Društvo| Hronika| Nauka

Zašto se ubijamo

expolicajac RSS / 09.04.2013. u 23:09

 117c974638.jpg

Teško je nepristrasno napisati bilo koji tekst u trenutku kada je javnost šokirana strašnim zločinom. Ono što uvek nedostaje u ovako teškim trenucima jeste racionalno sagledavanje činjenica i zaključivanje na osnovu naučnih spoznaja. Ovo je samo pokušaj da se makar blogerima daju određene činjenice koje bi im omogućile da racionalno sagledaju ovaj užasan čin.

 

Polazeći od psiholoških karakteristika ubica, u naučnim krugovima postoji podela na pet tipova psihološkog profila ubica: normalni, paranoični, neurotični,simulativni i depresivni.

Normalni profil odlikuje visok stepen  obrazovanja. Ovaj profil ubice potiče iz degradiranih porodica, pri čemu najveći broj žrtava pripada rodbini i prijateljima. Najveći broj ubica pripada normalnom profilu.

Paranoični tip ubica potiče iz degradiranih porodica, u kojima postoji visok stepen konzumiranja alkohola. Paranoični tip ubica su najmanje obrazovani od svih ostalih profila ubica, ali njih ujedno odlikuje emocionalna preosetljivost sa izraženom agresivnošću. Oni pogrešno percipiraju dešavanja iz okoline, što kod njih stvara osećaj da su proganjani od strane određenih lica. Žrtve su uglavnom osobe za koje ovaj tip ubice misli da ga progone.

Neurotičantip ubice se odlikuje najvišim obrazovanjem. Ovaj profil ubice karakteriše i veliki broj alkoholičara. Njihovo detinjstvo je prepuno negativnim iskustvima, ali i pored toga ne pokazuju veliku stopu agresivnosti u međuljudskim odnosima. Kao i kod normalnog tipa ubica, i kod neurotičnog tipa najveći broj žrtava pripada krugu porodice i bliskih prijatelja. Najizrazitiji motiv ove grupe u izvršavanju ubistava je ljubomora.

Simulativni tip ubice se razlikuje od drugih tipova zbog toga što ne potiče iz porodica koje su degradirane ili koje imaju određene mentalne probleme, ali ovaj tip ubica ima hipeboliciju postojećih simptoma uz najmanji stepen obrazovanja. Izrazito su agresivni prema okolini, naročito prema bliskim osobama.

Depresivni tip, je socijalno izolovan, povučen i sa niskim stepenom  emocionalne energije. Ovaj tip najviše ubistava vrši u alkoholisanom stanju, pri čemu je seksualni motiv, u velikoj meri, inicijator izvršenja ubistva.

Jedna od kriminoloških podela ubistava na osnovu motiva izvršenja je:

ubistvo iz političkih razloga u ratu, konfliktno ubistvo, masovna ubistva, ubistvo radi prikrivanja nekog drugog izvršenog krivičnog dela, ubistva radi ostvarenja sopstvenog prava (samopomoći), ubistvo iz koristoljublja, ubistvo iz seksualnih pobuda, ubistva iz religioznih pobuda i ubistva pri posebnim situacionim okolnostima izolacije.

Ubistva iz političkih razloga u ratu mogu biti izvršena kako od strane pojednica, tako i od strane određene grupe, pri čemu se ova ubistva najviše izvršavaju za vreme ratnih sukoba, prema zarobljenicima i civilnom stanovništvu. U ova ubistva ubraja se i terorizam.

Konfliktna ubistva su najbrojnija i mogu se odrediti kao ubistva koja su izvršena u cilju razrešenja određenog konfliktnog odnosa koji postoji na relaciji učinilac – žrtva, razlikujući pri tome dva oblika ovog ubistva:konfliktno ubistvo u okviru porodice i konfliktno ubistvo van porodice.

Poseban kriminološki oblik ubistva je ubistvo radi prikrivanja nekog drugog izvršenog krivičnog dela i najprisutniji je u kriminalnim krugovima. Na taj način oni sprečavaju nadležne državne organe da ih procesuiraju, jer eliminišu tj. lišavaju života saučesnike, očevice i žrtve, kao potencijalne svedoke nekih drugih prethodno izvršenih krivičnih dela, kao štosu: razbojništvo, seksualni delikti ili saobraćajni delikti.

Ubistva iz koristoljublja  se vrše najčešće zajedno sa imovinskim deliktom (razbojništvom i razbojničkom krađom), prilikom iznude i ucenjivanja, radi dobijanja premije iz životnog osiguranja itd.

Ubistva iz seksualnih pobuda mogu se vršiti između heteroseksualnih i homoseksualnih partnera. Ova ubistva se mogu izvršiti i prilikom silovanja ili drugih seksualnih delikata kao i prema prostitutkama.

Sledeći oblik je ubistvo radi ostvarenja sopstvenog prava, u koje spadaju:

Ubistvo zbog nesloge između porodica, akti linča i ubistvo iz krvne osvete, dok se u religiozna ubistva ubrajaju: ritualna ubistva, zbog „istrebljenja đavola“ i između članova pojedinih sekti.

Kao primer za ubistvo pri posebni situacionim okolnostima izolacije navodi se ubistvo između članova posade, prilikom nestanka broda.

Masovna ubistva su lišenje života više lica, ( po FBI to je ubistvo 4 i više lica na istom mestu i bez vremenskog razmaka) pri čemu motivi ovih ubistava mogu biti različiti. Obično se dele na sedam oblika masovnih ubistava:

-ubistva iz osvete,

-ubistvo iz izopačene ljubavi,

-politička ubistva i ubistva iz mržnje, koja su ideološki motivisana i koja obuhvataju akte terorizma;

-ubistva koja se vrše iz seksualnih pobuda, koja su inače veoma česta među masovnim ubistvima;

-masovno pogubljenje, koju karakteriše zajedničko lišenje života više ljudi u jednom istom incidentu;

-suluda ubistva, kod kojeg je mentalna bolest glavni uzrok ubistva

-ubistva kod kojih motiv nije jasan.

Novije tipologije masovnih ubistava zasnivaju se na dva kriterijuma: motivacija izvršioca i izbor cilja. Primarni motivacioni faktori ove podele su besa i/ili osvete.

Prvi oblik masovnih ubistava (konfliktna masovna ubistva) iz ove tipologije se sastoji od tri podoblika, koja se baziraju na motivu osvete, odnosno besa koji proizilaze iz dugotrajne konfliktne situacije.

Prvi podoblik se odlikuje time da su bes i osveta upereni prema tačno određenim osobama, koje ubica poznaje, i koji su, prema njegovom shvatanju, povredili njegove interese. Ubica izbegava da ugrozi život slučajnih prolaznika, pod uslovom da se oni ne umešaju na neki način.

Drugi podoblik se karakteriše takvim odabirom žrtava, na osnovu mesta izvršenja, koje za ubicu ima neko simbolično značenje. Vrlo često mesto izvršenja ubistava vezano je za neku firmu, koja ima značajan autoritet ili kontrolu nad izvršiocem.

Trećim podoblikom dominira motiv osvete ili besa, kod kojeg ubica nema jasan kriminalni obrazac na osnovu kojeg postupa, razlikujući pri tome dva modela ponašanja. Prvi model je kada učinilac za svoje žrtve bira određenu grupu osoba, pri čemu ne postoji poseban odabir konkretnih žrtava. Kod ovog modela ubica oseća veliku mržnju. Drugi model se odlikuje time da ubica lišava života osobe koje su mu dostupne kao mete.

Drugi oblik masovnih ubistava po ovoj tipologija naziva se domaća i romantična masovna ubistva, koja takođe uključuje dve vrste žrtava, iako je obrazac ponašanja prvenstveno isti.

Kod tzv. domaćih masovnih ubistava postoji konflikt između članova porodice, kod kojih su žrtve najčešće žene i deca, a ubice muškarci. Ovo ubistvo predstavlja najčešći oblik masovnog ubistva u Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu se najviše izvršava u domu, iako su poznati slučajevi da javno okruženje bude mesto izvršenja ubistva.

Romantična masovna ubistava za žrtve imaju prijatelje, rođake i kolege sa posla, uz neminovno postojanje proganjanja pre izvršenih ubistava. U ovim situacijama ubica ispoljava destruktivno-posesivno ponašanje prema određenim licima.

Treći oblik su direktna masovna ubistva. To su ubistva koja se dešavaju odmah nakon najčešće trivijalnog sukoba između učinioca i žrtvi. Razlika između ovog oblika masovnog ubistva i konfliktnog masovnog ubistva je u trajanju konflikta. Naime, kod ovog oblika konflikt traje veoma malo. Učinilac je u najvećem broju slučajeva nestabilna osoba, koja reaguje nasilno na konfliktne situacije.

Četvrti oblik masovnog ubistva je lišenje života tri ili više osoba, kao rezultat izvršenja nekog drugog krivičnog dela, najčešće razbojništva. Ova ubistva se dešavaju kao rezultat potrebe da se eliminišu svedoci ili kao posledica gubitka kontrole razbojnika nad situacijom.

Peti oblik masovnih ubistava se izvršavaju od strane bande, na taj način što se puca na slučajne prolaznike tokom vožnje, ili se ubistva izvršavaju kao posledica sukoba bandi. Kao i kod direktnih masovnih ubistava, ovde postoji određeni sukob. Međutim, ono što razlikuje ova dva oblika masovnih ubistava je pripadnost učinioca određenoj bandi.

Političkimotivisanamasovnaubistva predstavljaju sledeći oblik masovnih ubistava. Ona se izvršavaju u okviru terorističkih akcija uz ideološku motivaciju, koja može da obuhvati i težnju za određenim političkim promenama, ali i nekim religijskim zahtevima.

Poslednji oblik masovnih ubistava su masovna ubistva kod kojih ne postoji neki tačno određeni motiv. Njih je nemoguće svrstati u neki drugi oblik, jer je motiv ubistva poznat samo izvršiocu, koji često pati od nekih mentalnih bolesti.Komentari (94)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

anfieldroad anfieldroad 23:54 09.04.2013

pitanje

Prvo i ocekivano pitanje- kom obliku pripada masovno ubistvo u Mladenovcu jutros? u pitanju je familija,
golubica.bg golubica.bg 00:00 10.04.2013

Re: pitanje

anfieldroad
Prvo i ocekivano pitanje- kom obliku pripada masovno ubistvo u Mladenovcu jutros? u pitanju je familija,


Obliku nelečenog PTSS-a, koji u Srbiji i ne postoji, jer Bože moj, mi u ratu nikad nismo ni bili.

Izvinjavam se što sipam otrov, inspirisala me naša vajna ministarka
freehand freehand 00:09 10.04.2013

Re: pitanje

Obliku nelečenog PTSS-a, koji u Srbiji i ne postoji, jer Bože moj, mi u ratu nikad nismo ni bili.

Izvinjavam se što sipam otrov, inspirisala me naša vajna ministarka

Ti si neuropsihijatar i poznaješ ubicu?
Ili si samo mnogo hrabra - što je nategnuti eufemizam za težak bezobrazluk?
Jukie Jukie 00:09 10.04.2013

Re: pitanje

golubica.bg

Obliku nelečenog PTSS-a, koji u Srbiji i ne postoji, jer Bože moj, mi u ratu nikad nismo ni bili.

Pa ne mora PTSS da bude samo usled rata, nego bilo gde gde postoji mobing (a naročito fizički) tokom dužeg perioda
golubica.bg golubica.bg 00:15 10.04.2013

Re: pitanje

freehand
Ti si neuropsihijatar i poznaješ ubicu?
Ili si samo mnogo hrabra - što je nategnuti eufemizam za težak bezobrazluk?


Ne moram da budem neuropsihijatar da znam da gospođina izjava da to što je ubica bio na ratištu sigurno ne može biti uzrok jer "traume iz rata i posledice tih trauma kroz posttraumatski stresni poremećaj idu nekoliko dana do nekoliko nedelja od momenta traume" nema veze sa životom. Koliko je bezobrazno da ja tvrdim da PTSP jeste uzrok, toliko je bezobrazno da ona, raspolažući istim informacijama o čoveku, tvrdi da nikako ne može biti.
freehand freehand 00:20 10.04.2013

Re: pitanje

golubica.bg
freehand
Ti si neuropsihijatar i poznaješ ubicu?
Ili si samo mnogo hrabra - što je nategnuti eufemizam za težak bezobrazluk?


Ne moram da budem neuropsihijatar da znam da gospođina izjava da to što je ubica bio na ratištu sigurno ne može biti uzrok jer "traume iz rata i posledice tih trauma kroz posttraumatski stresni poremećaj idu nekoliko dana do nekoliko nedelja od momenta traume" nema veze sa životom. Koliko je bezobrazno da ja tvrdim da PTSP jeste uzrok, toliko je bezobrazno da ona, raspolažući istim informacijama o čoveku, tvrdi da nikako ne može biti.

Ona jeste neuropsihijatar i na mestu je da može da sazna i ono što ti ne možeš.
I to bezobraznom čini samo tebe.
golubica.bg golubica.bg 00:21 10.04.2013

Re: pitanje

freehand

Ona jeste neuropsihijatar i na mestu je da može da sazna i ono što ti ne može.
to bezobraznom čini samo tebe.


Dobro, neka sam ja i bezobrazna, a da li je njena boldovana izjava faktualno tačna ili ne?
freehand freehand 00:24 10.04.2013

Re: pitanje

golubica.bg
freehand

Ona jeste neuropsihijatar i na mestu je da može da sazna i ono što ti ne može.
to bezobraznom čini samo tebe.


Dobro, neka sam ja i bezobrazna, a da li je njena boldovana izjava faktualno tačna ili ne?

Mislim da nije.
Mada ne bih baš smeo ruku u vatru da stavim, jer ne bi bilo prvi put da se pojavljuju ili bivaju prihvaćena neka nova saznanja ili stavovi u medicini i nauci uopšte.

Edit: i mislim da taj deo uopšte nije relevantan, niti bitan da bi sad to neko skrivao. Ako istraga utvrdi da je to u pitanju - ok. Ne bi joj bila prva blamaža.
golubica.bg golubica.bg 00:32 10.04.2013

Re: pitanje

freehand

Mislim da nije.
Mada ne bih baš smeo ruku u vatru da stavim, jer ne bi bilo prvi put da se pojavljuju ili bivaju prihvaćena neka nova saznanja ili stavovi u medicini i nauci uopšte.

Edit: i mislim da taj deo uopšte nije relevantan, niti bitan da bi sad to neko skrivao. Ako istraga utvrdi da je to u pitanju - ok. Ne bi joj bila prva blamaža.


Hvala na odgovoru. Slažem se da to nije najvažniji deo priče, ali ministarku niko nije vukao za rukav da daje nepromišljene izjave. Ono u čemu se ne slažemo je što ja smatram da su takve blamaže u ovakvom momentu i od strane nekoga ko bi trebalo da je daleko upućeniji u tematiku od prosečnog građanina, nedopustive.
AlexDunja AlexDunja 00:42 10.04.2013

Re: pitanje

i mislim da taj deo uopšte nije relevantan,

na osnovu čega misliš da nije relevantan?
jesi li ti neuropsihijatar? imaš li ti relevantne podatke?

podatak da je bio učesnik rata je u svim medijima
na prvom mestu.

aproksimacija postoji da je 700 000 ljudi učestvovalo u ratovima
devedestih iz srbije. aproksimacija, jer evidencije nema.
tj, srbija nije bila u ratu.

nikakvog programa za lečenje PTSS u srbiji nema.
na osnovu čega si siguran da niko od 700 000 ( aproximativno)
nije zakačio boleštinu?
anfieldroad anfieldroad 00:43 10.04.2013

Re: pitanje

Ono sto smo saznali iz medija je sturo i uglavnom govori o soku komsija da je takav masakr mogao da ucini BAS taj covek. Ocigledno je bio smatran normalnom osobom. Sa druge strane, pominje se ucestvovanje u ratu u Slavoniji. Postoje doduse razne vrste ucestvovanja. Moguce je da je tamo video, doziveo ili cak ucestvovao u nekom masovnom ubistvu. Ali, ni to ne znamo. Obicni ljudi sa kojima sam pricao uglavnom pominju sintagmu= PUKAO covek. Ne znamo ni kakvi su odnosi u ocigledno velikoj familiji bili. Mislim da je domacin vrlo mudro i razumno postupio sto nam je dao nekoliko kvalifikacija iz svoje nekadasnje struke. Ne vidim zbog cega bi se svadjali oko ovog dogadjaja. Takodje ne mislim da svaki komentar mora da pocne i zavrsi se ponavljanjem zgrazavanja nad necim sto je toliko strasno da nema potrebe to da naglasavamo.
Mozda mozemo da kazemo samo da je situacija u zemlji takva, da ovakvi dogadjaji mogu da postanu sve ucestaliji,a cini mi se da ih je u poslednje 2-3 godine bilo vise nego ikad
freehand freehand 07:39 10.04.2013

Re: pitanje

na osnovu čega misliš da nije relevantan?
jesi li ti neuropsihijatar? imaš li ti relevantne podatke?

Ne moram da budem neuropsihijatar da bih imao političko miškljenje. Jer sam to rekao u smislu da je taj deo u tumačenju irelevantan da bi neko morao da ga sakrije. Zaista, zašto bi iko skrivao njego sindrom? Pa najlakše bi bilo da se uzrok, ukoliko neko pouzdano zna da je to uzrok, odmah objavi.
podatak da je bio učesnik rata je u svim medijima
na prvom mestu.

zato što su svi mediji pohrlili na lice mesta da izveste naciju, i to čine na svaka tri minuta, i moraju da drndaju nešto, a to je jedino čega su se dohvatili. To što lekari kažu da nije imao poremećaje u ponašanju - nema veze.
Bitno da i ti znaš svo o PTSS, iz čega naravno sledi i rečenica
tj, srbija nije bila u ratu.

Kako ti nije tesno u tom špablonu?
AlexDunja AlexDunja 08:28 10.04.2013

Re: pitanje

Pa najlakše bi bilo da se uzrok, ukoliko neko pouzdano zna da je to uzrok, odmah objavi.

pa bilo bi, da postoje relevantni podaci o tome.

Kako ti nije tesno u tom špablonu?


u kom šablonu?

ja samo mislim da je država kad je već slala
ljude u rat, trebalo i da posle rata nastavi da vodi računa o njima.

nešto kao sve će to narod pozlatiti, kliše....
predatortz predatortz 08:41 10.04.2013

Re: pitanje

Ne moram da budem neuropsihijatar da znam da gospođina izjava da to što je ubica bio na ratištu sigurno ne može biti uzrok jer "traume iz rata i posledice tih trauma kroz posttraumatski stresni poremećaj idu nekoliko dana do nekoliko nedelja od momenta traume" nema veze sa životom.


E, pa grešiš. Silno grešiš...

Promene u ponašanju počinju baš u tom periodu. Neko ih prevaziđe, neko ne.
Ali, Vijetnamski sindrom je jako teško skrivati.
freehand freehand 09:00 10.04.2013

Re: pitanje

pa bilo bi, da postoje relevantni podaci o tome.

O čemu "tome"? O konkretnom slučaju? Tako je, i zato se ne bi valjalo zaletati sa pretpostavljenim/izmišljenim i izmaštanim motivima kao što su to uradili mediji u jurnjavi za publikom, pa i Golubica i ti spremno za njima.
Ili uopšte? Mada tebi ni u tom slučaju nedostatak relevantnih podataka ne smeta da donosiš relevantne zaključke.

Ali za priču kako "Srbija nije bila u ratu" svaka je potka dobra. To je šablon.
AlexDunja AlexDunja 09:09 10.04.2013

Re: pitanje

Mada tebi ni u tom slučaju nedostatak relevantnih podataka ne smeta da donosiš relevantne zaključke.

ja nisam donela ni jedan zaključak.
samo sam rekla da je golubicin jedan od logičnih.

tvoje celodnevno brecanje juče, a i danas
na svako pominjanje mogućnosti da je rat ostavio posledice na ovog konkretnog
čoveka mi je zapravo nelogično. mislim, tačno je da ne postoje dokazi za to,
ali nismo na sudu. razgovaramo o mogućim uzrocima ove tragedije.
freehand freehand 09:20 10.04.2013

Re: pitanje

tvoje celodnevno brecanje juče, a i danas
na svako pominjanje mogućnosti da je rat ostavio posledice na ovog konkretnog
čoveka mi je zapravo nelogično. mislim, tačno je da ne postoje dokazi za to,

Jel ovo učitavanje baš neophodno? Voliš to, šta li?
Ono što zoveš "brecanjem" reakcija je prvo na ludilo medija a onda i na tvrdnje istražitelja-amatera.
A blog koji je juče izrbisan (na izričit zahtev T. Nikolića i muškarčina?) trebalo je da u ravan dovede masakre u USA i Srbiji.
I da ukaže na nevidljivost potpalublja, valjda.
Kakogod - ne mogu da prežalim što nisam snimio i sačuvao tu bisernu nisku, za pokolenja.
bubamarac bubamarac 10:14 10.04.2013

Re: pitanje

aproksimacija postoji da je 700 000 ljudi učestvovalo u ratovima
devedestih iz srbije. aproksimacija, jer evidencije nema.
tj, srbija nije bila u ratu.


Cuj 700 000 ?????????????
AlexDunja AlexDunja 10:46 10.04.2013

Re: pitanje


Jel ovo učitavanje baš neophodno?

ja to ne bih nazvala učitavanjem već reakcijom
na tvoju reakciju koja mi se čini preteranom.

nelogičnom mi se čini i tvoja spremnost
da kada se u americi dogodi masovno ubistvo
u detalje razmatraš društvene okolnosti koje se uticale na
počinioca, a kada se dogodi u srbiji nazivaš razmatranje društvenih
okolnosti koje su mogle imati uticaja ludilom.
freehand freehand 12:05 10.04.2013

Re: pitanje

ja to ne bih nazvala učitavanjem već reakcijom
na tvoju reakciju koja mi se čini preteranom.

Ja bih ostao pri učitavanju kad mi pripišeš misli i reči koje nisu moje.
Kao i ovo
a kada se dogodi u srbiji nazivaš razmatranje društvenih
okolnosti koje su mogle imati uticaja ludilom.

Što je bliže bezobrazluku.
Iz rečenice koju sam napisao jasno je da ludilom zovem ponašanje medija koji gladni skandala i pod stalnom presijom da pričaju nešto, čak i kad od činjenica nemaju ništa - motaju i mlate sa nekakvim tanjušnim pretpostavkama ispred očiju gledalaca. Moram da priznam da su se reporteri b92 dosta dobro držali uspevajući da se odbrane od insistiranje voditelja iz studija (koji se opet ponašaju po američkim informativnimn obrascima sa dajdajdaj senzaciju!) i ne iznesu ni jednu neistinitu ili preuranjenu tvrdnju.
I bar pet puta sam napisao: juče i danas nijedan policajac, istražni sudija, lekar nije izneo tvrdnju o vijetnamskom sindromu ili psihozi ubice.
To, naravno, ne znači da toga nema, ali insisitrati na dijagnozi na osnovu ničega...
Što se SAD-Srbija poređenja tiče potpuno je besmisleno. No sad me već mrzi da o tome nagvaždam. Tu je Jeličin tekst pa ako laže koza ne laže blog.
AlexDunja AlexDunja 12:52 10.04.2013

Re: pitanje

I bar pet pouta sam napisao: juče i dana nijedan policajac, istražni sudija, lekar nije izneo tvrdnju o vijetnamskom sindromu ili psihozi ubice.


jesi. i verovatno češ napisati još mnogo puta.
ali to samo znači da nije bio lečen,
ne i da nije bio bolestan.
freehand freehand 14:35 10.04.2013

Re: pitanje

AlexDunja
I bar pet pouta sam napisao: juče i dana nijedan policajac, istražni sudija, lekar nije izneo tvrdnju o vijetnamskom sindromu ili psihozi ubice.


jesi. i verovatno češ napisati još mnogo puta.
ali to samo znači da nije bio lečen,
ne i da nije bio bolestan.

E pa znaš kako - u te vidovnjačke dijagnoze stvarno ne bih da se pačam.
To samo znači da si nešto Tela što ja nisam odmah skapirao.
Jbg, rekoh pričamo o konkretnom događaju i činjenicama.
dr.wagner dr.wagner 18:22 10.04.2013

Re: pitanje

...večer

AlexDunja
... aproksimacija postoji da je 700 000 ljudi učestvovalo u ratovimadevedestih iz srbije ...


-Daaaa ... ???

-Vas bilo 700 000 , a mi pobjedili ...
... ma gdje je sada Predator , da vidi kakav sam ja junak bio


Wagner
predatortz predatortz 18:27 10.04.2013

Re: pitanje


-Vas bilo 700 000 , a mi pobjedili ...
... ma gdje je sada Predator , da vidi kakav sam ja junak bio


Predator se krsti, šta sve ovi lupetaju...
Šta hoćeš, vi imate isto toliko registrovanih branitelja
I, to je, koliko ja pratim,korigovani spisak
dr.wagner dr.wagner 18:40 10.04.2013

Re: pitanje

pozdrav P

predatortz
Šta hoćeš, vi imate isto toliko registrovanih branitelja I, to je, koliko ja pratim,korigovani spisak


-Pa da , bilo bi ih i više , ali su pronašli dva lažna ...

-Da više ne skrećemo ... ovo jučer što se dogodilo je fakat katasrofa i nisam
siguran da se to može "ugurati" u neki obrazac ...
... bio to PTSP , mobing , nesretno djetinjstvo ili genetikaW
predatortz predatortz 18:46 10.04.2013

Re: pitanje

-Da više ne skrećemo ... ovo jučer što se dogodilo je fakat katasrofa i nisam
siguran da se to može "ugurati" u neki obrazac ...
... bio to PTSP , mobing , nesretno djetinjstvo ili genetika


Potpuno se slažem. Prepoznavanje obrazaca je više u tvom domenu, ali mislim da bi PTSP morao biti ranije primećen.

Ne mogu puno reći ni o policijskoj praksi, za vreme koje sam ja proveo radeći u policiji nisam se sreo sa ovako nečim. Mislim da ni mnogo starije kolege ne mogu puno više reći na osnovu iskustava.

Ipak smo mi, do skoro, bili region gde su se ljudi uglavnom ubijali zbog međe, pijanstva, ili kurvaluka...
Kazezoze Kazezoze 22:28 10.04.2013

Re: pitanje

dr.wagner
pozdrav P

predatortz
Šta hoćeš, vi imate isto toliko registrovanih branitelja I, to je, koliko ja pratim,korigovani spisak


-Pa da , bilo bi ih i više , ali su pronašli dva lažna ...

-Da više ne skrećemo ... ovo jučer što se dogodilo je fakat katasrofa i nisam
siguran da se to može "ugurati" u neki obrazac ...
... bio to PTSP , mobing , nesretno djetinjstvo ili genetikaW

slažem se...ali, ipak, za svaki slučaj, da se ne bi ponovilo, treba pod hitno oduzeti oružje predatoru i sličnima da ne bi došli u iskušenje kao kolega im iz rata.
predatortz predatortz 22:30 10.04.2013

Re: pitanje

slažem se...ali, ipak, za svaki slučaj, da se ne bi ponovilo, treba pod hitno oduzeti oružje predatoru i sličnima da ne bi došli u iskušenje kao kolega im iz rata.


Dođi i oduzmi ga. Nemoj biti pičkica, pa da očekuješ da neko drugi to uradi.

Edit:

Moj Ex, zadnje vreme došlo... Oće narkomančići da razoružavaju pandure!
Srđan Fuchs Srđan Fuchs 10:07 11.04.2013

Re: pitanje

freehand

Jel ovo učitavanje baš neophodno? Voliš to, šta li?
Ono što zoveš "brecanjem" reakcija je prvo na ludilo medija a onda i na tvrdnje istražitelja-amatera.
A blog koji je juče izrbisan (na izričit zahtev T. Nikolića i muškarčina?) trebalo je da u ravan dovede masakre u USA i Srbiji.
I da ukaže na nevidljivost potpalublja, valjda.
Kakogod - ne mogu da prežalim što nisam snimio i sačuvao tu bisernu nisku, za pokolenja.


imas u redakciji, ako te interesuje. inace, ja sam skinuo to, pre svega zbog Cultove ocene da je zlouptreba * a njegovu poshtujem, ali i zato sto ste me iznervirali vas par koji ste intonirali taj post od starta kao "ruzan, los i zao", a posto je bio dan zalosti, nisam hteo da se kachim s vama i vashim otrovnim pripisivanjima nepostojecih atributa.

a ne flejmujete hejtom inace prema, po vama, neadekvatnim sadrzajima, jok more, kud bi vi, vi ste apostoli slobodne reci.
expolicajac expolicajac 11:23 11.04.2013

Re: pitanje

Oće narkomančići da razoružavaju pandure

Otkud znaš da je narkomančić? Meni deluje kao pristojan momak.
predatortz predatortz 11:25 11.04.2013

Re: pitanje

expolicajac
Oće narkomančići da razoružavaju pandure

Otkud znaš da je narkomančić? Meni deluje kao pristojan momak.


Eh, ne bekapuješ samo ti
freehand freehand 15:06 11.04.2013

Re: pitanje

imas u redakciji, ako te interesuje.

Interesuje me, kako da ne, samo ne znam kako da dođem do toga.
ali i zato sto ste me iznervirali vas par koji ste intonirali taj post od starta kao "ruzan, los i zao", a posto je bio dan zalosti, nisam hteo da se kachim s vama i vashim otrovnim pripisivanjima nepostojecih atributa.

Pa dok je blog vidljiv o tome može da se raspravlja. Na primer, ko je flejmovao hejtom Srbiju ne bi li pravdao Ameriku, ili štagod da ti je bila namera. Ovako na neviđeno možeš da pričaš šta hoćeš.uros_vozdovac uros_vozdovac 16:21 11.04.2013

Re: pitanje

ima u kešu ukoliko se sećaš imena...
j.bre j.bre 19:25 11.04.2013

Re: pitanje

golubica.bg
Dobro, neka sam ja i bezobrazna, a da li je njena boldovana izjava faktualno tačna ili ne?


evo ja cu da odgovorim - nije tacna.
posledice mogu biti trajne, narocito ako lecenja nije ni bilo ili ono nije bilo blagovremeno zapoceto.

naravno, mnogo toga zavisi od stepena ozbiljnosti poremecaja, ali terapija je neophodna cak i kod najblazih oblika PTSD-a. koliko sam ja upoznata (a upoznata sam utoliko sto i sama imam dijagnozu), simptomi se odgovarajucim terapijama mogu ublaziti, ali garancije za potpuni oporavak nema.

vidljivi simptomi se mogu javiti s prilicnom zadrskom. puno toga zavisi od okolnosti u kojima se 'zrtva' nalazi nakon samog trenutka/perioda traume. u mom slucaju simptomi su se pojavili tek nakon 3-4 godine. objasnjenje koje sam dobila je da je razlog tome bila nova stresna situacija (ozbiljna bolest + operacija za mene + dijagnoza autizma mog sina + komplikovano sudjenje) kojoj sam bila izlozena, a koja je od mene zahtevala punu pozornost i samim tim nije bilo prostora za bavljenje primarnim problemom. i sve dok tu drugu situaciju nisam delimicno resila (pod tim se podrazumeva moj zdravstveni problem, jer autizam je trajan, a sudjenje je i dalje trajalo), simptomi PTSD-a uzrokovani prvom traumom nisu bili vidljivi.

e, onda je polako pocelo...
u takvoj situaciji, najgora okolnost u kojoj mozete da se nadjete je da nema nikog bliskog da primeti kako se menjate. a sve i da neko sa strane primeti, to se pravda se onim sto je svima vidljivo: sama odgajam autisticno dete.
i to tako ide, mic po mic, dok jednog dana ne shvatite da je najgore odavno proslo, a da se ustvari tek sad raspadate i da vam nikada gore nije bilo. strahovi, nesanice, nocne more, depresija, apatija... i onda, ono sto je za mene bilo finale, vristece crveno svetlo - "dnevene more".

nisu to halucinacije. to su horori koji vam se projektuju u glavi, pred ocima, dok iako ste svesni da su to samo filmovi, prozivljavate ih kao da su stvarni. a sto je najgore, ne mozete da ih zaustavite... i ne znate da li vas vise ubija ono sto 'vidite' ili nemoc da emocije i razum spojite s realnoscu.
potpuno rascepljenje uma.

pretpostavljam da vrlo brzo nakon te faze sledi ona u kojoj potpuno gubite kontrolu. zamislite sta je onda moguce.
koliko god neprimereno zvucalo, spas za mene je bio sto mi je tad umrla baka za koju sam bila jako vezana. tuga koja me je preplavila omogucila je da se potpuno raspadnem pred lekarom, a kasnije i terapeutom i to je bio pocetak mog oporavka.

daleko od toga da sam danas ok, ti oziljci tesko zarastaju, ali ide na bolje. uspela sam sve ovo da napisem bez prolivene suze. a to je uspeh :)

i zasto ja vama ovo pisem?
zato sto znam kakav je zivot koji zivite, kakvo nam je zdravstvo i koliko su kod nas depresija i ostali poremecaji potcenjeni. znam koje simptome sama nisam prepoznavala i znam koliko ozbiljno moze da postane ukoliko pomoc ne potrazite na vreme. bilo za sebe ili za nekog vama bliskog.

zavirite u sebe, pogledajte oko sebe i ne plasite se ako prepoznate neke od stvari koje sam vam pomenula. to znaci da jos uvek imate sansu jer imate kontrolu. postoji trenutak posle kog vise ne mozete sami sebi pomoci. ne cekajte da vas on stigne, zatrazite pomoc.

freehand freehand 21:35 11.04.2013

Re: pitanje

uros_vozdovac
ima u kešu ukoliko se sećaš imena...

Srđane, kako se zvao blog?
hajkula1 hajkula1 08:19 12.04.2013

Re: pitanje

freehand
trebalo je da u ravan dovede masakre u USA i Srbiji.
I da ukaže na nevidljivost potpalublja, valjda.


Potpalublje je puno informacija, uvek. Nisam puno pratila reportaže i izjave (imam utisak da ih je bilo mnogo) a kroz ono što sam čula i videla na snimcima, provlači se utisak da je Ljubiša Bogdanović bio "čovek na svom mestu" što bi rekao narod.
Seljani su ga tako ocenili na osnovu rada, njegove su njive prve posejane, prve požnjevene... Ranije radio i u firmi... skinuo bi košulju s leđa da da... Njegova kuća domaćinska...
To su najčešće karakteristike strogog čoveka koji se trudi da (on sam bude kako treba) poštuje moralne norme i pravila sredine. Što je težak zadatak.

Srđan Fuchs Srđan Fuchs 16:36 12.04.2013

Re: pitanje

freehand
imas u redakciji, ako te interesuje.

Interesuje me, kako da ne, samo ne znam kako da dođem do toga.
ali i zato sto ste me iznervirali vas par koji ste intonirali taj post od starta kao "ruzan, los i zao", a posto je bio dan zalosti, nisam hteo da se kachim s vama i vashim otrovnim pripisivanjima nepostojecih atributa.

Pa dok je blog vidljiv o tome može da se raspravlja. Na primer, ko je flejmovao hejtom Srbiju ne bi li pravdao Ameriku, ili štagod da ti je bila namera. Ovako na neviđeno možeš da pričaš šta hoćeš.
zvrcni ih brate, ti si dobar sa jecom, ja je ne poznajem.
freehand freehand 16:44 12.04.2013

Re: pitanje

Srđan Fuchs
freehand
imas u redakciji, ako te interesuje.

Interesuje me, kako da ne, samo ne znam kako da dođem do toga.
ali i zato sto ste me iznervirali vas par koji ste intonirali taj post od starta kao "ruzan, los i zao", a posto je bio dan zalosti, nisam hteo da se kachim s vama i vashim otrovnim pripisivanjima nepostojecih atributa.

Pa dok je blog vidljiv o tome može da se raspravlja. Na primer, ko je flejmovao hejtom Srbiju ne bi li pravdao Ameriku, ili štagod da ti je bila namera. Ovako na neviđeno možeš da pričaš šta hoćeš.
zvrcni ih brate, ti si dobar sa jecom, ja je ne poznajem.

Brate - ko je Jeca?

Edit i p.s. - ovo je stvarno nadrealno. Izbrišeš sopstveni blog ali komentarišeš komentare drugih sa tog bloga. Nećeš da kažeš njegov naslov, a onda meni nešto insisnuiraš o nekome za koga ne znam ni ko je ni šta je, ali Vidim da ga ti znaš po nadimku?

margos margos 21:59 14.04.2013

Re: pitanje

j.bre


j.bre j.bre 08:39 15.04.2013

Re: pitanje

margos


uh, biso...
Jukie Jukie 00:12 10.04.2013

Keri

Prvi oblik masovnih ubistava (konfliktna masovna ubistva) iz ove tipologije se sastoji od tri podoblika, koja se baziraju na motivu osvete, odnosno besa koji proizilaze iz dugotrajne konfliktne situacije.

Prvi podoblik se odlikuje time da su bes i osveta upereni prema tačno određenim osobama, koje ubica poznaje, i koji su, prema njegovom shvatanju, povredili njegove interese. Ubica izbegava da ugrozi život slučajnih prolaznika, pod uslovom da se oni ne umešaju na neki način.

Ovo je ono što smo videli u filmu Keri, kad je onu devojku koja je nije maltretirala zaključala van mesta zločina.
looping looping 06:34 10.04.2013

1

Najcesci tip profila ubice :
Naoruzan tip (sa vatrenim oruzjem)

Naravno, hladno oruzje je uvek tu ali je broj zrtava znatno manji.
janeznam janeznam 07:29 10.04.2013

.

sinoc cujem u dnevniku rts-a da srbija poseduje 1.100.000 kom oruzja - za po kuci i ulici - za poneti. da li se zna koliko ima legalno izdatih dozvola od strane mup-a?
expolicajac expolicajac 07:31 10.04.2013

Re: .

janeznam
sinoc cujem u dnevniku rts-a da srbija poseduje 1.100.000 kom oruzja - za po kuci i ulici - za poneti. da li se zna koliko ima legalno izdatih dozvola od strane mup-a?

Naravno da se zna i obaveza je MUP-a da brojčane podatke dostavi javnosti na uvid ako to neko potraži.
ulicno_pojacanje ulicno_pojacanje 08:45 10.04.2013

USA-Srednje škole/fakulteti+....

Pucnjava po srednjim školama i fakultetima bi prema ovome išla u psihozu, posledica degradacije i izopštavanja, psihičkog nasilja...kako zakon tretira to?

Džoker na premijeri betmena-ovo je psihoza ali bez maltretiranja.

Država d'uradi nešto :)

Ovde nije šljam o događaju juče. Da li u tom udžbeniku kog citiraš piše o načinima prevencije takvih događaja, tipa da čovek plati kurvu, preseli se, prebije nasilnika, prijavi ga policiji...da li se govori o nekim ventilima koji ako se pravovremeno otvaraju spreče gomilanje pritiska PO glavi stanovnika
expolicajac expolicajac 09:00 10.04.2013

Re: USA-Srednje škole/fakulteti+....

Da li u tom udžbeniku kog citiraš piše o načinima prevencije takvih događaja, tipa da čovek plati kurvu, preseli se, prebije nasilnika, prijavi ga policiji...da li se govori o nekim ventilima koji ako se pravovremeno otvaraju spreče gomilanje pritiska PO glavi stanovnika

Interpersonalno nasilje je veoma složeno. Ono se formira tokom detinjstva najčešće uz nasilno okruženje, pa samim, tim rešavanje konflikta među ljudima zahteva prevenciju koja počinje od porodice. Naravno da je to teško ali nije i nemoguće.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 10:56 10.04.2013

...

čitala malo juče o tom ptsd - i zaista, ne piše da se ispoljava 20 godina nakon traume, ali me zanima, s'obzirom da manifestacije istog ne moraju da budu ono što gledamo na teveju, (ne znam da li se neko seća istraživanja o tome koliko se kupuje antidepresiva, lekova za smirenje i ostalih), već izgleda nekako ovako:
Difficulty falling or staying asleep
Irritability or outbursts of anger
Difficulty concentrating
Hypervigilance (on constant “red alert”)
Feeling jumpy and easily startled
Feeling detached from others and emotionally numb
Sense of a limited future (you don’t expect to live a normal life span, get married, have a career)
koliko nas bi bilo u stanju iste da prepozna?


zanimljivo bi bilo znati koliko ljudi koji su učestvovali u događanjima poseduje vatreno oružje, koliko njih ima istoriju mentalnih oboljenja u porodici i nekog ko je izvršio samoubistvo, kao i za koliko njih se veruje da ni mrava ne bi zgazili, da su dobri i čestiti ljudi i da je njihova kuća - jedna domaćinska, a da istovremeno ti dobri ljudi imaju i - preku narav?

i uopšte, kad kažu - miran čovek - ja čitam: inhibiran, a malo je reći da me takvi, mirni plaše.
snezana mihajlovic snezana mihajlovic 11:04 10.04.2013

dopuna:

In about half of the individuals with post-traumatic stress disorder, the condition resolves within six months while the other half continue to suffer for years. Post-traumatic stress disorder is considered to be acute if symptoms and behaviors last less than three months, chronic if symptoms and behaviors persist for more than three months, and delayed in onset if symptoms and behaviors begin at least six months after the traumatic event.

About 4% of the general population or approximately 10 million people develop post-traumatic stress disorder each year. It is twice as common in women as in men. In one study it was found to occur in 15% of war veterans up to 19 years after combat. Several factors including psychological traits, genetics factors and life experiences may contribute to the likelihood of developing post-traumatic stress disorder.

For most patients with post-traumatic stress disorder, treatment has consisted of counseling, psychotherapy, or drugs. A combination of these approaches is sometimes employed. We will focus here on the drugs used for post-traumatic stress disorder.
golubica.bg golubica.bg 11:30 10.04.2013

Re: ...

snezana mihajlovic
zanimljivo bi bilo znati koliko ljudi koji su učestvovali u događanjima poseduje vatreno oružje, koliko njih ima istoriju mentalnih oboljenja u porodici i nekog ko je izvršio samoubistvo, kao i za koliko njih se veruje da ni mrava ne bi zgazili, da su dobri i čestiti ljudi i da je njihova kuća - jedna domaćinska, a da istovremeno ti dobri ljudi imaju i - preku narav?

i uopšte, kad kažu - miran čovek - ja čitam: inhibiran, a malo je reći da me takvi, mirni plaše.


Ne samo zanimljivo, već i neophodno. Mentalno zdravlje prosečnog stanovnika Srbije je katastrofalno (kao da se obistinjuje ona stara "ko ovde ne poludi, taj nije normalan", a pritom je i jedna od najvećih tabu tema. Ako se tome doda opšti osećaj nesigurnosti i beznađa izazvan uslovima života, oni labilniji počinju da pucaju, jer nemaju kome da se obrate za pomoć (pod uslovom da su oni ili njihova okolina uopšte u stanju da prepoznaju problem). Kad do tačke pucanja dođe, možda im čak i ne bi trebalo vatreno oružje, iako činjenica da je Srbija u samom svetskom vrhu po broju komada vatrenog oružja po glavi stanovnika nimalo ne pomaže.

doloreshaze doloreshaze 11:46 10.04.2013

Deo odgovora

[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PUaYXRFBwZQ[/youtube]


Edit: Molim da neko ko ume ucini video vidljivim.
expolicajac expolicajac 11:54 10.04.2013

Re: Deo odgovora

doloreshaze
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PUaYXRFBwZQ[/youtube]


Edit: Molim da neko ko ume ucini video vidljivim.

Evo može ovako
doloreshaze doloreshaze 12:15 10.04.2013

Re: Deo odgovora

Moze. Hvala.
naslovi naslovi 12:35 10.04.2013

Nesto se ipak

u ovoj tragediji ne slaze. Svi iz sela i iz preostale rodbine kazu da je bio radan, vredan, imucan, da bi skinuo kozu sa sebe da bi je dao drugome, da nije bio konfliktna licnost, nije konzumirao alkohol...i nije bio zavadjen ni sa kime, cak je i mali decak bio vise u njegovoj no u svojoj kuci.....Ovo je psiholoska zagonetka. Svaki profil ovde opisan, i iz nekih drugih izvora se jednostavno ne uklapa. Ali, sta je bitnije...da se sada govori o ratu, stotinama hiljada, oruzju...ili mozda da se jednom u Srbiji uvede Zakonom obavezni psiholoski pregled za nosioce oruzja. Ovih jadnih, neduznih ljudi nema, ali mozda da se odavde pokrene , a ne da se trosi uludo energija blogera, i da onako kao otac Marijin, svi kazemo - E, pa treba nam da se razveje ta stigma "mentalno bolesnih" i naravno! Zakon o oruzju. Znam da ce mnogi da okrenu svoje "verbalne cevi" ka meni, ali Barak Obama bije bitku za Zakon o oruzju, veoma strozijih odrednica nego dosadasnji.
freehand freehand 12:42 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

Znam da ce mnogi da okrenu svoje "verbalne cevi" ka meni, ali Barak Obama bije bitku za Zakon o oruzju, veoma strozijih odrednica nego dosadasnji.

Sve do ovoga se potpuno slažem. Objektivno i razložno.
Ali što se tiče poređenja USA i Srbije - tu naprosto ni sličnosti nema, i nije za poređenje.
I naslednik Obaminog naslednika teško da će stići do zakona o oružju kakav važi u Srbiji.
naslovi naslovi 13:16 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

Mozda si ti i u pravu. Samo, izvini, ne guram ti prst u oko, ne razumem. Je l' zato sto su oni i njihovo oruzje drugaciji ili zato sto imaju ipak nekakav Zakon....ili kada tamo ubiju u masakru decu u skoli i ovi ovdasnji izgubljeni zivoti su deugaciji i nisu za uporedjivanje. Blo kako bilo, znam da je svaki zivot, gde god vredan i da svaka Drzava mora da ima Zakon o oruzju! Veoma strog, pa ma kako rigidno bilo! Meni se ne dopada da se moj sin seta u neko normalno vreme i da ga necim naopakim (bilo cime) zadojen vrsnjak ubije!!?? A tebi??
predatortz predatortz 13:18 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

Ali što se tiče poređenja USA i Srbije - tu naprosto ni sličnosti nema, i nije za poređenje.
I naslednik Obaminog naslednika teško da će stići do zakona o oružju kakav važi u Srbiji


Obama pokušava da ograniči mogućnost posedovanja automatskog i poluautomatskog naoružanja. Faktički vojnog. Kod nas je posedovanje te vrste naoružanja zabranjeno.

Da budem malo slikovitiji, ono što Obama pokušava je otprilike da se izbori da kupovina automatskog naoružanja bude ograničena prepravkom koja bi omogućila samo jedinačnu paljbu.
freehand freehand 14:04 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

Je l' zato sto su oni i njihovo oruzje drugaciji ili zato sto imaju ipak nekakav Zakon....ili kada tamo ubiju u masakru decu u skoli i ovi ovdasnji izgubljeni zivoti su deugaciji i nisu za uporedjivanje. Blo kako bilo, znam da je svaki zivot, gde god vredan i da svaka Drzava mora da ima Zakon o oruzju! Veoma strog, pa ma kako rigidno bilo! Meni se ne dopada da se moj sin seta u neko normalno vreme i da ga necim naopakim (bilo cime) zadojen vrsnjak ubije!!?? A tebi??

Ovo je sad već benavljenje.
Ko ima a ko nema zakon?
Gde se samo uz ID prodaje automatsko i poluautomatsko oružje u radnjama na ćošku?
O čemu ti pričaš uopšte?
A definitivno si sa tim moje dete/tvoje dete patetisanjem promašila sagovornika.
lakipingvin lakipingvin 17:15 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

ono što Obama pokušava je otprilike da se izbori da kupovina automatskog naoružanja bude ograničena prepravkom koja bi omogućila samo jedinačnu paljbu.


Ono sto Obama pokusava je blago receno sviranje q... i zaista me cudi da rasprava cak i ovde na blogu ide u pravcu odobravanja neke vece policijske kontrole.
Pogotovo cudi jer ovde na blogu ima dosta IT vrlo dobro potkovsnih ljudi...Moja dilema je jednostavna i voleo bih ako neko od blogera koji podrzavaju misljenje policija, kontrola i taj red mi odgovori sta ce se dogoditi sa kontrolom kad 3D printing
se tehnoloski malo poboljsa, kada svakom 12-godisnjaku bude dostupno svako oruzje sa jedinacnom ili rafalnom paljbom???
Cody Wilson je na http://defcad.org/postavio sve sta vam je potrebno da ne samo koristite vec i proizvedete AK 47 i trenutno ispalite automatski ili pojedinacno 10-12 metaka.
Znaci mene zaista zanima kakve represivne mere u drustvu ce funkcionisati dobro za drustvo kada uskoro svako ko bude imao kompjuter, printer i internet ce moci da proizvede oruzje???
inco inco 19:14 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

lakipingvin
Znaci mene zaista zanima kakve represivne mere u drustvu ce funkcionisati dobro za drustvo kada uskoro svako ko bude imao kompjuter, printer i internet ce moci da proizvede oruzje???


Može da proizvede oružje, većina oružja se svodi na vrlo prostu mehaniku - i pre 3D printinga uz malo alata i veštine mogao je svako da proizvede funkcionalno oružje. A već dekadama se mogu naći detaljne mehaničke šeme za najpopularnije tipove oružja.

Problem je u municiji, to teško da će u skorijoj budućnosti moći da se printa...
lakipingvin lakipingvin 19:50 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

inco
lakipingvin
Znaci mene zaista zanima kakve represivne mere u drustvu ce funkcionisati dobro za drustvo kada uskoro svako ko bude imao kompjuter, printer i internet ce moci da proizvede oruzje???


Može da proizvede oružje, većina oružja se svodi na vrlo prostu mehaniku - i pre 3D printinga uz malo alata i veštine mogao je svako da proizvede funkcionalno oružje. A već dekadama se mogu naći detaljne mehaničke šeme za najpopularnije tipove oružja.

Problem je u municiji, to teško da će u skorijoj budućnosti moći da se printa...Ma da naravno shvatam tu poentu da neko ko je hteo mogao je da proizvede oruzje i dosad, stvar je da u dosadasnjem sistemu kontrole posle svake faze produkcije ostavljao tragove i palio neku od crvenih lampica...Medjutim sta sada kada ce u nekom periodu od recimo 3-4 godina svakome biti dostupan 3D printer.Sta onda?
klinac u blokovima koji preprodaje drogu ,isfrustrirani bankarski manager ili mozda neka zena umorna od mobinga ili cega vec isto mu dodje.edit: Skorija buducnost je vec tu :) http://www.dezeen.com/2012/10/03/3d-printers-could-print-ammunition-for-an-army/
inco inco 20:57 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

Ma može, tehnički, sve da se printa - problem sa printanjem municije je što ti trebaju vrlo specifične hemikalije koje kad kupiš ima očas da popale navedene crvene lampice, a mnoge i ne možeš nikako u slobodnoj prodaji da nađeš. Cenim da bi čak i tehnički 'bezopasne' hemikalije poput azotne i sumporne kiseline danas popalile lampice jer time možeš lasno da odradiš nitraciju celuloze i uz vrlo malo truda eto tebi bezdimnog baruta.

A da ne pričamo šta bi se desilo kad bi pokušao da kupiš džak ANFO-a... Cenim da i kod nas prate svakog seljaka koji kupi džakče 'nitra'.

Ja ću početi da se plašim tog scenarija tek kad napravimo popriličan skok u tehnologiji baterija (graphene tu dosta obećava) i nekih metamaterijala koji bi mogli da učine barut i slične propelante redundantnim. Onda lepo odštampaš pištoljče, turiš mu bateriju i prepustiš jakom elektromagnetu da ga ubrza kol'ko treba... E to teško da će moći da se prati.

Da ne pričamo o egzotici koja zalazi u nanotehnologiju...
lakipingvin lakipingvin 21:09 10.04.2013

Re: Nesto se ipak

Ja ću početi da se plašim tog scenarija tek kad napravimo popriličan skok u tehnologiji baterija (graphene tu dosta obećava) i nekih metamaterijala koji bi mogli da učine barut i slične propelante redundantnim. Onda lepo odštampaš pištoljče, turiš mu bateriju i prepustiš jakom elektromagnetu da ga ubrza kol'ko treba... E to teško da će moći da se prati.

naslovi naslovi 13:20 10.04.2013

P.S.

Moje dete je maloletno a isto tako maloletni decaci imaju i nosaju pistolje?? Po kom je to Zakonu? Ili treba da mome i ja zadenem jedan za pojas kada ide u grad ( i kada i mora da se vrati iza grada u dogovoreno vreme).
predatortz predatortz 13:27 10.04.2013

Re: P.S.

naslovi
Moje dete je maloletno a isto tako maloletni decaci imaju i nosaju pistolje?? Po kom je to Zakonu? Ili treba da mome i ja zadenem jedan za pojas kada ide u grad ( i kada i mora da se vrati iza grada u dogovoreno vreme).


Ni po jednom zakonu maloletnik ne sme da poseduje, a kamo li da nosi oružje. Takođe, ni onaj koji ima urednu dozvolu za posedovanje ličnog naoružanje ne sme da ga nosi za pojasom. Dozvola za nošenje oružja je druga stvar i jako se retko izdaje.

Ti maloletnici, o kojim govoriš, čine krivično delo. A tvoje dete treba da ih izbegava u širokom luku.

Ono što znam je da, pripadnici interventne policije, noću pretresaju osobe čije im se ponašanje učini neuobičajenim. Pretresi se vrše i u lokalima poznatim po incidentima.

Onda čitamo o 'teroru' koji policija sprovodi nad 'našom dečicom'.
naslovi naslovi 13:28 10.04.2013

Re: P.S.

I treba! i mora! da se vrsi!
naslovi naslovi 13:27 10.04.2013

Background check

je cini se bio kamen spoticanja oko novog Zakona u US, koji upravo ulazi u Kongres na glasanje. Upravo o tome sam i mislila...i o obaveznom psiholoskom pregledu, i naknadnim na recimo svake godine ili druge.
barese barese 13:58 10.04.2013

Re: Background check

naslovi
je cini se bio kamen spoticanja oko novog Zakona u US, koji upravo ulazi u Kongres na glasanje. Upravo o tome sam i mislila...i o obaveznom psiholoskom pregledu, i naknadnim na recimo svake godine ili druge.


U Americi drzava ne zna ko sve ima oruzje, jer je moguca nekontrolisana kupovina oruzja na sajmovima, kao i nasledjivanje i pokloni izmedju fizickih lica.

Prakticno, u Americi ne postoji obavezna dozvola nabavku oruzja za sve gradjane.

Iz teksta koji ste citirali sada razmisljaju da uvedu obaveznu dozvolu za kupovinu na sajmu oruzja, ali razmena izmedju fizickih lica i dalje ostaje nekontrolisana.

Ovo sa nama nema veze. Kod nas svakome treba dozvola ne samo za nabavku oruzja, vec i za delove oruzja, kao i za municiju, a oruzje se registruje.


Nemamo psiholoske preglede, samo dokaz da se protiv podnosioca zahteva ne vodi krivicni postupak.
barese barese 14:04 10.04.2013

Re: Background check

Cini mi se da obavezne psiholoske preglede nema ni jedna zemlja.

Spominju se kao opcija u odredjenim slucavjeima samo u Ceskoj i Madjarskoj.

Amerikanci ne uspevaju da uvedu ni obaveznu dozvolu za nabavku oruzja, tesko da ce uvesti obavezne psiholoske testove ako ih nema niko.
naslovi naslovi 13:32 10.04.2013

Huffington post

http://www.huffingtonpost.com/2013/04/09/gun-control-breakthrough_n_3048972.html
mlatisa mlatisa 15:08 10.04.2013

Da li je on uopšte počinilac?

Kod nas izgleda pretpostavka nevinosti ne važi. Na zapadu su mediji poprilično oprezni u vezi toga. Trebalo bi u izveštajima stoji gospodin X, za koga se sumnja da je uradio to i to. Tek kada ga osude može da se priča o počiniocu. Da li uopšte mediji imaju nekakve pravilnike po tom pitanju? Nije prvi put da kad nekoga uhapse odmah bude proglašen bez suđenja za lopova, i sl.
Jukie Jukie 16:39 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Moje iskustvo u gledanju CSI serija kaže da je moguće da je neko od prisutnih poginulih pravi ubica i da su se borili oko pištolja i taj neko je stradao, a da je ovaj ostao sa pištoljem u rukama i gomilom leševa u trenutku kada je policija naišla i znao da mu niko neće verovati i onda se ubio.
(eto kad već hipotetišemo)

Meni je zanimljivo što su rekli (ako sam dobro razumeo) da je on za neki mali broj minuta ušao u nekoliko kuća redom u cik zore i pobio ljude na spavanju. Kako je ušao unutra? U Ivanči ne postoje ključevi i brave na vratima? Baš ni na jednoj kući? Trebalo je da trči od jedne kuće do druge (to su neke seoske kuće, ima ohoho od jedne do druge), da upada u nezaključane kuće, ubija ljude, trči dalje itd. Ja to fizički ne bih mogao da izvedem, a on je još i šezdesetogodišnjak
expolicajac expolicajac 17:04 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Meni je zanimljivo što su rekli (ako sam dobro razumeo) da je on za neki mali broj minuta ušao u nekoliko kuća redom u cik zore i pobio ljude na spavanju. Kako je ušao unutra? U Ivanči ne postoje ključevi i brave na vratima? Baš ni na jednoj kući? Trebalo je da trči od jedne kuće do druge (to su neke seoske kuće, ima ohoho od jedne do druge), da upada u nezaključane kuće, ubija ljude, trči dalje itd. Ja to fizički ne bih mogao da izvedem, a on je još i šezdesetogodišnjak

Pretpostavka ti je totalno neosnovana i u domenu je fantazije.
zilikaka zilikaka 17:40 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Vrlo mučna tema za analizu i razvijanje teorija.
Štono rekoše gore, mediji su u potrebi za senzacijom od tragedije napravili cirkus.
Opet, pošto se to ceo dan svuda vrtelo, nisam mogla a da ne primetim, po mom mišljenju potpuno odsustvo emocija kod većine navatanih sagovornika.
Koliko sam shvatila, to su ljudi iz komšiluka, neki od njih i su neposredno izbegli da budi među žrtvama, a opet pričaju o svemu sa neverovatnom mirnoćom.
Čak su našli vremena da protarakaju po slikama iz raznih svatova, sve tražeći na njima i mnoge žrtve i ubicu.

Nit sam upućena, nit sam stručna, al na osnovu ovo nešto životnog iskustva, meni je to više nego čudno.

Prvo što mi je palo na pamet, gledajući ih, je da u je u nekim malim, zatvorenim sredinama, od svega najvažnije držati strogo sakrivene kosture iz ormana, i to po svaku cenu. Tako se i deca vaspitavaju, i to postaje način funkcionisanja svih. Ovde je po svemu sudeći tih kostura bilo onoliko.

Dalje, kad malo razmisliš, tih pet kuća su međusobno udaljene po 50 do 100 metara. Aj nek nisu zaključane, aj nek su se poznavali, ali moralo je biti ispaljeno najmanje 12 metaka. Kako to da nije probudilo baš ni jednu babu, ili nekog ko je lakši na snu?
Ili, verovatno je bar neko od njih imao psa. Nemoguće je da ni jedan pas, u situaciji kad su mu ukućani pobijeni, nije reagovao makar ludačkim lajanjem ili zavijanjem koje opet pa nekog drugog probudi...

Ili možda u toj sredini, kao i u mnogim drugim, incidenti i nisu bili retki, ali je zavera ćutanja i nemešanja bila iznad svega.

I, molim da se ovo moje izlaganje ne uzima za ozbiljno. To je samo onako, nabacivanje nekih teza.
Jukie Jukie 19:09 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Kad sam ja na "ničim se nije izdvajao po ponašanju" napisao "pa možda su se i ostali tako ponašali", cela tema je izbrisana...
Da sad i ova ne nestane...
expolicajac expolicajac 19:17 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Jukie
Kad sam ja na "ničim se nije izdvajao po ponašanju" napisao "pa možda su se i ostali tako ponašali", cela tema je izbrisana...
Da sad i ova ne nestane...

Ja ništa ne brišem. Tek toliko da znaš.
predatortz predatortz 19:18 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?


Ja ništa ne brišem. Tek toliko da znaš.


Ali zapisuješ
expolicajac expolicajac 19:22 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

predatortz

Ja ništa ne brišem. Tek toliko da znaš.


Ali zapisuješ

Osavremenio sam se, sada "bekapujem"
golubica.bg golubica.bg 19:38 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

expolicajac

Ja ništa ne brišem. Tek toliko da znaš.


A ja taman htela da ti se zahvalim sto si obrisao viškove onog trostrukog posta od sinoć, neko je tu bio pijan, il' ja, il' softver (a nisam ja, života mi)
milisav68 milisav68 21:28 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

zilikaka
Koliko sam shvatila, to su ljudi iz komšiluka, neki od njih i su neposredno izbegli da budi među žrtvama, a opet pričaju o svemu sa neverovatnom mirnoćom.
Čak su našli vremena da protarakaju po slikama iz raznih svatova, sve tražeći na njima i mnoge žrtve i ubicu.

Pa verovatno ih još nije "stiglo", a i dogadjaji su verovatno išli ko na traci.
Tu je bilo i bar pet TV ekipa, kao i drugih novinara (pitanja stižu, ti odgovoraš, nemaš vremena da razmišljaš), a i nije isključeno da su "udarali" malo po rakiji ili blesama...
Dalje, kad malo razmisliš, tih pet kuća su međusobno udaljene po 50 do 100 metara. Aj nek nisu zaključane, aj nek su se poznavali, ali moralo je biti ispaljeno najmanje 12 metaka. Kako to da nije probudilo baš ni jednu babu, ili nekog ko je lakši na snu?
Ili, verovatno je bar neko od njih imao psa. Nemoguće je da ni jedan pas, u situaciji kad su mu ukućani pobijeni, nije reagovao makar ludačkim lajanjem ili zavijanjem koje opet pa nekog drugog probudi...Zvučna izolacija, zatvoreni prozori, još uvek je hladno, a što bi kučići lajali ako im je pre toga ušao iks puta u dvorište.

Priča jedan komšija (nesudjena žrtva) da mu je lupao na vrata, i dok se on rasanio, obukao, ovaj je već otišao jer se setio da nema dovoljno municije.

Prvo što mi je palo na pamet, gledajući ih, je da u je u nekim malim, zatvorenim sredinama, od svega najvažnije držati strogo sakrivene kosture iz ormana, i to po svaku cenu. Tako se i deca vaspitavaju, i to postaje način funkcionisanja svih. Ovde je po svemu sudeći tih kostura bilo onoliko.

Evo i kostura:

Ljubiša pobio komšije jer mu se sin zabavljao s „kurvom“!

Monstrum Ljubiša ženu tukao lancima!
freehand freehand 22:13 10.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Evo i kostura:

Ljubiša pobio komšije jer mu se sin zabavljao s „kurvom“!

Monstrum Ljubiša ženu tukao lancima!

Strvinari.
Jukie Jukie 01:09 11.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

milisav68

što bi kučići lajali ako im je pre toga ušao iks puta u dvorište.

E ne smeš da razmišljaš kao TV detektiv
(nema smajlija zbog ozbiljnosti teme)
Sviđa mi se razmišljanje, na taj način su se izvukli i Hak Fin, Džim i Toma Savijer kad su poslali njihove rođene pse na njih kada su oslobodili Džima (psi su ih onjušili i otrčali dalje)

Daljim razmišljanjem dolazimo do ideje da bi psi lajali kada bi čuli pucnje
Mislim da se u selu buka čuje dalje nego ovde u gradu jer ovde stalno pucaju gume i auspusi, a i ulični psi bezveze laju dok jure kola pa naučiš da se ne budiš od lajanja
Ali možda su mislili da psi laju zbog lisice ili šakala
expolicajac expolicajac 07:09 11.04.2013

Re: Da li je on uopšte počinilac?

Jukie
milisav68

što bi kučići lajali ako im je pre toga ušao iks puta u dvorište.

E ne smeš da razmišljaš kao TV detektiv
(nema smajlija zbog ozbiljnosti teme)
Sviđa mi se razmišljanje, na taj način su se izvukli i Hak Fin, Džim i Toma Savijer kad su poslali njihove rođene pse na njih kada su oslobodili Džima (psi su ih onjušili i otrčali dalje)

Daljim razmišljanjem dolazimo do ideje da bi psi lajali kada bi čuli pucnje
Mislim da se u selu buka čuje dalje nego ovde u gradu jer ovde stalno pucaju gume i auspusi, a i ulični psi bezveze laju dok jure kola pa naučiš da se ne budiš od lajanja
Ali možda su mislili da psi laju zbog lisice ili šakala

Možda poznaješ životinje, ali ne dovoljno.
nim_opet nim_opet 16:14 10.04.2013

Ajde da ne gledamo trun u tudjem oku

O Americi je ovde potpuno izlisno pricat - nas Ustav nije donosen u vreme revolucionarnog rata protiv kolonijalne sile, te tako nema ni ustavom zagarantovano pravo na oruzije (necu da ulazim u detalje definicije).

U Srbiji postoji zakon o posedovanju oruzja - kakav je da je, postoji. Mozemo da ga popravljamo, ali prvo bi trebalo da ispitamo: a) kako se primenjuje (izdate dozvole kako i kome, ispunjeni uslovi itd, broj dozvola vs. procenjen broj oruzja, b)kako se primenjuju kaznene odredbe (dzabe sto je neko uhapsen zbog posedovanja bez dozvole, ako je isti pusten posle 30 dana pritvora itd.) pa onda da ga menjamo ako treba, ili da mu menjamo primenu. Ali ne odokativno, zato sto se desilo ovo u Mladenovcu - nego promisljeno - kakva su uporedna iskustva? Kako se primenjuje psiholoski test? Kakav je efekat primene recimo tog testa? Kako je povezan sa prekrsajnim/krivicnim postupcima? Itd....

A dijagnostifikovati ovog coveka na blogu je amaterski i stetno - samo, s'obzirom da Ministarka zdravlja to radi na televiziji,bez ikakve interakcije sa covekom je jos amaterskije i stetnije.
Velimir Mladenovic Velimir Mladenovic 22:09 10.04.2013

Svaka cast

za ovaj tekst.


Zasto se ljudi ubijaju je pitanje staro koliko i covek. Jos je i Kami delio ljude na:

1. samoubice
2. na don zuana
3 i na vernike

Svi traze negde izlaz iz apsurda ili iz zivota.
j.bre j.bre 12:04 11.04.2013

...

a pod koji tip psiholoskog profila spadaju serijske ubice?

takodje, kojoj kategoriji na osnovu motiva izvršenja pripadaju serijska ubistva?
j.bre j.bre 12:10 11.04.2013

Re: ...

zaboravih da kazem... ex, pohvale za inicijativu, mnogo mi je zanimljiva ova tema.

odakle si 'vadio' ove kategorizacije? nemoj da se ljutis, al malko su mi mrsave.
expolicajac expolicajac 12:50 11.04.2013

Re: ...

j.bre
zaboravih da kazem... ex, pohvale za inicijativu, mnogo mi je zanimljiva ova tema.

odakle si 'vadio' ove kategorizacije? nemoj da se ljutis, al malko su mi mrsave.

Blog nije mesto gde možeš sve da obuhvatiš. Tekst je samo smernica. Podele su izvučene iz knjiga koje imam u kućnoj biblioteci i sistematizovane su po nekom mom iskustvenom kriterijumu. Za ozbiljnije analize sigurno treba napraviti konsultacije sa stručnjacima.
Jukie Jukie 14:12 11.04.2013

Re: ...

j.bre
a pod koji tip psiholoskog profila spadaju serijske ubice?takodje, kojoj kategoriji na osnovu motiva izvršenja pripadaju serijska ubistva?

Podela je verovatno ista kao i kod masovnih i pojedinačnih ubistava, samo sa različitim procentom zastupljenosti u ukupnoj populaciji (dakle može da se koristi ista tabela)
j.bre j.bre 19:27 11.04.2013

Re: ...

expolicajac
Blog nije mesto gde možeš sve da obuhvatiš. Tekst je samo smernica. Podele su izvučene iz knjiga koje imam u kućnoj biblioteci i sistematizovane su po nekom mom iskustvenom kriterijumu.

e ok, znaci podaci nisu potpuni, to me je zanimalo :)
j.bre j.bre 19:30 11.04.2013

Re: ...

Jukie
j.bre
a pod koji tip psiholoskog profila spadaju serijske ubice?takodje, kojoj kategoriji na osnovu motiva izvršenja pripadaju serijska ubistva?

Podela je verovatno ista kao i kod masovnih i pojedinačnih ubistava, samo sa različitim procentom zastupljenosti u ukupnoj populaciji (dakle može da se koristi ista tabela)

jukie druze, izvini, ali ja te nista nisam razumela :)
mozda je to zato sto je kod mene pola pet izjutra, te bi mi bilo bolje da idem da spavam, nego sto ovde mudrujem.

laku noc
Jukie Jukie 22:09 11.04.2013

Re: ...

Ništa naročito nisam hteo da kažem nego samo da može da bude svega kao i ove druge dve verzije, samo nešto češće, nešto ređe.
predatortz predatortz 13:49 11.04.2013

Tajna

Vidim da će razlozi za ovaj svirepi zločin otići u grob sa ubicom. Ako preživi, njegova žena će moći da ispriča neke stvari koje će upućivati stručnjaka u određenom smeru.

No,bez opsežne psihijatrijske analize počinioca, bojim se da će pravi razlozi ostati tajna.
anfieldroad anfieldroad 23:31 12.04.2013

Re: Tajna

predatortz
Vidim da će razlozi za ovaj svirepi zločin otići u grob sa ubicom. Ako preživi, njegova žena će moći da ispriča neke stvari koje će upućivati stručnjaka u određenom smeru.

No,bez opsežne psihijatrijske analize počinioca, bojim se da će pravi razlozi ostati tajna.

Pocinilac, dobri komsija i vredni radnik, sibao je rodjenu zenu lancem za psa. Bio prek i tezak covek. I sve to po recima supruge koja je eto, cudom izbegla smrt. Zasto su komsije to krile? Opsezna psihijatrijska analiza nacije se ceka.
iperboreo iperboreo 17:02 11.04.2013

monstrumi...

http://jankokanja.blogspot.com/2013/04/zasto.html

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana