Društvo| Istorija

Ljudski gubici tokom NATO bombardovanja SRJ

Predrag Azdejković RSS / 24.03.2012. u 10:44
14798.jpg

Evo nekih podataka koje srpski mediji ignorišu, jer niko da postavi pitanje, a zašto li su nas te 1999. godine uopšte bombardovali? Jel zato što smo mi Srbi najlepši narod na svetu, pa su ljubomorni, ili zato što su vršeni neki zločini na Kosovu?

Ljudski gubici tokom NATO bombardovanja SRJ 

Tekst preuzet sa sajta Fonda za humanitarno pravo:Podaci Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Fonda za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) pokazuju da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u toku međunarodnog oružanog sukoba na Kosovu ubijeno, stradalo ili prisilno nestalo 9.401 osoba, od kojih je 758 stradalo od dejstva NATO. Podaci FHP-a se zasnivaju na analizi preko 6.000 dokumenata - izjava svedoka i preživelih članova porodica žrtava, sudske dokumentacije, državnih izveštaja, izveštaja domaćih i međunarodnih organizacija za ljudska prava, forenzičkih izveštaja, novinskih tekstova, knjiga, monografija i drugih izvora podataka o periodu NATO bombardovanja.

Najviše su stradali Albanci. Od ukupnog broja stradalih i nestalih, 6.511 su albanski civili. Među njima, 220 je stradalo od NATO bombi. Dana 14.04.1999. godine u napadu aviona NATO na izbegličku kolonu u Bistražinu/Bistazhin (opština Đakovica/Gjakovë) stradalo je 63 Albanaca. 13.05.1999. godine, u napadu na napušteni objekat VJ u selu Koriša/Korishë u koji su, po naredbi VJ/MUP-a, neposredno pre bombardovanja ušli albanski seljaci koji su putovali prema albanskoj granici, stradalo je 77 Albanaca. U ova dva napada stradalo je 40 dece mlađe od 16 godina.

Više od 6.200 albanskih civila ubijeno je ili prisilno nestalo u kampanji nasilja i terora koju su sprovele snage VJ/MUP-a Republike Srbije. Među žrtvama je 400 dece mlađe od 16 godina.

Na Kosovu je, u vreme međunarodnog sukoba, u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine ubijeno 189 Srba i drugih nealbanaca, civila. Među njima je 26 dece mlađe od 16 godina. Ukupno 46 Srba i drugih nealbanaca ubijeno je u napadima NATO snaga, dok je za smrt ili nestanak 143 Srba i drugih nealbanaca odgovorna OVK.

Na osnovu dosadašnjeg istraživanja, FHP je ustanovio da je u periodu od 24.03. do 10.06.1999. godine, u Srbiji, od dejstva NATO stradalo 187 civila, čija su imena i okolnosti pod kojima su stradali poznati FHP-u. Među njima je 11 dece mlađe od 16 godina. Najviše civila, njih 28, ubijeno je 12.04.1999. godine, kada je NATO gađao putnički voz u Grdeličkoj klisuri. Prilikom bombardovanja zgrade Radio Televizije Srbije u Beogradu, 23.04.1999, stradalo je 16 ljudi.

U Crnoj Gori, od dejstva NATO poginulo je sedam civila - šest je stradalo prilikom bombardovanja sela Murino u opštini Plav, 30.04.1999.

U kampanji NATO snaga protiv snaga VJ/MUP Srbije stradalo je 269 pripadnika VJ i MUP Srbije. Od toga, 174 ih je stradalo na Kosovu, 93 u Srbiji a dvojica u Crnoj Gori. Najveći broj vojnika i policajaca, njih 12, stradao je 3.05.1999. na Savinim Vodama (opština Peć/Pejë). U istom periodu, na Kosovu, u borbama sa OVK, stradalo je 346 vojnika i 142 policajca.

U napadima NATO avijacije poginulo je 27 pripadnika OVK, od kojih je 15 poginulo 19. i 21.05.1999. godine, kada je NATO bombardovao KPZ Dubravu/Dubravë, na Kosovu. U istom periodu, 1.125 pripadnika OVK je stradalo u borbi sa pripadnicima srpskih snaga.
Prema dosadašnjem istraživanju FHP-a, uključujući i poređenje podataka iz više relevantnih izvora kao što su liste udruženja žrtava i vladini izveštaji, nakon povlačenja VJ/MUP Republike Srbije, na Kosovu je, u periodu od 11.06.1999. do 31.12.2000. godine, ubijeno ili nestalo u vezi sa oružanim sukobom 1.108 osoba: 752 pripadnika srpske nacionalnosti, 210 Roma, Crnogoraca, Bošnjaka, Goranaca i 146 Albanaca, od kojih se za 45 pouzdano zna da su ubijeni kao saradnici srpskih vlasti.

Ovde možete pogledati listu ljudskih gubitaka u NATO bombardovanju (Srbija, Kosovo i Crna Gora)

 

Ratni zločini u Kosovskom ratu

Ratni zločini u Kosovskom ratu uključuju progone stanovništva, masakre, etničko čišćenje, silovanja, pljačke, trovanje bunara i uništavanje čitavih naselja.

Prema izveštaju Human Rights Watch-a, spisak ozbiljnijih ratnih zločina u kosovskom ratu uključuje i zloupotrebe koje je počinila Oslobodilačka vojska Kosova, kao što su otmice i ubistva po kratkom postupku, ali "velika većina zloupotreba u proteklih godinu dana (januar 1998 - april 1999) se pripisuje Policiji Srbije ili Vojsci Jugoslavije".

Srpski ratni zločini

Srpska policija, pripadnici Vojske Jugoslavije i pridružene paravojne formacije širom pokrajine su ubijali civile koji očito nisu bili borci, uključujući žene i decu. U napadima na sela, ubistvima, silovanjima, pljačkanju i spaljivanju kuća i stanova, učestvovale su takođe i srpske komšije, kao i bande kriminalaca iz "uže" Srbije. Među pripadnicima paravojnih snaga bilo je i onih koji su pušteni iz zatvora u Srbiji pod uslovom da pristanu da se bore na Kosovu. Među paravojnim formacijama za koje se veruje da su bile aktivne na Kosovu nalaze se Arkanovi Tigrovi, Šešeljevi Beli orlovi i Delta odred iz Republike Srpske. Veruje se da je SDB pomogao u organizaciji i naoružavanju ovih snaga.

U nekim slučajevima vojnici su postupali fer prema civilima, pokušavajući da im pruže zaštitu, ali nažalost, ovi primeri predstavljaju izuzetke.

Obim i sistematska priroda kršenja prava na Kosovu ne dozvoljavaju mogućnost da srpsko i jugoslovensko rukovodstvo o njima nisu ništa znali, kako su tvrdili. Bilo je svega nekoliko slučajeva gde je Miloševićeva vlada kaznila snage bezbednosti zbog ozbiljnih zločina. Naprotiv, u periodu posle rata odlikovano je i unapređeno na stotine pripadnika policije i vojske koji su služili na Kosovu, uključujući i članove najvišeg rukovodstva.

Progoni stanovništva

Srbija je tokom 1998. i 1999. počela sa masovnim proterivanjem Albanaca. Srpska policija je, uz podršku Vojske Jugoslavije, tokom 1998. i 1999. godine sprovodila masovne progone albanskog i drugog muslimanskog življa sa Kosova. Albanskim stanovnicima je nakon usmene naredbe o iseljavanju ostavljano kratko vreme za napuštanje domova, tako da su mogli sa sobom da ponesu samo ono najneophodnije. Muškarce koji su se tome opirali, srpski policajci su ubijali u prisustvu njihovih žena i dece.

Prema nekim podacima već 1998. godine (pre NATO bombardovanja) sa Kosova je bilo proterano oko 350.000 Albanaca.

Razmere i brzinu proterivanja nakon početka NATO udara niko nije mogao da predvidi. U Makedoniju su izbeglice proterivane vozom, što je omogućavalo da hiljade ljudi dnevno napusti Kosovo. Deportacije u Makedoniju, Albaniju i Crnu Goru su takođe vršene kamionima i autobusima koje je obezbedila srpska policija. Da bi proterivanje teklo lakše uspostavljani su sabirni centri.

U tri sedmice nakon početka NATO bombardovanja SRJ, Visoki komesarijat UN za izbeglice (UNHCR) je registrovao 525.787 albanskih izbeglica sa Kosova. Mesec dana kasnije, broj izbeglica je porastao na 781.618. Do kraja rata juna 1999. srpske snage su proterale 862.979 Albanaca s Kosova, a još nekoliko stotina hiljada je bilo interno raseljeno, pored onih koji su bili raseljeni pre marta.

Tokom rata, više od 80 odsto ukupnog broja stanovnika na Kosovu, odnosno 90 odsto kosovskih Albanaca, je bilo isterano iz svojih domova.

Silovanja

Silovanja i ostali drugi seksualnog nasilja korišćeni su na Kosovu 1999. godine kao oruđe rata i sredstvo sistematskog "etničkog čišćenja". Human Rights Watch je zabilježio 96 slučaja silovanja albanskih devojaka i žena od strane srpskih vojnika, među njima 6 slučaja žena koje su ubijene nakon silovanja. Vojnici, policajci i pripadnici paravojnih formacija često su čak silovali žrtve pred mnogim svedocima. Bilo je i slučajeva prijavljenih grupnih silovanja. Human Rights Watch smatra da slučajevi silovanja nisu bili retka ni izolovana dela koja su počinili pojedini pripadnici srpskih snaga, već su korišćeni smišljeno kao sredstvo zastrašivanja stanovništva, iznuđivanja novca od porodica i progona.

Nekoliko žrtava silovanja prijavilo je ove zločine oficirima VJ. Međutim, ni JNA ni Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije nisu napravili nikakav pokušaj istraživanja ili kažnjavanja takvih incidenata.

Masakri Albanaca

Sledi nepotpun spisak pokolja koje su počinile srpska vojska i policija tokom Kosovskog rata:

Masakr u Suvoj Reci - ubijeno 48 albanskih civila, među njima mnogo dece.
Masakr u Račku - 45 albanskih seljaka su ubile srpske snage.
Masakr u Podujevu - ubijeno 19 civila, uključujući ženu, decu i stare
Masakr u Velikoj Kruši - prema procenama Suda, u ovom pokolju su specijalne jedinice srpske policije ubile 42 osobe. Human Right Watch navodi da je ubijeno preko 90 osoba. Takođe, postoje izveštaji o masovnom silovanju albanskih žena.
Masakr u Izbici - srpske snage su ubile oko 120 albanskih civila.
Drenički masakr - ukupono je identifikovano 29 žrtava pokolja.
Masakr u Gornjem Obrinju - 18 tela je nađeno, ali je više ljudi ubijeno u masakru.
Masakr u Ćuškoj - imenom i prezimenom je poznata 41 žrtva masakra.
Masakr u Beloj Crkvi - 62 ustanovljene žrtve
Masakr u Orahovcu - između 50 i preko 200 albanskih civila je ubijeno
Masakr u zatvoru Dubrava - čuvari pobili oko 70 albanskih zatvorenika.
Masakr u Pustom Selu - 106 kosovskih Albanaca pogubljeno je po kratkom postupku.
Masakr u Trnju - preme izveštajima, ubijeno je između 24 i 36 kosovskih Albanaca.
Masakr u Vučitrnu - srpska policija je ubila preko 100 kosovskih izbeglica u blizini Vučitrna.

Prikrivanje leševa

Srpske vlasti su sistematski prikrivale dokaze o ubistvima uklanjanjem tela, premeštanjem tela iz masovnih grobnica u individualne grobove, spaljivanjem tela i uklanjanjem ili zamenom odeće i ličnih stvari da bi se otežao proces identifikacije. U više od desetak mesta gde su izvršena masovna ubistva državne snage su pokušale da prikriju dokaze uništavajući ili uklanjajući tela.

Prema iskazima, JNA je sistematski prevozila leševe Albanaca u rudarski kompleks Trepča kraj Kosovske Mitrovice, gde ih je palila. Prema „jednom tajnom službeniku", između 1,200 i 1,500 leševa je tako uništeno u Trepči. Međutim, posleratna istraga OEBS-a nije uspela da nađe dokaze na terenu. U maju 2001. srpska vlada je objavila da je kamion pun leševa Albanaca (ukupno 86 tela) bačen u Dunav u Srbiji tokom rata na Kosovu. U julu 2001. srpske vlasti su objavile da su pronašle još četiri grobnice u Srbiji, s ukupno 1.000 leševa kosovskih Albanaca.

Kao svedok na suđenju osmorici policajaca za zločine nad albanskim civilima tokom masakra u Suvoj Reci, Dragan Karleuša, penzionisani inspektor MUP Srbije, posvedočio je da u Srbiji ima još grobnica sa posmrtnim ostacima Albanaca i da iz jezera Perućac nisu još izvađena sva tela koje je srpska policija ubacila za vreme NATO bombardovanja.

Do sada je oko 800 posmrtnih ostataka Albanaca pobijenih i pokopanih u masovne grobnice po Srbiji ekshumirano i vraćeno porodicama.

Brisanje identiteta

Tokom kosovskog rata 1999, srpske i jugoslovenske snage su hotimično sprovodile kampanju "brisanja identiteta" u kojoj su kosovskim građanima albanske nacionalnosti oduzimana i uništavana lična dokumenata i drugi dokazi o državljanstvu. Izbeglicama proteranim u pravcu Albanije oduzimani su svi dokumenti (lična karta, pasoši, itd.) a prilikom prelaska granice bili su primoravani da uklanjaju registarske tablice s automobila i traktora.

Prema anketi koju su sproveli Lekari za ljudska prava, skoro 60 posto ispitanika je izjavilo da su im srpske snage oduzele ili uništile lična dokumenta.

Korišćenje ovakve strategije pokazuje da su srpske vlasti sistematskim uništavanjem dokumenata nastojale da spreče povratak prognanih kosovskih Albanaca iz Albanije.

Izveštaji prenose da su srpske vlasti na Kosovu uništavale glasačke spiskove i ostale popise kosovskih stanovnika. Takođe su uništavane centralne i opštinske arhive i matične knjige. Na taj način su mnogi kosovski Albanci su ostali bez ikakvih dokaza o svom identitetu.

Pljačke, razbojništvo

Ubistva i masovna proterivanja na Kosovu u proleće 1999. su bila praćena pljačkom i iznuđivanjem. Albanci su, po pravilu, tokom proterivanja s Kosova. Ako bi se suprotstavili, prećeno im je ubistvom ili su im otimali decu i pretili im dok ne bi pristali.

Rasprostranjenost ovih zlodela, kao i činjenica da je u nekim slučajevima u njih bila umešana policija, ukazuje na to da su ona činjena uz saglasnost vlasti, i da je i sama država na taj način verovatno pribavljala dobit.

Pljačke su se odvijale prema određenom obrascu: jedan ili dvojica pripadnika paravojnih formacija ili policije provalili bi vrata privatnog stana, ponekad sa maskama na licu, ali uvek naoružani automatskim puškama. Pripadnici policije, vojske i, naročito, paravojnih formacija pretili su Albancima smrću ukoliko ne predaju određene svote novca, obično izražene u nemačkim markama. U nekim slučajevima pripadnici paravojnih formacija i policije su pretili deci noževima i automatskim puškama da bi iznudili novac od roditelja.

Od svih dokaza o pljačkanju možda je najrečitiji dnevnik jedne Srpkinje iz Peći, u kojem je beležila svoja opažanja za vreme rata. U dnevniku, koji su nakon rata pronašli strani novinari, piše:

Kažu da su oni koji provaljuju u šiptarske kuće patriote, a da je izdajnik onaj ko to ne radi. Makar me nazvali izdajnikom, ja ruke neću da prljam. Plašim se za budućnost dece koju roditelji uče da kradu, da pljačkaju i pale kuće. U šta će se te osobe kasnije izroditi? Kakve će oni imati uspomene na detinjstvo? Oni ne igraju fudbal i ne voze rolere. Igraju se tako što provaljuju u kuće i uzimaju koliko god mogu da ponesu, a onda litrom benzina uništavaju sve.

Jedan od slučajeva masovnih pljački je zabeležen 31. marta 1999. godine, kada su srpska policija i paravojne formacije ušle u selo Belanica, pokraj Suve Reke, okupile stanovnike i od njih zahtevale novac pod pretnjom da će im ubiti djecu. Barem desetine Albanaca je ubijeno na taj način. Na sličan način su maltretirani i opljačkani žitelji Maleševa i drugih kosovskih sela.

Analiza OEBS-a zaključuje da su skoro svi počinioci, a ponajviše pripadnici paravojnih jedinica, imali finansijsku dobit kao motiv prilikom kršenja ljudskih prava koja su činili nad kosovskim Albancima. Kao i u Bosni i Hercegovini, pljačka i iznuđivanje su bili motiv i nagrada pripadnicima srpskih paravojnih formacija.

Uništavanje naselja

Između marta i juna 1999. godine, srpske trupe su uništile na hiljade albanskih domova diljem Kosova, uz pomoć artiljerije, buldožera, eksploziva i paljenja. U nekim slučajevima, pogotovo ukoliko je bilo bliske veze s Oslobodilačkom vojskom Kosova, čitava sela su uništena. Gradovi Peć i Glogovac su teško oštećeni. U mnogim mestima su uništavane i džamije. Prema Izveštaju organizacije Lekari za ljudska prava iz avgusta 1999. godine, na Kosovu je uništeno 155 džamija.

Prema istraživanju UNHCR-a iz novembra 1999. godine, skoro 40 odsto svih stambenih kuća na Kosovu bilo je teško oštećeno ili potpuno uništeno. Naročito teško je stradala Peć gde je više od 80 odsto od ukupno 5.280 kuća u gradu teško oštećeno (1.590) ili uništeno (2.774).

Trovanje bunara

Tokom rata, srpske snage su namerno trovale bunare, bacajući u njih hemikalije, mrtve životinje pa čak i ljudske leševe. Prema Podacima Crvenog krsta, od 20.000 bunara na Kosovu, pola ih je otrovano.

Zloupotreba civila i prinudni rad

Između marta i juna 1999., srpske snage bezbednosti su hvatale Albance i terale ih na kopanje rovova, bunkera i drugih teških fizičkih poslova, što Human Rights Watch kvalifikuje kao prisilan rad. Tokom NATO intervencije, srpske snage su prisiljavale albanske civile da budu u njihovoj blizini ili između srpskih položaja, koristeći ih kao ljudski štit, što je zabranjeno Ženevskom konvencijom. Svedok iz Mališeva je izjavio da je bio u grupi od 500 civila koji su zadržani u blizini albanske granice kada su srpske snage napadale položaje OVK.

Srpske snage su prisiljavale na rad i Rome, kao što je bio slučaj s jednom grupom u Đakovici, kojoj je naređeno da pokupi tela u gradu i da ih zakopa.

Nagazne mine

Srpske snage su takođe postavile 50.000 nagaznih mina po Kosovu, uglavnom uz granicu sa Albanijom i Makedonijom.

OVK ratni zločini

Otmice i smaknuća civila

Zabeleženi su brojni slučajevi otmica i napada na srpske civile. Prema podacima Tribunala u Hagu, tokom 1998. godine oteto je 97 kosovskih Srba; prema podacima Fonda za humanitarno pravo, između januara i avgusta 1998. godine nestale su 103 osobe srpske nacionalnosti.

Jedan od najsurovijih zabeleženih zločina OVK jeste smaknuće 22 srpska civila u selu Klečka. OVK se također tereti da je ubijala albanske civile kako bi svalila krivicu na Srbe. Nije zabeležen nijedan slučaj da su pripadnici OVK-a tokom sukoba kažnjeni za zločine protiv civila.

Vađenje organa

Nakon rata, u javnost se počelo govoriti o trgovini ljudskim organima u Albaniji i na Kosovu tokom 1999. godine, što je postalo poznato kao slučaj Žuta kuća.

Prva je tvrdnje o trgovini ljudskim organima iznela u javnost bivša tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte, u svojoj knjizi „Lov: Ja i ratni zločinci", koju je objavila po odlasku sa dužnosti. U svojoj knjizi, Karla del Ponte je iznela podatke da je 1999. godine saznala od novinara da je oko 300 Srba i drugih nealbanaca bilo oteto i transportovano u Albaniju, gde su im vađeni organi, koji su zatim slani u Italiju, odakle su distribuisani u klinike širom Evrope. U knjizi ona spominje nasenje Burel u Albaniji, gde su žrtvama vađeni organi u kući koju ona u knjizi naziva žuta kuća.

Srbijansko Tužilaštvo, ali i međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Human Rights Watch tražili su od Albanije da pokrene istragu o navodima o trgovini organima otetih Srba. Prema izveštaju Saveta Evrope od 12. decembra 2010. godine organizator otimanja ljudi i trgovine ljudskim organima bio je Hašim Tači i Drenička grupa.

Ostalo

OVK je takođe postavljala nagazne mine tokom Kosovskog rata.

Nakon što su jedinice Vojske Jugoslavije i srpske policije počele da napuštaju Kosovo, sa njima su otišli i mnogi Srbi, a nad onima koji su ostali na Kosovu albanski povratnici su vršili nasilje. Za razliku od srpskog, to povratno etničko čišćenje nije bilo organizovano i vođeno od državnih organa, već su ga sprovodili pojedinci i kriminalne grupe, tokom višenedeljnog vakuma vlasti pre uspostavljanja nadzora KFOR i UNMIK na terenu.

NATO ratni zločini

Human Rights Watch nije našao nikakve dokaze da su NATO snage počinile ratne zločine, ali smatra da one jesu prekršile odredbe međunarodnog humanitarnog prava time što prilikom napada na konvoje i pokretne mete nisu preduzele sve neophodne mere predostrožnosti i utvrdile prisustvo civila.

NATO je koristio kasetne bombe i oružje sa osiromašenim uranijom.

Broj žrtava

Kosovski Albanci su prijavili Tribunalu 11.334 ubijenih. Do jula 2001. godine Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju je ekshumirao oko 4.300 tela osoba za koje se veruje da su ih ubile srpske snage na Kosovu. Taj broj je definitivno manji od ukupnog broja ubijenih. Prema izveštaju Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, u aprilu 2001. godine 3.525 osoba se još vodilo kao nestalo. Velika većina njih su kosovski Albanci, ali je među njima 400 Srba i 100 Roma i pripadnika ostalih manjina. Glavni uzrok za to što ne postoje precizne procene o broju mrtvih jeste namerni pokušaj srpskih vlasti da unište dokaze i uklone leševe.

Jedan od razloga što je broj mrtvih i dalje predmet rasprava jesu preterivanja u izjavama nekih zvaničnika. Neki zvaničnici SAD-a, među njima sekretar odbrane Vilijam Koen i specijalni izaslanik Stejt departmenta za ratne zločine Dejvid Šefer, izražavali su pretpostavke da je nestalo oko 100.000 Albanaca i da se strahuje da su oni mrtvi. Neproverene izjave visokih državnih funkcionera u jeku rata navele su neke zapadne levičare da negiraju etničko čišćenje i masovna ubistva albanskih civila, smatrajući takve navode propagandom kojom se pravdala NATO intervencija.

Postoje dve naučne studije koje se bave pitanjem broja ubijenih Albanaca. U prvoj studiji "Rat i smrtnost na Kosovu 1998-99", koju je u junu 2000. objavio Centar za kontrolu bolesti Sjedinjenih Država, se na osnovu istraživanja domaćinstava i stope smrtnosti pre rata, zaključuje da je smrt oko 12.000 osoba izazvana "traumama prouzrokovanim ratom". Ovaj broj uključuje i oko 1.500 Albanaca ubijenih 1998. godine. Druga studija "Politička ubistva na Kosovu", koju su u oktobru 2000. godine zajednički objavili Inicijativa za pravo u Srednjoj i Istočnoj Evropi, Američka advokatska komora i Američka asocijacija za unapređenje nauke, zaključuje da je između 20. marta i 12. juna 1999. godine ubijeno oko 10.500 kosovskih Albanaca, s pouzdanošću od 95 odsto, uzevši raspon od 7.449 do 13.627.

Human Rights Watch smatra da nije toliko važno da li je broj ubijenih 5.000 ili 15.000 koliko je bitna činjenica da se na meti ubistava srpskih snaga bezbednosti našao veliki broj civila.

 

 

 

AtačmentiKomentari (247)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

deset_slukom deset_slukom 17:28 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand

Interesantni su, mađutim, njihovi ovdašnji obožavaoci i podržavaoci, ali to nije predmet za ovu malu diskusiju.


Taman čovek pomisli - eto razumnog čoveka, kad ono...

Možda si, donekle, u pravu. Kada ti vlast (i birači) ogade sopstvenu zemlju, počneš da obraćaš pažnju na neke čudne stvari. Erot'ka je čudna stvar.

Ti si neizbežan u ovakvim temama. Si u nekoj NVO?
freehand freehand 17:31 25.03.2012

Re: Polu istine

Ti si neizbežan u ovakvim temama. Si u nekoj NVO?

NVO PVO
Nebre, Freehand-freelance.

kad ono...

Kad ono?
voki_bgd voki_bgd 17:33 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Tim dogadjajem su prvi put otvoreno pokazali svoje namere i da im nikakav dogovor i resenje ne odgovara osim samostalnosti.


voki_bgd
A reci mi, otpor su pruzali kome? Cemu? (SM je bankarisao u to vreme)


Nisam uopšte imao u vidu studentski protest, on jeste pokazivao dugoročne težnje, ali je ovde van konteksta. Tada objektivno nisu mogli ništa da učine.

Govorim o događajima kada bankar više nije bio bankar. Tu već, definitivno, nikakvog dogovora nije moglo biti. I to nisu shvatili samo Albanci, već i svi ostali.


Uopste nije van konteksta nego je upravo kontekst.
Uzrok je sto osim svoje drzave nista drugo nije bilo moguce.
Nikakvi dogovori i resenja.deset_slukom deset_slukom 17:44 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand

Kad ono?


Kad ono... obožavaoci-podržavaoci-izdajnici-šljam.
deset_slukom deset_slukom 17:47 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Uzrok je sto osim svoje drzave nista drugo nije bilo moguce.
Nikakvi dogovori i resenja.


Naravno da je bilo moguće, i oni bi shvatili.
voki_bgd voki_bgd 17:52 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Uzrok je sto osim svoje drzave nista drugo nije bilo moguce.
Nikakvi dogovori i resenja.


Naravno da je bilo moguće, i oni bi shvatili.


A sta je trebalo uraditi da oni shvate?
freehand freehand 17:55 25.03.2012

Re: Polu istine

Kad ono... obožavaoci-podržavaoci-izdajnici-šljam.

To ja nisam ni rekao ni napisao. Vrlo, vrlo retko pomislio, uglavnom ne operišem u tom koordinatnom sistemu.
Ali imam veliki problem sa pojmovima pravde, istine, demokratije. Koji, kako su me učili razni pametni ljudi - mogu biti univerzalni ili ih nema.
I ne mrzim.
Ne delim zlikovce na naše i njihove.
Pa je sa mnom malo teško raspravljati.
deset_slukom deset_slukom 18:21 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

A sta je trebalo uraditi da oni shvate?


Sada znamo šta nije trebalo. Događaji bi nas sami vodili, da je bilo razuma. Zar zaista misliš da bi se tamo zakuvalo nešto da je (kakvagod) YU postala član EU negde sredinom devedesetih? Možda i kasnije, ali u procesu približavanja ne bi našli mentora za svoje namere, a bez njega ništa ne bi ni pokušali.

Možda su ovo naivna nagađanja, ali me bolje liši komentara tipa "zar od razbijača Jugoslavije očekuješ da bi sprečili odvajanje?". Ili tako već nešto.
deset_slukom deset_slukom 18:39 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand
Kad ono... obožavaoci-podržavaoci-izdajnici-šljam.

To ja nisam ni rekao ni napisao. Vrlo, vrlo retko pomislio, uglavnom ne operišem u tom koordinatnom sistemu.
Ali imam veliki problem sa pojmovima pravde, istine, demokratije. Koji, kako su me učili razni pametni ljudi - mogu biti univerzalni ili ih nema.
I ne mrzim.
Ne delim zlikovce na naše i njihove.
Pa je sa mnom malo teško raspravljati.


Koja je razlika između prva dva izraza iz tvog koordinatnog sistema, i poslednjeg kojeg je u pravedničkom gnevu ubacio tvoj sličnomišljenik u poseban post? Čini mi se da je tvoj kolega samo za nijansu iskreniji.
voki_bgd voki_bgd 18:40 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

A sta je trebalo uraditi da oni shvate?


Sada znamo šta nije trebalo. Događaji bi nas sami vodili, da je bilo razuma. Zar zaista misliš da bi se tamo zakuvalo nešto da je (kakvagod) YU postala član EU negde sredinom devedesetih? Možda i kasnije, ali u procesu približavanja ne bi našli mentora za svoje namere, a bez njega ništa ne bi ni pokušali.

Možda su ovo naivna nagađanja, ali me bolje liši komentara tipa "zar od razbijača Jugoslavije očekuješ da bi sprečili odvajanje?". Ili tako već nešto.


Prijatelju, poceli sa trovanjem, pitao te sta je trebalo tad da se uradi da se njihova strana zadovolji,onda si skocio na SM, a sad odgovaras "sta nije trebalo".
Kad god da god,sta god da god, hteli su SAMO svoju drzavu.
Mnogo pre SM i EU su lobirali za tako nesto i nabavljali alatke za tako nesto.
Ne razumem te uopste sta hoces da kazes.
freehand freehand 18:47 25.03.2012

Re: Polu istine

Koja je razlika između prva dva izraza iz tvog koordinatnog sistema, i poslednjeg kojeg je u pravedničkom gnevu ubacio tvoj sličnomišljenik u poseban post?

O čemu pričaš?

Čini mi se da je tvoj kolega samo za nijansu iskreniji.

Tako i ja tebe mogu da uvežem sa Ramušem i Hašimom, pri čemu su oni iskrenija dvojica.

Ali, probaj da mi objasniš: razumem zalaganje Albanaca da otkunu deo Srbije na kome živei stvore novu, samo svoju državu. Većina modernih država upravo je tako nastala, samo mnogo ranije i pre Helsinškog dokumenta, doduše.
Ali, kako bi ti onbjasnio zalaganje nekih Srba za ostvarivanje te njihove namere?
deset_slukom deset_slukom 19:07 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Prijatelju, poceli sa trovanjem, pitao te sta je trebalo tad da se uradi da se njihova strana zadovolji,


Nema trovanja. Odgovor na tvoje pitanje sam već dao: izbegavanje sukoba, ulazak u EU. Mi smo uradili suprotno, a to nije trebalo.

Verujem da u mirnim okolnostima ne bi dobili svoju državu. To je sve.
freehand freehand 19:14 25.03.2012

Re: Polu istine

Verujem da u mirnim okolnostima ne bi dobili svoju državu. To je sve.

Ali bi ti i dalje imao potmuli krčkajući vulkan, čija je erupcija možda odložena ali neizbežna.
milisav68 milisav68 19:16 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom

Nema im se šta prigovoriti, zar ne? Samo najjači ostaju.

Ma da, baš me interesuje da li imaju skrining program na Kosovu.

U prilog uvođenju skrining programa u Srbiji, idu i podaci Hospitalnog registra za rak Klinike za onkologiju Niš, po kojima u poslednjih deset godina (1996.-2005.god.) broj osoba koje su obolele od neke vrste malignog tumora je porastao za 53%. Najveći porast se beleži kod uroloških tumora (178%), tumora digestivnih organa (96%), ginekoloških tumora (51%), raka dojke (23%).

Stetoskop
voki_bgd voki_bgd 19:34 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Prijatelju, poceli sa trovanjem, pitao te sta je trebalo tad da se uradi da se njihova strana zadovolji,


Nema trovanja. Odgovor na tvoje pitanje sam već dao: izbegavanje sukoba, ulazak u EU. Mi smo uradili suprotno, a to nije trebalo.

Verujem da u mirnim okolnostima ne bi dobili svoju državu. To je sve.


Naravno da nema trovanja, jednonacionalnog pogotovo.
A kako da udjemo u EU te godine???
Pa u mirnim su i trazili dogovor, cak su i hapsili extreme (iridenta),to sto ti verujes ne znaci da je bilo moguce.
Dobili bi drzavu sta god da god je Srbija radila. Pogledaj njihov i nas natalitet.
deset_slukom deset_slukom 19:51 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand

O čemu pričaš?


Pogledaj tri - četiri posta niže, videćeš komentar o kojem govorim. Kolega Alselone je nekome uputio pridev "šljam". Pa ko pročita, treba sam da se prepozna, valjda.

Kad mi kažeš da sam "njihov" obožavaoc, ne vidim neku razliku između njegove i tvoje kvalifikacije.

Ali, kako bi ti objasnio zalaganje nekih Srba za ostvarivanje te njihove namere?


U ovom pitanju se, sva sreća, ne prepoznajem, jer nisam Srbin. A u odbranu optuženih mogu da kažem - mislim da se niko ne zalaže za ostvarivanje "njihove" namere. Mislim da optuženi veruju da je ta namera manje - više ostvarena, što je, otprilike, sasvim tačno.
deset_slukom deset_slukom 19:58 25.03.2012

Re: Polu istine

freehand
Verujem da u mirnim okolnostima ne bi dobili svoju državu. To je sve.

Ali bi ti i dalje imao potmuli krčkajući vulkan, čija je erupcija možda odložena ali neizbežna.

Pa šta se onda sada grčimo da ih zadržimo, kada su već ionako otišli? Sada dolazimo do crne rupe u programu onih koji bi da zadrže Kosovo. Šta ćemo s vulkanom?


freehand freehand 20:04 25.03.2012

Re: Polu istine

Kad mi kažeš da sam "njihov" obožavaoc, ne vidim neku razliku između njegove i tvoje kvalifikacije.

Nisam na tebe mislio pod time. Tvoji su komentari relativno izbalansirani, uglavnom operišeš činjenicama ili onime što misliš da su činjenice. Pišeš uglavnom ono što sam i ja mislio i pisao pre trinaestak godina.
Obožavaoci i podržavaoci su direktno radili i zalagali se za taj projekat, učestvovali u njegovom ostvarivanju, prisustvovali ili samo pozdravili osamostaljenje.U ovom pitanju se, sva sreća, ne prepoznajem, jer nisam Srbin.

Tu je onaj problem Srbin-Srbijanac... Meni je, veruj mi, svejedno šta si. A imam mnogo prijatelja Mađara, Slovaka, Rumuna, Makedonaca, pa čak i po nekog Đetića ( ) koji su u stavovima o Kosovu, bombardovanju i čitavom tom setu pitanja daleko radikalniji od mene.
deset_slukom deset_slukom 20:05 25.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Naravno da nema trovanja, jednonacionalnog pogotovo.
A kako da udjemo u EU te godine???
Pa u mirnim su i trazili dogovor, cak su i hapsili extreme (iridenta),to sto ti verujes ne znaci da je bilo moguce.
Dobili bi drzavu sta god da god je Srbija radila. Pogledaj njihov i nas natalitet.

E, baš sam zakuvao diskusiju... Ljudi, u životu nisam bio na Kosovu, nemam ništa protiv - neka vam je srce Srbije, ali budite realni i objektivni. Nudili su nam iz EU ekspresno ulazak u zajednicu, samo da se ne bijemo. Mi smo hteli da se bijemo, i eto nam sada. Nema šta da verujem, ušli bismo daleko pre Mađarske, Poljske, Češke...

I ne - oni ne bi dobili državu.
voki_bgd voki_bgd 23:11 25.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom

Ljudi, u životu nisam bio na Kosovu, nemam ništa protiv - neka vam je srce Srbije, ali budite realni i objektivni.


Odakle si zakljucio to, ako se odnosi i na mene da nisam realan i objektivan?


deset_slukom

Nudili su nam iz EU ekspresno ulazak u zajednicu, samo da se ne bijemo. Mi smo hteli da se bijemo, i eto nam sada. Nema šta da verujem, ušli bismo daleko pre Mađarske, Poljske, Češke...

I ne - oni ne bi dobili državu.


Jel ima negde neki link,dokument, intervju za tako nesto, da su nudili?
renefonck renefonck 02:12 26.03.2012

Re: Polu istine

freehand
Nema im se šta prigovoriti, zar ne? Samo najjači ostaju.

Ima im se svašta prigovoriti, sa raznoraznih stanovišta. Sem da su imali cilj i da su tom cilju bili predani, birajući adekvatna sredstva za svaku situaciju. Od tihog bojkota do žrtvovanja civila, uključujući žene i decu, a i likvidacije nepoćudnih i sumnjivih.
Interesantni su, mađutim, njihovi ovdašnji obožavaoci i podržavaoci, ali to nije predmet za ovu malu diskusiju.


Ti kao Danijel Vukojevic u Zemlji krvi i meda "muslimani su vaki, muslimani su naki, mi njih treba da..."
deset_slukom deset_slukom 11:08 26.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Odakle si zakljucio to, ako se odnosi i na mene da nisam realan i objektivan?
.....
Jel ima negde neki link,dokument, intervju za tako nesto, da su nudili?

Ranije se nisam upuštao u ovakve teme, pogotovo o Kosovu. Učinilo mi se da sam se previše zaglibio - tom rečenicom sam hteo da se izvučem, a poruka nije bila upućena samo tebi.

Što se ponude tiče, ona je opštepoznata stvar za one koji se sećaju tih vremena. Uz ponudu o članstvu u EU je bila i pozamašna suma bespovratnog keša. Trenutno nemam vremena da pretražujem, ako te baš interesuje, traži sam.
voki_bgd voki_bgd 13:49 26.03.2012

Re: Polu istine

deset_slukom
voki_bgd

Odakle si zakljucio to, ako se odnosi i na mene da nisam realan i objektivan?
.....
Jel ima negde neki link,dokument, intervju za tako nesto, da su nudili?

Ranije se nisam upuštao u ovakve teme, pogotovo o Kosovu. Učinilo mi se da sam se previše zaglibio - tom rečenicom sam hteo da se izvučem, a poruka nije bila upućena samo tebi.


Pa zato rekao ako se odnosi i na mene


deset_slukom

Što se ponude tiče, ona je opštepoznata stvar za one koji se sećaju tih vremena. Uz ponudu o članstvu u EU je bila i pozamašna suma bespovratnog keša. Trenutno nemam vremena da pretražujem, ako te baš interesuje, traži sam.Evo platicu ti ako mi nadjes taj link,dokument bilo sta, da je bio taj "cash" bespovratani,i ta ponuda za EU.
deset_slukom deset_slukom 17:49 26.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Evo platicu ti ako mi nadjes taj link,dokument bilo sta, da je bio taj "cash" bespovratani,i ta ponuda za EU.


Ako ti bude od neke koristi, oprostiću ti dug.

http://www.slobodnaevropa.org/content/article/1045338.html

RSE: Evropa tih dana nudi 4 milijarde dolara za obnovu i momentalno priključenje Evropskoj uniji, što bi za građane Jugoslavije značilo strahovit skok u budućnost i sa stanovišta standarda, putovanja, obrazovanja, tehnologije... Ko to nije hteo da prihvati?

Bogićević: Tačno je da je Evropska unija sve to ponudila. Iz ove perspektive kada gledamo možda je do toga došlo malo kasno. To se događa negdje 30. juna 1991. godine. Do tada smo već imali zahtjev za uvođenjem vanrednog stanja, tada su već Slovenija i Hrvatska donijele odluke o osamostaljenju, 26. juna dolazi do rata u Sloveniji. Naravno, ekonomske reforme i dalje daju izvanredne rezultate, imamo veliku podršku svijeta za ostvarivanje projekta ekonomskih reformi, ali je država obezglavljena. 15. maja iste godine nije izabran predstavnik Hrvatske, Stipe Mesić, i Evropska unija, odnosno njeni predstavnici, Žak de Lor i Žak Santer, dolaze u Beograd, gdje provode 48 sati. Sreli su se sa svim članovima Predsjedništva, odnosno sa predsjednicima republika, sa premijerom Markovićem koji je bio njihov domaćin tada. Jasno su precizirali svoje zahtjeve. Oni traže integritet Jugoslavije, uvođenje tržišne privrede, poštivanje ljudskih prava, izbor predsjednika Predsjedništva, jer je sve do izbora Stipe Mesića to bila puka formalnost. Poslovnikom o radu je bio utvrđen redoslijed i apsolutno nikakvu ulogu glasanje nije imalo. Republika je samim predlaganjem člana Predsjedništva odredila i njegovu daljnju sudbinu. Prvi put 15. maja 1991. godine Stipe Mesić formalno ne dobija podršku i sve do 30. juna ostaje obezglavljena država, uključujući da ne funkcioniše vrhovna komanda. Blokiran je i parlament, koji je kako-tako funkcionisao.


voki_bgd voki_bgd 19:09 26.03.2012

Re: Polu istine


http://www.slobodnaevropa.org/content/article/1045338.html


Ajde prihvaticu

Da ne vrtimo, jesi mi oprostio dug?
deset_slukom deset_slukom 19:47 26.03.2012

Re: Polu istine

voki_bgd

Da ne vrtimo, jesi mi oprostio dug?


Mmm...da. Mada, odbijanje novaca u vreme krize nije baš racionalan potez. Čak je i pokojni Klaus (nije bitno koji), na svako "hvala lepo" odgovarao sa "ein mark fufzig"
mlinarslavko mlinarslavko 18:41 24.03.2012

Mik Dzeger, drugi dan bombardovanja!

Drugi dan bombardovanja, krenule sirene, svi u podrum, izadjem napolje, Stonsi pice ko ludi.
Ukapiram da je komsa u zgradi preko puta, skoknem do njega, skupio ekipu, naduvali se, razvalili se. Covek se setio, kad krenu sirene, svi u podrumu, konacno se komsije ne bune zbog glasne muzike. Inace lik koji je bio na gomili koncerata itd.

Grad, mali, 14 000 stanovnika, SPS na vlasti u to vreme.
Da li ga je neko dirao zbog toga, NE. Da li mu je neko nesta rekao zbog toga, NE.
Picila je kod njega americka, engleska muzika tokom celog bombardovanja.
Da ne pricam kako se u kaficima nista nije promenilo u vezi toga.

Skyglider i ostali, zajebite tu pricu o vecini Srba okrenutih Kini, Koreji i ostale gluposti. Milosevic nikada nije imao toliko veliku podrsku koiliko mu je opozicija pomagala svojim glupiranjem. Cak i te 91. glavni kandidat mu je bio Vuk Draskovic.
Uzivo sam ga gledao u to vreme, bio sam srednjoskolac, i onakva prostacka pojava, njega i njegovih slebdbenika, sa kamama, krstacama, mrtvackim glavama je direktno Milosevicu nabacila dobar broj glasova. U svakom slucaju SM bi pobedio bez problema, ali sa onakvom budalom za protivnika nabacio je veliki procenat.

Steta koliko je Vuk pametnih i vrednih ljudi oterao u drugi plan.

Tema bloga je manipulisanje brojem nastradalih, izvinjavam se zbog mog teksta.
alselone alselone 20:15 24.03.2012

Šljam

.
mrdax mrdax 20:21 24.03.2012

Uh...

Teska tema... Na zalost , ogromnu zalost, kada se ode u arhive B92 mogu se naci iste teme na forumima a i Blogu vec 10 godina. Ista prica, iste tuzne godisnjice... Djindjic, Curuvija, Vujasinovic, Zemunski klan, Seselj , Slobodan Milosevic, bombardovanje.... ista prica bez katarze.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:32 24.03.2012

...

Pedja, jel moze blokce na zajam? :)
vludvig vludvig 22:43 24.03.2012

@skyglider

Koji si ti psihopata! Pa čak i da postoji nešto što ti nazivaš kolektivnom krivicom, imaš li ti imalo časti da bar poštediš decu kad kažnjavaš tako pravednički? Ili su nam i deca zločinački soj?
Fuj takvi kao ti.
voki_bgd voki_bgd 23:47 24.03.2012

Re: @skyglider

vludvig
Koji si ti psihopata! Pa čak i da postoji nešto što ti nazivaš kolektivnom krivicom, imaš li ti imalo časti da bar poštediš decu kad kažnjavaš tako pravednički? Ili su nam i deca zločinački soj?
Fuj takvi kao ti.Ali im nije fuj lova i grantovi
Da su bembali po njihovim kucama ne bi tako zdusno opravdavali to "kaznjavanje".
dexi78 dexi78 00:30 25.03.2012

LJudski gubici tokom NATO bombardovanja

Da li je moguce da se tako razbacujete sa ciframa ljudi koji su pobijeni tokom ratnih desavanja na Kosovu? Podacima tacnim ili ne ,ali to su ljudi koji imaju svoja imena I prezimena ,necija braca ,sestre. Neka od tih ubijenih dece mogla su biti doktori,sluzbenici ,borci za ljudska prava ali su ima zivoti jednostavno ugaseni.pirtiskom na dugme ,tj obarac.Tih ljudi vise nema,samo prazanina,kao prazan papir pre ovih vasih slova otkucanih na njemu.Naravno da je sad dosta lakse pricati iz ovog ugla zavaljnog u udobnu stolicu.Nabrajati ovi su uradili ovo,oni su ono,ratova je uvek bilo na ovim prostoprima na pretek. Ali rat,rat donosi samo strahote,patnju mi moramo biti svesni svog bitisanja ovde na ovom na Balkanu, delu Evrope koji treba da se izgradi kao neka Vavilonska kula mira. Mi ne smemo dozvoliti da se to ikad vise ponovi,zato uvek mora da je vise onih koji ce biti za MIR,koji ce prkositi oruzju,.
teskabudala teskabudala 05:50 25.03.2012

i apologize

Ovaj ceo blog podseca na komentare posle neke neresene utakmice Zvezde i Partizana, i to 0:0, a evo i kako:

Partizan: nismo pobedili zato sto nam sudija nije svirao cista 3 penala. Zvezda: nismo pobedili zato sto sudija protivniku nije dodelio cista 3 crvena kartona. Objektivni posmatrac: nije bilo golova zato sto ni jedni ni drugi nemaju pojma i zato sto noc pre utakmice piju i puse na nekom splavu do 4 ujutru pa na samoj utakmici ne mogu da mrdnu, a ako gledate utakmicu nemackog prvenstva rezultat 3:3 i svi igraju odlicno i trce fenomenalno zato sto su 6 dana pre toga vredno trenirali

Nije nijednom balkanskom narodu kriv sudija (NATO) ni grub protivnik vec cinjenica da drezde 10 sati za kompjuterom umesto da zasucu rukave. A da priznaju da su makar delimicno krivi za bilo sta? Ma kakvi! Kriv je sudija i protivnik, a nase je da pisemo saopstenje o krivici drugih (a razlika izmedju grobara i delija onolika kolika i izmedju Srba i Hrvata, dakle sve neke same potpune banalnosti i niko vise kriv ili prav ili bolji ili gori od drugog)

A NATO nekom lupi crveni karton ili ponisti gol zato sto su takva pravila igre koje on mora da postuje, pa ko igra po pravilima, igra. Sad, moze se raspravljati o tome da li se pravila trebaju menjati (npr kad namernom opalis kramponom nekog po glavi da dobijes samo zuti karton, ili kad si 10 metara u ofsajdu da se gol ipak prizna), ali to je vec neka druga prica.

Ovde u Kanadi smo samo u zadnjih par decenija culi za tu na Balkanu nepoznatu rec "izvini" vise puta; izvinjavalo se japanskim Kanadjanima, Jevrejima, Indijancima......umesto da im se je stavljalo na znanje da su kanadska drzava i gradjani (biraci) nepogresivi. Da nema zabune, ne idealizujem Kanadu, daleko od toga, sigurno se nece izviniti (makar zasada) npr Kiribatima koji tonu zbog njihove prljave nafte i uglja,ali makar su u ponecemu prihvatali tu kolektivnu krivicu i (koliko-toliko) pokusali da koriguju posledice sopstvenih gresaka i zabluda

Ok, pozdrav svima, odoh da volontiram u lokalnoj bolnici da malo sperem necistu savest koju sam zaradio i u Jugoslaviji i ovde. I naravno, poruka svima: I apologize.

Hansel Hansel 12:37 25.03.2012

Re: i apologize

Ko je za nešto kriv, neka se izvini, ali izvinjenje ne može da vrati mrtve. Samo puna istina može biti osnov za neku normalniju budućnost, ali nijedna strana nije na istinu spremna. Moj zaključak je da smo od te normalne budućnosti mnogo daleko. Daleko je Kanada.
freehand freehand 12:42 25.03.2012

Re: i apologize

...
freehand freehand 12:45 25.03.2012

Re: i apologize

teskabudala
Ovaj ceo blog podseca na komentare posle neke neresene utakmice Zvezde i Partizana, i to 0:0, a evo i kako:

Partizan: nismo pobedili zato sto nam sudija nije svirao cista 3 penala. Zvezda: nismo pobedili zato sto sudija protivniku nije dodelio cista 3 crvena kartona. Objektivni posmatrac: nije bilo golova zato sto ni jedni ni drugi nemaju pojma i zato sto noc pre utakmice piju i puse na nekom splavu do 4 ujutru pa na samoj utakmici ne mogu da mrdnu, a ako gledate utakmicu nemackog prvenstva rezultat 3:3 i svi igraju odlicno i trce fenomenalno zato sto su 6 dana pre toga vredno trenirali

Nije nijednom balkanskom narodu kriv sudija (NATO) ni grub protivnik vec cinjenica da drezde 10 sati za kompjuterom umesto da zasucu rukave. A da priznaju da su makar delimicno krivi za bilo sta? Ma kakvi! Kriv je sudija i protivnik, a nase je da pisemo saopstenje o krivici drugih (a razlika izmedju grobara i delija onolika kolika i izmedju Srba i Hrvata, dakle sve neke same potpune banalnosti i niko vise kriv ili prav ili bolji ili gori od drugog)

A NATO nekom lupi crveni karton ili ponisti gol zato sto su takva pravila igre koje on mora da postuje, pa ko igra po pravilima, igra. Sad, moze se raspravljati o tome da li se pravila trebaju menjati (npr kad namernom opalis kramponom nekog po glavi da dobijes samo zuti karton, ili kad si 10 metara u ofsajdu da se gol ipak prizna), ali to je vec neka druga prica.

Ovde u Kanadi smo samo u zadnjih par decenija culi za tu na Balkanu nepoznatu rec "izvini" vise puta; izvinjavalo se japanskim Kanadjanima, Jevrejima, Indijancima......umesto da im se je stavljalo na znanje da su kanadska drzava i gradjani (biraci) nepogresivi. Da nema zabune, ne idealizujem Kanadu, daleko od toga, sigurno se nece izviniti (makar zasada) npr Kiribatima koji tonu zbog njihove prljave nafte i uglja,ali makar su u ponecemu prihvatali tu kolektivnu krivicu i (koliko-toliko) pokusali da koriguju posledice sopstvenih gresaka i zabluda

Ok, pozdrav svima, odoh da volontiram u lokalnoj bolnici da malo sperem necistu savest koju sam zaradio i u Jugoslaviji i ovde. I naravno, poruka svima: I apologize.


A ko je to, kad i gde NATO proglasio za sudiju? I sa kojim nadležnostima? O kojim pravilima govoriš? I kojih se pravila NATO drži?
I šta kažu Indijanci na izvinjenje? I Japanci, građani SAD i Kanade, koji su dobar deo Drugog rata proveli u logorima?
Baš interesantan post.
looping looping 14:51 25.03.2012

Re: i apologize

I šta kažu Indijanci na izvinjenje?


Ma to se ne racuna.
renefonck renefonck 15:46 25.03.2012

Re: i apologize

looping
I šta kažu Indijanci na izvinjenje?


Ma to se ne racuna.


Mora da mislis na Indijance koji su bombardovali Srbiju - njih 24.000 aktivnih vojnih lica koja nose uniforme americke vojske? Ili neki od 190.000 americkih veterana, vise nego iz bilo kojih drugih etnickih grupa u USA. Ponosni Amerikanci i ponosna ratnicka kultura.Zli Navaho okupatori u jednoj od Sadamovih palata
renefonck renefonck 16:12 25.03.2012

Re: Miloš Ćirić: Bombardovanje za početnike

highshalfbooze
Plasirati ovakve laži je blago rečeno hohštapleraj.
Gde su dokazi za to?


U Hagu:

forces of the FRY and Serbia manned checkpoints along the routes to the border crossings and subjected the displaced Kosovo Albajavascript:;nians to beatings, extortion, robbery, harassment, assaults, illegal arrests and killings. At other times, forces of the FRY and Serbia escorted groups of expelled Kosovo Albanians to the borders. According to the indictment, approximately 800,000 Kosovo Albanian civilians were deported

Iz optuznice protiv Vlastimira Djordjevica, osudjenog na 27 godina zatvora
looping looping 18:01 25.03.2012

Re: i apologize

Mora da mislis na Indijance koji su bombardovali Srbiju - njih 24.000 aktivnih vojnih lica koja nose uniforme americke vojske?

Kad nemaju svoju uniformu moraju da nose americku.
Jadnici, verovatno su iz siromasnih porodica, neskolovani. Bolji posao ne mogu da nadju.

Eto americkoj vladi dobar nacin da se otrese ostataka pravih amerikanaca.

U stvari cekaj, mozda ipak vole Ameriku pa to rade iz patriotizma?

PS.
Na kojoj li ti planeti zivis, posto na ovoj kao da nisi prisutan.
renefonck renefonck 02:23 26.03.2012

Re: i apologize

looping
Mora da mislis na Indijance koji su bombardovali Srbiju - njih 24.000 aktivnih vojnih lica koja nose uniforme americke vojske?

Kad nemaju svoju uniformu moraju da nose americku.
Jadnici, verovatno su iz siromasnih porodica, neskolovani. Bolji posao ne mogu da nadju.
Eto americkoj vladi dobar nacin da se otrese ostataka pravih amerikanaca.
U stvari cekaj, mozda ipak vole Ameriku pa to rade iz patriotizma?
PS.
Na kojoj li ti planeti zivis, posto na ovoj kao da nisi prisutan.


Vidim da si ti kao Srbin bolji i veci Indijanac od samih Indijanaca pa ti ne treba nikakvo znanje, imas svoje pretpostavke. Sta znaju ti Indijanci!
paulinjo paulinjo 23:18 25.03.2012

Peđa bravo za teks

Oduvek sam demantovao one antizapadnjake koji tvrde da je u bombama poginulo ko zna koliko hiljada srpskih civala.

Istina je da je 1999. daleko više ljudi poginulo na terenu, a od bombi mali broj njih.
Više je stradalo Albanaca a od Srba poginulo je 187 ljudi. U Beogradu 23.
hoochie coochie man hoochie coochie man 23:37 25.03.2012

Re: Peđa bravo za teks

Više je stradalo Albanaca


Mora da je zivot veseo kad se ovako razmislja.
Sve svedes na dva broja i ostaje ti samo da vidis koji je od njih veci. Time si sve dileme razresio.
Domazet Domazet 16:52 26.03.2012

Pedja...

...da li je FHP u okviru podataka koristio i spisak kosovskih zhrtava koji je objavio Medjunarodni Crveni Krst?
Domazet Domazet 17:07 26.03.2012

Sreca IvaneIvice da ti nisi...

ivanivica
Relativizacija vlastitog zločina, fašizam, povjesni revizionizam, nekrofilijska strast prema žrtvama tog istog ćosićevsko-miloševićevskog fašističkog režima (da, da, Velika Srbija je vlažan san velike većine u Srbiji), iluzija o sebi kao ultimativnoj žrtvi - kod dvogodišnjaka je to smiješno, kod naroda opasno. Srbija 90'=Srbija 2012. Tužno

...Srbin! Mislim po Srbe i Srbiju. Zamisli na shta bi tek onda lichili kad su i bez tebe ovakvi kakvi su.

BTW, shto ne moguda tvoj post da direktno citiram? Sve ostale mogu.
bloger201 bloger201 22:58 29.03.2012

E, nisam mog'o više...

Ljudi, nemoj' se ljutit', ali nisam više mogao čitat - stigao skoro do kraja druge strane - i the end, ne mogu više!
Skapirao sam, otprilike, poentu većine komentatora, ali to i nije toliko bitno za komentarisanje, zar ne?
Evo, ja bih nekoliko misli:
Prva: Srpski narod nije genocidan, mrzilački, osvetnički i ... ostalo nastrojen! On je jednostavno takav! Moj deda je pričao: veži jednog Srbina pod sto, šutiraj ga i bacaj mu otpatke a drugog stavi za sto, hrani ga, poj, mazi i pazi - oba će ti isto misliti! Naročito, ako nisi i ti Srbin, pravolsavac...
Druga: Srpski narod nije KRIV za ono, što se dogodilo. On je jednostavno takav! Povodljiv, ako mu pričaš "ono", što mu se sviđa, Zaboravan, po prirodi, Gostoljubiv, ako je "on" gazda, Neradan i sklon "zajebanciji i društvu", ... Primeri? Ima ih gomila! Mali i beznačajni narod, slavenskog porekla, ako mu kažeš, da je "bitna stavka" u bilo čemu, slediće te kao Domanovićevog Vođu! To je i SM iskoristio, jer mu je neko (sumnjam na njegovu suprugu, koja je to svojim intelektom i "šestim čulom" osetila) TO rekao. Setite se samo "nebeskog naroda", "Srbija do Tokija", "japan, ...pan, pan... = PANonska nizija (jedan od bisera gospođe Regulus), ... Sedeo sam sa jednim gospodinom, koji mi je "objašnjavao", da reč "Srbin" u "prevodu" znači "čovek" (jedino mi nije rekao, da kog to jezika je prevod). Pa priče, da je zapravo sanskrit pra-srpski jezik, da je "Marija" "izvorno" srpsko ime, što očigledno asocira, da je Devica Marija zapravo bila Srpkinja (posledice izvedite sami), itd. itd. Dakle, jedan iskompleksiran narod, koji pati zbog sopstvene "veličine" (odnosno "maličine" i koji nikako nije kriv, već povodljiv, zaboravan, ... itd. ali ne genocidan, osvetoljubiv, itd.
Treća: Činjenica jeste, da pod opterećenjem gore pomenutih osobina je Srpski narod dozvolio, da ga "mufljuzi" prevedu "žednog preko vode". Ono, što je neko "tamo gore" pričao o postanku Tuđmana je apsolutno tačno. U to vreme sam mnogo sarađivao sa Hrvatima. I često, nekoliko puta godišnje putovao tamo, pokušavajući uvesti visoke tehnologije u moju tadašnju firmu. Nakon završetka razgovora smo krenuli na ručak i gospodin, koji se zvao Horvat, 2'nd man firme, (za kojeg sam tada saznao, da je pola-hrvat, pola-srbin) mi je putem do restorana rekao dve stvari:
a) "prošle nedelje je sa drugarima bio na tenisu, pa posle u sauni, gde su u dokolici ćaskali. I, njegov drugar, u to vreme zamenik šefa policije Zagreba je ispričao priču, da su pohvatali neke budale, koji su razbili stakla na automobilu sa BG tablicama. Saslušavaju ih i pita on tipa - šta ti imaš protiv Srba? A tip kaže - ništa... ... EFIKASNO! Ubili smo boga u njima! Odvezli ih u bolnicu... Oće li pomoći - nisam siguran, mnogo su zadojeni..."
b) "ako vi tamo u Srbiji budete odglasali Slobu ("oni" izbori, kada je Sloba pobedio na krilima "narodnog ushićenja - i nije bilo tada nameštaljke!) ovde će pobediti Tuđman. A, ako Tuđman pobedi, veruj mi biće rata! Sloba hoće rat, Tuđman je vojnik, on neće popustiti ni za jotu. I, odgovoriće istom NAMEROM." Reko ja, više u šali, ko će pobediti (naivno i neverujući...) Pogleda me tip sažaljivo i kaže: "Neće biti pobednika! Samo će pošteni ljudi nastradati, ... I tebi savetujem, ako SM pobedi na izborima, vataj prvi voz za Jumu..." I, ja ga ne poslušah a sve se desilo kako mi je tada, '89-te nacrt'o k'o debilu... heh!
Četvrta: Pričam ja dalje sa "onim tipom", što mi preveo reč "Srbin" i on me pita, koje mi prezime - ali rodno! Kažem, ne znam drugo osim ovoga koje imam i kažem mu ponovo isto, koje stoji na vizit karti. Kaže, ti si "Cincar"! A? Pa ja nisam Srbin! nema to veze, kaže. Ti još očigledno nisi upućen u "stvarnu istoriju". Sloveni nisu postojali! Svi su oni Srbi, koji su došli iz Azije, sa presedanjem u Indiji, gde su zapravo postali "ljudi", izmislili sanskrit (što je zapravo srpski jezik), leteli "vimanima", komunicirali sa vanzemaljcima, ... Ja, šokiran! On, zadovoljan, kaže, nije drugo ni očekivao, SVI se preneraze, kad čuju istinu!
Peta: Bombardovanje sam "doživeo" u real time-u! Slušao, brujanje tih moćnih mašina na 10.000 metara visine i bum-bum varijante pogađanih ciljeva pomoću džojstik pribora. Komšija mi, u prvim danima "agresije" kaže - a što ti komšija ne zamračuješ prozore? Ja - pa mislim, da to nema veze sa životom, pošto nas oni gađaju sa velike visine i moja sijalica ništa ne znači. On - pazi šta radiš, ako mene pogode, znam kome ću da 'ebem mater! I ja spustim roletne! 'ebiga, čovek preti! I posle nekoliko dana dođe "uputstvo", da "ovo" što se događa nije na nivou WWII i nemačkih štuka, već nešto sasvim drugo i da "oni tamo gore" sa 10k metara "gledaju" dole preko uv vizira, kojima SMETA svetlo! I dođe moj komšija posle par dana na moja vrata, zazvoni i kaže (parafraziram): "Zašto ti komšija GASIŠ svetlo i spuštaš roletne?! A? Jesi li ti čuo, da SVI moramo da UPALIMO sva svetla, jer "njima" to SMETA!" Ok, neću više, majke mi, palim svetlo na balkonima, osvetljivače bašte, ... Da im smeta, nego šta, majku im imperijslističku... Pogledam, moj komšija upalio SVE što je mogao! Eeeeee
Šesta: Na početku "pičvajza" kaže meni moj drug, ušla je američka 6. flota u Sredozemno more! I, kaže on, ako uđu u Jadransko - sjebaćemo ih, garant! Kako? Pa imamo "Teslino oružje"! Aha, ok, 'ebaćemo im mater natenane! Jedan po jedan nosač aviona, pa između neki razarač, pa onda da ih pitamo "jel' dosta - a, nije!" ok 'ebemo dalje, "jel' dosta?" nije, ... Drugi kolega daje "bolje rešenje". Kaže, kada brodovi i podmornice (nama neprijateljske alijanse) uđu u Jadransko more, treba "zaklopiti" ulaz iz Sredozemnog mora u Jadransko i nakon toga "izvući" čep (kao u kadi)! SVI ploveći objekti će ostati "nasukani" na suvom - kada voda otekne kroz kanalizaciju!! :)
Jel' dovoljno, ili da još nabrajam??! Ima još toga! Jedino, što NIKADA nisam propagirao jeste, da je bombardovanje bilo OPRAVDANO! NE!!!!! Nikada, nigde i pod nikakvim uslovima se bombardovanje, a naročito pod uslovima kako je nad nama vršeno, NE MOŽE smatrati opravdanim!!! Makar se ono zvalo i "Milosrdni anđeo"! Kome milosrdni, kome anđeosko - NE PRIHVATAM termin "kolateralna šteta"!! NIKO i NIŠTA ne može biti kolateralna šteta! I, ako postoji opasnost, da se ona pojavi, akcija se NE SME IZVODITI!! Howg! Kraj! ...
E, sada, toga je bilo! Puno ljudi, koji nisu trebali poginuti su poginuli! Ali, i puno ljudi, koji su trebali poginuti NISU poginuli! I šta sada??!
Sedma: Nema univerzalne / kosmičke pravde! A činjenica jeste, da je Srbi nisu ni zaslužili. Kao uostalom ni svi ostali "stanovnici" ovog dela planete!

Pozdrav i 'ebite se i dalje - što grđe, to bolje za "ostale", koji ovo bure baruta prate zbog sosptvenog interesa...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana