47 27.03.2012

Re: ...

Evo, danas je godisnjica obaranja \"nevidljivog\" aviona, mora da je kod tebe bilo veseloBTW - čoveče, sa tobom nikad dosadno!
Osećam se ko Džek Nikolson!
baroniknez baroniknez 15:55 24.03.2012

...

Sramota Azdejkoviću boli tebe uvo ti si smestio dupe van zemlje za vreme bombardovanja i verovatno uz kokice gledao nato avione.

Albanci, odnosno OVK su bili pešadija NATO-a. Bombardovani smo jer Milošević nije hteo da prihvati zahteve zapada. Zločina pre bombardovanja i nije bilo ili izvolite i navedite neki od tih zločina.

A evo i jedne ekskluzivne informacije samo za blog Azdejkovića: zašto su napadai NATO-a bili manje uspešni? Zato što je službenik francuske obaveštajne službe Jugoslav Petrušić doneo planove za bombardovanje Srbije, što je Srbiji omogućilo da se pripremi za prve vazdušne udare! Koliko je vas za to znalo?
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 17:04 24.03.2012

Re: ...

Sramota Azdejkoviću boli tebe uvo ti si smestio dupe van zemlje za vreme bombardovanja i verovatno uz kokice gledao nato avione.


Jok, bio na teretenu i postavljao lokatore
baroniknez baroniknez 17:18 24.03.2012

Re: ...

Predrag Azdejković
Sramota Azdejkoviću boli tebe uvo ti si smestio dupe van zemlje za vreme bombardovanja i verovatno uz kokice gledao nato avione.

Jok, bio na teretenu i postavljao lokatore


da, da, ima ona grupa ljudi koju kada pitaš gde su bili tokom bombardovanja odmah pričaju o lokatorima da bi se zaboravilo na temu.
appendix appendix 17:27 24.03.2012

Re: ...

da, da, ima ona grupa ljudi koju kada pitaš gde su bili tokom bombardovanja odmah pričaju o lokatorima da bi se zaboravilo na temu.

Ne znam samo zašto je toliko važno ko je gde bio tokom bombardovanja..? Svako neka je pobegao, samo ako je imao gde...
baroniknez baroniknez 17:30 24.03.2012

Re: ...

appendix
da, da, ima ona grupa ljudi koju kada pitaš gde su bili tokom bombardovanja odmah pričaju o lokatorima da bi se zaboravilo na temu.

Ne znam samo zašto je toliko važno ko je gde bio tokom bombardovanja..? Svako neka je pobegao, samo ako je imao gde...


to je nečasno, to je kao kada ti neko napadne prijatelja a ti pobegneš, zato što eto prijatelj nema baš najbolju biografiju, ali nije važno što i ovi koji su ga napali nemaju ništa bolju.

da se odmah razumemo, znam za neke ljude koji su morali iz ovih ili onih razloga da tada odu iz zemlje, tipa oni političari za koje je pretila opasnost ili neki ljudi koji su iz drugih opravdanih razloga bili odsutni, ali to je manji broj ljudi. danas su se neki od njih vratili i drže deci čiji su roditelji poginuli lekcije o tome šta je život i kakvo je bilo bombardovanje.

ali dobro nije to za vas tema, nego ste svi zanemarili Petrušića kojeg sma pomenuo, sluzbenika francuske obavestajne sluzbe koji je doneo planove bombardovanja ili izgleda da to nije tema, jer svi znaju za to
srdjan.pajic srdjan.pajic 17:40 24.03.2012

Re: ...

baron
A evo i jedne ekskluzivne informacije samo za blog Azdejkovića: zašto su napadai NATO-a bili manje uspešni?


Izvini, ne kapiram, kako su napadi bili manje uspešni? Pa pobedili su nas za 2 i po meseca, a bez da naprave pomor medju civilnim stanovništvom i opustoše zemlju. Znam da je Sloba posle, kad smo se predali, rekao da smo pobedili NATO, ali ajde da kažem da opravdano sumnjam u to.

Osim toga, pošto sam bio u tim nekim nazovi spasiocima za vreme bombardovanja, slučajno znam da su napadi manjeviše uredno najavljivani, ono, dan pred, pretpostavljam da bi se izbegle civilne žrtve, a ne da se NATO pilotima bombardovanje učini interesantnijim. Izuzetak je, valjda, RTS, gde je isto tako javljeno da će se desiti napad, ali su ovi naši zlikovci to utajili, propagandne aktivnosti radi, pa izgiboše ljudi i Milanović je u zatvoru zbog toga (a morali bi biti još mnogi). I ta kineska ambasada, za koju ne znam šta da mislim.

princi princi 18:40 24.03.2012

Re: ...

Osim toga, pošto sam bio u tim nekim nazovi spasiocima za vreme bombardovanja, slučajno znam da su napadi manjeviše uredno najavljivani, ono, dan pred, pretpostavljam da bi se izbegle civilne žrtve, a ne da se NATO pilotima bombardovanje učini interesantnijim. Izuzetak je, valjda, RTS, gde je isto tako javljeno da će se desiti napad, ali su ovi naši zlikovci to utajili, propagandne aktivnosti radi, pa izgiboše ljudi i Milanović je u zatvoru zbog toga (a morali bi biti još mnogi). I ta kineska ambasada, za koju ne znam šta da mislim.

Bilo je i ono gađanje zgrade Generalštaba (iz koga su svi uredno bili iseljeni) dvema raketama u roku od 15 minuta. Druga raketa je pobila vatrogasce a onaj jedan baja iz Gradske uprave je ostao bez obe noge. Bilo je i ono gađanje u Varvarinu, ono prženje izbegličke kolone u Đakovici (jbg, omaklo se!), a čini mi se da nisu najavljivali ni bombardovanje kineske ambasade (ali njih ko jebe, to su i tako Kinezi, jel tako?)... Za ostale koordinate i kolateralne žrtve javi se Bucivoju, on, iako je radio u Propagandnom odeljenju, ipak je bio mnogo bliži organizatorima napada (ne bi me čudilo da je, kao pravi Betmen, sve info iz prve ruke prosleđivao Slobi i Šešelju. Možda jednog dana osvane i kao neko Duboko grlo, u nekom srpskom Votergejtu).
baroniknez baroniknez 18:44 24.03.2012

Re: ...

Izvini, ne kapiram, kako su napadi bili manje uspešni? Pa pobedili su nas za 2 i po meseca, a bez da naprave pomor medju civilnim stanovništvom i opustoše zemlju. Znam da je Sloba posle, kad smo se predali, rekao da smo pobedili NATO, ali ajde da kažem da opravdano sumnjam u to.


Pa niste dobro informisani, prvo nisu se svi napadi najavljivali, recimo evo jedno pitanje za vas: zašto je gadjan voz kod grdeličke klisure? Da li to znate?

Ne pričam ja o tome ko je pobedio, nego o tome da su bili ukradeni planovi bombardovanja što je pomoglo da se ponešto na početku i spasi
princi princi 18:50 24.03.2012

Re: ...

zašto je gadjan voz kod grdeličke klisure?

Kako zašto? Pa nosio je 30 S-400 antibalističkih raketa, to bar svako dete zna.
baroniknez baroniknez 19:00 24.03.2012

Re: ...

princi
zašto je gadjan voz kod grdeličke klisure?

Kako zašto? Pa nosio je 30 S-400 antibalističkih raketa, to bar svako dete zna.


ne znam da li je prenosio rakete, ali razlog zašto je gadjan je pogrešna informacija da se u njemu nalazi jedan od visokih oficira
freehand freehand 19:51 24.03.2012

Re: ...

srdjan.pajic
baron
A evo i jedne ekskluzivne informacije samo za blog Azdejkovića: zašto su napadai NATO-a bili manje uspešni?


Izvini, ne kapiram, kako su napadi bili manje uspešni? Pa pobedili su nas za 2 i po meseca, a bez da naprave pomor medju civilnim stanovništvom i opustoše zemlju. Znam da je Sloba posle, kad smo se predali, rekao da smo pobedili NATO, ali ajde da kažem da opravdano sumnjam u to.

Osim toga, pošto sam bio u tim nekim nazovi spasiocima za vreme bombardovanja, slučajno znam da su napadi manjeviše uredno najavljivani, ono, dan pred, pretpostavljam da bi se izbegle civilne žrtve, a ne da se NATO pilotima bombardovanje učini interesantnijim. Izuzetak je, valjda, RTS, gde je isto tako javljeno da će se desiti napad, ali su ovi naši zlikovci to utajili, propagandne aktivnosti radi, pa izgiboše ljudi i Milanović je u zatvoru zbog toga (a morali bi biti još mnogi). I ta kineska ambasada, za koju ne znam šta da mislim.


Pa tako, Pajiću: napadi su bili manje uspešni što su NATO zlikovci najsofisticiranijom vojnom opremom i projektilima na Kosovu i u Srbiji ubištili 15x više smederevaca nego tenkova i 10x više maketa nego aviona.
A to o uredno najavljivanim napadima na petrohemijski kompleks u gusto naseljenomn području...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
...
Ok, ako je Mladić Sarajlijama uredno najavljivao da će da ih mlati sa brda - jel to sasvim ok? Ili ja ne pratim tvoju spasilačku logiku?
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:07 24.03.2012

Re: ...

freehand
bla bla


A tek što je vojska bila maskirana u kupačice na Adi, pomešane zajedno sa još jedno milion kupača i drugih piknikaša, ozbiljno zabrinutih za svoju bezbednost u toku bombardovanja od strane krvoločnih nato svinja. Srećom da je bilo dovoljno rolerki u tangama da, kao Kosovke devojke, previju eventualno nanete rane junačke.

U svakom slulčaju ovo tvoje poredjenje sa Sarajevom i Mladićevim artiljercima i snajperistima koji 4 godine tuku u meso koje ide na pijacu je stvarno besramno. Ja ne znam kako ti nisi sam sebi gadan.

freehand freehand 01:11 25.03.2012

Re: ...

U svakom slulčaju ovo tvoje poredjenje sa Sarajevom i Mladićevim artiljercima i snajperistima koji 4 godine tuku u meso koje ide na pijacu je stvarno besramno. Ja ne znam kako ti nisi sam sebi gadan.

Čuj - gadan?!
Dabre, osećam iskreno divljenje prema tebi, drugu Aristokrati i bratu Džekmi Šeju.
Ne znam koji mi je srcu bliži sa svojim nesebičnim humanizmom.
Evo reci mi ti u šta su gađala ova divna gospoda na čelu sa Veslijem Klarkom na varvarinskom mostu, niškim i aleksinačkim ulicama, grdeličkom železničkom mostu, Aberdarevoj, pančevačkoj rafineriji?
Hoćeš da ti pošaljem fotke na pp, da vidiš kako izgleda izgoreo smenski radnik, otac trogodišnje devojčice, kojeg su tvoji debilni američki istomišljenici, uz još trojicu kolega, spržili na radnom mestu?
Pa da mi još malo pričaš ko je gadan?


krkar krkar 03:30 25.03.2012

.


.
srdjan.pajic srdjan.pajic 05:07 25.03.2012

Re: ...

baroniknez
Izvini, ne kapiram, kako su napadi bili manje uspešni? Pa pobedili su nas za 2 i po meseca, a bez da naprave pomor medju civilnim stanovništvom i opustoše zemlju. Znam da je Sloba posle, kad smo se predali, rekao da smo pobedili NATO, ali ajde da kažem da opravdano sumnjam u to.


Pa niste dobro informisani, prvo nisu se svi napadi najavljivali, recimo evo jedno pitanje za vas: zašto je gadjan voz kod grdeličke klisure? Da li to znate?

Ne pričam ja o tome ko je pobedio, nego o tome da su bili ukradeni planovi bombardovanja što je pomoglo da se ponešto na početku i spasi


Ni ti ni princi ne čitate, lepo sam napisao "manjeviše". A tih srpskih đemsbondova me mani, molim te, tu su više pomogli radioamateri.

Razumem zašto naša vojska nije mogla nigde da mrdne - da joj ne slupaju sve što ima, i to je sasvim uredu, bar nije toliko vojnika nepotrebno izginulo, izmedju ostalog i moj brat dole u Peći, mada me malo nervira kad krene o tome da se priča kao o nekoj briljantnoj strategiji, ono, kako je Srbin na kraju ispao najpametniji, ili kad se kao ovaj Frihend, krene sa ložnjavom da su glupaci sve vreme gadjali makete. Sjebali su nam šta su mislili da treba, mi se predali, i to ti je to.

Nemam pojma zašto je gadjan voz, ustvari, ne znam ni zašto su ljudi putovali vozom u sred bombardovanja, kao ni to koja budala je naterala ljude da rade u rafineriji nafte koju su rokali od prvog dana. Ni most, ni zašto su bacili kasetne bombe na pijacu u Nišu, ni na taj konvoj izbeglica. Kao što ne znam ni zašto nisu slistili bateriju PVO-a koje je ceo rat čučala u šumarku na 50 metara od moje zgrade, samo da bi noću opalili jednu ili dve strele u nebo, onako nasumice. Ili one prage na Pevcu, pored Ibarske, isto tako ukopane odma uz stambene zgrade. Ili vojsku koja je sedela u obdaništu tamo pored televizorki na Novom Beogradu (moja bivša firma je bila izmeštena u OŠ Radoje Domanović, odma pored, pa eto slučajno znam).

Svejedno, ako me to pitaš, ubistvo svih tih ljudi je zločin, i NATO ne može ništa od toga da opere. Ali da smo mogli mnogo gore da prodjemo da su se ovi nameračili, u to sam ubedjen, to je valjda čak i Sloba na kraju shvatio pa je kapitulirao kad su počeli da se tope zamrzivači.
freehand freehand 11:05 25.03.2012

Re: ...

ili kad se kao ovaj Frihend, krene sa ložnjavom da su glupaci sve vreme gadjali makete. Sjebali su nam šta su mislili da treba, mi se predali, i to ti je to.

Pa ne znam za tu ložnjavu. Po onome što su piloti i RFE izveštavali sjebali su jedno 3x više nego šti je JNA ikad imala. Po onom što se sa Kosova povuklo - nisu sjebali skoro pa ništa.
E sad, da verujem tebi i Džejmiju, ili očima?
ustvari, ne znam ni zašto su ljudi putovali vozom u sred bombardovanjaSvejedno, ako me to pitaš, ubistvo svih tih ljudi je zločin, i NATO ne može ništa od toga da opere. Ali da smo mogli mnogo gore da prodjemo da su se ovi nameračili, u to sam ubedjen, to je valjda čak i Sloba na kraju shvatio pa je kapitulirao kad su počeli da se tope zamrzivači.

Ae i ti neku pametnu da kažeš.
Ne može se zločinom pravdati zločin. Za ovo vreme posle bombardovanja isplivala je gomila laži kojom je to bombardovanje pravdano i maskirano.
A to što se beogradski Ljotićevci i nesuđeni Hitleri iz našeg sokaka dure što nisu mogli da posluže po jednu staru domaću za oslobodioce i da onda denacifikuju po komšiluku... Pa nada umire poslednja.
Ako ne bude pameti - možda bude još prilike.
zilikaka zilikaka 11:18 25.03.2012

Re: ...

ustvari, ne znam ni zašto su ljudi putovali vozom u sred bombardovanja, kao ni to koja budala je naterala ljude da rade u rafineriji nafte koju su rokali od prvog dana.

Pa teško možeš namestiti da život jednog dana stane. Ima kome je možda došo red da umre, pa ga treba sahraniti, nekom da se rodi, neko mora da zaradi dinar da nahrani gladna usta...
To o ljubiteljima putovanja vozom.

Nego rafinerija je možda interesantnija.

Jedan takav objekat je prepun zapaljivih i eksplozivnih sranja. Često ne znaš da li je gore kad su sve one šerpenje pune, il nedajbože prazne. Jednostavno je nemoguće, taman da je to nekom i na pamet palo, da se takva fabrika za kraće vreme isprazni, provetri ispere od svega toga. Dakle, imaš to što imaš.

Sad, da li je pametnije ostaviti sve tako i pobeći glavom bez obzira, pa kad grunu i kad vatra počne lančano da se širi, ti se prekrstiš i bogu pomoliš?
(Al najbolje sa jedno stotinak km udaljenosti. Bar sa toliko)

Tako nešto ne smeš ostaviti bez nadzora.
Svaka takva fabrika ima svoje vatrogasce, obučene za situacije koje se tamo mogu očekivati. Mora imati i stalno dežurne ljude koji poznaju proces, pa makar on stajao, al taj bar zna šta mi je gde, i manipulante koječime, koji brzo mogu da zaustave pretoče ili preusmere nešto...

Čudi me tvoje razmišljanje.
Nisi mali, a sad tako
renefonck renefonck 12:02 25.03.2012

Re: ...

freehand
Pa ne znam za tu ložnjavu. Po onome što su piloti i RFE izveštavali sjebali su jedno 3x više nego šti je JNA ikad imala. Po onom što se sa Kosova povuklo - nisu sjebali skoro pa ništa.
E sad, da verujem tebi i Džejmiju, ili očima?


"Nasi Argentinu sa 0 na prema 6"

freehand
Ne može se zločinom pravdati zločin. Za ovo vreme posle bombardovanja isplivala je gomila laži kojom je to bombardovanje pravdano i maskirano.


A ja sam mislio da su isplivale masovne grobnice, neke sasvim bukvalno iz reka i jezera po Srbiji.

freehand
A to što se beogradski Ljotićevci i nesuđeni Hitleri iz našeg sokaka dure što nisu mogli da posluže po jednu staru domaću za oslobodioce i da onda denacifikuju po komšiluku... Pa nada umire poslednja.
Ako ne bude pameti - možda bude još prilike.


Koji cetnici, ovi novi sto su klali po Kosovu ili oni stari koljaci iz II sv. rata koje rehabilituje Demokratska stranka?
freehand freehand 12:12 25.03.2012

Re: ...

renefonck
freehand
Pa ne znam za tu ložnjavu. Po onome što su piloti i RFE izveštavali sjebali su jedno 3x više nego šti je JNA ikad imala. Po onom što se sa Kosova povuklo - nisu sjebali skoro pa ništa.
E sad, da verujem tebi i Džejmiju, ili očima?


"Nasi Argentinu sa 0 na prema 6"

freehand
Ne može se zločinom pravdati zločin. Za ovo vreme posle bombardovanja isplivala je gomila laži kojom je to bombardovanje pravdano i maskirano.


A ja sam mislio da su isplivale masovne grobnice, neke sasvim bukvalno iz reka i jezera po Srbiji.

freehand
A to što se beogradski Ljotićevci i nesuđeni Hitleri iz našeg sokaka dure što nisu mogli da posluže po jednu staru domaću za oslobodioce i da onda denacifikuju po komšiluku... Pa nada umire poslednja.
Ako ne bude pameti - možda bude još prilike.


Koji cetnici, ovi novi sto su klali po Kosovu ili oni stari koljaci iz II sv. rata koje rehabilituje Demokratska stranka?

Nije sramota biti glup.
Ali mahati svojom glupošću kao barjakom...
renefonck renefonck 12:15 25.03.2012

Re: ...

freehand
Nije sramota biti glup.
Ali mahati svojom glupošću kao barjakom...


Ja sam pristalica teorije da ljudi najbolje sebe opisuju.
freehand freehand 12:32 25.03.2012

Re: ...

Pa teško možeš namestiti da život jednog dana stane. Ima kome je možda došo red da umre, pa ga treba sahraniti, nekom da se rodi, neko mora da zaradi dinar da nahrani gladna usta...
To o ljubiteljima putovanja vozom.

Nema razlike između autobusa, voza i traktorske kolone.
Htedoh da ovo ne pomenem, da ne bude patetično (a i nije, samo je lični primer u pitanju) ali - meni je 29. aprila 1999. umro otac. 9/10 familije je u Kruševcu, Župi i Šumadiji.
I bio je to žestok rebus, šta reći ljudima u momentu kad se iz sata u sat očekuje da bude srušen pančevački most, a već je srušen onaj između Kovina i Smedereva...
Ali, što bi ljudi putovali, jel tako Pajiću?

Što se rafinerije tiče - isto je kao i sa elektro-mrežom.
Prvo, ne može biti legitimnih ciljeva u zločinačkoj i protivzakonitoj akciji.
Drugo - divljaci su sve civilne objekte, uključujući i bolnice, proglašavali legitimnim ciljevima.
A na kraju - isti koji pričaju da rafinerija nema šta da radi u toku bombardovanja vrištali bi do neba kako nema nafte, benzina, mazuta...
A ako išta unuištiteljima Srbije oko Slobodana Miloševića mogu da priznam kao odlično odraženo - to je funkcionisanje države i manje-više svih službi za vreme tog rata.

renefonck
freehand
Nije sramota biti glup.
Ali mahati svojom glupošću kao barjakom...


Ja sam pristalica teorije da ljudi najbolje sebe opisuju.

Ja sam pristalica prakse da sa glupanderima ne diskutujem.
Ae sad, ignore.
alselone alselone 12:33 25.03.2012

Re: ...

ne znam ni zašto su ljudi putovali vozom u sred bombardovanja


E Pajicu, Pajicu, generalno si simpatican ali kad zajunis da branis neodbranjivo onda napises ovakvu odvratnost. Sto ne olabavis malo?
renefonck renefonck 12:57 25.03.2012

Re: ...

alselone
E Pajicu, Pajicu, generalno si simpatican ali kad zajunis da branis neodbranjivo onda napises ovakvu odvratnost. Sto ne olabavis malo?


Nevini ljudi na pogresnom mestu u pogresno vreme, ne bi me cudilo da je taj voz namerno pusten iako se znalo da ce most biti gadjan, kao sto su to ucinili radnicima RTS-a - da bi stvorili zrtve ubijajuci ljude.
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:07 25.03.2012

Re: ...

zilikaka

Pa teško možeš namestiti da život jednog dana stane. Ima kome je možda došo red da umre, pa ga treba sahraniti, nekom da se rodi, neko mora da zaradi dinar da nahrani gladna usta...
To o ljubiteljima putovanja vozom.

Nego rafinerija je možda interesantnija.

Jedan takav objekat je prepun zapaljivih i eksplozivnih sranja. Često ne znaš da li je gore kad su sve one šerpenje pune, il nedajbože prazne. Jednostavno je nemoguće, taman da je to nekom i na pamet palo, da se takva fabrika za kraće vreme isprazni, provetri ispere od svega toga. Dakle, imaš to što imaš.

Sad, da li je pametnije ostaviti sve tako i pobeći glavom bez obzira, pa kad grunu i kad vatra počne lančano da se širi, ti se prekrstiš i bogu pomoliš?
(Al najbolje sa jedno stotinak km udaljenosti. Bar sa toliko)

Tako nešto ne smeš ostaviti bez nadzora.
Svaka takva fabrika ima svoje vatrogasce, obučene za situacije koje se tamo mogu očekivati. Mora imati i stalno dežurne ljude koji poznaju proces, pa makar on stajao, al taj bar zna šta mi je gde, i manipulante koječime, koji brzo mogu da zaustave pretoče ili preusmere nešto...

Čudi me tvoje razmišljanje.
Nisi mali, a sad takoAli za vreme bomdardovanja, barem u Beogradu, život uopšte nije stao. Posle par dana niko više nije ni išao u skloništa, saobraćaj preko mostova se normalno odvijao, ja bre išao na posao skoro svaki dan iz grada na Novi Beograd, preko Brankovog mosta, a i preko pančevca skoro svaki dan, jer mi tamo živi familija. Kod nas su se ljudi penjali noću na krovove zgrada, iznesu stolove, piće i meze i navijaju. Pa i dole na Savi, i na Kališu je bilo ljudi koliko hoćeš, kao i kupača na pomenutoj adi. Uopšte ne verujem u to da su ljudi ludo hrabri, ili poremećeni, nego su skapirali da se rokaju uglavnom vojni ciljevi i komunikacije. I živelo se sasvim udobno, s obzirom na to da je ratni sukob bio u toku.

Rafinerija je, koliko se sećam, bila ispražnjena pre početka bombardovanja, kao i ona uljna rafinerija u Krnjači, ovo su nam rekli kad smo se organizovali za to spašavanje. Svejedno, i da je radila, nije mi jasno zašto je, ako je dat znak za uzbunu, tih par ljudi i dalje sedelo tamo na izvolte, umesto par blokova dalje, ili barem u nekom debelom skolništu (i mi smo ga imali u našoj zgradi na poslu i tu su čučali tehnolozi iz laboratorije koja je krčkala sve vreme, i portiri, dok smo svi ostali bili u školi). Ovi ljudi u rafineriji su poginuli u prvom napadu, prvog dana bombardovanja, i posle toga više nije niko. To znači da ili su se bolje čuvali, ili da nije bilo potrebe niko tamo da čuči. Verujem u ovo što ti kažeš, dakle, bilo je potrebe, ali onda je i dalje nejasno koja je dileja ostavila ova tri nesrećna čoveka tako na izvolte i jel taj danas u zatvoru?

EDIT: Friki, ja sam bio na bajsu sve vreme bombardovanja, da prištedim malo benzina za odbranu zemlje
freehand freehand 18:19 25.03.2012

Re: ...

Rafinerija je, koliko se sećam, bila ispražnjena pre početka bombardovanja, kao i ona uljna rafinerija u Krnjači, ovo su nam rekli kad smo se organizovali za to spašavanje. Svejedno, i da je radila, nije mi jasno zašto je, ako je dat znak za uzbunu, tih par ljudi i dalje sedelo tamo na izvolte, umesto par blokova dalje, ili barem u nekom debelom skolništu (i mi smo ga imali u našoj zgradi na poslu i tu su čučali tehnolozi iz laboratorije koja je krčkala sve vreme, i portiri, dok smo svi ostali bili u školi). Ovi ljudi u rafineriji su poginuli u prvom napadu, prvog dana bombardovanja, i posle toga više nije niko. To znači da ili su se bolje čuvali, ili da nije bilo potrebe niko tamo da čuči. Verujem u ovo što ti kažeš, dakle, bilo je potrebe, ali onda je i dalje nejasno koja je dileja ostavila ova tri nesrećna čoveka tako na izvolte i jel taj danas u zatvoru?

Pajiću, dokle ćeš da lupetaš?
Kad je Rafinerija bila ispražnjena? Nikad, Pajiću.
Ko je poginuo prvog dana? Niko, Pajiću.
04. aprila 1999. godine u vazdušnim napadima NATO-a na Pančevačku rafineriju poginula su tri radnika.
Prilikom bombardovanja Rafinerije, u 4 sata i 29 minuta, poginula su trojica radnika Rafinerije: Mirko Dmitrović, Duško Bogosavljev i Dejan Bojković.I u zatvor treba da idu oni koji su radili svoj posao a ne ubice koje su divljački bombardovalle suverenu državu, gađajući civilne ciljeve?
Strava si, b'ate.
Ne zna se da li bolje barataš činjenicama ili pravom.
Hoćeš ipak fotke na pp?
srdjan.pajic srdjan.pajic 18:37 25.03.2012

Re: ...

alselone
ne znam ni zašto su ljudi putovali vozom u sred bombardovanja


E Pajicu, Pajicu, generalno si simpatican ali kad zajunis da branis neodbranjivo onda napises ovakvu odvratnost. Sto ne olabavis malo?


Nećeš verovati, ali isto tako ti i Firhend izgledate iz mog ugla Ajde dobro oko stvari koje ne znam, ali kad krenete da mi palamudite oko onog čemu sam prisustvovao, e onda da ga hebem.

zilikaka zilikaka 18:43 25.03.2012

Re: ...

Ali za vreme bomdardovanja, barem u Beogradu, život uopšte nije stao.

Pa to ti upravo pričam(o).
Ne staje tek tako ni voz, ni rafinerija, ni...
zilikaka zilikaka 18:57 25.03.2012

Re: ...

ali kad krenete da mi palamudite oko onog čemu sam prisustvovao, e onda da ga hebem.
Izvini, al sad ja moram da se isterujem.

Kažeš, rafinerija bila ispražnjena. Verovatno misliš na deo rezervoara.
Gore ti rekoh al nisi shvatio. Nekad je bolje držati punim nego prazniti, jer pale se i gore pare i gasovi.

Nego, rafinerija je prepuna instalacija koje su međusobno povezane a u kojima imaš svega i svačega što učestvuje u procesu, a još je i zapaljivo i eksplozivno i toksično...
Nije moguće isprazniti rafineriju na način kako ti zamišljaš. Prvo, GDE bi se to ispraznilo? Sa gorivima je najlakše, problem je sve ostalo, a to je neverovatna količina svega.

To što si odneo goriva ne znači da ne postoji opasnost. Po meni, nisi je nešto ni smanjio, nego su oni odneli šta se može jer se znalo da će da treba a teško da bi opstalo tamo
freehand freehand 19:04 25.03.2012

Re: ...

Nego, rafinerija je prepuna instalacija koje su međusobno povezane a u kojima imaš svega i svačega što učestvuje u procesu, a još je i zapaljivo i eksplozivno i toksično...


Khm...
Ukupno posmatrano, nema potpunih podataka i rezultata o efektima bombardovanja ovog grada najbližeg Beogradu (13 km). Međutim, prema nepotpunim podacima BTF - Balkanske radne grupe, u zemlju, vazduh i vodu, kako nadzemnu tako i podzemnu, ubačeno je:

- 2100 tona dihloretana (C2H2Cl2) koji se koristi za proizvodnju visokotoksične isparljive supstance sa velikim brojem izuzetno štetnih svojstava kao što su polivinilhloridi;
- 8 tona metalne žive, od čega je 200 kilograma odmah dospelo u kanal za otpadne vode gde se akomulisalo (nataložilo) u mulju na dnu kanala. Samo između 50 i 100 kg žive ostalo je na betonskom podu preduzeća i ta količina je uklonjena, dok je ostatak žive "iscurio" u zemlju i podzemne vode, a veliki deo je isparenjem stigao i u vazduh.

- 460 tona visokotoksičnog vinilhlorida, u neutvrđenom broju raznih svojih jedinjena - policikličnih aromatičnih ugljen-hidrogena (vodonika) (RAN) i fozgena koji je stigao u vazduh;
- 80 000 tona nafte i naftnih derivata.

Osim toga, kao rezultat dugotrajnih požara na teritoriji Pančeva, a i mnogo šire od ovog grada, u zavisnosti od smera i jačine vetrova, zabeležene su ekstremne koncentracije dioksida sumpora, dioksida azota, ugljen-monoksida i poliaromatičnih ugljen-hidrogena. Sve ove supstance slegale su se po tlu i vodama, kako u Pančevu, tako i na vrlo širokom prostoru oko grada. Razmere širenja ovih gasova mogu se proglasiti i međudržavnim jer su locirani na obodima Crnog mora, ali i u Grčkoj.

U pančevačkoj "Azotari" iz oštećenih postrojenja iscurilo je na zemlju i u kanal oko 250 tona tečnog amonijaka, što je izazvalo pomor ribe i sveg vodenog živog sveta u Dunavu nizvodno od Pančeva, u dužini od 30 kilometara.

Slobodno se može reći da se iz naftno-hemijskog kompleksa izlilo ili je zapaljeno više od 100.000 tona raznih hemijskih jedinjenja, pri čemu je oko 70 odsto od tih količina zagadilo vazduh, a ostalo je isteklo i dospelo u Dunav ili je upila zemlja.

Bombardovanje pančevačke industrije, koje je prouzrokovalo ispuštanje brojnih otrovanih materija u atmosferu, vodu i zemlju, predstavlja ozbiljnu zdravstvenu pretnju regionu, kao i širim ekološkim sistemima na Balkanu i u Evropi. Mnoge od ovih materija mogu prouzrokovati rak, spontane pobačaje i urođene mane, kao i neizlečive bolesti nervnog sistema i jetre.

Izlivene su još i sledeće toksične hemijske supstance: vinilhlorid monomer - VCM. (U vreme akcidenata beležile su se i 10.600 puta veće koncentracije od dozvoljenih), hlor, hlorni ugljovodonici, kadmijum. Uništavanje transformatora dovelo je do ispuštanja piralena (PCB), koji se koristi kao transformatorsko ulje. Piralen je toksično jedinjenje koje može prouzrokovati mnoga oboljenja: slabljenje imunološkog sistema, pojavu kancera i tumora, neurotoksičnost i teratogenost.

Takođe se mora spomenuti i profesionalna bolest utvrđena kod radnika "Petrohemije", takozvani pančevački rak - stručno poznat kao angiosarkom jetre, koji prouzrokuje visok sadržaj polivinilhlorida u vazduhu što prerasta i u visok faktor rizika za sve stanovnike Pančeva i okoline. Mora se reći i to da je najviše polivinilhlorida u vazduhu bilo za vreme bombardovanja proizvodnih postrojenja "Petrohemije".

blogovatelj blogovatelj 20:06 25.03.2012

Re: ...

barem u Beogradu, život uopšte nije stao


A za ostatak Srbije nije bitno, pretpostavljam, posto je u Beogradu bilo sve u redu.
Sabane, za vreme rata sam licno doziveo desetak bombardovanja, u Kragujevcu i Somboru. Pricam o bombardovanjima kada su bombe padale na manje od 500m razdaljine od mene. Nisam srecom bio u direktnoj opasnosti svih desetak puta, nego samo dva.
Ali ta dva se ne zaboravljaju.
Znas ti Sabane kakav je osecaj kad se uvece molis svevisnjem da pogines pre svoje dece?
E to sam ja radio. Ako poginemo svi pod istim krovom, da bar ne gledam kako se oni muce.
i onda mi onaj Grof kaze da sam ja zaokruzivao neka referendumska pitanja... Sizik decko...
srdjan.pajic srdjan.pajic 23:07 25.03.2012

Re: ...

freehand
Rafinerija je, koliko se sećam, bila ispražnjena pre početka bombardovanja, kao i ona uljna rafinerija u Krnjači, ovo su nam rekli kad smo se organizovali za to spašavanje. Svejedno, i da je radila, nije mi jasno zašto je, ako je dat znak za uzbunu, tih par ljudi i dalje sedelo tamo na izvolte, umesto par blokova dalje, ili barem u nekom debelom skolništu (i mi smo ga imali u našoj zgradi na poslu i tu su čučali tehnolozi iz laboratorije koja je krčkala sve vreme, i portiri, dok smo svi ostali bili u školi). Ovi ljudi u rafineriji su poginuli u prvom napadu, prvog dana bombardovanja, i posle toga više nije niko. To znači da ili su se bolje čuvali, ili da nije bilo potrebe niko tamo da čuči. Verujem u ovo što ti kažeš, dakle, bilo je potrebe, ali onda je i dalje nejasno koja je dileja ostavila ova tri nesrećna čoveka tako na izvolte i jel taj danas u zatvoru?

Pajiću, dokle ćeš da lupetaš?
Kad je Rafinerija bila ispražnjena? Nikad, Pajiću.
Ko je poginuo prvog dana? Niko, Pajiću.
04. aprila 1999. godine u vazdušnim napadima NATO-a na Pančevačku rafineriju poginula su tri radnika.
Prilikom bombardovanja Rafinerije, u 4 sata i 29 minuta, poginula su trojica radnika Rafinerije: Mirko Dmitrović, Duško Bogosavljev i Dejan Bojković.I u zatvor treba da idu oni koji su radili svoj posao a ne ubice koje su divljački bombardovalle suverenu državu, gađajući civilne ciljeve?
Strava si, b'ate.
Ne zna se da li bolje barataš činjenicama ili pravom.
Hoćeš ipak fotke na pp?


Dobro, jebote, ubedili ste me - rafinerija je bila puna, i imali ste više sreće nego pameti da svi nizginete kad su je pogodili, kad već nikog nije bilo briga da vas evakuiše pre početka bombardovanja, nego ste morali da se oslonite na to da Miško u avionu ima laku ruku.

A ti blogi, nemoj da udaraš nisko, na decentralizaciju, ko je rekao da ostatak Srbije nije bitan? Rekao sam ti kako je bilo u Beogradu, jer sam tu bio za vreme bombardovanja. A ako hoćeš da merimo ko ima više ožiljaka iz rata i kome je bomba pala bliže kućnom pragu, javni se na pp

freehand freehand 09:04 26.03.2012

Re: ...

Dobro, jebote, ubedili ste me - rafinerija je bila puna, i imali ste više sreće nego pameti da svi nizginete kad su je pogodili, kad već nikog nije bilo briga da vas evakuiše pre početka bombardovanja, nego ste morali da se oslonite na to da Miško u avionu ima laku ruku.

Čuj - ubedili ste me?! šabane, da poradiš malo na obuzdavanju ega, a?
Dalje, nisu rafineriju nafte u Pančevu pogodili, nego pogađali, i to pedesetak puta, ako se dobro sećam. U noći 17. aprila idioti su gađali rafineriju, azotaru i petrohemiju, i niko ni danas ne zna šta je sve u atmosferu izašlo. I to je ratni zločin par ekselans.
A da je neka od raketa skrenula samo desetak metara sa putanje i pogoila, recimo, etilen u Petrohemiji . veruj da ni oni u Obrenovcu nisu bili dovoljno daleko, kamoli ti u Ovči.
I nemoj sad da pričaš o fantastičnoj preciznosti tvojih dronovođa. Suština je da samo debilni zločinački mozak može da gađa takve ciljeve u gusto naseljenoj, urbanoj sredini.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 17:06 24.03.2012

Miloš Ćirić: Bombardovanje za početnike

Državno nasilje nad civilnim stanovništvom koje je bilo uvod u rat na Kosovu, počelo je mnogo pre mog rođenja, a sam rat, u svojim najrazličitijim oblicima, proteže se kroz ceo život moje generacije. Obeležavanje godišnjice početka bombardovanja SRJ među pripadnicima generacija rođenih osamdesetih i devedesetih, i ove će godine izazvati zbunjenost i produbiti neznanje koje mladi u Srbiji imaju o bombardovanju i o ’ratovima u bivšoj Jugoslaviji’.

Kada tim ljudima kažete rat, oni su ubeđeni da im govorite o NATO bombardovanju; malo je onih koji znaju da je pre toga uopšte bilo rata u Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni, na Kosovu. Opšti je utisak da ne postoji svest o pravim razlozima zbog kojih je do tih ratova, i na kraju bombardovanja SRJ, uopšte došlo i na koji su način ti događaji povezani. Država se trudi da ovakvo stanje svesti održi, ali ne propušta da implicira da je godišnjica bombardovanja tek jedan u nizu parastosa koji obeležavaju ’postradanja srpskog naroda’.

U tu sliku uklapaju se i ruševine u centru Beograda, pored kojih odrastaju generacije mladih prihvatajući ih kao ponosni deo nacionalnog i gradskog dekora. Spajanje nepovezanih događaja (na primer savezničkog bombardovanja Beograda 1944. i NATO intervencije 1999) i njihovo pojedinačno iskrivljeno tumačenje zasnovano na propagandi, a ne istorijskim činjenicama, pored toga što proizvodi iritirajuću kakofoniju, za posledicu ima i promovisanje teze o nedužnom srpskom narodu, nevinoj žrtvi viševekovne zavere Amerike, celog zapadnog sveta, Vatikana, engleske kraljice, itd.

Ono o čemu se u Srbiji uporno ćuti, jesu okolnosti zbog kojih je do ratova i bombardovanja SR Jugoslavije uopšte došlo. To ne čudi, jer se u domaćoj javnosti malo govori o stepenu odgovornosti koju je nekadašnje rukovodstvo ove države imalo za ratove na prostoru bivše Jugoslavije, kao i za njenu dezintegraciju. To je, između ostalog, posledica činjenice da su naslednici, ideolozi, saradnici i bivši članovi tog istog rukovodstva i dalje politički aktivni i na najvišim državnim i drugim javnim funkcijama. Tako se postiže opšta konfuzija u kojoj se prosečan građanin baca u vrtlog oprečnih informacija i tumačenja, iz koga se umoran i nezaintersovan vraća svojim svakodnevnim problemima, što sve zajedno za posledicu ima uspešno zataškavanje zločina i aboliranje zločinaca.

Ćuti se, dakle, o okolnostima koje su dovele do ’svih žrtava’, kojima ovih dana beogradske vlasti dižu spomenik, čime se generacijama koje politika ne zanima, a ratova se ne sećaju, a u koje spada i moja (rođeni u SFRJ, odrastali u SRJ), poručuje da su za ’ratove devedesetih’ zapravo krivi svi, da nemamo čega da se stidimo, naprotiv; da je istina negde tamo, daleka, nepouzdana i nedokučiva, da su istorija i politika apstraktne oblasti života i da je sve to zajedno ionako previše komplikovano da bi se razumelo. Ne propuštaju, ipak, da morbidnim ’proslavama’ ratnih godišnjica ukažu na ispravnost velikosrpske nacionalističke politike i nevinost ’naše strane’. Mnogi pojedinci i grupe, uz blagonaklonost većine medija, ni ove godine neće propustiti priliku da bombardovanje Jugoslavije predstave u kontekstu nepravedne i ničim izazvane agresije protiv Srbije i ’svega što je srpsko’. Onaj deo javnosti koji javno govori istinu o našoj ratnoj prošlosti ostaće i dalje tih, skrajnut na marginu, bez mogućnosti da utiče na javno prećutkivanje i falsifikovanje sasvim nedavne istorije.

Bombardovanje SRJ je u srpskoj javnosti godinama unazad predstavljano kao jednostrani nasilni akt, zaverenička agresija država zapadne Evrope i Amerike protiv Srbije, a sve u cilju da ’nam uzmu Kosovo’. Stvari, međutim, stoje sasvim drugačije.

Kontekst

Uspostavljanje policijske države na Kosovu koju je pratio žestok državni teror, etničko čišćenje i proterivanje Albanaca, imalo je svoje faze, razvoj i posledice. Ono što se u domaćoj javnosti često percipira kao ’početak kraja kosovske krize’, a to je bombardovanje SR Jugoslavije, nedovoljno se posmatra u kontekstu događaja koji su bombardovanju prethodili i koji, u određenom smislu, predstavljaju podlogu u kojoj je bilo moguće Miloševićevo rasparčavanje Jugoslavije i masovni zločini protiv civilnog stanovništva na Kosovu – koji su na kraju doveli do intervencije NATO pakta 1999. godine.

Nakon Titove smrti, preko 77 odsto stanovništva na Kosovu činili su Albanci. Tada je još uvek važio Ustav SFRJ iz 1974, koji su mnogi srpski intelektualci smatrali ’dželatom Srbije’, jer srpskim vlastima s jedne strane nije dozvoljavao dominaciju nad Jugoslavijom, dok je s druge široka decentralizacija propisana Ustavom Vojvodini i Kosovu davala nadležnosti slične onima koje su imale ostale jugoslovenske republike, što je među političkom i intelektualnom elitom u Srbiji izazivalo frustraciju.

Godine 1981, u Srbiji sve glasnije počinje da se govori o promeni Ustava. Istovremeno, na Kosovu, marta 1981, studenti Univerziteta u Prištini organizuju mirne demonstracije na kojima se prvi put čuo zahtev ’Kosovo Republika’. Zahtev demonstranata bio je uspostavljanje ravnopravnog položaja Albanaca u okviru Jugoslavije priznanjem albanske narodnosti, umesto dotadašnjeg statusa nacionalne manjine. Jugoslovenska vlast je na demonstracije odgovorila slanjem vojske koja se obračunala sa demonstrantima, kada je ubijemo više desetina đaka i studenata.

U godinama koje slede, počeće zavođenje vojne uprave nad Kosovom, koju su pratile masovna hapšenja i represija nad onima koji su se zalagali za nezavisnost Kosova. Paralelno sa tim, pripadnici srpske političke, intelektualne i verske elite oživljavaju kosovski mit i u javnosti počinju da šire govor mržnje prema kosovskim Albancima, uz teorije zavere o ’genocidu nad Srbima na Kosovu’.

Ilustrativni su primeri Apela za zaštitu srpskog življa i njegovih svetinja na Kosovu i Metohiji iz 1982, koji su uglavnom potpisala sveštena lica, među njima i Amfilohije Radović; i Peticija 2016 građana Kosova iz 1985. Godine, u čijem je stvaranju učestvovao i Dobrica Ćosić. Uticaj srpske nacionalističke intelektualne elite kulminirao je godinu dana kasnije, septembra 1986, kada je objavljen Memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, koji se smatra ideološkom osnovom, svetim pismom nacionalističke Miloševićeve politike, koja je za cilj imala etnički čistu, Veliku Srbiju. U tom se dokumentu zahtevi Albanaca za ravnopravnošću tumače kao ’fizički, politički, pravni i kulturni genocid nad srpskim stanovništvom’.

Kao jedan od rezultata višegodišnje kampanje, aprila 1987, kosovski Srbi u Kosovu Polju organizuju demonstracije protiv ’albanskog rukovodstva pokrajine’. U fingiranom sukobu sa pokrajinskom policijom, Milošević izgovara čuvenu rečenicu ’Ne sme niko da vas bije’, čime osvaja naklonost kosovskih Srba. Iste godine, dogodila se Osma sednica Saveza komunista Srbije, na kojoj je pobedila nacionalistička struja Slobodana Miloševića, kada on i faktički preuzima sav uticaj i vlast u partiji. Dve godine od tog događaja biće dovoljno vremena da se Milošević na talasu nacionalističke histerije inauguriše kao novi nacionalni lider, centralizuje vlast i početkom 1989. godine nasilno ukine autonomiju Kosova. Na Kosovu je zavedeno vanredno stanje, vojska i policija su gušile svaki vid otpora, pohapšeno je na stotine ljudi, a na demonstracijama Albanaca krajem marta 1989. policija je, prema podacima Human Rights Watch-a, ubila 24 osobe. Tri meseca kasnije, u okviru proslave 600. godina od poraza srpske vojske u Kosovskom boju, 28. juna 1989. godine, Milošević drži govor na Gazimestanu, u kome najavljuje da za ostvarenje ciljeva njegove politike ni oružani sukobi nisu isključeni. (’Opet smo pred bitkama i u bitkama. One nisu oružane, mada ni takve još nisu isključene.’)

Pet meseci kasnije, dolazi do pada Berlinskog zida i kraja hladnog rata. Dva dana nakon početka rušenja Berlinskog zida, na izborima za predsednika predsedništva, građani Srbije Miloševiću daju plebiscitarnu podršku i izglasavaju ga za novog nacionalnog lidera – dobio je 86 odsto glasova u Srbiji, 92 odsto u Beogradu, 98 odsto u Nišu, 99 odsto u Kuršumliji. Neposredno nakon izbora, 14. novembra 1989. godine u intervjuu Rojtersu, Milošević prvi izgovara danas svima poznatu rečenicu ’Kosovo je srce Srbije’.

U domaćim medijima nastavlja se histerija, govor mržnje i huškanje protiv albanskog stanovništva na Kosovu. Građani Kosova uveliko se nazivaju separatistima, šiptarskim teroristima, zlostavljačima, ubicama. Jula 1990. godine, Milošević nasilno ukida autonomiju Kosova, a Skupština Kosova donosi Ustavnu rezoluciju kojom se Kosovo proglašava nezavisnom republikom u okviru Jugoslavije. Tri dana kasnije, Srbija raspušta kosovski parlament i smenjuje glavne urednike javnih glasila na Kosovu. U to vreme, dolazi do formiranja paralelnih kosovskih institucija koje rade u ilegali. Godine 1991, kosovska Vlada u senci i Skupština raspisuju referendum o nezavisnosti, kada je proglašena nezavisna država Kosovo i formiran niz paralelnih institucija (školstvo, zdravstvo, poreski sistem itd), koje su bile direktno suprotstavljene zvaničnim institucijama pod kontrolom Srbije.

U godinama koje dolaze, Miloševićeva politika bila je fokusirana na rasparčavanje Jugoslavije i ratove u Hrvatskoj i Bosni, dok je na Kosovu zavedena policijska država. Nakon što su vlasti iz Beograda preuzele kosovske institucije, stotine hiljada kosovskih Albanaca je otpušteno iz državnih institucija i firmi. Većina škola na albanskom jeziku prestalo je sa radom, pa su se albanski đaci i studenti obrazovali na maternjem jeziku u dubokoj ilegali, po privatnim stanovima i napuštenim zgradama. Milošević se borio protiv svakog organizovanja među Albancima, pa ih je srpska policija na Kosovu godinama rutinski privodila, maltretirala i zlostavljala. Politički predstavnici kosovskih Albanaca koje je predvodio Ibrahim Rugova pružali su pasivni, nenasilni otpor srpskim vlastima odbijajući da učestvuju u zvaničnim političkim strukturama.

Sve do okončanja rata u Bosni 1995. godine, nenasilna strategija otpora imala je široko uporište među albanskim stanovništvom. Tokom i naročito posle rata u Bosni, počinju da se formiraju paravojni odredi kosovskih Albanaca koji preduzimaju nasilne akcije prema kosovskim Srbima, predstavnicima i institucijama zvanične Srbije na Kosovu. Godine 1996, Oslobodilačka vojska Kosova (formirana 1994) počinje sve češće da se sukobljava sa srpskom policijom i civilnim stanovništvom. Sukobi OVK i srpskih specijalnih policijskih i paravojnih jedinica nastalih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, 1998. eskaliraju u tzv. Kosovski rat sa još neutvrđenim brojem žrtava. Podaci Fonda za humanitarno pravo ukazuju da je reč o preko 15.000 ubijenih i nestalih samo u periodu 1998-2000.

Miloševićeva politika je tokom 1999. sprovodila i kampanju ’brisanja identiteta’, u kojoj su kosovskim građanima albanske nacionalnosti oduzimana i uništavana lična dokumenata i drugi dokazi o državljanstvu. Uništavani su glasački spiskovi, opštinske arhive i matične knjige. Na taj način, mnogi kosovski Albanci ostali su bez ikakvih dokaza o svom identitetu. Ubistva i masovna proterivanja bila su praćena pljačkom i iznuđivanjem od strane pripadnika srpskih paravojnih formacija, koji su ’prolaskom’ kroz albanska naselja iza sebe ostavljali pustoš. Srpske snage bezbednosti primoravale su Albance na kopanje rovova, bunkera i druge teške fizičke poslove, koristili ih kao ljudski štit u sukobima, a tokom NATO intervencije na Kosovu su postavili i oko 50.000 nagaznih mina.

Preko 850.000 Albanaca proterano je iz svojih domova tokom 1998. i 1999. godine. Đinđićeva vlada objavila je 2001. podatak o otkriću masovne grobnice kod Batajnice, koju su pratila otkrića još četiri grobnice, sa ukupno oko 1.000 ubijenih kosovskih Albanaca doveženih sa Kosova i pokopanih u Srbiji, u cilju zataškavanja zločina protiv civilnog stanovništva. Sumnja se da postoji još nekoliko masovnih grobnica na teritoriji Srbije. Njihov broj i lokacija za sada su nepoznati, iako o tome postoje osnovane sumnje. Masovna kršenja ljudskih prava koje je sprovodio Miloševićev režim bila su razlog zbog kojeg se međunarodna zajednica umešala u sukob i pokušala da bude medijator u njegovom rešavanju.

Rambuje, bombardovanje, Kumanovo

Tokom čitave 1998, međunarodna zajednica, sada sa već višegodišnjim iskustvom u mirovnim pregovorima sa Miloševićevim režimom, pokušava na brojne načine da zaustavi divljanje nad civilnim stanovništvom i etničko čišćenje na Kosovu, koje je u državnim medijima u Srbiji predstavljano kao ’rat srpskih snaga protiv terorističke OVK’. Protesti na ulicama Prišine početkom marta 1998. bili su uvod u razbuktavanje rata na Kosovu. Ubijanje albanskih i srpskih civila širom Kosova se nastavlja u otvorenom sukobu srpskih snaga i OVK tokom čitave godine.

Septembra 1998. godine, Savet bezbednosti UN usvaja Rezoluciju 1199, kojom se od Srba i Albanaca traži da obustave borbe i otpočnu pregovore. Paralelno sa tim, NATO saopštava da je podignuta borbena gotovost alijanse i donosi Akt upozorenja, kao najavu za vazdušne operacije na Kosovu. Kada je u oktobru akcija NATO alijanse već postala izvesna, delegacija predvođena specijalnim izaslanikom SAD Ričardom Holbrukom dolazi u Beograd, u poslednjem pokušaju da ubedi Miloševića da se povinuje Rezoluciji 1199. Posle nekoliko dana intenzivnih pregovora, 13. oktobra 1998. sporazum je postignut, čime je bila odložena vojna intervencija NATO. Prema sporazumu, Milošević je trebalo da sa Kosova povuče specijalne i policijske jedinice. Beograd se složio da dozvoli pristup 2.000 civilnih OEBS-ovih posmatrača sa zadatkom da nadgledaju i potvrde sprovođenje sporazuma.

Iako su američki predstavnici naglašavali da sporazum Holbruk-Milošević otvara mogućnost za neku vrstu autonomije Kosova, Milošević je sporazum opisao kao garanciju srpske teritorijalne celovitosti i nastavak njene kontrole nad Kosovom. Predstavnici kosovskih Albanaca izražavali su sumnju u to da će dovođenje međunarodnih posmatrača sprečiti dalje sukobe, a Ibrahim Rugova je pozivao NATO da odmah pošalje trupe na Kosovo, što je smatrao jedinom mogućnošću da se kosovski Albanci odbrane od srpskih specijalnih jedinica. Prvi put posle Drugog svetskog rata, 5. oktobra 1998. u SRJ je proglašeno stanje neposredne ratne opasnosti.

Sredinom meseca u Beograd dolaze predstavnici NATO radi potpisivanja konačnog sporazuma utvrđenog tokom razgovora Milošević-Holbruk. Međutim, Milošević tada sa njima ne zaključuje dogovor, već pokušava da izbegne sprovođenje pojedinih odredbi iz sporazuma. U to vreme, na sednicama Generalštaba Vojske Jugoslavije govori se i o toku pregovora sa Holbrukom, a načelnik generalštaba Momčilo Perišić javno izjavljuje da opasnost od strane vojne intervencije na teritoriji SRJ ’još uvek nije otklonjena’. Krajem godine, dolazi do nove eskalacije sukoba na Kosovu, komandant snaga NATO za Evropu Vesli Klark dolazi ponovo u Beograd, razgovori sa Miloševićem završavaju se bez konkretnih rezultata.

Petnaestog januara 1999. godine u kosovskom selu Račak otkriveno je 45 tela ubijenih kosovskih Albanaca. Petnaest dana kasnije, Savet NATO izdaje saopštenje u kome insistira na nastavku pregovora i prekidu nasilja, istovremeno dajući ovlašćenje generalnom sekretaru da ’odobri vazdušne udare po ciljevima u Jugoslaviji, radi sprečavanja humanitarne katastrofe’. To su okolnosti u kojima počinju srpsko-albanski pregovori u zamku Rambuje kod Pariza u februaru 1999. godine.

Pregovore je inicirala Kontakt grupa za Balkan (SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija, Rusija) i trajali su 17 dana. Međunarodni posrednici bili su Kristofer Hil (SAD), Boris Majorski (Rusija) i Volfgang Petrič (EU). Srpska delegacija u Rambujeu imala je 13 članova koje je predvodio potpredsednik vlade Ratko Marković. Na čelu delegacije kosovskih Albanaca bio je Hašim Tači, sadašnji kosovski premijer, a u toj delegaciji je sedela i Edita Tahiri koja je danas zadužena za pregovore sa Beogradom. Delegacija Srbije odbila je da direktno ’razgovara sa teroristima’, pa se u Rambujeu pregovaralo iz različitih prostorija, pisanim porukama i preko posrednika. Priština je potpisivanje sporazuma uslovljavala referendumom o samoopredeljenju, a Beograd je odbijao dolazak stranih trupa, kao i referendum o samoopredeljenju Kosova. Pregovori su završeni uslovnim prihvatanjem sporazuma, uprkos tome što se strane nisu saglasile o najvažnijim pitanjima. Beograd je načelno prihvatio široku autonomiju Kosova, ali je izričito odbacio vojni aneks sporazuma, čija bi primena ’praktično značila okupaciju i ograničenje suvereniteta SRJ’.

Petnaestog marta 1999. u Parizu je počeo još jedan krug pregovora o rešenju kosovske krize, ali posle nekoliko dana i ti pregovori su propali. Holbruk po poslednji put dolazi u Beograd. Razgovori sa Miloševićem ovoga puta su trajali kratko, a sam Holbruk je posle razgovora na konferenciji za novinare saopštio da je odgovor jugoslovenske strane negativan. Holbruk je najavio da iz Beograda putuje u Brisel da generala NATO Vesli Klarka obavesti o sadržaju razgovora sa Miloševićem, što je značilo da je početak bombardovanja pitanje dana. Na kraju konferencije za novinare, Holbruk je rekao da je njegov telefon ’i dalje dostupan i da vlasti u Beogradu znaju njegov broj’. Predsednik Srbije Milan Milutinović ranije je u Parizu na pitanje novinara da li je Beograd svestan da odbijanje sporazuma SRJ vodi u rat sa NATO odgovorio: „Que sera, sera.“

Dva dana po Holbrukovom odlasku iz Beograda, 24. marta 1999. počela je intervencija NATO-a pod nazivom Operacija savezničkih snaga, koju su srpski režimski mediji nazvali Operacija milosrdni anđeo. Bombardovanje SRJ trajalo je 78 dana. Tokom 11 nedelja ratnog stanja u SRJ, Miloševićev režim je organizujući javne skupove, tzv. mitinge slobode i zloupotrebom medija, vodio kampanju o ’uspesima jugoslovenske vojske nad NATO snagama’, slavio ’pobede nedužnog srpskog naroda’ vodeći svojevrstan medijski rat protiv celog sveta. U nastojanjima da još više učvrsti podršku među građanima, a istovremeno u pokušaju da obmane međunarodnu javnost vestima o ’masovnom ubijanju civila od strane NATO-a’, pored svakodnevne žestoke propagande, Miloševićev režim je žrtvovao i 16 radnika RTS-a krajem aprila 1999. Prema dostupnim informacijama, zvanični Beograd je bio obavešten da će zgrada RTS-a biti bombardovana, ali je uprkos tome nije evakuisao. Porodice žrtava godinama se bore za istinu o smrti radnika RTS-a. To nije jedini pokušaj Miloševićevog režima da sopstvene zločine pripiše NATO; jedan od primera je i masovno ubijanje zatvorenika u zatvoru Dubrava aprila 1999. Neposredno pre i tokom bombardovanja, kampanja Miloševićevog režima etničkog čišćenja kosovskih Albanaca koja se može sažeti u tri reči – proterati ili ubiti – u javnosti je bila poznata kao Operacija potkovica.

U intervenciji NATO, teško je uništena infrastruktura zemlje, žrtve nikada nisu pobrojane, a prema nekim procenama stradalo je između 100 i 2.500 ljudi. Oni su se pridružili stotinama hiljada stradalih u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Bombardovanje je okončano 9. juna 1999. potpisivanjem Kumanovskog sporazuma, koji je predviđao povlačenje jugoslovenskih snaga bezbednosti sa Kosova, razmeštanje vojnih NATO snaga na celoj teritoriji Kosova i postavljanjem UNMIK, civilne misije Ujedinjenih nacija. Milošević je, međutim, ovaj mirovni sporazum koji je široko ocenjen kao njegova kapitulacija i otvaranje puta ka nezavisnosti Kosova, ocenio kao pobedu SRJ i njegove politike. Sledećeg dana, Savet bezbednosti UN usvojio je Rezoluciju 1244.

Tokom naredne godine Miloševićev režim beleži pad u podršci građana Srbije, što je bio uvod u njegov poraz na predsedničkim izborima 24. septembra 2000. godine. Za Slobodana Miloševića tada je glasalo preko milion i osamsto dvadeset hiljada građana Srbije, dok je Vojislav Koštunica, predsednički kandidat opozicije, imao 640 hiljada glasova više. Zbog Miloševićevog odbijanja da prizna rezultate izbora, celu Srbiju zahvata talas demonstracija koji kulminira u Beogradu, 5. oktobra 2000. godine. Tada je i zvanično okončana Miloševićeva vladavina koja je iza sebe ostavila razbijenu Jugoslaviju, četiri rata u deset godina, stotine hiljada ubijenih, neutvrđeni broj zlostavljanih, raseljenih i prognanih, dok se, prema podacima Međunarodne komisije za nestale osobe, oko 14 hiljada ljudi još uvek vodi kao nestalo.

Peščanik.net, 23.03.2012.
Atomski mrav Atomski mrav 18:10 24.03.2012

Re: Miloš Ćirić: Bombardovanje za početnike

A za to vreme su Albanci na Kosovu sedeli skrštenih ruku... Ma bre, malo su nas bombardovali, trebalo je još!
highshalfbooze highshalfbooze 18:41 24.03.2012

Re: Miloš Ćirić: Bombardovanje za početnike

Preko 850.000 Albanaca proterano je iz svojih domova tokom 1998. i 1999. godine. Đinđićeva vlada objavila je 2001. podatak o otkriću masovne grobnice kod Batajnice, koju su pratila otkrića još četiri grobnice, sa ukupno oko 1.000 ubijenih kosovskih Albanaca doveženih sa Kosova i pokopanih u Srbiji


Ovo je zaista isuviše. Plasirati ovakve laži je blago rečeno hohštapleraj.
Gde su dokazi za to?
Pa zar su oni koji su nas bombardovali priznali da nije bilo nikakvog ubijanja i proterivanja pre bombardovanja, a pojedini građani Srbije bezočno lažu.
Takođe je vrlo interesantno da su, isti oni koji su nas bombardovali, dokumentovali činjenicu da se nešto nije desilo, dok pojedini građani ove pišljive banana države uopšte ne smatraju da treba dokazati da se nešto desilo.
princi princi 18:51 24.03.2012

Re: Miloš Ćirić

Dečko je mentol, ali totalni.
sinbludimir sinbludimir 17:32 24.03.2012

Polu istine

Ovaj chlanak me je toliko isprovocirao da sam morao da se registrujem da repliciram.

Svaka chast kako si banalan chlanak uspeo da napishesh.

Krenucu od rechenice da > Srbi nisu genocidan narod. Niti su bili u proshlosti niti su danas. Uvek ima polusveta koji ce da pravi zverstva, ali ako danas napravish anketu u Srbiji da li ljudi misle da je neki Arkan (nevezano za temu navodim njega posto je najekstremniji primer) srpski junak ili obichan kriminalac i ubica moguce je da ce neki mali procenat ljudi - uglavnom onih sa IQ ispod 70 i klinaca napaljenih koji pate sto nisu rodjeni za vreme 200 na sat i Crne Zene - reci da je on car i da bi bili do Tokija danas da je vishe kakvih junaka.
Kucaj na yt > 'himna JSO' pa prochitaj komentare - na takvu gospodu targetiram.

S druge strane, ponovo dajem primer koji nije vezan sa Kosovom, ali je ekstreman, da bi razumeo o chemu pricham, u HR se Oluja slavi kao nacionalni praznik. Ako chitash komentare na Index.hr svaki drugi komentator bi sutra ponovio Jasenovac i to se ne stidi da kaze javno. Logor za decu u Jasenovcu - jedinstvena tvorevina ne samo u Evropi vec i u verovatno celom Mlechnom Putu.

Srbi su radili na Kosovu ono sto su radili zato sto su bili isprovocirani. Ne branim ubice, ali kao sto je i Srebrenica bila uradjena kao SAVRSHENA provokacija (pogledaj Weight of chains da ne gubim prste ovde), tako su i sukobi na Kosovu planski radjeni.

Ovo ne pricham napamet. Slusao sam dosta prica zato sto su me zanimale i nisam hteo da sudim ni da su Srbi smradovi niti Albanci kraljevi, nit obratno, pre nego sto bih chuo sto vishe inf.

Najupecatljivija prica koju sam cuo, a koja je definicija tog ponashanja je da su jednog policajca zivog zaklali, odrali i obesili da visi za noge. To mi je pricao covek iz njegove formacije, znachi nije pricha iz osme ruke. Da li je nakon toga krenula mirko odmazda iz te grupe? Ne znam, nebitno je, ali je u ljudskoj biti da kad vidja takve stvari ne moze da drzi mozak vishe zdravim i racionalnim.

Mikro odmazda ili ne ili "samo" mirko odmazdica, ali imaj u vidu da je takvih grupa i takvih banalnosti bilo na svakom koraku. I onda kad se to pomnozi sa medijskim uvelichavanjem dobija se da smo mi teski krvoloci bili i da su nas sa pravom bombardovali i zagadili za narednih 500 godina.

Nemamo informacije zasto se sta deshava ni ti ni ja, ovo sto pishesh je sve neistina ili polu istina. Mnogo vece face kroje sudbinu - napadaju Libiju, Irak, Iran; prave hladne i vrele ratove.

Ako u to ne verujesh i mislis da su to prazne priche i "cija snajka cija" onda si mnogo neinteligentniji od onoga kako sam te dozivljavao. Generalno si ovim postom pokazao povrshnost; toga naravno nisi svestan, niti je moguce da postanesh svestan - covek da se malo promeni treba planinu da pomeri - a ovo da shvatish je fundamentalan tvist svesti.
Predrag Azdejković Predrag Azdejković 17:50 24.03.2012

Re: Polu istine

Svaka chast kako si banalan chlanak uspeo da napishesh.


Svi tekstovi su copy paste... jedan sa FHP, drugi sa Wikipedije, treći sa peščanika...
looping looping 18:15 24.03.2012

Re: Polu istine

Svi tekstovi su copy paste... jedan sa FHP, drugi sa Wikipedije, treći sa peščanika...

Copy paste banalnosti zaista.

Ratovi u Jugoslaviji poceli su naoruzavanjem pobunjenika u Hrvatskoj, Bosni, na Kosovu.
Rat u Libiji poceo je naoruzavanjem pobunjenika u Libiji.
Rat (gradjanski) u Siriji poceo je naoruzavanjem pobunjenika u Siriji.
E sad mozemo da komentarisemo diktature u ovim drzavama.

Niko nije slao vojsku na nenaoruzane civile, to su gluposti.
Posle toga se naravno izgubi kontrola i nastane anarhija.

Inace NATO se za bivse Jugoslovenske drzave zanima samo u strateskom smislu prema Rusiji.
NATO-u ne smetaju ni ubijanja ni mucenja dok god su oni strateski prisutni na teritorijama sa svojim bazama.
U tome je celo licemerje humanitarnosti. Ko u to ne veruje moze da se proseta po drzavama gde je NATO imao intervencije(i gde je prisutan) da se sam uveri.
sinbludimir sinbludimir 18:23 24.03.2012

Re: Polu istine


Svi tekstovi su copy paste... jedan sa FHP, drugi sa Wikipedije, treći sa peščanika...


Izvinjavam se onda Predraze, reformulisacu rechenicu >

Svaka chast kako si banalan chlanak uspeo da copy/pastujesh.

Verovatno si i sliku muslimanskog groblja preuzeo sa ovih sajtova?
Posto verovatno nemash veze sa ovim mestom, niko ti tu nije stradao, predpostavljam, evo onda da i ja stavim jednu sliku, gde mi je pobijeno ko zna koliko chlanova familije - cela familija po babinoj strani. Neko u obichnom logoru, a neko u onom dechijem, humanijem. :)

deset_slukom deset_slukom 19:00 24.03.2012

Re: Polu istine

looping

Ratovi u Jugoslaviji poceli su naoruzavanjem pobunjenika u Hrvatskoj, Bosni, na Kosovu.


Pobunjenika? Ukinuli im topli obrok?
looping looping 19:36 24.03.2012

Re: Polu istine

Pobunjenika? Ukinuli im topli obrok?

To moramo njih da pitamo. Nesto im je zasmetalo verovatno.
deset_slukom deset_slukom 19:52 24.03.2012

Re: Polu istine

looping

To moramo njih da pitamo. Nesto im je zasmetalo verovatno.


Pa da, nešto im je sigurno zasmetalo. Eno gore u Ćirićevom tekstu nešto o tome, za početnike, ukratko, a ima nas koji se sećamo mnogo više detalja.
voki_bgd voki_bgd 20:52 24.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
looping

To moramo njih da pitamo. Nesto im je zasmetalo verovatno.


Pa da, nešto im je sigurno zasmetalo. Eno gore u Ćirićevom tekstu nešto o tome, za početnike, ukratko, a ima nas koji se sećamo mnogo više detalja.Na primer ono jednonacionalno trovanje u Trepci, pa losa hrana u menzama itd.
deset_slukom deset_slukom 21:14 24.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Na primer ono jednonacionalno trovanje u Trepci, pa losa hrana u menzama itd.


I to, naravno. Taj događaj ima i svoju predistoriju, a bilo ih je i mnogo značajnijih. Kada ih neselektivno sve uklopiš u mozaik, stičeš jasniju sliku o svemu. Moram napomenuti da ostrašćenost bilo koje vrste znatno otežava taj posao, pa je saznanje istine nemoguća misija za većinu Srba.
voki_bgd voki_bgd 21:29 24.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Na primer ono jednonacionalno trovanje u Trepci, pa losa hrana u menzama itd.


I to, naravno. Taj događaj ima i svoju predistoriju, a bilo ih je i mnogo značajnijih. Kada ih neselektivno sve uklopiš u mozaik, stičeš jasniju sliku o svemu. Moram napomenuti da ostrašćenost bilo koje vrste znatno otežava taj posao, pa je saznanje istine nemoguća misija za većinu Srba.


Ajde ti slozi taj mozaik i selektuj,koja je predistorija svih tih dogadjaja?
Koja je to istina :)
deset_slukom deset_slukom 21:44 24.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Ajde ti slozi taj mozaik i selektuj,koja je predistorija svih tih dogadjaja?
Koja je to istina :)


Da selektujem? Pa rekao sam - neselektivno. Ali, ako od svega što se dešavalo odabereš "naoružavanje pobunjenika" ili ovo u Trepči, zasigurno nisi objektivan tumač. Nemam nameru da pišem knjigu o YU ratu, moraćeš sam naći istinu - svoju ili pravu, kako god hoćeš.
voki_bgd voki_bgd 22:06 24.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Ajde ti slozi taj mozaik i selektuj,koja je predistorija svih tih dogadjaja?
Koja je to istina :)


Da selektujem? Pa rekao sam - neselektivno. Ali, ako od svega što se dešavalo odabereš "naoružavanje pobunjenika" ili ovo u Trepči, zasigurno nisi objektivan tumač. Nemam nameru da pišem knjigu o YU ratu, moraćeš sam naći istinu - svoju ili pravu, kako god hoćeš.


Nista ja ne selektujem,ne trazim, ne treba mi knjiga tacno znam predistoriju desavanja na Kosovu.
Mnogo pre SM.
deset_slukom deset_slukom 22:22 24.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Nista ja ne selektujem,ne trazim, ne treba mi knjiga tacno znam predistoriju desavanja na Kosovu.
Mnogo pre SM.


Pa šta se onda buniš? Učinilo mi se da za tebe istina o Kosovu počinje u Trepči, kao što za mnoge rat počinje sa "olujom".
voki_bgd voki_bgd 22:27 24.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Nista ja ne selektujem,ne trazim, ne treba mi knjiga tacno znam predistoriju desavanja na Kosovu.
Mnogo pre SM.


Pa šta se onda buniš? Učinilo mi se da za tebe istina o Kosovu počinje u Trepči, kao što za mnoge rat počinje sa "olujom".


A gde tebi pocinje?
Kako je po tebi pocela cela ta gungula sa Kosovom?
deset_slukom deset_slukom 03:07 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

A gde tebi pocinje?
Kako je po tebi pocela cela ta gungula sa Kosovom?


Meni ne počinje nigde...

Da li je problem počeo demografskim promenama pod Turcima, ili pogrešnom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji od prvog dana njegovog "oslobađanja" - mije mi bitno u životu. Ovi navodnici su zbog odnosa Srbije prema novoj teritoriji kao da je okupirana.

Ono što nam je svima promenilo život, za razliku od prethodnih sedamdeset godina pogrešne politike prema Kosovu, je početak katastrofalno pogrešne politike prema istom, ali i prema ostatku Jugoslavije, krajem osamdesetih. Mislim da su motivi S.M. za ono što je radio, najvećim delom, bile lične ambicije da zasedne na čelo SKJ i vodi državu na način na koji je kasnije vodio Srbiju. Sprovođenje memoranduma je tu bilo jedno od sredstava za opstanak na vlasti, ne bih rekao da mu je to bila važna stavka u životu. Nema sumnje da bi se zemlja na neki način i inače rastočila, ali je ovo bio najbolji način da se to desi u rekama krvi, a ne nekim sporazumom.Mislim da je S.M. odluke o svinjarijama koje će sprovesti donosio ad hoc - kako je na koju nogu ustao.

Eto, kad te već toliko zanima moje mišljenje.


milisav68 milisav68 08:12 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom

Ono što nam je svima promenilo život, za razliku od prethodnih sedamdeset godina pogrešne politike prema Kosovu,

A šta je bilo pogrešno od `71. do `87. godine, kada su bili država u državi (kao i svi ostali), sa sa svim pravima kao i ostali.

Bitne promene u strukturi federacije počele su Ustavnim amandmanima 1967. i 1968, a celovit oblik poprimile 1971. godine. Amandmani su označili početak konkretne primene stavova Osmog kongresa SKJ koji je održan od 7. do 13. decembra 1964. godine. Na njemu je prvi put posle Drugog svetskog rata, javno "otvoreno" nacionalno pitanje, pokrenuto pitanje ekonomskih uzroka nacionalnih neravnopravnosti, uspostavljena veza birokratskog centralizma, "velikodržavnog hegemonizma" i nacionalizma. Faktički je otvoren proces menjanja odnosa između savezne države i republika koji je doveo do temeljnog preobražaja federacije. Jugoslavija je izgrađivana kao "federacija ravnoteže". Monolitni društveni i politički život ustupao je mesto "samoupravnom federalizmu". Republičke elite počele su razmišljati o Jugoslaviji kao o "tranzitnoj" tvorevini. Administrativne granice republika (nekadašnje "žilice u mermeru" postajale su granice samostalnih država. Jugoslovenska država sve više je bila federacija koja "federira".

Amandmani su oslabili i ograničili samostalnost federacije i stavili je pod nadzor republičkih i pokrajinskih struktura. Ojačane su republike i autonomne pokrajine. Republike kao društveno-političke zajednice su tretirane kao nacionalne države. Proširen je status autonomnih pokrajina i "suverena prava" počela su se ostvarivati i u pokrajinama. Dobijena je "federacija na dva nivoa". Položaj i status Srbije i autonomnih pokrajina u federaciji su u suštini izjednačeni. Ustavne odredbe o tome da su socijalističke autonomne pokrajine sastavni deo SR Srbije bile su deklarativne zato što su one u njoj imale status "teritorijalne i suverene društveno-političke autonomije".

Ustavno menjanje federacije započelo je Amandmanima I-VI koje je 18. aprila 1967. usvojilo Savezno veće. Ponovo je uvedeno Veće naroda kao opšte nadležno veće u Saveznoj skupštini. Izvršene su promene u sastavu SIV-a i položaju saveznih organa uprave.

Amandmanima VII-XIX, donesenim 26. decembra 1968, promenjen je naziv Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija u Socijalistička Autonomna Pokrajina Kosovo. Pokrajine su dobile pravo da donose sopstvene ustavne zakone.

Ustavni amandmani potpunije su izrazili autonomnu pokrajinu kao širu društveno-političku zajednicu u sastavu Srbije sa samostalnim pravima i odgovornostima. Autonomne pokrajine su dobile status konstitutivnog elementa federacije iako nisu imale karakter federalnih jedinica kao republike. Amandmanima je utvrđeno da pokrajine imaju Vrhovni sud i druge pravosudne organe. Garantovan je teritorijalni integritet pokrajina čije su se granice mogle menjati samo uz saglasnost njihovih skupština. Umesto nacionalne manjine uveden je pojam narodnost i zagarantovana je njihova ravnopravnost sa narodima Jugoslavije.


I to im je bilo malo, pa su `81. organizovali demonstracije, i pucali na vojsku i policiju (pa ih ovi posle gazili tenkovima).
Mislim da su motivi S.M. za ono što je radio, najvećim delom, bile lične ambicije da zasedne na čelo SKJ i vodi državu na način na koji je kasnije vodio Srbiju. Sprovođenje memoranduma je tu bilo jedno od sredstava za opstanak na vlasti, ne bih rekao da mu je to bila važna stavka u životu. Nema sumnje da bi se zemlja na neki način i inače rastočila, ali je ovo bio najbolji način da se to desi u rekama krvi, a ne nekim sporazumom.Mislim da je S.M. odluke o svinjarijama koje će sprovesti donosio ad hoc - kako je na koju nogu ustao.

Sa ovim se prilično slažem, samo da dodam da je za ljubav, kao i za rat potrebno dvoje.
Tamo gde nije bilo krvave pred-istorije, nije bilo ni rata.

Jeste tačno, da nije bilo Miloševića, ne bi Tudjman došao na vlast, ali da prethodno hrvatsko (i slovenačko) rukovodstvo nije podržavalo Albance (u separatizmu od YU), ne bi ni Milošević došao na vlast.

Svaki osvajač ovih prostora, je nalazio neke svoje saveznike, i "sejao" seme zla, a to "seme" se seje i dalje, i biće upotrebljeno prvom prilikom, kad se "podele" karte za "novu partiju".


voki_bgd voki_bgd 09:29 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

A gde tebi pocinje?
Kako je po tebi pocela cela ta gungula sa Kosovom?


Meni ne počinje nigde...

Da li je problem počeo demografskim promenama pod Turcima, ili pogrešnom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji od prvog dana njegovog "oslobađanja" - mije mi bitno u životu. Ovi navodnici su zbog odnosa Srbije prema novoj teritoriji kao da je okupirana.

Ono što nam je svima promenilo život, za razliku od prethodnih sedamdeset godina pogrešne politike prema Kosovu, je početak katastrofalno pogrešne politike prema istom, ali i prema ostatku Jugoslavije, krajem osamdesetih. Mislim da su motivi S.M. za ono što je radio, najvećim delom, bile lične ambicije da zasedne na čelo SKJ i vodi državu na način na koji je kasnije vodio Srbiju. Sprovođenje memoranduma je tu bilo jedno od sredstava za opstanak na vlasti, ne bih rekao da mu je to bila važna stavka u životu. Nema sumnje da bi se zemlja na neki način i inače rastočila, ali je ovo bio najbolji način da se to desi u rekama krvi, a ne nekim sporazumom.Mislim da je S.M. odluke o svinjarijama koje će sprovesti donosio ad hoc - kako je na koju nogu ustao.

Eto, kad te već toliko zanima moje mišljenje.

Nikad Albanci nisu postovali drzavu u kojoj su ziveli a SM im je samo seo na volej da zaokruze to sto godinama hoce i zele.
Nikakve Albanci sporazume i resenja nisu hteli, hteli su samo drzavu i dobili je.


deset_slukom deset_slukom 11:43 25.03.2012

Re: Polu istine

milisav68

A šta je bilo pogrešno od `71. do `87. godine, kada su bili država u državi (kao i svi ostali), sa sa svim pravima kao i ostali.


Posleratni period je, svakako, najbolje rešio status Kosova i Metohije. Bilo je i tu grešaka, a i taj Ustav je imao mana, pa sam zato sve strpao u jedinstven sedamdesetogodišnji period. A i inače se, u raspravama, to tako đuture posmatra.

Svakako da su Albanci sa Kosova bili rešili da se odvoje. Ali, vidimo da i ovako, posle svega, to nije jednostavan proces. Šta bi bilo da je Srbija bila normalna država, da je Jugoslavija ušla u Evropsku Uniju (a ušla bi pre svih ostalih istočnoevropskih država)? Po svedočenju Stambolića, izmena spornog Ustava je bila dogovorena stvar, sprečili su je memorandumovci.

Što se ostalih učesnika tiče... Slovenci jesu podržavali Albance, ali, teško da su oni doveli S.M. na vlast u Srbiji. Takođe, možda bi Tuđman došao na vlast i bez pomoći S.M. - nisu ni Hrvati cvećke, ali, niti bi imao toliku podršku, niti je mucavi (mada ne i nesposobni) generalčić imao dovoljnu harizmu da, bez pomoći mentora iz Srbije, napravi toliko s*anje kao naš vođa "sa suncem u kosi".
deset_slukom deset_slukom 11:46 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Nikad Albanci nisu postovali drzavu u kojoj su ziveli


Da je njih poštovala država, možda bi stvari izgledale drugačije?
voki_bgd voki_bgd 13:02 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Nikad Albanci nisu postovali drzavu u kojoj su ziveli


Da je njih poštovala država, možda bi stvari izgledale drugačije?


Hoces reci da ih SFRJ nije postovala?


deset_slukom deset_slukom 13:26 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Hoces reci da ih SFRJ nije postovala?


Ama ne, sve moram da objašnjavam.

Ti kažeš "nikad nisu poštovali državu". Onda se ja setim da ih ni Kraljevina nije baš naroćito mazila, tretirani su kao strani element. A bilo je i etničkog inženjeringa. E sad, Albanci su prilična zlopamtila, i pomalo zaguljeni ljudi... Generalno, ni bolji ni gori od svojih komšija.
renefonck renefonck 13:27 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd
deset_slukom
voki_bgd

Nikad Albanci nisu postovali drzavu u kojoj su ziveli

Da je njih poštovala država, možda bi stvari izgledale drugačije?

Hoces reci da ih SFRJ nije postovala?


Srbija je prva pokrenula pricu preuredjenja SFRJ ustavom iz 1990-te, posledicno i ratove za etnicke granice a ne Albanci.
voki_bgd voki_bgd 13:45 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Hoces reci da ih SFRJ nije postovala?


Ama ne, sve moram da objašnjavam.

Ti kažeš "nikad nisu poštovali državu". Onda se ja setim da ih ni Kraljevina nije baš naroćito mazila, tretirani su kao strani element. A bilo je i etničkog inženjeringa. E sad, Albanci su prilična zlopamtila, i pomalo zaguljeni ljudi... Generalno, ni bolji ni gori od svojih komšija.


Pa lepo si rekao jos u prvom postu, svako ima neke svoje istine
milisav68 milisav68 15:06 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom

Što se ostalih učesnika tiče... Slovenci jesu podržavali Albance, ali, teško da su oni doveli S.M. na vlast u Srbiji. Takođe, možda bi Tuđman došao na vlast i bez pomoći S.M. - nisu ni Hrvati cvećke, ali, niti bi imao toliku podršku, niti je mucavi (mada ne i nesposobni) generalčić imao dovoljnu harizmu da, bez pomoći mentora iz Srbije, napravi toliko s*anje kao naš vođa "sa suncem u kosi".

Ma ne mislim ni ja da su imali direktan uticaj, nego objašnjavam tok dogadja.
Ceo sistem je bio zastareo, i "pružao" je jak otpor promenama.

Slovenci su prvi "tražili" da se ukine "štafeta", a onda su skočili ovi iz SUBNOR-a, a zajedno sa njima i generali, i cela ta neka "stara ekipa".
Onda su Slovenci pitali - a gde su pare iz vojnog budžeta (na šta se troše).
Ovi rekli - vojna tajna....
Onda se tu pobunilo i hrvatsko rukovodstvo, jer pare, jelte, idu za Beograd...
Onda su u Beogradu "zazvrčali" telefoni (izmedju generalštaba i srpskog rukovodstva)....kako da se to "stavi pod kontrolu".....

A za to vreme je u Sarajevu, recimo Radovan Karadžić uhvaćen u kradji/proneveri, pa je trebao da ide na višegodišnju robiju....

I tako....dok si reko keks, imao si gomilu "zainteresovanih lica", koje su "htele svoj deo"...jer kad god pitaš - gde su pare - dobiješ neku etiketu....a kao što znamo - sve se vrti oko para....

Sad imamo pet "država" i dva protektorata - dužnih do guše, a njihove elite (kao i kriminalci), se medjusobno druže i odlično zezaju.....
deset_slukom deset_slukom 15:33 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Na primer ono jednonacionalno trovanje u Trepci, pa losa hrana u menzama itd.


Moram da se vratim na ovo. Za ovaj komentar si dobio pet preporuka. Negde gore se takođe nalazi neki komentar koji spominje jednonacionalno trovanje.

Taj događaj je, očigledno, ostao u svesti Srba kao događaj koji ide u korist "srpske stvari". Kao, oni su se folirali (i rudarima koji su štrajkovali glađu su doturali banane), i to je dokaz... čega?

Zbilja, iz kog razloga si upotrebio ovaj "argument"? U ono vreme, vlast je narodu, tumačeći događaj, objasnila da je Albancima baš super, ni o autonomiji više nemaju šta da brinu, jer je više nema (postupak za formalno ukidanje je bio u toku), a oni se tu nešto prenemažu. Zapravo je to bio, s njihove strane, mudar potez pružanja pasivnog otpora.
freehand freehand 15:39 25.03.2012

Re: Polu istine

Zapravo je to bio, s njihove strane, mudar potez pružanja pasivnog otpora.

Zapravo su Albanci sve veme vodili mudru politku, bez preteranog sukobljavanja do pronalaženja (angažovanja) moćnog saveznika.
I ovo pišem bez sarkazma.
deset_slukom deset_slukom 16:01 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand
Zapravo je to bio, s njihove strane, mudar potez pružanja pasivnog otpora.

Zapravo su Albanci sve veme vodili mudru politku, bez preteranog sukobljavanja do pronalaženja (angažovanja) moćnog saveznika.
I ovo pišem bez sarkazma.

Nema im se šta prigovoriti, zar ne? Samo najjači ostaju.
voki_bgd voki_bgd 16:08 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Na primer ono jednonacionalno trovanje u Trepci, pa losa hrana u menzama itd.


Moram da se vratim na ovo. Za ovaj komentar si dobio pet preporuka. Negde gore se takođe nalazi neki komentar koji spominje jednonacionalno trovanje.

Taj događaj je, očigledno, ostao u svesti Srba kao događaj koji ide u korist "srpske stvari". Kao, oni su se folirali (i rudarima koji su štrajkovali glađu su doturali banane), i to je dokaz... čega?

Zbilja, iz kog razloga si upotrebio ovaj "argument"? U ono vreme, vlast je narodu, tumačeći događaj, objasnila da je Albancima baš super, ni o autonomiji više nemaju šta da brinu, jer je više nema (postupak za formalno ukidanje je bio u toku), a oni se tu nešto prenemažu. Zapravo je to bio, s njihove strane, mudar potez pružanja pasivnog otpora.


Tim dogadjajem su prvi put otvoreno pokazali svoje namere i da im nikakav dogovor i resenje ne odgovara osim samostalnosti.
Malo posle toga su poceli po svetu da lobiraju (Bob Dole) i da nabavljaju alatke za osamostaljenje.(Bedri Gucati)
Slazem se da mudro sve vode, pogledaj samo ekipu pravnika oko Ramusa,Limaja...
Perfektno su medijski vodili sve sto se desava oko Kosova.
A reci mi, otpor su pruzali kome? Cemu? (SM je bankarisao u to vreme)
Losoj hrani u menzi na fakultetu pa su zbog toga vikali "Kosovo Republjik".
Ja ti opet kazem svako ima neke svoje istine, ali argumente...


voki_bgd voki_bgd 16:10 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
freehand
Zapravo je to bio, s njihove strane, mudar potez pružanja pasivnog otpora.

Zapravo su Albanci sve veme vodili mudru politku, bez preteranog sukobljavanja do pronalaženja (angažovanja) moćnog saveznika.
I ovo pišem bez sarkazma.

Nema im se šta prigovoriti, zar ne? Samo najjači ostaju.Mislis mudri i pametni
deset_slukom deset_slukom 16:46 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Tim dogadjajem su prvi put otvoreno pokazali svoje namere i da im nikakav dogovor i resenje ne odgovara osim samostalnosti.


voki_bgd
A reci mi, otpor su pruzali kome? Cemu? (SM je bankarisao u to vreme)


Nisam uopšte imao u vidu studentski protest, on jeste pokazivao dugoročne težnje, ali je ovde van konteksta. Tada objektivno nisu mogli ništa da učine.

Govorim o događajima kada bankar više nije bio bankar. Tu već, definitivno, nikakvog dogovora nije moglo biti. I to nisu shvatili samo Albanci, već i svi ostali.
deset_slukom deset_slukom 16:48 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Mislis mudri i pametni


Naravno, to sam i rekao.
freehand freehand 16:50 25.03.2012

Re: Polu istine

Nema im se šta prigovoriti, zar ne? Samo najjači ostaju.

Ima im se svašta prigovoriti, sa raznoraznih stanovišta. Sem da su imali cilj i da su tom cilju bili predani, birajući adekvatna sredstva za svaku situaciju. Od tihog bojkota do žrtvovanja civila, uključujući žene i decu, a i likvidacije nepoćudnih i sumnjivih.
Interesantni su, mađutim, njihovi ovdašnji obožavaoci i podržavaoci, ali to nije predmet za ovu malu diskusiju.
milisav68 milisav68 17:11 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand

Ima im se svašta prigovoriti, sa raznoraznih stanovišta. Sem da su imali cilj i da su tom cilju bili predani, birajući adekvatna sredstva za svaku situaciju. Od tihog bojkota do žrtvovanja civila, uključujući žene i decu, a i likvidacije nepoćudnih i sumnjivih.
Interesantni su, mađutim, njihovi ovdašnji obožavaoci i podržavaoci, ali to nije predmet za ovu malu diskusiju.

Ma šta zna dete šta je 100 kila zlata.

Ima na wikipediji hronološki nabacano bez nekog posebnog reda šta se dešavalo tih godina u SFRJ, pa koga interesuje i ko je zaludan....

1980

1981

.
.
.
.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana