Kultura| Moj grad| Obrazovanje| Život

Dostupno i pristupačno ... u gradu ?

Đorđe Bobić RSS / 19.05.2013. u 20:13

Dostupnost je reč u modi, podrazumeva da svi građani Beograda mogu da pristupe na bilo koje mesto u gradu ili u bilo koju zgradu. Pre svega se misli na Beograđane sa posebnim potrebama ili ljudima koji ne mogu da stignu baš na sva mesta gde su zamislili ili imaju neophodnu potrebu za tim. Nisu to samo invalidi, radi se o starima, mamama sa bebom u kolicima, veoma umornim, čak i ljudima koji mrze ili se plaše penjanja stepenicama i imaju samo jedan nevoljan izbor. Bilo da se radi o javnim pešačkim prostorima ili je u pitanju stambena zgrada, administracija, park, javni saobraćaj, uvek moraju postojati dve alternative koje mogu ponuditi prihvatljivu pristupačnost za sve Beograđane. To je civilazaciski zahtev i norma bez kompromisa koja otvara novu dimenziju u životu ne samo za građane sa posebnim potrebama, već i za one druge koji mogu svuda, jer će dobiti još jednog sagovornika i obogatiti svoju i gradsku komunikaciju.

    

Naravno, u arhitekturi i urbanizmu postoje pravila o dostupnosti, norme i standardi su jasni, u gradskoj matrici i javnim prostorima, zgradama bilo koje vrste mora biti obezbeđena pristupačnost za sve, pa ako se to ne uradi, smatra se prekršajem i pravila predviđaju sankcije. Uprkos tome to se uvek ne ostvaruje u praksi, urbana kultura arhitekata, investitora ali i onih u administraciji koji odobravaju projekte, nije još uvek izgleda stigla da te lekcije, do obavezujućeg uočavanja potrebe nekih Beograđana za posebnim tretmanom koji treba da ih zaista integriše u javni život. Zanemarivanje te potrebe i izbegavanje primene zakonske norme je ustvari dramatično nasilje nad mnogim Beograđanima kojim se oni pretvaraju u ljude nekog drugog statusa, čini ih neravnopravnim i uskraćuje im se mogućnost učestvovanja u gradskom životu. O moralu i etici nasilnika na ovom planu ne ovog puta, a i zašto bi, težina njihovog čina negiranja potrebe sugrađanina vezanog za invalidska kolica je već dovoljna.

Ali to nije sve. Ne radi se samo o dostupnosti za one koji se gradom kreću u invalidskim kolicima ili uz neko od pomagala. Fizička prepreka je svakako razlog za umanjenje komunikacije i uskraćivanje mogućnosti da ljudi ne mogu da učestvuju u javnom životu i koriste prednosti koju prostupačnost, kada je ostvarena, nudi. Korišćenje kulturnih potencijala grada, zadovoljavanje navijačkih strasti na nekom sportskom događaju, lako pribavljanje dokumenata ili obavljanje posla u banci, a tek odlazak u kupovinu je pravo svakog Beograđanina koje ne sme da bude uskraćeno.  

Može se govoriti o drugoj dimenziji pristupačnosti i dostupnosti. Radi se o dostupnosti u sve delove grada za sve građane, ne samo one sa posebnim potrebama, već i za one koji ne mogu tamo da stignu jer nema odgovarajuće saobraćajne komunikacije, ili su siromašni da plate pristup ili i ne znaju da postoji filharmonija ili ako su čuli, ne znaju šta je to. I ti građani imaju svoje potrebe a uskraćivanjem dostupnosti one postaju posebne, iako ne postoje fizičke prepreke. Ekonomska nedovoljnost, socijalna nevoljnost ili kulturna zaostalost je neki put svakako veća prepreka od fizičke za integraciju u gradski život bez obzira što je mogućnost kretanja po gradskoj matrici održiva i dostupna.

Tako se stvaraju geta u gradu, ne samo na periferiji već i u samom centru grada, pojedinačna geta, gde je neki put samo jedan građanin ili njegova porodica izolovana a to je izvor konfrontacije i nerazumevanja. Ako bi neko tim Beograđanima objasnio šta je filharmonija ili čemu služi izložba slika i šta sve ima na Kalemegdanu, onda bi verovatno i taj komunikacioni kanal bio otvoreniji i bio izložen u najmanju ruku njihovom izboru. Negde u svetu, tamo gde je stalo da se izbrišu granice i dostupnost postane ista za sve, bar u okviru mogućnosti i volje onih koji sada tamo ne dolaze, izvesna kulturna zbivanja se prezentiraju, opera se peva na trgu u predgrađu pa da svi mogu da vide i čuju. Posle toga nije sigurno da će oni otići na Trg Republike ili u Kolarac ali im je bar pokazana mogućnost, data je ponuda koja im objašnjava o čemu se radi i daje im se izazov, a može da se radi i sa malom decom pa se u okviru nastave vode na koncert klasične muzike, pa se navike stvaraju i predubeđenja iz porodičnog okruženja menjaju.

Urbanitet, život grada nije dakle uslovljen samo urbanističkim planom ili projektoim zgrade, pa je tako određena gradska matrica Beograda u svemu prema normama, gde su sve fizičke prepreke uklonjene i gde je taj aspekt dostupnosti sasvim u redu. Bez uklanjanja onih drugih prepreka iz sfere ekonomije pre svega, ali i kulture, obrazovanja, sporta ili prosto gluvarenja po gradu, urbani život neće biti jednak za sve, dostupnost gradskom životu i ponudi koju grad u mnogobrojnim aspektima ima neće dopreti do svih. Naravno, ne radi se o tome da svi baš moraju da idu na koncerte, svi drugi događaji moraju biti dostupni a građani će birati i učestvovati u njima saglasno svojim potrebama i nivou urbane kulture do koga su dobacili. Ipak neka sugestija koja bi mogla da promeni opredeljenje od strane dužnosnika koji se bave kultuzrom naroda bi bila neophodna.

Urbanistički plan nudi polje za delovanje, stvara prostore i sredstva za moguću komunikaciju među građanima i njih sa gradom i tu se završava njegova uloga, uklonjene su fizičke prepreke, posle toga je vlast koja treba da omogući građanima da preskoče i one druge prepreke. Jedna od njih je da Beograđanin ne mora se odustane od večere da bi mogao da kupi kartu za gledanje predstave u Narodnom pozorištu. Pa da se sačeka ... !

 

 

 

 

AtačmentiKomentari (7)

Komentare je moguće postavljati samo u prvih 7 dana, nakon čega se blog automatski zaključava

iqiqiq iqiqiq 08:21 21.05.2013

Ko sme da uči škole/studira

Ako hoćete kao autor ovog dobrog teksta da se angažujete i uz pomoć studenata arhitekture da napravite jednu malu analizu dostupnosti ulaza u školama najvećih gradova Srbije kao i fakulteta.
Osim invalida, škole i fakultete mogu da pohađaju ili posećuju i majke sa bebama u kolicima, te nema uvek i svaki puta raspoloženih slučajnih prolaznika da im pomognu da se uspenju uz stepenice. Gde su te neophodne rampe i liftovi za one koji ne mogu da se penju stepenicama.
Đorđe Bobić Đorđe Bobić 10:01 21.05.2013

Re: Ko sme da uči škole/studira

Hvala na pozivu, time sam se bavio pre neku godinu ali ne sa velikim uspehom. Sada nisam u mogućnosti da se pridružim takvoj akciji.
Sa jedne strane postoje propisi vrlo jasni koji regulišu pitanje dostupnosti u javne zgrade svih vrsta a sa druge indolentnost upravljača tih zgrada uz izgovore o nemanju novca ili slično. Lepo je napraviti analizu i videti zaista kakvo je stanje nekoliko godina posle donošenje propisa. U Beogradu je dosta učinjeno ali još uvek ima dosta nerešenih problema. Oko toga se angažuju razne organizacije ljudi sa posebnim potrebama i pokazalo se da je to dobar i efikasan način. Njima treba pomoći i oni imaju dobre podatke o stanju stvari pa studentska akcija možda treba da se njima poveže i sarađuje.
Takođe mislim da nije sve u rampi ili liftu, isto tako važno je da se radi na objašnjavanju ljudima o značaju rešavanja problema dostupnosti jer tu postoji značajna prepreka, prosto veliki broj ljudi to ne doživljavaju kao ozbiljan problem, nažalost takav je aktuelni kulturni model.
Želim uspeh studenatskoj akciji.
Jukie Jukie 00:34 24.05.2013

Re: Ko sme da uči škole/studira

iqiqiq
Ako hoćete kao autor ovog dobrog teksta da se angažujete i uz pomoć studenata arhitekture da napravite jednu malu analizu dostupnosti ulaza u školama najvećih gradova Srbije kao i fakulteta. Osim invalida, škole i fakultete mogu da pohađaju ili posećuju i majke sa bebama u kolicima, te nema uvek i svaki puta raspoloženih slučajnih prolaznika da im pomognu da se uspenju uz stepenice. Gde su te neophodne rampe i liftovi za one koji ne mogu da se penju stepenicama.

Bio sam na predavanju na našem Biološkom fakultetu i tamo i dalje ne postoji lift do drugog sprata. Priznajem da sam se zaduvao jer sam naivno jurnuo uz stepenice a sad imam mnogo više kila...
iqiqiq iqiqiq 17:57 24.05.2013

Re: Ko sme da uči škole/studira

Jukie
Bio sam na predavanju na našem Biološkom fakultetu i tamo i dalje ne postoji lift do drugog sprata. Priznajem da sam se zaduvao jer sam naivno jurnuo uz stepenice a sad imam mnogo više kila...

Pa stvar je vrlo jednostavna, projektanti su uglavnom mladi ljudi pa ne razmišljaju o tome da tuda treba da idu i stariji, i manje utrenirani, a da ne pričam o onima koji stvarno ne mogu stepenicama. E sad, zakoni kod nas uglavnom nemaju nikakav uticaj, tehnički standardi pomalo, ako se stručnjaci ponašaju profesionalno i nisu pritisnuti finansijskim ograničenjima, a vrlo često i političkim odlukama.

Da ćemo uspeti ovakve probleme brzo da rešimo, sumnjam, ali je važno da studenti arhitekture i građevine imaju pokazne vežbe gde će nekim auditom javnih zgrada davati ocene pristupačnosti objektima. Ovo je dvostruka korist jer će ih naterati da razmišljaju u tom pravcu jednog dana kada posle završenog fakulteta počnu sa projektima. Postoji i Savet zelene gradnje, koji ima niz dobrovoljnih standarda koji uključuju i ovakva pitanja.

A zakoni, eh, to nije za ovaj blog...
Đorđe Bobić Đorđe Bobić 18:44 24.05.2013

Re: Ko sme da uči škole/studira

A zakoni, eh, to nije za ovaj blog...


Zakon jeste za blog jer je on važan i obavezuje. Državne institucije treba da ga sprovode i sankcionišu one koji ga zanameruju. Na primer ... javna zgrada koja nema odgovarajući pristup (u skladu sa zakonom) se kažnjava zatvaranjem dok ne napravi sve kako treba. To bi jako pomoglo i uvelo u red mnoge koji ne rade svoj posao. U evropskim zemljama su veoma oštri prema prekršiocima propisa koji štite osobe sa posebnim potrebama.
Ali kao što i vi kažete nije samo kazna način, obuka i arhitekata i investitora i onih koji upravljaju zgradama je način i treba da bude obavezujuća. U nedovoljno kulturnom okruženju nepoštovanje tuđih potreba, posebno kada su manjinske, treba uporno lečiti ali i kažnjavati. Pa nisu ni Nemci savršeni ali je veoma skupo kada se preskoči propis, pa se svi onda trude.
iqiqiq iqiqiq 18:55 24.05.2013

Re: Ko sme da uči škole/studira

Đorđe Bobić
Pa nisu ni Nemci savršeni ali je veoma skupo kada se preskoči propis, pa se svi onda trude.

Uvek kažem, da ima savršenog naroda, u takvoj zemlji ne bi postojali zatvori i sudovi, niti bi iko bio osuđen.
Nešto sam proučavala te slušala DGNB standarde, ali su oni imali lepu poruku u vezi ovih pristupa, malo zlokobnu "na nemački način" a glasila je "nikada ne znate kao projektant kakva saobraćajna ili druga nesreća može da vas dovede do toga da morate i vi da koristite rampu". Ovo nekada reći glasno ima više efekata nego sam zakon.
Đorđe Bobić Đorđe Bobić 19:07 24.05.2013

Re: Ko sme da uči škole/studira

Ovo nekada reći glasno ima više efekata nego sam zakon.

Čini mi se da oboje govorimo o istoj stvari a zvuči pomalo čudno za dvadest prvi vek ... vaspitanje i ubeđivanje ljudi, arhitekata i investitora, oko očitih stvari pa neki put i zlokobnim porukama. Ali kad je kulturni model neizgrađen i kada manjinske grupe, ne samo invalidi, nemaju pristup standardima koji im pripadaju kao ravnopravnim članovima zajednice, bilo zato što ih većina u tome sprečava (Romi, na primer) jer njihov problem ne registruje ili se ponaša egoistički, neki put rasisitički, onda država pored edukacije ima obavezu da one koji edukaciju ne prihvataju prinudi sankcijama.

Arhiva

   

Kategorije aktivne u poslednjih 7 dana