Politika

Kuj mi gi mica izborno džakče ?

Obren Markov RSS / 14.05.2012. u 20:42
- Ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvario
 
Prvo da vidimo fakte: ko to radi i kako to radi. Pa onda da vidimo šta je moguće, šta nije i u šta da verujemo da se ovih dana zaista dešava. Jer izborna krađa je težak pojam, od onih koji umeju da pomere masu, da spale skupštine, umeju i da rasture države (to što do ovog poslednjeg ovde još nismo stigli, ne znači da toga i nema).
 
546554_3623383897387_1057652232_3202729_1849449491_n.jpg
Dakle.

Lokalnim izborima rukovode, a preostalim (pokrajinskim, republičkim i predsedničkim) formalno asistiraju a zapravo ih sprovode, tela koja se zovu gradske odn. opštinske izborne komisije (GIK i OIK). Njihov sastav određuju skupštine gradova i opština. Iako to nije bila ideja u samom startu, osnovni sastav ovih komisija obično čine predstavnici svih odborničkih grupa (i pozicije i opozicije, a brojnost spram veličine) u onoj skupštini koja određuje sastav dotične GIK/OIK. To je tako od 1996., kada je masovno izgubljeno poverenje u sudije i uopšte pravnike u smislu njihove objektivnosti i nepotkupljivosti - od tada je sistem prilagođen manje stručnosti u užem smislu, a više mogućnosti da se konkurentske stranke međusobno kontrolišu. Ovakav je sastav u GIK/OIK u mirnodopskom periodu, tj između izbora; a kada se izbori raspišu, svaka lista koja predloži liste sa bar 2/3 kandidata ima pravo da dodatno postavi svog člana GIK/OIK i njegovog zamenika.

U svakom gradu/opštini je samo jedna GIK/OIK i mnogo pojedinačnih biračkih mesta. Biračko mesto, to je ono gde odlazimo da glasamo. Na svakom biračkom mestu postoji Birački odbor (BO) zadužen da sprovede glasanje na tom mestu. Biračke odbore imenuje GIK/OIK, po istom principu po kojima je i sama sastavljena. Što će reći, na svakom pojedinačkom biračkom mestu su predstavnici svih odborničkih grupa u skupštini lokalne samouprave (tzv. stalni sastav) i predstavnici predloženih kandidatskih lista (tzv prošireni sastav). Po pravima, težini glasa, mogućnostima da daju primedbu i po radnim zadacima potpuno su izjednačeni članovi stalnog i proširenog sastava, pozicije i opozicije i sl. - kako u biračkim odborima, tako i u komisijama. T.j., svi rade svoj deo posla i jednim okom kontrolišu one ostale kako rade njihov deo posla. Nešto posebniju i važniju ulogu ima jedino funkcija predsednika, kako GIK/OIK tako i BO, i oni se po pravilu imenuju iz redova stalnog sastava - ali se pazi da broj predsednika biračkih odbora stranački proporcionalno odgovara sastavu lokalne skupštine.

Pravi izborni posao po biračkim mestima počinje na jedan do dva dana pre izbornog dana, dakle u petak ili subotu. Tada GIK/OIK svojim BO šalje izborni materijal: glasačke listiće, zapisnike, izvode iz biračkog spiska, lampe, paravane, sprejeve, hemijske olovke... Pravilo je da glasačkih listića ne bude manje od broja birača u biračkom spisku, a ni više od pola procenta više od tog broja. Sav izborni materijal se prebrojava (svi prisutni članovi BO učestvuju u tome), o tome se sačinjava zapisnik i čeka se izborni dan. Broj poslatog materijala iz GIK/OIK mora da se slaže sa brojem primljenog materijala u BO. Ako ne bude tako, o tome se sačinjava zapisnik i o tome se sprovodi interna istraga.

Na izborni dan, u kutije se u prisustvu prvog birača ubacuju kontrolni listići i počinje glasanje; kako to izgleda, svi znamo. Kada uđemo, prvo se proverava da li smo već glasali na nekom drugom mestu (fluorescentna lampa), proveravaju nam se dokumenta, upisujemo se u birački spisak (naš potpis će kasnije poslužiti za određivanje broja glasalih birača) i dobijamo glasački listić. Ove poslednje dve operacije se vrše onoliko puta koliko je izbora istovremeno u toku - pre desetak dana, građani Vojvodine su dobijali pet listića i pet puta se upisivali, a građanima uže Srbije su sledovala tri listića i tri potpisa.

Kada dođe 20h, biralište se zatvara i obrađuju se jedni po jedni izbori. Iskustvo je pokazalo da lokalce najviše zanimaju lokalni izbori, pa tako i pored svog zaurlavanja "odozgo" da se prvo broje predsednički glasovi, svi prvo broje glasove za lokalne skupštine. Najpre se prebrojava neupotrebljeni materijal, pa broj upisnih birača, pa broj izašlih (oni potpisi), pa se upotrebljeni listići dele na nevažeće (u ovu klasu spadaju svi nepismeno ili višestruko zaokruženi listići, kakvih uvek ima, plus oni iz anti-LDP akcije "belih listića") i važeće; prebrojavaju se i jedni i drugi i onda se važeći dele po listama. Pa se glasovi po pojedinim listama prebrojavaju. Važno je napomenuti da kako se šta prebroji, tako se upisuje u zapisnik, a prebrojani materijal stavlja u zasebne koverte i/ili kese i pečati. Da bi zapisnik bio valjan, neki kriterijumi moraju biti zadovoljeni; osnovni su:

• broj izašlih birača mora biti veći ili jednak broju upotrebljenih listića a on mora biti veći ili jednak zbiru broja važećih i nevažećih listića. Naime, može da se dogodi da birač potpiše listing ali ne uzme listić ili prosto izađe a da uzet glasački listić ne ubaci u kutiju; ali listića u kutijama ne sme biti više nego izišlih birača, jer to znači da je neko više puta glasao i to namerno sa listićem donešenim negde od spolja, što je izričito zabranjeno

• broj važećih glasova mora biti tačno jednak zbiru glasova datih za razne liste

Kada se ovaj postupak ponovi za sve izbore, zapisnik (uz davanje eventualnih primedbi) potpisuju svi članovi BO a predsednik i bar jedan član biračkog odbora sav materijal nose u GIK/OIK. Pri tome, na putu i u samom GIK/OIK materijal može pratiti i bilo koji drugi član BO koji izrazi želju za tim, pa i više njih. Pre odlaska, predstavnici četiri najbolje plasirane liste dobijaju kopije zapisnika, da bi u nekom problematičnom slučaju mogli da dokažu šta se na biračkom mestu dešavalo (ovo je sprečilo pokušaje falsifikovanja 1996. i 2000.-te). U GIK/OIK se vrši primopredaja materijala; ukoliko se brojke u zapisniku slažu, zapisnik se verifikuje i posao je gotov - to je i idealan i najčešći slučaj. A ako ne, traži se izvor greške, po potrebi i ponovnim prebrojavanjem, ovaj put u GIK/OIK. Pa se uz potpis prisutnih članova BO i zaduženog člana GIK/OIK po potrebi vrši dopuna, zapravo izmena zapisnika.

Kao što se vidi, sistem je zamišljen tako da bude otporan na pokušaje krađe, manipulacije, pogrešna računanja i slično. Ne samo u teoriji, svaki član biračkog odbora može da učestvuje u svim aspektima izbornog procesa i na taj način učini da sve bude u redu, ili bar jasno i na vreme locira problem ako ga ima. Od 1996., kada je ovakav sistem uveden (pre toga je opozicija imala samo "posmatrače") prave izborne krađe na biračkim mestima zapravo nije ni bilo, sem tamo gde nije bilo kontrole, odnosno na Kosovu. Zapravo, baš ovakav sistem kontrole kakav je opisan je primorao miloševićevsku vlast da krene u direktno obaranje rezultata izbora na sudu (1996.) i/ili njihovo falsifikovanje (2000.), pošto pravu krađu, ono što uobičajeno zovemo tim imenom - mutljavinu na biračkim mestima i u izbornim komisijama - nije bilo moguće efikasno i masovno izvesti, čak ni sa celokupnim državnim aparatom iza sebe.

Tako je i danas. Uglavnom. To uglavnom se odnosi na lični utisak autora ovog teksta, ali pri tome na utisak koji je podržan i mišljenjima drugih koji imaju dovoljno iskustva za vršenje poređenja, da javašluka pa i najordinarnije nestručnosti u svakom izbornom ciklusu, kako vreme prolazi, ima sve više i više, i da to počinje da ugrožava odvijanje samog procesa.

Problem prvi: motivisanost onih koji sprovode izbore. Politika i novac. Sa jedne strane, članovi GIK/OIK su apsoluno preplaćeni. U Novom Sadu recimo, punopravni članovi GIK u izborno vreme kao osnovicu primaju mesečno 70% plate gradskog ministra (što je, ako se ne varam, oko 80 - 90K u ovom trenutku). I to samo za osnovne poslove člana GIK - oni poslovi koji se rade za druge nivoe izbora, pokrajinske, republičke i predsedničke im se dodatno plaćaju ! Kada rade nešto izvan uobičajenog (javne nabavke npr) to im se dodatno plaća, pri čemu sami sebi određuju koliko. (ko ne veruje, za detalje neka pogleda ovaj link) Da podsetim, ti ljudi za to vreme negde uglavnom primaju i svoju redovnu platu. U takvim uslovima, članstvo u GIK se daje (i prima) ne kao odgovoran posao već kao nagrada nekome kome zbog nečega treba isplatiti neke pare, a ne nekome ko se u taj posao razume. Da stručnosti u zamenu za tolike zarade baš i nema, ovih dana je više od svih dokazao baš novosadski GIK svojim pogrešnim računanjem osvojenih procenata i cenzusa, i pratećom zbrkom napravljenom oko toga. Dok su sa druge strane, članovi biračkih odbora po biračkim mestima, a to su oni ljudi koje vi kao glasači srećete, plaćeni bedno. Naknada za ovaj veoma, veoma težak posao je oko 2000 dinara po osobi. Jednokratno. U ovoj zemlji, bez obzira na broj nezaposlenih, niko neće da radi tako da se oseća iskorištenim. Motivacija ljudi na biračkim mestima je premala da bi se, kao onomad 2000.-te, gurali i da zaprimaju izborni materijal, i da broje, i da prate materijal u GIK/OIK... A politička motivacija i želja za pravdom su im na još nižim granama od ovih. Dugogodišnja opšta kampanja kako je politika prljav posao u koji se ulazi samo zarad para je itekako dala rezultate. Pa kad se u politiku uđe, a očekivanih para nigde, motivacije, i one što ju je bilo, naglo nestaje.

Problem drugi: obuka. Na biračkim mestima je angažovano na desetine hiljada ljudi. Organizovati ih i uputiti u posao je užasno zahtevan i komplikovan zadatak, kojim se posle 2000.-te praktično niko ne bavi. Svi kao da očekuju da rad na sprovođenju izbora spada u neko opšte znanje, a stanje je sasvim suprotno od toga. Na moj užas, ove godine sam recimo viđao ljude koji su imenovani za predsednike biračkih odbora, a da pri tome nikada ranije nisu čak ni glasali - a kamoli kontrolisali izbore. A jedina obuka koja im je pružena je sat vremena dosadne, suvoparne pravničke priče ispunjene terminima koje niko normalan ne razume.

Na engleskom postoji izraz "perfect storm" - savršena oluja, koji se u prenešenom značenju ne odnosi samo na meteorološki fenomen. Uglavnom, nosi značenje da je zaista loše dešavanje obično sticaj više negativnih okolnosti, od kojih ni jedna sama po sebi nije dovoljna da uruši sistem. Tako, nijedan od gore navedenih problema u sprovođenju izbora nije dovoljan da proizvede neregularnost izbora niti ozbiljnu krizu u društvu. Međutim, zajedno, plus pojačani potpaljujućim i neodgovornim ponašanjem političara, to možda ipak mogu.

Znači, problema ima, i itekako se ima šta ispravljati. Ali, sada da vidimo kako u ovim ne talasaj okolnostima stoje najglasnije žalbe na neregularnost...

Toma Nikolić i SNS nisu pokradeni, bar sasvim sigurno ni blizu onoliko koliko tvrde. Sistem koji je gore opisan možda škripi ali ne može da se zaobiđe tako lako, i od kada postoji nije masovno zaobiđen - bar ne na kontrolisanim biračkim mestima i izbornim komisijama. Moguće je, naravno, da je neko negde prežvrljao koji glas za Tomu ili njegovu stranku. Sasvim je sigurno da je bilo situacija da samo jedna osoba u gluvo doba noći nosi izborni materijal sa biračkog mesta u izbornu komisiju, što definitivno nije po pravilima. A pre toga, brojanje je rađeno na prečac - recimo, slutim da u onoj gužvi niko nije prvo brojao važeće listiće, pa ih onda delio po listama - svi su prvo delili i brojali, a potom samo sabirali, pa ko matematiku ume, ko ne ume, takav mu je i zapisnik. U izbornim komisijama po Srbiji je sigurno bila gomila vreća bez nadzora, bar na neko vreme. Bila je i poneka svađa i poneka tuča. Ali sve to ni blizu nije masovna krađa, o kakvoj Toma priča. A zašto izbori nisu sprovedeni nešto bliže formalnim pravilima, nešto strožije - pa, i on je sam kriv za to ! Ono, kada je DOS rušio Slobu, DOSovi ljudi su stalno bili kraj svake vreće glasova ! Ko će sada da čuva te vreće umesto Tominih ljudi, a da im Toma pri tome veruje ? Ja, na primer ? Da njegovim ljudima možda neko nije branio da to učine kako onako striktni propisi nalažu ? Ili je u pitanju nešto sasvim drugo - da su se njegovi ljudi na biralištima često ponašali neozbiljnije od većine, kao da opozicija ne nosi svoj deo odgovornosti, da o ozbiljnoj krađi niko nije ni mislio, dok zahvaljujući jezičavom Dačiću nije postalo sasvim jasno da od Tomine parlamentarne većine nema ništa ?

Toma Nikolić ne samo da nije pokraden, nego je zapravo sam učestvovao u banalnoj krađi izbornog materijala. One vreće iz Pančeva (a pošto je u pitanju tada već obrađen izborni materijal, verovatno je pokraden iz neke prostorije za skladištenje) su pokrali njegovi ljudi i niko drugi, umesto da ih zaštite, što im je bio posao i građanska dužnost, i dužnost kao službenih lica - ako su učestvovali u sprovođenju izbora, a verovatno jesu. I, kada su ti džakovi stigli do Tome, oni nisu odmah vraćeni tamo gde im je mesto, uz malo grdnje previše revnostih aktivista i izvinjenje pančevačkoj GIK, nego se predsednički kandidat sam hvalio da eto ima izborni materijal kome nije mesto kod njega ! Ja zaista mislim da taj predsednički kandidat za to mora biti po zakonu optužen. Ako on sada ne bude suđen, kako će se jednom, neki drugi put, suditi bilo kome ko pokrade izborni materijal ? Da, kao jak kandidat, možda nema imunitet spram izbornih zakona ?

Priča koju Tomini stranački pajtaši neprestano spominju kao neku vrstu dokaza o masovnosti krađe, o osam ljudi koji su uhapšeni u Novom Sadu zato što su kupovali glasove, je tačna, ali nema nikakve veze ni sa vlašću ni sa opozicijom. Dakle, priča je sledeća: skupila se ekipa rešena da opljačka par novosadskih javnih preduzeća, tako što će osvojiti mandate i nekom - kome treba - davati većinu u skupštini grada u zamenu za kontrolu nad tim javnim preduzećima. Potencijalna dobit je ogromna, a za kampanju se tom prilikom neće štedeti i koštaće dvadesetak miliona dinara. Biće da je kampanju sufinansirao neko za koga ćemo možda tek čuti; u ova zla vremena pare će se upotrebiti tako, da se od neuke sirotinje pokupuju glasovi. Čista poslovna logika. Prijavi se ekipa shodno tom planu kao romska partija (zgodno zbog Roma i njihovog specifičnog ugleda glede čvrstine političkih uverenja, a zgodno i zbog nedostatka cenzusa) i krenu da navatavaju navedene Rome, sirotinju i ljude sa ivice zakona - sitne preprodavce, narkomane... i još da im govore da moraju da zaokružuju hemijskom koju dobiju posebno za tu priliku, jer je u njoj navodno kamera, kontrole radi. Čisti Tron od glasanja. Cena sitnica, 2000 din jedan glas, ali dobro dođe za bakaluk. Uostalom, drugi pare i ne nude, konkurencije nema, bili su jedino oni penzioneri sa 200 grama kafe. Kampanja ide odlično, da nije tako dobro išla možda ih sada niko ne bi ni spominjao. Na biračkom mestu, objektivno, ovi glasači ne prave ni jedan prekršaj; ljudi ulaze i glasaju hemijskom koju su doneli, što smeju i što im se ne sme braniti. Nikakve prave kamere i snimanja naravno nema. A policija van biračkih mesta je prekasno i tromo krenula da reaguje, očigledno zatečena razmerom problema. Rezultat: na ovaj način je kupljeno bar 9 hiljada glasova i osvojeno 6 biračkih mesta, ali su ukupni rezultati izbora takvi da im se ulaganje izgleda ipak neće isplatiti. Naime, DS i LSV, koji su najbolje prošli i stoga viđeni da naprave gradsku vlast, su spomenutoj ekipi jasno poručili da sa njima većinu ne žele da prave, a može im se jer za baš ozbiljnu većinu imaju SPS. Tako je, da ironija bude veća, jedina šansa da dotična stranka uđe u vlast upravo to da SNS pokuša da formira vlast u Novom Sadu ako bi Toma pobedio u drugom krugu; pošto SNS bez podrške glasova ekipe ne bi to mogla da uradi.

Druga dreka koja stiže oko opšte izborne krađe se čuje, o čuda, iz pravca Dveri (da sada ne pominjem kolokvijalni naziv ove GG). Oni, shodno uobičajenom pristupu u svojoj kampanji, i ne pokušavaju da se previše opterećuju argumentima i matematikom. Njima je logično da kažu da su na nekim biračkim mestima osvojili 7%, pa da je zato svaka vlast koja im kaže da ukupno nisu prošli cenzus prevarantska, lopovska i svašta još nešto što ovde i sada ne bih ponavljao. To je argumentacija sasvim razumljiva verskom podmlatku i delu navijačkih bandi koje ih prate, a najrazumljivije je, izvesno, ponovo Tomi, kojem su dotični na ovim izborima ukonili najveću bedu sa vrata: srpske radikale. Radikali sa Dverima za vratom, mlađim, luđim, motivisanijim, u rastu a ne u padu, više nikada neće moći da napadaju SNS onako kako su to do sada činili. I, ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvario. Što ne znači da argumenti Dveri u vezi izborne krađe (ili bilo čega drugog) imaju ikakve veze sa životom.Komentari (63)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

angie01 angie01 20:55 14.05.2012

e gramatiko, mila majko!

kaze se- kuj gi mica dzaci?
Obren Markov Obren Markov 20:58 14.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

Hvala, tako je to kad se nema novaca za lektora
expolicajac expolicajac 21:00 14.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

kaze se- kuj gi mica dzaci?

Kolektorko moja,
angie01 angie01 21:10 14.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

expolicajac
kaze se- kuj gi mica dzaci?Kolektorko moja,


pa ucilo se, ucilo, grejala se stolica, a ne ko ovi sto prepricavaju lektiru za veliki odmor u srednje uzaludnoj, pa posle diplomiraju za 5 minuta- sve sto je brzo, to je i kuso,...pa eto, isplatilo se, sta cu!
korcagin korcagin 21:48 14.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

Korekcija korekture. Pravilno se kaže "koj gi mica tije džaci"
toliko od mene
angie01 angie01 22:08 14.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

korcagin
Korekcija korekture. Pravilno se kaže "koj gi mica tije džaci"toliko od mene


e, sad si nas'o,...bolje da si se otvorio za nesto konkretnije!
dragoljub92 dragoljub92 23:44 14.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

Obren Markov
Hvala, tako je to kad se nema novaca za lektora

jabite toj opravijo za đađabe samo nesi pitaja
Obren Markov Obren Markov 06:39 15.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

jabite toj opravijo za đađabe samo nesi pitaja


ancys ancys 08:41 15.05.2012

Re: <font><font>回复:E Grammatiko,亲爱的妈妈!</font></font>

Karlobagom i sličnim njima svojstvenim stvarima. To SNS-u smeta pa smeta, a DS-u pomaže. inAdidas Crazy 8 Kobe Shoes
011-495 011-495 17:12 15.05.2012

Re: e gramatiko, mila majko!

korcagin
Korekcija korekture. Pravilno se kaže "koj gi mica tije džaci"
toliko od mene


Kuj gi mica da gi mica, spi. Rekli bi neki kojima odgovara da svi spavaju siroko zatvorenih ociju.
G r o f G r o f 21:42 14.05.2012

Odakle ti ovo???

Ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvario


Ja sam čuo da dveri finansira Djilas.
Obren Markov Obren Markov 21:55 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Ja sam čuo da dveri finansira Djilas.

Ja sam čuo da je Đilas budući predsednik Vlade, pa ako je ovo istina, blago njima i budžetu za NVO

Moj metod posmatranja je drugačiji, jer sam se mali milion puta uverio da ono što se priča obično biva najordinarnije spinovanje, gde se istina navodi samo nehotice. Ja pokušavam da vidim kome se šta isplati. Gledane na taj način, stvari izgledaju veoma jednostavnim: SRS se, od cepanja, bave isključivo napadom na SNS, a nimalo DS-om, Karlobagom i sličnim njima svojstvenim stvarima. To SNS-u smeta pa smeta, a DS-u pomaže. I odjednom se, ni iz čega, pojavljuju Dveri, koje je neko ubedio da se iz neke vrste crkveno-ultradesničarske verzije nekadašnjeg Otpora transformišu u političku stranku. Kao takvi, zauzimaju prostor koji prirodno dotad pripada SRS-u. SRS svode na ivicu cenzusa (i ispod), i objektivno ga onemogućuju da se dalje ozbiljno bavi naprednjacima. To naprednjacima odgovara, a demokratama šteti.

Sve to, naravno, ne mora nužno značiti da Dveri nisu same od sebe uspešne nastale (ko, je li, veruje u slučajnosti), ali ako su ikome donele političku korist to su naprednjaci.
angie01 angie01 22:09 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

G r o f
Ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvarioJa sam čuo da dveri finansira Djilas.


i ja sam cula!...s obzirom na alfa hetero-ne bi me ni cudilo!
buba_truba buba_truba 22:21 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Obren Markov
Ja sam čuo da dveri finansira Djilas.

Ja sam čuo...
......................
Moj metod posmatranja je drugačiji, jer sam se mali milion puta uverio da ono što se priča obično biva najordinarnije spinovanje, gde se istina navodi samo nehotice....
.....................
Sve to, naravno, ne mora nužno značiti da Dveri nisu same od sebe uspešne nastale (ko, je li, veruje u slučajnosti), ali ako su ikome donele političku korist to su naprednjaci.

'Tela sam da slušam večeras Tadića na RTS-u... al' ne dade mi ovaj moj... kaže: "ne može, da mi se potresa Zlato moje!" I ne dade, stvarno! Pustio mi Stivi Reja & Alberta Kinga, i tako...

... i tako funkcionišemo, uglavnom, ne damo da nam zagađuju: Nikolić, Vučić, Velja selja, gologuzani razni... ali ni ovi, kao, do juče naši - bagra!

Tadić - Nikolić... svejedno mi je.
G r o f G r o f 22:46 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

ali ako su ikome donele političku korist to su naprednjaci.


ne vidim u čemu se ta politička korist ogleda..ali aj.
nego jedna druga stvar mi zapala u oči.
organizacija izbora je, po tvom, opisu aljkava, puna javašluka i nestručnosti, kao uostalom i sve u zemlji ali opet...Toma je kriv.
Tadić nije kriv ni u naznaci...Opozicija je trebala da uredi zemlju????
ljudi kakav je to mentalni sklop?
Krugolina godinama piše o hororu u zdravstvu. peni se kao mućkano pivo, od bloga do bloga, i to sa razlogom...i na kraju kad treba da napravi pomak ona sve baca u vodu zbog nečijeg sedenja na stiroporu.
Jest...ko zna koliko života je bilo ugroženo tim sedenjem. Iskreno, meni je manekena kojim je i svaki pokret trepavica proračunat, dosta.

Obren Markov Obren Markov 23:04 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Ček polako
ne vidim u čemu se ta politička korist ogleda..ali aj.

U tome što su praktično proterali radikale sa velike političke scene. A radikali, to su oni koji su svoju političku budućnost vezali ponajviše za to da Tomu i njegove uklone iz politike.

organizacija izbora je, po tvom, opisu aljkava, puna javašluka i nestručnosti, kao uostalom i sve u zemlji ali opet...Toma je kriv.

Nije Toma kriv za lošu organizaciju izbora, nego je kriv što se igra velikim i opasnim rečima o krađi, koje su pri tome ciljane i namerne laži. Pokazuje spremnost da zbog svog poraza uvuče čitavu zemlju u sukobe, a ja nimalo nisam raspoložen da se nađem u okruženju nasilja zato što je on konačno shvatio da nikada mirnim putem neće biti prvi.
Istovremeno, a to je drugi problem, njegovi ljudi kojih je u izbornoj administracioji podosta, nisu učinili ama baš ništa da se stanje popravi - naprotiv, ponašali su se više partijski nego bilo koji drugi ... kadrovi, da ih tako nazovem.

Krugolina godinama piše o hororu u zdravstvu. peni se kao mućkano pivo, od bloga do bloga, i to sa razlogom...i na kraju kad treba da napravi pomak ona sve baca u vodu zbog nečijeg sedenja na stiroporu.

Da ne ispadne da njene poteze tumačim, to ume i ona... samo, ja ne bih glasanje za Tomu nazvao "pomakom". Reč "pomak" ima pozitivnu konotaciju.
G r o f G r o f 23:36 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Tomo je u čitavoj priči bitan samo vama DS.
Svakom nornalnom bitno je samo da ode Tadić.
dragoljub92 dragoljub92 23:47 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

preporuka ko vrata
šteta što ga nema smajli koji pokazuje kolko je oko bilo na ribu(iz onog vica o pecarošima)
mnenadic mnenadic 23:49 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Tomo je u čitavoj priči bitan samo vama DS.
Svakom nornalnom bitno je samo da ode Tadić.

Prema ovoj tvojoj logici, osoba koja se nađe u poziciji da odluči da li je skok sa 3000 metara bez padobrana smrtonosan nikako to nebi mogla da zna osim da skoči.
dragoljub92 dragoljub92 23:54 14.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

mnenadic
Tomo je u čitavoj priči bitan samo vama DS.
Svakom nornalnom bitno je samo da ode Tadić.

Prema ovoj tvojoj logici, osoba koja se nađe u poziciji da odluči da li je skok sa 3000 metara bez padobrana smrtonosan nikako to nebi mogla da zna osim da skoči.

pa ne mora kd ns uniš ćovek skoćio stuj visinu i ostao živ,skršen al živ.nije muse otvorijo padobran.
Jelena Pavlović Jelena Pavlović 08:39 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Obren Markov
...
Ja sam čuo da je Đilas budući predsednik Vlade, pa ako je ovo istina, blago njima i budžetu za NVO ....Ako je tako, onda da mu se uruci lenta sa zlatnim balvanom.
G r o f G r o f 08:51 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

mnenadic
Tomo je u čitavoj priči bitan samo vama DS.
Svakom nornalnom bitno je samo da ode Tadić.

Prema ovoj tvojoj logici, osoba koja se nađe u poziciji da odluči da li je skok sa 3000 metara bez padobrana smrtonosan nikako to nebi mogla da zna osim da skoči.


primer je bezvezan.
ako je neki pilot već uništio desetak aviona, hoćeš li ga promeniti ili mu dati i jedanaesti.
...a priča sa džakom je samo dokaz da je tužilaštvo uz jednu stranu u sporu.
...pazi pet dana ne znaju odakle je džak nestao, a onda kad im se to kaže u trenu znaju da je ukraden...ne izgubljen, sklonjen, već baš ukraden.
samo budala ne vidi da je to učestvovanje u kampanji.
Ali i da je sve dobro radjeno vlast bi trebalo promeniti jer nove snage uvek donose novu energiju i u početku se trude da se pokažu u najboljem svetlu.
Srbi naravno sve drže dok se ne usmrde pa ih posle sklanjaju vilama.
apacherosepeacock apacherosepeacock 09:38 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Srbi naravno sve drže dok se ne usmrde pa ih posle sklanjaju vilama.Šta su pokazali izbori?
Vesna Pešić | 14/05/2012

Teško je govoriti o rezultatima izbora ako postoji opravdana sumnja da su bili strateški isplanirani tako da ih dobije vladajuća koalicija kao jedinstveni politički kartel (o tome pogledati ovde), uz precizno intervenisanje u samo glasanje kako bi se svi drugari ponovo našli na radnom mestu vlasti. Nastao je veliki lament nad time što su apotekarski precizne intervencije ponegde omanule, kao u slučaju LDP-a u Beogradu, pa im nije na vreme obezbeđen prelazak cenzusa. To će biti ispravljeno ponovnim glasanjem na 16 izbornih mesta, i to baš tamo gde ta stranka nije prešla cenzus, što je još jedna čudna koincidencija. Pa ipak, po prijavi te stranke o nepravilnostima baš tamo gde nije pređen cenzus, GIK je odmah prihvatila primedbe, i glasaće se ponovo, u isto vreme sa glasanjem za drugi krug predsedničkih izbora. Izlaznost je obezbeđena. Đilas je obećao da će se svi stari drugovi ipak naći u istoj ekipi. Jedan deo posla, onaj za LDP, na sebe je preuzela GIK, a drugi deo posla će obaviti lično Đilas, jer će prijatelje iz URS-a staviti na „svoju kvotu“. Pri tome, to pravda time što kod njega nema „partijske podele plena“ – ali njegova kvota ipak postoji, i dovoljna je široka za spas drugova koji nisu prošli cenzus i daleko su od njega.

Sve u svemu, izbori u Srbiji su očigledno bili nepošteni kako u pogledu uslova – mediji, sud, tužilaštvo i sva kontrolna tela su pod totalnom kontrolom vlasti – tako i u pogledu samog izbornog procesa: od dramatično netačnog biračkog spiska, nelegalnog prihvatanja izborne liste (slučaj NOPO), sumnjivih džakova sa biračkim listićima na mestima gde ne bi smeli da budu, kupovine glasova (na sve strane, i posebno, slučaj romske stranke u Novom Sadu; a neki govore i o deljenju paketića sa pokvarenim paštetama), do intervencija u dobijene glasove, o kojima svedoče žalbe gotovo svih stranaka, izuzev vladajuće DS. Na izbornu propagandu gotovo da ne treba trošiti reči, jer se išlo dotle da Jelena Trivan, žena prvog privatnog policajca u Srbiji, optužuje konkurenciju da priprema rat i destabilizaciju zemlje. Te iste glupe reči Boris Tadić koristi u finišu svoje kampanje. Glavnu ulogu u ovim izborima imale su službe bezbednosti. Sve što gledamo – njihovo je delo. Baš zato izbori nisu čista laž, nego strateški dozirana prevara, fino štimovanje rezultata i proračunato zastrašivanje stanovništva. Ono što ih je odalo je ta preciznost ručnog rada na jednoj strani, i klasično ošljarenje i arogancije pobesnele vlasti, na drugoj.

Ovo drugo dovelo je do veoma bolne situacije za svakog građanina ove zemlje. Slušajući Dragana Šutanovca u emisiju Utisak nedelje, i očekujući da potpredsednik DS-a iznese dokaze da su džakovi sa listićima falsifikat, ili da ustvrdi ono što je izjavio portparol tužilaštva, Toma Zorić, da SNS uopšte nije predala materijal policiji, on se branio tako kao da su svih 7 miliona ljudi u ovoj zemlji potpuno poludeli. On, dakle, nije negirao postojanje izbornog materijala nađenog u džakovima, koji je prikazala SNS, nego je ustvrdio jednu fantastičnu stvar: SNS je organizovala 8.400 ljudi, tj. da svaki od njih pojedinačno sa biračkog mesta ukrade po jedan listić i donese u stranku. I tako se napravila gomila važećih listića u onim džakovima! Ako su Nikolić i njegovi ljudi tako dobri organizatori da kontrolišu 8.400 ljudi koji će ukrasti po jedan listić, pa njega bi trebalo izabrati za predsednika neke veće zemlje od zemlje Srbije. A da ne govorim o tome da bi valjda i taj jedan glas koji fali, negde morao da bude pribeležen da nedostaje.

Situaciju možemo da analiziramo na dva načina: hipotetički, tj. da prihvatimo da su dobijeni rezultati tačni, i realno, tj. da su izbori lažirani, što je, kako rekosmo, mnogo verovatnije.


Hipotetičke ocene

Kada bismo znali kako su građani stvarno glasali, mogli bismo da procenjujemo njihov izbor i tendencije kuda društvo u ovom trenutku želi da se kreće. Ako bi izborni rezultati bili tačni, mogli bismo konstatovati da su građani neosetljivi na sopstveno nezadovoljstvo i da još uvek važi ono staro „kad dođeš na vlast glasaću za tebe“. U prvi plan bi izbila autoritarnost samog biračkog tela koje uvek glasa za vlast, za pendrek i državnu kasu, bez obzira na to što je poslednja vlada bila loša i gotovo katastrofalno upravljala zemljom. Drugi zaključak bi mogao biti da je izborni zakon kriv za rezultate izbora, jer birači ne mogu da proniknu u tajne strategije i dogovore režimskih stranaka, pa ne znaju da ma za koju stranku glasali (a one igraju zajedno), glasaju i za glavnu stranku, u ovom slučaju DS, koja je vodila vladu i koja ih je najviše oštetila. Izborni zakon omogućava da građani zaista ne znaju za koga glasaju, jer se posle izborne „ankete“, vlada sklapa prema tajnom dogovoru, a biračko telo postaje pasivni posmatrač. Treći zaključak bi mogao biti i to da posle 5. oktobra nije napravljena nova opozicija, nego je preostala ona stara iz devedesetih godina za koju birači neće da glasaju, pa nemajući kud, vrte se u priči tzv. malog i velikog zla, glasajući za manje zlo, ostavljajući na vlasti loše upravljače. Jedini pokušaj da DS i DSS, kao dve najveće stranke posle 5. oktobra, dobiju novu opoziciju, bio je nastanak Liberalno-demokratske partije. Kada je ona napustila kritičku poziciju i prešla na režimsku stranu, ostala je zaista samo stara opozicija, koja više ne odgovara novom vremenu i novim očekivanjima. Ova zatvorena situacija je rodila bele glasove. Porasla je svest da je vlast sve činila da onemogući stvaranje alternative, što se vidi po stanju u medijima, rušenju pravosudnih institucija, ograničavanju prava na političko organizovanje i instaliranju lične vlasti Borisa Tadića koja je odgovorna za ove regresivne procese.


Realne ocene

Šta se može zaključiti iz minulih izbora ako znamo da su rezultati štimovani i izbori nepošteni. Zaključak je prilično jednostavan i donekle obrnut od prvog: ne radi se toliko o autoritarnosti građana, nego o tome da je u Srbiji ponovo instaliran autokratski način vladanja, zahvaljujući onima koji su zemlju vodili. U njoj ne postoji kontrola i smenjivost vlasti, demokratija je propala i nije uspela da se održi. Ta jednostavna konstatacija nosi u sebi veliki naboj i prilično je dramatična. Teoretičari kažu da je nakon zbacivanja autoritarnih režima, prva faza izborna demokratija (smenjivost vlasti), a kasnije se, u drugoj fazi, mukotrpno uspostavljaju nezavisne institucije. Zar nismo nepovratno osvojili tu prvu fazu? Izgleda da nismo. Nije lako suočiti se s takvom realnošću. Nekako ispada da smo se vratili na istu tačku na kojoj smo već bili, od koje je borba za demokratiju pre mnogo godina krenula, a neki u toj borbi i život izgubili.

Ko snosi odgovornost za to što je demokratija u Srbiji propala, ta ključna a možda i jedina tekovina koju je doneo 5. oktobar? Ivica Dačić na vest o nepoštenim izborima ljutito govori o 5. oktobru i ogorčeno se pita šta je taj datum doneo našem narodu. Kaže, nije mu doneo ništa; ta ogavna priča je završena, nećemo valjda opet 5. oktobar! Pri tom se zaboravlja, sasvim namerno, da je predsednik vlade Srbije ubijen u atentatu da se ova država ne bi modernizovala i da se ne bi dozvolila promena našeg kulturnog koda (nacionalističko-autoritarnog). Demokratija, sloboda, otvoreni horizonti nisu deo tog identiteta, ali naročito ne onih koji su ovom zemljom upravljali. Na proterivanju demokratije su svesrdno radile dve demokratske stranke – DSS i DS, dok zajedničkim snagama, uz svesrdnu pomoć SPS-a, ona nije kroz prozor proterana.

Posle ovih izbora, situacija je iz korena promenjena. Najvažnije pitanje će biti kako i gde pronaći kontratežu autoritarnom režimu koji su obnovile DSS i DS, jedna za drugom, dok nisu potpuno rekonstruisale staro gvožđe autoritarizma, taj nezaobilazni identitet javascript:;koji se naivno naziva nacionalizmom. Pitanje je sada: šta da radimo sa novim-starim izazovima?


Peščanik.net, 14.05.2012.

http://pescanik.net/2012/05/sta-su-pokazali-izbori/
freehand freehand 09:40 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Ali i da je sve dobro radjeno vlast bi trebalo promeniti jer nove snage uvek donose novu energiju i u početku se trude da se pokažu u najboljem svetlu.

Koje Nove snage, Grofe?
Ti bi opet da muljaš sa registracijom kola a da vičeš "drž'te lopova!"?
hajkula1 hajkula1 10:40 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Obren Markov
Ček polako
ja ne bih glasanje za Tomu nazvao "pomakom". Reč "pomak" ima pozitivnu konotaciju.


Ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvario


Naprotiv, ma kako mali ali značajan broj glasova umesto u SNS otišlo je Dverima. Tamo gde Dveri nisu imali čuvare, glasovi su uglavnom podeljeni između velikih koji su imali čuvare ili su pretvarani u nevažeće.

Ja sam čuo da dveri finansira Djilas.


SRS se, od cepanja, bave isključivo napadom na SNS, a nimalo DS-om, Karlobagom i sličnim njima svojstvenim stvarima. To SNS-u smeta pa smeta, a DS-u pomaže. I odjednom se, ni iz čega, pojavljuju Dveri


Čula sam da DS daje i SRS-u.

Ne znam da li se i ko seća kako je Nikolić pljuvao po Maxiju, Delti, Miškoviću ali kada u Skupštini dođe čas da se nešto ozakoni, napusi Skupštinu. Za ono što sam predloži, izjašnjava se, lobira - na kraju za to isto ne glasa.
freehand freehand 10:42 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

hajkula1
hajkula1
Obren Markov
Ček polako
ja ne bih glasanje za Tomu nazvao "pomakom". Reč "pomak" ima pozitivnu konotaciju.


Ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvario


Naprotiv, ma kako mali ali značajan broj glasova umesto u SNS otišlo je Dverima. Tamo gde Dveri nisu imali čuvare, glasovi su uglavnom podeljeni između velikih koji su imali čuvare ili su pretvarani u nevažeće.

Ja sam čuo da dveri finansira Djilas.


SRS se, od cepanja, bave isključivo napadom na SNS, a nimalo DS-om, Karlobagom i sličnim njima svojstvenim stvarima. To SNS-u smeta pa smeta, a DS-u pomaže. I odjednom se, ni iz čega, pojavljuju Dveri


Čula sam da DS daje i SRS-u.

Ne znam da li se i ko seća kako je Nikolić pljuvao po Maxiju, Delti, Miškoviću ali kada u Skupštini dođe čas da se nešto ozakoni, napusi Skupštinu. Za ono što sam predloži, izjašnjava se, lobira - na kraju za to isto ne glasa.


Voliš da citiraš misli velikih ljudi?
Milan Karagaća Milan Karagaća 10:56 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Ali i da je sve dobro radjeno vlast bi trebalo promeniti jer nove snage uvek donose novu energiju i u početku se trude da se pokažu u najboljem svetlu.

A ko bi bile te nove progresivne snage, ima li Srbija takve snage? Jesu li to SNS i Velja, Dveri, 1389., DSS, Naši, Zukorlić, Vukadinović, Dragišić....
Elem, bolje je biti i na plotu koji treba popraviti nego skočiti s plota na onu stvar.
G r o f G r o f 12:10 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Milan Karagaća
Ali i da je sve dobro radjeno vlast bi trebalo promeniti jer nove snage uvek donose novu energiju i u početku se trude da se pokažu u najboljem svetlu.

A ko bi bile te nove progresivne snage, ima li Srbija takve snage? Jesu li to SNS i Velja, Dveri, 1389., DSS, Naši, Zukorlić, Vukadinović, Dragišić....
Elem, bolje je biti i na plotu koji treba popraviti nego skočiti s plota na onu stvar.

Ne, progresivne snage su Ivica Dačić, Dinkić, Dulić, Jeremić.
Vi čekate bajku, a bajke ne postoje. Birači treba da oblikuju političare.
Po vašoj teoriji ovi treba da ostanu večno. Zapravo možda tu i ima neke pravde,
sami će kusati što su zakuvali...

sevarlica sevarlica 13:03 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

sami će kusati što su zakuvali...


Neće, imaju dovoljno para da odu i da nas ostave u ovom oronulom svinjcu koji se zove država. Videćete ko koliko ima para i moći ako sledeća vlast bude htela da uđe u trag odlivu kapitala.
Milan Karagaća Milan Karagaća 14:25 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Birači treba da oblikuju političare.

Tačno, ali kod nas to ne biva jer skoro da biva obrnuto.Kod nas biračko telo i javno mnenje spinuju mediji i političari po svom ukusu.I u pravu je Čanak kada kaže da je kampanja zapravo nadmetanje agencija koje se bave izbornim marketingom.
Ne, progresivne snage su Ivica Dačić, Dinkić, Dulić, Jeremić.

to nisam rekao samo sam pitao i zamolio da kažete koga u ovoj zemlji smatrate progresivnim snagama.
Vi čekate bajku, a bajke ne postoje

znam ja da bajka ne postoji i to nam je što nam je bez obzira sviđalo nam se ili ne. Kako birači odaberu a oni posle vladaju tako će nam biti.
Po vašoj teoriji ovi treba da ostanu večno

nigde ja tu teoriju nisam izložio niti mislim da treba da ostane, naprotiv, ali promena na unazad, priznaćete nije promena, a ne vidim ko je to što bi na opšte zadovoljstvo promenio radikalno unapred.
Zapravo možda tu i ima neke pravde,
sami će kusati što su zakuvali...

to je uvek tako, a najgore je što narod mora da kusa što mu oni zakuvaju i ostane kusav.
Da ne bude zabune, ne mislim da bi koalicija SNS-DSS-Dveri-Velja bila progresivno rešenje za Srbiju,a imam mnogo zamerki i ovoj drugoj ali smatram da je za Srbiju bolja.
st.jepan st.jepan 16:52 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Birači treba da oblikuju političare.

A što da ih oblikuju?
Naprotiv, političari sami sebe oblikuju po meri svojih možebitnih birača.
Na IQ skali odaberu od do, onda žvaku saobraze odabranoj ciljnoj grupi, i to je to.
st.jepan st.jepan 18:39 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

P.S.
Da objasnim ovo gore na primeru:

Toma svakako nije glup čovek, te stoga priča o nadjenom džakčetu i o značaju tog džakčerta za regularnost izbora, nije nikako mogla biti po meri njegove pameti - složio ju je po meri populacije sa odgovarajućim, "od do" IQ-om.

Nema tu mesta ni za kakvo sudaranje, dokazivanje besmislenosti, padanje u vatru - kome je servirano, taj će i da kusa.

Što bi se neko van tog IQ raspona uopšte mešao i kvario zabavu?
Nit je korisno, nit je lepo!
G r o f G r o f 19:48 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Što bi se neko van tog IQ raspona uopšte mešao i kvario zabavu?


Pa ko ovde priča o džakčetu?
Ako birači kazne, lopovluk, korupciju, aljkavost, lenjost, nestručnost, vremenom će političari naučiti da se prilagode tim pravilima.
Otome govrim ali ne vredi.
Vi o džakčetu pa o džakčetu.
Pa ovi ne mogu premjeru da održavaju avion kao valja, a kamo li da besprekorno odrade izbore.
st.jepan st.jepan 20:09 15.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

Pa ko ovde priča o džakčetu?

Mislim da sam sledio gornji polemički niz.

Džakče je tu samo primer za tezu da političari svoju žvaku dizajniraju po meri odabrane ciljne grupe. Svaka ciljna grupa je svet za sebe, a priča unutar grupe je interna priča. Nikakvo mešanje i uveravanje u suprotno, niti je smisleno, niti je pristojno.

Samo nemoj da misliš da podržavam Vlast, itekako mi se gadi, ali ovakva opozicija me čini očajnim. Žudim za novim likovima. Ili će se uskoro pojavit', ili ću ja uskoro partit'.
hajkula1 hajkula1 08:32 17.05.2012

Re: Odakle ti ovo???

G r o f

...a priča sa džakom je samo dokaz da je tužilaštvo uz jednu stranu u sporu.
...pazi pet dana ne znaju odakle je džak nestao, a onda kad im se to kaže u trenu znaju da je ukraden...ne izgubljen, sklonjen, već baš ukraden.
samo budala ne vidi da je to učestvovanje u kampanji.

Ali i da je sve dobro radjeno vlast bi trebalo promeniti jer nove snage uvek donose novu energiju i u početku se trude da se pokažu u najboljem svetlu.
Srbi naravno sve drže dok se ne usmrde pa ih posle sklanjaju vilama.


Ovo savršeno opisuje situaciju.

Imali smo aferu koferče, sada džakče, šta će biti sledeće?

Smenjivost je važna.
U Srbiji se dešava naopako, glasa se za vlast ma koliko lošu.

Sada treba da rade beli listići jer definitivno su ova dvojica, (oni koje predstavljaju ova dvojica) urnisali Srbiju i većinu nas.

Znači, BELI LISTIĆI.

mnenadic mnenadic 23:28 14.05.2012

Šalu na stranu

ali ako onog Tomu N ne budu procesuirali zbog nabijanja ovolikog koca u oči narodu, nek ide sve do vraga.
Uzgred, Obrene, lepo si ovo sve objasnio, pa kome nije jasno ni Bog mu nije u pomoć.
Obren Markov Obren Markov 07:04 15.05.2012

Re: Šalu na stranu

Uzgred, Obrene, lepo si ovo sve objasnio, pa kome nije jasno ni Bog mu nije u pomoć.


Hvala, ove reči ću rado tumačiti tako kao da nisam čitalaštvo udavio pojedinostima
Hansel Hansel 23:36 14.05.2012

Kazne za biračke odbore

Imao sam s Farenhajtom (ovdašnjim) diskusiju (i) o zapisnicima u Zaječaru. Pa mi pade na pamet - a što ne bismo počeli sa kažnjavanjem javašluka i nepismenosti u državnim poslovima - od biračkih odbora: svaki poništeni izbori zbog brljotina konkretnog biračkog odbora povlačilo bi najmanje neuplaćivanje dnevnica, pa neka se zezaju. Plus da polože garancije u vrednosti ostalih troškova sprovođenja izbora na tom mestu. Pa da vidimo da li bi se izbori ponavljali na 10% izbornih mesta u Nišu, na primer.

Obrene, molim za komentar bar jednog zapisnika s biračkog mesta u Zaječaru, snimci kopije tog zapisnika su na 4:05 na ovom klipu, ja ću ovde prepisati ono što se vidi:
1017 primljenih listića
neupotrebljenih 357
glasalo 220 birača
660 upotrebljenih listića
od upotrebljenih, 14 nevažećih i 646 važećih
zbir glasova za izborne liste na opštinskim izborima - 216.
"Komentator" saopštava da je zbir 230, očito je u tih 230 uračunao onih 14 nevažećih listića (216+14), s tim što se tih 14 nevažećih, sa 646 važećih, uklapa u 660 iskorišćenih, ali se taj broj drastično razlikuje od zbira glasova.

Moja rekonstrukcija, najbenignije varijante, je da su oni u prvom delu zapisnika, potpuno bez veze(?), upisali ukupan broj listića, za sve nivoe izbora, koji su došli i koji su iskorišćeni na tom glasačkom mestu (to zaključujem na osnovu broja od 660 iskorišćenih listića, što je 3x220 lica koja su glasala, a bile su tri izborne liste). Šta se radi u ovakvim slučajevima - broji se ponovo ili se izbori poništavaju? I ako je moje tumačenje (krajnje benevolentno i možda krajnje naivno) tačno, opet je više listića došlo nego što je trebalo - šta povodom toga?
Obren Markov Obren Markov 07:02 15.05.2012

Re: Kazne za biračke odbore

1017 primljenih listića
neupotrebljenih 357
glasalo 220 birača
660 upotrebljenih listića
od upotrebljenih, 14 nevažećih i 646 važećih
zbir glasova za izborne liste na opštinskim izborima - 216.
"Komentator" saopštava da je zbir 230, očito je u tih 230 uračunao onih 14 nevažećih listića (216+14), s tim što se tih 14 nevažećih, sa 646 važečh, uklapa u 660 iskorišćenih, ali se taj broj drastično razlikuje od zbira glasova.

Moja rekonstrukcija, najbenignije varijante, je da su oni u prvom delu zapisnika, potpuno bez veze(?), upisali ukupan broj listića, za sve nivoe izbora, koji su došli i koji su iskorišćeni na tom glasačkom mestu (to zakljulujem na osnovu broja od 660 iskoriščenih listića, što je 3x220 lica koja su glasala, a bile su tri izborne liste). Šta se radi u ovakvim slučajevima - broji se ponovo ili se izbori poništavaju? I ako je moje tumačenje (krajnej benevolentno i možda krajnje naivno) tačno, opet je više listića došlo nego što je trebalo - šta povodom toga?


Za neku normalniju procenu, trebalo bi prvo znati koliko je birača tamo upisano na biračkom mestu - oni tamo u Zaječarskom OIK-u to znaju, a nas dvojica ne... jer ako je 1000+ birača, verovatno je zaista izišlo njih 660 a neko "pojeo" ostatak listića (pa sleduje ponavljanje izbora), a ako si Ti u pravu sa tumačenjem (a mislim da jesi), oni su pomešali sve listiće u jednu kutiju a upisanih ih ima oko 340. Nisam siguran da bi trebalo birače kažnjavati ponovnim izlaskom na izbore zbog gluposti ovog biračkog odbora, pa bih stoga prvo pokušao sa novim prebrojavanjem listića uz raspuštanje ovog biračkog odbora pred drugi krug; pa ako se brojke slože, da se računa da je to to. Naravno, ovakav stav ima jednu slabu stranu: ako bi se bilo ko na ovakav postupak žalio Upravnom sudu, Sud bi objektivno morao da poništi glasanje sa ovakvim zapisnicima.

Najiskrenije, nisam čak ni siguran da su za ovo krivi ljudi iz biračkog odbora. Mislim da mnogo krivice pada na one koji su ih na takav posao poslali, očigledno, bez ikakve obuke i iskustva. Bar predsednik BO je morao biti prekaljen na ranijim izborima, i onda se ovako nešto ne bi dogodilo.
Hansel Hansel 09:32 15.05.2012

Re: Kazne za biračke odbore

Hvala! A hvala i za blog, to sam bio propustio da kažem, a mislio sam! Kao što sam propustio i podatak iz zapisnika da je registrovano 330 birača na tom biračkom mestu. Ako računamo sve listiće, trebalo bi da ih bude 990 + 0,5% što je 994,95-->995 listića maksimum...
Obren Markov Obren Markov 15:57 15.05.2012

Re: Kazne za biračke odbore

Hansel
Hvala! A hvala i za blog, to sam bio propustio d akažem, a mislio sam! Kao što sam propustio i podatak iz zapisnika da je registrovano 330 birača na tom biračkom mestu. Ako računamo sve listiće, trebalo bi da ih bude 990 + 0,5% što je 994,95-->995 listića maksimum...


Ma da, onda nema sumnje šta je... Izgleda u Zaječaru ima neki manjak digitrona, šta li
A zaista mi je drago ako vam se blogopisanije ovo dopalo.
Hansel Hansel 21:47 15.05.2012

Re: Kazne za biračke odbore

Naravno da mi se dopalo, ja sam baš na svom blogu "prizivao" nešto tog tipa, rekavši da je tekst/prilog/emisija koji bi se bavio razjašnjenjem elementarnih stvari (ko ono reče "Javni servis"?), neophodan-na... i, onda, Obren Markov napisa blog!
bene_geserit bene_geserit 06:48 15.05.2012

Ako niste slepi pored ociju ...

... Toma samo odradjuje zadatak koji mu je zadat. Niko nije toliko glup da vuce samo poteze koji odgovaraju protivniku, cak ni on. Nisu Dveri Tomin projekat, nego je Toma DSov projekat. Ili preciznije projekat zajednickog finansijera ove dve stranke.
Jedina prava "dreka" koja se cuje u vezi izborne kradje stize od strane Dveri. I prilicno je lepo ragumentovana sa gomilom primera. Oni naravno ne tvrde da je ukradeno 500 hiljada glasova nego koja desetina hiljada sa ciljem da se Dveri i SRS gurnu ispod cenzusa a URS gurne iznad cenzusa.
Naravno posto je otcutao 4 dana, Toma je dobio zadatak da mora da obesmisli protest protiv izborne kradje i krenuo je u akciju. Prvo lupi nesto sto je nemoguce (pola miliona ukradenih glasva), onda krene kao da preti nesto koliko da da Tadicu i ekipi izgovore koji su im potrebni.
Obren Markov Obren Markov 07:12 15.05.2012

Re: Ako niste slepi pored ociju ...

... Toma samo odradjuje zadatak koji mu je zadat. Niko nije toliko glup da vuce samo poteze koji odgovaraju protivniku, cak ni on. Nisu Dveri Tomin projekat, nego je Toma DSov projekat. Ili preciznije projekat zajednickog finansijera ove dve stranke.


A Trilateralna komisija je unapred odredila rezultate izbora. Pa sad zarađuju kladeći se.
hajkula1 hajkula1 10:44 15.05.2012

Re: Ako niste slepi pored ociju ...

bene_geserit
... Toma samo odradjuje zadatak koji mu je zadat.


Samo je pitanje ko mu zadaje zadatke. Mislite o tome.
hajkula1 hajkula1 10:15 15.05.2012

Dveri su DS-ov projekat

Ako se Dveri gledaju kao Tomin, a SRS kao DS-ov projekat, Dveri su verovatno i jedina pobeda koju je Toma u ovoj izbornoj trci ostvarioDveri su DS-ov projekat, finansiraju ih i daju im logistiku. To je javno u debati na TV rečeno u lice, bar u dva navrata, predsedniku i potpredsedniku Dveri, bez demantija. Čak uz napomenu, da ne kažem izazov, da "u ovoj zemlji postoji sudstvo pa ako je laž, tužite me" (Orhan Dragaš) o čemu sam i ja više puta pisala na nekim od tema na blogu B92.

Ko je gledao film "Šišanje", ima jasniju sliku.

DS je osnovao Grupu podrška Tomi Nikoliću - i dosta ljudi se ispalilo, mislili da daju glas SNS-ovom Tomi.

SNS-ovi članovi i simpatizeri su mi se žalili kako su požuteli, da su im se uvukli žuti, da su razočarani i sl. Među njima sigurno ima i onih koji su dali glas Dverima.

Koliko vidim, u osvojenim procentima mala je razlika između Tome i Tadića, Tadić je dobio oko pola procenta više.

O za.ebanciji RIK, GIK, OIK i dr. ne bih (saplitanje i ostlao).
-Da li imamo pravo i na koliko čuvara kutija? -
Dobiti odgovor na ovo pitanje (i sva ostala) bila je nemoguća misija.
Maksimalno odugovlaćenje, poluinformisanje, do pred cajtnot. Glavni razlog što nismo imali dovoljno čuvara kutija (ja lično ne mogu da lažem ljude, kao biće pored kutija pa ne budu; s druge strane, razumljivo, mnogi nisu spremni da se odreknu odlaska na vikend jer će, možda, čuvati kutije; kada dam takvu informaciju, da će možda, ja-mi ispadamo neozbiljni i neodgovorni).

Tamo gde nije bilo čuvara kutija malih stranaka, mogućnost da se zamene listići s glasovima za njih, nekim drugim listićima. (Ajd da podelimo, za svakog po 2 glasa, ostalo neka bude nevažeće. Ili da se svi listići pretvore u nevažeće.)

Ubacivanje praznih i nevažećih listića u kutije a onda na kraju sravnjivanje prilikom brojanja. Nema da se ide kući dok se sve ne složi - ljudi su umorni, kad više ne mogu da izdrže pristaju na sve samo da odu na spavanje. Od prisutnih, svako falsifikuje po nekog od onih birača koji nisu izašli. To je najprihvatljivija opcija, jer bi bilo teže da se dogovore koje listiće da odbace kao višak.

Posle analize, nevitaški naslov teme je - Kako su veliki pokrali male.
samopazar samopazar 12:29 15.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat

Koliko pamtim DVERI su nastale jos 1998. godine
A samo slijepac ne vidi da su izbori pokradeni
Obren Markov Obren Markov 15:53 15.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat


O za.ebanciji RIK, GIK, OIK i dr. ne bih (saplitanje i ostlao).
-Da li imamo pravo i na koliko čuvara kutija? -
Dobiti odgovor na ovo pitanje (i sva ostala) bila je nemoguća misija.


Btw, ko ste to vi ? Ozbiljno pitam, neupućen sam...
hajkula1 hajkula1 08:59 16.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat

Obren Markov

O za.ebanciji RIK, GIK, OIK i dr. ne bih (saplitanje i ostlao).
-Da li imamo pravo i na koliko čuvara kutija? -
Dobiti odgovor na ovo pitanje (i sva ostala) bila je nemoguća misija.


Btw, ko ste to vi ? Ozbiljno pitam, neupućen sam...


PRS Pokret radnika i seljaka

Obren Markov Obren Markov 09:32 16.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat

hajkula1
Obren Markov

O za.ebanciji RIK, GIK, OIK i dr. ne bih (saplitanje i ostlao).
-Da li imamo pravo i na koliko čuvara kutija? -
Dobiti odgovor na ovo pitanje (i sva ostala) bila je nemoguća misija.


Btw, ko ste to vi ? Ozbiljno pitam, neupućen sam...


PRS Pokret radnika i seljaka


Vi ste imali republičku listu, i po tom osnovu svakako imate pravo na čuvare kutije (tj člana proširenog sastava BO i njegovog zamenika) na svakom biračkom mestu, bez obzira kako stojite na lokalu. Ako ne znaju (a ne bi me čudilo da ne znaju), kažete im, i citirate zakon - u pismenom zvaničnom zahtevu. Ako ne odobre, u roku od 24h se obraćate Upravnom sudu. Onda on odobri, jer tamo ipak ne sede praznoglavci amateri.
hajkula1 hajkula1 09:08 17.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat

Obren Markov
hajkula1
Obren Markov

O za.ebanciji RIK, GIK, OIK i dr. ne bih (saplitanje i ostlao).
-Da li imamo pravo i na koliko čuvara kutija? -
Dobiti odgovor na ovo pitanje (i sva ostala) bila je nemoguća misija.


Btw, ko ste to vi ? Ozbiljno pitam, neupućen sam...


PRS Pokret radnika i seljaka


Vi ste imali republičku listu, i po tom osnovu svakako imate pravo na čuvare kutije (tj člana proširenog sastava BO i njegovog zamenika) na svakom biračkom mestu, bez obzira kako stojite na lokalu. Ako ne znaju (a ne bi me čudilo da ne znaju), kažete im, i citirate zakon - u pismenom zvaničnom zahtevu. Ako ne odobre, u roku od 24h se obraćate Upravnom sudu. Onda on odobri, jer tamo ipak ne sede praznoglavci amateri.Bile su to žurke. Republičku su prvo odbili, pa smo dopunili i čekali na odgovor. Vreme prolazi. U međuvremenu smo skupljali potpise za predsedničke.
Ovlašćeni overivač, od 12 do 20, prostor u Mirijevu. Ljudi uglavnom zaposleni, znači na raspolaganju posle 18 do 20 sati. Koliko je moguće prikupiti?

E, da. Važno. Da li znate da, kada odbiju listu, ne daju obrazloženje zašto su odbili, gde je, šta je neispravno.


Moram da kažem. Smeta mi.
Postoji jedna tabu tema, bar ja nisam pročitala na blogu ni reč o tome.
Falsifikovanje potpisa za podršku kandidatima. Ustavni sud je dao saopštenje da su sve liste nelegalne.
Kad se krene od toga, gde se stigne?Obren Markov Obren Markov 21:38 17.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat

Falsifikovanje potpisa za podršku kandidatima. Ustavni sud je dao saopštenje da su sve liste nelegalne.


Iskreno, ne vidim nikakvu potrebu da se radi falsifikovanje. Veće stranke zaista lako skupe 10K potpisa. A ne znam za to saopštenje Ustavnog suda, što su nelegalne i kakve to uopšte veze ima sa Ustavnim sudom ? Ono, kako je to uopšte dospelo da bude predmet rasprave tog suda ?

E, da. Važno. Da li znate da, kada odbiju listu, ne daju obrazloženje zašto su odbili, gde je, šta je neispravno.


Iskreno, ne znam. U NS nije takva praksa. Bio sam jednom u prilici da vrate listu čiji sam ovlašteni potpisnik bio - jedino što nisu bili u pravu oko tog vraćanja, ali razloge jesu saopštili...
farenhajt farenhajt 22:38 17.05.2012

Re: Dveri su DS-ov projekat

"u ovoj zemlji postoji sudstvo pa ako je laž, tužite me" (Orhan Dragaš)


Jel to ovaj švercer oružja Orhan Dragaš ili?[url=http://www.vila-goranka.de/?p=517]
http://www.vila-goranka.de/?p=517[/url]

Ministarstvo inostranih poslova - U.N.: BELGRADE FIRM EXPORTED ARMS TO LIBERIA IN VIOLATION OF U.N. SANCTIONS
http://www.mfa.rs/Policy/Multilaterala/UN/activities_e/070503_e.html

UN travel ban list
http://www.un.org/sc/committees/1521/pdf/1521_travel_ban_list.pdf

Pogledati stranu 19:
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/Panel%20of%20Experts.pdf
anamarkana anamarkana 14:45 15.05.2012

pa . . .

• broj važećih listića mora biti tačno jednak zbiru listića datih za razne listeič ne razbiram od toj

dragoljub92 dragoljub92 15:06 15.05.2012

Re: pa . . .

anamarkana
• broj važećih listića mora biti tačno jednak zbiru listića datih za razne listeič ne razbiram od toj


pa jasnoe da nerazbiruvaš kad nije točno

zbir važećih i nevažećih listića(koji be listići to bre ko sirotinjski čaršafi) mora da bide isti
Obren Markov Obren Markov 15:51 15.05.2012

Re: pa . . .

zbir važećih i nevažećih listića(koji be listići to bre ko sirotinjski čaršafi) mora da bide isti


ili tako, ili nevažećih listića mora da bide isto koliko i stolica u zgradi
Milan Karagaća Milan Karagaća 18:16 15.05.2012

Izgleda osnovni kriterijum

Izgleda da su optužbe za krađu bazirane na tome kako se gde prošlo:
.............. ........ TADIĆ %...... NIKOLIĆ %.... Primedba
Centralna Srbija........ 24,3%....... 26,13%..... Ispravno
AP Vojvodina....... 28,43%..... 22,00%.... Pokradeno
AP KiM ........... 19,66%..... 20,90%..... Ispravno
Dijaspora......... 32,26%..... 15,67%.... Pokradeno
Zavodi za izdrž.ZS..... 9,50%...... 55,32%.... ISPRAVNO

SRBIJA UKUP. .... 25,31% 25,05% pokradeno

Zapravo, pokradeno je samo u Vojvodini i u inostranstvu, u ostalim je Nikolić dobio.
Obren Markov Obren Markov 19:25 15.05.2012

Re: Izgleda osnovni kriterijum

AP prdekana je najbolja, tamo je sve potpuno pošteno
ivana23 ivana23 20:42 15.05.2012

Re: Izgleda osnovni kriterijum

Da ne bi i drugi krug bio pod sumnjom, da podjemo za primerom Italije (EU)...
Nastavak militarizacije Italije - lokalne izbore u Genovi ove nedjelje će osiguravati i vojska - predstavnica sindikata CGIL: "Ovo podsjeća na Olovne Godine"

* "Olovne godine"
Olovne godine (tal. "Anni di piombo" ) u svom najširem smislu označavaju političke trendove 1970-ih i 1980-ih u mnogim zemljama zapadne Europe, Latinske Amerike i drugdje koje je karakterizirala radikalizacija ljevice i desnice, odnosno sve učestalije korištenje nasilja u političke svrhe. Ipak, termin se danas obično koristi za događaje u Italiji.
Milan Karagaća Milan Karagaća 21:58 15.05.2012

Re: Izgleda osnovni kriterijum

Po istom kriterijumu SNS može da tvrdi da su pokradeni svagde gde Toma Nikolić nije dobio više od Borisa Tadića. Pa tako bi ispalo da su pokradeni u sledećim okruzima:
Grаd Beogrаd, gde je Tadić dobio 28,93 %
Severno-bаčki, gde je Tadić dobio,32,33 %
Severno-bаnаtski, gde je Tadić dobio, 31,98 %
Srednje-bаnаtski,gde je Tadić dobio, 26,46 %
Južno-bаnаtski,gde je Tadić dobio,29,12 %
Zаpаdno-bаčki,gde je Tadić dobio, 26,20 %
Sremski ,gde je Tadić dobio,27,14 %
Brаničevski,gde je Tadić dobio, 26,02 %
Pomorаvski,gde je Tadić dobio, 26,43 %
Rаški,gde je Tadić dobio, 21,75 %
Pećki,gde je Tadić dobio, 20,30 %
Prizrenski,gde je Tadić dobio, 34,40 %
Kosovsko-pomorаvski,gde je Tadić dobio 21,14 % glasova.
Pa takvo ponašanje je samo pravdanje pred svojim glasačima i članovima za neuspeh.
Doduše, treba biti korektan pa reći da nisam čuo Vučića da kaže da je izgubio u Beogradu zato što su ga pokrali.
Čemu panika, ide drugi krug, u koji oba kandidata ulaze sa skoro izjednačenim pozicijama iz prvog kruga pa ko pobedi alal mu vera. Nemojte plašiti i zamajavati narod haosom, nemirima, katastrofama ako slučajno izgubi naš kandidat i prihvatite spotrski ishod izbora.
Ružno je mnogo toga obostrano u kampanji od pominjanja da onom drugom ne treba poveriti svoju decu, preko onog kao ja sam domaćin on nije, preko diploma, pominjanja i podmetanja raznih insinuacija.Pa ako taj Nikolić ima toliko neosnovano stečenog bogastva zašto vlast nije ništa preduzela, je li se znalo za biznis tog Stupara pa zašto ga tek sada pominjati i zašto , ako je to što mu se spočitava, dozvoljeno.
Poštovani kandidati i uvaženi budući predsednici mislite o tome da treba mirno živeti posle izbora, uvaženi građani, nemojte se svađatai sa komšijama interpretirajući ono što ste čuli od spin majstora u izbornoj kampanji, biće još izbora i kampanja koje budu pa prođu a vi treba sa sugrađanima, građanima, komšijama da šivite normalno kada one prođu.Zato nemojte dozvoliti da narušite odnose tokom kampanje , a glasajte za koga vam je volja i čak nemojte nikome ni reći za koga ste glasali.
No, bilo kako bilo, koji god bude izabran on će biti predsednik izabran voljom naroda po važećoj proceduri i kao takav predsednik svih građana.
To da li će ili ne biti i predsednik svoje stranke baš me briga jer ako formalno i podnesu ostavke zar će im neko verovati da im nije bliža njihova stranka nego neka druga.
Inače, od predsednika , shodno ustavu, i ne zavisi toliko koliko od vlade i parlamentarne većine.

farenhajt farenhajt 22:59 17.05.2012

Re: Izgleda osnovni kriterijum

po važećoj proceduri

Jel to i po Ustavnoj proceduri - iz čl. 116: Нико не може више од два пута да буде биран за председника Републике.
hajkula1 hajkula1 09:10 17.05.2012

Beli listići


Koliko vidim, ljuti smo baš na ove dve najveće stranke i njihove čelnike, baš ove koji su u drugom krugu.

Akcija belih listića smišljena je da se oni kazne. Znači, logčno,


beli listići.
Hansel Hansel 12:21 17.05.2012

Re: Beli listići

'Aj' to napiši i na nekom forumu gde je dominantna podrška SNS-u i Nikoliću, javi se u program Radio Fokusa...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana