Društvo| Mediji| Moj grad| Politika| Životni stil

Tako to radi Đilas: Do BusPlusa kroz rupe u sistemu

Nune Popović RSS / 17.07.2012. u 15:34

Napomena: Uz dozvolu autorke Jelene Vasić, prenosim integralni tekst koji je objavio CINS (Centar za istraživačko novinarstvo Nezavisnog udruženja novinara Srbije).

Veoma unosan posao vođenja BusPlus sistema Grad Beograd dodelio je kompaniji koja je, nakon polu-javnog konkursa čiji su uslovi iz takmičenja izbacili sve ostale firme, bila jedini mogući izbor

Piše: Jelena Vasić

Konkurs za veoma unosan, i istovremeno skup, posao naplate karata u javnom gradskom prevozu, Grad Beograd održao je po pravilima koje je sam doneo, ne poštujući Zakon o javnim nabavkama.

Pravila grada su, prema rečima stručnjaka, ozbiljno ograničila konkurenciju i rezultirale tim da za posao vredan milione evra stigne samo jedna ispravna ponuda - ponuda konzorcijuma koji je predvodila firma "Apex Solution Technology".

Iz konkursne dokumentacije se ne vidi koliko je konzorcijum planirao da uloži u uspostavljanje celog sistema, ali se u ovoj dokumenatciji navodi da su troškovi samo za opremu nešto viši od 12 miliona evra bez PDV-a.

Iako sve troškove uvođenja sistema snosi konzorcijum, za uzvrat je, pored prava da od Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) preuzme posao naplate karata, dobilo i 8,53 odsto ukupnih prihoda od ovog posla.

Naplata karata trenutno donosi otprilike 4,6 miliona evra mesečno, što znači da od prodaje karata konzorcijum mesečno zaradi nešto manje od 400.000 evra.

Ako se uzme u obzir koliko je posao naplate karata profitabilan, ne iznenađuje ćinjenica da su mnoge domaće i strane kompanije pokušale da za njega konkurišu.

Procedura raspisivanja konkursa i propisana pravila, međutim, skoro sve njih izbacile su iz igre. Mada je konkurs nazvan „međunarodnim" od strane gradske Direkcije za javni prevoz, zadužene za njegovo sprovođenje, stotine stranica formulara i obrazaca koje je trebalo da popune učesnici konkursa, bile su isključivo na srpskom jeziku i to na ćirilici.

Dokumentacija pokazuje da je najmanje pet inostranih kompanija tražilo produženje roka, kako bi imale vremena da dokumentaciju prevedu sa srpskog, naprave ponudu, zatim je ponovo prevedu na srpski, napišu na ćirilici i dostave Beogradu. Direkcija za javni prevoz je, međutim, odlučila da insistira na roku od 60 dana i sve zahteve odbila.

Predstavnici zainteresovanih kompanija takođe su morali lično da se pojave u Direkciji za javni prevoz u Beogradu kako bi preuzeli konkursnu dokumentaciju, s obzirom na to da ona nije bila dostupna u elektronskoj formi.

Iako se konkursi ovakvog obima uglavnom objavljuju i u domaćim i u svetskim medijima, kako bi se privukli najbolji mogući kandidati, konkurs za posao naplate karata u javnom prevozu Beograda objavljen je u samo nekoliko domaćih medija, Službenom glasniku i na veb sajtu Gradske uprave.

Ovo je konkurs učinilo praktično nevidljivim za inostrane kompanije, a one koje su za njega saznale - uglavnom su saznale prekasno da ispoštuju propisane rokove.

Konačno, od 51 kompanije koje su otkupile konkursnu dokumentaciju, samo tri su poslale ponudu. Od tri koverte koje su stigle na konkurs, samo jedna je sadržala svu neophodnu dokumentaciju.

U pitanju je bila ponuda konzorcijuma tri firme - "Kentkart" grupe sa sedištem u Istambulu, "Lanus" iz Beograda i "Apex Solution Technology" takođe iz Beograda.

"Apex solution technology" koji je na konkursu bio predstavnik konzorcijuma u većinskom je vlasništvu"Lanusa", koji poseduje 90 odsto kompanije. Ostatak "Apex solution technology-a" nalazi se u vlasništvu jedne od firmi iz "Kentkart" grupe.

U trenutku kada je Grad Beograd potpisao ugovor sa konzorcijumom, u septembru 2010. godine, firma "Apex solution technology" imala je samo jednog zaposlenog i osnovni kapital od 500 evra.

Prema ugovoru, posao je zaključen na period od deset godina nakon čega sistem BusPlus postaje vlasništvo Grada Beograda.

Nakon četiri godine, Grad dobija pravo da otkupi sistem po ceni od 5,6 miliona evra.

U međuvremenu, konzorcijum je u posao uključio i firmu koja mu je na konkrusu bila konkurent. Firma"Novatronic" iz Novog Sada, koja je na konkurs umesto ponude poslala propagandni materijal firme, naknadno je angažovana od strane "Apex solution technology-a" kao dobavljač.

Ne baš regularan konkurs

Direkcija za javni prevoz odlučila je 2007. godine da bi Beograd trebalo da uvede novi sistem naplate karata, s obzirom na to da je mreža javnog prevoza već duže vreme predstavlja finansijski teret za gradski budžet. Prema rečima gradonačelnika Dragana Đilasa, subvencije za gradski prevoz iznosile su 100 miliona evra.

Direkcija je počela da sastavlja dokumentaciju i tri godine kasnije, 4. juna 2010, dobila je zeleno svetlo iz kancelarije gradonačelnika da raspiše konkurs za "Sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu putnika".

Javno-privatno partnerstvo, koje podrazumeva da Grad neće snositi troškove ulaganja u sistem, izabrano je kao najbolje rešenje koje će uvećati prihode. Međutim, u trenutku raspisivanja konkursa, Srbija nije imala Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama. Ovaj zakon usvojen je u novembru 2011, godinu dana nakon što je Grad Beograd potpisao ugovor sa konzorcijumom koji predstavlja „Apex solution technology".

Iako je u tom trenutku Grad mogao da se odluči da konkurs sprovede u skladu sa odbredbama Zakona o javnim nabavkama, koji je bio najbliže zakonsko rešenje, odlučeno je da se postupak sprovede na osnovu "Odluke o javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda" koju je 2009. godine usvojio sam Grad.

Direkcija je kasnije navela da je odluka o konkursu imala osnov u više zakona kao što su Zakon o komunalnim delatnostima i Zakon o drumskom saobraćaju i Statut grada Beograda. Međutim, Rade Đurić iz nevladine organizacije "Transparentnost Srbija" smatra da konkurs nije bio u potpunosti regularan.

"Problem je što Odluci o javnom linijskom prevozu nedostaju elementi neophodni za sprovođenje ovog složenog postupka, ona ne sadrži uslove uređenja konkursa," kaže Đurić dodajući da ni zakoni na koje se Direkcija poziva ne preciziraju način sprovođenja konkursa.

Iako Direkcija za javni prevoz nije imala zakonsku obavezu da organizuje nadmetanje prema Zakonu o javnim nabavkama, Đurić smatra da je trebalo da gradske vlasti ili primene jedini pravni akt koji sadrži takva pravila, odnosno Zakon o javnim nabavkama ili sačekaju da skupština usvoji Zakon o javno privatnom-partnerstvu. On objašnjava da su za pribavljanje usluge kakva je uvođenje sistema BusPlus, zakonska pravila morala biti precizno definisana, posebno ona koja se odnose na način raspisivanja poziva za posao, rokove za sprovođenje, kriterijume i učesnike.

"Ta pravila su u Zakonu o javnim nabavkama. U ovom slučaju je umesto tog Zakona korišćena Odluka koja je neodgovarajući, nedovoljan akt niže pravne snage od Zakona. Tako je cela konkursna dokumentacija sačinjena bez pravnog temelja, pa je bilo mogućnosti za improvizaciju pravila," objašnjava Đurić. On je dodao da je i sistem kontrole mnogo bolji kada se proces sprovodi u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

"Kada se sprovodi javna nabavka postoji Komisija za zaštitu prava ponuđača, koja vodi računa o regularnosti postupka i može da poništi nabavku. Ovde neispravnosti nisu ni bile podložne kritikama, jer nemaš kome da se obratiš. Mala gradska komisija, koju je gradonačelnik odredio, nije imala ovlašćenja za poništavanje postupka," kaže Đurić.

Na pitanje zašto je konkurs sproveden na ovaj način, Direkcija je odgovorila da "ne postoji sistemski zakon koji bi regulisao proceduru javnog konkursa radi poveravanja poslova koje podrazumeva ovaj projekat". Uprava za javne nabavke odbila je da komentariše ovaj slučaj, objašnjavajući da nije nadležna jer je konkurs bio zasnovan na Odluci Grada a ne na Zakonu o javnim nabavkama.

Đurić smatra da je grad Beograd mogao da dobije mnogo bolje ponude da je umesto odluke, poštovan zakon. "Jasno utemeljena pravila dovode ponuđače i utiču na ponuđene cene, što bi možda rezultiralo boljom zaradom Grada," kaže on.

Nauči ćirilicu, pa radi u Srbiji

Zakon o javnim nabavkama nalaže da se za poslove čija je vrednost veća od 150 miliona dinara (oko 1,3 miliona evra), kao što je sistem BusPlus, konkursna dokumentacija mora prevesti na jezik koji se koristi u međunarodnoj trgovini.

Međutim, iako je u slučaju BusPlus-a tekst javnog poziva bio objavljen na srpskom i na engleskom jeziku, sva ostala dokumentacija i uslovi konkursa bili su isključivo na srpskom, napisani ćiriličnim pismom. Ponuđači koji su želeli da njihova prijava bude uzeta u razmatranje, svoje ponude morali su takođe da podnesu na srpskom i napisane ćirilicom.

Konkursna dokumentacija nije postojala ni na latinici, ni u elektronskoj formi, a ponuđač je morao fizički da se pojavi u Direkciji i preuzme dokumentaciju na papiru.

Za neke inostrane kompanije zainteresovane za posao je, pored toga što je dokumentacija bila na srpskom, dodatni problem predstavljao i rok od 60 dana. One su izjavile da je dva meseca za njih suviše kratak period da prevedu uslove konkursa na engleski, kako bi ih razumele, da zatim formiraju svoje ponude i da ih onda i prevedu na srpski.

U toku prijavljivanja deset kompanija, kako iz Srbije tako i iz inostranstva, obratilo se Direkciji sa molbom za pojašnjenje dokumentacije i produženje roka za prijavu. Objašnjavajući da poseduju veliko iskustvo u oblasti javnog prevoza i da će njihove ponude doprineti konkurentnosti i kvalitetu sveukupnog procesa izbora, firme su tražile da se rok produži za još 60 dana.

Među njima su bile i kompanije „Siemens", „Asecco SEE", „IXXI", „Pay Up", „ACS Solutions", „Telefonija" i „MapSoft". U pismima koje su ove firme poslale Direkciji za javni prevoz, stoji da Beograd ne bi trpeo zbog odlaganja, jer su firme bile spremne da izgubljeno vreme nadoknade u fazi izvođenja projekta.

Gradska komisija zadužena za konkurs svima je dala isti, kratak odgovor: "Predlog za produženje roka nije prihvaćen."
"Procena konkursne komisije je bila da je rok od 60 dana dovoljan za podnošenje prijave."
"U skladu sa odredbama Ustava Republike Srbije u službenoj upotrebi je srpski jezik i ćirilično pismo, pa je konkursna dokumentacija vođena na ćiriličnom pismu," objasnila je komisija na pitanje zašto je insistirala na tim uslovima.

Zainteresovane firme takođe su pitale Direkciju zašto je konkurs sproveden u vreme internacionalnih godišnjih odmora, kao i zašto ga nije bilo u visokotiražnim svetskim novinama, kao što su Herald Tribune i Financial Times, jer je to uobičajen postupak.

Bez obzira na to, Direkcija tvrdi da je posao namenila međunarodnom tržištu. "Samo objavljivanje u republičkom Službenom glasniku i na internetu, koji podrazumeva protok informacija na međunarodnom nivou, podrazumeva da je informacija svima dostupna," izjavila je Direkcija.

Želeći da ostane anoniman, predstavnik jedne od evropskih kompanija koje su se žalile na kratak rok rekao je istraživačkom timu da je za konkurs saznao skoro slučajno. Njegova firma je pripremala ponudu, ali je odustala od podnošenja nakon "nejasnog odgovora" iz Beograda na pitanja o proceduri prijavljivanja. Ova kompanija je Direkciji uputila i molbu za produženje roka koja je, kao i sve ostale, odbijena. Isti izvor veruje da je Grad Beograd izgubio važnu priliku da privuče više ponuda što bi konkurs učinilo konkurentnijim.

Samo jedna ispravna ponuda

Iako je 51 kompanija otkupila konkursnu dokumentaciju i pokazala ozbiljno interesovanje za posao, komisija je na dan otvaranja mogla da konstatuje da su na konkurs stigle ponude samo tri firme. To su bile "Dialog" d.o.o. iz Beograda, "Novatronic" d.o.o. iz Novog Sada i firma "Apex Solution Technology" iz Beograda kao predstavnik konzorcijuma srpskih i turskih firmi.

Dve od tri ponude koje su se našle pred komisijom bile su potpuno neispravne.

Firma "Dialog", koja je takođe tražila produženje konkursnog roka, nije dostavila ni jedan obrazac već samo nekoliko osnovnih dokumenata o preduzeću. Direktor i vlasnik "Dialoga", Milan Crvenkov, je izjavio u telefonskom razgovoru da se ne seća detalja učešća na ovom konkursu jer je za njega bio zadužen njegov tadašnji radnik Milan Bjelanović, koji sada živi u Kanadi i nije dostupan.

"Novatronic" je podneo otvorenu kovertu u kojoj je bio samo propagandni materijal firme.

U zapisniku o radu konkursne komisije se navodi da je Novak Krstić, većinski vlasnik i direktor "Novatronica", izjavio da je došlo do "omaške u ekspediciji", pa je prava prijava na konkurs završila na "drugoj adresi". On kaže da je njegova firma odustala od posla i pre konkursa, ali da je ipak ponudu poslao. "Kada smo videli koliki je to obim posla i koji je to obim dokumentacije, pre samog davanja ponude mi smo odustali. Ali ako otkupite dokumentaciju, onda je red da ponudite ono što možete," rekao je Krstić.

Iako je gradonačelnik Dragan Đilas, gostujući u emisiji "Utisak nedelje" 5. februara ove godine, rekao da je grad izabrao najnižu ponudu na konkursu za BusPlus - sa samo jednom ispravnom ponudom, komisija nije mogla ni da bira, već je prihvatila jedinu ponudu koja je stigla bez očiglednih grešaka i propusta.

Bivši rivali uspostavili saradnju

Otprilike 18 meseci nakon što je konzorcijum okupljen oko „Apex solution technology-a" potpisao ugovor sa Gradom, dva bivša takmaca na konkursu, konzorcijum i "Novatronic", postali su poslovni partneri.
Iako je prethodno planirano da displeje za autobuska stajališta obezbedi „Kentkart", konzorcijum je odlučio da displeje ipak kupi od kompanije "Novatronic".

Dogovaranje ovog posla otvorilo je pitanje da li su neki ponuđači možda sarađivali i pre konkursa za BusPlus.

Upitan da li je slučajno podneo samo propagandni materijal firme umesto prave ponude, Novak Krstić iz "Novatronica" negirao je bilo kakav prethodni dogovor sa "Apex solution technology-em".
"Ako sugerišete da smo pružili neki oblik podrške "Lanusu" ili "Apex solution technology-u", mi nismo ni čuli za bilo koga od njih." on je rekao. "Ja sam samo znao za postojanje "Kentkarta", turskog proizvođača".

Od firme "Apex Solution Technology", koju smo kontaktirali više puta u prethodnih nekoliko meseci u pokušaju da dobijemo intervju sa direktorom Veljkom Vlahovićem, nismo dobili nikakav odgovor.

U zajedničkom sedištu „Lanus-a" i „Apex solution technology -a", rečeno nam je da je za predstavljanje BusPlus sistema u medijima zadužena agencija „New media team". Iz agencije je odgovoreno da privatna preduzeća nemaju obavezu da odgovaraju na zahteve za intervjue i da oni ne žele da daju bilo kakve komentare.

**************
Preduzeće „Lanus" je osnovalo firmu „Apex solution technology" u martu 2009. godine, tada pod nazivom „Apex Marketing".
U trenutku preuzimanja projekta BusPlus, firma „Apex solution technology" je imala jednog zaposlenog i osnovni kapital od 500 evra.
Četiri dana pre potpisivanja ugovora sa Direkcijom za javni prevoz turska kompanija „Kentkart" je otkupila od „Lanus-a" deset odsto vlasničkog udela u „Apex solution technology-u".
U ugovoru se ne navodi cena udela.
U trenutku potpisivanja ugovora sa gradom „Apex solution technology" je bio registrovan kao konsultantska kompanija. Tek u avgustu 2011, skoro godinu dana nakon što je od grada dobila posao naplate karata u javnog prevoza, firma je delatnost promenila u „uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju".
Kompanije „Apex solution technology" i „Lanus" nalaze se na istoj adresi u Beogradu, Knjeginje Zorke 2.
„Lanus" je 2007. godine osnovala kompanija „Roaming Electronics". Podaci Agencije za privredne registre pokazuju da je „Lanus" sada većinski vlasnik samog sebe, dok ostatak vlasničkog udela poseduje firma „WP TIM Sistem", čiji je vlasnik kompanija „Procescom".
"Procescom" je vlasništvo Vojislava Krstića, Miroslava Petrovića i Aleksandra Đorđevića. Glavna delatnost „Lanusa" je naplata dopuna za mobilnu telefoniju.

**************
Tekst je nastao u saradnji CINS-a i BIRN-a. U istraživanju i izradi teksta učestvovali su i novinari Vladimir Kostić i Slobodan Georgijev.
Tekst je nastao u okviru CINS-ovog programa „Škola istraživačkog novinarstva 2011/2012", uz podršku „National Endowment for Democracy" (NED)

Izvor: http://www.cins.org.rs/?p=10627Komentari (147)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

benevolent benevolent 17:34 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

МИ Београђани и наши гости плаћамо и ове профашистичке памфлете, Александри Радујко, из New Media Team-а агенције која је од задужена за промоцију Бус+, као и за ову накарадну кампању око неразумног и неоправданог укидања појединих линија јавног (курвинског) превоза жедних преко воде.
bolid1 bolid1 17:34 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

angie01
bolid1

angie01molim odgovorne da daju pod hitno opciju pisanja autoru ovog teksta!Peri Lukovicu, na B92...I don't think so...


da se ne nerviraju lokalni stalkeri?!


Otkud znam, verovatno, a mozda i jer zna da osisa domacine poprilicno.
bolid1 bolid1 17:38 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

benevolent
Александри Радујко, из New Media Team-а


Radujko, kazes? Nije valjda iz ove kuce:

benevolent benevolent 17:47 17.07.2012

Суперболид!

Ха, ха, ха... Генијално за једног болида! Ма, курац си ти болид, јеби их у мозак! Не обазири се на аватар Маргос.
angie01 angie01 17:50 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

bolid1

benevolentАлександри Радујко, из New Media Team-аRadujko, kazes? Nije valjda iz ove kuce:Kad god sam u Beogradu, vozim se gspom, Novak Djokovic!

bolid1 bolid1 18:00 17.07.2012

Re: Суперболид!

benevolent
Ха, ха, ха... Генијално за једног болида! Ма, курац си ти болид, јеби их у мозак! Не обазири се на аватар Маргос.


Ko, jel' ja?
bolid1 bolid1 18:01 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

angie01
bolid1

benevolentАлександри Радујко, из New Media Team-аRadujko, kazes? Nije valjda iz ove kuce:Kad god sam u Beogradu, vozim se gspom, Novak Djokovic!Ma, ja sam bacio oko na onu rashodovanu 65...bas bi mi dobro dosla jedna.
Nune Popović Nune Popović 19:02 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

bolid1 bolid1 19:19 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Huligani, zlo&naopako, okrenuo se svet nagalvacke...jos kao udje na srednja...

EDIT: Evo i kontrole:

Nune Popović Nune Popović 19:42 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

mlekac mlekac 20:29 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Nune Popović


http://www.facebook.com/BusPlusZivotMinus


Mozda se ponavljam, ali moram da primetim da su cike u crnim uniformama koje traze ispravan Ausvajs poslednji put kontrolisale prelazak sa zemunske na beogradasku stranu Save u periodu '41.-'45.

Dodajmo tome i da je stanica "Dejton" u neposrednoj blizini Starog sajmista i slika postaje potpuna...
Nune Popović Nune Popović 20:32 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Mnogo ružnih analogija koje podsećaju na nacističke metode.
Nune Popović Nune Popović 20:39 17.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

UPUTSTVO ZA ONE KOJI BOJKOTUJU BUS PLUS - UPUTSTVO O VAŠIM PRAVIMA, PRAVIMA KONTROLORA I KOMUNALNE INSPEKCIJE!

by Kampanja: Besplatan Javni Prevoz - Stop Bus Plus - 99% Srbije on Sunday, 4 March 2012 at 21:21 ·

Ovo je kratko uputstvo o pravima kontrolora i komunalne inspekcije u slučaju da se vozite bez karte zato što nemate novca ili u slučaju da bojkotujete plaćanje harača privatnom konzorcijumu Bus Plus za korišćenje našeg javnog prevoza!

Kontrolor nema pravo:

da legitimiše putnike, to pravo prema zakonu ima isključivo policija i komunalna policija
da bude grub ili bezobrazan
da pretresa putnika
da maloletnicima insistira da mu pokažu dokumenta
da prisili putnike da plate kaznu bilo kakvim verbalnim ili fizičkim napadom
da naredi vozaču da zatvori vrata da putnik ne bi mogao da izađe napolje
da upotrebi bilo kakvu silu da bi sprečio putnika da napusti vozilo do dolaska komunalne policije
da na bilo koji način dođe u fizički kontakt sa putnikom, svaki takav čin se tretira kao pokušaj protivpravnog narušavanja slobode kretanja ljudi na javnom mestu

Kontrolor ima pravo:

da ponudi putniku koji je bez karte da plati kaznu, što putnik moze da odbije jer niko osim sudije za prekršaje nema zakonsko pravo da kaznjava građane za bilo kakve postupke
da pozove komunalnu policiju, što je trenutno malo verovatno usled ograničenosti kapaciteta tog represivnog aparata

Ukoliko ipak dođe do situacije da je komunalna policija u pratnji kontrolora, ili da putnik nije imao vremena da napusti vozilo pre nego što se komunalna policija pojavila

Komunalna policija nema pravo:

da podatke iz ličnih dokumenata putnika da na uvid kontroloru
da privodi u stanicu bilo kojeg putnika kome je moguće ustanoviti identitet

Komunalna policija ima pravo prema zakonu:

da izvrši proveru identiteta putnika a na dva načina: uvidom u ličnu ispravu ili na osnovu izjave lica čiji se identitet proverava
da na osnovu podataka o identitetu putnika, koji je dobila od putnika, podnese prijavu sudiji za prekršaje
da pretrese građanina ukoliko postoji “opravdan” povod, pretres mora vršiti lice istog pola
da pozove “pravu” policiju, da im pomogne ukoliko to nađu za shodnoVise informacija možete naći na ovo linku:
Zaključak: Niste ni u kakvoj obavezi da (ukoliko nemate kartu) kontrolorima date dokumente niti da eventualno pokažete svoju kartu. Kontrolori su ovlašćea lica BUS PLUSa i nemaju pravo da legitimišu putnike. Ne dozvolite kontroloru da vam uzme dokumente jer za to nema prava. To je krivično delo za koje može biti tužen. Kontrolor vas ne sme zadržavati niti izbaciti iz vozila. Jedino što mogu je da pozovu komunalnu inspekciju (ali nemaju službeni telefon), a njima ste obavezni da date identifikaciju. Komunalni inspektor NE SME vaše podatke da prenese kontroloru, može samo da vam napiše mandatnu kaznu.

Kontrolori se ne smeju ponašati nasilno, niti vam smeju pretiti. Ak slučajno počne da se ponaša neprimereno, snimite ga svojim telefonom ili zamolite da to uradi neko od putnika. To je dovoljan dokaz za krivični postupak:)BOJKTOT BUS PLUSa! JA NEPLAĆAM OVU PREVARU, NEMOJ NI TI!

Zakoni koje možete dodatno pročitati:

ZAKON O LIČNOJ KARTI:

http://www.mup.rs/cms/resursi.nsf/Zakon%20o%20licnoj%20karti-1.pdf

ZAKON O KOMUNALNOJ POLICIJI (obratite pažnju na članove 16 i 19 i 21.)

http://www.mojepravo.net/propisi/srbija/zakon_o_komunalnoj_policiji.html

ZAKON O POLICIJI:

http://www.ccmr-bg.org/upload/document/zakon_o_policiji_republike_srb.pdf

ZAKON O PREKRŠAJIMA (ova verzija ne sadrži izmene objavljene u Sl glasnik 11/2009. Tu verziju zakona nismo uspeli da nađemo):

http://www.pravni-fakultet.info/assets/zakoni/zop.pdf

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU (najnovija verzija)

http://paragraf.rs/propisi/zakonik_o_krivicnom_postupku.html

Ko sme da nas legitimiše (ceo tekst): https://www.facebook.com/note.php?note_id=222715364493982
hajkula1 hajkula1 11:45 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Nune Popović
Ideja o ukidanju saobraćajanih linija po tvom gradu, Dragane, tek je začetak nove implozije društvene DS svesti; ako na Zvezdari građani, recimo, ne plaćaju struju jer se to nije očitalo – ukidaj, odmah! Voda, recimo: navodno bitna, ova bezlična tekućina je način da uvedete nove disciplinske mere prema neposlušnom stanovništvu; niste platili kartu u trolejbusu – isključuj vodu! Ako niste platili vodu – isključuj struju! Ako niste platili ni vodu, ni struju – ukinite autobusku liniju!


Sada namerno ne cekiram, neka ukinu linije. (Imam mesecne pretplate, uglavnom.)

Svaka tiranija pred propast ...
hajkula1 hajkula1 13:36 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

*Grejanje uračunato u cenu.


PS
Naročito leti.


KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:16 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Ne mislim ništa dobro o autorima i realizatorima BUS PLUS sistema

ALI

smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije

NEPRIMERENE

i trebalo bi ih ukloniti.

Zbog toga sam na nekoliko mesta kliknuo na Obaveti moderatora.
Nune Popović Nune Popović 14:27 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije
NEPRIMERENE
i trebalo bi ih ukloniti


Dok ne dođu i po tebe, da te uklone kao Rome ispod Gazele i sirotinju koja nema za bus kartu - a tad će biti kasno.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 14:32 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Nune Popović
smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije
NEPRIMERENE
i trebalo bi ih ukloniti


Dok ne dođu i po tebe, da te uklone kao Rome ispod Gazele i sirotinju koja nema za bus kartu - a tad će biti kasno.

Ne razumem odgovor. Opet neka nategnuta analogija ili silovanje?
Nune Popović Nune Popović 14:43 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

Jasno je da ne razumeš, ali ako malo "obiđeš" javnost, koja postoji i izvan kontrolisanih medija, lako ćeš primetiti da mnogo različitih ljudi vidi analogiju koju ti ne vidiš.
mlekac mlekac 17:27 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

KRALJMAJMUNA
Ne mislim ništa dobro o autorima i realizatorima BUS PLUS sistema

ALI

smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije

NEPRIMERENE

i trebalo bi ih ukloniti.

Zbog toga sam na nekoliko mesta kliknuo na Obaveti moderatora.


Vase velicanstvo, kad Vam zaustave autobus blizu Starog sajmista i utrce cike u crnim uniformama da provere papire - analogija se namece sama. Nazalost.
bolid1 bolid1 17:40 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

mlekac
KRALJMAJMUNA
Ne mislim ništa dobro o autorima i realizatorima BUS PLUS sistema

ALI

smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije

NEPRIMERENE

i trebalo bi ih ukloniti.

Zbog toga sam na nekoliko mesta kliknuo na Obaveti moderatora.


Vase velicanstvo, kad Vam zaustave autobus blizu Starog sajmista i utrce cike u crnim uniformama da provere papire - analogija se namece sama. Nazalost.


OK, zaista me mrzi da prekucavam ceo dijalog, ali zamislite scenu kao ispitivanje coveka koji je uso na pogresna vrata...
Sef Komunalne: sami kazete da niste svercer?
Posten covek: Bus+ ne mrze samo sverceri, nego i svi posteni ljudi!Ostatak, prilagodjavajte po zelji
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 17:51 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

mlekac
KRALJMAJMUNA
Ne mislim ništa dobro o autorima i realizatorima BUS PLUS sistema

ALI

smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije

NEPRIMERENE

i trebalo bi ih ukloniti.

Zbog toga sam na nekoliko mesta kliknuo na Obaveti moderatora.


Vase velicanstvo, kad Vam zaustave autobus blizu Starog sajmista i utrce cike u crnim uniformama da provere papire - analogija se namece sama. Nazalost.

Šokiran sam.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 18:00 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

bolid1
mlekac
KRALJMAJMUNA
Ne mislim ništa dobro o autorima i realizatorima BUS PLUS sistema

ALI

smatram da su ilustracije i grube analogije sa strašnim događajima iz doba Trećeg Rajha i vremena fašističke okupacije Jugoslavije

NEPRIMERENE

i trebalo bi ih ukloniti.

Zbog toga sam na nekoliko mesta kliknuo na Obaveti moderatora.

Vase velicanstvo, kad Vam zaustave autobus blizu Starog sajmista i utrce cike u crnim uniformama da provere papire - analogija se namece sama. Nazalost.


OK, zaista me mrzi da prekucavam ceo dijalog, ali zamislite scenu kao ispitivanje coveka koji je uso na pogresna vrata...
Sef Komunalne: sami kazete da niste svercer?
Posten covek: Bus+ ne mrze samo sverceri, nego i svi posteni ljudi!

Ostatak, prilagodjavajte po zelji


Šokiran sam da se ovakve neprimerene analogije i "umetničke intervencije" na holokaustu i sličnim bezazlenim stvarima postavljaju i podržavaju.
Baš kao što su ovde postavljane budalaštine naših političara u vezi sa overom zdravstvenih knjižica i onda nazivane fašizmom.

Ne treba nama niko spolja. Treba samo citirati naše intelektualce, političare i umetnike, blogere - sledeći korak može da bude bilo šta.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 18:04 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

mlekac
Nune Popović


http://www.facebook.com/BusPlusZivotMinus


Mozda se ponavljam, ali moram da primetim da su cike u crnim uniformama koje traze ispravan Ausvajs poslednji put kontrolisale prelazak sa zemunske na beogradasku stranu Save u periodu '41.-'45.

Dodajmo tome i da je stanica "Dejton" u neposrednoj blizini Starog sajmista i slika postaje potpuna...


Otvoreno rečeno ovo se naziva potpuna ludost.
Užasna analogija sa logorom na Starom sajmištu!?
Zar je moguće tako nešto ovako lako napisati?!?!
bolid1 bolid1 18:22 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

KRALJMAJMUNA

Šokiran sam da se ovakve neprimerene analogije i "umetničke intervencije" na holokaustu i sličnim bezazlenim stvarima postavljaju i podržavaju.


Ne secam se da je iko napisao da je holokaust bezazlen, ajde, cak, ovde se i ne pise o holokaustu koliko se pise o potpuno kretenskom sistemu zaustavljanja i proveravanja javnog prevoza.

Don't mix grandmas&frogs, holokaust nije tema...koncert NOFX od prosle godine iz DE, emitovan na WDRu, prema onome sto su oni pricali, ovo nase je zajebancija...tako da, ajd da ne budemo veci katolici od pape.

Da, lepo rece Mlekac, zadnji put su MIB proveravali prelazak preko te reke u prvoj polovini 40tih, so what, jeste tako.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 20:54 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

bolid1
KRALJMAJMUNA

Šokiran sam da se ovakve neprimerene analogije i "umetničke intervencije" na holokaustu i sličnim bezazlenim stvarima postavljaju i podržavaju.


Ne secam se da je iko napisao da je holokaust bezazlen, ajde, cak, ovde se i ne pise o holokaustu koliko se pise o potpuno kretenskom sistemu zaustavljanja i proveravanja javnog prevoza.

Don't mix grandmas&frogs, holokaust nije tema...koncert NOFX od prosle godine iz DE, emitovan na WDRu, prema onome sto su oni pricali, ovo nase je zajebancija...tako da, ajd da ne budemo veci katolici od pape.

Da, lepo rece Mlekac, zadnji put su MIB proveravali prelazak preko te reke u prvoj polovini 40tih, so what, jeste tako.

Majko mila! Ne verujem svojim očima šta se piše.
mlekac mlekac 22:29 18.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

KRALJMAJMUNA
bolid1
KRALJMAJMUNA

Šokiran sam da se ovakve neprimerene analogije i "umetničke intervencije" na holokaustu i sličnim bezazlenim stvarima postavljaju i podržavaju.


Ne secam se da je iko napisao da je holokaust bezazlen, ajde, cak, ovde se i ne pise o holokaustu koliko se pise o potpuno kretenskom sistemu zaustavljanja i proveravanja javnog prevoza.

Don't mix grandmas&frogs, holokaust nije tema...koncert NOFX od prosle godine iz DE, emitovan na WDRu, prema onome sto su oni pricali, ovo nase je zajebancija...tako da, ajd da ne budemo veci katolici od pape.

Da, lepo rece Mlekac, zadnji put su MIB proveravali prelazak preko te reke u prvoj polovini 40tih, so what, jeste tako.

Majko mila! Ne verujem svojim očima šta se piše.


Uz svo postovanje - mislim da je moj stav o Starom sajmistu dovoljno poznat - najveca sramota ovog grada je to sto neko, vrlo namerno, godinama dopusta da se to mesto pretvara u djubriste. Kao da zele da izbrisu istoriju.

A sto se asocijacija i analogije tice - izvinjavam se, ali dobro pamtim pricu sopstvene majke kad je '41. prelazila iz Zemuna za Beograd i kako se osecala zbog cika u crnom.

Nazalost, tako sam se i ja osetila kad sam videla komunalce u onim crnim uniformama kako zaustavljaju autobuse pre prelaska reke.

Jeste, ruzno je - ali o tome je trebalo da razmisli "genija" koji je na tu ideju dosao.

Ako im ocutimo sada - sta mislis da ce sledeci put da izvedu?

Bolje spreciti nego leciti, ako je ikako moguce.
bolid1 bolid1 08:34 19.07.2012

Re: Ein Volk, ein Reich, ein BusPlus, ein Führ

KRALJMAJMUNA
bolid1
KRALJMAJMUNA

Šokiran sam da se ovakve neprimerene analogije i "umetničke intervencije" na holokaustu i sličnim bezazlenim stvarima postavljaju i podržavaju.


Ne secam se da je iko napisao da je holokaust bezazlen, ajde, cak, ovde se i ne pise o holokaustu koliko se pise o potpuno kretenskom sistemu zaustavljanja i proveravanja javnog prevoza.

Don't mix grandmas&frogs, holokaust nije tema...koncert NOFX od prosle godine iz DE, emitovan na WDRu, prema onome sto su oni pricali, ovo nase je zajebancija...tako da, ajd da ne budemo veci katolici od pape.

Da, lepo rece Mlekac, zadnji put su MIB proveravali prelazak preko te reke u prvoj polovini 40tih, so what, jeste tako.

Majko mila! Ne verujem svojim očima šta se piše.


Sta je, tacno, trebalo da pise...da nisu proveravali?
benevolent benevolent 19:48 17.07.2012

Будалидатори

Ако би нас натерали да користимо кретенске валидаторе, онда се они претварају у БУДАЛИДАТОРЕ, јер бисми ми постали БУДАЛЕ!
За наше паре нас јебу у мозак, те моралне напирлитане јапијевске жиголетине!
Nune Popović Nune Popović 19:53 17.07.2012

Re: Будалидатори

dragoljub92 dragoljub92 20:04 17.07.2012

крле

брише и банује са све ћетири...
демонкратија на делу
vludvig vludvig 20:12 17.07.2012

Aleksandar Vlahović

Može li neko da kaže neku informaciju više o ovome: čuo sam da je firma od 500 evra početnog uloga dobila 2 miliona kredit u banci u čijem je odboru Aleksandar Vlahović, viđeni član DS. A vlasnik firme je Veljko Vlahović. Da li je ovo slučajnost?!
ivana23 ivana23 20:41 17.07.2012

Re: Aleksandar Vlahović

vludvig
Može li neko da kaže neku informaciju više o ovome: čuo sam da je firma od 500 evra početnog uloga dobila 2 miliona kredit u banci u čijem je odboru Aleksandar Vlahović, viđeni član DS. A vlasnik firme je Veljko Vlahović. Da li je ovo slučajnost?!


Veljko Vlahovic nije u rodbinskim vezama sa A.V. to smo na blogu rastumacili jos zimus. On je unuk narodnog heroja Veljka Vlahovica, po kome je dobio ime.

benevolent benevolent 20:48 17.07.2012

Veljko Vlahović

Da li je ovo slučajnost?


Случајност је Вељкова (породична) веза са презимењаком Александром, али је по деди Вељку Влаховићу добио име. То није случајност, као што то није ни непроверена тврдња да му се деда преврће...Јер,научио је Александров занат, а од деде наследио само име.
hajkula1 hajkula1 13:27 18.07.2012

Re: Aleksandar Vlahović

Ma svi su oni, ako ne rođaci, onda svoji.
Jukie Jukie 20:55 17.07.2012

100

100
dragoljub92 dragoljub92 21:06 17.07.2012

Re: 100

Jukie
100

Jukie Jukie 22:16 17.07.2012

Re: 100

dragoljub92

Jukie100

Sve što treba je da čučiš i čekaš da merač pokaže 99
dragoljub92 dragoljub92 22:21 17.07.2012

Re: 100

Jukie
dragoljub92

Jukie100

Sve što treba je da čučiš i čekaš da merač pokaže 99

ма јок,за свеове године колко сам овде никад се не сетим да погледам колко има укупно коментара,само бацим око на нови и кликнем.
Krugolina Borup Krugolina Borup 22:23 17.07.2012

Re: 100

Jukie
100


Jukie, kako nabadaš ove stotke, treba da promeniš nik u Stole.
KRALJMAJMUNA KRALJMAJMUNA 08:22 18.07.2012

95, 7

Blogovi o prevozu u Beogradu se umnožavaju.
Na oduševljenje građana Surdulice, Tutina i Babušnice.
Ponavljam ovde moj kratki komentar koji sam postavio kod alexlambrosa.
----------------------------------------------------------
Juče sam se vozio autobusom 95 i autobusom 7 koji izigrava tramvaj.
U "95" ne može da se uđe na prednja vrata, osim ako nećeš da se uvučeš u dupe jadniku koji visi na stepenicama. Ja uđem na srednja i to tako da mi van autobusa ne viri ni noga ni ruka. To je u Beogradu vrlo česta situacija - ovo za blogere koji nemaju iskustva sa GSP-om i za onog bogatog isturenog picopevca Vlahovića.
Predveče sam se vozio u bus/tram 7 i to je idealna situacija u kojoj može da radi bilo koji sistem naplate i kontrole - poluprazan, svi sede, nestvarno.
Uredno sam prinosio moju nepersonalizovanu kartu(bem ti personu koja je ovo izumele) skidao po 60 RSD. U "95" to izgleda tako što zamoliš nekoga da ti to obavi jer ne možeš da se mrdneš. U sedmici nije radio automat na zadnjim vratima a nije mi padalo na pamet da idem kroz bus i da tražim koji radi.
Većina ljudi nije čekirala (psovka, opet) karte.
Mnogi imaju mesečne karte (pitao sam ljude!!!) i ne pada im na pamet da čekiraju (opet psovka) karte. I jeste idiotski.
Znači iskustva sa zapadnih strana su dragocena ali nedovoljna.
Vozač u sedmici je vozio prebrzo ali ja sam se pozadi sve sedeći držao za šipku pa mi nije mogao ništa.
Kolotrazi u Beogradu su veličine brazdi iz Uzorane ledine i vožnja vam služi i kao zamena za fitnes. Poskoci su nepredvidivi i razvijate sve grupe mišića. Kalorije samo odlaze.
Na tri normalna vozača dolazi jedan koji je angie tip. Po mojoj statistici.
Kad bi nam odnos dobrih i loših političara bio ovakav - gde bi nam bio kraj.
hajkula1 hajkula1 13:25 18.07.2012

Tako to radi Đilas: Do BusPlusa kroz rupe


Može mu se
Zanima me dokle ce.
Nune Popović Nune Popović 13:31 18.07.2012

Re: Tako to radi Đilas: Do BusPlusa kroz rupe

Zanima me dokle ce.


Dokle bude mogao, jer meru očigledno nema.
bolid1 bolid1 14:05 18.07.2012

Re: Tako to radi Đilas: Do BusPlusa kroz rupe

hajkula1

Može mu se


Djilas: Posto sam ja organizator ove pljacke, ako...gradjani, nece da cekaju u autobusu pola sata, ima da ukinemo sve autobuse...jer, takoo smo u mogucnosti...


benevolent benevolent 11:45 19.07.2012

Гост коментатор из једног дневног листа

Иван Гро́зный [neregistrovani] (19. 07. 2012, 11:21:17)
Луд збуњеног – а нас обојица!
Довољно је овлаш пребројати аутобусе који стоје паркирани у погонима ГСП-а: «Земун», «Нови Београд» и «Карабурма» да би било јасно због чега настаје гужва и ко је кретор хаоса у превозу.

Постоји иначе скупљи и јефтинији превоз у разним метрополама, квалитетнији и лошији превоз у многим великим градовима – али Београд је у много чему јединствен!

Само у Београду:

- Нема дневне карте за превоз,
- Нема карата за више вожњи,
- Лица са претплатном картом обавезна су да валидирају карту,
- Пензионери, ђаци, незапослени, инвалиди... плаћају пуну цену карте ако немају «персонализовану претплатну карту», (Пензионери, ђаци, незапослени, инвалиди... који нису настањени у Београду)
- Приватно предузеће (БУС Плус) газдује над продајом карата у државном предузећу основаном средствима из «самодоприноса» грађана. (Београђани су 60-их, 70-их и 80-их издвајали од 2% до 5% зараде ради куповине возила за градски превоз!)
- На појединим почетним станицама је број контролора сразмеран броју путника!
- Поједине вожње трају краће него контроле карата!
- Приватно предузеће (БУС Плус) отворено прети да ће укидати линије «Јавног градског превоза» које им се «не буду учиниле исплативе»!

Такође – цена карте за седење и за стајање (тамо где је стајање у превозу уопште дозвољено) није иста.

Стога би било пожељно да Скупштина града Београда обавести Београђане – осниваче «Градског саобраћајног предузећа» да ли је «Градско саобраћајно предузеће» и даље (јавна) имовина Београђана, или је «Градско саобраћајно предузеће» прешло у руке приватног предузећа (БУС Плус) које ће самостално (или у сарадњи са «комуналном полицијом» којом отворено прете – мада никоме није јасно какве везе има «комунална полиција» са плаћањем или неплаћањем карата у ГСП-у) наставити да тиранишу кориснике «Јавног градског преовоза»:

- Укидањем стајалишта ради «лакше контроле» због чега је потребно препешачити 500-600 метара до следећег стајалишта да би контролорима Бус Плус-а био «олакшан рад»,
- Заустављањем возила «Јавног градског преовоза» на «контролним пунктовима Бус Плус-а» због чега у саобраћајним шпицевима вожње трају и по 40 минута дуже,
- Смањењем утврђеног броја возила (а можда и укидањем установљених линија) јер су «Бус Плус-у» вожње на тим линијама «неисплативе».
angie01 angie01 20:12 19.07.2012

Re: Гост коментатор из једног дневног листа

ovo je linak

Приватно предузеће (БУС Плус) отворено прети да ће укидати линије «Јавног градског превоза» које им се «не буду учиниле исплативе»!benevolent benevolent 20:57 19.07.2012

Покраден коментатор једног дневног листа

Луи е Ђовани Грозота!
Све што је написао сам му покрао и објавио на блогу овог конкурентског, додуше електронског медија. Надам се да нема нешто против. Ко год се тако аргументовано, бритко, јасно и децидирано, а ипак објективно обруши на креатуру Бус минус, треба да се уједини против такве стоглаве хидре. Што нас је више, пре ћемо јој сасећи те главурде.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana