Društvo| Istorija

Čas istorije: Optužnica protiv Draže Mihailovića

Predrag Azdejković RSS / 01.08.2012. u 12:43

15427.jpg
Rehabilitacija zločinca

Odlomak iz optužnice koju je 1946. podneo zastupnik vojnog tužioca protiv Dragoljuba Mihailovića i ostalih.

RATNI ZLOČINI

41. Mihailović je putem bezbrojnih raspisa, naredaba, radiograma, direktiva, upućivanih svim njegovim komandantima kao i pojedinim komandantima u konkretnim slučajevima, počev od jeseni 1941. izdavao stroga naređenja da bez milosti uništavaju sve borce Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda, zarobljene i ranjene borce, sve simpatizere narodnooslobodilačkog pokreta, svakog onoga ko ma čime pomaže Narodnooslobodilačku vojsku i partizanske odrede, nazivajući u svojim depešama, raspisima i direktivama sve pripadnike narodnooslobodilačkog pokreta komunistima, boljševicima, ustaško-boljševičkim bandama, itd.

42. Mihailović je takođe izdavao naređenja svojim komandantima da uništavaju muslimane (koje je on nazivao Turcima) i Hrvate (koje je on izjednačivao sa ustašama).

43. Mihailović je bio uveo u primenu metodu ubijanja ljudi bez suda i ma kakvog ispitivanja krivice. Osude na smrt izricao je on, a to pravo bio je preneo i na sve svoje komandante korpusa, brigada, pa i bataljona. Osuđene na smrt stavljao je pod slovo „Z".

44. Za izvršenje smrtnih osuda po metodi slova „Z" (slovo „Z" je početno slovo od reči zaklati, a lice stavljeno pod slovo „Z" moralo je biti zaklano) Mihailović je dao direktivu da svaka njegova brigada formira „crne trojke", koje su konspirativno radile. Po Mihailovićevim direktivama komandanti brigada su u „crne trojke" odabirali krvoločne ljude koji su stupanjem u „crnu trojku" davali pristanak da izvrše svako naređenje bez pogovora, a da u slučaju ne izvršenja naređenja budu streljani. Mihailović je šta više davao „crnim trojkama" direktive kako treba da kolju. Šef četničkih „crnih trojki" u Jugoslaviji bio je sam Mihailović.

45. Pored „crnih trojki" Mihailović je mnogo puta izdao naređenja da svaki komandant korpusa formira leteće brigade, kojima je dao isključivo u zadatak da očiste svoj teren od partizana (ili kako on to kaže komunista) i njihovih simpatizera i svih drugih elemenata koji se ne slažu sa njegovom organizacijom, a da se ne upuštaju ni u kakve sukobe sa okupatorom.

46. Izvršavajući Mihailovićeva naređenja, njegovi komandanti korpusa i brigada, njegovi korpusi i brigade, njegove „crne trojke" i leteće brigade, izvršile su u toku rata i okupacije bezbroj raznovrsnih ratnih zločina u svim krajevima Jugoslavije, u Srbiji, Crnoj Gori, Sandžaku, Bosni, Hercegovini, Hrvatskoj (naročito u Dalmaciji i Lici) i Sloveniji, pa su tako:

U novembru 1941, četnici su streljali u selu Brajićima (Srez takovski) na mestu zvanom Drenov Vrh oko 500 zarobljenih partizana i pristalica oslobodilačke borbe. Mesto na kome su partizani streljani nalazi se na kratkom otstojanju od Ravne Gore na kojoj se nalazio Mihailović sa svojim štabom.

U noći između 13. i 14. novembra 1941, predao je četnički komandant Jovan Škava po Mihailovićevom naređenju oko 365 partizana Nemcima u selu Slovac (blizu Valjeva), koje su Nemci odveli u Valjevo i streljali u blizini Valjeva na mestu zvanom Krušik.

Početkom novembra 1941. Mihailovićev komandant Filip Ajdačić zaklao je 13 partizanskih simpatizera u blizini Kosjerića na mestu zvanom Ridovi, među kojima i učiteljice Jelenu Subić-Gmizović i Milevu Kosovac koje su četnici pre nego što su ih zaklali silovali i unakazili usijanim gvožđem.

Četvrtog novembra 1941, četnici su ubili blizu Ravne Gore oko 30 partizana koje su bili na prevaru zarobili, među kojima je bilo 18 devojaka koje su bile upućene u Užice za bolničarke.

U decembru 1941. Mihailovićevi četnici streljali su zajedno sa Nemcima u Čačku samo u jedan mah 80 pripadnika narodnooslobodilačkog pokreta.

U decembru 1941. u Srezu požeškom radio je mešoviti nemačko-četnički sud koji je samo u jedan mah osudio na smrt 12 pristalica partizana.

U decembru 1941. i tokom januara 1942. četnici su poklali preko dve hiljade muslimana - ljudi, žena i dece iz okoline Foče, Čajniča i Goražda. Klanja su vršili na mostovima na Drini u Foči i Goraždu.

U toku decembra 1941. i tokom cele 1942. Mihailovićevi „legalizovani" četnici pohapsili su i predali Nemcima u raznim krajevima Srbije hiljade pristalica partizana, koje su Nemci streljali u logorima Banjici, Šapcu, Nišu, Užicu, Čačku i drugim, a pored toga sami četnici su poubijali hiljade pristalica partizana, opljačkali mnoga sela, batinali hiljade ljudi, a veliki broj žena i devojaka iz partizanskih porodica silovali.

Prvog aprila 1942, četnici Rada Radića pobili su u Jošavci 20 ranjenih partizana a među njima i teško ranjenog doktora Mladena Stojanovića.

Aprila 1942, četnici Lazara Tešanovića i Rada Radića (koji su se tada bili stavili pod komandu Mihailovićevog kapetana Dragoslava Račića) ubili su 70 ranjenih partizana.

Krajem aprila 1942, Spasoje Dakić, komandant jednog Mihailovićevog bataljona u Istočnoj Bosni, ubio je engleskog majora Terensa Atertona i jednog njegovog radiotelegrafistu - engleskog narednika.

Juna 1942, Mihailovićevi četnici su u okolini Gacka u selu Izgori zapalili bolnicu sa 10 teških partizanskih ranjenika.

Juna 1942, Mihailovićev odred pod komandom kapetana Vladimira Đukića izveo je iz zatvora u Nikšiću 25 pristalica narodnooslobodilačkog pokreta i zajedno sa Italijanima streljao.

Avgusta 1942, Mihailovićev komandant Petar Baćović ubio je simpatizere NOP-a Rada Pravicu, sudiju, Tomu Galepa, Jovu Ljubibratića, Budimira Ukropinu i Tasu Kosovića.

Avgusta 1942, Mihailovićevi četnici pod komandom Petra Baćovića prilikom zauzeća Foče zaklali su u Foči i u grupi sela koja se skupa nazivaju Bukovica oko 1.000 lica muslimanske veroispovesti, među kojima je bilo oko 300 žena, dece i staraca.

Avgusta 1942, na terenu oko Ustikoline i Jahorine (Istočna Bosna) Mihailovićevi četnici pod komandom majora Zaharija Ostojića i Petra Baćovića zaklali su oko 2.500 lica muslimanske veroispovesti a sela popalili.

Septembra 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u Makarskoj 900 Hrvata, nekoliko katoličkih sveštenika žive odrali i 17 sela zapalili.

Oktobra 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u okolini Prozora zajedno sa Italijanima kojima je komandovao italijanski poručnik Viđak oko 2.500 muslimana i Hrvata, među kojima je bilo žena, dece i staraca, a veliki broj sela popalili.

U oktobru 1942, četnici Petra Baćovića ubili su u selu Gata, Niklice i Čišlo (sva sela u Dalmaciji) zajedno sa Italijanima 109 Hrvata kao simpatizere NOP-a.

U jeseni 1942, u Drežnici (Hercegovina) četnici iz okoline Gacka pri pokretu za Prozor zaklali su 100 lica muslimanske veroispovesti.

Decembra 1942, u selu Brainci (Mrkaić - Istočna Bosna) i okolnim selima, četnici Mihailovićevog komandanta Rajka Čelonje ubili su 160 seljaka i popalili selo Braince i još nekoliko sela. Među pobijenima bilo je i žena i dece.

U januaru 1943. Mihailovićevi četnici su ubili u selu Banji (kod Aranđelovca) protu Jeremiju Isakovića i još 18 pristalica partizana.

Januara 1943. zaklao je major Radomir Cvetić 16 zarobljenih partizana u okolini Užica.

Januara 1943. pod komandom Vladimira Komarčevića Mihailovićevi četnici su zaklali 72 simpatizera partizana u srezu posavskom.

Januara 1943, četnici Pavla Đurišića ubili su u Srezu bjelopoljskom oko 400 muškaraca i oko 1.000 žena i dece muslimanske veroispovesti.

U februaru 1943. četnici pod komandom Zaharija Ostojića, Petra Baćovića, Pavla Đurišića, Voje Lukačevića, Vuka Kalaitovića i drugih u srezovima pljevaljskom, čajničkom i fočanskom zaklali su 1.200 muškaraca i 8.000 staraca, žena i dece i opljačkali pa potom spalili oko 2.000 domova.

Polovinom jula 1943. u selu Cikoti (Istočna Bosna) četnici su otkrili 80 ranjenika i proleterske divizije, oduzeli im oružje, a sutradan doveli Nemce koji su ih poubijali a zatim spalili.

Jula 1943. u Bišini (Birač) četnici su otkrili 120 ranjenika I i II proleterske brigade i izdali ih Nemcima koji su ih pobili.

Decembra 1943. četnički komandant major Boško Petrićević streljao je u Kolašinu 28 zarobljenih partizana i 6 seljaka pristalica partizana.

Decembra 1943. četnički komandant Živan Lazović zaklao je u selu Selevcu (Beogradskog okruga) 15 seljaka pristalica partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u okolini Bosanskog Grahova 137 zarobljenih partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u selu Tičevu kod Drvara 28 zarobljenih partizana.

Decembra 1943. zaklali su četnici u Zeti (Crna Gora) 8 seljaka-delegata na I Antifašističkoj skupštini Crne Gore.

Decembra 1943. zaklali su četnici Nikole Kalabića u selu Kopljarima (kod Aranđelovca) 24 seljaka pristalice partizana.

Decembra 1943. streljali su četnici Vuka Kalaitovića u srezu Sjeničkom (Sandžak) 18 pristalica partizana.

Decembra 1943. četnici pod komandom potpukovnika Miodraga Paloševića i majora Svete Trifkovića zaklali su u selu Vraniću (srez Posavski, Okrug beogradski) 72 lica među kojima i jedno dete od dve godine, drugo od 3 meseca, jednu od žrtava su kastrirali. Pored toga opljačkali su veliki broj seljačkih domova.

Od meseca jula 1941. do marta 1943, Mihailovićevi četnici pod komandom Pavla Đurišića osudili su na smrt i streljali oko hiljadu crnogorskih partizana i seljaka, zbog toga što su učestvovali u Oslobodilačkom ustanku u Crnoj Gori.

29. aprila 1944. četnički odredi kapetana Živojina Lazovića, majora Svetislava Trifkovića, Nikole Kalabića, Dragutina Bojovića, Svete Bogićevića, Radovana Dokmanovića i Svete Radićevića u selu Drugovcu (Srez podunavski - Okrug beogradski) zaklali su 73 lica među kojima i 9 žena. Tom prilikom teško su zlostavljali 37 drugih lica i opljačkali pa potom popalili 220 domova.

Aprila 1944. četnici su kod Bajine Bašte zaklali 8 simpatizera partizana.

Maja 1944. četnici Dragutina Keserovića pronašli su na Jastrebcu partizansku bolnicu, pa su streljali oko 24 ranjenika i 4 bolničarke.

Maja 1944. četnici sa Majevice otkrili su u Semberiji partizanske bolnice i ubili oko 300 teških ranjenika.

U leto 1944. četnici su u selu Balinoviću živoga pekli pred 20 ljudi Živana Đurđevića seljaka iz sela Balinovića, a potom zaklali njega i njegovog sina.

Početkom avgusta 1944, Dušan Radović - zv. Kondor, komandant Mihailovićevog Zlatiborskog korpusa, zaklao je dva američka avijatičara francuskog porekla koji su se bili prinudno spustili padobranima kod reke Lima.

Avgusta 1944. četnički odred Svete Bogićevića uhvatio je u selu Sepcima (Okrug beogradski) Savu Sremčevića, Konstantina Vojinovića, Iliju Radojevića i Iliju Jakovljevića i pošto ih je teško mučio da bi im iznudio priznanje o saradnji sa partizanima, svu četvoricu je zaklao.

47. Nabrojani zločini su samo mali deo zločina koje su Mihailovićevi četnici sprovodeći njegova naređenja i direktive izvršili u svim krajevima Jugoslavije.

Pored toga, desetine hiljada ljudi četnici su zlostavljali i batinali, a u Crnoj Gori su bili uveli specijalni sistem batinanja pomoću „roglje".

Mihailovićevi komandanti dostavljali su spiskove pristalica partizana okupatorima i kvislingovcima na osnovu kojih su ljudi bili hapšeni i streljani. Naročito je Mihailovićeva beogradska organizacija tesno sarađivala sa Specijalnom policijom na uništavanju pristalica partizana u Beogradu.

Beograd, 10. jun 1946.

Preuzmite dokument: Ceo tekst optužnice protiv Mihailovića i ostalih

AtačmentiKomentari (209)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

milisav68 milisav68 10:49 03.08.2012

Re: Zamena teza

nevenb
Niko od četnikoljubaca nije osporio ni jednu tačku iznesene optužnice!

Pa nema potrebe, pošto je sam sud tada to uradio.Od 43 tačke optužnice ostalo je samo 8.
Ili te je mrzelo da pročitaš sve komentare, ili imaš problem sa razumevanjem pročitanog.
freehand freehand 10:54 03.08.2012

Re: Zamena teza

Tema ovog bloga su zločini četnika pod komandom Draže Mihajlovića u II svetskom ratu.

E?
Zar nije optužnica protiv Mihailovića? Što implicira presudu, što opet implicira postupak za rehabilitaciju?
I šta su to četnikoljupci?
Spadaju li tu svi koji izraze i najmanju sumnju u doskorašnju zvaničnu istinu?

Ja, recimo, ne spadam u ljupce. Bilo koje.
Smatram da je ovo jedno od pitanja o kojima svi imaju stav i sve znaju. U stvari mnogi lažu, a još ih više lupa.
Razlikuju se po tome što neki lažu i lupaju iz ubeđenja, neki iz neznanja a neki iz interesa.
Da ne bude zabune: meni je partizanska verzija daleko bliža jer mislim da su njihove laži usmerene da sakriju njihove zločine i sačuvaj idealizovani imidž besprekornih div-junaka bez straha i mane, a ne da izmisle globalnu istorijsku istinu;
zbog borbe, zbog delova familijarnog predanja i zbog utuvljenog gradiva tokom školovanja.
A i pobedili su, nema zbora.

Ali komesarsko lupanje pesnicom o sto i urlanje i skandiranje konačnih istina pred nosom sagovornika kao ono uvažene lažovčine Agattona i sad ovo tvoje karakteristično je za određeni nivo intelekta i način mišljenja.

nevenb nevenb 15:57 03.08.2012

Re: Zamena teza

Ali komesarsko lupanje pesnicom o sto i urlanje i skandiranje konačnih istina pred nosom sagovornika kao ono uvažene lažovčine Agattona i sad ovo tvoje karakteristično je za određeni nivo intelekta i način mišljenja.

A podj....anje je karakteristično za freehand-a što opet govori o nivou intelekta dotičnog.
nevenb nevenb 16:02 03.08.2012

Re: Zamena teza

Od 43 tačke optužnice ostalo je samo 8.
Ili te je mrzelo da pročitaš sve komentare, ili imaš problem sa razumevanjem pročitanog.


Pročitao sam i to i nemam problem sa razumevanjem pročitanog. Zar je malo 8? I to uopšte ne znači da ostale tačke optužnice nisu osnovane (ali se u tom momentu nisu mogle dokazati). Ako vas ne mrzi pogledajte [url=http://www.znaci.net/00001/60.htm][/url]
freehand freehand 16:10 03.08.2012

Re: Zamena teza

nevenb
Ali komesarsko lupanje pesnicom o sto i urlanje i skandiranje konačnih istina pred nosom sagovornika kao ono uvažene lažovčine Agattona i sad ovo tvoje karakteristično je za određeni nivo intelekta i način mišljenja.

A podj....anje je karakteristično za freehand-a što opet govori o nivou intelekta dotičnog.

I to je sve što si imao da kažeš?
Ajd onda još jednom šakom o sto, kome drugarska kritika, koga treba na Goli, koga uza zid - pa zatvori sastanak, druže Nevene.
milisav68 milisav68 17:08 03.08.2012

Re: Zamena teza

nevenb

Zar je malo 8? I to uopšte ne znači da ostale tačke optužnice nisu osnovane (ali se u tom momentu nisu mogle dokazati).

Da, pa su zato zbrzali sudjenje na samo mesec i po dana.

Znaš, kad neko nešto smuva na brzinu, on je meni odmah sumnjiv, a ta optužnica nije jedina komunistička laž.

Ja ne tvrdim da se ti zločini nisu dogodili, već da su Draži natrpali sve i svašta, zato što je bio oličenje monarhije - političkog protivnika komunista.

Ako vas ne mrzi pogledajte

Znam ja to sve odlično, jer su nam punili glavu sa tim kroz celo školovanje.

nevenb nevenb 19:24 03.08.2012

Re: Zamena teza

Gospodine freehand svi moji, i sa očeve i sa majčine strane, su bili antifašisti i borili se protiv Nemaca, Italijana, ustaša i četnika na šta sam ja jako ponosan. U selu moje majke u Dalmaciji (inače, iz tog sela je i episkop bački-čak mi je i neki dalji rođak što me ne čini baš ponosnim), po njenom svedočenju i svedočenju njene sestre, kninski četnici su zaklali 44 osobe. Za taj zločin, po mom saznanju, niko nije osuđen. Šta mislite da li je bilo takvih zločina još? Ja mislim da jeste i to dosta...tako da me vaše olake kvalifikacije uopšte ne pogađaju. Inače, u tom selu ustanak je poveo Hrvat Ivan Bračulj.
freehand freehand 22:26 03.08.2012

Re: Zamena teza

Gospodine freehand svi moji, i sa očeve i sa majčine strane, su bili antifašisti i borili se protiv Nemaca, Italijana, ustaša i četnika na šta sam ja jako ponosan.

Pokušavam da shvatim sa čime to ovde ima veze i ne ide mi. Recimo, premišljao sam se da li da (jednom sam, čini mi se, to pominjao) ponovim podatak da su mog dedu, po kome moj sin nosi ime, ubili četnici.
Ali tvoja pobijena familija naročito nema veze sa egzibicionizmom uvaženog kolege Azdejkovića. ali tek je to druga priča.
Doduše, nije mi baš najjasnije kako će kod vojvode da valorizuje ovaj tekst. Ili je ovo osvetnički odgovor na ne-varlorizaciju nekog prethodnog?
Bemliga.
tasadebeli tasadebeli 12:55 04.08.2012

Интермеззо

А сад, за све учеснике у дискусији кратки музички интермецо да се мало опустимо...
Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana