Ekonomija| Politika

Mit o predimenzioniranom javnom sektoru u Srbiji

Goran Nikolić RSS / 17.11.2012. u 19:35

Udeo zaposlenih u javnom sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih (oko 26%, ne računajući javna preduzeća), koje je znatno viši nego na Zapadu, glavni je argument za otpuštanje zaposlenih. U najnovijoj analizi Fiskalne strategije (od strane Fiskalnog saveta RS) navedeno je da se na osnovu analiza Svetske banke, procene Fiskalnog saveta ukazuju da je ''breme'' od 440 hiljada zaposlenih u javnom sektoru moguće smanjiti za najmanje 5%, i to pre svega u oblasti obrazovanja, zdravstva, lokalne samouprave i javnih agencija. Dakle, radi se o broju od oko 22 hiljade ljudi, što zaista nije ušteda koja bi ozbiljnije poboljšala javne finansije Srbije.
Kada se broj zaposlenih u našem javnom sektoru uporedi sa ukupnom populacijom dobija se sasvim drugačija slika od one koja postoji u velikom delu javnosti. Posmatrajući broj zaposlenih u ukupnom javnom sektoru Srbije bez javnih preduzeća kao procenat ukupne populacije dolazimo do 6,2%. Ako dodamo javna preduzeća onda je to oko 7,6%. Zemlje regiona, poput Hrvatske ili Crne Gore imaju za oko jedan procentni poena viši udeo zaposlenih u javnom sektoru u ukupnom stanovništu (Slovenija za 2 procentna poena više). Velika Britanija, računajuči i javna preduzeća, ima 9,4% zaposlenih u javnom sektoru (u ukupnoj populaciji), Kanada 10,7% (od toga 2,5% u zdravstu), Nemačka 6,2%, Poljska 9,2%.

U Srbiji u obrazovanju radi oko 140 hiljada ljudi, što je 1,95% ukupne populacije, dok je evropski prosek 3,46%. Npr. u Belgiji je u sektoru obrazovanja zaposleno 3,5% ukupne populacije, u Mađarskoj 2,6%, u Poljskoj 3,1%, u Češkoj 2,7%, u Sloveniji 3,1% (eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/si1001019q.htm), u Grčkoj 3% (eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/gr1001019q.htm), u Nemačkoj 2,9%, u Britaniji 4,9%, u Rumuniji 2,1% (eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1001017s/ro1001019q.htm). Treba imati u vidu da je najvažniji pokazatelj koliko učitelja ili profesora zemlja ima po stanovniku (posebno od 6 do 25 godina, a kada je u pitanju starosna piramida nema mnogo razlike među evropskim zemljama). Zaposlenih u zdravstvu (sa socijalnom zaštitom) takođe ima oko 161 hiljada što čini 2,24% ukupne populacije, dok je evropski prosek duplo viši: 4,74%.

Indikativni su nalazi najnovijeg istraživanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO). Prema toj studiji u Srbiji (kao i u Crnoj Gori) na 10 hiljada stanovnika dolazi svega 21 lekar (to je i prosek zemalja regiona Balkana). U Albaniji na 10 hiljada stanovnika dolazi 12 lekara, što je najlošiji omer u celoj Evropi, a sledi BiH koja ima 16 lekara (Albanija se nalazi na 86. mestu od ukupno 132 zemlje koje su obuhvaćene istraživanjem WHO). U regionu jugoistočne Evrope, najbolje rangirane zemlje su Makedonija i Hrvatska, u kojima na 10.000 stanovnika dolazi 26 lekara (u Sloveniji 25). Kuba zauzima prvo mesto, gde na 10.000 stanovnika dolaze 62 ljekara. U Grčkoj je takođe 62 lekara na 10 hiljada stanovnika, u Belorusiji 52, Austriji 49, Gruziji 48, Rusiji 43, Norveškoj 42, Švajcarskoj 41 lekar na 10 hiljada. U zemljama poput Gane, Benina, Zambije na 10 hiljada stanovnika dolazi svega 1 lekar.
Ako se veličina javnog sektora posmatra kroz broj zaposlenih u njemu u odnosu na ukupan broj stanovnika onda je on skroman, među najmanjim u Evropi. Naravno, mnogi će potegnuti tezu da mi ne možemo da finansiramo glomazniji javni sektor, i to je neosporno.
Druga često pominjana teza je da je produktivnost radnika u našem javnom sektoru niska u poređenju sa zapadom starog kontinenta. Međutim, poznato je da u uslužnih delatnostima, koje mahom čine javni sektor, nema drastične razlike u produktivnosti između zemalja slične kulturološke matrice. Npr. lekar opšte prakse u Nemačkoj ne može da ima značajno veću produktivnost od onog u Srbiji, a sličan je slučaj sa većim delom poslova u administraciji ili školstvu. Čak i da je razlika u produktivnosti značajna to bi samo impliciralo da je potrebno zaposliti više ljudi u javnom sektoru a manje ih plaćati. Na žalost ovo drugo je slučaj, jer su zaposleni u srpskom školstvu, zdravstvu, vojsci, administraciji plaćeni oko pet puta manje nego njihove kolege na zapadu kontinenta. Ni teza o tome da je jedino kod nas više plaćen rad u javnom sekotru nego u privatnom apsolutno ne stoji. Naime praktično sve zemlje zapad imaju istu situaciju, javni sektor ima u proseku više zarade, ali se to naravno objašnjava višim prosečnim kvalifikacijam zaposlenih, što je i u Srbiji slučaj.

Umerena javna potrošnja Srbije!

Javni sektor Srbije posmatrajući udeo javne potrošnje u BDP-u je oko evropskog proseka. Naime, uvidom u predlog konsolidovanih budžetskih rashoda za 2013. Vidi se da oni čine 49,5% BDP-a (2012. su činili 52,6% BDP-a), ali se realnim obračunom domaćeg BDP-a (koji je po Fiskalnom savetu i MMF-u potcenjem za oko desetinu) dolazi do cifre od 45% u 2013. (odnosno 47,8% u 2012).
Pozner (2011; becker-posner-blog.com/2011/09/too-many-government-workersposner.html) je istraživao vezu između broja zaposlenih u javnom sektoru i nivoa GDP-a. Pošao je od ekonomskog rezona da bi javni sektor trebalo da bude manje efikasan do privatnog (pored ostalog i zbog nedostatka profitne incijative u javnom sektoru, mahom monopolske strukture javnih agencija, kao i fakta da su zaposleni u javnom sektoru glasači). Dakle, bilo bi za očekivati da veći broj zaposlenih u javnom sektoru znači i manje efikasnu ekonomiju, te i niži GDP pc. Analiza je obuhvatila 27 zemalja (SAD, Kanada, Australia, New Zealand, Japan, Taiwan, Singapor, Izrael, zemlje zapada Evrope, uključujući Poljsku, Grčku i Mađarsku. Udeo zaposlenih u javnom sektoru (u ukupnoj zaposlenosti) varira od 6.35% u Singaporu to 33.87% u Švedskoj (udeo zaposlenih u javnom sektoru u ukupno zaposlenim 2005-08. u Hrvatskoj je iznosio 17,1%; nizak udeo zaposlenih imala je Grčka: 8,5%, a SAD umeren 16,42%). Regresiona analiza ne pokazuje nikakvu sistematsku povezanost procenta zaposlenih u javnom sektoru i BDP-a po glavi stanovnika. Dakle, ne postoji korelacija između prosperiteta jedne zemlje i broja zaposlenih u javnom sektoru.Komentari (185)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

sima2000 sima2000 20:20 17.11.2012

?

Na iglama čekam komentar Saše Radulovića :)
Goran Nikolić Goran Nikolić 20:31 17.11.2012

Re: ?

i ja, ali ga nema :(
Saša Radulović Saša Radulović 13:15 18.11.2012

Re: ?

Besmislene statistike dovode do istih takvih zaključaka. Prateći ovu besmislenu argumentaciju, dalo bi se zaključiti da ako javni sektor povećamo za 22.000 ljudi, samo ih zaposlimo, da i dalje naš javni sektor ne bi bilo prevelik, a sa druge strane bi i smanjili nezaposlenost.

Smislena statistika meri smislene stvari. Broj učenika po razredu i nastavniku je smislena statistika. Broj i kvalitet obavljenih pregleda i lečenja po lekaru je statistika, uspešnost i trajanje lečenja itd. Broj izdatih dozvola i nihovi rokovi, izvršenih inspekcija, rano sprečenih zloupotreba, donešenih presuda, trajanja postupaka ... su smislene statistike jer mere kvalitet državne uprave.

WHO ili ne WHO, statistika za zdravstvo u Srbiji nije tačna. U Srbiji ima preko 22.000 lekara, više od 50% specijalista.

Naravno da bi otpuštanje 22.000 nepotrebnih zaposlenih bio VELIKI korak napred. Prvo radi se o godišnjem trošku od oko 150 miliona evra. Ono što je još važnije, izbacivnjem viška, kako u javnom sektoru, tako i u javnim preduzećima, dobija se KVALITET. Evo i jedan mali primer haosa koji stvara višak zaposlenih i nedostatak pozitivne selekcije:

Direktor-Baleta-Brus-Stajvel-podneo-ostavku

Uvek se postavlja i ključno pitanje kvaliteta. Kod administracije se postavlja pitanje: da li je ono čime se bave uopšte potrebno ili je samim dizajnom stvoren nepotreban birokratski posao. Ili u zdravstvu, koliko je efikasno postavljen sistem i koliko šetamo ljude naokolo od uputa do uputa bez ikakvog smisla. Itd.

Inače ova što je Fiskalni savet napisao je plašljivo konzervativno. Višak zaposlenih je daleko veći. To se naravno odnosi na ukupan broj, ne na raspodelu. Postoje oblasti države u kojima je potreban daleko veći broj zaposlenih.

Uzimati potrošnju bogatih zemalja na njihovom nivou BDP-a i porediti to linearno sa siromašnim zemljama je tek poseban besmisao. Perpetuum mobile at its best.

Jedina statistika u tekstu koja je na tragu je sadržana u prvoj rečenici. Imamo 470.000 zaposlenih u javnom sektoru i oko 230.000 u državnim i javnim preduzećima, sa platama od 30% do 50% iznad nivoa plata u privatnom sektoru u kome je zaposleno još oko 1.000.000 ljudi. To je poražavajuće. Jer taj privatni sektor na leđima nosi svu "društvenu nadgradnju" kako smo to voleli da kažemo u prošlosti.

Javni sektor je više nego predimenzioniran u Srbiji. Svojom težinom, kako kroz visinu troška, tako i kroz nizak kvalitet i neefikasnost, izjeda i ubija društvo. Nikakve besmislene statistike ovo ne mogu da relativizuju.
Goran Nikolić Goran Nikolić 18:06 18.11.2012

odgovor g. Raduloviću

kažete: Uzimati potrošnju bogatih zemalja na njihovom nivou BDP-a i porediti to linearno sa siromašnim zemljama je tek poseban besmisao.

dakle, čak ni poređenje po nivou udela javne potrošnje u BDP je po vam besmisleno. to implicira da bi siromašnje zemlje i u relativnom smislu trebalo da imaju manja ulaganja u zdravstvo i školstvo što je tek besmisleno. onda ulazimo u začarani krug siromaštva. valjda je svakom normalnom čoveku jasno da jedino možete biti ozbiljna zemlja ako ulažete u ljude, posebno ako nemamo mineralne resurse.
ja u stvari mislim da vi niste zlonamerni, kao mnogi koji nam tako nešto preporučuju, već ste netalentovan ekonomista, koji ste naučili baveći se privatnim biznisim i nešto malo o ekonomiji, naravno, nedovoljno da bi se vodila ozbiljna diskusija. čovek koji prepričava mantre neoliberanih ekononista, kao i mnogi ekonomski novinari u Srbiji, u stuštini bira lakši put: ne morate mnogo da čitate niti da razmljišljate, a najviše ne morate da budete talentovani za ekonomiju, niti za društvene nauke. dovoljno je samo da pričate o sistemu koji treba uspostaviti, što je i moja pokojnna baba znala. imate li ijednu originalnu ideju, osim da dolazite do tople vode g. Raduloviću?
vaš netalenat i vrlo često pojavljivanje u medijima su nažalost možda i u korelaciji
vi nikada nećete postaviti suštinska pitanja, jer vam uostalom ništa nije jasno da bi mogli da ih postavite.
Naravno, kada radite u privatnom biznisu želite što manji javni sektor, da bi više zarađivali, ali to što je dobro za vas i manjinu takvih nije za društvo.

bensendin bensendin 18:43 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

...ali to što je dobro za vas i manjinu takvih nije za društvo.

А друштво су, наравно, поштена интелигенција која ради у, јелте, државном сектору а не тамо неки зли приватници са џиповима
Vesna Knežević Ćosić Vesna Knežević Ćosić 18:59 18.11.2012

Re: ?

Besmislene statistike dovode do istih takvih zaključaka. Prateći ovu besmislenu argumentaciju


baš tako.sima2000 sima2000 19:00 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Posle pažljivog čitanja, moram priznati da Radulović zvuči ubedljivije.
Kod Gorana je najviše sporan sledeći stav:

Međutim, poznato je da u uslužnih delatnostima, koje mahom čine javni sektor, nema drastične razlike u produktivnosti između zemalja slične kulturološke matrice. Npr. lekar opšte prakse u Nemačkoj ne može da ima značajno veću produktivnost od onog u Srbiji, a sličan je slučaj sa većim delom poslova u administraciji ili školstvu.


Ovde je problematično što se produktivnost pojedinaca poistovećuje sa produktivnošću sistema. Savesni lekari, sudije, profesori, ili policajci su verovatno jednako produktivni kao njihove kolege na zapadu, ali to skoro da nema nikakvog uticaja na kvalitet zdravstva, pravosuđa, obrazovanja i policije. Loše postavljen sistem ima lošu produktivnost bez obzira na kvalitet pojedinaca.

Ovo se može potkrepiti kako ciframa, tako i našim svakodnevnim iskustvom u kontaktu sa državom..

Čisto da ne bude zabune, produktivnost u privatnom sektoru je takođe bedna. Džaba se kod privatnika ljudi ubijaju od posla kada gazda nije sposoban da efikasno organizuje firmu.
dragan7557 dragan7557 19:37 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

ja u stvari mislim da vi niste zlonamerni, kao mnogi koji nam tako nešto preporučuju, već ste netalentovan ekonomista, koji ste naučili baveći se privatnim biznisim i nešto malo o ekonomiji, naravno, nedovoljno da bi se vodila ozbiljna diskusija. čovek koji prepričava mantre neoliberanih ekononista, kao i mnogi ekonomski novinari u Srbiji, u stuštini bira lakši put: ne morate mnogo da čitate niti da razmljišljate, a najviše ne morate da budete talentovani za ekonomiju, niti za društvene nauke. dovoljno je samo da pričate o sistemu koji treba uspostaviti, što je i moja pokojnna baba znala. imate li ijednu originalnu ideju, osim da dolazite do tople vode g. Raduloviću?
vaš netalenat i vrlo često pojavljivanje u medijima su nažalost možda i u korelaciji
vi nikada nećete postaviti suštinska pitanja, jer vam uostalom ništa nije jasno da bi mogli da ih postavite.
Naravno, kada radite u privatnom biznisu želite što manji javni sektor, da bi više zarađivali, ali to što je dobro za vas i manjinu takvih nije za društvo.

Osobito kad se taj biznis svodi na privatno stečajno upravljanje, koje onemogućava poslovanje sa gubitkom onda je lako biti Bizmismen.Pstalo je partijska školica mantranja.

cerski
vladaxy vladaxy 19:43 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Naravno, kada radite u privatnom biznisu želite što manji javni sektor, da bi više zarađivali, ali to što je dobro za vas i manjinu takvih nije za društvo.


A od čega se sastoji "društvo"?
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:51 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Posle pažljivog čitanja, moram priznati da Radulović zvuči ubedljivije.


A narocito posle Goranovog odgovora koji se sveo na licne kvalifikacije, netalentovan ekonomista, privatnik, cesto se pojavljuje ...

U prvom komentaru kaze da jedva ceka odgovor Radulovica (kako bi mogao s njim da polemise valjda?), a vec u sledecm kaze kako ovaj ne zna dovoljno da bi se s njim vodila ozbiljna diskusija.

previse lici na izvlacenje da bi bilo nesto drugo.

Saša Radulović Saša Radulović 20:41 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

već ste netalentovan ekonomista, koji ste naučili baveći se privatnim biznisim i nešto malo o ekonomiji, naravno,nedovoljno da bi se vodila ozbiljna diskusija


Imate pravo. Lepo ste me argumentovano raskrinkali, prilepili odgovarajuće etikete i zajedno sa genijem iz kovčega otkrili moje skrivene motive.

Pošto shvatam vašu superiornost, već od ranije, pokušao sam da razgovaram sa simom zwei tausent. Neću više ni to. Izvinjavam se na lošim i pogrešnim argumentima zasnovanim na mom neznanju i ličnim interesima koji su suprotni društvenim koje vi očigledno izvrsno zastupate.
filipmaric filipmaric 21:00 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Goran Nikolić
to implicira da bi siromašnje zemlje i u relativnom smislu trebalo da imaju manja ulaganja u zdravstvo i školstvo što je tek besmisleno.


Meni je ovo problematično. Održanje broja zaposlenih (ili čak njegovo povećanje) ne mogu shvatiti kao ulaganje u zdravstvo i školstvo. To što tri medicinske sestre sede u prazno i primaju platu dok se doktor raspada od posla ne doprinosi kvalitetu zdravstva. To što država školuje o trošku poreskih obveznika gomilu ekonomista i pravnika koji kasnije ne mogu da se zaposle nije ulaganje u školstvo. To što tamo gde ja radim sede i ljudi koji čekaju penziju otvarajući pasijans celo radno vreme (koje traje manje od 5h dnevno) nije ulaganje u zdravstvo niti školstvo. Pravo ulaganje bi moralo da obuhvati detaljnu analizu sistema i zatim njegovu racionalizaciju kako bi usluga postala bolja. Nije bitna samo apsolutna svota novca uloženog u sistem, već pre svega način njegove upotrebe u okviru samog sistema.
slober slober 21:22 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

"vaš netalenat i vrlo često pojavljivanje u medijima su nažalost možda i u korelaciji
vi nikada nećete postaviti suštinska pitanja, jer vam uostalom ništa nije jasno da bi mogli da ih postavite.
Naravno, kada radite u privatnom biznisu želite što manji javni sektor, da bi više zarađivali, ali to što je dobro za vas i manjinu takvih nije za društvo."

Ovaj deo odslikava stanje vase svesti. Sve i da ste 100% u pravu, glede Sasinih kvalifikacija, reci to na ovakav nacin pokazuje da ste duboko iskompleksirani i kao takvi ne zasluzujete da se na vas trosi vreme.

cult cult 23:52 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Ovaj deo odslikava stanje vase svesti.


Za potpun uvid u stanje svesti pogledati emisiju na nekoj tv od pre par meseci gde su gosti bili gospoda Radulovic i autor ovog hmmmm teksta. Ima je na youtube-u.
ours ours 23:58 18.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Evo da svi vide kakvim to silnim argumentima raspolaže autor ovog bloga i ko od njih dvojice postavlja pitanja od suštinske važnosti za budućnost ove zemlje:

cult cult 00:21 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Molim da se uoči ovaj genijalan predlog gospodina autora bloga na 11:45, da se zaposlenima u državnoj upravi smanji radno vreme za pola sata.
Znači, em ih ima previše, em uglavnom ništa ne rade, i pored onoliko izmišljanja poslova i maltretiranja poštenog sveta, em još da im se smanji radno vreme. To jest, ovima koji uopšte dolaze na posao.

Meni se čini da je čak i Precednikovo poznavanje ekonomije dublje i potkovanije od ekonomske misli gospodina autora Gorana Nikolića.
G r o f G r o f 00:31 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

jbt...crni Gorane pa ti si polagao na bubicu.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:50 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Molim da se uoči ovaj genijalan predlog gospodina autora bloga na 11:45, da se zaposlenima u državnoj upravi smanji radno vreme za pola sata.


Pola sata manje struje i grejanja ce da spasi Srbiju!

A tek obrazlozenje, to bi prihvatili a otkaze ne bi. Ili drugo, pa kad vec ne rade bolje da ne rade 7 ipo sati nego da ne rade 8 sati, manje nerada.
Prosto neverivatno, ali stvarno neverovatno, ja sam se bas iznenadio kad sam cuo da to predlaze neko u nekoj ozbiljnoj emisiji.

inco inco 01:12 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

hoochie coochie man
Prosto neverivatno, ali stvarno neverovatno, ja sam se bas iznenadio kad sam cuo da to predlaze neko u nekoj ozbiljnoj emisiji.


Sto, to je cuvena logika iz onog vica o studentu Pirocancu koji je zakasnio na voz pa trcao za istim i na kraju stigao do Pirota pa se hvalio caletu kako je ustedeo za voznu kartu a cale ga prekorio 'Budalo, sto nisi trcao za autobusom, vise bi ustedeo!'

I sa takvim ekonomistima se mi pitamo sto nam je ovako...

Disclaimer: Nemam nista protiv Pirocanaca, i sam vucem poreklo 'odozdo'.

P.S. Sve se plasim da ovi koji predlazu ovakvu perpetuum mobile ekonomiju istu sprovode i na svom kucnom budzetu. No val'da se vode onom starom - Quod licet Iovi, non licet bovi...
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 13:00 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Gorane, koliko samo gorcine i licnih kvalifikacija. Sve kipi neka frustracija - valjda jos od one emisije. Stice se utisak da ste samo cekali da se Sasa javi pa da ospete paljbu.

Provejava i osecanje da sebe smatrate izuzetnim ekonomistom koji, eto, sedi na nekom institutu i smislja originalna resenja, statisticke analize, prevode Bloomberg-a i ostalo, dok su 'priuceni i netalentovani' ekonomisti oni koji eto nisu dobili diplomu vec su se dokazali u upravljanju i privredi. (Pretpostavljam da ste Vi finansirani iz budzeta i ponekog 'sopstvenog prihoda', tzv. projekata?). Pri tome upadate u zamku jer ne mozete diskvalifikovati ideje time sto diskvalifikujete licnost koja ih promovise. Od svih resenja koja ste u svojim nastupima ponudili, sto na blogu, sto kroz intervjue, vecina je blago receno smesna. Odavno je doslo vreme da izvedete neke zakljucke, predologe, resenja iz silnih statistika koja ste ovde predstavili, a na tom polju do sada niste uradili nista vredno pomena.
dragan7557 dragan7557 13:06 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

domazetović.....:dok su 'priuceni i netalentovani' ekonomisti oni koji eto nisu dobili diplomu vec su se dokazali u upravljanju i privredi.

Upravljanje pravnim subjektima u stečajnom postupku nije upravljanje u pravom smislu reči a sa privredom u klasičnom smislu nema apsolutno nikakve veze.

Stečajno upravljanje je pravni postupak a ne privredni proces. Toliko znanje bi ipak moralo da postoji makar na ovom blogu.

Da su stečajni upravnici u Srbiji priučen kadar nije potrebno naglašavati, ali ipak za one koji nemaju pojma, taj kadar jeste na ubrzanim kursevima priučen kadar.


cerski

domazetovic.andrej domazetovic.andrej 13:24 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

dragan7557
domazetović.....:dok su 'priuceni i netalentovani' ekonomisti oni koji eto nisu dobili diplomu vec su se dokazali u upravljanju i privredi.Upravljanje pravnim subjektima u stečajnom postupku nije upravljanje u pravom smislu reči a sa privredom u klasičnom smislu nema apsolutno nikakve veze.Stečajno upravljanje je pravni postupak a ne privredni proces. Toliko znanje bi ipak moralo da postoji makar na ovom blogu.Da su stečajni upravnici u Srbiji priučen kadar nije potrebno naglašavati, ali ipak za one koji nemaju pojma, taj kadar jeste na ubrzanim kursevima priučen kadar.cerski


Ja uopste nisam mislio na karijeru stecajnog upravnika. Vise na neke start-up kompanije u Silikonskoj dolini. No, cerski, ubedjen sam da cete i to diskvalifikovati na sebi svojstven nacin.

edit: Ne znam ni na sta je mislio domacin bloga - Sasi sigurno ne trebam ja kao apologeta. Samo je ruzno u nedostatku ideja ici djonom na coveka o kome ne znate bas mnogo.
dragan7557 dragan7557 13:55 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

domazetovic.andrej 13:24 19.11.2012 / *novo
Re: odgovor g. Raduloviću

dragan7557
domazetović.....:dok su 'priuceni i netalentovani' ekonomisti oni koji eto nisu dobili diplomu vec su se dokazali u upravljanju i privredi.Upravljanje pravnim subjektima u stečajnom postupku nije upravljanje u pravom smislu reči a sa privredom u klasičnom smislu nema apsolutno nikakve veze.Stečajno upravljanje je pravni postupak a ne privredni proces. Toliko znanje bi ipak moralo da postoji makar na ovom blogu.Da su stečajni upravnici u Srbiji priučen kadar nije potrebno naglašavati, ali ipak za one koji nemaju pojma, taj kadar jeste na ubrzanim kursevima priučen kadar.cerskiJa uopste nisam mislio na karijeru stecajnog upravnika.

Ovde jeste u pitanju karijera stečajnog upravnika i nije nepoznato da je g. Radulović stečajni upravnik, a po zanimanju mašinac.

Vise na neke start-up kompanije u Silikonskoj dolini.

Kakve veze ima silikonska dolina sa priučenim stečajnim upravljanjem privrednim subjektima u Srbiji?
Samo je ruzno u nedostatku ideja ici djonom na coveka o kome ne znate bas mnogo.

Ne bih rekao da se đonom ide na čoveka čije su ideje nepoznate pošto su veoma dobro obznanjene baš na ovom blogu.

cerski
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 15:02 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Kakve veze ima silikonska dolina sa priučenim stečajnim upravljanjem privrednim subjektima u Srbiji?


Ako ne znate raspitajte se. Mi iz Softverske branše znamo.

Ovde jeste u pitanju karijera stečajnog upravnika i nije nepoznato da je g. Radulović stečajni upravnik, a po zanimanju mašinac.


Po zanimanju? Možda ste mislili po obrazovanju? Ali i tu grešite.

Generalno, pričanje(pisanje) napamet nije baš najlepša osobina, a kad se još radi uz toliko nadmenosti...
domazetovic.andrej domazetovic.andrej 15:08 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

nije nepoznato da je g. Radulović stečajni upravnik, a po zanimanju mašinac.


Kada zavrsite elektrotehnicki fakultet postajete 'masinac'? Tako je u ovoj zemlji svima sve poznato.

Ne bih rekao da se đonom ide na čoveka čije su ideje nepoznate pošto su veoma dobro obznanjene baš na ovom blogu.


Onda napadajte ideje, a ne coveka.
dragan7557 dragan7557 16:08 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

domazetovic.andrej:15:08 19.11.2012 / *novo
Re: odgovor g. Raduloviću

nije nepoznato da je g. Radulović stečajni upravnik, a po zanimanju mašinac.Kada zavrsite elektrotehnicki fakultet postajete 'masinac'?

Pa možda je trebalo da napišem automatičar ili eloktronac(smer naveden od strane S. Radovanovića na prezentaciji ovde na blogu) ali time nije objašnjena veza između stečajnog upravljanja inače kursa u Srbiji. U ozbiljnim državama za ovo zanimanje je potreban završen pravni fakultet položen advokatski ispit uz dodatno školovanje imenovanje od strane suda, i dodatno školovanje u struci stečajni upravnik?


cult:
Za potpun uvid u stanje svesti

je možda najinteresantnije predstavljanje gostiju u spomenutom filmu u kome je doktoru Ekonomije u razgovoru suprotstavljen Konsultatnt inače u prevodu Savetnik!

Savetnik za čega?

Da Konzultant zvuči tajanstveno, veoma učeno, uzvišeno itd. to običan gledalac treba da pretpostavi, da konsultant može biti svako ko hoće sebi da to zvanje prišije je valjda poznata stvar?

Da Konzultant nije zanimanje znaju i obrazovanija vrapci ili goveda, ali priznaćeš zvuči vrlo ozbiljno i dozlaboga Impresivno, zar ne?!

Da stvar bude najgora, još gora je premalo rečeno, ovako se interpretira ovaj film:
ours:
ko od njih dvojice postavlja pitanja od suštinske važnosti za budućnost ove zemlje:


Naravno mišljene o tome
cult 00:21 19.11.2012
Re: odgovor g. Raduloviću
Molim da se uoči ovaj genijalan predlog gospodina autora bloga na 11:45, da se zaposlenima u državnoj upravi smanji radno vreme za pola sata.

odmah daje i samoproglašena visokointeligentna okultna zajednica:
Meni se čini da je čak i Precednikovo poznavanje ekonomije dublje i potkovanije od ekonomske misli gospodina autora Gorana Nikolića.

smatrajući da je pogodan trenutak da jednim udarom umlati dve muve koje smetaju budućem asocijalnom poretku.
Tako je u ovoj zemlji svima sve poznato.

Ako se odnosi i na mene, ja u Srbiji ne živim, pa više govori o spremnosti za generalizaciju nego o spremnosti za razumnu diskusiju.
Onda napadajte ideje, a ne coveka.

Spomenuti sam provocira reakcije što se vidi ovde:
Saša Radulović 20:41 18.11.2012
Re: odgovor g. Raduloviću

već ste netalentovan ekonomista, koji ste naučili baveći se privatnim biznisim i nešto malo o ekonomiji, naravno,nedovoljno da bi se vodila ozbiljna diskusijaImate pravo. Lepo ste me argumentovano raskrinkali, prilepili odgovarajuće etikete i zajedno sa genijem iz kovčega otkrili moje skrivene motive.

Inače u main tekstu nema ni reči o Konsultantu i njegovoj ideologiji za koju je pre neku godinu od strane blogera predlagan za Nobelovca(!?) a reakciju je izazvao samo promovišući tuđe ideje, kao svoje na čega mu je Goran skrenuo pažnju odmerenim zaključcima i prigodnom pisanom reakcijom.

cerski
dragan7557 dragan7557 16:23 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

kalifumestokalifa 15:02 19.11.2012
Re: odgovor g. Raduloviću

Kakve veze ima silikonska dolina sa priučenim stečajnim upravljanjem privrednim subjektima u Srbiji?Ako ne znate raspitajte se. Mi iz Softverske branše znamo.

Ma nemojte mi reći!?


Po zanimanju? Možda ste mislili po obrazovanju? Ali i tu grešite.

Generalno, pričanje(pisanje) napamet nije baš najlepša osobina, a kad se još radi uz toliko nadmenosti...

Jasno sam napisao ali da još jednom ponovim:

Zvanje stečajnog upravnika u ozbiljnim državama, stiče se imenovanjem po odluci nadležnog suda i upisom u registar istih, bez kog upisa nije moguće obavljati taj posao.

Obrazovanje:

- Pravni Fakultet
- Položeni advokatski ispit
- upis u advokatsku komoru
- Dodatno obrazovanje iz predmeta koje zahteva stručno obavljanje ovog posla a čiji sadržaj propisuje ozbiljna država.

Ovo znači da bez završenog Pravnog Fakulteta niko u iole ozbiljnoj državi, a još manje u Kolonijama, ne može postati stečajni upravnik. Da se ostalo podrazumeva je valjda jasno.

Zneči ništa software branša i ostali bakrači uz podobne Okultne primedbe.

cerski

domazetovic.andrej domazetovic.andrej 16:43 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Zvanje stečajnog upravnika u ozbiljnim državama, stiče se imenovanjem po odluci nadležnog suda i upisom u registar istih, bez kog upisa nije moguće obavljati taj posao.


Znaci sve sto Vam smeta u idejama Sase Radulovica je to sto on radi kao stecajni upravnik a nema zavrsen Pravni fakultet Beogradskog univerziteta? Sto mozda deli ideje i nekih drugih ljudi? Usput, to je i sve sto znate o radnom i obrazovnom iskustvu coveka koga ste napali.
Sa druge strane i domacin bloga na primedbe o tekstu i metodologiji odgovara sa

već ste netalentovan ekonomista, koji ste naučili baveći se privatnim biznisim i nešto malo o ekonomiji, naravno,nedovoljno da bi se vodila ozbiljna diskusija


Zaista ste i jedan i drugi prepuni argumenata.
bensendin bensendin 17:04 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

je možda najinteresantnije predstavljanje gostiju u spomenutom filmu u kome je doktoru Ekonomije...


...je potreban završen pravni fakultet položen advokatski ispit...


Nema vam spasa, razvijeniji sam, lukaviji, a uz to i genije, dok vi...

ours ours 17:27 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

dragan7557
Da stvar bude najgora, još gora je premalo rečeno, ovako se interpretira ovaj film:
ours:
ko od njih dvojice postavlja pitanja od suštinske važnosti za budućnost ove zemlje:


Naravno, nije suštinsko pitanje želimo li da se izdignemo iz blata koje vlada ovde i u okruženju i napravimo uređenu državu, već je suštinsko pitanje kako naći još neko opravdanje da se zadužujemo i dalje dok ne udarimo glavom o zid.

Goran Nikolić
vi nikada nećete postaviti suštinska pitanja, jer vam uostalom ništa nije jasno da bi mogli da ih postavite.


Baš smo se nagledali suštinskih pitanja koja je otvorio Goran Nikolić u toj emisiji, naravno sve sa genijalnim predlozima za njihovo rešavanje kakvi priliče jednom doktoru ekonomskih nauka.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 17:30 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Jasno sam napisao ali da još jednom ponovim:

Zvanje stečajnog upravnika u ozbiljnim državama, stiče se imenovanjem po odluci nadležnog suda i upisom u registar istih, bez kog upisa nije moguće obavljati taj posao.

Obrazovanje:

- Pravni Fakultet
- Položeni advokatski ispit
- upis u advokatsku komoru
- Dodatno obrazovanje iz predmeta koje zahteva stručno obavljanje ovog posla a čiji sadržaj propisuje ozbiljna država.

Ovo znači da bez završenog Pravnog Fakulteta niko u iole ozbiljnoj državi, a još manje u Kolonijama, ne može postati stečajni upravnik. Da se ostalo podrazumeva je valjda jasno.

Zneči ništa software branša i ostali bakrači uz podobne Okultne primedbe.

cerski


Okultne primedbe?
Slušajte, vi ste pitali kakve veze ima Silikonska dolina kad se priča o nečijim kvalifikacijama da priča o ekonomiji.
Ima veze ako ste počinjući od nule pravili velike kompanije. Ne znači da poznajete makroekonomiju ali znači da, minimum, poznajete šta je potrebno da se ideja pretvori u ozbiljan biznis na tržištu bez tarifa i protekcionizma.

Takođe zahtevi našeg zakona za stečajnog upravnika se ne razlikuju od zahteva u Kanadi, USA, i EU.
* Visoka Stručna sprema (bez navođenja oblasti studija)
* Određeno iskustvo u vođenju kompanija (3-5godina)
* Dobra reputacija (i sve što to podrazumeva).
* Sertifikacija (koja može a ne mora obuhvatati neki kurs)

Dakle ponovo pričate napamet.


dragan7557 dragan7557 17:39 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

ours
dragan7557
Da stvar bude najgora, još gora je premalo rečeno, ovako se interpretira ovaj film:
ours:
ko od njih dvojice postavlja pitanja od suštinske važnosti za budućnost ove zemlje:


Naravno, nije suštinsko pitanje želimo li da se izdignemo iz blata koje vlada ovde i u okruženju i napravimo uređenu državu, već je suštinsko pitanje kako naći još neko opravdanje da se zadužujemo i dalje dok ne udarimo glavom o zid.

Goran Nikolić
vi nikada nećete postaviti suštinska pitanja, jer vam uostalom ništa nije jasno da bi mogli da ih postavite.


Baš smo se nagledali suštinskih pitanja koja je otvorio Goran Nikolić u toj emisiji, naravno sve sa genijalnim predlozima za njihovo rešavanje kakvi priliče jednom doktoru ekonomskih nauka.

A Konzultant jeste?

Dakle kao prvo ekonomisti pa i oni koji su doktorirali ne upravljaju državom.

To u ime narada ili Kralja/Kraljice čini birokratija na čelu sa politikantima a preko administracije.

Kod te i takve birokratije Konzultanti za velike pare imaju odličnu poziciju prodajući "Savete," bolje i tačnije rečeno, maglu.

Toliko o temi.

cerski
dragan7557 dragan7557 17:55 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

kalifumestokalifa:
Dakle ponovo pričate napamet.


Ti bre, postaješ zabavan:
Takođe zahtevi našeg zakona za stečajnog upravnika se ne razlikuju od zahteva u Kanadi, USA, i EU.

a da nemaš pojma šta podrzumeva EU zakonodavstvo vidi se i iz priložene za ove potrebe podmašćene primedbe.

Stečajni postupak i sve vezano za njega, ne reguliše EU zakonodavstvo već nacionalno zakonodavstvo i to svao ponaosob. Toliko o pričanju napamet.

Ukratko EU zakonodavstvo nema nikakve veze sa ovim pravnim topic-om.

Da neznanje bude još veće pobrkačio si dva različita pravna modela i strpao u isti ceger znači i babe i žabe.

Naime anglosaksonski i evropsko-kontinetalni model zakonodavstva se veoma razlikuju, po mnogim pitanjima, i zbog toga se nikada ne trpaju u isti ceger, ceger koji kako vidim po pravnim, ekonomskim i drugim pitanjima nekima dobro pristaje.

Ostale primedbe nisu vredne reakcije.

Uzgred nauči da EU nije država.

cerski
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 18:09 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Stečajni postupak i sve vezano za njega, ne reguliše EU zakonodavstvo već nacionalno zakonodavstvo i to savo ponaosob. Toliko o pričanju napamet.

Semantički, kada neko kaže nešto kao zahtevi od stečajnog upravnika u EU.
Vi možete da:
1. Smatrate da se mislilo na zakone pojedinačnih članica unije. (NPR u
Holandiji i Velikoj Britaniji)
2. Smatrate da je vaš sagovornik potpuni idiot.

Vi ste se odlučili za 2. Super. Veoma zgodno za skretanje teme sa činjenice da pričate napamet.

PS. Bankroti koji se tiču kompanija koje imaju sredstva/poverioce u više od jedne zemlje unije se sprovode po pravilima Saveta Evrope (COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000)

dragan7557 dragan7557 19:20 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

kalifumestokalifa:
PS. Bankroti koji se tiču kompanija koje imaju sredstva/poverioce u više od jedne zemlje unije se sprovode po pravilima Saveta Evrope (COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000)


Regulation definition:

regulation is the promulgation, monittoring and enforcement of rules:

Iz ovoga je jasno da regulacija nije zakon ili:

regulation is not the rule itself.

a to je i razlog zbog kojeg sam se odlučuio na:
2. Smatrate da je vaš sagovornik potpuni idiot.

Vi ste se odlučili za 2. Super. Veoma zgodno za skretanje teme sa činjenice da pričate napamet.

mada svoje sagovornike ne smatram čak ni idiotima o potpunim idiotima i da ne govorim. Ukraktko to je tvoja kvalifikacija.Uzgred havala na razumevaanju.

Upravo zbog poznavanja pravne termilogogije je u mnogim pravnim državama kontinentalnog evropskog prava, zastupljeno mišljenje da stečajni upravnik mora da bude advokat.

Iz istih razloga je i u bivšoj SFRJ stečajni upravnik bio pravnik a ne uspešan biznismen:
* Određeno iskustvo u vođenju kompanija (3-5godina)

* Određeno iskustvo u vođenju kompanija (3-5godina)

Mada kao što rekoh ako neko ne shvata da EU nije država, ili još gore da regulacija nije Zakon, onda svaka diskusija pada u vodu.

cerski
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 21:29 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Mada kao što rekoh ako neko ne shvata da EU nije država, ili još gore da regulacija nije Zakon, onda svaka diskusija pada u vodu.


Naravno, vi ste "pročitali" u mojim postovima
1. EU je država iz

Takođe zahtevi našeg zakona za stečajnog upravnika se ne razlikuju od zahteva u Kanadi, USA, i EU.


Pa ste onda zaključili da
2. ne znam razliku između regulative i zakona iz

PS. Bankroti koji se tiču kompanija koje imaju sredstva/poverioce u više od jedne zemlje unije se sprovode po pravilima Saveta Evrope (COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000)


Svaka vama čast.

Činjenica je da ste vi rekli

Zvanje stečajnog upravnika u ozbiljnim državama, stiče se imenovanjem po odluci nadležnog suda i upisom u registar istih, bez kog upisa nije moguće obavljati taj posao.

Obrazovanje:

- Pravni Fakultet
- Položeni advokatski ispit
- upis u advokatsku komoru
- Dodatno obrazovanje iz predmeta koje zahteva stručno obavljanje ovog posla a čiji sadržaj propisuje ozbiljna država.


A ja vam naveo ozbiljne države u kojima to nije tako. (USA, Kanada, Velika Britanija, Holandija itd)

Vi se onda uhvatite nečega što nisam rekao pa udri po tome.
Nema veze, samo napred možda i iz ovog posta izvučete neki zanimljiv zaključak.

Kada vam na ovaj komentar

Upravljanje pravnim subjektima u stečajnom postupku nije upravljanje u pravom smislu reči a sa privredom u klasičnom smislu nema apsolutno nikakve veze.

Stečajno upravljanje je pravni postupak a ne privredni proces. Toliko znanje bi ipak moralo da postoji makar na ovom blogu.

Da su stečajni upravnici u Srbiji priučen kadar nije potrebno naglašavati, ali ipak za one koji nemaju pojma, taj kadar jeste na ubrzanim kursevima priučen kadar.


Ljudi odgovore da činjenica da g. Radulović trenutno, između ostalog, ima firmu koja se bavi upravljanjem stečajnim postupcima, ne znači da se nikada nije bavio privredom.

Vi onda ponovo udarate po istom:
Ovde jeste u pitanju karijera stečajnog upravnika i nije nepoznato da je g. Radulović stečajni upravnik, a po zanimanju mašinac.

Kakve veze ima silikonska dolina sa priučenim stečajnim upravljanjem privrednim subjektima u Srbiji?
Moj zaključak je da ste neozbiljan komentator, trol.
Nije vam cilj komunikacija već uključivanje ljudi u neko kafansko nadje*avanje.
Ako grešim, na moju dušu, a vi možete još jednom da pročitate našu celokupnu razmenu ja više nemam šta da dodam.
Doviđenja.
dragan7557 dragan7557 21:45 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Kalifumestokalifa:
Doviđenja.

Sumnjam pošto ne navraćaš u države u kojima boravim.

Uzgred
A ja vam naveo ozbiljne države u kojima to nije tako. (USA, Kanada, Velika Britanija, Holandija itd)

zakon o stečajnom postupku Holndije(i Nemačke) je primer iz koga sam izvukao:

Obrazovanje:

- Pravni Fakultet
- Položeni advokatski ispit
- upis u advokatsku komoru
- Dodatno obrazovanje iz predmeta koje zahteva stručno obavljanje ovog posla a čiji sadržaj propisuje ozbiljna država.

a isti je i u Nemačkoj i drugim državama kontinentalnog pravnog modela.


Nema potrebe za nastavkom ovog trola.

cesrki
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 22:34 19.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

zakon o stečajnom postupku Holndije(i Nemačke) je primer iz koga sam izvukao:


Ne nam za Nemačku ali Holandski zakon ne zahteva pravni fakultet, niti položeni pravosudni ispit.
(Na tu funkciju se zaista često postavljaju advokati, ali se u velikim, komplikovanim slučajevima bankrotstva skoro nikad ne postavljaju advokati već računovođe, što ima veze sa sudskim postupkom u kome pokretač postupka ima pravo da zahteva potrebne uslove koje stečajni upravnik mora da zadovolji uz pravo predstavnika dužnika da uloži žalbu)

Opet, pravite kombinaciju skretanja sa teme i iznošenja neistina ili poluistina.
Tema je bila (pre vaših digresija)
1. Da li g Radulovića to što ima kompaniju koja se bavi vođenjem postupka stečaja diskvalifikuje na bilo koji način od poznavanja ekonomije
2. Da li je za nečije iskustvo iz prakse bitno samo ono čime se bavi poslednjih par godina ili ukupna karijera.
3. Da li iskustvo iz prakse ima bilo kakvu težinu u odnosu na nekoga ko se čitavog života bavio akademskim izučavanjem ekonomije.
superfluous superfluous 13:44 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Savet Evrope ne donosi ovakvu vrstu propisa.
Ovaj akt koji vi navodite pripada EU, cija clanica mi nismo.
Pre soljenja pameti preporucuje se podrobno upoznavanje sa temom.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 15:07 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Savet Evrope ne donosi ovakvu vrstu propisa.
Ovaj akt koji vi navodite pripada EU, cija clanica mi nismo.
Pre soljenja pameti preporucuje se podrobno upoznavanje sa temom.


Pre soljenja pameti bi svakako trebalo pročitati šta sam napisao.
Ako vi nađete deo gde sam napisao da smo članica EU ili da se ova regulativa odnosi na nas ja vas vodim na piće.

Ono što sad vidim je da jesam pogrešio, napravio sam lapsus: hteo sam da napišem "Savet Evropske Unije" a ne "Savet Evrope".(da znam, EU parlament mora da potvrdi ovu regulativu ali je sve jedno donosi savet).

Ali i dalje ne vidim svrhu ovolikih digresija. Stvari su jednostavne. Gospodin je hteo da diskredituje g Radulovića svodeći ga na posao stečajnog upravnika.
Objašnjeno mu je da g. Radulović ima bogatu karijeru u privatnom sektoru van Srbije
Umesto da kaže dobro OK, počeo sa sledećim napadom kao da prethodno pitanje nije uopšte razmtrano, sledeći napad je bila njegova tvrdnja da je u "ozbiljnim državama" obaveza da stečajni upravnik ima pravni fakultet i položen pravosudni ispit.
Skrenuta mu je pažnja da ni to nije tačno.(što je bilo suvišno jer svakako je odgovor na prvo pitanje koje je pokrenuo bilo dovoljno da se rasprave o stečajnom upravljanju završe)
Umesto da kaže dobro, pogrešio sam. Ili ako ne veruje komentatoru koji tvrdi suprotno da se lepo raspita, progugluje svejedno on (a i vi) se uhvatio nekog kreativnog čitanja onoga što sam napisao.
Ali čak i da ja jesam idiot koji misli da je EU država ili da smo mi član EU, to ne menja činjenicu da pravni fakultet i pravosudni ispit jednostavno nisu propisani preduslov u svim "ozbiljnim zemljama".
Nisu propisani ni u jednoj zemlji čije zakonodavstvo ja poznajem.
Gospodin tvrdi da jesu u Nemačkoj, ne znam da li je to tačno i nemam nameru da se time bavim, ono što znam je da je tvrdio da je to obavezno i u Holandiji a to definitivno nije tačno.

vranac147 vranac147 16:31 20.11.2012

Re: ?

posle one TV emisije mislim da je besmisleno odgovarati ovom "struchnjaku" (gosn Nikolicu) :)
vranac147 vranac147 16:35 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

doktor raspada od posla ne doprinosi kvalitetu zdravstva. To što država školuje o trošku poreskih obveznika gomilu ekonomista i pravnika koji kasnije ne mogu da se zaposle nije ulaganje u š

nije lepo to shto radish!
superfluous superfluous 16:42 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Postovani gospodine,
Ova Regulativa je neprimenljiva na ovu diskusiju. Da ste je procitali i umeli da protumacite znali biste da se odnosi na cross-border insolvency proceedings, tj. na slucajeve kada su po pitanju stecaja ukljucene jurisdikcije zemalja dve ili vise clanice EU.
Dalje, ako mi nadjete clan koji taksativno navodi uslove za stecajnog upravnika, ja vas vodim na pice.
Kao sto rekoh, podrobno upoznavanje sa temom je vazno.
Komparativno pravo u ovom slucaju ne znam ali cenim da ne znate ni vi. Kao sto i sami spominjete primer Holandije, nije dovoljno citati zakon vec uzeti u obzir i pravnu praksu. Nije mi namera da se bavim diskusijom niti da zauzimam neciju stranu, vec da skrenem paznju na greske, jer je ovoj drzavi mnogo onih koji su stekli diplomu pravnika ili ekonomista kroz skolu zivota.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 19:54 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Ova Regulativa je neprimenljiva na ovu diskusiju. Da ste je procitali i umeli da protumacite znali biste da se odnosi na cross-border insolvency proceedings, tj. na slucajeve kada su po pitanju stecaja ukljucene jurisdikcije zemalja dve ili vise clanice EU


Da ste pročitali moj post:

PS. Bankroti koji se tiču kompanija koje imaju sredstva/poverioce u više od jedne zemlje unije se sprovode po pravilima Saveta Evrope (COUNCIL REGULATION (EC) No 1346/2000)


Videli bi ste
1. Da je pomenut u post scriptumu znači uzgred.
2. Da jasno navodi da se tiče kompanija koje imaju sredstva/poverioce u više od
jedne zemlje unije

Činjenica da se kao i gospodin sa kojim sam diskutovao hvatate sporednih stvari mi govori da niste raspoloženi da sa bavite suštinom.

Npr. Neko napiše post objašnjavajući zašto npr teorema o površini trougla nije tačna a tvorac teoreme napadne to što je u postu "ne znam" napisano spojeno ili neku drugu stvar nebitnu za temu dokaza teoreme ili još bolje izvuče neki zaključak na osnovu nekog dela teksta koji
a) nema osnova da se izvlači i/ili
b) nema veze sa dokazom netačnosti teoreme.

A pri tom se uopšte ne dotakne dokaza da njegova teorema nije tačna...


Dalje, ako mi nadjete clan koji taksativno navodi uslove za stecajnog upravnika, ja vas vodim na pice.


Gospodin kome sam replicirao tvrdi da u "ozbiljnim zemljama" postoje zahtevi da stečajni upravnik mora da ima: završen pravni fakultet, položen pravosudni ispit itd...

Ja mu kažem da to nije tačno.
Navedem konkretne zahteve u USA i Kanadi.
On kaže mislio je na kontinentalno pravo, i da u Holandiji i Nemačkoj postoji taj zahtev.
Ja kažem da u Holandiji ne postoji.

Ne nam za Nemačku ali Holandski zakon ne zahteva pravni fakultet, niti položeni pravosudni ispit.


Ako neko tvrdi da postoji taj i taj zahtev u zakonu a ja kažem da ne postoji.
Ko je dužan da navede članove zakona koji listaju zahteve?


antioksidant antioksidant 20:01 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

.
superfluous superfluous 20:47 20.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

Ko se latio regulative EU? Ja ili vi? Dakle, ko se bavi sporednim temama?
Pitanje stecajnog postupka nije regulisano pravom EU. I tacka. Nemojte otvarati diskusije o temama o kojima ne znate nista ili ste ponesto povrsno procitali.
dragan7557 dragan7557 14:00 21.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

kalifumestokalifa 22:34 19.11.2012
Re: odgovor g. Raduloviću

zakon o stečajnom postupku Holndije(i Nemačke) je primer iz koga sam izvukao:Ne nam za Nemačku ali Holandski zakon ne zahteva pravni fakultet, niti položeni pravosudni ispit.

Mada sam već rekao:
Nema potrebe za nastavkom ovog trola.

cesrki

Ipak smatram zbog drugih blogera da korigujem vaše bezobzirne misinformacije:

www.rechtspraak.nl

Beleid benoeming curatoren en bewindvoerders:

Eisen aan 'nieuwe' curatoren:

1 Minimaal twee jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest.2. Voldoende relevante ervaring te hebben in civielrechtelijke zaken.

3. Een collega te hebben met ervaring als curator(en bewindvoerder). De reden voor deze eis is onder meer dat deze collega de 'nieuwe curator' ka opleiden en adviseren en dat vervanging bij ziekte of vakantie op deze wijze beter is gewaarborgd.

4. Relevante ervaring in faillissementen te hebben. Bijvoorbeeld door werkzaamheden te hebben verricht in faillissementen van een kantoorgenoot.

5. Een of meer cursussen faillissementsrecht te hebben gevolgd die aan eisen voldoen van de Nederlandse Orde van Advocaten en vergelijkbaar zijn met huidige CPO-opleiding 'Insolventierecht voor curatoren.'

6 Minimaal 50 procent van hun tijd beschikbaar te zijn voor het werk als curator.

7. De deken te machtigen om rechtbank te informeren over tuchtrechtelijke zaken die de integriteit van de curator of advocaat betreffen. Hiervoor bestaat een modelmachtiging.

8. Bereid te zijn om tot WSNP-bewindvoerder te worden benoemd. Dit kan eventueel ook het kantoor van de advocaat als zodanig betreffen.

9. De dekking van de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit te breiden van (ongeveer) € 500.000 naar € 2.500.000 per jaar.

10. Ten slotte dient de verwachting te bestaan-gelet op het aanbod van curatoren en van zaken in de regio-dat de advocaat binnen afzienbare tijd ook daadwerkelijk en met enige regelmaat benoemd kan worden.

Da iz ovoga prozilazi da ste bili u pravu kada ste moju odluku:

citat:

kalifumestokalifa:
2. smatrate da je vaš sagovornik potpuni idiot.
o karakterizaciji vas kao sagovornika na citirani način pretpostavili.

U slučaju da ne govorite, ne razumete, ne čitate i ne pišete holandski jezik preporučujem vam da se za prevod obratite nekom od zvaničnih prevodilaca.

Ono što je svakako arogancija nejvišeg stepena je pokušaj da vlastito neznanje nasilno predstavljate kao kvazi znanje.

Da ostalim blogerima bude lakše prevešću prvi stav

Zahtevi za 'nove kuratore.'

(faillissements) curator=(stečajni) upravnik

1. Minimalno dve godine rada kao advokat.

I da, molim vas da me više ne opterećujete svojim po svemu sudeći potpunim nepoznavanjem ove materije. Da ne upotrebim, za ovu prestaciju, mnogo adekvatniji izraz!

cerski
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 19:01 21.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

The Dutch Bankruptcy Act does not give qualifications as to which persons qualify to act as trustee.

Link koji ste vi naveli daje pravila kojima se vodi sud u Arnhemu

"van het beleid" je "politika", nije zakon
Nigde u zakonu nisu navedeni zahtevi za kuratora.
Štaviše na zahtev poverioca na to mesto može se postaviti osoba drugih kvalifikacija (najčešće računovođa) što se i dešava u praksi.
superfluous superfluous 20:43 21.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću


The Dutch Bankruptcy Act does not give qualifications as to which persons qualify to act as trustee.


Nigde u zakonu nisu navedeni zahtevi za kuratora.
Štaviše na zahtev poverioca na to mesto može se postaviti osoba drugih kvalifikacija (najčešće računovođa) što se i dešava u praksi.Tako nesto ne pise u daljem tekstu sajta koji ste sami sugerisali:
"The Dutch Bankruptcy Act does not give qualifications as to which persons qualify to act as trustee. However, in most cases civil lawyers (advocaten) are appointed. In large bankruptcies sometimes persons with a specific background, for example an accountant, are appointed co-trustee. "

U vecini slucajeva su u pitanju advokati, ponekad lica drugih kvalifikacija i to u specificnim slucajevima ("in large bankruptcies" ali i tada ne deluju samostalno vec kao co-trustees.
dragan7557 dragan7557 20:49 21.11.2012

Re: odgovor g. Raduloviću

kalifumestokalifa
The Dutch Bankruptcy Act does not give qualifications as to which persons qualify to act as trustee.

Link koji ste vi naveli daje pravila kojima se vodi sud u Arnhemu

"van het beleid" je "politika", nije zakon
Nigde u zakonu nisu navedeni zahtevi za kuratora.
Štaviše na zahtev poverioca na to mesto može se postaviti osoba drugih kvalifikacija (najčešće računovođa) što se i dešava u praksi.

Koliko vidim vi ili nemate ni osnovno znanje engleskog jezika a o holandskom da i ne govorimo, upravo kao i vaš štićenik.

www.rechtspraak.nl

De officiële site van de rechbanken, gerechtshoven, CRvB, CBb, Hooge Raad en Raad voor de rechtspraak.

U prevodu službeni sajt celokupnog Pravosudnog sistema Holandije.

Home english

Introduction

This is the website of Dutch Judicary and Supreme Court of zhe Netherlands. On this website, you can find information on:

The structure of judical system

..................

The tasks and composition of the Coucil for the Judicary
.....................

dragan7557:
I da, molim vas da me više ne opterećujete svojim po svemu sudeći potpunim nepoznavanjem ove materije. Da ne upotrebim, za ovu prestaciju, mnogo adekvatniji izraz!

cerski


Prestanite da arogantno plasirate dezinformacije, po ugledu na vašeg Konzultanta, i naučite da čitate napisano na nekom sajtu, uzgred ako nemate dovoljno znanja holandskog, a što je činjenica, na ovoj stranici Holandskog Pravosuđa stoji i engleski jezik, sa kojim sasvim sigurno takođe ne vladate dovoljno za razumevanje napisanog na nekom sajtu, a što je očigledno iz napisanog dezinformativnog teksta.


cerski

p.s. sa vama je svaka dalja korespondencija isključena iz sledećeg razloga koji ste sami naveli:
kalifumestokalifa:
Vi možete da:
1. Smatrate da se mislilo na zakone pojedinačnih članica unije. (NPR u
Holandiji i Velikoj Britaniji)
2. Smatrate da je vaš sagovornik potpuni idiot.

Vi ste se odlučili za 2. Super.


Naravno uz poštovanje činjenice da do sada pokazano "znanje":
činjenice da pričate napamet.

navodi na vaš vlastite zaključke citirane gore.
bensendin bensendin 20:29 17.11.2012

naravoučenije

Dakle, ne postoji korelacija između prosperiteta jedne zemlje i broja zaposlenih u javnom sektoru.

Pa kad je tako, šta se čeka? Ajde da uguramo članstvo svih partija u opštinske administracije, ministarsva, da osnujemo još stotinak agencija, da otvorimo još desetak državnih univerziteta radi novih diploma za nova radna mesta, da uduplamo broj zaposlenih u eps-u, telekomu, ptt-u, vodovodima i komunalnim preduzećima, da trostruko povećamo broj inspekcija...
Goran Nikolić Goran Nikolić 20:35 17.11.2012

Re: naravoučenije

naravno, možete svaku tezu obesmisliti
poenta je da smanjivanje broja ljudi u javnom sektoru postaje top tema
a ne kako povećati broj onih koji rade u industriji,
dakle, ne bavimo se relevantnim temama,
već sporednim, što je često slučaj
Ako smanjite broj zaposlenih u javnom sektoru za 22 000,
zar mislite da će Srbija ekonomski napredovati?
Ključ je industrija,
ali naša zemlja je deindustrijalizovana,
a mi smo pričali o tome
kako nas mnogo radi u javnom sektoru
bensendin bensendin 20:41 17.11.2012

Re: naravoučenije

Ja opet pročitah tekst i ne videh ništa o industriji. Niti vezu broja zaposlenih u javnom sektoru prema onom u realnom sektoru kod drugih zemalja. Samo veza prema ukupnom stanovništvu.
sima2000 sima2000 20:50 17.11.2012

Re: naravoučenije

poenta je da smanjivanje broja ljudi u javnom sektoru postaje top tema
a ne kako povećati broj onih koji rade u industriji,
dakle, ne bavimo se relevantnim temama,
već sporednim, što je često slučaj


Kod Grka se više ne zna šta je simptom originalne bolesti, a šta nusproizvod terapije koja se primenjuje. Veliki broj otpuštenih državnih službenika je doveo do toga da padne potrošnja, što je smanjilo proizvodnju. Smanjena privredna aktivnost je dovela do toga da se smanje poreski prihodi države, tako da je plan da se otpuštanjem smanji deficit propao. Sva pomoć koja im dolazi od EU se ustvari vraća kreditorima kroz otplate kamata i glavnica, a država tone u spiralu recesije. Pad domaće tražnje se ne može nadomestiti povećanim izvozom, jer nemaju drahmu koju mogu da devalviraju i poboljšaju konkuretnost na inostranom tržištu.
Sve u svemu biće zanimljivo gledati kako će sve to sa Grčkom da se završi, a ako smo pametni možemo nešto i da naučimo.
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:55 17.11.2012

Re: naravoučenije

poenta je da smanjivanje broja ljudi u javnom sektoru postaje top tema
a ne kako povećati broj onih koji rade u industriji,


Povecati broj onih koji rade u industriji je mnogo kompleksniji i tezi posao od smanjivanja broja zaposlenih u javnom sektoru, a traziti moguc, izdrziv odnos izmedju ta dva broja nije obesmisljavanje teme.

Na kraju se sve svodi na deficit u budzetu..njega puni realan sektor a trosi javni. Balans se moze praviti ili smanjivanjem rashoda ili povecanjem prihoda.
Ako nije moguce planiranjem budzeta povecati prihod (a nije) onda se mora smanjiti rashod, a on se moze smanjiti i smnjivanjem izdatakaza javni sektor.
Hoce li to znaciti vise pacijenata po lekaru, vise ucenika po nastavniku, losije opremljenu policju, losije opremljenu vojsku, nego sto je to slucaj u drugim zemljama?
Hoce, ali za bolje nema para, kad ih bude popravljace se.
antioksidant antioksidant 20:57 17.11.2012

Re: naravoučenije

Na kraju se sve svodi na deficit u budzetu..njega puni realan sektor a trosi javni

pune ga i krediti... to je jos i najlakse
sima2000 sima2000 20:58 17.11.2012

Re: naravoučenije

Na kraju se sve svodi na deficit u budzetu..njega puni realan sektor a trosi javni. Balans se moze praviti ili smanjivanjem rashoda ili povecanjem prihoda.


Nije tako jednostavno. Otpuštanjem radnika u javnom sektoru trpi i proizvodnja jer otpušteni državni službenici kupuju manje roba i usluga koje se proizvode.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:08 17.11.2012

Re: naravoučenije

pune ga i krediti... to je jos i najlakse


Aha :)

Znam coveka koji je mislio da to tako moze pa mu kuca ode na dobos.
Eno ga sad je podstanar, ali kuburi sa kirijom.
Nije tako jednostavno. Otpuštanjem radnika u javnom sektoru trpi i proizvodnja jer otpušteni državni službenici kupuju manje roba i usluga koje se proizvode.


Sto bi morali da kupuju samo zaposleni u javnom sektoru?
Rasterecenjem privrede, a ona se mora rasteretiti jer ne moze da izdrzava nesrazmeran odnos zaposlenih u javnom sektoru, gusi se, ce se otvoriti prostor za zaposljavanje u realnom, dakle bice ili vece plate ili vise zaposlenih pa ce oni kupavati.

Mora se poci od cinjenice da je javni sektor izdrzavan sektor,za njega neko drugi mora da zaradi, onda se on mora praviti prema tome koliko se zaradjuje a ne koliko stanovnika opsluzuje.
To ce ici na ustrb kvaliteta uluga, tacno, ali ko da plati kvalitetnije usluge ako mi ne zaradjujemo?
Ostaju samo krediti, a,kazu, vec sme debelo presli zakonom propisanu granicu.
antioksidant antioksidant 21:11 17.11.2012

Re: naravoučenije

Znam coveka koji je mislio da to tako moze

ima sitnih razlika izmedju drzave i coveka.
jedna od osnovnih je da, sto se tice drzave, retko kad se desi da je isti potpis na papiru kojim se drzava zaduzuje i onom kojim drzava (eventualno) vraca dug(ove).
za politicara na vlasti koji donosi odluku o zaduzivanju ta sitna razlika moze biti i presudna
sima2000 sima2000 21:16 17.11.2012

Re: naravoučenije

Rasterecenjem privrede, a ona se ne moze rasteretiti jer en moze da izdrzava nesrazmeran odnos zaposlenih u javnom sektoru, gusi se, ce se otvoriti prostor za zaposljavanje u realnom, dakle bice ili vece plate ili vise zaposlenih pa ce oni kupavati.


Ovo što ti pričaš je oficijelna politika unije (čitaj: Merkelova) prema Grčkoj. Uslovljavaju pomoć sa uravnoteženjem budžeta, otpuštanjem radnika, smanjivanjem plata u javnom sektoru i slično. Ako uspeju u nameri da smanjivanjem državnog aparata ožive privredu, onda si ti u pravu. Međutim, terapija trenutno ništa ne pomaže, već je pacijentu sve gore i gore.
G r o f G r o f 21:22 17.11.2012

Re: naravoučenije

sima2000
Na kraju se sve svodi na deficit u budzetu..njega puni realan sektor a trosi javni. Balans se moze praviti ili smanjivanjem rashoda ili povecanjem prihoda.


Nije tako jednostavno. Otpuštanjem radnika u javnom sektoru trpi i proizvodnja jer otpušteni državni službenici kupuju manje roba i usluga koje se proizvode.Pa dajte i meni koji dinar. Obećavam da ću ih sve porošiti.
Ribozom Ribozom 21:22 17.11.2012

Re: naravoučenije

@hoochie
Mora se poci od cinjenice da je javni sektor izdrzavan sektor


Nije javni sektor samo izdrzavani sektor. One je i poluga vlasti i to ne samo zbog glasackog dodvoravanja. Njime se ubacuje sveza lova na trziste, njime se stvara konkurencija radnih mesta sa privatnim sektorom; ukratko regulise se na neki nacin ekonomija zemlje. Mnogo je to komplikovanije nego sto izgleda.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:25 17.11.2012

Re: naravoučenije

Međutim, terapija trenutno ništa ne pomaže, već je pacijentu sve gore i gore.


Kad bolest uzme maha ni najbolji lek ne pomaze.
Bolje da to radimo dok jos imamo sanse, da sami sebi krojimo kapu. Ako dospemo da nam je Merkelica kroji nahebasmo.
Potsticanje potrosnje neki ozbiljni ekonomisti predlazi, neki od njih su i Nobelovci, ali mehanizam za to je inflacija a ne zaposljavanje u javnom sektoru.
Taj lek ja jos nisam cuo da neko prepisuje.
Sad da li je inflacija dobar put to stvarno ne znam, to mora neko strucan da objasni.
za politicara na vlasti koji donosi odluku o zaduzivanju ta sitna razlika moze biti i presudna

Najcesce i jeste i to je nasa muka.
Oni dolaze (nakupe) i odlaze, a mi ostajemo.
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:28 17.11.2012

Re: naravoučenije

Njime se ubacuje sveza lova na trziste


To moze i na druge nacine, kontrolisanom inflacijom koja svima, a ne samo zaposlenim u javnom sektoru, pomaze (dok pomaze)
njime se stvara konkurencija radnih mesta sa privatnim sektorom


Drzava mora da bude servis a ne konkurencija privredi
sima2000 sima2000 21:29 17.11.2012

Re: naravoučenije

Pa dajte i meni koji dinar. Obećavam da ću ih sve porošiti.


Ti si to u šali napisao, ali takve stvari se zaista i dešavaju. Samo što su stručnjaci toj pojavi dali fensi naziv "quantitative easing". Štampaju se pare i dele .. ne narodu nego bankama kao posrednicima. Pare koje se olako dobiju se isto tako olako troše i to na kraju pokrene privredu. U Americi je ova metoda dala rezultate zadnjih par godina, ali oni baš i nisu za poređenje.
antioksidant antioksidant 21:39 17.11.2012

Re: naravoučenije

Mora se poci od cinjenice da je javni sektor izdrzavan sektor

a ko te leci? ko te obrazuje? u krajnejm slucaju, ko iseljava kad ti sud dodeli neki stan?
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:48 17.11.2012

Re: naravoučenije

a ko te leci? ko te obrazuje? u krajnejm slucaju, ko iseljava kad ti sud dodeli neki stan?

Lekari, nastavnici i policija.

Sta zanci to sto ce oni imati manje plate i sto ce ih biti manje?
Pa jasno,bice nam losije zdravstvo, skolstvo i policija.
Da li bi hja voleo da sve to bude mnogo bolje?
Naravno da bih, ako ima neko ko ce da izdrzava srpsko zdavstvo,skolstvo i policiju ja nemam nista protiv.
Znas li ti nekog tako humanog i darezljivog koji je spreman sve to da finansira?
Da li se mogu popravljati te usluge preraspodelom unutra samog javnog sektora, da li smanjiti broja gencija a te pare usmeriti u zdravstvo, smanjiti broj drzavnih sekretara (i njihove plate) pa te pare preusmeriti u skolstvo, i jos bezbroj takvih mogucnosti?
Moze i potrebno je, ali povecanje ili odrazvanje nesrazmernog odnosa onih koji zaradjujju pare i onih koji ih trose vodi u propast, to je nesporno.
antioksidant antioksidant 21:58 17.11.2012

Re: naravoučenije

huči, ponovo menjaš teze
pitanje sam ti postavio samo kao komentar na ovu tvoju rečenicu
Mora se poci od cinjenice da je javni sektor izdrzavan sektor

nisu izdržavan sektor jer ti pružaju nešto za uzvrat
stvaraju vrednost podizanjemnivoa znanja, obezbeđivanjem sigurnosti i višim nivoom zdravlja
više oni para stvaraju nego svi proizvođači džema, jabuka i rakije
ostalo ti je čista demagogija
Ribozom Ribozom 21:59 17.11.2012

Re: naravoučenije

@hoohie
Sto bi morali da kupuju samo zaposleni u javnom sektoru?


Ovo si dobro primetio. Cesto cujem od zaposlenih u javnom sektoru, da njihova potrosnja odrzava privredu. Nasmejem se jer me podsete na amere koji kazu otprilike isto: da mi ne kupujemo, sta bi svet proizvodio. Sto rece dole grof, dajte i meni (i ja volim da trosim)
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:09 17.11.2012

Re: naravoučenije

huči, ponovo menjaš teze


AO, ti ili si bezobrazan ili ne uspevas da ukapiras ninajosnovnije stvari pa lupets o zamenama teza nonstop
Kakva zemena Teza je u pitanju, zivota ti?
Ti pitao:

a ko te leci? ko te obrazuje? u krajnejm slucaju, ko iseljava kad ti sud dodeli neki stan?

ja odgovorio

Lekari, nastavnici i policija.

i ti pricas o zemni teza.

A ako ti ne poznajes znacenje reci ja ti nisam kriv.

sima2000 sima2000 22:11 17.11.2012

Re: naravoučenije

Ovo si dobro primetio. Cesto cujem od zaposlenih u javnom sektoru, da njihova potrosnja odrzava privredu. Nasmejem se jer me podsete na amere koji kazu otprilike isto: da mi ne kupujemo, sta bi svet proizvodio. Sto rece dole grof, dajte i meni (i ja volim da trosim)


Nije daleko od istine ni jedno ni drugo. Veliki potrošači pokreću privredu i na globalnom i na lokalnom nivou.
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:15 17.11.2012

Re: naravoučenije

dajte i meni (i ja volim da trosim)


Moze, al moras da se uclanis :)
Prica o povecanju potrosnje je , kao i vecina ostalog, kod nas naopako shvacena.
Ljudi, oni ozbiljni, pri tom misle na stampanje para i plasiranje kroz jeftine kredite stanovnistvu, ali ukupnom, a ovde kod nas pod tim podrazumeva davanje samo odredjenom sloju ljudi.
Kako dospeti u taj sloj?
Pa uclanjivanjemu stranku ili koruopcijom.
Posle se pitamo otkud partokratija i ostkd korupcija u Srbiji.
Ali nece da shvate, ne ide im u prilog da misle.

sima2000 sima2000 22:19 17.11.2012

Re: naravoučenije

Prica o povecanju potrosnje je , kao i vecina ostalog, kod nas naopako shvacena.


Kad Srbi povećaju potrošnju, najviše se ovajde privrede Nemačke, Kine i sličnih zemalja. Ja bi od njih tražio lovu za Grofa :)
hoochie coochie man hoochie coochie man 22:22 17.11.2012

Re: naravoučenije

ne pricaj o bezobrazluku posle one jeftine odbrane nasilja nad zenama u beogradu od strane uniformisanih konzumenata krofni


Nije odnrana nasilja vec odbrana principa gradjanskog drustva, ali ti se u to razumes isto kao i u ovu temu, oigledno.
Setaj AO.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 22:29 17.11.2012

Re: naravoučenije

U Americi je ova metoda dala rezultate zadnjih par godina, ali oni baš i nisu za poređenje.

Nisu za poređenje jer imaju valutu. Nešto što mi nemamo.
Tako da kad je € u krizi, a ne postoji 3. rezervna valuta, mogu da štampaju dolare bez devalvacije i uz umerenu inflaciju.
Nobelovci koji predlažu potrošnju kažu da se prilikom fiskalne krize ne smanjuje država, kao i da je recesija vreme za ulaganje u infrastrukturu.
Ali ono što moramo da znamo je da su to preporuke koje daju Amreici i Evropi entitetima sa sopstvenom valutom i praktično besplatnim zaduživanjem. (Kamnatne stope na Nemačke državne obveznice su praktično nula, Na USA obveznice među najnižim u istoriji.
Pozajmljivanje po u najboljem slučaju 6% da bi država bila potrošač za vreme krize ima mnogo manje smisla.
bookez bookez 23:41 17.11.2012

Re: naravoučenije

Sto se tice Grcke, postoji jednostavan nacin devalviranja cena koji ne ukljucuje drahmu: SMANJITI PLATE. Ali to je takav atak na ego ljudi, da je neizvodivo. Prihvatljivije je otpustiti radnika, nego smanjiti plate (i cenu proizvoda).
G r o f G r o f 00:04 18.11.2012

Re: naravoučenije

U Americi je ova metoda dala rezultate zadnjih par godina, ali oni baš i nisu za poređenje.


...zašto nisu? dovoljno je samo da dinar nametnemo celom svetu.
Doduše ova metoda će i dovesti, na duže staze, da Kinezi vladaju svetom.
Okanite se mentalnih akrobacija. U Srbiji se ne radi. Dok se to ne promeni pomoći nema.
Ako nekome,još daješ i platu za nerad, onda si lud.
milivoje_bg milivoje_bg 09:50 18.11.2012

Re: naravoučenije

antioksidant
huči, ponovo menjaš teze
pitanje sam ti postavio samo kao komentar na ovu tvoju rečenicu
Mora se poci od cinjenice da je javni sektor izdrzavan sektor

nisu izdržavan sektor jer ti pružaju nešto za uzvrat
stvaraju vrednost podizanjemnivoa znanja, obezbeđivanjem sigurnosti i višim nivoom zdravlja
više oni para stvaraju nego svi proizvođači džema, jabuka i rakije
ostalo ti je čista demagogija

Коректно !
expolicajac expolicajac 14:22 18.11.2012

Re: naravoučenije

AO, ti ili si bezobrazan ili ne uspevas da ukapiras

Moje pandursko mišljenje je da je AO postao neki faktor u Kragujevcu. Nije to onaj isti AO koga znam, po pisanju od ranije. Nešto se tu desilo. AO od pre je drag, mio, simpatičan i nadasve originalan, kako po izboru avatara tako i logičkom zaključivanju. Ovaj sadašnji mi se izmenio. Postao je arogantnij, samouverenij i sa neverovatnom željom da se svidi narodu.
Možda grešim, ali ja sam samo pandur i to glup.
p.s. nema potrebe da mi nabacujete da je "glup pandur" pleonazam.
antioksidant antioksidant 19:26 18.11.2012

Re: naravoučenije

Moje pandursko mišljenje

nemas ti misljenje
ono obicno ide uz obraz
a necu raspravljati ni sa tobom ni sa krofna dilerom jer brisu. njihovo je pravo da "usmeravaju"
expolicajac expolicajac 19:57 18.11.2012

Re: naravoučenije

a necu raspravljati ni sa tobom ni sa krofna dilerom jer brisu. njihovo je pravo da "usmeravaju"

Uf,uf,uf
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:01 18.11.2012

Re: naravoučenije

Jel se ovo neko duri?
hehe
antioksidant antioksidant 20:02 18.11.2012

Re: naravoučenije

expolicajac
a necu raspravljati ni sa tobom ni sa krofna dilerom jer brisu. njihovo je pravo da "usmeravaju"

Uf,uf,uf

nemoj da ufćeš
huči se raskukao pa brišu svaki moj komentar na njegove uvrede (da sam bezobrazan, upućuje me na šetanje (mada to nije kažnnjivo - vidimo po gotovini))
sad se i ti raspiši o mom moralnom posrnuću. ne zameram. ako se mladi zabavljaju, da ne kvarim
uživaj
antioksidant antioksidant 20:03 18.11.2012

Re: naravoučenije

hoochie coochie man
Jel se ovo neko duri?
hehe

:) ne durim se huči, nisam ja ti da kukam u mraku kod učiteljice kao ti
inače, zahvali im se što ostavljaju i tvoje odgovore na moje izbrisane komentare
jeste naporno za pratiti ali nit se da uhvatiti :)
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:09 18.11.2012

Re: naravoučenije

nisam ja ti da kukam u mraku kod učiteljice


Ne bih na ovo odgovarao, ali posto si valjda umislio da sam se ja kod nekog zalio, moderacije, koga li, ili ti je lakse da tako mislis, samo da te razuverim
Niti sam kome ista pisao niti imam naviku da moderaciji ista pisem,
mislim da im se nikada za sve ove godine nisam ni obratio.
Oni rade svoj posao ja svoj.
A ti sto si puko, pas ta da ti radim, pazi sledeci put
Ili setaj, kako hoces

antioksidant antioksidant 20:11 18.11.2012

Re: naravoučenije

A ti sto si puko, pas ta da ti radim, pazi sledeci put
Ili setaj, kako hoces


lako ti je kad te učiteljica štiti
nastavi da pljuješ

edit

i da
Ne bih na ovo odgovarao


a pre toga

Jel se ovo neko duri?
hehe
jesi malac
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:17 18.11.2012

Re: naravoučenije

a pre toga


Pa to je bilo pre, sta je sporno?
Puko si stvarno :)

A ovo oko uciteljice..ko mi je uciteljica?

ili ti je lakse da podneses poraz misleci da me neko stiti?
Ako je tako da ne kvarim

Ako i ovo obrisu ti opet to pripisi uciteljici, bice ti lakse.

zivio ti meni AO, smiri se, prodje sve pa i povredjena sujeta
antioksidant antioksidant 20:21 18.11.2012

Re: naravoučenije


zivio ti meni AO, smiri se, prodje sve pa i povredjena sujeta

hejde huči prestani da seiriš
i prestani da učitavaš
sujetu u sebi vidiš
zato se i lepiš na moje komentare a to što sam brisan doživljavaš kao pobedu
sitan si kao i tvoje pobede
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:30 18.11.2012

Re: naravoučenije

zato se i lepiš na moje komentare


Sad kad je strategija zvana uciteljica propala, sledi nova - lepis se na moje komentare
Problem, naravno tvoj, je u tome sto se vrlo jasno moze videti ko se kome obratio, tj ko se lepi na cije komentare, ako to tako hoces da zoves.
Pogeldaj i videces - ti na moje.
Lako proverljivo.

A evo, ako ti je bas stalo da budes poslednji, dopusticu ti to, necu vise odgovarati
(ako ne budses bas mnogo bezobrazan))
antioksidant antioksidant 20:39 18.11.2012

Re: naravoučenije

Sad kad je strategija zvana uciteljica propala

gde je to propala?
ko je gde rekao da je propala?
ti si slagao da se ne zalis nikad nikome i to je to - univerzalna istina?
neprekidno izvrces svaki komentar pa onda krenes sa vredjanjem
a kao klasicna slihtara krenes da glumis zrtvu
prvi si poceo sa vredjanjem, svaki moj odgovor je obrisan i opet ti nesto nedostaje?
A evo, ako ti je bas stalo da budes poslednji, dopusticu ti to, necu vise odgovarati
(ako ne budses bas mnogo bezobrazan))

uf, kakva silna pretnja sitne duse
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:49 18.11.2012

Re: naravoučenije

Moram jbg, u nadi da necu vise pisati ti si pokusao podloscu da se izvadis.
Samo ovo mi je vazno (ostalo su losi pokusaji vadjenja koji me ne zanimaju, a ovo je laz)
ti si slagao da se ne zalis nikad nikome


Dakle, kome sam se zalio?

Ja kazem nikad i nikom, video sam da je obrisan komentar ali nije mi uopste bilo vazno dok ti nisi poceo da kmecis.

Pa hajd sad, kome sam se zalio?
antioksidant antioksidant 20:52 18.11.2012

Re: naravoučenije

Moram jbg, u nadi da necu vise pisati

ti da neces nastaviti da seiris nad mojim"porazom"
ma daj huci, znas i sam
hoochie coochie man
Jel se ovo neko duri?
hehe

podlost... zanimljiv izbor reci s tvoje strane
hoochie coochie man hoochie coochie man 20:56 18.11.2012

Re: naravoučenije

Dobro, evo, izvini za izbor reci, ponela strast blog fajta, nekad je to bio omiljen sport ovde
Izvini
Ali bre zalio se nikad nikom nisam.
Obrisali, ebem li ga sto i ko
antioksidant antioksidant 21:02 18.11.2012

Re: naravoučenije

hoochie coochie man
Dobro, evo, izvini za izbor reci, ponela strast blog fajta, nekad je to bio omiljen sport ovde
Izvini
Ali bre zalio se nikad nikom nisam.
Obrisali, ebem li ga sto i ko

u duhu pruyene ruke s tvoje strane
verujem da se nisi zalio (a priznaces da je smesno sto su brisali komentare a ne odgovore na njih)
reagovao sam na tvoje ubacivanje u moj razgovor sa ex-om
stvarno je malo...
hoochie coochie man
Jel se ovo neko duri?
hehe


i da, rekao sam ti zasto sam napisao da menjas teze u onom komentaru od kog je sve i pocelo. nije to bila uvreda, samo konstatacija da je tesko razgovarati s tobom ako stalno menjas fokus price (dakle osnovna teza mi je da javni sektor nije samo "trosadzija" - stvara se tu svaceg)

hajde sad da se rastajemo pa ko u zivot ko u krevet (mada i tamo je zivot ako nisi sam) a ovo ce sanirati devojcice same (ovo i zasluzuje)
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:07 18.11.2012

Re: naravoučenije

:)

Da vidis kad sad ovo ostave :)
Ma nek rade sta hoce, necu ja da cistim umesto njih

Pozdrav

(do sledeceg fajta :)*


*sala :)
antioksidant antioksidant 21:10 18.11.2012

Re: naravoučenije

Pozdrav

laku noc
G r o f G r o f 21:19 18.11.2012

Re: naravoučenije

Goran Nikolić
naravno, možete svaku tezu obesmisliti
poenta je da smanjivanje broja ljudi u javnom sektoru postaje top tema
a ne kako povećati broj onih koji rade u industriji,
dakle, ne bavimo se relevantnim temama,
već sporednim, što je često slučaj
Ako smanjite broj zaposlenih u javnom sektoru za 22 000,
zar mislite da će Srbija ekonomski napredovati?
Ključ je industrija,
ali naša zemlja je deindustrijalizovana,
a mi smo pričali o tome
kako nas mnogo radi u javnom sektoru


Gorane, jel ti nas smatraš debilima.
Plasiraš perpetumobile ideje i očekuješ da te neko ozbiljno shvaća. Srbija živi od uvoza koji plaća pozajmljenim parama.
Pozajmljene pare podeljene sektoru koji ne stvara novu vrednost samo povećava veću kupovinu uvežene robe i brže odlivanje pozajmljenih para.
Zar je tu teško naslutiti kraj?
Pozajmljene pare moraju ići tamo gde se oplemenjuju, a gospoda iz javnih preduzeća da izvole raditi tamo gde se nešto proizvodi. Sistem je već postavljen nakaradno i nemoguće je takav rez napraviti preko noći ali treba ići u tom pravcu. Početni korak na tom pravcu jest otpuštanje dela zaposlenih u javnom sektoru.
Ta se zalažeš za stvaranje neke klase svetih porošača trutova koja će biti motor razvoja tako što će dobijati neke pare koje padaju sa nebesa i neumorno kupovati.
Odnos broja zaposlenih u javnim preduzećima i broja stanovnika je glupost.
Srpski radnik pravi vrata za 10 sati.
Francuski radnik pravi vrata za 1 sat.
Znači, kad usporedjuješ francuski i srpski javni sektor, broj francuskih radnika u proizvodnji moraš množiti sa deset.
bensendin bensendin 21:58 18.11.2012

Re: naravoučenije

Ta se zalažeš za stvaranje neke klase svetih porošača trutova koja će biti motor razvoja tako što će dobijati neke pare koje padaju sa nebesa i neumorno kupovati.


Управо тако. Идеја о излазу Србије из кризе повећањем јавне потрошње, без задирања у систем, је популизам најгоре врсте
dragan7557 dragan7557 11:49 19.11.2012

Re: naravoučenije, iz Pačije Škole

G r o f 21:19 18.11.2012
Re: naravoučenije

Goran Nikolić
naravno, možete svaku tezu obesmisliti
poenta je da smanjivanje broja ljudi u javnom sektoru postaje top tema
a ne kako povećati broj onih koji rade u industriji,
dakle, ne bavimo se relevantnim temama,
već sporednim, što je često slučaj
Ako smanjite broj zaposlenih u javnom sektoru za 22 000,
zar mislite da će Srbija ekonomski napredovati?
Ključ je industrija,
ali naša zemlja je deindustrijalizovana,
a mi smo pričali o tome
kako nas mnogo radi u javnom sektoruGorane, jel ti nas smatraš debilima.


Sumnjam, ali ekonomski nepismeni ste u potpunosti, jer niko ne razume Goranove argumente koje je lako pratiti a još lakše shvatiti čak i na nivou srednje ekonomske škole lošijeg nastavnog kadra.
Plasiraš perpetumobile ideje i očekuješ da te neko ozbiljno shvaća.

Ideje nisu perpetuum a još manje su mobilne na način na koji ti ovde iz čistog populizma i/ili još čistijeg neznanja pokušavaš da ih uglaviš u za njih premalu rupu.
Prvo ovaj kvazi marksistički "argument" iz kvazi biblije "Istorijskog Materijalizma, za masovnu upotrebu prliagođenog Marksovog "Kapitala":
Pozajmljene pare moraju ići tamo gde se oplemenjuju,

Marksistički ekonomski model iz koga je ova mantra uzeta je ponovo prilagođen za još masovniju upotrebu i originalu glasi:
"Kapital mora iči tamo gde može da se oplođava" oplemenjivanje kapitala Marks ne spominje, (mada kvazi Grofovi u svojoj plemenitosti to radi čine), jer stoji na jasno definisanom stanovištu da je novac(kod tebe pare) univerzalno sredstvo razmene a nikad kapital, svojstvo koje mu ti(nisi jedini) prišivaš po sistemu: "sašio mi Đura pa sašio tesno."da ti je Đuki sašio vrednost za koju je dobio obezvređen novac ti jednostavn ne primećuješ!?

Drugi argument je iz još nakaradnijeg shvatanja "Teorije Vrednosti" a promovisao ga je Pol Pot u Kampučeji, ono do čega je doveo naziva se u filmu i na javi "Killing Fields" a sa ovim "argumentom":
a gospoda iz javnih preduzeća da izvole raditi tamo gde se nešto proizvodi.

ti živo promovišeš svog ideološkog Velikog Brata Pol Pot-a.

Treći "argument":
Sistem je već postavljen nakaradno


je dovde tačan jer sistem kapitalističkih, kao i imperijalističko-potrošačkih odnosa jeste nakaradan, bolje rečeno ubistven, ali ovo:
nemoguće je takav rez napraviti preko noći ali treba ići u tom pravcu.

ukazuje na isti proces koji je vođen od strane Pol Pota i njegovih a i samog velikog Učitelja Mao ce Dunga.
Ukratko opet se zalažeš za istu sumanutu ideologiju odlažući pri tome revoluciju preko noći, uz konstataciju da treba ići u tom pravcu!?

Šlag na tortu ovog "argumenta" je sledeće:
Početni korak na tom pravcu jest otpuštanje dela zaposlenih u javnom sektoru.

gde će bivši zaposleni u Javnom Sektoru biti poslani gde!? Na "Killing Fields" ili "Gulag Arhipelag" izveo Staljin opisao Solžjenicin, ili u malo humanijoj izvedbi u Kolhoze, naravno tu je i omiljeni najproduktivniji model prisilnog rada ove gospoštine iz Javnog Sektora:
gospoda iz javnih preduzeća da izvole raditi tamo gde se nešto proizvodi

naravno u Konzlagerima po nacističkom modelu!?!
Ta se zalažeš za stvaranje neke klase svetih porošača trutova koja će biti motor razvoja tako što će dobijati neke pare koje padaju sa nebesa i neumorno kupovati.

je još jedan ofrlje "argument" koji sa napisanim blogom nema nikakve veze ali sa površnošću i nerazumevanjem same problematike.

Uzgred potpuno bezvredne pare ne padaju sa nebesa već iz presa u štampariji novca, a štampaju ih po tvom i drugih ovlašćenjima izabrani (demokracki) politikanti.

Donja "argumentčina" čini mi se najnajkonstatacija u ovom traktatu gluposti:
Odnos broja zaposlenih u javnim preduzećima i broja stanovnika je glupost.

a da je u pitanju statistički odnos, a ne glupost, nije ti ni palo na pamet. Takve kafanske interpretacije, statistike i statističkih odnosa, se mogu očekivati pred prodavnicom, posle domaćinske količine požerdane rakije i piva, u bilo kom selu neke vukojebine post-"komunističke" ekonomske zaluđenosti i potpune nepismenosti.

Slavski kolač u ovoj mešetariji je sledeća "konstatacija":
Srpski radnik pravi vrata za 10 sati.
Francuski radnik pravi vrata za 1 sat.

naravno praćena Najmudrijim zaključkom velikog kafanskog logičara i The Grofa Ekonomiste:

Znači, kad usporedjuješ francuski i srpski javni sektor, broj francuskih radnika u proizvodnji moraš množiti sa deset.

Da ove dve tvrdnje nemaju apsolutno nikakave veze jedna sa drugom je koliko vidim "zaslužno" dobilo 7 preporuka, verovatno od isto toliko produktivnih The Ekonomista poput tebe i Radulovića a bome i još po nekih.

Umesto postavljanja pitanja zašto je produktivnost srpskog radnika deset puta niža od njegovog francuskog kolege(!?) Grofovski The Ekonomista i manaĐer naravno kao i stečajni upravnik predlažu The Mere i pravce koje će popraviti stanje

- Pol Pot Kampučeju
- Staljinov Gluag
- Staljinove Kolhoze

I ultimno rešenje svih problema:
a gospoda iz javnih preduzeća da izvole raditi tamo gde se nešto proizvodi.

Hitlerove Konzentracione Kampove.

Mudro postavljajući The Pitanje svih Pitanja:
Zar je tu teško naslutiti kraj?


Nije moja gospodo, nije uopšte teško naslutiti šta je kraj, uži izbor ste dobro naveli a kako bi Nebojša Krstić rekao i PRIKRILI!

I da, ostaje još da se zahvalim u ime ostatka blogera onim Mudrim koji su me svojim preporukama(7 komata) naveli da pročitam ovaj blog, pa i da napišem svoj skromniji doprinos budućem poretku koji se ovde promoviše.


cerski
vladaxy vladaxy 12:39 19.11.2012

Re: naravoučenije, iz Pačije Škole

ti živo promovišeš svog ideološkog Velikog Brata Pol Pot-a.
Hitlerove Konzentracione Kampove.
naravno u Konzlagerima po nacističkom modelu!?!
- Pol Pot Kampučeju
- Staljinov Gluag
- Staljinove Kolhoze

WTF??

kakav verbalni cunami...

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana