Politika

Šta prvo - otvaranje tajnih dosijea

Jelena Milić RSS / 02.05.2012. u 05:00

Govor Jelene Milić, direktorke Centra za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda, na nedavno održanom okruglom stolu CEAS "O preporukama Evropskog parlamenta iz Rezolucije O napretku Srbije u procesu njenih evropskih integracija- Podrška usvajanju zakona o otvaranju tajnih dosijea». EP je u spomenutoj Rezoluciji pozvao vlasti u Srbiji da nastave sa naporima da eliminišu nasleđe komunističkih tajnih službi, kao korak u procesu demokratizacije Srbije i podsetio na značaj dalje reforme sektora bezbednosti, jačanje parlamentarnog nadzora i kontrole nad službama bezbednosti, kao i na značaj otvaranja nacionalnih arhiva. Podršku organizatoru i učesnicima skupa pružio je u svom pozdravnom pismu izvestilac EP za Srbiju Jelko Kacin.

Dragi učesnici današnjeg skupa hvala vam što ste se odazvali našem pozivu, iako je za neke ovo treblo da bude zaslužena neradna subota, za neke je izborna kampanja u punom jeku, ali i zato jer je bio relativno kratak rok u kome smo se odlučili da ovaj skup organizujemo i uputimo vam pozive, a vi ste ipak uspeli da dođete. No, sadržaj spomenute Rezolucije EP o čijim delovima ćemo danas razgovarati, činjnica da je jedna EU insitucija konačno tako eksplicitno spomenula i potrebu nastavka sveobuhvatne reforme sektora bezbednosti, na čemu i CEAS insistira, bila je za nas neodoljiv mamac pogotovu ako se ima u vidu da je objavljena tokom izborne kampanje u Srbiji. Nismo odoleli iskušenju da i skup o joj namerno organizujemo tokom kampanje ne bi li i tako pokušali da izborne aktere privolimo da se izjasne o svojim vidjenjima stanja u sektoru bezbednosti, o konkretnim očekivanjima koje pre svega različite insitucije EU od njih imaju u narednom periodu, te da nam predoče sta ce biti njihovi koraci u toj oblasti ako dođu na vlast ili makar uđu u parlament.

Oni koji se bliže i detaljnije bave EU i integracijama zemlja Zapadnog Balkana u EU primećuju sve veću ulogu koju EP ima. Kada pre svega protivnici brzog ulaska Srbije u EU naglašavaju da u zemljama članicama EU vlada strah od proširenja ne bi li nas demotivisali, zaboravljaju da su članovi EP birani direktno i da njihov sastav i stavovi predstavljaju posredno i stavove birača EU. Dakle, ako Srbija zaista hoće u EU, ona će morati sve više da obraća pažnju i na preporuke i očekivanja EP.

Svedoci smo vrlo mlake ili nevoljne rekacije predstavnika vlade na preporuke iz ove Rezolucije, pogotovu na one koje se tiču nastavka napora da se eliminiše nasleđe komunističkih tajnih službi, dalje reforme sektora bezbednosti, jačanja parlamentarnog nadzora i kontrole nad službama bezbednosti i otvaranja tajnih dosijea. Ivica Dačić je cinično i uvredljivo rekao da jedva čeka njihovo otvaranje, Dragan Šutanovac da dosijea vojnih službi nije ni pogledao ali i pored toga zna da otvaranje neće doneti rešenje. Mnogo je strahova u vezi ove inicijative: da bi se demaskirala činjenica da vlast ne kontroliše sve delove sektora bezbednosti; da su u njenom vrhu ljudi sa nedopustivo kompromitovanim karijerama; da bi saznanja stečena u procesu jasnije oslikala prirodu sukoba devedesetih i uloge srpskih snaga u njima; da bi pomogla rešavanju nekih političkih ubistava, od atentata na premijera Đinđića, ubistava novinara, ubistava vojnika na služenju redovnog roka, žrtvovanja civila-radnika RTS... Smatram da su i zato ovako jasno artikulisane preporuke EP bitne, da nam pomognu da koristeći njih nastavimo da se borimo za sudske i političke epiloge ovih slučajeva.

Sa nama su danas ljudi posebno teške žrtve zločinačkog režima čiju eliminaciju nasleđa očekuje i EP, ljudi čiji su bližnji, deca, partneri, rođaci, politički mentori, saradnici i kolege ubijani od strane tog režima, i ja vam se svima zahvaljujem što ste danas ovde.

Meni je posebno značajno sto je gospodin Kacin u svom pismu spomnuo i vojne obaveštajne sluzbe, ali na kraju u delu kad spominje šta su još izazovi pred nama, a ne u onom delu koji kaže da BIA više nije svemoćni RDB čiji članovi mogu da traže smene ministara, niti u njoj ima potencijala ili želje za udarom na demokratski poredak kakav se desio marta 2003. godine kada je Zoran Đinđić ubijen. CEAS smatra da su upravo uspostavljanje punog demokratskog nadzora i nad vojnim obaveštajnim i bezbednosnim službama i njegova puna primena odavno morali biti ključni prioriteti ovog društva i da bi morali biti i prioriteti nove vlade, te da se i njihove arhive i dosijei moraju otovriti, a ne samo samo dosijei BIA i njih predhodika.

Primena iskustva istočnoevropskih zemlja u oblasti tranzicione pravde, lustracije i otvaranja tajnih dosijea je u Srbiji, ali i ostalim zemljama Zapadnog Balkana koje su učestvovale u ratovima, limitirana zbog ogromnog ratnozločinačkog nasleđa sa kojim se te zemlje za razliku od istočnoevropskih, takođe, moraju suočiti ako se žele istinski demokratizovati i evropeizovati.

U Srbiji je situacija još komplikovanija imajući u vidu da se početak otklona od Miloševićevog režima uspeo osvojiti nenasilnim putem, u etapama, u paralelnom procesu razdruživanja sa Crnom Gorom, dakle u fazi demontiranja struktura savezne države pod čijim je mandatom formalno bila tadašnja vojska, i to samo na konsenzusu o Miloševićevoj lošoj unutrašnjoj vladavini, ali ne i na konsenzusu o sveobuhvatnoj zločinačkoj prirodi tog režima. Smatram da je to bio dobar put, alternativa oružane pobune bi bila strašna. Strašne su i posledice ovog nenasilnog puta. To su pre svega vrlo teški kompromisi koji su se morali napraviti upravo sa arhitektama i glavnim izvođaćima radova tog režima, ukljućujući i ostajnje mnogo njih u strukturama novog režima koji je počeo da se uspostavlja, prihvatanje prelaznog perioda trovlašća i slično. To je odluka koja je od početka podrazumevala limite tranzicione pravde, koja je zahtevala pažljivu selekciju ciljeva, pogotovo ako se ima u vidu koje je uopšte poluge vlasti imala prva vlada Zorana Đinđića. Apsurdno je da se veza i saradnja sa tim srcem tame više fakturiše onima koji su samo pregovarali uslove njihovog formalnog silaska sa vlasti u vrlo složenim uslovima sa malo resursa i političkih i zakonskih, na osnovu konsenzusa o nenasilnoj smeni režima, nego onima koji su bili kreatori ili podržavači ratnozločinačke politike Miloševićevog sektora bezbednosti.

Smatram da je ispunjavanje obaveza prema Hagu trebalo biti prioritet i u odnosu na otvaranje dosijea u tom periodu, ne samo zbog prirode i obima zločina koji su u optužnicama iznešeni, već i zato što je to bio jedini način da se sektor bezbednosti prvo malo pročisti, da bi se uopšte počeo stavljati pod političku ako ne i normativnu i instucionalnu kontrolu. To je bio preduslov za stvaranje ambijenta u kome bi se moglo početi sa eliminacijom nasleđa komunističkih tajnih službi, prvi korak u procesu demokratizacije Srbije, koji je omogućio ostale, uključujući nadam se i otvaranje dosijea službi bezbednosti sada. Ne zaboravimo da su te službe čak i prvih nekoliko desetina meseci novih vlasti radile bez ikakvog zakonskog okvira koji bi definisao način njihovog osnivanja, poziciju i mandat.

Ubistvo premijera Đinđića, konsolidacija kadrova Miliševićevog režima u sektoru bezbednosti za vreme Koštuničine vlade i kohabitacije, upravo i zbog toga što su neki generali tada isporučeni Hagu (očito uz cenu nedodirljivosti ostalih, pre svega od domašaja domaćih insitucija), odvajanje Crne Gore, novi status Kosova, nemanje zajedničkog stava svih EU članica o nezavisnosti Kosova, pa i teroristički napadi na SAD 9/11 i intervecije u Avganistanu i Iraku, uslovilo je na različite načine, izrazito oportunističku politiku Zapadne međunarodne zajednice, prema nastavku tranzicione pravde u Srbiji. Mirni razlaz sa Crnom Gorom, oružano ne reagovanje na odvajnje Kosova, dakle stabilnost i po cenu usporavanja procesa demokratizacije Srbije, to je donedavno bio glavni kratkoročni cilj zapadne međunarodne zajednice.

Zato ne čudi sto se pitanje stanja u sektoru bezbednosti, a pogotovu u sektoru odbrane, nije pojavljivalo eksplicitnije ni u delovima o političkim kriterijumima godišnjih izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije, što je državna sekretarka SAD Hilari Klinton upravo vojnu saradnju Srbije sa SAD proglasila najboljim delom bilateralnih odnosa, iako su pod Ministarstvom odbrane obe vojne službe, koje u kadrovskom smislu nisu prošle proces smena na vrhu što se neupitno desili sa BIA u pozitivnom pracu, što je na čelu generalštaba Vojske Srbije čovek sa vrlo kompromitujućom karijerom, što serije ubistava vojnika na redovnom služenju roka još nisu razjašnjene, što Vojno bezbednosna agencija i Ministarstvo odbrane posle jednodnevne vlasite istrage utvrde da vojska nije krila Mladića od 2002, iako glavni tužilac Bramerc tvrdi da ima dokaza da je taj proces trajao duže, što i dalje nema saznanja kako se i zašto Mladić tako dugo krio, da spomenem samo one problem koje CEAS detaljnije nadzire... Nažalost, kvazi evropske domaće strukture su profitirale u takvoj situaciji i u drugim oblastima etabliranjem svoje vlasti u formi nadzirane predstavničke demokratije, neki to čak nazivaju i fasadnom demokratijom. Na uštrb opštih interesa Srbije, raširena je korupcija, izvrgnuta je ruglu reforma pravosuđa. Ima zaista puno osnova za kritiku i vlasti i opozicije, ali i za preispitivanje uloge civilnog društva i naše odgovornosti za datu situaciju.

S druge strane, Srbija je zemlja kandidat za članstvo u EU, Kosovo se jeste mirno odvojilo, još ima tenzija, opet se igra vatrom, ali stvari se polako pomeraju. Smatram da je nelogično zalagati se za nastavak evropskog puta Srbije u trenutku kad je ona zemlja kandidat, a ja mislim da smo i mi svi ovde prisutni tome doprineli i da je to priznanje i za nas, i tvrditi da na političkoj sceni Srbije trenutno ne postoje legitmne političke opcije i ponude, ako za EU očito postoje. EU nam uz to daje i nove mehanizme da sve identifikovane propuste zajedno otklanjamo kroz nastavak integracija. Velika je novina što će se počevši sa Crnom Gorom, poglavlja 23 i 24 (vladavina prava) pregovarati od početka do kraja pregovaračkog procesa. Vidimo i da je Evropska komisija u svom analitičkom izveštaju, koji je došao sa preporukom za status kandidata, konačno primetila da obaveštajne službe u Srbiji još imaju mandate u kriminalnim istragama što apsolutno više nije evropska praksa (No da nije bilo tako da li bi Mladić ikad bio uhapšen? ), da se sve eksplicitnije spominje potreba uspostavljanja demokrtskog nadzora nad sektorom bezbednosti. Zato smatram da bi u datim okolnostima, u kojima nam EU pomaže sve eksplicitnije da se reše neki teški problemi, bilo glupo izbaciti i bebu sa prljavom vodom. Put nastavka demokratizacije i evropeizacije Srbije je kroz bolju i iskreniju saradnju onih čiji se ciljevi poklope, uz koristeći svih insitucionalnih mogućnosti rada koje civilno društvo i političke stranke u Srbiji imaju. Te mogućnosti nisu male, opet i zahvlajujući mnogima danas ovde. Ne zaboravimo još jednu važnu okolnost koja nam ide u prilog- u novom sazivu parlamenta i poslanici i odbori za bezbednost i odbranu imaće jače mandate, što je takođe dobra posledica pritiska EU insitucija.

I pre nego što dam reč našim uvodničarima, samo da naglasim da smo mi na ovaj skup pozvali predstavnike svih parlamentarnih stranka, jer ako razgovaramo o predlogu zakona i procesu njegovog usvajanja oni su, a ne zvaničnici službi, prvi sagovornici ali koliko vidim pozivu su se odazvali samo predstavnici SPO i LDP i ja im se na tome zahvaljujem.Komentari (212)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

niccolo niccolo 11:08 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Neverovatno koliko ovaj razgovor priliči jednom političkom blogu
ecce-florian ecce-florian 11:16 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

a niko dabome ne može da ti zabrani da gledaš...

Jeste

I ja moju decu kad su dobra vodim da gledaju kako druga deca jedu sladoled
mariopan mariopan 11:30 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

ecce-florian
a niko dabome ne može da ti zabrani da gledaš...

Jeste

I ja moju decu kad su dobra vodim da gledaju kako druga deca jedu sladoled

Šta, i tebe potkačila tranziciona pravda? Crni čoveče, baš mi je žao.
jkt2010 jkt2010 11:30 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

cinjenica je i da je Draskovic (...) od samoga pocetka bio najglasniji politicki srpski glas protiv rata u Bosni

A glasnici mu bili Gishka, Beli i ostali srpski Gardisti...
sentinel26 sentinel26 11:37 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

krkar
To sto ce "Preokret" (i to jedva) preci cenzus!?

Da koalicija jednog turboliberalnog maoiste i jednog sekača ruku i barjaka ne pređe cenzus ja obraza sušio ne bih!


Ja javno nudim opkladu da Le-De-Puuuu (aka: Liberalno Ravnogorski preokret) neće preći ni 4,0%.

URS - neće preći 3,5%.

Izvolite.

Ne postoji uzorak od čak 25% koji može dati takav rezultat. To je napisano u nekoj kancelariji.


Apropo Vukovog i Daninog dosijea, mogu odmah da im ga daju iz njega neće izvući nikakvu korist, tu nema ništa pametno, sve same gluposti, mogli su da izmišljaju, moći će da se slikaju sa njim i popiške na njega i to je sve.

1) Vuk i Dana su prvo tražili da se DB (BIA) rasformira.

2) Vuk i dana su potom tražili da na čelo te službe postave upravo Danicu Draškovi, čak su je zvanično kandidovali ispred Srpskog pokreta obmane.

3) Danica sjedi (i prima poveliku apanažu) u Upravnom odboru NIS-a sa ljudima koje je odabrao KGB.

4) Sad opet mašu "otvaranjem" dosijea.

5) Znaju da je pok. general Ćurčić najvažnije tajne (na disku) predao Anmerima.

6) Znaju da je ogroman procenat u tim dosijeima falsifikovan i šifrovan a šifranti (šifre držali u glavi) velikom većinom nijesu više ni među živima.

7) .................................................................................... (ovde je nešto napisano nevidljivim slovima, jer bi to moderacija obrisala da su vidljiva).

8) Vuk i Dana su namirisali da kod Drvoseka (Čedinog koalicionog i poslovnog prijatelja) ima poslovnog prostora i praznih stanova, a imaju stasale nove mlade rođake koje treba useliti, starije su već udomili 1998.godine.

freehand freehand 11:46 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

sentinel26
krkar
To sto ce "Preokret" (i to jedva) preci cenzus!?

Da koalicija jednog turboliberalnog maoiste i jednog sekača ruku i barjaka ne pređe cenzus ja obraza sušio ne bih!


Ja javno nudim opkladu da Le-De-Puuuu (aka: Liberalno Ravnogorski preokret) neće preći ni 4,0%.

URS - neće preći 3,5%.

Izvolite.

Ne postoji uzorak od čak 25% koji može dati takav rezultat. To je napisano u nekoj kancelariji.


Apropo Vukovog i Daninog dosijea, mogu odmah da im ga daju iz njega neće izvući nikakvu korist, tu nema ništa pametno, sve same gluposti, mogli su da izmišljaju, moći će da se slikaju sa njim i popiške na njega i to je sve.

1) Vuk i Dana su prvo tražili da se DB (BIA) rasformira.

2) Vuk i dana su potom tražili da na čelo te službe postave upravo Danicu Draškovi, čak su je zvanično kandidovali ispred Srpskog pokreta obmane.

3) Danica sjedi (i prima poveliku apanažu) u Upravnom odboru NIS-a sa ljudima koje je odabrao KGB.

4) Sad opet mašu "otvaranjem" dosijea.

5) Znaju da je pok. general Ćurčić najvažnije tajne (na disku) predao Anmerima.

6) Znaju da je ogroman procenat u tim dosijeima falsifikovan i šifrovan a šifranti (šifre držali u glavi) velikom većinom nijesu više ni među živima.

7) .................................................................................... (ovde je nešto napisano nevidljivim slovima, jer bi to moderacija obrisala da su vidljiva).

8) Vuk i Dana su namirisali da kod Drvoseka (Čedinog koalicionog i poslovnog prijatelja) ima poslovnog prostora i praznih stanova, a imaju stasale nove mlade rođake koje treba useliti, starije su već udomili 1998.godine.


A što zbori general Neđo Bošković na sve ovo, očiju ti?
alselone alselone 11:46 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

sentinel26Posto je ovo blog za zajebanciju, nadam se da 05 nece ovaj put obrisati vec ustaljeni pozdrav za momce s26:
niccolo niccolo 11:51 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

nadam se da 05 nece ovaj put obrisati

Čoveče, od ovog 05 se svi štrecaju ko da je Đejms Bond lično u pitanju...
alselone alselone 11:55 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

niccolo

Čoveče, od ovog 05 se svi štrecaju ko da je Đejms Bond lično u pitanju...


Зачета од стране Чак Нориса и Хиполите.
omega68 omega68 12:20 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Ma šta li mu je ovo 26?
freehand freehand 12:28 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

omega68
Ma šta li mu je ovo 26?

Dupla loza.
Prepisao doktor dve naštinu, pred blogovanje.
alselone alselone 12:30 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Ma šta li mu je ovo 26


26 Turaka poŚeka.
ecce-florian ecce-florian 12:41 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Šta, i tebe potkačila tranziciona pravda? Crni čoveče, baš mi je žao.

Ne brini se .


Izdrži. Ovaj mandat još nije važan.

Mora da se sačeka da prođe.blogov_kolac blogov_kolac 12:42 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipičke

Ajde i ja da trolujem sopstvenu pod-temu jednim prigodnim clankom:

Bugarska: Mitropoliti agenti državne bezbednosti
V. N. | 22. januar 2012. 20:54
U Bugarskoj skandal zbog obelodanjivanja komunističke prošlosti velikog dela crkve, 11 mitropolita radili za DB

DUH komunizma ponovo opseda Bugarsku, gde je otkriveno da su gotovo svi najviši sveštenici pravoslavne crkve bili agenti političke policije u vreme komunističkog režima, prenosi AFP.

Lista koju je u nedelju objavila parlamentarna komisija za otvaranje arhive tajne službe otkriva da su od sadašnjih 15 mitropolita čak 11 bili saradnici zloglasne Državne bezbednosti koja je bila zadužena da prati osobe osumnjičene za „antikomunističko ponašanje“...


Evo vam ga jedan bizaran primer iz susedne Bugarske koju je EU pritegla da konacno i do kraja otvori dosijea zloglasne a nekada svemocne tajne policije. I ne zaboravite da je to cudoviste kod njih gurnuto u zapecak jos krajem 80-ih a kod nas je u 90im dozivelo svoje drugo zlatno doba (prvo je bilo od 1944 pa do pada Rankovica sredinom 60ih)! Znaci od 15 SADASNJIH bugarskih mitropolita SAMO 4 nisu 80ih bili operativci i agenti njihove nekadasnje tajne sluzbe!? Ko je to zaboravio, u Bugarskoj i Rumuniji demontaza prethodnog sistema nije isla brzo i dosledno kao u ostalim ex-komunistickim zemljama koje su danas u EU, i to je skupo platio bugarski narod posto tim krvopijama nije bilo dovoljno sto su izbegli odgovornost, sudjenja i robiju, nego su iskoristili svoje startne pozicije, mrezu, organizovanost i arhive, i postali sampioni privatizacije u te dve zemlje i ogroman broj svojih pijuna ugurali u sve strukture tih drzava "posle promena", pa je u poslednjih 20 godina tranzicija u odnosu na njih bila gora samo u Srbiji, Bosni i par ex-SSSR zemalja.

Ako je od 15 sadasnjih bugarskih mitropolita njih 11 pripadalo tom djavoljem "bratstvu", pa sta mislite kako li je tek kod nas u svim sferama drustva, gde je recimo jedan krak te navodno reformisane i kao rasformirane hidre i posle 5oktobarskih promena bio dovoljno mocan da strelja premijera kao psa u dvoristu zgrade Vlade!? Jel pratite makar ovlas biografije najvecih tajkuna ex-SSSR zemalja i kako su takoreci svi bili u nekoj semi sa bivsim KGB ili makar njegovim polureformisanim sluzbama naslednicama po tim novostvorenim zemljama. E kod nas je pod Slobodanom Milosevicem i Jovicom Stanisicem sve bilo jos gore, i to nam je manje vise ista ta ekonomska elita i dan danas...

I na ovakvoj temi mi razmenjujemo recepte - pa nije ni cudo sto nam recepata fali na ostalim temama kada treba da se ponude resenja za najvece probleme kojih imamo kada nam je problem istinskog otvaranja dosijea deveta rupa na svirali.
blogovatelj blogovatelj 12:46 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Kamo lepe sreće da je cenzus 8%


Koliki je cenzus, kad smo vec kod toga?
5% ?
niccolo niccolo 13:23 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipičke

pa nije ni cudo sto nam recepata fali na ostalim temama kada treba da se ponude resenja za najvece probleme kojih imamo

Očekuješ neko rešenje nečega na blogu? Na blogu se nikada ništa nije rešavalo niti će...
docsumann docsumann 14:49 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

Ma šta li mu je ovo 26?


niccolo niccolo 14:58 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipič*e

docsumann
Ma šta li mu je ovo 26?Strašno, kakva pomisao
mishko1 mishko1 17:59 02.05.2012

Re: pseudointelektualne plačipičke

HVALA prijatelju... Laknulo mi kad najzad pročitah i nešto suvislo na ovom mestu. Već sam bio utonuo u bedak.
hazar hazar 10:12 02.05.2012

Uspon jedne karijere

Govor Jelene Milić, direktorke Centra za evroatlantske studije (CEAS) iz Beograda, na nedavno održanoj sednici SB UN je propraćen sa pažnjom u celom svetu.......

Količina narcisoidnosti je obrnuto proporcionalna sa uspehom nečije karijere. G-đa Milić je pred prošle izbore, a na ovom blogu, kandidovala sebe za šefa analitike u BIA (šta god to trebalo da predstavlja), a u međuvremenu je, podstaknuta svojim velikim uspesima, rešila da je to malo i da je za nju ipak mesto direktora BIA.

Neočekivani PREOKRET je verovatno podstaknut sa uspešno pokupljenih par grantova( za uredno pljuvanje Srbije i rad na atlantskom prosvećivanju srpskoga puka) i povećanju članstva CEAS za 200% ( pristupila su dva volontera, pa je sada broj članova 3). O ljudi, pa dal je to moguće. Ludnica ili Srbija, šta je ovo.
dragoljub92 dragoljub92 10:23 02.05.2012

e,aj

nek mi netko objasni koja korist LDPu od ovakvih blogova.ovde nema neodlučnih ni onih koji već nemaju stav,čak poviše ovde svi imaju debelo opoziciono iskustvo iz ranih i kasnih devedesetih.špricani smo i imuni na ovakve pamflete.
daklem šta JM&LDP mogu ovde da postignu.ja mislim ništa.
expolicajac expolicajac 10:27 02.05.2012

Re: e,aj

daklem šta JM&LDP mogu ovde da postignu.ja mislim ništa.

To im je normativ. Pet blogova, dva nastupa na lokalnoj televiziji, jedan na televiziji sa nacionalnom frekfencijom i eto "10 somića evrića".
dragoljub92 dragoljub92 10:35 02.05.2012

Re: e,aj

expolicajac
daklem šta JM&LDP mogu ovde da postignu.ja mislim ništa.

To im je normativ. Pet blogova, dva nastupa na lokalnoj televiziji, jedan na televiziji sa nacionalnom frekfencijom i eto "10 somića evrića".

pa bol je da su meni dali kintu dagi pišem blozi imaobi tisuću puta veću posećenos i 10tisuća više komentaristi i komentaristice plus što bi morali i da uposle prevodilice i prevodilace za širi publikim koji neznae poniški da romoru
expolicajac expolicajac 10:53 02.05.2012

Re: e,aj

pa bol je da su meni dali kintu dagi pišem blozi imaobi tisuću puta veću posećenos i 10tisuća više komentaristi i komentaristice plus što bi morali i da uposle prevodilice i prevodilace za širi publikim koji neznae poniški da romoru

Šta da ti radim kad nisi plavuša, makar i ofarbana
ecce-florian ecce-florian 11:13 02.05.2012

Re: e,aj

plus što bi morali i da uposle prevodilice i prevodilace za širi publikim koji neznae poniški da romoru

I onda bi blogeri i struju mogli da se plate.
A kad se plati struja EPS-u onda DS od EPS-ovih dobavljača dobije donacije za kampanju.
Ako DS dobije sredstva za kampanju onda DS smanjuje druga fiskalna zahvatanja.
Ako DS smanjuje opterećenja građana raste njegova popularnost
Ako raste popularnost DS-a LDP dobija manji broj glasova.

Si razumeo zašto piše Jelena .


A ako ne razumeš zašto su pisani ili šta piše, za to ne postoji prevodilac
gorstak92 gorstak92 12:50 02.05.2012

Re: e,ajjavascript:;

dragoljub92
nek mi netko objasni koja korist LDPu od ovakvih blogova.ovde nema neodlučnih ni onih koji već nemaju stav,čak poviše ovde svi imaju debelo opoziciono iskustvo iz ranih i kasnih devedesetih.špricani smo i imuni na ovakve pamflete.
daklem šta JM&LDP mogu ovde da postignu.ja mislim ništa.

Čitanost batice, čitanost je čarobna reč.
Komentare čitamo samo mi zaludni, a iznad glavnog teksta piše kolika je čitanost.
Moguće da se referat podnosi nekome kome srpski jezik nije maternji pa domaćicu zabole šta mi piskaramo ovde. Ona samo dostavi prevod pamfleta i link na kome piše čitanost. Naši komentari su samo plus.
U protivnom bi zatvorila blog za komentare.

Ono što vidim da i tebe kopka jeste kako da i ti dobiješ neku kintu od blogovanja.
Koliko sam ja skapirao jeste da treba da osnuješ neku nvo sa ciljem da otvoriš račun na koji će sredstva da pristižu.
Zatim otvori google pa prouči ngo found rising.

Konačno, vrati se na blog i cepaj po čitanosti.
U vreme izbora, pretpostavljam, prihodi eksponencijalno rastu u odnosu na šugavo vreme između kad može samo da se pljucka po tamo nekim ministarstvima. U ovom slučaju po ministarstvu odbrane.
Da, treba da nađeš neko ministarstvo koje nije pokriveno već postojećim nvo.


Zato skupljas krimi drustvo da sa njima pijes kafu,
donatore krijes satro oni su u strahu.
Trula je fora kad te cimaju za drogu,
zbog tog` se samo primaju, nerviraju na blogu.
alselone alselone 12:51 02.05.2012

Re: e,aj

Moguće da se referat podnosi nekome kome srpski jezik nije maternji


Jelena? Ma otkud?!
gedza.73 gedza.73 13:17 02.05.2012

Re: e,aj

dragoljub92
nek mi netko objasni koja korist LDPu od ovakvih blogova


niccolo
Deco, nemojte da se svađate, ovo su blogovi za razmenu recepata, igranje društvenih igara tipa "prvi" i "nađite domaće grupe na slici" i generalno zabavu i razonodu...

Jelica Greganović Jelica Greganović 13:52 02.05.2012

Re: e,aj

Šta sam ja sve propustila...iiiii...
blogovatelj blogovatelj 15:23 02.05.2012

Re: e,aj

Šta sam ja sve propustila...iiiii...


Nisi nista, sve stoji stabilno na serveru nase omiljene medijske kuce.
Samo kreni redom, dan za danom.
Naci ces recepte za kecige, naci ces pogadjanje rok bendova, kako domacih tako i stranih, pogadjanje pesama Bitlsa.
I jos mnogo cega lepog.
Ovo mesto nije videlo ovakav zez jos od prase.
Kraja Kraja 11:38 02.05.2012

...interesantno...

...je da moderatori dopustaju ovakvo ispustanje textova na blogu...
...poput natoa, sa 10k visine, bez obracanja javnosti...
...doduse, reklama je BESPLATNA, cedi ce ostati vise...

ps evo ja usvajam njenu ostavku na vip, tj. necu vise citati ova baljezganja...
palilula92 palilula92 12:47 02.05.2012

Re: ...interesantno...

Kraja 12:38 02.05.2012
...interesantno...


ma niko ovo ne cita, samo komentare
koja crna reklama, ovoliko pljuvanje ldp-a na blogovima
alselone alselone 12:50 02.05.2012

Re: ...interesantno...

ovoliko pljuvanje ldp-a na blogovima


Nije da nisu zasluzili.
palilula92 palilula92 13:00 02.05.2012

Re: ...interesantno...

Nije da nisu zasluzili.


pa kad neko sedi tolike godine u Skupstini, jedino sto treba da se napise je na koji je nacin ta osoba doprinela boljem zivotu ljudi-konkretni primeri (bez citiranja Zorana i njegovih zasluga), ako nema primera iz zivota-onda nemamo o cemu da pricamo. A to trebalo bi, spada u naucnu fantastiku.
angie01 angie01 14:56 02.05.2012

Re: ...interesantno...

Kraja
...je da moderatori dopustaju ovakvo ispustanje textova na blogu......poput natoa, sa 10k visine, bez obracanja javnosti......doduse, reklama je BESPLATNA, cedi ce ostati vise...ps evo ja usvajam njenu ostavku na vip, tj. necu vise citati ova baljezganja...si normalan, skoro nije bilo ovako zabavno na blogu-vidis da svi jedva cekaju jutro da se otvori kafana i jos svi raspolezeni!

jeco, ne zakljucavaj!...nema veze, ako puknete!
niccolo niccolo 12:24 02.05.2012

Nego,

devojke uzele prvi set protiv Holanđanki...
niccolo niccolo 14:23 02.05.2012

Re: Nego,

koksy koksy 16:18 02.05.2012

Re: Nego,

niccolo
devojke uzele prvi set protiv Holanđanki...


devojke nisu uzele peti set protiv Holanđanki.
inače - jagnjetina je bolja od tih vaših kečiga i ostalih tostolobika.
freehand freehand 16:21 02.05.2012

Re: Nego,

inače - jagnjetina je bolja od tih vaših kečiga

BONG!
milisav68 milisav68 16:28 02.05.2012

Re: Nego,

koksy

inače - jagnjetina je bolja od tih vaših kečiga i ostalih tostolobika.

Naravno, nema bolje `tice - od prasice.
freehand freehand 16:29 02.05.2012

Re: Nego,

milisav68
koksy

inače - jagnjetina je bolja od tih vaših kečiga i ostalih tostolobika.

Naravno, nema bolje `tice - od prasice.

DONG!
koksy koksy 16:37 02.05.2012

Re: Nego,

freehand
inače - jagnjetina je bolja od tih vaših kečiga

BONG!


a ne, ne! nije vas sramota da non-stop trolujete sad ste krenuli da pričate i o drozi
freehand freehand 18:01 02.05.2012

Re: Nego,

koksy
freehand
inače - jagnjetina je bolja od tih vaših [b]kečiga[/b]

BONG!


a ne, ne! nije vas sramota da non-stop trolujete sad ste krenuli da pričate i o drozi

DONG!
JJ Beba JJ Beba 13:06 02.05.2012

za promenu...edit

lažovi su prešli na dela?
gorstak92 gorstak92 13:10 02.05.2012

100

JJ BebaHvala Bebo

Komentar br. 100

Juhuuu!!!
JJ Beba JJ Beba 13:49 02.05.2012

Re: 100

gorstak92
JJ BebaHvala Bebo

Komentar br. 100

Juhuuu!!!

a? reci? kakav nabačaj, asistencija.
kifla, skoro ko Đaja
ecce-florian ecce-florian 15:19 02.05.2012

Re: 100

samo za NATO u uglu

JJ Beba JJ Beba 15:24 02.05.2012

Re: 100

samo za NATO u uglu

ecce-florian ecce-florian 15:52 02.05.2012

Re: 100

Izvini Bebo da za analitičare dam samo naznaku ( legendu).

A što se tiče same tvoje saradnje sa Gorštakom , tu mi je prva muzćka asocijacija ipak ovo


blogovatelj blogovatelj 16:39 02.05.2012

Ima li docsa nedje

preuzeo sam sa FB ovo od tvog zeme Antonija Pusica.
I vi imate svoj DS i svoj LDP koji na isti nacin obavljaju posao.
Tuzna Morava.

docsumann docsumann 16:55 02.05.2012

Re: Ima li docsa nedje

I vi imate svoj DS i svoj LDP koji na isti nacin obavljaju posao.


ne staj mi na muku.
ovaj grad je sabijen između lokalne (opozicione na državnom nivou) vlasti i same vlade. tako da dođemo kao neka loptica za prebacivanje u igri nadležnosti vs. obaveze ... u kojoj je gubitnik uvijek isti - puČanstvo i sam Novi grad.

nego, baš sam sjedao sa Rambom par puta, zadnjih dana. ovdje sprema nastup za neurosong ... čak sam i jednoj probi prisustvovao ... još prilično sirovoj

eo, informacija direktno od njega, kaže I favorit - Švedska. jbmlg, ne znam, al' ako ima kladioničara možda im ovo pomogne.

EDIT: prilog sa eko-festa koji se prije par godina održavao upravo na Španjoli, kad je ona bar kratkotrajno bljesnula i zaživjela ...

gorstak92 gorstak92 16:58 02.05.2012

Re: Ima li docsa nedje

eo, informacija direktno od njega, kaže I favorit - Švedska. jbmlg, ne znam, al' ako ima kladioničara možda ima ovo pomogne.


Ti nam dođeš ko neki Mojsije.
Vratiš se sa planine sa vestima i zapovedima.

Moj favorit je Rambo.
Euro-neuro je k'o ovaj blog da je opevao.

princi princi 18:04 02.05.2012

Re: Ima li docsa nedje

eo, informacija direktno od njega, kaže I favorit - Švedska. jbmlg, ne znam, al' ako ima kladioničara možda im ovo pomogne.

MiletiČ!
freehand freehand 18:10 02.05.2012

APEL!

Drage drugarice i drugovi, poštovane blogerke i blogei:
upravo me je na PP kontaktirala gospođa Cult sa molbom da se na blogu više ne koristi ona riblja reč kao k....a, jer ona više ne može da podnese da joj suprug krvavog čela šeta okolo sa laptopom, svako malo zakucavajući se u usputne tvrde predmete.
U nadi da ćete iskazati razumevanje i sućut...
docsumann docsumann 18:14 02.05.2012

Re: APEL!

upravo me je na PP kontaktirala gospođa Cult sa molbom da se na blogu više ne koristi ona riblja reč kao k....a, jer ona više ne može da podnese da joj suprug krvavog čela šeta okolo sa laptopom, svako malo zakucavajući se u usputne tvrde predmete


ok, može jesetra kao supstitut. ionako su rod ... mislem jesetra i kečiga ... ups

freehand freehand 18:26 02.05.2012

Re: APEL!

docsumann
upravo me je na PP kontaktirala gospođa Cult sa molbom da se na blogu više ne koristi ona riblja reč kao k....a, jer ona više ne može da podnese da joj suprug krvavog čela šeta okolo sa laptopom, svako malo zakucavajući se u usputne tvrde predmete


ok, može jesetra kao supstitut. ionako su rod ... mislem jesetra i kečiga ... ups


DONG! KLONG! BONG!

Rogonjo, zlotvore! Sram te bilo!
cult cult 18:36 02.05.2012

Re: APEL!

reč kao k....a
gorstak92 gorstak92 19:56 02.05.2012

Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

1. Šta drugo...?
2. Zašto...?
3. Gde...?
4. Ko...?
5. Kad...?

Ja tipujem na br. 4. Red je malo da se priča o lliderima (?), ok, lideru stranke.
maksa83 maksa83 20:01 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

Ja tipujem na br. 4. Red je malo da se priča o lliderima (?), ok, lideru stranke.

Mene bi zanimalo da čujem kako Čeda i LDP rukovodstvo (btw., je l' to postoji, ili su to samo Čeda + Beba P. i Beko?) vide kečigu, i ako imaju o tome afirmativan stav, kako će se to odraziti na koaliciju sa Vukom i celom tom - modernom - ali ipak pomalo tradicionalističkom - SPO granom koja je mahom orijentisana na prasiće na ražnju i gibanicu. Glupo je da zbog toga bude neki raskol kad se već slažu po ostalim pitanjima.

gorstak92 gorstak92 20:11 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

Mene bi zanimalo da čujem kako Čeda i LDP rukovodstvo (btw., je l' to postoji, ili su to samo Čeda + Beba P. i Beko?) vide kečigu, i ako imaju o tome afirmativan stav, kako će se to odraziti na koaliciju sa Vukom i celom tom - modernom - ali ipak pomalo tradicionalističkom - SPO granom koja je mahom orijentisana na prasiće na ražnju i gibanicu. Glupo je da zbog toga bude neki raskol kad se već slažu po ostalim pitanjima.


Mogu da ti garantujem da će Ms. Milić uslišiti tvoju molbu i pitati Čedu šta misli po tom pitanju. Jedna je JM.
Ako ti uskoro ne odgovori komentarom sigurno će posvetiti ceo jedan jutarnji blog pa da svi uživamo uz kaficu.
JJ Beba JJ Beba 20:19 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

maksa83
Ja tipujem na br. 4. Red je malo da se priča o lliderima (?), ok, lideru stranke.

Mene bi zanimalo da čujem kako Čeda i LDP rukovodstvo (btw., je l' to postoji, ili su to samo Čeda + Beba P. i Beko?) vide kečigu, i ako imaju o tome afirmativan stav, kako će se to odraziti na koaliciju sa Vukom i celom tom - modernom - ali ipak pomalo tradicionalističkom - SPO granom koja je mahom orijentisana na prasiće na ražnju i gibanicu. Glupo je da zbog toga bude neki raskol kad se već slažu po ostalim pitanjima.


imam rešenje- lešano prase i riba u maramici.
valjal ova?
freehand freehand 20:24 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

i riba u maramici.

Koja riba?

(izvini Culte, jače je od mene)
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 20:27 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

freehand
i riba u maramici.

Koja riba?

(izvini Culte, jače je od mene)


Ova?
JJ Beba JJ Beba 20:40 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

dusanovaiivanovamama
freehand
i riba u maramici.

Koja riba?

(izvini Culte, jače je od mene)


Ova?

neeeeeee, morska
gedza.73 gedza.73 20:44 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

freehand
i riba u maramici.


Koja riba?

(izvini Culte, jače je od mene


Cult je trenutno nedostupan.

jj Beba
riba u maramici.
valjal ova?

A valja li ovo? Svinjske šnicle u maramici se sjedine sa pršutom i kačkavaljem.
Malo se proprže, da dobiju boju.
Obaška se proprži luk sa pečurkama. Doda se neutralna pavlaka.
U đuvečaru se po dnu pravilno rasporedi umak od pečuraka, utope šnicle, pa se preliju ostatkom sosa.
A onda se sve to zapeče.
Eee, to je jelo u maramici.
alselone alselone 20:45 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

morska


Sad se krkar trigerovao. On oseti kad se na blogu spomene morska hrana i kad nije pored kompa.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 21:26 02.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

JJ Beba
dusanovaiivanovamama
freehand
i riba u maramici.

Koja riba?

(izvini Culte, jače je od mene)


Ova?

neeeeeee, morska


Ok. Ide...
krkar krkar 06:23 03.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

Sad se krkar trigerovao. On oseti kad se na blogu spomene morska hrana i kad nije pored kompa.


Da znaš da si pogodio. Dosta je bilo tih vaših kečiga!
mariopan mariopan 11:07 03.05.2012

Re: Šta mislite koji će naslov sutra da osvane

krkar
Sad se krkar trigerovao. On oseti kad se na blogu spomene morska hrana i kad nije pored kompa.


Da znaš da si pogodio. Dosta je bilo tih vaših kečiga!

Ovo mesto treba okaditi, stvarno je namirisao..
Dobro, već sam znala da ima vannaravne sposobnosti, ali ipak?
gorstak92 gorstak92 20:22 02.05.2012

Plivaj dalje Ms. Milić

MARKO: (...) I da znaš da neću da pipnem tu ribetinu! Samo riba, samo riba! Kao da sam doživeo brodolom! Kod toliko razne stoke, ja jedem samo neke ribetine... To što je tvoj otac bio ribar, i što te ukus ribe podseća na srećno detinjstvo, to je tvoj problem; moj otac je bio pastir, pa ti nikad nisam tražio svaki dan jagnjetinu! Treba da navučem neku riblju bolest - da se ospem krljuštima! Šta me gledaš tako? Je l' si čula za beri-beri?!

KAĆA: Jesam...

MARKO: Jesi, kad ste brali šljive, pa ti deda vikao beri-beri! (...) Same kosti, svaki moj ručak se svede na komadić ribe i dve kile hleba: odmah mi zastane kost u grlu, onda, da bih proterao kost, pojedem dve kile hleba... Od čega ti je otac umro?

KAĆA: Od starosti.

MARKO: A zašto je tako brzo ostario?

KAĆA: Kako brzo?

MARKO: U pedesetoj je imao osamdeset godina. A zašto? Zato što je jeo ribu... (...) Ja, kad idem ulicom, onda me prati bar deset mačaka: osete miris ribe... Sve mi se uvuklo u odelo. Moji prijatelji u preduzeću lepo mirišu na sarmu, podvarak, jagnjetinu... Kad sednu kraj tebe - voda ti pođe na usta, tako je to jedan lep miris... Mile kurir i ne diže glavu kad ja prolazim kraj portirnice. Samo kaže: plivaj dalje...


LINK
alselone alselone 20:35 02.05.2012

Re: Plivaj dalje Ms. Milić

Ahahahahahahah!
mariopan mariopan 21:12 02.05.2012

Re: Plivaj dalje Ms. Milić

Hahahahahahaha
niccolo niccolo 20:46 02.05.2012

Breaking news

Jeste videli što je Mesi ušao u istoriji!?
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:48 02.05.2012

Re: Breaking news

Stošić preš'o u sportsku redakciju.
niccolo niccolo 20:50 02.05.2012

Re: Breaking newsMada, ako se dobro sećam on je i počeo u sportskoj redakciji...
niccolo niccolo 20:59 02.05.2012

Re: Breaking news

Kad već pominjem sport, da kažem da je upravo O'Saliven dobio Robertsona u četvrtfinalu sa 13:10 u frejmovima
JJ Beba JJ Beba 21:42 02.05.2012

Re: Breaking news

niccolo
Kad već pominjem sport, da kažem da je upravo O'Saliven dobio Robertsona u četvrtfinalu sa 13:10 u frejmovima

nisam u mogućnosti da pratim- šta je uradio Tramp?
niccolo niccolo 05:45 03.05.2012

Re: Breaking news

Ispao u drugoj rundi od Kartera (koji je juče dobio nekog novog, Džonsa, u četvrtfinalu). Inače je bio vodio recimo 12:9 i Karter dobije četiri naredna i napravi preokret** Nemoj da posle bude da Beba i ja nismo u temi
alselone alselone 20:52 02.05.2012

Hickok fish

Pricaju da su ga reanimirali posle minute gledanja. Sad je dobro ali mu samo ponekad nogica gicne.

alselone alselone 20:57 02.05.2012

Evo je i Jeca online

Prikljuci se zezanju. Da ne kazem (kao za Tuborg) - Povuci i pokreni zabavu.
blogovatelj blogovatelj 22:13 02.05.2012

Re: Evo je i Jeca online

Prikljuci se zezanju


Vidis ti kakvih sve riba ima kod Pajica u Cikagu... Same skacu u camac...
alselone alselone 07:08 03.05.2012

Re: Evo je i Jeca online

Vidis ti kakvih sve riba ima kod Pajica u Cikagu... Same skacu u camac...Zato je on tako razdragan po blogu svaki dan, ko sundjer bob. I ja bi' bio.
dobrosavljevic_m dobrosavljevic_m 20:59 02.05.2012

Još

jedan dan, dva sata i jedan minut do izborne tišine.
Ne pamtim da me je nešto smorilo kao ovi izbori još od predavanja iz Elektronike 2.
Stvarno nisam verovala da je tako nešto moguće.
angie01 angie01 21:33 02.05.2012

ne znam,

al po broju glasova, ovde znacajnom razlikom vodi-keciga!
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 21:39 02.05.2012

Re: ne znam,

angie01
al po broju glasova, ovde znacajnom razlikom vodi-keciga!


ecce-florian ecce-florian 22:37 02.05.2012

Re: ne znam,

Ko možle da keči nek keči, al ja ipak glasam za manića

Baš me interesuje kako mu ove domačice lome bodlje( ne mora na za pp)
Ja bih ( ili BIH nikadneznam )koristio klješta za armaturu.
dusanovaiivanovamama dusanovaiivanovamama 22:46 02.05.2012

Re: ne znam,

ecce-florian
Ko možle da keči nek keči, al ja ipak glasam za manića

Baš me interesuje kako mu ove domačice lome bodlje( ne mora na za pp)
Ja bih ( ili BIH nikadneznam )koristio klješta za armaturu.

MANIĆ, žabar, menka, derača (Lota lota) pripadana porodici bakalara. Maksimalne dužine je do 1 m, a težine od 25 do 30 kg. U Srbiji naseljava vode sliva Dunava i naraste do težine 1,5 kg. Na donjoj vilici se nalazi jedan karakterističan brk. Koža je prekrivena sitnim krljuštima na kojoj se nalazi sluz. Ima belo i veoma ukusno meso. Koristi se pržen, pečen i kuvan.

zilikaka zilikaka 07:06 03.05.2012

Re: ne znam,

Baš me interesuje kako mu ove domačice lome bodlje

Vidi, kod nas se za tu ribu koriste dva naziva. Istina, češći je američki som, ali ga zovu i manić. Doduše, to sam čula u Bačkoj. Kod nas se ipak zove amerikanac
Pošto ovaj tvoj manić ima i krljušt, aj prihvatam da sam omašila, ali to je sve samo zbog Bačvana.
Njima nije verovati
draft.dodger draft.dodger 22:22 02.05.2012

ISTINA...

gorstak92 gorstak92 22:28 02.05.2012

Re: ISTINA...

draft.dodger

Eve ga i predlog za himnu.
JJ Beba JJ Beba 22:57 02.05.2012

Re: ISTINA...

draft.dodger

oni imaju kičmu?
ecce-florian ecce-florian 23:10 02.05.2012

Re: ISTINA...

Bebo, kao nagradu za pitanje,
osvojila si sledeću nagraduBoju biraš ukucavannjem šifre broja od 1-4(crvena , Žuta,.....)
draft.dodger draft.dodger 23:13 02.05.2012

Re: ISTINA...

JJ Beba
draft.dodger

oni imaju kičmu?

Vole da se predstavljaju kao kičmenjaci.
To mu dođe kao neka kičmikrija...
bubamarac bubamarac 23:18 02.05.2012

Re: ISTINA...

Evo ga i predlog za himnu


Evo ga jos jedan

JJ Beba JJ Beba 23:23 02.05.2012

Re: ISTINA...

draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger

oni imaju kičmu?

Vole da se predstavljaju kao kičmenjaci.
To mu dođe kao neka kičmikrija...

znači, ipak lažu.
JJ Beba JJ Beba 23:27 02.05.2012

Re: ISTINA...

Bebo, kao nagradu za pitanje,
osvojila si sledeću nagradu

kamo srebrna?

flo evo tebi petričić
draft.dodger draft.dodger 23:28 02.05.2012

Re: ISTINA...

JJ Beba
draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger

oni imaju kičmu?

Vole da se predstavljaju kao kičmenjaci.
To mu dođe kao neka kičmikrija...

znači, ipak lažu.

To je bar jasno...
JJ Beba JJ Beba 00:02 03.05.2012

Re: ISTINA...

draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger

oni imaju kičmu?

Vole da se predstavljaju kao kičmenjaci.
To mu dođe kao neka kičmikrija...

znači, ipak lažu.

To je bar jasno...

prelaze sa laži na dela
draft.dodger draft.dodger 00:08 03.05.2012

Re: ISTINA...

JJ Beba
draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger

oni imaju kičmu?

Vole da se predstavljaju kao kičmenjaci.
To mu dođe kao neka kičmikrija...

znači, ipak lažu.

To je bar jasno...

rekoh već, prelaze sa laži na dela

Napravismo gomilu ovih citiraj pravougaonika
ivana23 ivana23 00:26 03.05.2012

Re: ISTINA...

draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger
JJ Beba
draft.dodger

oni imaju kičmu?

Vole da se predstavljaju kao kičmenjaci.
To mu dođe kao neka kičmikrija...

znači, ipak lažu.

To je bar jasno...

rekoh već, prelaze sa laži na dela

Napravismo gomilu ovih citiraj pravougaonika


Idi na drugu stranu prethodnog bloga JM, da vidis sta je kvotovanje...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana