Ekonomija

Perpetuum mobile još jedared među Srbima

Saša Radulović RSS / 07.05.2013. u 00:03

MinFin je pre praznika preko intevjua u Blicu i saopštenja na sajtu ministarstva objavio: manji porez na plate, veći na imovinu. Tako glasi naslov. Verovatno ga je sam MinFin i smislio. Neki bi ovo nazvali politički marketing. Neki bi rekli: all hat, no cattle. Ja bih ga nazvao političkom manipulacijom.

 

Prvo: manji porez na plate. Objavljeni plan, pod bombastičnim naslovom, glasi:
- smanjiti porez na plate sa 12% na 10%, odnosno za 2%
- povećati doprinose za PIO sa 22% na 24%, odnosno za 2%
- povećati neoporezivi deo bruto zarade sa 8.700 na 11.000 dinara, odnosno za 2.300 din

Ova promena bi, po rečima ministra, trebalo da pomogne:
- reindustrijaliaciju
- privredni razvoj
- zapošljavanje

Kako smanjenje poreza na plate prati povećanje doprinosa za PIO u istom procentu, ova promena naravno neće rasteretiti privredu. U stvari opteretiće je za dodatnih 174 dinara po zaposlenom. Na neoporezivi deo od 8.700 dinara se ne plaća porez na dohodak, ali se zato plaća doprinos za PIO. Kako će on biti povećan za 2%, to iznosi dodatnih 174 dinara po zaposlenom.

Kako u isto vreme povećavamo neoporezivi deo bruto zarade sa 8.700 na 11.000 dinara, to će rasterećenje po zaposlenom iznositi 230 dinara.

Ukupno, privreda će po zaposlenom mesečno biti rasterećena za 230 - 174 = 56 dinara. Kako imamo 1.700.000 zaposlenih, a od njih 470.000 dobija plate iz budžeta, to će ukupno mesečno rasterećenje privrede, uključujući i javna preduzeća iznositi oko 70 miliona dinara mesečno, odnosno 840 miliona dinara godišnje. Nešto manje od 8 miliona evra. Ovo pretpostavljam treba da pomogne: reindustrijalizaciju, privredni razvoj i zapošljavanje.

O ovoj izmeni MinFin kaže i da će ova "poreska reforma" pojačati prihode Fonda PIO i time smanjiti transfere budžeta ka penzionom Fondu. Ovo je ozbiljan kandidat za novu definiciju izraza: presipanje iz šupljeg u prazno. Fond, u smislu reči fond, a pod imenom Fond PIO, ne postoji. Postoji samo protočni bojler koji se tako zove. Budžet se puni nametima. Namet na rad, koji se računa na bruto platu sada iznosi 12+22+12,3+1,5 = 47.8%. Nako promene, on će iznositi 10+24+12,3+1,5 = 47,8%.

Šta je razlog za ovo presipanja iz šupljeg u prazno? Nakon katastrofalno neodgovorne fiskalne decentralizacije kada smo neki gurnuli 400 milion evra lokalnim samoupravama, što nam je nekima donelo željenih 5%, a kako je to koštalo sve građane Srbije, moramo sada nekako to i da vratimo nazad. Smanjenjem poreza na dohodak koji je sada 80% prihod lokalne samouprave, i povećenjem doprinosa za PIO koji idu republičkom budžetu, dolazi do vraćanja oko 180 miliona evra republičkom nivou. Time će MinFin na papiru ostvariti manji deficit republičkog budžeta za oko 14 milijardi dinara i na papiru smanjiti onaj deficit od 50 milijardi za toliko. Zbog toga i tolika žurba da se ovo sve što pre uradi. Kada bi mogao i da uradi da ovo važi retroaktivno od početka godine, smanjio bi deficit za celih 20 milijardi. Naravno, ova promena na papiru neće imati nikakav uticaj na konsolidovani budžet.

Zašto to MinFin tako i ne kaže? Pa morao bi da prizna da je fiskalna decentralizacija bila jedan skup i promaše eksperiment, još jedna improvizacija čiji je jedini cilj bio 5%.

Druga mera je povećanje poreza na imovinu. Govori se o četiri mere:
- nedefinisano povećanje poreza na imovinu (po rečima MinFin: ozbiljnije) za pravna lica
- povećanje poreza na imovinu za vlasnike više od jedne nepokretnosti
- porez na poljoprivredno zemljište iznad 5 hektara
- ukidanje poreza na katastarski prihod

Šta je ideja u vezi sa porezom na imovinu za pravna lice ne znamo. Govori se i o tome da će dodatna stopa za drugu nekretninu za fizička lica biti 3% i da će za nju biti neporezivi iznos od 50.000 evra po novom. Oko poljoprivrednog zemljišta govori se i o tome da će se on naplaćivati samo za neobrađeno zemljište. Dok se u skupštini ne pojave konkretni zakonski predlozi, možemo samo da nagađamo. To nećemo. Sačekaćemo. U me]uvremenu možemo jedno sa sigurnošžu reći: za razliku od nazovi smanjenja poreza na dohodak, ovo će biti pravo povećanje poreza kako za građane tako i za privredu.

Min Fin je najavio da će doprinosi za PIO za poljoprivrednike biti dobrovoljni. A ostali građani?

Najavio je i da će radnicima u IT inudstriji, "pre svega" industriji softvera, biti ukinuti doprinosi za zdravstvo. A ostali građani? I šta znači "pre svega"?

Najavio je i da će se podići limit za paušalno oporezivanje sa 3 miliona na 6 miliona. Očigledno da nam nije dovoljno sive ekonomije. Treba je još.

Zašto se radi sve ovo? Ako ganjate 5%, ove mere se mogu pokazati dragocenim u jednoj takvoj hipotetičkoj situaciji. Dolazi nam i MMF, pa morate nečim da im mažete oči. Jeste da smo se busali da nam ne trebaju, ali kako stvari stoje, izgleda da nam to i nije bilo najpametnije. Za posetu MMF-a spremamo šlager manjeg deficita kroz presipanje iz šupljeg u prazno, smanjenje subvencija i povećanje poreskih prihoda kroz porez na imovinu.

 

 

 


Fiskalna konsolidacija je potpuno propala. Nije postigla ni jedan od zacrtanih ciljeva. Deficit budžeta u prvom kvartalu iznosi oko 50 milijardi dinara. Zadužili smo se za dodatnih 3 milijarde evra od septembra 2012. do danas i došli u još težu situaciju od one u kojoj smo bili.

Povučeni si jako loši potezi. Povećan je PDV. Povećane su akcize. Ovo je samo dodatno uticalo na pad potrošnje i produbilo krizu.

Sa druge strane, napravljene su rupe u sistemu PDV-a: od plaćanja PDV-a po naplati, povećanja limita na 8 miliona, do raznih novih olakšica. U isto vreme, nije ništa urađeno na suzbijanju prodaje ne crno. Recimo, stvarne kontrole mnogobrojnih buvljaka u Srbiji.

Pad potrošnje i izbegavanje poreza je posledično prouzrokovalo dalji pad poreskih prihoda od PDV-a i akciza. Spirala.

Povećan je i porez na dobit pravnih lica. Ova mera još nije imala uticaja jer se primenjuje tek od ove godine. Osnovica za ovaj porez je porez iz prethodne godine. Pad prihoda po ovom osnovu koji je evidentan samo pokazuje da privreda nije napravila profit prethodne godine.

Kako prihodi budžeta padaju, MinFin je ponovo pribegao povećanju poreza. Ovoga puta ne PDV-a, ne akciza, ne na dobit, već na imovinu, kako fizičkih tako i pravnih lica. Moraće i da smanji neke rashode. To naravno ne bi voleo da zove rebalans budžeta. Jer to bi značilo da je MinFin promašio. I to ne za malo.

Neki smo najavljivali da je prvo rebalans budžeta za 2012.godinu neodrživ, pa onda da je i budžet za 2013.godinu neodrživ, da je neodgovorno nerealističan na prihodovnoj strani, i da će već u prvoj polovini godine biti neophodan rebalans.

Da li neko zaista misli da će sada povećanje poreza na imovinu spasiti budžet? Koliko puta treba da udarimo u zid da bi shvatili da ovako više ne ide? Povećanje poreza dovodi do isisavanje više novca od građana i privrede. To smanjuje privrednu aktivnost. Guši privredu. Vučemo iste poteze, a očekujemo drugačiji rezultat.

 

 

Šta je trebalo uraditi još u septembru?  Budućem ministru finansija

Ponovio bih samo najbitnije stavke. Moram da  priznam da sam poprilično umoran od ponavljanja.

Cilj poreske reforme je RASTEREĆENJE PRIVREDE KOJA ZAPOŠJAVA. Cilj je: SMANJENJE TROŠKOVA  RADA. Da bi kao rezultat dobili toliko željeno zapošljavanje. Profit od proizvodnih delatnosti treba da bude najveći. Kako bi kapital umesto u trange-frange, išao u proizvodnju. Jer je tamo profit najveći.

Kod nas je zapošljavati skupo, a posedovati jeftino. Proizvoditi i izvoziti skupo, a uzimati trange-frange profit jeftino. Rad na crno jedino isplativ.

Smanjiti namete na rad za trećinu ukidanjem doprinosa za zdravstvo. Zdravstvo treba finansirati iz budžeta. Ovo smanjenje bi rasteretilo privredu za oko 1.4 milijardi evra, i to najviše one koji zapošljavaju. Za trange-frange, rasterećenja praktično ne bi ni bilo.

Ovaj gubitak prihoda je trebalo nadomestiti kombinovanim rastom: poreza na imovinu, poreza na profit pravnih lica i PDV-a i akciza.

Ukinuti fiskalnu decentralizaciju. Porez na dohodak građana nije prihod lokalnih samouprava nigde u svetu.

Na rashodnoj strani, potrebno je praktično ukinuti subvencije, zatm kroz giljotinu propisa, uvođenje elektronske uprave i prateće nove sistematizacije radnih mesta, izvršiti smanjenje broja zaposlenih kod države. Ova sredstava je paralelno trebalo usmeriti u jačanje socijalne mreže pomoći kroz jasne socijale karte. Svaka porodica koja nema minimum prihoda treba da prima socijalnu pomoć. Bez izuzetka.

Ideja da je moguće samo povećati PDV, akcize, povećati porez na profit i sada i porez na imovinu, a ne smanjiti namete na rad, je blago rečeno neodgovorno.

I upravo to neodgovorno smo i uradili. Povećanje PDV-a i akciza, bez ikakvog rasterećenja privrede, i bez smanjenja subvencija i ostalih trošenja. Danas, osam meseci kasnije, sa dodatnih 3 milijarde evra duga, očigledno hoćemo još jedan perpetuum mobile krug. U perpetuum mobile svetu, sve to i nije toliko važno. Već će se naći neko da nam doturi još novca kada i ova improvizacije propade. Ono što jeste važno, je da u slučaju novih izbora, može ponovo negde da se nagrebe 5%.

 

http://www.facebook.com/SasaRadulovich

http://twitter.com/SasaRadulovich

 

all hat, no cattle

Description of a person that is all talk and no substance; full of big talk but lacking action; a person who canot back up his/her words; a fake; a pretender.

Originally used in reference to people imitating the fashion or style of cowboys. These people wore the hats, but had no experience on the ranch -- thus, all hat, no cattle. Similar to talking the talk without walking the walk (which was originally used in reference to wanabe gunslingers).

 Komentari (44)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

satinelle satinelle 00:18 07.05.2013

Da, ajmo racionalno stavku po stavku

Smanjiti namete na rad za trećinu ukidanjem doprinosa za zdravstvo. Zdravstvo treba finansirati iz budžeta

To je oko 12%, na teret zaposlenog i poslodavca. Kako bi se onda finansiralo osnovno zdravstveno osiguranje? Ko bi imao pravo da ga koristi?
satinelle satinelle 00:33 07.05.2013

Re: Da, ajmo racionalno stavku po stavku

Ja ne razumem da vi takodje predlazete pokrivanje rashoda zbog smanjenja poreza kombinovanim rastom: poreza na imovinu, poreza na profit pravnih lica i PDV-a i akciza. Sta je to sto moze da bude prihod za drzavu, ali ne i dodatni rashod za gradjane i privredu? Smanjenje birokratije, ok. Kako mislite da ukinete subvencije npr. za poljoprivredu kada Srbija ima najmanje subvencionisanje poljprivrede u okruzenju, a znamo svi da nemamo za sada nikakve sanse da postanemo industrijska sila na Balkanu? Povecanje uvoznickog lobija? Toga nam je preko glave. Ove vase sugestije samo na to ukazuju. Kako mislite da posrnula privreda stane na svoje noge bez subvencija, bar u onim sektorima gde Srbija ima sansu da napravi proizvod za domace i inostrano trziste? Kako se izboriti sa okruzenjem koje subvencijama pravi bolji i jeftiniji proizvod?
inco inco 05:01 07.05.2013

Re: Da, ajmo racionalno stavku po stavku

Pa u tom slučaju bi se zdravstveno osiguranje pokrivalo u celosti iz budžeta a imali bi pravo da ga koriste svi državljani Srbije kao što to Ustav i onako nalaže. Razlika bi bila u nešto većem transferu iz budžeta u RFZO, i to što nezaposleni i na druge načine oslobođeni od plaćanja zdravstvenog osiguranja ne bi morali da skaču kroz vatrene obruče da ostvare to svoje Ustavom garantovano pravo.

Koliko veći bi bio taj transfer? Ako uzmemo da se RFZO-u daje 12.3% od (pune) bruto zarade (pola poslodavac, pola zaposleni) to znači da tih 12.3% treba svući iz drugih prihoda da bi se ostalo na statusu quo. Ali problem u računanju makar i okvirne brojke proizilazi iz toga što se kod nas sve radi traljavo i ima brdo krivina pa tako ne znamo koliko od para koje se sliju direktno u RFZO kasu predstavlja presipanje iz šupljeg u prazno, odnosno koliko uplati sama država kroz doprinose zaposlenih od strane te iste države. Ono što okvirno znamo je da RFZO tvrdi da je bilo 1.642.760 tzv. nosilaca osiguranja (to su oni od kojih se skida tih 12.3%) 2011. godine, i imamo pretpostavku od oko 470.000 onih koji su direktno zaposleni od države, što će reći da ostaje oko 1.200.000 (zaokruženo naviše) onih čiji se živi novac skida u iznosu od 12.3% i od kojih se RFZO izdržava. Ako uzmemo da je prosečna bruto plata danas (znam, brkaju se podaci iz raznih godina ali šta da se radi kad nemamo validnu statistiku) iznosi oko 60.000 to znači da bi ukidanje zdravstvenog osiguranja iz stavke doprinosa i prebacivanje istog na budžet povećalo budžetsku rupu za dodatnih ~106 milijardi dinara, odnosno nešto manje od milijardu evra.

Odakle namaći tu milijardu? Pa, prvo, za koliko su se zadužili u proteklih pola godine mogli smo osloboditi zaposlene od ovog doprinosa u naredne tri godine. Drugo, ono povećanje od 2% na PDV je, u glavama idejnih tvoraca, trebalo da podigne prihode za nešto manje od pola milijarde evra, sad to što se nije desilo to je druga priča. Podizanje akciza za sad ima pozitivan saldo, al' se potrošnja i goriva i cigareta (bar legalno) pod ovim pritiskom smanjuje pa je pitanje dana kad će se i to iznivelisati. Da je zaposlenima ostalo tih 12.3% viska cenim da pad potrošnje ne bi toliko opao tako da bi bar na PDV-u i akcizama bili u nekoj pozitivi da nadomesti dodatno izdvajanje iz budžeta za zdravstvo, ali to je samo moje nagađanje. Uz malo gimnastike sa porezom na imovinu i dobit verovatno bi i mogla ta milijarda da se navuče bez povećanja deficita, opet pod pretpostavkom da zbog kriznih vremena ljudi neće nabiti višak novca u slamaricu.

Šta bi bio benefit toga? Pa za početak moglo bi se skinuti sa budžeta par hiljada parazita iz RFZO i priključenih grana. Poslovanje bi bilo jeftinije jer ne bi neko morao da juri nekakve markice i slične gluposti osmišljene da se pomenutih par hiljada uposle - u takvom sistemu je dovoljna lična karta za otići kod lekara, nema nikakvih overa, provera, preračuna, trte-mrte. Znalo bi se i tačno do u paru koliko zdravstvo zapravo košta. Generalno smanjuje se birokratija, i to drastično, i pojednostavljuje se sistem.

Glavna mana koju vidim je u tome što onda zaista 'svi' plaćaju zdravstveno jer ide iz zajedničke kase i nema opt-out opcije. Doduše, ni u trenutnom sistemu neko ne može da se 'odjavi' od ovog servisa države tako da hteo ili ne, pare idu u tu rupu bez dna - i dok nam je Ustav ovakav kakav je, skroz je svejedno odakle se novac preliva. Ja bih recimo mnogo više voleo da meni ostane od plate ono što ide dotičnoj pijavici jer ja plaćam i na mostu (koji ne koristim), i na ćupriji (kod privatnika) za taj specifični servis. Ali ako sam već primoran da plaćam zaista bih preferirao sistem koji zahteva daleko manje administracije.
Saša Radulović Saša Radulović 11:41 07.05.2013

Re: Da, ajmo racionalno stavku po stavku

Kako bi se onda finansiralo osnovno zdravstveno osiguranje? Ko bi imao pravo da ga koristi?


Iz budžeta.

Svi građani Srbije bi imali pravo da koriste zdravstveno osiguranje. Ukinula bi se overa zdravstevnih knjižica. A u kontekstu uvođenja elektronske uprave, ni zdravstvene knjižice ne bi bile potrebne. Samo lične karte.

Kako mislite da ukinete subvencije npr. za poljoprivredu kada Srbija ima najmanje subvencionisanje poljprivrede u okruzenju


Previše široka tema za ovaj blog. Opšte subvencije kakve imamo nisu potrebne ni poljoprivredi. Potrebne su zaštitne mere protiv stranih subvencija.

Kako mislite da posrnula privreda stane na svoje noge


Smanjenjem poreskog optereženja, pravnom sigurnošću, giljotinom propisa, smanjenjem kamatnih stopa kroz zaustavljanje podivljale javne potrošnje ...

Sve samo ne subvencijama.

Smanjenje poreskog opterećenja za proizvodnju je NAJBOLJA SUBVENCIJA.
vladaxy vladaxy 14:39 07.05.2013

Re: Da, ajmo racionalno stavku po stavku

Kako se izboriti sa okruzenjem koje subvencijama pravi bolji i jeftiniji proizvod?

Ako su stranci budale i iz svog džepa omogućuju da mi plaćamo jeftinije neki uvozni proizvod, ne znači da i mi treba da radimo istu stvar.

Građanima Srbije za subvencije otimaju iz džepa 91.703.487.000 dinara. Od novorođene bebe do onog na samrti, svako po 12.500 dinara. Ako računamo samo zaposlene, onda dolazimo do cifre od 53.000 dinara.

Podeljeno:
Subvencije u privredi 18.336.436.000
Subvencije u poljoprivredi 41.057.798.000
Subvencije za železnicu 14.565.000.000
Subvencije u oblasti turizma 2.649.530.000
Subvencije za puteve 6.300.000.000
Subvencije za kulturu 368.000.000
Ostale subvencije 8.426.723.000

E sad, ja verujem da bi svaki zaposleni mnogo bolje raspolagao sa svojih 500 EUR.

Ovako otmu ti 500 EUR bez pitanja a i dalje:
kupuješ stvari
kupuješ poljoprivredne proizvode
ne voziš se železnicom
ne putuješ na odmor
voziš se krš putevima
ne ideš u pozorište ili bioskop
a i ostalo...

busolazasrbiju busolazasrbiju 00:57 07.05.2013

MinFin

Moram da priznam da mi niste jasni. Trošite vreme da dokažete da je MinFin (možda bi bilo bolje MisterBin) glup i neznaliza. Pa, to u Srbiji sam još on ne zna (mada verujem da sumnja u to).

On je verovatno najtragičniji ekonomista u istoriji politike. Nisam siguran ali mislim da u svetu ne postoji ni jedan ekonomista kome su, u kontinuitetu, pružene tolike šanse da pokaže koliko zna (u njegovom slučaju koliko nezna). Ali budimo pošteni, što MnFin nije, nije samo on kriv za ovo. On je (pre svega, do 2008. godine, ali i do sada) samo sprovodio ono što je napisao trust neznalica u inicijaloj grupi G17 i to davne 1996. godine. MinFin je iskusnijim članovima tada možda donosio kafu i burek, ali teško da su mu sujete navedenog trusta, dozvolile da bilo šta piše. Odnos prema njemu je lepo odslikan u onoj igri lutaka NIKAD IZVINI. Dakle, pored tih osnivača G17, treba razobličiti i taj ekonomski koncept koja je ova nesreća od MinFina uporno sprovodila više od 10 godina. Jednom sam čuo izreku, da nema ništa gore nego kad je neko glup, a vredan.

satinelle satinelle 01:15 07.05.2013

Re: MinFin

G-din Radulovic ne trosi energiju zbog tebe i mene, kao ni zbog G17, koji odavno ne postoji i ovo nema veze sa tom ekonomskim konceptom, ako je ikad i postojao. Ja sam ga licno upoznala, sa sve Gospodjom i nimalo mi se ne dojmi, sto bi rekla malo zapadnija bratija. Veze to nema sa drzavom i ekonomskim prosperitetom. Propali NBGD muzicar bi da napravi kakvu takvu karijeru, u pratnji propalog orkestra. To uspeva kod mase ljudi koji su ga glasali, ali kod ljudi koji iole misle o sebi i buducnosti svoje dece, takav propali muzikant ne bi prosao ni vasarski sajam, a ne da postane ministar ekonomije buduce EU zemlje.
busolazasrbiju busolazasrbiju 17:19 07.05.2013

Re: MinFin

G-din Radulovic ne trosi energiju zbog tebe i mene, kao ni zbog G17, koji odavno ne postoji i ovo nema veze sa tom ekonomskim konceptom, ako je ikad i postojao.

Ne znam odakle ta dilema da je koncept koji je kreiran od strane Labusa, Madzara i ostalih manje ili vise znanih nije uopste postojao. Kreditnomonetarna i spoljnotrgovinska politika i dalje na snazi od slova do slova. A ove dve politike su osnovne sistemske greske i razlog naseg loseg ekonomskog stanja, a samim tim i ostalog dela zivota. Program G17 (ne partije, nego NVO ili sta god je bila u to vreme) objavljen oktobra meseca 1997. godine.
BigBadWolf BigBadWolf 02:57 07.05.2013

biser

Najavio je i da će radnicima u IT inudstriji, "pre svega" industriji softvera, biti ukinuti doprinosi za zdravstvo.


Ovo mi je inace jedan od najvecih bisera. Moj drug, inace vlasnik pilane, vec razmislja kako da doda u delatnosti neku sifru iz IT sektora. Bice verovatno prva firma na svetu koja se bavi preradom trupaca, proizvodnjom rezane gradje i pisanjem softvera
inco inco 09:32 07.05.2013

Re: biser

Kaži drugaru da se ne sekira - to je smišljeno za Blesu Komtrejd Evroljubovića i slične papkare što su se utalili sa državom pa prave sajtove u programskom jeziku CMS i pošto imaju čak dve baze to košta 26k+ mrske nam evropske monete (a ako se bolje pogleda zapravo preko 30k), uz rok preživljavanja manji od dve godine. Nema tu mesta ni za tvog drugara iz pilane, ni za poštene proizvođače softvera i IT rešenja.
highshalfbooze highshalfbooze 10:34 07.05.2013

Re: biser

manji od dve godine


Dakle stvarno... koji blam
Filip Mladenović Filip Mladenović 07:00 07.05.2013

5 koraka do svetla na kraju tunela:

1. Masovni javni radovi.
2. Stimulacija i promocija povratka na sela, tj. napuštena ili zapuštena seoska gazdinstva.
3. Posebna briga države i lokalnih samouprava za razvoj malih i srednjih preduzeća, uz podršku odgovarajućih fondova EU.
4. Radikalna reforma javnih preduzeća.
5. Temeljito i dosledno suzbijanje sive ekonomije.
vladaxy vladaxy 08:53 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

1. Masovni javni radovi.

Nedostaju ti radne akcije?
predatortz predatortz 10:22 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

1. Masovni javni radovi.


Dobrovoljni ili prinudni?
westvleteren westvleteren 10:49 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

Dobrovoljni ili prinudni?


Pa prinudni. Da je dobrovoljno, niko ne bi isao. I ti pitas svasta.

4. Radikalna reforma javnih preduzeća.


Da krenemo od ovoga?
bladerunner92 bladerunner92 10:50 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

Prvi i najbitniji korak do svetla na kraju tunela:

1.prestati sa partokratijom ako uopste tako moze da se kaze
Prava vlast nije u rukama institucija vec u rukama partija, neka istrazivanja pokazuju da je u Srbiji oko 2 miliona ljudi u nekoj partiji, svaki cetvrti, procentualno vise nego i u Kini. Kriterijumi za zaposljavanje nisu strucnost i sposobnost (osim ako se kao sposobnost ne racuna laktanje i klimanje glavom i poslusnost u sopstvenoj stranci kako bi se doslo do odredjenog polozaja) i odatle potice vecina problema.Na bitnim mestima sede ljudi koji odlucuju o nasim zivotima a ti ljudi su, da ne preterujem i ne kazem vecinom, nestrucni i neprofesionalni. Kad prestane ova praksa onda ce sve dobiti smisao do tad su ove price SBB KBB i sta bi trebalo da uradi MInFin gubljenje vremena...

Saša Radulović Saša Radulović 11:34 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

.prestati sa partokratijom

Kad prestane ova praksa


A kako mislite da će prestati? Hoće li se samoukinuti?

Da li išta da radimo, pišemo, analiziramo, kritikujemo, predlažemo itd. dok se nesposobni i alavi samoneukinu, ili da ipak kažemo po neku dok svi zajedno čekamo?
bladerunner92 bladerunner92 12:07 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

Saša Radulović

Da li išta da radimo, pišemo, analiziramo, kritikujemo, predlažemo itd. dok se nesposobni i alavi samoneukinu, ili da ipak kažemo po neku dok svi zajedno čekamo?


Naravno da treba da kazemo po neku, samo mi postane besmisleno u nekom trenutku jer je u ovoj zemlji sve toliko obesmisljeno.Nadam se da Vi radite na mestu na kojem mozete da menjate stvari.Ja menjam na mom radnom mestu koliko mogu ali to je bukvalno jedan covek protiv sistema i jedino sto sam postigla je da misle da sam bezobrazna i arogantna. Mislim da je u osnovi vecine problema partokratija i da treba krenuti odatle ali s druge strane mislim da se to nece samoukinuti odnosno da ce i to prestati tek kad nam to naredi "truli" zapad jer mi nismo u stanju da se sami uredimo (sa cim se Vi ne slazete, znam).
U nekom od prethodnih blogova ste i rekli da treba da daju ostavke ti koji su doveli zemlju do bankrota i da treba da dodju sposobni ljudi (sto se meni nije dopalo).U partokratskom sistemu kakav je nas to podrazumeva da je neki strucnjak i profesionalac clan neke partije, da se izbori u toj svojoj partiji za mesto a zatim da se ta partija izbori na izborima da ucestvuje u vlasti.Kolika je verovatnoca za tako nesto? Do tada ce meni sastanak o pravljenju budzeta da drzi psiholog pa Vi vidite koji mozak moze to da svari.
Imamo veeeeliki problem...
nim_opet nim_opet 19:13 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

Stimulacija i promocija povratka na sela, tj. napuštena ili zapuštena seoska gazdinstva.


Aman. Centralno planiranje ovakvog tipa upravo sputava privredu. Seoska gazdinstva su napustena jer nisu bila rentabilna. Stimulacija itd, bi znacilo pravicemo vestacki rentabilnu poljoprivredu koja ne moze da opstane bez subvencija da bi se ljudi vratili na sela, sa ciljem???? Bez cilja? Nije poenta vracati ljude na selo jer nam eto, lepo izgleda kad ima ljudi po selima nego napraviti ekonomski okvir koji funkcionise sa minimalnim "iskrivljivanjem" (a subvencije to jesu).

Re javnih radova - super, a ko ce da finansira javne radove? Iz poreza? Posto smo inace poznati kako racionalno trosimo sredstva cak i kad nas kontrolise EBRD a placamo gradjevinskim preduzecima. I kako znamo da ce to biti najefikasnija upotreba novca? Ako smo vojsku profesionalizovali jer je neprofesionalna jednostavno neefikasna, zasto bi smo sada "po-javnili" recimo putogradnju? Pa umesto da placamo jednog radnika koji recimo po mesecu moze da izgradi 1km autoputa, mi placamo 4 neproesionalna gradjevinara da to isto rade? I koja je njima motivacija da budu efikasni? Moralna? Daj da se ne zezamo...
hoochie coochie man hoochie coochie man 19:57 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

1. Masovni javni radovi.


A tu se akcijaška pesma podrazumeva
2. Stimulacija i promocija povratka na sela, tj. napuštena ili zapuštena seoska gazdinstva.

Pa pesma žetelaca, pa frula pastira, pa mobe i komišanja....

Na sve strane ove zemlje bi se pesma orila, da je po tvome, a vidi, neki traže mane tvom predlogu.
Ništa oni ne znaju
borisbaljosevic borisbaljosevic 21:47 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

"Never doubt that a small group of thoughtful
committed citizens can change the world.
Indeed, it is the only thing that ever has"
-Margaret Mead
Trebaju nam izbori sto pre a do tada da ne bi opet doslo do tih pet posto delimo ovakve blogove sto vise na drustvenim mrezama i u svakodnevnom razgovoru sa ljudima sirimo te ideje svako u granicama svojih mogucnosti i koliko mu situacija to dozvoljava i to ne zbog Sase Radulovica nego zbog buducnosti nase dece jer meni licno njegove teze za sada deluju najsmislenije i najpostenije.Izbori nam trebaju i zbog toga sto tada(najkasnije a trebalo bi vec i sada) ocekujem da vidim i vidljiv otklon g.Vucica i njegove stranke od g.Dinkica , nekako svakim danom gubim sposobnost da amnestiram g.Vucica i njegovu stranku od stetocinske politike aktuelnog min.finansija i mislim da ce, ako se ovakva situacija nastavi , najveci mozda i nezasluzeno trpeti i najvecu stetu.
Ribozom Ribozom 22:02 07.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

Ej, stvarno ste dosadili izrugivanjem Filipovih ideja. Mediokriteti. Dajte bolju ideju ako imate. Braco, drugovi 'ocete posao u fabrikama? Pa otvarajte, ko vam brani. Jos kad bi srpsko drustvo imalo kulturu davanja sanse domacem proizvodu, pa da mozete to i da prodate, a za prodaju vani...to je tek duga prica.
Ako vam na pamet padne IT, to je prenaduvani balon i pitanje je dana kada ce da pukne.
Zasto Dinkic povuce zakon o dodatnom oporezivanju nekretnina koje se rentiraju. Nek' udri 50% porez na rentiranje. Stanodavci ce povecati kirije, kirijasi se vratiti odakle su dosli ili kupiti stan na kredit. Ostace vise posla u gradovima gde ce se opet zaposljavati bivsi stanodavci koje nece puniti baste.
Evo jos jednog predloga.
Privatizujte Beogradski Univerzitet do oktobra. Lepo bi bilo i neku specijalisticku bolnicu za pocetak
deset_slukom deset_slukom 09:42 08.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

nim_opet

Aman. Centralno planiranje ovakvog tipa upravo sputava privredu. Seoska gazdinstva su napustena jer nisu bila rentabilna.

Seoska gazdinstva su napuštena, jer bi radije svi u gradu da dobiju državnu službicu, komfornije je.

"Stimulisanje" ne bih poistovećivao sa "centralnim planiranjem", koje nužno sadrži elemente prinude. Ne mogu da verujem da je nama bogatstvo plodne zemlje, zapravo, kamen o vratu, sa kojim ne znamo šta ćemo.


vlad_aleksh vlad_aleksh 12:08 08.05.2013

Re: 5 koraka do svetla na kraju tunela:

Filip Mladenović

2. Stimulacija i promocija povratka na sela, tj. napuštena ili zapuštena seoska gazdinstva.


Da li biste Vi, gospodine Mladenoviću, prihvatili da se vratite na selo?

I šta bi na sve ovo rekao pokojni Kašiković?
vladaxy vladaxy 08:50 07.05.2013

Iluzionista

Šta je razlog za ovo presipanja iz šupljeg u prazno?

Kao i do sada, da stvori iluziju da nešto radi. Onoliki naslovi po novinama i intervjui vrede 8. miliona evra. Verovatno se priprema za izbore. Evo danas je objavio da smo izašli iz recesije.
s.dj s.dj 09:18 07.05.2013

Umorni od ponavljanja

Džaba brojke, ne znate vi Ćevka. Jedino dokazana korupcija može da ga zaustavi...

Traže se svedoci saradnici. Javi se Ivice! Ajmo poljanka!
predatortz predatortz 10:26 07.05.2013

Netko ovde tuca nevine...

Kako smanjenje poreza na plate prati povećanje doprinosa za PIO u istom procentu, ova promena naravno neće rasteretiti privredu. U stvari opteretiće je za dodatnih 174 dinara po zaposlenom. Na neoporezivi deo od 8.700 dinara se ne plaća porez na dohodak, ali se zato plaća doprinos za PIO. Kako će on biti povećan za 2%, to iznosi dodatnih 174 dinara po zaposlenom.


Nešto slično sam napisao u komentaru na prethodnom blogu.

Misle li oni da se baš svi kopčamo otpozadi, pa plasiraju gluposti o rasterećenju privrede u medije?

Ovakvo ponašanje ministra vređa zdrav razum, malo je kazati da se radi o bezobrazluku. Ovo je silovanje uma!
bolid1 bolid1 12:56 07.05.2013

Re: Netko ovde tuca nevine...

Ovo je silovanje uma!


Ja sam dosadan sa ovim, al' ovo je maksimum Mladje 1000EUR Dinkica...
disident79 disident79 21:08 07.05.2013

Reakcija

Ozbiljna šteta koju ova Vlada nanosi ukoliko Supština izglasa ovaj zakon , uz medijsko spinovanje, je dovjaka.

1. Devalviranje prave poreske reforme smanjenjem poreza na rad. Još jedna u nizu kvazi reformi, koje u isto vreme čini lošu stvar za ekonomiju, i što je još gore, onemogućava širu javnost da shvati problem i pravo rešenje.

2. Poreska reforma se ne može raditi baš na svaka tri meseca, tako da uz moguće izbore gubimo godinu ipo do dve za prave poreske reforme, što je pogubno. U najboljem slučaju gubimo godinu dana.

Ukoliko skupština usvoji ovakav ili sličan zakon, bez prave poreske reforme, čitava Valda, a ne samo Ministar finansija i njegova stranka snose odgovornost. Mislim da to treba istaći, jer je jedino tako moguće da se ovo zaustavi ili još bolje preusmeri. Dakle sva tri lidera, sve tri najjače stranke su odgovorne, ne samo predlagač Zakona.

Moje pitanje je: Da li postoji volja da se nađe način da se iskoristi pokretanje promena poreskih zakona kako bi se istinski izvršila reforma?

Ukoliko je to u ovom trenutku preambiciozno, mora se bar pokušati u Skupštini, pronaći poslanike, jednog ili više, koji bi zastupali pravu reformu. I još važnije predočiti javnosti svo licemerje i nakaradnost "smanjenja poreza na rad".

Ovo što radite na blogu je značajno, ali nedostaje ozbiljnija organizacija šire društvene akcija.
jigv jigv 11:50 09.05.2013

Nije los predlog...

...Vas, naravno, g. Radulovicu. Pogotovo mi je drago da vise ne potencirate toliko progresivni porez na zarade. Ipak, ima par stvari sa kojima se ne slazem:

1. Dalje povecanje PDV-a: nema vise mesta za povecanje PDV-a, domaca potrosnja, koja treba da bude motor razvoja, je ionako desetkovana poslednjih par godina.

2. Povecanje akciza: u redu, ali ne i na gorivo. Time opet prakticno povecavate troskove privredi, zatim povecavate cene/subvencije javnog prevoza. To je ipak preveliki udar na standard...

3. "Svaka porodica koja nema minimum prihoda treba da prima socijalnu pomoć" U zemlji kao sto je Srbija, ne treba gledati prihode, nego imovinu. Znam licno ljude sa juga koji su trazili da ne budu prijavljeni (nije da poslodavac nije jedva docekao) kako bi primali socijalnu pomoc. I tako oni sa 0 prihoda imaju kucu i pristojan auto...

Vezano za ovo poslednje, utaju poreza treba tretirati kao krivicno delo, ali pod utajom poreza treba uzeti u obzir sve sto nju predstavlja: neprijavljivanje radnika ili davanje dela plate na ruke (sto je, inace, lakse spreciti nego sto se cini - taj kes je odnekle morao doci), zatim namerno neizdavanje racuna (naravno, ne ono kada konobar zaboravi racun, nego, npr., kada uvece marketi otvore kasu i ne izdaju ih uopste), itd.

Treba prodati sva javna preduzeca, koja su generatori korupcije. U vlasnistvu drzave treba da ostane samo infrastruktura - saobracajna, telekomunikaciona i energetska.

Kad smo vec kod korupcije, treba izvrsiti i proveru imovine svih radnika (dobro, ne bas svih, ali svih na pozicijama) u javnim preduzecima, zdravstvu, sudstvu, itd. Oduzeti im sve sto se ne slaze sa primanjima, i jos ih oglobiti preko. Pohapsiti par najkorumpiranijih za primer (ne mogu se bas svi pohapsiti, ostali bismo bez lekara i sudija). Takodje, izvrsiti i proveru imovine i svim ostalim dobrostojecim gradjanima, pa isto to uraditi. Ovde bi se namakao dobar kes.

Iznad svega, treba stvoriti predvidiv, stabilan i efikasan sistem u kome bi svi imali jednaka prava, bez obzira da li rade u poljoprivredi ili IT-u - uvodjenjem kompletne e-uprave, sredjivanjem pravosudja i dugorocnom poreskom reformom. Ovo ce dovesti prave investitore, a ne potkupljivanje subvencijama.

Takodje, ono sto je jos bitnije, a niko od politicara to ne shvata, ipak nema napretka dok ne pocnu da se otvaraju jake inovativne DOMACE firme koje ce RAZVIJATI proizvode za domace trziste i izvoz. Srbija je zaista prepuna kreativnih ljudi koje gusi bahata birokratija i nestabilnost. Trenutno, koliko ja vidim, cilj nam je da postanemo evropska Kina, sto mislim da nije bas najbolje...

Edit: Zna li neko ko bi mogao biti kandidat SNS-a za ministra finansija nakon izbora (ukoliko ih bude)?
Saša Radulović Saša Radulović 15:26 09.05.2013

Re: Nije los predlog...

Pogotovo mi je drago da vise ne potencirate toliko progresivni porez na zarade.


Smanjenje nameta na rad za trecinu u sebi sadrzi i progresivan porez na zarade. Baš onako kako ga imaju i najrazvijenije zemlje sveta. Pošto se radi o ponavljanju onoga što sam napisao već toliko puta, ovaj put sam izostavio. Pa da ispravim.

Ima prostora i za privremeno povećanje PDV-a, ali samo kao poslednja mera i protivteža odgovarajućem smanjenju nameta na rad. Ova kombinovana mere ne bi umanjila domaću potrošnju, jer bi smanjenje nameta na rad u značajnoj meri smanjilo troškove domaće proizvodnje. Ona bi samo destimulisala uvoznu potrošnju.

Subvencije javnog prevoza i svega drugoga treba ukinuti. Samo socijalna pomoć.

Naravno, računa se i imovina.
jkt2010 jkt2010 02:01 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Smanjenje nameta na rad za trecinu u sebi sadrzi i progresivan porez na zarade. Baš onako kako ga imaju i najrazvijenije zemlje sveta.

U najrazvijenijim zemljama sveta raspon plata ide od 1000 do 100,000 (a i vise) - mesecno, a za prezivljavanje treba 1200. U ovim zemljama najvece plate se isplacuju u privatnom sektoru. Tu progresivan porez na zarade ima logike.

U nasoj ne-bas-najrazvijenijoj-zemlji-sveta prosecna plata je 400 evra a raspon je od 150 do 5000. Pri tom za prezivljavanje treba 900 evra. I jos pride, najvece plate isplacuje drzava. Ovde progresivno oporezivanje zarada nema logike.
jigv jigv 08:18 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

jkt2010
U najrazvijenijim zemljama sveta raspon plata ide od 1000 do 100,000 (a i vise) - mesecno, a za prezivljavanje treba 1200. U ovim zemljama najvece plate se isplacuju u privatnom sektoru. Tu progresivan porez na zarade ima logike.U nasoj ne-bas-najrazvijenijoj-zemlji-sveta prosecna plata je 400 evra a raspon je od 150 do 5000. Pri tom za prezivljavanje treba 900 evra. I jos pride, najvece plate isplacuje drzava. Ovde progresivno oporezivanje zarada nema logike.


Da, to je pod jedan. Pod dva, kao sto vec rekoh, jeste problem razvijanja autenticnih, originalnih, finalnih proizvoda. Srbija vapi za inovacijama. Za inovacije je potreban visoko strucan kadar, koji mora biti i dobro placen. Dakle vi, g. Radulovicu, predlazete dodatno oporezivanje, kroz progresivan porez na zarade, svih inovativnih preduzeca, koje i ovako imaju ogromne troskove i ogromne rizike, a donose veliku potencijalnu dobit, ne samo sebi, nego i drzavi.

Mogli bismo eventualno da pricamo o takvom oporezivanju u kompanijama koje ne dodaju vrednost - trgovinskim lancima, bankama, itd. Ali bismo se onda vratili na dinkicevstinu (jedna industrija placa zdravstveno, druga ne, i sl.)

Ne treba bas sve prepisati iz zapadnih drzava, treba obratiti paznju i na nase specificnosti.
Saša Radulović Saša Radulović 08:45 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Obojica očigledno malo znate i o poreskom sistemu uspešnih zemalja i o progresivnom oporezivanju. Ali onako od oka vam se čini da ...

Uvođenjem progresivnog sintetičkog poreza na prihode fizičkih lica, poresko opterećenje za 90% porodica bi palo. Gospodin jkt2010 nam je u jednom od ranijih blogova objasnio koliko zarađuje i kako plaća porez. Njega bi progresivno oporezivanje svakao pogodilo.

Visina primanja na zapadu nema veze sa primenjivošću progresivnog oporezivanja. Stope se naravno usklađuju sa realnom situacijom u zemlji.

Dakle vi, g. Radulovicu, predlazete dodatno oporezivanje, kroz progresivan porez na zarade, svih inovativnih preduzeca, koje i ovako imaju ogromne troskove i ogromne rizike, a donose veliku potencijalnu dobit, ne samo sebi, nego i drzavi.


Ovo što ste napisali nema smisla. Progresivan sistem rasterećuje sve koji imaju ogromne troškove, pa i preduzetnike. Rasterećuje 90% porodica. Opterećuje više samo one koji zarađuju mnogo više od proseka.

Tržište nekog društva je zajednički resurs. Svako ko iz zajedničkog resursa izvlači mnogo više od proseka, mora da plati više. A i nije mu teško, jer ima mnogo više.

Amerika je u budžetskim problemima upravo zato što je urušila progresivnost svog sistema.
jkt2010 jkt2010 09:18 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Obojica očigledno malo znate i o poreskom sistemu uspešnih zemalja

Samo bih da ponovo potsetim da u ovom kontekstu Srbija nije uspesna zemlja. Sedlo lepo stoji na konju ali ne i na piletu. A i da mu lepo stoji, pile ne moze da ga nosi.

One vase insinuacije licne prirode cu da prenebregnem - em su neukusne, em su potpuno pogresne. Sto me iz nekog razloga uopste ne cudi.
jigv jigv 09:28 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Saša Radulović
Ovo što ste napisali nema smisla. Progresivan sistem rasterećuje sve koji imaju ogromne troškove, pa i preduzetnike.


Jel? A recimo da drzim IT kompaniju, tipa Nordeus ili PSTech? Ili fabriku poluprovodnika (ona je aktuelna u poslednje vreme)? Ili firmu za razvoj medicinskih uredjaja (da, i toga ima kod nas)?

Takav tip firmi bi izvukao zemlju iz blata, a ne Beneton ili Jura. To su sve firme sa velikim procentom visoko strucnog kadra, koje treba izuzetno dobro platiti. Oni sigurno ne bi imali manje troskove uvodjenjem progresivnog poreza, naprotiv.

Tržište nekog društva je zajednički resurs. Svako ko iz zajedničkog resursa izvlači mnogo više od proseka, mora da plati više. A i nije mu teško, jer ima mnogo više.


Kod nas, kao i u ostatku kontinentalnog dela Evrope, postoji kultura gledanja neto, a ne bruto plate. Mislim da bi vecina firmi na sebe morala da preuzme troskove povecanog poreza za strucni kadar.

Edit: No, dobro, ovo je tehnikalija koja je mnogo manje bitna od osnovnog problema, a to je da drzava mora naterati SVE DA PLACAJU POREZ. I uvodjenje stabilnog i predvidivog sistema.

jkt2010 jkt2010 09:37 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Kod nas, kao i u ostatku kontinentalnog dela Evrope, postoji kultura gledanja neto, a ne bruto plate. Mislim da bi vecina firmi na sebe morala da preuzme troskove povecanog poreza za strucni kadar.

I plus dodatni trosak povecanog poreza za bumbare po drzavnim agencijama. Za njih se uredno sve prijavljuje i uopste im ne bi bilo tesko da plate i 250% 'progresivnog' poreza. Jbga, ako im zafali znaju gde ce da uzmu.
kalifumestokalifa kalifumestokalifa 09:47 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Derp
Saša Radulović Saša Radulović 15:45 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

Jel? A recimo da drzim IT kompaniju, tipa Nordeus ili PSTech? Ili fabriku poluprovodnika (ona je aktuelna u poslednje vreme)? Ili firmu za razvoj medicinskih uredjaja (da, i toga ima kod nas)?


Jeste. Sve takve firme u dobro uređenom poreskom sistemu zapada sa sintetičkim progresivnim porezima prosperiraju. I društva zajedno sa njima.

Da bi razgovor imao ikavog smisla, potrebno je praviti logički koherentne tvrdnje. Vaše gornje tvrdnje to nisu.

Pretpostavljam da bi hteli da kažete da sintetički progresivan porez znači problem za IT industriju i inovacije. To je naravno potpun nonsense. Karijeru sam napravio u toj industriji. Sa druge strane, ovaj naš sistem predstavlja stvarnu prepreku istoj toj industriji i tera je, zajedno sa svim drugim industrijama koje zavise od zaposlenih, u sivu zonu.

Mogu da pretpostavim i da pretpostavili da sintetički progresivan porez znači velike stope. Što naravno takođe ne stoji. On upravo stvara prostor za smanjenje stopa i širi obuhvat i najbolji je lek za sivu ekonomiju.

Ili možda tvrdite da je poreska teorija i praksa zapada neprimenljiva za Srbiju. Što je takođe nonsense.

Ili nešto treće.
Saša Radulović Saša Radulović 15:52 10.05.2013

Re: Nije los predlog...

250% 'progresivnog' poreza


Zaista bi trebalo da prestanete sa ovakvim nonsensima. Stope progresivnog poreza u svetu se obično kreću oko 50%.

One vase insinuacije licne prirode cu da prenebregnem - em su neukusne, em su potpuno pogresne. Sto me iz nekog razloga uopste ne cudi.


Nema nikakvih insinuacija lične ili bilo kakve druge prirode. Sami ste nam objasnili kako plaćate porez.

Gospodin jkt2010 nam je u jednom od ranijih blogova objasnio koliko zarađuje i kako plaća porez. Njega bi progresivno oporezivanje svakao pogodilo.


Svi oni koji imaju primanja iznad 5x prosečnih plate bi svakako plaćali veći porez. Pa time i vi. Sintetički porez bi zakrpio rupu po kojoj vlasnici firmi mogu sami sebi da isplaćujete dividendu.
inco inco 10:12 11.05.2013

Re: Nije los predlog...

Saša Radulović
Tržište nekog društva je zajednički resurs. Svako ko iz zajedničkog resursa izvlači mnogo više od proseka, mora da plati više. A i nije mu teško, jer ima mnogo više.


Pošto je već pomenuta IT industrija, je l' možeš da obrazožiš kako to recimo IT kompanija koja isključivo radi sa strancima (a većina su takve jer ko je radio za to 'domaće' tržište ni pakao mu teško pasti neće, ako izuzmemo učepljenja u državne poslove preko mito-korupcija-nepotizam veze) crpi više od proseka iz domaćeg tržišta pa da to nekako opravda veće poresko deranje? Pošto takva kompanija zapošljava visokostručan kadar mora da daje i visoka primanja, daleko iznad proseka, jer inače zašto bi iko stručan radio za nju umesto da pobegne preko ili freelance-uje, a ako natovariš visoku poresku globu takva jedna kompanija postaje nekonkurentna u inostranstvu jer neće moći da ponudi svoje usluge po dovoljno niskoj ceni da ofsetuje neizvesnost outsource-inga.

I šta se onda dešava? Pa naravno - otvori se Delaver/Florida/Aljaska/whatever firma (o egzotici tipa Kajmanska i Devičanska ostrva da ne govorimo) i sve ide preko nje, svi 'zaposleni' otvore one-man-show agenciju na paušal, prijavljeni na minimalac i prebacuju im se tu pare dok se ne stigne do limita za paušal bez obaveze vođenja knjiga a ako vrede i više od toga onda otvore i poseban bank account spolja (to što je to kao nelegalno nema veze, po nekim procenama ima oko milion otvorenih bankovnih računa svuda po svetu od strane rezidenata u Srbiji) pa na njega trpaju ostatak a dižu pare sa bankomata i eto... Država dobije, da prostiš, kurac koji i zaslužuje. I to je sa ovakvom skoro fiksnom poreskom stopom, ubaci progresivni porez pa će i onih par desetina procenata koji ne funkcionišu tako i još uvek peru novce old fashion way napumpavanjem računa i reprezentacija ili preko nekontrolisanih 'institucija' tipa SPC i razne NGOs, da urade isto.

I zašto sve to? Pa zato što, kako ti reče, crpe više resursa domaćeg tržišta. Koje to resurse? Bog sveti zna... Donose sveže devize spolja, zbog viših primanja više i troše pa putem PDV-a i akciza pumpaju više u državni budžet, generalno upošljavaju ljude koji su ispod margine statistike (čistačice i perači automobila, raznorazni pomoćnici, kreativne knjigovođe...) ali ne - problemi će se rešiti ako njih progresivno olastrimo po ušima da bi smanjili poreze onima koji, da se ne lažemo, nikakvu dodatnu vrednost neće stvoriti u životu, a o prilivu živih novaca spolja i da ne govorimo. Ako nam to ne pomogne, ništa neće.
Saša Radulović Saša Radulović 14:44 11.05.2013

Re: Nije los predlog...

Raspucaste se samo tako. Sve ćorak do ćorka.

Živite u ovom društvu. Školovani ste u ovom društvu. Zdravstvenu zaštitu dobijate u ovom društvu. I vaša deca i vaši roditelji takođe. I prijatelji. Komapnije koriste radnu snagu ovog društv, koja takođe živi u ovom društvu, čija je cena primerena ovom društvu, i školovana je u njoj, i zdravstvenu zaštitu prima u njoj itd. Od lopova vas štiti policija ovog društva, vojska ovog društva. Itd. I svi plaćaju porez da bi društvo funkcionisalo.

Razumem da vam se ne sviđa društvo u kojoj živite. Promenite društvo. Dok ste u njemu, dok koristite njegove resurse i tržište, plaćate i njene poreze.

Ili pokušajte da ga promenite. Popravite. Da kvalitet svega što društvo pruža bude bolje. Ali da očekujete da ne plaćate poreze zato što izvozite je zaista smešno. Da li postoji neka zemlja u svetu koja to dopušta?

Svi koji nešto izvoze iz svake države bi mogli istu logiku da primene i to u svakoj državi sveta.

pa da to nekako opravda veće poresko deranje?


O kakvom deranju govorite? Kakvoj visokoj globi?

Sistem treba da nam bude kao u svim uređenim zemljama sveta. Nameti na rad su progresivni. Kreću od 0% do oko 50% za marginalni deo iznad nekog iznosa, npr. $250.000, zavisno od države.

IT industrija, kao i svaka druga industrija, plaća iste poreze kao i svi drugi. Koristi se istim resursima kao i svi drugi. Za plaćanje poreza dobija isto kao i svi drugi.
inco inco 19:55 11.05.2013

Re: Nije los predlog...

Ja nisam nigde rekao da IT industrija, ili bilo šta drugo isključivo izvozno orijentisano, ne treba da plaća poreze. Daleko bilo. Nije programer ništa vredniji kao čovek od čistačice pa da mu se zato treba gledati kroz prste.

Ja sam samo protiv ideje progresivnog oporezivanja opravdanog 'većim crpljenjem resursa domaćeg tržišta' jer to u navedenom slučaju nije tačno, naprotiv. Ne znam ama nijednu osobu u ovoj 'industriji' koja se leči kod državnih lekara (a kamo li da pošalje svoje dete kod njih) i ako im se uredno za to skida od plate, o školovanju ne bih jer nema te osobe koja se 'osposobila' za moderni IT na našim fakultetima (čak bi se dalo raspravljati o tome koliko naši fakulteti odmažu u tome, već sam pričao o iskustvima sa sveže svršenim ETF-ovcima koji još uvek, tobož' važi za 'elitni'), o ostalim 'servisima' ne bih ni da govorim.

No, sve i da to zanemarimo, kako eto recimo programer crpi više resursa od portira (da se opet ogradim, navodim primer samo kao visoko plaćen vs nisko plaćen posao, ne govorim o kvalitetu samih ljudi) pa da se time opravdava veće oporezivanje na njegovu zaradu od oporezivanja zarade portira? Šanse su, kao što rekoh, da crpi manje jer on nema vremena da se bakće sa neefikasnim državnim sistemom ogrezlim u nepotizam, a ima sredstava da to izbegne. Ja zaista ne vidim kako se može opravdati različita cena za istu uslugu na osnovu toga koliko neko zarađuje. Ako to dopuštamo državi, zašto to ne dopustimo i drugim branšama? Uđeš u supermarket, kupiš šta već kupiš, provučeš karticu i bam - viša cena jer imaš više para. Razlike u pristupu nema.

Lako je reći - ako ti se ne sviđa, ti i idi gde ti se sviđa. Problem sa time je što to ljudi i rade, zato i ostajemo bez 30-40k stanovnika svake godine, mahom mladih i stručnih ljudi u punoj radnoj snazi (evo samo ove godine nam je pobeglo 3 top-of-the-line ljudi iz firme, blago Nemačkoj, Švedskoj i USofA). Jer, eto opet iz branše, za dobrog programera ti treba bar 2000-3000€ neto u Srbiji, što i sa postojećim sistemom zahteva da se obezbedi bar još 1200-1400€, i još će samog programera klepiti na kraju godine za 'ekstra profit' dodatnih 15%, a poreze i skrivene troškove koje sam poslodavac ima i ne pominjem. Opšti je konsenzus da moraš ponuditi bar 30% nižu cenu od domaćih firmi za projekat u USofA da bi uopšte razmatrali rizik autsorsinga tako da dolazimo do toga da ako domaći programer u USofA košta poslodavca manje od 4500-6300€ mesečno ti nikako ne možeš biti konkurentan. A sad je već egal, nas naši programeri stacionirani u USofA koštaju u rasponu od $6000 do $10000 po glavi mesečno, i daleko nam se više isplati nego domaća 'snaga' jer ne moramo da dampujemo cene - da ne pričamo o drugim komparabilnim prednostima jer neke poslove nikad ne bismo dobili da nemamo 'predstavništvo' tamo. 'beš ti sistem kad mi iz siromašne Srbije upošljavamo ljude u USofA i UK i više nam se isplati nego da upošljavamo domaće, pa ko je bre tu 3rd world country? Da u Srbiji ne može da se više 'mulja' na porezima nego u tzv. uređenim državama, na već gore naveden način, davno bismo stavili ključ u bravu i svi se kolektivno preselili preko Atlantika - što ćemo najverovatnije i onako da uradimo jer se oko Sauronovo sad okreće prema nama, a i već pobegoše najbolji ljudi odavde pa ne možemo da nađemo dovoljno stručnog kadra. Šta će država time da dobije, sem gubitka od cca par miliona mrske zapadne monete koje upumpamo svake godine i potrošimo mahom ovde - ne znam, ali izgleda da je konsenzus da treba i nama da crkne bar jedna krava pa makar državi crkla cela štala.

No, da ne skrećem, ako se uvede progresivno oporezivanje zna se koja će opterećenja ići dole a gde će se nameti podići - pošto država zasigurno neće otpustiti parazite i smanjiti svoju halapljivost, nameti će ići dole za one koji su najbrojniji (populizam), a za niše poput gore navedene će porezi otići toliko visoko da će se sve što vredi (donosi novu vrednost) i što odoleva na našim prostorima uprkos zabijanju klipova u točkove - pobeći glavom bez obzira. A onda neka država puni budžet od populizma i od onih čija se ekonomska i privredna aktivnost svodi na propuštanje tuđe vrednosti kroz svoje debelo crevo.

I još samo ovo:

Sistem treba da nam bude kao u svim uređenim zemljama sveta. Nameti na rad su progresivni. Kreću od 0% do oko 50% za marginalni deo iznad nekog iznosa, npr. $250.000, zavisno od države.


Opet nam daješ sliku lepog jela bez da nam daš recept. Kako misliš da to implementiraš u Srbiji kad polaziš od stanovišta 'uređene zemlje'? Je l' poznaješ par stotina hiljada ljudi spremnih da se odreknu svojih državnih apanaža i dovoljan broj političara za koje bi ovaj narod glasao koji su spremni da se odreknu mućki u javnim nabavkama? Jer bez toga država ne može da pojeftini pa da porezi, makar i progresivni, budu iole prihvatljivi. Ovakvim pozivanjem na progresivno oporezivanje se odmah zna ko će biti jebana strana.


IT industrija, kao i svaka druga industrija, plaća iste poreze kao i svi drugi. Koristi se istim resursima kao i svi drugi. Za plaćanje poreza dobija isto kao i svi drugi.


Ako dobija isto kao i svi drugi (kad bi se šalili, kam' gi subvencije?), zašto onda da plaća višu stopu poreza što je neminovnost progresivnog oporezivanja? Zato što je uspešnija od drugih? Pa da, uspeh se nikada nije praštao na ovim prostorima, red je da to i formalizujemo.
Saša Radulović Saša Radulović 23:42 11.05.2013

Re: Nije los predlog...

Da u Srbiji ne može da se više 'mulja' na porezima nego u tzv. uređenim državama, na već gore naveden način, davno bismo stavili ključ u bravu i svi se kolektivno preselili preko Atlantika - što ćemo najverovatnije i onako da uradimo jer se oko


Neverovatna argumentacija za sivu ekonomiju i muljanje. I da najozbiljnije mislite da ovo ovako treba da se zadrži, da bi vas društvo zadržalo, je zaista neverovatno.

Ostatak ne mogu ni da komentarišem. Niđe veze.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana