Umetnost| Zabava| Životni stil

Pariske crtice (IV): Vrline, čemu?

vladimir petrovic RSS / 19.04.2012. u 10:56

Kada ste mali, uobičajeno je da vas uče kako je dobro biti pun vrlina. U stilu: što više vrlina čovek ima - to je bolje čovek.

A opet, u „grafiti-fazi“ (negde od 12. do 16. godine), mladi po sveskama, klupama, zidovima i drugde ne švrljaju „Budi dobar“, „Peri ruke pre jela“ ili „Ustupi mesto starijima“, već razne fraze u stilu „Sve je sranje sem pišanja“ (što uopšte nije prosto kao što na prvi pogled izgleda, to su pre, vajldovski rečeno, „ponosite varnice vulgarnosti“).

Pritom, svaki put kada naiđu na nekog buntovnika – onog koji ustaje protiv ustaljenih normi, protiv samoobmana i zavaravanja „da je jedino važno živeti život pun vrlina“, bude im nekako milo u srcu. Naime, mada ne smatraju poželjnim da čovek od malih nogu počne vidno naginjati porocima i prestupništvu, dosadi im, pre ili kasnije, to stalno upućivanje na „put savršenstva koji je popločan vrlinama“ (disciplina, marljivost, poslušnost, vernost, iskrenost, skromnost, zahvalnost, milosrđe, empatija, nesebičnost, pravednost, strpljivost, prijateljstvo, ljubav i drugo). Nesvesno shvataju da tamo gde ima vrlina mora biti i poroka, te da je jednostranost u vrlinama jednako rđava kao i jednostranost u porocima.

1. Svega toga sam se setio kada sam, preturajući po starim knjigama bukinista, na levoj obali Sene, naleteo na “Maksime” od La Rošfukoa (François de la Rochefoucauld: Réflexions ou Maximes morales). Dobro očuvana knjiga, po ceni od samo jednog evra. Odmah je kupih, prekorivši usput sebe, u mislima i sa osmehom na licu, kako sam drčan na - jeftine knjige. Torba mi je već bila (skoro) puna.

Ja sam, naravno, odavno prestao da kupujem zbirke mudrih izreka kakve se skupljaju u srednjoj školi ili za vreme studija (radi unošenja u neku sveščicu, ili direktno u kompjuter). A sada sam kupio La Rošfukoa bez kolebanja, jer on je - nešto drugo. Znao sam to odavno i čekao priliku da naletim na njega. Naime, La Rošfuko je u svom vremenu (XVII vek) važio za prilično čudnog čoveka, nekog ko se bio usudio da kritički razmatra vrline, o kojima su se do tada pevale pesme i pisale knjige. Tvrdi se da je on aktuelan i danas.

Kažu da je ta knjižica, sa oko 500 maksima, prvi put anonimno štampana u Parizu, kojom prilikom je izazvala pravo zaprepašćenje. Mnogima se činilo “da otkriva neke grozne stvari”, da je njihov autor “dostojan prezrenja”, pa su otvoreno protestovali. “Mora da je to neki namćorast čovek, duboko razočaran u život, pa i pokvarenjak, odnosno čovekomrzac”, govorili su na književnim soareima priređivanim od strane učenih dama iz visokog pariskog društva. Drugi su iznosili “da je osoba koja je tako nešto napisala morala biti oštroumna i istinoljubiva”, ali im je ipak bila “sumnjičiva”. A jedna od poznatih pariskih “slavnih žena” (les femmes célèbres) tog doba, poznata književnica, gospođa de Lafajet (Madame de la Fayette), zapisala je za Maksime, još ne poznajući njihovog autora: “Veliku pokvarenost čovek mora da ima u duhu i u srcu kad je bio sposoban da izmisli sve to”.

A autor Maksima nije bio rđav čovek, važio je za “finog gospodina”, mada je bio pomalo razočaran u sebe i u ljude koji su ga okruživali, što je odlika manje/više svih inteligentnih ljudi. Bio je visokog roda (sa titulama vojvode i princa) i živeo u svom zamku, jednom od najlepših u jugozapadnoj Francuskoj. Nije bio mrzovoljni neženja, kako su prvi čitaoci Maksima poverovali, već porodičan čovek. S druge strane, njegove izreke otkrivaju čoveka sa bistrim umom i finim intelektom, nekoga koji poznaje život i ovozemaljska zadovoljstva, a ujedno ima osećaja za lepotu i jasnoću francuskog jezika: služi se jednostavnim rečima, ali mu je svaka na svom mestu. Takođe, pokazalo se i da je imao široko srce, u kome je bilo i mesta za nežnosti i simpatije, pa se, recimo, uskoro zbližio sa pomenutom gospođom de Lafajet, onom koja ga je, pre poznanstva, oštro kritikovala, da bi mu potom bila bliska prijateljica do kraja života.

Zašto su ljudi dočekali “na nož” La Rošfukoove Maksime? Zašto im je smetao “višak njegove racionalnosti”? Neki su se pitali da li autor te knjige, koja će postati jedna od najznačajnijih knjiga moralne analize svog vremena, zaista nije vodio računa o tome da ima stvari koje se ne smeju reći javno, kako ne bi obeshrabrivale neke ljude koji se u širem društvu smatraju plemenitim?

Po La Rošfukou, vrline nisu prirodne; nisu urođene osobine čoveka. One se, dakle, uče. Da bi se stekle potrebno je uložiti napor, ponekad i bolan, tako da se u nekim situacijama prepuštanje vrlinama graniči s – mučenjem, odnosno (samo)kažnjavanjem. Dalje, ukazivao je da se ljudi ne bi smeli olako obmanjivati “prividnom dobrotom drugih ljudi”, jer često su njihove vrline - njihovi prerušeni poroci: jedno govore, a drugo misle i rade. (Baš ta maksima: “Naše vrline nisu najčešće ništa drugo do naši prerušeni poroci” najviše je iritirala čitaoce, i citirana je kao “školski primer autorove pokvarenosti i drskosti”). S tim u vezi, on je verovao da „u srcima mnogih ljudi nema ničeg drugog sem - interesa“, a da taj lični račun umeju ponekad predstaviti da izgleda kao „nekakvo požrtvovanje“. Dalje je smatrao da čoveka ne vodi razum, već njime vladaju strasti. A strasti prouzrokuju dobro i zlo. Činilo mu se da je poreklo strasti u telu, a ne u umu. Sav osećajni život čoveka – njegovi nagoni, prohtevi, želje – potiču od njegovog vegetativnog života; strasti naiđu kao bolesti kod čoveka, vršljaju jedno vreme pa se - izgube. Nestanu same od sebe, a ne zato što to čovek želi. U svemu tome čovekova volja nema udela, ili ga ima samo u neznatnoj meri - retko ko ume i može vladati svojim strastima. Volja je slaba snaga, skrivena u nesvesnim slojevima njegovog ja, da se skoro i ne oseća i vara se čovek ako misli da nije tako, a to najbolje znaju oni koje strasti ponekad toliko tresu da se osećaju nezdravo, na ivici ludila. Strasti su, dakle, stvar tela, premda i duša može ponekad „da oboli“ od njih i pokaže ih kao „lažna lagodna raspoloženja“. Tako je volja čovekova gurnuta u stranu dok strasti vladaju njime. „Sve strasti nisu ništa drugo do razni stepeni toplote ili hladnoće naše krvi“, govorio je, dodajući da je zajedničko obeležje strasti naše samoljublje, samoživost, interes, na šta nailazimo u mnogim našim aktivnostima koje smatramo – vrlinama. Tako koristoljublje postoji i tamo gde izgleda da ga nema (u zahvalnosti, empatiji, pravičnosti, milosrđu, darežljivosti, skromnosti, čestitosti, ljubavi).

Što se ljubavi tiče, La Rošfuko je polazio od toga da ljudi veruju da u njoj vidi svoje samoodricanje, da baš ona opovrgava samoljublje. Kad vole, izgleda im da su kadri da zaborave sebe, da žrtvuju sebe, što nije tačno. „Baš je to naša velika samoobmana“, kaže on, „a još češće je to zabluda onih koje volimo, što stvar pogoršava; svaka ljubav je, zapravo, samoživost, zadovoljenje naše sujete, naših želja, našega ja; prave, velike ljubavi, o kojima svi govore, su kao aveti – svet o njima priča a malo ih je koji su ih videli“. Prema tome, više nego u mnogim drugim strastima, u ljubavi čovek daje malo - a prima mnogo; on sve vreme živi u uverenju da daje sve od sebe, dok u stvari uzima - sve. Zato La Rošfuko kaže: „Ako ocenjujete ljubav po većini njenih posledica, ona više naliči na mržnju nego na prijateljstvo“. To postaje očevidno s protekom vremena: kada jednog dana nema više ljubavi, umesto nje u srcu čoveka se usadi razočarenje, pa mržnja, i najzad - stid. „Nema toga čoveka ni te žene koji se ne stide što su se voleli, kad se više ne vole. A zašto je tako? Zato što su se najpre varali, zatim što su jedno drugom malo davali, pa su i jedno drugo bezočno potkradali“.

Volter (Voltaire) se slagao sa autorom Maksima, smatrajući da je u njima izložena „jedna jedina istina – da sve naše pobude potiču od našeg samoljublja“. Zabeleženo je da je i Niče (Nietzsche) imao veoma pozitivno mišljenje o Maksimama, te da su neke ideje iz njih uticale na zauzimanje njegovih etičkih stavova u pisanju.

I danas, posle tolikog protoka vremena, Maksime se čitaju, a o njihovom autoru se pišu analize i studije. Tako ima mišljenja da svaka La Rošfukoova maksima predstavlja „jednu otkrivenu intrigu“ (Chacune de ses maximes est une intrigue découverte).

Na kraju, da bi se bolje shvatilo zašto je La Rošfuko tako pisao, pomenuću kratko najpoznatiji roman njegove prijateljice gospođe de Lafajet pod nazivom: „Princeza od Kleva“ (La Princesse de Clèves). Ta knjiga se smatra prvim pravim romanom na francuskom jeziku, odnosno prototipom ranog psihološkog romana.

Izuzetno lepa i bogata devojka, iz plemićke kuće, strogo vaspitavana u uverenju da „vrline donose mir“, udaje se za princa od Kleva; on je čovek od ugleda, koji nju obožava ali prema kome ona „ne oseća nikakvu naklonost, osim poštovanja“. Kada jednom prilikom sretne vojvodu od Nemura, koji je važio za  „najprijatnijeg i najstasitijeg čoveka na kraljevskom dvoru“, ona se uznemiri, odnosno zaljubi. Mada ona shvata da je upravo vojvoda od Nemura čovek koga bi ona volela imati za muža, ona smiruje svoje strasti, ne želi povrediti čoveka za koga se udala i koji je fin prema njoj. Priznaje mu šta se dogodilo, ali mu obećava da će mu ostati verna. Njenog muža to teško pogađa, pada u postelju i umire od tuge. A onda kada princeza od Kleva ostane udovica i kada ima mogućnosti da se uda za vojvodu od Nemura, koji dolazi da je prosi, ona ga odbija, jer želi ostati verna uspomeni svoga muža, te odlazi u manastir; tamo, mučena grižom savesti da je ona doprinela tome da njen muž umre od tuge, posle kraćeg vremena i sama umire, „još mlada, kada druge žene tek počinju živeti“. Knjiga se završava porukom u stilu: „Umrla je, ostavivši za sobom primer najviše vrline“.

Mada je cenio svoju prijateljicu gospođu de Lafajet, La Rošfuko joj je ukazivao da je baš princeza od Kleva dokaz neprirodnosti vrline, koja je mučila podjednako tri glavna lika iz knjige: „Postojanost princeze od Kleva stala je čemera i nje, i njenog muža i vojvodu od Nemura“, rekao je. (Skoro dva veka kasnije, Oskar Vajld će izreći ovu maksimu o vrlini vernosti: „Vernost apsolutno postoji. To se najbolje vidi po onim ženama koje su verne, a izgledaju tako iskreno nesrećne”).

Naravno, uobičajeno je da se o knjigama sudi u sklopu istorije, a banalna je istina da je od vremena kada su dve pomenute knjige pisane (Maksime i Princeza od Kleva) život postao mnogo složeniji nego što je tada bio. (Ipak, da kažem da je do danas Princeza od Kleva pet puta ekranizovana).

2. A. de Melo, indijski psihoterapeut/jezuitski teolog portugalskog porekla, bio je kritičan prema vrlinama, posebno prema milosrđu. Smatrao je da ima mnogo egoizma u onima koji pomažu druge, od bacanja novčića prosjaku na ulici do većih donacija tzv. narodnim kuhinjama za ishranu sirotinje. Podjednako je bio kritičan prema onima koji pomažu druge javno (pa, recimo, novine objave sliku nasmejanog darodavca), kao i prema onima koji anonimno pošalju pare nekome u nevolji. Govorio je da to čine da bi sami sebi mogli reći kako su - dobre osobe. To im godi.

Pisao je u "Buđenju" (Anthony de Mello: Awakening):

„Milosrđe je, u suštini, lični interes prerušen u čovekoljublje. Postoje dva tipa egoizma. Prvi je kada nam je zadovoljstvo da sami sebi ugađamo. To je ono što obično nazivamo egocentričnost. Drugi je kada nam je zadovoljstvo da ugađamo drugima. To je rafiniraniji tip egoizma. Prvi tip je očigledniji, a drugi je skriven, ponekad veoma skriven, i zato je opasniji, jer nam uliva osećanje da smo izuzetni. Međutim, kad se sve sabere, možda i nismo tako izuzetni.  To nije milosrđe, već prosvetljeni lični interes. ... Ne kažem da ne postoji čista motivacija kod davanja milosrđa, samo kažem da sve što radimo, radimo uglavnom u sopstvenom interesu. Sve. Kada se nešto čini u ime Hrista, da li je to egoizam? Da. Kada se nešto čini za nečiju ljubav, da li je to egoizam? Da. Jer kad se nešto čini za nečiju ljubav uvek je - u sopstvenom interesu. Uzmimo da prehranjujete pet stotina dece dnevno. To vas uzdiže u sopstvenim očima? Pa nećete se valjda osećati loše zbog toga? Neki ljudi rade određene stvari samo zato - da se ne bi osećali loše. I to nazivaju milosrđem. To što čine, čine zbog osećanja krivice. Ali gde je tu ljubav? ...Kada sebi priuštimo zadovoljstvo što ugodimo drugima nije razlog da mislimo da smo veliki i širokogrudi, jer sve radimo iz ličnog interesa... “.

3. Na kraju, setih se (ponovno) učenog Oldusa Hakslija (Aldous Huxley). I on je često bio kritičan prema vrlinama, ali mu je posebno smetalo što postoje žene koje odlučuju „da ostanu čedne, na seksualnom planu, do kraja života“, pritom smatrajući to svojom velikom vrlinom. Rekao je, s pravom: „Čednost je najneprirodnija od svih seksualnih perverzija“ ("Chastity is the most unnatural of the sexual perversions").

Eto. Da završim ovo pisanje o vrlinama. Slažem se sa mišljenjima po kojima vrline vode ka “moralnoj izvrsnosti ličnosti” (eh, te definicije!), ali smatram da se vrlinama treba prilaziti obazrivo;  svako insistiranje na preteranoj „izvrsnosti“ može itekako biti škodljivo. I udaljivati čoveka od njegove sopstvene prirode. Zato se treba kloniti onih koji su okićeni mnoštvom vrlina, verujući pritom da su besporočni.

P. S.

Ovo je poslednji nastavak mojih „Pariskih crtica“.

That's All Folks, kažem sebi i pakujem se za Jug. A tamo se baš sada igra tenis. Ja volim tenis. To nije samo marketinški potez, kako bi rekao jedan cenjeni blogokolega, već gola istina. Dobro – polugola. Vive le Tennis!

AtačmentiKomentari (23)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

nikola_kovac nikola_kovac 10:57 19.04.2012

Finally,

бре!
nikola_kovac nikola_kovac 11:27 19.04.2012

Препорука, бре!

Две цртице, пре него наиђе слободно време да уобличим коментар пристојне дужине.

- Лични интерес потиче из животног надметања: ако ја теби помажем, ја сам у нечему способнији за живот од тебе.

- Принцеза је остала чедна јер би преваром верификовала тај поступак који би се могао окренути против ње. Грижа савести долази отуда што смо верификовали поступак којим бисмо ми сами могли бити повређени. Грижа савести долази из страха.
vladimir petrovic vladimir petrovic 11:27 19.04.2012

Re: Finally,

Nikola Kovač
... бре!

Nećeš reći da si jedva dočekao kraj?
Baš mi je žao što sam te mučio, premda mi je to pomalo činilo i - zadovoljstvo.

Evo ti jedne La Rošfukoove maksime, koja u ovom trenutku odražava moja osećanja:

"Čovek kome se niko ne sviđa kudikamo je nesrećniji od onoga koji se nikome ne sviđa" (ja sam, izgleda, ovaj drugi).
------------

Napomena:
Moram biti odsutan za neko vreme, žurio sam da postavim post pa da brišem. Vratiću se do mraka, valjda.
nikola_kovac nikola_kovac 11:29 19.04.2012

Re: Finally,

Nećeš reći da si jedva dočekao kraj?

Не пратиш фабулу радње. Једна реч: интерблогуалност.
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:52 19.04.2012

Re: Finally,

Nikola Kovač
... Не пратиш фабулу радње. Једна реч: интерблогуалност.

Hm.
Za mene ovo "bre!" uvek ima nekako pežorativnu konotaciju, makar prekornu.
Tako ja shvatam, što možda i nije tačno, ali ja tu reč ne koristim, a kada je neko upotrebi obraćajući se meni, ja to shvatim kao blagi prekor zbog nečega.

Tako kada sam najavio kraj ove moje serijice, tvoju reakcija sa onim "Finally... bre", shvatio sam kao "Najzad, dosta si nas i gnjavio, he, he, he...

vladimir petrovic vladimir petrovic 22:11 19.04.2012

Re: Препорука, бре!

Nikola Kovač... пре него наиђе слободно време да уобличим коментар пристојне дужине.

Čekam.
A i ove dve crtice, koje si dao, su veoma zanimljive. Naročito ovo:
Грижа савести долази из страха.

To je diskutabilno.
Događalo mi se da se pitam za neke ljude, nakon što su počinili dela koja se uobičajeno smatraju zločinima, da li su imali grižu savesti.

Neki jesu, neki nisu. ali ne verujem da su oni koji nisu - bili hrabri (ako to znači nemati straha), već pre neosetljivi.

Međutim, griža savesti nije dobra, naravno, često liči na neko valjanje po blatu, prekomerno... ali ja to ne vidim kao proizvod straha (premda može biti i to), već pre kao duhovnu nestabilnost.

Premda se uvek može reći da iza svega sličnog (uključujući i veru) stoji - strah. Ljudi se stalno nečega ili nekoga plaše...

O tome se može pričati.

P. S. Hrvati imaju, čini mi se, reč "grizodušje"!
antioksidant antioksidant 12:03 19.04.2012

Re: ***

ivana23I was that cheeky tennis girl

a kako da joj poverujemo kad nije isto obucena?
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:27 19.04.2012

Re: ***

Ivana23
link: ...I was that cheeky tennis girlNisam ja znao za tu sliku.
Vidim da je stara, odavno je snimljena, ali ja sam slučajno naleteo na nju, a nije me zanimalo da se interesujem kada je pravljena, gde, ko je na njoj itd.

Jedno pada u oči - slika je fenomenalna. Prva klasa, sa stanovišta osećaja fotografa za "poseban trenutak" koji je trebalo "ovekovečiti". Model je (kao i obično) sporedan. (Dobro, fotograf je verovatno napravio više snimaka jedan za drugim, ali ovaj je zaista divan).

Bolje je ikad nešto saznati i videti neku lepotu nego - nikada, zar ne?
Hvala.

jinks jinks 11:50 19.04.2012

...

Naime, mada ne smatraju poželjnim da čovek od malih nogu počne vidno naginjati porocima i prestupništvu, dosadi im, pre ili kasnije, to stalno upućivanje na „put savršenstva koji je popločan vrlinama“

Ovo pomalo naginje stavu po kome vrline ustvari predstavljaju ograničenje slobodi pojedinca.

U knjigama "Straže ..." (Noćna, Dnevna, Sumraka, ...) dosta je reči posvećeno upravo temi slobode, gledano iz ugla ograničenja nametnutih, po nekima, od strane vrlina. Toliko, da se i sama podela između "tamnih" i "svetlih", junaka pomenutog serijala, lomi upravo na temi sloboda. "Tamni" se bore za apsolutnu slobodu pojedinca, rasterećenog ograničenja koja po njima, između ostalih, namecu vrline.

Dok se "svetli" nalaze na suprotnoj strani takvom načinu gledanja na svet. Uz karakteristicnu izreku: "da ukoliko bi neki pojedinac stvarno bio apsolutno slobodan, na način koji između ostalih podrazumevaju i "tamni", to bi neminovno podrazumevalo da su svi ljudi u njegovom okruženju apsolutno neslobodni".

Možda upravo ova izreka "svetlih" iz pomenutog serijala puno toga govori i o samoj prirodi vrlina (pa samim tim i o odgovoru na vaše pitanje "čemu" :) )
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:44 19.04.2012

Re: ...

jinks
... po kome vrline ustvari predstavljaju ograničenje slobodi pojedinca.

Svakako.
U tekstu sam pominjao izraz "nisu prirodne", "nisu urođene", što navodi na to da se moraju naučiti. Neka vrsta dresure.

Ali ja to shvatam, pa i podržavam. Ljudi određuju šta je dobro a šta nije dobro (što može biti diskutabilno, ali ostavimo to po strani), pa onaj koji se stalno drži onog što je dobro, mora da se pomuči...
Dao sam primere u tekstu.

Moja poenta je da treba tražiti neku ravnotežu između vrline i poroka (nije svaki porok nešto od čega treba bežati kao đavo od krsta - postoje poroci koji su posve prirodni, kao što je lenjost, i dr.).

(Poznato je da je sama kultura vrlo često ograničavanje slobode - određuje se da čovek ne sme da pljuje po podu, da pušta gasove, da se šeta go itd. itd. To varira od civilizacije do civilizacije, jer imamo slučajeve da ono što je sramotno kod jednih nije kod drugih, premda u poslednje vreme "globalizacija" nastoji da i kulturne navike sveta koliko-toliko približi, pa i izjednači. Evo primera: kada su hrišćanski misionari, iz Evrope, stigli u Afriku, oni su nalazile žene, uključujući i mlade devojke koje su išle golih grudi; misionari su počeli da im objašnjavaju kako je to sramotno, kako takve ne mogu ulaziti u crkvu i dr. Danas u Africi retko gde možete sresti žene golih grudi, he, he, he... Ovo sam malo pojednostavio, ali je prilično tačno).

Odvojeno za sebe, ovo pitanje slobode pojedinca je veoma diskutabilno. Time su se bavili filozofi od kako je veka i sveta. Znam za neke Sartrove teorije.

Ostalo mi je u sećanju kao veoma razumno da čovek ne bi smeo da insistira na svojoj slobodi ukoliko time ugrožava slobodu drugoga, a to se događa u životu...
Filip Mladenović Filip Mladenović 12:14 19.04.2012

PLATFORMA vrline

U svom, po meni, najboljem romanu "Platforma" (2001.), Mišel Uelbek dočarava suštinu vrline:

„Pripadala je onim osobama koje su u stanju da posvete svoj život nečijoj sreći, da od toga naprave, doslovno, svoj cilj. Taj fenomen je u biti misterija. U njemu leže sreća, jednostavnost, radost; ali ja još uvek ne znam ni kako, ni zašto se on dešava. A ako nisam shvatio ljubav, čemu bi mi služilo da sam razumeo sve ostalo?“
vladimir petrovic vladimir petrovic 21:59 19.04.2012

Re: PLATFORMA vrline

Filip Mladenović
... U svom, po meni, najboljem romanu "Platforma" (2001.), Mišel Uelbek dočarava

Pa Gonkurovu nagradu je dobio za "Kartu i teritoriju", valjda mu je to najbolja knjiga. U Americi kada neko za neku knjigu dobije Pulicera, svi svhate da je izabrana najbolja knjiga...

Šalim se malo, premda u velikom broju slučajeva nagrade koje se dobijaju ne bivaju deljene bez veze, nego nagrađuju ono što je najbolje (osim ako ispravljaju neki propust).

... Pripadala je onim osobama koje su u stanju da posvete svoj život nečijoj sreći, da od toga naprave, doslovno, svoj cilj.


Ima takvih osoba, verovatno su to dobre i plemenite duše, premda ja ne volim kada neko posveti život da bi drugoga usrećivao...
To često biva pogrešno, istinski čoveka ne može usrećivati drugo, ma koliko mu može biti stalo do onoga što neko drugi za njega pravi...

AlexDunja AlexDunja 22:48 19.04.2012

:)

kako ti umeš da udaviš
na zanimljive teme, čudo jedno.

mora da i to nije urođeno
nikola_kovac nikola_kovac 23:05 19.04.2012

Re: :)

kako ti umeš da udaviš
na zanimljive teme, čudo jedno.


e, ТО је прекор
vladimir petrovic vladimir petrovic 17:12 20.04.2012

Uvek se nadje neko ko je - knucklehead

kako ti umeš da udaviš
na zanimljive teme, čudo jedno.

mora da i to nije urođenoЧеревићан Черевићан 23:00 19.04.2012

природа човека

Jedina nagrada za vrlinu je vrlina, jedini način da imate prijatelja jeste da budete prijatelj (Ralf Valdo Emerson)
number42 number42 08:33 20.04.2012

a

kakve veze ima ona teniserska guza na prvoj slici sa tekstom?:)) i ovim markiz de sadom, ovaj htedoh reci utilitaristom?
draft.dodger draft.dodger 10:07 20.04.2012

Re: a

number42
kakve veze ima ona teniserska guza na prvoj slici sa tekstom?:))


Pariske trtice.
vladimir petrovic vladimir petrovic 16:29 20.04.2012

Re: a

Number42
...kakve veze ima ona teniserska guza na prvoj slici sa tekstom?:)) i ovim markiz de sadom, ovaj htedoh reci utilitaristom?


Na kraju mog teksta, rekao sam diskretno:
... That's All Folks,kažem sebi i pakujem se za Jug. A tamo se baš sada igra tenis. Ja volim tenis. To nije samo marketinški potez, kako bi rekao jedan cenjeni blogokolega, već gola istina. Dobro – polugola. Vive le Tennis!Monte-Carlo Rolex Masters


Milan Novković Milan Novković 15:08 20.04.2012

Vladimire, ...

A sada sam kupio La Rošfukoa bez kolebanja, jer on je - nešto drugo. Znao sam to odavno i čekao priliku da naletim na njega.

... bre!

(valjda ti je jasno da ti drugovi blogeri služe da ti se genije ne uspava, ko Betovenu ladna voda pa mokra kosa na promaji) (samo i ti si danas mnogo manje osetljiv nego pre nekoliko godina pa moramo svi da pazimo da ne ogluviš pre vremena

A i nisam pročitao knjigu.

Francuzi previše dekonstruišu, ja bih to batalio pod hitno zato što je mnogo toga zbrisao ne, npr, cunami dvadesetog veka, nego cunami poslednjih 20 godina.

Možeš ti, npr, danas da dekonstruišeš kola, pa uzmeš volan u ruke, dugo i značajno ga gledaš i duboko razmišljaš, al što bi reko moj drug Rus Juri za bezalkoholno pivo kojeg već n-ti put pominjem na blogu "What's the bloody point".

Francuzi, po meni, umeju da dekonstruišu, ili dekomponuju, ne samo konstrukciju, kompoziciju, nego i atomic "entitete", pojedinačne, čiste "note".

Ja kad me bio ciklus dovuče na amatersko prelistavanje filozofije, koprcao se ili ne, najlakše se "skinem" sa Francuza. Ne samo Deride, npr, zbog njega je i pola Francuza počupalo kose, nego uzmi i primer Kamija i "The Myth of Sisyphus" - "Ša je ovo", rekli bi s pravom mladi naraštaji.

Pošteno, Sizifa sam tendenciozno uveo u priču, ali moraš priznati da si ti prvi "počeo":
Po La Rošfukou, vrline nisu prirodne; nisu urođene osobine čoveka. One se, dakle, uče. Da bi se stekle potrebno je uložiti napor, ponekad i bolan, tako da se u nekim situacijama prepuštanje vrlinama graniči s – mučenjem, odnosno (samo)kažnjavanjem.....Dalje je smatrao da čoveka ne vodi razum, već njime vladaju strasti. A strasti prouzrokuju dobro i zlo. Činilo mu se da je poreklo strasti u telu, a ne u umu. Sav osećajni život čoveka – njegovi nagoni, prohtevi, želje – potiču od njegovog vegetativnog života; strasti naiđu kao bolesti kod čoveka, vršljaju jedno vreme pa se - izgube.

(reč "dakle" skoro nestašna ko "bre" )

Pa, dakle, isčitavati ovog autora je ko isčitavati Njutna, npr, iako on nije na nivou Njutna u svojoj "oblasti", Njutna koji je velikan, genije civilizacijksih razmera.

Ali ne kao isčitavanje Njutna kao što to radi istoričar nauke ili ideja, nego isčitavanje u cilju pomeranja granica moderne fizike.

Nači, zamisli, kasni razredi osnovne ili početni gimnazije, ukapiramo Njutna, ali se par decenija kasnije vratimo da ga "isčitavamo". Pa još kad bismo sve znali o kvantnoj mehanici, relativitetu i kosmologiji reko bi neko "evo, opet ga ufatilo", nego zamisli situaciju gde mi to ne znamo.

Uh, pobeže mi komentar pa naglo skraćujem - ima danas mnogo novijih knjiga. Odnos tih mnogih knjiga napisanih poslednjih 20 godina prema "ovom tvom" 17. veku je sličan odnosu pisanja nobelovaca u fizici danas prema prisanju njutnovog odličnog učenika onomad, a iz perspektive daljeg progresa. "Self Comes to Mind" portugalca Antonio Damasioa je interesantna, a za isčitavanje može da mu se krene i od knjige 90tih "Descartes Error".
... ali smatram da se vrlinama treba prilaziti obazrivo; svako insistiranje na preteranoj „izvrsnosti“ može itekako biti škodljivo. I udaljivati čoveka od njegove sopstvene prirode. Zato se treba kloniti onih koji su okićeni mnoštvom vrlina, verujući pritom da su besporočni.

Ovo je, po mom mišljenju, uzvišeno besmisleno, besmisao na uzvišen nači, tipično "francuski"

Misaoni eksperimenat: ako si udario na zid razumevanja samog sebe, npr, ovo je samo primer, gde ti se čini da nisi spavao sa dovoljno žena, i ako ti je neizdrživ taj zid pred tobom, idi i spavaj sa njima, i iskreno ih voli dok to radiš.

Na kraju ne moraš ni samom sebi, a kamoli nekom drugom nešto da racionalizuješ

Pomalo je tautološki ovo, naravno, neizdrživo je nešto što ne može da se izdrži.

A ako možeš da izdržiš tu si na "aha, šta ću sad" teritoriji, ali mi ti ne bi bili pravi blog drugari ako bismo ti pomogli da se iskoprcaš iz slatkog problema bez silnog koprcanja (volim ovi moderni jezici, ponekad mi se učini da je samozadovoljavanje sve slađe što više mlatimo po jezicima)
vladimir petrovic vladimir petrovic 16:35 20.04.2012

Re: Vladimire, ...

Milan Novković
... Francuzi previše dekonstruišu, ja bih to batalio pod hitno


Pustio bih ja njih, neće oni mene!
Milan Novković Milan Novković 18:01 20.04.2012

Re: Vladimire, ...

vladimir petrovic
Milan Novković
... Francuzi previše dekonstruišu, ja bih to batalio pod hitno


Pustio bih ja njih, neće oni mene!

Razumem, donekle

Ja se sa njih uvek brzo skinem, ali se opet vraćam :)

Evo šta naš renomirani autor Nobodyhere ima da kaže:

"At last I'm free! This is what I've done:

Gave away my wish list.
Spat on my list of people to apologize to.
Folded an airplane from my list of countries to visit.
Eaten my list of nutritional tips.
Flushed my list of duties.
Burnt my list of possible disasters.
Published my list of destroyed lists right here.

Though I feel liberated, I'm still left with an urge to tick a box.
"

(već stavljeno na FB al šta da vam radi čovek kan numete da se registrujete tamo)

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana