Gost autor| Literatura| Umetnost

VILINSKA ŠUMA (Vilin-saga se nastavlja) VIII/3

mlekac RSS / 29.03.2012. u 00:15

Za ljubitelje Sage - da ne omanemo cetvrtak.

 

metimes_01.jpg

Gledajući tu veliku, kamenu zgradu koja nije imala odbrambenih bedema, Kju izjavi kako je celi ovaj pohod budalaština, jer je desetak njegovih saplemenika moglo noću da upadne u nju, pobije sve nasilnike i ujutru je preda zakonitom vlasniku. Stari vitez odvrati da to ne bi bilo časno i kako mora dobiti zamak na isti način kao što ga je uzurpator i zauzeo.

Vilin-princ potom predloži da naprave klasičan napad na utvrđenje, jer ova kamena kuća nije imala nikakve šanse da pruži neki ozbiljan otpor napadačima. Ali, vojvoda Godfrid nije želeo da ruši sopstvenu imovinu.

To je, u stvari, bila stara dvorana nekog nordijskog plemenskog saveza. Bila je široka petnaest metara i dugačka četrdeset sedam, sa šiljatim krovom od nekih sedam metara visine. Pričalo se kako je, stalno opravljana i dograđivana, izdržala preko dvesta godina u solidnom stanju. Onda je došao Godfrid i obzidao je kamenom, a krov umesto busenjem pokrio škriljcem. Negde na prvoj trećini sazidao je okruglu kulu sa grudobranima na kruništu i zato su je svi zvali zamkom i ako to, u suštini, nikad nije ni bila.

Opsada se ulogorila oko zamka i dva dana uzvikivala izazove novom gospodaru, ali iznutra niko nije odgovarao. Na kraju, izgubivši živce, Un uze luk i u svojoj predivnoj haljini priđe zamku na vilenjački strelomet zanosno njišući kukovima u hodu. Nema potrebe opisivati kako je nekoliko narednih sati ubijala svakog ko bi samo i provirio kroz prozor i to preciznim pogocima pravo u glavu. Kada je sredila sedmoricu, Zigmund je konačno shvatio da mora u pregovore. Poslao je jednog neurednog bradatog viteza u zarđaloj pancir košulji da odgovori na Godfridov izazov.

Suprotno svim očekivanjima, novi gospodar je na dvoboj poslao pešaka. Kju je to bez ikakvog dvoumljenja prihvatio, jer je bio siguran u svoje sposobnosti. On išeta pred protivnika u svom neprobojnom oklopu sa isukanim mačem i štitom na kome je bio grb Godfridovog vojvodstva. Međutim, opet ga je dočekalo iznenađenje. Protivnik zabaci svoj štit na leđa i odnekud izvadi dvoručni ratni mlat sa kuglom načičkanom oštrim šiljcima. To oružje je u borbi na tlu zbog svoje snage i brzine davalo toliku prednost da je bilo zabranjeno za korišćenje na riterskim turnirima. Mogli ste vi biti veoma brzi i oklopljeni, ali niste mogli biti brži od rotirajuće kugle na lancu i sedamdeset santimetara dugoj palici. Jednostavno, kinetička masa oklopa nije vam dozvoljavala da se krećete dovoljno brzo kako bi je izbegli. Kju je zbog toga imao velike poteškoće. Iako je izmicao većini udaraca strašne kugle njegov štit je bio bukvalno raskomadan posle samo nekoliko susreta sa protivnikovim oružjem. Vilinprinčev protivnik je stvarno bio veliki majstor u upotrebi ratnog mlata i to je odlučivalo ovaj dvoboj. Kjuov titanijumski oklop nije popustio pred udarima kugle ali njegovi zglobovi i mišići jesu. Naslednik izrezbarenog trona nije više mogao ni pokrenuti ruku u kojoj je držao štit, a nove povrede sustizale su ga svakog trenutka.
Konačno je princ od Astara došao do onog logičnog zaključka koji se postavljao od samog početka sličnih pojedinačnih obračuna: „On ili ja". Videvši da je njegov protivnik otpočeo jedan krupniji zamah Kju navali prema njemu. To nije zaustavilo tešku čeličnu kuglu koja je obišla oko vilenjakovog tela i udarila u bolnu već nepokretnu ruku dovodeći ligamente i mišiće do granice pucanja, ali za uzvrat njegov savršeni mač bio je uposlen po prvi put od početka dvoboja. On je prošao kroz Godfridovog izazivača kao nož kroz puter. Dobra pancir košulja koju je nosio nije ga ni malo zaštitila. Vilinsko sečivo zarilo se u njega do samog štitnika. Ali, ni tako proburažen, Sigmundov zatočnik nije se predavao. Iz same drške mlata on izvuče veoma dugo i tanko sečivo pa ga zari ispod kacige u vilinprinčev vrat, koristeći to što su se borci našli tako blizu jedan drugom. Krv obli princa od Astara, ali, koliko god da su se svi divili potezu umirućeg viteza on je ovog puta naišao na protivnika istog kova. Kju zaokrenu mač u rani i njegov protivnik posle nekoliko trenutaka grčenja klonu na travu. Kada mu je ovaj skliznuo sa sečiva Frija je sa doouom već bila pored njega, ali je trebalo skinuti kacigu koja je bila pričvršćena za grudni oklop sa mnogo traka i kaiševa. I ako su tri osobe odvezivale i kidale tu vezu vilin-princ je izgubio mnogo krvi pre nego što je spasonosni vilinski melem dospeo na njegovu duboku ranu.
Sada se našao u sličnom položaju kao i njegova supruga pre nekoliko nedelja. Smešten u šator sa uzdignutim nogama mogao je da priča i razmišlja, sve dok ne bi pokušao da ustane. Tada bi ga obuzela slabost koja bi ga srušila na skupocene prostirke u viteškom šatoru. Pošto su Kjua ponovo smestili na ležaj on se razočarano požali:
- Stvarno viteška borba nije za nas vilenjake. Godinama ratujemo na naš način i zaradimo samo po neku lakšu povredu, a sada u ovoj gomili gvožđa i ja i Frija za malo da na smrt iskrvarimo. Prokleta da je i ona i ko je izmisli! -
- To je samo zato što ne možete da skakućete okolo kako ste navikli sa pedeset kila težine na sebi. Ali navići ćete se. Sve je u radu i upornosti - odgovori mu Nim, filozofirajući kao i uvek, na šta ga ranjeni princ tako pogleda da sa ovaj povuče bez reči.
Verna svojoj vidarskoj zakletvi, Frija je spasla i njegovog protivnika koga su sada ispitivali u drugom šatoru. Otkrili su da se zove Gelmurd i da je njegovom gospodaru ostalo manje od dvadeset ljudi jer su četvorica pod okriljem prethodne noći pobegla iz zamka. Frija reče da bi trebalo zadržati tog zarobljenika, jer je njegovo znanje sa mlatom zaista neverovatno, ali joj njena ljubavnica besno odgovori:
- Naravno, onda će otići sa nama u Astar, a posle nekoliko godina mi ćemo ga zavileniti. To će mu valjda biti dovoljna nagrada što je ovako podmuklo ranio Kjua! -
Ne sačekavši nikakav odgovor, krupna plavokosa vilin-princeza priđe i raspoluti mu glavu sekirom, tako besno da je oštetila i ležaj za kampovanje ispod njega. Bilo je jasno kako je njen postupak nije bio najispravniji, ali niko ne pokuša da je spreči. Svi su se našli zatečeni. Okupljeni vilenjaci bili su u šoku. Ta rasa se instiktivno klonila nasilja prema nemoćnima. Možda to nije odgovaralo situaciji na ovome prokletom svetu, ali oni nisu to mogli da odstrane iz sebe. Tako su posle plavušinog varvarskog postupka dugo stajali u polukrugu pored leša i ćutali. Na kraju, Nim prekorno reče:
- Dobro, ali sada ćeš sve to sama da počistiš! -
Posle te rečenice svi stanovnici Astara napustiše šator, a među njima i njena voljena Frija, što je Un posebno pogodilo. Morala je sama ne samo sve to da opere u hladnoj vodi obližnjeg potoka nego i da bez ičije pomoći odvuče osamdeset kila teško telo u šumu i da ga zakopa. Na taj neugodni posao potrošila je ostatak dana .
Frija i Tis čitav dan i sledeću noć provele su pored Kjua. Vilin-princ je bio malaksao, ali veoma dobro raspoložen jer se ovom njegovom pobedom njihova misija u Godfridovom vojvodstvu završavala. Tako je bar naivni vilenjak mislio.
U zoru sledećeg dana na ledini se pojavio novi izazivač. Pošto su oba borca u prethodnom dvoboju bila teko povređena Zigmund je taj dvoboj proglasio nerešenim. On je poslao novog zatočnika, ovog puta borca se kopljem na konju. Kako je Kju bio jedini od svih obučen za tu vrstu sukoba, vilenjake uhvati panika. Već su se čuli predlozi da se odustane od dvoboja i stvar reši jednim snažnim jurišom na kamenu kuću, ali se Godfrid pobunio:
- Ako je prokletnik od Gota zadobio moj feud na čast i ja ga moram na isti način povratiti. Naročito sada, kada sam toliko moćniji. Sve ostalo bilo bi nečasno. -
Vilin-vitez pokušao je da ustane sa svoga ležaja ali ga je vrtoglavica brzo vratila nazad. Tada se Frija uspravi i viknu:
- Ja sam bila protivnik Kjuu, dok je učio viteški način borbe. Dajte mi njegovu opremu i poraziću tog razmetljivca. Kada sam mogla da se nosim sa vilinprincem moći ću izaći na kraj i sa čovekom. Ljudi su tri do pet puta slabiji od nas. To zna svako vilinsko dete. Ako tome dodamo moje znanje i našu brzinu, jasno je da idem u sigurnu pobedu. -
Mnogi vilenjaci na čelu sa Nimom, zabrinuto su vrteli glavama. Ali, niko se nije gurao da zauzme Frijino mesto. Hrabra vila navukla je preveliki titanijumski oklop preko dve debele košulje od kostreti ali on ipak nije bio propisno popunjen. Svuda joj je bio previše komotan, osim u grudima, koje su bile stisnute do granice bola. Zbog kratkoće vilinih udova bili su izbačeni štitnici sa unutrašnje strane zaštite ručnog sklopa, što joj je umanjilo zaštitu, ali joj je dalo daleko veću pokretljivost. Tako opremljena izjahala je na ledinu.
Izazivač je bio zaista vešt u tom načinu borbe, ali nije računao sa čvrstoćom vile. Oba koplja polomila su se stvarajući čitav oblak iverki kroz koji su protivnici projahali. Štitonoše iznesoše rezervno oružje i vitezovi ponovo pohrliše u bitku. Kod sledećeg sudara oboje izleteše iz svojih dubokih sedala. Frija je mnogo bolje prošla u tome lomu i munjevito se podigla sa mačem u ruci, međutim, njen protivnik nije ni pokušao da ustane. Pričekala je nekoliko minuta, a onda odmahnula mačem prema krcatim prozorima zgrade i dostojanstveno se vratila u svoj logor. Dugo vremena iz zamka niko nije dolazio po palog ritera, kada se na vidiku pojavila zanosna lepotica sa dva spregnuta konja, kojim je nameravala da odvuče njegovo telo. Bila je obučena u dugu belu haljinu po ivicama ukrašenu žutim vezom, a u ruci je stezala tešku sekiru širokog sečiva. Na usnama joj je lebdeo samozadovoljni osmeh...
Ovog puta Un je izvukla više od grdnje prisutnih vilenjaka. Gotfrid je tražio da je udalje, zato što je tako javno obrukala njegovu vitešku čast, koja nalaže milosrđe prema protivniku poraženom u poštenom dvoboju. Svi vilenjaci prestali su sa njom da govore, a Frija joj je skresala kako nije ništa bolja od Urlikovih pljačkaša leševa. Čak je i Kju sa svoje bolesničke postelje objavio kako se stidi svoje veze sa njom. Tako je nekadašnja najlepša devojka Haroldove marke, a sada vilin-princeza od Šume Trolova provela je preostalo vreme do kraja pohoda sedeći sama pored potoka i bacajući kamenčiće u njega. To ju je strašno pogodilo, ali i nateralo da preispita svoje stavove o ozbiljnosti rata, nasleđene od njenih vikinških predaka. Morala je od tada da stišava svoje razorne emocije, ako je nameravala da ostane u Astaru. Tu lekciju iz vilinskog lepog ponašanja nije više zaboravila do kraja života.
Bez obzira na Frijinu pobedu, Zigmundov glasnik objavi kako se i ovaj dvoboj smatra nerešenim, jer su oba viteza pala sa konja te da će njegov gospodar sledećeg jutra poslati novog zatočnika. Vilenjaci su bili veoma razljućeni ovakvim razvojem situacije i jadni glasnik panično pobeže nazad u zamak, izbegavajući Tis koja je besno pokušala da ga skine sa konja. Sa njegovih visokih prozora polete nekoliko strela od kojih jedna zakači belokosu vilu po ramenu. Strelci od Astara odgovoriše, ali pošto je to bilo učinjeno spontano i neredu uopšte nisu znali koliku su štetu naneli braniocima. Sam Godfrid morao je da dojaše među njih i nekako ih natera da odustanu od napada. Ceo taj dan se završio u opštem neraspoloženju i međusobnom prebacivanju među saveznicima.
Treći Zigmundov zatočnik pojavio se u praskozorje, sa šiljatim vizirom na šlemu, na neobuzdanom crnom konju koji je ispuštao mlazeve pare iz nozdrva. Crvenokosa vila proguta pljuvačku kada ga vide, ali je hrabro navukla svoj tamni oklop i krenula da uzjaše. Kada je već stavljala nogu u uzengiju stari vitez je zaustavi blagim pokretom ruke. Bio je u punoj ratnoj opremi sa crvenom haljom na kojoj je bio izvezen grb njegovog malog vojvodstva. On se obrati okupljenim vilenjacima:
- Ovoga zatočnika ću preuzeti lično. Počastvovan sam time da jedna vilin-princeza brani moje pravo, ali mislim da ovo moram rešiti sam. Sećate se šta sam tražio od vašeg kralja kad sam prvi put kročio u njegov dom. Žudeo sam za nekim magičnim napitkom koji bi mi vratio snagu da se borim. Kroz zavilenjenje to ste mi i dali, ali ja to nisam odmah shvatio. Ništa se ne događa u životu preko noći, pa čak ni magija. Za sve treba vremena. Danas se osećam ka da imam upola manje godina i moja ruka drži koplje čvršće nego ikad u životu. Vreme je da završim ovu priču inače će onaj prokletnik slati nove zatočnike dok mu ne ubijete i poslednjeg čoveka. -
Vilenjaci počeše da ga odgovaraju od njegove namere, ali donekle podmlađeni vitez ostao je starački tvrdoglav. Čak su dovedene i njegove kćeri, međutim ni one nisu mogle da ga obuzdaju. Konačno, Nim iskorači pred njega i pruži mu ruku. Starac ustuknu znajući sa kim ima posla, ali se učitelj per-ringa osmehnu i reče:
- Ne nameravam da te sprečavam. Želim samo da utvrdim koliko si snage povratio. Uhvati moju šaku i pokušaj da je gurneš u stranu. Bez toga te neću pustiti na megdan. -
Godfrid ščepa Nimovu ruku i navali iz sve snage. Vukao je i gurao toliko da se njegova kratka bela kosa orosila znojem, a na slepoočnicama su mu iskočile žile. Međutim, kao da se rvao sa bronzanim kipom. Ruka starog majstora per-ringa nije se pomerila ni za milimetar dok se na njegovom dostojanstvenom licu nije ocrtavao nikakav napor. Posle otprilike dva minuta, koja su vitezu verovatno izgledala kao večnost, Nim ga jednostavno strese sa sebe i saopšti svoju presudu:
- Dovoljno je ojačao. Sposoban je da se bori i da pobedi ovom snagom kojom raspolaže. Sada, neka se malo odmori pa onda može na dvoboj. Što se njegovog protivnika tiče, slobodno neka čeka. I mi smo ga čekali od juče. -
Godfrid, kojeg su vilenjaci podigli da sedne i kome su u ruke gurnuli pehar okrepljujućeg pića ništa nije shvatao.
- Ne razumem. Nisam uspeo ništa da uradim, a on me nagrađuje kao pobednika. Vi, vilenjaci, stvarno ste jako čudni. -
- Ovo je bio test, a ne nadmetanje - odgovori mu Frija koja se upravo oslobađala iz Kjuovog oklopa - Da te utešim, ni vrlo jak vilenjak ne bi mogao da pomeri Nima. Naročito kada mu lice preplavi mir. To je njegova igra i sumnjam da danas postoji neko na severnom svetu ko bi ga mogao nadmašiti u tome. -
Uskoro se Godfrid ponovo našao u sedlu i izjahao pred izazivača. Skinuvši kacigu on ponosno objavi da ovog puta lično vojvoda izlazi na megdan. Njegov protivnik iskoristi taj trenutak pa se zaleti na njega pre nego što je stigao da vrati kacigu, računajući da će mu protivnikova zbunjenost doneti potrebnu prednost. Međutim, iskusni megdandžija nije se ni za trenutak zbunio. On odbaci kacigu i potera konja u susret napadaču. Sudar je bio strahovit. Oba koplja su se polomila, ali se činilo da je Zigmundov zatočnik u tome prošao malo gore. Ruka sa štitom visila mu je, gotovo beživotna, a po kretanju mu se videlo da trpi veliku bol. Ipak, prihvatio je novo koplje u zdravu ruku.
I stari vitez je došao do svog tabora po koplje.
- Ovo je bilo samo da vidim na koju stranu beži. Sada je moj -on zadovoljno saopšti zabrinutim vilenjacima i odbi Tis koja je pokušavala da mu natakne Kjuevu kacigu - Gledajte, sada pravog majstora - grmnu starina, pa potera konja tako snažno da je busenje trave izletalo ispod njegovih kopita.
Pri novom sudaru vrh Godfridovog koplja otkinu kljunasti vizir i prodre u protivnikovu kacigu. Krupni izazivač je bio mrtav još pre nego je dotakao travu.
Vitez, kome se povratilo samopouzdanje, dogalopira do svog tabora i reče:
- E, tako se to, radi. Hajdemo sada, da uzmemo moj zamak milom ili silom. -
Uskoro je s preko stotinu oklopnika i skoro dvaput toliko pešadije krenuo ka velikoj kamenoj kući zvanoj zamak. Godfrid je dobro poznavao tu građevinu i sada je koristio njene najslabije tačke. Sa severne strane bila su samo jedna velika vrata i dva mala uska prozora koji su ih branili. Svakom strategu učinilo bi se da je to besmislen prilaz jer se utvrđenje uvek napadalo sa šire, a ne sa uže strane, ali stari je vlasnik dobro znao kako se lako ulazi u njegovu kuću. Velika kapija, koja je bila napravljena samo od mekih tankih dasaka otvori se pred zakonitim gospodarom, jer su branioci uvideli besmislenost svakog otpora. Oslobodioci hrabro ujahaše u zamak. U stvari, to je bila velika štala koja je zauzimala skoro polovinu prizemlja građevine. Gotfrid je, onako bez kacige, bio na čelu i niko se ne usudi da potegne oružje na njega. Branioci su ga već pobacali njemu pred noge i klečali okolo očekujući svoju sudbinu. On upita za Zigmunda, ali ga odgovor strašno razočara. Taj beskičmenjak pobegao je čim je video vojsku kako ulazi u selo i rekao da sve posede ostavlja onome ko pobedi Godfrida ili njegovog zatočnika.
Vilenjaci predložiše poteru, ali stari vitez odustade od toga jer je kukavica imala tri dana prednosti i mogao je otići bilo gde. Seljani su hteli da pogube zarobljenike, ali vojvoda Godfrid koga je posle pobede preplavila neko gotovo svetačko nadahnuće reši samo da ih razoruža i pusti, kako bi svetom proširili glas o njegovoj velikoj pobedi. Da li je vilinska krv pokrenula u njemu uspavanu plemenitost ili je, povrativši se na svoj posed, dobio napad darežljivosti, tek on plati svakog svog kmeta koji ga je u ovoj borbi podržao, pločicom srebra što u ono vreme uopšte nije bila mala vrednost.
Čitavo selo došlo je te večeri na gozbu u Gotfridov zamak i sa sobom su doneli mnogo hrane i dobrog piva da zahvale naboljem vojvodi na severnom svetu. Opštem veselju pridonelo je i to što je uveče dojavljeno da je Zigmud pronađem mrtav, sa svojom najbližom svitom, na manje od dan hoda od sela. Razbojnici su ih očito zaskočili kada su seli sa predahnu posle noćnog iskradanja.
Te su noći oko zamka dugo gorele vatre, a oko njih su igrale i vojvodine kćeri zajedno sa vilama i običnim seljankama. Sam Gotfrid sedeo je na visokoj stolici, u čelu dugog stola, sa svojim vernim mačem u krilu, sličan nekom heroju iz paganskih legendi. Tu su večer ljudi i vilenjaci proveli u veselju, kao prava braća.
 Komentari (15)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

njanja_de.manccini njanja_de.manccini 01:13 29.03.2012

...

prva!p.s. a sad na čitanje
mlekac mlekac 01:19 29.03.2012

Re: ...

njanja_de.manccini
prva!p.s. a sad na čitanje


I druga, al' da ne dupliramo...

Za prvu, tradicionalno
fantomatsicna fantomatsicna 04:23 29.03.2012

Nije tacno

Prva sam procitala.I bas divno da je Gotfrid povratio zamak i to tako lako,a Zigmunda stigla pravda bez da Gotfrid 'uprlja'ruke.
arianna arianna 07:56 29.03.2012

***

Za ljubitelje Sage - da ne omanemo cetvrtak.


bolje omani...

da te neko ne bi prijavio za zanemarivanje dece i nesavesno roditeljstvo
angie01 angie01 08:23 29.03.2012

Re: ***

arianna
Za ljubitelje Sage - da ne omanemo cetvrtak.bolje omani...da te neko ne bi prijavio za zanemarivanje dece i nesavesno roditeljstvo


pa, pravo da ti kazem, iako nisam u spomenutoj kategoriji i bez zle namere, malo mi cudno da se u ovako dramaticnim okolnostima i opstoj frci brine o sagi u cetvrtak!
arianna arianna 08:34 29.03.2012

Re: ***

pa, pravo da ti kazem, iako nisam u spomenutoj kategoriji i bez zle namere, malo mi cudno da se u ovako dramaticnim okolnostima i opstoj frci brine o sagi u cetvrtak!


opšta frka je za one koji traže posao, savesno brinu o deci, o egzisteniciji ...a za neke nema frke - žive život "lako ćemo"

edit: meni je recimo mnogo više čudnija zavisnost roditelja od interneta
buba_truba buba_truba 08:38 29.03.2012

Re: ***

angie01
malo mi cudno da se u ovako dramaticnim okolnostima i opstoj frci brine o sagi u cetvrtak!

Ne razumeš ti to, taj osećaj odrovornosti prema obožavaocima i ljubiteljima Vilin-sage. Eeee...
mlekac mlekac 09:03 29.03.2012

Da se razumemo

arianna
Za ljubitelje Sage - da ne omanemo cetvrtak.


bolje omani...

da te neko ne bi prijavio za zanemarivanje dece i nesavesno roditeljstvo

angie01
arianna
Za ljubitelje Sage - da ne omanemo cetvrtak.bolje omani...da te neko ne bi prijavio za zanemarivanje dece i nesavesno roditeljstvo


pa, pravo da ti kazem, iako nisam u spomenutoj kategoriji i bez zle namere, malo mi cudno da se u ovako dramaticnim okolnostima i opstoj frci brine o sagi u cetvrtak!

arianna
pa, pravo da ti kazem, iako nisam u spomenutoj kategoriji i bez zle namere, malo mi cudno da se u ovako dramaticnim okolnostima i opstoj frci brine o sagi u cetvrtak!


opšta frka je za one koji traže posao, savesno brinu o deci, o egzisteniciji ...a za neke nema frke - žive život "lako ćemo"

edit: meni je recimo mnogo više čudnija zavisnost roditelja od interneta

buba_truba
angie01
malo mi cudno da se u ovako dramaticnim okolnostima i opstoj frci brine o sagi u cetvrtak!

Ne razumeš ti to, taj osećaj odrovornosti prema obožavaocima i ljubiteljima Vilin-sage. Eeee...


Posto zelim da pretpostavim da NEMATE zle namere, zamolicu vas da ovu raspravu NE vodite ovde.

Kako sam primetila, postoje najmanje DVA bloga na kojima se to vec radi - nema potrebe za dupliranjem.

A KOLIKO vremena je potrebno da se okaci nesto sto je napisano davnih dana znaju svi koji su ikada upotrebili copy/paste.

Od ovog trenutka nadalje brisem sa ovog bloga svaki komentar koji se ne odnosi na radnju "Sage".

Hvala na razumevanju.
angie01 angie01 09:13 29.03.2012

,

mozes da brises i da banujes, al utisak ostaje, nema veze koliko vremena treba, nego da ti je to uopste na pameti!

ja nemam zelju da sudim drugima, svako zna za sebe sta i kako treba, samo dobronamerno kazem.
mlekac mlekac 09:18 29.03.2012

Re: ,

angie01
mozes da brises i da banujes, al utisak ostaje, nema veze koliko vremena treba, nego da ti je to uopste na pameti!

ja nemam zelju da sudim drugima, svako zna za sebe sta i kako treba, samo dobronamerno kazem.

Znam Angie.
Dok si ovo pisala, ja ti slala pp.

Nastavljamo razgovor tamo.
uros_vozdovac uros_vozdovac 10:57 29.03.2012

e cool

je da se vraća stvar u normalu. Baš lepo.
Ljudi što je muka blogovati s telefona pih.
jedna_jelena jedna_jelena 14:32 29.03.2012

Re: e cool

uros_vozdovac
je da se vraća stvar u normalu. Baš lepo.
Ljudi što je muka blogovati s telefona pih.


A odmah i da se dokaze - krenuh da citiram, a obavestih moderaciju, :). Urose, izvinite, moderatori ignorisite.
Ja tako blogujem sve vreme, vec sam i oguglala. A i Opera za Android se svako malo unapredjuje, na Symbianu je bilo bas naporno.
Ovaj epilog prosao je bolje nego sto sam ocekivala. Toliko da mi je sumnjivo, otkud hepiend? :iwnnocent:
uros_vozdovac uros_vozdovac 15:41 29.03.2012

Re: e cool

od Opere koja je do sada bila alpha mužjak svih mobilnih browsera mnogo se bolje pokazao MicroB nokia proizvod koga ganja firefox engine. Zanimljivo fennec pravi firefox za mobilne je djubre neopevano.
jedna_jelena jedna_jelena 14:51 29.03.2012

Ovo...

...na kraju je onaj smajli sa oreolom sto zvizduce, :).
kakapo kakapo 16:30 29.03.2012

Megdan na kub

E baš se lepo završio megdan, kako i dolikuje! A bilo ga je u raznim alotropskim modifikacijama ovih dana. Ali, po cenu da me Mlekac banuje, ipak bih saopštio da je ovo pravi trenutak da se objavi saga pošto su autor i urednica postali "moralno politički nepodobni", a sama saga "nepoćudna" (ko je to mogao pomisliti pre samo nedelju dana?). Kakva "Vunena vremena" i slična neozbiljna disidentska literatura! Izdavači, šta čekate? Posle će vam biti žao.

Arhiva