Istorija| Nostalgija| Region

Republika Banat - sa sunčane strane Karpata

Obren Markov RSS / 27.04.2013. u 12:43
377304_10200472645712829_1336737875_n.jpg 
 
Banat se obično definiše kao prirodni geografski region Panonske nizije. Ograničen je rekama Tisom sa zapada, Dunavom sa juga i Morišom sa severa, a planiniskim vencima Južnih Karpata sa istoka. Region je prilično pravilnog, gotovo kvadratnog oblika. Vekovima se nalazio na mestu sudara dve civilizacije, hrišćanske Evropske i otomanske Turske, ali je ipak najčešće u jednoj celini pripadao istom gospodaru; a tada je umevao biti prepoznat i kao administrativna celina. Od 1552., pod Otomanskom vlašću, zvao se Temišvarskim pašalukom (Eyâleti Temeșvar); poređenja radi, u to vreme je imao je upravni status viši od Smederevskog sandžaka (a kojeg srpska istoriografija često netačno naziva Beogradski pašaluk). Pod vlašću Habzburga od 1716., Banat je u periodu 1718. - 1778. imao status provincije. U tom periodu je, pod vlašću Marije Terezije, u Banat doseljen veliki broj etničkih Nemaca. Od 1849. do 1860. - ovaj period je verovatno svim čitaocima poznat - Banat je bio, zajedno sa Bačkom, Baranjom i Sremom, provincija koju su Srbi nazivali (danas se spominje više verzija naziva, ja ovaj najviše volim) Srpska Vojvodovina i Tamiški Banat. Što se Srba u Banatu tiče, oni se spominju još od VII veka, pre južnoslovenskog naseljavanja Balkana. Mnogi misle da su Srbi u Banat došli pod Čarnojevićem, što je samo delom tačno; neki, naravno, jesu, ali tu su zatekli svoje saplemenike koji su na tom području, u nezanemarljivom broju, živeli još od vremena seobe naroda, i čiji preci nikada i nisu nastavili put preko Save i Dunava.

No, da se vratimo osnovnoj temi ovog teksta... dešavanja vezana za Banatsku republiku su se odvijala tokom same završnice Velikog, odnosno I svestskog rata. U drugoj polovini 1918., mađarska vojska se raspala, mnogo dugih cevi je bilo van kontrole, a u zemlji je vladao haos. Stanje bezvlašća, pljačke, straha, nefunkcionisanja državnih organa i političkog rasula je zavladalo teritorijama koje (još) nisu bile pod kontrolom neke druge vojske. Ovo se odnosilo i na područje Banata. U to vreme, tu je živeo etnički vrlo šarolik živalj: nešto manje od 600.000 Rumuna, gotovo 400.000 Nemaca, blizu 300.000 Srba, oko 250.000 Mađara i još 50-100 hiljada stanovnika ostalih nacionalnosti (Slovaka, Hrvata, Bugara, Rusina, Jevreja... u to vreme Romi nisu bili naročito vidljivi na popisima stanovništva). Ukupno oko milion i 600 hiljada ljudi. Sve veće nacionalne zajednice su tada već imale ono što bi mi danas nazvali paravojnim formacijama, uglavnom u obliku neke vrste naoružanih civilnih straža. Takođe su imale i zasebne, često međusobno suprotstavljene, političke ciljeve vezane za vreme nakon završetka rata.

395606_10200472645432822_721831043_n.jpg 

Ugledni temišvarski političar nemačkog porekla, socijaldemokrata dr Oto Rot, je u takvim uslovima inicirao stvaranje Banatskog narodnog veća od predstavnika svih značajnijih etničkih zajednica. U osnovi, predlog je brzo naišao na podršku svuda osim među najbrojnijim Rumunima. Rumuni su uglavnom bili rezervisani, ali ne i neprijateljski nastrojeni prema ovoj ideji - uglavnom, njihov konačni cilj je bio da posleratna nezavisna Rumunija u sebe obuhvati čitav Banat, i u tom smislu su procenjivali i stvaranje novog entiteta.

62615_10200472644992811_1532354602_n.jpg 

Zasedanje koje je iniciralo stvaranje Banatske republike je počelo 31. oktobra 1918., a koliko sutradan, a pod dominantnim političko-ideološkim uticajem Otove Socijaldemokratske partije, sa balkona Temišvarske gradske kuće je proglašena Banatska republika, zapravo njeno otcepljenje od Mađarske. To je učinio sam dr Rot, koji je ujedno postao i Civilni poverenik, neka vrsta Predsednika Banata. Za vojnog komandanta je imenovan Albert Barta. Istog dana je formirano i Banatsko narodno veće, od 20 članova Temišvarskog gradskog veća, 60 predstavnika vojnih nacionalnih saveta, 40 predstavnika radničkih saveta i 70 predstavnika tradicionalnih političkih partija. Ovo Veće je odmah izabralo Izvršni odbor, neku vrstu privremene Vlade Banatske republike, od po pet predstavnika četiri najbrojnije nacije (Rumuna, Nemaca, Srba i Mađara). Tokom sledećih nekoliko dana, formirani su vojni odredi i civilna straža, što je u praksi uglavnom značilo da su se već postojeće snage nacionalnih straža stavile pod komandu novouspostavljene civilne vlasti. Tome je pomogla i zvanična kapitulacija Austrougarske monarhije koja je proglašena 3. novembra.

407056_10200472645152815_412930212_n.jpg 

Treba znati da ljudski i privredni resursi Banata po tadašnjim parametrima uopšte nisu bili za potcenjivanje. Banat je po svojoj površini potpuno uporediv sa npr. današnjom Vojvodinom ili pak Slovenijom, imao je u sebi nekoliko razvijenih gradskih središta, kao i relativno razvijenu poljoprivredu i industriju. Glavni grad Temišvar je pred prvi svetski rat imao preko 72.000 stanovnika, dakle bezmalo kao Beograd u kojem je u isto vreme živelo 80.000 duša; istovremeno, Rešica (danas u Rumuniji) je imala 17.000 žitelja, Pančevo i Lugoš (danas takođe u Rumuniji) po 21.000, Velika Kikinda 22.000, Veliki Bečkerek (današnji Zrenjanin) 26.000, Vršac 27.000... - to je mnogo gradova koji su svi redom, realno, po veličini tek malo zaostajali za npr Novim Sadom, sa njegovih tadašnjih 33.000 stanovnika. Naravno, politički i vojni potencijali nezavisnog Banata su bili neka savim druga priča.

Banatsku republiku je od drugih država priznala jedino Vlada Mađarske. Iz tog razloga se često, a naročito kod nas, može pronaći da je Banatska republika bila marionetska tvorevina čiji je jedini cilj stvaranja bio da spreči pripajanje teriotorije Banata budućoj južnoslovenskoj državi. Verovatnije je, ipak, da je ovakvo tumačenje tek delimično tačno, a svakako da je isuviše pojednostavljeno. Mnogo je logičnije da su svi umešani tu imali neke svoje interese. Rumuni su, kao najbrojnija nacija, i tada a i povremeno kasnije, pokušavali da čitavu teritoriju Banata zadrže za sebe; Nemci su u Banatskoj republici videli priliku da se jednoga dana, eventualno, bliskije povežu sa maticom, a Srbi da se što pre reše mađarske države, što je težnja koja aktivno nije prestajala, u to vreme, već sedam prethodnih decenija. Ali svi su, ipak, imali primaran i snažan interes da se u zemlju odmah uvede kakav-takav red i zakon.

Banatska republika nije dugo potrajala. Trupe Srpske vojske su u nju ušle 15. novembra, i bez oružanog otpora je preuzele za svega par dana. Ono što je interesantno, je da je civilni deo Banatske republike nastavio poluformalno funkcionisanje još nekoliko meseci, sve do druge polovine februara 1919.; naime, Srpskoj vojsci je za kontrolu nad teritorijom trebala civilna vlast, jer Vojska je dobra za rat, a ne i za upravljanje državom; a ni politička odluka šta će se konačno desiti sa Banatom tada još nije bila donešena.

Na Pariskoj mirovnoj konferenciji, a potom i Trijanonskim sporazumom juna 1920., Banatska republika je konačno podeljena po granicama koje danas poznajemo, primarno između Rumunije i tadašnje Kraljevine SHS, a tek mali deo oko Segedina je vraćen Mađarskoj. Etnički Nemci ("Švabe") iz Banata su od Pariske konferencije zatražili da Banat - i to proširen sa Bačkom - ostane nezavisna država pod nazivom Banatija, ali su njihovi zahtevi odbijeni. Ipak, podelom kakva je u Parizu napravljena, neki banatski gradovi su ostali bez svojih prirodnih zaleđa i na taj način osuđeni na stagnaciju; tu pre svega mislim na Kikindu i Vršac čiji je kasniji razvoj bio otežan, što se vidi i po današnjem odnosu broja stanovnika u odnosu na tadašnje stanje.

Tokom drugog svetskog rata, deo Banata koji je Pariskom konferencijom pripao Kraljevini SHS je imao status automnog entiteta u Srbiji, ali pod direktnom nemačkom okupacijom, odnosno van jurisdikcije tadašnje kvislinške vlasti Srbije. Rumunski i mađarski deo Banata su i tokom drugog svetskog rata ostali u tim državama. Uloga vojvođanskih, a pre svega banatskih Nemaca u drugom svetskom ratu (aktivno su i suviše masovno učestvovali u ratu na strani nacista) je odmah po njegovom završetku poslužila kao izgovor da budu masovno proterani u Nemačku. Tako da njih danas u vojvođanskom delu Banata praktično - nema. Na njihovo mesto (kuće, imanja, pa i čitava sela) su u sledećim godinama dovedeni etnički Srbi iz ruralnih područja BiH, pa je etnička slika Banata time trajno promenjena, što se uostalom može reći i za celokupnu Vojvodinu, čiji je Banat danas sastavni deo.

Banatska republika se sada retko spominje i relativno malo ljudi zna detalje o njenom postojanju. O njoj se čak ni u vojvođanskim školama ne uči na časovima istorije. Istina, aktivno učešće Srba u stvaranju Banatske republike se ne uklapa potpuno u opštu sliku svesrpskog nacionalnog oslobođenja 1918., pa rezervisan stav pobednika koji pišu istoriju i ne mora da čudi. Sa druge strane, postoji i glorifikovanje ove istorijske epizode i traženje nekog kontinuiteta, kroz tumačenje da je politički predak Banatske republike bila srpska autonomija u Austro-ugarskoj 1848.-1860., odakle je kasnije proizišla današnja Vojvodina. No, baštinjenje kontinuiteta i političkog nasleđa Banatske republike kroz Vojvodinu je teško opravdati čak i u teritorijalnom smislu, a kamoli u političkom.

Konačno, treba reći da gore opisani događaji nemaju ni prostorne, ni direktne političke, ni vremenske veze sa formiranjem Srpsko-mađarske republike Baranja-Baja, koja je bila proglašena pod zaštitom Srpske vojske u Pečuju avgusta 1921., a ugušena od strane Hortijevih trupa odmah nakon njenog povlačenja na trijanonske granice - a sa kojom se povremeno trpaju u istu kategoriju dešavanja.Komentari (192)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

mariopan mariopan 13:32 27.04.2013

:-))))

Pa mi imamo i istorijskih razloga da se o'cepimo, jelte?Molim da se uvaži i nekoliko slova nove azbuke, ono lalinsko oteeegnuto i meko (ko duša) u izgovoru, lepo se vidi da smo mi različitiji od svih različitih ljudi koji su se pre nas o'cepili?

Molim lepo.

Edit

Nešto od ovakve istorije Banata nisam znala, lepo što si sve ovo napisao.
jedi-knight jedi-knight 13:38 27.04.2013

Re: :-))))

Molim da se uvaži i nekoliko slova nove azbuke, ono lalinsko oteeegnuto i meko (ko duša) u izgovoru, lepo se vidi da smo mi različitiji od svih različitih ljudi koji su se pre nas o'cepili?
I da prestane da se svojata nadimak Lale. To nisu ni Sremci, ni Vojvođani, već Banaćani, molim lepo.
Znaci otvaramo carinu na Kineskom i Pančevačkom mostu.
Obren Markov Obren Markov 13:39 27.04.2013

Re: :-))))

Nešto od ovakve istorije Banata nisam znala, lepo što si sve ovo napisao.


Hvala Lepo što si obišla blog

Molim da se uvaži i nekoliko slova nove azbuke, ono lalinsko oteeegnuto i meko (ko duša) u izgovoru,


Test za prave banaćane: nateraš ih da kažu kako su lanac stavili u lonac. Ako posle toga znaš šta je u čemu, onda se dotični samo folira
freehand freehand 13:56 27.04.2013

Re: :-))))

To nisu ni Sremci, ni Vojvođani, već Banaćani, molim lepo

To su banatski Srbi, da budemo precizni.
Obren Markov Obren Markov 14:03 27.04.2013

Re: :-))))

To su banatski Srbi, da budemo precizni.


Nikad od tebe PreCednika
Biljana 77 Biljana 77 14:15 27.04.2013

Re: :-))))

Nešto od ovakve istorije Banata nisam znala, lepo što si sve ovo napisao.

+1
freehand freehand 14:15 27.04.2013

Re: :-))))

Obren Markov
To su banatski Srbi, da budemo precizni.


Nikad od tebe PreCednika

Ne bih razumo šta si teo kasti.
Al definitivno od mene Precednika biti neće.
Obren Markov Obren Markov 14:17 27.04.2013

Re: :-))))

+1


+1
mariopan mariopan 14:19 27.04.2013

Re: :-))))

jedi-knight
molim lepo.

Jeste li svi primetili kako smo mi fini?
Obren Markov Obren Markov 14:19 27.04.2013

Re: :-))))

freehand
Obren Markov
To su banatski Srbi, da budemo precizni.


Nikad od tebe PreCednika

Ne bih razumo šta si teo kasti.


Tvoj me divan na OVO podsetio
Obren Markov Obren Markov 14:20 27.04.2013

Re: :-))))

Jeste li svi primetili kako smo mi fini?


freehand freehand 14:23 27.04.2013

Re: :-))))

Obren Markov
freehand
Obren Markov
To su banatski Srbi, da budemo precizni.


Nikad od tebe PreCednika

Ne bih razumo šta si teo kasti.


Tvoj me divan na OVO podsetio

Ne znam čime, ali sam reagovao zbog uvreženih a besmislenih verovanja da su Lale 1. svi Vojvođani; 2. svi Banaćani.
Što nema veze sa vezom.
shure shure 21:40 27.04.2013

Re: :-))))

to su banatski Srbi, da budemo precizni.

pa kako ste poceli,to srbi cemo izbaciti i ostace samo da smo Banacani...
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 00:43 28.04.2013

Re: :-))))

shure:
pa kako ste poceli,to srbi cemo izbaciti i ostace samo da smo Banacani..

Pa kako SU poceli, to srbi cemo izbaciti i ostace samo da smo Madjari...ta ne biva drugacije sto kaz'o nas predsednik za tamo neke a pojasnio gospodin Karagaca blog, dva dole.
Jelica Greganović Jelica Greganović 19:36 28.04.2013

Re: :-))))


Jeste li svi primetili kako smo mi fini?

Oma
miloradkakmar miloradkakmar 22:38 30.04.2013

Re: :-))))


Test za prave banaćane: nateraš ih da kažu kako su lanac stavili u lonac. Ako posle toga znaš šta je u čemu, onda se dotični samo folira
Nateraš ih da preplivaju Tisu, ko uspe postaje Bačvanin, ostali nisu ni trebali da preplivavaju.
princi princi 13:33 27.04.2013

:)

Što se Srba u Banatu tiče, oni se spominju još od VII veka, pre južnoslovenskog naseljavanja Balkana. Mnogi misle da su Srbi u Banat došli pod Čarnojevićem, što je samo delom tačno; neki, naravno, jesu, ali tu su zatekli svoje saplemenike koji su na tom području, u nezanemarljivom broju, živeli još od vremena seobe naroda, i čiji preci nikada i nisu nastavili put preko Save i Dunava.

Sine, evo ga Omega 2...
maksa83 maksa83 13:41 27.04.2013

Re: :)

Sine, evo ga Omega 2...

Ovo su Omega 2 Masne Kiseline.
čiji preci nikada i nisu nastavili put preko Save i Dunava.

Zato ja vodim dete na plivanje. Da ga negde ne sputa i zabode dvaes' meteri vode k'o te Starosedeoce.
angie01 angie01 14:03 27.04.2013

ne znam koji izvor je koristen

za ovaj tekst- bilo bi lepo da se napomene,....jedan od validnijih istoricara sa ovog podrucja je Feliks Mileker i treba procitati kratku istoriju Banata, koju je on napisao- kao i sve druge njegove knjige o ovoj specificnoj teritoriji i nastanku gradova na njoj.
freehand freehand 14:14 27.04.2013

Re: ne znam koji izvor je koristen

angie01
za ovaj tekst- bilo bi lepo da se napomene,....jedan od validnijih istoricara sa ovog podrucja je Feliks Mileker i treba procitati kratku istoriju Banata, koju je on napisao- kao i sve druge njegove knjige o ovoj specificnoj teritoriji i nastanku gradova na njoj.

Jes bogumi, Mileker čudo.
Ima ga i u pančevačkom Istorijskom arhivu dosta.

Nego je nekada, osamdesetih, na Radio Pančevu - beše jednom nedeljno - negde posle vesti išla rubrika deda Mite Rankova, o istoriji starog Pančeva; crtice vezane za datume a vađene iz arhiva i starih novina.
I svaka je počinjala sa "Istoga dana..."
Ne znam da li psotoiji nešto sačuvano od tih tonskih zapisa, ali bi bilo interesantno čuti.

angie01 angie01 14:22 27.04.2013

Re: ne znam koji izvor je koristen

Jes bogumi, Mileker čudo.


Koga stvarno zanima sta i kako o istoriji Banata, moze da kupi njegove publikacije, koje su vecinom dozivele neka nova izdanja, zahvaljujuci Vrsackom muzijeju, ciji je on osnivac.

kakav je on div od coveka bio i koliki znacaj za ovo podrucje ima njegov rad-pogledati u wikipediji.

Programi koji su nekada radjeni na radiju su bili fascinantni- nadam se da su sacuvani,...nema vise takve predanosti, sada samo sto brze i sto povrsnije , samo da zveci.
Milutin Milošević Milutin Milošević 14:20 27.04.2013

Banat

Banat doživljavam kao lepu mada nedovoljno razvijenu oblast u kojoj sa svih strana granica ljudi žive mirno, težački i u skladu sa svojim komšijama.
Obren Markov Obren Markov 14:25 27.04.2013

Re: Banat

Banat doživljavam kao lepu mada nedovoljno razvijenu oblast u kojoj sa svih strana granica ljudi žive mirno, težački i u skladu sa svojim komšijama.


Ja sam tamo rođen i dugo živeo, i mislim da ja taj doživljaj Banata u suštini ispravan...

Mada i mirnoća i sklad imaju svoje granice.

angie01 angie01 14:26 27.04.2013

Re: Banat

U najrazvijenije lokalne samouprave ubrajaju se one čiji je stepen razvijenosti iznad republičkog proseka, piše u uredbi Vlade Srbije o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i lokalnih samouprava za 2010. godinu. Pored prestonice, u toj grupi je većina vojvođanskih opština i gradova - Beočin, Bečej, Apatin, Bačka Palanka, Bačka Topola, Vršac, Kikinda, Pančevo, Sremski Karlovci, Zrenjanin, Inđija i Subotica.

..iz 2010....
Obren Markov Obren Markov 14:29 27.04.2013

Re: Banat

U najrazvijenije lokalne samouprave ubrajaju se one čiji je stepen razvijenosti iznad republičkog proseka,


To eventualno mogu biti nadprosečno razvijene lokalne samouprave, ma šta Vlada o tome pisala.
A u tom Banatu, na toj crnici, ima takvog siromaštva... Uh.
mariopan mariopan 14:29 27.04.2013

Re: Banat

Milutin Milošević
Banat doživljavam kao lepu mada nedovoljno razvijenu oblast u kojoj sa svih strana granica ljudi žive mirno, težački i u skladu sa svojim komšijama.

Ovo si lepo rekao i stvarno jeste tako.

To su većinom mirni i radni ljudi, ima nas od svake fele i lepo je što je tako šareno. Svi smo pri'vatili sve što nam je korisno iz svake kulture, od posla i rada pa do kuhinje i običaja... i poštujemo se, što je najvažnije.

I dobro nam je ovako, da ne kvarimo.
angie01 angie01 14:32 27.04.2013

Re: Banat

ima takvog siromaštva... Uh.kao i u svim delovima Srbije,...sto juznije, to,....
freehand freehand 14:37 27.04.2013

Re: Banat

angie01
ima takvog siromaštva... Uh.kao i u svim delovima Srbije,...sto juznije, to,....

Alibunar spada u grupu najnerazvijenijih.
A tužno je proći kroz Dobricu, Kozjak, Seleuš.
Biljana 77 Biljana 77 14:52 27.04.2013

Re: Banat

ima takvog siromaštva... Uh.


O, da.
angie01 angie01 14:54 27.04.2013

Re: Banat

Alibunar spada u grupu najnerazvijenijih.znam ja dobro taj kraj:),..jeste i nelogicno je pored onakve plodne zemlje, al dok se odvija ovo zamajavanje oko srca srbije, nema ko da pokrene i organizuje ono sto imamo i mozemo, ( ne nam da li ovde treba da pomenem, sto je dozvoljeno secerku i misku da kupuju kombinate za sicu, koji su nekada radili i hranili te ljude tamo, da bi ovi bizmismeni imali jos neki kapital za prodaju-sto ce se uskoro videti),ja zagovaram, kada smo vec krenuli, da se ljudi sa kosova dovedu u skoro napustena sela u Vojvodinu, da se vise organizuje agrar, koji bi zaposlio ljude, hranio nas i obezbedio izvoz - organik proizvodi, za kojim je poludeo ceo zapad, gde su se konacno opsetili u sta ih je gmo uvalio,..da se naplate imanja koja bi ostla, al bi problem bio resen zauvek, bez novih eksplozija kada se nekome ucini da su se stekli uslovi i da nove generacije zive normalno.
freehand freehand 14:55 27.04.2013

Re: Banat

Biljana 77
ima takvog siromaštva... Uh.


O, da.

Mramorak je daleko od te vrste siromaštva. To je selo na ivici Peščare i ne spada u siromašna i napuštena sela. Štaviše. A ovo je samo tužan primer, ali takvih ima i u Ženevi.
Obren Markov Obren Markov 15:05 27.04.2013

Re: Banat

da se ljudi sa kosova dovedu u skoro napustena sela u Vojvodinu,


Nemojte više te seobe, molim vas ljudi Pa dobar deo siromaštva je stvoren baš tako što su tu dovlačeni ljudi koji nemaju veze sa tom zemljom, koji su se tu hteli-ne hteli osećali tuđe i nisu Vojvodinu nikada počeli osećati za svoj dom.

A ovim poljoprivrednicima u južnom Banatu nije, mislim, tako teško pomoći: obezbediti im dve-tri ozbiljne fabrike za otkup i preradu onoga što proizvode, obezbediti im uredno plaćanje proizvoda bez dugovanja od strane države - i oni će sami dalje lako.
angie01 angie01 15:14 27.04.2013

Re: Banat

Nemojte više te seobe, molim vas ljudi Pa dobar deo siromaštva je stvoren baš tako što su tu dovlačeni ljudi koji nemaju veze sa tom zemljom, koji su se tu hteli-ne hteli osećali tuđe i nisu Vojvodinu nikada počeli osećati za svoj dom.


sve te razumeme i slazem se sa dijagnozom-ali to je sve stav menteliteta, koji nikako da se oslobodi destrukcije-ne znam kako krace da napisem-...pa ljudi su plovili mesecima u potpalublju u potpuno novi svet u potrazi za boljim zivotom, ne znajuci ni jezik niti bilo kako drugacije pripremljeni- sem voljom!
Milutin Milošević Milutin Milošević 15:22 27.04.2013

Re: Banat

Pa dobar deo siromaštva je stvoren baš tako što su tu dovlačeni ljudi koji nemaju veze sa tom zemljom, koji su se tu hteli-ne hteli osećali tuđe i nisu Vojvodinu nikada počeli osećati za svoj dom.


Ovo ne važi za Banatski Karlovac, koji je deo nerazvijene opštine Alibunar (kako je gore napomenuto). Mog tasta su tu tu smestili kao dete, kada su ih Bugari isterali iz Makedonije. Dobar de familije je i danas tamo, a uveliko su se orodili i oprijateljili sa Užičanima. I jedni i drugi vole tu zemlju koja ih hrani. Kako, tako.

Inače, Banatski Karlovac je bio daleko najrazvijenije mesto u ataru (svakako zahvaljujući Nemcima koji su oterani krajem II svetskog rata). No, radi što bolje nacionalne strukture, pametna vlast se dosetila da Alibunar proglasi sedištem opštine, pokušela nešto da ulaže tamo, ali u stvari osiromašila jedne a nije pomogla drugima.

I dobro nam je ovako, da ne kvarimo.

Ovo si lepo rekao i stvarno jeste tako.

Zato sam i napisao!
Obren Markov Obren Markov 15:41 27.04.2013

Re: Banat

Inače, Banatski Karlovac je bio daleko najrazvijenije mesto u ataru (svakako zahvaljujući Nemcima koji su oterani krajem II svetskog rata). No, radi što bolje nacionalne strukture, pametna vlast se dosetila da Alibunar proglasi sedištem opštine, pokušela nešto da ulaže tamo, ali u stvari osiromašila jedne a nije pomogla drugima.


Alibunar je tek treće po veličini mesto u sopstvenoj opštini, iza Banatskog Karlovca (bivše nemačko mesto, danas naseljeno uglavnom doseljenicima sa istoka Srbije) i Vladimirovca (rumunsko mesto). Ja lično imam razumevanje za odabir naselja sa mešanim stanovništvom za centar takve opštine.
Biljana 77 Biljana 77 16:30 27.04.2013

Re: Banat

A ovo je samo tužan primer, ali takvih ima i u Ženevi

Tim pre, što više ljudi vidi, a posebno iz komšiluka, to bolje. Možda se nekakva lokalna vlast oseti p(r)ozvanom.
tasadebeli tasadebeli 11:02 29.04.2013

Re: Banat

angie01
ima takvog siromaštva... Uh.kao i u svim delovima Srbije,...sto juznije, to,....


То је, Енџи, зато што, путујући са Запада на Исток, Оријент почиње са Београдом... И то са Новим Београдом, немојте да ми се фолирате ви што сте се набутали у станове око Арене и у Белвилу...

Него, око ових банатских Немаца које ти помињеш... Па и њих је "царствујушча императорка" Марија Терезија ту населила из Лотарингије јербо одузимање оружја и ушоравање села није било довољно да се обезбеди граница после склапања трајнијег мира са Турском... Потоње колонизације су опет само успостављале равнотежу...

Nemci su te krajeve u koje su se doselili razvili u svakom smislu, kulturno, privredno, podigli skole, muzeje, pozorista, bibljoteke,...mirno i u skladu su ziveli sa ostalim stanovnistvom u gradovima,...


Што рече прадеда Ротман прабаби одмах после судбоносног "да" у цркви: "Ти си, Мицо, сада мој!"
freehand freehand 14:49 27.04.2013

A ovo

domatjine, nije tačno

Uloga vojvođanskih, a pre svega banatskih Nemaca u drugom svetskom ratu (aktivno su i suviše masovno učestvovali u ratu na strani nacista) je odmah po njegovom završetku poslužila kao izgovor da budu masovno proterani u Nemačku. Tako da njih danas u vojvođanskom delu Banata praktično - nema.

Malobrojni su, na žalost, ali ih ima.
Naš nastavnik nemačkog u osnovnoj zvao se Matija Lajher. Banatski Nemac.
I daleko od toga da je njegova porodica jedina.
angie01 angie01 15:03 27.04.2013

Re: A ovo

Uloga vojvođanskih, a pre svega banatskih Nemaca u drugom svetskom ratu (aktivno su i suviše masovno učestvovali u ratu na strani nacista) je odmah po njegovom završetku poslužila kao izgovor da budu masovno proterani u Nemačku. Tako da njih danas u vojvođanskom delu Banata praktično - nema.


evo, kad si vec,...Nemci su te krajeve u koje su se doselili razvili u svakom smislu, kulturno, privredno, podigli skole, muzeje, pozorista, bibljoteke,...mirno i u skladu su ziveli sa ostalim stanovnistvom u gradovima,...za vreme rata su ih regrutovali, jednako kao i bilo gde sto je neko trpao ljude u svoju vojsku,... i u poslednjem sto su lovljeni klinci i trpanu i kamione sa potpisom dobrovoljaca,...mnogi su bili streljani jer nisu hteli ni na jednu stranu,...pomagaca nacista je bilo i u redovima Srba,...poslednji predsednik opstine u Vrscu, posle rata je bio nemac-oni su se smenjivali sa srbima za svaki novi mandat, je docekao "oslobodioce" kako bi im predao kljuceve grada i bio mucki streljan na ulici,...
mariopan mariopan 15:06 27.04.2013

Re: A ovo

Banatski Nemac.

I baba mog muža bila je Švabica, ali joj to nije pomoglo da joj najstarijeg sina ne oteraju u Aušvic, gde je i skončao. Nije je niko dirao posle rata, a moj muž je dobio ime po njemu.
Obren Markov Obren Markov 15:20 27.04.2013

Re: A ovo

Malobrojni su, na žalost, ali ih ima.


Po popisu iz 1991. (noviji nisam našao) u celoj Vojvodini ih je od (na kraju II svetskog rata rata) blizu 200.000 ostalo svega 3.800. U odnosu na početnu brojku, ja sam ovo ocenio pod "praktično nema", ali ako baš insistiraš, daću ti u ovoj stvari za pravo.

Nije pravedno sve grehe sudbine podunavskih Švaba posle drugog svetskog rata prebaciti samo na teret tadašnje Jugoslavije. Rumunija je konfiskovala imovinu i oduzela državljanstvo od oko 300.000 njih, a Mađarska je proterala u Namačku oko 220.000. Pre toga, za vreme prolaska Crvene armije, u radne logore u SSSR je odvedeno 70-80.000 Švaba iz Mađarske, Rumunije i Jugoslavije...
angie01 angie01 15:23 27.04.2013

Re: A ovo

u radne logore u SSSR je odvedeno 70-80.000 Švaba iz Mađarske, Rumunije i Jugoslavije...


radni logori su postijali i u Banatu!
Obren Markov Obren Markov 15:35 27.04.2013

Re: A ovo

radni logori su postijali i u Banatu!


Istina, i navodno su uzeli 60.000 života za četiri godine postojanja (1944-1948)... Čak i ako su ovi podaci preterani, a izgleda da nisu, to se po svakom kriterijumu naziva genocid.
freehand freehand 16:21 27.04.2013

Re: A ovo

.za vreme rata su ih regrutovali, jednako kao i bilo gde sto je neko trpao ljude u svoju vojsku,...

Da ne preteruješ ti, opet, malo sa tim politički korektnim peglanjem i šešljanjem istorije? Bilo je Nemaca i među partizanima. Nekoliko. Ali ih je među folksdojčerima bilo nebrojeno puta više, i to dobrovoljno.
freehand freehand 16:27 27.04.2013

Re: A ovo

Po popisu iz 1991. (noviji nisam našao) u celoj Vojvodini ih je od (na kraju II svetskog rata rata) blizu 200.000 ostalo svega 3.800. U odnosu na početnu brojku, ja sam ovo ocenio pod "praktično nema",

Da, interesantno je to da je 20% "praktično nema".
A i relevantan podatak, u kontekstu koji navodiš, bio bi popis sa kraja četrdesetih/početka pedesetih. Jer od tog je vremena nastupilo vreme pečalbe, gastarbajta a Nemci su tu sigurno imali povlašćen položaj, i to iz više razumljivih razloga.

Nego drugo nešto: šta je povod za ovaj blog?
angie01 angie01 16:29 27.04.2013

Re: A ovo

Da ne preteruješ ti, opet, malo sa tim politički korektnim peglanjem i šešljanjem istorije? Bilo je Nemaca i među partizanima. Nekoliko. Ali ih je među folksdojčerima bilo nebrojeno puta više, i to dobrovoljno.


nemam nikakvu nameru za peglanjem-hocu da kazem da je bilo kao i uvek kada je rat- nekima se svidja da ratuju, a neko je nateran.

moja baka Nemica, dosla u te krajeve kao dete, jer joj je otec bio tehnolog za pivo, pa su ga zvali kako bi isto pravio,...kasnije udata za Srbina, uvek je govorila-kako je koja vojska ulazila u grad, uvek su to bila necija, gladna, bosa, promrzla i izbezumljena deca....i svima, bez obzira na uniformu, nosila, ( kao i mnogi drugi ), vruce mleko da se ogreju i nesto da pojedu.
stefan.hauzer stefan.hauzer 16:44 27.04.2013

Re: A ovo

uh angie
ne kapiram.
hoćeš da kažeš kako su nemci većinom,i to prećutno, bili protiv nacista?
iako su jevreji,u banatu ,bukvalno istrebljeni već u prvoj godini rata

sve što ti pričaš je ok,naravno da su oslobodioci preterali na kraju
...ali se zaboravlja poenta;
glavni i jedini uzrok svih tih zločina je nacizam
(i za to nema opravdanja)
Obren Markov Obren Markov 17:13 27.04.2013

Re: A ovo

Da, interesantno je to da je 20% "praktično nema".


Matematike malo, Free. 3.800 je 1,9% od 200.000, a ne 20%. I da, to je po meni dovoljno za ocenu Danas ih praktično nema, kao što stoji u tekstu.

A i relevantan podatak, u kontekstu koji navodiš, bio bi popis sa kraja četrdesetih/početka pedesetih. Jer od tog je vremena nastupilo vreme pečalbe, gastarbajta a Nemci su tu sigurno imali povlašćen položaj, i to iz više razumljivih razloga.


Nemam te podatke, samo pretpostavljam da ih u ono vreme jeste bilo više, baš iz tih razloga koje si naveo.

šta je povod za ovaj blog?


Rođen sam u Banatu, u porodici u kojoj se o domaćoj istoriji mnogo polagalo računa, i to ne samo u smislu kolektivnog sećanja. Pri tome, kategorija domaća istorija se tamo ponešto razlikuje od iste te kategorije u užoj Srbiji. Prosto, do 1918. je bilo jako malo zajedničkog u te, ja ću upotrebiti izraz dve istorije - ni istih vladara, ni istih događaja u borbi za nacionalni identitet, ni priča o privrednom napretku, pa čak ni vojski koje su mobilisale naše pretke. Bio sam, naravno, zapanjen kada u školi (i to onoj koja bi se danas, zbog istorijskog perioda, smatrala autonomaškom) nisam učio ništa od te istorije koju smatram istorijom sopstvenih predaka. Tako mi je ostala navika da se ponekad, kada imam vremena, pomalo iz hobija bavim ovim, "prečanskim" segmentom istorije. A ovih dana sam nešto bolestan, za neki ozbiljniji rad nisam - pa sam tako seo za tastaturu.
Ne obećavam, ali mislim da ću u sledećoj sličnoj prilici napisati nešto o Velikokikindskom dištriktu.
Biljana 77 Biljana 77 17:25 27.04.2013

Re: A ovo

Prosto, do 1918. je bilo jako malo zajedničkog u te, ja ću upotrebiti izraz dve istorije - ni istih vladara, ni istih događaja u borbi za nacionalni identitet, ni priča o privrednom napretku, pa čak ni vojski koje su mobilisale naše pretke

U tom kontekstu meni je beskrajno smešno (i neprirodno) što se stadion Vojvodine zove Karađorđe.
freehand freehand 18:30 27.04.2013

Re: A ovo

Matematike malo, Free. 3.800 je 1,9% od 200.000, a ne 20%.

Izvinjenje, moja greška.

I da, to je po meni dovoljno za ocenu Danas ih praktično nema, kao što stoji u tekstu.

Ali ne, to praktično ne može biti tako.
No opet kažem - zavisi šta se iz podatka želi zaključiti.

Tako mi je ostala navika da se ponekad, kada imam vremena, pomalo iz hobija bavim ovim, "prečanskim" segmentom istorije. A ovih dana sam nešto bolestan, za neki ozbiljniji rad nisam - pa sam tako seo za tastaturu.
Ne obećavam, ali mislim da ću u sledećoj sličnoj prilici napisati nešto o Velikokikindskom dištriktu.

Ovo je potpuno ok i pozdravljam, mene malo žacnula pomisao da blog ima veze sa nekakvim aktuelnim događajima.
Što se prisajedinjenja tiče i zajedničke istorije tiče, valjalo bi naglasiti da Vojvodina nije okupirana, niti anektirana.
A rado ću i ja nešto malo konstruktivnije, nego sam danas dosta rastrzan i nemam baš vremena za nekakve ozbiljnije komentare, tek upadice i ispravke.


A da vam kažem - eno Stevan Šupljikac čuva mamograf ispred pančevačke Gradske bolnice.
Obren Markov Obren Markov 18:33 27.04.2013

Re: A ovo

U tom kontekstu meni je beskrajno smešno (i neprirodno) što se stadion Vojvodine zove Karađorđe.


Znaš kako, kad dođe nova vojska, nove gazde, valja pokazati pokornost, isplati se... A te 1924. Karađorđe je bilo popularno ime

Pa je 2007. opet bilo popularno prisećati se te vrste tradicije i vraćati je u opticaj - da podsetim, to je vreme vladavine Maje Gojković i radikala Novim Sadom, nešto slično kao ovo danas, samo što su oni onomad stvarno pobedili na izborima.

I meni je bzvz taj naziv, naravno. Mada moram reći da ima mnogo pojava koje su posledice te iste vrste stanja svesti, a koje mi smetaju i više.
Obren Markov Obren Markov 18:45 27.04.2013

Re: A ovo

Ali ne, to praktično ne može biti tako.
No opet kažem - zavisi šta se iz podatka želi zaključiti.


Ok, pobedio si, hajde daj ti bolju rečenicu za taj deo teksta, verovatno ću se složiti


Što se prisajedinjenja tiče i zajedničke istorije tiče, valjalo bi naglasiti da Vojvodina nije okupirana, niti anektirana.


To smete da pričate vi iz Srbije. Nama odavde je zabranjeno tako zboriti, jer čim napišemo da smo svojom voljom ušli u Srbiju odma' oće da nam dovlače protestante pod prozor
freehand freehand 18:47 27.04.2013

Re: A ovo

Znaš kako, kad dođe nova vojska, nove gazde, valja pokazati pokornost, isplati se... A te 1924. Karađorđe je bilo popularno ime

E moj domaćine...
Evo mali izvod iz pripovesti o gradnji Uspenskog hrama u Pančevu, poznate crkve sa dva tornja:
Два торња Светоуспенске цркве симболично представљају српски народ у две царевине: и поред великог противљења аустроугарских власти, Срби из Панчева су помагали устани­ке у Шумадији, те је Карађорђе заузврат дао грађу за храм (650 хвати дрва). Прота Андреј Арсенијевић је приликом освећења темеља, на великом входу, поменуо и Карађорђа, због чега је био осуђен и протеран из града. Доцније је по­милован и враћен у Панчево где је умро и сахрањен у при­прати храма 1816. године.

LINK

Ne brukaj se, života ti. Ako već voliš istoriju.Edit:
ne videh ovo:

To smete da pričate vi iz Srbije. Nama odavde je zabranjeno tako zboriti, jer čim napišemo da smo svojom voljom ušli u Srbiju odma' oće da nam dovlače protestante pod prozor

Pa i ti si, Obrene, iz Srbije. Voljom ogromne većine askurđela i čukundedova ovdašnjih.
E tako sam i ja, u Banatu i Srbiji.
stefan.hauzer stefan.hauzer 18:51 27.04.2013

Re: A ovo

Prosto, do 1918. je bilo jako malo zajedničkog u te, ja ću upotrebiti izraz dve istorije - ni istih vladara, ni istih događaja u borbi za nacionalni identitet, ni priča o privrednom napretku, pa čak ni vojski koje su mobilisale naše pretke.

ali cilj je bio potupuno isti i narod.


a sad ako neko uleti i kaže,kako srbi prečani nisu želeli ujedinjenje
...je čist bullshit i mojne to dve istorije-
to su samo dve reke koje čine jednu,)
Obren Markov Obren Markov 18:52 27.04.2013

Re: A ovo

freehand
Znaš kako, kad dođe nova vojska, nove gazde, valja pokazati pokornost, isplati se... A te 1924. Karađorđe je bilo popularno ime

E moj Domnaćine...
Evo mali izvod iz pripovesti o gradnji Uspenskog hrama u Pančevu, poznate crkve sa dva tornja:
Два торња Светоуспенске цркве симболично представљају српски народ у две царевине: и поред великог противљења аустроугарских власти, Срби из Панчева су помагали устани­ке у Шумадији, те је Карађорђе заузврат дао грађу за храм (650 хвати дрва). Прота Андреј Арсенијевић је приликом освећења темеља, на великом входу, поменуо и Карађорђа, због чега је био осуђен и протеран из града. Доцније је по­милован и враћен у Панчево где је умро и сахрањен у при­прати храма 1816. године.

LINK

Ne brukaj se, života ti. Ako već voliš istoriju.


To je crkva. Ovo je stadion. Šta, dali su stadionu ime Karađorđe zato što je ovaj nekad dao dva hvata drva za crkvu u Pančevu ?!?

Neće biti. Dali su to ime u još jednom od pokušaja da se pospu pepelom i da pokažu novim gazdama u Beogradu da su pravi Srbi, i da stoga ovi prema njima treba da prestanu da se ponašaju kao prema okupiranoj teritoriji.

A to jeste bila bruka, kako god da pogledaš, samo ne onako kako bi ti da gledaš.
stefan.hauzer stefan.hauzer 18:54 27.04.2013

Re: A ovo

, dali su stadionu ime Karađorđe zato što je ovaj nekad dao dva hvata drva za crkvu u Pančevu ?!?

ne kapiram. ako može pojašnjenje?
da li je karađorđe neprilično ime za stadion u novom sadu? ili šta
freehand freehand 18:58 27.04.2013

Re: A ovo

To je crkva. Ovo je stadion. Šta, dali su stadionu ime Karađorđe zato što je ovaj nekad dao dva hvata drva za crkvu u Pančevu ?!?

Ma šta me briga za stadion. Pokazujem ti šta su i kako su Srbi i Lale o Karađorđu i Srbiji mislili 110 godina pre ujedinjenja koje su jedva i sa oduševljenjem dočekali, i šta jhe istina o dve istorije. I čitaj šta simbolizuju dva tornja na toj crkvi.
I nemoj meni radikale i ove Mister Proper radikale na nos, nije lepo, sem što je bulšit.
Obren Markov Obren Markov 19:07 27.04.2013

Re: A ovo

Ma šđta me briga za stadion.


To vidim, ali priča je oko toga počela, ti se na to navadio ?

I nemoj meni radikale i ove Mister Proper radikale na nos, nije lepo, sem što je bulšit.


Bez brige. Niti napisao niti pomislio. Ništa lično. Što odma' vičeš ?
Obren Markov Obren Markov 19:10 27.04.2013

Re: A ovo

ne kapiram. ako može pojašnjenje?
da li je karađorđe neprilično ime za stadion u novom sadu? ili šta


Pa evo, sam biraj zbog čega su dali to ime:

1) Karađorđe je bio veliki sportista

2) Karađorđe je poznati dobročinitelj Novog Sada

3) Šlihtali su se novoj vlasti na čelu sa dinastijom Karađorđević
freehand freehand 19:13 27.04.2013

Re: A ovo

To vidim, ali priča je oko toga počela, ti se na to navadio ?

Jok, priča je, u domenu mog interesovanja, bila oko Karađorđa. Pa si ti posprdno rekao da je to 1924. bilo popularno ime, a ja sam ti pokazao da je to i 1804. bilo još mnogo popularnije ime.

hoochie coochie man hoochie coochie man 19:15 27.04.2013

Re: A ovo

Dali su to ime u još jednom od pokušaja da se pospu pepelom i da pokažu novim gazdama


Pa kakvi ste to ljudi?
Čim dođe novi gazda vi požurite da mu se dodvorite, isto k'o starom.

Šalim se naravno, i ne javljam se da bih ti to rekao već da kažem da je šteta što nisi izdržao.

Krenulo je korektno, vidi se napor da se bude objektivno sa naglaksom na lokalnu istoriju, što da ne, sve kako valja.

A onda probiju pritajeni (pravi?) impulsi.
Oni koji bi o Srbiji, a bogami i Srbima, ako ne svim onda o gedžama, Karađorđevim Srbima, samo najgore.
stefan.hauzer stefan.hauzer 19:29 27.04.2013

Re: A ovo

sam biraj zbog čega su dali to ime:

karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka

i kao takav je dovoljan.

sad. u razloge ne želim i iskreno ni ne interesuju me
...ali nazivati brukom da se neki stadion na teritoriji republike srbije naziva njegovim imenom je hjuuuu ... žešće političko loženje i uopšte nije kul,a sigurno nije povedeno željom da se taj stadion nazove imenom Silvestera Takača ,)
Obren Markov Obren Markov 19:33 27.04.2013

Re: A ovo

Pa si ti posprdno rekao da je to 1924. bilo popularno ime,


Na žalost, samo duhovito , ali istovremeno i preozbiljno.

Tih godina se brzo ispostavilo da nova država nije baš onakav raj kakvim su je zamišljali ranije, i da je mnogo lakše živeti i preživeti ako si negde kod nogu vladara. Pa su u tom smislu i imena davali. Na tu vrstu "popularnosti" sam mislio.

A ovo 2007.... to već spada u Mr Proper ekipu. Druga priča.
Obren Markov Obren Markov 19:40 27.04.2013

Re: A ovo


karađorđe, vođa prvog srpskog ustanka

i kao takav je dovoljan.


Priča je počela o paralelnim istorijama do 1918te... Dakle, stadion je u Novom Sadu, za razliku od prvog srpskog ustanka, Karađorđa, dahija... koji sa Novim Sadom baš i nemaju najdirektnije veze.

I, taj stadion je i do 2007. imao svoje ime. Zvao se Gradski stadion, ili Stadion Vojvodine. Šta je tačno žešće političko loženje u stavu da taj naziv nije trebalo dirati ?
stefan.hauzer stefan.hauzer 19:47 27.04.2013

Re: A ovo

Priča je počela o paralelnim istorijama do 1918te... Dakle, stadion je u Novom Sadu, za razliku od prvog srpskog ustanka, Karađorđa, dahija... koji sa Novim Sadom baš i nemaju najdirektnije veze.


odlazim,zdravo
maksa83 maksa83 20:10 27.04.2013

Re: A ovo

koji sa Novim Sadom baš i nemaju najdirektnije veze.

Nemaju, nemaju. Zato su valjda u Vojvodini do ujedinjenja tri najpopularnija imena bila Milan, Aleksandar i Ljubica. To je bilo na silu, i bili su presrećni kada su po AU dekretu u knjige i zvanična dokumenta upisivani kao Emil, Šandor i sl.

angie01 angie01 20:37 27.04.2013

Re: A ovo

hoćeš da kažeš kako su nemci većinom,i to prećutno, bili protiv nacista?


ne, rekla sam, da je bilo i jednih i drugih-kao u svakom ratu-i onih odusevljenih i onih koji to nisu.


glavni i jedini uzrok svih tih zločina je nacizam


prosto je nepotrebno podvlaciti strahotu necega sto je bilo nesto najgore sto se ljudskom rodu dogodilo,...svakako u samom vrhu uzasa,....no streljati, proterati, otimati od svih iste nacionalnosti, bez utvrdjivanja krivice, takodje nema opravdanja.
Obren Markov Obren Markov 20:42 27.04.2013

Re: A ovo

maksa83
koji sa Novim Sadom baš i nemaju najdirektnije veze.

Nemaju, nemaju. Zato su valjda u Vojvodini do ujedinjenja tri najpopularnija imena bila Milan, Aleksandar i Ljubica. To je bilo na silu, i bili su presrećni kada su po AU dekretu u knjige i zvanična dokumenta upisivani kao Emil, Šandor i sl.


A ti si pretpostavljam brojao decu i imena :)))

Pred prvi svetski rat, u Vojvodini je bilo nešto manje od 34% Srba, 28% Mađara i 21% Nemaca. Ja i moji preci smo rođeni u Banatu, i ne znam za primer da je neko preimenovan. Znam za strah da će toga biti, ali se nije desilo.

Ali, ponovo: dahija i prvog srpskog ustanka u Vojvodini nije bilo. Ni drugog, ni balkanskih ratova. Kada je počeo I svetski rat, Vojvođani (bez obzira na nacionalnost) su mobilisani u Carsku vojsku K&K monarhije. Jesu gledali da se izvuku odatle - neki su uspeli, neki ne, ali činjenica je da su istorije, političke i građanske - lične, Vojvodine i Srbije sve do 1918 zasebne, razdvojene i da ih ništa ne može unazad naknadno spojiti. Zar je to tako teško prihvatiti ? I što je toliki problem ?
hoochie coochie man hoochie coochie man 21:05 27.04.2013

Re: A ovo

Vojvodine i Srbije sve do 1918 zasebne,


Pa da, s tim što Vojvodina i nema neku svoju državnu istoriju, pa ne znam čemu poređenje dve neuporedive stvari, Srbije do 1918 koja ima istoriju države, i neke oblasti koja je nema.
Nisu to dve države pa da im se istorije porede.
A ako se posmatraju neke lokalne istorije a koje nisu istorije država, onda nemaju istu istoriju ni Valjevo i Vranje, Beogard i Tutin, i sve šta ti padne na pamet.
A sve to zajedno jeste istorija Srbije. U kojoj je i pripajanje Vojvodnine, pripajanje istočne, južne Srbije, Sandžaka.
Svi njeni krajevi su u nekom trenutku pripajeni Srbiji, Vojvodina je pripojena u trenutku kad je propala AU monarhija, i ne znam po čemu se to razlikuje od drugih pripojenih krajeva.
maksa83 maksa83 21:20 27.04.2013

Re: A ovo

A ti si pretpostavljam brojao decu i imena :)))

Samo u mojoj familiji i okolini, a daobog bilo ih je pošto se - kao što ti rekoh na jednom drugom mestu - ta stvar prati do izvesnog Janka Maksimovića čije su pare bile u onih 80000 forinti kojima je od Marije Terezije otkupljen status slobodnog grada.
Ja i moji preci smo rođeni u Banatu, i ne znam za primer da je neko preimenovan.

Eto, a u mojoj familiji se čuvaju neke diplome i sertifikati izdati od strane AU monarhije u pretprošlom veku, sa Emilima i Šandorima, pošto je takav bio zakon.
Ali, ponovo: dahija i prvog srpskog ustanka u Vojvodini nije bilo. Ni drugog, ni balkanskih ratova.

Nije, ali je bilo nekog drugog teranja Turaka.

A ustanaka je posle toga bilo, samo ne protiv Turaka. Pošto se taj komad istorije nekako zaboravio guglovati "Svetozar Miletić". Mom pretku su AU žandari upadali u radnju i zatvarali je zato što mu je davao mašinu za štampanje stvari zbog kojih je posle trunuo u zatvoru.

Kada je počeo I svetski rat, Vojvođani (bez obzira na nacionalnost) su mobilisani u Carsku vojsku K&K monarhije. Jesu gledali da se izvuku odatle - neki su uspeli, neki ne

Moj čukundeda po babinoj strani, izvesni Žika (naglasak na prvom slogu) kog su još zvali i Pusti Žika (pošto je bio poprilična lujka) se izvukao tako što je odbio da bude mobilisan, pa je umesto da puca na Srbe proveo rat u zatvoru uz prinudni rad, što je uglavnom bila poljoprivreda. Tamo je podrivao AU monarhiju tako što je sadio luk naopačke, i zahvaljujući i toj subverzivnoj delatnosti AU Monarhija je ubrzo propala. ; )
Zar je to tako teško prihvatiti ? I što je toliki problem ?


Pa problem je zato što od toga neko pokušava da napravi političku doktrinu, a potpuno je razvezano od istorije i stvarnih istorijskih težnji tamošnjeg srpskog naroda.

Frizirano je, tendenciozno, a pomalo je opljuv po borbi tamošnjih Srba za slobodu i prisajedinjenje Matici.


P.S. I pored svega toga ja sam evo rođen u Beogradu, gde i živim, dočim ti sve ovo pišeš na portalu kuće koja je ipak - takođe sa ove strane reke (da budemo precizni bila geolocirana do pre neku godinu, sad je na spornoj strani, ali u ovom gradu). Sve to verovatno nešto znači.
freehand freehand 23:27 27.04.2013

Re: A ovo

Tih godina se brzo ispostavilo da nova država nije baš onakav raj kakvim su je zamišljali ranije, i da je mnogo lakše živeti i preživeti ako si negde kod nogu vladara.

Pa tako je uvek i u svakoj novoj državi, od kad je sveta i veka.
I Hrvatima i Slovencima u toj novoj SHS državi-skeli do obale nezavisnosti, i Slovencima i Hrvatima u Trećem Rajhu, i istim tim Slovencima i Hrvatima u SFRJ, u državi-deregliji broj dva koja im je konačno odradila posao.
A isto važi i za druge države i za druge kontinente.
Opet, što se popularnosti imena tiče - treći put ti kažem: Karađorđe je među banatskim Srbima popularan bio od 1804. Sem, možda, kod tvoje familije. Pa su (banatski Srbi minus tvoja familija, ako je to tako) jedva dočekali da po njemu štogod krste bez opasnosti od austrijskog apsa.

Obren Markov Obren Markov 23:46 27.04.2013

Re: A ovo

Pa da, s tim što Vojvodina i nema neku svoju državnu istoriju


Frizirano je, tendenciozno, a pomalo je opljuv po borbi tamošnjih Srba za slobodu i prisajedinjenje Matici


Ok momci, srbujte kol'ko vam je volja. To radite po blogu već godinama, nemam ambiciju da vam kvarim zadovoljstvo. Samo zapamtite, sve je u redu dok nekom ne padne na pamet da može u moje ime nešto da odlučuje.
Obren Markov Obren Markov 23:50 27.04.2013

Re: A ovo

Pa su (banatski Srbi minus tvoja familija, ako je to tako) jedva dočekali da po njemu štogod krste bez opasnosti od austrijskog apsa


Jeste, biće da je to. Naročito ono kod imenovanja stadiona 2007, pošto su do dolaska radikala na vlast u NS 2004. po ulicama išle K&K patrole sa šiljatim šlemovima, i prisluškivale šta ko ima da kaže u slavu Karađorđa. Pa onda trpale u zatvore.
freehand freehand 23:55 27.04.2013

Re: A ovo

Obren Markov
Pa su (banatski Srbi minus tvoja familija, ako je to tako) jedva dočekali da po njemu štogod krste bez opasnosti od austrijskog apsa


Jeste, biće da je to. Naročito ono kod imenovanja stadiona 2007, pošto su do dolaska radikala na vlast u NS 2004. po ulicama išle K&K patrole sa šiljatim šlemovima, i prisluškivale šta ko ima da kaže u slavu Karađorđa. Pa onda trpale u zatvore.

Прота Андреј Арсенијевић је приликом освећења темеља, на великом входу, поменуо и Карађорђа, због чега је био осуђен и протеран из града. Доцније је помилован и враћен у Панчево где је умро и сахрањен у припрати храма 1816. године.
Obren Markov Obren Markov 00:08 28.04.2013

Re: A ovo

freehand
Obren Markov
Pa su (banatski Srbi minus tvoja familija, ako je to tako) jedva dočekali da po njemu štogod krste bez opasnosti od austrijskog apsa


Jeste, biće da je to. Naročito ono kod imenovanja stadiona 2007, pošto su do dolaska radikala na vlast u NS 2004. po ulicama išle K&K patrole sa šiljatim šlemovima, i prisluškivale šta ko ima da kaže u slavu Karađorđa. Pa onda trpale u zatvore.

Прота Андреј Арсенијевић је приликом освећења темеља, на великом входу, поменуо и Карађорђа, због чега је био осуђен и протеран из града. Доцније је помилован и враћен у Панчево где је умро и сахрањен у припрати храма 1816. године.


Znaš, uvek je i svuda bilo budala koje su "hapsile Vlasija".
Što i dalje ne znači da Karađorđe, uz svo dužno poštovanje za njegovu istorijsku ulogu, ima ikakve veze sa fudbalskim stadionom u Novom Sadu.
freehand freehand 00:13 28.04.2013

Re: A ovo

Što i dalje ne znači da Karađorđe, uz svo dužno poštovanje za njegovu istorijsku ulogu, ima ikakve veze sa fudbalskim stadionom u Novom Sadu.

Pazi, ja sam na isti način pokušavao da dođem do saznanja o povezanosti Nikole Tesle i beogradskog aerodroma. I - šipak.
maksa83 maksa83 00:13 28.04.2013

Re: A ovo

Samo zapamtite, sve je u redu dok nekom ne padne na pamet da može u moje ime nešto da odlučuje.

Nema potrebe, moji čukunčukuni su to već obavili.Obren Markov Obren Markov 00:14 28.04.2013

Re: A ovo

freehand
Što i dalje ne znači da Karađorđe, uz svo dužno poštovanje za njegovu istorijsku ulogu, ima ikakve veze sa fudbalskim stadionom u Novom Sadu.

Pazi, ja sam na isti način pokušavao da dođem do saznanja o povezanosti Nikole Tesle i beogradskog aerodroma. I - šipak.

I ti ? Welcome to the club
freehand freehand 00:17 28.04.2013

Re: A ovo

Obren Markov
freehand
Što i dalje ne znači da Karađorđe, uz svo dužno poštovanje za njegovu istorijsku ulogu, ima ikakve veze sa fudbalskim stadionom u Novom Sadu.

Pazi, ja sam na isti način pokušavao da dođem do saznanja o povezanosti Nikole Tesle i beogradskog aerodroma. I - šipak.

I ti ? Welcome to the club

A Džon Kenedi i njujorški?
I kad je taj Šandor Petefi bio u vojlovičkoj osnovnoj školi?
Ruzvelt i Džordž Vašington šetali Beogradom?!
Samo glavobolja, moj Obrene...
Obren Markov Obren Markov 00:18 28.04.2013

Re: A ovo

Nema potrebe, moji čukunčukuni su to već obavili.


Nešto se gadno osipa ta zgrada što je tvoji čukuni napraviše
maksa83 maksa83 00:18 28.04.2013

Re: A ovo

Pazi, ja sam na isti način pokušavao da dođem do saznanja o povezanosti Nikole Tesle i beogradskog aerodroma. I - šipak.

Ja sam čuo da u Njujorku isto non stop pizde što im se aerodrom zove po nekom tipu iz Masačusetsa kog je lone gunman ustrelio u Teksasu a sa'ranili ga u Virdžiniji.
maksa83 maksa83 00:19 28.04.2013

Re: A ovo

Nešto se gadno osipa ta zgrada što je tvoji čukuni napraviše

Nisi je čuvao. Valjda zato što je nisi pravio.
hoochie coochie man hoochie coochie man 00:20 28.04.2013

Re: A ovo

Što i dalje ne znači da Karađorđe, uz svo dužno poštovanje za njegovu istorijsku ulogu, ima ikakve veze sa fudbalskim stadionom u Novom Sadu.


A ima li ikakve veze Ivo Lola Ribar sa školom u Novom Sadu, ili Žarko Zrenjanin, ili Prva vojvođanska brigada, a vidim da se škole tamo po njima zovu?

I tebi to ne smeta, samo ti Karađorđe baš smeta.

A šta tebe sprečava da otvoreno kažeš ono što ti je na duši?
Obren Markov Obren Markov 00:26 28.04.2013

Re: A ovo

A Džon Kenedi i njujorški?
I kad je taj Šandor Petefi bio u vojlovičkoj osnovnoj školi?
Ruzvelt i Džordž Vašington šetali Beogradom?!
Samo glavobolja, moj Obrene...


Sve stoji i slažem se. Davanje naziva je neka vrsta klanjanja vlasti, uvek bila i biće, i jako retko bez nekog cilja. Samo toga treba biti svestan.

EDIT:
A ima li ikakve veze Ivo Lola Ribar sa školom u Novom Sadu, ili Žarko Zrenjanin, ili Prva vojvođanska brigada, a vidim da se škole tamo po njima zovu?
I tebi to ne smeta, samo ti Karađorđe baš smeta.
A šta tebe sprečava da otvoreno kažeš ono što ti je na duši?


Odgovor isti za prva tri reda (eno ga iznad).
Za poslednji: Ja sve vreme govorim tačno ono što mislim. I tačno to je ono što ti se ne sviđa. I kako da ti kažem, zadovoljstvo mi je tim povodom
Obren Markov Obren Markov 00:36 28.04.2013

Re: A ovo

maksa83
Nešto se gadno osipa ta zgrada što je tvoji čukuni napraviše

Nisi je čuvao. Valjda zato što je nisi pravio.


Kad je napraviše da samo njihovima odgovara, naravno da je niko drugi neće čuvati.
zadnjapetoletka zadnjapetoletka 00:49 28.04.2013

Re: A ovo

Nego drugo nešto: šta je povod za ovaj blog?

BINGO!
krkar krkar 03:21 28.04.2013

Re: A ovo

Nema potrebe, moji čukunčukuni su to već obavili.


Jebote, Makso, kad si TI uspeo da me razočaraš - a bio sam spreman da se kladim u tepsiju baklave da bi ti bio poslednji kandidat za velikosrbovanje.

Čak sam bio spreman da rizikujem i kladim se na tebe protiv Eda Novopazarca jer sve do ovog bloga nisi bio ostrašćen!
deset_slukom deset_slukom 03:40 28.04.2013

Re: A ovo

freehand
Po popisu iz 1991. (noviji nisam našao) u celoj Vojvodini ih je od (na kraju II svetskog rata rata) blizu 200.000 ostalo svega 3.800. U odnosu na početnu brojku, ja sam ovo ocenio pod "praktično nema",

...
A i relevantan podatak, u kontekstu koji navodiš, bio bi popis sa kraja četrdesetih/početka pedesetih. Jer od tog je vremena nastupilo vreme pečalbe, gastarbajta a Nemci su tu sigurno imali povlašćen položaj, i to iz više razumljivih razloga.


Pokušavam da razumem šta želiš da kažeš, ali ne uspevam.
Ti misliš da je Nemaca ostalo znatno više, ali su kasnije otišli u gastarbajtere?
a tek ovo za pečalbu... Do sredine šezdesetih tu privilegiju su imali prebezi preko granice i sportisti koji su "zaboravili" da se vrate sa gostovanja. Familija iz mog zrenjaninskog komšiluka se "iselila" iz zemlje tako što je gliserom prebegla u Italiju. A to je bilo '61.
Nego - to nam je Nemaca što je dočekalo '48, uvećano za priraštaj.

krkar krkar 03:42 28.04.2013

Re: A ovo


Još će raznorazni Busajuščiseugrudisrbaljske da ubede ovog Markova da on uopšte nije Srbin!


(Ima u memoarima Gojka Nikoliša kako su ga ceo život kojekakvi ... turski potomci ... ubeđivali da je on qrcodovce i da ne može biti pravi Srbin nikao jer nije na -ić!
maksa83 maksa83 06:44 28.04.2013

Re: A ovo

Jebote, Makso, kad si TI uspeo da me razočaraš - a bio sam spreman da se kladim u tepsiju baklave da bi ti bio poslednji kandidat za velikosrbovanje.

Šta je velikosrbovanje? Ukazivanje na činjenicu da su vojvođanski Srbi proveli poslednjih 200 godina pokušavajući da se pripoje Srbiji?
Čak sam bio spreman da rizikujem i kladim se na tebe protiv Eda Novopazarca jer sve do ovog bloga nisi bio ostrašćen!

Moji trigeri su bigotry/zealotry i prateći reality distortion field, a ti slobodno aplaudiraj Starosedeocima Neplivačima, Galvanski Odvojenim Istorijama i sl. somnabulijama.

I pazi pri svemu tome ja uopšte nisam za ukidanje autonomije i sl. mikimedićizme, naprotiv, ali nema potrebe uvrtati istoriju za potrebe Odbrane.
maksa83 maksa83 06:45 28.04.2013

Re: A ovo

Još će raznorazni Busajuščiseugrudisrbaljske da ubede ovog Markova da on uopšte nije Srbin!

Ja sam skroz ubeđen da je Srbin, samo mi više vuče na Sremca nego na Banaćanina.
freehand freehand 08:29 28.04.2013

Re: A ovo

Još će raznorazni Busajuščiseugrudisrbaljske da ubede ovog Markova da on uopšte nije Srbin!

Sreća te je tu krkarijanski glas razuma da mu sa punim razumevanjem pomogne oko te činjenice da on možda, na žalost, jeste Srbin ali da Banat nikako ne može biti Srbija.
Goran Vučković Goran Vučković 09:34 28.04.2013

Re: A ovo


Jebote, Makso, kad si TI uspeo da me razočaraš - a bio sam spreman da se kladim u tepsiju baklave da bi ti bio poslednji kandidat za velikosrbovanje.

Nova vladajuća koalicija osvaja pozicije u Vojvodini na parče (pošto nisu dovoljno dobro prošli na prethodnim izborima da se samo usele), na šta inkubenti reaguju tipično - babarogizacijom Srbije.

To onda preuzimaju "nacionalni radnici", poput one Naratorke (primeti link - moj komentar na jedan, do duše mnogo banalniji i primitivniji ispad) i Obrena - koji isturaju svoj šatro-antifašizam (Mlada vojvođanka bombe bacala, a posebno kad joj se pridruže batinaši - da prokomentarišem najpoznatijeg eksponenta ove "ideologije" ) dok stvaraju malu nacionalističku ideologiju samodovoljnosti, srećne prošlosti, zlog neprijatelja, hrabrog otpora i slično.

Ko od toga može da ima koristi, nadam se da smo videli na primeru one veće celine sa kraja osamdesetih i početka devedesetih.

Što Njegoš ono reče: velikaši, proklete im duše...

freehand freehand 10:03 28.04.2013

Re: A ovo

Što Njegoš ono reče: velikaši, proklete im duše...

Bogami je do noktiju dogorelo kad je Vučko Njegoša potegao!
E saće Krkar udružene Sulejmana i nadvojvodu Ferdinanda, pa da vidiš belaj!
maksa83 maksa83 10:08 28.04.2013

Re: A ovo

E saće Krkar udružene Sulejmana i nadvojvodu Ferdinanda, pa da vidiš belaj!

Zaher torta u sosu od urmašica!

Bring it on!
Goran Vučković Goran Vučković 10:14 28.04.2013

Re: A ovo


E saće Krkar udružene Sulejmana i nadvojvodu Ferdinanda, pa da vidiš belaj!

Krkar je kao što znaš odlično informisan - ja bih tipovao da će on to konkretnije.

U suštini trenutno jedan od najgorih aspekata vladavine SNS koalicije je to agresivno guranje u (ekonomske) interesne sfere koje drže "autonomaši i sinovi" (nema veze sa "našim parama" naroda, da budem jasan - nego sa ličnim i grupnim pozicijama elite tamo gde se "naše pare" troše) - jer se ta energija vraća kroz političke talase ovog tipa. A kada se talasi podignu, onda računam bude raznih zainteresovanih korisnika.
freehand freehand 10:14 28.04.2013

Re: A ovo

maksa83
E saće Krkar udružene Sulejmana i nadvojvodu Ferdinanda, pa da vidiš belaj!

Zaher torta u sosu od urmašica!

Bring it on!

Hurmaš'ce, Makso, Hurmaš'ce.
krkar krkar 10:18 28.04.2013

Re: A ovo

da li je karađorđe neprilično ime za stadion u novom sadu?


Ne da je neprilično, nego kad ga daš 2007, posle poznatih dvodecenijskih uspeha srpskog nacionalizma, onda je sasvim maloumno.

Da je pameti trebalo bi uvesti jedno 50-godišnji moratorijum na pominjanje Cara Lazara, Karađorđa i Njegoša.

Da je. Čisto hipotetički!
freehand freehand 10:26 28.04.2013

Re: A ovo

Krkar je kao što znaš odlično informisan - ja bih tipovao da će on to konkretnije.

Bogami, moram priznati da me je po tom pitanju u poslednje vreme nekoliko puta žestoko razočarao.
U suštini trenutno jedan od najgorih aspekata vladavine SNS koalicije je to agresivno guranje u (ekonomske) interesne sfere koje drže "autonomaši i sinovi" (nema veze sa "našim parama" naroda, da budem jasan - nego sa ličnim i grupnim pozicijama elite tamo gde se "naše pare" troše) - jer se ta energija vraća kroz političke talase ovog tipa. A kada se talasi podignu, onda računam bude raznih zainteresovanih korisnika.

Ja to čitam malo drugačije: naprednjačka teskobna kadrovska sirotinja rezultuje istim takvim postavljenjima, koja opet produkuju odgovarajuće rezultate. Opet, da bi se pozicije utvrdile i međa još dalje pomerila te da bi se gladna partijska tevabija a posle decenijskog posta i čekanja na obećano čudo nahranila.
Što onda u obračunu zakonomerno daje i ovakve odgovore, otvarajući pritom vrata histeriji koja vazda čuči i čeka priliku.
I da - potpuno su neverovatne sve kombinacije ideoloških i istorijskih simbola koje i jedni i drugi kače sebi u najluđim i najskarednijim šarenišima.

krkar krkar 10:29 28.04.2013

Re: A ovo

Pazi, ja sam na isti način pokušavao da dođem do saznanja o povezanosti Nikole Tesle i beogradskog aerodroma.


Siroti Tesla je dobio aerodrom iz dva razloga:

1. Koštunica se prepao da bi aerodrom mogao da dobije ime Zorana Đinđića, što je u tom trenutku bila relativno ozbiljna inicijativa (ozbiljna po srbijanskim standardima)

2. Zato što je upravo u tom trenutku po n-ti put obnovljeno neko srpsko-hrvatsko prepucavanje oko srpskog odnosno hrvatskog porekla/pripadnosti Nikole Tesle (inače čoveka koji je jedan jedini put u životu došao u Beograd i pobegao glavom bez obzira posle jedne provedene noću, skrativši predviđeni boravak, a da se ni dan-danas ne zna šta ga je oteralo), pa "da se brzo beogradski aerodrom nazove po Tesli da ne bi slučajno Hrvati po njemu nazvali zagrebački!"

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana